Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare"

Transkript

1 och Skiftarbete och hälsa hälsa Skiftarbete Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

2 Förord Förord Skiftarbete och arbetstider är känsliga ämnen som lätt leder till konflikter på företagen. Utbildningssatsningen i projektet Skiftarbete och hälsa i stål- och gruvindustrin har varit ett sätt att försöka avdramatisera ämnet. Här har det inte handlat om att ändra skiftscheman utan om att ge skiftarbetarna och deras chefer kunskap och verktyg för att skapa god hälsa vid skiftarbete. Projektet har fått mycket positivt gensvar hos de företag som deltagit. En framgångsfaktor är att satsningen har varit partsgemensam, både i styrgrupp och i företagens arbetsgrupper. Det har skapat ett förtroende och en vilja hos medarbetare och chefer att arbeta med dessa frågor. Varje arbetsgrupp eller skiftlag har tillsammans med sin chef diskuterat fram åtgärdsförslag på den egna arbetsplatsen, vilket har bidragit till ökad delaktighet. Förändringarna som genomförts har därför inte uppfattats som direktiv uppifrån. Ett viktigt mål har varit att utbildningskonceptet skulle kunna spridas till andra företag. Förutom de tre pilotföretagen gick ytterligare tolv företag handledarutbildning i Stockholm och startade utbildningar på de egna företagen. Därefter har ett antal företag och företagshälsovårdsenheter gått utbildningen i Prevents regi men utanför projektet. Vid utvärdering av utbildningarna på företagen är det många av skiftarbetarna som vittnar om att de har fått bra tips och att de har gjort någon eller några förändringar som resulterat i att de nu mår bättre. I den här broschyren beskrivs goda exempel från företagen som deltagit i projektet. Förhoppningsvis kan dessa tips och råd vara användbara även för andra företag som också är intresserade av att arbeta med frågorna kring skiftarbete och hälsa. Styrgruppen Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall

3 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att: Ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker. Informera och utbilda. Ge ut tidningen Arbetsliv Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 projektledare Charlotte Wikholm styrgrupp Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall text Sofia Thorsson grafisk form Camilla Laghammar FOTO Anders Alm (omslag), Lars Möller-Madsen (sid 19), Jörgen Svendsen (sid 26-27) och Robert Matton AB (övriga) tryck Danagård Litho, Ödeshög, mars 2011 distribution Prevent, Box 20133, Stockholm telefon fax e-post webb isbn

4 började Så började det det Så Att faktorer som sömn, kost och alkoholvanor påverkar hälsan är inget nytt. Inte heller att de som arbetar skift har något förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem, övervikt, diabetes och förhöjda blodfetter. Oregelbundenheten i dygnsrytmen gör helt enkelt att kroppen kommer i olag. Inom stål- och gruvindustrin liksom i övrig industri är skiftgång den enda möjligheten att få produktionen att fungera optimalt. Därför startade Metallgruppen (nuvarande Industriarbetsgivarna) och Svenska Metall (nuvarande IF Metall) tillsam- 3

5 mans med AFA Försäkring projektet Skiftarbetarkörkortet Syftet var att nå skiftarbetare inom stål- och gruvindustrin och förmedla kunskap kring sömn, kost och alkohol baserad på de senaste forskningsrönen och biologiska fakta; varför kroppen reagerar som den gör. Tanken var att väcka individernas nyfikenhet och intresse för den egna hälsan och ge verktyg så att de på egen hand kunde förändra sin livsstil och må bättre. Målet var dels att skapa förutsättningar för skiftarbetaren att orka arbeta längre, dels att sjukfrånvaron förhoppningsvis skulle minska. Projektet Skiftarbete och hälsa Inledningsvis deltog tre pilotföretag i projektet men innan det avslutades 2007 hade ytterligare tolv företag tillkommit. Projektet hade då bytt namn till Skiftarbete och hälsa. För att nå de berörda skiftarbetarna utbildade AFA Försäkring ett antal handledare på varje företag. Ett krav var att minst en representant från arbetsgivaren, en från facket och en från företagshälsovården gick handledarutbildningen. Skyddsombuden var viktiga ambassadörer för utbildningen. De förankrade den genom att informera om att innehållet handlade om den egna hälsan och inte om skiftscheman ett hett diskussionsämne. Handledarna, oftast företagshälsovården, höll i sin tur utbildningen för de skiftgående och deras chefer. De fick en gemensam bild av hur kroppen fungerar vid skiftarbete, vilket underlättade i diskussionerna om kommande förbättringsarbeten. Utbildningsmaterial Utbildningen av handledarna hölls av framstående forskare. Dygnsrytm och sömn: Arne Lowden, forskare på Stockholms universitet Kost: Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning vid Högskolan Kristianstad Alkohol och riskbruk: Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet För att kvalitetssäkra utbildningarna lokalt och ge ett bra stöd till de lokala utbildarna fick deltagarna en handledarpärm med Powerpointbilder och talarmanus. 4

6 Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Men med kunskap om hur kroppen blir påverkad av att arbeta på oregelbundna tider går det att hitta verktyg för att få en bättre hälsa. Projektet Skiftarbete och hälsa ger kunskap och tips kring sömn, kost och alkohol. Sömn Sömn Jag har aldrig sovit längre än till Efter utbildningen kunde jag sova till Röst från Sandvik, Sandviken Utbildningen går igenom vad som händer på kort och lång sikt när kroppen får för lite sömn. Det handlar om hur hormonerna agerar i vila respektive aktivitet. Kroppen har också en dygnsklocka som är genetiskt betingad. Därför klarar vissa av oregelbundna arbetstider och nattarbete bättre än andra. 5

7 Är du kvälls- eller morgonmänniska? I dag är det kanske inte realistiskt för var och en som arbetar skift att ta reda på vilka gener som dominerar, men på sikt kan det vara ett urvalsinstrument, säger Arne Lowden, forskare på Stressforskningsinstitutet. Eftersom skiftarbete som regel innebär för lite sömn är det väldigt viktigt med återhämtning. Det kan vara extra besvärligt vid vissa skiftbyten. Då gäller det att inte ha för många aktiviteter och måsten inplanerade på fritiden. En annan lösning för att minska problemen är att ha med hälsoaspekterna i diskussionerna kring till exempel skiftscheman, anser Arne Lowden: Det gäller dels att hitta organisatoriska lösningar, dels att ge individen verktyg för att må bättre. Viktigt med ljus I dag finns teknik för att återskapa artificiellt dagsljus på fönsterlösa arbetsplatser som till exempel kontrollrumsmiljöer. Andra varianter är till exempel ljushörnor och ljusrum. Samtidigt är det viktigt för individen att inte utsätta sig för dagsljus efter ett skift. Ett sätt kan vara att använda solglasögon för att undvika att få ljuset rätt in i ögonen på vägen hem. Anledningen är att hormonet melatonin, som påverkar vår dygnsrytm, minskar när det blir ljust och talar om för kroppen att den ska vara vaken. Det är också viktigt att ha en bra sovmiljö hemma som är mörk, sval och tyst. Det handlar också om att planera sitt koffeinintag och att ha en bra måltidsrytm, avslutar Arne Lowden. Underlätta övergången från nattskift till förmiddagsskift Svåraste anpassningen är när du ska fungera dagtid igen efter att ha jobbat natt. Försök därför att vid sista nattskiftet få en rejäl dos ljus under dagen. Antingen naturligt utomhusljus eller i ljusrummet. Ur Så använder du ljusrummet av Arne Lowden 6

8 Kost Kost En skiftarbetare sover generellt för lite. Tröttheten som kommer av för lite sömn ger falska signaler till kroppen om att den behöver energi. Och vid trötthet och stress ökar suget efter fett och sött. Men att många skiftarbetare delar en pizza på natten handlar också väldigt mycket om samvaro, att ha sällskap en stund, säger Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad. Däremot är det inte speciellt nyttigt. På natten har kroppen inte möjlighet att ta hand om en sådan energirik måltid. Upprepat nattätande av detta slag påverkar blodfetterna och insulinet negativt med ökad risk för diabetes 2 och hjärtkärlsjukdom som följd. Att äta frukost innan man går och lägger sig var ett mycket bra knep som jag aldrig tänkt eller provat förut. Röst från Sandvik, Sandviken 7

9 Kroppen vill ha förutsägbarhet och därför är det bra att hitta en egen måltidsrytm, att ha samma mattider oavsett skift, säger Maria Lennernäs. Hennes tips är därför att en skiftarbetare ska försöka att äta någon gång mellan 7.00 och 9.00, och och och oavsett om man betraktar måltiden som frukost, lunch eller middag i förhållande till dygnsrytmen. Då fungerar det oavsett skift. Ät något lätt sen kväll, före midnatt, vid nattskift och undvik sedan att äta efter midnatt, säger Maria Lennernäs. Individer som är fysiskt aktiva under arbete och fritid samt yngre som har ett högt energibehov kan dock behöva äta senare under natten. Varierad mat i lagom mängd Andra faktorer som är viktiga är att äta varierad mat eftersom olika livsmedel innehåller olika livsnödvändiga näringsämnen. Det gäller också att fylla på med tillräckligt mycket energi på dagen så att inte hungern smyger sig på under natten. Annars blir det en ond cirkel. Glöm inte heller att dricka något under natten. Mat innehåller vatten, är vi vakna utan att äta behöver vi fylla på med vätska. Men undvik drycker med mycket socker i som läsk och juice, säger Maria Lennernäs. Mattips till natten Lämplig nattmat är varm soppa gärna förstärkt med kokta ägghalvor, någon köttbulle, räkor eller grönsaker som lätt tas från frysen. Halvgrovt bröd med ost, magert köttpålägg eller skivad frukt som pålägg. Yoghurt med frukt eller bär, te eller en kopp kaffe med mjölk kan också passa bra. Maria Lennernäs 8

10 Alkohol Alkohol Alkohol är ett laddat ämne. Många tänker på missbruk och beroendeproblem men utbildningen har istället fokus på risker utifrån ett hälsoperspektiv. Jag brukar jämföra det med friterade potatischips. Det är hemskt onyttigt men gott ibland. Den som har ätit en påse chips själv tycker kanske det är gott och trevligt men tänker att det här ska jag inte göra om i morgon, säger Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet. Jag har jobbat skift länge och sågade projektet och AHA-enkäten, men sen var det nyttigt att höra informationen. Röst från Sandvik, Sandviken 9

11 Precis på samma sätt är det med alkohol. Det kan vara trevligt och något positivt men det är också en klar hälsorisk. Det gäller att fundera över hur ofta och hur mycket jag vill utsätta mig för denna risk, säger han. Stör sömnen Alkoholen kan orsaka ohälsa för skiftarbetaren eftersom den till exempel stör sömnen. Hög alkoholkonsumtion medför risk för skador på hjärta och kärl. Alkohol kan också kopplas till risk för cancerutveckling i flera organ. De flesta känner till dessa risker även om de inte kan sätta fingret på det. När vi sedan talar om risker på arbetsplasten så är dagen efter-effekten en sådan. En liter vin under en begränsad tid, beroende på kroppsvikt, ger cirka 1 promille i blodet. Det påverkar reaktionsmönster och förmågan att tänka logiskt. Om man kombinerar alkoholen med dålig sömn blir effekten ännu allvarligare, säger Ulric Hermansson. Andra risker på arbetsplatsen är att det blir ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall. De största kostnaderna för arbetsgivaren är troligen gruppen med en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion (riskbruk). Screening samtidigt med en kort rådgivning hos företagshälsovården är en enkel och effektiv metod för att fånga upp och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede, anser Ulric Hermansson. Merparten reflekterar över om det här är bra för mig eller inte. Det är viktigt att förstå att vi har olika motiv till att förändra de egna vanorna. Därför måste rådgivningen relateras till den enskildes önskemål, säger han. Skapa utrymme för självreflektion Det är viktigt att företagshälsovårdens rådgivning inte är konfrontativ utan syftet är att den ska öka självreflektionen funderingarna över mina egna alkoholvanor. Ulric Hermansson 10

12 Projektets upplägg upplägg Projektets I projektet ingick ursprungligen två delar, en utbildningsdel samt en hälso- och livsstilsenkät. Utbildningsdelen tog upp sömn och dygnsrytm, mat och dygnsrytm samt riskbruk av alkohol. Det var bara deltagarna på de tre första pilotföretagen som var tvungna att besvara hälso- och livsstilsenkäten. För de efterföljande företagen var enkäten frivillig. I den utbildning som Prevent genomför i dag ingår inte hälso- och livsstilsenkäten men de som vill kan genomgöra en egen enkätundersökning i samband med utbildningen. Så här såg det ursprungliga upplägget ut i projektet. Beslut från ledningen Ledningen fattade beslut om att företaget ska genomföra utbildningen. Bilda lokala projektgrupper Företagen satte samman projektgrupper med representanter från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. Grupperna bestod av tre till sex personer. Gå handledarutbildning och förankra konceptet Hela eller delar av projektgruppen gick en handledarutbildning för att sedan utbilda i de egna leden. Minst en person från varje kategori måste gå handledarutbildningen. Företagshälsovården, eftersom den oftast genomför utbildningarna lokalt. Arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter för att de ska kunna informera och bereda väg för utbildningen och hälso- och livsstilsenkäten. Förankring och förberedelse är a och o för att skapa delaktighet och hög svarsfrekvens. 11

13 Välj en pilotavdelning Projektgruppen valde ut en lämplig pilotavdelning som fick genomföra utbildningen. Genomför hälso- och livsstilsenkäten Deltagarna besvarade en enkät som bestod av ett fyrtiotal frågor inom följande områden: Hälsorelaterad livskvalitet psykisk och fysisk hälsa. Sjukskrivning och sjuknärvaro. Hälsa luftvägsbesvär, nack-/ryggbesvär, risk för hjärtkärlsjukdom, psykisk funktion, sömnkvalitet. Livsstil motion, kost, rökning, utmattning, stress, alkohol, blodtryck, kolesterol och diabetes. Enkäten är en vidareutveckling av Karolinska Institutets AHA-enkät som har ingått i forskningsprogrammet Arbete och hälsa. Individuell återkoppling Inom fyra veckor fick varje deltagare en individuell återkoppling på enkäten hemskickad med posten. Deltagare som låg i riskzonen för ohälsa erbjöds stöd och hjälp av företagshälsovården. Gå utbildningen Deltagarna gick utbildningen som behandlar sömn, kost och alkohol. Den rekommenderade tiden för utbildningen är tre tillfällen à fyra timmar. Varje företag förlade dock utbildningen så det passade verksamheten i tid både vad gäller antal tillfällen och längd. Ha en gruppåterkoppling Projektledaren presenterade gruppresultaten av enkäten för avdelningen. Utifrån resultaten och kunskaperna från utbildningen diskuterade gruppen förbättringsförslag och upprättade en handlingsplan. Syftet var att öka medvetenheten om sambandet mellan skiftarbete och hälsa samt att få medarbetarna att känna sig delaktiga i hur de kan påverka sin hälsa. Gruppen testade något av de förbättringsförslag som kommit fram i gruppen. 12

14 Utvecklingsarbete Att genomföra ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, som t ex skiftarbete och hälsa, kräver planering, förankring, tid och framförallt tålamod. Se arbetet som långsiktigt! Det är svårt och kan ta åratal att se resultat från denna typ av projekt. Skapa bra förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete om skiftarbete och hälsa Det här är exempel på framgångsfaktorer som kan tillämpas på de flesta företag. De fem sista punkterna inriktar sig framförallt på stora företag. n Ta beslut i högsta ledningen att arbetet ska genomföras och är viktig. n Se till att facket och arbetsgivaren är överens om att arbetet är viktigt. n Viktigt att alla chefer går utbildningen och visar att arbetet är viktigt n Låt den lokala projektgruppen bestå av personer från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. n Bilda om möjligt projektgruppen utifrån en befintlig arbetsgrupp. n Klargör arbetsfördelningen i projektgruppen. n Se till att projektgruppen löpande återkopplar till företagsledningen, arbetsmiljökommittén och på skyddsombudsmöten. n Avsätt mycket tid till att förankra projektet i organisationen. n Låt de fackliga representanterna marknadsföra projektet till sina medlemmar med budskapet: Detta är en chans man bör ta. Det handlar om dig och din hälsa! n Framhåll att utbildningen är baserad på biologisk fakta. n Välj en pilotavdelning som är positiv till att prova något nytt. n Ta in pilotavdelningens chef och skyddsombud i ett tidigt skede i projektmöten. n Ägna mycket tid till att informera pilotavdelningen. n Håll tidplanen. n Träffas regelbundet för avstämningar. 13

15 Genomför hälsoenkäter men inte för ofta n De företag som kombinerar utbildningen med en hälsoenkät bör tänka på att inte upprepa enkäten för ofta. Att förändra vanor tar tid. Därför går det inte att utläsa något resultat på kort sikt. Exempel på åtgärder som företagen testat: Ljusrum Förbättrad nattmat (soppautomat) Frysta piroger och pizzor ersattes av nyttigare alternativ Servering av gemensam frukost för nattskift + förmiddagsskift vid skiftbytet Matlagningskurs bra matlådor för dag- och nattarbete Olika friskvårdsaktiviteter Diskussioner angående arbetstider, skiftens längd etc Test av självvalda arbetstider 14

16 gick Så gick det sedan sedan det Så En utvärdering av projektet genomfördes under mars november Syftet var att beskriva och studera vad som har hänt på individ-, grupp- och organisationsnivå på de 15 företagen som ingick i projektet. Utvärderingen bestod av två delar: Del 1: Inventering av vad har hänt på de 15 företagen. Telefonintervjuer genomfördes med projektledarna och någon/några ur projektgrupperna på de 15 företagen. Del 2: Fallstudier på 5 av företagen. Fallstudie 1: Fokusgrupp vid Sandvik, Sandviken med personer som deltagit i utbildningen om skiftarbete och hälsa. Fallstudie 2: Enkät till deltagare i utbildningen Skiftarbete och hälsa, vid Sandvik Coromant, Gimoverken. Fallstudie 3: Utbildningen Arbete, hälsa och livsstil vid Outokumpu Stainless Avesta. Fallstudie 4: Skiftarbetarkörkortet, Ovako, Hofors. Fallstudie 5: Utbildning vid skiftbyte, Outokumpu Stainless, Degerfors. 15

17 En sammanfattning av resultatet från fallstudie 2 4 visar att: 85% 75% tyckte att utbildningen 37% som helhet var 53% mycket bra eller 78% bra. 50% 85% 75% 37% ansåg att AHA-enkäten 53% var mycket 78% bra eller bra. 50% 63% 75% 37% 53% ansåg att utbildningen 78% gav nya 50% kunskaper om skiftarbete 63% och 41% hälsa i mycket hög/hög grad. 37% 53% 78% tyckte att de 50% kommer att kunna 63% använda kunskaperna 41% praktiskt i mycket hög eller i hög grad. 53% 78% 50% ansåg att de 63% har haft nytta av utbildningen 41% i hög grad eller i viss mån. 78% 50% 63% svarade att de 41% kommer att tänka igenom sina egna vanor. 50% 63% 41% tyckte att utbildningen har förändrat deras sätt att tänka kring skiftarbete och hälsa i hög grad eller i viss mån. 63% 41% svarade att de hade förändrat något efter att ha deltagit i utbildningen. 63% 41% svarade att de hade behållit förändringen. 16

18 Syftet med projektet Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin var att: Utbilda och medvetandegöra skiftarbetets påverkan på hälsan samt hur man kan motverka dessa effekter. Testa nya åtgärder. Företagen utbildar all personal och samtliga nyanställda. Av inventeringen och fallstudierna framkommer det att syftet har uppnåtts i hög grad. Aktiviteter och effekter har skett huvudsakligen på individnivå. En viktig framgångsfaktor är att aktiviteter och utbildningar är väl förankrade i organisationen och hos ledningen. En svårighet som är gemensam för många av företagen, är att det är problematiskt att frigöra personal till aktiviteterna om skiftarbete och hälsa. Fallstudierna visar att det finns skillnader mellan företagen där aktiviteterna är obligatoriska eller frivilliga. Viktigt med bred förankring inom organisationen Hos flertalet företag är det företagshälsovården som har drivande roll. En viktig framgångsfaktor är att det finns en bred förankring inom organisationen, annars blir det sårbart och beroende på enskilda personer. Resultatet visar också att det är en balansgång mellan omfattning av aktiviteter och deras utfall. Blir insatserna korta så är det svårare att uppnå bestående effekter. Det krävs en samlad och återkommande insats för att förändra tankesätt och livsstil. Att utbildningen varit en succé hos de medverkande företagen råder det inget tvivel om. Av de 15 företag som ingick i pilotprojektet håller 8 fortfarande utbildningar. Det visar en sammanställning som bygger på telefonintervjuer med representanter från de olika projektgrupperna. Av de sju som inte håller några utbildningar beskriver en majoritet att de vill komma igång igen. Några av orsakerna till uppehållet är konjunkturnedgången, tidsbrist, att alla redan har fått utbildning eller att företagen återanställer personal som redan har gått utbildningen. 17

19 De utbildar I en majoritet av fallen håller företagshälsovården utbildningarna. På ett par företag är också huvudskyddsombudet en av dem som utbildar. Huvudskyddsombud och företagshälsovård driver det i dag. De rapporterar kvartalsvis till den centrala skyddskommittén. Ovako Hofors Alla får gå Målet med utbildningen var initialt att nå skiftarbetare, men tre av pilotföretagen utbildar i dag samtliga anställda. Det är främst skiftarbetare som går utbildningen, men alla som vill får gå den. LKAB, Kiruna, Malmberget Diskussioner kring skiftgången Alla har en åsikt om vilken skiftgång som är bäst. Utbildningen informerar om hur de biologiska skillnaderna ger människor olika förutsättningar att klara vissa skift bättre eller sämre. Projektet har lett till att det görs försök med olika skiftgång. Vi provar olika varianter på olika ställen under sex månader. Har hittat en form som många tycker är bra. Boliden Rönnskär Vi har startat en grupp som arbetar med scheman. Det är en bestående effekt av projektet. Zinkgruvan En ansvarig projektledare Projektet omfattar många moment och innebär en hel del administration. En förutsättning för att det ska fungera är att ha tydliga roller i projektgruppen och en ansvarig projektledare. Det hänger på att det finns någon som driver det hela Ovako Hofors Det är mycket upp till vem som håller i projektet. Det krävs god kännedom om företaget. Vi hade en mycket bra projektledare. Höganäs i Halmstad och Höganäs 18

20 19

21 Ledningen och cheferna För att uppnå det allra bästa resultatet behöver utbildningen vara förankrad och beslutad av högsta ledningen. Cheferna i organisationen bör vara involverade och själva delta i utbildningen. Det är viktigt att välja en lämplig tidpunkt då även chefen har möjlighet att vara delaktig. Fyra av fem har nytta av utbildningen Utvärdering genom enkät på Sandvik Coromant i Gimo visar mycket positiva resultat. 89% utbildningen gav nya kunskaper 78% har haft nytta av utbildningen 74% utbildningen var bra 63% har förändrat sättet att tänka kring skiftarbete 52% tyckte utbildningsmaterialet var bra 41% har förändrat något efter utbildningen Ovako Hofors 41% har behållit förändringen Källa: Enkät Sandvik Coromant Gimo Utbildningen ger praktisk kunskap Direkt efter en utbildning på Outokumpu Stainless i Avesta fick deltagarna besvara ett antal frågor. Diagrammet visar andelen som i hög grad eller mycket hög grad instämmer i påståendena. 58% utbildningen gav nya kunskaper om hur skiftarbete påverkar hälsan 67% kommer att kunna använda kunskaperna praktiskt 50% kommer att tänka igenom sina vanor 33% kommer att göra förändringar i sin livsstil Källa: Fallstudie Outokumpu Stainless Avesta 20

22 Så tyckte företagen företagen tyckte Så Det är ett bra koncept som håller över tiden. Sandvik i Sandviken Det var ett bra upplägg. Man förstår vad forskningsresultat om skiftarbete och hälsa innebär praktiskt. Boliden Rönnskär Väldigt bra avsnitt om sömn, kost och alkohol. Höganäs i Halmstad och Höganäs Kurserna är helt suveräna. Ovako Bar Smedjebacken Vi lärde oss hur man ska tänka för att kunna sova samt hur och vad man ska äta. Zinkgruvan Projektet har absolut fått bestående effekter. Outokumpu Stainless Degerfors Det är bra med ett skiftarbetskörkort för att minska skadeverkningarna av skiftgången. Vi bedömde utbildningen som väldigt värdefull även om den inte ledde till förändringen som vi önskade. LKAB, Kiruna, Malmberget Utbildningen var jättebra. Seco Tools Fagersta Det har varit en bra satsning. Har svårt att se vad som kunde ha varit bättre. Erasteel Kloster Vikmanshyttan 21

23 Planer för framtiden Många av företagen har ambition att fortsätta med utbildningarna i någon form. Här är några röster. Utbildningen ska vara ett stående inslag för alla nyanställda. Sandvik Coromant Gimo Vi har talat om att köra utbildningen för nyanställda. Borde göra det. Höganäs i Halmstad och Höganäs Vi jobbar aktivt med skiftarbetarkörkortet och håller utbildningen för alla skiftarbetare och tjänstemän under namnet Arbete, hälsa och livsstil. Outokumpu Stainless Avesta Vi har funderingar på att bredda utbildningen till andra personalgrupper. Vi står inför att ta ställning till hur vi ska gå vidare. Boliden Aitik Om man tänker framåt så är det viktigt att acceptera skiftgång som man forskningsmässigt vet är skonsammare. Boliden Rönnskär Vi planerar att bygga fler ljusrum. Ovako Hofors 22

24 Ljusrum Ljusrum Att bygga ljusrum kan vara ett sätt att komma till rätta med problem med dygnsrytmen vid skiftarbete. Många av dem som använder ljusrum sover bättre, känner sig piggare och tycker att de presterar bättre på arbetet, enligt en utvärdering på Ovako i Hofors Majoriteten av dem som besvarade frågorna använde då företagets ljusrum flera gånger i veckan främst på natt- och förmiddagsskiftet. Genomsnittstiden per besök var 20 minuter, vilket också är den kortaste rekommenderade tiden på nattskiftet. Ljus under dagen är nämligen bra för att sova gott på natten. Av samma anledning är det bra att undvika ljusrummet eller solljus efter klockan på nattskiftet och efter klockan på eftermiddagsskiftet. Allt för att få kroppen att vara inställd på att sova. Majoritet blev piggare av ljusrummet En avdelning på Ovako i Hofors svarar så här på hur de reagerat efter att ha använt ljusrummet. 85% De som har testat ljusrummet på nattskiftet känner sig något piggare under nattskiftet 50% Upplevde något mindre sömnighet under arbete och fritid 40% Ansåg sig prestera något bättre på arbetet 40% Uppgav att de känt något mindre nedstämdhet med period av ljusrumsanvändning 40% Upplevde något mindre dålig sömnkvalitet 35% Tyckte det var något mindre svårt att somna Källa: Utvärdering av ljusrum på Ovako, Hofors,

25 Samtliga deltagare i utvärderingen på Ovako skulle råda andra arbetsplatser att göra försök med ljusrum. Ovako i Hofors har redan ett ljusrum men planerar att bygga fler. Här är några kommentarer från utvärderingen: Piggare och bättre prestation vid förmiddagsskift. Bättre sömn (djupare) efter jag använt ljusrum. Piggare under hela nattskiftet. Sover längre efter nattskift. 24

26 Kunskap om sömnen ger aha-upplevelse Redan på 1600-talet var Gimo känt för sitt järnbruk. I dag sätter Sandvik aha-upplevelse Coromant samhället på kartan. Företaget tillverkar merparten av sina verktyg för bearbetning av metall här. Ett arbete som kräver skiftgång i alla dess former tvåskift, treskift, femskift och renodlat nattskift. Av de anställda arbetar personer i någon skiftform. Därför föll det sig naturligt för företaget att delta i AFA Försäkrings pilotprojekt Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin. Under hösten 2006 gick en grupp på åtta personer handledarutbildningen för att kunna förmedla Skiftarbetarkörkortet till de anställda. Vi drev Skiftarbetarkörkortet som ett projekt med en projektledare, fyra företagssköterskor från företagshälsovården och tre personer från IF Metall, säger Lars Mandahl, verksamhetschef på Sandvik Coromants interna företagshälsovård och tillika gruppens projektledare. Upplägg på utbildningen Projektgruppen bestämde upplägg på utbildningen samt anpassade material och talarmanus till verksamheten och lokala förhållanden. Vi satte till exempel in siffror på alkoholförsäljningen från det lokala Systembolaget, det är lättare att relatera till, säger Mikael Nordström, huvudskyddsombud på IF Metall. Han och en företagssköterska höll i utbildningarna tillsammans. Att facket var med förankrade utbildningen i verksamheten. Det blir lätt ett motstånd om det kommer någon från arbetsgivarsidan och talar om hur man ska 25

27 göra, säger Mikael Nordström. Eva-Britt Skiöld, företagssköterska, håller med: Det kändes väldigt bra att hålla utbildningen tillsammans med en person från IF Metall. Det var viktigt och gav fler infallsvinklar. Ibland kom frågor och synpunkter om produktionen som företagshälsovården inte har inblick i men IF Metall har kunskap om. Fler behövde få utbildning snabbare Under 2007 gick 240 personer utbildningen enligt pilotprojektets mall: Deltagarna fyllde i AHA-enkäten (som kompletterades med provtagning). En individuell återkoppling kom hem i brevlådan. Därefter gick skiftarbetarna utbildningen på fyra timmar fördelat på två tillfällen. Enkätsvaren sammanställdes anonymt på gruppnivå och resultaten användes i det löpande förbättringsarbetet. Ledningsgruppen ansåg att det här var så bra att fler behövde få utbildning snabbare. Alla skulle vara utbildade senast För att öka utbildningstakten valde vi att halvera utbildningen till ett tillfälle à fyra timmar och plocka bort AHA-enkäten, säger Lars Mandahl. Från och med våren 2008 hölls utbildningen varje torsdag mellan 8.00 och

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar LIVSMEDELS VERKET Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar Förord n Maten på jobbet är en fråga som berör säkerhet, trivsel, samarbete, kreativitet, välbefinnande, arbetsförmåga, sjukfrånvaro eller

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer