HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN 22.5.2015"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier Varje fråga besvaras med tydlig handstil antingen på separat ark eller på det linjerade utrymme som angivits för svaret på frågepappret. Texta tydligt ditt namn på varje svarspapper och ange ditt studentnummer. I tenten för straffrättens ämnesstudier är det obligatoriskt att avlägga straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-2). De andra delområdena det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 3a och 3b), europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 4a och 4b), kriminologi och kriminalpolitik (1,5 sp; fråga 5) och straffrättens grunder (1,5 sp; fråga 6) kan avläggas som skilda studiemoduler (studieperioder) före tentamen i straffrätt genom föreläsningsförhör. Alternativt kan man ändå i straffrättens tentamen avlägga alla nämnda studiemoduler (studieperioder) eller tillsammans med straffrättens allmänna och särskilda del alla de studiemoduler (studieperioder) som inte avklarats enskilt före tenten. Alla studiemoduler (studieperioder) som godkänns bedöms var för sig enligt skalan 1-5. I detta fall bör man få ett godkänt vitsord för varje enskild studiemodul (studieperiod) (samt för tentamen i sin helhet). En godkänd prestation i ett föreläsningsförhör i något delområde i straffrätt före omvandlas till ett vitsord vid tillämpning av det nya tentamenssystemet. Om du har avlagt ersättande föreläsningsserier skall du absolut fylla i dina prestationer i bifogade blankett. Eljest känner man inte till att dina föreläsningsförhörsprestationer skall granskas och ersättningar och tilläggspoäng skall räknas dig till godo. För de frågor som du har ersatt med föreläsningsförhör / delprestationer och vilka du nämnt på blanketten behöver du inte lämna in ett skilt svarspapper. Avlagda föreläsningsförhör befriar från att besvara frågor enligt följande: - under vårterminen 2012 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens påföljdssystem: frågorna 3a och 3b - under vårterminen 2012 eller senare avlagd föreläsningsserie i kriminologi och kriminalpolitik eller kursen i restorativ rätt: fråga 5 - under vårterminen 2012 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens grundfrågor (ansvarslära): fråga 6 - under höstterminen 2012 eller senare avlagd föreläsningsserie om europeisk och internationell straffrätt: frågorna 4a och 4b Svarsutrymmet för frågorna 1 2 är begränsat till fyra sidor per fråga, för frågorna 5-6 till två sidor per fråga, och resten av frågorna (3.a. 3.b. 4.a. och 4.b.) besvaras på det utrymme som på frågepappren linjerats ut för svaren. Vid besvarande av frågorna får man använda sig av lagböcker samt övrigt vid lagbokstentamina tillåtet författningsmaterial i enlighet med fakultetens allmänna anvisningar. Då svarsutrymmet på ovan nämnt sätt är begränsat, bör understrykas att innehållet i lagbestämmelser och övrigt till tentamensfordringarna hörande källmaterial enbart skall redogöras för till relevanta delar, och att hänvisningar till lagtexten görs genom nämnandet av vederbörliga stadganden. Vid bedömningen av svaren läggs betoning på hur väl de centrala straffrättsliga problemen identifierats i dem och hur välmotiverat de behandlats. Uppmärksamhet fästs även vid svarens interna konsekvens och tydlighet. Svarens tydlighet förutsätter att styckeindelning brukas. Då svarsutrymmet är två eller fyra sidor är

2 det skäl att även använda underrubriker, och svaret på en rättsfallsfråga bör helst avslutas med en kort sammanfattning. De som avlägger EES-behörighetsprov besvarar under denna tentamensomgång rättsfallsfrågorna 1 och 2.

3 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnestudier NAMN Studentnummer: Anmäl med denna blankett alla dina ersättande prestationer. - Skriv föreläsarens efternamn på strecket, - ringa in om föreläsningarna ägt rum under höst- eller vårterminen, - skriv på strecket det år kursen avlagts och - ringa in om du då avlagt kursen enligt nya eller gamla tentsystemet. Fråga Ämne Föreläsare Inringa Presteringsår Inringa 3a, 3b Påföljdssystemet ht / vt G / N 4a, 4b Europeisk och internationell ht / vt G / N straffrätt 5 Kriminologi och ht / vt G / N kriminalpolitik eller kursen i restorativ rätt 6 Straffrättens grunder / ht / vt G / N ansvarslära

4 Straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-2) 1. Alfons (A) befinner sig i akut penningnöd bl.a. på grund av en skilsmässa och förkortad arbetsvecka på skrotlagret. Hans flickvän har släktingar utomlands som sysslar med vapenhandel och A får vara med ifall han kan få fram euro som ett slags startkapital. A börjar med sin gamla mamma Berta (B) som bor på ett servicehem för åldringar. Hon vägrar blankt att ge eller låna honom pengar. För det första hade alla hans tidigare affärsprojekt slutat i ekonomisk kollaps och för det andra behöver B själv pengarna. A blir rasande över svaret och börjar högljutt anklaga mamman för girighet, hjärtlöshet och allmän egoism. När en vårdare tittar in för att se vad som pågår knuffar A henne hårdhänt i ryggen och går sin väg. Något vill han ändå ha av mamman. Eftersom A känner till hennes bankkontonummer skriver han egenhändigt ihop en fullmakt enligt vilken B befullmäktigar sin son A att för hennes räkning lyfta euro i kontanter. A skriver under fullmakten med mammans namnteckning. Inne i banken går lyftandet av pengarna inte som planerat. Banktjänstemannan blir misstänksam och ringer upp servicehemmet och ber att få tala med B. Det går dock inte eftersom B genast efter A:s besök drabbats av en massiv hjärtinfarkt och svävar nu mellan liv och död på hjärtintensiven. Nyheten om mammans sjukdomsattack får A att snabbt lämna banken. Nu äntligen tänker han och ser genast inför sin inre syn hur alla mörka ekonomiska moln skingras för vinden. Han har visserligen två systrar som arvet måste delas med men det ska nog lösa sig. Han åker genast ut till det mest värdefulla objektet, en strandfastighet i Esbo skärgård. Han är visserligen förbjuden att besöka stället men han vet var nycklarna finns. När han suttit en stund på verandan och tänkt igenom situationen börjar han inse att det kommer att ta länge innan han får ut några pengar, särskilt som systrarna är lika giriga som mamman. Han slås av tanken att han kanske inte får något alls. Mamman har kanske skrivit ett testamente och berövat honom arvsrätten. För att åtminstone se till att ett eventuellt testamente inte hittas just här, sätter han eld på trähuset som snabbt är helt övertänt. I närheten på ca 100 meters avstånd står ett egnahemshus som används året om. Just nu är ingen utom hunden Oodi hemma. Hur skall fallet straffrättsligt bedömas? (Svarsutrymme högst 4 sidor; 20 p)

5 2. Japi-Haucke hade, trött på sin tidigare med berusningsmedel särledes kryddade livsstil, verkligen beslutat ändra kursen i sitt liv. Hans stora dröm var jordbruk. Egentliga färdigheter i jordbruk hade inte Japi-Haucke, som verkat hela sitt liv i Östra Haxböle och där han ännu bodde, men han hade en söndag särskilt noga tittat på två videor om sådd, som han hittat i Youtube. Från en nätsida hade han också läst, att te tillverkat på Finola-hampa är särskilt delikat och till sitt näringsvärde jämförbart med spenat. Inspirerad av detta beställde han åt sig själv från en finskspråkig nätsida en påse innehållande 100 Finola-hampafrön, som snart anlände med posten. Från samma nätsida fick också Japi-Haucke uppfattningen, att Finola-hampan inte alls innehåller THC (det centrala psykoaktiva ämnet i cannabis, tetrahydrocannabinol). I nätomgivning blev Japi-Haucke också bekant med docenten vid Lapplands Universitet, Vitus-Horst Olmersson, som forskar i hampväxter och som gjort det redan i sju år. Japi-Haucke hade skilt kontrollerat av Vitus-Horst att hans växter inte i något fall producerar THC mera än 0,2 procent, som är i EU stadgad gräns för hampprodukters tetrahydrocannabinolhalt för att användas i livsmedel. Japi-Hauckes starka uppfattning var att hans Finola-hampväxter inte lämpade sig för att användas som narkotika. Japi-Hauckes såningsarbete lyckades betydligt över förväntningarna och på hans bakgård växte en betydande hampaodling. Japi-Haucke blötte bladen från sina odlade växter i vatten och använde dem enligt sin egen åsikt som ett råämne för hampate jämförbart med ett örtte, fast Japi-Haucke var inte särskilt nöjd med teets högst jordnära smak. Två gånger, då det berusningsmedelfria livet kändes alltför tryckande, prövade Japi-Haucke emellertid att röka sin odlade hampa i sin vattenpipa, som han hade sparat som ett varmt minne från sitt tidigare levnadssätt. I alla fall märkte han inte en särskilt berusande inverkan under dessa gånger. Senare framgick det, att av Japi-Hauckes odlade hampa hade endast en del varit av Finola-slag, som kan användas som nyttoväxt i exempelvis frö- eller oljeproduktion. Största delen av växterna hade varit till narkotika lämpad hampa. I alla växter fanns THC-halt. Vid sidan av sina jordbruksförsök utförde Japi-Haucke byggnadsarbete, eftersom att odlande av hampa försörjde honom inte ännu på heltid. Japi-Hauckes förra flickvän Susi-Gunnels mor Pirju- Thordis hade redan länge drömt om en egen koloniträdgårdsstuga. Den med sina händer händiga Japi-Haucke lovade bygga en sådan. Japi-Haucke uppgjorde en tidtabell innehållande arbetskeden för byggandet av stugan jämte kostnadsuppskattning, där det fanns specificerat byggnadsarbetets framskridande med datums nogrannhet. Under vissa datum då byggandet framskred skulle Pirju- Thordis enligt planerna erlägga penningprestationer till Japi-Hauckes konto. Ett särskilt skriftligt avtal över byggnadsarbetet uppgjordes inte. Japi-Haucke påbörjade byggnadsarbetena efter att ha fått den första penningprestationen och köpte som första arbete en husvagn, som han förde till stugans byggnadsarbetsplats. Samtidigt utplacerade han på stugtomten en bildning av sina inköpta Leca-tegel, som i stort sett motsvarade den kommande stugan. Han påbörjade också vissa murningsarbeten. Japi-Hauckes flit försvann dock i landsbygdens frid och han överväldigades av en kraftig längtan till sitt tidigare med berusningsmedel fyllda liv. Efter att i tre dagar i husvagnen motstått sin berusningslängtan hände ett återfall. Efter detta fick han inte just byggnadsarbeten gjorda, utan koncentrerade sig snarare på att avnjuta olika berusningsmedel och att titta på videor: My Little Pony: Vänskap är magiskt. Pirju- Thordis efterföljde emellertid den från början uppgjorda tidtabellen gällande betalningsprestationer och betalade åt Japi-Haucke enligt betalningsplanen sammanlagt ,00 euro i sju rater. Japi- Haucke återlämnade inte pengarna fast byggnadsarbetena inte framskred. Senare framgick det, att byggnadsarbetena på platsen verkligen hade påbörjats, men att Japi-Hauckes försök att bygga grund inte var lämplig som grund för stugan. Värdet på de på tomten varande byggnadsmaterialen värderades till högst 300 euro. Hur ska fallet straffrättsligt bedömas? (Svarsutrymme högst 4 sidor; 20 p)

6 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 3.a. och 3.b.) 3.a. A döms idag i Helsingfors TR för snatteri (begånget ) och medhjälp till grovt häleribrott (begånget ). A har tidigare dömts i Vanda TR för grov stöld (begången ) till 6 månaders fängelsestraff. A har påbörjat avtjänandet av fängelsestraffet och han har som förstagångsintagen fånge i fångvården blivit villkorligt frigiven efter att ha avtjänat hälften. Vilka straff kan A dömas till idag? Hur kan det tidigare fängelsestraffet beaktas? (Sammanlagt 5 p; svaret inom angivet svarsutrymme)

7 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 3.b. Förklara på basis av Matikkalas verk vad som avses med i) strafforderförfarande och ii) sanktionskumulation. (Sammanlagt 5 p; Svar inom angivet svarsutrymme)

8 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 4.a. och 4.b.) 4.a. Är principen om EU-rättens företräde och tolkningsverkan tillämplig på den materiella straffrättens område på samma sätt som på andra rättsområden? Redogör särskilt för hur legalitetsprincipen inverkar på saken. (Melanders lärobok; svaret inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

9 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 4.b. Könsrelaterat våld (gender-related violence) och internationell straffrätt. Redogör särskilt för vad det är fråga om, hur samtyckets betydelse har uppfattats, och hur könsrelaterat våld ska beaktas i internationella domstolars struktur och verksamhet. (Särskilt i Christine Chinkins artikel i verket The Oxford Companion to International Criminal Justice; svar inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

10 5. Kriminalpolitik och kriminologi (1,5 sp) Klargör huvudinnehållet i konklusionskapitlet crime and the postmodern condition i Hopkins Burkes verk. Vad avses där med postmodern kriminologi och vilka är slutsatserna i kapitlet? (Högst 2 sidor; 10 p.) 6. Ansvarsläran/ Straffrättens grunder (1,5 sp) Hur klargör Fletcher för ansvarsbefrielsegrundernas ställning inom straffläran i sitt verks kapitel Offenses versus Defenses? (Högst 2 sidor; 10 p.) Resultaten senast fredagen

HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN 19.12.2014

HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN 19.12.2014 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier Varje fråga besvaras med tydlig handstil antingen på separat ark eller på det linjerade utrymme som angivits för svaret på frågepappret. Texta tydligt ditt

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Erlandsson Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling Examensarbete 20 poäng Handledare: Universitetslektor

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Lite hjälp om hur du sköter om din egen assistans. Själva beslutet

Lite hjälp om hur du sköter om din egen assistans. Själva beslutet Lite hjälp om hur du sköter om din egen assistans Våren 2002 började jag sköta om min egen assistans helt på egen hand. Det var en klar "hit" jämfört med mina tidigare erfarenheter av mer eller mindre

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Länkar är webbens syre

Länkar är webbens syre the better job you do at sending people away, the more they come back. Publish2 blog 1 7 Länkar är webbens syre Det som fundamentalt skiljer webben från alla andra ställen där du kan publicera är länkarna.

Läs mer