Här hemma härjar salmonellainfektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här hemma härjar salmonellainfektionerna"

Transkript

1 Nr 3 Oktober 2007 Bland höstens smittskyddsaktualiteter finner vi både nya och gamla diagnoser. I Italien pågår Europas första utbrott med uppemot 300 fall av chikungunyafeber. En myggöverförd virusinfektion, tidigare känd från Afrika och Asien, vars namn på swahili lär beskriva hur den upplevs. Efter en veckas inkubationstid kommer feber och utslag följt av så svår ledvärk att gångaren kroknar. Symtomen är övergående men virus kan finnas kvar i blodet under några veckor. Konvalescenter skall därför inte donera blod eller organ enligt ett färskt meddelandeblad från Socialstyrelsen. Här hemma härjar salmonellainfektionerna bland både människor och djur. Mer om aktuella utbrott i detta nummer. Spridningen av Salmonella parathyphi variant Java kunde efter givande samarbete mellan flera myndigheter knytas till importerad babyspenat. Frågetecknen är desto flera kring pågående Salmonella Reading utbrott. Stora nöt-, svin- & ankbesättningar i Skåne har drabbats medan endast enstaka humanfall spridda över landet konstaterats hittills. Molekylärbiologiskt ser Foto: Håkan Ringberg det ut att vara en och samma stam, men källa och spridningsvägar är inte klarlagda än. Samma gäller den inhemska spridning av Salmonella typhimurium fagtyp 1 som år efter år dyker upp i Skåne under sensommaren bland barn och igelkottar. Hösten är här och då börjar det bli dags för årets influensavaccination. Alla ålderspensionärer i Skåne har rätt till kostnadsfri vaccination. Uppmuntra dem att nyttja detta erbjudande! Vaccination minskar både risken att insjukna i kommande säsongsinfluensa och att drabbas av allvarliga komplikationer. HB Hansson Smittskyddsläkare Innehåll: Aktuellt om influensa... 2 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/ Det första av sommarens salmonellautbrott... 4 Det andra av sommarens salmonellautbrott... 4 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading... 5 Nya rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne... 6 God hygien i vård och behandling för patientens bästa... 6 MikrobiologiNytt: Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant... 7 Har du Skånskt körkort i smittspårning?... 8 Smittspårningsutbildning... 8 Smitnet... 8 Smittskydd Skåne ring eller maila... 8 Tidigare nummer av Smittskydd Skåne kan du hämta på 1

2 AKTUELLT om INFLUENSA Influensaaktiviteten 2006/2007 var något intensivare än föregående säsong men ändå ganska måttlig (Fig 1). Influensan började ta fart kring vecka 7 och nådde sin kulm i vecka 10. En ovanlig händelse för säsongen var att Umeå redan i slutet av november, innan influensan hade etablerat sig i övriga landet, hade ett antal influensafall. Influensa A /H3N2 har varit helt dominerande. Under influensasäsongen registreras ofta en överdödlighet. Under 05/06 noterades inte detta men 06/ 07 var det enligt professor Annika Linde, Smittskyddsinstitutet (SMI) en överdödlighet på ca 2000 personer. Influensa stammar under 06/07 har varit lika de i vaccinet ingående stammarna. Vaccinationsfrekvensen sjönk dock 06/07 jämfört med föregående säsong med ca fem procent i hela landet och så även i Skåne (Fig 2 och 3). Uppgången 2005/2006 var kanske beroende på den stora uppmärksamhet fågelinfluensan fick i massmedia. Dessutom var det 2006/2007 problem vid vaccintillverkningen vilket ledde till försenad influensavaccinering och problem med tillgången. Även i år har det blivit problem med vaccinleveransen. Årets Fig 2. Fig 3. Andel vaccinerade, % Andel vaccinerade, % Fig 1. Diagram för sentinelrapporteringen Kronoberg Jönköping Stockholm Sörmland Värmland Halland Västerbotten Skåne Riksgenomsnitt Kalmar Örebro Östergötland Västra Götaland Dalarna Västmanland Norrbotten Västernorrland Jämtland Uppsala Blekinge Gävleborg Gotland start för influensavaccinering i landet skulle ägt rum rum den 8/10, men skjuts nu fram. Hur den kommande influensasäsongen kommer att bli är alltid Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2005/2006 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2006/2007 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Gotland = fjolårets siffror Kronoberg Jönköping Västerbotten Stockholm Värmland Halland Riksgenomsnitt Jämtland Skåne Kalmar Sörmland Västernorrland Östergötland Blekinge Örebro Uppsala Dalarna Västra Götaland Västmanland Norrbotten Gävleborg Gotland svår att förutsäga. Vi på norra halvklotet studerar hur influensan varit på södra halvklotet under deras vinter- och influensasäsong, som ju föregår vår, för att försöka oss på en forts. nästa sida 2 Diagrammet visar andel (%) patienter med klinisk influensaliknande symptom (ILS) av totala antalet patientbesök. Obs! Då säsongen innehöll 53 veckor har tidigare säsongers kurvor brutits.

3 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/2007 förutsägelse. Australien (men inte övriga södra halvklotet) har haft en mycket större influensaaktivitet föregående säsong, vilket ju kan förebåda en svårare influensasäsong hos oss. Influensa A/H3N2 har dominerat och överensstämt med vaccinet. Med dessa kunskaper är det angeläget att få så många som möjligt av 65 åringarna och äldre, hjärt- och lungsjuka och personer med vissa andra sjukdomar som instabil diabetes att vaccinera sig. I slutet av september i år framförde massmedia att influensavaccinering av äldre ej var så effektivt som man tidigare ansett. Detta baserades på en artikel Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy av Lone Simonsen et al i Lancet (Lancet Infect Dis 2007; 7;658-66). I denna artikel påpekas bl a att influensavaccinationens minskning av dödligheten överskattats. Studier på äldre personer efterlyses. I konklusionen påpekas dock att man ska fortsätta att vaccinera äldre mot influensa, då denna orsakar många dödsfall varje år, och att även om vaccinet är mindre effektivt än vad man tidigare sagt är det bättre än att inte vaccinera. Vaccinet 2007/2008 kommer att ha följande sammansättning (endast H1N1-stammen är utbytt sedan föregående säsong): 1. A/ Salomo öarna/3/2006 (H1N1)- liknande stam 2. A/ Wisconsin/67/2005 (H3N2)- liknande stam 3. B/ Malaysia/26/2004-liknande stam Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Sedan 2002 har Smittskydd Skåne årligen undersökt vaccinationstäckningen bland våra ålderspensionärer. Detta är resultatet av 2007 års undersökning. Samma enkät som skickats ut tidigare år skickades ut till 800 slumpvis utvalda ålderspensionärer, folkbokförda i Skåne län. Från dessa inkom 578 svar (352 kvinnor och 226 män) som kunde inkluderas i analysen. Detta ger en svarsfrekvens på 72,2%. Medianåldern för de svarande var 75 år med ett intervall från 65 till 99 år. Den totala vaccinationstäckningen var 55,5% vilket med Statistiska Centralbyråns siffror för 31 december 2006, motsvarar skånska ålderspensionärer. Detta är färre än inför vintern före (diagram). Av kvinnorna vaccinerade sig 53,7 % vilket motsvarar 63 0 skånska kvinnor medan andelen skånska män som vaccinerade sig var 58,4% eller Könsskillnaden i vaccinationsbenägenhet är inte statistiskt signifikant. Däremot var de som lät vaccinera sig signifikant äldre än de som lät bli (76,1 år vs. 73,9; p<0,001). Personer med sämre hälsa var mindre negativt inställda till vaccination. Skillnaden minskade emellertid Procent och blev icke-signifikant när hälsostatus kontrollerades mot ålder. Som tidigare år fanns vissa regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Den enda skillnaden som var statistiskt hållbar var den mellan nordöstra Skåne där täckningen var bäst (64,2%) och sydvästra Skåne där den var sämst (48,0%). Det är också väldigt tydligt att vanans makt är stor. De som brukar vaccinera sig har vaccinerat sig även inför denna säsong även om 46 personer (13,3%) i detta material uppger att de vaccinerade sig inför säsongen 05/06 men inte inför 06/07. Av dessa 46 pensionärer uppger 12 att de inte tycker att sjukdomen är så farlig som argument för de ändrade vanorna. Detta är över huvud taget det vanligaste argumentet bland de pensionärer som låter bli att vaccinera sig. 15 personer av de 46 ovan var sjuka eller kunde inte få tid när vaccinationen erbjöds. Detta belyser en allmänt spridd missuppfattning att vaccinet bara tillhandahålls en begränsad tid. Alla ålderspensionärer har rätt till gratis vaccination mot influensa när som helst under säsongen, inte bara under kampanjveckorna. De får inte nekas tid! Rosmarie Fält och Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterskor Vaccinatonstäckningen bland skånska ålderspensionärer 1999/ /2007 Gratis 0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 3

4 Det första av sommarens salmonellautbrott Under juli har ett utbrott av Salmonella Stanley förekommit i Sverige med 51 insjuknade. Det var fall runt om i hela Sverige. I Skåne var det åtta personer som drabbades. En nationell epidemiologisk utredning startade. Det var många involverade aktörer (smittskyddsenheterna, miljöförvaltningarna, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket) som tillsammans försökte hitta smittkällan. På telefonmöten diskuterades utveckling och utbredning i landet och strategier lades upp för hur vi skulle gå vidare för att lösa utbrottet. En fallkontrollstudie genomfördes. Den omfattande utredningen tydde på att den troliga smittkällan var alfaalfagroddar, dock har Salmonella Stanley inte hittats i groddarna. Olika typer av groddar har tidigare gett upphov till flera utbrott av salmonella i Sverige. Trots att fröerna genomgår en snabb pastörisering före groddningen får olika typer av groddar anses som känsliga produk- Alfa-alfagroddar trolig smittkälla. Foto: Håkan Ringberg. ter. Det är också viktigt att groddar förvaras i kylskåpstemperatur dvs vid högst +8 grader C. Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Det andra av sommarens salmonellautbrott Sommarens andra riksomfattande salmonellautbrott följde direkt efter Stanley-utbrottet. Detta rörde sig dock om en allvarligare variant av Salmonella nämligen paratyphi B vilken ger upphov till paratyfoidfeber, ett sjukdomstillstånd som ofta blir allvarligare än vid en vanlig salmonellaenterit. Detta utbrott uppmärksammades första veckan i augusti i samband med att S. Stanley-utbrottet började att avta. Den 10/8 hade man åtta säkra fall i landet vilket kommande veckor ökade snabbt. Fall förekom från stora delar av landet men med en stark övervikt för västkusten ned till norra Skåne. Smittskyddsinstitutet koordinerade utredningsarbetet i telefonmöten med deltagare från ett flertal smittskyddsenheter, miljöförvaltningar, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. En fall-kontrollstudie initierades då man intervjuar alla sjukdomsfall och sedan ställer samma frågor till matchade kontroller. Initialt pekade fallen på fisk/kötträtter men ingen signifikant skillnad mot kontrollerna fanns. Nu fick man bredda frågorna till att inkludera även tillbehör till maten som inte står på matsedeln såsom dill, olika typer av sallad, ärtskott och babyspenat. Efter ett ihärdigt arbete från Livsmedelsverket och miljöinspektörerna med att pussla ihop leveranser av olika råvaror till olika ställen kunde man tillsammans med fallkontrollstudien identifiera italiensk babyspenat importerad via grossist i Helsingborg som, med stor sannolikhet, orsak till utbrottet. Saluförbud på produkten lades den 23/8 då antalet smittade var uppe i 107. Då tiden från smittotillfället tills man insjuknar, söker vård, blir provtagen och tills odling och typningar är klara varit nästan två veckor hann det tillkomma ytterligare ett -tal fall med insjuknandedatum före den 23/8. Totalt drabbades 159 personer. Av dessa kom 68 fall från Västra Götaland, ett femtontal från Skåne respektive Halland och Stockholm. Övriga var enstaka fall från 13 olika landsting. Trots saluförbudet har ytterligare ett fåtal fall tillkommit i landet under september månad där utredning ännu inte kunnat ge förklaring. 4 Italiensk babyspenat orsakade med stor sannolikhet sommarens andra salmonellautbott. Foto: Håkan Ringberg. Fotnot: Det föreligger en viss oenighet i landet om typningen. I Skåne typar vi bakterien till S. paratyphi B, variant Java medan Smittskyddinstitutet typar till S. Java. Håkan Ringberg Smittskyddsläkare

5 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading Under sensommaren i år har myndigheter med ansvar för djurs och människors hälsa respektive livsmedelssäkerhet tvingats göra en, om inte helt ny, så tämligen ny bekantskap. Salmonella Reading har nämligen för första gången i Sverige påvisats hos nötkreatur, svin och ankor. Under samma tid har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs och sex humanfall har påvisats varav två från Skåne. Tidigare i Sverige har S. Reading bara påvisats vid tre tillfällen hos djur eller i livsmedel. Serotypen påvisades 1994 i importerat kött från USA och samma år också hos tre krokodiler i en djurpark. År 2002 påvisades serotypen i importerat kalkonkött. Ett fåtal humanfall har årligen rapporterats och då regelmässigt bedömts som utländsk smitta. Stor mjölkkobesättning smittad I mitten av augusti isolerades S. Reading från lymfknuta från en kviga som slaktats vid slakteriet i Kävlinge. Provet hade tagits inom ramen för den rutinmässiga salmonellakontrollen. Kvigan kom från en större mjölkkobesättning i Svedala kommun med närmare 700 nötkreatur varav 240 mjölkkor. Besättningsprovtagningen som sedan gjordes visade att smittan var mycket utbredd i besättningen och de enda djurgrupper som inte var smittade var vissa djurgrupper som gick ute på bete. Ungefär samtidigt som detta stod klart blev också många djur i besättningen kliniskt sjuka med feber, diarré och aborter. Ett 10-tal djur dog och andra sjuka djur fick avlivas av djurskyddsskäl. Kornas mjölkproduktion under den här perioden sjönk kraftigt men har senare återgått till nära det normala. De akuta kliniska symtomen gör att man kan anta att smittan funnits kort tid i besättningen. Samma smitta i svinbesättningar Samma företag som driver mjölkkogården har också smågrisproduktion med 160 suggor och slaktsvinsuppfödning på tre olika gårdar i sydvästra Skåne. Foderanläggningen, gemensam för nötkreaturen och svinen, finns på en av de tre svingårdarna och vid provtagning av foder påvisades S. Reading i vetekross. Detta föranledde provtagning av svinen och utbredd smitta (S. Reading) påvisades hos svinen på två av de tre gårdarna. På grund av bland annat betydande svårigheter att sanera svinstallarna avlivades hela svinbesättningen, närmare grisar, under början av september och djurkropparna destruerades. Och hos ankor Några veckor efter att S. Reading påvisats i mjölkkobesättningen provtogs en grupp om cirka ankor vid en ankuppfödning i sydvästra Skåne. Anledningen till provtagningen var att ankorna skulle slaktas. Analyserna visade att ankorna var smittade med S. Reading. Några symtom på sjukdom hade inte setts hos ankorna. Något uppenbart samband mellan det här fallet och smittan i nötkreaturs-/svinbesättningarna har inte kunnat beläggas mer än en geografisk närhet mellan nötkreatursbesättningen och ankföretagets avelsdjursenhet. Blandfärs smittad För att ytterligare komplicera ärendet har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs med svenskt kött som ursprung. Sambandet mellan blandfärsen och slaktade djur från de ovan beskrivna nöt- och svinbesättningarna är inte entydig men håller på att utredas. Under den här tiden har också sex humanfall med S. Reading rapporterats varav två från Skåne. Smittkälla och samband? Smittskyddsinstitutet (SMI) har klarlagt att alla isolaten av S. Reading från djuren, blandfärsen och humanfallen är identiska. Men än så länge finns luckor i det epidemiologiska sambandet och smittkällan är okänd. Att nötkreaturen och svinen smittats via fodret står klart men olika provtagningar vid foderföretag av foder och foderråvaror, som exempelvis soja, har inte gett något napp vad gäller S. Reading. Sannolikt kommer Jordbruksverket att besluta om provtagning av andra besättningar som levererat slaktdjur från vilka köttråvaror ingått i den aktuella blandfärsen Lennart Sjöland Länsveterinär 5

6 Nya rekommendatoner för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne Det senaste vårdprogrammet för tuberkulos utgavs redan 1992 och många har saknat en uppdatering. Socialstyrelsen tog år 2004 över ansvaret för rekommendationer för tuberkuloshantering vilket kommer att resultera i två skrifter; Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning och vaccination samt ett kunskapsunderlag för diagnostik och behandling. Medan den senare skriften fortfarande redigeras kom den förra ut i januari i år. Eftersom dessa nationella rekommendationer var tämligen allmänt hållna lämnades utrymme för mer specifika riktlinjer på länsnivå. Den referensgrupp för tuberkulos i Skåne som gav ut rekommendationer för Region Skåne 2001 beslutade därför att uppdatera dessa så att de stämmer överens med de nationella riktlinjerna. Dessa nya, skånska rekommendationer kommer under september/oktober 2007 att skickas ut till alla berörda enheter i Skåne och läggas ut på Smittskydd Skånes hemsida. Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska 2007 Tuberkulos Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne GOD HYGIEN i vård och behandling för patientens bästa 1 juli 2006 infördes ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som beskriver vårdgivarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att tillgodose god hygienisk standard i all vård och behandling. Vårdgivaren måste göra vad som krävs för att uppnå detta. Det gäller bland annat lokaler, utrustning, personal och dess kompetens, samt tillgång till vårdhygienisk kompetens. Socialstyrelsen genomförde hösten 2006 en granskning för att se hur vårdgivarna klarat av tillämpa vårdhygien i praktiken. Rapporten finns att läs på (Aktuellt/Nyheter) Vårdhygien i praktiken En nationell verksamhetstillsyn. Förbättring föreslås inom tre områden: Tillämpning av basala hygienrutiner vilket innebär god handhygien och desinfektion med handsprit vid nära kontakt med vårdtagaren. För att kunna genomföra detta krävs att underarmar och händer är fria från klädesplagg, armbandsur och smycken. Kontroll och uppföljning av att hygienrutiner följs samt registrering av vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen anser att en vårdrelaterad infektion ska rapporteras som en avvikelse. Information och utbildning till all personal i vårdhygien. God handhygien, desinfektion med handsprit och händer fria från armbandsur och smycken. Som vårdtagare på sjukhus, på öppenvårdsmottagningar och i kommunal vård ska man kunna känna sig trygg i att vårdpersonalen gör allt för att man inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner samt smitta med antibiotikaresistenta bakterier. Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare 6

7 Antal positiva personer Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant För ett år sedan beskrevs en ny variant av Chlamydia trachomatis (Ct) som inte kunde påvisas med somliga kommersiella test. Den nya varianten av Ct hade förlorat en del av sitt DNA i den s k kryptiska plasmiden. I den del som gått förlorad fanns målområdet för tester både från Roche och Abbott. I Region Skåne hade tidigare använts test från Roche och under 2006 skedde en övergång till Abbotts test. I båda fallen har således den nya varianten missats. Plasmiden som normalt finns hos Ct innehåller ca baspar och har kodningsområden för åtta olika proteiner. Det har visat sig att den nya varianten saknar 377 bp inom den första s k läsramen. Senare har man upptäckt ytterligare en förändring hos den nya varianten med en duplikation på 59 bp precis före den 3:e läsramen. Omtestning Sedan hösten 2006 har vi kompletterat rutinundersökningen med ytterligare testning för att påvisa även den nya varianten. Detta har skett genom omtestning av samtliga negativa prov med alternativa metoder. I de fall man funnit den nya förändrade formen av Ct har detta i efterhand rapporterats till klinikern. Detta har varit en nödlösning i avvaktan på att rutintestet modifierats, vilket dock inneburit betydande olägenhet för alla berörda Fig 1. Förekomst av vildtyp och nya varianten i Skåne. vildtyp ny variant Ett nytt modifierat test har sedan slutet av augusti satts i drift. Utvärdering och formellt godkännande av testet har skett under våren och sommaren Praktiskt betyder detta att varje svar som nu lämnas ut är ett definitivt slutsvar. Ett negativt resultat är således definitivt och kommer inte senare att behöva justeras. Som en serviceåtgärd kommer vi även i fortsättningen lämna ett kompletterande svar om den förändrade formen av Ct påvisats. Detta beräknas kunna ske inom ett par dagar efter att positivsvaret erhållits. Andel positiva (%) Smittskydd Skåne nr 3, 2007 MikrobiologiNytt Begränsad till Sverige? Hur ser då läget ut beträffande den nya varianten av Ct? Helt allmänt kan konstateras att den tycks vara spridd runt om i Sverige medan endast enstaka fall påvisats i våra grannländer. Undersökningar från Holland, England, Frankrike och USA har varit negativa. Den nya varianten tycks därför vara begränsad till Sverige för närvarande även om en spridning till andra länder kan förväntas. Sedan november 2006 har vi påvisat omkring 1300 fall av den förändrade formen av Ct i Skåne. Detta utgör en fjärdedel av samtliga chlamydiainfektioner i Skåne. Utvecklingen finns illustrerad i figur 1. Åldersfördelningen för den nya varianten liknar mycket den för den vanliga typen och alla åldersgrupper tycks vara drabbade (se fig 2) även om den nya varianten är något överrepresenterad bland de yngre. Det är oklart hur länge den nya varianten funnits men vi har kunnat undersöka sparat material från 2000/ Bland 181 sparade isolat av Ct kunde den nya varianten inte påvisas i något fall, vilket talar för att den börjat spridas först under de sista åren. Den kliniska bilden vid infektion med den nya varianten är ännu ofullständigt känd. Konjunktivit hos nyfödda och vuxna, epididymit och reaktiv artrit hos enstaka patienter har dock noterats. En riktad studie av salpingit hos kvinnor pågår. Uppföljning ger viktig information En oväntad biologisk händelse påverkade diagnostiken av Ct-infektioner kraftigt under det gångna året. Den förändrade formen av Ct har också haft en spridningsfördel eftersom den inte kunnat upptäckas av alla tester. Sedan man nu förändrat diagnostiken så att även den nya varianten påvisas föreligger en unik möjlighet att studera effekten av intervention. En noggrann uppföljning av den förändrade formen av Ct kan ge viktig information i detta avseende. Kenneth Persson Överläkare Klinisk Mikrobiologi UMAS Fig 2. Andel positiva (%) i olika åldersgrupper av kvinnor och män med nya varianten och vildtyp. kvinnor-vildtyp män-vildtyp kvinnor-ny variant män-ny variant Jan -06 April -06 Juli -06 Okt -06 Jan -07 April -07 Juli >35 Åldersgrupper 7

8 Har du Skånskt körkort i smittspårning? Välkommen till uppföljningsdag den 25 oktober 2007 på Hotel Stensson i Eslöv. Anmälan till senast den 10/10. Smittspårningsutbildning Höstens smittspårningsutbildning äger rum den 7-8 november. Du som ännu inte har Skånskt körkort i smittspårning anmäl dig! Anmälan gör du till eller Sminet Vi är redan nu uppe i mellan 75 och 80% anmälningar via webben vilket är mycket bra. Målet är dock 100%! Om man skickar anmälningsblankett på papper ska den enligt lagen skickas både till Smittskydd Skåne och Smittskyddsinstitutet (SMI). Om man av misstag bara skickar den till SMI finns risk att vi inte får in informationen i Skåne och då skickar ut påminnelser trots att ni redan skrivit en anmälan. Bäst är i alla lägen att skaffa en inloggning och anmäla via webben då informationen går rakt in i den gemensamma databasen för Smittskydd Skåne och SMI. Utse lämplig kontaktperson på enheten som via e-post till erhåller inloggningsinformation och lösenord. Smittskydd Skåne, Malmö Fax: Telefon: E-post: Hans Bertil Hansson Smittskyddsläkare Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Håkan Ringberg Bitr. smittskyddsläkare Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare Rosmarie Fält Smittskyddssjuksköterska Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Taisto Vierimaa Smittskyddskonsulent Helene Rosenqvist Assistent Smittskydd Skåne, Kristianstad Fax: Smittskydd Skåne E-post: Mattias Waldeck Bitr. smittskyddsläkare Åsa Ståhl Smittskyddssjuksköterska Marie Steen Assistent Ansvarig utgivare: Hans Bertil Hansson Redaktör: Kristina Persson, tel Layout: Ann-Christine Jönsson Tryckeri: Wallin & Dalholm AB, Lund Upplaga: ex 8 Papper: Maxisilk, miljömärkt med Svanen

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion Nr 2 2011 Volym 15 Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Finland

Smittsamma sjukdomar i Finland Smittsamma sjukdomar i Finland 2007 Folkhälsoinstitutets publikationer B 19/2008 Folkhälsoinstitutets publikationer B19/2008 SMITTSAMMA SJUKDOMAR I FINLAND 2007 Redaktion: Terhi Hulkko, Outi Lyytikäinen,

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se omslagsbild. Rödräv, fotograf

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt Tidningen för dig som är medlem i Svenska Djurhälsovården. NO 3/2013 Stora leverflundran på frammarsch Kostnadsfria kurser i lokalbedövning vid kastration Undvik tillväxtsvacka

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009

Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009 Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009 ÅRSRAPPORT FRÅN VILTSJUKDOMSÖVERVAKNINGSPROGRAMMET VID STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 29 INNEHÅLL Förord 3 Personal vid Enhet för patologi och viltsjukdomar 4

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Legionella Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Projekt inom Miljösamverkan Skåne Förteckning över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer