Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng"

Transkript

1 Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary)

2 Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. 1 Svenskt Näringslivs definition av lokalt företagsklimat 1 ( ) 2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 Syfte... 5 Avgränsning... 5 Metod RESULTAT... 6 Undersökningen... 6 Resultat Täby... 7 Resultat Vallentuna Resultat Danderyd Resultat Intervjuer DISKUSSION OCH ANALYS Lager och industri Kontor Butik Restaurang och Café Arealkrävande verksamhet SLUTSATS MER HJÄLP KÄLLFÖRTECKNING World Wide Web Intervjuer BILAGOR Bilaga 1: Undersökning Bilaga 2: Svenskt Näringslivs rankning av kommunerna

4 Sammanfattning Detta arbete är en sammanställning av företagsklimatet i Täby, Danderyd och Vallentuna baserat på en enkätundersökning, intervjuer och statistik från bl.a. kommunfakta som fortsättningsvis benämns k-fakta. Företagsklimatet i dessa kommuner håller en hög nivå. I alla kommuner finns dock ett flertal områden som bör förbättras som: Service för dem som söker t.ex. bygglov i Danderyd. Kommunalpolitikernas inställning till företagande i Vallentuna. Det är viktigt för de lokala politikerna och tjänstemännen att de verkligen förstår de lokala företagens behov. Snabba handläggningstider och en bra dialog är två av många fundamentala delar för ett bra företagsklimat. I min rankning hamnade Danderyds kommun på första plats bland de tre kommunerna som med ett offensivt arbete även ligger på plats 2 av 290 i Svenskt Näringslivs rankning. På andra plats hamnade Täby kommun som genomgående fick bra betyg av de lokala företagen i min undersökning och ligger på 18:e plats i Svenskt Näringslivs rankning. Tredje plats i min undersökning tilldelade jag Vallentuna kommun som trots ett bra arbete inte kom upp till Täbys och Danderyds nivå. Vallentuna ligger på 33:e plats av totalt 290 kommuner. Till den som planerar att etablera företag i Täby, Danderyd eller Vallentuna finns det en rad faktorer som man bör ta med i beräkningen. Generellt kan jag dock säga att jag, med detta arbete som grund rekommenderar kontorsverksamhet och viss butiksverksamhet att etablera sig i Danderyd. I Täby rekommenderar jag företag med verksamhet inom lagerhantering, industri och butiksverksamhet att etablera sig och i Vallentuna rekommenderar jag främst arealkrävande verksamhet. Detta eftersom Vallentuna har stora ytor att erbjuda men det lägst rankade företagsklimatet av de tre och därför rekommenderar jag just denna typ av verksamhet där. Dessa rekommendationer exkluderar dagligvaruhandel som självklart behöver finnas i alla kommuner. Resultatet i denna undersökning kan inte ses som representativt för företagen i respektive kommun då jag endast tagit hänsyn till vad de företag som svarat på min och Svenskt Näringslivs undersökning svarat. Rapporten är en produkt av den utbildning och den insikt jag förvärvat hitintills. 4

5 Inledning Det var under mitt andra år på gymnasiet som jag för första gången startade ett företag. Erfarenheterna från detta år fick upp intresset för eget företagande hos mig och det är därför jag nu valt att genomföra detta projektarbete. Det lokala företagsklimatet kan spela, från ingen roll alls för vissa företag till en så pass stor roll att man låter det vara av avgörande betydelse när man väljer var man ska etablera sitt företag. Hur situationen än ser ut kan det här arbetet ge en bild över hur företagsklimatet ser ut i kommunerna Täby, Danderyd och Vallentuna, så att företagarna kan ha möjlighet att fatta bra beslut. Det här arbetet erbjuder också information om hur dessa kommuner arbetar i vissa frågor, vilka skatter som gäller och vad några av företagarna i kommunerna tycker i vissa frågor. Trevlig läsning! Victor Ramström, Åva Gymnasium Syfte Syftet med projektarbetet har varit att undersöka företagsklimatet i Täby och dess grannkommuner Vallentuna och Danderyd. Var är det bäst att driva företag och var är det sämst? Genom detta har jag tagit fram ett material som värderar kommunernas förmåga att stötta företag utifrån vissa kriterier som kan användas av företag som planerar att etablera sig i någon av dessa kommuner. Avgränsning Jag valde att avgränsa mig till Täby kommun och dess grannkommuner Vallentuna och Danderyd när jag undersökte företagsklimatet. Arbetet riskerade annars att få för stor omfattning. Eftersom mitt projektarbete skulle göras på en 100-poängskurs har jag inte möjlighet att göra en mer omfattande undersökning. Resultatet från denna ska därför inte ses som representativt för respektive kommun. Jag har inte heller styrt fördelningen mellan typer av företag eller deras storlek vilket också kan minska resultatets tillförlitlighet. Jag har även använt statistik från webbsidan k-fakta, som drivs av Svenskt Näringsliv för att göra min analys. Det är också värt att notera att de slutsatser jag dragit är en produkt av den utbildning och insikt jag förvärvat hitintills. Därför kan de innehålla brister då jag dels inte är utbildad i ekonomi och dels ännu inte avslutat min skolgång. Metod Det första jag gjorde var att utforma en undersökning och sen dela ut den till ett antal företag. Detta för att ta reda på mer om vad företag i de olika kommunerna värderar högt i sin kommun, och vad de var missnöjda med. Undersökningen avsåg jag att använda som underlag till analysen och diskussionen tillsammans med informationen från k-fakta. Med hjälp av resultatet och intervjuer har jag tagit fram en enkel överblick över respektive kommuns företagsklimat utifrån ett antal givna utgångspunkter. 5

6 2. Resultat Undersökningen I enlighet med planeringen var det första jag gjorde en enkät (se bilaga 1, sida 23) som jag skickade ut till totalt 44 företag varav 12 svarade på första utskicket och 3 på den första påminnelsen. Det blygsamma antalet deltagande beror framförallt på att jag prioriterat andra delar än att jaga företag till undersökningen. Svarsfrekvensen var alltså 33 % och kan därför endast ses som vägledande till ytterligare undersökningar. När jag utformade undersökningen tog jag bl.a. faktorer som Svensk näringsliv använde i en liknande undersökning och bearbetade dem så att de passade till just detta arbete. Undersökningen inleddes med några allmänna frågor om antal anställda, typ av företag (dvs. varu- eller tjänsteföretag), vilken kommun de driver sitt företag i och hur hög utbildning de har. Därefter fick de betygsätta kommunens arbete på ett antal punkter. De blev även tillfrågande om vad de skulle vilja förbättra med kommunens arbete. När jag utformade undersökningen var målet att jag skulle ställa frågor som var objektiva och relevanta. Jag intervjuade även kommunalanställda näringslivskonsulter i de tre kommunerna för att ta fram information om hur kommunen arbetar mot företagen. Här är resultatet av den skriftliga undersökningen. 6

7 Resultat Täby Täby var den kommun där flest företag svarade på min undersökning. Här svarade hela 6 företag från både varu- och tjänsteföretag men med betoning på det sistnämnda. Tabellen nedan visar resultatet på fråga 6-13, dvs. de frågor där företaget skulle betygsätta Täby kommun. (Skala där 1 är dåligt och 5 mycket bra) Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,33 Hur är kommunalpolitikernas inställning till eget företagande? ,4 Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? Är det onödigt byråkratiskt att driva eget? (1=Ja, 5=Nej) ,6 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? ,2 Hur är tillgången på kollektiv trafik där ditt företag ligger? ,5 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,33 Avrundat medelvärde 3,4 Medelvärdet har jag lagt in för att kunna se om frågorna jag ställde tillsammans gav en bra bild över företagsklimatet. Detta tal ska jämföras med det betyg som företagarna gav sin kommun när det gäller företagsklimatet på ett övergripande plan, dvs. fråga 13. I Täbys fall skiljer det bara 0,1 enheter mellan det totala medelvärdet och medelvärdet på fråga 13, vilket jag är mycket nöjd med. Jag ställde också frågan vad de skulle vilja förbättra och där dök följande punkter upp: - Man bör ordna vägar och trafikflöden. Till exempel är vägar och korsningar runt Täby Centrum, Kemistvägen, Täbyvägen överbelastade. - En egen kommunal eller privat arbetsförmedling med fokus på de kompetenser som finns i kommunen och kommunens företag bör inrättas. - Mycket bättre lokaltrafik på tvärs inom kommunen. - Snabbare handläggning av tillståndsärenden, bygglov mm. - Marknadsföra lokala företags tjänster mer samt informera om olika sätt att finansiera verksamheter. - Ett företagsforum för nystartade företag. 7

8 När det kom till vad som skulle få dem att anställa fler i sitt företag svarade de på följande sätt: Vad skulle få dig att anställa fler? 33% 11% 22% 0% 34% enklare regler och mindre byråkrati. Flexibla regler vid anställning och uppsägning. Minde kostnader om personen skulle sjukskrivas. Lägre skatter på vinst och förmögenhet Lägre skatter på arbete Varuföretaget efterfrågade framförallt lägre skatter på arbete och tjänsteföretagen lägre kostnader om personen skulle sjukskrivas. Av dem som svarade på undersökningen, vilka alla Kommunfakta Täby var ägare till sitt företag, var 2/3 män. Yta: 66 km 2 Genomsnittstiden de drivit eget, var 8 år och antal Invånare: (2005) anställda utöver dem själva var i snitt 4 anställda Kommunalskatt:18:03 (2005) per företag. Då bör man ha i åtanke att ett av Inv. per km 2 : 918 företagen hade 20 anställda vilket drev upp snittet rejält. Medianen, som kan vara mer rättvisande var en anställd per företag. Utbildningsnivån var hög med 2/3 högskole- eller universitetsutbildning och 1/3 som studerat upp till gymnasienivå. I Täby finns ett flertal företagsbyar. Dessa är de största: Företagsby Antal företag Typ av verksamhet Viggbyholms Industriområde 100 Inriktning mot tillverkning och hantverk Bergtorps industriområde 40 Handel, lätt industri Näsby Parks företagsby 70 Kontorsverksamhet Enhagen 90 Bilförsäljning, butiker, detaljhandel under uppförande Åkerby Industriområde 70 Lager, upplag och kontor. Midgård 30 Blandning av småföretag Hägernäs Strand 30 Under uppbyggnad Sågtorp 120 IT, läkemedel Arninge 300 detalj- och partihandel, lätt högteknologisk industri samt tjänsteproduktion. Täby Centrum 200 Handel (köpcentrum) Totalt:

9 Här följer statistiskfakta om Täby. Täby hade 2004: 38 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 65 %. En högre utbildnings nivå på 34 %. Ett företagande på 115 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 9 företag per 1000 inv. och nästan 12 företag per 1000 inv Källa: SCB. Marknadsförsörjningen är den genomsnittliga andel av hushållens inkomster som kommer från "frivilliga marknadsaktiviteter" - i huvudsak löneinkomster. 9

10 Resultat Vallentuna Bland de företag som svarade på min undersökning i Vallentuna var tre av fyra tjänsteföretag. Tillsammans hade de ett snitt på 10 anställda per företag och ägarna hade i genomsnitt drivit eget företag i 14 år var. Utbildningsnivån låg i snitt på gymnasienivå med en företagsledare som var högskoleutbildad, två som uppnått gymnasienivå i Kommunfakta Vallentuna Yta: 134 km 2 Invånare: (2005) Kommunalskatt:19:18 (2005) Inv. per km 2 : 205 sin utbildning och en som uppnått grundskolenivå i sin utbildning. Tre tjänste- och ett varuföretag svarade på undersökningen. Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,8 Hur är kommunalpolitikernas inställning till eget företagande? ,3 Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? ,5 Är det onödigt byråkratiskt att driva eget?(1=ja, 5=Nej) ,0 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? ,5 Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? ,0 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,0 Avrundat medelvärde 2,9 Företagen i Vallentuna frågade framförallt efter fler och bättre möjligheter till företagarträffar för att knyta nya kontakter. En ökad dialog efterfrågas för att öka synergieffekten genom att ta del av varandras kunnande och kontakter. Man efterlyser också att kommunen inte bara ska bjuda in de största företagen till upphandlingar, som det sker idag utan även de minde som finns i kommunen. Vad skulle få dig att anställa fler? 25% 50% 25% Lägre skatter på arbete Lägre kostnader om personen skulle sjukskivas Bättre arbetsmoral och kompetens Hälften av de företag som svarade på min undersökning efterlyste lägre skatter på arbete och 1/4 önskade lägre kostnader om en anställd skulle sjukskrivas. 1/4 efterlyste bättre arbetsmoral och kompetens hos arbetskraften. Samtliga som svarade på min undersökning i Vallentuna är män. 10

11 De företagsbyar som finns i Vallentuna är: Företagsby Antal företag Typ av verksamhet Rosendal arbetsområde 50 Handel, tillverkning och hantverk Karby arbetsområde 5 Tillverkningsindustri Fågelsångens företagspark 3 Tillverkning, lager Okvista 45 Tillverkning Tellus Uppgift Saknas Handel Totalt: 103 Statistisk fakta om Vallentuna: Vallentuna hade 2004: 25 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 60 %. En högre utbildnings nivå på 21 %. Ett företagande på 108 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 8,5 företag per 1000 inv. Källa: SCB. Marknadsförsörjningen är den genomsnittliga andel av hushållens inkomster som kommer från "frivilliga marknadsaktiviteter" - i huvudsak löneinkomster. 11

12 Resultat Danderyd Samtliga företag som svarade på undersökningen i Danderyd var tjänsteföretag. Företagarna hade i snitt drivit eget i 19 år och hade i snitt 43 anställda per företag. 4 av 5 företagsledare som svarade på undersökningen var kvinnor. Kommunfakta Danderyd Yta: 28 km 2 Invånare: (2005) Kommunalskatt:17:46 (2005) Inv. per km 2 : 1080 Utbildningsnivån låg i snitt på gymnasienivå. Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,6 Hur är kommunalpolitikernas inställning till företagande? Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? Är det onödigt byråkratiskt att driva eget? (1=Ja, 5=Nej) ,4 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? (1=JA, 5=Nej) Hur är tillgången på kollektiv trafik där ditt företag ligger? ,8 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,8 Avrundat medelvärde 4 Det som företagen i Danderyd saknade var fler bostäder för att locka bra personer att anställa. Återkommande intressanta och informativa möten med företagen i Danderyd med efterföljande diskussion och skapandet av branschuppdelade företagsbyar i Danderyd efterlyses också. Vad skulle få dig att anställa fler? 20% 40% 40% Lägre skatter på arbete Lägre kostnader om personen skulle sjukskivas Större tillgång på kvalificerad personal På frågan om vad som skulle få dem att anställa fler fördelades svaren på detta sätt som man ser i grafen ovan. Det som framförallt efterfrågas är alltså lägre skatter på arbete och lägre kostnader för företaget om en anställd skulle sjukskrivas. 12

13 Danderyd saknar företagsbyar i kommunens regi. Danderyd hade 2004: 31 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 68 %. En högre utbildnings nivå på 39 %. Ett företagande på 145 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 12 företag per 1000 inv. 13

14 Resultat Intervjuer Här följer de frågor jag ställde till näringslivskonsulterna i Vallentuna, Täby och Danderyd samt deras svar. 1. Hur bedriver kommunen verksamhet för att öka ungdomars intresse för eget företagande? I Täby stöttar man framförallt Ung företagsamhet finansiellt. Organisationen Nyföretagarcentrum är även ute och föreläser på gymnasieskolorna. Man har också en fortgående samarbetsgrupp, Skola Näringslivs forum där rektorer för de båda kommunala gymnasieskolorna, kommun samt flera lokala företagarorganisationer finns representerade. Vallentuna kommun stöttar även de framförallt organisationen Ung företagsamhet, både centralt och genom att ge deras kurs extra bidrag för sin verksamhet samt genom att hjälpa ungdomarna knyta kontakter med näringslivet. Man har även en samarbetsgrupp tillsammans med de lokala organisationerna, Skola Näringsliv, likt Täby. Danderyd stöder likaså Ung företagsamhet finansiellt och Ungt entreprenörskap. Tidigare har fokus legat på gymnasienivå men nu arbetar man för att integrera näringslivet i skolan även på grundskolenivå. 2. Hur samarbetar kommunen med de lokala företagsorganisationerna? Täby samarbetar framförallt med Företagarnas riksförbund och den lokala Handelskammaren. Täby anordnar årligen också en stor företagarmässa på Täby Park hotell. Vallentuna kommun samarbetar med den ideella, lokala organisationen Företagarcentrum med vilka man ordnar möten. Man samarbetar även med näringslivsrådet, företagarna och handelskammaren för att knyta kontakter mellan företag och företag samt kommun och företag. Danderyd samarbetar också med Företagarna, Handelskammaren och med Täby- Danderyd uppfinnarförening, samtliga lokala organisationer. Med de två förstnämnda organisationerna håller man tillexempel en årlig företagarmässa, dock inte lika stor om Täbys för att hjälpa företag att knyta kontakter med varandra. Man arrangerar företagsluncher för att knyta kontakter med företagen i kommunen och diskuterar olika ämnen, dit man ibland även bjuder in gäster. 3. Hur gör ni för att locka företag till kommunen? Inom norrort konkurrerar inte kommunerna med varandra utan har ett utbyte av arbetskraft mellan kommunerna. Täby lägger nästan inga pengar på marknadsföringsåtgärder. Istället för man ut information om kommunen via företagsnätverken samt är med i SBA, Stockholm Business Allians. Detta ska hjälpa till att förbättra företagsklimatet. 14

15 Vallentuna kan erbjuda relativt låga markpriser samt försöka underlätta kontakten med politiker och tjänstemän. Vallentuna är även de med i SBA där man marknadsför stockholmsregionen internationellt. Danderyd har inte haft något större behov av att rekrytera nya företag till kommunen då den ligger så pass nära Stockholm att många företag etablerar sig där naturligt. Istället försöker man ta väl hand om de företag som redan finns i kommunen genom att erbjuda dem bra kommunikationer, bra barnomsorg, en väl fungerande samhällsstruktur som företag efterfrågar. 4. Svenskt Näringslivs rankning Svenskt Näringsliv rankade företagsklimatet och då placerade sig Vallentuna, Täby och Danderyd på följande platser av totalt 290 kommuner: 2: ra plats: Danderyds kommun 18: e plats: Täby kommun 33: e plats: Vallentuna kommun Jag frågade näringslivskonsulterna hur deras kommun tänkte arbete för att förbättra sitt företagsklimat. Danderyd skulle framförallt jobba på att förbättra servicen mot företagen som söker olika tillstånd samt se över vad mer som kan förbättras. 5. Hur definieras ett bra företagsklimat? Jag lät näringslivskonsulterna själva delfinerna begreppet ett bra företagsklimat. Danderyd Täby Vallentuna nära till beslutsfattarna, både tjänstemän och politiker att det finns en förståelse för företagande bland politikerna. bred utbildning mycket av den kommunala verksamheten ligger ute på privata företagare. elektroniskt system för upphandling så att det blir lätt att lägga anbud. att kommunen är ute och syns och engagerar sig och informerar. Bra områden med bra kommunikationer. det ska finnas en vi anda bland företagen. trygghet för företaget mot brottslighet. politiker och tjänstemän är tillgängliga. En stor del av verksamheten ska ligga ute på entreprenad. positiv syn på nyetableringar och företagsamhet. vårda de man har genom att hålla en nära relation till dem. 15

16 6. Hur går de kommunala upphandlingarna till? Täby annonserar ut sina pågående och avslutade upphandlingar på sin hemsida. Företag kan också gå in och läsa vilka som har avtalet för en viss tjänst eller produkt i en ramavtalskatalog. Vallentuna och Danderyd lägger ut sina aktuella upphandlingar på sina hemsidor. Vallentuna lägger dessutom upp sina upphandlingar i anbudsjournalen. 16

17 3. Diskussion och Analys En viktig ingrediens för att en kommun ska få ett bra företagsklimat är samarbete, inte bara mellan olika företag utan också mellan företag och kommun samt mellan de styrande parterna i kommunen. Företagen kan lämpligast samarbeta genom olika, ofta ideella, företagarföreningar och företagsnätverk Detta skapar en naturlig kontaktpunkt mellan kommun och företag, då kommunen lätt kan involveras i föreningarnas verksamhet för att möjliggöra en god kommunikation. För att samarbetet inom kommunledningen ska fungera bra krävs, förutom god samarbetsvilja, ofta att medlemmarna själva har erfarenhet av företagande och inser näringslivets betydelse för kommunen. När detta är uppfyllt kan även kommunen effektivt arbeta för ett bättre lokalt företagsklimat. Ofta ligger stora delar av det som styr företagsklimatet inte på kommunens bord utan på ett nationellt plan men det som har undersökts och som detta arbete handlar om är skillnader mellan dessa tre kommuner. Täby tar på de flesta punkter plats mellan Danderyd och Vallentuna och får ett genomgående bra betyg. Täbys starka sidor ligger i det stora antalet företagsbyar och ett långsiktigt bra arbete. Min uppfattning är ändå att Täby inte har den offensiva anda som i längden kan ge ett mycket bra företagsklimat, något som jag tycker mig finna i Danderyds arbete. Något som Danderyd saknar är företagsbyar i kommunal regi men det finns andra former av ansamlingar av olika typer av företag som skulle kunna liknas vid en företagsby. Ett exempel på detta är Mörby kontor vid Mörby centrum. Vallentuna är den kommun med störst yta bland de jag undersökte vilket också är en av Vallentunas fördelar. Med så mycket mark att erbjuda kan arealkrävande företag hitta ett lämpligt område att etablera sig på. Vallentuna den högsta kommunalskatten, även om skillnaden är marginell mellan kommunerna. Det sker även stor inflyttning till Vallentuna nu vilket kan komma att ge god tillgång på arbetskraft. Danderyd har en stor fördel av att vara närmast Stockholm stad vilket gör området mer attraktivt för företag då man även har mycket goda kommunikationer med de mer centrala delarna. I både Svenskt Näringslivs och i min undersökning ligger Danderyd bäst till bland de berörda kommunerna. Danderyd ligger bäst till på flera sätt genom bl.a. högre utbildningsnivå, lägst kommunalskatt, lägst arbetslöshet och högt företagande vilket också ger ett bra företagsklimat. Hur företagen själva uppfattar respektive kommunens arbete med företagsklimatet spelar en stor roll för hur bra detta blir, därför är det resultat jag kom fram till angående kommunalpolitikernas inställning till företagande oroande för Vallentuna. De företag jag frågade i Danderyd gav kommunalpolitikernas inställning till eget företagande betyget 4 av 5 vilket motsvarar en mycket bra inställning. Inte långt efter kommer Täby på ett sammansatt betyg på 3,6 av 5, alltså mellan bra och mycket bra inställning De företag i Vallentuna jag frågade gav kommunen ett betyg på 2,3 av 5 vilket motsvarar något bättre än mindre bra. Detta är något som är viktigt för kommunalpolitikerna att uppmärksamma och förbättra då även Svenskt Näringslivs 17

18 undersökning bekräftar mitt resultat då 33 % av dem som besvarat den undersökningen inte var nöjd med kommunalpolitikernas inställning. Det är viktigt att kommunen, liksom regering ger företag den uppmärksamhet och den grogrund de kräver för att utvecklas och bli konkurrenskraftiga, både inom och utanför Sveriges gränser. Att Vallentuna hamnar lägst bland de berörda kommunerna i både min och Svenskt Näringslivs undersökning tror jag har mycket att göra med kommunens relativa läge och dess karaktär. Från Danderyd genom Täby till Vallentuna ser man successivt mer och mer öppna ytor och mindre bebyggelse. Att Vallentuna är den kommun som ligger längst bort från Stockholm tror jag påverkar hur attraktiv kommunen är för företag. Vallentuna har en mycket stor areal, dubbla Täbys och sexdubbla Danderyds och samtidigt lägst antal invånare. Detta är dock något som skulle kunna vändas till en ännu större fördel för Vallentuna, då man kan marknadsföra dessa öppna ytor. Detta skulle dock kräva engagerade eldsjälar inom både kommun, lokala organisationer och företag. När det kommer till de framtida företagare som kommunen utbildar via skolan, engagerar sig kommunerna på ungefär samma sätt. Alla tre stödjer Ung företagsamhet. Vallentuna bidrar också med ett extra stipendium till de unga företagare i Vallentuna som drivit det bästa företaget och Danderyd stöttar även Unga entreprenörer. När det gäller tillgången till flyg ligger Arlanda närmast till hands och med obetydliga avståndsskillnader mellan de olika kommunerna. För nationell tågtrafik ligger Danderyd bäst till då Centralstationen ligger i Stockholm stad dit man lätt kan ta sig dit med tunnelbana. Här följer en analys över var det är bäst att etablera sitt företag utifrån typ av verksamhet. Lager och industri Här innefattas företag som behöver stora och öppna lokaler. Här rekommenderar jag Täby som det bästa alternativet. Framförallt företagsbyar som Åkerby -, Bergtorps - och Viggbyholms Industriområde samt Arninge erbjuder bra lokaler för denna typ av verksamhet. Tillgången på lediga lokaler av denna typ var också störst i Täby då detta arbete författades. Vissa delar av Täbys vägnät är kraftigt belastade men över det hela fungerar väg- och kollektivtrafik bra. För den som planerar att bygga ny lokal och som har ett företag där kunden nödvändigtvis inte behöver träffas fysiskt lämpar sig även Vallentuna bra med billiga markpriser. Kontor För dig med företag med kontorsverksamhet står valen mellan Täby och Danderyd. Utbudet på lediga kontorslokaler är större i Täby men i Danderyd finns bättre kommunikationer med övriga Stockholm. Danderyd har fokus på just kontorslokaler men dessa är så pass eftertraktade att det kan vara svårt att få tag på en bra lokal. Trots det rekommenderar jag Danderyd för den som ska etablera denna typ av 18

19 företag. Detta eftersom Danderyd har fått det högsta betyget på sitt företagsklimat, både i Svenskt Näringslivs undersökning och i den jag gjorde. Täby är dock ett bra andrahandsalternativ. Butik Här beror det helt på vilket typ av butik man vill etablera. Om man riktar sig till privatpersoner rekommenderar jag etablering i någon av de centrumanläggningar som finns uppbyggda i kommunerna. Den största av dem, Täby Centrum har en hyrbar lokalyta på totalt kvadratmeter och inhyser idag 171 företag varav 153 är butiker 2. Det gör Täby centrum till Sveriges största köpcentrumanläggning. Där planeras också en kraftig utbyggnad. Allt detta visar sig på priserna för att hyra lokal vilket gör att det kan vara svårt att etablera sig där utan gott om startkapital. Därför rekommenderar jag istället Mörby Centrum som med en tunnelbanestation, goda bussförbindelser och med sina fyra våningsplan erbjuder bra lokaler. Även här krävs gott om kapital för att ha möjlighet att etablera sig. Arninge centrum erbjuder butikslokaler billigare än i Täby centrum. Hit är kommunikationerna dock sämre men är ett bra alternativ för vissa typer av butiker. För den som planerar att starta en mindre butik och verka i ett trivsamt centrum med möjlighet för den personliga prägeln med lokala kunder och som inte har möjlighet att lägga ut allt för stora summor är Vallentuna centrum ett bra alternativ. Här har varje butik enskild ingång från gågatan. Vallentuna centrum ska också under de fyra kommande åren renoveras vilket kan komma att göra centrumet mer attraktivt. Detta centrum kan dock inte mäta sig med det antal besökare som t.ex. Täby centrum får vilket givetvis kan visa sig i antalet kunder för varje butik. Slutsatsen är alltså att Täby Centrum 3 erbjuder det bästa alternativet om man har kapital för en etablering. Annars är Mörby centrum 4, Arninge centrum 5 och sist Vallentuna centrum 6, i den ordningen andra bra alternativ. Restaurang och Café Dessa två typer av företag har ungefär samma behov som butiker vilket gör att dessa tidigare nämnda centrumanläggningar är attraktiva val. Arealkrävande verksamhet För den som ska etablera arealkrävande verksamhet i någon av dessa kommuner är Danderyd inte något alternativ. Täby erbjuder en del ledig mark men detta kan inte jämföras med Vallentunas möjligheter, både när det gäller tillgång och pris på mark. Därför rekommenderar jag Vallentuna som det främsta alternativet för arealkrävande verksamhet ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 - ( ) 6 - ( ) 19

20 4. Slutsats I detta arbete har jag undersökt, analyserat och sammanställt en rapport över företagsklimatet i Täby, Danderyd och Vallentuna med syfte att hjälpa företag att välja rätt kommun för just den typ av verksamhet som ska bedrivas. Jag har även rangordnat vilken av kommunerna som har det bästa företagsklimatet 2006 av dessa tre och kom fram till följande: Vallentuna hamnade sist av dessa tre kommuner i min undersökning, mycket beroende på undersökningsresultatet från denna och Svenskt Näringslivs undersökning men även på grund över faktorer som nyföretagande och utbildningsnivå. På andra plats hamnade Täby, med ett genomsnittligt betyg på bra i min undersökning och bättre värden på faktorer som utbildningsnivå. Kommunalskatten är något lägre men markpriserna högre. På första plats i min undersökning hamnade Danderyd med ett medelvärde från min undersökning på nivån Mycket bra och på andra plats av alla landets kommuner i Svenskt Näringslivs undersökning. Här arbetar man offensivt för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt vilket klart har gett effekt. Danderyd kan även dra nytta av närheten till Stockholm stad. Jag vill ändå poängtera att samtliga tre kommuner har ett bra företagsklimat och att Vallentuna, som hamnade sist i min undersökning hamnade på plats 33 av totalt 290 kommuner vilket i sig är bra. Man ska också notera att detta bara anger hur bra kommunerna är i förhållande till varandra. Att en kommun sjunker på Svenskt Näringslivs lista behöver inte innebära något annat än att kommunens företagsklimat sjunkit relativt de andra kommunernas företagsklimat., dvs. företagsklimatet kan ha förbättrats men inte i samma takt som övriga kommuner. 20

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer