Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON."

Transkript

1 Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd

2 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven. Men det finns mycket att tänka på om du ska få en så bra utbildning som möjligt och bli en förare som kör trafiksäkert och miljövänligt. Sök information, prata med trafikskolor och jämför hur olika skolor lägger upp utbildningen! * * Körkort & Förarbevis VTK_05_24.indd

3 Körkortstillstånd Du måste ha ett körkortstillstånd för att få börja övningsköra. Ska du övningsköra privat för behörighet B krävs dessutom att du har en godkänd handledare och att du tillsammans med din handledare gått en introduktionsutbildning, se vidare sid 6 Övningskörning. Ansöka om körkortstillstånd Du ansöker om körkortstillstånd hos länsstyrelsen. Tillsammans med ansökan ska du skicka in en hälsodeklaration, som du själv fyller i. I den finns även ett intyg om synprövning, som en optiker eller trafikskola ska fylla i. Blanketterna finns hos trafikskolorna, polisen, länsstyrelserna och Förarenhetens kontor samt på Vägverkets webbplats, Du kan också beställa blanketten från Vägverket, Butiken, e-post fax , telefon Avgiften för körkortstillståndet betalar du med ett inbetalningskort som Vägverket skickar till dig. Körkortstillståndet gäller i fyra år och kan inte förlängas. Du måste alltså ansöka om ett nytt körkortstillstånd om du inte har klarat körkortet inom fyra år. Länsstyrelsen kan i vissa fall återkalla körkortstillståndet. VTK_05_24.indd

4 Kursplan Kursplanen talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har. Både kunskapsprovet och körprovet genomförs och bedöms utifrån innehållet i kursplanen. Du kan beställa kursplanen (som är skriven som en föreskrift) från Vägverket, Butiken, e-post fax , telefon Du hittar även kursplanen på Läs kursplanen tillsammans med din handledare eller lärare, och försök göra en plan för såväl teori- som körutbildningen utifrån målen i kursplanen. Teoriutbildning Teorin handlar inte bara om trafikregler. Den handlar också om hur vi människor fungerar, och varför vi ibland har svårt att klara trafikens krav. Att läsa teorin parallellt med att du övningskör är ett bra sätt att få kunskaperna att fastna. Erfarenheten visar att lärarledd undervisning i kombination med eget läsande ökar förutsättningarna för ett bra resultat. Forskning visar att den som har goda teoretiska kunskaper också har goda förutsättningar att bli godkänd i körprovet. Här handlar det verkligen om att lära för livet, inte bara för provet! Studiematerial kan du köpa genom trafikskolan om du utbildar dig där. Tips om läroböcker för dig som vill läsa på egen hand finns på Vägverkets webbplats, VTK_05_24.indd

5 VTK_05_24.indd

6 Övningskörning ÖVA, ÖVA, ÖVA, MEN PÅ RÄTT SÄTT! Öva så mycket som möjligt under tiden du utbildar dig, så att du har mycket erfarenhet när du ska ge dig ut i trafiken på egen hand. Du kan välja mellan att utbilda dig privat eller hos någon trafikskola. Du kan också kombinera dessa båda sätt. Då får du tillgång till trafikskolans erfarenhet och kunskap samtidigt som du kan mängdträna privat. Trafikskolan kan också ge dig råd om hur du kan köra sparsamt och miljövänligt. För att få övningsköra ska du ha fyllt - 16 år om du ska övningsköra med personbil eller lätt motorcykel (A1) - 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil, tung motorcykel (A) med begränsad effekt (åldersgränser för övningskörning med andra fordonsslag hittar du på ha ett giltigt körkortstillstånd ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat. GODKÄND HANDLEDARE KRÄVS VID PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING För att få övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. Det är handledaren som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen. Den som ska vara din handledare ska skicka en ansökan till länsstyrelsen om detta. För detta tar länsstyrelsen ut en prövningsavgift. Ansökningsblankett finns hos polisen, länsstyrelsen, Förarenhetens kontor, Vägverkets webbplats, samt Vägverkets butik, e-post fax , telefon Du kan ha flera godkända handledare, t.ex. båda föräldrarna. Den som ska vara handledare ska ha fyllt 24 år ha körkort för aktuell behörighet och ha haft det i sammanlagt minst fem år av de senaste tio åren. Dock kan handledarskap avslås om körkortet har varit återkallat under de senaste tre åren. vara van och skicklig i att köra det aktuella fordonet. ha deltagit i introduktionsutbildning tillsammans med dig som ska övningsköra När du övningskör privat ska din handledare ha med handledarbeviset för att kunna visa upp detta vid en kontroll. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara placerad så att den är väl synlig bakifrån. VTK_05_24.indd

7 VTK_05_24.indd

8 INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING, BEHÖRIGHET B Introduktionsutbildningen syftar till att underlätta för handledare och elev att genomföra en effektiv och säker övningskörning. Intyg om deltagande i introduktionsutbildning är ett krav för godkännande som privat handledare vid övningskörning för behörighet B. Den blivande handledaren ska gå utbildningen tillsammans med den (eller de) som han eller hon ska övningsköra med. RISKUTBILDNING Riskutbildning på trafikövningsplats gäller endast för behörighet B. Syftet med riskutbildningen är att du ska bli medveten om de risker som finns med att bl.a. att köra på halt underlag. Du ska få insikt om svårigheterna och förståelse för riskerna. När du gör utbildningen ska du vara i slutskedet av din förarutbildning. Anledningen är att det ställs höga krav på bl.a. körvana, bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Trafikskolorna anmäler sina elever till riskutbildningen. Är du inte elev vid en trafikskola får du själv kontakta trafikövningsplatsen. Adress och telefonnummer till de olika trafikövningsplatserna hittar du på gula sidorna i telefonkatalogen. VTK_05_24.indd

9 VTK_05_24.indd

10 Förarprovet Förarprovet består av ett kunskapsprov (teoretiskt) och ett körprov. Du måste vara godkänd på kunskapsprovet för att få göra körprovet. TIDSBESTÄLLNING FÖR KUNSKAPSPROV Trafikskolorna bokar tid för sina elever till kunskapsprovet. Väljer du att göra provet privat bokar du tid själv via eller via kundtjänst för körkortsfrågor Tillsammans med den bekräftelse du får på bokningen får du också information om bl.a. betalningsrutinerna som gäller. Läs igenom informationen noga! FOTOGRAFERING hos VÄGVERKET Du blir fotograferad för körkortet på Förarenhetens kontor när du ska göra kunskapsprovet. Fotografiet och din namnteckning, som du skriver i samband med fotograferingen, sparas i vår dator för att användas när ditt körkort ska tillverkas. Avgiften för fotograferingen betalar du samtidigt som du betalar körkortet. Vägverket skickar ett inbetalningskort. Gör du om kunskapsprovet flera gånger för samma körkortsbehörighet räcker det med att du fotograferar dig en gång. Du får information om fotograferingen i samband med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet. Detta gäller bara om du gör kunskapsprovet på Förarenhetens kontor. På mindre orter, s.k. mottagningsorter, finns inte möjligheten att fotografera dig men du kan, om du vill, i förväg besöka Förarenhetens kontor och fotografera dig där innan provet. TA MED GILTIG OCH GODKÄND LEGITIMATION Före provet ska du visa godkänd och giltig legitimation. På bokningsbekräftelsen står vilka typer av legitimationshandlingar som Vägverket godtar. Information om detta finns också på 10 VTK_05_24.indd

11 SÅ HÄR GÅR KUNSKAPSPROVET TILL Du gör provet på en dator. Hur det går till kan du testa på en demoversion på Provet för behörigheterna A, A1 och B omfattar 65 frågor (plus 5 testfrågor) och du har 50 minuter på dig. För att bli godkänd ska du ha svarat rätt på minst 52 frågor. Du får veta direkt om provet är godkänt när du avslutat det. Om provet inte blir godkänt får du boka ny tid. Du måste då betala en ny avgift för att få göra nytt kunskapsprov. Kom väl förberedd! Med många omprov växer köerna, och det är risk att du får vänta länge på att få göra om provet. 11 VTK_05_24.indd

12 GÖRA PROVET PÅ ANDRA SPRÅK ELLER MUNTLIGT Provet för behörighet B finns översatt till elva olika språk. Om du inte kan läsa svenska eller något av de språk som provet är översatt till, kan du få göra provet muntligt med hjälp av tolk för behörigheterna A1, A, B och BE. Du måste kunna styrka, med intyg, att du behöver göra provet muntligt. Om du kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller är allvarligt hörsel- eller talskadad får du göra provet muntligt på svenska med eller utan teckentolk. Du måste ansöka om att få göra provet muntligt innan du beställer tid. Läs mer på eller kontakta din trafikskola eller något av Förarenhetens kontor. TIDSBESTÄLLNING FÖR KÖRPROV Trafikskolorna bokar tid för sina elever till körprovet. Väljer du att göra provet privat bokar du tid själv via eller via kundtjänst för körkortsfrågor För att göra körprovet ska du ha genomgått riskutbildning. På bokningsbekräftelsen står vad du ska ha med dig till provet och annat du behöver veta. Läs igenom informationen noga! KRAV PÅ FORDONET OCH DIN UTRUSTNING Den bil du använder vid körprovet för behörighet B måste bl.a. ha dubbelkommando för färdbromsen. Är du anmäld genom en trafikskola använder du vanligtvis skolans bil. Annars kan du låna en bil av Vägverket till självkostnadspris. Du kan också utrusta din egen bil med dubbelkommando, men då krävs en begränsad registreringsbesiktning hos Bilprovningen. Om du ska göra körprov med motorcykel ska du ha skyddskläder och ryggskydd som är avsedda för motorcykelkörning. Om du inte har integralhjälm (heltäckande) måste du dessutom ha skyddsglasögon. Stövlar och handskar ska vara av kraftigt material. Motorcykeln ska uppfylla följande krav för de olika behörigheterna: 12 VTK_05_24.indd

13 Behörighet A1 - lätt motorcykel vars slagvolym inte får understiga 120 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 11kW. Behörighet A (begränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 375 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 25 kw. - förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kw/kg. Behörighet A (obegränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 700 cm 3 - motorns effekt får inte understiga 35 kw. 13 VTK_05_24.indd

14 SÅ HÄR GÅR KÖRPROVET TILL Före provet ska du visa godkänd och giltig legitimation. På bokningsbekräftelsen står vilka typer av legitimationshandlingar som Vägverket godtar. Information om detta finns också på Vid prov för behörighet A1 eller A ska du visa motorcykelns senaste registreringsbevis. Provet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. För behörighet A1 och A ska du sedan göra ett särskilt manöverprov - se sid Därefter får du visa att du kan köra på egen hand, både i tätort och på landsväg. Särskilt viktigt är det att du visar att du är medveten om riskerna i trafiken. DETTA BEDÖMS I KÖRPROVET Trafikinspektören gör en helhetsbedömning av din körning utifrån olika kriterier. Stor vikt läggs vid din riskmedvetenhet i trafiken. Följande delar ingår i bedömningen av din körning: Hastighet Hastigheten ska vara anpassad efter vad trafiksäkerheten kräver i varje situation samt efter väglag, sikt och trafikförhållanden i övrigt. Du måste också hålla dig inom gällande hastighetsgränser. Manövrering Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt eller styre så att det blir en mjuk och behaglig körning. Du ska också kunna välja lämplig växel i förhållande till farten. Vidare ska du kunna använda dig av reglage och kontrollinstrument utan att tappa uppmärksamheten på övrig information och medtrafikanter. 14 VTK_05_24.indd

15 Placering Du ska kunna placera fordonet så att dina avsikter blir tydliga, såväl i tätort som på landsväg. Detta gäller speciellt före, i och efter korsningar. Trafikuppträdande Du ska kunna planera din körning så att du samspelar med övriga trafikanter. Vidare ska du visa att du kan tillämpa trafikreglerna (t.ex. högerregeln). Uppmärksamhet Du ska ha god uppmärksamhet såväl framåt som bakåt. Särskilt viktigt är detta i förrädiska situationer, t.ex. i korsningar med skymd sikt och när du passerar barn och stillastående fordon. Naturligtvis bedöms också din uppmärksamhet på vägmärken och övriga trafikanter. Riskmedvetande Du ska köra på ett sådant sätt att du på ett naturligt och realistiskt sätt visar din medvetenhet om de risker som finns i trafiken. GODKÄNT ELLER INTE GODKÄNT PROV Direkt efter körningen talar trafikinspektören om ifall provet är godkänt eller inte. Om provet inte är godkänt får du veta varför, och du får en kopia på ditt körprovsprotokoll. Där framgår det vilka brister din körning hade. Gå igenom det tillsammans med din utbildare så att ni kan öva på de momenten innan du gör ett nytt prov mot en ny avgift. BEVIS OM KÖRKORT - GRUNDHANDLING - KÖRKORT När körningen är godkänd får du ett bevis om körkort som du ska ha med dig när du kör. Du ska dessutom ha med en handling som styrker din identitet. Beviset gäller som körkort i Sverige tills du har fått det riktiga körkortet, dock längst ett år. Har du av någon anledning inte fotograferat dig på Vägverket får du inom ca en vecka en s.k. grundhandling med posten. På den klistrar du ditt foto och skriver din namnteckning och skickar tillbaka den till Vägverket. 15 VTK_05_24.indd

16 Viktigt: Grundhandlingen måste komma in till Vägverket inom ett år efter det godkända körprovet, annars förlorar du rätten att få det riktiga körkortet och att köra! Du måste då göra om både kunskaps- och körprov. När körkortet är tillverkat kommer det i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen. Vägverket skickar ett inbetalningskort för körkortstillverkningen och, i förekommande fall, fotograferingen. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Om du inte är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar får du bara göra körprovet om du är permanent bosatt i Sverige sedan minst 185 dagar eller har studerat här i minst 6 månader. Detta ska du visa genom intyg. Mer information om detta finns på Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan EES-stat*. I samband med körprovet får du därför intyga att du uppfyller detta krav. TVÅÅRIG PRÖVOTID Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får en tvåårig prövotid. Det innebär att du måste göra ett nytt förarprov för att få ett nytt körkort, om körkortet blir återkallat under prövotiden, oavsett hur kort spärrtiden är. *) Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 16 VTK_05_24.indd

17 VTK_05_24.indd

18 18 VTK_05_24.indd

19 Särskilt manöverprov för motorcykel Vid körprov för motorcykel ska du också göra ett manöverprov som består av tre delar. Hur manöverprovet går till ser du på följande skisser. LÅGFARTSDEL Trafikinspektören avgör om provet ska utföras enligt figur A eller figur B och om starten ska påbörjas från vänster eller höger. Hastigheten ska regleras med kopplingen (krypkörning). figur A 1,5m 1,5m 8m 1,5m 6m figur B 1,5m Stopp 8m 1,5m Stopp 6,5m Punkt för inbromsning Undanmanöver 6,5m 1,5m 11,5m 18m 1 7m 1,5m 5m 5m 8m 19 Punkt för inbromsning VTK_05_24.indd

20 8m 1,5m 6m HÖGFARTSDEL Trafikinspektören avgör om provet ska utföras enligt figur A eller figur B. I provet ingår en undanmanöver i minst 50 km/tim och serpentinkörning. Provet avslutas med en effektiv och kontrollerad inbromsning från ca 50 km/tim till stillastående med samtidig bromsning på både fram- och bakhjulet. Punkt för inbromsning Undanmanöver figur A 18m 7m 5m 1 5m Punkt för inbromsning figur B 18m 1 5m BROMSNING Manöverprovet avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/tim och 90 km/tim till stillastående med samtidig bromsning på både fram- och bakhjul. 20 VTK_05_24.indd

21 8m Stopp 6,5m 4 6,5m 1,5m 11,5m 1,5m 8m 1,5m Undanmanöver 8m Trafikkon, 30 cm hög Hinder för undanmanöver kan byggas alternativt för undanmanöver åt höger. Körning genom serpentinbanan får genomföras med början antingen till höger om första konen och med returkörning till vänster om serpentinbanan i färdriktningen räknat, eller tvärtom. 21 VTK_05_24.indd

22 Bli en bra förare med bra utbildning Det är en fördel för alla parter att du är väl förberedd när du kommer till kunskaps- och körprovet. Chansa inte! Både du själv och andra tjänar på det du själv genom att du slipper vänta på att få göra om provet och betala ny avgift, andra genom att köerna minskar om det blir färre omprov. Passa på att lära dig så mycket som möjligt om att köra säkert och sparsamt. Det tjänar du också på! 22 VTK_05_24.indd

23 Förarenhetens kontor BORÅS Bockasjögatan BORÅS ESKILSTUNA Tullgatan ESKILSTUNA FALUN Ölandsgatan FALUN GÄVLE Kyrkogatan GÄVLE GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B GÖTEBORG HALMSTAD Nyhems torg HALMSTAD HELSINGBORG Rundgången HELSINGBORG JÖNKÖPING Kompanigatan JÖNKÖPING KALMAR Postgatan KALMAR KARLSKRONA Ronnebygatan KARLSKRONA KARLSTAD Hamntorget KARLSTAD KRISTIANSTAD Björkhemsvägen KRISTIANSTAD LINKÖPING Brigadgatan 19 (Garnisonsområdet, byggnad A 6) LINKÖPING LULEÅ Sundsbacken LULEÅ MALMÖ Agneslundsvägen MALMÖ SKELLEFTEÅ Södra järnvägsgatan 49 B, SKELLEFTEÅ SKÖVDE Gesällgatan SKÖVDE STOCKHOLM Fryksdalsbacken FARSTA Hemvärnsgatan SOLNA Djupdalsvägen SOLLENTUNA Davidssons Gränd SÖDERTÄLJE SUNDSVALL Södra Järnvägsgatan 37 A SUNDSVALL UMEÅ Storgatan UMEÅ UPPSALA Fyrisvallsgatan UPPSALA VISBY Artillerigatan VISBY VÄNERSBORG Stampgatan VÄNERSBORG VÄSTERÅS Ängsgärdsgatan VÄSTERÅS VÄXJÖ Honnörsgatan VÄXJÖ ÖREBRO Tunnlandsgatan ÖREBRO ÖRNSKÖLDSVIK Nytorgsgatan 3 A ÖRNSKÖLDSVIK ÖSTERSUND Kyrkgatan ÖSTERSUND 23 VTK_05_24.indd

24 För frågor och bokning av kunskapsprov och körprov kontakta Vägverkets kundtjänst Prov för behörighet B kan även bokas på internet Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax: VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Vägledning för Er som skall ta körkort

Vägledning för Er som skall ta körkort Vägledning för Er som skall ta körkort Körkortstillstånd För att få övningsköra, både privat och via trafikskola, krävs ett körkortstillstånd. Önskar ni att köra privat krävs det ett handledartillstånd.

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola ekman_broschyr.indd 1 2014-12-14 13:48:53 ekman_broschyr.indd 2 2014-12-14 13:48:54 Vad roligt att du ska ta körkort. Nedan listar vi de olika steg som krävs för

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Effekter av sammanhållet förarprov

Effekter av sammanhållet förarprov Utredningsuppdrag 1 (13) Upprättad av Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Dnr/Beteckning TSV 2014-243 En kunskapsöversikt Utredningsuppdrag 2 (13) Innehåll

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM HAR DYSLEXI Allt om högskolestudier på studera.nu Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi Högskoleprovet för personer med dyslexi är samma

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer