Kyrkfack Ledare sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfack Ledare sid 3"

Transkript

1 1 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Ledare sid 3 Intervju med Sven Thidevall sid 4 Nytt utlandsavtal Chef med koll på chefer

2 INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4, Stadshagen Telefon Telefax Bankgiro ANSVARIG UTGIVARE Bror Holm telefon mobiltelefon telefax REDAKTION Magnus Gissler, telefon Eva Welin, telefon REDAKTIONSRÅD Bror Holm Magnus Gissler Eva Welin ADRESSÄNDRINGAR insändes till Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm ISSN TRYCK Federativ Tryckeri ab, Stockholm PREL. UTGIVNINGSTID 2007 Utgivning nr 2 v 17 Manusstopp 5 april Utgivning nr 3 v 25 Manusstopp 1 juni Annonser: 1/1 färg : 1/1 s/v 9 000: 1/2 färg 6 500: 1/2 s/v 5 000: 1/4 färg 3 500: 1/4 s/v 2 500: INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Självbild och framtid fokus för biskop 5 Nu slipper utlandsanställda flytta under semestern 6 Kreativt samarbete 7 Apropå Uppdrag granskning Förslag till nya utbildningar dröjer 8 Med havet som arbetsplats 10 Chef med koll på chefer Kyrkoherdarnas utbildning tar form 11 Krönika 12 Fråga juristen 13 Kräv lönesamtal Förlikningar 14 Nya arbetstidsregler är inte nya 15 Betala medlemsavgiften via autogiro FÖRBUNDSKANSLI Växel: , Fax: Magnus Gissler, civilekonom, kanslichef Robert Svec, jurist, förbundsjurist Görel Korkman, ombudsman Lena Forsberg, medlemsärenden Sofie Tillgren, medlemsärenden Kristina Harrison, ekonomiassistent, IT Eva Welin, informatör Omslagsbild: Utlandskretsens styrelse på möte i Stockholm: Mats Högelius, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Karin Burstrand från Svenska kyrkan i Paris och Erik Berggren, Kyrkans hus i Uppsala, internationella avdelningen. Benny Andersson, klockare/assistent i London, tillhör också styrelsen men saknas på bilden. Foto: Eva Welin FÖRBUNDSSTYRELSEN Bror Holm, förbundsordförande Katarina Toll Koril, vice förbundsordförande Maria Berg Christer Edvinson Cecilia Karlén Anne-Charlott Karlsson Anders Lennartsson Annika Svensson Magdalena Widmark KYRKFACK 1/07

3 LEDAREN KyrkA ett hållbart fackförbund för dig I sammanhang som rör bl.a. samhälle, miljö och organisationer brukar man tala om hållbarhet och uthållighet. Vid planläggningar av samhällsmiljöer är det viktigt att de planeras så att de blir uthålliga och hållbara. Det måste finnas en långsiktighet och en övergripande plan om man skall kunna fatta rätt beslut i detaljfrågor. Om den långsiktigheten saknas är risken stor att till synes detaljer och småfrågor långsiktigt kan skada helheten. Det blir svårt att uppnå och upprätthålla uthållighet och hållbarhet. Den nye biskopen i Växjö, Sven Thidevall, framhåller i samtal med Kyrkfack behovet av långsiktighet och uthållighet för Svenska kyrkan. Det som ger resultat är ett gott arbete på ett uthålligt sätt, säger biskopen. Jag tror att han har rätt. När KyrkAs ledning inom ramen för NPS Nordiskt prästsamarbete för några år sedan besökte Estland träffade vi landets kyrkoledning och gjorde besök hos församlingar i tätort och på landsbygd. Då kunde vi tydligt se att de församlingar som hade arbetat långsiktigt och uthålligt under den sovjetiska tiden också var församlingar som nu fungerade väl och hade medlemmarnas förtroende. Även om situationen är en helt annan för Svenska kyrkan finns det lärdomar att dra av ett långsiktigt arbete. Vår tid präglas av kortsiktighet. Vi förväntar oss snabba resultat, helst med så liten insats som möjligt. Med ett sådant syn- och arbetssätt är risken stor att resultatet blir både ytligt och reklammässigt. Det lovar mer än det håller. På något sätt har vi vant oss vid att det skall vara så och nästan kräver att vi skall bli lurade med fagra löften och dallrande välfläsk. Bara det låter bra eller på annat sätt verkar bra tycks vi vara nöjda. När det sedan långsiktigt inte håller vad som utlovades känner vi oss överraskande nog missnöjda och lurade. Men för stunden i det kortsiktiga perspektivet var det bra. Det finns en fara i att Svenska kyrkan rycks med i samma kortsiktiga hysteri och tappar långsiktigheten och uthålligheten. Det glamorösa ligger sällan i ett uthålligt långsiktigt arbete. Det skapar inte heller de stora rubrikerna. Däremot är långsiktigt arbete grundläggande för ett hållbart förtroende och en uthållig tillit. Ett väl utfört arbete i tro, omsorg och empati för våra medmänniskor måste få större utrymme och uppmuntran i vår kyrka. Det är ett meningsfullt och viktigt arbete som Du utför i Svenska kyrkan. Dag ut och dag in är du en del i ett människonära arbete i både glädje och sorg. Hur betydelsefullt är inte det arbetet. För KyrkA är det inte annorlunda. Inte heller hos KyrkA finns utrymme för kortsiktighet. Det finns alltid en frestelse i snabba lösningar. Men i ett långsiktigt perspektiv kan kortsiktigheten så lätt bli en Pyrrusseger. Därför är det viktigt att KyrkA alltid försöker att vara så väl förberedd som möjligt i förhandlingar och andra fackliga frågor som rör medlemmar och kyrka. Det kräver ett träget arbete av förbundets anställda och förtroendevalda. Det handlar om att alltid ha rätt perspektiv på frågorna. Att rusa på nät och slå en finurlig boll är inte alltid rätt. Det kan se elegant och spektakulärt ut. Det kan ge feta rubriker eller göra sig bra på webbsidor, men långsiktigt kan man ändå förlora spelet med förödande konsekvens för medlemmarna. Man måste kunna spelet, långsiktigt förstå det och ha hela sin fokus på det. Annars kan man mötas av ett passerslag eller en lobboll för att fortsätta tennisspråket. Det handlar om att förstå de kyrkliga frågorna, att vara ett med kyrkans uppdrag, arbete och organisation och att vilja verka för kyrkans bästa. Det kräver arbete och engagemang för medlemmar och kyrka. I intervjun med Kyrkfack betonar biskop Sven Thidevall att det är lät- Bror Holm. tare att finna konstruktiva lösningar på problem i Svenska kyrkan om den fackliga förankringen är god i ett arbetslag. Det finns någon att tala med och det finns tillgång till kompetens, vilket är betydelsefullt. Det är också min erfarenhet. Kunskap, engagemang, erfarenhet och omsorg är viktiga tillgångar i en svår situation och kan vara en garant för en långsiktigt hållbar lösning. Det fackliga arbetet är inte glamoröst. Det handlar om att vara steget före, att vara påläst, att lyssna till medlemmarna behov och vilja, att verka för hållbara avtal och förstå motpartens arbete och synsätt. Vi kan kyrkan från samma sida som du, det vill säga inifrån. Fackligt arbete handlar också om att ha framtidstro och tro på förändring i rätt takt och riktning. KyrkA är ett förbund med 100 års erfarenhet av fackligt arbete i Svenska kyrkan. Och vi tänker fortsätta det uthålliga arbetet för dig och kyrkan. Bror Holm Förbundsordförande KYRKFACK 1/07 3

4 XXXXXXXX NYHETER Självbild och framtid fokus för biskop månaderna. Tidigare har han varit facklig förtroendeman för KyrkA, men det är ett tag sen. Och nu lär han knappast få tid Sven Thidevall har fullt program sedan han blivit biskop i Växjö. I november vigdes Sven Thidevall till biskop av Växjö och fick därmed lämna Strängnäs stift där han arbetat som stiftsadjunkt för utvecklings- och förändringsarbete. Men inriktningen på kyrkans framtid har han tagit med sig i sin nya uppgift. Som biskop ser han fram emot att få föra samtal om kyrkans framtidsväg tillsammans med människorna i stiftets olika församlingar. Det är uppenbart att vi måste tala om och se över vår självbild. Den självbild vi har är gammal och sitter djupt men den är inte verklighetsanpassad. Den säger att Svenska kyrkan omfattar alla i detta land men det stämmer inte, säger Sven Thidevall. Han menar att då Svenska kyrkan inte längre är en folkkyrka som omfattar alla så måste även vår självbild förändras. Men det är en förändring som också väcker mycket sorg. Ändå har Svenska kyrkan möjlighet att vara en folkkyrka som omfattar de flesta, men det är trots allt något nytt, menar Sven Thidevall. Vi kan hälsa de möjligheter vi har, se dem och ta vara på dem med glädje. Vi måste ta oss igenom sorgen, säger biskopen som till valspråk har valt: De som sår under tårar skall skörda med jubel. (Ps 126:5.) Sven Thidevall beskriver sig själv som en ganska uthållig typ som tänker långsiktigt. Han tror inte på hurtiga, kortvariga kampanjer för att göra kyrkan mer attraktiv eller behålla medlem- Foto: Henric Fangréus. tioner mar. Det som ger En av KyrkAs medlemmar resultat är ett gott arbete på ett uthålligt sätt. har fått mycket uppmärksamhet i media de senaste Vi tänker ofta kortsiktigt idag, men då vi tänker på kyrkan behöver vi tänka generationer. Då vi möter konfirmanderna möter vi också deras barnbarn. Det vi gör mot dem har en sådan långsiktig betydelse och innebär en möjlighet, säger Sven Thidevall. Om kyrkan gör ett gott arbete får vi lita på att det får konsekvenser, säger han och tillägger att vi också får lita på att Gud gör resten. Sven Thidevall lyfter fram två konkreta saker som han tycker att det är angeläget att arbeta med framöver: dopundervisningen och diakonin. Kyrkan måste bli bättre på att följa upp dopet, själva dopet är bara början på ett kristet liv. Och diakonin kommer att bli en allt viktigare del av kyrkans uppgift eftersom det växer fram en ny nöd i samhället. Inte fullt lika inspirerande men lika aktuellt att ta tag i, är kyrkans arbetsmiljöproblem. Enligt Sven Thidevall måste vi ta dem på största allvar. Han tror att problemen till stor del är strukturfrågor, hur kyrkan valt att organisera sig. Det behövs en begripligare och tydligare organisation inom kyrkan och en tydligare ansvarsfördelning. Och arbetsgivarens ansvar måste uppmärksammas mer. Då vi tänker på kyrkan behöver vi tänka genera- Dessutom måste det bli tydligare att vi finns till för att utföra ett uppdrag och inte för vår egen skull. Uppdraget, ansvar och organisation måste hänga ihop, som en treklang. Men idag finns stora brister i hur organisation och ansvar relaterar till kyrkans uppdrag, säger Sven Thidevall. All denna otydlighet orsakar konflikter och dålig arbetsmiljö. Ett bra exempel är förhållandet kyrkoherdekyrkoråd eller den Bytt jobb? Fått barn? dubbla ansvarslinjen. Här finns oklarheter som behöver redas ut menar Sven Thidevall. Mycket görs redan för att förbättra arbetsmiljön inom kyrkan, bland annat har kyrkoherdens roll som ledare och chef uppmärksammats under senare tid. Sven Thidevall välkomnar den nya kyrkoherdeutbildningen som han kallar En modern form av den gamla pastoralexamen. På sitt förra jobb arbetade Sven Thidevall med församlingar i kris. Han upptäckte då att om det fanns en stark facklig förankring och engagemang i ett arbetslag, så var det en tillgång. Det är lättare att komma fram till konstruktiva lösningar på problemen när den fackliga förankringen är god. Det fackliga medlemskapet gör att det finns någon att tala med och tillgång till kompetens, och det gör skillnad, konstaterar Sven Thidevall. Eva Welin Anmäl alltid om du får en förändrad livssituation, till exempel längre sjukskrivning, arbetslöshet eller föräldraledighet. Ring Lena eller Sofie på KyrkAs kansli i Stockholm. På webben kan du via Mina sidor själv ändra och uppdatera uppgifter som rör ny bostadsadress, ny arbetsgivare, befattning och lön. Se 4 KYRKFACK 1/07

5 NYHETER Nu slipper utlandsanställda flytta under semestern Ett nytt utlandsavtal är undertecknat. Det omfattar alla som är utsända av Svenska kyrkan inom SKUT eller internationell mission och diakoni. Vi är nöjda med avtalet säger Karin Burstrand, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Paris och ordförande för KyrkAs utlandskrets. Avtalet innehåller flera förbättringar jämfört med det gamla. En sådan är anställningens upphörande under en pågående kontraktstid. Nu vet den anställde vad som gäller om han/hon inte vill vara kvar på sin tjänst. Om en person ensidigt säger upp sig mister den lön motsvarande 14 kalenderdagar enligt det nya avtalet. Det är mycket bättre än tidigare. Då blev man ersättningsskyldig för den förberedelsetid man haft med till exempel språkstudier. Det var en komplicerad modell som skapade osäkerhet om vad kostnaden skulle landa då man ville avbryta sitt kontrakt, säger Karin Burstrand. En annan positiv nyhet är att nu måste arbetsgivaren och arbetstagaren skriva under avtalet om utlandsanställning innan man anställs som så kallad kandidat. Kandidat är man under förberedelsetiden och under den tiden kunde alltså arbetsgivaren ångra sig, eftersom avtalet om utlandsanställning vanligtvis inte var skrivet då. Men vi har hela tiden hävdat att har man väl rekryterat någon till en utlandstjänst så är valet träffat och det finns ingen orsak att vänta med kontraktsskrivningen. En annan sak Karin Burstrand är nöjd med är att det nu finns grundläggande principer för lönesättning inskrivet i avtalet. Det klargör hur lönebildningen ska gå till. Det är en principiellt viktig fråga och därför ett stort framsteg. Tidigare har det inte funnits ett tydligt lönepolitiskt program i utlandsavtalet. Dessutom har avtalet förtydligats i sin skrivning om arbetstidsregleringen, så där finns heller inga oklarheter kvar. En annan förändring i avtalet är att alla utlandsanställda i Europa nu har samma villkor vid sjukdom. Tidigare omfattades vissa av den svenska sjukförsäkringen medan andra enligt avtalet hade full lön även vid sjukdom. Nu gäller det senare alla, förklarar Karin Burstrand. Frågan om tjänstebostäderna har alltid varit en svår fråga att enas kring. Fram till nu sa avtalet att en utlandsanställd måste lämna sin bostad under semestern för att bereda rum åt vikarien som då ska bo där. Detta har självklart varit en otillfredsställande modell för den anställde som så att säga tvingades från sitt hem under semestern. För detta omak utgick dessutom endast en mycket liten ersättning. KyrkA yrkade nu att ersättningen skulle höjas radikalt. För utlandsanställda ingår bostaden som en del av lönen, och själva lönesumman blir därmed lägre än om bostad inte ingått. Därmed är det inkonsekvent att den utlandsanställde inte har tillgång till sin bostad även under semestern. KyrkA menade därför att ersättningen måste höjas så att den bättre kompenserar kostnaden för ett semesterboende, och yrkade på en ersättning om cirka kronor (33 procent av ett inkomstbasbelopp). Men arbetsgivaren valde i stället att låta oss disponera bostaden även under semestern! Det betyder att en kyrkoherde slipper lämna ut sin bostad om den inte vill det. Men samtidigt innebär det att man tvingas fixa fram en annan bostad åt vikarien. Här i Paris har vi tre tjänstebostäder som kan behöva ersättas. Det blir inte så lätt och det kostar också, säger Karin Burstrand. En modell som säkert kommer att användas är att hyra ut bostaden till SKUT, som i sin tur låter semestervikarien bo där. KyrkA rekommenderar Det finns ca 150 utlandsanställda Två från KyrkA som förhandlat fram det nya utlandsavtalet. Karin Burstrand, kyrkoherde i Paris och Erik Berggren, internationella avdelningen vid Kyrkans hus i Uppsala. då att man begär en rimlig ersättning för bostaden. Frågan om tjänstebostaden för de utlandsanställda under semestern fick en bättre lösning än tidigare, men frågan är hur den kommer att fungera i praktiken. Det återstår att se. Det nya avtalet är nu undertecknat men inom två områden har avtalsförhandlingarna inte lett till några förändringar. Det ena är problemet med att man efter fem år utomlands inte omfattas fullt ut av det svenska socialförsäkringssystemet. Det andra är att pensionerna efter en längre utlandstjänst blir lägre än om man stannat i Sverige. Detta är problem som måste få en lösning och parterna har därför tillsatt en expertgrupp som ska arbeta vidare med dem. Nu vidtar lönerevision för de utlandsanställda och senast i slutet på april borde de förhandlingarna vara avslutade. Text och foto: Eva Welin För de utsända medarbetarna inom internationell mission och diakoni är kontraktstiden i regel 4 år. En del stannar längre, det finns flera som varit ute i mer än tio år och några enstaka i år. Inom SKUT är kontraktstiden för föreståndare/kyrkoherde cirka 5 år och för assistenter, husmödrar och kantorer 2 3 år beroende på placering. Efter det kan kontrakten förlängas på viss tid. KYRKFACK 1/07 5

6 AKTUELLT Titti Engvall Gerlofstig och Magnus Gissler. Kreativt samarbete KyrkAs inkomstförsäkring har tagits fram av Titti Engvall Gerlofstig, vd på Bliwa Skadeförsäkring AB och KyrkAs kanslichef Magnus Gissler. De samtalar här om hur det var att arbeta fram den bästa inkomstförsäkringen som erbjuds akademiker inom Svenska kyrkan idag. Titti: Jag har aldrig varit med om att processen med att ta fram och genomföra en helt ny försäkringslösning, gått så snabbt och smidigt som denna gjort. Magnus: Ja det gick väldigt snabbt, vi ville verkligen att den skulle sjösättas till nyårsskiftet. Inte konstigt att det fram till nu har funnits oklarheter kring detaljer. Men nu är alla frågetecken uträtade och villkoren på pränt. Titti: Det har varit ett intensivt och roligt arbete, och det har varit utvecklande Ett personligt försäkringsbesked har i dagarna skickats ut till alla KyrkAs medlemmar. Där står kort om de viktigaste villkoren för inkomstförsäkringen. För fullständig information om samtliga villkor och allt som rör försäkringen se för oss och vår produkt. Vi har ju inkomstförsäkringar för ett par fackförbund sen tidigare men i och med en helt ny organisationskund tvingas man gå igenom alla aspekter av ett försäkringsavtal på nytt. Magnus: En sån sak som var oklar var om inkomstförsäkringen ska gälla då man är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och har aktivitetsstöd från Försäkringskassan i stället för a-kassa. Nu finns det inskrivet i villkoren att det är okey. Titti: Ni är först hos oss med att ha det i era villkor. Sen var det en annan fråga vi inte helt uppmärksammat innan nyår: Vad händer med inkomstförsäkringen om en arbetslös medlem nekar att ta ett av arbetsförmedlingen anvisat, skäligt erbjudande om jobb? Medlemmen förlorar då delar av eller hela sin ersättning från a-kassan. Vid första nekandet 25 procents reduktion av ersättningen, vid andra 50 och vid tredje 100 procents reduktion. Ska vi då fortsätta att ersätta personen med inkomstförsäkringen fullt ut? Magnus: Nej, det som vi nu kommit fram till är det enda realistiska, det tror jag alla förstår. Inkomstförsäkringen från oss kommer att minska på motsvarande sätt. Titti: Ja, det är det enda rimliga. Försäkringen ska inte stödja ett osunt beteende. I övrigt är försäkringen mycket attraktiv, bara det att alla medlemmar direkt kvalificerades in i den vid årsskiftet, utan kvalificeringstid. Det är ni ensamma om. Dessutom är ju återkvalificeringstiden efter arbetslöshet bara 12 månader och det är lite i sådana här sammanhang, de flesta andra kräver 18. Magnus: Är det inte också ovanligt att man får tillgodoräkna sig tiden man haft en frivillig inkomstförsäkring om man nu skulle vilja gå med i KyrkA? Titti: Jo, det är det, men vi tillåter det. En annan sak som verkligen bör lyftas fram i våra villkor är att tjänstlediga, till exempel föräldralediga har rätt att stå kvar i försäkringen under tjänstledigheten, trots att man har en inkomst som är lägre än a-kassetakets kronor. På så sätt tappar man inte sin kvalificeringstid i försäkringen under till exempel föräldraledighet. Dessutom räknas föräldraledighet, och även sjukdom, som överhoppningsbar tid när man ser till om den arbetslöse uppfyller det arbetspliktsvillkor som gäller för att få ersättning ur försäkringen. Man ska ha arbetat minst 80 timmar per månad under de senaste 12 månaderna för att uppfylla arbetsplikten. Det betyder att om man skulle bli uppsagd under eller strax efter en föräldraledighet så kan man få hoppa över den tid man varit föräldraledig, och få tillgodoräkna sig arbetad tid längre tillbaka än de senaste 12 månaderna. För att man ska kunna få ersättning hänger det bland annat på att man uppfyller arbetsplikten. Magnus: Det är en viktig jämställdhetsaspekt att den föräldralediga inte tappar försäkringen. Detta är ytterligare en förmån som gör oss unika. Jag tycker det har varit lätt att arbeta fram en försäkring med er, ni har varit lyhörda för våra speciella önskemål. Titti: Vi försöker alltid vara lyhörda. Ni ville ju verkligen ge era medlemmar en så fullödig försäkring som möjligt. I och med att ni är ett samlat förbund för en bransch blev det enklare att anpassa försäkringen till kyrkans speciella villkor. Och mer kostnadseffektivt. Bliwa är också ett relativt litet bolag och därför flexibelt. Det gör det enklare för oss att snabbt ställa om utifrån anpassade försäkringslösningar. Magnus: Vad gör nu den som blir uppsagd? Titti: Man ska vända sig till Bliwas kundtjänst. Vi tar hand om ärendet och informerar om vad som gäller och hur det går till, och vilka handlingar som medlemmen måste visa för att kunna få ersättningen. Text och foto: Eva Welin 6 KYRKFACK 1/07

7 Apropå Uppdrag granskning SVTs program Uppdrag granskning analyserade den 23 januari frågan om prästers bisysslor och om de har rätt att ta betalt för dem. Ämnet har redan tidigare behandlats i Kyrkfack 2006 nr 3. Anledningen var då biskop Christina Odenbergs skrivelse till Lunds stifts präster, där hon felaktigt gjorde gällande att clearingsystemet hindrade dem från att ta emot ersättning för arbete utanför sin anställning. De situationer som framför allt avses är då en person på egen hand för utförande av kyrklig handling i sin hemförsamling anlitar en präst anställd i en annan församling. Men det kan lika gärna handla om en kyrklig handling i en annan församling än hemförsamlingen, då prästen saknar anställning i den församling där förrättningen äger rum. Vad som inte med önskvärd tydlighet framkom av Uppdrag granskning är att frågan om bisyssla redan är reglerad i kollektivavtalet för Svenska kyrkan, Kyrkans AB 05. Enligt 8 i kollektivavtalet kan arbetsgivaren förhindra bisyssla endast om den 1. inverkar hindrande för arbetsuppgifterna, 2. innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens, eller 3. ger upphov till jävssituation. Prästen är heller inte skyldig att utan vidare informera arbetsgivaren om eventuella bisysslor som han eller hon har. Endast på begäran av arbetsgivaren ska arbetstagaren, också enligt kollektivavtalet, anmäla bisyssla. Innebörden av clearingsystemet är att de kyrkliga handlingar som en kyrkotillhörig utan särskild avgift har rätt till i sin hemförsamling, ska vara avgiftsfria även när de utförs i en annan församling. Den församling som utför förrättningen har rätt att ta ut en avgift för sina kostnader av den enskildes hemförsamling. Alla önskemål kan dock inte kostnadsfritt tillgodoses genom denna ordning. Exempelvis kan ett brudpar vid vigsel önska att annan präst eller musiker medverkar än de som är anställda i församlingen. Ett sådant uppdrag, som så att säga går utöver den grundläggande standard församlingen erbjuder med egen personal, omfattas inte av clearingsystemet utan kostnaden för detta måste den enskilde stå för på egen hand, förklarar Robert Svec, som är förbundsjurist på KyrkA. Så länge en medlem i Svenska kyrkan nöjer sig med den service som AKTUELLT kyrkoavgiften innefattar uppstår inga extra kostnader. Det är endast när han eller hon går utöver vad församlingen har att svara för, som ersättningsfrågan uppkommer. Därför är det inte korrekt när det i debatten förbehållslöst påstås att den kyrkotillhöriga får betala två gånger för en kyrklig handling, tillägger Robert Svec. I själva verket är det så att ett särskilt uppdrag från enskild till präst, som inte är anställd i den församling där förrättningen äger rum, helt ligger vid sidan av clearingsystemet. De belopp som inom clearingsystemet reglerar den förrättande församlingens kostnad för egen anställd präst, saknar helt betydelse när det handlar om ett uppdrag direkt från enskild till präst. I stället måste här prästen och dennes uppdragsgivare komma överens om vad som är en rimlig betalning för uppdraget. Vidare kan tilläggas, även om det närmast är en självklarhet, att den präst som tillfrågas om ett uppdrag utom sin anställning på egen hand måste ta ställning till om han eller hon faktiskt vill genomföra uppgiften och, i så fall, ta betalt för sitt arbete. Naturligtvis ska dessutom prästen redovisa sina inkomster som andra uppdragstagare, avslutar Robert Svec. Eva Welin Förslag till nya utbildningar dröjer Utredningen om en förändrad utbildning och en förändrad utbildningsorganisation (EFU) skulle ha lämnat sitt förslag till förändring av de kyrkliga yrkena till Kyrkostyrelsen i december i fjol. Men eftersom utredningen inte är helt färdig kommer den att överlämnas först i maj i år. Förhoppningsvis kommer sedan förslaget att gå ut på remiss under hösten Utred- ningen har sett över utbildningarna till präst, diakon, pedagog och kyrkomusiker. Else-Maj Eineborg Falk är projektledare och enhetschef för utbildningsfrågor vid Kyrkans hus i Uppsala och hon hoppas att de nya utbildningarna ska kunna starta redan hösten Utredningen är försenad därför att förankringsarbetet blev mer omfattande än vi räknat med. Samtidigt måste det få ta tid. Att förankra förslagen i olika kyrkliga grupper har vi sett som en mycket viktig del av arbetet. Dessutom var utredningens omfång större än vad vi föreställt oss, säger Else-Maj Eineborg Falk. Senast i maj kommer allmänheten att få ta del av detaljerna i förslaget till de förändrade utbildningarna. Helt klart är dock att förslaget tagit hänsyn till den så kallade Bolognaprocessen som innebär att Sveriges högre utbildningar förändras från och med första juli i år. Då kommer 45 europeiska länder att införa ett gemensamt högskolesystem med tydliga och jämförbara examina. Systemet kommer huvudsakligen att bestå av två utbildningsnivåer. Eva Welin KYRKFACK 1/07 7

8 REPORTAGE Med havet som arbetsplats Sjöfarten till och från huvudstaden är en del av Stockholms själ. Men att denna del är föremål för en omsorgsfull själavård är det nog inte så många som känner till. Ända sedan 1917 har Sjömanskyrkan i Stockholm funnits i mer organiserad form flyttade de in i huset på Katarinavägen vid Slussen. På två våningsplan ryms idag ett kapell, en restaurang, sällskapsutrymmen och några kontorsrum för personalen allt med strålande utsikt över Stadsgår- den och vattnen mellan Gamla stan och Djurgården. Trots att det är en mulen januarimorgon kan jag inte låta bli att hänföras över hur vackert Stockholm är där Djurgårdsfärjorna lojt stävar fram och tillbaka utanför fönstren. Svante Talltorp är diakon på Sjömanskyrkan och tar emot mig med ett stort leende. Jag hälsar på några av de andra sex anställda medan kaffet bryggs. Vi är inte samma sak som SKUT som finns runt om i världen. De vänder sig idag framför allt till turister och utlandsboende av olika slag, självklart välkomnar de också sjömän. Men Sjömanskyrkan har en målgrupp, och det är sjöfolk i Sverige. Det kan vara svenskt eller utländskt sjöfolk, vi gör ingen skillnad, säger Svante Talltorp. Han visar mig runt i de vackra lokalerna. Kapellets altartavla är en bländande sol över ett glittrigt hav. Från en ikon vid ingången vakar Sankt Nicolaus, sjöfararnas skyddshelgon, över besökarna. I det stora sällskapsrummet har tiden stått stilla, men jag blir osäker på om det var 1949 eller 70 som den stannade. Mitt på golvet står ett stort biljardbord och på väggarna häger tavlor med motiv av skepp, gamla fyrar och stormiga hav. Fina små modeller av stora stiliga fartyg visar upp sig i ett par glasskåp. Två äldre herrar sitter och dricker kaffe och läser tidningar. Sjömanskyrkan på Katarinavägen är en träffpunkt för allt sjöfolk: de unga som går gymnasieutbildningen på Sjömansskolan i Stockholm; de som är mitt i arbetslivet och angör någon av Stockholms hamnar; och de som gått i land för gott och nu kan dricka kaffe i lugn och ro. Men det är mest pensionerade sjömän och ungdomar som kommer hit, de som är mitt i arbetslivet hinner inte. Båtarna ligger inte i hamn särskilt länge innan de ger sig av igen. Därför besöker Svante Talltorp och hans kollegor besättningen ute på båtarna istället. Under sommaren har vi rusch, då kommer alla kryssningsfartyg till Stockholm. I somras var det 260 stycken anlöp! Men flera av dem var samma fartyg som återkom varje vecka. Vi besökte i stort sett alla båtarna. Vi berättar för besättningen att vi finns och vad vi kan erbjuda, och framför allt att de har möjlighet till samtal. Samma typ av besök gör de under hela året på handelsflottans fartyg. Det går inte att ta fel på Svante Talltorps engagemang för sjöfolket. Med glimten i ögat säger han att sjöfolk är ett särskilt folkslag. På trygg småländska förklarar han för mig deras speciella villkor. Att de som går på sjön har en rätt så isolerad tillvaro, trots mobiltelefoner och Internet. De arbetar intensivt och är borta från sina anhöriga i långa perioder. De har dryga arbetspass och lever tätt inpå varandra. Det är en speciell miljö. Om det då dyker upp något, vare sig hemma eller på båten, så är man isolerad. Man kan inte sticka. Krisar det måste du vara kvar i den omgivningen, kvar på jobbet, säger Svante Talltorp. 8 KYRKFACK 1/07

9 REPORTAGE Och det är här Sjömanskyrkan kommer in. Någon utifrån som man kan lätta sitt hjärta för. Någon som lyssnar men som inte tillhör gänget. Någon neutral. Svante Talltorp ser sig främst som medmänniska i dessa samtal, men också som kyrkans representant ombord. Han har märkt att klädseln, frimärksskjorta och diakonduvan, öppnar upp för samtal. Och tystnadsplikten. Nu har Svante Talltorp och hans kollegor mer och mer börjat vara ute till havs de också. De är två diakoner och en pastor som regelbundet följer med på de större båtarna som går från Stockholm till Helsingfors, Åbo eller Mariehamn. De lever med i besättningens vardag, finns där på deras arbetsplats. Svante Talltorp har Det är en tillgång att man finns där, dygnet runt, när de vill prata ansvar för två fartyg, m/s Silja Festival och m/s Silja Symphony. Han följer med någon av båtarna ungefär en gång i veckan. Besättningen får i förväg veta att han kommer och att han finns till hands för enskilda samtal. Det är en tillgång att man finns där, dygnet runt, när de vill prata. Någon kan till exempel säga Kan vi prata då jag går av mitt pass elva i kväll? För att skapa möjligheter till kontakt brukar jag gå runt i kök, personalmatsal, rökrum och andra utrymmen där personalen är. Vill någon samtala brukar det inte vara några problem att finna en lugn vrå i närheten. Är det lite allvarligare kan samtalet ske i en hytt, säger Svante Talltorp. Men det är inte bara allvarstyngda kontakter som uppstår mellan besättningen och Svante Talltorp. Det blir tydligt då vi tillsammans beger oss till Silja Symphony som ligger vid kaj i Värtahamnen denna förmiddag. Redan på gångbron ut till båten möter vi delar av besättningen som glatt stannar och pratar. En och annan kram får han också. På Silja Symphony tjänstgör 250 personer under en resa. Det är restaurangpersonal och hyttvärdinnor, konferensvärdar, matroser och befäl för att nämna några yrkesgrupper. Och så Svante Talltorp, som inte är en del av deras arbete och inte har någon anknytning till rederiet. Jag brukar få höra Till dig kan jag säga saker som jag aldrig kan säga till mina arbetskamrater. Jag blir mycket av ett bollplank. Ofta räcker det med att jag lyssnar och stöttar. De vet också att jag har tid, att jag kan lyssna i en timme eller så och inte bara fem minuter. Det öppnar upp. Ombord på båten råder full aktivitet, trots att den ligger i hamn mellan två turer. Men i korridoren där besättningen bor måste vi sänka rösten, bakom de smala hyttdörrarna ligger folk och sover de har ju jobbat natt! De samtal Svante Talltorp har under sina resor handlar ofta om relationer eller om något större vägval som personen står inför. Även tyngre livsfrågor om sjukdom och död kan komma upp. Han tycker att han har ett fantastiskt arbete och är privilegierad som får finnas så nära människor. Människor som kanske annars inte hittat till kyrkan... Han märker att kyrkan fortfarande står för trygghet. Ibland händer det att någon på båten säger Det är så tryggt att du är med, men jag behöver inte prata med dig just nu. Jag skulle kanske ha svårt att jobba i en vanlig församling efter det här. Samtidigt tror jag på en sådan här utåtriktad verksamhet, att kyrkan är där människor är. Det är så här vi ska arbeta, nära människor, ute bland dem på deras arbetsplatser. Kyrkan borde anställa fler diakoner på församlingsnivå för detta. Vi diakoner är ju inriktade på människomöten, säger Svante Talltorp. Efter detta människomöte och några fotografier senare måste jag lämna Svante Talltorp och Silja Symphony. Om några timmar stävar hon iväg mot Helsingfors. Nästa gång jag ser en av dessa havets upplysta giganter glida fram på vattnet gör jag det garanterat med nya ögon: En arbetsplats, 250 människoöden... Text och foto: Eva Welin Inne på Silja Symphonys huvudstråk. I personalmatsalen uppstår många samtal. Ska du med på den här turen? KYRKFACK 1/07 9

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7.

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 3 2008 Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7 Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 2 2009 DAN HASSON Lär dig att stressa rätt LENNART BELFRAGE Var femte präst riskerar utbrändhet TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE

Läs mer

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM?

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 6 2008 TEMA Kompetensutveckling FRAMTIDENS KOMPETENS Församlingsförbundet & Sensus blickar framåt VAD UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Två experter om arbetsmiljön

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2013 Tema Kompetensutveckling JONAS BROMANDER: teologiskt djup NYA AVTALET GER: En bättre arbetsmiljö TEMA NR 3/13 NYA AVTALET OCH KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 5 2014 TEMA r CARL CEDERBERG: L f r a a c a r ra LÅNEN I TID Kyrk r ck r r a AD Så kan du påverka din pension: A a ra k TEMA NR 5/14 PENSIONER VI ARBETAR

Läs mer

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet:

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet: Kyrkfack En tidning från kyrkans akademikerförbund nr 2 2014 Tema Jämställdhet seher Yilmaz: 8 av 10 experter är män diakoner & pedagoger om jämställdhet: Det är lättare för män tema nr 2/14 JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet Välplanerade lönesamtal på UD INNEHÅLL 2 Tema chef: Chefer är också medarbetare med rätt till

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer