Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson"

Transkript

1 Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

2 Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en beachvolleybollhall i Uppsala. Projektarbetet innefattar en förstudie och en projektering av en lämplig lokal. Projektet startades av tre studenter, Tobias Hahlin, Johan Lidén och Kristian Nilsson, på programmet Projektledning för ingenjörer vid Uppsala Universitet. En projektgrupp bestående av 7 klubbmedlemmar engagerades till projektet. Fyrishov Beach Club har funnits sedan 1992 och är den enda beachvolleybollklubben i Uppsala. Intresset för sporten har hela tiden ökat och nu vill klubben expandera. För att göra detta behöver klubben bedriva träningsverksamhet året om och i förlängningen innebär det en inomhushall. I förstudien ingår bl.a. en undersökning av kundunderlaget i Sverige och Uppsala samt en undersökning av befintliga beachvolleybollhallar i Sverige och internationellt. Projektgruppen har även tittat på vilka finansieringsmöjligheter och vilken organisation klubben behöver ha för att för att starta och driva hallverksamhet samt vilka tillstånd som krävs. En beskrivning finns av de lokalalternativ i Uppsala som är lämpliga som beachhall och hur hallen bäst kan tänkas locka nya kunder och medlemmar. Under förstudien framstod ett lokalalternativ som lämpligare framför de andra och ett beslut togs om att göra en projektering av lokalen. Förhandlingar med fastighetsägaren inleddes och denne visade sig ha önskemål om att klubben skulle öppna hallen så fort som möjligt. Hallens storlek medförde att ett kommersiellt koncept för den blivande beachhallen skulle vara möjligt. Projekteringen innefattar bl.a. vad hallen skall erbjuda, hur hallen skall drivas, en budget samt en byggprojektering. Den senare beskriver planlösningen och hur beachvolleyplanerna och omklädningsrummen skall anläggas, samt hur lokalen ska anpassas för att få ett så effektivt utnyttjande av ytan och ett så tilltalande utseende som möjligt. Investeringarna uppgår till 1,3 Mkr och hallens omsättning uppskattas till 1,7 Mkr. Den tillgängliga ytan var placerad så i fastigheten att passage var tvunget att ske genom Innebandyalliansens lokaler. Ett samarbetsförslag utarbetades kring en gemensam receptions- och caféverksamhet. När beslutsunderlaget var klart tog Fyrishov Beach Club beslutet att utlysa ett extra årsmöte för att få mandat av medlemmarna att gå vidare med förhandlingarna och så småningom skriva kontrakt med fastighetsägaren. Vid det extra insatta årsmötet invaldes en ny styrelse som sedan gavs efterfrågat mandat. I samband med årsmötet överlämnades ansvaret för det fortsatta projektet från examensarbetarna till de kvarvarande medlemmarna i projektgruppen och styrelsen inom Fyrishov Beach Club. Hallen klar i september Utredning Genomförande Marknadsföring Invigning

3 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE VISION MÅL TIDPLAN FÖRSTUDIE TEMO-UNDERSÖKNING HÖSTEN ENKÄTUNDERSÖKNING I UPPSALA BEFINTLIGA BEACHHALLAR PROJEKTETS FÖRDELAR & RISKER EKONOMI TILLSTÅND VAL AV LOKAL PROJEKTERING INTRESSENTER ORGANISATIONSFORM DRIFT HEMSIDA/BOKNINGSSYSTEM EKONOMI BYGGPROJEKTERING SLUTSATS 32

4 Förord Detta projekt har utförts på uppdrag av Fyrishov Beach Club, under hösten -04 och våren -05. Projektet har genomförts i samarbete mellan Fyrishov Beach Club och utbildningen Projektledning för ingenjörer, vid Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling, Uppsala universitet. Vi vill tacka projektgruppen för ett bra arbete och stort engagemang i projektet. Till klubbens styrelse samt våra lärare Esbjörn Hogmark och Mats Karén riktas ett tack för värdefullt stöd. Tack riktas även till våra närstående som fått stå ut med oss under denna tid. Projektet har genomförts i ett samarbete mellan: Fyriishov Beach Club

5 1. INTRODUKTION 1 1. Introduktion 1.1. BAKGRUND Behovet av en stor ljus mötesplats där människor kan mötas kvällstid är stort i Uppsala. Beachvolleyboll är en skonsam sport som kan spelas 4-12 personer blandat killar och tjejer, unga och vuxna. Fyrishov Beach Club (FBC) har under en längre tid sett ett behov av en fungerande verksamhet året om. Genom att starta och driva träningsverksamhet under våren och sommaren 2004 har antalet medlemmar och licensierade spelare ökat och antalet ungdomar i klubben fördubblades. Det finns en vilja i klubben att utöka verksamheten och få in fler ungdomar samt utöka tävlingsverksamheten både ute och inne. Flera spelare spelar redan på SverigeTouren, bl.a. vinnarna av finalen 2004 (Per Köhler och Martin Woxlin). Beachvolley är en sport på frammarsch och i sommarens OS i Aten slog Sveriges stoltheter Björn Berg och Simon Dahl till med en 9:e plats. Fyrishov Beach Club, har i samarbete med Projektledning för ingenjörer (PLP), vid Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling (CEF, UU), startat ett projekt för att skapa en beachvolleyhall i Uppsala. Med en hall kan det skapas ett uppsving för beachvolleybollen i Uppsala och samtidigt bidra till ökad aktivitet bland unga samt möten över sociala grupper SYFTE Syftet med projektet är att ge Fyrishov Beach Club möjlighet att bedriva sin beachvolleybollverksamhet året om VISION Att skapa Fyris Beach, stranden i Uppsala. Fyris Beach skall dels vara namnet på den fysiska inomhusarenan för beachvolleyboll i Uppsala. Men framförallt skall den bli varumärket som kommer att sammanfatta konceptet och livsstilen för en ny generation av fritidsengagerad ungdom som inte gör skillnad på idrott och fest 1.4. MÅL Målet med projektet är att projektera iordningställandet av en fungerande beachvolleybollhall september 2005 i Uppsala som både medlemmar, allmänheten, skolor och företag kan nyttja TIDPLAN Hallen klar i september Utredning Genomförande Marknadsföring Invigning

6 2. FÖRSTUDIE 2 2. Förstudie Förstudiens övergripande uppgift för projektet var att inventera möjligheterna att skapa en beachhall i Uppsala. Informationen skall svara på frågorna om vilka lämpliga lokaler som finns att tillgå och kostnaden för att bygga och hyra, hur bygget kan finansieras, vilka risker innebär ett bygge. Ytterligare information såsom bakgrundsinformation och enkäter var även önskvärd för att en fullständig beskrivning av möjligheterna för ett hallbygge skulle kunna sammanställas TEMO-UNDERSÖKNING HÖSTEN -04 Beachvolley är trendigt, ungdomligt, modernt och kul, enligt Temos undersökning! Under slutet av 2004 gjorde Temo en enkätundersökning för Svenska Volleybollförbundets räkning. Syftet var att få ett underlag för att förbättra sin organisation. I Sverige har drygt personer över 18 år intresse för beachvolleyboll. Av de som har kännedom om beachvolleyboll anser knappt 40 % att beachvolleybollen är trendig och ungdomlig och knappt 30 % att den är kul och modern. Detta innebär att beachvolley anses vara en av de mest moderna sporterna i Sverige, jämfört med drygt 40 idrottsaktiviteter. Vad det gäller intresset av beachvolley som tävlingsidrott i Sverige har detta ökat markant sedan På ett par år har antalet tävlingslicensierade spelare i beachvolleyboll ökat med 68 %! 2.2. ENKÄTUNDERSÖKNING I UPPSALA En enkät gick ut till Fyrishov Beach Clubs medlemmar i början av 2005 för att ta reda på hur de tycker att klubben fungerar idag och hur de skulle vilja att den fungerar i framtiden. Vidare undersöktes hur intresset var för att ingå i en eventuell ny klubbstyrelse och hur de tycker att verksamheten i en beachhall skall se ut. För att smidigt sprida och sammanställa undersökningen genomfördes den via ett internetbaserat formulär. Responsen var stor, redan efter fem dagar hade 120 svar inkommit. Enkäten framarbetades av Göteborg Beach Club under 1999 men omarbetades av projektgruppen under våren 2005 för att passa FBC och de rådande omständigheterna i Uppsala. Här följer en kort sammanställning av enkäten: De som besvarat enkäten är mellan 16 och 54 år. En majoritet skulle träna 1-4 tim/vecka om det fanns en hall. Fler vill delta i träningsgrupper än i seriespel. De faktorer som har störst betydelse för spel i hallen är; tillgång till önskade tider, hyran, sandens kvalitet och temperaturen i hallen. Nästan 70 % tycker att 50 kr är lagom att betala per person och halltimme BEFINTLIGA BEACHHALLAR För att få en uppfattning om hur de nuvarande beachvolleybollhallarna i Sverige 1 ser ut och hur de drivs gjordes en undersökning informations Nedan följer en översiktstabell på beachhallarna i Sverige, se tabell 2. I Sverige finns i nuläget endast 4 beachhallar av olika storlek och medlemsantal. Organisationsformen varierar mellan de olika hallarna och de har alla olika förutsättningar för att stimulera klubbarnas utveckling. 1 Bilaga 1, Detaljerad information om Sveriges beachvolleybollhallar och en sammanställning av beachvolleybollhallar internationellt.

7 2. FÖRSTUDIE 3 Tabell 2. Översikt beachhallar i Sverige Namn Stad Medlemmar år 2005 Antal planer Takhöjd Driftsform Tips till ny hall IKSU sportcenter Umeå m Takstolar Företag Min. 4 banor Min. 9 m takhöjd Värmeslingor Sandkvalitet Professionalism Ta betalt! NJoy Västerås m Företag Sandkvalitet Bra ljus NRJ-hallen Göteborg m Klubben med 2,5 avlönad tjänst Professionalism Organisation Bevattningssystem Bellevuestadion Malmö m Takstolar vid 5-6m Företag Egen drift Egen personal Klubben Slutsatserna som kan dras av nuläget i Sverige (tabell 2) är följande. Beachhallarna drivs av företag utom den hall som är störst till antalet planer och medlemstal. Att Beachhallarna drivs av företag kan vara negativt så sett att marknadsföringen inte sker kontinuerligt. Göteborgshallen drivs av klubben och då krävs att marknadsföringen sköts ordentligt då hallen är den enda inkomsten. Tips för att bygga en hall är ha en takhöjd på minst 8 meter och att sköta hallen på ett professionellt sätt redan från början. En större beachvolleyhall bör fungera i Uppsala med Mälardalen som upptagningsområde då det inte finns någon anläggning i närheten. Uppsalas beachklubb har funnits i över 10år och har en stor volleybolltradition. FBC som klubb bör eftersträva att starta och driva hallen som klubb av främst två orsaker. Dels för att kunna ge bäst service och kunskap om beachvolleyboll till hallens besökare vilket genererar flest beachvolleybollspelare och klubbmedlemmar. Men även för att via hallverksamheten generera pengar till klubben vilket gör det möjligt att återinvestera i sporten med elitsatsningar, ungdomsverksamhet, anläggande av fler utomhusplaner etc. Detta understöds vid en närmre titt på Göteborg Beachvolley Clubs verksamhet. Uppsala bör anlägga minst 3 planer beachvolleyplaner för att täcka klubbens behov och en minsta takhöjd på 8 m är önskvärd. För att attrahera ytterligare spontanspelare och företag bör hallen ha 4-6 planer. Undersökningar både internationellt och i Sveriges Beachhallar visar att sandkvaliteten är viktigast, helst i kombination med uppvärmning och bevattning för att minimera dammspridningen.

8 2. FÖRSTUDIE PROJEKTETS FÖRDELAR & RISKER Följande fördelar talar för ett genomförande av projektet. Sveriges fjärde största beachvolleyklubb behöver utöka sin verksamhet. Ta viktig mark när det gäller att vara först i Stockholmsområdet med Beachvolleyhall. Enligt förstudie och enkätundersökning finns det ett uppdämt behov av en beachvolleybollhall i området. Bidra till ett aktivare liv för dem som idag kanske inte rör på sig alls. En hall medför fler beachvolleybollspelare. Utomhusverksamheten på sommaren kommer därför att öka och i förlängningen bidra till att göra Uppsala till en attraktivare sommarstad. Möten mellan sociala grupper. Ge klubben möjlighet till en kraftig ökning av ungdomsverksamheten. Ge Uppsalas studenter möjlighet till en sund aktivitet. Skapa volleybollrelaterade arbetstillfällen. Tabell 3. Projektets risker Risk Sannolikhet Verkan Resultat Åtgärd Läget på lokalen Lokal nära Uppsala Centrum Administration Samarbete med personal, betalning över Internet. Byta jobb mot spel Organisation Ny separat styrelse med egen ekonomi. Anställd personal Låg beläggning Marknadsföring, Invigningsevent, samarbete med företag och skolor Finansiering Sponsorer, Lån, Samarbete med företag, Bidrag och fonder, Hyrespåslag Läget på lokalen Projektgruppen söker efter en ledig industrilokal med 8-10 m takhöjd. Med rådande företagsklimat i Uppsala så finns det lediga lokaler, men mest lediga kontorslokaler. Enligt enkätundersökningarna är vår primära kundgrupp vuxna vilka är inte beroende av avståndet, men om FBC vill skapa en stor ungdomsverksamhet spelar hallens placering större roll. Under hösten 2004 finns det ännu ingen beachhall i Stockholm vilket gör att deras mest satsande lag kommer att ta sig till Uppsala för att träna under vinterhalvåret. Till lokalen bör bra med bra förbindelser med centrum finnas och det bör gå att cykla till den på 20 min från de flesta områden i Uppsala. Lokalens placering i förhållande till studentområden måste beaktas också.

9 2. FÖRSTUDIE Administration Bokningen av halltider i beachhallen kräver en hel del administration. Manuell bemanning under hallens öppettider krävs för att ge service och hantera alla kontanter från banhyrorna. För att kunna sälja så många tider som möjligt är det önskvärt med långa öppettider. Lönen för personalen är en tung post i hallens budget. Om lokalen redan har bemannad personal kan ett samarbete minska personalkostnaden. System med passerkort och betalning över Internet minskar behovet av personal. I en helt egen hall kanske detta räcker vissa tider på dygnet. För att minska lönekostnaderna har Göteborg 2 en jobbgrupp som byter jobb mot spel Organisation För att klara att driva en mycket större verksamhet vilket en hall medför ställer större krav på klubbens organisation. Bland annat skulle omsättningen öka från ca kr/år till 2-3 miljoner kr/år med en hall på 4-6 planer. Organisationen vid projektets start är en paraplyallians, Uppsala Volley (UV), där alla 6 volleybollklubbar i Uppsala ingår. UV har gemensamma styrelsemöten, administration och delvis även gemensam ekonomi. Då drift av en hall också innefattar risktagande med klubbens ekonomi bör FBC:s och de övriga klubbarnas ekonomier vara åtskilda. Halldriften medför också ytterligare administration för den personal som blir anställd. Vilken organisationsform som FBC skall välja får utredas under projektets gång Låg beläggning Klubbens medlemmar kommer att hitta till den nya beachhallen, men för att få den att gå runt krävs att kompisgäng spontant spelar beachvolley. Risken finns att allmänheten inte hittar dit förrän år 2-3 år. För att minimera risken måste beachhallen marknadsföra sig mot t.ex. företag, skolor. En stor internationellt invigningen med inbjudna OS-spelare skulle lyfta fram hela sporten i hela Uppland. Via evenemanget väcks intresset för att börja spela beachvolley och i direkt anslutning till händelsen kan allmänheten anmäla sig till träningsgrupper och seriespel i beachvolley. Via evenemanget marknadsförs hallen och många synergieffekter fås. Marknadsföringsbudgeten lyfts ut på evenemanget som kan säljas in separat, men också på samarbeten mellan andra beachklubbar och företag som annars inte vill sponsra hallen Finansiering För att inreda en lokal till en fungerande beachhall behöver en del investeringar göras. Kostnaden för investeringarna slås direkt ut på priset kunderna måste betala för att kunna spela beachvolley i hallen. För att minimera finansieringens omfattning kan det säljas sponsorpaket till företag. Från namnsponsor för hallen till huvudsponsorer ända ned till skyltsponsorer och samarbetspartners där utbyte av tjänster mellan företaget och hallen sker. Lån från banker och kommunen eller av privata riskkapitalister möjliggör pengar till investeringarna. Som förening kan FBC också söka bidrag och stipendier. Fastighetsvärdar brukar inreda sina lokaler efter hyresgästernas önskemål och därigenom finns en möjlighet att täcka investeringskostnaderna Alternativ lösning Alternativet till att starta en beachhall är att fortsätta driva den befintliga utomhusverksamheten. FBC kan då istället fortsätta förbättra klubbens verksamhet med träning, tävling etc. Tyvärr kan inte samma kontinuitet på verksamheten nås som med en inomhushall och möjligheterna till att utöka ungdomsverksamheten blir avsevärt mindre. 2 Bilaga 1, NRJ beachvolleyhall

10 2. FÖRSTUDIE EKONOMI För att få en uppfattning om beachvolleyns presumtiva inkomster görs en jämförelse med en tennishall. Kundunderlaget är i båda fallen klubbmedlemmar och spontanbesökare. Tidsbokningen görs på ungefär samma sätt och det kräver en likvärdig mängd personlig utrustning. Låt säga att timkostnaden för att spela beachvolley och tennis är densamma och ligger på 45 kr/tim och person. En tennisplan är 20 x 30 meter och används av 2 spelare. Tennisplanen rymmer 3 beachvolleybollplaner då varje beachplan endast är 8 x 16 m. Varje beachplan används av 4 spelare. Detta gör att det totala antalet tennisspelare och beachvolleybollspelare är 2 resp. 12. I förlängningen medför detta att intäkterna för samma yta är 6 gånger större om man anlägger beachvolleybollplaner istället för tennisplaner. En ytterligare fördel med beachvolleyboll är att spontanspelarna oftast är fler än 4 spelare per plan vilket genererar en ännu större vinst. Göteborg Beachvolley Club uppger de har en snittbeläggning på över 4 spelare per plan och uthyrd timme. För att skjuta på investeringskostnaden kan hallen inredas successivt. Detta medför en lugnare start och att klubben har möjlighet att bygga upp en egen ekonomi som senare kan återinvesteras i verksamheten. Investeringarna prioriteras enligt nedan: 1. Sand av bra kvalitet. 2. Belysningen. 3. Sanduppvärmning. 4. Omklädningsrum med basfunktion. 5. Sittutrymmen nära planerna. 6. Målning av väggar. 7. Förbättra omklädningsrum och sidoutrymmen. 8. Design, mer lyxbetonad lokal med bastu och lounge area. Att göra en alltför successiv investering i en lokal som är större än 3 planer kan medföra nackdelar. En färdig designad lokal attraherar lättare företag och sponsorer och tilltalar spontanbesökarna mer. Hallen kan också erbjuda ett större utbud av tjänster som har större vinstmarginal Affärside Fyrishov Beach Club är en ideell idrottsförening som erbjuder beachvolleyspel till medlemmar, privatpersoner och företag. I en ny beachvolleybollhall kommer klubbens medlemmar att erbjudas ett rabatterat pris. Privatpersoner utanför klubben erbjuds spel till normalpris. De företag som bokar spel vill vanligen ha någon form av kringarrangemang. Till dessa erbjuds olika former av paketlösningar efter önskemål. Detta ger utrymme för högre priser. Riktade kampanjer mot skolor, universitetet och företag i Uppsala vänder sig till två huvudkategorier som är vuxna och ungdomar år, samt skolungdomar år. Tillströmning av gäster beror både på organiserad tävlings- och träningsverksamhet och på att fria bokningsbara tider för spontanbesök erbjuds.

11 2. FÖRSTUDIE Kunder Huvudkunden till projektet är Fyrishov Beach Clubs 130 medlemmar, men även allmänheten kan ses som en stor intressent. Beroende på vilken detaljnivå som väljs anses huvudgruppens intressenter vara: Beachklubben (idag ca.130 medlemmar): Tränings och tävlingsverksamhet. Ungdom/vuxna: Spontana besök, turneringar. Skolungdom/gymnasium: Dagtid, spontanbesök, turneringar, ungdomsverksamhet, träning, friluftsdagar. Företag: Friskvård och evenemang Produkt Med en beachvolleybollhall i Uppsala erbjuds ett nytt tilltalande umgänges- och sportkoncept. Beachvolleyboll uppmuntrar till sundhet, spontanitet och en alternativ livsstil. I beachhallen kommer vi att sträva efter: Möten mellan killar/tjejer, unga/gamla över sociala grupper Social aktivitet Fysisk aktivitet som umgängesform/livsstil Uppleva och utöva beachvolleyboll på både elit- och breddnivå Dessa värden levereras genom följande isolerade produkter: Bokningsbara tider för allmänheten Drop-in-Beach Events - landskamper. Tävlingar, t.ex. turneringar, seriespel Träningsverksamhet Utrustning - bollar, kläder, accessoarer Utbildning - tränar- domarutbildning, coachning etc. Övriga produkter kan vara sponsringserbjudanden i samband med tävlingar och events med beachvolley som profilsport Marknad I en färsk marknadsundersökning gjord av Svenska Volleybollförbundet uppges att 3-5 % av Sveriges befolkning är intresserade av Beachvolley som sport. Dessa personer uppges i huvudsak vara år. Uppsala kommun har idag invånare. Det motsvarande intresset i Uppsala skulle då alltså delas av ca personer. Ett ytterligare intresse kan också komma från hela Mälardalen och omkringliggande städer t.ex. Stockholm, Tierp och Västerås. Verksamheten kommer att konkurrera med, men även komplettera Uppsalas övriga idrotts- och nöjesutbud. Ingen direkt motsvarande inomhusverksamhet finns dock idag i området Mälardalen. Det är osannolikt att ytterligare hallar skulle öppna i Uppsala då alla beachvolleyspelare i Uppsala

12 2. FÖRSTUDIE 8 är organiserade inom FBC. Närmaste motsvarande verksamhet i Sverige finns idag endast i Malmö 3, Göteborg 4 och Umeå 5. Dessa hallar bedriver en starkt växande verksamhet med hög efterfrågan och beläggningsgrad. I Stockholm finns långt skridna planer för hallbygge. Finansiering finns, men det finns fortfarande ingen lämplig lokal och verksamheten kan troligtvis inte starta upp förrän hösten 2005 eller våren Med det intresse som idag märks för beachvolley som sport, finns goda möjligheter att starta vår verksamhet på en helt ny marknad i denna del av Sverige Strategi Marknadsföring kommer att ske via klubbens hemsida, riktad marknadsföring till t.ex. skolor och företag via utskick, e-post, affischer, tidningsannonser, profilkläder. Hallen drivs av en anställd hallchef, vilken tillsammans med styrelsen marknadsför hallen för att få en så hög beläggning som möjligt. Eventuellt samarbete med kommunen och projektet varumärket Uppsala kan bidra till ytterligare marknadsföring. Tider kommer att bokas via internet, telefon och i hallens reception. Utrustning, klubbmedlemskap och övriga produkter säljs i reception Affärsmodell Världens största beachvolleyhall, NRJ Beach i Göteborg har 12 planer och drivs av Göteborg Beachvolley Club som en ideell förening, där klubben både tar risken och får eventuell vinst. Redovisningsåret 03/04 omsatte föreningen 4,1 miljoner kronor. Genom att driva hallen som en ideell förening kan man nyttja de fördelar som föreningsformen medför. Exempelvis kan medlemmar bidra med ideell arbetskraft och det kan finnas möjlighet till kommunala bidrag och garantier TILLSTÅND För att ta reda på vad det krävs för tillstånd för att bygga om en industrilokal till beachvolleybollhall arrangerades ett möte med Uppsala kommuns stadsbyggnadskontor. Under mötet, där Ågerup, projektmedlemmar samt tjänstemännen Brita Gilén och Petra Pertoft vid stadsbyggnadskontoret var närvarande vid, framkom att bygglov, bygganmälan krävs. Senare har framkommit att även planavgift och miljöanmälan är nödvändiga för att få öppna hallen. Bygglovet behandlar mest hallens omgivningspåverkan t.ex. hur ingångar placeras, parkeringsplatser tillgodoses, sophanteringen handhas, handikappanpassningen osv. Dessutom behöver stadsbyggnadskontoret en verksamhetsberättelse för att kunna godkänna ett bygglov. Bygglovskostnaden för 1600 m 2 är kr. Bygganmälan handlar om de rent byggtekniska bitarna. Stadsbyggnadskontoret skall ha in dokumentation om hur ombyggnaden skall ske rent konkret. Dokumenten skall innehålla beräkningar och tekniska beskrivningar om hur lösningarna ser ut. De delar som stadsbyggnadskontoret efterfrågar är konkret byggnation, VVS, ventilation och brandsäkerhet. Dessutom skall det uppvisas vem som är kvalitetsansvarig för ombyggnaden. Bygganmälan krävs vid ny- eller tillbyggnad, om det blir förändring av bärande delar eller om byggnationen avsevärt påverkar planlösningen. Installation eller stora ändringar av ventilation, brandsäkerhet, eller vatten och avlopp är åtgärder som normalt kräver bygganmälan

13 2. FÖRSTUDIE 9 Bygganmälan ska vara skriftlig och göras minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Efter att bygganmälan gjorts skall ett byggsamråd med stadsbyggnadskontoret hållas. Till byggsamrådet ska en kvalitetsansvarig ha utsetts och en kontrollplan upprättats. När byggnadsnämnden beslutat om kontrollplanen kan byggnadsarbetet påbörjas. Kostnaden för bygganmälan för 1600 m 2 är kr. Planavgiften är inget egentligt tillstånd utan precis som det låter en avgift som skall betalas till kommunen för att täcka dess arbete med detaljplanen. Summan baseras på en rad faktorer som är framtagna av kommunförbundet och antagna av kommunfullmäktige. Den faktor klubben själv kan påverka är lokalens storlek. Planavgiften för 1600 m 2 är ca kr. En anmälan till miljökontoret skall också inlämnas. Detta skall göras då beachhallen kommer att upplåtas till allmänheten och nyttjas av många människor. Till anmälan skall bifogas en beskrivning av verksamheten, en kopia av registreringsbeviset för klubben, ritningar över lokalen i skala 1:100 där det redovisas toaletter omklädningsrum förråd etc. Uppgifter om ventilationens kapacitet skall bifogas liksom skyddsåtgärder för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa. Kostnaden för miljöanmälan baseras på tidsåtgången för inspektionen och är knappt 1000 kr per timme VAL AV LOKAL Ågerup fastigheter AB erbjuder en ledig lokal i Allianshallen. Lokalen består av en yta på ca 25 x 40 m med en pelarrad ca 5 m från ena långväggen, två sidoutrymmen på ca 10 x 15 m vardera, alla med en takhöjd på ca 7-8 m. Lokalen innefattar också en ca 10 x 20 m yta som vetter mot en ljusgård. Denna yta har ca 2,5 m i takhöjd och skulle kunna passa för kontor, servering etc. Huvudlokalen som skulle disponeras går att variera för 4-7 planer efter överenskommelse. Lokalen, som fram tills nyligen har inhyst Almqvist & Wiksells bokbinderi är idag anpassad för industri, men skulle gå att konvertera enligt önskemål. Det finns inga omklädningsmöjligheter eller dusch i direkt anslutning till lokalen. Hyran skulle hamna på runt kronor per år de första två åren. Tillkommer gör ett schablonmässigt hyrespåslag, på 4,7 % av fastighetens totala el-, värme- och vattenförbrukning. Ågerup fastigheter AB vill att vi tillträder lokalen så snart som möjligt. Efter årsskiftet insåg projektgruppen och klubbens styrelse tidigt att Allianshallen hade de bästa byggförutsättningarna (se nedan) framförallt med det varma golvet, den höga takhöjden och bra friytor för beachplanerna. Allianshallen var också mest tillgänglig av alla alternativ då hyresvärden ville att vi skulle flytta in så fort som möjligt. Därför beslutades det i början av februari att försöka utreda och projektera det lite större och mer omfattande projektet Allianshallen Lokalens byggförutsättningar Ågerups fastighet i Fyrislund är en väldigt stor byggnad. I förhandlingarna har framkommit att de 1179 m2 som är beachvolleyns tilltänkta lokal utgör mindre än 5 % av fastighetens sammanlagda yta. Lokalen har tidigare använts av tryckeriet Almqvist & Wiksell, som fortfarande hyr en stor andel av fastigheten. Posten har också en stor andel av fastigheten och övriga hyresgäster är ITgymnasiet och Allianshallen för innebandy. Takhöjden i huvudlokalen är ca 9 meter med takstolar ungefär var tionde meter som sticker ner ca en meter under taket. Den största fria sammanhängande ytan är 24 x 41 m vilket räcker till fyra beachvolleyplaner. Ytan är avgränsad av väggar på kortsidorna och pelare längs den ena långsidan. Den andra långsidan utgörs i 25 meter av en vägg och därefter en sträcka på 16 meter med en pelare ungefär halvvägs. Utöver detta finns det också några mindre ytor där två ytor, 17,5

14 2. FÖRSTUDIE 10 x 10 m respektive 16,5 x 10 m, också kan innehålla en femte och sjätte beachvolleyplan. Framtida ombyggnader skulle i framtiden kunna ge en sjunde plan i lokalen. Lokalens golv är en betongplatta ovanför en källare. Eftersom betongplattan inte ligger på mattan är den uppvärmd underifrån och någon isolering behövs troligtvis mellan sanden och golvet. Källaren har dessutom den egenskapen att den är tilluftskanal till hela fastigheten, vilket gör att golvet innehåller ett antal golvbrunnar med galler. Exempelvis är det 21 golvventiler på den yta som skulle bli de första fyra planerna i lokalen. För att undvika att sanden rinner ner i källaren måste alltså de existerande hålen täckas över, vilket leder till att de måste ersättas av nya ventilationshål på den övriga ytan för att behålla samma luftflöde. Enligt ventilationsfirman YIT som har hand om fastigheten har ventilationen en otroligt stor överkapacitet. När innebandyn tog över sin lokal ströps ventilationen till en lägre nivå. Överkapaciteten leder till att luften i lokalen har ett ständigt övertryck med resulterande värmeläckage. Belysningen består av runda armaturer med en ganska koncentrerad punktbelysning som hänger på undersidan av takstolarna. De stora kvicksilverglödlamporna som används i armaturerna sitter oskyddade för bollträffar nerifrån, och det tillsammans med att armaturerna begränsar takhöjden och att allmänbelysningen helt enkelt är ganska ojämn gör att man bör sätta in helt ny belysning ovanför spelytorna. Den befintliga belysningen drar mycket energi. Den ena kortändan av lokalen leder till en lastkaj och tyvärr är det den enda änden av lokalen som vetter mot en yttervägg vilket gör det svårt att skapa en attraktiv entré till lokalen. Den bästa lösningen på kort sikt är att få till ett samarbete med innebandyalliansen om att använda deras entré. På lång sikt kan man efter vissa ombyggnader skapa en egen entré. Inpasseringen från innebandyn är tänkt att ske i en sidolokal, belägen bakom den andra kortändan i huvudlokalen. Sidolokalen är 22 x 9 m, med en takhöjd på 2,5 m. I denna lokal kan man tänka sig reception, kontor och omklädningsrum. Sidolokalen vetter mot en innergård, där man exempelvis kan tänka sig en uteservering för caféverksamheten.

15 3. PROJEKTERING Projektering Projekteringens uppgift är att sammanställa en fullständig beskrivning av intressantaste lokalalternativet och klubbens förutsättningar att ta över ett sådant projekt. Specifika förutsättningar för finansiering, administration, organisation, ägande, drift och projektering skulle rapporteras. Vidare skulle en dialog med hyresvärden inledas för att gemensamt komma fram till ett konkret gångbart alternativ. Produkten av detta arbete skulle presenteras för klubben så snart underlaget ansågs täckande nog för att ett formellt beslut skulle kunna fattas. Antingen skulle klubben ta ett beslut för eller emot att slutförhandla och skriva på ett kontrakt mellan klubben och en fastighetsägare INTRESSENTER Nedan beskrivs Beachhallens intressenter, varför de är det och på vilket sätt påverkar de projektet Svensk volleyboll De senaste åren har svensk beachvolleyboll växt så det knakat. I takt med Berg och Dahls framgångar på World Tour och OS har antalet klubbar, beachspelare och beachvolleytävlingar ökat konstant. De orter som har inomhushallar för beachvolley har den största och mest kontinuerliga verksamheten. Ett stort behov av fler träningscenter för Beachvolleyboll finns i hela Sverige, framför allt i de större städerna som har högskola och universitet. Hittills finns ingen hall i Stockholm och de satsande lag som bor där kommer att lägga sin träning i hallen i Uppsala. Svenska Volleyboll Förbundet (SVBF) vill ytterligare stimulera till att fler spelar volleyboll och behöver en rekryteringsplats nära Stockholm. Där skulle ett beachvolleygymnasium etableras på sikt och uttagningar till Svenska Olympiska Kommitténs talangprogram för satsande beachvolleyungdomar hållas. Svensk beachvolley och SVBF vill också förlänga den korta utomhussäsongens elittävlingar. En hall i Mälardalen medför också att det finns tillräckligt stora beachhallar rikstäckande för att arrangera en inomhus SverigeTour (Elitserien i Beachvolley) Fyrishov Beach Club Fyrishov Beach Club (FBC) har funnits sedan 1992 och har ökat sin verksamhet med åren som gått (se svensk volleyboll ovan). I nuläget är FBC Sveriges största beachvolleyboll klubb som inte har tillgång till en egen beachhall. Klubben har endast tillgång till 4 banor på samma ställe i Uppsala vilket gör att banorna är väldigt attraktiva fina sommardagar och kraftigt överbelastade. Detta begränsar också storleken och antalet tävlingarna som arrangeras där. För att utvecklas ytterligare dvs. förbättra förutsättningarna för att spela beachvolley i Uppsala och anpassa sig till den efterfrågan som finns efter att spela beachvolley behöver FBC göra följande: Ge förutsättningar att spela beachvolleyboll utomhus såväl som inomhus Kraftigt utökad ungdomsverksamhet Träningsverksamhet av hög kvalitet Elitsatsningar För att åstadkomma detta behövs i princip två saker, en samlingsplats och pengar. Drift av en egen beachvolleybollanläggning främst inomhus men även utomhus uppfyller båda krav.

16 3. PROJEKTERING 12 Verksamhetplanen för Fyrishov Beach Club ser ut på följande sätt: Beachhall i drift Ungdomstävlingar på Fyrishov Utökad tävlings och träningsverksamhet. Utbildade beachvolleytränare, Steg 1 och Steg 2 En av Sveriges 3 största beachföreningar 6 banor utomhus på samma plats möjliggör arrangemang på SM-nivå och under sommarhalvåret arrangeras Challenger (Dam & Herr-klass) varje lördag och Open varje söndag Open (Dam & Herr-klass) Sverige Tour arrangemang i Uppsala Centrum Uppsala, en av spelplatserna för SverigeTouren-inomhus dvs. förlängd tävlingssäsong Beachvolleycenter utomhus med 8-10 banor på samma plats Fördubblad tävlingsverksamhet jmf Tredubblad ungdomsverksamhet jmf Skolor I dagsläget förlägger ett flertal skolor i området sina gymnastiklektioner i Allianshallen. En beachhall skulle utöka utbudet och erbjuda dessa lektioner någonting utöver det vanliga i skolmiljön. Även särskilda idrottsdagar skulle kunna locka skolor från ett större område i Mälardalen och medföra en större valmöjlighet för eleverna Uppsala kommun Uppsala har i dagsläget begränsad sportimage. En beachhall skulle medföra att blickarna dras till staden då upptagningsområdet för beachvolleyn är väldigt stort. Vid stora evenemang skulle mediebevakning kunna hjälpa till att förbättra Uppsalas sportimage. En beachhall skulle avsevärt hjälpa Fyrishov Beach Club att utöka sin ungdomsverksamhet. I förlängningen skulle detta innebära att färre ungdomar hänger i city när de inte har någonting att göra. Färre ungdomar i city minskar risken för bråk och skadegörelse. Enligt den gällande stadsplanen skall Uppsala växa ut mot nuvarande E4:an under de närmaste decennierna och nya bostadsområden kommer att byggas runt Fyrislund. Även en sportanläggning av något slag är det tänkt att området skall inhysa. En beachhall skulle passa bra in i det hänseendet Ågerup Då tryckeriet Almqvist & Wicksell beslutade att minska sin verksamhet i Allianshallen behövde Ågerup Fastigheter en ny hyresvärd. Då ytan är omgiven av tryckeriet och innebandyns verksamhet är ytan svårare att hyra ut än om den hade haft egen entré. Ågerups intresse är att ha sina lokaler helt uthyrda till säkra och pålitliga fullt betalade hyresgäster.

17 3. PROJEKTERING Alliansen Fler personer skulle röra sig i innebandylokalen och på så sätt skapa en mer gemytlig stämning. Ett utökat antal personer i lokalen skulle också medföra en ökad omsättning i caféet som drivs av Alliansen. Som det är i dagsläget förlägger några skolor sina idrottsdagar i Allianshallen där de kan erbjudas innebandy, fotboll och basket. Med en beachhall i anslutning till Allianshallen skulle eleverna få ett ännu större utbud att testa på. Dessutom är möjligheterna att spela beachvolley inte speciellt vanligt förekommande. Ett utökat utbud i fastigheten skulle kunna medföra att fler skolor än i nuläget väljer att förlägga sina idrottsdagar i fastigheten. Allianshallen har under en tid brottats med ekonomiska bekymmer men har åtgärdat dem och tillsatt en ny styrelse. Allianshallen har en stor efterfrågan på fler plantider från sina medlemmar och vill anlägga en 4:e innebandyplan i Allianshallen Koncept Vi vill skapa ett fräscht och framåtsträvande koncept som inte har några kopplingar till någon annat varumärke och som inrymmer hela Uppsalas Beachverksamhet som något enhetligt och nytt. Vi vill skapa ett offensivt marknadsföringskoncept för att rekrytera nya beachmänniskor. Att vara Beach-människa innebär att identifiera sig med beachkonceptet, som innebär ett sunt men avkopplat och coolt alternativ som livsstil och fritidssysselsättning. De som spelar beach i Uppsala ska inte bara vara med i en idrottsförening. Det ska handla om att identifiera sig med att vara en beach-kille eller tjej i en mer omfattande mening. Man är med i ett nytt tänk, i en ny rörelse och igenom att köpa t-shirtar, mössor, shorts etc. samt att vara engagerad medlem ger man uttryck för en tillhörighet som man identifierar sig med. Genom att skapa ett nytt fräscht varumärke i samband med ett hallbygge, nya planer på Fyrishov, ny styrelse i klubben och en ny hemsida, skapas en konkret symbol för att en nytändning håller på att ske inom beachverksamheten i Uppsala. Inspiration och engagemang kring en ny oskriven identitet kommer att ge nya aktiva känslan av att de skapar något nytt och eget, vilket stärker lusten och engagemanget kring konceptet och sporten i Uppsala. Figur 3. Skiss av strandhuset i beachhallen. Undervåningen inrymmer omklädningsrum och bastu. På övervåningen finns en lounge area med strand bar, bord, stolar, soffor, hängmattor och kontor.

18 3. PROJEKTERING 14 Genom att använda sig av ett tropiskt strand tema som koncept i hallen distanserar vi oss från de befintliga hallarna i Sverige. Uppsalas beachhall sticker ut från de andra hallarna och atmosfären i hallen andas utlandssemester på en tropisk ö. Detta är vad vi skulle kunna erbjuda i den specifika hallen: Glasad dörr på entrén från innebandyn där man tittar ut genom bakgården på strandhuset och ser folk spelar beachvolley. Utmärkt reklampelare mot hallens besökare/vecka! Extra strandkänsla genom tropiskt tema, strand hus och strand bar. Omklädningsrum, bastu och framtida möjlighet till (bubbel)pool. Närhet till läktare. Upplyst lounge area i närhet till strandbaren, där film och sportsändningar kan visas. Bord och stolar för servering av mat (catering). Lugnare yta bakom baren med soffor, kuddar och hängmattor att varva ned i efter spel. Utrymme att konstruera ett självstädande golv i omklädningsrummen. Avsandningsplats med vattenslang och borstar i direkt anslutning till banorna och som inte stjäl utrymme från banorna. Möjlighet till olika användningsområden för strandbaren som t.ex. tillfällig reception där personalen har översikt över hela hallen. En DJ kan spela musik därifrån och baren kan användas som tävlingssekretariat vid turneringar. Baren ger extra mervärde till hela hallen bl.a. vid företagsarrangemang. Möjlighet till sponsorintäkter som en annorlunda och attraktiv yta att sponsra. Använda två redan befintliga toaletter vilket minskar investeringskostnaden. Denna lösning ger också en naturlig och fördelaktig logistik för de gäster som spelar beachvolleyboll. 1. Bokar och betalar för sin speltid i kaféet. 2. Går in igenom beachhallsentrén och ställer sina skor vid skogränsen. 3. Går vidare till omklädningsrummet, byter om och spelar beachvolley. 4. Spelaren blir törstig och köper läsk i försäljningsluckan. 5. När man spelat klart borstar och spolar man av sig det mesta av sanden. 6. Duschar och byter om. 7. Tar på sig skorna vid skogränsen. 8. Spelaren är hungrig och köper en macka innan denne åker hem.

19 3. PROJEKTERING 15 För minska sandspridningen har vi följande lösningar: Mattor, vid entrén till beachhallen. Skogräns innanför beachhallens entré gör att alla som passerar tar av sig skorna. Glasad lucka där sandiga beachspelare kan handla direkt från beachhallen. Avsandningsplats med borstar och avspolningsmöjligheter när man kliver upp från stranden ORGANISATIONSFORM En av de större riskerna med projektet är att det ställs betydligt större krav på organisationen om FBC väljer att driva beachhallen. Som nämnts i riskanalysen så behöver FBC en egen styrelse med egna möten och egen ekonomi separerad från Uppsala Volley övriga inomhusvolleybollverksamhet. Detta för att få en så effektiv organisation som möjligt och för att avlasta Uppsala Volleys styrelse som i nuläget driver båda verksamheterna. Vid det extra insatta årsmötet 4:e april 2005 tillsattes en ny separat styrelse för FBC. Under projektet har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att driva hallen som förening respektive företag (se tabell 5). Slutsatsen är att driva hallen som förening då sporten och dess utövare får ut mest av det hela.

20 3. PROJEKTERING 16 Tabell 5. För- och nackdelar med förening och företag Förening Anställa utan arbetsgivaravgift upp till ½ basbelopp (ca kr/år) Förening kan söka bidrag Medlemslån/insats för att täcka del av investeringskostnaderna. Ingen, liten personlig risk för klubbens styrelse Kan göra sig momspliktig. Vilket gör investeringarna billigare. Företag % av investeringarna täcks av ALMI företagspartner om affärsplanen är tillräckligt bra. Kan låna av bank då det finns personer som borgar och går in med personlig risk. Kan göra avdrag för moms vilket gör investeringarna billigare. Vinstdrivande, beachvolleyspelarnas intresse kommer i 2:a hand. Bara anställd personal vilket slår hårt på ekonomin Återinvesterar ev. vinst till sporten beachvolleyboll. Exempelvis fler utomhusplaner, elitsatsningar, tävlingar, träningsläger för tjejer etc. Ideell arbetskraft t.ex. byta jobb mot spel grupper som sköter receptionen kvällar och helger. Ej möjligt att ta banklån utan borgenär DRIFT Samarbetet med Alliansen Ett antal möten med Allianshallens styrelse har mynnat ut i ett kontraktsförslag. Under vårt arbete har utgångspunkterna till kontraktet för samarbetet mellan Allianshallen och Beachhallen varit följande: Samarbetet skall göra så liten inverkan som möjligt på Allianhallens befintliga verksamhet Samarbetet skall gynna båda parter Ansvarsfördelningen mellan de två parterna skall vara så enkel och lättförstådd som möjligt Kontraktet beskriver kort hur klubbarna (Allianshallen och FBC) löser gemensam reception, bemanning och nya förlängda öppettider. Nedan sammanfattas kontraktet i korthet:

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer