KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE"

Transkript

1 KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

2 Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning 5 Pardörrar - gångdörr/regeldörr...5 Klassningskrav...5 Kvalité / CE-märkning...5 Klimat- & temperaturskillnader...6 Kallförrådsdörrar varmförrådsdörrar ytterdörrar...6 Konstruktion & egenskaper...6 Modul A3 Generellt om bostadsinnerdörrar 7 Typer... 7 Mått och standarder...7 Vändbar hängning...8 Karmar 8 Modul A4 Generellt om massivdörrar 9 Massivdörrar dörrar för särskilda behov...9 Användningsområden:...9 Modul A5 Om SWEDOOR och JELD-WEN 10 Kvalitetsarbete & certifiering...10 Miljö & hållbarhet...10 Historik 11 Modul A6 Ytterdörrar SWEDOOR JW 12 Dörrtyper i sortimentet ytterdörrar...12 Modul A7 Innerdörrar SWEDOOR JW 13 Dörrtyper i sortimentet bostadsinnerdörrar...13 Modul A8 SWEDOOR JWs produktlinjer 14 clever-line 14 ADVANCE-LINE...14 Modul A9 - Beijer Private Lable 15 Modul A10 Broschyrer och prislistor 16

3 Broschyrer Prislistor Modul A11 Web 18 Hur navigerar jag på Modul A12 En dörr är inte bara en dörr! 20 Förstå kundens behov...20 Vad skiljer bra och dåliga dörrar?...22 Modul A13 Garantier 23 Generellt Formstabilitet...23 Kvistar i trä 23 Undantag 23 Avtal 24 Reklamation Summering 24

4 Inledning Enligt Wikipedia definieras en dörr som en rörlig vertikal skiva som används för att tillsluta en öppning mellan två angränsande rum. Definitionen låter inte så avancerad, men har du tänkt på att en sådan vertikal skiva kan användas till allt från att hindra insyn i ett stökigt barnrum till att skydda mot farliga röntgenstrålar i ett kliniskt laboratorium. Behov och krav kan se väldigt olika ut och vi som dagligen arbetar med dessa produkter, finner ständigt ny kunskap! Därför tror vi på att även du har mycket att lära om dessa vertikala skivor! Välkommen till dörrutbildning med SWEDOOR/JELD-WEN! Utbildningen är uppdelad i tre delar enligt Beijers körkortssystem A, B och C. Här får du den grundläggande kunskap som krävs för just din arbetsbefattning. Körkort A och B består av ett antal inläsningsmoduler som inom olika ämnesområden. Varje körkortsdel avslutas genom ett webbaserat test där du svarar på ett antal frågor som tillsammans tar ca minuter att besvara. Till skillnad från A och B är körkort C fysisk utbildning med inriktning på proffsmarknaden. Efter genomgången utbildning erhålls diplom som visar dina kunskaper om dörrar! Här har du möjlighet att bli diplomerad dörrexpert på olika nivåer. Lycka till! A-Körkort I denna utbildningsdel får du som möter kunder i butiken eller på lagret, kunskap som hjälper dig att guida till rätt produkt. Modul A1-4 ger dig allmän dörrkunskap som är generell i branschen. Modul A5-9 ger dig grundläggande kunskap om Swedoor och de olika typer av produkter som företaget levererar. Modul A10 - A13 beskriver var du hittar information om produkter och priser samt ger praktiska exempel på saker att tänka på för att guida kunden till rätt produkt.

5 Modul A1 Allmän dörrkunskap Dörrars användningsområde Det grundläggande syftet med en dörr är ganska uppenbart, men det finns en lång rad krav som ställs på dörrar för olika ändamål. Medan en innerdörr till en bostad i första hand handlar om design, ska bostadens ytterdörr också motstå påfrestningar som stora temperaturväxlingar, snö & regn eller inbrottsförsök. Behoven skiljer sig åt och det finns dörrar med speciella egenskaper för exempelvis sjukhus, skolor, hotell, industrier etc. I byggbranschen skiljs det vanligtvis på ytterdörrar, bostadsinnerdörrar (lätt beslagna) och innerdörrar för offentlig miljö (tungt beslagna). Modulmått och måttstandard I Sverige används ofta termen modul när dörrars bredd och höjd anges. Modulmåtten anger hålet i väggen där dörr och karm ska monteras. En dörr eller karm med ett visst modulmått är alltså anpassad för att passa en bestämd väggöppning. Exempelvis innebär modul 10x21 ett hål som är 1000x2100mm. Hängning Dörrens hängning anger på vilken sida som dörrens gångjärn sitter. Genom att ange hängning beskriver du om dörren ska öppnas åt vänster eller höger. Hängningen anges alltid sett från dörrens utsida d.v.s. den sida där gångjärnen normalt är synliga när dörren är stängd. Vänster Höger Pardörrar - gångdörr/regeldörr När två dörrblad kombineras i en gemensam karm kallas det pardörr eller dubbeldörr. Om båda dörrbladen är lika stora benämns det symmetrisk eller lika delning. I normalfallet används endast den ena halvan av dörren, medan den andra halvan är reglad och öppnas endast vid behov. Dörren som normalt används benämns gångdörr och den reglade dörren regeldörr. Hängningen på en pardörr anges utifrån hängningen på gångdörren. Klassningskrav I dörrsammanhang förekommer ett antal olika klassningar som handlar om krav kring brand- ljud-, röktäthet, energi- och inbrottssäkerhet. De vanligaste är brand och ljudkrav. Brandkrav anges med beteckningen E eller Ei i kombination med antal minuter och anger hur lång tid dörren motstår brand (ex. Ei30). Ljudkrav anges i decibel och beskriver hur mycket ljud som dörren reducerar (ex 30dB). Kvalité / CE-märkning För att kunna jämföra och säkerställa kvalitet på olika dörrar har det funnits nationella kvalitetsklassningar som tillverkarna haft möjlighet att uppfylla. Om en viss klassning garanteras, kan det exempelvis ange hur många kvistar en träkonstruktion får innehålla eller hur mycket rörelse som tillåts i materialet. Idag blir det allt vanligare med CE-märkning av olika produkter för att kunna garantera en produkts kvalité och egenskaper. Tyvärr likställer många själva CE-märket med en kvalitetssymbol. Märket i sig innebär inget mer än att produkten får röra sig fritt inom EU samt

6 att det finns dokumenterade underliggande värden för produkten. Vad värdet innebär är inte alltid lika tydligt och exempelvis kan ett enskilt värde ersättas med beteckningen NA (Not Applictible) oavsett om det beror på att informationen saknas eller om tillverkaren fått ett dåligt värde som man inte vill redovisa. Vill man veta mer, får man gå in och läsa vad en specifik tillverkares CE-märkning innebär (finns i regel på tillverkarens hemsida). Modul A2 Generellt om ytterdörrar Ytterdörrar används i olika typer av byggnader, men när det talas om ytterdörrar avses vanligtvis dörrar till bostäder. Att första intrycket består är vedertaget och när det gäller ditt hem är ytterdörren det första som möter dina gäster. Intrycket påverkas i första hand av dörrens design och hur den kombineras med olika glasöppningar (fönster). Med unika glasöppningar sätter du en personlig prägel på din dörr. Genom att kombinera ytterdörren med sido- och överljus i samma stil som dörren skapas en helhet som dels ger en ljusare inomhusmiljö och dels skapar en mer välkomnande och pampigare entré. Intrycket påverkas dock inte enbart av designen och finish, utan även känslan du får när den öppnas och stängs. En ytterdörr bör alltså inte enbart väljas utifrån design och utan även utifrån funktion och smarta lösningar. Klimat- & temperaturskillnader På ytterdörrar ställs det avsevärt högre krav jämfört med innerdörrar. Oavsett om de är byggda av trä, plast, stål eller andra material, påverkas de bland annat av skillnader i temperatur och luftfuktighet. I Sverige kan det exempelvis vara kallare än -25 utomhus och samtidigt varmare än +25 inomhus, vilket innebär att ytterdörren måste klara mer än 50 graders skillnad. Dessa skillnader gör att materialen i dörren rör sig och en ytterdörr konstrueras för att absorbera eller motverka dessa rörelser. Kallförrådsdörrar Varmförrådsdörrar Ytterdörrar Eftersom det ställs höga krav på dörrens konstruktion i förhållande till ovan nämnda skillnader, delas dörrar för utvändigt bruk, in i tre kategorier: Kallförrådsdörrar, som är avsedda för ej uppvärmda utrymmen, vilket gör att skillnaden mellan ut- och insida minimeras och dörren acklimatiseras långsamt. Dessa dörrar benämns ibland för 10-graders-dörrar, även om det inte finns någon allmän definition om vad det innebär. Var uppmärksam på att dessa dörrar inte ska användas i uppvärmda utrymmen (även om det enbart handlar temporär uppvärming vid enskilda tillfällen). Varmförrådsdörrar kallas även 18-graders-dörrar och är avsedda att användas i delvis upvärmda utrymmen där det behöver säkerställas en grundvärme på grund av frysrisk etc. Temperaturskillnaden mellan dörrens utsidan och insida bör inte överstiga 18 grader. Fullvärdiga ytterdörrar ska vara byggda för att klara fullt uppvärmda bostäder. Lägg märke till att vårt nordiska klimat gör att det ställs helt andra krav på våra ytterdörrar jämfört med exempelvis dörrar för UK eller den sydeuropeiska marknaden. Uppdelningen av dessa dörrar görs i första hand om främst utifrån vad dörrens konstruktion ska klara. Samtidigt har en fullvärdig ytterdörr normalt bättre isolerförmåga än en kall- eller varmförrådsdörr. Isolerförmågan

7 U-värdet är ett mått på hur stor mängd energi som passerar genom dörren; ju lägre U-värde, desto bättre isolerförmåga. Konstruktion & egenskaper Ytterdörrar byggs på olika sätt, men grundläggande används exempelvis cellplast eller massiv träfiber som isolerande stommaterial. Även om materialen har likvärdiga isoleringsegenskaper, har en träfiberstomme i regel bättre ljudisolering, brandhämmande egenskaper och högre vikt som ger dörren en mer gedigen känsla. En fullvärdig ytterdörr har i regel även inbyggda plåtar av stål eller aluminium för att stabilisera, stoppa fukt och försvåra inbrott. En ytterdörr kan också byggas för att uppfylla speciella krav. Det kan handla om förhöjd inbrottssäkerhet, myndighetskrav på brand och ljud eller en uppdragsgivares krav på en byggnads energiförbrukning. Om ytterdörrar exempelvis används till lägenheter med så kallade loftgångar, ställs det oftast krav på extra hög ljudisolering för att inte den boende ska störas av förbipasserande grannar. Ytterdörrar till lägenheter som sitter i skyddade trapphus räknas inte som en traditionell ytterdörr utan är en variant av massiv innerdörr. Modul A3 Generellt om bostadsinnerdörrar Innerdörrarna i en bostad är en stor del av hemmets inredning och påverkar i hög grad upplevelsen. Innerdörrarna kan förmedla en modern eller traditionell stil, skapa naturlig känsla med olika träslag eller väcka intresse med hjälp av olika färger. Dörren kan även fylla praktiska funktioner som att dämpa ljud in till sovrum, släppa in ljus till en mörk toalett eller varför inte kombineras med spegelglas eller griffeltavla som förenklar tillvaron. Möjligheterna är många! Typer När det gäller innerdörrar, skiljs det på lätt och tungt beslagna. Lätt beslagna, som behandlas här, är de som oftast benämns bostadsinnerdörrar och specifikt för dessa är att de har en enklare form av gångjärn (oftast snap-in-gångjärn) och lås (enkla universallås) än tungt beslagna. Tungt beslagna dörrar används oftast i offentlig miljö där högre krav ställs. Det finns ett antal olika benämningar som kan vara bra att känna till: Lätta innerdörrar - är en enkel typ av innerdörr som använder en kärna av stark papp för att hålla vikt och kostnader till ett minimum. Massiva innerdörrar anger en mer påkostad konstruktion där dörren normalt innehåller en kombination av trä eller träfiber. Jämfört med lätta innerdörrar har de massiva i regel bättre ljudegenskaper. Formpressade dörrar är en typ där dörrens ytskivor har ett mönster som pressats fram, oftast för att efterlikna klassiska spegeldörrar. Formpressade dörrar kan ha både lätt och massiv stomme. I Swedoors sortiment finns exempelvis innerdörrsserierna Style (lätt) och Compact (massiv) som båda är exempel på formpressade dörrar. Spegeldörrar är innerdörrar som byggs ihop av olika delar skivor och ramdelar. Oftast är delarna profilerade i allmogestil men kan också ha moderna raka linjer. Ibland kallas dessa moderna spegeldörrar för ramdörrar.

8 Spårfrästa är som namnen antyder en typ av dörr där ytan har ett mönster som är infräst i materialet. Glasdörrar till dessa dörrar räknas både dörrar helt i glas och dörrar med integrerade glaskassetter. Glasen kan vara helt integrerade eller monterade med glaslister. Mått och standarder Som vi tidigare nämnt, finns det olika modulmått som används för att ange hålmåttet där dörr och karm ska passa in. När det gäller bostadsinnerdörrar är modulbredderna 7, 8 och 9 de vanligaste men även modul 10 blir allt vanligare, speciellt i takt med ökade handikappskrav. Dessa modulbredder kombineras vanligtvis med höjdmodulerna 20 eller 21. Höjdmodulen 21 är den normala medan modul 20 används till källare eller andra utrymmen med begränsad takhöjd. Förutom modulmåtten, finns det även en gemensam måttstandard för dörrblad och karmar till bostadsinnerdörrar. Denna standardisering har medfört att ett nytt dörrblad kan kombineras med och husets befintliga karmar eller med en karm från annan tillverkare. Därför säljs alltid innerdörrar och innerdörrskarmar som två separata enheter. Den standard vi har idag infördes 1972 men även mellan fanns en tidigare standard som vi idag kallar Gammal standard. Under perioden som Gammal standard användes, byggdes det väldigt många bostäder och därför finns fortfarande möjligheten att beställa innerdörrar med de gamla måtten. Jämfört med dagens standard är de äldre dörrarna lägre. De har dessutom andra centrummått mellan gångjärnen vilket gör att det inte går att anpassa en dörr i ny standard till gammal, enbart genom att kapa dörrbladet. Beställer du en dörr i gammal standard får du ett måttanpassad dörrblad tillsammans med ett så kallat mellangångjärn som konverterar snap-in-gångjärnet till det gamla tappbärande. Vändbar hängning Även om måtten på bostadsinnerdörrar standardiserades 1972 dröjde det fram till mitten av 80-talet innan tillverkarna gick över till vändbara dörrblad. Istället för att tillverka olika dörrar för vänster- respektive högerhängning, används idag samma dörrblad för båda alternativen. Att skifta mellan höger och vänster, görs enkelt genom att kolven i låset dras ut, vrids 180 grader och skjuts tillbaka. Vid beställning av innerdörrar (till bostäder) behöver alltså hängningen normalt inte anges. Bostadsinnerdörrar kännetecknas av sin lätta beslagning med gångjärn av så kallad snap-in-typ. Karmar Karmar till bostadsinnerdörrar är precis som dörrbladen, standardiserade för att passa specifika dörrblad och modulmått. Eftersom väggar har olika tjocklek tillverkas även karmar för olika väggdjup. 93mm tjocklek är det vanligaste, men även 68 och 118 mm är frekvent förekommande. Värt att tänka på när det gäller karmar, är att det finns flera olika valmöjligheter. Enkla standardkarmar fyller givetvis den grundläggande funktionen men kvistfria karmar, karmar med tätningslister, karmar med integrerade justerbara foder är exempel som ger valmöjligheter.

9 Modul A4 Generellt om massivdörrar Massivdörrar dörrar för särskilda behov De dörrar som vanligtvis används till olika offentliga lokaler, benämns i branschen för massivdörrar eller HPF-dörrar (High Performance). Massivdörrarna kombineras ofta med olika säkerhetsegenskaper och klassningar. Branddörrar, ljuddörrar, klimatdörrar, säkerhetsdörrar och röntgendörrar är några exempel på produkter som möter sådana lagstadgade krav. Skjutdörrar, pendeldörrar, rotations- och klämfria dörrar är andra exempel på dörrar som möter mer praktiska behov. Massivdörrarna är så kallade tungt beslagna vilket vanligtvis innebär att de har kraftigare gångjärn lås och slutbleck än traditionella bostadsinnerdörrar. Till denna produktkategori räknas ofta även olika typer av glas- och väggpartier som anpassats för efter dörrarna. Dessa typer av dörrar specialanpassas ofta efter specifika behov beroende på vart de ska användas. Det medför att produkterna ofta delas in efter sina användningsområden. Användningsområden: En vanlig indelning av användningsområden för olika typer av massivdörrar är: Hotell Sjukhus Institutioner Skolor & förskolor Bostadsprojekt Kommersiella fastigheter Vård- & äldreboenden

10 Modul A5 Om SWEDOOR och JELD-WEN Var du än befinner dig, kommer du att gå in genom dörrar som levererats från någon av JELD-WENs enheter. Dörrarna pryder och framhäver allt från bostäder till kulturella och offentliga byggnader i många länder. JELD- WEN (JW) är idag ett globalt dörrföretag med stark lokal förankring i de länder där verksamheten bedrivs. I Sverige är JELD-WEN mest bekant under varumärket SWEDOOR vars historia innefattar mer än 100 års dörrtillverkning och hantverkstradition. Produkterna på den svenska säljs under varumärket SWEDOOR JW och kommer i huvudsak från fabrikerna i Forserum och Åstorp men även från de övriga produktionsenheter i norra Europa. Med marknadens bredaste sortiment erbjuder SWEDOOR JW, dörrlösningar som täcker de flesta behov för både konsument och projektmarknaden. På marknadskontoret i Huskvarna finns stor samlad kompetens för support och service till den svenska marknaden som är indelad i följande verksamhetsområden: Construction dörrar till rikstäckande entreprenörer. Industry dörrar till industriellt tillverkande företag. Villa/småhus dörrar hustillverkare. Merchant dörrar till den traditionella bygghandel som exempelvis Beijer Bygg. DIY (Do-It-Yourself) dörrar till gör-det-själv-marknaden och dess byggvaruhus. SWEDOOR JW strävar hela tiden efter högsta servicenivå och att ligga i framkant när det gäller miljö & hållbarhetsfrågor, kvalité och leveranssäkerhet är en självklarhet. Kvalitetsarbete & certifiering För Swedoor är kvalitet mycket mer än bara utseende. Produkterna ska hålla 100% i alla avseenden och kvalitet innebär att ha full kontroll hela vägen från råvara till färdig produkt. Varje avdelning i företaget ser nästa avdelning som en kund och därför sker kontinuerlig kvalitetskontroll och mätning av leveranssäkerhet internt. Därefter följer givetvis högsta fokus på kvaliteten och leveranssäkerheten tills produkten når sin slutkund. Varje komponent ska vara tillverkad med omsorg, där varje detalj bidrar till att produkterna håller i många år. Det handlar om att vara ett ansvarsfullt företag med rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Swedoor är sedan mer än 20-år ISO-certifierade enligt 9001 och kvalitetsarbetet och mottot Ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. En väsentlig del av detta arbete utförs i egna prov-laboratorium. På fabrikerna finns egna testlabb för exempelvis motstånd mot inbrotts, brand, rök och ljud eller för andra tester

11 som slitage- och klimatpåverkan. Miljö & hållbarhet Trä är grunden i dörrsortimentet. Det skapar en förutsättning för att långsiktigt arbeta på ett hållbart sätt. För Swedoor är detta arbetssätt helt naturligt. I produktionen används till exempel förnybara trämaterial och samarbeten sker endast med certifierade leverantörer/ partners. Företagets träprodukter tillverkas med lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp jämfört med många andra material. Trärester från produktionen blir efter förädling till ytskikt på nya dörrar och när dörrens livscykel är slut går träet dessutom att återanvändas eller återvinnas. Miljö och hållbarhetsfrågor är mycket centralt för hela JELD-WEN-koncernen som löpande arbetar med olika förbättringsprojekt. Arbetet säkerställs genom genom oberoende certifieringsorgan som ackrediterats för att säkerställa det reglerverk FSC satt upp. FSC (Forest Stewardship Council ) är en internationell organisation som arbetar för att stödja ansvarsfullt bruk av skog. Kortfattat innebär en märkning att en FSC-certifierad produkt kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk där hänsyn tagits till: 1. träets spårbarhet 2. naturskydd 3. skydd för djurlivet 4. skogsarbetarnas lönenivåer 5. skogsarbetarnas hälsa och säkerhet 6. utbildning i hållbarhetsfrågor JELD-WEN och SWEDOOR JW är stolta innehavare av FSC:s multisite-spårbarhetscertifikat. Fler och fler produkter blir certifierade enligt FSC, men även enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification ) som är en motsvarande organisation. Miljöarbete innebär även att samtliga anställda ska verka för att uppfylla gällande miljölagar samt regler för människors hälsa och välmående. Alla uppmuntras att hitta nya, mer miljövänliga lösningar. För att ta ansvar, strävar JELD-WEN alltid efter att följa de principer som satts upp med sina produkter såväl som i sitt sätt att agera. Koncernens produkter ska produceras, distribueras, användas och återvinnas så miljövänligt som möjligt. Historik I Sverige har företaget en gedigen historia av dörrtillverkning och genom varumärken som exempelvis Swedoor, Svenska Dörr, WST och Jite finns en samlad kunskap från mer än 100 års dörrtillverkning. Sedan 2006 ägs Swedoor av den Amerikanska dörrkoncernen JELD-WEN men fokus är fortsatt på den lokala marknaden och dess sammarbetspartners. Idag bedrivs produktion på två orter i Sverige; Åstorp i Skåne (inner och ytterdörrar) samt Forserum i Småland (massivdörrar och glaspartier). Genom åren har företaget stått bakom många av de innovationer som idag är mer eller mindre är standard på marknaden. Exempelvis kan nämnas den lätta dörrkonstruktionen med sin extremt starka papprofil som även användes i vingar på dåtidens stridsflygplan. Företaget innehar idag många patent och unika lösningar som bidrar till flytta gränserna och möte nya behov. Avdelningen forskning och utveckling (R&D) arbetar ständigt med att fånga upp trender, idéer och inte minst behov från våra kunder och sammarbetspartners. Att skapa starka långsiktiga sammarbeten där båda parter är vinnare, är grundläggande och dessa sammarbeten har skapat värden år efter år. Relationen med Beijer Bygg är ett bra exempel på hur kunskapsutbyte och långsiktigt samarbete mellan företa-

12 gen har skapat värde för båda parter i decennier. Modul A6 Ytterdörrar SWEDOOR JW Ytterdörren är en del av din inredning som alla ser och skapar ofta första intrycket av ditt hem. Swedoor JW arbetar aktivt med att erbjuda ett starkt sortiment som både är variationsrikt tilltalande och som uppfyller de flesta behov. Sortimentet består av en rad olika typer av produkter och i denna modul får du en övergripande förståelse om skillnaderna. Vill du sedan ha mer information om sortiment och specifika modellserier, kan du fördjupa dig i produkt- och specialmodulerna för ytterdörrar. Dörrtyper i sortimentet ytterdörrar 1. Ytterdörrar (klassiska) I denna kategori finner du de dörrar som normalt förknippas med ytterdörrar och som i första hand används till privata bostäder som villor och fritidshus men även som entrédörr i vissa offentliga sammanhang. Bland dessa dörrar finns ett brett urval från enkla produkter med fokus på grundläggande funktion till påkostade lösningar med smarta egenskaper samt design och finish i toppklass. Valmöjligheterna är många och de flesta modeller kan måttanpassas eller fås i pardörrsutförande. 2. Sidoljus och överljus Detta är produkter som är speciellt framtagna för att på olika sätt kunna kombineras med ytterdörrarna. Tillsammans bildar de en stilfull entré där fönsterramarna och glasen har samma mått och utseende som själva dörren. Förändringen då en dörr kombineras med ett eller flera sido- och överljusen är total och förvandlar ingången till en entré! 3. Loftgångsdörrar Swedoors sortimentet omfattar även ytterdörrar med speciella krav. Loftgångsdörrar är exempelvis ytterdörrar med krav på högre ljudisolering. De används ofta som entredörr till lägenheter och radhus med entréer i direkt anslutning till störande utomhusmiljö. Dörrarna uppfyller klassningskrav för ljudisolering och kan även kombineras med brandkrav. 4. Passivhusdörrar Ett stort antal ytterdörrar erbjuds också i lågenergiutförande. Dessa dörrar kallas ofta passivhusdörrar och är som är en typ av ytterdörr med högre isolerförmåga. När det talas om Energivärdets enhet kallas U-värde och ju lägre U-värde desto bättre isolerförmåga. I Swedoors sortiment finns passivhusdörrar med U-värde ner till 0, Säkerhetsytterdörrar Det senaste tillskottet i Swedoors sortiment är säkerhetsklassade ytterdörrar. Detta är ytterdörrar med kraftiga förstärkningar i både konstruktion och beslagning. De är testade och godkända för inbrottsförsök i klass 3(DC3). Det unika med Swedoors lösning är att de även klarar kraven både med små och stora glasöppningar.

13 6. Förrådsdörrar I ytterdörrssortimentet ingår även ett komplett sortiment av förrådsdörrar. Här finner du allt från enkla kallförrådsdörrar för helt ouppvärmda utrymmen till varmförrådsdörrar med olika behov. Det finns anpassade modeller med ventilation för exempelvis soprum och mer ytterdörrslika modeller för exempelvis garage eller uthus som ska harmonisera med bostadshuset. Modul A7 Innerdörrar SWEDOOR JW Innerdörrar är en viktig del av husets stil och bidrar starkt den känsla som skapas. Vid valet av inner dörrar bör du givetvis hänsyn tas till design som passar interiören i hemmet, men tänk på att det finns innerdörrar som kan mer! I Swedoors sortiment finner du innerdörrar för alla behov och i den här modulen får du en översikt över vilka olika typer av bostadsinnerdörrar som erbjuds. Vill du ha mer information om sortiment och specifika modellserier och tillval, kan du fördjupa dig i produkt- och specialmodulerna för bostadsinnerdörrar. Dörrtyper i sortimentet bostadsinnerdörrar Den vanligaste bostadsinnerdörrarna är vanliga slagdörrar. De finns i en mängd stilar och utförande med olika egenskaper och tillval. De flesta innerdörrarna erbjuds exempelvis även som pardörrar och det finns också innerdörrar med speciella funktioner. Dörrar med sådana funktioner kan exempelvis vara en branddörr in till pannrummet eller en våtrumsdörr till relaxen eller duschutrymmet. Skjutdörrar En typ av bostadsinnerdörr som ökat kraftigt de senaste åren är skjutdörren. I princip samtliga bostadsinnerdörrar i Swedoors sortiment erbjuds även som skjutdörrar. De finns för inbyggnad eller för att hängas på väggen. Bastudörrar En annan produkt i innerdörrssortimentet är bastudörrar. Detta är också en produkt som blir allt vanligare i svensk hem även om det är en bit kvar till våra finska grannar där bastun är standard i både villor och lägenheter. Karmar Eftersom måtten på bostadsinnerdörrar i Sverige är standardiserad, säljs oftast dörrblad

14 och karm var för sig så att dörrarna kan kombineras med befintliga karmar eller nya karmar med olika egenskaper. I Swedoors sortiment finns allt från enkla standardkarmar till underhållsfria karmar utan kvistar eller karmar med integrerade tätningslister och foder för ett tyst och snyggt resultat. Det som skiljer karmarna till bostadsinnerdörrarna från innerdörrar till exempelvis skolor eller andra offentliga lokaler är att de är lätt beslagna. Det innebär att de inte har lika kraftiga gångjärn och lås som exempelvis klassificerade innerdörrar. De flesta karmarna i innerdörrssortimentet är så kallade snap-in-karmar som gör det enkelt och praktiskt att montera. För skjutdörrar erbjuds även kompletta lösningar. För infällda skjutdörrar erbjuds enkel inbyggnad med regelpartier och för utanpåliggande lösningar finns traditionella kornischer eller moderna designlösningar i rostfritt stål. Modul A8 SWEDOOR JWs produktlinjer Swedoor erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av dörrar och det kan ibland vara svårt att förstå skillnaden mellan olika produkter. För att underlätta förståelsen, är de flesta produkter indelade i de två produktlinjerna clever-line och Advance-Line. clever-line Advance-Line I clever-line finner du standardprodukter med bra kvalité till konkurrenskraftiga priser. Kombinationen kvalité/pris fungerar eftersom tillverkningsprocessen har optimerats maximalt för stora serier utan speciallösningar. Det medför att dessa dörrar har standardiserats vad gäller modeller, storlek, färg och beslagning m.m och fokus ligger istället på grundläggande funktion och kvalitet. dessa dörrar har således begränsade valmöjligheter. vårt dörrsegment där du finner produkter av mer standardkaraktär men med bra kvalité till konkurrenskraftiga priser. ADVANCE-LINE ADVANCE-LINE är vårt dörrsegment där du finner möjligheternas dörrar. Vi vet att en dörr är så mycket mer än bara en dörr och därför finner du här dörrlösningar där med fokus på mervärden för dig som kund - oavsett om det handlar om design eller tekniska speciallösningar. Dörrarna i Advance-Line har det lilla extra i allt, från noggranna materialval till smarta patenterade lösningar och högsta finish. De flesta av dessa dörrar kan även specialbeställas och anpassas med olika tillval och applikationer för att du som kund ska vara riktigt nöjd under lång tid. En målad innerdörrskarm i clever-line fyller exempelvis självklart behovet som krävs för att du ska kunna montera din innerdörr på traditionellt vis. Motsvarande karm i Advance-Line har kvistfritt virke för lång och underhållsfri livslängd, högre ytfinish och dessutom integrerade tätningslister som dämpar ljud och ger en exklusivare känsla när dörren stängs.

15 Modul A9 - Beijer Private Lable I Beijers utbud av dörrar finns förutom Swedoors sortiment, även ett antal egna modeller i serierna CENTER och RAW så kallade private lable. CENTER är enkla dörrar med fokus på grundläggande funktion medan RAW är ett mer modernt uppgraderat sortiment med större fokus på utseende och detaljer. Sortimentet omfattar ett begränsat antal lagerlagda inner- och ytterdörrar samt sidoljus. Det innebär att varje produkt har ett unikt artikelnummer och det går exempelvis inte går att välja alternativa glas eller avvikande kulör. Färg/Yta: Samtliga modeller erbjuds målade i vit standardkulör NCS S 0502-Y, vissa modeller erbjuds även gråmålade i NCS S 7000-N. Beställning: Alla produkter i CENTER och RAW ligger på Beijers egna centrallager i Norrköping och de kan inte beställas direkt från Swedoor. Reklamationer: Eventuella reklamationer på Beijer Private Label hanteras på samma sätt som övriga dörrar.

16 Modul A10 Broschyrer och prislistor För att kunna guida kunden till rätt produkt har du en rad olika hjälpmedel till hands. Broschyrer I den tryckta versionen av huvudbroschyren för Advance-line och clever-line finner du information om dörrar, karmar och tillbehör. Här beskrivs olika egenskaper och möjliga tillval. Här finner du även inspiration samt de viktigaste faktauppgifterna. I broschyren finner du även hänvisningar till fördjupad information på webben. Huvudbroschyren uppdateras vanligtvis en gång per år och nyheter eller förändringar som sker fram till nästa tryckning förmedlas genom separata produktblad. Förutom huvudbroschyren finns kompletterande broschyrmaterial i antingen tryckt eller digital form. Exempel: Ytterdörrsguide Projektbroschyr Tambur- & Säkerhetsdörrar Glaspartier Rotationsdörrar Laminatdörrar Våtrumsdörrar Mått & Fakta Prislistor Konsumentprislista - Swedoor har en huvudprislista som innehåller ett omfattande standardsortiment av ytterdörrar och innerdörrar till i första hand bostadsmarknaden. Här finns även information om leveranstider och vilka produkter som finns på lager. Konsumentprislistan finns i både tryckt och digital form och är tillgänglig för dig som arbetar med dörrar. Den ska alltså inte delas ut till era kunder. Här får du en kort beskrivning av hur den är uppbyggd och hur du hittar i den: 1. Starta i innehållsförteckningen 2. Välj ytterdörr, innerdörr eller innerdörrskarm 3. Välj produktlinje - Advance-Line eller clever-line 4. Välj modell 5. Välj mått och eventuell hängning 6. Välj tillval om så önskas

17 Exempel Ytterdörr: Advance-line, Character - Beat Storlek: M10x21 Hängning: Vänster Glas: Sandblästrat glas Kulör: NCS S 7000-N Många av bruttopriserna finner du även på Om en kund frågar efter pris på en dörr, kan det vara smart att gå in på produktsidan och skicka en länk till kunden som direkt får bildmaterial, produktinformation och bruttopriset.

18 Proffsprislistan är en digital prislista som främst är tänkt att användas för dem som har djupare kunskap om dörrar och som arbetar med proffskunder. Mer information i utbildningen för körkort B och C. Modul A11 Web Finner du inte vad du söker i Swedoors broschyrer, är det stor chans att du hittar den på Där finns allt från nyheter och inspirerande designverktyg till en omfattande produktdatabas med bilder, produktinformation och priser. En stor källa till information är Download Center (DC) där du finner allt från nedladdningsbara monteringsanvisningar, skötselråd, garantier etc. För dig som söker information som riktar sig direkt mot proffs- och projektmarknaden finns också en avdelning med bland annat klassade produkter, referensobjekt och nedladdningsbara BIM-objekt. Hur navigerar jag på När du först kommer in på sajten möts du av denna bild: Till höger om vår logotype finner du en menyrad med information om var du hittar närmaste återförsäljare i ett geografiskt område, information om Swedoor, Nyhets- och pressrum, kontaktinformation, information om CE-märkning, genväg till era inloggningssidor samt en sökmotor där du kan göra fritextsökning på sajten. 2. Direkt under den övre menyraden finner du våra fem huvudkategorier. Söker du information om projekt/ proffsmarknaden går du i regel direkt till kategorin PROFESSIONELLA eller så väljer du någon av de övriga: INSPIRATION Här finner du tips och råd om möjligheter med dörrar. Här finns även vårt design-verktyg där du kan pröva olika dörrar i befintliga miljöer eller ladda upp din egen bild för att få en känsla av hur det kommer se ut. Under denna kategori finner du även inspirerande miljöbilder och reportage. PRODUKTER & PRISER här finns all produktinformation samt en underliggande databas med priser och bildmaterial som fritt kan laddas ner. Samtliga produkter kan jämföras, delas, mailas eller sparas som favoriter. Bra att veta är också att produktbilderna även kan förstoras eller laddas hem i högupplöst format.

19 BAKOM VÅRA DÖRRAR Här finner du information om företaget, hur vi arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. GODA RÅD & DOKUMENT Här finner du tips och råd inför ditt dörrköp men även en omfattande dokumentbank som vi kallar för DC download center där du finner dokumentation som monteringsanvisningar, broschyrer, kvalitetsdokument, logotyper etc. PROFESSIONELLA Den del av webben som i första hand riktar sig proffsmarknaden och byggprojekt i offentlig miljö. Här finner du information om de projektområden vi arbetar med samt djup information våra proffsprodukter. 3. En riktigt omtyckt funktion bland våra återförsäljare är att du har möjlighet att spara och jämföra olika produkter för att sedan skicka länken direkt till din kund. Dessa funktioner når du inte bara ifrån produktdatabasen utan direkt via snabbflikarna till höger. 4. I den undre delen av sajten finner du tre informationsboxar som där vi presenterar saker vi tycker är viktiga, produktnyheter och aktuell proffsinfo. Ovanför varje box finns ett antal prickar där du själv kan navigera mellan. 5. Längst ner finner du snabblänkar till vanligt besökta platser.

20 Modul A12 En dörr är inte bara en dörr! När du möter kunder som är intresserade av att köpa dörrar är det lätt att hamna i en diskussion som bara handlar om pris. För att kunden ska vara nöjd även när dörren väl sitter på plats, krävs det att du försöker förstå kundens behov och förutsättningar. Förstå kundens behov Här följer ett antal grundläggande tips på frågor som du bör ställa till kunden innan du rekommenderar en viss produkt. Generellt: Försök förstå i vilket sammanhang dörrarna ska användas. Exempel är det till en villa, lägenhet, fritidshus? - hur gammalt är det? - Nybyggnation, renovering? - Vilken stil? Gammaldags, modernt etc Genom att ställa dessa typer av frågor får du en känsla av vad som är viktigt för kunden och vilka typer av dörrar du ska tala om. Om man generaliserar, så visar Swedoors undersökningar på att kvinnor fokuserar mer på design och männen mer på teknik och funktion när det kommer till valet av dörrar. Innerdörrar Många kunder som ska köpa innerdörrar, tänker inte på den som en inredningsdetalj utan enbart som något funktionellt som bara ska smälta in i väggen. Då är det viktigt att visa på möjligheter. Finish Är finish och detaljer viktigt för kunden? Dörrar och karmar i Advance-line har i regel högre finish än i

PROFFSMAGASINET VÅR 2015

PROFFSMAGASINET VÅR 2015 PROFFSMAGASINET VÅR 2015 / Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn / Spara pengar med solenergi Hörmann släpper ytterligare utföranden till

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

trä & material innehållande trä

trä & material innehållande trä trä & material innehållande trä i utemiljö - alternativa metoder & produkter per johansson examensarbete inom landskapsingenjörsprogrammet 2008:25 LTJ-fakulteten SLU - Alnarp ISSN 1651-8160 förord Detta

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Fyr- och femkuttriga hyvlar

Fyr- och femkuttriga hyvlar Fyr- och femkuttriga hyvlar Lönsam förädling från första stund! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har över 25 års erfarenhet som marknadsledande inom småskalig träförädling. För

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Nr 2 2008 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Porträttet Thomas Neldén är chef den avdelning på Swedac som bedömer kompetensen och avgör

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster pris 20 KrOnOr mars 2014 sveriges mest lästa tidning Om energieffektivt OCH miljösmart BOenDe SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA KOnsten att VÄlJa miljövänlig el satsa på rätt fönster experternas bästa tips

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer