Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson"

Transkript

1 Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

2 Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en beachvolleybollhall i Uppsala. Projektarbetet innefattar en förstudie och en projektering av en lämplig lokal. Projektet startades av tre studenter, Tobias Hahlin, Johan Lidén och Kristian Nilsson, på programmet Projektledning för ingenjörer vid Uppsala Universitet. En projektgrupp bestående av 7 klubbmedlemmar engagerades till projektet. Fyrishov Beach Club har funnits sedan 1992 och är den enda beachvolleybollklubben i Uppsala. Intresset för sporten har hela tiden ökat och nu vill klubben expandera. För att göra detta behöver klubben bedriva träningsverksamhet året om och i förlängningen innebär det en inomhushall. I förstudien ingår bl.a. en undersökning av kundunderlaget i Sverige och Uppsala samt en undersökning av befintliga beachvolleybollhallar i Sverige och internationellt. Projektgruppen har även tittat på vilka finansieringsmöjligheter och vilken organisation klubben behöver ha för att för att starta och driva hallverksamhet samt vilka tillstånd som krävs. En beskrivning finns av de lokalalternativ i Uppsala som är lämpliga som beachhall och hur hallen bäst kan tänkas locka nya kunder och medlemmar. Under förstudien framstod ett lokalalternativ som lämpligare framför de andra och ett beslut togs om att göra en projektering av lokalen. Förhandlingar med fastighetsägaren inleddes och denne visade sig ha önskemål om att klubben skulle öppna hallen så fort som möjligt. Hallens storlek medförde att ett kommersiellt koncept för den blivande beachhallen skulle vara möjligt. Projekteringen innefattar bl.a. vad hallen skall erbjuda, hur hallen skall drivas, en budget samt en byggprojektering. Den senare beskriver planlösningen och hur beachvolleyplanerna och omklädningsrummen skall anläggas, samt hur lokalen ska anpassas för att få ett så effektivt utnyttjande av ytan och ett så tilltalande utseende som möjligt. Investeringarna uppgår till 1,3 Mkr och hallens omsättning uppskattas till 1,7 Mkr. Den tillgängliga ytan var placerad så i fastigheten att passage var tvunget att ske genom Innebandyalliansens lokaler. Ett samarbetsförslag utarbetades kring en gemensam receptions- och caféverksamhet. När beslutsunderlaget var klart tog Fyrishov Beach Club beslutet att utlysa ett extra årsmöte för att få mandat av medlemmarna att gå vidare med förhandlingarna och så småningom skriva kontrakt med fastighetsägaren. Vid det extra insatta årsmötet invaldes en ny styrelse som sedan gavs efterfrågat mandat. I samband med årsmötet överlämnades ansvaret för det fortsatta projektet från examensarbetarna till de kvarvarande medlemmarna i projektgruppen och styrelsen inom Fyrishov Beach Club. Hallen klar i september Utredning Genomförande Marknadsföring Invigning

3 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE VISION MÅL TIDPLAN FÖRSTUDIE TEMO-UNDERSÖKNING HÖSTEN ENKÄTUNDERSÖKNING I UPPSALA BEFINTLIGA BEACHHALLAR PROJEKTETS FÖRDELAR & RISKER EKONOMI TILLSTÅND VAL AV LOKAL PROJEKTERING INTRESSENTER ORGANISATIONSFORM DRIFT HEMSIDA/BOKNINGSSYSTEM EKONOMI BYGGPROJEKTERING SLUTSATS 32

4 Förord Detta projekt har utförts på uppdrag av Fyrishov Beach Club, under hösten -04 och våren -05. Projektet har genomförts i samarbete mellan Fyrishov Beach Club och utbildningen Projektledning för ingenjörer, vid Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling, Uppsala universitet. Vi vill tacka projektgruppen för ett bra arbete och stort engagemang i projektet. Till klubbens styrelse samt våra lärare Esbjörn Hogmark och Mats Karén riktas ett tack för värdefullt stöd. Tack riktas även till våra närstående som fått stå ut med oss under denna tid. Projektet har genomförts i ett samarbete mellan: Fyriishov Beach Club

5 1. INTRODUKTION 1 1. Introduktion 1.1. BAKGRUND Behovet av en stor ljus mötesplats där människor kan mötas kvällstid är stort i Uppsala. Beachvolleyboll är en skonsam sport som kan spelas 4-12 personer blandat killar och tjejer, unga och vuxna. Fyrishov Beach Club (FBC) har under en längre tid sett ett behov av en fungerande verksamhet året om. Genom att starta och driva träningsverksamhet under våren och sommaren 2004 har antalet medlemmar och licensierade spelare ökat och antalet ungdomar i klubben fördubblades. Det finns en vilja i klubben att utöka verksamheten och få in fler ungdomar samt utöka tävlingsverksamheten både ute och inne. Flera spelare spelar redan på SverigeTouren, bl.a. vinnarna av finalen 2004 (Per Köhler och Martin Woxlin). Beachvolley är en sport på frammarsch och i sommarens OS i Aten slog Sveriges stoltheter Björn Berg och Simon Dahl till med en 9:e plats. Fyrishov Beach Club, har i samarbete med Projektledning för ingenjörer (PLP), vid Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling (CEF, UU), startat ett projekt för att skapa en beachvolleyhall i Uppsala. Med en hall kan det skapas ett uppsving för beachvolleybollen i Uppsala och samtidigt bidra till ökad aktivitet bland unga samt möten över sociala grupper SYFTE Syftet med projektet är att ge Fyrishov Beach Club möjlighet att bedriva sin beachvolleybollverksamhet året om VISION Att skapa Fyris Beach, stranden i Uppsala. Fyris Beach skall dels vara namnet på den fysiska inomhusarenan för beachvolleyboll i Uppsala. Men framförallt skall den bli varumärket som kommer att sammanfatta konceptet och livsstilen för en ny generation av fritidsengagerad ungdom som inte gör skillnad på idrott och fest 1.4. MÅL Målet med projektet är att projektera iordningställandet av en fungerande beachvolleybollhall september 2005 i Uppsala som både medlemmar, allmänheten, skolor och företag kan nyttja TIDPLAN Hallen klar i september Utredning Genomförande Marknadsföring Invigning

6 2. FÖRSTUDIE 2 2. Förstudie Förstudiens övergripande uppgift för projektet var att inventera möjligheterna att skapa en beachhall i Uppsala. Informationen skall svara på frågorna om vilka lämpliga lokaler som finns att tillgå och kostnaden för att bygga och hyra, hur bygget kan finansieras, vilka risker innebär ett bygge. Ytterligare information såsom bakgrundsinformation och enkäter var även önskvärd för att en fullständig beskrivning av möjligheterna för ett hallbygge skulle kunna sammanställas TEMO-UNDERSÖKNING HÖSTEN -04 Beachvolley är trendigt, ungdomligt, modernt och kul, enligt Temos undersökning! Under slutet av 2004 gjorde Temo en enkätundersökning för Svenska Volleybollförbundets räkning. Syftet var att få ett underlag för att förbättra sin organisation. I Sverige har drygt personer över 18 år intresse för beachvolleyboll. Av de som har kännedom om beachvolleyboll anser knappt 40 % att beachvolleybollen är trendig och ungdomlig och knappt 30 % att den är kul och modern. Detta innebär att beachvolley anses vara en av de mest moderna sporterna i Sverige, jämfört med drygt 40 idrottsaktiviteter. Vad det gäller intresset av beachvolley som tävlingsidrott i Sverige har detta ökat markant sedan På ett par år har antalet tävlingslicensierade spelare i beachvolleyboll ökat med 68 %! 2.2. ENKÄTUNDERSÖKNING I UPPSALA En enkät gick ut till Fyrishov Beach Clubs medlemmar i början av 2005 för att ta reda på hur de tycker att klubben fungerar idag och hur de skulle vilja att den fungerar i framtiden. Vidare undersöktes hur intresset var för att ingå i en eventuell ny klubbstyrelse och hur de tycker att verksamheten i en beachhall skall se ut. För att smidigt sprida och sammanställa undersökningen genomfördes den via ett internetbaserat formulär. Responsen var stor, redan efter fem dagar hade 120 svar inkommit. Enkäten framarbetades av Göteborg Beach Club under 1999 men omarbetades av projektgruppen under våren 2005 för att passa FBC och de rådande omständigheterna i Uppsala. Här följer en kort sammanställning av enkäten: De som besvarat enkäten är mellan 16 och 54 år. En majoritet skulle träna 1-4 tim/vecka om det fanns en hall. Fler vill delta i träningsgrupper än i seriespel. De faktorer som har störst betydelse för spel i hallen är; tillgång till önskade tider, hyran, sandens kvalitet och temperaturen i hallen. Nästan 70 % tycker att 50 kr är lagom att betala per person och halltimme BEFINTLIGA BEACHHALLAR För att få en uppfattning om hur de nuvarande beachvolleybollhallarna i Sverige 1 ser ut och hur de drivs gjordes en undersökning informations Nedan följer en översiktstabell på beachhallarna i Sverige, se tabell 2. I Sverige finns i nuläget endast 4 beachhallar av olika storlek och medlemsantal. Organisationsformen varierar mellan de olika hallarna och de har alla olika förutsättningar för att stimulera klubbarnas utveckling. 1 Bilaga 1, Detaljerad information om Sveriges beachvolleybollhallar och en sammanställning av beachvolleybollhallar internationellt.

7 2. FÖRSTUDIE 3 Tabell 2. Översikt beachhallar i Sverige Namn Stad Medlemmar år 2005 Antal planer Takhöjd Driftsform Tips till ny hall IKSU sportcenter Umeå m Takstolar Företag Min. 4 banor Min. 9 m takhöjd Värmeslingor Sandkvalitet Professionalism Ta betalt! NJoy Västerås m Företag Sandkvalitet Bra ljus NRJ-hallen Göteborg m Klubben med 2,5 avlönad tjänst Professionalism Organisation Bevattningssystem Bellevuestadion Malmö m Takstolar vid 5-6m Företag Egen drift Egen personal Klubben Slutsatserna som kan dras av nuläget i Sverige (tabell 2) är följande. Beachhallarna drivs av företag utom den hall som är störst till antalet planer och medlemstal. Att Beachhallarna drivs av företag kan vara negativt så sett att marknadsföringen inte sker kontinuerligt. Göteborgshallen drivs av klubben och då krävs att marknadsföringen sköts ordentligt då hallen är den enda inkomsten. Tips för att bygga en hall är ha en takhöjd på minst 8 meter och att sköta hallen på ett professionellt sätt redan från början. En större beachvolleyhall bör fungera i Uppsala med Mälardalen som upptagningsområde då det inte finns någon anläggning i närheten. Uppsalas beachklubb har funnits i över 10år och har en stor volleybolltradition. FBC som klubb bör eftersträva att starta och driva hallen som klubb av främst två orsaker. Dels för att kunna ge bäst service och kunskap om beachvolleyboll till hallens besökare vilket genererar flest beachvolleybollspelare och klubbmedlemmar. Men även för att via hallverksamheten generera pengar till klubben vilket gör det möjligt att återinvestera i sporten med elitsatsningar, ungdomsverksamhet, anläggande av fler utomhusplaner etc. Detta understöds vid en närmre titt på Göteborg Beachvolley Clubs verksamhet. Uppsala bör anlägga minst 3 planer beachvolleyplaner för att täcka klubbens behov och en minsta takhöjd på 8 m är önskvärd. För att attrahera ytterligare spontanspelare och företag bör hallen ha 4-6 planer. Undersökningar både internationellt och i Sveriges Beachhallar visar att sandkvaliteten är viktigast, helst i kombination med uppvärmning och bevattning för att minimera dammspridningen.

8 2. FÖRSTUDIE PROJEKTETS FÖRDELAR & RISKER Följande fördelar talar för ett genomförande av projektet. Sveriges fjärde största beachvolleyklubb behöver utöka sin verksamhet. Ta viktig mark när det gäller att vara först i Stockholmsområdet med Beachvolleyhall. Enligt förstudie och enkätundersökning finns det ett uppdämt behov av en beachvolleybollhall i området. Bidra till ett aktivare liv för dem som idag kanske inte rör på sig alls. En hall medför fler beachvolleybollspelare. Utomhusverksamheten på sommaren kommer därför att öka och i förlängningen bidra till att göra Uppsala till en attraktivare sommarstad. Möten mellan sociala grupper. Ge klubben möjlighet till en kraftig ökning av ungdomsverksamheten. Ge Uppsalas studenter möjlighet till en sund aktivitet. Skapa volleybollrelaterade arbetstillfällen. Tabell 3. Projektets risker Risk Sannolikhet Verkan Resultat Åtgärd Läget på lokalen Lokal nära Uppsala Centrum Administration Samarbete med personal, betalning över Internet. Byta jobb mot spel Organisation Ny separat styrelse med egen ekonomi. Anställd personal Låg beläggning Marknadsföring, Invigningsevent, samarbete med företag och skolor Finansiering Sponsorer, Lån, Samarbete med företag, Bidrag och fonder, Hyrespåslag Läget på lokalen Projektgruppen söker efter en ledig industrilokal med 8-10 m takhöjd. Med rådande företagsklimat i Uppsala så finns det lediga lokaler, men mest lediga kontorslokaler. Enligt enkätundersökningarna är vår primära kundgrupp vuxna vilka är inte beroende av avståndet, men om FBC vill skapa en stor ungdomsverksamhet spelar hallens placering större roll. Under hösten 2004 finns det ännu ingen beachhall i Stockholm vilket gör att deras mest satsande lag kommer att ta sig till Uppsala för att träna under vinterhalvåret. Till lokalen bör bra med bra förbindelser med centrum finnas och det bör gå att cykla till den på 20 min från de flesta områden i Uppsala. Lokalens placering i förhållande till studentområden måste beaktas också.

9 2. FÖRSTUDIE Administration Bokningen av halltider i beachhallen kräver en hel del administration. Manuell bemanning under hallens öppettider krävs för att ge service och hantera alla kontanter från banhyrorna. För att kunna sälja så många tider som möjligt är det önskvärt med långa öppettider. Lönen för personalen är en tung post i hallens budget. Om lokalen redan har bemannad personal kan ett samarbete minska personalkostnaden. System med passerkort och betalning över Internet minskar behovet av personal. I en helt egen hall kanske detta räcker vissa tider på dygnet. För att minska lönekostnaderna har Göteborg 2 en jobbgrupp som byter jobb mot spel Organisation För att klara att driva en mycket större verksamhet vilket en hall medför ställer större krav på klubbens organisation. Bland annat skulle omsättningen öka från ca kr/år till 2-3 miljoner kr/år med en hall på 4-6 planer. Organisationen vid projektets start är en paraplyallians, Uppsala Volley (UV), där alla 6 volleybollklubbar i Uppsala ingår. UV har gemensamma styrelsemöten, administration och delvis även gemensam ekonomi. Då drift av en hall också innefattar risktagande med klubbens ekonomi bör FBC:s och de övriga klubbarnas ekonomier vara åtskilda. Halldriften medför också ytterligare administration för den personal som blir anställd. Vilken organisationsform som FBC skall välja får utredas under projektets gång Låg beläggning Klubbens medlemmar kommer att hitta till den nya beachhallen, men för att få den att gå runt krävs att kompisgäng spontant spelar beachvolley. Risken finns att allmänheten inte hittar dit förrän år 2-3 år. För att minimera risken måste beachhallen marknadsföra sig mot t.ex. företag, skolor. En stor internationellt invigningen med inbjudna OS-spelare skulle lyfta fram hela sporten i hela Uppland. Via evenemanget väcks intresset för att börja spela beachvolley och i direkt anslutning till händelsen kan allmänheten anmäla sig till träningsgrupper och seriespel i beachvolley. Via evenemanget marknadsförs hallen och många synergieffekter fås. Marknadsföringsbudgeten lyfts ut på evenemanget som kan säljas in separat, men också på samarbeten mellan andra beachklubbar och företag som annars inte vill sponsra hallen Finansiering För att inreda en lokal till en fungerande beachhall behöver en del investeringar göras. Kostnaden för investeringarna slås direkt ut på priset kunderna måste betala för att kunna spela beachvolley i hallen. För att minimera finansieringens omfattning kan det säljas sponsorpaket till företag. Från namnsponsor för hallen till huvudsponsorer ända ned till skyltsponsorer och samarbetspartners där utbyte av tjänster mellan företaget och hallen sker. Lån från banker och kommunen eller av privata riskkapitalister möjliggör pengar till investeringarna. Som förening kan FBC också söka bidrag och stipendier. Fastighetsvärdar brukar inreda sina lokaler efter hyresgästernas önskemål och därigenom finns en möjlighet att täcka investeringskostnaderna Alternativ lösning Alternativet till att starta en beachhall är att fortsätta driva den befintliga utomhusverksamheten. FBC kan då istället fortsätta förbättra klubbens verksamhet med träning, tävling etc. Tyvärr kan inte samma kontinuitet på verksamheten nås som med en inomhushall och möjligheterna till att utöka ungdomsverksamheten blir avsevärt mindre. 2 Bilaga 1, NRJ beachvolleyhall

10 2. FÖRSTUDIE EKONOMI För att få en uppfattning om beachvolleyns presumtiva inkomster görs en jämförelse med en tennishall. Kundunderlaget är i båda fallen klubbmedlemmar och spontanbesökare. Tidsbokningen görs på ungefär samma sätt och det kräver en likvärdig mängd personlig utrustning. Låt säga att timkostnaden för att spela beachvolley och tennis är densamma och ligger på 45 kr/tim och person. En tennisplan är 20 x 30 meter och används av 2 spelare. Tennisplanen rymmer 3 beachvolleybollplaner då varje beachplan endast är 8 x 16 m. Varje beachplan används av 4 spelare. Detta gör att det totala antalet tennisspelare och beachvolleybollspelare är 2 resp. 12. I förlängningen medför detta att intäkterna för samma yta är 6 gånger större om man anlägger beachvolleybollplaner istället för tennisplaner. En ytterligare fördel med beachvolleyboll är att spontanspelarna oftast är fler än 4 spelare per plan vilket genererar en ännu större vinst. Göteborg Beachvolley Club uppger de har en snittbeläggning på över 4 spelare per plan och uthyrd timme. För att skjuta på investeringskostnaden kan hallen inredas successivt. Detta medför en lugnare start och att klubben har möjlighet att bygga upp en egen ekonomi som senare kan återinvesteras i verksamheten. Investeringarna prioriteras enligt nedan: 1. Sand av bra kvalitet. 2. Belysningen. 3. Sanduppvärmning. 4. Omklädningsrum med basfunktion. 5. Sittutrymmen nära planerna. 6. Målning av väggar. 7. Förbättra omklädningsrum och sidoutrymmen. 8. Design, mer lyxbetonad lokal med bastu och lounge area. Att göra en alltför successiv investering i en lokal som är större än 3 planer kan medföra nackdelar. En färdig designad lokal attraherar lättare företag och sponsorer och tilltalar spontanbesökarna mer. Hallen kan också erbjuda ett större utbud av tjänster som har större vinstmarginal Affärside Fyrishov Beach Club är en ideell idrottsförening som erbjuder beachvolleyspel till medlemmar, privatpersoner och företag. I en ny beachvolleybollhall kommer klubbens medlemmar att erbjudas ett rabatterat pris. Privatpersoner utanför klubben erbjuds spel till normalpris. De företag som bokar spel vill vanligen ha någon form av kringarrangemang. Till dessa erbjuds olika former av paketlösningar efter önskemål. Detta ger utrymme för högre priser. Riktade kampanjer mot skolor, universitetet och företag i Uppsala vänder sig till två huvudkategorier som är vuxna och ungdomar år, samt skolungdomar år. Tillströmning av gäster beror både på organiserad tävlings- och träningsverksamhet och på att fria bokningsbara tider för spontanbesök erbjuds.

11 2. FÖRSTUDIE Kunder Huvudkunden till projektet är Fyrishov Beach Clubs 130 medlemmar, men även allmänheten kan ses som en stor intressent. Beroende på vilken detaljnivå som väljs anses huvudgruppens intressenter vara: Beachklubben (idag ca.130 medlemmar): Tränings och tävlingsverksamhet. Ungdom/vuxna: Spontana besök, turneringar. Skolungdom/gymnasium: Dagtid, spontanbesök, turneringar, ungdomsverksamhet, träning, friluftsdagar. Företag: Friskvård och evenemang Produkt Med en beachvolleybollhall i Uppsala erbjuds ett nytt tilltalande umgänges- och sportkoncept. Beachvolleyboll uppmuntrar till sundhet, spontanitet och en alternativ livsstil. I beachhallen kommer vi att sträva efter: Möten mellan killar/tjejer, unga/gamla över sociala grupper Social aktivitet Fysisk aktivitet som umgängesform/livsstil Uppleva och utöva beachvolleyboll på både elit- och breddnivå Dessa värden levereras genom följande isolerade produkter: Bokningsbara tider för allmänheten Drop-in-Beach Events - landskamper. Tävlingar, t.ex. turneringar, seriespel Träningsverksamhet Utrustning - bollar, kläder, accessoarer Utbildning - tränar- domarutbildning, coachning etc. Övriga produkter kan vara sponsringserbjudanden i samband med tävlingar och events med beachvolley som profilsport Marknad I en färsk marknadsundersökning gjord av Svenska Volleybollförbundet uppges att 3-5 % av Sveriges befolkning är intresserade av Beachvolley som sport. Dessa personer uppges i huvudsak vara år. Uppsala kommun har idag invånare. Det motsvarande intresset i Uppsala skulle då alltså delas av ca personer. Ett ytterligare intresse kan också komma från hela Mälardalen och omkringliggande städer t.ex. Stockholm, Tierp och Västerås. Verksamheten kommer att konkurrera med, men även komplettera Uppsalas övriga idrotts- och nöjesutbud. Ingen direkt motsvarande inomhusverksamhet finns dock idag i området Mälardalen. Det är osannolikt att ytterligare hallar skulle öppna i Uppsala då alla beachvolleyspelare i Uppsala

12 2. FÖRSTUDIE 8 är organiserade inom FBC. Närmaste motsvarande verksamhet i Sverige finns idag endast i Malmö 3, Göteborg 4 och Umeå 5. Dessa hallar bedriver en starkt växande verksamhet med hög efterfrågan och beläggningsgrad. I Stockholm finns långt skridna planer för hallbygge. Finansiering finns, men det finns fortfarande ingen lämplig lokal och verksamheten kan troligtvis inte starta upp förrän hösten 2005 eller våren Med det intresse som idag märks för beachvolley som sport, finns goda möjligheter att starta vår verksamhet på en helt ny marknad i denna del av Sverige Strategi Marknadsföring kommer att ske via klubbens hemsida, riktad marknadsföring till t.ex. skolor och företag via utskick, e-post, affischer, tidningsannonser, profilkläder. Hallen drivs av en anställd hallchef, vilken tillsammans med styrelsen marknadsför hallen för att få en så hög beläggning som möjligt. Eventuellt samarbete med kommunen och projektet varumärket Uppsala kan bidra till ytterligare marknadsföring. Tider kommer att bokas via internet, telefon och i hallens reception. Utrustning, klubbmedlemskap och övriga produkter säljs i reception Affärsmodell Världens största beachvolleyhall, NRJ Beach i Göteborg har 12 planer och drivs av Göteborg Beachvolley Club som en ideell förening, där klubben både tar risken och får eventuell vinst. Redovisningsåret 03/04 omsatte föreningen 4,1 miljoner kronor. Genom att driva hallen som en ideell förening kan man nyttja de fördelar som föreningsformen medför. Exempelvis kan medlemmar bidra med ideell arbetskraft och det kan finnas möjlighet till kommunala bidrag och garantier TILLSTÅND För att ta reda på vad det krävs för tillstånd för att bygga om en industrilokal till beachvolleybollhall arrangerades ett möte med Uppsala kommuns stadsbyggnadskontor. Under mötet, där Ågerup, projektmedlemmar samt tjänstemännen Brita Gilén och Petra Pertoft vid stadsbyggnadskontoret var närvarande vid, framkom att bygglov, bygganmälan krävs. Senare har framkommit att även planavgift och miljöanmälan är nödvändiga för att få öppna hallen. Bygglovet behandlar mest hallens omgivningspåverkan t.ex. hur ingångar placeras, parkeringsplatser tillgodoses, sophanteringen handhas, handikappanpassningen osv. Dessutom behöver stadsbyggnadskontoret en verksamhetsberättelse för att kunna godkänna ett bygglov. Bygglovskostnaden för 1600 m 2 är kr. Bygganmälan handlar om de rent byggtekniska bitarna. Stadsbyggnadskontoret skall ha in dokumentation om hur ombyggnaden skall ske rent konkret. Dokumenten skall innehålla beräkningar och tekniska beskrivningar om hur lösningarna ser ut. De delar som stadsbyggnadskontoret efterfrågar är konkret byggnation, VVS, ventilation och brandsäkerhet. Dessutom skall det uppvisas vem som är kvalitetsansvarig för ombyggnaden. Bygganmälan krävs vid ny- eller tillbyggnad, om det blir förändring av bärande delar eller om byggnationen avsevärt påverkar planlösningen. Installation eller stora ändringar av ventilation, brandsäkerhet, eller vatten och avlopp är åtgärder som normalt kräver bygganmälan

13 2. FÖRSTUDIE 9 Bygganmälan ska vara skriftlig och göras minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Efter att bygganmälan gjorts skall ett byggsamråd med stadsbyggnadskontoret hållas. Till byggsamrådet ska en kvalitetsansvarig ha utsetts och en kontrollplan upprättats. När byggnadsnämnden beslutat om kontrollplanen kan byggnadsarbetet påbörjas. Kostnaden för bygganmälan för 1600 m 2 är kr. Planavgiften är inget egentligt tillstånd utan precis som det låter en avgift som skall betalas till kommunen för att täcka dess arbete med detaljplanen. Summan baseras på en rad faktorer som är framtagna av kommunförbundet och antagna av kommunfullmäktige. Den faktor klubben själv kan påverka är lokalens storlek. Planavgiften för 1600 m 2 är ca kr. En anmälan till miljökontoret skall också inlämnas. Detta skall göras då beachhallen kommer att upplåtas till allmänheten och nyttjas av många människor. Till anmälan skall bifogas en beskrivning av verksamheten, en kopia av registreringsbeviset för klubben, ritningar över lokalen i skala 1:100 där det redovisas toaletter omklädningsrum förråd etc. Uppgifter om ventilationens kapacitet skall bifogas liksom skyddsåtgärder för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa. Kostnaden för miljöanmälan baseras på tidsåtgången för inspektionen och är knappt 1000 kr per timme VAL AV LOKAL Ågerup fastigheter AB erbjuder en ledig lokal i Allianshallen. Lokalen består av en yta på ca 25 x 40 m med en pelarrad ca 5 m från ena långväggen, två sidoutrymmen på ca 10 x 15 m vardera, alla med en takhöjd på ca 7-8 m. Lokalen innefattar också en ca 10 x 20 m yta som vetter mot en ljusgård. Denna yta har ca 2,5 m i takhöjd och skulle kunna passa för kontor, servering etc. Huvudlokalen som skulle disponeras går att variera för 4-7 planer efter överenskommelse. Lokalen, som fram tills nyligen har inhyst Almqvist & Wiksells bokbinderi är idag anpassad för industri, men skulle gå att konvertera enligt önskemål. Det finns inga omklädningsmöjligheter eller dusch i direkt anslutning till lokalen. Hyran skulle hamna på runt kronor per år de första två åren. Tillkommer gör ett schablonmässigt hyrespåslag, på 4,7 % av fastighetens totala el-, värme- och vattenförbrukning. Ågerup fastigheter AB vill att vi tillträder lokalen så snart som möjligt. Efter årsskiftet insåg projektgruppen och klubbens styrelse tidigt att Allianshallen hade de bästa byggförutsättningarna (se nedan) framförallt med det varma golvet, den höga takhöjden och bra friytor för beachplanerna. Allianshallen var också mest tillgänglig av alla alternativ då hyresvärden ville att vi skulle flytta in så fort som möjligt. Därför beslutades det i början av februari att försöka utreda och projektera det lite större och mer omfattande projektet Allianshallen Lokalens byggförutsättningar Ågerups fastighet i Fyrislund är en väldigt stor byggnad. I förhandlingarna har framkommit att de 1179 m2 som är beachvolleyns tilltänkta lokal utgör mindre än 5 % av fastighetens sammanlagda yta. Lokalen har tidigare använts av tryckeriet Almqvist & Wiksell, som fortfarande hyr en stor andel av fastigheten. Posten har också en stor andel av fastigheten och övriga hyresgäster är ITgymnasiet och Allianshallen för innebandy. Takhöjden i huvudlokalen är ca 9 meter med takstolar ungefär var tionde meter som sticker ner ca en meter under taket. Den största fria sammanhängande ytan är 24 x 41 m vilket räcker till fyra beachvolleyplaner. Ytan är avgränsad av väggar på kortsidorna och pelare längs den ena långsidan. Den andra långsidan utgörs i 25 meter av en vägg och därefter en sträcka på 16 meter med en pelare ungefär halvvägs. Utöver detta finns det också några mindre ytor där två ytor, 17,5

14 2. FÖRSTUDIE 10 x 10 m respektive 16,5 x 10 m, också kan innehålla en femte och sjätte beachvolleyplan. Framtida ombyggnader skulle i framtiden kunna ge en sjunde plan i lokalen. Lokalens golv är en betongplatta ovanför en källare. Eftersom betongplattan inte ligger på mattan är den uppvärmd underifrån och någon isolering behövs troligtvis mellan sanden och golvet. Källaren har dessutom den egenskapen att den är tilluftskanal till hela fastigheten, vilket gör att golvet innehåller ett antal golvbrunnar med galler. Exempelvis är det 21 golvventiler på den yta som skulle bli de första fyra planerna i lokalen. För att undvika att sanden rinner ner i källaren måste alltså de existerande hålen täckas över, vilket leder till att de måste ersättas av nya ventilationshål på den övriga ytan för att behålla samma luftflöde. Enligt ventilationsfirman YIT som har hand om fastigheten har ventilationen en otroligt stor överkapacitet. När innebandyn tog över sin lokal ströps ventilationen till en lägre nivå. Överkapaciteten leder till att luften i lokalen har ett ständigt övertryck med resulterande värmeläckage. Belysningen består av runda armaturer med en ganska koncentrerad punktbelysning som hänger på undersidan av takstolarna. De stora kvicksilverglödlamporna som används i armaturerna sitter oskyddade för bollträffar nerifrån, och det tillsammans med att armaturerna begränsar takhöjden och att allmänbelysningen helt enkelt är ganska ojämn gör att man bör sätta in helt ny belysning ovanför spelytorna. Den befintliga belysningen drar mycket energi. Den ena kortändan av lokalen leder till en lastkaj och tyvärr är det den enda änden av lokalen som vetter mot en yttervägg vilket gör det svårt att skapa en attraktiv entré till lokalen. Den bästa lösningen på kort sikt är att få till ett samarbete med innebandyalliansen om att använda deras entré. På lång sikt kan man efter vissa ombyggnader skapa en egen entré. Inpasseringen från innebandyn är tänkt att ske i en sidolokal, belägen bakom den andra kortändan i huvudlokalen. Sidolokalen är 22 x 9 m, med en takhöjd på 2,5 m. I denna lokal kan man tänka sig reception, kontor och omklädningsrum. Sidolokalen vetter mot en innergård, där man exempelvis kan tänka sig en uteservering för caféverksamheten.

15 3. PROJEKTERING Projektering Projekteringens uppgift är att sammanställa en fullständig beskrivning av intressantaste lokalalternativet och klubbens förutsättningar att ta över ett sådant projekt. Specifika förutsättningar för finansiering, administration, organisation, ägande, drift och projektering skulle rapporteras. Vidare skulle en dialog med hyresvärden inledas för att gemensamt komma fram till ett konkret gångbart alternativ. Produkten av detta arbete skulle presenteras för klubben så snart underlaget ansågs täckande nog för att ett formellt beslut skulle kunna fattas. Antingen skulle klubben ta ett beslut för eller emot att slutförhandla och skriva på ett kontrakt mellan klubben och en fastighetsägare INTRESSENTER Nedan beskrivs Beachhallens intressenter, varför de är det och på vilket sätt påverkar de projektet Svensk volleyboll De senaste åren har svensk beachvolleyboll växt så det knakat. I takt med Berg och Dahls framgångar på World Tour och OS har antalet klubbar, beachspelare och beachvolleytävlingar ökat konstant. De orter som har inomhushallar för beachvolley har den största och mest kontinuerliga verksamheten. Ett stort behov av fler träningscenter för Beachvolleyboll finns i hela Sverige, framför allt i de större städerna som har högskola och universitet. Hittills finns ingen hall i Stockholm och de satsande lag som bor där kommer att lägga sin träning i hallen i Uppsala. Svenska Volleyboll Förbundet (SVBF) vill ytterligare stimulera till att fler spelar volleyboll och behöver en rekryteringsplats nära Stockholm. Där skulle ett beachvolleygymnasium etableras på sikt och uttagningar till Svenska Olympiska Kommitténs talangprogram för satsande beachvolleyungdomar hållas. Svensk beachvolley och SVBF vill också förlänga den korta utomhussäsongens elittävlingar. En hall i Mälardalen medför också att det finns tillräckligt stora beachhallar rikstäckande för att arrangera en inomhus SverigeTour (Elitserien i Beachvolley) Fyrishov Beach Club Fyrishov Beach Club (FBC) har funnits sedan 1992 och har ökat sin verksamhet med åren som gått (se svensk volleyboll ovan). I nuläget är FBC Sveriges största beachvolleyboll klubb som inte har tillgång till en egen beachhall. Klubben har endast tillgång till 4 banor på samma ställe i Uppsala vilket gör att banorna är väldigt attraktiva fina sommardagar och kraftigt överbelastade. Detta begränsar också storleken och antalet tävlingarna som arrangeras där. För att utvecklas ytterligare dvs. förbättra förutsättningarna för att spela beachvolley i Uppsala och anpassa sig till den efterfrågan som finns efter att spela beachvolley behöver FBC göra följande: Ge förutsättningar att spela beachvolleyboll utomhus såväl som inomhus Kraftigt utökad ungdomsverksamhet Träningsverksamhet av hög kvalitet Elitsatsningar För att åstadkomma detta behövs i princip två saker, en samlingsplats och pengar. Drift av en egen beachvolleybollanläggning främst inomhus men även utomhus uppfyller båda krav.

16 3. PROJEKTERING 12 Verksamhetplanen för Fyrishov Beach Club ser ut på följande sätt: Beachhall i drift Ungdomstävlingar på Fyrishov Utökad tävlings och träningsverksamhet. Utbildade beachvolleytränare, Steg 1 och Steg 2 En av Sveriges 3 största beachföreningar 6 banor utomhus på samma plats möjliggör arrangemang på SM-nivå och under sommarhalvåret arrangeras Challenger (Dam & Herr-klass) varje lördag och Open varje söndag Open (Dam & Herr-klass) Sverige Tour arrangemang i Uppsala Centrum Uppsala, en av spelplatserna för SverigeTouren-inomhus dvs. förlängd tävlingssäsong Beachvolleycenter utomhus med 8-10 banor på samma plats Fördubblad tävlingsverksamhet jmf Tredubblad ungdomsverksamhet jmf Skolor I dagsläget förlägger ett flertal skolor i området sina gymnastiklektioner i Allianshallen. En beachhall skulle utöka utbudet och erbjuda dessa lektioner någonting utöver det vanliga i skolmiljön. Även särskilda idrottsdagar skulle kunna locka skolor från ett större område i Mälardalen och medföra en större valmöjlighet för eleverna Uppsala kommun Uppsala har i dagsläget begränsad sportimage. En beachhall skulle medföra att blickarna dras till staden då upptagningsområdet för beachvolleyn är väldigt stort. Vid stora evenemang skulle mediebevakning kunna hjälpa till att förbättra Uppsalas sportimage. En beachhall skulle avsevärt hjälpa Fyrishov Beach Club att utöka sin ungdomsverksamhet. I förlängningen skulle detta innebära att färre ungdomar hänger i city när de inte har någonting att göra. Färre ungdomar i city minskar risken för bråk och skadegörelse. Enligt den gällande stadsplanen skall Uppsala växa ut mot nuvarande E4:an under de närmaste decennierna och nya bostadsområden kommer att byggas runt Fyrislund. Även en sportanläggning av något slag är det tänkt att området skall inhysa. En beachhall skulle passa bra in i det hänseendet Ågerup Då tryckeriet Almqvist & Wicksell beslutade att minska sin verksamhet i Allianshallen behövde Ågerup Fastigheter en ny hyresvärd. Då ytan är omgiven av tryckeriet och innebandyns verksamhet är ytan svårare att hyra ut än om den hade haft egen entré. Ågerups intresse är att ha sina lokaler helt uthyrda till säkra och pålitliga fullt betalade hyresgäster.

17 3. PROJEKTERING Alliansen Fler personer skulle röra sig i innebandylokalen och på så sätt skapa en mer gemytlig stämning. Ett utökat antal personer i lokalen skulle också medföra en ökad omsättning i caféet som drivs av Alliansen. Som det är i dagsläget förlägger några skolor sina idrottsdagar i Allianshallen där de kan erbjudas innebandy, fotboll och basket. Med en beachhall i anslutning till Allianshallen skulle eleverna få ett ännu större utbud att testa på. Dessutom är möjligheterna att spela beachvolley inte speciellt vanligt förekommande. Ett utökat utbud i fastigheten skulle kunna medföra att fler skolor än i nuläget väljer att förlägga sina idrottsdagar i fastigheten. Allianshallen har under en tid brottats med ekonomiska bekymmer men har åtgärdat dem och tillsatt en ny styrelse. Allianshallen har en stor efterfrågan på fler plantider från sina medlemmar och vill anlägga en 4:e innebandyplan i Allianshallen Koncept Vi vill skapa ett fräscht och framåtsträvande koncept som inte har några kopplingar till någon annat varumärke och som inrymmer hela Uppsalas Beachverksamhet som något enhetligt och nytt. Vi vill skapa ett offensivt marknadsföringskoncept för att rekrytera nya beachmänniskor. Att vara Beach-människa innebär att identifiera sig med beachkonceptet, som innebär ett sunt men avkopplat och coolt alternativ som livsstil och fritidssysselsättning. De som spelar beach i Uppsala ska inte bara vara med i en idrottsförening. Det ska handla om att identifiera sig med att vara en beach-kille eller tjej i en mer omfattande mening. Man är med i ett nytt tänk, i en ny rörelse och igenom att köpa t-shirtar, mössor, shorts etc. samt att vara engagerad medlem ger man uttryck för en tillhörighet som man identifierar sig med. Genom att skapa ett nytt fräscht varumärke i samband med ett hallbygge, nya planer på Fyrishov, ny styrelse i klubben och en ny hemsida, skapas en konkret symbol för att en nytändning håller på att ske inom beachverksamheten i Uppsala. Inspiration och engagemang kring en ny oskriven identitet kommer att ge nya aktiva känslan av att de skapar något nytt och eget, vilket stärker lusten och engagemanget kring konceptet och sporten i Uppsala. Figur 3. Skiss av strandhuset i beachhallen. Undervåningen inrymmer omklädningsrum och bastu. På övervåningen finns en lounge area med strand bar, bord, stolar, soffor, hängmattor och kontor.

18 3. PROJEKTERING 14 Genom att använda sig av ett tropiskt strand tema som koncept i hallen distanserar vi oss från de befintliga hallarna i Sverige. Uppsalas beachhall sticker ut från de andra hallarna och atmosfären i hallen andas utlandssemester på en tropisk ö. Detta är vad vi skulle kunna erbjuda i den specifika hallen: Glasad dörr på entrén från innebandyn där man tittar ut genom bakgården på strandhuset och ser folk spelar beachvolley. Utmärkt reklampelare mot hallens besökare/vecka! Extra strandkänsla genom tropiskt tema, strand hus och strand bar. Omklädningsrum, bastu och framtida möjlighet till (bubbel)pool. Närhet till läktare. Upplyst lounge area i närhet till strandbaren, där film och sportsändningar kan visas. Bord och stolar för servering av mat (catering). Lugnare yta bakom baren med soffor, kuddar och hängmattor att varva ned i efter spel. Utrymme att konstruera ett självstädande golv i omklädningsrummen. Avsandningsplats med vattenslang och borstar i direkt anslutning till banorna och som inte stjäl utrymme från banorna. Möjlighet till olika användningsområden för strandbaren som t.ex. tillfällig reception där personalen har översikt över hela hallen. En DJ kan spela musik därifrån och baren kan användas som tävlingssekretariat vid turneringar. Baren ger extra mervärde till hela hallen bl.a. vid företagsarrangemang. Möjlighet till sponsorintäkter som en annorlunda och attraktiv yta att sponsra. Använda två redan befintliga toaletter vilket minskar investeringskostnaden. Denna lösning ger också en naturlig och fördelaktig logistik för de gäster som spelar beachvolleyboll. 1. Bokar och betalar för sin speltid i kaféet. 2. Går in igenom beachhallsentrén och ställer sina skor vid skogränsen. 3. Går vidare till omklädningsrummet, byter om och spelar beachvolley. 4. Spelaren blir törstig och köper läsk i försäljningsluckan. 5. När man spelat klart borstar och spolar man av sig det mesta av sanden. 6. Duschar och byter om. 7. Tar på sig skorna vid skogränsen. 8. Spelaren är hungrig och köper en macka innan denne åker hem.

19 3. PROJEKTERING 15 För minska sandspridningen har vi följande lösningar: Mattor, vid entrén till beachhallen. Skogräns innanför beachhallens entré gör att alla som passerar tar av sig skorna. Glasad lucka där sandiga beachspelare kan handla direkt från beachhallen. Avsandningsplats med borstar och avspolningsmöjligheter när man kliver upp från stranden ORGANISATIONSFORM En av de större riskerna med projektet är att det ställs betydligt större krav på organisationen om FBC väljer att driva beachhallen. Som nämnts i riskanalysen så behöver FBC en egen styrelse med egna möten och egen ekonomi separerad från Uppsala Volley övriga inomhusvolleybollverksamhet. Detta för att få en så effektiv organisation som möjligt och för att avlasta Uppsala Volleys styrelse som i nuläget driver båda verksamheterna. Vid det extra insatta årsmötet 4:e april 2005 tillsattes en ny separat styrelse för FBC. Under projektet har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att driva hallen som förening respektive företag (se tabell 5). Slutsatsen är att driva hallen som förening då sporten och dess utövare får ut mest av det hela.

20 3. PROJEKTERING 16 Tabell 5. För- och nackdelar med förening och företag Förening Anställa utan arbetsgivaravgift upp till ½ basbelopp (ca kr/år) Förening kan söka bidrag Medlemslån/insats för att täcka del av investeringskostnaderna. Ingen, liten personlig risk för klubbens styrelse Kan göra sig momspliktig. Vilket gör investeringarna billigare. Företag % av investeringarna täcks av ALMI företagspartner om affärsplanen är tillräckligt bra. Kan låna av bank då det finns personer som borgar och går in med personlig risk. Kan göra avdrag för moms vilket gör investeringarna billigare. Vinstdrivande, beachvolleyspelarnas intresse kommer i 2:a hand. Bara anställd personal vilket slår hårt på ekonomin Återinvesterar ev. vinst till sporten beachvolleyboll. Exempelvis fler utomhusplaner, elitsatsningar, tävlingar, träningsläger för tjejer etc. Ideell arbetskraft t.ex. byta jobb mot spel grupper som sköter receptionen kvällar och helger. Ej möjligt att ta banklån utan borgenär DRIFT Samarbetet med Alliansen Ett antal möten med Allianshallens styrelse har mynnat ut i ett kontraktsförslag. Under vårt arbete har utgångspunkterna till kontraktet för samarbetet mellan Allianshallen och Beachhallen varit följande: Samarbetet skall göra så liten inverkan som möjligt på Allianhallens befintliga verksamhet Samarbetet skall gynna båda parter Ansvarsfördelningen mellan de två parterna skall vara så enkel och lättförstådd som möjligt Kontraktet beskriver kort hur klubbarna (Allianshallen och FBC) löser gemensam reception, bemanning och nya förlängda öppettider. Nedan sammanfattas kontraktet i korthet:

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2016-05-09 KFN 2016/0115 förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Värmdö Grisslinge Havsbad juni SPONSORINFO

Värmdö Grisslinge Havsbad juni SPONSORINFO Värmdö 2017 Grisslinge Havsbad 16-18 juni SPONSORINFO Innehåll Varför beachvolley på Värmdö? Swedish Beach Tour Värmdö Varför vara sponsor? Erbjudande sponsorpaket Kontakt 2 Varför beachvolley på Värmdö?

Läs mer

Remiss Kostutredning 13-10-17

Remiss Kostutredning 13-10-17 Remiss Kostutredning 13-10-17 Svar från Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 13-09-25 beslutade KS (KS 191) att en kompletterad kostutredning skulle sändas på remiss till kommunens politiska partier

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Arbetsfördelning Ungdomslag

Arbetsfördelning Ungdomslag Arbetsfördelning Ungdomslag Under 2012 delar vi ut olika föreningsuppdrag som behöver bli utförda av klubbens medlemmar. Har ert lag blivit tilldelad en uppgift, men ni känner att ni hellre tar er an en

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 USIF Hallen 1 (10) Statusrapport 1.0 Datum 2011-05-16 USIF Tennishall Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 Bakgrund Som många av er noterat i pressen gavs Bygglov till

Läs mer

Föreningsenkät anläggningar

Föreningsenkät anläggningar Enkät via webben Utskick till 81 föreningar/förbund registrerade i Väsby (kultur, idrott, övriga) 40 inkomna enkätsvar (50%) Har ni tvingats säga nej till intresserade barn och unga pga brist på lokaler/ytor?

Läs mer

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Landvetter Tennisklubb är en förening som erbjuder tennisspel för alla åldrar och har en organiserad träningsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Klubben tillhandahåller

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

SPORTCENTER MED BADHUS

SPORTCENTER MED BADHUS SPORTCENTER MED BADHUS Här är en bild på hur det kommer se ut inifrån badhuset med Hudiksvalls hamn i bakgrunden. TE14 Bromangymnasiet 2015 2016 Vi har valt att använda spillvärmen till att värma upp ett

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Förslag på en tillfällig lösning

Förslag på en tillfällig lösning 1 Förslag på en tillfällig lösning Förslag på tillfällig hall. Vårt förslag på en tillfällig lösning är att bygga om en befintligt fastighet till en tillfällig innebandyhall för vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Beskrivning av förslag... 4 2.1 Tennisplan... 4 2.2 Bollplank vid tennisplan... 4 3 Intressenter... 5 3.1 Sollentuna

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset Styrdokument Stöd & Process 2015-11-19 Hanna Björklund 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:428 hanna.bjorklund@upplandsvasby.se Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

NYHETSBREV NR. 2 2010

NYHETSBREV NR. 2 2010 NYHETSBREV NR. 2 2010 Hej alla medlemmar i Spårvägens Tennisklubb! Julen närmar sig med stormsteg och tennishösten här i Kärrtorps Tennishall är snart slut. Alla vi som jobbar i Spårvägens Tennisklubb

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Ola Kvist och till sekreterare valdes Ragnar Cederlund.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Ola Kvist och till sekreterare valdes Ragnar Cederlund. Sid 1/5 2010-11-20 Protokoll fört vid årsmöte i Göteborg Beachvolley Club 2010-11-20 Plats: NRJ Beachvolleyhall Tid: 15.00 Närvarande: Se separat lista 1 Fastställande av röstlängd för mötet 32 röstberättigade

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Om oss och vårt arbete. Vår Idé

Om oss och vårt arbete. Vår Idé Om oss och vårt arbete Vi är två 16-åriga tjejer som heter Amanda Eklund och Felicia Lindskog. I fyra veckor under sommaren 2010 har vi arbetat med Agenda 21 och folkhälsofrågor som rör Vänersborgs kommun.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB.

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. OBJEKTBESKRIVNING POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. Ett stenkast från både Kyrkvikens strand och Arvika centrum ligger Rajjens bowling. Här får du en unik chans att överta en populär

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL Objekt: 1034 Benämning: Noliahall 1 Fastighetsbeteckning: Omfattning / avgränsning Projektets avgränsning är åtgärdande av skada i väggar och tak i hall 1, samtliga skadade

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom.

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom. Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279. Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Vi bidrar till ett levande Veberöd

Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi är stolt samarbetspartner med Veberöds tennisklubb På 80-talet rådde tennisfeber i Veberöd! Det byggdes tennishall! Förre justitieministern Gun Hellsvik, då fullmäktigeordförande

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Do it Event. Konferens/golfresa till Portugal Algarve 2013

Do it Event. Konferens/golfresa till Portugal Algarve 2013 Do it Event Konferens/golfresa till Portugal Algarve 2013 Portugal är ett av de mest populära länderna i Europa för soltörstande golfare. Framförallt Lissabonområdet och Algarvekusten lockar med massor

Läs mer

Sveriges första plusenergiarena

Sveriges första plusenergiarena Sveriges första plusenergiarena Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer