Här hemma härjar salmonellainfektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här hemma härjar salmonellainfektionerna"

Transkript

1 Nr 3 Oktober 2007 Bland höstens smittskyddsaktualiteter finner vi både nya och gamla diagnoser. I Italien pågår Europas första utbrott med uppemot 300 fall av chikungunyafeber. En myggöverförd virusinfektion, tidigare känd från Afrika och Asien, vars namn på swahili lär beskriva hur den upplevs. Efter en veckas inkubationstid kommer feber och utslag följt av så svår ledvärk att gångaren kroknar. Symtomen är övergående men virus kan finnas kvar i blodet under några veckor. Konvalescenter skall därför inte donera blod eller organ enligt ett färskt meddelandeblad från Socialstyrelsen. Här hemma härjar salmonellainfektionerna bland både människor och djur. Mer om aktuella utbrott i detta nummer. Spridningen av Salmonella parathyphi variant Java kunde efter givande samarbete mellan flera myndigheter knytas till importerad babyspenat. Frågetecknen är desto flera kring pågående Salmonella Reading utbrott. Stora nöt-, svin- & ankbesättningar i Skåne har drabbats medan endast enstaka humanfall spridda över landet konstaterats hittills. Molekylärbiologiskt ser Foto: Håkan Ringberg det ut att vara en och samma stam, men källa och spridningsvägar är inte klarlagda än. Samma gäller den inhemska spridning av Salmonella typhimurium fagtyp 1 som år efter år dyker upp i Skåne under sensommaren bland barn och igelkottar. Hösten är här och då börjar det bli dags för årets influensavaccination. Alla ålderspensionärer i Skåne har rätt till kostnadsfri vaccination. Uppmuntra dem att nyttja detta erbjudande! Vaccination minskar både risken att insjukna i kommande säsongsinfluensa och att drabbas av allvarliga komplikationer. HB Hansson Smittskyddsläkare Innehåll: Aktuellt om influensa... 2 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/ Det första av sommarens salmonellautbrott... 4 Det andra av sommarens salmonellautbrott... 4 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading... 5 Nya rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne... 6 God hygien i vård och behandling för patientens bästa... 6 MikrobiologiNytt: Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant... 7 Har du Skånskt körkort i smittspårning?... 8 Smittspårningsutbildning... 8 Smitnet... 8 Smittskydd Skåne ring eller maila... 8 Tidigare nummer av Smittskydd Skåne kan du hämta på 1

2 AKTUELLT om INFLUENSA Influensaaktiviteten 2006/2007 var något intensivare än föregående säsong men ändå ganska måttlig (Fig 1). Influensan började ta fart kring vecka 7 och nådde sin kulm i vecka 10. En ovanlig händelse för säsongen var att Umeå redan i slutet av november, innan influensan hade etablerat sig i övriga landet, hade ett antal influensafall. Influensa A /H3N2 har varit helt dominerande. Under influensasäsongen registreras ofta en överdödlighet. Under 05/06 noterades inte detta men 06/ 07 var det enligt professor Annika Linde, Smittskyddsinstitutet (SMI) en överdödlighet på ca 2000 personer. Influensa stammar under 06/07 har varit lika de i vaccinet ingående stammarna. Vaccinationsfrekvensen sjönk dock 06/07 jämfört med föregående säsong med ca fem procent i hela landet och så även i Skåne (Fig 2 och 3). Uppgången 2005/2006 var kanske beroende på den stora uppmärksamhet fågelinfluensan fick i massmedia. Dessutom var det 2006/2007 problem vid vaccintillverkningen vilket ledde till försenad influensavaccinering och problem med tillgången. Även i år har det blivit problem med vaccinleveransen. Årets Fig 2. Fig 3. Andel vaccinerade, % Andel vaccinerade, % Fig 1. Diagram för sentinelrapporteringen Kronoberg Jönköping Stockholm Sörmland Värmland Halland Västerbotten Skåne Riksgenomsnitt Kalmar Örebro Östergötland Västra Götaland Dalarna Västmanland Norrbotten Västernorrland Jämtland Uppsala Blekinge Gävleborg Gotland start för influensavaccinering i landet skulle ägt rum rum den 8/10, men skjuts nu fram. Hur den kommande influensasäsongen kommer att bli är alltid Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2005/2006 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Influensavaccinationstäckning för personer 65 år, säsongen 2006/2007 Orange staplar = kostnadsfri vaccinering Gotland = fjolårets siffror Kronoberg Jönköping Västerbotten Stockholm Värmland Halland Riksgenomsnitt Jämtland Skåne Kalmar Sörmland Västernorrland Östergötland Blekinge Örebro Uppsala Dalarna Västra Götaland Västmanland Norrbotten Gävleborg Gotland svår att förutsäga. Vi på norra halvklotet studerar hur influensan varit på södra halvklotet under deras vinter- och influensasäsong, som ju föregår vår, för att försöka oss på en forts. nästa sida 2 Diagrammet visar andel (%) patienter med klinisk influensaliknande symptom (ILS) av totala antalet patientbesök. Obs! Då säsongen innehöll 53 veckor har tidigare säsongers kurvor brutits.

3 Influensavaccination bland ålderspensionärerna i Skåne 2006/2007 förutsägelse. Australien (men inte övriga södra halvklotet) har haft en mycket större influensaaktivitet föregående säsong, vilket ju kan förebåda en svårare influensasäsong hos oss. Influensa A/H3N2 har dominerat och överensstämt med vaccinet. Med dessa kunskaper är det angeläget att få så många som möjligt av 65 åringarna och äldre, hjärt- och lungsjuka och personer med vissa andra sjukdomar som instabil diabetes att vaccinera sig. I slutet av september i år framförde massmedia att influensavaccinering av äldre ej var så effektivt som man tidigare ansett. Detta baserades på en artikel Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy av Lone Simonsen et al i Lancet (Lancet Infect Dis 2007; 7;658-66). I denna artikel påpekas bl a att influensavaccinationens minskning av dödligheten överskattats. Studier på äldre personer efterlyses. I konklusionen påpekas dock att man ska fortsätta att vaccinera äldre mot influensa, då denna orsakar många dödsfall varje år, och att även om vaccinet är mindre effektivt än vad man tidigare sagt är det bättre än att inte vaccinera. Vaccinet 2007/2008 kommer att ha följande sammansättning (endast H1N1-stammen är utbytt sedan föregående säsong): 1. A/ Salomo öarna/3/2006 (H1N1)- liknande stam 2. A/ Wisconsin/67/2005 (H3N2)- liknande stam 3. B/ Malaysia/26/2004-liknande stam Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Sedan 2002 har Smittskydd Skåne årligen undersökt vaccinationstäckningen bland våra ålderspensionärer. Detta är resultatet av 2007 års undersökning. Samma enkät som skickats ut tidigare år skickades ut till 800 slumpvis utvalda ålderspensionärer, folkbokförda i Skåne län. Från dessa inkom 578 svar (352 kvinnor och 226 män) som kunde inkluderas i analysen. Detta ger en svarsfrekvens på 72,2%. Medianåldern för de svarande var 75 år med ett intervall från 65 till 99 år. Den totala vaccinationstäckningen var 55,5% vilket med Statistiska Centralbyråns siffror för 31 december 2006, motsvarar skånska ålderspensionärer. Detta är färre än inför vintern före (diagram). Av kvinnorna vaccinerade sig 53,7 % vilket motsvarar 63 0 skånska kvinnor medan andelen skånska män som vaccinerade sig var 58,4% eller Könsskillnaden i vaccinationsbenägenhet är inte statistiskt signifikant. Däremot var de som lät vaccinera sig signifikant äldre än de som lät bli (76,1 år vs. 73,9; p<0,001). Personer med sämre hälsa var mindre negativt inställda till vaccination. Skillnaden minskade emellertid Procent och blev icke-signifikant när hälsostatus kontrollerades mot ålder. Som tidigare år fanns vissa regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Den enda skillnaden som var statistiskt hållbar var den mellan nordöstra Skåne där täckningen var bäst (64,2%) och sydvästra Skåne där den var sämst (48,0%). Det är också väldigt tydligt att vanans makt är stor. De som brukar vaccinera sig har vaccinerat sig även inför denna säsong även om 46 personer (13,3%) i detta material uppger att de vaccinerade sig inför säsongen 05/06 men inte inför 06/07. Av dessa 46 pensionärer uppger 12 att de inte tycker att sjukdomen är så farlig som argument för de ändrade vanorna. Detta är över huvud taget det vanligaste argumentet bland de pensionärer som låter bli att vaccinera sig. 15 personer av de 46 ovan var sjuka eller kunde inte få tid när vaccinationen erbjöds. Detta belyser en allmänt spridd missuppfattning att vaccinet bara tillhandahålls en begränsad tid. Alla ålderspensionärer har rätt till gratis vaccination mot influensa när som helst under säsongen, inte bara under kampanjveckorna. De får inte nekas tid! Rosmarie Fält och Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterskor Vaccinatonstäckningen bland skånska ålderspensionärer 1999/ /2007 Gratis 0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 3

4 Det första av sommarens salmonellautbrott Under juli har ett utbrott av Salmonella Stanley förekommit i Sverige med 51 insjuknade. Det var fall runt om i hela Sverige. I Skåne var det åtta personer som drabbades. En nationell epidemiologisk utredning startade. Det var många involverade aktörer (smittskyddsenheterna, miljöförvaltningarna, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket) som tillsammans försökte hitta smittkällan. På telefonmöten diskuterades utveckling och utbredning i landet och strategier lades upp för hur vi skulle gå vidare för att lösa utbrottet. En fallkontrollstudie genomfördes. Den omfattande utredningen tydde på att den troliga smittkällan var alfaalfagroddar, dock har Salmonella Stanley inte hittats i groddarna. Olika typer av groddar har tidigare gett upphov till flera utbrott av salmonella i Sverige. Trots att fröerna genomgår en snabb pastörisering före groddningen får olika typer av groddar anses som känsliga produk- Alfa-alfagroddar trolig smittkälla. Foto: Håkan Ringberg. ter. Det är också viktigt att groddar förvaras i kylskåpstemperatur dvs vid högst +8 grader C. Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Det andra av sommarens salmonellautbrott Sommarens andra riksomfattande salmonellautbrott följde direkt efter Stanley-utbrottet. Detta rörde sig dock om en allvarligare variant av Salmonella nämligen paratyphi B vilken ger upphov till paratyfoidfeber, ett sjukdomstillstånd som ofta blir allvarligare än vid en vanlig salmonellaenterit. Detta utbrott uppmärksammades första veckan i augusti i samband med att S. Stanley-utbrottet började att avta. Den 10/8 hade man åtta säkra fall i landet vilket kommande veckor ökade snabbt. Fall förekom från stora delar av landet men med en stark övervikt för västkusten ned till norra Skåne. Smittskyddsinstitutet koordinerade utredningsarbetet i telefonmöten med deltagare från ett flertal smittskyddsenheter, miljöförvaltningar, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. En fall-kontrollstudie initierades då man intervjuar alla sjukdomsfall och sedan ställer samma frågor till matchade kontroller. Initialt pekade fallen på fisk/kötträtter men ingen signifikant skillnad mot kontrollerna fanns. Nu fick man bredda frågorna till att inkludera även tillbehör till maten som inte står på matsedeln såsom dill, olika typer av sallad, ärtskott och babyspenat. Efter ett ihärdigt arbete från Livsmedelsverket och miljöinspektörerna med att pussla ihop leveranser av olika råvaror till olika ställen kunde man tillsammans med fallkontrollstudien identifiera italiensk babyspenat importerad via grossist i Helsingborg som, med stor sannolikhet, orsak till utbrottet. Saluförbud på produkten lades den 23/8 då antalet smittade var uppe i 107. Då tiden från smittotillfället tills man insjuknar, söker vård, blir provtagen och tills odling och typningar är klara varit nästan två veckor hann det tillkomma ytterligare ett -tal fall med insjuknandedatum före den 23/8. Totalt drabbades 159 personer. Av dessa kom 68 fall från Västra Götaland, ett femtontal från Skåne respektive Halland och Stockholm. Övriga var enstaka fall från 13 olika landsting. Trots saluförbudet har ytterligare ett fåtal fall tillkommit i landet under september månad där utredning ännu inte kunnat ge förklaring. 4 Italiensk babyspenat orsakade med stor sannolikhet sommarens andra salmonellautbott. Foto: Håkan Ringberg. Fotnot: Det föreligger en viss oenighet i landet om typningen. I Skåne typar vi bakterien till S. paratyphi B, variant Java medan Smittskyddinstitutet typar till S. Java. Håkan Ringberg Smittskyddsläkare

5 Länsveterinären i Skåne har ordet: En ny bekantskap Salmonella Reading Under sensommaren i år har myndigheter med ansvar för djurs och människors hälsa respektive livsmedelssäkerhet tvingats göra en, om inte helt ny, så tämligen ny bekantskap. Salmonella Reading har nämligen för första gången i Sverige påvisats hos nötkreatur, svin och ankor. Under samma tid har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs och sex humanfall har påvisats varav två från Skåne. Tidigare i Sverige har S. Reading bara påvisats vid tre tillfällen hos djur eller i livsmedel. Serotypen påvisades 1994 i importerat kött från USA och samma år också hos tre krokodiler i en djurpark. År 2002 påvisades serotypen i importerat kalkonkött. Ett fåtal humanfall har årligen rapporterats och då regelmässigt bedömts som utländsk smitta. Stor mjölkkobesättning smittad I mitten av augusti isolerades S. Reading från lymfknuta från en kviga som slaktats vid slakteriet i Kävlinge. Provet hade tagits inom ramen för den rutinmässiga salmonellakontrollen. Kvigan kom från en större mjölkkobesättning i Svedala kommun med närmare 700 nötkreatur varav 240 mjölkkor. Besättningsprovtagningen som sedan gjordes visade att smittan var mycket utbredd i besättningen och de enda djurgrupper som inte var smittade var vissa djurgrupper som gick ute på bete. Ungefär samtidigt som detta stod klart blev också många djur i besättningen kliniskt sjuka med feber, diarré och aborter. Ett 10-tal djur dog och andra sjuka djur fick avlivas av djurskyddsskäl. Kornas mjölkproduktion under den här perioden sjönk kraftigt men har senare återgått till nära det normala. De akuta kliniska symtomen gör att man kan anta att smittan funnits kort tid i besättningen. Samma smitta i svinbesättningar Samma företag som driver mjölkkogården har också smågrisproduktion med 160 suggor och slaktsvinsuppfödning på tre olika gårdar i sydvästra Skåne. Foderanläggningen, gemensam för nötkreaturen och svinen, finns på en av de tre svingårdarna och vid provtagning av foder påvisades S. Reading i vetekross. Detta föranledde provtagning av svinen och utbredd smitta (S. Reading) påvisades hos svinen på två av de tre gårdarna. På grund av bland annat betydande svårigheter att sanera svinstallarna avlivades hela svinbesättningen, närmare grisar, under början av september och djurkropparna destruerades. Och hos ankor Några veckor efter att S. Reading påvisats i mjölkkobesättningen provtogs en grupp om cirka ankor vid en ankuppfödning i sydvästra Skåne. Anledningen till provtagningen var att ankorna skulle slaktas. Analyserna visade att ankorna var smittade med S. Reading. Några symtom på sjukdom hade inte setts hos ankorna. Något uppenbart samband mellan det här fallet och smittan i nötkreaturs-/svinbesättningarna har inte kunnat beläggas mer än en geografisk närhet mellan nötkreatursbesättningen och ankföretagets avelsdjursenhet. Blandfärs smittad För att ytterligare komplicera ärendet har S. Reading också påträffats i ett parti blandfärs med svenskt kött som ursprung. Sambandet mellan blandfärsen och slaktade djur från de ovan beskrivna nöt- och svinbesättningarna är inte entydig men håller på att utredas. Under den här tiden har också sex humanfall med S. Reading rapporterats varav två från Skåne. Smittkälla och samband? Smittskyddsinstitutet (SMI) har klarlagt att alla isolaten av S. Reading från djuren, blandfärsen och humanfallen är identiska. Men än så länge finns luckor i det epidemiologiska sambandet och smittkällan är okänd. Att nötkreaturen och svinen smittats via fodret står klart men olika provtagningar vid foderföretag av foder och foderråvaror, som exempelvis soja, har inte gett något napp vad gäller S. Reading. Sannolikt kommer Jordbruksverket att besluta om provtagning av andra besättningar som levererat slaktdjur från vilka köttråvaror ingått i den aktuella blandfärsen Lennart Sjöland Länsveterinär 5

6 Nya rekommendatoner för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne Det senaste vårdprogrammet för tuberkulos utgavs redan 1992 och många har saknat en uppdatering. Socialstyrelsen tog år 2004 över ansvaret för rekommendationer för tuberkuloshantering vilket kommer att resultera i två skrifter; Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning och vaccination samt ett kunskapsunderlag för diagnostik och behandling. Medan den senare skriften fortfarande redigeras kom den förra ut i januari i år. Eftersom dessa nationella rekommendationer var tämligen allmänt hållna lämnades utrymme för mer specifika riktlinjer på länsnivå. Den referensgrupp för tuberkulos i Skåne som gav ut rekommendationer för Region Skåne 2001 beslutade därför att uppdatera dessa så att de stämmer överens med de nationella riktlinjerna. Dessa nya, skånska rekommendationer kommer under september/oktober 2007 att skickas ut till alla berörda enheter i Skåne och läggas ut på Smittskydd Skånes hemsida. Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska 2007 Tuberkulos Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos i Skåne GOD HYGIEN i vård och behandling för patientens bästa 1 juli 2006 infördes ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som beskriver vårdgivarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att tillgodose god hygienisk standard i all vård och behandling. Vårdgivaren måste göra vad som krävs för att uppnå detta. Det gäller bland annat lokaler, utrustning, personal och dess kompetens, samt tillgång till vårdhygienisk kompetens. Socialstyrelsen genomförde hösten 2006 en granskning för att se hur vårdgivarna klarat av tillämpa vårdhygien i praktiken. Rapporten finns att läs på (Aktuellt/Nyheter) Vårdhygien i praktiken En nationell verksamhetstillsyn. Förbättring föreslås inom tre områden: Tillämpning av basala hygienrutiner vilket innebär god handhygien och desinfektion med handsprit vid nära kontakt med vårdtagaren. För att kunna genomföra detta krävs att underarmar och händer är fria från klädesplagg, armbandsur och smycken. Kontroll och uppföljning av att hygienrutiner följs samt registrering av vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen anser att en vårdrelaterad infektion ska rapporteras som en avvikelse. Information och utbildning till all personal i vårdhygien. God handhygien, desinfektion med handsprit och händer fria från armbandsur och smycken. Som vårdtagare på sjukhus, på öppenvårdsmottagningar och i kommunal vård ska man kunna känna sig trygg i att vårdpersonalen gör allt för att man inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner samt smitta med antibiotikaresistenta bakterier. Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare 6

7 Antal positiva personer Nytt modifierat test för Chlamydia trachomatis upptäcker även ny variant För ett år sedan beskrevs en ny variant av Chlamydia trachomatis (Ct) som inte kunde påvisas med somliga kommersiella test. Den nya varianten av Ct hade förlorat en del av sitt DNA i den s k kryptiska plasmiden. I den del som gått förlorad fanns målområdet för tester både från Roche och Abbott. I Region Skåne hade tidigare använts test från Roche och under 2006 skedde en övergång till Abbotts test. I båda fallen har således den nya varianten missats. Plasmiden som normalt finns hos Ct innehåller ca baspar och har kodningsområden för åtta olika proteiner. Det har visat sig att den nya varianten saknar 377 bp inom den första s k läsramen. Senare har man upptäckt ytterligare en förändring hos den nya varianten med en duplikation på 59 bp precis före den 3:e läsramen. Omtestning Sedan hösten 2006 har vi kompletterat rutinundersökningen med ytterligare testning för att påvisa även den nya varianten. Detta har skett genom omtestning av samtliga negativa prov med alternativa metoder. I de fall man funnit den nya förändrade formen av Ct har detta i efterhand rapporterats till klinikern. Detta har varit en nödlösning i avvaktan på att rutintestet modifierats, vilket dock inneburit betydande olägenhet för alla berörda Fig 1. Förekomst av vildtyp och nya varianten i Skåne. vildtyp ny variant Ett nytt modifierat test har sedan slutet av augusti satts i drift. Utvärdering och formellt godkännande av testet har skett under våren och sommaren Praktiskt betyder detta att varje svar som nu lämnas ut är ett definitivt slutsvar. Ett negativt resultat är således definitivt och kommer inte senare att behöva justeras. Som en serviceåtgärd kommer vi även i fortsättningen lämna ett kompletterande svar om den förändrade formen av Ct påvisats. Detta beräknas kunna ske inom ett par dagar efter att positivsvaret erhållits. Andel positiva (%) Smittskydd Skåne nr 3, 2007 MikrobiologiNytt Begränsad till Sverige? Hur ser då läget ut beträffande den nya varianten av Ct? Helt allmänt kan konstateras att den tycks vara spridd runt om i Sverige medan endast enstaka fall påvisats i våra grannländer. Undersökningar från Holland, England, Frankrike och USA har varit negativa. Den nya varianten tycks därför vara begränsad till Sverige för närvarande även om en spridning till andra länder kan förväntas. Sedan november 2006 har vi påvisat omkring 1300 fall av den förändrade formen av Ct i Skåne. Detta utgör en fjärdedel av samtliga chlamydiainfektioner i Skåne. Utvecklingen finns illustrerad i figur 1. Åldersfördelningen för den nya varianten liknar mycket den för den vanliga typen och alla åldersgrupper tycks vara drabbade (se fig 2) även om den nya varianten är något överrepresenterad bland de yngre. Det är oklart hur länge den nya varianten funnits men vi har kunnat undersöka sparat material från 2000/ Bland 181 sparade isolat av Ct kunde den nya varianten inte påvisas i något fall, vilket talar för att den börjat spridas först under de sista åren. Den kliniska bilden vid infektion med den nya varianten är ännu ofullständigt känd. Konjunktivit hos nyfödda och vuxna, epididymit och reaktiv artrit hos enstaka patienter har dock noterats. En riktad studie av salpingit hos kvinnor pågår. Uppföljning ger viktig information En oväntad biologisk händelse påverkade diagnostiken av Ct-infektioner kraftigt under det gångna året. Den förändrade formen av Ct har också haft en spridningsfördel eftersom den inte kunnat upptäckas av alla tester. Sedan man nu förändrat diagnostiken så att även den nya varianten påvisas föreligger en unik möjlighet att studera effekten av intervention. En noggrann uppföljning av den förändrade formen av Ct kan ge viktig information i detta avseende. Kenneth Persson Överläkare Klinisk Mikrobiologi UMAS Fig 2. Andel positiva (%) i olika åldersgrupper av kvinnor och män med nya varianten och vildtyp. kvinnor-vildtyp män-vildtyp kvinnor-ny variant män-ny variant Jan -06 April -06 Juli -06 Okt -06 Jan -07 April -07 Juli >35 Åldersgrupper 7

8 Har du Skånskt körkort i smittspårning? Välkommen till uppföljningsdag den 25 oktober 2007 på Hotel Stensson i Eslöv. Anmälan till senast den 10/10. Smittspårningsutbildning Höstens smittspårningsutbildning äger rum den 7-8 november. Du som ännu inte har Skånskt körkort i smittspårning anmäl dig! Anmälan gör du till eller Sminet Vi är redan nu uppe i mellan 75 och 80% anmälningar via webben vilket är mycket bra. Målet är dock 100%! Om man skickar anmälningsblankett på papper ska den enligt lagen skickas både till Smittskydd Skåne och Smittskyddsinstitutet (SMI). Om man av misstag bara skickar den till SMI finns risk att vi inte får in informationen i Skåne och då skickar ut påminnelser trots att ni redan skrivit en anmälan. Bäst är i alla lägen att skaffa en inloggning och anmäla via webben då informationen går rakt in i den gemensamma databasen för Smittskydd Skåne och SMI. Utse lämplig kontaktperson på enheten som via e-post till erhåller inloggningsinformation och lösenord. Smittskydd Skåne, Malmö Fax: Telefon: E-post: Hans Bertil Hansson Smittskyddsläkare Kristina Persson Bitr. smittskyddsläkare Håkan Ringberg Bitr. smittskyddsläkare Eva Gustafsson Bitr. smittskyddsläkare Rosmarie Fält Smittskyddssjuksköterska Niclas Winqvist Smittskyddssjuksköterska Ulla Stamer Smittskyddssjuksköterska Taisto Vierimaa Smittskyddskonsulent Helene Rosenqvist Assistent Smittskydd Skåne, Kristianstad Fax: Smittskydd Skåne E-post: Mattias Waldeck Bitr. smittskyddsläkare Åsa Ståhl Smittskyddssjuksköterska Marie Steen Assistent Ansvarig utgivare: Hans Bertil Hansson Redaktör: Kristina Persson, tel Layout: Ann-Christine Jönsson Tryckeri: Wallin & Dalholm AB, Lund Upplaga: ex 8 Papper: Maxisilk, miljömärkt med Svanen

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2).

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2). Influensarapport för 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget 6 (2-8/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Stefan Widgren, SVA. Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00

Stefan Widgren, SVA. Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00 VTEC på djur i Sverige Stefan Widgren, SVA Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00 Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, Stockholm Definitioner EHEC = Enterohemorrhagisk

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Oktober 2007 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Smittskydd i förändring. Innehållsförteckning

Oktober 2007 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Smittskydd i förändring. Innehållsförteckning SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Smittskydd i förändring Allt förändras, så även smittskyddet. Smittsamma sjukdomar sprids idag snabbare än någonsin. Smittor accepterar

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Säkra steg för en säker mathantering

Säkra steg för en säker mathantering Säkra steg för en säker mathantering Smittsamma sjukdomar Man ska inte arbeta med mat om man kan misstänkas ha sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra att smitta överförs via maten. Om man

Läs mer