185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna."

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin Studeranderepresentant Lärarrepresentant Personalrepresentant Kallade Jana Ekebom Dan Nordman Anne Adolfsson Marcus Koskinen-Hagman Inger Rosenberg-Mattsson Christian Böhlström Göran Löfroth Knut Kronström Cecilia Stenman Föredragande Gyrid Högman, förvaltningschef 185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 186 Kallelse och beslutförhet Förvaltningschefen har sammankallat mötet per e-post. Kallelse och föredragningslista har gått ut per e-post Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet är beslutfört. Kallelsen godkänns.

2 187 Val av protokolljusterare för dagens möte Protokoll från föregående möte har tillsänts styrelsens medlemmar, representanter och ersättare i styrelsen. Förslag: Protokoll nr 15 och 16 antecknas för kännedom. Till protokolljusterare för dagens möte utses Anita Husell-Karlström och Martin Nilsson. 188 Information från arbetsgrupp med uppdrag att se över utbildningen inom fordons- och transportbranschen De yrkesmässiga kraven på chaufförer har ökat och lagstiftningen kräver yrkeskompetens av förare i yrkesmässig trafik. Att ha körrätt innebär att man har körkort medan yrkeskompetens anger att man har rätt att utöva sitt yrke. LL om ändring av körkortslagen 2011:37 fastställer att åldersgräns för C-körkort fr.o.m är 21 år, men lagen medger dock att studerande inom yrkesutbildning kan inleda utbildningen för grundläggande yrkeskompetens när han eller hon fyllt 17 år och kan avlägga C-körkort vid fyllda 18 år. Personer som beviljats körkort för buss eller lastbil före har yrkeskompetens i respektive körkortklass, men för att få behålla sin yrkeskompetens måste de genomgå fortbildning för persontrafik före och för godstrafik före samt därefter vart femte år. Lagstiftningen ställer således krav på utbildning inom området. En arbetsgrupp vid Ålands gymnasium bestående av Christian Böhlström, Göran Löfroth, Knut Kronström och Cecilia Stenman har haft till uppgift att kartlägga vilka utmaningar som finns och hur Ålands yrkesgymnasium och vuxenutbildningen kan ge den utbildning som lagen kräver. Ålands näringsliv har under en tid ordnat fortbildningskurser för chaufförer. Den grundläggande yrkeskompetensutbildningen omfattar 280 h för gods- eller persontrafik. För personer som fyllt 21 är utbildningstiden 140 h. Christian Böhlström, Göran Löfroth, Knut Kronström och Cecilia Stenman är kallade till styrelsen för att ge information om utbildningsalternativ inför hösten 2013 och därefter en skiss för 2014 och framdeles.

3 Meddelas för kännedom att förvaltningschef Gyrid Högman har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om rätt att ge utbildning för ADRkörtillstånd (körtillstånd för transport av farligt gods). Motorfordonsbyrån arrangerar körtillståndsprov och utfärdar körtillstånd (LF 1995:66). Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. Styrelsen ger ledningen och arbetsgruppen mandat att arbeta vidare så att styrelsen har ett konkret förslag till nytt utbildningsprogram att ta ställning till i början av Styrelsen förväntar sig en utredning som beskriver behov av logistikutbildning, kostnader, resurser i form av lärare, utrustning, lokaler m.m. inom januari. Om ett nytt utbildningsalternativ ska införas i yrkesgymnasiet hösten 2014 måste styrelsen initiera detta varefter landskapsregeringens tar beslut vilket också förutsätter en förändring av landskapsförordning om gymnasieutbildning (LF 2011:75). 189 Läroplan för gymnasieexamen inom företagsekonomi, merkonom I bilaga presenteras förslag till läroplan för gymnasieexamen inom företagsekonomi med yrkesbeteckningen merkonom. Rikets examensgrunder är grund för yrkesämnenas och de valfria yrkesämnenas uppbyggnad. För allmänna ämnen följs landskapsregeringens läroplan för allmänna ämnen och i övrigt följer läroplanen landskapsregeringens läroplansgrunder fastställda Förslag: Styrelsen beslutar fastställa läroplan för gymnasieexamen inom företagsekonomi. På läroplanen antecknas Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium Beslut: Ärendet återremitterades. Styrelsen förväntar sig att läroplanen ska omarbetas så att den följer bestämmelserna i gymnasielagen (2011:13) och gällande läroplansgrunder (2007:6, fastställda att gälla från ). 190 Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg inom närvårdarutbildningen I bilaga presenteras förslag till läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 sv inom närvårdarutbildningen. Förslag: Styrelen beslutar fastställa läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg inom närvårdarutbildningen. På läroplanen antecknas Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium

4 191 Kvalitetspolicy för Ålands gymnasium Som en del av kvalitetsledningssystemet bör styrelsen fastställa en kvalitetspolicy för Ålands gymnasium. Kvalitetspolicyn presenteras i bilaga till protokollet. Policyn har behandlats i Chefsforum Den har också sänts för utlåtande till lärar/profilkollegium, ledningsgrupper, studeranderåd m.m. Inom angiven tid har också kommit förslag till ändringar som beaktats vid utformandet av det slutliga förslaget. Förslag: Styrelsen fastställer Kvalitetspolicy för Ålands gymnasium. På dokumentet antecknas Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium Ansvarstillägg lektor Allan Johansson Enligt tjänstekollektivavtal för lärare kan till en lärare som förordnats att sköta en mer krävande uppgiftshelhet utbetalas ett ansvarstillägg som utgör 5 10 % av grundlönen. Lektor Allan Johansson har under utbildningsledarens tjänstledighet skött delar av utbildningsledaruppdraget för sjöfartsprogrammet. Förslag: Lektor Allan Johansson tilldelas ett ansvarstillägg på 10 % av grundlönen under tiden och så länge utbildningsledarens tjänstledighet varar. 193 Ansvarstillägg lektor Jana Ekebom Enligt tjänstekollektivavtal för lärare kan till en lärare som förordnats att sköta en mer krävande uppgiftshelhet utbetalas ett ansvarstillägg som utgör 5 10 % av grundlönen. Lektor Jana Ekebom har under utbildningsledarens tjänstledighet skött delar av utbildningsledaruppdraget för sjöfartsprogrammet. Förslag: Lektor Jana Ekebom tilldelas ett ansvarstillägg på 10 % av grundlönen under tiden och så utbildningsledarens tjänstledighet varar.

5 194 Ansvarstillägg lektor Mona Sjöström Enligt tjänstekollektivavtal för lärare kan till en lärare som förordnats att sköta en mer krävande uppgiftshelhet utbetalas ett ansvarstillägg som utgör 5 10 % av grundlönen. Lektor Mona Sjöström fungerar som koordinator för speciallärarna under läsåret. Förslag: Lektor Mona Sjöström tilldelas ett ansvarstillägg på 5 % av grundlönen under läsåret , dvs Ansvarstillägg lektor Bror-Gustav Haasiosalo Lektor Bror-Gustav Haasiosalo ansvarar för ett byggprojekt, ett parhus i Ingby. Det är studerande i byggteknikprogrammets åk 2 som uppför huset under Bror-Gustav Haasiosalos ansvar. Förslag: Lektor Bror-Gustav Haasiosalo beviljas ett ansvarstillägg på 3,5 % av grundlönen som ersättning för sitt entreprenadansvar under tiden Kostnaderna för entreprenadansvaret ska faktureras kunden och lönekostnaden ska specificeras på fakturan. 196 Information från Högskoleverket och Verket för Högskoleservice Förvaltningschef Gyrid Högman har tillsammans med byråchef Elisabeth Storfors besökt Högskoleverket för att få information om allmän behörighet, särskild behörighet och övriga tillträdesregler fr.o.m Sverige inför nya tillträdesregler till högskola och universitet För betyg daterade och tidigare gäller gamla regler. För betyg daterade gäller nya regler. Grundläggande behörighet är examen från en 3-årig gymnasieutbildning samt minst Engelska 6 = Engelska 6 enligt Ålands lyceums läroplan och Matematik 1a/b = 4 sv matematik som allmänt ämne i yrkesgymnasiet. Studerande som kompletterar sin behörighet vid KomVux i Sverige/NTI via Ålands gymnasium måste också avlägga Svenska 3 eftersom Svenska 3 ingår i den grundläggande behörigheten för sökande med svenska betyg.

6 Det är ännu inte fastställt om sökande med betyg från nordiskt land måste ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3. VHS har inte validerat Svenska 3 gentemot kurser/studieveckor. Förslag: Informationen antecknas för kännedom. 197 Avslutning Ordförande avslutade mötet kl Sture Skogberg Ordförande Gyrid Högman Sekreterare Protokollet justerat Anita Husell-Karlström Martin Nilsson

Beslut: Förslaget godkändes.

Beslut: Förslaget godkändes. PROTOKOLL 31.10.2011 Styrelsemöte 16/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 19.00 22.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Dick Tapio Ulf-Peter Westmark Studeranderepresentant

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund PROTOKOLL fört vid extramöte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 augusti 2014 sida 1 av 3 Plats: Datum: Tid: Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän: Skype Paragrafer: 1-5

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer