Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet. Ett magasin från optikbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet. Ett magasin från optikbranschen"

Transkript

1 Ett magasin från optikbranschen Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet Neil Hamilton ny Sverigechef på Specsavers Frågetecken kring nya körkortregler Kartellanklagelse mot optikbranschen NR 9.10

2 Hoya lanserar TrueForm Technology TrueForm är ett nytt sätt att addera freeform principen till våra befintliga framsidesdesigner. Den konventionella slipningen i frontstrukturen kombineras med en punktslipad freeform design på baksidan av Hoyalux Summit Pro och Hoyalux Summit CD. Det innebär att varje recept individuellt kan anpassas och beräknas för att optimera synen över hela glasets yta. Samtidigt som den visuella skärpan ökar för varje typ av seende. Som optiker har du nu två progressiva glas i mellansegmentet, Hoyalux Summit Pro TrueForm och Hoyalux Summit CD TrueForm, som lever upp till en optimal precision i ett mycket prisvärt läge.

3 START 3 Det händer mycket i branschen Tidningar, TV, fikabordssamtalen och reklamen på bussarna börjar återgå till det normala. Som alltid har valkampen inneburit en störtflod av bilder, artiklar, tv-debatter och livliga diskussioner. Under valslutspurten är det lätt att glömma att livet inte enbart handlar om politik. Men det gör det ju. Bortom mediedreven och röstfisket är det full fart på alla andra områden. Ta optikbranschen till exempel. Den har varit minst sagt hektisk under september månad. Inte nog med att terminerna har börjat, vilket innebär att gamla studenter har återvänt, och nya har börjat, på både Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet. Nej, på Karolinska Institutet går nu för första gången distansstudenter som kommer att bli behöriga att använda diagnostiska droppar efter genomgången utbildning. Kursen är helt ny och erbjuder ytterligare en vidareutbildningsmöjlighet för verksamma optiker. Vid Linnéuniversitetet har Baskar Theagarayan spikat sin avhandling och är därmed snart färdig doktor i Optometri. Det har också varit fullt arbete med att tolka de nya reglerna kring kontaktlinsförsäljningen som börjar gälla i januari, men som fortfarande är omstridda. Detsamma gäller de nya regler som nu gäller för synundersökning i samband med lämplighetsintyg för körkort. Vi kommer säkert att ha all anledning att återkomma till dessa frågor. Vidare har det varit tävlingar där glasögonbärare och glasögondesigner har prisats. En av de stora kedjorna har firat 20 år i branschen, en annan har bytt Sverigechef. En annan aktör har dragit igång en debatt om huruvida branschen ägnat sig åt kartellbildning. Kort sagt har september varit fullmatad med branschhändelser. Trevlig läsning! MATS ALMEGÅRD redaktör 4 SPIKAT! 16/38 SYNEN OCH KÖRKORTET REDAKTION Mats Almegård, redaktör Micke Jaresand Wilhelm Jaresand Curt Lundberg, AD ANSVARIG UTGIVARE Richard Pettersson ANNONS och DISTRIBUTION Bokning och annonsförsäljning: Renée Lindén Annonsmaterial: Gunilla Dagerman Prenumerationsärenden Gunilla Dagerman Tryck Exakta Tryck, Hässleholm TÄVLINGARNAS TID Halvfart på distans... 7 Kartellbildning eller? Ny Sverigechef Synologen firar Krönikan Vetenskap och mycket mer!

4 4 UTBILDNING TEXT och foto MATS ALMEGÅRD Baskar Theagarayan och handledare Jörgen Gustafsson hjälps åt att spika upp Baskars avhandling. Därmed är det snart dags för disputation.

5 5 Den 17 september spikade Baskar Theagarayan sin avhandling vid Linnéuniversitetet. Nu återstår disputation och en sista forskarkurs innan Kalmar producerat sin första egna doktor i Optometri. Spikat och (snart) klart När en forskare kommit så långt att avhandlingen är färdig och det enda som återstår är att försvara den inför publik (disputationen) spikar man upp boken utanför universitetsbiblioteket för att visa att den nu ligger fast. Den 17 september var det dags för Baskar Theagarayan att spika upp sin Manipulation of Ocular Aberrations in Myopes. Handledare Jörgen Gustafsson var behjälplig och höll avhandlingen i ett stadigt grepp när Baskar drev igenom spiken. För Baskars del återstår nu alltså disputation och ytterligare en forskarkurs. Sen blir det dags att promovera i Kalmar till våren, vilket är den ceremoni då de nya doktorerna utnämns och får sina hattar. Idag är Baskar anställd som adjunkt. Denna tjänst övergår automatiskt till en lektorstjänst när han fått sin doktorstitel. Han stannar alltså i Kalmar och han har så smått börjat fundera på vad han ska forska vidare kring. Vi har börjat att arbeta med insamling av data och det finns mycket som jag skulle vilja undersöka kring aberrationer i ögats perifera delar. Men samtidigt är jag lärare på heltid, så vi får se hur snabbt det kommer att gå, säger Baskar. Den 13 oktober kommer han att försvara sin avhandling inför publik. Opponenten Frank Schaeffel från Tübingen kommer då att ställa frågor kring metoder, resultat och avhandlingen i stort. Att en så framstående forskare kommer att ställa Baskar till svars är dock inget som oroar honom. Det är mina resultat och jag kan dem Baskar Theagarayans avhandling presenterar nya resultat i forskningen om närsynthet, avbildningsfel i ögat och ackommodation. Den är slutet på hans forskarutbildning, men grunden till ytterligare forskningsprojekt. utan och innan. Men visst ska jag läsa på ordentligt på angränsande forskning så att jag är förberedd, säger Baskar och skrattar. Arbetet med avhandlingen tog sin början då Baskar studerade i Cambridge. År 2004 inleddes det kliniska arbetet och undersökningarna som ligger till grund för avhandlingen. När han fick en tjänst i Kalmar fortsatte arbetet. Sedan en tid tillbaka med Jörgen Gustafsson som handledare. Här i Kalmar finns Europas enda vågfrontsmätare med öppet synfält. Den har Baskar och vi andra haft stor nytta av i vår forskning, säger Jörgen. Avhandlingen baseras på flera experiment inom optisk forskning om närsynthet. I det första experimentet undersökte Baskar hur ackommodationen påverkas vid förändring av ögats avbildningsfel, med specialtillverkade kontaktlinser. Vad jag vet är det enda projektet som undersökt individuellt tillverkade kontaktlinser för myoper, säger Baskar. Ett annat av delexperimenten undersökte hur bra dessa kontaktlinser tolererades och hur stabil synen blev. I ett efterföljande arbete påverkades ackommodationen med speciella kontaktlinser som var tänkta att öka ackommodationen. I ett av delarbetena undersöktes effekten av inducerad negativ sfäriskt aberration med specialgjord kontaktlins och hur detta påverkade synfunktionen efter ett års användning. Värderingen av synfunktionen visade på en förbättring, men förbättringen var så liten att den inte ansågs ha någon praktisk eller klinisk betydelse. I det sista experimentet har Baskar varit inblandad i en undersökning av repeterbarheten hos en förbättrad vågfrontsmätare med öppet synfält. Resultaten visar att instrumentet ger mycket repeterbara resultat och att det även ger pålitliga värden. Här visas även hur aberrationerna förändras i synfältet. Detta är numera högintressant inom myopiforskning eftersom ny forskning visar på att avbildningen i det perifera seendet kan påverka utvecklingen av myopin, säger Baskar.

6 6 UTBILDNING Text: Mats Almegård Foto: Wilhelm Jaresand Maria Nilsson vill att optiker ska investera för framtiden.

7 7 Den 2 september var det upprop på den nya distansutbildningen Diagnostisk optometri vid Karolinska Institutet. Den kliniskt inriktade kursen är förberedande inför behörighet av diagnostiska droppar. Halvfart på distans ger flera ett kunskapslyft Elva förväntansfulla kursdeltagare samlades i Stockholm i början av september. De är de första studenterna som läser Diagnostisk optometri på distans och halvfart vid Karolinska Institutet (KI). Kursledare Maria Nilsson går igenom utbildningsplattformen Pingpong som är redskapet som studenterna kommer att använda sig av under studietiden. Studenterna kommer att vara här på St Erik/KI och göra kliniska övningar och få föreläsningar, men mycket av arbetet sker hemma framför datorn och i den egna kliniska verksamheten, säger Maria Nilsson, som är kursansvarig. Utbildningsplattformen Pingpong rymmer bland annat ett diskussionsforum där studenterna kan diskutera med varandra och Maria samt andra lärare som är involverade i undervisningen. Plattformen har också en meddelande- och chatfunktion. Det är där som uppgifter, kurslitteratur och annat läggs upp. Jag är tillgänglig där. Tanken är att studenterna ska kunna ta hjälp av varandra också, precis som i ett riktigt klassrum. Maria är kursansvarig och lägger upp kursen. Tillsammans med andra föreläsare med kompetens inom olika ämnesområden möter hon studenterna en handfull gånger per termin. Studenterna reser då till Stockholm och har i regel två till tre dagars studier tillsammans. Resten av tiden ägnar de åt självstudier. Eftersom kursen går på halvfart handlar det om totalt 20 timmar per vecka. Det är inget krav att deltagarna går ner i arbetstid för att få gå kursen, men som kursledare förutsätter jag att de studerar under 20 timmar i veckan. Vissa kanske hinner med studierna på kvällar och helger medan andra behöver tid under veckorna. Det är upp till varje student att avgöra. Diagnostisk optometri ger samma behörighet som magisterutbildningen som finns på KI. Det innebär att de studenter som gått denna kurs kommer att ha behörighet att använda diagnostiska droppar när det blir tillåtet. Till skillnad från magisterutbildningen läser distansstudenterna inte barnoptometri, och de skriver inga examensarbeten. Denna kurs speglar behovskravet och motsvarar det lagförslag som ligger nu. Det är som bekant tillåtet att undersöka barn, men inte att behandla dem. Därför finns inte barndelen med här. När det gäller examensarbetet anses inte det avgörande för att nå upp till de krav som ligger i behörighetsutredningen. Det har snarare med akademiska riktlinjer att göra. Eftersom Sverige ingår i Bolognasystemet krävs det ett examensarbete för de som läser magisterutbildningar, eftersom man som magister ska kunna söka doktorandutbildning. Antagningskraven skiljer sig därför också mellan magisterutbildningen och den nystartade distansutbildningen. För att bli antagen till magistern krävs högskolebehörighet och minst 120 högskolepoäng. För att gå distansutbildningen krävs det att man är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet. Denna kurs är till för de som vill ha behörighet att droppa. Det vore synd om optiker som vill droppa inte kan skaffa sig behörighet på grund av att de inte har högskolebehörighet. Efter genomgången kurs ska studenterna ha lärt sig att utföra en fördjupad och utvidgad synundersökning, samt bedöma och tolka resultaten på egen hand. På så sätt kan man profilera sig som optiker, men också bidra till att avlasta en hårt ansträngd ögonsjukvård i Sverige. För att gå kursen krävs en del kapital. Kursavgiften är på kronor, vilket givetvis är mycket pengar. Maria betonar dock att det är en investering i framtiden: Hälsoundersökningar ligger i tiden. Det är många personer som vill besikta sig och kolla att allt är bra. Privatpersoner är också medvetna om att det är viktigt att hitta sjukliga förändringar tidigt, eftersom det förbättrar behandlingsmöjligheterna. En optiker som har denna utbildning kommer att kunna profilera sig och erbjuda något av mervärde.

8 8 UTBILDNING TEXT MATS ALMEGÅRD foto wilhelm jaresand Anders Fejne är en av de tretton nya studenterna på Diagnostisk optometri för att bli bättre i sin yrkesroll. Eftersom han är butiksägare får han plugga på fritiden för att hinna med. Anders har fokus på det kliniska Att han skulle utbilda sig till optiker var rätt naturligt. Martin Fejne, Anders pappa, öppnade 1932 en renodlad optikbutik i Helsingborg, vilket var ovanligt på den tiden. Anders kände tidigt att han ville gå i sin fars fotspår. Sedan 29 år tillbaka är han leg optiker och idag äger han butiken som ligger kvar på Kullagatan i Helsingborg. Optica ingår i Synologenkedjan. I butiken arbetar förutom Anders ytterligare tre andra optiker samt tre assistenter. Under hösten och kommande vår är Anders Fejne en av de studenter som vidareutbildar sig på distans på Diagnostisk optometri vid Karolinska institutet i Stockholm. Det är lagförslaget om att det ska bli tilllåtet för optiker att få använda sig av diagnostiska droppar som fick Anders att vilja vidareutbilda sig, men inte enbart. En duktig optiker strävar hela tiden efter att hänga med. I det ingår att man vill utvecklas genom vidareutbildning. Jag tycker mycket om mitt yrke och den kommande möjligheten att kunna använda diagnostiska mediciner är viktig. Sen är hela kursen bra eftersom man får ny kunskap om det senaste inom optometrin och repetition av det gamla. På Optica har de arbetat med funduskamera i fyra år och skickat bilderna till en lokal ögonläkare. Efter utbildningen hoppas Anders kunna bedöma bilderna i större utsträckning på egen hand. Det är viktigt att kunna bedöma bilder, för då kan man säkrare se vilka symptom som bör remitteras. Exempelvis har glaskroppsavlossning och näthinneavlossning ibland liknande symptom och kan vara svåra att skilja åt. Med hjälp av de diagnostiska dropparna Andra dagen på kursen: Anders Fejne och en kurskamrat är redan igång med de kliniska övningarna. kommer Anders också att kunna undersöka personer som är svåra att undersöka idag exempelvis de som har liten pupill, har grumlingar i linsen eller ungdomar med ackomodationskramp. Det är fall som är svåra att bedöma utan droppar. Anders företag bekostar hans utbildning och om det finns intresse hos de tre övriga optikerna i butiken kan det bli aktuellt att de också läser denna distansutbildning. Det gäller att ha tid att plugga jag kan inte gå ner på halvtid, men då gäller det istället att vara disciplinerad. Redan efter två dagar tycker Anders att kursen verkar bra och han säger att det är vidareutbildning som denna som behövs i en bransch där det bara talas om priser under senare år. Vi borde diskutera den kliniska kompetensen oftare. Ska man prata pris tycker jag också att man måste ta med aspekten om vad man får för pengarna. Betalar man lite får man lite, så är det. Det gäller för oss i branschen att lyfta value for money och förklara för kunderna vad de får hos en optiker som vidareutbildat sig och som satsar på det kliniska.

9 X Y glas: 5 gånger högre precision. Det är skillnaden Z eyecode R=32.6/17.9/25.3 eyecode L=33.4/18.3/ Individuellt anpassade glas tack vare en dynamisk 3D mätning Öga Båge Beteende ESSILOR AB, Fagerstagatan 21 Box SPÅNGA Tel Fax

10 10 UTBILDNING text mats almegård foto wilhelm jaresand Sedan två år tillbaka arbetar hon som legitimerad optiker. Nu läser Sofia Ehn vidare för att kunna göra fördjupade undersökningar och remittera säkrare. Sofia vill bli säkrare i jobbet För två år sedan tog Sofia Ehn examen på Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Sedan dess har hon arbetat som leg optiker på Specsavers i Torp, Uddevalla. Nu återvänder hon till Stockholm och KI för att läsa distansutbildningen i Diagnostisk optometri. Det ska bli kul att lära sig något nytt. Det är viktigt att ständigt vidareutbilda sig, säger Sofia. Sofia betonar att det är viktigt att lära mer så att hon som optiker blir säkrare och duktigare i den kliniska verksamheten. På så sätt kan hon också erbjuda kunderna mer: Det blir spännande att göra mer utförliga undersökningar, men det kanske viktigaste är att jag blir bättre på selektering av de patienter som behöver remittering till ögonläkare. Eller för den delen: vilka som inte behöver träffa läkare. Sofia Ehn är en bättre optiker än för två år sedan. Om ett år är hon ännu bättre. Efter två års praktiskt arbete tycker Sofia att det ska bli kul att plugga igen. De två åren som verksam optiker tror hon kommer vara en stor fördel nu när hon börjar studera. Jag ser det som en stor fördel att jag har arbetat som optiker en tid. Jag har fått mycket praktik och omsatt mina teoretiska kunskaper i praktiken. Det gör att jag har lättare att se hur allt hänger samman. Jag är en bättre optiker idag, än vad jag var när jag gick ut för två år sedan. Att studierna sker på distans var en förutsättning för att Sofia skulle söka till utbildningen. Det är smidigt att kunna studera och fortsätta arbeta. Jag behöver inte flytta till Stockholm igen, vilket gör att livet fortsätter hyfsat normalt. Hennes arbetsgivare studerar själv masterutbildningen i Kongsberg och har uppmuntrat Sofias vidareutbildning. Företaget står för hennes kursavgift och hennes arbetsgivare låter henne också gå ner något i arbetstid om det behövs för att hinna med studierna. Vi träffas i Stockholm varannan eller var tredje vecka i början av utbildningen och det är rätt mycket. Samtidigt är det bra att ha mycket träffar nu i början så att man kommer igång ordentligt. Studievanan sitter nog i, det var ju inte så länge sedan jag gick ut grundutbildningen. Så nu vet jag inte om jag behöver gå ner i arbetstid, men det känns skönt att veta att det finns utrymme om det behövs. Kunderunderlaget i Uddevalla består till största del av till 60-talister och det är mest progressiva glasögon som efterfrågas. Två gånger per månad arbetar en ögonläkare i butiken och Sofia hoppas att vidareutbildningen ska göra samarbetet ännu bättre. Ambitionen är att de som har problem med ögonen kommer till oss optiker istället för att gå till allmänläkare på vårdcentral. I de fall där det behövs kan vi optiker sedan remittera vidare till allmänläkare eller ögonläkare om det skulle vara nödvändigt.

11 Ute efter enkel och flexibel retinal/corneal bildbehandling? Topcon retinalkameror & digitala fotospaltlampor Från Topcon kommer några av världens bästa retinalkameror och digitala fotospaltlampor, med en kvalitet som ligger i det absoluta toppskiktet. Att alla våra kameraenheter dessutom använder sig av samma bildbehandlingsprogram gör det så mycket lättare för dig som användare. Du kan om du vill t.ex placera retinalkameran intill den digitala spaltlampan på växelbordet på ditt instrumentstand och ansluta dem båda till ImageNet I-base. Sen är det bara att sätta igång. Alla bilder, oavsett kamera, lagras på samma patient i patientregistret och kan också skickas vidare i krypterad form för bedömning av ögonläkare. Att de flesta ögonläkare väljer våra retinalkameror och tillhörande programvaror underlättar också, eftersom bildöverföring & kryptering då lättare kan synkroniseras. Topcon Scandinavia, Box 25, Mölndal Tel: Fax

12 12 BRANSCHNYTT text micke JARESAND foto wilhelm jaresand Kartellbildning driver upp glasögonpriserna. Marknadsföringstrick om billiga glas och bågar används för att locka kunder som sedan övertygas om att köpa dyrare glasögon. Den anklagelsen riktar Favoptics vd, Carl Erik Eriksson mot optikbranschen generellt. Som grund för sina anklagelser anger han en dom om kartellbildning på den tyska optikmarknaden. Kartellbildning eller ett markna Det är på debattsidan Newsmill som Carl Erik Eriksson avfyrar sin salva mot branschen. Artikeln är upplagd som en inlaga till Konkurrensverket som uppmanas att utreda huruvida det även i Sverige förekommer kartellbildning mellan glasleverantörer och optiker. I artikeln på Newsmill presenterar Carl Erik Eriksson inga andra exempel på kartellbildning än den dom som avkunnades i Tyskland i somras. Eftersom glastillverkarna är globala finns det anledning att misstänka att deras agerande i Tyskland inte är begränsat till den marknaden, säger han till tidningen Optik. På Konkurrensverket bekräftar man att man fått en propå från en person som hävdar oegentligheter på den svenska optikmarknaden. Av naturliga skäl är verket alltid hemlighetsfullt med sina utredningar och annonserar inte i förväg vilka åtgärder man tänker vidta. Men i fråga om den svenska optikbranschen är man någorlunda tydlig. Personen som kontaktade oss har fått en muntlig återkoppling men det finns inget formellt ärende hos Konkurrensverket avseende optikbranschen i Sverige, säger utredaren Peter Delden. För att vi ska kunna inleda en utredning krävs klara bevis om manifest överträdelse av kartellagstiftningen. Dessa ska prövas av tingsrätten som måste ge tillstånd innan vi kan inleda en utredning. Favoptic är ett svenskt företag som är Carl Erik Eriksson anklagar optikbranschen för kartellbildning som driver priserna på glasögon. Debatten går het. verksamma i Norden och Tyskland. Företagets affärsidé är att sälja glasögon till ett lägre pris än det som erbjuds av de etablerade optikerkedjorna. Kontaktytan med kunderna sker huvudsakligen via företagets hemsida på internet. Favoptic står utanför optikbranschens organisationer i de länder de är verksamma och betraktar optikbutiker och grossister som mellanled mellan sig själva och slutkunderna. I artikeln på Newsmill anklagar Carl Erik Eriksson branschen för att ta ut överpriser av konsumenterna. Man lockar in kunderna i butikerna med erbjudanden som två för en och kraftiga rabatter. När kunden väl är inne säljer man upp till glas och bågar som har ett helt annat pris än det som angavs i annonsen med motiveringen att glasen är av bättre kvalitet eller bättre slipade. Kunden har ingen möjlighet att kontrollera sanningshalten i optikerns påstående och gör som han eller hon blir tillsagd. Enligt Carl Erik Eriksson är skillnaden mellan ett dyrt och ett billigt glas dock så liten att den är försumbar. Han efterlyser därför tester av glasögonglas som gör det möjligt för kunderna att enkelt jämföra kvaliteten. Jag skulle vilja jämföra med läkemedelsbranschen där man inte får påstå att ett läkemedel har vissa effekter om det inte är bevisat i vetenskapliga tester. Ett test som genomfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och presenterades stort uppslaget i flera svenska dagstidningar i slutet av förra året visar dock att det är relativt stora skillnader i kvalitet mellan olika glas. På en femgradig skala skiljde det 1,5 mellan det bästa och det sämsta glaset. Skillnaden återspeglades också ganska väl i prissättningen. Flera av kommentarerna till artikeln instämmer i Carl Erik Erikssons kritik av att prisnivån är för hög, men i branschen ser man artikeln mer som ett led i marknadsföringen av Favoptic. Jag tycker att utspelet är märkligt eftersom det hänt mer de senaste fem åren i vår bransch än det gjort på 50 år. Favoptic gör sitt jobb som utmanare på en fri marknad, men har en bit kvar att leverera en tjänst och produkt som lovar annat än ett

13 13 Debatt växer känslor Priser på glasögon väcker uppenbarligen känslor. Många har varit inne på Newsmill och kommenterar Carl-Erik Erikssons artikel. Här följer ett par exempel på inlägg. Carl Erik Erikssons artiklar på Newsmill. dsföringstrick? lågt pris. Samtliga av Synologens butiker kan göra Favoptics trick att vara billigast. Utmaningen är att få varaktig trovärdighet i relationen med konsumenten också, säger Thomas Elfsberg, vd för Synologen. Vi befinner oss på en marknad som möter konkurrens från oväntat håll. Så är det med marknadsekonomi. Vi har sett köpmönster och distributionssätt ändras genom åren. Slaget för framtidens optiker gäller vem som håller sig i framkant och levererar en tjänst som överraskar konsumenten, och en produkt som håller vad vi lovar. Anders Åhrlin, vd för Klarsynt är än mer kritisk. Hela artikeln är ett nytt grepp i marknadsföring och då i Favoptics favör. Syftet är tydligen att förklara för konsumenterna att de antingen blir lurade av för höga priser av etablissemanget eller att de blir lurade med alltför tvivelaktig marknadsföring med exempelvis vanskliga glas för 1 kr styck. För övrigt upplever jag detta som påhopp och ostrukturerad marknadsföring. Anmärkningsvärt och inte trovärdigt är dock de kommentarer som fanns till artikeln i så hög grad värdesätter Favoptic och deras produkter. De luktar plantering, säger han. Synsam har valt att svara på Carl Erik Erikssons kritik på Newsmill med en artikel av marknadschefen Lena Dominique-Nilsson. Det avgörande för om något är prisvärt eller inte är kundens upplevelse av produkten. Att bara jämföra priser är sällan rättvisande och talar sällan om varans kvalitet, skriver hon. Hos Synsam genomgår alla kunder en synundersökning som kartlägger många fler aspekter på seendet utöver själva synskärpan. Självklart påverkas priset om ett glas är exakt skräddarsytt för en enskild individ eller om det är slipat för att passa många ganska bra. Framför allt påverkas kundens synkomfort. Möjligheten till individuellt slipade glas finns överhuvudtaget inte hos de så kallade lågprisoptikerna. Specsavers är dock inte lika kritiska till artikeln på Newsmill. Specsavers har byggt upp en egen supplychain och köper i väldigt liten utsträckning från de leverantörer som Carl Erik misstänker för kartellbildning. Detta har vi gjort just för att vara oberoende och kunna pressa priserna till konsumentens fromma, säger Hans-Jörgen Brandt, informationschef på Specsavers. Det är bra att det kommer nya aktörer som Favoptic vilka ger konsumenten fler alternativ. Dock är det så att en mycket stor del av kunderna söker ett större urval och den högre servicenivå och professionalism som en optikbutik kan erbjuda. Dessutom är det avancerade produkter som kräver en korrekt tillpassning vilket är mycket svårt att få till på distans. Här ligger Specsavers mycket bra till och vi erbjuder fullservice till mycket god valuta för pengarna. Var är Sverker? Det är konstigt att Konkurrensverket inte har undersökt saken ännu. Om jag inte minns fel så togs glasögonpriserna upp i programmet Plus i SVT för ca 2 3 år sen. Då skulle representanten från Konkurrensverket titta närmare på saken. Detta är en sak som borde följas upp av den nya Sverker. Jag själv anlitar alltid Favoptic, speciellt sen de anslöt egna optiker till sin verksamhet. Jag använder mig av progressiva glas, kostnad ca 1500:-, nu har jag råd att byta glasögon när jag har lust och kan matscha mina kläder med olika glasögon. Det tar 1-2 dgr att få hem provbågar. Jag rekommenderar alla prova på, det gjorde jag första gången och blev helnöjd. Fel anklaga branschen för kartellbildning Bra skriven artikel om ett ämne som i praktiken inte är så enkelt att avgöra som skribenten vill påvisa. Jag har under många år varit inne i branschen och arbetat både för traditionella dyrare butiker och uppstickare. Jag har arbetat med leverantörer från en rad olika länder och som nischat sig på olika marknadssegment. Det som skiljer progressiva glas i första hand inte ett glas genomlyslighet, reptålighet eller liknande. Det som skiljer enkla glas med mer exklusiva är slipningen i sig, hur breda synfält man har och hur man disponerar glasets olika delar. Detta kan inte en lekman göra annat än genom att testa skillnaden själv. Detta har varit en bransch utan aktiv konkurrens fram till för 15 år sedan. Det är idag en fungerande marknad, i vart fall om man jämför med andra branscher inom sällanköpshandeln. Favoptic och andra nätbaserade butiker fyller ett bra syfte, men att anklaga hela denna förändrade marknaden för att vara en stor kartell är inte helt rätt. Stora marginaler finns på utpriserna men samma marginaler finns på många andra områden och branscher. Idag är det inte en självklarhet att butiker går med miljonvinster (vilket många verkar tro), det är istället ovanligt. Vad jag har förstått så använder sig Favoptic sig av slipningar i sina progresiva glas som är bra, inte det bästa, men bra. Carl-Erik borde självklart för att kunna få lite mer trovärdighet påvisat skillnaden mellan kvalitet och kvalitet. Det vet han mycket väl, kompetens och branschvan som han är.

14 14 BRANSCHNYTT TEXT mats almegård foto wilhelm jaresand Sedan den 30 augusti har svenska Specsavers en ny Sverigechef. Tidigare har Neil Hamilton arbetat för Specsavers i England, Australien och Danmark, men nu är han i Sverige för att stanna. Ny Sverigechef gillar att vara ute på fältet Namn: Neil Hamilton Ålder: 48 Familj: fru och två barn, 18 och 15 år Bor: Göteborg och i Cheshire utanför Manchester Intresse: Sport, särskilt fotboll och golf. Jag kommer ursprungligen från Liverpool och är ett stort Evertonfan. Musik: Om man är från Liverpool är Beatles givna. Annars är jag en allätare som tycker om pop. Den nye Sverigechefen Neil Hamilton har bara arbetat i några dagar på sin nya position. För närvarande är han fullt upptagen med att sätta sig in i hur den svenska optikbranschen och -marknaden fungerar. Min förra tjänst var på Specsavers Nordic Hub i Köpenhamn, så viss insikt har jag redan, säger Neil Hamilton. Sedan 2002 arbetar Neil Hamilton hos Specsavers. Dessförinnan har han bland annat arbetat med detaljhandelsfrågor hos brittiska kedjan Marks & Spencer. Jag har arbetat med detaljhandel i 27 år och jag brinner verkligen för det. När han började på Specsavers var det i rollen som affärsutvecklare i England. Efter det har han varit med och startat upp verksamheten i Australien, samt haft ansvar för etableringen på Nya Zeeland. Visst är det annorlunda i alla länder, men det finns ändå paralleller till de andra marknader där vi är verksamma. Det jag uppskattar med Specsavers är att vi har en enkel och tydlig affärsmodell som vi följer i alla våra länder: bra produkter till bra priser och ett starkt fokus på kund. Utmaningen för alla marknader är att vi måste förbättra utförandet. Vi vet vad vi ska göra, men kan alltid bli bättre på hur vi gör det. För närvarande veckopendlar Neil Hamilton mellan jobbet i Göteborg och familjen utanför Manchester. Den yngsta dottern går sista året i skolan och det gör att han inte vill flytta familjen till Sverige i alla fall inte än.

15 15 Det ska vara samma upplevelse oavsett om man besöker en butik i norra eller södra Sverige. Vi arbetar mycket med nöjdkund-index. Det är vår måttstock för hur vi ska fortsätta. Jag lär mig svenska nu och läser på så mycket jag kan om Sverige. Internationellt är jag nu en ambassadör för Sverige och då vill jag kunna så mycket som möjligt. Jag är i Sverige för att stanna. Detta är en permanent tjänst och jag är mycket dedikerad uppgiften. Strategiskt innebär inte bytet av Sverigechef något särskilt menar Neil Hamilton. Målet är att fortsätta växa, även om det inte får ske på bekostnad av de befintliga Specsaversbutikerna. Jag tycker mycket om att vara ute och besöka våra butiker. Min uppgift är att lyssna på dem och ge optikerna och franchisetagarna den hjälp de behöver för att bli bättre och sälja mer. Vårt Göteborgskontor ser jag inte som ett huvudkontor, utan ett support-kontor. Din företrädare var också engagerad i Optikbranschen. Är det något du tänker fortsätta? Eftersom jag ännu inte pratar svenska gör det mig något handikappad. Men jag jobbar på det och när det gäller branschen och att försöka lyfta optikernas status arbetar vi vidare på inslagen väg. Vi tänker fortsatt vara stödjande och engagerade i hela branschen. Hur ser första tiden i Sverige ut för dig? Jag försöker besöka så många butiker jag kan. För mig är det viktigt att vara ute på fältet. Visst är kontoret en nödvändig del av mitt arbete, men jag trivs bäst när jag är ute i butiker och lär mig mer om våra franchisetagares vardag och vad de behöver för understöd från oss på kontoret. Det ska vara samma upplevelse oavsett om man besöker en butik i norra eller södra Sverige. Vi arbetar mycket med nöjdkund-index. Det är vår måttstock för hur vi ska fortsätta. Så för de anställda inom Specsavers i Sverige är det business as usual? Det kan man säga. Vi vet ju hur vi ska göra för att vara framgångsrika. Det menar jag inte som ett arrogant uttalande, snarare ett konstaterande efter 26 framgångsrika år. Vi har erfarenhet, det gäller bara att se till att utförandet är det rätta och att vi alltid strävar efter att bli bättre.

16 16 NYA KÖRKORTSREGLER TEXT MATS ALMEGÅRD Den 1 september infördes strängare körkortsregler. Då började Transportstyrelsens nya föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort gälla. Dessa har formulerats utifrån ett EG-direktiv. Optikerförbundet är kritiska och kräver ett förtydligande. Transportstyrelsen tillåter sämre syn hos bilförare De nya föreskrifterna är utformade efter principen att det är viktigt att förare snabbt kan uppfatta vad som sker i sidled, medan det läggs mindre vikt på att föraren tydligt kan läsa bokstäver på vägskyltarna. Synfältet är viktigare än synskärpan, som handlar om förmågan att kunna läsa bokstäver. Det grundläggande syftet är trafiksäkerhet, men också förstås att göra det möjligt för människor som har sjukdomar att få köra bil utan att det blir problem, säger Lars Englund, chefsläkare inom trafikmedicin på Transportstyrelsen till SR Ekot. Ändringarna har till stor del tillkommit på grund av nya bestämmelser i EG:s körkortsdirektiv. Ändringarna i detta direktiv baseras på resultatet av arbetet i tre europeiska medicinska grupper inom områdena syn, diabetes och epilepsi. De nya föreskrifterna berör därmed inte enbart de som har nedsatt syn. Epileptiker, missbrukare, diabetessjuka och hjärtsjuka är andra grupper som berörs. Bland andra Svenska Diabetsförbundet har varit kritiska till de nya riktlinjerna, liksom Optikerförbundet. Vi vänder oss mest emot att de nya föreskrifterna är diffusa. Det behövs ytterligare förtydligande och klargörande, säger Catarina Ericson på Optikerförbundet. De nya reglerna innebär bland annat att kraven för synskärpa sänks. För högre körkortsbehörigheter som för lastbil och buss (C, CE, DE eller taxi) sänks kraven från 0,8 och 0,5 i visus till 0,8 och 0,1. Det innebär att synskärpan ska uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och minst 0,1 i det sämre ögat. Synfältskravet förändras också. Där behövs också ett förtydligande. I reglerna står det att man ska ha ett synfält på minst 120 grader varav minst 50 grader åt båda sidorna i horisontalled, samt 20 grader upp, 20 grader ned i vertikalled i detta område. Hur ska det mätas? De flesta synfältsmätare mäter 30 grader i horisontalled åt varje sida. Det krävs att man definierar tydligare hur synfältet ska se ut. Som det ser ut nu är det luddigt formulerat, säger Catarina. Så optikernas synfältsmätare går inte att använda?

17 17 Jag tror inte många har tillräckliga instrument. Samtidigt är det mycket konstigt att allmänläkare för använda sig av konfrontationstest, men inte vi optiker. Det ingår i vår grundutbildning och även i kvalitetsnormen. En optiker läser 3 år om synen, en allmänläkare kanske i 3 4 veckor. Vi borde också få utföra konfrontationstest när vi ska undersöka synfält för lämplighetsintyg för körkort. Hur ser du på att synskärpekraven sänks? Det är mycket konstigt. Paul Folkesson blev intervjuad i Aftonbladet i somras och satte fingret på det när han undrade hur detta hänger samman med nollvisionen i trafiken. Hur kan man satsa på fler mitträcken och sänkta hastigheter om man samtidigt sänker kraven för synskärpan? Visst är det viktigt att upptäcka vad som händer i sidled och skärpa kraven på synfältet. Men sänker Tillverkningen sker till man samtidigt stor kraven del för på hand. synskärpa är det kontraproduktivt. Med sämre synskärpa blir reaktionstiden sämre och det utgör naturligtvis en uppenbar risk för trafikanter. Optikerförbundet var en av 51 remissinstanser för lagförslaget. Trots protester klubbades dock förslaget igenom. Vi fick mer information om detta lagförslag i början av sommaren. Men det kändes då som att allt redan var klart. Vi arbetar nu vidare för att få klarhet i hur lagtexten ska tolkas. En annan fråga som Optikerförbundet vill lyfta är faktumet att det inte behövs några nya syntester när en körkortsinnehavare förnyar sitt körkort. Det räcker med ett test för lämplighetsintyget. Undantaget är för de som har C, CE, DE eller taxikörkort, där det krävs att man gör syntest och hälsoundersökning vart tionde år efter det att man fyllt 45 år. Alla förare med B-körkort behöver alltså bara göra en synkontroll och därefter kan de köra bil i hela livet. Optikerförbundet arbetar för att det ska vara obligatoriskt syntest varje gång man förnyar sitt körkort. Det händer en hel del med synen från det att man i 16-årsåldern gör synkontrollen för lämplighetsintyget. I den åldern ser de flesta ganska bra. Transportstyrelsens sakkunnige har sagt att kostnaderna skulle bli för höga för den enskilda individen. Det är mycket märkligt. Det handlar om en synkontroll som kostar cirka 150 kronor vart tionde år. Man kan jämföra med den obligatoriska bilbesiktningen som kostar 300 kronor per år. Nog är det viktigt att bromsarna är bra, men ser man inget spelar det ingen roll. Hur går du som optiker tillväga när du undersöker en patient som fått försämrad syn, men som du vet fortfarande kör bil? Ifall personen inte uppfyller förmågan att köra bil upplyser jag patienten om detta och journalför att patienten är informerad. Eftersom en optiker har tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt går det inte att göra mer än så. Det låter som att det är rätt farligt på vägarna. Ja, men som sagt, vi bedriver lobbyverksamhet för att lyfta dessa frågor. Vi hoppas att detta arbete leder till säkrare och bättre kontroller för körkortsinnehavare. Transportstyrelsens chefläkare svarar: Hanteringen fortsätter som tidigare Lars Englund, chefsläkare inom trafikmedicin på Transportstyrelsen, tonar ner betydelsen av det nya lagförslaget och menar att hanteringen av synkontroller i mångt och mycket fortsätter som tidigare. De nya kraven på synfält ställer krav på apparatur som optiker idag inte besitter. Hur har ni tänkt där? Apparaturen hos optiker och körskolor som används för det som kallas synscreening räcker även fortsatt för att göra de synkontroller som krävs för att få lämplighetsintyg. De nya, hårdare kraven, gäller de personer som uppvisar något tecken på ögonsjukdom eller anger att de har en sådan. Där måste remiss ställas till ögonläkare. Undersökningen av personer som inte har ögonsjukdomar är som vanligt. De högre kraven gäller för de med ögonsjukdomar som ändå ska undersökas av ögonläkare. Det står uttryckligen i de nya direktiven om kraven på synfält. Gäller inte dessa? Direktiven talar om minimikrav för att få körkort. Det talar inte om att det måste undersökas. Snarare handlar det om fall där man misstänker att något är fel. Så de nya direktiven är felskrivna? Är den horisonella utsträckningen bra och det inte framkommer uppgift om ögonsjukdom finns det ingen anledning att undersöka vertikal. Men 8 i kapitel 16 anger precist hur syntest ska gå till om de utförs av annan än läkare. Där står tydligt att synfältsmätning ska utföras med därför avsedd apparatur. Ja och där räcker de screeninginstrument som finns hos körskolorna. >

18 18 NYA KÖRKORTSREGLER... det är viktigt att se att synscreeningskraven och synundersökningen är precis som förr. Det nya är att vi kräver en noggrannare undersökning när man upptäcker ögonsjukdomar. Lars Englund Det är tillåtet för allmänläkare, men inte optiker, att utföra Donders test varför? Donders test är ett grövre test än vad man kan göra med apparatur. Med det upptäcker man bara stora defekter. Men det krävs stor kunskap om vilka sjukdomar som kan orsaka synfältsdefekter för att kunna tolka resultatet och det har en ordinarie läkare. Däri ingår också att man som läkare vet när Donders inte räcker och noggrannare undersökning hos ögonläkare krävs. Men Donders test ingår i optikernas grundutbildning och de har också väldigt mycket mer kunskap om synen än en allmänläkare. Jag tror inte att en läkare är bättre än en optiker just på Donders test, men läkaren kan ställa en mer allmängiltig diagnos där han eller hon beaktar andra aspekter också. Jag känner till att en del optiker gör Donders test och vi bråkar inte om det. Det viktigaste är att hitta de fall som måste remitteras. För att göra det krävs kunskap. Hur är det tänkt att de som listas enligt 16 kapitlet 1 i punkt 2 och 3 som inte har egen legitimation ska förväntas ha tillräcklig kunskap att skilja sjukt från friskt och kunna remittera till annan inom hälsooch sjukvårdsledet? De ska använda den enkla typ av apparatur som jag tidigare nämnt. Då blir det klart vilka som behöver remiss eller ej. För den som utför synscreening räcker det med att svara nej på frågan om synfälten är normala så kommer Transportstyrelsen, när vi får in intyget, att be om den komplettering som då behövs, i allmänhet ögonläkarintyg. Ni sänker nu kraven på synskärpa, hur rimmar det ihop med nollvisionen i trafiken? 0,5 i synskärpa duger bra, det har vetenskapliga tester från olika delar av världen visat. I USA genomförs periodiska tester efter en viss ålder. Men det är olika i olika delstater, vilket visar att det är en omtvistad fråga. Jag tror att det mest handlar om att man gör det som är lätt att göra i stället för att undersöka sådant som innebär noggrannare undersökningar. Vi har nu sänkt synskärpekraven på ena ögat när det gäller körkort för högre behörigheter (lastbil, buss och taxi). Personer med också ganska kraftigt nedsatt syn på ena ögat ser tillräckligt för att köra sådana fordon. Enögd får man dock inte vara. Men synen försämras efter hand och där finns det inga kontroller. Ska vi införa periodiska kontroller för körkortsinnehavare är det inte synskärpan som borde vara prioriterad. Det är viktigare att titta på demenssjuka (alzheimers sjukdom) och alkoholister. Men synen är viktig. Varför inte förnyad synkontroll då man förnyar körkortet? Visst är bra syn viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt, men jag tror att de flesta bilförare tar synen på allvar och skaffar glasögon eller linser när de behöver. Men många kanske inte märker att synen förändras? Visst kan synen förändras efter hand och många kanske inte märker det förrän efter en stund, men vettiga personer söker optiker och kontrollerar synen när de känner att det behövs. På den bilprovning där jag besiktar bilen har de hängt upp en syntavla och det är bra, då kan man kolla och se om man ser alla rader. Och överväga att skaffa glasögon. Men det ska också framgå var gränsen går för vanligt körkort och körkort för högre behörigheter. Då är det upp till var och en att säga: okej, jag ser inte riktigt perfekt, men det är för dyrt att skaffa glasögon eller linser, så jag kör ändå. Ja, men periodiska tester skulle innebära en rejäl samhällelig kostnad till tveksam nytta, det skulle kunna bli orimligt många undersökningar och det skulle kosta massvis med pengar. Vi rekommenderar naturligtvis att man har så god synskärpa som möjligt, men det finns inte trafiksäkerhetsmässiga skäl att ha mer än det som föreskiften anger. Men om en optiker utför kontrollen kostar det kronor och detta skulle krävas vart tionde år. Med tanke på att det kostar 300 kronor om året att besikta bilen är det väl ingen stor utgift? Vi har försökt att införa en avgift på 20 kronor per fordon för att bygga upp trafikmedicinska centrum inom sjukvården. Redan där blev det protester eftersom det uppfattades som dyrt. Ekonomi är en känslig fråga i dessa sammanhang. Så du är nöjd med de nya föreskrifterna? Ja och det är viktigt att se att synscreeningskraven och synundersökningen är precis som förr. Det nya är att vi kräver en noggrannare undersökning när man upptäcker ögonsjukdomar.

19 Stor analys i litet format. Nu introducerar vi CA-200! Topcon CA-200 Nya CA-200 erbjuder en komplett lösning för full diagnostisk utvärdering av corneas främre yta. CA-200 kan fungera fristående tack vare sin inbyggda PC och 8 tums LCD-färgskärm men även kommunicera trådlöst (WiFi) med extern PC. På det sättet kan informationen skickas från ett förundersökningsrum i butiken till ett undersökningsrum. Instrumentet är därmed alltid tillgängligt och kan skötas av en assistent. Välj mellan Basic, som erbjuder full främre cornealanalys, och komplettera med Contact Lens, som tillåter användaren att tillpassa linser virtuellt. CA-200 är ett förträffligt instrument vid tillpassning av Ortho-K och stabila linser eller som en del av förundersökningen inför refraktiv kirurgi. Topcon Scandinavia, Box 25, Mölndal Tel: Fax

20 20 JUBILEUM text mats almegård foto wilhelm jaresand Synologen firar med blick Synologen fyller 20 år i år. Det präglade den årligen återkommande kick-offen som hölls på Arlanda utanför Stockholm i mitten av september. Det är tjugo år sedan Synologen bildades i Klippan i Skåne. Idag är Synologen en 123 butiker stark kedjesammanslutning som arbetar vidare enligt konceptet att erbjuda kvalitet till sina kunder. Men det ser annorlunda ut. Kvalitetssystemet var otroligt omfattande i början. Det måste ha varit det mest ambitiösa i Sverige. Vi jobbar vidare med det, men nu i en modernare form, säger vd Thomas Elfsberg. Thomas Elfsberg har snart varit verksam som vd i tre år. När han summerar Synologens historia och sin egen tid som vd tycker han att det både känns kort och långt. Tjugo år är ingen jättelång tid, samtidigt har det hänt oerhört mycket: både i branschen, med företaget och i samhället i stort. Bara under de senaste åren har det hänt mycket med Synologen. Antalet medlemmar har ökat, Ögonapotekskonceptet har aktiverats i ett hundratal butiker runt om i landet och kedjan ingår sedan förra året också i det nordiska samarbetet Argus. Men firandet till trots ägnar sig Synologen inte åt återblickar i stor skala. Snarare handlar det om att fortsätta utvecklingen och att fila vidare på strategier. Vi driver nu ett projekt som vi kallar OP-Q, vilket står för operation kvalitet. Det handlar om att interna projektledare kvalitetssäkrar optikertjänsten. Kunden ska förvänta sig samma undersökning var man än är i landet. OP-Qambitionen är att beskriva alla rutiner från hej till på återseende, det vill säga hela kundbesöket. Detta är cykliskt och upprepas nästa gång kunden kommer tillbaka. Vi anlägger ett processorienterat synsätt, där konsumenten står i fokus. Men det är långt ifrån det enda projekt som ses över. Synologen skissar också på ett kommunikationssätt som ska förklara vikten av ögonhälsoundersökningar för kunderna och varför denna måste få kosta pengar. Vi ser ständigt över hur vi ska profilera oss. Vi positionerar oss nu också med varumärken på bågsidan. Det innebär mindre av leverantörssamarbete, mer av att välja ut vilka varumärken som är intressanta för oss. Och så har vi ett spännande projekt som vi kallar Kontaktlinser 2.0. En uppdatering av kontaktlinser? Vi vill ta kontaktlinsanvändandet till nästa nivå genom att lyfta kategorin kontaktlinser och erbjuda alla kunder oavsett var de befinner sig i livet kontaktlinser som ett komplement till andra synhjälpmedel. En utmaning är att vi nu möter en generation som inte vet att optikern har kontaktlinser eftersom de tror att man bara köper dem på nätet.

Ett magasin från optikbranschen. Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet. Motiverade NR 10.08. om linsincidenter

Ett magasin från optikbranschen. Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet. Motiverade NR 10.08. om linsincidenter Ett magasin från optikbranschen Motiverade magisterstudenter på KI Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet tips från experten samlat grepp NR 10.08 om linsincidenter Safi lo Nordic - Gratis telefonnummer

Läs mer

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare Ett magasin från optikbranschen Alpinist och fashionist nu i samma låda Kompetens och heltäckande ögonvård Uppladdning inför Optometridagarna Årets glasögonbärare utsedd NR 1.12 Kan du se detta i din prak

Läs mer

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ett magasin från optikbranschen tema Synfelskirurgi Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ny leverantör av linser till Sverige Optikföretagen som minglade på modeveckor Safilos

Läs mer

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda Ett magasin från optikbranschen Silmo à la mode! Paris heta trender Nydisputerad: Anna senaste doktorn på KI Flygande start för InnZSight på Arlanda Kalmar i samarbete med Kongsberg i masterutbildning

Läs mer

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar Ett magasin från optikbranschen Sverige unik marknadsplats japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas Jan Ygges nya bok ett standardverk Göteborgsbutik går egna vägar Föreläsningar ordnar uppgradering

Läs mer

NR 10.12. Oscar Magnuson gjorde fransk premiär. Ett magasin från optikbranschen. svenskt på silmo. Jubilarerna i branschen firar jämna år

NR 10.12. Oscar Magnuson gjorde fransk premiär. Ett magasin från optikbranschen. svenskt på silmo. Jubilarerna i branschen firar jämna år Ett magasin från optikbranschen Oscar Magnuson gjorde fransk premiär svenskt på silmo Scandinavian Eyewear köps av Marchon Jubilarerna i branschen firar jämna år Hoya med avancerade nya glas NR 10.12 08-553

Läs mer

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion Ett magasin från optikbranschen tema Glas Nyheterna, trenderna, tillverkarna Mats Solman ny säljchef på Essilor Ørgreen fyller femton med ny kollektion Retrobutiker fortfarande hett i Berlin NR 8.12 CV/GE/ABGE/PA/120801/SE

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

NR 11.12. Rätt produkt med kunskap. Ett magasin från optikbranschen. Teknik & instrument TEMA. Topcon fyller åttio och firar i japansk stil

NR 11.12. Rätt produkt med kunskap. Ett magasin från optikbranschen. Teknik & instrument TEMA. Topcon fyller åttio och firar i japansk stil Ett magasin från optikbranschen Rätt produkt med kunskap TEMA Teknik & instrument Optik drog till optikmässan IOFT i Tokyo Optikbranschens omvälvande år en genomlysning Topcon fyller åttio och firar i

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

trender Optiker och Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten av vinterns Vem gör egentligen vad?

trender Optiker och Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten av vinterns Vem gör egentligen vad? En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 4 2008 63 av vinterns läckraste bågar! Optiker och ögonläkare Vem gör egentligen vad? Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten Vinterns heta

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern En tidning om gl asögon, bågar, kontak tlinser och syn, nr 3 2 0 0 8 63 coola bågar för både barn och vuxna En tjej med sting synproblem som kommer med åldern tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning

Läs mer

Inspireras av hjortron och is NR 11.11. Hett par i Norrland. Ett magasin från optikbranschen. Tema MODE. Galet, knasigt och nördigt med l.a.

Inspireras av hjortron och is NR 11.11. Hett par i Norrland. Ett magasin från optikbranschen. Tema MODE. Galet, knasigt och nördigt med l.a. Ett magasin från optikbranschen Tema MODE Hett par i Norrland Inspireras av hjortron och is Bästa bloggarduon i brillvärlden Galet, knasigt och nördigt med l.a. Eyeworks Hårresande glasögonmode från designerduo

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

NR 5.08. Ett magasin från optikbranschen. Mido. maffig mässa med mersmak. Tillväxt inledde branschåret. Hur stela är mjuka kontaktlinser?

NR 5.08. Ett magasin från optikbranschen. Mido. maffig mässa med mersmak. Tillväxt inledde branschåret. Hur stela är mjuka kontaktlinser? Ett magasin från optikbranschen Mido maffig mässa med mersmak anfattande betyg 33% 42% 13% 0% Läsarna sätter betyg på Optik Hur stela är mjuka kontaktlinser? Tillväxt inledde branschåret NR 5.08 4 av 5*

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer