Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare"

Transkript

1 och Skiftarbete och hälsa hälsa Skiftarbete Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

2 Förord Förord Skiftarbete och arbetstider är känsliga ämnen som lätt leder till konflikter på företagen. Utbildningssatsningen i projektet Skiftarbete och hälsa i stål- och gruvindustrin har varit ett sätt att försöka avdramatisera ämnet. Här har det inte handlat om att ändra skiftscheman utan om att ge skiftarbetarna och deras chefer kunskap och verktyg för att skapa god hälsa vid skiftarbete. Projektet har fått mycket positivt gensvar hos de företag som deltagit. En framgångsfaktor är att satsningen har varit partsgemensam, både i styrgrupp och i företagens arbetsgrupper. Det har skapat ett förtroende och en vilja hos medarbetare och chefer att arbeta med dessa frågor. Varje arbetsgrupp eller skiftlag har tillsammans med sin chef diskuterat fram åtgärdsförslag på den egna arbetsplatsen, vilket har bidragit till ökad delaktighet. Förändringarna som genomförts har därför inte uppfattats som direktiv uppifrån. Ett viktigt mål har varit att utbildningskonceptet skulle kunna spridas till andra företag. Förutom de tre pilotföretagen gick ytterligare tolv företag handledarutbildning i Stockholm och startade utbildningar på de egna företagen. Därefter har ett antal företag och företagshälsovårdsenheter gått utbildningen i Prevents regi men utanför projektet. Vid utvärdering av utbildningarna på företagen är det många av skiftarbetarna som vittnar om att de har fått bra tips och att de har gjort någon eller några förändringar som resulterat i att de nu mår bättre. I den här broschyren beskrivs goda exempel från företagen som deltagit i projektet. Förhoppningsvis kan dessa tips och råd vara användbara även för andra företag som också är intresserade av att arbeta med frågorna kring skiftarbete och hälsa. Styrgruppen Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall

3 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att: Ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker. Informera och utbilda. Ge ut tidningen Arbetsliv Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 projektledare Charlotte Wikholm styrgrupp Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall text Sofia Thorsson grafisk form Camilla Laghammar FOTO Anders Alm (omslag), Lars Möller-Madsen (sid 19), Jörgen Svendsen (sid 26-27) och Robert Matton AB (övriga) tryck Danagård Litho, Ödeshög, mars 2011 distribution Prevent, Box 20133, Stockholm telefon fax e-post webb isbn

4 började Så började det det Så Att faktorer som sömn, kost och alkoholvanor påverkar hälsan är inget nytt. Inte heller att de som arbetar skift har något förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem, övervikt, diabetes och förhöjda blodfetter. Oregelbundenheten i dygnsrytmen gör helt enkelt att kroppen kommer i olag. Inom stål- och gruvindustrin liksom i övrig industri är skiftgång den enda möjligheten att få produktionen att fungera optimalt. Därför startade Metallgruppen (nuvarande Industriarbetsgivarna) och Svenska Metall (nuvarande IF Metall) tillsam- 3

5 mans med AFA Försäkring projektet Skiftarbetarkörkortet Syftet var att nå skiftarbetare inom stål- och gruvindustrin och förmedla kunskap kring sömn, kost och alkohol baserad på de senaste forskningsrönen och biologiska fakta; varför kroppen reagerar som den gör. Tanken var att väcka individernas nyfikenhet och intresse för den egna hälsan och ge verktyg så att de på egen hand kunde förändra sin livsstil och må bättre. Målet var dels att skapa förutsättningar för skiftarbetaren att orka arbeta längre, dels att sjukfrånvaron förhoppningsvis skulle minska. Projektet Skiftarbete och hälsa Inledningsvis deltog tre pilotföretag i projektet men innan det avslutades 2007 hade ytterligare tolv företag tillkommit. Projektet hade då bytt namn till Skiftarbete och hälsa. För att nå de berörda skiftarbetarna utbildade AFA Försäkring ett antal handledare på varje företag. Ett krav var att minst en representant från arbetsgivaren, en från facket och en från företagshälsovården gick handledarutbildningen. Skyddsombuden var viktiga ambassadörer för utbildningen. De förankrade den genom att informera om att innehållet handlade om den egna hälsan och inte om skiftscheman ett hett diskussionsämne. Handledarna, oftast företagshälsovården, höll i sin tur utbildningen för de skiftgående och deras chefer. De fick en gemensam bild av hur kroppen fungerar vid skiftarbete, vilket underlättade i diskussionerna om kommande förbättringsarbeten. Utbildningsmaterial Utbildningen av handledarna hölls av framstående forskare. Dygnsrytm och sömn: Arne Lowden, forskare på Stockholms universitet Kost: Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning vid Högskolan Kristianstad Alkohol och riskbruk: Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet För att kvalitetssäkra utbildningarna lokalt och ge ett bra stöd till de lokala utbildarna fick deltagarna en handledarpärm med Powerpointbilder och talarmanus. 4

6 Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Men med kunskap om hur kroppen blir påverkad av att arbeta på oregelbundna tider går det att hitta verktyg för att få en bättre hälsa. Projektet Skiftarbete och hälsa ger kunskap och tips kring sömn, kost och alkohol. Sömn Sömn Jag har aldrig sovit längre än till Efter utbildningen kunde jag sova till Röst från Sandvik, Sandviken Utbildningen går igenom vad som händer på kort och lång sikt när kroppen får för lite sömn. Det handlar om hur hormonerna agerar i vila respektive aktivitet. Kroppen har också en dygnsklocka som är genetiskt betingad. Därför klarar vissa av oregelbundna arbetstider och nattarbete bättre än andra. 5

7 Är du kvälls- eller morgonmänniska? I dag är det kanske inte realistiskt för var och en som arbetar skift att ta reda på vilka gener som dominerar, men på sikt kan det vara ett urvalsinstrument, säger Arne Lowden, forskare på Stressforskningsinstitutet. Eftersom skiftarbete som regel innebär för lite sömn är det väldigt viktigt med återhämtning. Det kan vara extra besvärligt vid vissa skiftbyten. Då gäller det att inte ha för många aktiviteter och måsten inplanerade på fritiden. En annan lösning för att minska problemen är att ha med hälsoaspekterna i diskussionerna kring till exempel skiftscheman, anser Arne Lowden: Det gäller dels att hitta organisatoriska lösningar, dels att ge individen verktyg för att må bättre. Viktigt med ljus I dag finns teknik för att återskapa artificiellt dagsljus på fönsterlösa arbetsplatser som till exempel kontrollrumsmiljöer. Andra varianter är till exempel ljushörnor och ljusrum. Samtidigt är det viktigt för individen att inte utsätta sig för dagsljus efter ett skift. Ett sätt kan vara att använda solglasögon för att undvika att få ljuset rätt in i ögonen på vägen hem. Anledningen är att hormonet melatonin, som påverkar vår dygnsrytm, minskar när det blir ljust och talar om för kroppen att den ska vara vaken. Det är också viktigt att ha en bra sovmiljö hemma som är mörk, sval och tyst. Det handlar också om att planera sitt koffeinintag och att ha en bra måltidsrytm, avslutar Arne Lowden. Underlätta övergången från nattskift till förmiddagsskift Svåraste anpassningen är när du ska fungera dagtid igen efter att ha jobbat natt. Försök därför att vid sista nattskiftet få en rejäl dos ljus under dagen. Antingen naturligt utomhusljus eller i ljusrummet. Ur Så använder du ljusrummet av Arne Lowden 6

8 Kost Kost En skiftarbetare sover generellt för lite. Tröttheten som kommer av för lite sömn ger falska signaler till kroppen om att den behöver energi. Och vid trötthet och stress ökar suget efter fett och sött. Men att många skiftarbetare delar en pizza på natten handlar också väldigt mycket om samvaro, att ha sällskap en stund, säger Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad. Däremot är det inte speciellt nyttigt. På natten har kroppen inte möjlighet att ta hand om en sådan energirik måltid. Upprepat nattätande av detta slag påverkar blodfetterna och insulinet negativt med ökad risk för diabetes 2 och hjärtkärlsjukdom som följd. Att äta frukost innan man går och lägger sig var ett mycket bra knep som jag aldrig tänkt eller provat förut. Röst från Sandvik, Sandviken 7

9 Kroppen vill ha förutsägbarhet och därför är det bra att hitta en egen måltidsrytm, att ha samma mattider oavsett skift, säger Maria Lennernäs. Hennes tips är därför att en skiftarbetare ska försöka att äta någon gång mellan 7.00 och 9.00, och och och oavsett om man betraktar måltiden som frukost, lunch eller middag i förhållande till dygnsrytmen. Då fungerar det oavsett skift. Ät något lätt sen kväll, före midnatt, vid nattskift och undvik sedan att äta efter midnatt, säger Maria Lennernäs. Individer som är fysiskt aktiva under arbete och fritid samt yngre som har ett högt energibehov kan dock behöva äta senare under natten. Varierad mat i lagom mängd Andra faktorer som är viktiga är att äta varierad mat eftersom olika livsmedel innehåller olika livsnödvändiga näringsämnen. Det gäller också att fylla på med tillräckligt mycket energi på dagen så att inte hungern smyger sig på under natten. Annars blir det en ond cirkel. Glöm inte heller att dricka något under natten. Mat innehåller vatten, är vi vakna utan att äta behöver vi fylla på med vätska. Men undvik drycker med mycket socker i som läsk och juice, säger Maria Lennernäs. Mattips till natten Lämplig nattmat är varm soppa gärna förstärkt med kokta ägghalvor, någon köttbulle, räkor eller grönsaker som lätt tas från frysen. Halvgrovt bröd med ost, magert köttpålägg eller skivad frukt som pålägg. Yoghurt med frukt eller bär, te eller en kopp kaffe med mjölk kan också passa bra. Maria Lennernäs 8

10 Alkohol Alkohol Alkohol är ett laddat ämne. Många tänker på missbruk och beroendeproblem men utbildningen har istället fokus på risker utifrån ett hälsoperspektiv. Jag brukar jämföra det med friterade potatischips. Det är hemskt onyttigt men gott ibland. Den som har ätit en påse chips själv tycker kanske det är gott och trevligt men tänker att det här ska jag inte göra om i morgon, säger Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet. Jag har jobbat skift länge och sågade projektet och AHA-enkäten, men sen var det nyttigt att höra informationen. Röst från Sandvik, Sandviken 9

11 Precis på samma sätt är det med alkohol. Det kan vara trevligt och något positivt men det är också en klar hälsorisk. Det gäller att fundera över hur ofta och hur mycket jag vill utsätta mig för denna risk, säger han. Stör sömnen Alkoholen kan orsaka ohälsa för skiftarbetaren eftersom den till exempel stör sömnen. Hög alkoholkonsumtion medför risk för skador på hjärta och kärl. Alkohol kan också kopplas till risk för cancerutveckling i flera organ. De flesta känner till dessa risker även om de inte kan sätta fingret på det. När vi sedan talar om risker på arbetsplasten så är dagen efter-effekten en sådan. En liter vin under en begränsad tid, beroende på kroppsvikt, ger cirka 1 promille i blodet. Det påverkar reaktionsmönster och förmågan att tänka logiskt. Om man kombinerar alkoholen med dålig sömn blir effekten ännu allvarligare, säger Ulric Hermansson. Andra risker på arbetsplatsen är att det blir ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall. De största kostnaderna för arbetsgivaren är troligen gruppen med en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion (riskbruk). Screening samtidigt med en kort rådgivning hos företagshälsovården är en enkel och effektiv metod för att fånga upp och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede, anser Ulric Hermansson. Merparten reflekterar över om det här är bra för mig eller inte. Det är viktigt att förstå att vi har olika motiv till att förändra de egna vanorna. Därför måste rådgivningen relateras till den enskildes önskemål, säger han. Skapa utrymme för självreflektion Det är viktigt att företagshälsovårdens rådgivning inte är konfrontativ utan syftet är att den ska öka självreflektionen funderingarna över mina egna alkoholvanor. Ulric Hermansson 10

12 Projektets upplägg upplägg Projektets I projektet ingick ursprungligen två delar, en utbildningsdel samt en hälso- och livsstilsenkät. Utbildningsdelen tog upp sömn och dygnsrytm, mat och dygnsrytm samt riskbruk av alkohol. Det var bara deltagarna på de tre första pilotföretagen som var tvungna att besvara hälso- och livsstilsenkäten. För de efterföljande företagen var enkäten frivillig. I den utbildning som Prevent genomför i dag ingår inte hälso- och livsstilsenkäten men de som vill kan genomgöra en egen enkätundersökning i samband med utbildningen. Så här såg det ursprungliga upplägget ut i projektet. Beslut från ledningen Ledningen fattade beslut om att företaget ska genomföra utbildningen. Bilda lokala projektgrupper Företagen satte samman projektgrupper med representanter från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. Grupperna bestod av tre till sex personer. Gå handledarutbildning och förankra konceptet Hela eller delar av projektgruppen gick en handledarutbildning för att sedan utbilda i de egna leden. Minst en person från varje kategori måste gå handledarutbildningen. Företagshälsovården, eftersom den oftast genomför utbildningarna lokalt. Arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter för att de ska kunna informera och bereda väg för utbildningen och hälso- och livsstilsenkäten. Förankring och förberedelse är a och o för att skapa delaktighet och hög svarsfrekvens. 11

13 Välj en pilotavdelning Projektgruppen valde ut en lämplig pilotavdelning som fick genomföra utbildningen. Genomför hälso- och livsstilsenkäten Deltagarna besvarade en enkät som bestod av ett fyrtiotal frågor inom följande områden: Hälsorelaterad livskvalitet psykisk och fysisk hälsa. Sjukskrivning och sjuknärvaro. Hälsa luftvägsbesvär, nack-/ryggbesvär, risk för hjärtkärlsjukdom, psykisk funktion, sömnkvalitet. Livsstil motion, kost, rökning, utmattning, stress, alkohol, blodtryck, kolesterol och diabetes. Enkäten är en vidareutveckling av Karolinska Institutets AHA-enkät som har ingått i forskningsprogrammet Arbete och hälsa. Individuell återkoppling Inom fyra veckor fick varje deltagare en individuell återkoppling på enkäten hemskickad med posten. Deltagare som låg i riskzonen för ohälsa erbjöds stöd och hjälp av företagshälsovården. Gå utbildningen Deltagarna gick utbildningen som behandlar sömn, kost och alkohol. Den rekommenderade tiden för utbildningen är tre tillfällen à fyra timmar. Varje företag förlade dock utbildningen så det passade verksamheten i tid både vad gäller antal tillfällen och längd. Ha en gruppåterkoppling Projektledaren presenterade gruppresultaten av enkäten för avdelningen. Utifrån resultaten och kunskaperna från utbildningen diskuterade gruppen förbättringsförslag och upprättade en handlingsplan. Syftet var att öka medvetenheten om sambandet mellan skiftarbete och hälsa samt att få medarbetarna att känna sig delaktiga i hur de kan påverka sin hälsa. Gruppen testade något av de förbättringsförslag som kommit fram i gruppen. 12

14 Utvecklingsarbete Att genomföra ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, som t ex skiftarbete och hälsa, kräver planering, förankring, tid och framförallt tålamod. Se arbetet som långsiktigt! Det är svårt och kan ta åratal att se resultat från denna typ av projekt. Skapa bra förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete om skiftarbete och hälsa Det här är exempel på framgångsfaktorer som kan tillämpas på de flesta företag. De fem sista punkterna inriktar sig framförallt på stora företag. n Ta beslut i högsta ledningen att arbetet ska genomföras och är viktig. n Se till att facket och arbetsgivaren är överens om att arbetet är viktigt. n Viktigt att alla chefer går utbildningen och visar att arbetet är viktigt n Låt den lokala projektgruppen bestå av personer från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. n Bilda om möjligt projektgruppen utifrån en befintlig arbetsgrupp. n Klargör arbetsfördelningen i projektgruppen. n Se till att projektgruppen löpande återkopplar till företagsledningen, arbetsmiljökommittén och på skyddsombudsmöten. n Avsätt mycket tid till att förankra projektet i organisationen. n Låt de fackliga representanterna marknadsföra projektet till sina medlemmar med budskapet: Detta är en chans man bör ta. Det handlar om dig och din hälsa! n Framhåll att utbildningen är baserad på biologisk fakta. n Välj en pilotavdelning som är positiv till att prova något nytt. n Ta in pilotavdelningens chef och skyddsombud i ett tidigt skede i projektmöten. n Ägna mycket tid till att informera pilotavdelningen. n Håll tidplanen. n Träffas regelbundet för avstämningar. 13

15 Genomför hälsoenkäter men inte för ofta n De företag som kombinerar utbildningen med en hälsoenkät bör tänka på att inte upprepa enkäten för ofta. Att förändra vanor tar tid. Därför går det inte att utläsa något resultat på kort sikt. Exempel på åtgärder som företagen testat: Ljusrum Förbättrad nattmat (soppautomat) Frysta piroger och pizzor ersattes av nyttigare alternativ Servering av gemensam frukost för nattskift + förmiddagsskift vid skiftbytet Matlagningskurs bra matlådor för dag- och nattarbete Olika friskvårdsaktiviteter Diskussioner angående arbetstider, skiftens längd etc Test av självvalda arbetstider 14

16 gick Så gick det sedan sedan det Så En utvärdering av projektet genomfördes under mars november Syftet var att beskriva och studera vad som har hänt på individ-, grupp- och organisationsnivå på de 15 företagen som ingick i projektet. Utvärderingen bestod av två delar: Del 1: Inventering av vad har hänt på de 15 företagen. Telefonintervjuer genomfördes med projektledarna och någon/några ur projektgrupperna på de 15 företagen. Del 2: Fallstudier på 5 av företagen. Fallstudie 1: Fokusgrupp vid Sandvik, Sandviken med personer som deltagit i utbildningen om skiftarbete och hälsa. Fallstudie 2: Enkät till deltagare i utbildningen Skiftarbete och hälsa, vid Sandvik Coromant, Gimoverken. Fallstudie 3: Utbildningen Arbete, hälsa och livsstil vid Outokumpu Stainless Avesta. Fallstudie 4: Skiftarbetarkörkortet, Ovako, Hofors. Fallstudie 5: Utbildning vid skiftbyte, Outokumpu Stainless, Degerfors. 15

17 En sammanfattning av resultatet från fallstudie 2 4 visar att: 85% 75% tyckte att utbildningen 37% som helhet var 53% mycket bra eller 78% bra. 50% 85% 75% 37% ansåg att AHA-enkäten 53% var mycket 78% bra eller bra. 50% 63% 75% 37% 53% ansåg att utbildningen 78% gav nya 50% kunskaper om skiftarbete 63% och 41% hälsa i mycket hög/hög grad. 37% 53% 78% tyckte att de 50% kommer att kunna 63% använda kunskaperna 41% praktiskt i mycket hög eller i hög grad. 53% 78% 50% ansåg att de 63% har haft nytta av utbildningen 41% i hög grad eller i viss mån. 78% 50% 63% svarade att de 41% kommer att tänka igenom sina egna vanor. 50% 63% 41% tyckte att utbildningen har förändrat deras sätt att tänka kring skiftarbete och hälsa i hög grad eller i viss mån. 63% 41% svarade att de hade förändrat något efter att ha deltagit i utbildningen. 63% 41% svarade att de hade behållit förändringen. 16

18 Syftet med projektet Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin var att: Utbilda och medvetandegöra skiftarbetets påverkan på hälsan samt hur man kan motverka dessa effekter. Testa nya åtgärder. Företagen utbildar all personal och samtliga nyanställda. Av inventeringen och fallstudierna framkommer det att syftet har uppnåtts i hög grad. Aktiviteter och effekter har skett huvudsakligen på individnivå. En viktig framgångsfaktor är att aktiviteter och utbildningar är väl förankrade i organisationen och hos ledningen. En svårighet som är gemensam för många av företagen, är att det är problematiskt att frigöra personal till aktiviteterna om skiftarbete och hälsa. Fallstudierna visar att det finns skillnader mellan företagen där aktiviteterna är obligatoriska eller frivilliga. Viktigt med bred förankring inom organisationen Hos flertalet företag är det företagshälsovården som har drivande roll. En viktig framgångsfaktor är att det finns en bred förankring inom organisationen, annars blir det sårbart och beroende på enskilda personer. Resultatet visar också att det är en balansgång mellan omfattning av aktiviteter och deras utfall. Blir insatserna korta så är det svårare att uppnå bestående effekter. Det krävs en samlad och återkommande insats för att förändra tankesätt och livsstil. Att utbildningen varit en succé hos de medverkande företagen råder det inget tvivel om. Av de 15 företag som ingick i pilotprojektet håller 8 fortfarande utbildningar. Det visar en sammanställning som bygger på telefonintervjuer med representanter från de olika projektgrupperna. Av de sju som inte håller några utbildningar beskriver en majoritet att de vill komma igång igen. Några av orsakerna till uppehållet är konjunkturnedgången, tidsbrist, att alla redan har fått utbildning eller att företagen återanställer personal som redan har gått utbildningen. 17

19 De utbildar I en majoritet av fallen håller företagshälsovården utbildningarna. På ett par företag är också huvudskyddsombudet en av dem som utbildar. Huvudskyddsombud och företagshälsovård driver det i dag. De rapporterar kvartalsvis till den centrala skyddskommittén. Ovako Hofors Alla får gå Målet med utbildningen var initialt att nå skiftarbetare, men tre av pilotföretagen utbildar i dag samtliga anställda. Det är främst skiftarbetare som går utbildningen, men alla som vill får gå den. LKAB, Kiruna, Malmberget Diskussioner kring skiftgången Alla har en åsikt om vilken skiftgång som är bäst. Utbildningen informerar om hur de biologiska skillnaderna ger människor olika förutsättningar att klara vissa skift bättre eller sämre. Projektet har lett till att det görs försök med olika skiftgång. Vi provar olika varianter på olika ställen under sex månader. Har hittat en form som många tycker är bra. Boliden Rönnskär Vi har startat en grupp som arbetar med scheman. Det är en bestående effekt av projektet. Zinkgruvan En ansvarig projektledare Projektet omfattar många moment och innebär en hel del administration. En förutsättning för att det ska fungera är att ha tydliga roller i projektgruppen och en ansvarig projektledare. Det hänger på att det finns någon som driver det hela Ovako Hofors Det är mycket upp till vem som håller i projektet. Det krävs god kännedom om företaget. Vi hade en mycket bra projektledare. Höganäs i Halmstad och Höganäs 18

20 19

21 Ledningen och cheferna För att uppnå det allra bästa resultatet behöver utbildningen vara förankrad och beslutad av högsta ledningen. Cheferna i organisationen bör vara involverade och själva delta i utbildningen. Det är viktigt att välja en lämplig tidpunkt då även chefen har möjlighet att vara delaktig. Fyra av fem har nytta av utbildningen Utvärdering genom enkät på Sandvik Coromant i Gimo visar mycket positiva resultat. 89% utbildningen gav nya kunskaper 78% har haft nytta av utbildningen 74% utbildningen var bra 63% har förändrat sättet att tänka kring skiftarbete 52% tyckte utbildningsmaterialet var bra 41% har förändrat något efter utbildningen Ovako Hofors 41% har behållit förändringen Källa: Enkät Sandvik Coromant Gimo Utbildningen ger praktisk kunskap Direkt efter en utbildning på Outokumpu Stainless i Avesta fick deltagarna besvara ett antal frågor. Diagrammet visar andelen som i hög grad eller mycket hög grad instämmer i påståendena. 58% utbildningen gav nya kunskaper om hur skiftarbete påverkar hälsan 67% kommer att kunna använda kunskaperna praktiskt 50% kommer att tänka igenom sina vanor 33% kommer att göra förändringar i sin livsstil Källa: Fallstudie Outokumpu Stainless Avesta 20

22 Så tyckte företagen företagen tyckte Så Det är ett bra koncept som håller över tiden. Sandvik i Sandviken Det var ett bra upplägg. Man förstår vad forskningsresultat om skiftarbete och hälsa innebär praktiskt. Boliden Rönnskär Väldigt bra avsnitt om sömn, kost och alkohol. Höganäs i Halmstad och Höganäs Kurserna är helt suveräna. Ovako Bar Smedjebacken Vi lärde oss hur man ska tänka för att kunna sova samt hur och vad man ska äta. Zinkgruvan Projektet har absolut fått bestående effekter. Outokumpu Stainless Degerfors Det är bra med ett skiftarbetskörkort för att minska skadeverkningarna av skiftgången. Vi bedömde utbildningen som väldigt värdefull även om den inte ledde till förändringen som vi önskade. LKAB, Kiruna, Malmberget Utbildningen var jättebra. Seco Tools Fagersta Det har varit en bra satsning. Har svårt att se vad som kunde ha varit bättre. Erasteel Kloster Vikmanshyttan 21

23 Planer för framtiden Många av företagen har ambition att fortsätta med utbildningarna i någon form. Här är några röster. Utbildningen ska vara ett stående inslag för alla nyanställda. Sandvik Coromant Gimo Vi har talat om att köra utbildningen för nyanställda. Borde göra det. Höganäs i Halmstad och Höganäs Vi jobbar aktivt med skiftarbetarkörkortet och håller utbildningen för alla skiftarbetare och tjänstemän under namnet Arbete, hälsa och livsstil. Outokumpu Stainless Avesta Vi har funderingar på att bredda utbildningen till andra personalgrupper. Vi står inför att ta ställning till hur vi ska gå vidare. Boliden Aitik Om man tänker framåt så är det viktigt att acceptera skiftgång som man forskningsmässigt vet är skonsammare. Boliden Rönnskär Vi planerar att bygga fler ljusrum. Ovako Hofors 22

24 Ljusrum Ljusrum Att bygga ljusrum kan vara ett sätt att komma till rätta med problem med dygnsrytmen vid skiftarbete. Många av dem som använder ljusrum sover bättre, känner sig piggare och tycker att de presterar bättre på arbetet, enligt en utvärdering på Ovako i Hofors Majoriteten av dem som besvarade frågorna använde då företagets ljusrum flera gånger i veckan främst på natt- och förmiddagsskiftet. Genomsnittstiden per besök var 20 minuter, vilket också är den kortaste rekommenderade tiden på nattskiftet. Ljus under dagen är nämligen bra för att sova gott på natten. Av samma anledning är det bra att undvika ljusrummet eller solljus efter klockan på nattskiftet och efter klockan på eftermiddagsskiftet. Allt för att få kroppen att vara inställd på att sova. Majoritet blev piggare av ljusrummet En avdelning på Ovako i Hofors svarar så här på hur de reagerat efter att ha använt ljusrummet. 85% De som har testat ljusrummet på nattskiftet känner sig något piggare under nattskiftet 50% Upplevde något mindre sömnighet under arbete och fritid 40% Ansåg sig prestera något bättre på arbetet 40% Uppgav att de känt något mindre nedstämdhet med period av ljusrumsanvändning 40% Upplevde något mindre dålig sömnkvalitet 35% Tyckte det var något mindre svårt att somna Källa: Utvärdering av ljusrum på Ovako, Hofors,

25 Samtliga deltagare i utvärderingen på Ovako skulle råda andra arbetsplatser att göra försök med ljusrum. Ovako i Hofors har redan ett ljusrum men planerar att bygga fler. Här är några kommentarer från utvärderingen: Piggare och bättre prestation vid förmiddagsskift. Bättre sömn (djupare) efter jag använt ljusrum. Piggare under hela nattskiftet. Sover längre efter nattskift. 24

26 Kunskap om sömnen ger aha-upplevelse Redan på 1600-talet var Gimo känt för sitt järnbruk. I dag sätter Sandvik aha-upplevelse Coromant samhället på kartan. Företaget tillverkar merparten av sina verktyg för bearbetning av metall här. Ett arbete som kräver skiftgång i alla dess former tvåskift, treskift, femskift och renodlat nattskift. Av de anställda arbetar personer i någon skiftform. Därför föll det sig naturligt för företaget att delta i AFA Försäkrings pilotprojekt Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin. Under hösten 2006 gick en grupp på åtta personer handledarutbildningen för att kunna förmedla Skiftarbetarkörkortet till de anställda. Vi drev Skiftarbetarkörkortet som ett projekt med en projektledare, fyra företagssköterskor från företagshälsovården och tre personer från IF Metall, säger Lars Mandahl, verksamhetschef på Sandvik Coromants interna företagshälsovård och tillika gruppens projektledare. Upplägg på utbildningen Projektgruppen bestämde upplägg på utbildningen samt anpassade material och talarmanus till verksamheten och lokala förhållanden. Vi satte till exempel in siffror på alkoholförsäljningen från det lokala Systembolaget, det är lättare att relatera till, säger Mikael Nordström, huvudskyddsombud på IF Metall. Han och en företagssköterska höll i utbildningarna tillsammans. Att facket var med förankrade utbildningen i verksamheten. Det blir lätt ett motstånd om det kommer någon från arbetsgivarsidan och talar om hur man ska 25

27 göra, säger Mikael Nordström. Eva-Britt Skiöld, företagssköterska, håller med: Det kändes väldigt bra att hålla utbildningen tillsammans med en person från IF Metall. Det var viktigt och gav fler infallsvinklar. Ibland kom frågor och synpunkter om produktionen som företagshälsovården inte har inblick i men IF Metall har kunskap om. Fler behövde få utbildning snabbare Under 2007 gick 240 personer utbildningen enligt pilotprojektets mall: Deltagarna fyllde i AHA-enkäten (som kompletterades med provtagning). En individuell återkoppling kom hem i brevlådan. Därefter gick skiftarbetarna utbildningen på fyra timmar fördelat på två tillfällen. Enkätsvaren sammanställdes anonymt på gruppnivå och resultaten användes i det löpande förbättringsarbetet. Ledningsgruppen ansåg att det här var så bra att fler behövde få utbildning snabbare. Alla skulle vara utbildade senast För att öka utbildningstakten valde vi att halvera utbildningen till ett tillfälle à fyra timmar och plocka bort AHA-enkäten, säger Lars Mandahl. Från och med våren 2008 hölls utbildningen varje torsdag mellan 8.00 och

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Värt att veta... Nattarbete

Värt att veta... Nattarbete Värt att veta... Nattarbete De allra flesta människor arbetar dagtid. Några arbetar kvällstid eller på natten. Människan är anpassad för att vara vaken och arbeta under dygnets ljusa tid, det vill säga

Läs mer

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Maria Lennernäs Hushållslärare, Dr Med Sci Docent i nutrition Professor mat & måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Högskolan

Läs mer

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Arne Lowden, docent, sömnspecialist arne.lowden@stress.su.se Besök oss på www.stressforskning.su.se 1 Motmedel

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa?

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa? Arbetstider + återhämtning = hälsa? Sammanfattning Genom medvetandegörande av faktorer som påverkar hälsa, kan vi via beteendeförändringar påverka densamma Riktad utbildning som har stora hälsoeffekter

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Kosten Kroppen Klockan. Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning

Kosten Kroppen Klockan. Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Kosten Kroppen Klockan Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning 1 Innehåll Introduktion Den biologiska rytmen Skola Skiftarbete Äta när och hur ofta? 2 Förr

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Vikten av återhämtning vid skiftarbete

Vikten av återhämtning vid skiftarbete Tema: Arbetsmiljö, Säkerhet & Hälsa Nr 3 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Vikten av återhämtning vid skiftarbete Skiftjobb behöver rätt färg på ljuset Ny ledarkonferens 1 KRÖNIKA:

Läs mer

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol BAKGRUND Riskbruk av alkohol är en förhöjd skadlig alkoholkonsumtion. Det orsakar ohälsa, sjukfrånvaro, lägre produktivitet och ökad risk för

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Kronobiologi - biologiska rytmer. Kostpåverkan vid narkolepsi? Människans dygnsrytm. Reglering av energiintag. Hjärnans uppdrag 2012-11-12

Kronobiologi - biologiska rytmer. Kostpåverkan vid narkolepsi? Människans dygnsrytm. Reglering av energiintag. Hjärnans uppdrag 2012-11-12 Kronobiologi - biologiska rytmer Kostpåverkan vid narkolepsi? Helena Pettersson, leg dietist Tina Jönsson, leg dietist Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist 1 Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde. Svenska företag är bra på att skapa en god fysisk arbetsmiljö,

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Kostpåverkan vid narkolepsi?

Kostpåverkan vid narkolepsi? Kostpåverkan vid narkolepsi? Helena Pettersson, leg dietist Tina Jönsson, leg dietist Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist 1 Kronobiologi - biologiska rytmer Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal Prevent Att bilarna som lämnar verkstaden fungerar som de ska vet du, men hur är det med din personal? Med friska och pigga

Läs mer

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Skiftarbete, hälsa och säkerhet Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Tips för din hälsa Förändringar som gör skillnad

Tips för din hälsa Förändringar som gör skillnad Tips för din hälsa Förändringar som gör skillnad Kroppen ger ingen garanti Hur vill du sköta om kroppen du bor i? Vill du ha fint både på ut- och insidan, eller kör du på så länge kroppen inte protesterar?

Läs mer

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag?

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Det här är 500 gram frukt och grönsaker till frukt och grönsaker hör: frukt, bär, torkad frukt och juice grönsaker och rotfrukter, men inte potatis torkade

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer