Här hemma härjar salmonellainfektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här hemma härjar salmonellainfektionerna"

Transkript

1 Nr 3 Oktober 2007 Bland höstens smittskyddsaktualiteter finner vi både nya och gamla diagnoser. I Italien pågår Europas första utbrott med uppemot 300 fall av chikungunyafeber. En myggöverförd virusinfektion, tidigare känd från Afrika och Asien, vars namn på swahili lär beskriva hur den upplevs. Efter en veckas inkubationstid kommer feber och utslag följt av så svår ledvärk att gångaren kroknar. Symtomen är övergående men virus kan finnas kvar i blodet under några veckor. Konvalescenter skall därför inte donera blod eller organ enligt ett färskt meddelandeblad från Socialstyrelsen. Här hemma härjar salmonellainfektionerna bland både människor och djur. Mer om aktuella utbrott i detta nummer. Spridningen av Salmonella parathyphi variant Java kunde efter givande samarbete mellan flera myndigheter knytas till importerad babyspenat. Frågetecknen är desto flera kring pågående Salmonella Reading utbrott. Stora nöt-, svin- & ankbesättningar i Skåne har drabbats medan endast enstaka humanfall spridda över landet konstaterats hittills. Molekylärbiologiskt ser Foto: Håkan Ringberg det ut att vara en och samma stam, men källa och spridningsvägar är inte klarlagda än. Samma gäller den inhemska spridning av Salmonella typhimurium fagtyp 1 som år efter år dyker upp i Skåne under sensommaren bland barn och igelkottar. Hösten är här och då börjar det bli dags för årets influensavaccination. Alla ålderspensionärer i Skåne har rätt till kostnadsfri vaccination. Uppmuntra dem att nyttja detta erbjudande! Vaccination minskar både risken att insjukna i kommande säsongsinfluensa och att drabbas av allvarliga komplikationer. HB Hansson Smittskyddsläkare Innehåll: Aktuellt om influensa... 2 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/ Det första av sommarens salmonellautbrott... 4 Det andra av sommarens salmonellautbrott... 4 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading... 5 Nya rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne... 6 God hygien i vård och behandling för patientens bästa... 6 MikrobiologiNytt: Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant... 7 Har du Skånskt körkort i smittspårning?... 8 Smittspårningsutbildning... 8 Smitnet... 8 Smittskydd Skåne ring eller maila... 8 Tidigare nummer av Smittskydd Skåne kan du hämta på 1

2 AKTUELLT om INFLUENSA Influensaaktiviteten 2006/2007 var något intensivare än föregående säsong men ändå ganska måttlig (Fig 1). Influensan började ta fart kring vecka 7 och nådde sin kulm i vecka 10. En ovanlig händelse för säsongen var att Umeå redan i slutet av november, innan influensan hade etablerat sig i övriga landet, hade ett antal influensafall. Influensa A /H3N2 har varit helt dominerande. Under influensasäsongen registreras ofta en överdödlighet. Under 05/06 noterades inte detta men 06/ 07 var det enligt professor Annika Linde, Smittskyddsinstitutet (SMI) en överdödlighet på ca 2000 personer. Influensa stammar under 06/07 har varit lika de i vaccinet ingående stammarna. Vaccinationsfrekvensen sjönk dock 06/07 jämfört med föregående säsong med ca fem procent i hela landet och så även i Skåne (Fig 2 och 3). Uppgången 2005/2006 var kanske beroende på den stora uppmärksamhet fågelinfluensan fick i massmedia. Dessutom var det 2006/2007 problem vid vaccintillverkningen vilket ledde till försenad influensavaccinering och problem med tillgången. Även i år har det blivit problem med vaccinleveransen. Årets Fig 2. Fig 3. Andel vaccinerade, % Andel vaccinerade, % Fig 1. Diagram för sentinelrapporteringen Kronoberg Jönköping Stockholm Sörmland Värmland Halland Västerbotten Skåne Riksgenomsnitt Kalmar Örebro Östergötland Västra Götaland Dalarna Västmanland Norrbotten Västernorrland Jämtland Uppsala Blekinge Gävleborg Gotland start för influensavaccinering i landet skulle ägt rum rum den 8/10, men skjuts nu fram. Hur den kommande influensasäsongen kommer att bli är alltid Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2005/2006 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2006/2007 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Gotland = fjolårets siffror Kronoberg Jönköping Västerbotten Stockholm Värmland Halland Riksgenomsnitt Jämtland Skåne Kalmar Sörmland Västernorrland Östergötland Blekinge Örebro Uppsala Dalarna Västra Götaland Västmanland Norrbotten Gävleborg Gotland svår att förutsäga. Vi på norra halvklotet studerar hur influensan varit på södra halvklotet under deras vinter- och influensasäsong, som ju föregår vår, för att försöka oss på en forts. nästa sida 2 Diagrammet visar andel (%) patienter med klinisk influensaliknande symptom (ILS) av totala antalet patientbesök. Obs! Då säsongen innehöll 53 veckor har tidigare säsongers kurvor brutits.

3 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/2007 förutsägelse. Australien (men inte övriga södra halvklotet) har haft en mycket större influensaaktivitet föregående säsong, vilket ju kan förebåda en svårare influensasäsong hos oss. Influensa A/H3N2 har dominerat och överensstämt med vaccinet. Med dessa kunskaper är det angeläget att få så många som möjligt av 65 åringarna och äldre, hjärt- och lungsjuka och personer med vissa andra sjukdomar som instabil diabetes att vaccinera sig. I slutet av september i år framförde massmedia att influensavaccinering av äldre ej var så effektivt som man tidigare ansett. Detta baserades på en artikel Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy av Lone Simonsen et al i Lancet (Lancet Infect Dis 2007; 7;658-66). I denna artikel påpekas bl a att influensavaccinationens minskning av dödligheten överskattats. Studier på äldre personer efterlyses. I konklusionen påpekas dock att man ska fortsätta att vaccinera äldre mot influensa, då denna orsakar många dödsfall varje år, och att även om vaccinet är mindre effektivt än vad man tidigare sagt är det bättre än att inte vaccinera. Vaccinet 2007/2008 kommer att ha följande sammansättning (endast H1N1-stammen är utbytt sedan föregående säsong): 1. A/ Salomo öarna/3/2006 (H1N1)- liknande stam 2. A/ Wisconsin/67/2005 (H3N2)- liknande stam 3. B/ Malaysia/26/2004-liknande stam Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Sedan 2002 har Smittskydd Skåne årligen undersökt vaccinationstäckningen bland våra ålderspensionärer. Detta är resultatet av 2007 års undersökning. Samma enkät som skickats ut tidigare år skickades ut till 800 slumpvis utvalda ålderspensionärer, folkbokförda i Skåne län. Från dessa inkom 578 svar (352 kvinnor och 226 män) som kunde inkluderas i analysen. Detta ger en svarsfrekvens på 72,2%. Medianåldern för de svarande var 75 år med ett intervall från 65 till 99 år. Den totala vaccinationstäckningen var 55,5% vilket med Statistiska Centralbyråns siffror för 31 december 2006, motsvarar skånska ålderspensionärer. Detta är färre än inför vintern före (diagram). Av kvinnorna vaccinerade sig 53,7 % vilket motsvarar 63 0 skånska kvinnor medan andelen skånska män som vaccinerade sig var 58,4% eller Könsskillnaden i vaccinationsbenägenhet är inte statistiskt signifikant. Däremot var de som lät vaccinera sig signifikant äldre än de som lät bli (76,1 år vs. 73,9; p<0,001). Personer med sämre hälsa var mindre negativt inställda till vaccination. Skillnaden minskade emellertid Procent och blev icke-signifikant när hälsostatus kontrollerades mot ålder. Som tidigare år fanns vissa regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Den enda skillnaden som var statistiskt hållbar var den mellan nordöstra Skåne där täckningen var bäst (64,2%) och sydvästra Skåne där den var sämst (48,0%). Det är också väldigt tydligt att vanans makt är stor. De som brukar vaccinera sig har vaccinerat sig även inför denna säsong även om 46 personer (13,3%) i detta material uppger att de vaccinerade sig inför säsongen 05/06 men inte inför 06/07. Av dessa 46 pensionärer uppger 12 att de inte tycker att sjukdomen är så farlig som argument för de ändrade vanorna. Detta är över huvud taget det vanligaste argumentet bland de pensionärer som låter bli att vaccinera sig. 15 personer av de 46 ovan var sjuka eller kunde inte få tid när vaccinationen erbjöds. Detta belyser en allmänt spridd missuppfattning att vaccinet bara tillhandahålls en begränsad tid. Alla ålderspensionärer har rätt till gratis vaccination mot influensa när som helst under säsongen, inte bara under kampanjveckorna. De får inte nekas tid! Rosmarie Fält och Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterskor Vaccinatonstäckningen bland skånska ålderspensionärer 1999/ /2007 Gratis 0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 3

4 Det första av sommarens salmonellautbrott Under juli har ett utbrott av Salmonella Stanley förekommit i Sverige med 51 insjuknade. Det var fall runt om i hela Sverige. I Skåne var det åtta personer som drabbades. En nationell epidemiologisk utredning startade. Det var många involverade aktörer (smittskyddsenheterna, miljöförvaltningarna, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket) som tillsammans försökte hitta smittkällan. På telefonmöten diskuterades utveckling och utbredning i landet och strategier lades upp för hur vi skulle gå vidare för att lösa utbrottet. En fallkontrollstudie genomfördes. Den omfattande utredningen tydde på att den troliga smittkällan var alfaalfagroddar, dock har Salmonella Stanley inte hittats i groddarna. Olika typer av groddar har tidigare gett upphov till flera utbrott av salmonella i Sverige. Trots att fröerna genomgår en snabb pastörisering före groddningen får olika typer av groddar anses som känsliga produk- Alfa-alfagroddar trolig smittkälla. Foto: Håkan Ringberg. ter. Det är också viktigt att groddar förvaras i kylskåpstemperatur dvs vid högst +8 grader C. Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Det andra av sommarens salmonellautbrott Sommarens andra riksomfattande salmonellautbrott följde direkt efter Stanley-utbrottet. Detta rörde sig dock om en allvarligare variant av Salmonella nämligen paratyphi B vilken ger upphov till paratyfoidfeber, ett sjukdomstillstånd som ofta blir allvarligare än vid en vanlig salmonellaenterit. Detta utbrott uppmärksammades första veckan i augusti i samband med att S. Stanley-utbrottet började att avta. Den 10/8 hade man åtta säkra fall i landet vilket kommande veckor ökade snabbt. Fall förekom från stora delar av landet men med en stark övervikt för västkusten ned till norra Skåne. Smittskyddsinstitutet koordinerade utredningsarbetet i telefonmöten med deltagare från ett flertal smittskyddsenheter, miljöförvaltningar, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. En fall-kontrollstudie initierades då man intervjuar alla sjukdomsfall och sedan ställer samma frågor till matchade kontroller. Initialt pekade fallen på fisk/kötträtter men ingen signifikant skillnad mot kontrollerna fanns. Nu fick man bredda frågorna till att inkludera även tillbehör till maten som inte står på matsedeln såsom dill, olika typer av sallad, ärtskott och babyspenat. Efter ett ihärdigt arbete från Livsmedelsverket och miljöinspektörerna med att pussla ihop leveranser av olika råvaror till olika ställen kunde man tillsammans med fallkontrollstudien identifiera italiensk babyspenat importerad via grossist i Helsingborg som, med stor sannolikhet, orsak till utbrottet. Saluförbud på produkten lades den 23/8 då antalet smittade var uppe i 107. Då tiden från smittotillfället tills man insjuknar, söker vård, blir provtagen och tills odling och typningar är klara varit nästan två veckor hann det tillkomma ytterligare ett -tal fall med insjuknandedatum före den 23/8. Totalt drabbades 159 personer. Av dessa kom 68 fall från Västra Götaland, ett femtontal från Skåne respektive Halland och Stockholm. Övriga var enstaka fall från 13 olika landsting. Trots saluförbudet har ytterligare ett fåtal fall tillkommit i landet under september månad där utredning ännu inte kunnat ge förklaring. 4 Italiensk babyspenat orsakade med stor sannolikhet sommarens andra salmonellautbott. Foto: Håkan Ringberg. Fotnot: Det föreligger en viss oenighet i landet om typningen. I Skåne typar vi bakterien till S. paratyphi B, variant Java medan Smittskyddinstitutet typar till S. Java. Håkan Ringberg Smittskyddsläkare

5 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading Under sensommaren i år har myndigheter med ansvar för djurs och människors hälsa respektive livsmedelssäkerhet tvingats göra en, om inte helt ny, så tämligen ny bekantskap. Salmonella Reading har nämligen för första gången i Sverige påvisats hos nötkreatur, svin och ankor. Under samma tid har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs och sex humanfall har påvisats varav två från Skåne. Tidigare i Sverige har S. Reading bara påvisats vid tre tillfällen hos djur eller i livsmedel. Serotypen påvisades 1994 i importerat kött från USA och samma år också hos tre krokodiler i en djurpark. År 2002 påvisades serotypen i importerat kalkonkött. Ett fåtal humanfall har årligen rapporterats och då regelmässigt bedömts som utländsk smitta. Stor mjölkkobesättning smittad I mitten av augusti isolerades S. Reading från lymfknuta från en kviga som slaktats vid slakteriet i Kävlinge. Provet hade tagits inom ramen för den rutinmässiga salmonellakontrollen. Kvigan kom från en större mjölkkobesättning i Svedala kommun med närmare 700 nötkreatur varav 240 mjölkkor. Besättningsprovtagningen som sedan gjordes visade att smittan var mycket utbredd i besättningen och de enda djurgrupper som inte var smittade var vissa djurgrupper som gick ute på bete. Ungefär samtidigt som detta stod klart blev också många djur i besättningen kliniskt sjuka med feber, diarré och aborter. Ett 10-tal djur dog och andra sjuka djur fick avlivas av djurskyddsskäl. Kornas mjölkproduktion under den här perioden sjönk kraftigt men har senare återgått till nära det normala. De akuta kliniska symtomen gör att man kan anta att smittan funnits kort tid i besättningen. Samma smitta i svinbesättningar Samma företag som driver mjölkkogården har också smågrisproduktion med 160 suggor och slaktsvinsuppfödning på tre olika gårdar i sydvästra Skåne. Foderanläggningen, gemensam för nötkreaturen och svinen, finns på en av de tre svingårdarna och vid provtagning av foder påvisades S. Reading i vetekross. Detta föranledde provtagning av svinen och utbredd smitta (S. Reading) påvisades hos svinen på två av de tre gårdarna. På grund av bland annat betydande svårigheter att sanera svinstallarna avlivades hela svinbesättningen, närmare grisar, under början av september och djurkropparna destruerades. Och hos ankor Några veckor efter att S. Reading påvisats i mjölkkobesättningen provtogs en grupp om cirka ankor vid en ankuppfödning i sydvästra Skåne. Anledningen till provtagningen var att ankorna skulle slaktas. Analyserna visade att ankorna var smittade med S. Reading. Några symtom på sjukdom hade inte setts hos ankorna. Något uppenbart samband mellan det här fallet och smittan i nötkreaturs-/svinbesättningarna har inte kunnat beläggas mer än en geografisk närhet mellan nötkreatursbesättningen och ankföretagets avelsdjursenhet. Blandfärs smittad För att ytterligare komplicera ärendet har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs med svenskt kött som ursprung. Sambandet mellan blandfärsen och slaktade djur från de ovan beskrivna nöt- och svinbesättningarna är inte entydig men håller på att utredas. Under den här tiden har också sex humanfall med S. Reading rapporterats varav två från Skåne. Smittkälla och samband? Smittskyddsinstitutet (SMI) har klarlagt att alla isolaten av S. Reading från djuren, blandfärsen och humanfallen är identiska. Men än så länge finns luckor i det epidemiologiska sambandet och smittkällan är okänd. Att nötkreaturen och svinen smittats via fodret står klart men olika provtagningar vid foderföretag av foder och foderråvaror, som exempelvis soja, har inte gett något napp vad gäller S. Reading. Sannolikt kommer Jordbruksverket att besluta om provtagning av andra besättningar som levererat slaktdjur från vilka köttråvaror ingått i den aktuella blandfärsen Lennart Sjöland Länsveterinär 5

6 Nya rekommendatoner för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne Det senaste vårdprogrammet för tuberkulos utgavs redan 1992 och många har saknat en uppdatering. Socialstyrelsen tog år 2004 över ansvaret för rekommendationer för tuberkuloshantering vilket kommer att resultera i två skrifter; Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning och vaccination samt ett kunskapsunderlag för diagnostik och behandling. Medan den senare skriften fortfarande redigeras kom den förra ut i januari i år. Eftersom dessa nationella rekommendationer var tämligen allmänt hållna lämnades utrymme för mer specifika riktlinjer på länsnivå. Den referensgrupp för tuberkulos i Skåne som gav ut rekommendationer för Region Skåne 2001 beslutade därför att uppdatera dessa så att de stämmer överens med de nationella riktlinjerna. Dessa nya, skånska rekommendationer kommer under september/oktober 2007 att skickas ut till alla berörda enheter i Skåne och läggas ut på Smittskydd Skånes hemsida. Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska 2007 Tuberkulos Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne GOD HYGIEN i vård och behandling för patientens bästa 1 juli 2006 infördes ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som beskriver vårdgivarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att tillgodose god hygienisk standard i all vård och behandling. Vårdgivaren måste göra vad som krävs för att uppnå detta. Det gäller bland annat lokaler, utrustning, personal och dess kompetens, samt tillgång till vårdhygienisk kompetens. Socialstyrelsen genomförde hösten 2006 en granskning för att se hur vårdgivarna klarat av tillämpa vårdhygien i praktiken. Rapporten finns att läs på (Aktuellt/Nyheter) Vårdhygien i praktiken En nationell verksamhetstillsyn. Förbättring föreslås inom tre områden: Tillämpning av basala hygienrutiner vilket innebär god handhygien och desinfektion med handsprit vid nära kontakt med vårdtagaren. För att kunna genomföra detta krävs att underarmar och händer är fria från klädesplagg, armbandsur och smycken. Kontroll och uppföljning av att hygienrutiner följs samt registrering av vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen anser att en vårdrelaterad infektion ska rapporteras som en avvikelse. Information och utbildning till all personal i vårdhygien. God handhygien, desinfektion med handsprit och händer fria från armbandsur och smycken. Som vårdtagare på sjukhus, på öppenvårdsmottagningar och i kommunal vård ska man kunna känna sig trygg i att vårdpersonalen gör allt för att man inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner samt smitta med antibiotikaresistenta bakterier. Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare 6

7 Antal positiva personer Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant För ett år sedan beskrevs en ny variant av Chlamydia trachomatis (Ct) som inte kunde påvisas med somliga kommersiella test. Den nya varianten av Ct hade förlorat en del av sitt DNA i den s k kryptiska plasmiden. I den del som gått förlorad fanns målområdet för tester både från Roche och Abbott. I Region Skåne hade tidigare använts test från Roche och under 2006 skedde en övergång till Abbotts test. I båda fallen har således den nya varianten missats. Plasmiden som normalt finns hos Ct innehåller ca baspar och har kodningsområden för åtta olika proteiner. Det har visat sig att den nya varianten saknar 377 bp inom den första s k läsramen. Senare har man upptäckt ytterligare en förändring hos den nya varianten med en duplikation på 59 bp precis före den 3:e läsramen. Omtestning Sedan hösten 2006 har vi kompletterat rutinundersökningen med ytterligare testning för att påvisa även den nya varianten. Detta har skett genom omtestning av samtliga negativa prov med alternativa metoder. I de fall man funnit den nya förändrade formen av Ct har detta i efterhand rapporterats till klinikern. Detta har varit en nödlösning i avvaktan på att rutintestet modifierats, vilket dock inneburit betydande olägenhet för alla berörda Fig 1. Förekomst av vildtyp och nya varianten i Skåne. vildtyp ny variant Ett nytt modifierat test har sedan slutet av augusti satts i drift. Utvärdering och formellt godkännande av testet har skett under våren och sommaren Praktiskt betyder detta att varje svar som nu lämnas ut är ett definitivt slutsvar. Ett negativt resultat är således definitivt och kommer inte senare att behöva justeras. Som en serviceåtgärd kommer vi även i fortsättningen lämna ett kompletterande svar om den förändrade formen av Ct påvisats. Detta beräknas kunna ske inom ett par dagar efter att positivsvaret erhållits. Andel positiva (%) Smittskydd Skåne nr 3, 2007 MikrobiologiNytt Begränsad till Sverige? Hur ser då läget ut beträffande den nya varianten av Ct? Helt allmänt kan konstateras att den tycks vara spridd runt om i Sverige medan endast enstaka fall påvisats i våra grannländer. Undersökningar från Holland, England, Frankrike och USA har varit negativa. Den nya varianten tycks därför vara begränsad till Sverige för närvarande även om en spridning till andra länder kan förväntas. Sedan november 2006 har vi påvisat omkring 1300 fall av den förändrade formen av Ct i Skåne. Detta utgör en fjärdedel av samtliga chlamydiainfektioner i Skåne. Utvecklingen finns illustrerad i figur 1. Åldersfördelningen för den nya varianten liknar mycket den för den vanliga typen och alla åldersgrupper tycks vara drabbade (se fig 2) även om den nya varianten är något överrepresenterad bland de yngre. Det är oklart hur länge den nya varianten funnits men vi har kunnat undersöka sparat material från 2000/ Bland 181 sparade isolat av Ct kunde den nya varianten inte påvisas i något fall, vilket talar för att den börjat spridas först under de sista åren. Den kliniska bilden vid infektion med den nya varianten är ännu ofullständigt känd. Konjunktivit hos nyfödda och vuxna, epididymit och reaktiv artrit hos enstaka patienter har dock noterats. En riktad studie av salpingit hos kvinnor pågår. Uppföljning ger viktig information En oväntad biologisk händelse påverkade diagnostiken av Ct-infektioner kraftigt under det gångna året. Den förändrade formen av Ct har också haft en spridningsfördel eftersom den inte kunnat upptäckas av alla tester. Sedan man nu förändrat diagnostiken så att även den nya varianten påvisas föreligger en unik möjlighet att studera effekten av intervention. En noggrann uppföljning av den förändrade formen av Ct kan ge viktig information i detta avseende. Kenneth Persson Överläkare Klinisk Mikrobiologi UMAS Fig 2. Andel positiva (%) i olika åldersgrupper av kvinnor och män med nya varianten och vildtyp. kvinnor-vildtyp män-vildtyp kvinnor-ny variant män-ny variant Jan -06 April -06 Juli -06 Okt -06 Jan -07 April -07 Juli >35 Åldersgrupper 7

8 Har du Skånskt körkort i smittspårning? Välkommen till uppföljningsdag den 25 oktober 2007 på Hotel Stensson i Eslöv. Anmälan till senast den 10/10. Smittspårningsutbildning Höstens smittspårningsutbildning äger rum den 7-8 november. Du som ännu inte har Skånskt körkort i smittspårning anmäl dig! Anmälan gör du till eller Sminet Vi är redan nu uppe i mellan 75 och 80% anmälningar via webben vilket är mycket bra. Målet är dock 100%! Om man skickar anmälningsblankett på papper ska den enligt lagen skickas både till Smittskydd Skåne och Smittskyddsinstitutet (SMI). Om man av misstag bara skickar den till SMI finns risk att vi inte får in informationen i Skåne och då skickar ut påminnelser trots att ni redan skrivit en anmälan. Bäst är i alla lägen att skaffa en inloggning och anmäla via webben då informationen går rakt in i den gemensamma databasen för Smittskydd Skåne och SMI. Utse lämplig kontaktperson på enheten som via e-post till erhåller inloggningsinformation och lösenord. Smittskydd Skåne, Malmö Fax: Telefon: E-post: Hans Bertil Hansson Smittskyddsläkare Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Håkan Ringberg Bitr. smittskyddsläkare Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare Rosmarie Fält Smittskyddssjuksköterska Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Taisto Vierimaa Smittskyddskonsulent Helene Rosenqvist Assistent Smittskydd Skåne, Kristianstad Fax: Smittskydd Skåne E-post: Mattias Waldeck Bitr. smittskyddsläkare Åsa Ståhl Smittskyddssjuksköterska Marie Steen Assistent Ansvarig utgivare: Hans Bertil Hansson Redaktör: Kristina Persson, tel Layout: Ann-Christine Jönsson Tryckeri: Wallin & Dalholm AB, Lund Upplaga: ex 8 Papper: Maxisilk, miljömärkt med Svanen

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1).

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1). rapport för 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget 4 (19-25/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november).

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november). Influensarapport för 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget 47 (21 27 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 2 (5-11/1).

Influensarapport för vecka 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 2 (5-11/1). rapport för 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget 2 (5-11/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2014

Influensarapport för vecka 17-18, 2014 rapport för 17-18, 2014 Denna rapport publicerades den 8 maj 2014 och redovisar influensaläget 17-18 (21/4 4/5). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2013

Influensarapport för vecka 44, 2013 rapport för 44, 2013 Denna rapport publicerades den 7 november 2013 och redovisar influensaläget 44 (28/10 3/11) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2013

Influensarapport för vecka 49, 2013 Influensarapport för 49, 2013 Denna rapport publicerades den 12 december 2013 och redovisar influensaläget 49 (2/12 8/12) 2013. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Vad visar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Influensarapport för vecka 15-16, 2014

Influensarapport för vecka 15-16, 2014 rapport för 15-16, 2014 Denna rapport publicerades den 24 april 2014 och redovisar influensaläget 15-16 (7-20/4). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars).

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars). Influensarapport för 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget 12 (21 27 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 1, 2014

Influensarapport för vecka 1, 2014 Influensarapport för 1, 2014 Denna rapport publicerades den 9 januari 2014 och redovisar influensaläget 1 (30/12 5/1) 2014. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 52, , 2017

Influensarapport för vecka 52, , 2017 Influensarapport för 52, 2016 1, 2017 Denna rapport publicerades den 12 januari 2017 och redovisar influensaläget 52-1 (26 dec 8 jan). Uppdaterad 13 jan 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars).

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars). Influensarapport för 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget 10 (7-13 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 8 (16/2-22/2).

Influensarapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 8 (16/2-22/2). rapport för 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget 8 (16/2-22/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november).

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november). Influensarapport för 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget 44 (31 oktober 6 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensasäsongen och kommande säsong

Influensasäsongen och kommande säsong Influensasäsongen 2015 2016 och kommande säsong AnnaSara Carnahan Epidemiolog Folkhälsomyndigheten annasara.carnahan@folkhalsomyndigheten.se 2016-09-26 2015-2016 3 Anmälningsplikt för alla influensafall

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars). Influensarapport för 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget 9 (29 februari 10 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10).

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10). rapport för 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget 40 (29/9-5/10). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Influensarapport för vecka 53, , 2016

Influensarapport för vecka 53, , 2016 Influensarapport för 53, 2015-1, 2016 Denna rapport publicerades den 14 januari 2016 och redovisar influensaläget 53-1 (28 december 10 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Influensarapport för vecka 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 50 (8/12-14/12).

Influensarapport för vecka 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 50 (8/12-14/12). rapport för 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget 50 (8/12-14/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004.

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. 1 (6) Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. Sammanfattning: Rapporter inlämnades från 3 152 skolor med totalt 120 931 elever, vilket motsvarar

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari). Influensarapport för 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget 5 (1 7 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Länsmöte för livsmedelsinspektörer i Skåne Hässleholm 21 april 2016

Länsmöte för livsmedelsinspektörer i Skåne Hässleholm 21 april 2016 Länsmöte för livsmedelsinspektörer i Skåne Hässleholm 21 april 2016 Ulla Stamer Håkan Ringberg Smittskydd Skåne Smittskydd Skåne Campylobacter Vad beror ökningen på? SVA-studie 2012: Källattributionsstudien

Läs mer

Innehåll: Årets influensa Utvärdering av influensavaccinationer Skolvaccinationer Antibiotikaförbrukning Klamydia

Innehåll: Årets influensa Utvärdering av influensavaccinationer Skolvaccinationer Antibiotikaförbrukning Klamydia Nr: 3/27 Sid:1 Innehåll: Årets influensa Utvärdering av influensavaccinationer Skolvaccinationer Antibiotikaförbrukning Klamydia INFLUENSA Årets influensa kom strax före sportlovet och är fortfarande inte

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2).

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2). Influensarapport för 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget 6 (2-8/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014

Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014 Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014 Redaktionen Elsie Castro och Lena Sundqvist Rapporten publicerades 2014-07-03 Sammanfattning I familjen Calicivirus ingår bland annat norovirus och sapovirus,

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj).

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj). Influensarapport för 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget 17-18 (25 april 8 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten November 2016 Laboratoriemedicinska

Läs mer

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25 MRSA 2013 2013 har 72 fall av MRSA anmälts till smittskyddsenheten. Tre av fallen har visat sig vara transienta bärare*. De sista tre åren har antal fall ökat något i Östergötland. Det har inte skett några

Läs mer

Influensarapport för vecka 13-14, 2014

Influensarapport för vecka 13-14, 2014 rapport för 13-14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar influensaläget 13-14 (31/3 6/4). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Legionella - smittspårning

Legionella - smittspårning Legionella - smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Legionella Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA December 2013 Nr 2 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Influensa Särskild vaccinationsinsats mot polio Tetanus Reviderade smittskyddsblad - hiv Folkhälsomyndighet 2014 Säsongsinfluensan

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer