KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE"

Transkript

1 KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

2 Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning 5 Pardörrar - gångdörr/regeldörr...5 Klassningskrav...5 Kvalité / CE-märkning...5 Klimat- & temperaturskillnader...6 Kallförrådsdörrar varmförrådsdörrar ytterdörrar...6 Konstruktion & egenskaper...6 Modul A3 Generellt om bostadsinnerdörrar 7 Typer... 7 Mått och standarder...7 Vändbar hängning...8 Karmar 8 Modul A4 Generellt om massivdörrar 9 Massivdörrar dörrar för särskilda behov...9 Användningsområden:...9 Modul A5 Om SWEDOOR och JELD-WEN 10 Kvalitetsarbete & certifiering...10 Miljö & hållbarhet...10 Historik 11 Modul A6 Ytterdörrar SWEDOOR JW 12 Dörrtyper i sortimentet ytterdörrar...12 Modul A7 Innerdörrar SWEDOOR JW 13 Dörrtyper i sortimentet bostadsinnerdörrar...13 Modul A8 SWEDOOR JWs produktlinjer 14 clever-line 14 ADVANCE-LINE...14 Modul A9 - Beijer Private Lable 15 Modul A10 Broschyrer och prislistor 16

3 Broschyrer Prislistor Modul A11 Web 18 Hur navigerar jag på Modul A12 En dörr är inte bara en dörr! 20 Förstå kundens behov...20 Vad skiljer bra och dåliga dörrar?...22 Modul A13 Garantier 23 Generellt Formstabilitet...23 Kvistar i trä 23 Undantag 23 Avtal 24 Reklamation Summering 24

4 Inledning Enligt Wikipedia definieras en dörr som en rörlig vertikal skiva som används för att tillsluta en öppning mellan två angränsande rum. Definitionen låter inte så avancerad, men har du tänkt på att en sådan vertikal skiva kan användas till allt från att hindra insyn i ett stökigt barnrum till att skydda mot farliga röntgenstrålar i ett kliniskt laboratorium. Behov och krav kan se väldigt olika ut och vi som dagligen arbetar med dessa produkter, finner ständigt ny kunskap! Därför tror vi på att även du har mycket att lära om dessa vertikala skivor! Välkommen till dörrutbildning med SWEDOOR/JELD-WEN! Utbildningen är uppdelad i tre delar enligt Beijers körkortssystem A, B och C. Här får du den grundläggande kunskap som krävs för just din arbetsbefattning. Körkort A och B består av ett antal inläsningsmoduler som inom olika ämnesområden. Varje körkortsdel avslutas genom ett webbaserat test där du svarar på ett antal frågor som tillsammans tar ca minuter att besvara. Till skillnad från A och B är körkort C fysisk utbildning med inriktning på proffsmarknaden. Efter genomgången utbildning erhålls diplom som visar dina kunskaper om dörrar! Här har du möjlighet att bli diplomerad dörrexpert på olika nivåer. Lycka till! A-Körkort I denna utbildningsdel får du som möter kunder i butiken eller på lagret, kunskap som hjälper dig att guida till rätt produkt. Modul A1-4 ger dig allmän dörrkunskap som är generell i branschen. Modul A5-9 ger dig grundläggande kunskap om Swedoor och de olika typer av produkter som företaget levererar. Modul A10 - A13 beskriver var du hittar information om produkter och priser samt ger praktiska exempel på saker att tänka på för att guida kunden till rätt produkt.

5 Modul A1 Allmän dörrkunskap Dörrars användningsområde Det grundläggande syftet med en dörr är ganska uppenbart, men det finns en lång rad krav som ställs på dörrar för olika ändamål. Medan en innerdörr till en bostad i första hand handlar om design, ska bostadens ytterdörr också motstå påfrestningar som stora temperaturväxlingar, snö & regn eller inbrottsförsök. Behoven skiljer sig åt och det finns dörrar med speciella egenskaper för exempelvis sjukhus, skolor, hotell, industrier etc. I byggbranschen skiljs det vanligtvis på ytterdörrar, bostadsinnerdörrar (lätt beslagna) och innerdörrar för offentlig miljö (tungt beslagna). Modulmått och måttstandard I Sverige används ofta termen modul när dörrars bredd och höjd anges. Modulmåtten anger hålet i väggen där dörr och karm ska monteras. En dörr eller karm med ett visst modulmått är alltså anpassad för att passa en bestämd väggöppning. Exempelvis innebär modul 10x21 ett hål som är 1000x2100mm. Hängning Dörrens hängning anger på vilken sida som dörrens gångjärn sitter. Genom att ange hängning beskriver du om dörren ska öppnas åt vänster eller höger. Hängningen anges alltid sett från dörrens utsida d.v.s. den sida där gångjärnen normalt är synliga när dörren är stängd. Vänster Höger Pardörrar - gångdörr/regeldörr När två dörrblad kombineras i en gemensam karm kallas det pardörr eller dubbeldörr. Om båda dörrbladen är lika stora benämns det symmetrisk eller lika delning. I normalfallet används endast den ena halvan av dörren, medan den andra halvan är reglad och öppnas endast vid behov. Dörren som normalt används benämns gångdörr och den reglade dörren regeldörr. Hängningen på en pardörr anges utifrån hängningen på gångdörren. Klassningskrav I dörrsammanhang förekommer ett antal olika klassningar som handlar om krav kring brand- ljud-, röktäthet, energi- och inbrottssäkerhet. De vanligaste är brand och ljudkrav. Brandkrav anges med beteckningen E eller Ei i kombination med antal minuter och anger hur lång tid dörren motstår brand (ex. Ei30). Ljudkrav anges i decibel och beskriver hur mycket ljud som dörren reducerar (ex 30dB). Kvalité / CE-märkning För att kunna jämföra och säkerställa kvalitet på olika dörrar har det funnits nationella kvalitetsklassningar som tillverkarna haft möjlighet att uppfylla. Om en viss klassning garanteras, kan det exempelvis ange hur många kvistar en träkonstruktion får innehålla eller hur mycket rörelse som tillåts i materialet. Idag blir det allt vanligare med CE-märkning av olika produkter för att kunna garantera en produkts kvalité och egenskaper. Tyvärr likställer många själva CE-märket med en kvalitetssymbol. Märket i sig innebär inget mer än att produkten får röra sig fritt inom EU samt

6 att det finns dokumenterade underliggande värden för produkten. Vad värdet innebär är inte alltid lika tydligt och exempelvis kan ett enskilt värde ersättas med beteckningen NA (Not Applictible) oavsett om det beror på att informationen saknas eller om tillverkaren fått ett dåligt värde som man inte vill redovisa. Vill man veta mer, får man gå in och läsa vad en specifik tillverkares CE-märkning innebär (finns i regel på tillverkarens hemsida). Modul A2 Generellt om ytterdörrar Ytterdörrar används i olika typer av byggnader, men när det talas om ytterdörrar avses vanligtvis dörrar till bostäder. Att första intrycket består är vedertaget och när det gäller ditt hem är ytterdörren det första som möter dina gäster. Intrycket påverkas i första hand av dörrens design och hur den kombineras med olika glasöppningar (fönster). Med unika glasöppningar sätter du en personlig prägel på din dörr. Genom att kombinera ytterdörren med sido- och överljus i samma stil som dörren skapas en helhet som dels ger en ljusare inomhusmiljö och dels skapar en mer välkomnande och pampigare entré. Intrycket påverkas dock inte enbart av designen och finish, utan även känslan du får när den öppnas och stängs. En ytterdörr bör alltså inte enbart väljas utifrån design och utan även utifrån funktion och smarta lösningar. Klimat- & temperaturskillnader På ytterdörrar ställs det avsevärt högre krav jämfört med innerdörrar. Oavsett om de är byggda av trä, plast, stål eller andra material, påverkas de bland annat av skillnader i temperatur och luftfuktighet. I Sverige kan det exempelvis vara kallare än -25 utomhus och samtidigt varmare än +25 inomhus, vilket innebär att ytterdörren måste klara mer än 50 graders skillnad. Dessa skillnader gör att materialen i dörren rör sig och en ytterdörr konstrueras för att absorbera eller motverka dessa rörelser. Kallförrådsdörrar Varmförrådsdörrar Ytterdörrar Eftersom det ställs höga krav på dörrens konstruktion i förhållande till ovan nämnda skillnader, delas dörrar för utvändigt bruk, in i tre kategorier: Kallförrådsdörrar, som är avsedda för ej uppvärmda utrymmen, vilket gör att skillnaden mellan ut- och insida minimeras och dörren acklimatiseras långsamt. Dessa dörrar benämns ibland för 10-graders-dörrar, även om det inte finns någon allmän definition om vad det innebär. Var uppmärksam på att dessa dörrar inte ska användas i uppvärmda utrymmen (även om det enbart handlar temporär uppvärming vid enskilda tillfällen). Varmförrådsdörrar kallas även 18-graders-dörrar och är avsedda att användas i delvis upvärmda utrymmen där det behöver säkerställas en grundvärme på grund av frysrisk etc. Temperaturskillnaden mellan dörrens utsidan och insida bör inte överstiga 18 grader. Fullvärdiga ytterdörrar ska vara byggda för att klara fullt uppvärmda bostäder. Lägg märke till att vårt nordiska klimat gör att det ställs helt andra krav på våra ytterdörrar jämfört med exempelvis dörrar för UK eller den sydeuropeiska marknaden. Uppdelningen av dessa dörrar görs i första hand om främst utifrån vad dörrens konstruktion ska klara. Samtidigt har en fullvärdig ytterdörr normalt bättre isolerförmåga än en kall- eller varmförrådsdörr. Isolerförmågan

7 U-värdet är ett mått på hur stor mängd energi som passerar genom dörren; ju lägre U-värde, desto bättre isolerförmåga. Konstruktion & egenskaper Ytterdörrar byggs på olika sätt, men grundläggande används exempelvis cellplast eller massiv träfiber som isolerande stommaterial. Även om materialen har likvärdiga isoleringsegenskaper, har en träfiberstomme i regel bättre ljudisolering, brandhämmande egenskaper och högre vikt som ger dörren en mer gedigen känsla. En fullvärdig ytterdörr har i regel även inbyggda plåtar av stål eller aluminium för att stabilisera, stoppa fukt och försvåra inbrott. En ytterdörr kan också byggas för att uppfylla speciella krav. Det kan handla om förhöjd inbrottssäkerhet, myndighetskrav på brand och ljud eller en uppdragsgivares krav på en byggnads energiförbrukning. Om ytterdörrar exempelvis används till lägenheter med så kallade loftgångar, ställs det oftast krav på extra hög ljudisolering för att inte den boende ska störas av förbipasserande grannar. Ytterdörrar till lägenheter som sitter i skyddade trapphus räknas inte som en traditionell ytterdörr utan är en variant av massiv innerdörr. Modul A3 Generellt om bostadsinnerdörrar Innerdörrarna i en bostad är en stor del av hemmets inredning och påverkar i hög grad upplevelsen. Innerdörrarna kan förmedla en modern eller traditionell stil, skapa naturlig känsla med olika träslag eller väcka intresse med hjälp av olika färger. Dörren kan även fylla praktiska funktioner som att dämpa ljud in till sovrum, släppa in ljus till en mörk toalett eller varför inte kombineras med spegelglas eller griffeltavla som förenklar tillvaron. Möjligheterna är många! Typer När det gäller innerdörrar, skiljs det på lätt och tungt beslagna. Lätt beslagna, som behandlas här, är de som oftast benämns bostadsinnerdörrar och specifikt för dessa är att de har en enklare form av gångjärn (oftast snap-in-gångjärn) och lås (enkla universallås) än tungt beslagna. Tungt beslagna dörrar används oftast i offentlig miljö där högre krav ställs. Det finns ett antal olika benämningar som kan vara bra att känna till: Lätta innerdörrar - är en enkel typ av innerdörr som använder en kärna av stark papp för att hålla vikt och kostnader till ett minimum. Massiva innerdörrar anger en mer påkostad konstruktion där dörren normalt innehåller en kombination av trä eller träfiber. Jämfört med lätta innerdörrar har de massiva i regel bättre ljudegenskaper. Formpressade dörrar är en typ där dörrens ytskivor har ett mönster som pressats fram, oftast för att efterlikna klassiska spegeldörrar. Formpressade dörrar kan ha både lätt och massiv stomme. I Swedoors sortiment finns exempelvis innerdörrsserierna Style (lätt) och Compact (massiv) som båda är exempel på formpressade dörrar. Spegeldörrar är innerdörrar som byggs ihop av olika delar skivor och ramdelar. Oftast är delarna profilerade i allmogestil men kan också ha moderna raka linjer. Ibland kallas dessa moderna spegeldörrar för ramdörrar.

8 Spårfrästa är som namnen antyder en typ av dörr där ytan har ett mönster som är infräst i materialet. Glasdörrar till dessa dörrar räknas både dörrar helt i glas och dörrar med integrerade glaskassetter. Glasen kan vara helt integrerade eller monterade med glaslister. Mått och standarder Som vi tidigare nämnt, finns det olika modulmått som används för att ange hålmåttet där dörr och karm ska passa in. När det gäller bostadsinnerdörrar är modulbredderna 7, 8 och 9 de vanligaste men även modul 10 blir allt vanligare, speciellt i takt med ökade handikappskrav. Dessa modulbredder kombineras vanligtvis med höjdmodulerna 20 eller 21. Höjdmodulen 21 är den normala medan modul 20 används till källare eller andra utrymmen med begränsad takhöjd. Förutom modulmåtten, finns det även en gemensam måttstandard för dörrblad och karmar till bostadsinnerdörrar. Denna standardisering har medfört att ett nytt dörrblad kan kombineras med och husets befintliga karmar eller med en karm från annan tillverkare. Därför säljs alltid innerdörrar och innerdörrskarmar som två separata enheter. Den standard vi har idag infördes 1972 men även mellan fanns en tidigare standard som vi idag kallar Gammal standard. Under perioden som Gammal standard användes, byggdes det väldigt många bostäder och därför finns fortfarande möjligheten att beställa innerdörrar med de gamla måtten. Jämfört med dagens standard är de äldre dörrarna lägre. De har dessutom andra centrummått mellan gångjärnen vilket gör att det inte går att anpassa en dörr i ny standard till gammal, enbart genom att kapa dörrbladet. Beställer du en dörr i gammal standard får du ett måttanpassad dörrblad tillsammans med ett så kallat mellangångjärn som konverterar snap-in-gångjärnet till det gamla tappbärande. Vändbar hängning Även om måtten på bostadsinnerdörrar standardiserades 1972 dröjde det fram till mitten av 80-talet innan tillverkarna gick över till vändbara dörrblad. Istället för att tillverka olika dörrar för vänster- respektive högerhängning, används idag samma dörrblad för båda alternativen. Att skifta mellan höger och vänster, görs enkelt genom att kolven i låset dras ut, vrids 180 grader och skjuts tillbaka. Vid beställning av innerdörrar (till bostäder) behöver alltså hängningen normalt inte anges. Bostadsinnerdörrar kännetecknas av sin lätta beslagning med gångjärn av så kallad snap-in-typ. Karmar Karmar till bostadsinnerdörrar är precis som dörrbladen, standardiserade för att passa specifika dörrblad och modulmått. Eftersom väggar har olika tjocklek tillverkas även karmar för olika väggdjup. 93mm tjocklek är det vanligaste, men även 68 och 118 mm är frekvent förekommande. Värt att tänka på när det gäller karmar, är att det finns flera olika valmöjligheter. Enkla standardkarmar fyller givetvis den grundläggande funktionen men kvistfria karmar, karmar med tätningslister, karmar med integrerade justerbara foder är exempel som ger valmöjligheter.

9 Modul A4 Generellt om massivdörrar Massivdörrar dörrar för särskilda behov De dörrar som vanligtvis används till olika offentliga lokaler, benämns i branschen för massivdörrar eller HPF-dörrar (High Performance). Massivdörrarna kombineras ofta med olika säkerhetsegenskaper och klassningar. Branddörrar, ljuddörrar, klimatdörrar, säkerhetsdörrar och röntgendörrar är några exempel på produkter som möter sådana lagstadgade krav. Skjutdörrar, pendeldörrar, rotations- och klämfria dörrar är andra exempel på dörrar som möter mer praktiska behov. Massivdörrarna är så kallade tungt beslagna vilket vanligtvis innebär att de har kraftigare gångjärn lås och slutbleck än traditionella bostadsinnerdörrar. Till denna produktkategori räknas ofta även olika typer av glas- och väggpartier som anpassats för efter dörrarna. Dessa typer av dörrar specialanpassas ofta efter specifika behov beroende på vart de ska användas. Det medför att produkterna ofta delas in efter sina användningsområden. Användningsområden: En vanlig indelning av användningsområden för olika typer av massivdörrar är: Hotell Sjukhus Institutioner Skolor & förskolor Bostadsprojekt Kommersiella fastigheter Vård- & äldreboenden

10 Modul A5 Om SWEDOOR och JELD-WEN Var du än befinner dig, kommer du att gå in genom dörrar som levererats från någon av JELD-WENs enheter. Dörrarna pryder och framhäver allt från bostäder till kulturella och offentliga byggnader i många länder. JELD- WEN (JW) är idag ett globalt dörrföretag med stark lokal förankring i de länder där verksamheten bedrivs. I Sverige är JELD-WEN mest bekant under varumärket SWEDOOR vars historia innefattar mer än 100 års dörrtillverkning och hantverkstradition. Produkterna på den svenska säljs under varumärket SWEDOOR JW och kommer i huvudsak från fabrikerna i Forserum och Åstorp men även från de övriga produktionsenheter i norra Europa. Med marknadens bredaste sortiment erbjuder SWEDOOR JW, dörrlösningar som täcker de flesta behov för både konsument och projektmarknaden. På marknadskontoret i Huskvarna finns stor samlad kompetens för support och service till den svenska marknaden som är indelad i följande verksamhetsområden: Construction dörrar till rikstäckande entreprenörer. Industry dörrar till industriellt tillverkande företag. Villa/småhus dörrar hustillverkare. Merchant dörrar till den traditionella bygghandel som exempelvis Beijer Bygg. DIY (Do-It-Yourself) dörrar till gör-det-själv-marknaden och dess byggvaruhus. SWEDOOR JW strävar hela tiden efter högsta servicenivå och att ligga i framkant när det gäller miljö & hållbarhetsfrågor, kvalité och leveranssäkerhet är en självklarhet. Kvalitetsarbete & certifiering För Swedoor är kvalitet mycket mer än bara utseende. Produkterna ska hålla 100% i alla avseenden och kvalitet innebär att ha full kontroll hela vägen från råvara till färdig produkt. Varje avdelning i företaget ser nästa avdelning som en kund och därför sker kontinuerlig kvalitetskontroll och mätning av leveranssäkerhet internt. Därefter följer givetvis högsta fokus på kvaliteten och leveranssäkerheten tills produkten når sin slutkund. Varje komponent ska vara tillverkad med omsorg, där varje detalj bidrar till att produkterna håller i många år. Det handlar om att vara ett ansvarsfullt företag med rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Swedoor är sedan mer än 20-år ISO-certifierade enligt 9001 och kvalitetsarbetet och mottot Ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. En väsentlig del av detta arbete utförs i egna prov-laboratorium. På fabrikerna finns egna testlabb för exempelvis motstånd mot inbrotts, brand, rök och ljud eller för andra tester

11 som slitage- och klimatpåverkan. Miljö & hållbarhet Trä är grunden i dörrsortimentet. Det skapar en förutsättning för att långsiktigt arbeta på ett hållbart sätt. För Swedoor är detta arbetssätt helt naturligt. I produktionen används till exempel förnybara trämaterial och samarbeten sker endast med certifierade leverantörer/ partners. Företagets träprodukter tillverkas med lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp jämfört med många andra material. Trärester från produktionen blir efter förädling till ytskikt på nya dörrar och när dörrens livscykel är slut går träet dessutom att återanvändas eller återvinnas. Miljö och hållbarhetsfrågor är mycket centralt för hela JELD-WEN-koncernen som löpande arbetar med olika förbättringsprojekt. Arbetet säkerställs genom genom oberoende certifieringsorgan som ackrediterats för att säkerställa det reglerverk FSC satt upp. FSC (Forest Stewardship Council ) är en internationell organisation som arbetar för att stödja ansvarsfullt bruk av skog. Kortfattat innebär en märkning att en FSC-certifierad produkt kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk där hänsyn tagits till: 1. träets spårbarhet 2. naturskydd 3. skydd för djurlivet 4. skogsarbetarnas lönenivåer 5. skogsarbetarnas hälsa och säkerhet 6. utbildning i hållbarhetsfrågor JELD-WEN och SWEDOOR JW är stolta innehavare av FSC:s multisite-spårbarhetscertifikat. Fler och fler produkter blir certifierade enligt FSC, men även enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification ) som är en motsvarande organisation. Miljöarbete innebär även att samtliga anställda ska verka för att uppfylla gällande miljölagar samt regler för människors hälsa och välmående. Alla uppmuntras att hitta nya, mer miljövänliga lösningar. För att ta ansvar, strävar JELD-WEN alltid efter att följa de principer som satts upp med sina produkter såväl som i sitt sätt att agera. Koncernens produkter ska produceras, distribueras, användas och återvinnas så miljövänligt som möjligt. Historik I Sverige har företaget en gedigen historia av dörrtillverkning och genom varumärken som exempelvis Swedoor, Svenska Dörr, WST och Jite finns en samlad kunskap från mer än 100 års dörrtillverkning. Sedan 2006 ägs Swedoor av den Amerikanska dörrkoncernen JELD-WEN men fokus är fortsatt på den lokala marknaden och dess sammarbetspartners. Idag bedrivs produktion på två orter i Sverige; Åstorp i Skåne (inner och ytterdörrar) samt Forserum i Småland (massivdörrar och glaspartier). Genom åren har företaget stått bakom många av de innovationer som idag är mer eller mindre är standard på marknaden. Exempelvis kan nämnas den lätta dörrkonstruktionen med sin extremt starka papprofil som även användes i vingar på dåtidens stridsflygplan. Företaget innehar idag många patent och unika lösningar som bidrar till flytta gränserna och möte nya behov. Avdelningen forskning och utveckling (R&D) arbetar ständigt med att fånga upp trender, idéer och inte minst behov från våra kunder och sammarbetspartners. Att skapa starka långsiktiga sammarbeten där båda parter är vinnare, är grundläggande och dessa sammarbeten har skapat värden år efter år. Relationen med Beijer Bygg är ett bra exempel på hur kunskapsutbyte och långsiktigt samarbete mellan företa-

12 gen har skapat värde för båda parter i decennier. Modul A6 Ytterdörrar SWEDOOR JW Ytterdörren är en del av din inredning som alla ser och skapar ofta första intrycket av ditt hem. Swedoor JW arbetar aktivt med att erbjuda ett starkt sortiment som både är variationsrikt tilltalande och som uppfyller de flesta behov. Sortimentet består av en rad olika typer av produkter och i denna modul får du en övergripande förståelse om skillnaderna. Vill du sedan ha mer information om sortiment och specifika modellserier, kan du fördjupa dig i produkt- och specialmodulerna för ytterdörrar. Dörrtyper i sortimentet ytterdörrar 1. Ytterdörrar (klassiska) I denna kategori finner du de dörrar som normalt förknippas med ytterdörrar och som i första hand används till privata bostäder som villor och fritidshus men även som entrédörr i vissa offentliga sammanhang. Bland dessa dörrar finns ett brett urval från enkla produkter med fokus på grundläggande funktion till påkostade lösningar med smarta egenskaper samt design och finish i toppklass. Valmöjligheterna är många och de flesta modeller kan måttanpassas eller fås i pardörrsutförande. 2. Sidoljus och överljus Detta är produkter som är speciellt framtagna för att på olika sätt kunna kombineras med ytterdörrarna. Tillsammans bildar de en stilfull entré där fönsterramarna och glasen har samma mått och utseende som själva dörren. Förändringen då en dörr kombineras med ett eller flera sido- och överljusen är total och förvandlar ingången till en entré! 3. Loftgångsdörrar Swedoors sortimentet omfattar även ytterdörrar med speciella krav. Loftgångsdörrar är exempelvis ytterdörrar med krav på högre ljudisolering. De används ofta som entredörr till lägenheter och radhus med entréer i direkt anslutning till störande utomhusmiljö. Dörrarna uppfyller klassningskrav för ljudisolering och kan även kombineras med brandkrav. 4. Passivhusdörrar Ett stort antal ytterdörrar erbjuds också i lågenergiutförande. Dessa dörrar kallas ofta passivhusdörrar och är som är en typ av ytterdörr med högre isolerförmåga. När det talas om Energivärdets enhet kallas U-värde och ju lägre U-värde desto bättre isolerförmåga. I Swedoors sortiment finns passivhusdörrar med U-värde ner till 0, Säkerhetsytterdörrar Det senaste tillskottet i Swedoors sortiment är säkerhetsklassade ytterdörrar. Detta är ytterdörrar med kraftiga förstärkningar i både konstruktion och beslagning. De är testade och godkända för inbrottsförsök i klass 3(DC3). Det unika med Swedoors lösning är att de även klarar kraven både med små och stora glasöppningar.

13 6. Förrådsdörrar I ytterdörrssortimentet ingår även ett komplett sortiment av förrådsdörrar. Här finner du allt från enkla kallförrådsdörrar för helt ouppvärmda utrymmen till varmförrådsdörrar med olika behov. Det finns anpassade modeller med ventilation för exempelvis soprum och mer ytterdörrslika modeller för exempelvis garage eller uthus som ska harmonisera med bostadshuset. Modul A7 Innerdörrar SWEDOOR JW Innerdörrar är en viktig del av husets stil och bidrar starkt den känsla som skapas. Vid valet av inner dörrar bör du givetvis hänsyn tas till design som passar interiören i hemmet, men tänk på att det finns innerdörrar som kan mer! I Swedoors sortiment finner du innerdörrar för alla behov och i den här modulen får du en översikt över vilka olika typer av bostadsinnerdörrar som erbjuds. Vill du ha mer information om sortiment och specifika modellserier och tillval, kan du fördjupa dig i produkt- och specialmodulerna för bostadsinnerdörrar. Dörrtyper i sortimentet bostadsinnerdörrar Den vanligaste bostadsinnerdörrarna är vanliga slagdörrar. De finns i en mängd stilar och utförande med olika egenskaper och tillval. De flesta innerdörrarna erbjuds exempelvis även som pardörrar och det finns också innerdörrar med speciella funktioner. Dörrar med sådana funktioner kan exempelvis vara en branddörr in till pannrummet eller en våtrumsdörr till relaxen eller duschutrymmet. Skjutdörrar En typ av bostadsinnerdörr som ökat kraftigt de senaste åren är skjutdörren. I princip samtliga bostadsinnerdörrar i Swedoors sortiment erbjuds även som skjutdörrar. De finns för inbyggnad eller för att hängas på väggen. Bastudörrar En annan produkt i innerdörrssortimentet är bastudörrar. Detta är också en produkt som blir allt vanligare i svensk hem även om det är en bit kvar till våra finska grannar där bastun är standard i både villor och lägenheter. Karmar Eftersom måtten på bostadsinnerdörrar i Sverige är standardiserad, säljs oftast dörrblad

14 och karm var för sig så att dörrarna kan kombineras med befintliga karmar eller nya karmar med olika egenskaper. I Swedoors sortiment finns allt från enkla standardkarmar till underhållsfria karmar utan kvistar eller karmar med integrerade tätningslister och foder för ett tyst och snyggt resultat. Det som skiljer karmarna till bostadsinnerdörrarna från innerdörrar till exempelvis skolor eller andra offentliga lokaler är att de är lätt beslagna. Det innebär att de inte har lika kraftiga gångjärn och lås som exempelvis klassificerade innerdörrar. De flesta karmarna i innerdörrssortimentet är så kallade snap-in-karmar som gör det enkelt och praktiskt att montera. För skjutdörrar erbjuds även kompletta lösningar. För infällda skjutdörrar erbjuds enkel inbyggnad med regelpartier och för utanpåliggande lösningar finns traditionella kornischer eller moderna designlösningar i rostfritt stål. Modul A8 SWEDOOR JWs produktlinjer Swedoor erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av dörrar och det kan ibland vara svårt att förstå skillnaden mellan olika produkter. För att underlätta förståelsen, är de flesta produkter indelade i de två produktlinjerna clever-line och Advance-Line. clever-line Advance-Line I clever-line finner du standardprodukter med bra kvalité till konkurrenskraftiga priser. Kombinationen kvalité/pris fungerar eftersom tillverkningsprocessen har optimerats maximalt för stora serier utan speciallösningar. Det medför att dessa dörrar har standardiserats vad gäller modeller, storlek, färg och beslagning m.m och fokus ligger istället på grundläggande funktion och kvalitet. dessa dörrar har således begränsade valmöjligheter. vårt dörrsegment där du finner produkter av mer standardkaraktär men med bra kvalité till konkurrenskraftiga priser. ADVANCE-LINE ADVANCE-LINE är vårt dörrsegment där du finner möjligheternas dörrar. Vi vet att en dörr är så mycket mer än bara en dörr och därför finner du här dörrlösningar där med fokus på mervärden för dig som kund - oavsett om det handlar om design eller tekniska speciallösningar. Dörrarna i Advance-Line har det lilla extra i allt, från noggranna materialval till smarta patenterade lösningar och högsta finish. De flesta av dessa dörrar kan även specialbeställas och anpassas med olika tillval och applikationer för att du som kund ska vara riktigt nöjd under lång tid. En målad innerdörrskarm i clever-line fyller exempelvis självklart behovet som krävs för att du ska kunna montera din innerdörr på traditionellt vis. Motsvarande karm i Advance-Line har kvistfritt virke för lång och underhållsfri livslängd, högre ytfinish och dessutom integrerade tätningslister som dämpar ljud och ger en exklusivare känsla när dörren stängs.

15 Modul A9 - Beijer Private Lable I Beijers utbud av dörrar finns förutom Swedoors sortiment, även ett antal egna modeller i serierna CENTER och RAW så kallade private lable. CENTER är enkla dörrar med fokus på grundläggande funktion medan RAW är ett mer modernt uppgraderat sortiment med större fokus på utseende och detaljer. Sortimentet omfattar ett begränsat antal lagerlagda inner- och ytterdörrar samt sidoljus. Det innebär att varje produkt har ett unikt artikelnummer och det går exempelvis inte går att välja alternativa glas eller avvikande kulör. Färg/Yta: Samtliga modeller erbjuds målade i vit standardkulör NCS S 0502-Y, vissa modeller erbjuds även gråmålade i NCS S 7000-N. Beställning: Alla produkter i CENTER och RAW ligger på Beijers egna centrallager i Norrköping och de kan inte beställas direkt från Swedoor. Reklamationer: Eventuella reklamationer på Beijer Private Label hanteras på samma sätt som övriga dörrar.

16 Modul A10 Broschyrer och prislistor För att kunna guida kunden till rätt produkt har du en rad olika hjälpmedel till hands. Broschyrer I den tryckta versionen av huvudbroschyren för Advance-line och clever-line finner du information om dörrar, karmar och tillbehör. Här beskrivs olika egenskaper och möjliga tillval. Här finner du även inspiration samt de viktigaste faktauppgifterna. I broschyren finner du även hänvisningar till fördjupad information på webben. Huvudbroschyren uppdateras vanligtvis en gång per år och nyheter eller förändringar som sker fram till nästa tryckning förmedlas genom separata produktblad. Förutom huvudbroschyren finns kompletterande broschyrmaterial i antingen tryckt eller digital form. Exempel: Ytterdörrsguide Projektbroschyr Tambur- & Säkerhetsdörrar Glaspartier Rotationsdörrar Laminatdörrar Våtrumsdörrar Mått & Fakta Prislistor Konsumentprislista - Swedoor har en huvudprislista som innehåller ett omfattande standardsortiment av ytterdörrar och innerdörrar till i första hand bostadsmarknaden. Här finns även information om leveranstider och vilka produkter som finns på lager. Konsumentprislistan finns i både tryckt och digital form och är tillgänglig för dig som arbetar med dörrar. Den ska alltså inte delas ut till era kunder. Här får du en kort beskrivning av hur den är uppbyggd och hur du hittar i den: 1. Starta i innehållsförteckningen 2. Välj ytterdörr, innerdörr eller innerdörrskarm 3. Välj produktlinje - Advance-Line eller clever-line 4. Välj modell 5. Välj mått och eventuell hängning 6. Välj tillval om så önskas

17 Exempel Ytterdörr: Advance-line, Character - Beat Storlek: M10x21 Hängning: Vänster Glas: Sandblästrat glas Kulör: NCS S 7000-N Många av bruttopriserna finner du även på Om en kund frågar efter pris på en dörr, kan det vara smart att gå in på produktsidan och skicka en länk till kunden som direkt får bildmaterial, produktinformation och bruttopriset.

18 Proffsprislistan är en digital prislista som främst är tänkt att användas för dem som har djupare kunskap om dörrar och som arbetar med proffskunder. Mer information i utbildningen för körkort B och C. Modul A11 Web Finner du inte vad du söker i Swedoors broschyrer, är det stor chans att du hittar den på Där finns allt från nyheter och inspirerande designverktyg till en omfattande produktdatabas med bilder, produktinformation och priser. En stor källa till information är Download Center (DC) där du finner allt från nedladdningsbara monteringsanvisningar, skötselråd, garantier etc. För dig som söker information som riktar sig direkt mot proffs- och projektmarknaden finns också en avdelning med bland annat klassade produkter, referensobjekt och nedladdningsbara BIM-objekt. Hur navigerar jag på När du först kommer in på sajten möts du av denna bild: Till höger om vår logotype finner du en menyrad med information om var du hittar närmaste återförsäljare i ett geografiskt område, information om Swedoor, Nyhets- och pressrum, kontaktinformation, information om CE-märkning, genväg till era inloggningssidor samt en sökmotor där du kan göra fritextsökning på sajten. 2. Direkt under den övre menyraden finner du våra fem huvudkategorier. Söker du information om projekt/ proffsmarknaden går du i regel direkt till kategorin PROFESSIONELLA eller så väljer du någon av de övriga: INSPIRATION Här finner du tips och råd om möjligheter med dörrar. Här finns även vårt design-verktyg där du kan pröva olika dörrar i befintliga miljöer eller ladda upp din egen bild för att få en känsla av hur det kommer se ut. Under denna kategori finner du även inspirerande miljöbilder och reportage. PRODUKTER & PRISER här finns all produktinformation samt en underliggande databas med priser och bildmaterial som fritt kan laddas ner. Samtliga produkter kan jämföras, delas, mailas eller sparas som favoriter. Bra att veta är också att produktbilderna även kan förstoras eller laddas hem i högupplöst format.

19 BAKOM VÅRA DÖRRAR Här finner du information om företaget, hur vi arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. GODA RÅD & DOKUMENT Här finner du tips och råd inför ditt dörrköp men även en omfattande dokumentbank som vi kallar för DC download center där du finner dokumentation som monteringsanvisningar, broschyrer, kvalitetsdokument, logotyper etc. PROFESSIONELLA Den del av webben som i första hand riktar sig proffsmarknaden och byggprojekt i offentlig miljö. Här finner du information om de projektområden vi arbetar med samt djup information våra proffsprodukter. 3. En riktigt omtyckt funktion bland våra återförsäljare är att du har möjlighet att spara och jämföra olika produkter för att sedan skicka länken direkt till din kund. Dessa funktioner når du inte bara ifrån produktdatabasen utan direkt via snabbflikarna till höger. 4. I den undre delen av sajten finner du tre informationsboxar som där vi presenterar saker vi tycker är viktiga, produktnyheter och aktuell proffsinfo. Ovanför varje box finns ett antal prickar där du själv kan navigera mellan. 5. Längst ner finner du snabblänkar till vanligt besökta platser.

20 Modul A12 En dörr är inte bara en dörr! När du möter kunder som är intresserade av att köpa dörrar är det lätt att hamna i en diskussion som bara handlar om pris. För att kunden ska vara nöjd även när dörren väl sitter på plats, krävs det att du försöker förstå kundens behov och förutsättningar. Förstå kundens behov Här följer ett antal grundläggande tips på frågor som du bör ställa till kunden innan du rekommenderar en viss produkt. Generellt: Försök förstå i vilket sammanhang dörrarna ska användas. Exempel är det till en villa, lägenhet, fritidshus? - hur gammalt är det? - Nybyggnation, renovering? - Vilken stil? Gammaldags, modernt etc Genom att ställa dessa typer av frågor får du en känsla av vad som är viktigt för kunden och vilka typer av dörrar du ska tala om. Om man generaliserar, så visar Swedoors undersökningar på att kvinnor fokuserar mer på design och männen mer på teknik och funktion när det kommer till valet av dörrar. Innerdörrar Många kunder som ska köpa innerdörrar, tänker inte på den som en inredningsdetalj utan enbart som något funktionellt som bara ska smälta in i väggen. Då är det viktigt att visa på möjligheter. Finish Är finish och detaljer viktigt för kunden? Dörrar och karmar i Advance-line har i regel högre finish än i

guide ytterdörrar din inredning börjar med din ytterdörr

guide ytterdörrar din inredning börjar med din ytterdörr guide ytterdörrar din inredning börjar med din ytterdörr Advance-Line 1 Känsla design ljus miljö säkerhet ljud brand innovation garantier 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 konkreta fördelar 23 Att bygga ytterdörrar

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Inner- och ytterdörrar 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Vackra, säkra och funktionella dörrar gör ditt hem tryggare och trevligare. Med våra dörrar får du personlighet

Läs mer

blivit hänvisad till längre leveranstider.

blivit hänvisad till längre leveranstider. expresssortiment komplett leverantör Med Swedoor som dörrpartner får du marknadens bredaste sortiment, bästa service och förutsättningar att tillgodose alla dina behov. Tillgänglighet är ofta en av de

Läs mer

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Maj 2008 SKräddarSY din dörr Kom in och upplev en ny serie kvalitetsdörrar från Swedoor. Selection betyder urval,

Läs mer

SORTIMENTSGUIDE DÖRRBLADET. Gäller fr.o.m. 1 april. Gäller från 1. april 2015

SORTIMENTSGUIDE DÖRRBLADET. Gäller fr.o.m. 1 april. Gäller från 1. april 2015 SORTIMENTSGUIDE DÖRRBLADET Gäller från 1. april 2015 Gäller fr.o.m. 1 april Moderna ytterdörrar Traditionella ytterdörrar PREMIUM Med en premium ytterdörr kan du känna dig trygg. För extra säkerhet har

Läs mer

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. All inclusive. i sverige där jeld-wen Tidigare varit känt under namnet swedoor, har vi

Läs mer

Express-sortiment PROJEKT. Din professionella dörrpartner

Express-sortiment PROJEKT. Din professionella dörrpartner Express-sortiment 1 PROJEKT Din professionella dörrpartner 2 INNEHÅLL Komplett leverantör 3 Express-Sortiment massivdörrar 4 Express-Sortiment glaspartier 5 Standard och tillval 6 Mått 7 3 Komplett leverantör

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Inner- och ytterdörrar VÄLKOMMEN - till den äkta dörrkänslan Vackra, säkra och funktionella dörrar gör ditt hem tryggare och trevligare. Vi erbjuder dörrar som ger charm till

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 53

Produktblad Massivdörr VD 53 Utgåva 2 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 53 Klassningar Massivdörr VD 53 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet Klassade massivar Hus och Fastighet Dörrar för fastighetens alla behov Nedan ser du ett urval av våra modeller. Släta ar Gedigen stomme med 110 mm ram, tät fyllning och 4 mm spärrskiva. Fanerad D43 Mönsterlagt

Läs mer

prislista 2011-1 ytterdörrar innerdörrar

prislista 2011-1 ytterdörrar innerdörrar prislista 2011-1 ytterdörrar innerdörrar ytterdörrar serie stil 3-5 serie linje 6-10 serie art 13-14 serie form 15-21 övrigt takskjutportar, bastudörrar, förrådsdörrar 25-26 innerdörrar serie bas 27 serie

Läs mer

MAJ/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

MAJ/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter MAJ/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: Kulör & ytmaterial Månadens nyhetsbrev har tema kulör och ytmaterial, och är därför passande nog satt i årets färg från Pantone, Marsala. Det finns mycket

Läs mer

YTTERDÖRRAR VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT KVALITETSDÖRRAR. Prislista 2016

YTTERDÖRRAR VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT KVALITETSDÖRRAR. Prislista 2016 YTTERDÖRRAR VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT KVALITETSDÖRRAR Prislista 2016 Enkeldörrar - spårmönstrad utsida, slät insida WY108 klarglas WY109 klarglas WY110 WY111 cotswold Låshus Dorma 9192 Dörrtjocklek

Läs mer

Mars Brandgastäta dörrar. Klassningsinformation och sortimentsguide. Säkra dörrar

Mars Brandgastäta dörrar. Klassningsinformation och sortimentsguide. Säkra dörrar Mars 2016 Brandgastäta dörrar Klassningsinformation och sortimentsguide Säkra dörrar Välj en brandgastät dörr! Det finns flera goda skäl till det. Först och främst är det ett krav enligt Boverkets regler

Läs mer

Dörrar som inredning

Dörrar som inredning DÖRRGUIDEN Dörrar som inredning Har du tänkt på att dörren är den mest synliga möbeln i ditt hem? I en bostad med tio dörrar blir det nästan 40 kvadratmeter dörr. Då är det lätt att förstå att dörrarna

Läs mer

SORTIMENT YTTERDÖRRAR BYGGDEKOR

SORTIMENT YTTERDÖRRAR BYGGDEKOR BYGGDEKOR SORTIMENT YTTERDÖRRAR Malmö: Lilla Uppåkra Byväg 123, 245 95 Staffanstorp Byggdekors Ytterdörrar Ytterdörren speglar i många fall hela husets karaktär. Vårt sortiment innehåller flera olika modeller

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

AUG/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

AUG/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter AUG/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NYHET ANTI-BARRIKADDÖRR I slutet av augusti lanserar vi en för oss helt ny dörrtyp, anti-barrikaddörren. Det är en dörr framtagen främst med psykiatrisk vårdverksamhet

Läs mer

JUN /2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

JUN /2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter JUN /2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NYHET BIM-objekt för Revit Vi har under en längre tid upplevt en ökad efterfrågan på BIM-objekt. Eftersom det är viktigt för oss att vara lyhörda för marknadens

Läs mer

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren www.helsingedorren.se 2015 Välkommen till Helsingedörren! Vi är ett företag från Hälsingland som startades 2006. Hos oss står du som kund alltid i centrum, vi

Läs mer

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER 10-års garanti ALLTID MÅTTANPASSADE FÖNSTER EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI ALLTID MÅTTANPASSAT OCH EKONOMISKT Det är både smart och prisvärt att köpa fönster från Borga.

Läs mer

Gäller fr.o.m. 1 april

Gäller fr.o.m. 1 april Gäller fr.o.m. 1 april t! he Ny 2015 L AGE R S O RT IM E NT Moderna innerdörrar 8001 ADDERA Massiv konstruktion, fyllning helträkärna. Målad vit NCS S 0502-Y/ek fanér klarlack. Skjutdörrsanpassad i vit,

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Laminatdörrar PROJEKT. Din professionella dörrpartner

Laminatdörrar PROJEKT. Din professionella dörrpartner Laminatdörrar 1 PROJEKT Din professionella dörrpartner 2 Innehåll INNEHÅLL Fördelar med laminatdörrar 3 Laminat - enfärgat sortiment 4 Laminat - mönstrat sortiment 5 Kantlösningar 7 Enhetlig design 8 Unika

Läs mer

SÄKERHETSYTTERDÖRRAR RC3 KAMPANJBROSCHYR VÅR 2015

SÄKERHETSYTTERDÖRRAR RC3 KAMPANJBROSCHYR VÅR 2015 SÄKERHETSYTTERDÖRRAR RC3 KAMPANJBROSCHYR VÅR 2015 Advance-Line NYA UNIKA SÄKERHETS- YTTERDÖRRAR i trä Våra nya säkerhetsklassade ytterdörrar är lika snygga som vilka designdörrar som helst. Och det utan

Läs mer

Vad ska man tänka på när man väljer dörr?

Vad ska man tänka på när man väljer dörr? INDEX Serie Popular Ytterdörrar 3-4 Pardörrar 5-6 Garagedörrar 11-12 Förrådsdörrar Varmförrådsdörrar 7-9 Kallförrådsdörrar 9 Bastudörrar 10 Garagedörrar 11-14 Storleksguide 15 Vad ska man tänka på när

Läs mer

Gediget hantverk sedan 1948

Gediget hantverk sedan 1948 hantverk och tradition 2008 Gediget hantverk sedan 1948 Lurs Dörr AB startades 1948, men har sedan början av 60-talet varit helt inriktat på produktion av ytterdörrar med fokus på kvalitet från stomme

Läs mer

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet.

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Ljud Sept 2001 Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Tystnaden som konkurrensmedel Sedan 1999 gäller en ny ljudstandard som minimikrav för

Läs mer

A L LT O M DÖRRAR. TEMA: Karmar FEB/2014

A L LT O M DÖRRAR. TEMA: Karmar FEB/2014 FEB/2014 A L LT O M DÖRRAR JELD-WEN Europa är den ledande dörrleverantören på den europeiska marknaden. I hela Europa strävar vi efter att tillmötesgå våra kunders önskningar och behov. Vårt sortiment

Läs mer

V ackert & högst personligt!

V ackert & högst personligt! V ackert & högst personligt! FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR MED SÄKERHET SOM STANDARD 3-GLASFÖNSTER Kvalitet, det syns känns! Våra fönster verkas i småländska Nybro. H finns traditioner kunnande inom träbearbetning,

Läs mer

FUNKTIONELLA Glaspartier

FUNKTIONELLA Glaspartier FUNKTIONELLA Glaspartier i trä SLÄPP IN LJUSET! Med våra glaspartier får du med dig ljuset in i rummet - vi producerar alla våra glaspartier efter önskade mått. 2 LJUSA MÖJLIGHETER Med SWEDOOR som din

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

LAGER CLOPAY PRISLISTA OSBYDÖRREN. www.tfosby.se DÖRRAR FÖNSTER PORTAR GARAGEPORTAR

LAGER CLOPAY PRISLISTA OSBYDÖRREN. www.tfosby.se DÖRRAR FÖNSTER PORTAR GARAGEPORTAR CLOPAY GARAGEPORTAR OSBYDÖRREN LAGER CLOPAY PRISLISTA GARAGEPORTAR OSBYDÖRREN 15 03 DÖRRAR FÖNSTER PORTAR www.tfosby.se YTTERDÖRRAR ALLA STORLEKAR HÖ/VÄ. YD 410 YD 414 Glas: Klart 2-glas YD 440 8x19 4.650:-

Läs mer

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i GLASS FRONT Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i aluminiumprofil vid golv och mot akustiktak, bjälklag eller nedbyggd gipsskärm.

Läs mer

Rena ytor Personliga detaljer. Addera By Dooria

Rena ytor Personliga detaljer. Addera By Dooria Addera Stand out Rena ytor Personliga detaljer Dooria Addera är innerdörren för dig som gillar att sticka ut från mängden. Med sina rena linjer, släta ytor och ett hav av detaljvarianter är detta dörren

Läs mer

Invändiga skjutdörrar

Invändiga skjutdörrar Invändiga skjutdörrar Gör det unika valet enklare Som nordisk marknadsledare för projektanpassade snickerier till offentliga byggnader, kontorslandskap och flerbostadshus erbjuder SSC samma stora flexibilitet

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Fönster med känsla. SorseleDörren Kvalitetsvalet från Norrland. Fönster

Fönster med känsla. SorseleDörren Kvalitetsvalet från Norrland. Fönster Fönster Fönster med känsla Fönster. Ge ljuset en chans. Även i förråd och fritidshus är fönster viktiga för trivsel och karaktär. De håller värmen bra och är både praktiska och hållbara. Samma fönster

Läs mer

JAN/2015 ALLT OM DÖRRAR. TEMA: Mått & Fakta

JAN/2015 ALLT OM DÖRRAR. TEMA: Mått & Fakta JAN/2015 ALLT OM DÖRRAR TEMA: Mått & Fakta TEMA: MÅTT & FAKTA För professionella användare, såsom återförsäljare, arkitekter och ingenjörer har vi en egen avdelning på vår hemsida som heter just Professionella.

Läs mer

Star center i Norrtelje AB. Dörrleverantör sedan 1917!

Star center i Norrtelje AB. Dörrleverantör sedan 1917! FÖRRÅDSdörrar från Star Center Star center i Norrtelje AB Dörrleverantör sedan 1917! 3 Rejäla dörrar och garageportar från star center Miljövänlig råvara gedigen norrländsk fura Bra att veta! Panelen på

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3 Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3 Beteckning Enkeldörr D43 9 x 21 D43 10 x 21 D43 11 x 21 Karmdag mått* Karmytter mått Vikt 800 x 2025 900 x 2025 1000 x 2025 890 x 2093 990 x 2093 1090 x 2093 115 125 130 Andra

Läs mer

Daloc YEP 66 Entréparti

Daloc YEP 66 Entréparti Daloc YEP 66 Entréparti Beteckning Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex flerbostadshus, kontor och butiker. Partierna håller borta fukt, vind och kyla samt dämpar lågfrekvent buller

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv Rum för ett nytt liv Vikdörrar För ljusälskaren rekommenderar vi isolerade fasadpartier. Antingen som en stor öppen port från golv till tak ut till trädgården eller som en övergång mellan huset och uterummet.

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

OKT/2014 - SPECIALNUMMER ALLT OM DÖRRAR TEMA: ATT FÖRESKRIVA DÖRRAR

OKT/2014 - SPECIALNUMMER ALLT OM DÖRRAR TEMA: ATT FÖRESKRIVA DÖRRAR OKT/2014 - SPECIALNUMMER ALLT OM DÖRRAR TEMA: ATT FÖRESKRIVA DÖRRAR TEMA: ATT FÖRESKRIVA DÖRRAR Vid föreskrivandet av dörrar finns det mycket att tänka på. Alla para- För att kunna föreskriva dörrar finns

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 60

Produktblad Massivdörr VD 60 Utgåva 1 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 60 Klassningar Massivdörr VD 60 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Måttbeställd inredning Style För garderober och walk-in-closets

Måttbeställd inredning Style För garderober och walk-in-closets Måttbeställd inredning Style För garderober och walk-in-closets 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 lundbergs.com Lundbergs produkter 1 Välkommen in i förvaringsdrömmen Bland alla

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten!

Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten! tillbehör Dörrstopp Dörrstopp 1 Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten! Dörrstoppen skonar dörrblad, karm, gångjärn, dörrstängare / dörrautomatik. Även fasaden skyddas när dörren öppnas.

Läs mer

Silence - Glaspartier och skjutdörrar. Silence glaspartier & skjutdörrar

Silence - Glaspartier och skjutdörrar. Silence glaspartier & skjutdörrar Silence - Glaspartier och skjutdörrar Silence glaspartier & skjutdörrar Referenser När arbetet kräver tystnad De flesta av oss vill ha möjlighet till tystnad omkring oss när vi arbetar. Det ger ökad trivsel,

Läs mer

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK PLATS FÖR MER VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK VÄGGLUCKOR GÖR RUMMET STÖRRE RÄCKET RAMAR IN TRAPPAN LÅT DIG

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

INNERDÖRRAR FRÅN STAR CENTER. Välkommen in! STAR CENTER I NORRTELJE AB. Dörrleverantör sedan 1917!

INNERDÖRRAR FRÅN STAR CENTER. Välkommen in! STAR CENTER I NORRTELJE AB. Dörrleverantör sedan 1917! INNERDÖRRAR FRÅN STAR CENTER Välkommen in! STAR CENTER I NORRTELJE AB Dörrleverantör sedan 1917! FUNKIS Funkis är en modern serie dörrar med klassiskt påkostade kvaliteter. Strama former för tanken till

Läs mer

Prislista 2014 1 oktober

Prislista 2014 1 oktober Prislista 2014 1 oktober DÖRRAR FÖR ACKRARE EM NU KAN DU BESTÄLLA I ÅR WEBSOP I Dooria webshop kan du beställa på ditt avtal och se dina nettopriser, se status på dina order och hämta ut fakturakopior

Läs mer

TILLVAL KULÖRER. Observera att fyrfärgstryck inte medger hundraprocentigt exakt återgivning av färgerna se kulörprover hos din byggmaterialhandlare!

TILLVAL KULÖRER. Observera att fyrfärgstryck inte medger hundraprocentigt exakt återgivning av färgerna se kulörprover hos din byggmaterialhandlare! TILLVAL KULÖRER LJUSGRÅ NCS S3000-N MÖRKGRÅ NCS S6500-N GULDOCKRA NCS S2050-Y20R AZURBLÅ NCS S5030-R80B KORNBLÅ NCS S6030-R70B GRÖN UMBRA NCS S5020-G30Y SKOGSGRÖN NCS S6020-G30Y FALURÖD NCS S5040-Y80R

Läs mer

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr Beteckning Enkeldörr S30 9 x 21 S30 10 x 21 S30 11 x 21 S30 12 x 21 ** S30 13 x 21 ** Pardörr S30 15 x 21 S30 18 x 21 S30 18 x 24 S30 21 x 24 Karmdag mått* 800 x 2025

Läs mer

Säkerhets- och branddörrar

Säkerhets- och branddörrar Säkerhets- och branddörrar Hela vår verksamhetsidé bygger på att kunna erbjuda dörrar som står emot tuffa påfrestningar. Om Om Robust Den trygga känslan av kvalitet Att lära sig bygga dörrar tar tid. Själva

Läs mer

SWG dokumentation. System

SWG dokumentation. System SWG600 Blockvägg ger både arkitekt och byggherre helt fria händer till indelning av rum för många ändamål. Blockväggen är lika lämplig till uppdelning av små som stora rum, där det ställs större krav på

Läs mer

Guide till Norgips nya webbplats

Guide till Norgips nya webbplats Guide till Norgips nya webbplats Välkommen! Välkommen till en stor kunskapsbank för dig som bygger eller projekterar byggprojekt där gipsskivor och andra Norgips-produkter ingår! Vår helt nya webbplats

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Säkerhets- och branddörrar

Säkerhets- och branddörrar Säkerhets- och branddörrar Hela vår verksamhetsidé bygger på att kunna erbjuda dörrar som står emot tuffa påfrestningar. Om Om Robust Den trygga känslan av kvalitet Att lära sig bygga dörrar tar tid. Själva

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och fasadpartier i aluminium, Schüco presenterar vi nu en helt ny

Läs mer

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler Santex Vinterträdgård Design Njut av utekänslan inomhus året runt och höj värdet på såväl ditt hus som livskvalité. Santex Design är en ny exklusiv serie vinterträdgårdar. Rummen bjuder på unika konstruktionslösningar,

Läs mer

Daloc T17/48 Infälld skjutdörr

Daloc T17/48 Infälld skjutdörr Daloc T17/48 Infälld skjutdörr Beteckning Karmdag mått* Karmyttermått (Väggöppningsmått) Vikt Daloc T17/48 är en infälld massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggpartiet. Den är avsedd att användas

Läs mer

DOORIAS DÖRRAR 2016. Om ytterdörrar... 6

DOORIAS DÖRRAR 2016. Om ytterdörrar... 6 2016 DÖRRAR DOORIAS DÖRRAR 2016 Om ytterdörrar... 6 Addera PREMIUM ytterdörrar... 9 Lund PREMIUM ytterdörrar... 11 Milano PREMIUM ytterdörrar... 13 Sido- och överljus... 14 Pardörrar ytterdörrar... 15

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor.

Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor. Fönster Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor. Att ändamålen helgar medlen är ett uttryck som mycket väl passar in när det kommer till val av fönster. Två bra faktore r att utgå

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 43

Produktblad Massivdörr VD 43 Utgåva 2 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 43 Klassningar Massivdörr VD 43 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Dörr SFB 2074 isolerade

Dörr SFB 2074 isolerade Reviderad maj 2004 Dörr SFB 2074 isolerade Vårt byggsystem SFB 2074 innebär i sin uppbyggnad ett nytänkande. Vi har lagt ned stort arbete på att göra systemet energieffektivt. Framtida krav på energihushållning

Läs mer

Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015

Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015 Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015 Gäller from Augusti 2015 150810 sid. 1 Fyllning av stavlimmad fanér. Ek 13857 17321 Karm och ramar är helt massiva. skjutdörr 12232 15290 Rostfria lyftgångjärn,

Läs mer

SORTIMENT ISLANDSBERG, MANSHOLMEN & TESTHOLMEN SPEGELINNERDÖRRAR

SORTIMENT ISLANDSBERG, MANSHOLMEN & TESTHOLMEN SPEGELINNERDÖRRAR SORTIMENT ISLANDSBERG, MANSHOLMEN & TESTHOLMEN SPEGELINNERDÖRRAR Spegelinnerdörrar: Islandsberg, Mansholmen, Testholmen Generell Beskrivning Byggdekor erbjuder ett komplett sortiment av innerdörrar som

Läs mer

lindab coverline takpanna Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck

lindab coverline takpanna Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck 2 Skapa en takpanna efter eget huvud Lindabs takpanna är ett starkt och elegant takmaterial i tunnplåt som gör sig lika bra på

Läs mer

SORTIMENT KORNÖ SLÄTA INNERDÖRRAR BYGGDEKOR

SORTIMENT KORNÖ SLÄTA INNERDÖRRAR BYGGDEKOR BYGGDEKOR SORTIMENT KORNÖ SLÄTA INNERDÖRRAR Tel: +46-(0)70-4326643 / +46-(0)73-6227855 Mail: info@byggdekor.se Hemsida: www.byggdekor.se Generell Beskrivning Byggdekor marknadsför ett komplett sortiment

Läs mer

PRESTIGE. ett urval. Kvalitetstrappor i trä

PRESTIGE. ett urval. Kvalitetstrappor i trä PRESTIGE ett urval Kvalitetstrappor i trä Med känsla för material och detaljer Snickarlaget är en av Sveriges ledande tillverkare av trappor med fokus på design, nytänkande och flexibilitet. Vi är med

Läs mer

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar Den bästa lösningen blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar SWG920 Funktionella lösningar för rumsindelning Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för byggbranschen.

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Gäller from Mars 2014 140304 sid. 1 Alvö *Teak 14400 18000 Fyllning av stavlimmad fanér. *skjutdörr 11680 14600 Karm och ramar är helt massiva. Ek 13566 16958

Läs mer

Se tabell för samtliga tillgängliga storlekar.

Se tabell för samtliga tillgängliga storlekar. KLASSISK Klassiskt strama former som matchar påkostade hus i alla miljöer. Det här ingår i grundutförandet: Spårfrästa speglar utvändigt eller råglas av Cotswoldtyp i glasade dörrar Låskista typ ASSA 8765

Läs mer

Din professionella dörrpartner

Din professionella dörrpartner Tambur- & Säkerhetsdörrar Din professionella dörrpartner 2 INNEHÅLL Dörrar till proffs 3 Varför JELD-WEN? 5 Snyggt och säkert trapphus 7 Välj inbrottsklass 8 Karmar 9 Färg och material 10 Design och mönster

Läs mer

Ecolid - ytterdörr. En svensk kvalitetsdörr från Tråvad

Ecolid - ytterdörr. En svensk kvalitetsdörr från Tråvad Ecolid - ytterdörr En svensk kvalitetsdörr från Tråvad 2 Dörrar. En viktig del i Er byggnad? Med över 40 års erfarenhet och en god förmåga att lyssna på såväl beställares som användares krav, kan vi erbjuda

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga När innovativt tänkande och gediget kunnande möts Aluminiumfönster utöver det vanliga Vi öppnar fönstret till vår värld. Vill du ha ett helt underhållsfritt fönster som inte behöver målas om varken på

Läs mer

DEC/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

DEC/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter DEC/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: LJUDDÖRRAR MASSIVDÖRRAR När man pratar om ljuddörrar är det ofta massivdörrar man menar. En massivdörr är en trädörr som består av ett ramträ, en stomskiva

Läs mer