Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld. Johan Åkesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld. Johan Åkesson"

Transkript

1 Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld Johan Åkesson Adjunkt (halvtid) Ekonomie licentiat Företagsekonomi - Sektion Redovisning, Gruppen för Ekonomistyrning, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Managementkonsult hos PREERA AB (halvtid) PREERA är verksamma inom management-, IT/ISoch ekonomistyrningsområdet. Fokus på förändringsprocesser.

2 Ett populärt ord i styrningsdebatten idag är accountability och jag vill diskutera ansvar för hur vi designar styrsystem!

3 Varför styrning? Styrning = att påverka människors beteenden i en bestämd riktning! Övergripande syfte är att styrsystemet skall bidra till att förverkliga en verksamhets strategi! Nuläge Vision Mål

4 Har vi socialt hållbara styrsystem i våra organisationer? Vadå, socialt hållbara? Vilka är utmaningarna?

5 Utmaning 1 = stress i arbetslivet

6 Utmaning 2 = utebliven eller fel styreffekt Nuläge Vision Mål

7 Bakgrund Jag utgår från ett långsamt framskridande projekt kring effekter av överdos av styrning tillsammans med Sven Siverbo & Mikael Cäker. Vi kallar projektet stressad av styrning.

8 Vad är ett styrsystem? Verktygslåda som metafor; valda verktyg skall hjälpa oss att bygga visionen via förverkligande av de valda strategierna. Att välja rätt verktyg, dvs styrmedel som passar, är avgörande! Tre huvudfack i verktygslådan Val av organisationsform mm Val av formella styrmedel Val av mindre formella styrmedel

9 Möjliga val? mängder av möjliga val! Vision om ett hus! Val av organisationsform vem skall göra vad? hur samordna? beslutsfattande? Val av formella styrmedel målnedbrytning styr-/budgetprocess regler / policyer mått / uppföljningsramverk belöningssystem Val av mindre formella styrmedel som ex: kultur värdegrund lärande ledningsfilosofi

10 Vi lever i en tid där lösningar finns i överflöd nästan oavsett problem Är det så här enkelt? - Knappast!

11 Exempel: Kartläggning av styrsystem i en medelstor kommun Projektet visade att många upplevde att flera av ovanstående reformer levde kvar parallellt. (trots att flera även formellt sett var skrotade!) Forskare använder begreppet sediment.

12 Hur ser det ut hemma i er organisation? finns det många gamla lösningar kvar i lådan? Idealet? Krassa verkligheten? Kanske ofta gott om spårskruvmejslar men inga spårskruvar på väggarna.

13 Styrsystem och typ av organisation Utgångspunkt Övergripande syftet är att styrsystem skall bidra till att förverkliga verksamhetens strategier. Omvärldsförändringar innebär strategiförändringar! För de flesta innebär det att ändra i ett befintligt styrsystem..som är en stor utmaning, speciellt i professions- präglade organisationer!

14 Utgångspunkter vid utformning av styrsystem båda måste beaktas! 1. Internal fit? 2. External fit?

15 Svårt att upprätthålla internal fit? Alla vill vara en värderingsstyrd organisation nya värdeord arbete med gemensam värdegrund mm Stort utbud av lösningar via nya koncept gemensamt drag = mätning i fokus! Handlingskraftens tidevarv i ledningsrummen! fokus på att organisera om, kund- och processorientering mm

16 Mycket innovation och kreativitet i luften idag - hänger styrsystemen i organisationerna med? Stödjer de eller riskerar de att kväva kreativitet och nytänkande? Ur SOU, 2013

17 Inga positiva resultat!

18 Exempel Ur debattbok Bortom tankefällan Dalsvall/Lindström 2012

19 Aktuell debatt pågår! Ersättningssystemet orsakar misfit med verksamhetsuppdraget?

20 Risk för misfit? Ja, enligt vår pilotstudie*! Upplevd förändring av styrning under de senaste 5 åren? Finansiella mått har ökat % Målstyrning Icke-finansiella mått har ökat Detaljerade icke-finansiella mått har ökat Antal mål har ökat Antalet regler/policies har ökat Antalet detaljerade regler/policies har ökat Detaljstyrning Värderingsstyrning Initiativen till värderingsstyrning har ökat Intensiteten i värderingsstyrningen har ökat * Enkätstudie inom offentlig sektor av M. Cäker (HGU), S. Siverbo (Karlstads Universitet) och J. Åkesson (HGU), 2012

21 Jämförelse mellan alla och de som arbetar operativt Operativt anställda upplever något mer överdos! % Finansiella mått har ökat Hela urvalet Operativt anställda Icke-finansiella mått har ökat Detaljerade icke-finansiella mått har ökat Antal mål har ökat Antalet regler/policies har ökat Antalet detaljerade regler/policies har ökat Initiativen till värderingsstyrning har ökat Intensiteten i värderingsstyrningen har ökat

22 Upplevda negativa konsekvenser? Urval: alla svarande Jag upplever orimliga förväntningar Jag upplever motstridiga mål/krav Jag upplever oklarhet i vad som förväntas av mig/min enhet Jag upplever ökad stress Jag upplever inte några negativa konsekvenser %

23 Jämförelse mellan alla och de som arbetar operativt Operativt anställda upplever tydligare negativa konsekvenser! Hela urvalet Operativt anställda %

24 Upplevt stöd? Urval: alla svarande % Prestationsbedömningen är stödjande Reglerna/policies är stödjande Värderingsstyrningen är stödjande

25 Jämförelse mellan alla och de som arbetar operativt Operativt anställda upplever mindre stöd! Hela urvalet Operativt anställda %

26 Lisa Björk Avhandling presenterad i december 2013 om s.k. överorganisatorisk styrning och dess konsekvenser. Otydlig styrning stressar chefer Nyhet: Mellanchefer i kommuner stressas av överlappande styrsystem. Ofta upplevs uppgifterna som orimliga eller onödiga. Politiker och chefer i högre positioner har en del att uträtta om de vill underlätta för chefer längre ner i hierarkin att göra ett gott arbete. Den slutsatsen dras i en avhandling från Göteborgs universitet. Kundorientering, resultatuppföljning, lagstiftning, miljömål, benchmarking, budget i balans, professionella omdömen, samverkan och brukarinflytande; det är ett komplext styrningslandskap som kommunala chefer på operativ nivå måste handskas med. Många vill vara med och utöva inflytande över verksamheten. Inte sällan lämnas chefen ensam med att prioritera bland otydliga och ibland motstridiga mål.

27 Lisa Björks studie; Vem styr chefens arbete? Nationell politik Lokal politik Olika staber & grupper; - Ekonomi - HR - IT - Jämställdhet.. - Miljö.. - Kvalitet.. - Utveckling Överordnade chefer Chef SKL Olika tillsynsmyndigheter SCB Personalen Professioner Fackförbund Medborgare Brukare Media

28 Sammanfattning Ökad komplexitet anses kräva mer styrning! Varför gör ni som ni gör? Många erbjudanden om att förbättra sin styrning frestelser Ökat antal regleringar måste hanteras!

29 Vad kan vi göra åt detta? - några funderingar Utformning - vad antar vi för beteenden? - vad är nödvändigt? - möjligt att rensa bort? - är vi ärliga? Användning - hur sker den (egentligen)? - finns förtroende? - finns tid för prat? - lång & kort sikt?

30 Vad antar vi för beteenden? Agentteorin Chefen behandlar underlydande som: Agent Steward Stewardshipteorin Agent Dyrt, men effektivt Problem! Frustrerad & lurad chef Underlydande agerar som: Steward Problem! Besviken & kränkt anställd Billigt, och effektivt

31 Man visste redan då. En utmaning att balansera kraven på stabilitet med behovet av initiativ, kreativitet och omställningsförmåga Alfred Sloan (1963) fritt översatt från hans bok My years with General Motors

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik ISM-rapport 15 New Public Management i kommunal praktik En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg Tina Forsberg Kankkunen Eva Bejerot Lisa

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal Effektiv styrning En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal Denna rapport är en bearbetad version av rapporten Styrning för ökad effektivitet, Verva 2007:12. Verva

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-923-2 Författare: Johan Hermelin/ Strategihuset AB Illustrationer:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

En god chefsförsörjning

En god chefsförsörjning 2008:10 En god chefsförsörjning Förstudie, maj 2008 En god chefsförsörjning - förstudie I N N E H Å L L 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 1.1 VERVAS UPPDRAG...5 1.2 FÖRSTUDIENS UPPDRAG... 6 1.3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer