2015 Business Insider KONSUMENTVAROR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Business Insider KONSUMENTVAROR"

Transkript

1 I E N M A R K N A D D Ä R K O N S U M E N T E R genomför köp från datorer, mobiler och butiker blir en integrerad upplevelse över de olika kanalerna avgörande i varumärkeshanteringen. Detta var en av drivkrafterna bakom sammanslagningen av Lyko och Bellbox i höstas, som innan sammanslagningen var marknadsledande på e-handel respektive butikshandel inom hårvårds- och skönhetsbranschen. Efter svag tillväxt på konsumentvarumarknaden under de senaste åren väntas stigande BNP och ett skift till dyrare konsumtion, en trend som redan identifierats på marknaden, driva ökande tillväxt de kommande åren. I N V E S T E R I N G S M A R K N A D E N E L D A S P Å av den attraktiva lånemarknaden och allt fler institutionella investerare söker förvärv i mid market segmentet. Vidare syns en internationaliseringstrend bland svenska aktörer i konsumentvarumarknaden, något som ligger till grund för många av de genomförda förvärven det senaste året. V Ä R D E R I N G S M U L T I P L A R N A H A R S T I G I T kontinuerligt i marknaden sedan finanskrisen 2008, med en tydlig premie förknippad med lyx- och sportvarumärken. Premien förklaras av högre förväntad tillväxt i sportvarumarknaden än i resterande marknad och av det stora immateriella värdet i ett lyxvarumärke Business Insider KONSUMENTVAROR

2 Positiv ProgNos FÖr konsument varor BNP driver konsumentvarumarknaden de kommande åren Onlineshopping fortsätter att växa Varumärkesdefinierande upplevelser allt viktigare Prisvärd lyx driver marknaden BNP driver marknadstillväxt Trots den svenska ekonomins relativa framgångar, i den finansiella krisens kölvatten, har svenska konsumenter förblivit försiktiga. Som ett direkt resultat har marknaden för konsumentvaror vuxit blygsamt med 0,4 procent årligen från 2009 till Sveriges reala BNP prognostiseras växa med 2,5 procent under 2015 och därefter med 2,4 procent årligen fram till 2019, vilket väntas bidra till marknadstillväxt de kommande åren. varumärkets roll allt viktigare I och med kunders förmåga att jämföra produkter, priser och läsa recensioner online, ökar vikten av ett starkt varumärke. Innovativa produkter och integrerade upplevelser över olika kanaler är avgörande för differentiering och varumärkeshantering. Prisvärd lyx mark- NadeNs klara vinnare Det segment som vuxit mest I en värld där konsumenten genomför köp från datorer, mobiler och butiker blir vikten att möta kunden i alla säljkanaler allt mer betydande Joakim t e N gzelius Efter sammanslagningen av Lyko och Bellbox, Partner på Valentum under den senaste femårsperioden är prisvärd lyx. Prisvärd lyx är ett segment präglat av tydligt positionerade varumärken, och är dominant i marknaden för accessoarer och glasögon samt skönhet och hygien. Till följd har marknaderna haft störst tillväxt i konsumentvarumarknaden, med 1,9 respektive 2,0 procent årligen sedan Under den kommande femårsperioden förväntas marknaden för personliga accessoarer växa snabbast bland konsumentvaror, med 4,6 procent årligen. Tillväxten drivs till viss del av ett skifte i den traditionella gränsdragningen mellan man och kvinna, vilket skapar nya kundgrupper. Den underliggande trend som förväntas driva tillväxten i modemarknaden är ökad konsumtion av prisvärda lyxvaror. En tydligare skillnad mellan snabbt mode, som används till specifika tillfällen, och varumärkesdrivna statusprodukter kommer att ligga till grund för en ökad efterfråga på prisvärda lyxvaror. stagnerad marknad FÖrväNtas vända Marknaden för kläder och skor uppvisade en stagnerad tillväxttakt, på 0,3 procent årligen, mellan 2009 och Konsumenternas spenderande kommer under de kommande fem åren att öka, och till viss del förskjutas mot exklusivare varor. Marknaden prognostiseras växa 3,3 procent årligen från 2014 till e-handel Försäljning över internet och mobila enheter förväntas fortsätta växa under den prognostiserade perioden ( ), dock i en något lägre tillväxttakt. De främsta faktorerna bakom den svenska e-handelns ihållande expansiva utveckling är den ökade tillgängligheten, konsumenternas priskänslighet, det ökade antalet köp från utländska försäljare och en multikanalslösning bland tidigare butiksbaserade återförsäljare Sida 2

3 FIGUR 1 FIGUR 3 REAL BNP-TILLVÄXT OCH KONSUMENTVAROR - SVERIGE PROGNOS DETALJ- OCH KONSUMENTVARUHANDEL SVERIGE (%) årlig tillväxt SEK miljarder REAL BNP K O N S U M E N T VA R O R KLÄDER OCH SKOR SKÖNHET OCH HYGIEN ACESSOARER OCH GLASÖGON Källa: Euromonitor HEM- OCH TRÄDGÅRD HEMELEKTORNIK OCH VITVAROR ON LINEPROFIL OCH NÄRVARO PÅ SOCIALA MEDIER BIDRAR TILL ÖKAT BOLAGSVÄRDE Not: Svarande valde tre alternativ Källa: KPMG Global Manufacturing Outlook (Forbes survey) FIGUR 2 KONSUMENTFÖRTROENDE INDEX - SVERIGE Index G U S TA F P L Y H M Partner på Valentum KONSUMENTFÖRTROENDE INDEX Källa: National Institute of Economic Research Sida 3

4 ATTRAKTIV LÅNEMARKNAD DRIVER INSTITUTIONELLA INVESTERARE Attraktiva räntor och lånevillkor Internationalisering driver efterfråga på tillväxtkapital En tydligare unikitet och varumärkeshantering driver investerare till konsumentvarumarknaden REKORDHÖG BELÅNINGSGRAD Den attraktiva lånemarknaden, med låga räntor och höga belåningsmöjligheter, driver belåningsgraden uppåt i transaktionsmarknaden. I takt med att tillgängligheten av både fondering och lågkostnadslån ökat har konkurrensen, riskkapitalbolagen sinsemellan, accelererat de senaste åren. Följden har varit stigande värderingsmultiplar, en trend som förväntas fortsätta under Utlåning från storbankerna till svenska bolag ökade med 4,2 procent under andra kvartalet 2014, den största ökningen sedan Vidare syns en tydlig trend på transaktionsmarknaden, med ett ökande antal affärer där belåningen överstiger 6x EBITDA. Till exempel, då riskkapitalbolaget Sycamore Partners förvärvade den amerikanska klädkedjan the Jones Group, i april 2014, upptogs SEK 8 miljarder i lån motsvarande drygt 7 gånger rörelseresultat före avskrivnignar. MIDMARKET LOCKAR FLER RISKKAPITALBOLAG Detalj- och konsumentvaruhandeln stod, under 2014, inför ett antal utmaningar till följd av låg försäljningstillväxt. Detta avspeglades i investeringsmarknaden, där investerat kapital från riskka- pitalbolag under de tre första kvartalen 2014 låg under både 2012 och 2013 års siffror. Sett till antal var genomförda transaktioner under samma period i linje med 2012 och 2013 detta beror på ett ökat antal transaktioner i mid market segmentet, en trend som varit generell, oberoende av bransch. Mellan 2010 och 2013 minskade andelen riskkapital-backade företag med företagsvärde större än SEK 4 miljarder i USA. Ett flertal faktorer kan identifieras som kommer att öka antalet transaktioner i konsumentvarumarknaden Trots fjolårets svaga tillväxt i detaljoch konsumentvaruhandeln kan flera faktorer identifieras som kommer driva investerare inom detalj- och konsumentvaruhandeln under Positiva makrotrender förväntas öka efterfrågan på detalj- och konsumentvaruhandeln Attraktiva räntor och lånevillkor Teknologisk utveckling ökar vikten av differentiering Internationalisering som nästa utmaning för aktörer i marknaden EN TYDLIG VARUMÄRKESHAN- TERING DRIVER INVESTERARE Enbart i Sverige förväntas e-handeln nå SEK 67,7 miljarder 2019, upp från SEK 41,8 miljarder under Då allt fler konsumenter nyttjar mobil- och onlinebutiker för sina inköp, kommer en nyckeldifferentiator vara att möta kund i flera kanaler samtidigt, mobilt, online och via fysisk butik. Att skapa en integrerad, varumärkesdefinierande upplevelse över alla kanaler, som får kund att komma tillbaka oavsett kanal, kommer vara av ökande vikt framöver. En fortsatt tydligare unikitet och varumärkeshantering bland företagen i detalj- och konsumentvaruhandeln kommer driva ett ökat intresse från institutionella investerare till marknaden. ÖKAD EFTERFRÅGA PÅ TILLVÄXTKAPITAL Internationalisering som tillväxtstrategi fordrar finansiellt stöd. Ökande e-handel och större privata förmögenheter i Asien och Mellanöstern tvingar konsumentinriktade företag att växa geografiskt. Ett ökande antal köp från utländska försäljare bland svenska konsumenter driver svenska företag att ytterligare växa i utlandet. Internationalisering fordrar tillväxtkapital, och då detta är nästa utmaning för många svenska stora aktörer förväntas institutionella investeringar med denna rational att öka under Den växande förmögenheten i Asien och Mellanöstern driver geografisk tillväxt i lyxvarumarknaden Sida 4

5 FIGUR 5 FIGUR 6 ANDEL TRANSAKTIONER FINANSIERADE MED MER ÄN 6X EBITDA I SKULD - USA EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER I DETALJ- OCH KONSUMENTVARUHANDELN - GLOBALT (%) andel (x) skuld/ebitda 7,1x 7,1x 60 3,1x 40 3,5x Cellular Italia Neiman Marcus The Jones Group R Griggs Group Källa: S&P Capital IQ LCD Källa: Mergermarket FIGUR 7 FIGUR 8 ANDEL RISKKAPITAL BACKADE FÖRETAG AV TOTALT ANTAL FÖRETAG USA INVESTERAT KAPITAL OCH ANTAL TRANSAKTIONER KONSUMENTVAROR (%) per storlekskategori SEK miljarder och # transaktioner Källa: PitchBook, Bain & Co Gloal Private Equity Report IN V EST ERAT K AP IT AL S E K M S E K 870 M M 2014 Q 3 S E K 870 M # T RAN SAK T IO N ER Källa: PitchBook, Bain & Co Gloal Private Equity Report Sida 5

6 BOLAG INFÖR GEOGRAFISK EXPANSION TYPISK INVESTERINGSKANDIDAT Geografisk tillväxt tydlig investeringsrational bland finansiella investerare Stora aktörer köper marknadsandelar Närvaro i alla säljkanaler driver sammanslagning Valentum kommenterar Genom stort engagemang och en stark drivkraft hade Lyko etablerat sig som den ledande aktören inom hår- och skönhetsartiklar på internet. Bellbox hade gjort en liknande resa genom att på kort tid etablera ett 30-tal butiker belägna i Sverige och i Norge. Genom att slå samman bolagen ges en möjlighet att möta kunden inom fler säljkanaler, vilket bidrar positivt till kundupplevelsen och samtidigt ger bolaget en mycket konkurrenskraftig positionering. STORA AKTÖRER KÖPER MARKNADSANDELAR FÖR ATT UPPNÅ TILLVÄXTMÅL I en marknad där organisk tillväxt varit svår att uppnå, inte minst bland fysiska återförsäljare, syns en trend att förvärva marknadsandelar. Intersports förvärv av Löplabbet, i september 2014, stärker Intersports position på marknaden utan att egentligen bredda produktutbud eller geografisk närvaro nämnvärt. INSTITUTIONELLA INVESTERARE TYDLIGT INRIKTADE MOT GEOGRAFISK TILLVÄXT Den största drivkraften för företagstransaktioner inom konsumentvarumarknaden har bibehållit sin position som betydande strategi bland de finansiella investerarna de senaste åren. Tillväxtkapital i syfte att växa företag geografiskt har varit en genomgående trend. Vid FSN Capitals förvärv av Kjell & Co Elektronik var målbolaget enbart aktiva i Sverige. Målsättningen är att driva fortsatt tillväxt lokalt men att även noggrant utreda möjligheter att växa till andra nordiska länder. Bygghemma Group är marknadsledande på den svenska och finska marknaden, efter att Nordstjernan förvärvat bolaget i november 2014 är syftet att växa bolaget till marknadsle- dare på alla nordiska marknader, både organiskt och via förvärv. Även Investcorps förvärv av Georg Jensen har en tydlig rational att växa målbolaget geografiskt. Genom Investcorps internationella branschexpertis, med tidigare investeringar i bland andra Tiffany och Gucci, i kombination med att man tillsatte lyxmärkesentreprenören David Chu på stängningsdagen, finns förutsättningar för att lyckas växa skandinaviens ledande lyxvarumärke internationellt. MM Sports försäljning av en minoritetsandel till Verdane Capital, som Valentum genomförde i oktober, präglades av mängder av konkreta förslag från investerarna på hur MM Sports skulle uppnå fortsatt tillväxt. En av satsningarna blir att satsa på ytterligare internationell tillväxt. VIKTEN AV NÄRVARO I ALLA SÄLJKANALER DRIVKRAFT BAKOM SAMMANSLAGNING Hårvårdsjätten Lyko gick i november ihop med konkurrenten Bellbox. De båda företagen har innan sammanslagningen varit ledare inom den svenska hårvårds- och skönhetsbranschen, Lyko via e-handel och Bellbox via fysiska butiker. Samgåendet möjliggör, framförallt, en helintegrerad konsumentupplevelse över flera kanaler JOAKIM TENGZELIUS Partner på Valentum Sida 6

7 TABELL 1 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER GENOMFÖRDA AV INSTITUTIONELLA INVESTERARE Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek jan 15 Scope Capital investerare) Happy Socks Sverige Kläder/mode 100 nov 14 Nordstjernan Bygghemma Sverige Sverige E-handel: heminredning & trädgård n.a. okt 14 Jotunfjell Partners AS Panorama Gruppen Norge Smycken n.a. okt 14 Privata investerare Boomerang International AB Sverige Kläder/mode 50 okt 14 Verdane Capital MM Sports Sverige Kosttillskott n.a. sep 14 Storskogen Utveckling AB Schalins Ringar Sverige Smycken n.a. jun 14 Nordic Capital Gina Tricot Sverige Kläder/mode n.a. apr 14 FSN Capital Partners AS Kjell & Co Elektronik Sverige Elektroniska tillbehör jan 14 Herkules Didriksons Regnklader AB Sverige Utomhuskläder n.a. feb 13 Nordic Capital Jotex, Ellos Sverige E-handel: hemtextil, kläder/mode nov 12 Investcorp Georg Jensen Danmark Smycken jul 12 Teachers' Private Capital Helly Hansen Norge Sportkläder n.a. maj 12 Litorina Kapital Eton Fashion Sverige Kläder/mode n.a. TABELL 2 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER GENOMFÖRDA AV STRATEGISKA KÖPARE Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek mar 15 CBH Holding Aarhus ApS Pilgrim Danmark Smycken n.a. mar 15 Harman International Industries, Inc. Bang & Olufsen (car) Danmark Ljudsystem (automotive car audio) nov 14 Lyko Hair Bellbox Sverige Hårvårds- och skönhetsprodukter n.a. sep 14 INTERSPORT International Corporation GmbH Löplabbet Sverige Sverige Sportkläder n.a. jul 14 Ellos Stayhard Sverige E-handel: kläder/mode n.a. nov 13 Denim Island JC Jeans Company Sverige Kläder/mode n.a. nov 11 Alipes AB Scorett AB Sverige Skor n.a. Valentum kommenterar Under hösten 2014 hjälpte vi Olle Sparringsjö, ägare till MM Sports att sälja en andel till Verdane Capital. Det växande intresset för motion och en hälsosam livsstil har skapat en stark marknad för kosttillskott. Kombinationen av fysiska butiker och e-handel för MM Sports till ett mycket välpositionerat bolag. GUSTAF PLYHM Partner på Valentum Sida 7

8 NYA INVESTERINGSTRENDER I LYXVARUMARKNADEN Stora modehus integrerar underleverantörer via förvärv Tillväxtkapital erbjuds från nytt håll Fortsatt stort intresse från institutionella investerare PORTFÖLJEXPAN- SION FORTSATT VIKTIG INVESTERINGSRATIONAL BLAND STRATEGISKA KÖPARE Den största drivkraften för företagstransaktioner i lyx- och premievarumarknaden, portfölj expansion, har bibehållit sin position som betydande strategi över de senaste två åren. Bland de viktigaste transaktionerna finns Swatch Groups inköp i den exklusiva smyckesbranschen, genom förvärvet av Harry Winston. PVH har enat alla Calvin Klein-varumärken i koncernen via förvärvet av Warnaco. Luxottica har lagt till ytterligare en glasögondesigner i sin portfölj genom förvärvet av Alain Mikli. Only the Brave, holding-bolag för det italienska klädmärket Diesel, har expanderat till den exklusiva modemarknaden efter förvärvet av Marni. Kering har stängt en av de första affärerna på den kinesiska marknaden genom förvärvet av juveleraren Qeelin och har efter det även förvärvat italienska juveleraren Pomellato. Louis Vuitton Moët Hennesy har under den senaste fyraårsperioden förvärvat, bland andra, det italienska lyxvarumärket Bulgari, den italienska kashmirspecialisten Loro Piana och det italienska designerföretaget Marco de Vincenzo. HÖGT INTRESSE AV LYXVAROR BLAND DE INSITUTIONELLA IN- VESTERARNA Institutionella investerare har alltid varit aktiva på lyx- och premievarumarknaden, men den positiva tillväxten de senaste åren, intressanta exitmultiplar och nya investerare från tillväxtmarknader, inte minst mellanöstern, har ytterligare ökat antalet transaktioner. Den italienska investeraren Clessidra förvärvade i mars 2013 en majoritetspost i den italienska juveleraren Buccellati och i mars 2015, två år senare, förvärvades italienska designerföretaget Roberto Cavalli. Apax Partners förvärvade skomakaren Cole Haan i februari 2013 och under samma period förvärvade franska Neo Capital italienska millinern Valextra detta efter att man avyttrat Alain Mikli till Luxottica. Andra transaktioner inkluderar, bland andra, förvärvet av Georg Jensen av Investcorp i december 2012 och Blackstone Groups förvärv av 20 procent av aktierna i Gianni Versace i februari Aktiviteten har bekräftat de finansiella investerarnas intresse i den italienska marknaden som en huvudmarknad för potentiella lyxförvärv. Dels genom tidigare nämnda förvärv, men även förvärvet av glasögonproducenten Marcolin av PAI Partners och förvärvet av Valentino Fashion Group, genom försäljning till Qatar-fonderade/ London-baserade Mayhoola for Investment fund. TYDLIG NY TREND BLAND STRATEGISKA KÖPARE ATT INTEGRERA BOLAG VERTIKALT En av de strategier som har applicerats i lyx och premievarumarknaden under de senaste åren är vertikal integration. Tidigare, under de senaste decennierna, har branschens aktörer vunnit flexibilitet och kostnadseffektivitet genom outsourcing av produktion till tredje part. Nyligen har en annan trend vuxit fram, för att säkerställa kvalitet och bevara kunskap har de stora aktörerna visat ett ökande intresse för att integrera, genom utköp eller finansiellt stöd, sina leverantörer. Exempel på detta är utköpen som Kering och Hermès gjort av garverierna France Croco respektive Tannerie d Annonay. Chanel förvärvade stick- och kashmirspecialisten Barrie Knitwear efter att tidigare ägaren, Dawson International, hamnat i rekonstruktion Chanel hade innan förvärvet samarbetat med Barrie Knitwear i över tjugofem år. Vidare har Schweizbaserade klockoch smyckesleverantören Fabbrica Quadranti förvärvats av Gucci och den Turinbaserade juveleraren Marchisio av Richemont. OCH ERBJUDA TILLVÄXTKAPITAL Historiskt har tillväxtkapital sökts och erbjudits från finansiella investerare med förhoppningar om hög tillväxt. Strategin har, under de senaste åren, även börjat anammas av de stora modehusen. Drivkraften bakom utvecklingen är möjligheten att expandera sin portfölj till lägre transaktionskostnader och värderingsmultiplar än vad som är förknippat med att förvärva stora etablerade varumärken. De typiska förvärven är av relativt små modeföretag där grundaren fortfarande är aktiv, som vid LVMHs förvärv av Maxime Simoens, eller Kerings investering i Christopher Kane Sida 8

9 TABELL 3 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER INOM PORTFÖLJEXPANSION Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek feb 2014 LVMH Marco De Vincenzo Italien Kläder/mode 90 jul 2013 LVMH Loro Piana Italien Kashmir apr 2013 Kering Pomelatto Italien Smycken mar 2013 Swatch Group Harry Winston USA Smycken feb 2013 PVH Warnaco Group USA Kläder/mode jan 2013 Luxottica Alain Mikil Frankrike Glasögon 840 dec 2012 Only The Brave Marni Italien Kläder/mode n.a. dec 2012 Kering Queelin Kina Smycken n.a. mar 2011 LVMH Bulgari Italien Kläder/mode TABELL 4 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER MED FINANSIELLA INVESTERARE Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek mar 2015 Clessida SGR Roberto Cavalli Italien Kläder/mode feb 2014 Blackstone Group Gianni Versace Italien Kläder/mode mar 2013 Clessida SGR Buccellati Italien Smycken 750 mar 2013 NEO Capital Private Equity Valextra Italien Hattar/mode 280 feb 2013 Apax Partners Cole Haan USA Skor dec 2012 PAI Partners Marcolin Italien Glasögon nov 2012 Investcorp Georg Jensen Danmark Smycken okt 2012 Mayhoola Valentino Italien Kläder/mode TABELL 5 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER MED FINANSIELLA INVESTERARE Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek okt 2014 Prada Tannerie Limoges Frankrike Garveri (läder) n.a. mar 2013 Kering France Croco Frankrike Garveri (läder) n.a. mar 2013 Gucci Fabbrica Quadranti Schweiz Klockdelar n.a. jan 2013 Richemont Marchisio Italien Smycken n.a. jan 2013 Hermès Tannerie d Annonay Frankrike Garveri (läder) n.a. okt 2012 Chanel Barrie Knitwear Storbritannien Kashmir n.a. dec 2011 LVMH Heng Long Singapore Garveri (läder) 890 Sida 9

10 TABELL 6 EXEMPEL PÅ TRANSAKTIONER MED FINANSIELLA INVESTERARE Datum Köpare Målbolag Land Sektor Värde msek feb 2013 LVMH Maxime Simoens Frankrike Kläder/mode n.a. jan 2013 Kering Christopher Kane Storbritannien Kläder/mode n.a. FIGUR 12 HÖGA VÄRDERINGAR AV LYX- OCH PRISVÄRD LYX PÅ TRANSAKTIONSMARKNADEN GLOBALT 2011 TILL 2015 (x) EV/försäljning 1) 5X 4X 3X 2X 1X 0X Källa: Mergermarket Not: 1) Försäljningsvärde per varje omsatt krona Sida

11 Sida 11

12 GENOMGÅENDE STIGANDE VÄRDERING AV KONSUMENTVAROR Stigande värderingsmultiplar Tydlig premie förknippad med lyx- och sportvaror Starka varumärken värderas högt Framtida förväntad tillväxt driver värdering EN STARK positiv UTVEcKlING AV VÄRDERINGSMUlTIplAR Värderingen på detalj- och konsumentvaror har stigit kontinuerligt sedan finanskrisen Investeringsviljan har ökat, dels till följd av den attraktiva lånemarknaden, men också till följd av en global makroekonomisk återhämtning. Och EN hög premie förknippad MED lyx- VARUMÄRKEN Det syns en tydlig skillnad i värdering mellan lyx-, och prisvärda varor. Premien betald för lyxvaror har varierat mellan 0 3 x EBITDA sedan 2008 och noterades vid årsskiftet 2015 uppgå 2,3x. Även sportkläder- och utrustning handlas till en tydlig premie. lyxvarumarknaden präglas AV höga EBIT- DA-MARGINAlER De olika jämförelsegrupperna uppvisar inga tydliga säregenskaper i historisk tillväxt, prognostiserad tillväxt eller storlek lyxvarorna visar dock upp en hög EBITDA-marginal. Den höga EBITDA-marginalen är inräknad i EV/EBITDA-multipeln och förklarar därav inte de höga värderingarna förknippade med lyxvaror. Vidare värderas sportkläder- och utrustning högre än prisvärd lyx och prisvärda produkter. förväntad TIllVÄxT DRIVER hög VÄRDERING AV SpORTVARUMÄRKENA Den största individuella drivkraften bakom höga värderingsmultiplar är den förväntade framtida tillväxten. Detta förklarar till viss del den höga värderingen på sportkläder- och utrustning, som prognostiseras växa snabbast de kommande tre åren. STARKA VARUMÄRKEN DRIVER VÄRDERINGAR ytterligare Av tidigare jämförelse framgår att varken EBITDA-marginal eller förväntad tillväxt driver den höga värderingen förknippad med lyxvaror. En stor del av värdet drivs istället av varumärkena och de barriärer som är förknippade med lyxvarumarknaden Sida 12

13 FIGUR 10 HISTORISK VÄRDERING INOM DETALJ- OCH KONSUMENTVARUHANDELN (x) median EV/EBITDA1) 12x 11x 10x 9x 8x 7x 5x LYX PRISVÄRD LYX PRISVÄRT SPORT Källa: FactSet, Valentum Research Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat FIGUR 11 ELEKTRISKA KOMPONENTER OCH UTRUSTNING (x) median EV/EBITDA1) 4x 3x 2x 1x 0x -1x Premie betald för lyxprodukter över prisvärda produkte Premie betald för sportprodukter över prisvärda produkter Källa: FactSet, Valentum Research FIGUR 12 FÖRETAGSEGENSKAPER BEROENDE PÅ TYP: LYX-, PRISVÄRD LYX- OCH PRISVÄRDA VAROR SAMT SPORTKLÄDER- OCH UTRUSTNING 25% 20% 40% 4 ÅR CAGR 30% 15% 20% 10% 10% 0% 5% -10% 0% 4 ÅR CAGR +3 ÅR CAGR EBITDA-marginal -20% EBITDA-marginal 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% LYX PRISVÄRD LYX PRISVÄRT SPORT Källa: FactSet Sida 13

14 Sida 14

15 FIGUR 13 REGRESSIONSANALYS (x) EV/EBITDA1), (%) +3 år CAGR och (storlek) omsättning 20x 15x 10x 5x 0x 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Källa: FactSet, Valentum Research Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat Sida 15

16 Valentum v a l e n t u m p a r t n e r s ä r specialiserade på att genomföra företagstransaktioner inom värdeintervallet MSEK åt privatägda företag. Vårt fokus är rådgivning och projektledning av företagsförsäljningar och förvärv, men vi arbetar också kontinuerligt som långsiktig rådgivare inom ägarstrategi. Genom lång erfarenhet, tydligt fokus på vår kundgrupp och hårt arbete levererar vi ökat värde för våra uppdragsgivare. w w w.va l e n t u m. s e Våra kontor BERGEN Statsminister Michelsens Veg 38 PB 1978 Vika 5230 Bergen Tel: +47(0) OSLO H. Heyerdahls gate 1 PB 1978 Vika 0125 Oslo Tel: +47(0) STOCKHOLM Mäster Samuelsgatan Stockholm Tel:

Varumärkets roll allt viktigare

Varumärkets roll allt viktigare 28 29 21 211 212 213 214 215 214 215 216 217 218 219 212 213 214 215 216 217 218 219 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 KONSUMENTVAROR, RAPPORT Q1 215 BNP driver marknadstillväxt Trots den svenska

Läs mer

M&A Yearbook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som lanseras kvartalsvis

M&A Yearbook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som lanseras kvartalsvis 2015 M&A Yearbook En del av Valentums rapportserie Business Insider som lanseras kvartalsvis Inledande ord Business insider Kvartal 2015 var ett händelserikt år, med en hög transaktionsaktivitet i midmarket-segmentet

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 16 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (-17,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,37 (-1,14)

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 2014 COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB VD HAR ORDET På makroperspektivet tycker vi att världsekonomin är svårbedömd och man kan lätt bli pessimistisk. Kriserna i bl. a Ukraina och Syrien tillsammans

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Välkommen till Transcoms årsstämma

Välkommen till Transcoms årsstämma Välkommen till Transcoms årsstämma Stockholm den 28 april 2016 Outstanding Customer Experience 28 april 2016 Transcom Årsstämma 2016 Johan Eriksson, vd och koncernchef Outstanding Customer Experience Transcoms

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market

MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market 2014 MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market VALENTUM PARTNERS MÄSTER SAMUELSGATAN 4 SE - 111 44 TEL: +46 8 41 200 400 WWW.VALENTUM.SE Marknadsbarometern innehåll

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30 Online Brands Nordic AB (publ) Förbättrat resultat och förbättrad finansiell ställning Sammanfattning av tredje kvartalet 2014 Rörelsens intäkter uppgick till 5 039

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Q1 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q1 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q1 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q1 2011 I KORTHET Fortsatta satsningar för framtida tillväxt Björn Borg Sport Egen verksamhet i England E-handel Stark utveckling för skor Mindre marknaders

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2010 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO 2010 ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR Anpassning till fokus på underkläder Påbörjade investeringar för fortsatt tillväxt Ökat tempo i produktutvecklingen breddat sortiment

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 AGENDA Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden o o o o Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning BRA BOKSLUT Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2013

Delårsrapport Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 SenseAir AB Org. Nr 556475-5519 2 Sammanfattning januari- juni Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 59 789 ksek varav 58 743 ksek (61 034kSEK) för SenseAir

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT PRESSMEDDELANDE Spånga den 16 juli 2009 CITROËNS HALVÅRSRAPPORT 2009 le 00 Mois 0000 Citroën visar i sin halvårsrapport att märket har stärkt sin ställning globalt trots kärva tider i bilbranschen. På

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1april 30 juni 2008 1 januari 30 juni 2008 Nettoomsättning 50,5 msek Nettoomsättning 99,0 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT I enlighet med bolagsstämmans beslut genomfördes en kontantemission av 72.700 aktier till en aktieägargrupp hos Erik Penser Fondkommission,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer