Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare"

Transkript

1 och Skiftarbete och hälsa hälsa Skiftarbete Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

2 Förord Förord Skiftarbete och arbetstider är känsliga ämnen som lätt leder till konflikter på företagen. Utbildningssatsningen i projektet Skiftarbete och hälsa i stål- och gruvindustrin har varit ett sätt att försöka avdramatisera ämnet. Här har det inte handlat om att ändra skiftscheman utan om att ge skiftarbetarna och deras chefer kunskap och verktyg för att skapa god hälsa vid skiftarbete. Projektet har fått mycket positivt gensvar hos de företag som deltagit. En framgångsfaktor är att satsningen har varit partsgemensam, både i styrgrupp och i företagens arbetsgrupper. Det har skapat ett förtroende och en vilja hos medarbetare och chefer att arbeta med dessa frågor. Varje arbetsgrupp eller skiftlag har tillsammans med sin chef diskuterat fram åtgärdsförslag på den egna arbetsplatsen, vilket har bidragit till ökad delaktighet. Förändringarna som genomförts har därför inte uppfattats som direktiv uppifrån. Ett viktigt mål har varit att utbildningskonceptet skulle kunna spridas till andra företag. Förutom de tre pilotföretagen gick ytterligare tolv företag handledarutbildning i Stockholm och startade utbildningar på de egna företagen. Därefter har ett antal företag och företagshälsovårdsenheter gått utbildningen i Prevents regi men utanför projektet. Vid utvärdering av utbildningarna på företagen är det många av skiftarbetarna som vittnar om att de har fått bra tips och att de har gjort någon eller några förändringar som resulterat i att de nu mår bättre. I den här broschyren beskrivs goda exempel från företagen som deltagit i projektet. Förhoppningsvis kan dessa tips och råd vara användbara även för andra företag som också är intresserade av att arbeta med frågorna kring skiftarbete och hälsa. Styrgruppen Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall

3 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att: Ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker. Informera och utbilda. Ge ut tidningen Arbetsliv Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 projektledare Charlotte Wikholm styrgrupp Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna och Stefan Wiberg, IF Metall text Sofia Thorsson grafisk form Camilla Laghammar FOTO Anders Alm (omslag), Lars Möller-Madsen (sid 19), Jörgen Svendsen (sid 26-27) och Robert Matton AB (övriga) tryck Danagård Litho, Ödeshög, mars 2011 distribution Prevent, Box 20133, Stockholm telefon fax e-post webb isbn

4 började Så började det det Så Att faktorer som sömn, kost och alkoholvanor påverkar hälsan är inget nytt. Inte heller att de som arbetar skift har något förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem, övervikt, diabetes och förhöjda blodfetter. Oregelbundenheten i dygnsrytmen gör helt enkelt att kroppen kommer i olag. Inom stål- och gruvindustrin liksom i övrig industri är skiftgång den enda möjligheten att få produktionen att fungera optimalt. Därför startade Metallgruppen (nuvarande Industriarbetsgivarna) och Svenska Metall (nuvarande IF Metall) tillsam- 3

5 mans med AFA Försäkring projektet Skiftarbetarkörkortet Syftet var att nå skiftarbetare inom stål- och gruvindustrin och förmedla kunskap kring sömn, kost och alkohol baserad på de senaste forskningsrönen och biologiska fakta; varför kroppen reagerar som den gör. Tanken var att väcka individernas nyfikenhet och intresse för den egna hälsan och ge verktyg så att de på egen hand kunde förändra sin livsstil och må bättre. Målet var dels att skapa förutsättningar för skiftarbetaren att orka arbeta längre, dels att sjukfrånvaron förhoppningsvis skulle minska. Projektet Skiftarbete och hälsa Inledningsvis deltog tre pilotföretag i projektet men innan det avslutades 2007 hade ytterligare tolv företag tillkommit. Projektet hade då bytt namn till Skiftarbete och hälsa. För att nå de berörda skiftarbetarna utbildade AFA Försäkring ett antal handledare på varje företag. Ett krav var att minst en representant från arbetsgivaren, en från facket och en från företagshälsovården gick handledarutbildningen. Skyddsombuden var viktiga ambassadörer för utbildningen. De förankrade den genom att informera om att innehållet handlade om den egna hälsan och inte om skiftscheman ett hett diskussionsämne. Handledarna, oftast företagshälsovården, höll i sin tur utbildningen för de skiftgående och deras chefer. De fick en gemensam bild av hur kroppen fungerar vid skiftarbete, vilket underlättade i diskussionerna om kommande förbättringsarbeten. Utbildningsmaterial Utbildningen av handledarna hölls av framstående forskare. Dygnsrytm och sömn: Arne Lowden, forskare på Stockholms universitet Kost: Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning vid Högskolan Kristianstad Alkohol och riskbruk: Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet För att kvalitetssäkra utbildningarna lokalt och ge ett bra stöd till de lokala utbildarna fick deltagarna en handledarpärm med Powerpointbilder och talarmanus. 4

6 Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Men med kunskap om hur kroppen blir påverkad av att arbeta på oregelbundna tider går det att hitta verktyg för att få en bättre hälsa. Projektet Skiftarbete och hälsa ger kunskap och tips kring sömn, kost och alkohol. Sömn Sömn Jag har aldrig sovit längre än till Efter utbildningen kunde jag sova till Röst från Sandvik, Sandviken Utbildningen går igenom vad som händer på kort och lång sikt när kroppen får för lite sömn. Det handlar om hur hormonerna agerar i vila respektive aktivitet. Kroppen har också en dygnsklocka som är genetiskt betingad. Därför klarar vissa av oregelbundna arbetstider och nattarbete bättre än andra. 5

7 Är du kvälls- eller morgonmänniska? I dag är det kanske inte realistiskt för var och en som arbetar skift att ta reda på vilka gener som dominerar, men på sikt kan det vara ett urvalsinstrument, säger Arne Lowden, forskare på Stressforskningsinstitutet. Eftersom skiftarbete som regel innebär för lite sömn är det väldigt viktigt med återhämtning. Det kan vara extra besvärligt vid vissa skiftbyten. Då gäller det att inte ha för många aktiviteter och måsten inplanerade på fritiden. En annan lösning för att minska problemen är att ha med hälsoaspekterna i diskussionerna kring till exempel skiftscheman, anser Arne Lowden: Det gäller dels att hitta organisatoriska lösningar, dels att ge individen verktyg för att må bättre. Viktigt med ljus I dag finns teknik för att återskapa artificiellt dagsljus på fönsterlösa arbetsplatser som till exempel kontrollrumsmiljöer. Andra varianter är till exempel ljushörnor och ljusrum. Samtidigt är det viktigt för individen att inte utsätta sig för dagsljus efter ett skift. Ett sätt kan vara att använda solglasögon för att undvika att få ljuset rätt in i ögonen på vägen hem. Anledningen är att hormonet melatonin, som påverkar vår dygnsrytm, minskar när det blir ljust och talar om för kroppen att den ska vara vaken. Det är också viktigt att ha en bra sovmiljö hemma som är mörk, sval och tyst. Det handlar också om att planera sitt koffeinintag och att ha en bra måltidsrytm, avslutar Arne Lowden. Underlätta övergången från nattskift till förmiddagsskift Svåraste anpassningen är när du ska fungera dagtid igen efter att ha jobbat natt. Försök därför att vid sista nattskiftet få en rejäl dos ljus under dagen. Antingen naturligt utomhusljus eller i ljusrummet. Ur Så använder du ljusrummet av Arne Lowden 6

8 Kost Kost En skiftarbetare sover generellt för lite. Tröttheten som kommer av för lite sömn ger falska signaler till kroppen om att den behöver energi. Och vid trötthet och stress ökar suget efter fett och sött. Men att många skiftarbetare delar en pizza på natten handlar också väldigt mycket om samvaro, att ha sällskap en stund, säger Maria Lennernäs, professor i mat och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad. Däremot är det inte speciellt nyttigt. På natten har kroppen inte möjlighet att ta hand om en sådan energirik måltid. Upprepat nattätande av detta slag påverkar blodfetterna och insulinet negativt med ökad risk för diabetes 2 och hjärtkärlsjukdom som följd. Att äta frukost innan man går och lägger sig var ett mycket bra knep som jag aldrig tänkt eller provat förut. Röst från Sandvik, Sandviken 7

9 Kroppen vill ha förutsägbarhet och därför är det bra att hitta en egen måltidsrytm, att ha samma mattider oavsett skift, säger Maria Lennernäs. Hennes tips är därför att en skiftarbetare ska försöka att äta någon gång mellan 7.00 och 9.00, och och och oavsett om man betraktar måltiden som frukost, lunch eller middag i förhållande till dygnsrytmen. Då fungerar det oavsett skift. Ät något lätt sen kväll, före midnatt, vid nattskift och undvik sedan att äta efter midnatt, säger Maria Lennernäs. Individer som är fysiskt aktiva under arbete och fritid samt yngre som har ett högt energibehov kan dock behöva äta senare under natten. Varierad mat i lagom mängd Andra faktorer som är viktiga är att äta varierad mat eftersom olika livsmedel innehåller olika livsnödvändiga näringsämnen. Det gäller också att fylla på med tillräckligt mycket energi på dagen så att inte hungern smyger sig på under natten. Annars blir det en ond cirkel. Glöm inte heller att dricka något under natten. Mat innehåller vatten, är vi vakna utan att äta behöver vi fylla på med vätska. Men undvik drycker med mycket socker i som läsk och juice, säger Maria Lennernäs. Mattips till natten Lämplig nattmat är varm soppa gärna förstärkt med kokta ägghalvor, någon köttbulle, räkor eller grönsaker som lätt tas från frysen. Halvgrovt bröd med ost, magert köttpålägg eller skivad frukt som pålägg. Yoghurt med frukt eller bär, te eller en kopp kaffe med mjölk kan också passa bra. Maria Lennernäs 8

10 Alkohol Alkohol Alkohol är ett laddat ämne. Många tänker på missbruk och beroendeproblem men utbildningen har istället fokus på risker utifrån ett hälsoperspektiv. Jag brukar jämföra det med friterade potatischips. Det är hemskt onyttigt men gott ibland. Den som har ätit en påse chips själv tycker kanske det är gott och trevligt men tänker att det här ska jag inte göra om i morgon, säger Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet. Jag har jobbat skift länge och sågade projektet och AHA-enkäten, men sen var det nyttigt att höra informationen. Röst från Sandvik, Sandviken 9

11 Precis på samma sätt är det med alkohol. Det kan vara trevligt och något positivt men det är också en klar hälsorisk. Det gäller att fundera över hur ofta och hur mycket jag vill utsätta mig för denna risk, säger han. Stör sömnen Alkoholen kan orsaka ohälsa för skiftarbetaren eftersom den till exempel stör sömnen. Hög alkoholkonsumtion medför risk för skador på hjärta och kärl. Alkohol kan också kopplas till risk för cancerutveckling i flera organ. De flesta känner till dessa risker även om de inte kan sätta fingret på det. När vi sedan talar om risker på arbetsplasten så är dagen efter-effekten en sådan. En liter vin under en begränsad tid, beroende på kroppsvikt, ger cirka 1 promille i blodet. Det påverkar reaktionsmönster och förmågan att tänka logiskt. Om man kombinerar alkoholen med dålig sömn blir effekten ännu allvarligare, säger Ulric Hermansson. Andra risker på arbetsplatsen är att det blir ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall. De största kostnaderna för arbetsgivaren är troligen gruppen med en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion (riskbruk). Screening samtidigt med en kort rådgivning hos företagshälsovården är en enkel och effektiv metod för att fånga upp och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede, anser Ulric Hermansson. Merparten reflekterar över om det här är bra för mig eller inte. Det är viktigt att förstå att vi har olika motiv till att förändra de egna vanorna. Därför måste rådgivningen relateras till den enskildes önskemål, säger han. Skapa utrymme för självreflektion Det är viktigt att företagshälsovårdens rådgivning inte är konfrontativ utan syftet är att den ska öka självreflektionen funderingarna över mina egna alkoholvanor. Ulric Hermansson 10

12 Projektets upplägg upplägg Projektets I projektet ingick ursprungligen två delar, en utbildningsdel samt en hälso- och livsstilsenkät. Utbildningsdelen tog upp sömn och dygnsrytm, mat och dygnsrytm samt riskbruk av alkohol. Det var bara deltagarna på de tre första pilotföretagen som var tvungna att besvara hälso- och livsstilsenkäten. För de efterföljande företagen var enkäten frivillig. I den utbildning som Prevent genomför i dag ingår inte hälso- och livsstilsenkäten men de som vill kan genomgöra en egen enkätundersökning i samband med utbildningen. Så här såg det ursprungliga upplägget ut i projektet. Beslut från ledningen Ledningen fattade beslut om att företaget ska genomföra utbildningen. Bilda lokala projektgrupper Företagen satte samman projektgrupper med representanter från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. Grupperna bestod av tre till sex personer. Gå handledarutbildning och förankra konceptet Hela eller delar av projektgruppen gick en handledarutbildning för att sedan utbilda i de egna leden. Minst en person från varje kategori måste gå handledarutbildningen. Företagshälsovården, eftersom den oftast genomför utbildningarna lokalt. Arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter för att de ska kunna informera och bereda väg för utbildningen och hälso- och livsstilsenkäten. Förankring och förberedelse är a och o för att skapa delaktighet och hög svarsfrekvens. 11

13 Välj en pilotavdelning Projektgruppen valde ut en lämplig pilotavdelning som fick genomföra utbildningen. Genomför hälso- och livsstilsenkäten Deltagarna besvarade en enkät som bestod av ett fyrtiotal frågor inom följande områden: Hälsorelaterad livskvalitet psykisk och fysisk hälsa. Sjukskrivning och sjuknärvaro. Hälsa luftvägsbesvär, nack-/ryggbesvär, risk för hjärtkärlsjukdom, psykisk funktion, sömnkvalitet. Livsstil motion, kost, rökning, utmattning, stress, alkohol, blodtryck, kolesterol och diabetes. Enkäten är en vidareutveckling av Karolinska Institutets AHA-enkät som har ingått i forskningsprogrammet Arbete och hälsa. Individuell återkoppling Inom fyra veckor fick varje deltagare en individuell återkoppling på enkäten hemskickad med posten. Deltagare som låg i riskzonen för ohälsa erbjöds stöd och hjälp av företagshälsovården. Gå utbildningen Deltagarna gick utbildningen som behandlar sömn, kost och alkohol. Den rekommenderade tiden för utbildningen är tre tillfällen à fyra timmar. Varje företag förlade dock utbildningen så det passade verksamheten i tid både vad gäller antal tillfällen och längd. Ha en gruppåterkoppling Projektledaren presenterade gruppresultaten av enkäten för avdelningen. Utifrån resultaten och kunskaperna från utbildningen diskuterade gruppen förbättringsförslag och upprättade en handlingsplan. Syftet var att öka medvetenheten om sambandet mellan skiftarbete och hälsa samt att få medarbetarna att känna sig delaktiga i hur de kan påverka sin hälsa. Gruppen testade något av de förbättringsförslag som kommit fram i gruppen. 12

14 Utvecklingsarbete Att genomföra ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, som t ex skiftarbete och hälsa, kräver planering, förankring, tid och framförallt tålamod. Se arbetet som långsiktigt! Det är svårt och kan ta åratal att se resultat från denna typ av projekt. Skapa bra förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete om skiftarbete och hälsa Det här är exempel på framgångsfaktorer som kan tillämpas på de flesta företag. De fem sista punkterna inriktar sig framförallt på stora företag. n Ta beslut i högsta ledningen att arbetet ska genomföras och är viktig. n Se till att facket och arbetsgivaren är överens om att arbetet är viktigt. n Viktigt att alla chefer går utbildningen och visar att arbetet är viktigt n Låt den lokala projektgruppen bestå av personer från arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. n Bilda om möjligt projektgruppen utifrån en befintlig arbetsgrupp. n Klargör arbetsfördelningen i projektgruppen. n Se till att projektgruppen löpande återkopplar till företagsledningen, arbetsmiljökommittén och på skyddsombudsmöten. n Avsätt mycket tid till att förankra projektet i organisationen. n Låt de fackliga representanterna marknadsföra projektet till sina medlemmar med budskapet: Detta är en chans man bör ta. Det handlar om dig och din hälsa! n Framhåll att utbildningen är baserad på biologisk fakta. n Välj en pilotavdelning som är positiv till att prova något nytt. n Ta in pilotavdelningens chef och skyddsombud i ett tidigt skede i projektmöten. n Ägna mycket tid till att informera pilotavdelningen. n Håll tidplanen. n Träffas regelbundet för avstämningar. 13

15 Genomför hälsoenkäter men inte för ofta n De företag som kombinerar utbildningen med en hälsoenkät bör tänka på att inte upprepa enkäten för ofta. Att förändra vanor tar tid. Därför går det inte att utläsa något resultat på kort sikt. Exempel på åtgärder som företagen testat: Ljusrum Förbättrad nattmat (soppautomat) Frysta piroger och pizzor ersattes av nyttigare alternativ Servering av gemensam frukost för nattskift + förmiddagsskift vid skiftbytet Matlagningskurs bra matlådor för dag- och nattarbete Olika friskvårdsaktiviteter Diskussioner angående arbetstider, skiftens längd etc Test av självvalda arbetstider 14

16 gick Så gick det sedan sedan det Så En utvärdering av projektet genomfördes under mars november Syftet var att beskriva och studera vad som har hänt på individ-, grupp- och organisationsnivå på de 15 företagen som ingick i projektet. Utvärderingen bestod av två delar: Del 1: Inventering av vad har hänt på de 15 företagen. Telefonintervjuer genomfördes med projektledarna och någon/några ur projektgrupperna på de 15 företagen. Del 2: Fallstudier på 5 av företagen. Fallstudie 1: Fokusgrupp vid Sandvik, Sandviken med personer som deltagit i utbildningen om skiftarbete och hälsa. Fallstudie 2: Enkät till deltagare i utbildningen Skiftarbete och hälsa, vid Sandvik Coromant, Gimoverken. Fallstudie 3: Utbildningen Arbete, hälsa och livsstil vid Outokumpu Stainless Avesta. Fallstudie 4: Skiftarbetarkörkortet, Ovako, Hofors. Fallstudie 5: Utbildning vid skiftbyte, Outokumpu Stainless, Degerfors. 15

17 En sammanfattning av resultatet från fallstudie 2 4 visar att: 85% 75% tyckte att utbildningen 37% som helhet var 53% mycket bra eller 78% bra. 50% 85% 75% 37% ansåg att AHA-enkäten 53% var mycket 78% bra eller bra. 50% 63% 75% 37% 53% ansåg att utbildningen 78% gav nya 50% kunskaper om skiftarbete 63% och 41% hälsa i mycket hög/hög grad. 37% 53% 78% tyckte att de 50% kommer att kunna 63% använda kunskaperna 41% praktiskt i mycket hög eller i hög grad. 53% 78% 50% ansåg att de 63% har haft nytta av utbildningen 41% i hög grad eller i viss mån. 78% 50% 63% svarade att de 41% kommer att tänka igenom sina egna vanor. 50% 63% 41% tyckte att utbildningen har förändrat deras sätt att tänka kring skiftarbete och hälsa i hög grad eller i viss mån. 63% 41% svarade att de hade förändrat något efter att ha deltagit i utbildningen. 63% 41% svarade att de hade behållit förändringen. 16

18 Syftet med projektet Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin var att: Utbilda och medvetandegöra skiftarbetets påverkan på hälsan samt hur man kan motverka dessa effekter. Testa nya åtgärder. Företagen utbildar all personal och samtliga nyanställda. Av inventeringen och fallstudierna framkommer det att syftet har uppnåtts i hög grad. Aktiviteter och effekter har skett huvudsakligen på individnivå. En viktig framgångsfaktor är att aktiviteter och utbildningar är väl förankrade i organisationen och hos ledningen. En svårighet som är gemensam för många av företagen, är att det är problematiskt att frigöra personal till aktiviteterna om skiftarbete och hälsa. Fallstudierna visar att det finns skillnader mellan företagen där aktiviteterna är obligatoriska eller frivilliga. Viktigt med bred förankring inom organisationen Hos flertalet företag är det företagshälsovården som har drivande roll. En viktig framgångsfaktor är att det finns en bred förankring inom organisationen, annars blir det sårbart och beroende på enskilda personer. Resultatet visar också att det är en balansgång mellan omfattning av aktiviteter och deras utfall. Blir insatserna korta så är det svårare att uppnå bestående effekter. Det krävs en samlad och återkommande insats för att förändra tankesätt och livsstil. Att utbildningen varit en succé hos de medverkande företagen råder det inget tvivel om. Av de 15 företag som ingick i pilotprojektet håller 8 fortfarande utbildningar. Det visar en sammanställning som bygger på telefonintervjuer med representanter från de olika projektgrupperna. Av de sju som inte håller några utbildningar beskriver en majoritet att de vill komma igång igen. Några av orsakerna till uppehållet är konjunkturnedgången, tidsbrist, att alla redan har fått utbildning eller att företagen återanställer personal som redan har gått utbildningen. 17

19 De utbildar I en majoritet av fallen håller företagshälsovården utbildningarna. På ett par företag är också huvudskyddsombudet en av dem som utbildar. Huvudskyddsombud och företagshälsovård driver det i dag. De rapporterar kvartalsvis till den centrala skyddskommittén. Ovako Hofors Alla får gå Målet med utbildningen var initialt att nå skiftarbetare, men tre av pilotföretagen utbildar i dag samtliga anställda. Det är främst skiftarbetare som går utbildningen, men alla som vill får gå den. LKAB, Kiruna, Malmberget Diskussioner kring skiftgången Alla har en åsikt om vilken skiftgång som är bäst. Utbildningen informerar om hur de biologiska skillnaderna ger människor olika förutsättningar att klara vissa skift bättre eller sämre. Projektet har lett till att det görs försök med olika skiftgång. Vi provar olika varianter på olika ställen under sex månader. Har hittat en form som många tycker är bra. Boliden Rönnskär Vi har startat en grupp som arbetar med scheman. Det är en bestående effekt av projektet. Zinkgruvan En ansvarig projektledare Projektet omfattar många moment och innebär en hel del administration. En förutsättning för att det ska fungera är att ha tydliga roller i projektgruppen och en ansvarig projektledare. Det hänger på att det finns någon som driver det hela Ovako Hofors Det är mycket upp till vem som håller i projektet. Det krävs god kännedom om företaget. Vi hade en mycket bra projektledare. Höganäs i Halmstad och Höganäs 18

20 19

21 Ledningen och cheferna För att uppnå det allra bästa resultatet behöver utbildningen vara förankrad och beslutad av högsta ledningen. Cheferna i organisationen bör vara involverade och själva delta i utbildningen. Det är viktigt att välja en lämplig tidpunkt då även chefen har möjlighet att vara delaktig. Fyra av fem har nytta av utbildningen Utvärdering genom enkät på Sandvik Coromant i Gimo visar mycket positiva resultat. 89% utbildningen gav nya kunskaper 78% har haft nytta av utbildningen 74% utbildningen var bra 63% har förändrat sättet att tänka kring skiftarbete 52% tyckte utbildningsmaterialet var bra 41% har förändrat något efter utbildningen Ovako Hofors 41% har behållit förändringen Källa: Enkät Sandvik Coromant Gimo Utbildningen ger praktisk kunskap Direkt efter en utbildning på Outokumpu Stainless i Avesta fick deltagarna besvara ett antal frågor. Diagrammet visar andelen som i hög grad eller mycket hög grad instämmer i påståendena. 58% utbildningen gav nya kunskaper om hur skiftarbete påverkar hälsan 67% kommer att kunna använda kunskaperna praktiskt 50% kommer att tänka igenom sina vanor 33% kommer att göra förändringar i sin livsstil Källa: Fallstudie Outokumpu Stainless Avesta 20

22 Så tyckte företagen företagen tyckte Så Det är ett bra koncept som håller över tiden. Sandvik i Sandviken Det var ett bra upplägg. Man förstår vad forskningsresultat om skiftarbete och hälsa innebär praktiskt. Boliden Rönnskär Väldigt bra avsnitt om sömn, kost och alkohol. Höganäs i Halmstad och Höganäs Kurserna är helt suveräna. Ovako Bar Smedjebacken Vi lärde oss hur man ska tänka för att kunna sova samt hur och vad man ska äta. Zinkgruvan Projektet har absolut fått bestående effekter. Outokumpu Stainless Degerfors Det är bra med ett skiftarbetskörkort för att minska skadeverkningarna av skiftgången. Vi bedömde utbildningen som väldigt värdefull även om den inte ledde till förändringen som vi önskade. LKAB, Kiruna, Malmberget Utbildningen var jättebra. Seco Tools Fagersta Det har varit en bra satsning. Har svårt att se vad som kunde ha varit bättre. Erasteel Kloster Vikmanshyttan 21

23 Planer för framtiden Många av företagen har ambition att fortsätta med utbildningarna i någon form. Här är några röster. Utbildningen ska vara ett stående inslag för alla nyanställda. Sandvik Coromant Gimo Vi har talat om att köra utbildningen för nyanställda. Borde göra det. Höganäs i Halmstad och Höganäs Vi jobbar aktivt med skiftarbetarkörkortet och håller utbildningen för alla skiftarbetare och tjänstemän under namnet Arbete, hälsa och livsstil. Outokumpu Stainless Avesta Vi har funderingar på att bredda utbildningen till andra personalgrupper. Vi står inför att ta ställning till hur vi ska gå vidare. Boliden Aitik Om man tänker framåt så är det viktigt att acceptera skiftgång som man forskningsmässigt vet är skonsammare. Boliden Rönnskär Vi planerar att bygga fler ljusrum. Ovako Hofors 22

24 Ljusrum Ljusrum Att bygga ljusrum kan vara ett sätt att komma till rätta med problem med dygnsrytmen vid skiftarbete. Många av dem som använder ljusrum sover bättre, känner sig piggare och tycker att de presterar bättre på arbetet, enligt en utvärdering på Ovako i Hofors Majoriteten av dem som besvarade frågorna använde då företagets ljusrum flera gånger i veckan främst på natt- och förmiddagsskiftet. Genomsnittstiden per besök var 20 minuter, vilket också är den kortaste rekommenderade tiden på nattskiftet. Ljus under dagen är nämligen bra för att sova gott på natten. Av samma anledning är det bra att undvika ljusrummet eller solljus efter klockan på nattskiftet och efter klockan på eftermiddagsskiftet. Allt för att få kroppen att vara inställd på att sova. Majoritet blev piggare av ljusrummet En avdelning på Ovako i Hofors svarar så här på hur de reagerat efter att ha använt ljusrummet. 85% De som har testat ljusrummet på nattskiftet känner sig något piggare under nattskiftet 50% Upplevde något mindre sömnighet under arbete och fritid 40% Ansåg sig prestera något bättre på arbetet 40% Uppgav att de känt något mindre nedstämdhet med period av ljusrumsanvändning 40% Upplevde något mindre dålig sömnkvalitet 35% Tyckte det var något mindre svårt att somna Källa: Utvärdering av ljusrum på Ovako, Hofors,

25 Samtliga deltagare i utvärderingen på Ovako skulle råda andra arbetsplatser att göra försök med ljusrum. Ovako i Hofors har redan ett ljusrum men planerar att bygga fler. Här är några kommentarer från utvärderingen: Piggare och bättre prestation vid förmiddagsskift. Bättre sömn (djupare) efter jag använt ljusrum. Piggare under hela nattskiftet. Sover längre efter nattskift. 24

26 Kunskap om sömnen ger aha-upplevelse Redan på 1600-talet var Gimo känt för sitt järnbruk. I dag sätter Sandvik aha-upplevelse Coromant samhället på kartan. Företaget tillverkar merparten av sina verktyg för bearbetning av metall här. Ett arbete som kräver skiftgång i alla dess former tvåskift, treskift, femskift och renodlat nattskift. Av de anställda arbetar personer i någon skiftform. Därför föll det sig naturligt för företaget att delta i AFA Försäkrings pilotprojekt Skiftarbete och hälsa inom stål- och gruvindustrin. Under hösten 2006 gick en grupp på åtta personer handledarutbildningen för att kunna förmedla Skiftarbetarkörkortet till de anställda. Vi drev Skiftarbetarkörkortet som ett projekt med en projektledare, fyra företagssköterskor från företagshälsovården och tre personer från IF Metall, säger Lars Mandahl, verksamhetschef på Sandvik Coromants interna företagshälsovård och tillika gruppens projektledare. Upplägg på utbildningen Projektgruppen bestämde upplägg på utbildningen samt anpassade material och talarmanus till verksamheten och lokala förhållanden. Vi satte till exempel in siffror på alkoholförsäljningen från det lokala Systembolaget, det är lättare att relatera till, säger Mikael Nordström, huvudskyddsombud på IF Metall. Han och en företagssköterska höll i utbildningarna tillsammans. Att facket var med förankrade utbildningen i verksamheten. Det blir lätt ett motstånd om det kommer någon från arbetsgivarsidan och talar om hur man ska 25

27 göra, säger Mikael Nordström. Eva-Britt Skiöld, företagssköterska, håller med: Det kändes väldigt bra att hålla utbildningen tillsammans med en person från IF Metall. Det var viktigt och gav fler infallsvinklar. Ibland kom frågor och synpunkter om produktionen som företagshälsovården inte har inblick i men IF Metall har kunskap om. Fler behövde få utbildning snabbare Under 2007 gick 240 personer utbildningen enligt pilotprojektets mall: Deltagarna fyllde i AHA-enkäten (som kompletterades med provtagning). En individuell återkoppling kom hem i brevlådan. Därefter gick skiftarbetarna utbildningen på fyra timmar fördelat på två tillfällen. Enkätsvaren sammanställdes anonymt på gruppnivå och resultaten användes i det löpande förbättringsarbetet. Ledningsgruppen ansåg att det här var så bra att fler behövde få utbildning snabbare. Alla skulle vara utbildade senast För att öka utbildningstakten valde vi att halvera utbildningen till ett tillfälle à fyra timmar och plocka bort AHA-enkäten, säger Lars Mandahl. Från och med våren 2008 hölls utbildningen varje torsdag mellan 8.00 och

Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare

Skiftarbete. Ett framgångsrikt projekt som lever vidare och Skiftarbete och hälsa hälsa Skiftarbete Ett framgångsrikt projekt som lever vidare Förord Förord Skiftarbete och arbetstider är känsliga ämnen som lätt leder till konflikter på företagen. Utbildningssatsningen

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Värt att veta... Nattarbete

Värt att veta... Nattarbete Värt att veta... Nattarbete De allra flesta människor arbetar dagtid. Några arbetar kvällstid eller på natten. Människan är anpassad för att vara vaken och arbeta under dygnets ljusa tid, det vill säga

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla

Läs mer

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Maria Lennernäs Hushållslärare, Dr Med Sci Docent i nutrition Professor mat & måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Högskolan

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Tid för återhämtning. En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen. Bib 2005

Tid för återhämtning. En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen. Bib 2005 Tid för återhämtning En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen 1 Tid för återhämtning minskar i Väg och Ban-branschen Högre krav Konkurrens, Krav från beställare Mer skiftgång Mer nattarbete Dåligt

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Arne Lowden, docent, sömnspecialist arne.lowden@stress.su.se Besök oss på www.stressforskning.su.se 1 Motmedel

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa?

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa? Arbetstider + återhämtning = hälsa? Sammanfattning Genom medvetandegörande av faktorer som påverkar hälsa, kan vi via beteendeförändringar påverka densamma Riktad utbildning som har stora hälsoeffekter

Läs mer

SÖMN Fakta och praktiska tips

SÖMN Fakta och praktiska tips / SÖMN Fakta och praktiska tips Varför sover vi egentligen? Reparation av kroppen Immunförsvaret aktiveras Uppbyggande hormon insöndras Återhämtning för hjärnan Hjärnan laddar upp energi Minnet uppgraderas

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider?

Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider? Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider? Studiedagar 2017 Transformera ditt ledarskap, 171020 Göran Kecklund, Professor och stf. föreståndare

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Kosten Kroppen Klockan. Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning

Kosten Kroppen Klockan. Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Kosten Kroppen Klockan Maria Lennernäs Professor mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning 1 Innehåll Introduktion Den biologiska rytmen Skola Skiftarbete Äta när och hur ofta? 2 Förr

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare?

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Varför en ny föreskrift? Regeringen prioriterar arbetsmiljön 1. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor 2. Ett hållbart arbetsliv 3.

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Fakta Tips Frågor Anders Åkerlind, leg läkare, Vlg Cajsa Hjertstrand-Nyberg, hälsopedagog, Vlg

Fakta Tips Frågor Anders Åkerlind, leg läkare, Vlg Cajsa Hjertstrand-Nyberg, hälsopedagog, Vlg Må bra tips för nattarbetare Fakta Tips Frågor 2017-03-07 Anders Åkerlind, leg läkare, Vlg Cajsa Hjertstrand-Nyberg, hälsopedagog, Vlg Vad är må bra & hälsa för dig? Hur viktigt är det för dig att må bra

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sov gott! Sova kan du göra när du är pensionär Helt sant. Risken är bara att det blir det enda du orkar med. I alla fall om du inte tar det lite lugnt redan i dag. Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Program 7 miljoner för att minska sjukfrånvaron i Umeå kommun

Program 7 miljoner för att minska sjukfrånvaron i Umeå kommun 1 av 5 Program 7 miljoner för att minska sjukfrånvaron i Umeå kommun 2012-2013 Bakgrund Under 2012 avsatte kommunfullmäktige motsvarande 7 miljoner kronor med syfte att minska sjukfrånvaron i Umeå Kommun.

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras?

Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras? Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras? Gilla jobbet 2017, 171026 Göran Kecklund, Professor och stf. föreståndare Stressforskningsinstitutet (e-post: goran.kecklund@su.se) Innehåll Risker Orsaker

Läs mer

Tips från forskaren Hösten

Tips från forskaren Hösten Tips från forskaren Hösten Stressforskningsinstitutet Hösten Här listas forskarnas tips kring hur man bäst hanterar höstens mörker. Expertens tips inför mörka hösten Forskare Göran Kecklund berättar hur

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa. Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika

Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa. Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Örebro län och landstingen i Sörmland, Värmland och

Läs mer

Hur vi hittar till bra sömn

Hur vi hittar till bra sömn Hur vi hittar till bra sömn Förenklat kan man säga att det finns tre viktiga saker att tänka på när vi har svårt att sova: 1. Bara sova i sängen och inte göra någonting annat till exempel, kolla datorn

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

Vikten av återhämtning vid skiftarbete

Vikten av återhämtning vid skiftarbete Tema: Arbetsmiljö, Säkerhet & Hälsa Nr 3 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Vikten av återhämtning vid skiftarbete Skiftjobb behöver rätt färg på ljuset Ny ledarkonferens 1 KRÖNIKA:

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Vecka: Sömndagbok Jag gick och la mig klockan: Jag somnade efter ungefär. antal min Vaknade du under natten? Hur många gånger och hur länge var du vaken? Jag vaknade klockan: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Det gäller vår framtid!

Det gäller vår framtid! Det gäller vår framtid! Ungdomars hälsa med fokus på självkänsla, kroppsattityd, stress och livsstil Populärversion av Charlotte Post Senneheds magisteruppsats Studien Syftet med studien var att få en

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol BAKGRUND Riskbruk av alkohol är en förhöjd skadlig alkoholkonsumtion. Det orsakar ohälsa, sjukfrånvaro, lägre produktivitet och ökad risk för

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Upplands Väsby Kommun Arthur Henningson och Mikael Eriksson 2012-12-31 ATK, CONSIDER & PARTNERS INNEHÅLL Verksamhet & Hälsa i Upplands Väsby kommun... 2 Medarbetarnas

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Allmänna reflektioner

Allmänna reflektioner Allmänna reflektioner Behövd - efterlängtad Bra namn Belyser de viktigaste risk- och friskfaktorerna Möjliggör förhoppningsvis att FH kan bli mer av en strategisk partner och förflytta insatser från efterhjälpande

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man?

Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man? Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man? Lolita Mörk, leg dietist Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

Fallpreventivt arbete inom VLL. Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting

Fallpreventivt arbete inom VLL. Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting Fallpreventivt arbete inom VLL Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting Historik Bäst i Sverige på att falla! 2014 var det 1680 personer i Västerbotten, 65 år eller äldre, som föll

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde. Svenska företag är bra på att skapa en god fysisk arbetsmiljö,

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer