Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON."

Transkript

1 Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd

2 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven. Men det finns mycket att tänka på om du ska få en så bra utbildning som möjligt och bli en förare som kör trafiksäkert och miljövänligt. Sök information, prata med trafikskolor och jämför hur olika skolor lägger upp utbildningen! * * Körkort & Förarbevis VTK_05_24.indd

3 Körkortstillstånd Du måste ha ett körkortstillstånd för att få börja övningsköra. Ska du övningsköra privat för behörighet B krävs dessutom att du har en godkänd handledare och att du tillsammans med din handledare gått en introduktionsutbildning, se vidare sid 6 Övningskörning. Ansöka om körkortstillstånd Du ansöker om körkortstillstånd hos länsstyrelsen. Tillsammans med ansökan ska du skicka in en hälsodeklaration, som du själv fyller i. I den finns även ett intyg om synprövning, som en optiker eller trafikskola ska fylla i. Blanketterna finns hos trafikskolorna, polisen, länsstyrelserna och Förarenhetens kontor samt på Vägverkets webbplats, Du kan också beställa blanketten från Vägverket, Butiken, e-post fax , telefon Avgiften för körkortstillståndet betalar du med ett inbetalningskort som Vägverket skickar till dig. Körkortstillståndet gäller i fyra år och kan inte förlängas. Du måste alltså ansöka om ett nytt körkortstillstånd om du inte har klarat körkortet inom fyra år. Länsstyrelsen kan i vissa fall återkalla körkortstillståndet. VTK_05_24.indd

4 Kursplan Kursplanen talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har. Både kunskapsprovet och körprovet genomförs och bedöms utifrån innehållet i kursplanen. Du kan beställa kursplanen (som är skriven som en föreskrift) från Vägverket, Butiken, e-post fax , telefon Du hittar även kursplanen på Läs kursplanen tillsammans med din handledare eller lärare, och försök göra en plan för såväl teori- som körutbildningen utifrån målen i kursplanen. Teoriutbildning Teorin handlar inte bara om trafikregler. Den handlar också om hur vi människor fungerar, och varför vi ibland har svårt att klara trafikens krav. Att läsa teorin parallellt med att du övningskör är ett bra sätt att få kunskaperna att fastna. Erfarenheten visar att lärarledd undervisning i kombination med eget läsande ökar förutsättningarna för ett bra resultat. Forskning visar att den som har goda teoretiska kunskaper också har goda förutsättningar att bli godkänd i körprovet. Här handlar det verkligen om att lära för livet, inte bara för provet! Studiematerial kan du köpa genom trafikskolan om du utbildar dig där. Tips om läroböcker för dig som vill läsa på egen hand finns på Vägverkets webbplats, VTK_05_24.indd

5 VTK_05_24.indd

6 Övningskörning ÖVA, ÖVA, ÖVA, MEN PÅ RÄTT SÄTT! Öva så mycket som möjligt under tiden du utbildar dig, så att du har mycket erfarenhet när du ska ge dig ut i trafiken på egen hand. Du kan välja mellan att utbilda dig privat eller hos någon trafikskola. Du kan också kombinera dessa båda sätt. Då får du tillgång till trafikskolans erfarenhet och kunskap samtidigt som du kan mängdträna privat. Trafikskolan kan också ge dig råd om hur du kan köra sparsamt och miljövänligt. För att få övningsköra ska du ha fyllt - 16 år om du ska övningsköra med personbil eller lätt motorcykel (A1) - 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil, tung motorcykel (A) med begränsad effekt (åldersgränser för övningskörning med andra fordonsslag hittar du på ha ett giltigt körkortstillstånd ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat. GODKÄND HANDLEDARE KRÄVS VID PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING För att få övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. Det är handledaren som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen. Den som ska vara din handledare ska skicka en ansökan till länsstyrelsen om detta. För detta tar länsstyrelsen ut en prövningsavgift. Ansökningsblankett finns hos polisen, länsstyrelsen, Förarenhetens kontor, Vägverkets webbplats, samt Vägverkets butik, e-post fax , telefon Du kan ha flera godkända handledare, t.ex. båda föräldrarna. Den som ska vara handledare ska ha fyllt 24 år ha körkort för aktuell behörighet och ha haft det i sammanlagt minst fem år av de senaste tio åren. Dock kan handledarskap avslås om körkortet har varit återkallat under de senaste tre åren. vara van och skicklig i att köra det aktuella fordonet. ha deltagit i introduktionsutbildning tillsammans med dig som ska övningsköra När du övningskör privat ska din handledare ha med handledarbeviset för att kunna visa upp detta vid en kontroll. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara placerad så att den är väl synlig bakifrån. VTK_05_24.indd

7 VTK_05_24.indd

8 INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING, BEHÖRIGHET B Introduktionsutbildningen syftar till att underlätta för handledare och elev att genomföra en effektiv och säker övningskörning. Intyg om deltagande i introduktionsutbildning är ett krav för godkännande som privat handledare vid övningskörning för behörighet B. Den blivande handledaren ska gå utbildningen tillsammans med den (eller de) som han eller hon ska övningsköra med. RISKUTBILDNING Riskutbildning på trafikövningsplats gäller endast för behörighet B. Syftet med riskutbildningen är att du ska bli medveten om de risker som finns med att bl.a. att köra på halt underlag. Du ska få insikt om svårigheterna och förståelse för riskerna. När du gör utbildningen ska du vara i slutskedet av din förarutbildning. Anledningen är att det ställs höga krav på bl.a. körvana, bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Trafikskolorna anmäler sina elever till riskutbildningen. Är du inte elev vid en trafikskola får du själv kontakta trafikövningsplatsen. Adress och telefonnummer till de olika trafikövningsplatserna hittar du på gula sidorna i telefonkatalogen. VTK_05_24.indd

9 VTK_05_24.indd

10 Förarprovet Förarprovet består av ett kunskapsprov (teoretiskt) och ett körprov. Du måste vara godkänd på kunskapsprovet för att få göra körprovet. TIDSBESTÄLLNING FÖR KUNSKAPSPROV Trafikskolorna bokar tid för sina elever till kunskapsprovet. Väljer du att göra provet privat bokar du tid själv via eller via kundtjänst för körkortsfrågor Tillsammans med den bekräftelse du får på bokningen får du också information om bl.a. betalningsrutinerna som gäller. Läs igenom informationen noga! FOTOGRAFERING hos VÄGVERKET Du blir fotograferad för körkortet på Förarenhetens kontor när du ska göra kunskapsprovet. Fotografiet och din namnteckning, som du skriver i samband med fotograferingen, sparas i vår dator för att användas när ditt körkort ska tillverkas. Avgiften för fotograferingen betalar du samtidigt som du betalar körkortet. Vägverket skickar ett inbetalningskort. Gör du om kunskapsprovet flera gånger för samma körkortsbehörighet räcker det med att du fotograferar dig en gång. Du får information om fotograferingen i samband med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet. Detta gäller bara om du gör kunskapsprovet på Förarenhetens kontor. På mindre orter, s.k. mottagningsorter, finns inte möjligheten att fotografera dig men du kan, om du vill, i förväg besöka Förarenhetens kontor och fotografera dig där innan provet. TA MED GILTIG OCH GODKÄND LEGITIMATION Före provet ska du visa godkänd och giltig legitimation. På bokningsbekräftelsen står vilka typer av legitimationshandlingar som Vägverket godtar. Information om detta finns också på 10 VTK_05_24.indd

11 SÅ HÄR GÅR KUNSKAPSPROVET TILL Du gör provet på en dator. Hur det går till kan du testa på en demoversion på Provet för behörigheterna A, A1 och B omfattar 65 frågor (plus 5 testfrågor) och du har 50 minuter på dig. För att bli godkänd ska du ha svarat rätt på minst 52 frågor. Du får veta direkt om provet är godkänt när du avslutat det. Om provet inte blir godkänt får du boka ny tid. Du måste då betala en ny avgift för att få göra nytt kunskapsprov. Kom väl förberedd! Med många omprov växer köerna, och det är risk att du får vänta länge på att få göra om provet. 11 VTK_05_24.indd

12 GÖRA PROVET PÅ ANDRA SPRÅK ELLER MUNTLIGT Provet för behörighet B finns översatt till elva olika språk. Om du inte kan läsa svenska eller något av de språk som provet är översatt till, kan du få göra provet muntligt med hjälp av tolk för behörigheterna A1, A, B och BE. Du måste kunna styrka, med intyg, att du behöver göra provet muntligt. Om du kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller är allvarligt hörsel- eller talskadad får du göra provet muntligt på svenska med eller utan teckentolk. Du måste ansöka om att få göra provet muntligt innan du beställer tid. Läs mer på eller kontakta din trafikskola eller något av Förarenhetens kontor. TIDSBESTÄLLNING FÖR KÖRPROV Trafikskolorna bokar tid för sina elever till körprovet. Väljer du att göra provet privat bokar du tid själv via eller via kundtjänst för körkortsfrågor För att göra körprovet ska du ha genomgått riskutbildning. På bokningsbekräftelsen står vad du ska ha med dig till provet och annat du behöver veta. Läs igenom informationen noga! KRAV PÅ FORDONET OCH DIN UTRUSTNING Den bil du använder vid körprovet för behörighet B måste bl.a. ha dubbelkommando för färdbromsen. Är du anmäld genom en trafikskola använder du vanligtvis skolans bil. Annars kan du låna en bil av Vägverket till självkostnadspris. Du kan också utrusta din egen bil med dubbelkommando, men då krävs en begränsad registreringsbesiktning hos Bilprovningen. Om du ska göra körprov med motorcykel ska du ha skyddskläder och ryggskydd som är avsedda för motorcykelkörning. Om du inte har integralhjälm (heltäckande) måste du dessutom ha skyddsglasögon. Stövlar och handskar ska vara av kraftigt material. Motorcykeln ska uppfylla följande krav för de olika behörigheterna: 12 VTK_05_24.indd

13 Behörighet A1 - lätt motorcykel vars slagvolym inte får understiga 120 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 11kW. Behörighet A (begränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 375 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 25 kw. - förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kw/kg. Behörighet A (obegränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 700 cm 3 - motorns effekt får inte understiga 35 kw. 13 VTK_05_24.indd

14 SÅ HÄR GÅR KÖRPROVET TILL Före provet ska du visa godkänd och giltig legitimation. På bokningsbekräftelsen står vilka typer av legitimationshandlingar som Vägverket godtar. Information om detta finns också på Vid prov för behörighet A1 eller A ska du visa motorcykelns senaste registreringsbevis. Provet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. För behörighet A1 och A ska du sedan göra ett särskilt manöverprov - se sid Därefter får du visa att du kan köra på egen hand, både i tätort och på landsväg. Särskilt viktigt är det att du visar att du är medveten om riskerna i trafiken. DETTA BEDÖMS I KÖRPROVET Trafikinspektören gör en helhetsbedömning av din körning utifrån olika kriterier. Stor vikt läggs vid din riskmedvetenhet i trafiken. Följande delar ingår i bedömningen av din körning: Hastighet Hastigheten ska vara anpassad efter vad trafiksäkerheten kräver i varje situation samt efter väglag, sikt och trafikförhållanden i övrigt. Du måste också hålla dig inom gällande hastighetsgränser. Manövrering Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt eller styre så att det blir en mjuk och behaglig körning. Du ska också kunna välja lämplig växel i förhållande till farten. Vidare ska du kunna använda dig av reglage och kontrollinstrument utan att tappa uppmärksamheten på övrig information och medtrafikanter. 14 VTK_05_24.indd

15 Placering Du ska kunna placera fordonet så att dina avsikter blir tydliga, såväl i tätort som på landsväg. Detta gäller speciellt före, i och efter korsningar. Trafikuppträdande Du ska kunna planera din körning så att du samspelar med övriga trafikanter. Vidare ska du visa att du kan tillämpa trafikreglerna (t.ex. högerregeln). Uppmärksamhet Du ska ha god uppmärksamhet såväl framåt som bakåt. Särskilt viktigt är detta i förrädiska situationer, t.ex. i korsningar med skymd sikt och när du passerar barn och stillastående fordon. Naturligtvis bedöms också din uppmärksamhet på vägmärken och övriga trafikanter. Riskmedvetande Du ska köra på ett sådant sätt att du på ett naturligt och realistiskt sätt visar din medvetenhet om de risker som finns i trafiken. GODKÄNT ELLER INTE GODKÄNT PROV Direkt efter körningen talar trafikinspektören om ifall provet är godkänt eller inte. Om provet inte är godkänt får du veta varför, och du får en kopia på ditt körprovsprotokoll. Där framgår det vilka brister din körning hade. Gå igenom det tillsammans med din utbildare så att ni kan öva på de momenten innan du gör ett nytt prov mot en ny avgift. BEVIS OM KÖRKORT - GRUNDHANDLING - KÖRKORT När körningen är godkänd får du ett bevis om körkort som du ska ha med dig när du kör. Du ska dessutom ha med en handling som styrker din identitet. Beviset gäller som körkort i Sverige tills du har fått det riktiga körkortet, dock längst ett år. Har du av någon anledning inte fotograferat dig på Vägverket får du inom ca en vecka en s.k. grundhandling med posten. På den klistrar du ditt foto och skriver din namnteckning och skickar tillbaka den till Vägverket. 15 VTK_05_24.indd

16 Viktigt: Grundhandlingen måste komma in till Vägverket inom ett år efter det godkända körprovet, annars förlorar du rätten att få det riktiga körkortet och att köra! Du måste då göra om både kunskaps- och körprov. När körkortet är tillverkat kommer det i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen. Vägverket skickar ett inbetalningskort för körkortstillverkningen och, i förekommande fall, fotograferingen. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Om du inte är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar får du bara göra körprovet om du är permanent bosatt i Sverige sedan minst 185 dagar eller har studerat här i minst 6 månader. Detta ska du visa genom intyg. Mer information om detta finns på Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan EES-stat*. I samband med körprovet får du därför intyga att du uppfyller detta krav. TVÅÅRIG PRÖVOTID Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får en tvåårig prövotid. Det innebär att du måste göra ett nytt förarprov för att få ett nytt körkort, om körkortet blir återkallat under prövotiden, oavsett hur kort spärrtiden är. *) Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 16 VTK_05_24.indd

17 VTK_05_24.indd

18 18 VTK_05_24.indd

19 Särskilt manöverprov för motorcykel Vid körprov för motorcykel ska du också göra ett manöverprov som består av tre delar. Hur manöverprovet går till ser du på följande skisser. LÅGFARTSDEL Trafikinspektören avgör om provet ska utföras enligt figur A eller figur B och om starten ska påbörjas från vänster eller höger. Hastigheten ska regleras med kopplingen (krypkörning). figur A 1,5m 1,5m 8m 1,5m 6m figur B 1,5m Stopp 8m 1,5m Stopp 6,5m Punkt för inbromsning Undanmanöver 6,5m 1,5m 11,5m 18m 1 7m 1,5m 5m 5m 8m 19 Punkt för inbromsning VTK_05_24.indd

20 8m 1,5m 6m HÖGFARTSDEL Trafikinspektören avgör om provet ska utföras enligt figur A eller figur B. I provet ingår en undanmanöver i minst 50 km/tim och serpentinkörning. Provet avslutas med en effektiv och kontrollerad inbromsning från ca 50 km/tim till stillastående med samtidig bromsning på både fram- och bakhjulet. Punkt för inbromsning Undanmanöver figur A 18m 7m 5m 1 5m Punkt för inbromsning figur B 18m 1 5m BROMSNING Manöverprovet avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/tim och 90 km/tim till stillastående med samtidig bromsning på både fram- och bakhjul. 20 VTK_05_24.indd

21 8m Stopp 6,5m 4 6,5m 1,5m 11,5m 1,5m 8m 1,5m Undanmanöver 8m Trafikkon, 30 cm hög Hinder för undanmanöver kan byggas alternativt för undanmanöver åt höger. Körning genom serpentinbanan får genomföras med början antingen till höger om första konen och med returkörning till vänster om serpentinbanan i färdriktningen räknat, eller tvärtom. 21 VTK_05_24.indd

22 Bli en bra förare med bra utbildning Det är en fördel för alla parter att du är väl förberedd när du kommer till kunskaps- och körprovet. Chansa inte! Både du själv och andra tjänar på det du själv genom att du slipper vänta på att få göra om provet och betala ny avgift, andra genom att köerna minskar om det blir färre omprov. Passa på att lära dig så mycket som möjligt om att köra säkert och sparsamt. Det tjänar du också på! 22 VTK_05_24.indd

23 Förarenhetens kontor BORÅS Bockasjögatan BORÅS ESKILSTUNA Tullgatan ESKILSTUNA FALUN Ölandsgatan FALUN GÄVLE Kyrkogatan GÄVLE GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B GÖTEBORG HALMSTAD Nyhems torg HALMSTAD HELSINGBORG Rundgången HELSINGBORG JÖNKÖPING Kompanigatan JÖNKÖPING KALMAR Postgatan KALMAR KARLSKRONA Ronnebygatan KARLSKRONA KARLSTAD Hamntorget KARLSTAD KRISTIANSTAD Björkhemsvägen KRISTIANSTAD LINKÖPING Brigadgatan 19 (Garnisonsområdet, byggnad A 6) LINKÖPING LULEÅ Sundsbacken LULEÅ MALMÖ Agneslundsvägen MALMÖ SKELLEFTEÅ Södra järnvägsgatan 49 B, SKELLEFTEÅ SKÖVDE Gesällgatan SKÖVDE STOCKHOLM Fryksdalsbacken FARSTA Hemvärnsgatan SOLNA Djupdalsvägen SOLLENTUNA Davidssons Gränd SÖDERTÄLJE SUNDSVALL Södra Järnvägsgatan 37 A SUNDSVALL UMEÅ Storgatan UMEÅ UPPSALA Fyrisvallsgatan UPPSALA VISBY Artillerigatan VISBY VÄNERSBORG Stampgatan VÄNERSBORG VÄSTERÅS Ängsgärdsgatan VÄSTERÅS VÄXJÖ Honnörsgatan VÄXJÖ ÖREBRO Tunnlandsgatan ÖREBRO ÖRNSKÖLDSVIK Nytorgsgatan 3 A ÖRNSKÖLDSVIK ÖSTERSUND Kyrkgatan ÖSTERSUND 23 VTK_05_24.indd

24 För frågor och bokning av kunskapsprov och körprov kontakta Vägverkets kundtjänst Prov för behörighet B kan även bokas på internet Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax: VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA: 4. JUNI PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vad väger en läskback om du krockar i 50 km/h?

Vad väger en läskback om du krockar i 50 km/h? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER EXPRESSEN 19 AUGUSTI 2015 Vad väger en läskback om du krockar i 50 km/h? SVARET HITTAR DU PÅ S. 10 FOGELS TRAFIKSKOLA:

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;.

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;. L. t &B3,; q%4.:..l?,.:k,..*..c. y,:.....\ -... L.,. \;. # -- Iagna frågor "Vi har gjort det förr" Ulrica M essing om att bryta negativa trender sidan 4 ' m Fp Konkreta förslag i otydlig proposition Trafiksakerhetspropositionen

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer