Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3"

Transkript

1 VETENSKAPLIGT program Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Screening för flimmer, ett nytt sätt att förebygga stroke? Världens bästa vård till den som betalar. Men hur gör vi med alla andra? Vad kan vi lära av Indien? Kliniska dilemman vid pulmonell hypertension Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister vilken nytta, vilken skada? Let s talk about sex Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Kvantitativa analyser inom ekokardiografi Distansuppföljning av ICD - och pacemakerpatienter Varför? AstraZeneca Akut kranskärlssjukdom och trombocythäning BMS Pfizer Förmaksflimmer och strokeprofylax i framtiden En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Left ventricular assist device Invigning Werköföreläsning - Salim Yusuf, Canada Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Välkomstmingel i utställningen med förtäring Välkomstmingel i utställningen med förtäring Nya trombocythämmare - vem ska ha vad och vad har vi råd med? Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion: vad är egentligen problemet??! Hjärtsjukdom och körkort Förbättrad livskvalitet vid arytmier ett underprioriterat område Renal denervering Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag The Medicines Company Icke ST-höjningsinfarkt lika farligt som ST-höjningsinfarkt? Hur optimerar vi behandlingen? Boehringer Ingelheim 1 miljon behandlade patienter - vad vet vi idag? Hur skall behandlingen av en dödssjuk patient utan förbättringspotential nedtrappas/avbrytas? Könsskillnader bland hjärtpatienter fact or fiction Update katerintervention vid medfödda hjärtfel: Vad? När? Hur? Årets Swedeheartsymposium: Endoteldysfunktion: vetenskapligt värde och klinisk relavans? Bicuspid aortaklaff - inte bara klaffsjukdom Ska en sviktande högerkammare behandlas som vanlig hjärtsvikt? Prevention är inte så svårt som det låter! Sanofi Förmaksflimmer - Kan ett riktlinjebaserat strukturerat omhändertagande förbättra kardiovaskulär prognos? Bayer Antikoagulation inom kardiologin Roche Kardiovaskulär risk, HDL och betydelsen av Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Träning efter hjärtinfarkt. Risk eller nytta Nutrition och hjärtsvikt Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten EKG: Fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen, mer än ett sekel efter Einthoven Bengt Fridlund föreläsning Intervention vid mitralisinsufficiens Datortomografi kranskärl, är det dags att slänga ut koronarangiografin? Hjärt-kärlsjukdom under graviditeten: hur ska vi behandla? Postermingel i utställningen med förtäring Postermingel i utställningen med förtäring FREDAG 27 april Hjärtrond Intervention vid aortklaffsjukdom Akut infarkt: biologi, imaging, kardioprotektion Nytt inom rehabilitering 3D eko i klinisk rutin Kardiovaskulär medicin - ny specialitet? Nya europeiska guidelines för icke-sthöjningsinfarkt Vad är nytt? Den äldre hjärtpatienten - underlag för beslutsfattande Cerebrala komplikationer efter hjärtkirurgi - etíologi/prevention Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) - Från gen till behandling Senaste nytt! Strokeprevention vid förmaksflimmer - ett paradigmskifte The new European guidelines on treatment of dylipidemia Protesendokardit - ett livshotande tillstånd Att utveckla patientinformationsstrategier för nästa årtionde

2 ONSDAG 25 april Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Moderatorer: Jonas Spaak, Stockholm, Per Wester, Umeå Screening för flimmer, ett nytt sätt att förebygga stroke? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Världens bästa vård till den som betalar. Men hur gör vi med alla andra? Vad kan vi lära av Indien? Moderator: Peter Eriksson, Göteborg Kliniska dilemman vid pulmonell hypertension Moderatorer: Inger Hagerman, Stockholm, Magnus Lindroos, Stockholm Effekter av alkoholintag på leverfunktion Stergios Kechagias, Linköping Alkohol i måttliga mängder är skyddande mot arteriosleros Fredrik Nyström, Linköping Beroendeproblematik vid alkoholkonsumtion Monika Lejman Dahlström, Linköping Hur leta efter förmaksflimmer? Viveka Frykman Kull, Stockholm Flimmer- screening i en primärvårdspopulation Tijn Hendrikx, Umeå Screening hos riskgrupper-primärprevention Johan Engdahl, Halmstad Dissociating health care from affluence Biswajit Bandyopadhyay, Kolkata, India Högerkammarsvikt vid pulmonell hypertension Mikael Melin, Stockholm Hjärt-transplantion vid ökad pulmonell vaskulär resistens: hur gör vi? Ida Löfman Haugen, Stockholm Postkapillär pulmonell hypertension Aristomenis Manouras, Stockholm Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister vilken nytta, vilken skada? Moderatorer: Ulf Dahlström, Linköping, Stefan James, Stockholm Svenska kardiovaskulära register - fördelar och nackdelar i perspektiv Måns Rosén, Stockholm Hjärtinfarkt - bättre prognos tack vare bättre behandling och kvalitetsregister - rapport från SwedeHeart Hjärtsvikt - framstegen har avstannat, behov av nya initiativ - rapport från RiksSvikt Let s talk about sex Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Mona From-Attebring, Växjö Kommunicerar vi sex och samlevnad efter hjärtinfarkt? Bodil Ivarsson, Lund Vårdpersonalens kunskap och attityder Bengt Fridlund, Jönköping Erektil dysfunktion en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom Rasmus Borgkvist, Lund Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Moderatorer: Karin Malmqvist, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Översikt hjärtinfarkt med normala kranskärl Olov Collste, Stockholm Myokardit som orsak Marcus Carlsson, Lund Praktiskt handläggning Maria Daniel, Stockholm Kvantitativa analyser inom ekokardiografi Moderatorer: Lars-Åke Brodin, Stockholm, Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm Kvantitativ analys av högerkammarfunktion - En viktig del av rutinundersökningen Per Lindqvist, Umeå Integrerad kvantitativ analys av Doppler och myokardfunktion vid bedömning av diastolisk funktion Anders Sahlén, Stockholm Vad kan deformationsanalys tillföra vid bedömning av vänsterkammarfunktion? Reidar Winter, Stockholm Distansuppföljning av ICD - och pacemakerpatienter Varför? Moderatorer: Maria Hesselstrand, Lund, Torbjörn Persson, Malmö Kostnadseffektivitet nu och i framtiden Johan Brandt, Lund Distansuppföljning av ICD. Rapport från undersökningen Skånes Univ. sjukhus/lund Barbara Jabur Juul-Möller, Lund Distansuppföljningar av pacemakerpatienter Rapport från undersökningen SUS/Malmö Karin Wedmark, Malmö/Lund AstraZeneca Akut kranskärlssjukdom och trombocythämning Moderatorer: Mattias Törnerud, Stockholm Vad säger våra riktlinjer? Christoph Varenhorst, Uppsala Våra rutinbehandlingar hur kostnadseffektiva är de? Magnus Janzon, Linköping Från riktlinjer till klinisk praxis; hur gör vi och hur borde vi göra? BMS Pfizer Förmaksflimmer och strokeprofylax i framtiden Moderatorer: Peter Svensson, Malmö, Cecilia Linde, Stockholm Problem med antikoagulation vid nedsatt njurfunktion Maria Svensson, Stockholm Följsamhet till waranbehandling och utmaningar kring elkonverteringar Sara Själander, Sundsvall Har vi råd att vara tröga i införande av nya behandlingar i hjärtsjukvården Lars Wallentin, Uppsala En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Moderatorer: Hans Lingfors, Jönköping Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning Joep Perk, Oskarshamn Uppdaterade råd för rökning, mat och motionsvanor Claes Held, Uppsala Rekommendationer för blodtryck, lipider och diabetes mellitus Left ventricular assist device Moderator: Per Wirup, Lund, Selektion: För frisk/för sjuk/ Kostnadseffektivitet Uppföljning och behandling Linnea Tirén, Stockholm, Arnar Rafnsson, Stockholm Etiska och psykosociala synpunkter? Gunilla Nilsson, Stockholm Invigning & Stipendieutdelning Werköföreläsning Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Salim Yusuf, Hamilton, Ontario, Canada

3 Nya trombocythämmare - vem ska ha vad och vad har vi råd med? Moderator: Pia Lundman, Stockholm, Håkan Wallén, Stockholm Ropen skalla-ticagrelor till alla Thomas Mooe, Östersund Prasugrel -den klokes val Peter Eriksson, Umeå Glöm inte klopidogrel! Paul Hjemdahl, Stockholm Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion: vad är egentligen problemet??! Moderatorer: Hans Persson, Stockholm, Problemet är diastole! Eva Nylander, Linköping The problem is systole! Michael Henein, Umeå Problemet är artärträdet! Anders Sahlén, Stockholm Hjärtsjukdom och körkort Moderatorer: Kurt Johansson, Stockholm, Viveka Frykman Kull, Stockholm Körkort och arytmi Göran Kennebäck, Stockholm Körkort och ischemisk hjärtsjukdom Karin Åström-Olsson, Göteborg Körkort och hjärtsvikt (med en släng av GUCH) Niels Erik Nielsen, Linköping Förbättrad livskvalitet vid arytmier ett underprioriterat område Moderatorer: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå, Hälsorelaterad livskvalitet vid arytmier hur och när ska vi mäta det? Ulla Walfridsson, Linköping Förmaksflimmer hur ska vi behandla patienten för att öka livskvalitet Tord Juhlin, Malmö Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer Helena Ekblad, Linköping Renal denervering Moderatorer: Rikard Linder, Stockholm, Inger Haraldsson, Göteborg Terapiresistent hypertoni introduktion Bengt Rundquist, Göteborg Sveriges samlade kliniska erfarenhet Christina Jägrén, Stockholm Forskningresultat Jonas Spaak, Stockholm Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Moderatorer: Dan Malm, Jönköping, Åsa Axelsson, Göteborg The Medicines Company Boehringer Ingelheim Hur skall behandlingen av en dödssjuk Fria Könsskillnader föredrag bland hjärtpatienter fact or fiction Moderatorer: Margareta Ring, Stockholm, Martin Stagmo, Malmö Icke ST-höjningsinfarkt lika farligt som ST-höjningsinfarkt? Hur optimerar vi behandlingen? Moderator: Eva Swahn, Linköping, Thomas Kellerth, Örebro NSTEMI vs STEMI Hur behandla högrisk NSTEMI Peter Eriksson, Umeå Hur behandla lägre risk NSTEMI Rikard Linder, Stockholm 1 miljon behandlade patienter vad vet vi idag? Moderatorer: Mona Lycksell, Sundsvall, Elective cardioversion on Pradaxa Pirjo Mustonen, Jyväskylä, Finland Ny prevalens data och underbehandling av förmaksflimmer i Sverige Leif Friberg, Stockholm New anticoagulant - Experiences from Canada Stuart Connolly, Hamilton, Canada patient utan förbättringspotential nedtrappas/avbrytas? Moderator: Lena Holmqvist, Uppsala, Thomas Fux, Stockholm Juridiska aspekter Lena Holmqvist, Uppsala Klinikiska aspekter Thomas Fux, Stockholm Etiska aspekter Rurik Löfmark, Stockholm Får kvinnorna med akut hjärtinfarkt sämre vård och behandling? Sofia Sederholm Lawesson, Linköping Könskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Mona Schlyter, Malmö Ska män och kvinnor med hjärtsjukdom rehabiliteras olika? Åsa Cider, Göteborg Update katerintervention vid medfödda hjärtfel: Vad? När? Hur? Moderatorer: Magnus Settergren, Stockholm, Eva Mattsson, Stockholm Coarctatio aortae Bo Sahlgren, Stockholm Förmaksseptumdefekt/Persisterande foramen ovale Eva Furenäs, Göteborg Pulmonalis Johan Holm, Lund

4 Årets Swedeheartsymposium: Moderatorer:, Anders Jeppsson, Göteborg Framtidens kvalitetsregister inom hjärtsjukvården Stefan James, Uppsala Årets Stenestrandstipendiat Anna Norhammar, Stockholm Endoteldysfunktion: vetenskapligt värde och klinisk relevans? Moderatorer: Felix Böhm, Stockholm Mekanismer bakom endoteldysfunktion John Pernow, Stockholm Hur skall vi mäta endotelfunktion? Yun Chen, Göteborg Klinisk relevans och vetenskapligt värde av endotelfunktionsbestämning Lars Lind, Uppsala Bicuspid aortaklaff - inte bara klaffsjukdom Moderatorer: Maria Eriksson, Stockholm, Bicuspid aortaklaff - diagnostik Johan Petrini, Bicuspid aortaklaff - genetik Per Eriksson, Bicuspid aortaklaff - behandling Anders Franco Cereceda, Stockholm Ska en sviktande högerkammare behandlas som vanlig hjärtsvikt? Moderatorer: Johan Holm, Lund, Bengt Johansson, Umeå Bakgrund Eva Mattsson, Stockholm Undersökningsmöjligheter: vad är bäst MR eller eko? Riikka Rydman, Stockholm Behandlingsmöjligheter: Läkemedel? Device? Per Kvidal, Uppsala Prevention är inte så svårt som det låter! Moderatorer: Stella Cizinsky, Örebro, Michael Alvarsson, Stockholm Nya riktlinjerna och evidensen för prevention Mai-Lis Hellenius, Stockholm Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola patienter Christina Jarnert, Stockholm & Gudrun Andersson, Stockholm Kardioprevention inom primärvården Mattias Damberg, Västerås Sanofi Förmaksflimmer - Kan ett riktlinjebaserat strukturerat omhändertagande förbättra kardiovaskulär prognos? Moderatorer: Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Förmaksflimmer; sjuklighet, hospitalisering och säkerhet Lennart Bergfeldt, Göteborg Kunskapsläge antiarytmiskbehandling, var står vi? Alternativ? TBD Vinster med strukturerat omhändertagande Vinster enligt aktuella studier Tord Juhlin, Malmö Bayer Antikoagulation inom kardiologin Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Eva Swahn, Linköping Vilken roll har antikoagulation som sekundärprevention vid akut koronärt syndrom? Mikael Dellborg, Göteborg Strokprevention vid förmaksflimer Vilken behandling ska jag välja? Vad säjer studierna? Jonas Oldgren, Uppsala Nya behandlingsmöjligheter vid akut lungemboli, Vad är framtiden? Henry Eriksson, Göteborg Roche Kardiovaskulär risk, HDL och betydelsen av Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Moderator: Anders G Olsson, Stockholm HDL kolesterol och kardiovaskulär riskreduktion var står vi idag? Mats Eriksson, Stockholm HDL-nivå eller HDL-funktion hur kan nya kunskaper påverka synen på hämning av CETP? TBD Polly imaging of the vessel wall how could it aid us in the evaluation of cardiovascular therapies? Zahi Fayad, New York, USA Träning efter hjärtinfarkt. Risk eller nytta Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Pro: Åsa Cider, Göteborg Con: Mats Börjesson, Stockholm Nutrition och hjärtsvikt Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping, Gabriella Karlsson, Umeå Nutrition och inflammation Lena Jonasson, Linköping Interventioner för att minska risken för malnutrition Christina Andreae, Linköping Vätske- och saltrestriktion vid hjärtsvikt vad har vi för evidens? Anna Strömberg, Linköping Förmöten Förmöten Förmöten Förmöten Förmöten EKG: Fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen, mer än ett sekel efter Einthoven Moderatorer: Magnus Simonsson, Kristianstad, Olle Pahlm, Lund Kardiellt minne - okända repolarisationsförändringar? Liliane Wecke, Stockholm EKG SM - visst var det en spännande resa! Piotr Szamlewski, Linköping EKG vid akut koronart syndrom - fallbeskrivningar Kjell Nikus,Tammerfors, Finland Bengt Fridlund föreläsning Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping, Anna Strömberg, Linköping Intervention vid mitralisinsufficiens Moderatorer: Helena Rexius, Göteborg, Henrik, Scherstén, Göteborg Svensk erfarenhet med MitraClip Magnus Settergren, Stockholm Övriga transkateter metoder vid mitralisinsufficiens Jan Harnek, Lund Kirurgisk update om mitralisinsufficiens Johan Sjögren, Lund Datortomografi kranskärl, är det dags att slänga ut koronarangiografin? Moderatorer: Kerstin Cedelund, Stockholm, Jan Engvall, Linköping Stråldoser, har det hänt någonting? Jonas Andersson, Umeå Vad säger SBU och guidelines? Anders Persson, Linköping Fallbeskrivningar Olov Duvernoy, Uppsala Hjärt-kärlsjukdom under graviditeten: hur ska vi behandla? Moderatorer: Katarina Bremme, Stockholm, Eva Swahn, Linköping Graviditet och arytmier David Mörtsell, Uppsala Graviditet och högt blodtryck Eva Östlund, Stockholm Graviditet och tromboembolsm Håkan Wallén, Stockholm

5 FREDAG 27 april Hjärtrond Laserextraktion av pacemakerelektrod hos endokarditpatient Charles Kennergren, Göteborg Intervention vid aortklaffsjukdom Moderatorer: Elisabeth Ståhle, Uppsala, Andreas Rück, Stockholm Kirurgisk aortaklaff behandling: Hur bra är aortaklaffkirurgi idag Anders Jeppsson, Göteborg Perkutan aortaklaff behandling: Indikationer och outcome Matthias Götberg, Lund Perkutan aortaklaff behandling: Hur står sig Sverige i internationella sammanhang? Incidens, komplikationer, cost effectiveness Johan Nilsson, Umeå Akut infarkt: biologi, imaging, kardioprotektion Moderatorer: Isabel Goncalves, Malmö, Helena Rexius, Göteborg Så blir det akut infarkt - patofysiologi revisited Håkan Arheden, Lund Ödem- och nekrosavbildning - nya insikter från magnetkameran och skiktröntgen Martin Ugander, Stockholm Kardioprotektion - Lost in Translation David Erlinge, Lund Nytt inom rehabilitering Moderatorer: Kristina Åhlund, Vänersborg, Karin Nordgren, Göteborg Rörelserädsla ett hinder för fysisk aktivitet. samt information om ICF Maria Bäck, Göteborg Yoga för rehabilitering av hjärtpatienter vad har vi för evidens? Inger Ekman, Göteborg Dagbok efter intensivvård för att motverka post-traumatisk stress Carl Bäckman, Norrköping 3D eko kardiografi i klinisk rutin Moderatorer: Eva Nylander, Linköping, Magnus Settergren, Stockholm 3D transseptal eko - En dimension till som fungerar! Reidar Winter, Stockholm Vad tillför 3D till thorakalt eko? Kambiz Shahgaldi, Stockholm 3D transseptal eko för peroperativ guidance vid perkutana ingrepp Magnus Bäck, Stockholm Kardiovaskulär medicin - ny specialitet? Moderatorer: Jesper van der Pals, Lund, Karin Åström-Olsson, Göteborg Nya vägar, ny specialitet Lena Jonasson, Linköping Länsjukhusets perspektiv Nordiskt intresse den finska kardiologutbildningen Pekka Ratikainen, Uleåborg, Finland Nya europeiska guidelines för icke-sthöjningsinfarkt Vad är nytt? Moderator: Stefan Agewall, Oslo, Nondita Sarkar, Stockholm Diagnostik och riskstratifiering Farmakologisk behandling David Erlinge, Lund Angiografi/revaskularisering Stefan James, Uppsala Den äldre hjärtpatienten - underlag för beslutsfattande Moderatorer: Stella Cizinsky, Örebro, Anders Ahlsson, Örebro Kliniska prioriteringsbeslut hos multisjuka äldre Niklas Ekerstad, Linköping Hur diskuteras risk vs prognosvinst hos den äldre patienten? Carl-Johan Höijer, Lund Gemensamt beslutsfattande i livets slutskede Rurik Löfmark, Gävle Cerebrala komplikationer efter hjärtkirurgi - etiologi/prevention Moderatorer: Ewa Ahlgren, Linköping, Jan van der Linden, Stockholm Makroembolism Per Bergman, Stockholm Mikroembolisering, andra mekanismer? Henrik Bjursten, Lund Kognitiv dysfunktion Ewa Ahlgren, Linköping/Karlskrona Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) Från gen till behandling Moderatorer: Ulf Jensen, Stockholm, Gunnar Svensson, Göteborg Genetik vid HOCM Stellan Mörner, Umeå Diagnostik vid HOCM Maria Eriksson, Stockholm Från piller till sprit eller kniv Linda Jacobsson, Visby Senaste nytt! Strokeprevention vid förmaksflimmer - ett paradigmskifte Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Jonas Oldgren, Uppsala The new European guidelines on treatment of dylipidemia Moderatorer: Stefan Agewall, Oslo, Annika Rosengren, Göteborg Protesendokardit: Ett livshotande tillstånd Moderatorer: Gunnar Svensson, Göteborg, Olov Duvernoy, Uppsala Att utveckla patientinformationsstrategier för nästa årtionde Moderatorer: Peter Vasko, Växjö, Lotta Jansson, Linköping Nya direkta faktor Xa- och trombinhämmare Lars Wallentin, Uppsala Framtida möjligheter med warfarin Anders Själander, Sundsvall Hälsoekonomiska effekter Magnus Janzon, Linköping Biomarkers for atherosclerosis and dyslipidemia Olle Wiklund, Göteborg Target groups and target levels for treatment Joep Perk, Kalmar Drug treatment of dyslipidaemia and follow up Marja-Riitta Taskinen, Helsinki, Finland Diagnosik ur infektionsläkarens synvinkel Lars Olaison, Göteborg EKG-styrd Datortomografi av hjärtat: Ett nytt bidrag till diagnostiken. Erika Fagman, Göteborg Ultraljud: The golden standard Jan Hultman, Stockholm Att använda virtual reality spel i rehabilitering av hjärtpatienter Tiny Jaarsma, Norrköping Twitter, facebook och iphone: Personcentrerad e-hälsa för den uppkopplade patienten Fredric Lanqvist, Göteborg Datorbaserad patientutbildning för att öka egenvård Helen Rönning, Linköping

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

Välkomna till Röntgenveckan 2011!

Välkomna till Röntgenveckan 2011! Välkomna till Röntgenveckan 2011! Varmt välkommen till årets röntgenvecka i Umeå! Vi är alla glada att just Du valt att ägna denna vecka till förkovran inom Bildoch funktionsmedicinen. Du kommer efter

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 BLODTRYCKET Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 Specialtidning för Kardiovaskulär och Metabol Prevention Tema: Diabetes Blodtrycket Svenska Hypertonisällskapets tidskrift för Kardiovaskulär

Läs mer

Uppdrag: förbättra för sjuka äldre

Uppdrag: förbättra för sjuka äldre nr 2/2014 NYA RAPPORTER Laser vid nacksmärta 8 Insulinpumpar & glukosmätning 14 Uppdrag: förbättra för sjuka äldre En procent av alla äldre står för 30 procent av alla vårddagar, men resurserna används

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer