Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3"

Transkript

1 VETENSKAPLIGT program Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Screening för flimmer, ett nytt sätt att förebygga stroke? Världens bästa vård till den som betalar. Men hur gör vi med alla andra? Vad kan vi lära av Indien? Kliniska dilemman vid pulmonell hypertension Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister vilken nytta, vilken skada? Let s talk about sex Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Kvantitativa analyser inom ekokardiografi Distansuppföljning av ICD - och pacemakerpatienter Varför? AstraZeneca Akut kranskärlssjukdom och trombocythäning BMS Pfizer Förmaksflimmer och strokeprofylax i framtiden En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Left ventricular assist device Invigning Werköföreläsning - Salim Yusuf, Canada Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Välkomstmingel i utställningen med förtäring Välkomstmingel i utställningen med förtäring Nya trombocythämmare - vem ska ha vad och vad har vi råd med? Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion: vad är egentligen problemet??! Hjärtsjukdom och körkort Förbättrad livskvalitet vid arytmier ett underprioriterat område Renal denervering Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag The Medicines Company Icke ST-höjningsinfarkt lika farligt som ST-höjningsinfarkt? Hur optimerar vi behandlingen? Boehringer Ingelheim 1 miljon behandlade patienter - vad vet vi idag? Hur skall behandlingen av en dödssjuk patient utan förbättringspotential nedtrappas/avbrytas? Könsskillnader bland hjärtpatienter fact or fiction Update katerintervention vid medfödda hjärtfel: Vad? När? Hur? Årets Swedeheartsymposium: Endoteldysfunktion: vetenskapligt värde och klinisk relavans? Bicuspid aortaklaff - inte bara klaffsjukdom Ska en sviktande högerkammare behandlas som vanlig hjärtsvikt? Prevention är inte så svårt som det låter! Sanofi Förmaksflimmer - Kan ett riktlinjebaserat strukturerat omhändertagande förbättra kardiovaskulär prognos? Bayer Antikoagulation inom kardiologin Roche Kardiovaskulär risk, HDL och betydelsen av Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Träning efter hjärtinfarkt. Risk eller nytta Nutrition och hjärtsvikt Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten Föreningsmöten EKG: Fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen, mer än ett sekel efter Einthoven Bengt Fridlund föreläsning Intervention vid mitralisinsufficiens Datortomografi kranskärl, är det dags att slänga ut koronarangiografin? Hjärt-kärlsjukdom under graviditeten: hur ska vi behandla? Postermingel i utställningen med förtäring Postermingel i utställningen med förtäring FREDAG 27 april Hjärtrond Intervention vid aortklaffsjukdom Akut infarkt: biologi, imaging, kardioprotektion Nytt inom rehabilitering 3D eko i klinisk rutin Kardiovaskulär medicin - ny specialitet? Nya europeiska guidelines för icke-sthöjningsinfarkt Vad är nytt? Den äldre hjärtpatienten - underlag för beslutsfattande Cerebrala komplikationer efter hjärtkirurgi - etíologi/prevention Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) - Från gen till behandling Senaste nytt! Strokeprevention vid förmaksflimmer - ett paradigmskifte The new European guidelines on treatment of dylipidemia Protesendokardit - ett livshotande tillstånd Att utveckla patientinformationsstrategier för nästa årtionde

2 ONSDAG 25 april Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol? Moderatorer: Jonas Spaak, Stockholm, Per Wester, Umeå Screening för flimmer, ett nytt sätt att förebygga stroke? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Världens bästa vård till den som betalar. Men hur gör vi med alla andra? Vad kan vi lära av Indien? Moderator: Peter Eriksson, Göteborg Kliniska dilemman vid pulmonell hypertension Moderatorer: Inger Hagerman, Stockholm, Magnus Lindroos, Stockholm Effekter av alkoholintag på leverfunktion Stergios Kechagias, Linköping Alkohol i måttliga mängder är skyddande mot arteriosleros Fredrik Nyström, Linköping Beroendeproblematik vid alkoholkonsumtion Monika Lejman Dahlström, Linköping Hur leta efter förmaksflimmer? Viveka Frykman Kull, Stockholm Flimmer- screening i en primärvårdspopulation Tijn Hendrikx, Umeå Screening hos riskgrupper-primärprevention Johan Engdahl, Halmstad Dissociating health care from affluence Biswajit Bandyopadhyay, Kolkata, India Högerkammarsvikt vid pulmonell hypertension Mikael Melin, Stockholm Hjärt-transplantion vid ökad pulmonell vaskulär resistens: hur gör vi? Ida Löfman Haugen, Stockholm Postkapillär pulmonell hypertension Aristomenis Manouras, Stockholm Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister vilken nytta, vilken skada? Moderatorer: Ulf Dahlström, Linköping, Stefan James, Stockholm Svenska kardiovaskulära register - fördelar och nackdelar i perspektiv Måns Rosén, Stockholm Hjärtinfarkt - bättre prognos tack vare bättre behandling och kvalitetsregister - rapport från SwedeHeart Hjärtsvikt - framstegen har avstannat, behov av nya initiativ - rapport från RiksSvikt Let s talk about sex Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Mona From-Attebring, Växjö Kommunicerar vi sex och samlevnad efter hjärtinfarkt? Bodil Ivarsson, Lund Vårdpersonalens kunskap och attityder Bengt Fridlund, Jönköping Erektil dysfunktion en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom Rasmus Borgkvist, Lund Hur går man vidare när angion är normal vid hjärtinfarkt? Moderatorer: Karin Malmqvist, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Översikt hjärtinfarkt med normala kranskärl Olov Collste, Stockholm Myokardit som orsak Marcus Carlsson, Lund Praktiskt handläggning Maria Daniel, Stockholm Kvantitativa analyser inom ekokardiografi Moderatorer: Lars-Åke Brodin, Stockholm, Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm Kvantitativ analys av högerkammarfunktion - En viktig del av rutinundersökningen Per Lindqvist, Umeå Integrerad kvantitativ analys av Doppler och myokardfunktion vid bedömning av diastolisk funktion Anders Sahlén, Stockholm Vad kan deformationsanalys tillföra vid bedömning av vänsterkammarfunktion? Reidar Winter, Stockholm Distansuppföljning av ICD - och pacemakerpatienter Varför? Moderatorer: Maria Hesselstrand, Lund, Torbjörn Persson, Malmö Kostnadseffektivitet nu och i framtiden Johan Brandt, Lund Distansuppföljning av ICD. Rapport från undersökningen Skånes Univ. sjukhus/lund Barbara Jabur Juul-Möller, Lund Distansuppföljningar av pacemakerpatienter Rapport från undersökningen SUS/Malmö Karin Wedmark, Malmö/Lund AstraZeneca Akut kranskärlssjukdom och trombocythämning Moderatorer: Mattias Törnerud, Stockholm Vad säger våra riktlinjer? Christoph Varenhorst, Uppsala Våra rutinbehandlingar hur kostnadseffektiva är de? Magnus Janzon, Linköping Från riktlinjer till klinisk praxis; hur gör vi och hur borde vi göra? BMS Pfizer Förmaksflimmer och strokeprofylax i framtiden Moderatorer: Peter Svensson, Malmö, Cecilia Linde, Stockholm Problem med antikoagulation vid nedsatt njurfunktion Maria Svensson, Stockholm Följsamhet till waranbehandling och utmaningar kring elkonverteringar Sara Själander, Sundsvall Har vi råd att vara tröga i införande av nya behandlingar i hjärtsjukvården Lars Wallentin, Uppsala En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Moderatorer: Hans Lingfors, Jönköping Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning Joep Perk, Oskarshamn Uppdaterade råd för rökning, mat och motionsvanor Claes Held, Uppsala Rekommendationer för blodtryck, lipider och diabetes mellitus Left ventricular assist device Moderator: Per Wirup, Lund, Selektion: För frisk/för sjuk/ Kostnadseffektivitet Uppföljning och behandling Linnea Tirén, Stockholm, Arnar Rafnsson, Stockholm Etiska och psykosociala synpunkter? Gunilla Nilsson, Stockholm Invigning & Stipendieutdelning Werköföreläsning Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Salim Yusuf, Hamilton, Ontario, Canada

3 Nya trombocythämmare - vem ska ha vad och vad har vi råd med? Moderator: Pia Lundman, Stockholm, Håkan Wallén, Stockholm Ropen skalla-ticagrelor till alla Thomas Mooe, Östersund Prasugrel -den klokes val Peter Eriksson, Umeå Glöm inte klopidogrel! Paul Hjemdahl, Stockholm Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion: vad är egentligen problemet??! Moderatorer: Hans Persson, Stockholm, Problemet är diastole! Eva Nylander, Linköping The problem is systole! Michael Henein, Umeå Problemet är artärträdet! Anders Sahlén, Stockholm Hjärtsjukdom och körkort Moderatorer: Kurt Johansson, Stockholm, Viveka Frykman Kull, Stockholm Körkort och arytmi Göran Kennebäck, Stockholm Körkort och ischemisk hjärtsjukdom Karin Åström-Olsson, Göteborg Körkort och hjärtsvikt (med en släng av GUCH) Niels Erik Nielsen, Linköping Förbättrad livskvalitet vid arytmier ett underprioriterat område Moderatorer: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå, Hälsorelaterad livskvalitet vid arytmier hur och när ska vi mäta det? Ulla Walfridsson, Linköping Förmaksflimmer hur ska vi behandla patienten för att öka livskvalitet Tord Juhlin, Malmö Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer Helena Ekblad, Linköping Renal denervering Moderatorer: Rikard Linder, Stockholm, Inger Haraldsson, Göteborg Terapiresistent hypertoni introduktion Bengt Rundquist, Göteborg Sveriges samlade kliniska erfarenhet Christina Jägrén, Stockholm Forskningresultat Jonas Spaak, Stockholm Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Moderatorer: Dan Malm, Jönköping, Åsa Axelsson, Göteborg The Medicines Company Boehringer Ingelheim Hur skall behandlingen av en dödssjuk Fria Könsskillnader föredrag bland hjärtpatienter fact or fiction Moderatorer: Margareta Ring, Stockholm, Martin Stagmo, Malmö Icke ST-höjningsinfarkt lika farligt som ST-höjningsinfarkt? Hur optimerar vi behandlingen? Moderator: Eva Swahn, Linköping, Thomas Kellerth, Örebro NSTEMI vs STEMI Hur behandla högrisk NSTEMI Peter Eriksson, Umeå Hur behandla lägre risk NSTEMI Rikard Linder, Stockholm 1 miljon behandlade patienter vad vet vi idag? Moderatorer: Mona Lycksell, Sundsvall, Elective cardioversion on Pradaxa Pirjo Mustonen, Jyväskylä, Finland Ny prevalens data och underbehandling av förmaksflimmer i Sverige Leif Friberg, Stockholm New anticoagulant - Experiences from Canada Stuart Connolly, Hamilton, Canada patient utan förbättringspotential nedtrappas/avbrytas? Moderator: Lena Holmqvist, Uppsala, Thomas Fux, Stockholm Juridiska aspekter Lena Holmqvist, Uppsala Klinikiska aspekter Thomas Fux, Stockholm Etiska aspekter Rurik Löfmark, Stockholm Får kvinnorna med akut hjärtinfarkt sämre vård och behandling? Sofia Sederholm Lawesson, Linköping Könskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Mona Schlyter, Malmö Ska män och kvinnor med hjärtsjukdom rehabiliteras olika? Åsa Cider, Göteborg Update katerintervention vid medfödda hjärtfel: Vad? När? Hur? Moderatorer: Magnus Settergren, Stockholm, Eva Mattsson, Stockholm Coarctatio aortae Bo Sahlgren, Stockholm Förmaksseptumdefekt/Persisterande foramen ovale Eva Furenäs, Göteborg Pulmonalis Johan Holm, Lund

4 Årets Swedeheartsymposium: Moderatorer:, Anders Jeppsson, Göteborg Framtidens kvalitetsregister inom hjärtsjukvården Stefan James, Uppsala Årets Stenestrandstipendiat Anna Norhammar, Stockholm Endoteldysfunktion: vetenskapligt värde och klinisk relevans? Moderatorer: Felix Böhm, Stockholm Mekanismer bakom endoteldysfunktion John Pernow, Stockholm Hur skall vi mäta endotelfunktion? Yun Chen, Göteborg Klinisk relevans och vetenskapligt värde av endotelfunktionsbestämning Lars Lind, Uppsala Bicuspid aortaklaff - inte bara klaffsjukdom Moderatorer: Maria Eriksson, Stockholm, Bicuspid aortaklaff - diagnostik Johan Petrini, Bicuspid aortaklaff - genetik Per Eriksson, Bicuspid aortaklaff - behandling Anders Franco Cereceda, Stockholm Ska en sviktande högerkammare behandlas som vanlig hjärtsvikt? Moderatorer: Johan Holm, Lund, Bengt Johansson, Umeå Bakgrund Eva Mattsson, Stockholm Undersökningsmöjligheter: vad är bäst MR eller eko? Riikka Rydman, Stockholm Behandlingsmöjligheter: Läkemedel? Device? Per Kvidal, Uppsala Prevention är inte så svårt som det låter! Moderatorer: Stella Cizinsky, Örebro, Michael Alvarsson, Stockholm Nya riktlinjerna och evidensen för prevention Mai-Lis Hellenius, Stockholm Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola patienter Christina Jarnert, Stockholm & Gudrun Andersson, Stockholm Kardioprevention inom primärvården Mattias Damberg, Västerås Sanofi Förmaksflimmer - Kan ett riktlinjebaserat strukturerat omhändertagande förbättra kardiovaskulär prognos? Moderatorer: Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Förmaksflimmer; sjuklighet, hospitalisering och säkerhet Lennart Bergfeldt, Göteborg Kunskapsläge antiarytmiskbehandling, var står vi? Alternativ? TBD Vinster med strukturerat omhändertagande Vinster enligt aktuella studier Tord Juhlin, Malmö Bayer Antikoagulation inom kardiologin Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Eva Swahn, Linköping Vilken roll har antikoagulation som sekundärprevention vid akut koronärt syndrom? Mikael Dellborg, Göteborg Strokprevention vid förmaksflimer Vilken behandling ska jag välja? Vad säjer studierna? Jonas Oldgren, Uppsala Nya behandlingsmöjligheter vid akut lungemboli, Vad är framtiden? Henry Eriksson, Göteborg Roche Kardiovaskulär risk, HDL och betydelsen av Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Moderator: Anders G Olsson, Stockholm HDL kolesterol och kardiovaskulär riskreduktion var står vi idag? Mats Eriksson, Stockholm HDL-nivå eller HDL-funktion hur kan nya kunskaper påverka synen på hämning av CETP? TBD Polly imaging of the vessel wall how could it aid us in the evaluation of cardiovascular therapies? Zahi Fayad, New York, USA Träning efter hjärtinfarkt. Risk eller nytta Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Pro: Åsa Cider, Göteborg Con: Mats Börjesson, Stockholm Nutrition och hjärtsvikt Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping, Gabriella Karlsson, Umeå Nutrition och inflammation Lena Jonasson, Linköping Interventioner för att minska risken för malnutrition Christina Andreae, Linköping Vätske- och saltrestriktion vid hjärtsvikt vad har vi för evidens? Anna Strömberg, Linköping Förmöten Förmöten Förmöten Förmöten Förmöten EKG: Fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen, mer än ett sekel efter Einthoven Moderatorer: Magnus Simonsson, Kristianstad, Olle Pahlm, Lund Kardiellt minne - okända repolarisationsförändringar? Liliane Wecke, Stockholm EKG SM - visst var det en spännande resa! Piotr Szamlewski, Linköping EKG vid akut koronart syndrom - fallbeskrivningar Kjell Nikus,Tammerfors, Finland Bengt Fridlund föreläsning Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping, Anna Strömberg, Linköping Intervention vid mitralisinsufficiens Moderatorer: Helena Rexius, Göteborg, Henrik, Scherstén, Göteborg Svensk erfarenhet med MitraClip Magnus Settergren, Stockholm Övriga transkateter metoder vid mitralisinsufficiens Jan Harnek, Lund Kirurgisk update om mitralisinsufficiens Johan Sjögren, Lund Datortomografi kranskärl, är det dags att slänga ut koronarangiografin? Moderatorer: Kerstin Cedelund, Stockholm, Jan Engvall, Linköping Stråldoser, har det hänt någonting? Jonas Andersson, Umeå Vad säger SBU och guidelines? Anders Persson, Linköping Fallbeskrivningar Olov Duvernoy, Uppsala Hjärt-kärlsjukdom under graviditeten: hur ska vi behandla? Moderatorer: Katarina Bremme, Stockholm, Eva Swahn, Linköping Graviditet och arytmier David Mörtsell, Uppsala Graviditet och högt blodtryck Eva Östlund, Stockholm Graviditet och tromboembolsm Håkan Wallén, Stockholm

5 FREDAG 27 april Hjärtrond Laserextraktion av pacemakerelektrod hos endokarditpatient Charles Kennergren, Göteborg Intervention vid aortklaffsjukdom Moderatorer: Elisabeth Ståhle, Uppsala, Andreas Rück, Stockholm Kirurgisk aortaklaff behandling: Hur bra är aortaklaffkirurgi idag Anders Jeppsson, Göteborg Perkutan aortaklaff behandling: Indikationer och outcome Matthias Götberg, Lund Perkutan aortaklaff behandling: Hur står sig Sverige i internationella sammanhang? Incidens, komplikationer, cost effectiveness Johan Nilsson, Umeå Akut infarkt: biologi, imaging, kardioprotektion Moderatorer: Isabel Goncalves, Malmö, Helena Rexius, Göteborg Så blir det akut infarkt - patofysiologi revisited Håkan Arheden, Lund Ödem- och nekrosavbildning - nya insikter från magnetkameran och skiktröntgen Martin Ugander, Stockholm Kardioprotektion - Lost in Translation David Erlinge, Lund Nytt inom rehabilitering Moderatorer: Kristina Åhlund, Vänersborg, Karin Nordgren, Göteborg Rörelserädsla ett hinder för fysisk aktivitet. samt information om ICF Maria Bäck, Göteborg Yoga för rehabilitering av hjärtpatienter vad har vi för evidens? Inger Ekman, Göteborg Dagbok efter intensivvård för att motverka post-traumatisk stress Carl Bäckman, Norrköping 3D eko kardiografi i klinisk rutin Moderatorer: Eva Nylander, Linköping, Magnus Settergren, Stockholm 3D transseptal eko - En dimension till som fungerar! Reidar Winter, Stockholm Vad tillför 3D till thorakalt eko? Kambiz Shahgaldi, Stockholm 3D transseptal eko för peroperativ guidance vid perkutana ingrepp Magnus Bäck, Stockholm Kardiovaskulär medicin - ny specialitet? Moderatorer: Jesper van der Pals, Lund, Karin Åström-Olsson, Göteborg Nya vägar, ny specialitet Lena Jonasson, Linköping Länsjukhusets perspektiv Nordiskt intresse den finska kardiologutbildningen Pekka Ratikainen, Uleåborg, Finland Nya europeiska guidelines för icke-sthöjningsinfarkt Vad är nytt? Moderator: Stefan Agewall, Oslo, Nondita Sarkar, Stockholm Diagnostik och riskstratifiering Farmakologisk behandling David Erlinge, Lund Angiografi/revaskularisering Stefan James, Uppsala Den äldre hjärtpatienten - underlag för beslutsfattande Moderatorer: Stella Cizinsky, Örebro, Anders Ahlsson, Örebro Kliniska prioriteringsbeslut hos multisjuka äldre Niklas Ekerstad, Linköping Hur diskuteras risk vs prognosvinst hos den äldre patienten? Carl-Johan Höijer, Lund Gemensamt beslutsfattande i livets slutskede Rurik Löfmark, Gävle Cerebrala komplikationer efter hjärtkirurgi - etiologi/prevention Moderatorer: Ewa Ahlgren, Linköping, Jan van der Linden, Stockholm Makroembolism Per Bergman, Stockholm Mikroembolisering, andra mekanismer? Henrik Bjursten, Lund Kognitiv dysfunktion Ewa Ahlgren, Linköping/Karlskrona Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) Från gen till behandling Moderatorer: Ulf Jensen, Stockholm, Gunnar Svensson, Göteborg Genetik vid HOCM Stellan Mörner, Umeå Diagnostik vid HOCM Maria Eriksson, Stockholm Från piller till sprit eller kniv Linda Jacobsson, Visby Senaste nytt! Strokeprevention vid förmaksflimmer - ett paradigmskifte Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Jonas Oldgren, Uppsala The new European guidelines on treatment of dylipidemia Moderatorer: Stefan Agewall, Oslo, Annika Rosengren, Göteborg Protesendokardit: Ett livshotande tillstånd Moderatorer: Gunnar Svensson, Göteborg, Olov Duvernoy, Uppsala Att utveckla patientinformationsstrategier för nästa årtionde Moderatorer: Peter Vasko, Växjö, Lotta Jansson, Linköping Nya direkta faktor Xa- och trombinhämmare Lars Wallentin, Uppsala Framtida möjligheter med warfarin Anders Själander, Sundsvall Hälsoekonomiska effekter Magnus Janzon, Linköping Biomarkers for atherosclerosis and dyslipidemia Olle Wiklund, Göteborg Target groups and target levels for treatment Joep Perk, Kalmar Drug treatment of dyslipidaemia and follow up Marja-Riitta Taskinen, Helsinki, Finland Diagnosik ur infektionsläkarens synvinkel Lars Olaison, Göteborg EKG-styrd Datortomografi av hjärtat: Ett nytt bidrag till diagnostiken. Erika Fagman, Göteborg Ultraljud: The golden standard Jan Hultman, Stockholm Att använda virtual reality spel i rehabilitering av hjärtpatienter Tiny Jaarsma, Norrköping Twitter, facebook och iphone: Personcentrerad e-hälsa för den uppkopplade patienten Fredric Lanqvist, Göteborg Datorbaserad patientutbildning för att öka egenvård Helen Rönning, Linköping

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 översiktsprogram 110128 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Sjukdomsförebyggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken nytta? Depression post myocardial infarction Biventrikulär

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Vårmötet kommer strax efter

Vårmötet kommer strax efter Fjolårets kardiovaskulära vårmöte i Malmö var ett tio års jubileum. Besökaren möttes av denna affischutställning. Årets möte, som är det eflte i ordningen, hålls i Uppsala. Foto: Håkan Hedin Kardiovaskulära

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren översiktsprogram / lunch ONSDAG 4 maj Kongresshall 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid akut koronart syndrom och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Preliminärt program 100309 ONSDAG Sal K2 Sal K1 Sal K3 Sal H1 Sal G2 12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 13.00-14.00 Idrott

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, HT 2015 Vecka 37 Fredag 11 september 2015 Temadag: Kranskärlssjukdom Ansvarig: David Erlinge 08.15-09.00 Stabil angina, Bröstsmärta David Erlinge 09.15-10.00

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag. Sal C (130 platser) Katalin (200 platser) K3 + K4 (110 platser)

PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag. Sal C (130 platser) Katalin (200 platser) K3 + K4 (110 platser) PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag 13.00-14.00 The art of choosing the appropriate cardiac investigation Moderatorer: Anders Waldenström, Umeå, Heart Function: Echo vs Catheter: Irreplaceable catheter

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140430 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår:

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos.

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos. PROGRAM: 21/4 onsdag PROGRAM: 21/4 onsdag 12.00-13.00 Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen 13.00-14.00 Idrott och hjärtat-på gott och ont Moderatorer: Maria Schaufelberger, Göteborg,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer