Aktuellt. Nr Anders slutar och Kjell börjar Sid 6 och Sid 9. Uppdrag framtid Sid 4. Sommaren tjuvstartar på Bödagården Sid 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt. Nr. 3 2011. Anders slutar och Kjell börjar Sid 6 och Sid 9. Uppdrag framtid Sid 4. Sommaren tjuvstartar på Bödagården Sid 12"

Transkript

1 Aktuellt från Alliansmissionen Nr Anders slutar och Kjell börjar Sid 6 och Sid 9 Uppdrag framtid Sid 4 Sommaren tjuvstartar på Bödagården Sid 12

2 LEDARE Tack! Efter ca 45 ledare i Samband/Aktuellt från Alliansmissionen är det dags att säga tack efter tio spännande och intressanta år som missionsföreståndare. Det har varit tio år fyllda av tuffa utmaningar och en del slitsamma perioder. Men framför allt många spännande upplevelser, lärorika erfarenheter, intressanta möten och stor välsignelse. Uppgiften som samfundsledare har varit omväxlande och innehållit allt från protokollskrivande och arkiveringsrutiner till uppvaktning av ministrar och att representera vid biskopsvigningar. En del ärenden kunde jag varit utan och några enskilda frågor har gett mig både sömnlösa nätter och grå hår. Men jag kan ärligt säga att jag trivts med alla skiftande uppgifter. Jag tycker det har varit roligt med allt från administration till att representera frikyrkofamiljen i regeringens råd för kontakt med trossamfunden. Bland alla intressanta och härliga uppgifter är det dock två som jag uppskattat allra mest. Först och främst har det varit att besöka församlingarna, predika, leda bibelstudier, berätta om SAM och samtala om samfundets arbete. När jag kommit hem på fredagskvällen trött efter en veckas arbete har jag mer än en gång tänkt varför lovade jag en massa gudstjänster den här helgen. Men när jag åkt hem efter helgens sista möte på söndagen har jag alltid känt mig välsignad och tänkt Det är ju det här som är roligast av allt och ger så mycket energi. Den andra riktigt inspirerande uppgiften har varit besöken på våra missionsfält. Jag har känt mig lite hämmad och begränsad av mina bristande språkkunskaper, men att få möta människorna se miljöerna har gett så otroligt mycket. Att få se och uppleva hur våra missionärer och systerkyrkor gör skillnad för fattiga och utsatta människor har gjort intryck djupt i mitt hjärta. Man blir både ödmjuk och tacksam för det arbete vi får vara en del av bland några av världens allra fattigaste människor. Att med egna ögon fått se hur glädjebudet om Jesus berör och förvandlar människor bland några av världens mest svårnådda folkgrupper är obeskrivbart. Tänk att jag under tio år fått vara med och leda Svenska Alliansmissionens arbete! Tack för förtroendet och tack för alla förböner! Anders Bengtsson missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen har drygt medlemmar i 177 svenska församlingar. Vi sänder ut 21 missionärer och bedriver arbete i ett 15-tal länder. Svenska Alliansmissionen Västra Storgatan Jönköping tel Plusgiro Ansvarig utgivare: Anders Bengtsson Redaktör: Michael Malmborg Grafisk form: Urban Svensson urban-svensson.com Utgivning: 5 gånger/år Nästa nummer i din brevlåda 7 oktober Omslag: Inspelning med barnkör i Bankeryds Missionskyrka foto: Lars Kroon Tryck: ArkTryckaren

3 Framtiden tillsammans vid årskonferensen U nder fyra dagar samlades mer än alliansare för att dela tankar, händelser och gudsmöten tillsammans vid SAM:s och SAU:s gemensamma årskonferens vid Gullbrannagården utanför Halmstad. På programmet denna gång stod som vanligt årsmöte och intressanta seminarier men även pastorsordinationer. Totalt fem nya pastorer kunde räknas in och en ny pastor som lämnade sin tillhörighet inom Svenska Missionskyrkan för att gå in som pastor inom Svenska Alliansmissionen. Men det som kanske drog allra mest uppmärksamhet till sig var något som inte skett på tio år. Nämligen installation av ny missionsföreståndare. Efter en omfattande process föll valet på Kjell Larsson som till vardags är församlingskonsulent vid Alliansmissionen. Kjell installerades vid söndagförmiddagens gudstjänst och han predikade över ordet trovärdighet där han pekade på vikten av att vi som kristna och i våra församlingar måste vara relevanta och aktuella för vår tid. Flera gånger under konferensen belystes vikten av att SAU och SAM samverkar och jobbar tillsammans för att ta vara på respektives styrkor. Jag skulle vilja säga så här, sa avgående missionsföreståndare Anders Bengtsson vid en av samlingarna. Det bästa med SAM är SAU! Och det bästa med SAU måste vara UV-scout, fortsatte Anders med ett leende. Detta uttalande beskriver känslan som finns kvar efter att möteslokalerna städats ur och konferensgästerna lämnat Gullbrannagården. Känslan av att vi tillsammans går framåt in i framtiden. Läs mer om de nya pastorerna i nästa nummer av Aktuellt. Text & foto: michael malmborg informationsansvarig Glass piggar upp efter långt kvällsmöte Förbundssekreteraren Celinder tar buden på allvar Peter Bernhardssson var huvudtalare vid årskonferensen. Toppen under SAU:s rundabordssamtal

4 Framtidsutredning anger färdriktning Uppdrag framtid Hur ska ett kyrkosamfund kunna leva vidare, utvecklas, förnyas och vara ett alternativ för människor långt in på 2000-talet? När samfundet dessutom till 50 procent utgörs av små församlingar med mindre än 30 medlemmar så innebär det en extra utmaning. För att ta reda på i vilken riktning man ska gå har Alliansmissionen gjort en framtidsutredning. Jag var faktiskt rätt skeptisk till utredningen i början. En utredning har en viss tendens att hamna långt ned i någons skrivbordslåda. Vi i framtidsutredningen tog tidigt fasta på vikten av att få igång processer, i församlingarna, bland centralt anställda och bland enskilda. Den processen är igång nu och det är viktigt för att vi ska kunna vara ett samfund på väg, säger Bengt Axelsson som har varit samordnare för utredningen. Anledningen till att utredningen kom till stånd just nu var att Marcus Bernström skrev en motion till årskonferensen Jag tyckte vi hade fokus på att bara lösa det närmaste halvåret. Vi hade inte så mycket fokus på längre sikt. Jag ville skapa en verksamhet där vi visste åt vilket håll vi skulle gå, säger Marcus. Arbetet med utredningen inleddes i slutet av 2009 då en arbetsgrupp tillsattes. I början var det många frågor och få svar. Vilken ände skulle man börja i? Man genomförde en stor enkät, intervjuer och samtal för att ta tempen på vad församlingarna tycker och tänker om sin egen roll, Jag ville skapa en verksamhet där vi visste åt vilket håll vi skulle gå framtiden och samfundet. Detta låg sedan till grund för framtidsutredningen. Med 177 församlingar och drygt medlemmar är Svenska Alliansmissionen ett av Sveriges mindre kyrkosamfund, men med en positiv medlemsutveckling. I en tid där det andliga sökandet bara blir större och större har kyrkorna sin givna plats och borde kunna ta ännu mera plats. Men hur blir man relevant för den moderna människan? Församlingsenkäten ger många spännande svar och man pekar bland annat ut den lokala förankringen som mycket viktig för Svenska Alliansmissionens medlemmar. Idag är människor i församlingarna mindre och mindre alliansare och mer och mer lokala i sin identitet. Men man menar att samfundet behövs som resurs för församlingarna i förverkligandet av evangelium i det lokala samhället man lever i. Att vara på väg tillsammans är ledorden. Man menar samtidigt att samfundet behövs och ger klart besked att samfundet ska ta vid med stöttning där inte för samlingarna och ungdomsgrupperna klarar av att jobba vidare själva. De svarande menar också att de viktigaste uppgifterna för samfundet i framtiden är att bedriva pionjäroch missionsarbete i Sverige och utomlands. Att stödja pastorer, styrelser och ledare med resurser och mentorskap anses viktigt och att samfundet är drivande i framtidsfrågor och vision. Det är tydligt att församlingarna gärna tar emot stöd av samfundet centralt i de utmaningar de står i, samtidigt som man beskriver att det är församlingarna som själva ska avgöra behoven lokalt, utan direktiv från centralt håll. 4 Aktuellt Nr

5 Nyckelspelare Marcus Bernström, 29 år Jönköping initiativtagare och motionsförfattare till motionen som ledde fram till uppdraget att utreda framtiden Bengt Axelsson, 49 år Stockholm samordnare för gruppen som jobbat med framtidsutredningen Marcus Bernström pekade ut vägen till framtiden via en motion till årskonferensen. Resultatet blev en framtidsutredning. Fortsatt självständigt samfund I en tid där många samfund ser sig om och diskuterar samgående menar man att Svenska Alliansmissionen ska fortsätta fördjupa det ekumeniska samarbetet men att man ska fortsätta som ett eget samfund under en överskådlig framtid. Att vi nu tagit emot dessa enkäter och samtal innebär ett ansvar och att processen är igång, nu behöver den processen fördjupas och ge avtryck i hur vi arbetar centralt. Hur kan till exempel vårt gemensamma starka fokus på Jesus ge fördjupad riktning och konkret forma arbetssätt och attityder? Att ha Jesus som föredöme på vår gemensamma väg in i framtiden är både tryggt och utmanade, säger Bengt Axelsson. När jag först läste utredningen tänkte jag, Hjälp! Vad har de gjort? skrattar Marcus. Men när han sedan läste den igen såg han att trots att den inte motsvarade hans förutfattade meningar och hans specifika intentioner för hur utredningen skulle göras så fanns det mycket värdefullt i den. Jag tror att om man gjort utredningen som jag ville så hade vi fått fel fokus. Då hade fokus varit på hur vi skapar och utvecklar en central ledning som kan stödja de lokala församlingarna. Nu blev fokus istället på hur vi ska kunna utveckla församlingarna så att de kan växa och ställa krav på den centrala ledningen, säger Marcus. Hur ska man då fortsätta arbetet med framtidsfrågorna? Jag tror att detta arbete ska göras i nära samarbete med missionsföreståndaren och en styrgrupp. Sen måste arbetet ske tillsammans med de lokala församlingarna. Vi behöver låta detta ta resurser och tid. Jag tror också att vi kanske behöver satsa pengar från andra områden i detta arbete för en tid. Det är ju viktigt att det blir bra! slår Bengt fast. Framtidsutredningens slutrapport behandlades på Svenska Alliansmissionens årskonferens 2-5 juni och årsmötet beslutade att ge SAMstyrelsen i uppdrag att tillsammans med missionsföreståndaren utse en ledningsgrupp som ska arbeta vidare med frågan och rapportera det pågående arbetet vid årskonferensen Text & foto: michael malmborg informationsansvarig Aktuellt Nr

6 Ny utbildning, vänd ekonomi och tendens till positiv medlemsutvecking Tio år med Anders T io år har passerat sedan Anders Bengtsson efterträdde Eskil Albertsson som missionsföreståndare. Anders blev missionsföreståndare nummer sju i ordningen. Nu är det dags att summera Hur tänkte du när du började din tjänst för tio år sedan? Jag hade nog ganska klart för mig vad jag ville göra. Klart man ville vända trenden och öka våra medlemstal. Men vi har haft en svag ekonomi länge och jag insåg snart att det var min stora uppgift att vända ekonomin. Och sen ville jag hitta en väl fungerande utbildning som vi också har ekonomisk balans att klara långsiktigt Hur tycker du att det har gått? Vi har ju inte nått så långt att vi kan säga att vi har vänt trenden och av egen kraft vuxit som samfund. Vi har ökat med 230 medlemmar under 2010, men det beror ju på att vi har gått samman med andra församlingar på en del platser. Men på ett sätt är ju den viktigaste siffran antalet medlemmar som kommer till oss på bekännelse och där har vi under hela 2000-talet sett en ökande trend. När det gäller ekonomin så har det varit en tuff resa som varit riktigt skakig en period. Vår ekonomi har varit riktigt dålig. Men nu kan vi ju se att de åtgärder vi har gjort faktiskt vänt ekonomin. Och det här året så vågar jag nästan säga att vi kommer göra ett plusresultat. Så i stort sett kan jag väl säga att vi har nått det målet. Jag tror jättemycket på vår nya utbildning. Vi har en utbildning som håller en bra akademisk nivå på teologistudierna men samtidigt är väldigt församlingsförankrad och inriktad på att forma och utbilda pastorer för församlingstjänst Varför växer inte våra församlingar mer, kan du hitta en orsak till det? Jag tror att det först och främst beror på att vi är alldeles för inåtvända. Vi behöver ändra vårt grundtänk. Mer eller mindre omedvetet så styrs vi i vår planering av verksamhet. Vi pastorer styrs av någon grundtanke att det är för de här människorna som har suttit i de här kyrkbänkarna i alla tider som vi predikar. Men hur når vi människorna utanför? Vi måste ändra vårt grundtänk Jag tycker att det är ett bekymmer att våra kyrkor är så stängda. Det vore väl fantastiskt roligt om man kom till en frikyrka en vanlig veckodag, så tog man i dörren och så var den öppen? Tre missionsföreståndare. Kjell Larsson, Anders Bengtsson och Eskil Albertsson. Foto: Inger Julsgård

7 Anders Bengtsson Ålder: 62 år Familj: Hustru Anita, dottern Annie samt tre barnbarn Gör när han är ledig: tar gärna en tur med familjens husbil, gärna till något lämpligt flugfiskevatten Aktuellt: slutar som missionsföreståndare efter 10 år Anders Bengtsson slutar efter tio år som missionsföreståndare. Aktuellt Nr

8 Här tror jag att en viktig bit - som vi jobbat med en del, är vårt pionjärarbete. Jag tycker det är jätteviktigt att plantera nya församlingar. Våra pionjärförsamlingars hela vardag är att tänka utåt. Om de kan hjälpa våra mer etablerade församlingar att få det tänket, så kan det betyda mycket. Hur ska man få det att smitta av sig? Vi har ju tänkt så att det ska fungera ungefär som vårt missionärsunderhåll. Att våra vanliga församlingar ska stödja pionjärförsamlingarna dels ekonomsikt men också i förbön, besöka dem ibland och inbjuda de att komma till våra församlingar. Och det här är också vår styrka, att vi är rätt så geografiskt koncentrerade. Har du något råd till din efterträdare? Mitt råd är att vara djärv, våga satsa, våga tro och gå vidare! Och var noga med att försöka få idéerna födda och förankrade i församlingarna. Nu står vi ju inför processen med en ny framtidsutredning. Det gäller att få med sig församlingarna. Jag kan veta precis vad jag vill. Men jag kan inte genomföra det snabbare än att jag har folket med mig. Vi är ju helt beroende av församlingarnas offrande, deras stöd och deras gåvor. Annars faller ju hela vår bas. Mitt råd är att vara djärv, våga satsa, våga tro och gå vidare! Hur får man med sig folk? Det är jättesvårt. Folk är ju i regel väldigt engagerade i sin församling. Men att få samma engagemang för samfundet är inte riktigt lika enkelt. Men jag har försökt att prioritera att vara ute i församlingarna väldigt mycket. Om du ska välja en uppgift, en enskild del i ditt jobb som du är särskilt stolt över? Det viktigaste är nog den nya utbildningen (Akademi för ledarskap och teologi, reds. anm). Om man vill uttrycka det väldigt drastiskt skulle man kunna likna det vid att vi har genomfört en lyckad hjärttransplantation. Det var en rätt långvarig operation och rätt komplicerad. Tittar man på kassaflödet för samfundet så var patienten nära att dö några gånger, men vad jag kan se så kommer det bli lyckat. I och med årskonferensen sätter Anders Bengtsson alltså punkt för sina tio år som missionsföreståndare inom Svenska Alliansmissionen. Närmast efter semestern väntar tjänst som pastor i Ljungby, Lidhult och Södra Unnaryd. Orter och församlingar han känner väl sedan sin tidigare pastorstjänst. Jag fyller 62 år i höst, så jag har ju ingen riktigt lång församlingstjänst framför mig. Så det är ju skönt att inte behöva börja från noll. Jag känner ju bygden väl. Men först ska jag ha semester. Än så länge kan jag ju bara drömma om hur mitt nya jobb ska bli. Det är egentligen den bästa semester man kan ha, när man är emellan två jobb! Text & foto: michael malmborg informationsansvarig 8 Aktuellt Nr

9 Kjell Larsson ny missionsföreståndare V id fredagens årsmöte vid Svenska Alliansmissionens årskonferens valdes Kjell Larsson av ett enhälligt möte till ny missionsföreståndare. Han efterträder Anders Bengtsson som lämnar uppdraget efter de maximala tio åren vid rodret. Kjell Larsson bor i Värnamo och har gedigen erfarenhet av Svenska Alliansmissionen där han jobbat som pastor under 23 år. De senaste fyra åren har han haft rollen som församlingskonsulent. Jag är ödmjukt tacksam och mycket glad för det här förtroendet! säger Kjell Larsson. Det är ett viktigt uppdrag jag fått att förvalta. Nu kommer jag tillsammans med mina medarbetare ta tid för att se hur vi ska fortsätta vägen framåt. Självklart har jag mycket tankar och idéer om framtiden för vårt samfund. Utan våra lokala församlingar är vi på central nivå obetydliga Det är viktigt att poängtera att samfundsledningen, ungdomsförbundet SAU och våra lokala församlingar måste fungera sömlöst tillsammans. Först då tror jag att vi kan nå riktig framgång! Utan våra lokala församlingar är vi på central nivå obetydliga. Vi måste arbeta ihop! säger Kjell Larsson. Svenska Alliansmissionen har under många år dragits med ekonomiska problem som inneburit att man centralt inom samfundet fått minska verksamheten. Ekonomin för 2011 ser dock ut att bli betydligt mer gynnsam efter trendbrottet 2010 och samfundet tror på ett positivt resultat för Det är vi väldigt glada för! säger Kjell Larsson. Anders Bengtsson, styrelsen och vår personal ska ha en eloge för det gedigna arbete man gjort för att vända ekonomin. Det gör ju att jag kan fokusera och gå i ledningen för att utveckla samfundet. Kjell Larsson tillträder tjänsten som missionsföreståndare den 1 augusti. En längre intervju med Kjell Larsson hittar du i nästa nummer av Aktuellt. Text & foto: michael malmborg informationsansvarig Aktuellt Nr

10 KRÖNIKA Att gå ut börjar med att hitta hem Det är en ofta citerad uppmaning/utmaning: Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ibland kallas det evangelisation, ibland något annat. Men ofta tror jag vi börjar i fel ände. Att gå ut börjar inte med att gå ut, utan om att komma hem. Om jag ska kunna gå, om jag ska ha något att dela med andra, då börjar det med att jag själv har fått något att ge vidare. Därför är Guds första ord till oss aldrig gå, utan kom! Allting börjar med att Gud söker mig, att jag får ha mitt hem, min trygghet och min identitet i honom. Men den tryggheten som finns hos Gud är inte en andlig snuttefilt som endast är till för mig själv. Nej, när mitt liv blir en del av Guds berättelse, då inser jag också att mitt liv hänger ihop med andras. I Jesu fotspår finns det en inneboende vilja och kallelse att dela det jag funnit med andra. Det är först då tron blir till ett gå. Inte för att jag måste, utan för att jag vill. Helt enkelt för att det inte går att låta bli. Så låt oss uppmuntra varandra att dela tron, men först och främst att söka vårt hem hos Gud. Det är där allting börjar. Text: mikael celinder förbundssekreterare SAU foto: michael malmborg Glädjande ekonomiskt resultat från årskonferensen Det kom in kr i kollekt under konferensen, vilket är kr mer än budgeterat. Upplevelseauktionen inbringade kr. Tolv personer tecknade medgivande om automatisk överföring via autogiro på sammantaget kr/mån. Vill även du teckna dig för autogiro? Ring eller skicka e-post 10 Aktuellt Nr

11 Kyrkorna i Bankeryd når ut via TV Under våren har fyra TV-gudstjänster sänts från Bankeryds missionskyrka. Det är en ekumenisk satsning där ansvaret för medverkan och predikan delas mellan Alliansförsamlingen, Pingstförsamlingen och Svenska Kyrkan. Först ut att predika var pastor Lotta Högsveden, söndagen 10 april. Det kändes verkligen som en gudstjänst där en del kompletterade nästa. Det fanns en röd tråd, det en sa la grunden för det som nästa sa och så vidare. Det var självklart en rolig upplevelse att få vara med på! säger Lotta Högsveden. I Bankeryd spelade man in programmen 4-6 mars och första dagen inledde man med att spela in samtliga fyra predikningar. Sång och musik spelades in under lördagen och man avslutade med all församlingssång under söndagen. Det är endast ett fåtal av SVT:s Lotta Högsveden var först ut att predika. Klart för sändning. gudstjänster som direktsänds. Istället spelar man in programmen i förväg och klipper sedan ihop programmet del för del. Mycket av det personliga tilltalet lokalt riskerar att försvinna vid den envägskommunikation som TV ofta utgör. Därför gjorde missionsförsamlingen också en tidning med namnet Vi syns på TV som delades ut till hushållen i kommunen. Där finns information om församlingens verksamhet och kontaktuppgifter dit intresserade kan vända sig. Vi har fått en hel del respons från människor som vi inte känner ute i landet. Det har varit mail, vykort och telefonsamtal. Av det vi fått är nästan alla positiva. Helt klart har gudstjänsterna berört och varit till välsignelse, säger Tomas Lundqvist pastor i församlingen. Och nu ber vi att det ska bli bra fortsättning. Det är ju viktigt att kunna ta tag i de kontakter vi får, att ta samtalet med de som vi kommer i kontakt med, säger Lotta Högsveden. Läs mer om Bankeryds missionsförsamling på Idag var vi genom Sveriges Television med i er gudstjänst. Vi blev berörda av den varma atmosfären, den personliga närvaron. Talen, sångerna och musiken kom från hjärtat och nådde våra hjärtan. Vi tror att många andra verkligen kunde ta emot Guds hälsning, Hans kärleksförklaring genom er. Med tacksamhet såg jag er tv-sända gudstjänst 1 maj. I predikan om tvivel kände jag igen mig, Sjukdom och motgångar i min familj gör mig kraftlös och nedstämd. Gudstjänster i SVT SVT sänder gudstjänster varje söndag och har så gjort alltsedan I år sänder SVT 60 episoder gudstjänst inklusive julnatten från Rom. Under jul, påsk och allhelgonahelgen sänder SVT fler program än söndagarna, därav att episoderna blir fler till antalet än 52 veckor. Aktuellt Nr

12 Sommaren tjuvstartar på Bödagården B öda på norra Öland är närmast en institution i den svenska campingvärlden. Den vidsträckta bukten med sin finkorniga strand och näst intill solsäkra klimat lockar varje år tusentals besökare. De flesta campare med självaktning har någon gång styrt kosan till Sveriges näst största ö. En av flera campingplatser norr om Borgholm är Bödagården, Alliansmissionens camping som växte ordentligt under förra året och utökades med en lägergård och fler tältplatser. Birgitta Carlsson är föreståndare vid campingen sedan 14 år tillbaka. Det här jobbet passar mig perfekt. Jag är en säsongare! På vintern jobbar jag hemma i Borlänge vid skidanläggningen och efter det jobbar jag här från sista april till mitten av september, berättar Birgitta. Återvänder år efter år Det som våra gäster tycker mest om här är framför allt stranden. Vi har många som återvänder år efter år. Och man uppskattar särskilt att barnen kan röra sig fritt runt campingen, berättar Birgitta. Sista finputsning. Axel Johansson målar golfbanan. Hon får medhåll av Rikard Eriksson från Malmbäck som just anländer med sin stora husvagn. Han har varit här med familjen i många år. Förra året stannade de i sju veckor. Denna sommar blir det några veckor färre. Man kan släppa barnen så de kan sköta sig själva här. Det är ett lite annat klientel här som gör att man kan släppa barnen. Nu är vi hemma! sa ett av barnen när vi körde in här, säger Rikard Eriksson. Familjen är säsongscampare på Bödagården sedan Nu är det alltså dags för incheckning för året. När det är som mest folk på campingen, i juli, arbetar 26 personer med att hålla allt igång. Det ska städas och lagas mat, receptionen ska bemannas, gräset ska klippas och mycket mer. Nu under lågsäsong sköter Birgitta och vaktmästaren Axel Johansson allt själva. Nu har vi en del gäster som kommer hit för att se alla blommor och titta på fåglarna. Vi har jättemycket fåglar här. Bakom träden där finns det en liten sjö, ja ett kärr och ett fågeltorn och de som är intresserade av fåglar brukar se väldigt många olika arter här, säger Birgitta. Frivilliga guld värda Men att hålla igång Bödagårdens camping skulle inte fungera så bra som det idag gör utan de frivilliga som varje år ställer upp och jobbar på campingen. De är fantastiska säger Birgitta. Vi börjar varje år med en arbetshelg vid valborg. Då samlas vi och städar ur stugorna och rensar upp på campingen efter vintern. Senast var vi 90 personer som samlas och 12 Aktuellt Nr

13 Glada frivilligarbetare redo för helgpass hjälps åt. Det brukar vara väldigt trevligt, säger Birgitta. Framförallt uppskattar jag kontakten med våra gäster och att jobba med personalen. Vi har mycket ungdomar här och de är ju fantastiska. Stämningen här är som en riktigt go familj, säger Birgitta med eftertryck. Varje camping med självaktning på Öland har också ett digert program. Hit kommer artister och musiker som håller konserter. Barnledare sysselsätter under högsäsong upp till 300 barn och det hålls även flera tonårsläger på campingen. Jo, vårt program utökas varje år, mer och mer säger Bigitta. Vi har ett väldigt aktivt programråd och alla engagerar sig jättemycket för att campingens verksamhet ska bli så bra som möjligt. med städningen går på sitt pass redan klockan fem på morgonen. Det är tidigt, men det är ju samtidigt väldigt härligt, man ackompanjeras av alla fåglar! Det är helt fantastiskt! säger Birgitta. Och jag kan inte annat än att förstå vad hon menar. Jag vaknade själv vid femtiden av en symfoni av fågelsång ett härligt sätt att vakna! Text & foto: michael malmborg informationsansvarig Birgitta Carlsson arbetar för fjärde säsongen som föreståndare vid Bödagårdens camping. Personalen är uppdelad i två lag, ett tidigt och ett sent. De som jobbar Man kan släppa barnen så de kan sköta sig själva här. Nu är vi hemma! sa ett av barnen när vi körde in här Rikard Eriksson från Malmbäck återvänder till Böda. Aktuellt Nr

14 Lokalt engagemang ger djupa relationer Färden går genom skogen till Älgabäcksryds missionshus som ligger i Ödesugu socken, ett par mil utanför Jönköping. Här har funnits många lokala små kapell, men de är borta nu. Men församlingen som finns i det vita åttakantiga missionshuset i Älgabäcksryd går mot strömmen. Vi ska samtala om hur församlingen når ut till sin omgivning. Sedan 1989 har man mer än fördubblat sitt medlemsantal. Nu finns här 104 medlemmar. När andra församlingar avvecklas renoverar man och skapar nya lokaler i missionshuset i Älgabäcksryd. I församlingen finns det idag runt 55 barn under 15 år. Nisse Andersson är församlingens ordförande och han bjuder på kaffe och hembakt. Till vardags är Nisse lantbrevbärare. Vi sitter i församlingssalen tillsammans med församlingens pastor, Bernth Antonsson, som arbetat i församlingen i åtta år. Samtalet går från politik, via kommunala satsningar i landsbygden innan vi slutligen kommer till församlingens roll i Sverige idag i allmänhet och i Älgabäcksryd i synnerhet. Nisse betonar vikten av det lilla lokala samhällets kraft, det passar honom, menar han. Själv bor han med sin fru på släktgården, ett stenkast från missionshuset. Här är barnen uppvuxna. Men hur når man egentligen ut med det kristna budskapet till en många gånger splittrad och stressad omvärld? Vi vill vara en lokal församling, för vår bygd, säger Nisse Andersson bestämt. Vi vill vara med och utveckla och forma den miljö vi lever i. Men församlingen får inte bli en isolerad ö. Vi har sagt det från början, vi annonserar aldrig, vi delar ut papper i brevlådorna. Vi driver inte verksamhet för att locka folk från Jönköping. Vi är till för de som bor här, säger Bernth Antonsson. 14 Aktuellt Nr

15 Engagemanget för bygden går tvärs igenom samhällsklasser och trosuppfattningar. När kommunen ville lägga ned skolan i Ödestugu bildades ett sockenråd. Där är många från församlingen engagerade och hjälper till. Det blev ett massivt engagemang kring skolans bevarande. Trots att kommunen verkade ha bestämt sig så lever bygden vidare. En tjänsteman i kommunen sa till mig; Bara så du vet det det kommer inte bli ett tak till i Ödestugu Nu har vi både en sporthall och ett bibliotek i Ödestugu, konstaterar Nisse. Arbeta lokalt Älgabäcksrydsförsamlingen är inte de stora ordens och de stora möteskampanjernas församling. Istället har man valt att arbeta lokalt med mycket praktisk verksamhet. Man vill vara lyhörd och leva nära sina medmänniskor. Det avspeglar sig i att församlingen har en stor mängd aktiviteter och verksamheter för unga och gamla och har blivit, ja om inte bygdens hjärta, så i vilket fall en betydelsefull del. viktiga utan det är matskålen! Kom hit och ät, så växer du! säger Bernth när han försöker beskriva församlingens inställning. Samtidigt är både Bernth och Nisse noga med att poängtera att det inte bara får bli verksamhet för verksamhetens skull. Gemenskapstanken är verkligen inte bara begränsad till församlingen, utan sträcker sig utanför. Vi vill vara en gemenskap för bygdens invånare, säger Bernth. Älgabäcksrydsförsamlingen är inte de stora ordens och de stora möteskampanjernas församling. Folk firar födelsedagar, bröllop och andra högtider i missionshuset. Församlingen serverar julbord, LRF och älgjaktslagen träffas i missionshuset. Det var någon som sa till mig, det är bra att vi är här, för då svärs det inte då fasligt säger Nisse och skrattar. Ja, detta är bygdens samlingssal. Man är van att gå hit, säger Bernth. När man väl skapat förtroenden är det lättare att komma in på livsfrågorna. Det är inte botbänken som är det Aktuellt Nr

16 Församlingen har haft både Alpha och Beta-kurser. Där har deltagarna fått smaka på vad kristen tro innebär och har kunnat ställa sina frågor. När vi gått vidare från Alpha och Beta har vi velat behålla gruppen, för det har varit väldigt bra grupper, med alla åldrar, som inte kommit hit tidigare, säger Nisse. Den första gruppen vi hade var på 25 personer och då var det nog en tredjedel som inte var med i församlingen, säger Bernth. Församlingen har fortsatt med ett eget upplägg med kvällar man kallat Brännande frågor. Till dessa kvällar har man bjudit in traktens folk och det har upplevts positivt bland deltagarna. Men trots att församlingen går mot strömmen och faktiskt ökar sitt medlemsantal önskar man sig mer. Hade pingströrelsens barn från 1940-talet och framåt följt med sina föräldrar in i församlingen så hade man varit mer än en miljon medlemmar idag! säger Nisse. Jag vill ju lägga betoningen på att vi ska bidra med det vi kan, och framförallt gäller det ju barn- och ungdomsarbetet. Nu i höst kommer vi ha barnsliga gudstjänster! Det kommer bli ytterligare en nivå, vi har Ung Tro-gudstjänst men nu kommer vi att satsa även på de mindre barnen en gång i månaden, säger Nisse. Åter igen kommer Nisse in på vikten av de små sammanhangen, att gräva där man står. Han menar att man inom kristenheten kan tendera till att hela tiden få kickar och greppa över alltför stora delar. I vår strävan att nå ut till alla, alla hela tiden. Då kanske vi tappar det lilla perspektivet På väg från Älgabäcksryds missionshus tar vi vägen genom Ödestugu och ut till motorvägen till Jönköping. Ett hundratal meter från missionshuset står två äldre damer vid vägkanten utanför grinden till ett vitt hus med gröna knutar. Kan du bara stanna till här så att jag får säga ett par ord, säger Bernth. Det visar sig att de två damerna, Gunnel Ståhl och Wivi Engholm, har varit engagerade i församlingen i många år. De skiner upp när de ser att det är pastor Bernth som stannar till för att hälsa. Jag lämnar Älgabäcksryd med insikten om att en till synes glest befolkad bygd kan sjuda av liv och kraft under ytan och att Älgabäcksryds missionsförsamling kommit en bra bit på resan mot att attrahera dagens människor genom enkel och praktiskt tillämpad vardagstro. Nära sina medmänniskor. Text & foto: michael malmborg informationsansvarig 16 Aktuellt Nr

17 Ge för livet i Furusjö B ra musik, gott fika och två lotterier, det är Furusjö Alliansförsamlings sätt att bidra till insamlingen Ge för livet. Sedan några år tillbaka bjuder de varje höst in till en kväll där Kulturskolan i Habos storband står för underhållningen. Det är ett väldigt trevligt samarbete som nästan har blivit en tradition, berättar Lars Dahlqvist, en av de engagerade. Den kvällen är kyrkan välfylld. Byutveckling Förra året uppgick de insamlade medlen till kr. Eftersom församlingens missionärer, Lars- Åke och Carina Winberg, arbetar i Moçambique känns det naturligt för församlingen att bidra till ett projekt för byutveckling i landet. Det blir en sporre när man vet vart pengarna går. God hjälp av storbandet För att kunna fortsätta med detta uppskattar de mycket storbandets hjälp som ställer upp utan gage. Och de har redan lovat inför nästa gång. Båda är överens om att konsertkvällen är ett väldigt glädjefyllt sätt att samtidigt bidra med hjälp till andra. Förr om åren gick vi bland annat runt med insamlingsbössor, men det här har gett minst lika bra resultat. Det blir dessutom som mission åt två håll, eftersom kyrkan känns så öppen den kvällen, menar Brigitta Text & foto: hanna eklöf student på Korteboskolan Det kändes lite kurrigt i magen Familjen Martin och Marie Hüni med barnen Emilia 7 år och Benjamin 5 år var alla med under tv-inspelningen i Bankeryds missionskyrka. Benjamin var lite nervös inför inspelningen. Ja lite, det kändes lite kurrigt i magen när vi skulle spela in första låten. Storasyter Emilia var nöjd över att varit med; Jag sjöng i en kör med jättemånga barn, vet inte riktigt hur många och så har jag övat några gånger. Det var roligt. Jag medverkade dels genom att barnkören Miniton, som jag är en av ledarna för, deltog tillsammans med tre andra barnkörer från Bankeryd, dels genom att jag var med och sjöng med gruppen Choruz. Både med körerna och Choruz har vi övat en hel del inför inspelningen, berättar mamma Marie. Vi har ju ett budskap om att Gud finns här och nu för var och en av oss, som vi ville dela med oss av genom sången och musiken. Barnen var fantastiska att sjunga och orka hålla humöret uppe vid inspelningen! Pappa Martin deltog i församlingssångerna och är positiv till satsningen. Det var mycket bra, det var bra budskap som förmedlades i gudstjänsterna, fräscht och kompakt. Det bästa var nog att vi gjorde denna satsning tillsammans med alla kyrkor i Bankeryd! menar Marie. Text: pär broman skribent Aktuellt Foto: privat Aktuellt Nr

18 Anders Marklund är nationell ledare för Alpha Sveriges. Alpha första steget mot evigt liv A tt samlas kring en enkel måltid, lyssna på ett föredrag, dricka en kopp kaffe och sedan träffas i en liten grupp för att samtala kring det man just hört. Detta är beskrivningen av hur en Alphakurs går till. Men det skulle lika gärna kunna vara beskrivningen av vilken studiecirkel som helst. Skillnaden är bara att den här kursen kan förändra resten av deltagarens liv. I Sverige är det nämligen en person per dag, året runt, som kommer till tro som ett resultat av en Alphakurs. Detta är en väg att sätta den kristna tron in i människors vardag, så tror jag att man kan beskriva Alpha-tanken. På ett så vardagligt sätt som möjligt vill jag presentera den kristna tron säger Anders Marklund som är nationell ledare för Alpha Sverige. Alpha Sveriges kontor finns i Lidköping och det är här jag träffar Anders Marklund. Vi har stämt träff en solig men kall dag i maj. Varje år hålls det i Sverige ungefär 500 Alpha-kurser. Samtalet kommer snart in på varför inte fler församlingar hakat på Alphatanken. 18 Aktuellt Nr

19 Varför ska min församling satsa på Alpha? Man märker att Anders fått frågan tidigare. Som ledare för Alpha Sverige gör han otaliga resor runt i hela Sverige för att inspirera och utbilda nya Alpha-ledare. Han svarar snabbt, med skärpa i blicken och med ett varmt leende på läpparna. Jag skulle vilja vända på frågan. Varför ska man inte satsa på Alpha? Vi ser att det fungerar över hela världen. I alla samfund, i mer än 170 länder. Och när vi ser att det går hem i alla samhällsklasser motivera mig istället till varför man inte ska satsa på Alpha? säger Anders. Varför ska man uppfinna hjulet på nytt och ta fram nåt eget? Det finns församlingar som sagt till mig, jamen det kommer bara en person, eller två utifrån, ska vi verkligen satsa på det då? Men jag tror att man i vissa sammanhang kanske måste köra varje termin under fyra, fem år innan man börjar se resultat. Det måste få ta tid, säger Anders. Man ska inte tänka att det ska dra de stora massorna. Tänk den lilla gruppen med Alpha. Kan man förändra livet för två personer då är det värt det! Totalt sett i hela Sverige når Alpha ett mindre samhälle per år. 500 kurser hålls per år och ungefär personer som inte har någon församlingstillhörighet går en Alphakurs varje år. Sen tillkommer de församlingsmedlemmar som går kursen. Vi har satt ett tydligt mål, Hur låter vi när vi kommunicerar vår tro? I Alphaarbetet kommer vi inte med ett uppifrånperspektiv. Vi delar livet och pratar om tron! kurser per år och två personer som kommer till tro varje dag genom Alpha. Detta ska vara uppnått inom fyra år. Vi arbetar målmedvetet hela tiden, säger Anders. På Alphas Sverige-kontor arbetar fyra personer, motsvarande två heltidstjänster, med att ge råd och stöd, inspirera för nya Alphakurser och distribuera material. En stor fördel med att arbeta med Alphakonceptet är att vi har ett kontaktnät världen över. Till exempel om en församling har en kurs med spansktalande, då kan vi enkelt via Alpha International få tag på kursmaterial på spanska, säger Anders. Inom kyrkan har vi blivit vana vid en viss jargong och det religiösa språket kan många gånger vara ett hinder i kontakten med människor utanför kyrkans väggar. Det handlar mycket om språket. Vem förstår vad en tempeltjänare är, eller vad helgelse betyder? Eller att det är genom blodet som det sker? Hur låter vi när vi kommunicerar vår tro? I Alphaarbetet kommer vi inte med ett uppifrånperspektiv. Vi delar livet och pratar om tron! Jag är nyfiken på hur andra tänker. En respekt för andra människor ligger i grunden, säger Anders Marklund. Vi behöver en vändning i vårt land! Två procent av vår befolkning går regelbundet i kyrkan. Frikyrkan tappade mellan 1985 och medlemmar. Så här kan vi inte fortsätta! säger Anders engagerat. Text & foto: michael malmborg informationsansvarig Alpha Alpha och Beta-kurser är kurser i kristen tro som följer en fast kursplan och där man träffas, delar en måltid, hör ett föredrag och sedan samtalar om det man hört. Alphakurserna startade i anglikanska kyrkan, i Holy Trinity Brompton Church i London, i början av 1980-talet. Alpha finns idag i över 170 länder och över människor har gått en Alphakurs. Kursen har funnit i Sverige sedan 1996 och ungefär svenskar har gått kursen. Alphakursen ges av alla kyrkor i de flesta kristna traditioner och kursupplägget och kursmaterialet är detsamma var man än går kursen. Läs mer: Aktuellt Nr

20 Nya och nygifta missionärer till Tchad A llt eftersom planerna har blivit klarare känns det bara bättre och bättre, säger Martin Vilhelmsson. Man skulle kunna tro att han pratar om det bröllop han och Emma Gustafsson sitter och planerar när jag ringer dem en kväll i mitten på maj. Men hans kommentar handlar om en helt annan plan; att bli missionärer i Tchad. För Emmas del har tankarna på att bli missionär funnits sedan hon var fem år. Utbildningen till sjuksköterska och barnmorska kändes självklar. Sjukvårdsjobbet på Mercy Ships i Sierra Leone och Liberia likaså. På BB i Linköping tar hon sig gärna an nysvenskarna som ska förlösas. Församlingen i Tjurtorp i SAM-kretsen i Ödeshög har varit hennes andliga hem sedan barnsben. Martins väg till det här beslutet är inte lika förutsägbar även om han också har haft utlandstjänstgöring. Han är en praktisk kille, uppväxt på en bondgård i Adelöv där han gärna hjälper till med jordbruket. Till vardags är han teknisk officer med fordonsinriktning på Ing 2 i Eksjö. I den tjänsten har han varit i Tchad och Afghanistan. Martin är aktiv i Åsens missionsförsamling. Det var Emmas pappa Kjell som lite i förbigående nämnde att han varit på internationella rådets sammanträde och fått veta att SAM planerade att skicka nya missionärer till Tchad. Den kommentaren gjorde något med både Emma och Martin. Var för sig funderade de på det de hört, men pratade inte med varandra om det direkt. Så småningom kom framtidsplanerna på 20 Aktuellt Nr

21 tal och Tchad kom upp i samtalet. Kanske var detta något för dem? De ville ju gärna åka ut och göra något tillsammans. Emma ringde upp internationella avdelningen för att få veta mer. Då tjänsten annonserats ut var de bland de sökande. Vi har bett mycket för detta, säger Emma. Men Gud har varit tyst. Eftersom han inte sagt något tydligt till oss har vi bett att ni på SAM skulle fatta rätt beslut. Nu när vi har fått beslutet har vi vuxit i detta och det känns helt rätt. Vi har fått mer kärlek till landet och längtar efter att komma dit. Martin har med egna ögon sett fattigdomen i Tchad, stråhyddorna, jordbruket som bedrivs med enkla redskap och problemen med vattenförsörjningen. Behoven är stora i detta ett av världens fattigaste länder. Här drömmer Emma om att få förbättra mödravården, att ge kvinnor bättre förutsättningar i livet och att visa att alla är Guds skapelser. Martin kommer att ta med sig erfarenheterna från jordbruket och omsätta dem till den tchadiska miljön. Teknikkunskaperna kommer väl till pass för att förbättra levnadsförhållandena. Båda poängterar att de vill lära känna folket, bygga relationer, lyssna in vilka behov som finns och att visa på kristen tro i den muslimska miljön. Varken Emma eller Martin har någon längtan efter att göra karriär i Sverige så att kliva av karriärstegen känns inte så svårt. Däremot kommer funderingarna: Vad har vi gett oss in på? Att lämna familj och vänner för att åka till ett av världens fattigaste länder där många av de enkla grundförutsättningarna saknas. Samtidigt ser de fram emot att få åka. Men först ska det bli bröllop. När du läser det här är de herr och fru Vilhelmsson. Till hösten väntar franskastudier i Frankrike. Våren 2012 blir det Missionsinstitutet i Örebro för Martin; Emma har redan klarat av det. I årskonferensen 2012 hoppas de få avskiljas som missionärer för att åka till Tchad senare under året. Detta kan bli verklighet under förutsättning att församlingar och enskilda vill vara med och bidra till deras underhåll. Innan vi avslutar samtalet och bröllopsförberedelserna tar vid igen säger Emma: Visste du att... Emma: Äter inte potatis, därför passar det bra att åka till Afrika där man inte äter det i någon större utsträckning. Martin: Trivs i vattnet och har några stycken dykarcertifikat, hur många får jag inte veta. Båda gillar att spela Yatzy. Det är Emma som brukar vinna. Kanske är det bäst så eftersom hon är den som har mest tävlingsinstinkt och kan bli lite missnöjd om hon inte vinner... Människor får gärna be för oss i den process vi har påbörjat. Att vi klarar av studierna och allt det nya som väntar oss framöver. Text: gerd pettersson missionssekreterare Foto: michael malmborg Aktuellt Nr

22 Global utblick ger nya perspektiv S amhället är globalt idag. Det är enkelt att ta sig från en kontinent till en annan. Via olika medier flyttar andra delar av världen rakt in våra hem. Både som student och yrkesarbetande finns möjligheten att pendla världen över. Resandet lockar, men vissa resor får större betydelse än andra Emily Wallstedt reste under år 2007 till södra Afrika. Möjligheten gavs genom en kurs på Mullsjö folkhögskola i samarbete med Svenska Alliansmissionen. Under sina månader i Sydafrika bodde Emily hos en afrikansk familj och tillbringade dagarna på en förskola. Det året har betytt jättemycket, utbrister Emily. Jag har verkligen vidgat mitt sätt att se på världen och jag har fått en annan förståelse för hur människor kan leva. Jag skulle aldrig byta ut det året mot någonting! Nytt koncept Inför höstterminen 2011 kommer ett nytt koncept att starta på Mullsjö folkhögskola som heter Volontärlinjen Global. Det är en fantastisk möjlighet. Att gå ett volontärprogram leder till så mycket, menar Emily. För mig blev det en hjälp i att hitta rätt utbildning på högskolan. Jag pluggar till socionom i Jönköping. Ett antal månader i en helt ny miljö, där allt såsom arbete och utbildning skalas bort samt att vänner och familj inte finns i närheten, gör att man på något sätt kommer närmare sig själv. För mig blev det tydligt vem Emily egentligen är. Man utvecklas otroligt mycket som människa när man utmanar sig själv på det här viset, säger Emily eftertänksamt. Ett år med Volontärlinjen Global tar dig inte bara till ett nytt land. Du får också kunskap och upplevelser som sträcker sig långt djupare än vad någon charterresa kan erbjuda. Resan 2007 har jag enormt stor behållning av än idag. Den har gjort mig mer ödmjuk inför livet. Jag tar numera problem med lite större ro och vet att även fast saker och ting inte blir som man tänkt sig, så blir det bra ändå. Det som verkligen är viktigt här i livet har blivit mer tydligt, avslutar Emily. Text: anna sandin ungdomsledaransvarig SAU foto: privat Global Volontärlinjen Global är en folkhögskolekurs som bedrivs på Mullsjö folkhögskola, i samarbete med Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens Ungdom samt fredsorganisationen PeaceWorks. läs mer 22 Aktuellt Nr

23 Församlingens sociala liv utökas med acebook Först kom datorn, sedan e-post och internet. På internet började olika tjänster dyka upp. Bilddagboken, Skype, Facebook, Twitter och många fler. Allt fler system skapas för att synas och sätta avtryck i den digitala världen. De skeptiska blir allt färre i takt med att de digitala invandrarna ersätts av digitala infödingar. De digitala infödingarna har aldrig köat på posten eller betalat räkningar på banken. De kunde surfa på webben innan de kunde lägga ihop ett plus ett. Men vad händer med det vanliga mötet mellan människor när du samtidigt som du pratar med din granne, kollar på tv, eller står i matkön i affären kan vara uppkopplad och kommunicera med personer runt om i hela världen? I Sverige finns över fyra miljoner användare av Facebook och i genomsnitt spenderar användare världen över 24 timmar varje månad vid Facebook. Facebook och församlingen David Rutström är informationskonsult och jobbar med Facebook och församlingar. Till största delen arbetar han inom Svenska kyrkan i Stockholm. Där har ett antal innerstadsförsamlingar insett att man på nätet snabbt kan nå ut med sitt budskap, skapa opinion och synas. David snubblade in i de digitala medierna i samband med att han för andra gången flyttade till Stockholm. När jag bodde i Stockholm första gången, i mitten av nittiotalet, så fanns inga hemlösa som man såg ute på gatorna. När jag återkom 2003 så var det en helt annan situation. Man bokstavligt snubblade över dessa människor som levde i misär utan tak över huvudet, berättar David när vi ses på ett café i Gamla Stan i Stockholm. David kände sig beklämd över vad han såg. Han kom på idén att starta en Facebook-grupp för att på det sättet kunna skapa opinion kring hemlöshet. Det gick jättebra, redan efter en kort tid fick vi medlemmar. Då startade jag en ny grupp, snart en till och nu har vi som följer oss via Facebook. Vi har även startat en förening där vi jobbar med frågan, berättar David. På det här sättet kan man jobba. Men det jag kände då var ju att detta är något som vi inom kyrkorna måste använda mer. Jag kontaktade fler församlingar inom Svenska kyrkan och några var intresserade direkt, säger David. Fram till idag har han hjälpt ett femtiotal församlingar att komma ut på Facebook. Dessutom håller han regelbundet seminarier för att inspirera fler att jobba med sociala medier. Ja, men det är ju inget svårt att starta en Facebooksida. Det är ett enkelt verktyg att nå många med, menar han. Aktuellt Nr

24 Goda gärningar sprids David visar en grupp han skapat. Sidan heter God gärning och när vi sitter på caféet i Gamla stan i Stockholm skriver David in två meningar visdomsord i kommentarsfältet på sidan. Vi ser resultatet direkt på skärmen på Davids digital läsplatta. Efter fyra sekunder har en person gillat hans inlägg. Efter en minut har 35 personer visat att de gillar hans inlägg Att verkligen lyssna på en medmänniska kan ha stor positiv betydelse. Och en person, Ronnie, kommenterar: absolut kärlek och omtanke...kram När detta skrivs är klockan och det är strax två dygn sedan jag träffade David Rutström. Nu har hans inlägg gillats av 828 personer och kommenterats av 40. Sidan som kommentaren ligger på gillas av personer. Men varför i all världen ska man gå med i Facebook? Vem blir gladare av att veta att din avlägsna släkting som är din vän på Facebook, sitter på en strand på Mallorca? Eller att bussen som din granne åker med är försenad idag igen. Meddelanden av den här typen samsas med stora företags budskap på Facebook. Men även myndigheter verkar tycka att det är viktigt att finnas på Facebook. Försäkringskassan har en Facebooksida där du kan ställa frågor kring exempelvis föräldraledighet. Vill du så kan vilken användare som helst se vad du skriver. Vi finns på Facebook för att det är ett enkelt sätt att synas och nå många människor på kort tid. ewa bylander, Gullbrannagården Och det är detta som våra församlingar behöver fundera över. Ska man stå utanför den värld som hälften av Sveriges befolkning ingår i? Eller ska vi bejaka och delta i den digitala världens alla utmaningar? Starta i liten skala Jag tror att man ska starta i liten skala. Starta en sida för församlingen och låt den växa i lagom takt. Se hur det utvecklar sig. Kanske har församlingen en webbplats sedan innan men det behöver inte bli någon motsättning mellan den och en Facebooksida. Jag ser det så att Facebook är platsen för interaktion och webbplatsen är till för information, säger David som tar ett konkret exempel. Tankar om tro, hopp och kärlek i Sofia församling heter en sida vi startade. Här får ett antal personer berätta om sina tankar kring tro, hopp och kärlek. När vi startade den här satsningen efter årsskiftet så hade Sofia församling 470 personer som gillade sidan, idag har man Det har blivit en ökning med över 900 personer sedan vi startade. På församlingens Facebooksida kan man till exempel lägga ut veckans mötesprogram, kommentera dagsaktuella händelser, eller tipsa om Alphakursen, eller uppmana till att bidra i Ge för livet-kampanjen. SAU når ungdomar via Facebook SAU Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund finns också på Facebook. Mikael Celinder är förbundssekreterare och tycker att 24 Aktuellt Nr

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Rum. för alla. maj 2007 JÖNKÖPING 17-20

Rum. för alla. maj 2007 JÖNKÖPING 17-20 Rum för alla JÖNKÖPING 17-20 maj 2007 SVENSKA ALLIANSMISSIONENS ÅRSKONFERENS 2007 Program torsdag 17 maj 15.00 i Vardagsrummet, Allianskyrkan Utmaningar i dagens Turkiet Pastor Ihsan Ozbeck från Turkiet

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser för sam lings nytt Vetlanda alliansförsamling Nr: 36 program I detta nummer, bl a: Från ungdomsledarens penna Notiser Från pastorns penna Program för sommaren 2014 Ekonomi Annons om familjeträff mm. sommaren

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN våren 2015

ÖRTAGÅRDEN våren 2015 ÖRTAGÅRDEN 2015 våren Hälsning från ordföranden Utanför mitt fönster är det svart. Här inne sitter jag och hör vacker musik ifrån rummet intill och lamporna i fönstren är tända. Det är något rofyllt med

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Bengt Alvång grafisk form & illustration av Maluni

Bengt Alvång grafisk form & illustration av Maluni Bengt Alvång grafisk form & illustration av Maluni Tack Tack till Judith och Sigmund Baum och till Sten Kjellander, som ställde upp och berättade om sina upplevelser. Judith och Sigmund är några av de

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Här på Öland tillbringade 21 deltagare från olika delar av landet en hel vecka för att rena och hela sig själva med cellminnesmålning.

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia!

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia! Nyhetsbrev Nr 7 2013 Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia! Kära syskon, Hälsningar i Jesu Namn! I detta nyhetsbrev vill jag dela från våra kampanjer som hölls

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E S U S KÄRLEK Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Bli berörd församlingshelg Gifta: Josef och Linnea Sommar konferensen Kalender ect. 1 Programblad Juli/Augusti 2010

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så pratade vi om hur Gud många gånger kastar om de korta och snabba vägarna i livet och istället leder oss in på den långa och många gånger osynliga vägen

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010 Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs Mars och April 2010 Mars Måndag den 1/3 kl. 10.00-13.00 sportlovskul för sportlovslediga skolbarn Samling för utomhuslek 10.00, Lunch 11.30, 10 kr för barn 20 kr för

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer