Årsredovisning 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB

2 INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning AB 18 Ekonomisk redovisning 20 Tio års översikt 20 Bokslut 22 Notanteckningar 27 Revisionsberättelse 30 Styrelse 31 Adresser 32 Pulsen Fastighets AB 14 Pulsen Konferens, Restaurang Astern 14 Fastigheter 16 Pulsen hade sitt 50-årsfirande på Clarion Hotel Post i Göteborg. 2 PULSEN 2014

3 FORTSATT REKORDOMSÄTTNING Vi är nu inne i vårt 50-åriga verksamhetsår. Vi är det första svenska IT-företaget som varit med så länge i denna intressanta bransch. Den stora globala datoriseringen skedde när IBM lanserade sin IBM 1401 i slutet på 50-talet. Det var då ADB (Automatisk Databehandling) blev ett begrepp på marknaden. Vår start år 1964 skedde som en servicebyråverksamhet. Vi utvecklade program, material stansades upp på hålkort, bearbetades på nattetid och det färdiga resultatet fick man på morgonen. Idag gäller det att hålla i ratten när man styr, för det som förr var lokalt har idag blivit globalt, vilket skapar helt andra möjligheter och risker för all IT-verksamhet. Vårt femtionde verksamhetsår som slutade 30 april 2014 blev omsättningsmässigt det största året i Pulsens historia. Rekordet blev SEK 1,816 miljarder mot föregående års SEK 1,739 miljarder. Resultatet blev SEK 8,7 miljoner mot föregående års negativa resultat på SEK 6,3 miljoner, vilket var en god förbättring mot föregående verksamhetsår. Vår känsla nu är att vi har lagt de svåra och tuffa åren bakom oss, dels har konjunkturen förbättrats, dels har vi kunnat avsluta ett långt och kostnadskrävande projekt under detta år. Vi hoppas bara att det inte skapas en politisk osäkerhet, som gör att det läggs en våt filt över det allmänna företagandet. Vår kärnverksamhet sedan starten är Pulsen Data AB med dess ingående enheter. Vårt motto är att våra IT-tjänster skall hålla hög kvalitet och uppfylla våra kunders mål. Vår inriktning är i stort mot speciella nischer, där vi skall upprätthålla en hög kompetens. Dessa områden är bl.a. Handel/distanshandel/e-handel och Bokklubbar till näringslivet samt Vård- och Omsorgssystem till kommunala alternativt privata vårdgivare, Identitet- och Informationssäkerhet till större företag och offentliga verksamheter samt Drifttjänster av olika slag till näringsliv och offentlig verksamhet. Inom Pulsen Data AB har en satsning gjorts under flera år på att framställa en molntjänst för framtidens IT-stöd för socialtjänsten. Uppdragsgivare och utvecklingskommuner har varit Nacka, Täby och Upplands Väsby. Nu finns detta Vård- och Omsorgssystem i drift och har tagits väl emot av marknaden. Våra IT-tjänster skall hålla vad de lovar och uppfylla våra kunders mål, vilket medför att våra kunder i sin tur kan hålla vad lovar sina kunder. Pedab Group AB är ledande distributör av produkter från IBM och ett antal andra stora leverantörer på marknaden. De är den enda distributör som är auktoriserad distributör för IBM:s hård- och mjukvaruprodukter i de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge. Satsning mot de nordiska länderna görs 3 PULSEN 2014

4 FORTSATT REKORDOMSÄTTNING, forts med kontor och verksamhet i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Visionen är att vara förstahandsvalet baserat på gedigen spetskompetens och innovationskraft avseende tjänster, produkter och service. En egen styrelse med externa ledamöter ingår också i enhetens krav på självständighet. Pulsen Fastighets AB startade år 1983 med förvärvet av kvarteret Blåklinten i Borås. Därefter har kvarteret Astern förvärvats av Borås Stad år Vid förvärvet av kvarteret Astern skapades en Konferens- och Restaurangverksamhet som har blivit en mötesplats för många. Fastigheten i Solna/Bergshamra förvärvades år År 2012 förvärvades tre fastigheter belägna i Hjältevad, Hultsfred och Hässleholm, som ingick i förvärvet av Hjältevadshus AB. Pulsen Förvaltning kom till år 2005 när vi började att investera i fonder. I dag har vi investerat i tre olika företag i dess olika fonder. Det är både lärorikt och intressant att få ta del av hur andra företag i andra branscher utvecklar sin verksamhet för att skapa goda resultat. BRAW Invest AB är företaget där Pulsen samlat de företag som Pulsen har gjort direktinvesteringar i. För närvarande är det tre företag, varav två ägs till mer än 50 procent. Två av företagen har en verksamhet som i en förlängning kan tillföra uppdrag åt våra befintliga kunder. Det tredje företaget verkar inom husbranschen. Pulsenkoncernen verkar som ett noterat bolag utan att vara noterat. Vi försöker att dra nytta av den kunskap vi förvärvade när Pulsen var noterat på Stockholms fondbörs OTC-lista mellan åren 1984 tills vi lämnade OTC-listan år Vi har alltsedan dess haft en extern styrelse som sätter fokus på verksamheten. Vi har mycket duktiga och engagerade medarbetare på alla nivåer som utför sitt arbete med stor kompetens och stort engagemang. Det har vi haft under årens lopp och det är en av orsakerna till att vi kan fira 50 bra och framgångsrika år. Vi framställer en digital årsredovisning, som skall ge en bild av koncernens verksamhet under det år som gått och är framför oss. Trevlig läsning! Wigar Bartholdson, CEO 4 PULSEN 2014

5 PULSENS BOLAGSSTRUKTUR Pulsen AB Pulsen Data AB Pedab Group AB Pulsen Fastighets AB Pulsen Förvaltning AB BRAW Invest AB 5 PULSEN 2014

6 PULSEN DATA Pulsen Data AB har haft ett verksamhetsår 2013/2014 som har varit relativt tufft inom vissa enheter. Med nya ledare på plats ser vi att en positiv förändring är på väg för verksamheten. Pulsen combine kan som molnettjänst levereras mer kostnadseffektivt än traditionella system och innebär också att kommunerna slipper investera i egen drift och den servicenivå som ett 7/24-system kräver. Pulsen Data AB har gjort en satsning under flera år på att framställa en molntjänst för framtidens IT-stöd för socialtjänsten. Tjänsten är Pulsen combine. Uppdragsgivare och utvecklingskommuner har varit Nacka, Täby och Upplands Väsby samt KSL (Kommunförbundet Stockholms Län). Sedan acceptansgodkännandet i december 2012 är 15 kommuner i drift, ytterligare kommuner väntar på att sätta igång verksamheten. Det nya IT-systemet revolutionerar branschen genom att vara Sveriges första fullvärdiga molnettjänst för Socialtjänsten. Genom att kombinera modern teknik med ett processorienterat arbetssätt kan vi som enda leverantör erbjuda ett verksamhetsstöd som kan garantera en rättssäker handläggning där medborgaren är delaktig med god insyn i sina ärenden. Som molnettjänst kan detta levereras mer kostnadseffektivt än traditionella system och innebär också att kommunerna slipper investera i egen drift och den servicenivå som ett 7/24-system kräver. Affärsområdet Handel/Distanshandel/E-handel har lång erfarenhet och kunnande av handelsverksamhet i olika former. Vi följer med våra kunder och verkar tillsammans med dem i ett 25-tal länder. Vi kan också hantera olika varumärken i olika länder. Den största av våra produkter är Harmoney, som innehåller distanshandel, e-handel och butiksverksamhet. Affärsområdet Drift erbjuder ett omfattande utbud av olika driftstjänster av affärskritiska system. Vi verkar främst inom Intel/Windows, IBM Power och IBM Mainframe. Fokus ligger på medelstora företag med höga tillgänglighetskrav. Driftcentret är bemannat med egen personal dygnet runt årets alla dagar. Affärsområdena Kommuner, Informationssäkerhet och Privata Vårdgivare har haft en bra utveckling under verksamhetsåret, där flera enheter visat bra resultat. Vi är fortsatt starka inom IAM-området (Identity and Access Management), där vi genom vår spetskompetens lyckas väl med affärer både mot små och stora organisationer, såväl mot den offentliga som mot den privata sektorn. Sist men inte minst är vår framgångsrika personal avgörande för hur vi realiserar vår affärsidé mot marknaden. Med deras stora erfarenhet, kompetens och skicklighet, kan vi ställa upp med ett mycket bra och vinnande lag inom våra olika områden. Wigar Bartholdson, VD 6 PULSEN 2014

7 INTELLIGENTA SÄKERHETSLÖSNINGAR MED VERKSAMHETSNYTTA Information är en av de viktigaste strategiska tillgångarna som en organisation har och det krävs kontroll för att kunna styra informationen på ett säkert sätt. En väl balanserad informationshantering tar hänsyn till tillgänglighet, riktighet och säkerhet. Korrekt utfört kan ett stort mått av kontroll uppnås samtidigt som användarupplevelsen förenklas. Då handlar informationssäkerhet lika mycket om att öka konkurrenskraften som att skydda befintliga informationstillgångar.»» Vår erfarenhet är din trygghet i molnet.»» Som ett av landets äldsta IT-företag har vi också mycket lång erfarenhet av informationssäkerhet.»» Vi har kunder inom många olika branscher: bank och finans, tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, handels - företag, myndigheter, landsting och kommuner.»» Allt från småföretag till koncerner med flera tusen anställda.»» Vi är vana att hantera många olika aktörer, interna som externa.»» Vi vet hur man garanterar säkerheten när driften av lösningar och stödsystem sköts av en part på en annan plats, i ett annat land, i en annan världsdel. TJÄNSTER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET STRATEGISKA TJÄNSTER RISK MANAGEMENT EXTERNAL BUSINESS PROCESSES INTERNAL BUSINESS PROCESSES COMPLIANCE REPORTING QUALITY ASSURANCE 7 PULSEN 2014

8 FÖRÄDLADE SYSTEM FÖR SVENSKA KOMMUNER I mer än 20 år har vi på Pulsen arbetat nära svenska kommuner för att effektivisera och utveckla verksamheten. Det har gett oss en unik inblick och kunskap om kommunernas organisation och förståelse för de processer, lagar och riktlinjer som påverkar verksamheten. Vi har alltid fokus på nyttan för kommunernas kunder, vare sig det gäller medborgarna, näringslivet eller den egna personalen. Vi levererar effektiviseringar genom IT-stöd för allt från socialtjänsten, biblioteken, skolan, vård- och omsorg till breda e-tjänster tillgängliga dygnet runt. Tack vare våra stora kontaktytor hos kommunerna kan vi låta den ena kundens framgångar ligga till grund för nästa uppdragsutveckling. Korsbefruktning, återkoppling och lärandet av varandras innovativa utvecklingsprojekt kommer på detta sätt till nytta för medborgare landet runt.»» Pulsen har fler än 150 kommuner på kundlistan.»» En gemensam kunskapsbank.»» Pulsen inspirerar och stimulerar verksamheternas utveckling.»» Vi riktar förstoringsglaset mot områden som nationell ehälsa, eförvaltning och effektivare processer genom digitaliserade anställningar. TJÄNSTER FÖR KOMMUNER DIGITAL ANVÄNDARPROCESS E-TJÄNSTER JUKEBOX INFORMATIONSSÄKERHET IT-ARKITEKTUR FÖR KOMMUNAL SAMVERKAN MAGNA CURA NATIONELL E-HÄLSA PULSEN COMBINE Q-ID 8 PULSEN 2014

9 EFFEKTIVISERING OCH EXPANSION GENOM ERFARENHET Pulsen har en unik kunskap om den kommunala verksamheten. Därför kan vi också serva privata vårdgivare med system som helt integrerar samspelet myndighet, utförare, medborgare och anhörig. Marknaden för privata vårdföretag växer och vi är en perfekt partner för tillväxt. Samtliga verksamheter, oavsett storlek, har samma lagkrav på dokumentation. Detta medför ofta att mindre aktörer får stora overheadkostnader som lätt leder till lönsamhetsproblem. Vi har redan verktygen och prissätter därför våra tjänster så att de stimulerar tillväxt. När kunden expanderar följer vi med.»» Pulsen har en unik kunskap om processerna, kraven, preferenserna och framtidsvisionerna.»» Vi utvecklar IT-tjänster för vård och omsorg som stödjer hela socialtjänstens arbetsprocess, med anpassade lösningar för privata vårdgivare.»» Pulsen är en perfekt partner för tillväxt.»» Vi effektiviserar verksamheten, underlättar dokumentation och klarar granskning från kommunala tjänstemän och myndigheter. TJÄNSTER FÖR PRIVATA VÅRDGIVARE MAGNA CURA TILLVÄXT MAGNA CURA ENTREPRENAD KONSULTTJÄNSTER FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING PULSEN LÖN PULSEN LÖN ASSISTANSANORDNARE 9 PULSEN 2014

10 HANDEL PULSEN HAR HANDELSVERKSAMHETEN I GENERNA Pulsen var ett av landets första IT-företag när vi startade Vi är sprungna ur Borås textilindustri och postorderpionjärer och har varit en del av branschen när den förändrats från postal till digital. Idag kan vi utan problem hantera över order per företag och dag. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bedriva distanshandel i 14 olika länder och vi expanderar ständigt till nya marknader med våra framgångsrika kunder, som nu även har gått utanför Europa och finns i USA. Vår mångåriga erfarenhet har resulterat i en både bred och djup verksamhetskompetens i hur man använder IT-stöd för att nå effektivitetsvinster. Vi knyter ihop e-handel, fysiska butiker, abonnemang och kundklubbar. Säkerställer allt från inköp och lagerhållning till leverans och betalning.»» Pulsen har försäljning, distribution, returer och expansion i ryggraden.»» Vi har varit med och format dagens e-handel.»» Nordens största e-handelsföretag finns på kundlistan.»» Pulsen är ledande på affärssystem för flerkanalig konsumenthandel.»» Prissättning sker efter verksamhetens storlek för att stimulera expansion.»» Vi har strategiska rådgivare med mångårig, internationell erfarenhet. TJÄNSTER FÖR HANDEL AFFÄRSSYSTEM HARMONEY AFFÄRSSYSTEM OPTIMA KONSULTTJÄNSTER AVANCERAD SERVERDRIFT E-HANDELSPLATTFORM/ WEBSHOP 10 PULSEN 2014

11 PULSEN FRIGÖR RESURSER FÖR UTVECKLING AV KUNDENS VERKSAMHET Pulsen har både kompetens och kapacitet för ta ansvar för kundens IT-drift och affärskritiska standardsystem. Vi har utarbetade metoder och rutiner som gör att vi snabbt sätter oss in i kundens verksamhet till exakt den nivå som gör att vi kan skapa en effektiv leverans som ger kunden trygghet i vardagen. Sedan många år sköter vi IT-produktionen för mängder av företag och organisationer, både i Sverige och internationellt. Den erfarenheten gör att vi har stor förståelse för de processer som berör outsourcing av affärskritiska system. När verksamheten förändras hänger vi med och flyttar fram IT-stödets positioner. Det hela blir snabbt en positiv spiral. Vårt största fokus ligger på Lawsons M3 (Movex), Microsoft Dynamics, IBS Enterprise (ASW) och andra affärskritiska system. Vi verkar främst inom Intel/ Windows, IBM Power och IBM Mainframe.»» Pulsen har både kompetens och kapacitet att ta ansvar för affärskritiska standardsystem och frigöra oanade resurser.»» Pulsen erbjuder en helhet med serverdrift och applikationsdrift som gör att våra kunder kan fokusera på att utveckla sin verksamhet istället för att förvalta den.»» Vi har fokus på affärskritiska standardsystem som ger större trygghet och tillförlitlighet men anpassar erbjudandet till att passa varje specifik kund.»» Vi gör stora investeringar i säkerhet, infrastruktur och har ständig 24-timmarsbevakning året om.»» Pulsens driftstjänster erbjuder en stor grad av flexibilitet så att kunden endast behöver betala för vad som faktiskt utnyttjas. TJÄNSTER FÖR DRIFTSTJÄNSTER SERVERDRIFT KOMMUNIKATION APPLIKATIONSDRIFT SERVICE DESK INTEGRATION 11 PULSEN 2014

12 PEDAB GROUP AB ÄR SPECIALISTER PÅ ATT SKAPA MERVÄRDE Pedab Group AB är moderbolag för ett antal dotterbolag med distributörsverksamhet som inriktning. Målet är att bli den affärsdrivande specialisten. Pedab skapar lönsamhet och affärsmöjligheter åt leverantörer och partner med marknadsledande specialistkompetens inom tjänster samt utvalda hård- och mjukvaror. Pedab är en nischdistributör med spetskompetens som erbjuder sina leverantörer och partner unik produktexpertis, teknisk support, marknadsföringsprogram och finansiella tjänster. Genom att introducera partner på nya marknader med nya lösningar och genom att erbjuda högre kompetens än konkurrenterna hjälper Pedab leverantörer och partner att växa och bli mer lönsamma. Pedab består av 90-talet medarbetare med kontor i Stockholm, Borås, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo som alla fokuserar på att uppfylla löftet att hitta leverantörers och partners nästa affär varje dag. Pedab Hardware Under affärsområdet Hardware erbjuder Pedab distribution och tilläggstjänster av IBMs och Lenovos produkter. I Sverige har Pedab det bredaste produktsortimentet från dessa två leverantörer. Pedab har byggt upp ett professionellt konfigurationscenter. Där sker installation av mjukvara och hårdvara enligt kundernas önskemål. Teknisk support erbjuds både före och efter avtalad affär. Lagret finns i Sverige. Marknaderna är Sverige, Danmark, Finland och Norge. Pedab erbjuder en optimal logistik och varulagerhantering och hjälper sina samarbetspartner med tidsstyrda leveranser till slutkund, från planläggning av leveranskapacitet i fabrik till lagerhållning. Den del av Pedab Sweden som arbetar med hårdvara är ISO 9001:2000 kvalitetscertifierad och ISO miljöcertifierad. I dag sker en fullständig sortering av allt material liksom återanvändning i så stor skala som möjligt. I samarbete med återförsäljare har Pedab utvecklat miljöleveranser till slutkund inklusive återtagning av gammalt uttjänt "dataskrot". Pedab Software Under affärsområdet Software finns två kompletterande erbjudanden. Dessa är IBM Software (Sverige, Finland, Danmark och Norge) och Security Software (Sverige, Norge, Finland och Danmark). IBM Software består i dag av fem olika varumärken: Information Management Lotus Rational Tivoli WebSphere 12 PULSEN 2014

13 Security Software erbjuder följande varumärken: Symantec (endast i Norge, Danmark och Finland) IBM Internet Security Systems (ISS) (endast i Sverige, Danmark, Finland och Norge) Novell (endast i Sverige) Gwawa Centrify Netasq Partnerstöd Pedab utvecklar metoder för stöd i alla skeden av en affär före, under och efter allt för att kunden skall känna optimal trygghet och nå ett så lyckat resultat som möjligt. Pedabs partner får ta del av lösningar utan att de själva behöver utveckla dem. Pedab finns till hands i alla faser, från affärsplanering till licensavtal. Med unik produktexpertis, teknisk support, marknadsföringsprogram och finansiella tjänster är Pedab en nischdistributör med spetskompetens. Pedab Finance Genom erbjudandet Finance kan Pedabs partner erbjuda finansieringslösningar till sina slutkunder, både för hård- och mjukvara men även för de tjänster som Pedab erbjuder. En viktig komponent som erbjuds tillsammans med finansiering är försäkring av kundens IT-utrustning. 13 PULSEN 2014

14 Fastighet PULSEN KONFERENS SKAPAR POSITIVA MÖTEN Pulsen Konferens AB har fortsatt framgång med gott resultat. Verksamheten bedrivs i ljusa, spännande lokaler för konferens, kundträffar, minimässor, informationsmöten, m.m. för upp till 700 personer samtidigt. Vi erbjuder en fräsch, modern miljö med all den senaste tekniken för mötet, kickoffen, jubileumsfesten, etc. Sedan 2002 har företag och privatpersoner genomfört sina arrangemang hos oss. Vi sätter samman konferenspaket efter kundens behov från ett enkelt frukostmöte till heldagspaket med underhållning. Vi håller till i en helrenoverad magasinsbyggnad, som byggdes år 1922 med en tillbyggnad år Ljusinsläpp från lanterniner i tak har gjort att en mörk lokal blivit ljus och vacker. Tillbyggnaden har blivit ett charmfullt konferenscenter, med nio moderna konferenslokaler av olika slag: En större föreläsningssal som rymmer 400 personer, en gradängsal som rymmer ca 150 personer samt konferenssalar av olika storlekar. Dessa kan möbleras efter behov av grupper från sex till cirka hundra personer, antingen i U-, skol- eller biosittning. Vi skapar god mat I den äldre delen av fastigheten har restaurang Astern sin verksamhet. Byggnaden är pietetsfullt renoverad, och man kan känna historien genom den extraordinära lokalhöjden, trä-pelarna från golv till tak och oxögonens ljusinsläpp i taknivå. Ett bomullsmagasin som fått en helt ny inriktning. Restaurang Astern är en del av Pulsen Konferens och erbjuder lunchservering, à la carte, möjlighet att boka klubbrum för avskilda affärsluncher samt kvälls - arrangemang för företag och privata tillställningar. Vårt Café är ett mycket trevligt komplement till konferensverksamheten och arrangemang av olika slag. Restaurang Astern och Pulsen Konferens har under året godkänts som KRAVcertifierad restaurang, nivå 1. Det innebär att minst 25 % av alla råvaruinköp, eller minst femton basråvaror som används, skall vara KRAV-märkta och/ eller ekologiska. Certifieringen som är den första i sitt slag i Borås har mottagits mycket väl av både gäster och personal. 14 PULSEN 2014

15 Fastighet 15 PULSEN 2014

16 Fastighet VI FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR CA M 2 LOKALYTOR PÅ FEM OLIKA ORTER Inriktningen med vårt fastighetsinnehav är att skapa spännande och kreativa miljöer, som medverkar till att bygga bra affärsrelationer mellan oss och våra kunder/leverantörer. Astern, Borås BORÅS Pulsen Fastighets AB initierades genom köpet av kvarteret Blåklinten från Eiser AB år 1983 i Borås. Eiser var på den tiden den textila delen från uppdelningen av AB Sveriges Förenade Trikåfabriker. På sin tid en av Sveriges största TEKO-koncerner. Storhetstiden var på och 1960-talen. Det var tre stora fastigheter med en yta av cirka m 2 som förvärvades. År 1997 kompletterade vi beståndet i Borås genom förvärv av kvarteret Asterns byggnader på andra sidan riksväg 40. Genom byggandet av den glasade förbindelsegången över riksväg 40 den 26 augusti 2001 återställde vi samhörigheten av kvarteren från Eisertiden. I Borås hyrs en del av kontorslokalerna ut till externa hyresgäster som SEB, PwC, Previa, Storel, Revisionsgruppen med flera. Under det senaste året har nya hyresgäster flyttat in som bl.a. Releasy samt advokatbyrån Gärde Wesslau, men det finns fortfarande några attraktiva lokaler lediga för ytterligare företag. Blåklinten, Borås BERGSHAMRA, SOLNA Pulsens fastighet i Bergshamra har en gång tillhört Marinen, med strategiskt och vackert läge vid Brunnsviken norr om Stockholm. I dag är det kontor för Pulsens verksamheter i Stockholm. Vissa delar av fastigheten hyrs ut till externa hyresgäster. På den stora tomten finns goda möjligheter till utbyggnad. Fastigheten köptes av Pulsen år Bergshamra, Solna 16 PULSEN 2014

17 Fastighet HJÄLTEVAD Fastigheten, som ligger i det lilla samhället Hjältevad (ca 350 inv.) invid sjön Hjälten, mellan Eksjö och Hultsfred i Småland, består av tre huskroppar och är på drygt m 2 lokalytor. Fastigheten är fullt utnyttjad av egen verksamhet och köptes av Pulsen i december HULTSFRED I Hultsfred ligger en fastighet som tidigare var en del av Hjältevadshus. Den består av två huskroppar på drygt m 2. Till dessa finns två kalllager på ca m 2. Fastigheten är delvis uthyrd till Swedspan, ett dotterbolag till IKEA, som under året utökat sina lokaler. Under förra året flyttade VRS Virgin Rubber Substitut in, vilket innebär att endast kallagren och ett modernt personalutrymme med kontor finns tillgängligt för ytterligare hyresgäster. Fastigheten köptes av Pulsen i december HÄSSLEHOLM Den största sammanhängande fastigheten, som ingick i förvärvet av Hjältevadshus, ligger i Hässleholm och är på drygt m 2. Här finns även kalllager på ca m 2. Läget är centralt med bra anslutningar till riksvägen mellan Helsingborg och Kristianstad. Lokalytorna är fullt anpassade för industri och lager, med traverser och en takhöjd på 6 meter samt en mindre del kontorsytor. Fastigheten köptes av Pulsen i december 2011 och är ledig för uthyrning till externa hyresgäster. Hjältevad Hultsfred De tre industrifastigheterna ovan ingick i Pulsens förvärv av Hjältevadshus. Hässleholm 17 PULSEN 2014

18 PULSEN INVESTERAR I FONDER OCH FÖRETAG UTANFÖR KÄRNVERKSAMHETEN För att få en bra hantering av våra externa investeringar har vi Pulsen Förvaltning AB, där vi samlar riskkapitalfonder och BRAW Invest AB för våra investeringar i andra företag. Våren 2005 tog vi ett beslut att satsa kapital i en riskkapitalfond med en del i fastigheten som säkerhet. Den verksamheten har vuxit och är samlad i Pulsen Förvaltning AB. I dag har vi investerat i tre olika riskkapitalbolag, i deras olika fonder. Det har varit en mycket intressant och spännande resa att följa fondföretagen under en tidsperiod av tre till sju år. Det är således långsiktiga investeringar som hittills gett god utdelning. BRAW Invest AB BRAW Invest AB har vi bildat för att samla de företag som vi har gjort direktinvesteringar i. Vi har gjort tre direktinvesteringar med olika ägarandelar. De tre bolagen presenteras kortfattat nedan och på nästa sida. I två av företagen finns i förlängningen kopplingar till vår kärnverksamhet. I företagen Releasy AB och Hjältevadshus AB är vi majoritetsägare. 21 GRAMS EN ENKLARE, BILLIGARE POST 21 Grams hjälper företag på avreglerade postmarknader till en lägre portokostnad och enklare postadministration genom att ta över kundens postprocess. I dag är hela den europeiska postmarknaden avreglerad. Det betyder att konkurrensen är fri på postdistribution. Därmed ökar möjligheterna för postköparna men också komplexiteten. 21 Grams hjälper kunder till ett enklare, billigare porto. Sverige var först ut i världen att avreglera postdistribution Grams var också först ut i världen med matematisk portooptimering Av den totala svenska brevmängden på ca 3 miljarder försändelser går ca hälften av försändelserna genom 21 Grams produkter. Läs mer på 21grams.se RELEASY KUNDSERVICE MED MODERNA METODER Releasy är en kundserviceleverantör med lång erfarenhet, som har varit etablerad i Linköping sedan I dag finns ytterligare två produktionsorter, Borås och Borlänge. Inriktningen är att erbjuda tjänster inom både kundservice (Kundtjänst) och försäljning (Telemarketing). Releasys kunder är stora, välkända företag inom en rad branscher, såsom telekom, energi, media, resor, bank, m.fl. och driver utvecklingen i branschen, med fokus både på kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kundkontakt. Releasy höjer kundens kundservice och erbjuder bl.a. moderna kontaktformer som chat, callback, automatiska och sms. Läs mer på releasy.se 18 PULSEN 2014

19 På hjaltevadshus.se kan man läsa mer om Hjältevadshus och ta del av olika husmodeller. HJÄLTEVADSHUS TORRT, SÄKERT OCH ENERGISMART Hjältevadshus levererar säkra och energismarta hus med hög standard och till fast pris. Vi vänder oss till såväl slutkunder på småhusmarknaden som till professionella kunder med behov av kedje- och radhus. Det tar bara 20 veckor från beställning till inflyttning. Detta ger kunderna stor trygghet när en av livets största affärer skall genomföras. Vi bygger kompletta hus med Sveriges säkraste byggmetod. Det innebär att allt byggs i en torr och skyddad inomhusmiljö med full kontroll över hela processen. Ingen fukt. Inget mögel. Kunden får garanterat en genomgående hög kvalitet på hantverket! Priset bestäms från början. Därför uppstår inga överraskningar vid leveransen. Inflyttningsdatum bestäms också från början. Kunden slipper därigenom dubbla boendekostnader och kan enkelt planera för inflyttning. Alla hus har golvvärme och aluminiumklädda fönster som standard. Kunden kan välja kakel och klinkers i badrum och hall samt trägolv och kökslösning med mera ur ett av marknadens bästa tillvalssortiment. Allt för att skapa ett hus som passar kunden bäst. Hjältevadshus sortiment finner man på 19 PULSEN 2014

20 TIO ÅRS ÖVERSIKT Här följer en sammanställning av Pulsenkoncernens resultat de senaste 10 åren. 2013/ / / /11 Försäljning och resultat Försäljning Mkr 1 816, , , ,6 Resultat efter avskrivningar 1) Mkr -16,4-45,0-30,3 21,6 Resultat 2) Mkr 8,7-6,3 2,3 46,1 Finansiell ställning Anläggningstillgångar Mkr 595,9 590,4 485,5 276,2 Omsättningstillgångar Mkr 414,6 471,4 451,2 484,6 Eget kapital Mkr 391,0 386,4 365,1 383,1 Långfristiga skulder Mkr 205,5 300,0 163,0 77,7 Kortfristiga skulder Mkr 391,7 348,3 372,7 286,4 Balansomslutning Mkr 1 010, ,8 936,7 760,8 Soliditet 3) % 38,7 36,4 39,0 50,3 Nyckeltal Avkastning på totalt kapital före skatt 4) % 2,2 0,9 1,6 6,8 Vinstmarginal 5) % 0,5 Neg Neg 2,4 Räntetäckningsgrad 6) ggr 2,1 0,9 1,6 8,7 Antal anställda 7) st ) Resultat efter avskrivningar med tillägg för jämförelsestörande poster. 2) Resultat före dispositioner med tillägg för jämförelsestörande poster. 3) Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Investeringar (Mkr) Soliditet (%) Byggnader/mark Inventarier/programvaror 2004/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /14 20 PULSEN 2014

21 2009/ / / / / / , , , ,2 994,5 911,1 0,9 58,3 41,6 35,3 38,5 28,2 106,8 60,5 69,6 71,3 61,3 28,1 277,2 266,4 254,5 232,7 254,8 199,1 420,0 327,1 374,2 310,9 249,6 232,2 365,0 278,9 275,1 240,6 205,2 169,2 78,5 72,4 69,2 96,1 102,1 65,6 240,0 225,1 267,1 192,5 183,4 196,5 697,2 593,5 628,7 543,6 504,4 431,3 52,4 46,8 43,8 44,3 40,7 39,2 16,9 10,5 12,8 14,4 13,9 7,0 1,1 7,2 4,8 4,8 5,7 4,9 42,9 16,5 14,7 17,6 18,0 17, ) Resultat före dispositioner med tillägg för kostnadsräntor och avskrivningar goodwill i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 5) Resultat före avskrivningar exklusive minoritetsandel i förhållande till omsättning. 6) Resultat före dispositioner med tillägg för kostnadsräntor och avskrivningar goodwill 7) i förhållande till kostnadsräntor. Genomsnittligt antal anställda under verksamhetsåret. Försäljning (Mkr) Resultat (Mkr) Försäljning per verksamhetsområde / / / / / / / / / /14 1 Pulsen Data 22 % 2 Pedab 58 % 3 Pulsen Fastigheter 2 % 4 Övrig verksamhet 18 % / / / / / / / / / /14 21 PULSEN 2014

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Pulsen AB (org. nr ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Pulsens verksamheter består av Pulsen Data, Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Förvaltning och BRAW Invest. Koncernens verksamhet omfattar försäljning av konsulttjänster, tillämpningsprogram, datorer/datakraft, nätverkstjänster, licenser, finansförvaltning samt fastighetsförvaltning. Utöver kärnverksamheten har koncernens enheter Pulsen Förvaltning och BRAW Invest direktinvesteringar av olika slag. Pulsen AB är koncernmoder och har i stort sett endast intäkter från dotterbolag. Framtida utveckling Vi har alltid varit medvetna om att vi verkat i en bransch med hård konkurrens. Kommande verksamhetsår kommer att förbättras resultatmässigt, efter vissa omstruktureringar under året. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 151 Mkr (67 Mkr). Flerårsjämförelse Moderbolaget 2013/ / / / /10 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 68,1 62,1 55,2 62,9 53,9 Medelantal anställda st Koncernen 2013/ / / / /10 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 38,7 36,4 39,0 50,3 52,4 Medelantal anställda st Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas i ny räkning överförs kkr PULSEN 2014

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer