Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan."

Transkript

1 Porsche Approved

2 Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche Approved, så att du kan lita på att din begagnade Porsche, eller den begagnade Porsche du planerar att köpa, verkligen är så bra som den ser ut. Stolthet och ansvar. För oss har kvalitet och pålitlighet alltid varit centralt. Det har lett oss till framgångar på racerbanor världen över men framförallt har det skänkt trygghet till alla Porscheägare. Faktum är att två tredjedelar av samtliga Porsche som någonsin tillverkats fortfarande rullar på våra vägar. Det både inspirerar och förpliktigar. Checklistan. Varje bil som förärats märkningen Porsche Approved har genomgått ett gediget test på 111 punkter där våra service - tekniker diagnostiserat hela bilen och tittat på allt från prestanda till säkerhet. Även visuella defekter granskas och åtgärdas.

3 Vid eventuella reparationer används uteslutande Porsche Original reservdelar, vilket garanterar att även en begagnad Porsche är 100 % Porsche. För dig innebär det ett ägande med sinnesro och att fullt fokus kan läggas på att njuta av kör upplevelsen. Genom Porsche Approved har du också tillgång till Porsche Assistance som dygnet runt ser till att du och dina passagerare får bästa möjliga behandling om det oförutsedda skulle inträffa, vart än i Europa det inträffar. Skulle din bil inte kunna repareras på plats ser vi till att åtminstone du kommer säkert vidare eller hem. När garanti tiden närmar sig sitt slut kan du förlänga den i 12 eller 24 månader förutsatt att bilen fortfarande uppfyller Porsches garantivillkor. Tryggt, eller hur?

4 Förläng trygghetskänslan. Porsche Approved är vår garanti för begagnade bilar. När din ny - bilsgaranti går ut kan du alltså förlänga garantin, förutsatt att bilen servats enligt serviceplan på auktoriserad verkstad och att den genomgått de test med över 100 punkter som säker - ställer att den fortfarande upp - fyller villkoren. Begagnad bil. Ny garanti. När du köper en begagnad Porsche på Porsche Center finns alltid möjligheten att köpa till Porsche Approved. I vissa fall ingår det till och med i priset. Förutsättningen är att bilen uppfyller garantivillkoren, är mellan 1 och 9 år gammal samt att den totala körsträckan inte överstiger mil. Oavsett om du förlängt din försäkring eller tecknat en ny för begagnad bil gäller samma villkor. Skulle exempelvis reparationskostnaden bli högre än kostnaden för en ersättnings - enhet ersätter garantin ett belopp motsvarande kostnaden att montera en ersättningsdel. Fördjupad information om Porsche Approved hittar du längre bak i den här broschyren. 4

5 5

6 6

7 Porsche Approved 1. Tillämplighet och giltighetstid 1.1 Tilläggsgarantin (härefter garantin) gäller för Porsche (ej Carrera GT och 918 Spyder) som levererats av Porsche Sverige och dess auktoriserade återförsäljare i Sverige (härefter samfällt benämnda säljaren). 1.2 Garantin gäller endast privatpersoner. 1.3 Garantin gäller till förmån för den som vid varje tidpunkt innehar bilen med äganderätt. 1.4 Garantin följer bilen och blir giltig från och med första dagen efter det att Nybils - garantin upphör att gälla. Garantin kan tecknas i 12 eller 24 månader utan mil - begränsning. 1.5 Garantin gäller i Europa. 2. Garantins omfattning Säljaren svarar för fel som uppkommer under garantitiden. Om orsaken till att del av bilen går sönder existerade före garantins giltighetstid, täcker inte garantin detta. Säljaren ansvarar inte om han kan göra sannolikt att felet beror på: - att bilen inte sköts enligt föreskrifterna i servicehäftet eller liknande dokumentation, bland annat att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka. - att bilen ombyggts eller ändrats. - att bilen utsatts för överbe lastning. - att bilen använts för körlek tioner, tävlingsverksamhet eller offroad användande, rally, fartoch/ eller uthål lighetstester eller träning avseende nämnda punkter. - att bilen använts som körskolebil. - att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan. - att bilen vanvårdats. - att annan än originaldel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida. Som fel betraktas inte: - de intrimnings- eller juste rings - åtgärder som kan erfordras före eller i samband med första servicetillfället. - normal åtgång av förbruknings detaljer. - normal förslitning. - att bilens prestanda försämras gradvis med ålder och miltal. 3. Övriga villkor 3.1 Garantin gäller vid driftstopp orsakat av tekniskt fel som kräver reparationsåtgärder på bilen, i dess utförande vid tillfället garantin trädde i kraft. 3.2 Det totala värdet av utförda reparationer under garanti perioden får inte överstiga bilens köpesumma. 3.3 Garantin gäller endast under förutsättning att bilen nyttjats med normal aktsamhet och på ett för fordonet avsett sätt. 3.4 Garantin gäller vidare endast under förutsättning att all service har utförts enligt fordonets serviceplan inom 30 dagar och km från det att behov av service eller reparation uppkommit, exempelvis genom indikation i fordonets instrumentpanel eller genom fastställdaser vice intervaller i service -planen. 7

8 8

9 3.5 Ovanstående uppgifter skall kunna verifieras genom uppvisande av serviceplan innehållande erforder liga verkstadsstämplar och av protokoll från senast utförda service. 3.6 Garantin gäller endast om skadan orsakats av en Porscheoriginaldel. Garantin gäller följdskador på bilen endast om skadan orsakats av ersättningsbar Porsche originaldel. 3.7 Garantin gäller inte om fordonet sålts vidare av icke auktoriserad Porsche säljare. 3.8 Garantin gäller inte vid reparation orsakat av normalt slitage. 3.9 Garanti gäller ej vid repar tion om skador som uppstått genom chipstrimning eller ändringar i fordonets grundkonstruktion. Material och arbeten som ej omfattas av garantin: - alla inställningar (hjulinställ ning, ljusinställning etc). - batterier. - plåt- och lackskador samt glas. - däck och fälgar. - gummidetaljer samt lister. - säkringar och lampor. - avgassystem (exkl. katalysator). - inre och yttre lister. - friliggande remmar. - torkarblad. - uppslitna bromsskivor samt friktionsmaterial. - uppslitna kopplingsplattor och friktionstillbehör, t ex lager. - motorskador orsakat av normalt slitage. - skador och följdskador som inte direkt är följskada av garantiskadan. 9

10 Garantin ersätter inte vid följande händelser: Brand, vattenskador, rost, frostskador, översvämning, snö, lera eller sandskador, återkommande fel där man inte sökt tidigare hjälp hos auktoriserad märkesverkstad, om köparen inte vårdar fordonet enligt rekommendationerna i fordonets instruktionsbok och underhåller den enligt serviceplanen, avsiktlig skada, stöldskada av saker i fordonet, stöld av fordonet, deltagande i kriminell handling, avsiktlig exponering mot fara, alla typer av olyckor, alla fel av kosmetisk karaktär, skador orsakade av rattfylleri eller andra droger, felaktigt användande eller onormalt brukande, krig, kärnvapenexplosion eller radioaktivt utsläpp. 4. Reklamation Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar, efter det att felet upptäckts eller borde upptäckas. Dock inom garantins giltighetstid. 5. Avhjälpande av fel Verkstaden bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel i bilen. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid, normalt 14 dagar, efter reklamation, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid bör man bland annat ta hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svå- 10

11 righeten att fastställa felet och med att fel uppstått i bilen och melser skall parterna i första den tidpunkt då köparen ställt den lämnats till verkstad för hand försöka lösa genom över- bilen till säljarensförfogande. reparation och hämtats därifrån enskommelser. Konsument kan Fordons ägaren måste vara och har inte rätt till ersättning vända sig till den kommunala införstådd med att stå för de för förlorad arbetsförtjänst och konsumentvägledningen eller överskjutande kostnader som ej övriga kostnader. Köparen har låta pröva tvisten hos Allmänna täcks av garantin vilka tydligt skall inte i något fall rätt till ersätt- Reklamationsnämnden. Tvister framgå i offert och/eller faktura. ning för förlust i näringsverk- kan alltid prövas av allmän samhet. Köparen har inte rätt domstol. Denna garanti har till ersättning för någon typ av utformats av Porsche AG. 6. Begränsning av säljarens ersättningsskyldighet följdskador. Köpare som inte köpt bilen huvudsakligen för enskilt bruk 7. Tvist måste svara för rese- och Tvist som gäller tolkningen eller transportkostnader i samband tillämpningen av dessa bestäm11

12

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA DACIA UNDERHÅLLSBILAGA INFORMATION OM UNDERHÅLLSPROGRAMMET I underhållsprogrammet ingår DACIA-service och tilläggsåtgärder. För att bibehålla din DACIAS originalkvalitet

Läs mer

SVEMO Tävlingsfordon

SVEMO Tävlingsfordon SVEMO Tävlingsfordon Garageförsäkring och Transportförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR sida 1 Innehållsförteckning A Information 3 1. Allmän information 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Bosch Service Assistance Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Extra trygghet på vägen med Bosch Service assistance! När bilen plötsligt går sönder så sker det sällan vid en bra tidpunkt.

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. Privat Februari 2015 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer