Årsredovisning 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB

2 INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning AB 18 Ekonomisk redovisning 20 Tio års översikt 20 Bokslut 22 Notanteckningar 27 Revisionsberättelse 30 Styrelse 31 Adresser 32 Pulsen Fastighets AB 14 Pulsen Konferens, Restaurang Astern 14 Fastigheter 16 Pulsen hade sitt 50-årsfirande på Clarion Hotel Post i Göteborg. 2 PULSEN 2014

3 FORTSATT REKORDOMSÄTTNING Vi är nu inne i vårt 50-åriga verksamhetsår. Vi är det första svenska IT-företaget som varit med så länge i denna intressanta bransch. Den stora globala datoriseringen skedde när IBM lanserade sin IBM 1401 i slutet på 50-talet. Det var då ADB (Automatisk Databehandling) blev ett begrepp på marknaden. Vår start år 1964 skedde som en servicebyråverksamhet. Vi utvecklade program, material stansades upp på hålkort, bearbetades på nattetid och det färdiga resultatet fick man på morgonen. Idag gäller det att hålla i ratten när man styr, för det som förr var lokalt har idag blivit globalt, vilket skapar helt andra möjligheter och risker för all IT-verksamhet. Vårt femtionde verksamhetsår som slutade 30 april 2014 blev omsättningsmässigt det största året i Pulsens historia. Rekordet blev SEK 1,816 miljarder mot föregående års SEK 1,739 miljarder. Resultatet blev SEK 8,7 miljoner mot föregående års negativa resultat på SEK 6,3 miljoner, vilket var en god förbättring mot föregående verksamhetsår. Vår känsla nu är att vi har lagt de svåra och tuffa åren bakom oss, dels har konjunkturen förbättrats, dels har vi kunnat avsluta ett långt och kostnadskrävande projekt under detta år. Vi hoppas bara att det inte skapas en politisk osäkerhet, som gör att det läggs en våt filt över det allmänna företagandet. Vår kärnverksamhet sedan starten är Pulsen Data AB med dess ingående enheter. Vårt motto är att våra IT-tjänster skall hålla hög kvalitet och uppfylla våra kunders mål. Vår inriktning är i stort mot speciella nischer, där vi skall upprätthålla en hög kompetens. Dessa områden är bl.a. Handel/distanshandel/e-handel och Bokklubbar till näringslivet samt Vård- och Omsorgssystem till kommunala alternativt privata vårdgivare, Identitet- och Informationssäkerhet till större företag och offentliga verksamheter samt Drifttjänster av olika slag till näringsliv och offentlig verksamhet. Inom Pulsen Data AB har en satsning gjorts under flera år på att framställa en molntjänst för framtidens IT-stöd för socialtjänsten. Uppdragsgivare och utvecklingskommuner har varit Nacka, Täby och Upplands Väsby. Nu finns detta Vård- och Omsorgssystem i drift och har tagits väl emot av marknaden. Våra IT-tjänster skall hålla vad de lovar och uppfylla våra kunders mål, vilket medför att våra kunder i sin tur kan hålla vad lovar sina kunder. Pedab Group AB är ledande distributör av produkter från IBM och ett antal andra stora leverantörer på marknaden. De är den enda distributör som är auktoriserad distributör för IBM:s hård- och mjukvaruprodukter i de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge. Satsning mot de nordiska länderna görs 3 PULSEN 2014

4 FORTSATT REKORDOMSÄTTNING, forts med kontor och verksamhet i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Visionen är att vara förstahandsvalet baserat på gedigen spetskompetens och innovationskraft avseende tjänster, produkter och service. En egen styrelse med externa ledamöter ingår också i enhetens krav på självständighet. Pulsen Fastighets AB startade år 1983 med förvärvet av kvarteret Blåklinten i Borås. Därefter har kvarteret Astern förvärvats av Borås Stad år Vid förvärvet av kvarteret Astern skapades en Konferens- och Restaurangverksamhet som har blivit en mötesplats för många. Fastigheten i Solna/Bergshamra förvärvades år År 2012 förvärvades tre fastigheter belägna i Hjältevad, Hultsfred och Hässleholm, som ingick i förvärvet av Hjältevadshus AB. Pulsen Förvaltning kom till år 2005 när vi började att investera i fonder. I dag har vi investerat i tre olika företag i dess olika fonder. Det är både lärorikt och intressant att få ta del av hur andra företag i andra branscher utvecklar sin verksamhet för att skapa goda resultat. BRAW Invest AB är företaget där Pulsen samlat de företag som Pulsen har gjort direktinvesteringar i. För närvarande är det tre företag, varav två ägs till mer än 50 procent. Två av företagen har en verksamhet som i en förlängning kan tillföra uppdrag åt våra befintliga kunder. Det tredje företaget verkar inom husbranschen. Pulsenkoncernen verkar som ett noterat bolag utan att vara noterat. Vi försöker att dra nytta av den kunskap vi förvärvade när Pulsen var noterat på Stockholms fondbörs OTC-lista mellan åren 1984 tills vi lämnade OTC-listan år Vi har alltsedan dess haft en extern styrelse som sätter fokus på verksamheten. Vi har mycket duktiga och engagerade medarbetare på alla nivåer som utför sitt arbete med stor kompetens och stort engagemang. Det har vi haft under årens lopp och det är en av orsakerna till att vi kan fira 50 bra och framgångsrika år. Vi framställer en digital årsredovisning, som skall ge en bild av koncernens verksamhet under det år som gått och är framför oss. Trevlig läsning! Wigar Bartholdson, CEO 4 PULSEN 2014

5 PULSENS BOLAGSSTRUKTUR Pulsen AB Pulsen Data AB Pedab Group AB Pulsen Fastighets AB Pulsen Förvaltning AB BRAW Invest AB 5 PULSEN 2014

6 PULSEN DATA Pulsen Data AB har haft ett verksamhetsår 2013/2014 som har varit relativt tufft inom vissa enheter. Med nya ledare på plats ser vi att en positiv förändring är på väg för verksamheten. Pulsen combine kan som molnettjänst levereras mer kostnadseffektivt än traditionella system och innebär också att kommunerna slipper investera i egen drift och den servicenivå som ett 7/24-system kräver. Pulsen Data AB har gjort en satsning under flera år på att framställa en molntjänst för framtidens IT-stöd för socialtjänsten. Tjänsten är Pulsen combine. Uppdragsgivare och utvecklingskommuner har varit Nacka, Täby och Upplands Väsby samt KSL (Kommunförbundet Stockholms Län). Sedan acceptansgodkännandet i december 2012 är 15 kommuner i drift, ytterligare kommuner väntar på att sätta igång verksamheten. Det nya IT-systemet revolutionerar branschen genom att vara Sveriges första fullvärdiga molnettjänst för Socialtjänsten. Genom att kombinera modern teknik med ett processorienterat arbetssätt kan vi som enda leverantör erbjuda ett verksamhetsstöd som kan garantera en rättssäker handläggning där medborgaren är delaktig med god insyn i sina ärenden. Som molnettjänst kan detta levereras mer kostnadseffektivt än traditionella system och innebär också att kommunerna slipper investera i egen drift och den servicenivå som ett 7/24-system kräver. Affärsområdet Handel/Distanshandel/E-handel har lång erfarenhet och kunnande av handelsverksamhet i olika former. Vi följer med våra kunder och verkar tillsammans med dem i ett 25-tal länder. Vi kan också hantera olika varumärken i olika länder. Den största av våra produkter är Harmoney, som innehåller distanshandel, e-handel och butiksverksamhet. Affärsområdet Drift erbjuder ett omfattande utbud av olika driftstjänster av affärskritiska system. Vi verkar främst inom Intel/Windows, IBM Power och IBM Mainframe. Fokus ligger på medelstora företag med höga tillgänglighetskrav. Driftcentret är bemannat med egen personal dygnet runt årets alla dagar. Affärsområdena Kommuner, Informationssäkerhet och Privata Vårdgivare har haft en bra utveckling under verksamhetsåret, där flera enheter visat bra resultat. Vi är fortsatt starka inom IAM-området (Identity and Access Management), där vi genom vår spetskompetens lyckas väl med affärer både mot små och stora organisationer, såväl mot den offentliga som mot den privata sektorn. Sist men inte minst är vår framgångsrika personal avgörande för hur vi realiserar vår affärsidé mot marknaden. Med deras stora erfarenhet, kompetens och skicklighet, kan vi ställa upp med ett mycket bra och vinnande lag inom våra olika områden. Wigar Bartholdson, VD 6 PULSEN 2014

7 INTELLIGENTA SÄKERHETSLÖSNINGAR MED VERKSAMHETSNYTTA Information är en av de viktigaste strategiska tillgångarna som en organisation har och det krävs kontroll för att kunna styra informationen på ett säkert sätt. En väl balanserad informationshantering tar hänsyn till tillgänglighet, riktighet och säkerhet. Korrekt utfört kan ett stort mått av kontroll uppnås samtidigt som användarupplevelsen förenklas. Då handlar informationssäkerhet lika mycket om att öka konkurrenskraften som att skydda befintliga informationstillgångar.»» Vår erfarenhet är din trygghet i molnet.»» Som ett av landets äldsta IT-företag har vi också mycket lång erfarenhet av informationssäkerhet.»» Vi har kunder inom många olika branscher: bank och finans, tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, handels - företag, myndigheter, landsting och kommuner.»» Allt från småföretag till koncerner med flera tusen anställda.»» Vi är vana att hantera många olika aktörer, interna som externa.»» Vi vet hur man garanterar säkerheten när driften av lösningar och stödsystem sköts av en part på en annan plats, i ett annat land, i en annan världsdel. TJÄNSTER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET STRATEGISKA TJÄNSTER RISK MANAGEMENT EXTERNAL BUSINESS PROCESSES INTERNAL BUSINESS PROCESSES COMPLIANCE REPORTING QUALITY ASSURANCE 7 PULSEN 2014

8 FÖRÄDLADE SYSTEM FÖR SVENSKA KOMMUNER I mer än 20 år har vi på Pulsen arbetat nära svenska kommuner för att effektivisera och utveckla verksamheten. Det har gett oss en unik inblick och kunskap om kommunernas organisation och förståelse för de processer, lagar och riktlinjer som påverkar verksamheten. Vi har alltid fokus på nyttan för kommunernas kunder, vare sig det gäller medborgarna, näringslivet eller den egna personalen. Vi levererar effektiviseringar genom IT-stöd för allt från socialtjänsten, biblioteken, skolan, vård- och omsorg till breda e-tjänster tillgängliga dygnet runt. Tack vare våra stora kontaktytor hos kommunerna kan vi låta den ena kundens framgångar ligga till grund för nästa uppdragsutveckling. Korsbefruktning, återkoppling och lärandet av varandras innovativa utvecklingsprojekt kommer på detta sätt till nytta för medborgare landet runt.»» Pulsen har fler än 150 kommuner på kundlistan.»» En gemensam kunskapsbank.»» Pulsen inspirerar och stimulerar verksamheternas utveckling.»» Vi riktar förstoringsglaset mot områden som nationell ehälsa, eförvaltning och effektivare processer genom digitaliserade anställningar. TJÄNSTER FÖR KOMMUNER DIGITAL ANVÄNDARPROCESS E-TJÄNSTER JUKEBOX INFORMATIONSSÄKERHET IT-ARKITEKTUR FÖR KOMMUNAL SAMVERKAN MAGNA CURA NATIONELL E-HÄLSA PULSEN COMBINE Q-ID 8 PULSEN 2014

9 EFFEKTIVISERING OCH EXPANSION GENOM ERFARENHET Pulsen har en unik kunskap om den kommunala verksamheten. Därför kan vi också serva privata vårdgivare med system som helt integrerar samspelet myndighet, utförare, medborgare och anhörig. Marknaden för privata vårdföretag växer och vi är en perfekt partner för tillväxt. Samtliga verksamheter, oavsett storlek, har samma lagkrav på dokumentation. Detta medför ofta att mindre aktörer får stora overheadkostnader som lätt leder till lönsamhetsproblem. Vi har redan verktygen och prissätter därför våra tjänster så att de stimulerar tillväxt. När kunden expanderar följer vi med.»» Pulsen har en unik kunskap om processerna, kraven, preferenserna och framtidsvisionerna.»» Vi utvecklar IT-tjänster för vård och omsorg som stödjer hela socialtjänstens arbetsprocess, med anpassade lösningar för privata vårdgivare.»» Pulsen är en perfekt partner för tillväxt.»» Vi effektiviserar verksamheten, underlättar dokumentation och klarar granskning från kommunala tjänstemän och myndigheter. TJÄNSTER FÖR PRIVATA VÅRDGIVARE MAGNA CURA TILLVÄXT MAGNA CURA ENTREPRENAD KONSULTTJÄNSTER FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING PULSEN LÖN PULSEN LÖN ASSISTANSANORDNARE 9 PULSEN 2014

10 HANDEL PULSEN HAR HANDELSVERKSAMHETEN I GENERNA Pulsen var ett av landets första IT-företag när vi startade Vi är sprungna ur Borås textilindustri och postorderpionjärer och har varit en del av branschen när den förändrats från postal till digital. Idag kan vi utan problem hantera över order per företag och dag. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bedriva distanshandel i 14 olika länder och vi expanderar ständigt till nya marknader med våra framgångsrika kunder, som nu även har gått utanför Europa och finns i USA. Vår mångåriga erfarenhet har resulterat i en både bred och djup verksamhetskompetens i hur man använder IT-stöd för att nå effektivitetsvinster. Vi knyter ihop e-handel, fysiska butiker, abonnemang och kundklubbar. Säkerställer allt från inköp och lagerhållning till leverans och betalning.»» Pulsen har försäljning, distribution, returer och expansion i ryggraden.»» Vi har varit med och format dagens e-handel.»» Nordens största e-handelsföretag finns på kundlistan.»» Pulsen är ledande på affärssystem för flerkanalig konsumenthandel.»» Prissättning sker efter verksamhetens storlek för att stimulera expansion.»» Vi har strategiska rådgivare med mångårig, internationell erfarenhet. TJÄNSTER FÖR HANDEL AFFÄRSSYSTEM HARMONEY AFFÄRSSYSTEM OPTIMA KONSULTTJÄNSTER AVANCERAD SERVERDRIFT E-HANDELSPLATTFORM/ WEBSHOP 10 PULSEN 2014

11 PULSEN FRIGÖR RESURSER FÖR UTVECKLING AV KUNDENS VERKSAMHET Pulsen har både kompetens och kapacitet för ta ansvar för kundens IT-drift och affärskritiska standardsystem. Vi har utarbetade metoder och rutiner som gör att vi snabbt sätter oss in i kundens verksamhet till exakt den nivå som gör att vi kan skapa en effektiv leverans som ger kunden trygghet i vardagen. Sedan många år sköter vi IT-produktionen för mängder av företag och organisationer, både i Sverige och internationellt. Den erfarenheten gör att vi har stor förståelse för de processer som berör outsourcing av affärskritiska system. När verksamheten förändras hänger vi med och flyttar fram IT-stödets positioner. Det hela blir snabbt en positiv spiral. Vårt största fokus ligger på Lawsons M3 (Movex), Microsoft Dynamics, IBS Enterprise (ASW) och andra affärskritiska system. Vi verkar främst inom Intel/ Windows, IBM Power och IBM Mainframe.»» Pulsen har både kompetens och kapacitet att ta ansvar för affärskritiska standardsystem och frigöra oanade resurser.»» Pulsen erbjuder en helhet med serverdrift och applikationsdrift som gör att våra kunder kan fokusera på att utveckla sin verksamhet istället för att förvalta den.»» Vi har fokus på affärskritiska standardsystem som ger större trygghet och tillförlitlighet men anpassar erbjudandet till att passa varje specifik kund.»» Vi gör stora investeringar i säkerhet, infrastruktur och har ständig 24-timmarsbevakning året om.»» Pulsens driftstjänster erbjuder en stor grad av flexibilitet så att kunden endast behöver betala för vad som faktiskt utnyttjas. TJÄNSTER FÖR DRIFTSTJÄNSTER SERVERDRIFT KOMMUNIKATION APPLIKATIONSDRIFT SERVICE DESK INTEGRATION 11 PULSEN 2014

12 PEDAB GROUP AB ÄR SPECIALISTER PÅ ATT SKAPA MERVÄRDE Pedab Group AB är moderbolag för ett antal dotterbolag med distributörsverksamhet som inriktning. Målet är att bli den affärsdrivande specialisten. Pedab skapar lönsamhet och affärsmöjligheter åt leverantörer och partner med marknadsledande specialistkompetens inom tjänster samt utvalda hård- och mjukvaror. Pedab är en nischdistributör med spetskompetens som erbjuder sina leverantörer och partner unik produktexpertis, teknisk support, marknadsföringsprogram och finansiella tjänster. Genom att introducera partner på nya marknader med nya lösningar och genom att erbjuda högre kompetens än konkurrenterna hjälper Pedab leverantörer och partner att växa och bli mer lönsamma. Pedab består av 90-talet medarbetare med kontor i Stockholm, Borås, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo som alla fokuserar på att uppfylla löftet att hitta leverantörers och partners nästa affär varje dag. Pedab Hardware Under affärsområdet Hardware erbjuder Pedab distribution och tilläggstjänster av IBMs och Lenovos produkter. I Sverige har Pedab det bredaste produktsortimentet från dessa två leverantörer. Pedab har byggt upp ett professionellt konfigurationscenter. Där sker installation av mjukvara och hårdvara enligt kundernas önskemål. Teknisk support erbjuds både före och efter avtalad affär. Lagret finns i Sverige. Marknaderna är Sverige, Danmark, Finland och Norge. Pedab erbjuder en optimal logistik och varulagerhantering och hjälper sina samarbetspartner med tidsstyrda leveranser till slutkund, från planläggning av leveranskapacitet i fabrik till lagerhållning. Den del av Pedab Sweden som arbetar med hårdvara är ISO 9001:2000 kvalitetscertifierad och ISO miljöcertifierad. I dag sker en fullständig sortering av allt material liksom återanvändning i så stor skala som möjligt. I samarbete med återförsäljare har Pedab utvecklat miljöleveranser till slutkund inklusive återtagning av gammalt uttjänt "dataskrot". Pedab Software Under affärsområdet Software finns två kompletterande erbjudanden. Dessa är IBM Software (Sverige, Finland, Danmark och Norge) och Security Software (Sverige, Norge, Finland och Danmark). IBM Software består i dag av fem olika varumärken: Information Management Lotus Rational Tivoli WebSphere 12 PULSEN 2014

13 Security Software erbjuder följande varumärken: Symantec (endast i Norge, Danmark och Finland) IBM Internet Security Systems (ISS) (endast i Sverige, Danmark, Finland och Norge) Novell (endast i Sverige) Gwawa Centrify Netasq Partnerstöd Pedab utvecklar metoder för stöd i alla skeden av en affär före, under och efter allt för att kunden skall känna optimal trygghet och nå ett så lyckat resultat som möjligt. Pedabs partner får ta del av lösningar utan att de själva behöver utveckla dem. Pedab finns till hands i alla faser, från affärsplanering till licensavtal. Med unik produktexpertis, teknisk support, marknadsföringsprogram och finansiella tjänster är Pedab en nischdistributör med spetskompetens. Pedab Finance Genom erbjudandet Finance kan Pedabs partner erbjuda finansieringslösningar till sina slutkunder, både för hård- och mjukvara men även för de tjänster som Pedab erbjuder. En viktig komponent som erbjuds tillsammans med finansiering är försäkring av kundens IT-utrustning. 13 PULSEN 2014

14 Fastighet PULSEN KONFERENS SKAPAR POSITIVA MÖTEN Pulsen Konferens AB har fortsatt framgång med gott resultat. Verksamheten bedrivs i ljusa, spännande lokaler för konferens, kundträffar, minimässor, informationsmöten, m.m. för upp till 700 personer samtidigt. Vi erbjuder en fräsch, modern miljö med all den senaste tekniken för mötet, kickoffen, jubileumsfesten, etc. Sedan 2002 har företag och privatpersoner genomfört sina arrangemang hos oss. Vi sätter samman konferenspaket efter kundens behov från ett enkelt frukostmöte till heldagspaket med underhållning. Vi håller till i en helrenoverad magasinsbyggnad, som byggdes år 1922 med en tillbyggnad år Ljusinsläpp från lanterniner i tak har gjort att en mörk lokal blivit ljus och vacker. Tillbyggnaden har blivit ett charmfullt konferenscenter, med nio moderna konferenslokaler av olika slag: En större föreläsningssal som rymmer 400 personer, en gradängsal som rymmer ca 150 personer samt konferenssalar av olika storlekar. Dessa kan möbleras efter behov av grupper från sex till cirka hundra personer, antingen i U-, skol- eller biosittning. Vi skapar god mat I den äldre delen av fastigheten har restaurang Astern sin verksamhet. Byggnaden är pietetsfullt renoverad, och man kan känna historien genom den extraordinära lokalhöjden, trä-pelarna från golv till tak och oxögonens ljusinsläpp i taknivå. Ett bomullsmagasin som fått en helt ny inriktning. Restaurang Astern är en del av Pulsen Konferens och erbjuder lunchservering, à la carte, möjlighet att boka klubbrum för avskilda affärsluncher samt kvälls - arrangemang för företag och privata tillställningar. Vårt Café är ett mycket trevligt komplement till konferensverksamheten och arrangemang av olika slag. Restaurang Astern och Pulsen Konferens har under året godkänts som KRAVcertifierad restaurang, nivå 1. Det innebär att minst 25 % av alla råvaruinköp, eller minst femton basråvaror som används, skall vara KRAV-märkta och/ eller ekologiska. Certifieringen som är den första i sitt slag i Borås har mottagits mycket väl av både gäster och personal. 14 PULSEN 2014

15 Fastighet 15 PULSEN 2014

16 Fastighet VI FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR CA M 2 LOKALYTOR PÅ FEM OLIKA ORTER Inriktningen med vårt fastighetsinnehav är att skapa spännande och kreativa miljöer, som medverkar till att bygga bra affärsrelationer mellan oss och våra kunder/leverantörer. Astern, Borås BORÅS Pulsen Fastighets AB initierades genom köpet av kvarteret Blåklinten från Eiser AB år 1983 i Borås. Eiser var på den tiden den textila delen från uppdelningen av AB Sveriges Förenade Trikåfabriker. På sin tid en av Sveriges största TEKO-koncerner. Storhetstiden var på och 1960-talen. Det var tre stora fastigheter med en yta av cirka m 2 som förvärvades. År 1997 kompletterade vi beståndet i Borås genom förvärv av kvarteret Asterns byggnader på andra sidan riksväg 40. Genom byggandet av den glasade förbindelsegången över riksväg 40 den 26 augusti 2001 återställde vi samhörigheten av kvarteren från Eisertiden. I Borås hyrs en del av kontorslokalerna ut till externa hyresgäster som SEB, PwC, Previa, Storel, Revisionsgruppen med flera. Under det senaste året har nya hyresgäster flyttat in som bl.a. Releasy samt advokatbyrån Gärde Wesslau, men det finns fortfarande några attraktiva lokaler lediga för ytterligare företag. Blåklinten, Borås BERGSHAMRA, SOLNA Pulsens fastighet i Bergshamra har en gång tillhört Marinen, med strategiskt och vackert läge vid Brunnsviken norr om Stockholm. I dag är det kontor för Pulsens verksamheter i Stockholm. Vissa delar av fastigheten hyrs ut till externa hyresgäster. På den stora tomten finns goda möjligheter till utbyggnad. Fastigheten köptes av Pulsen år Bergshamra, Solna 16 PULSEN 2014

17 Fastighet HJÄLTEVAD Fastigheten, som ligger i det lilla samhället Hjältevad (ca 350 inv.) invid sjön Hjälten, mellan Eksjö och Hultsfred i Småland, består av tre huskroppar och är på drygt m 2 lokalytor. Fastigheten är fullt utnyttjad av egen verksamhet och köptes av Pulsen i december HULTSFRED I Hultsfred ligger en fastighet som tidigare var en del av Hjältevadshus. Den består av två huskroppar på drygt m 2. Till dessa finns två kalllager på ca m 2. Fastigheten är delvis uthyrd till Swedspan, ett dotterbolag till IKEA, som under året utökat sina lokaler. Under förra året flyttade VRS Virgin Rubber Substitut in, vilket innebär att endast kallagren och ett modernt personalutrymme med kontor finns tillgängligt för ytterligare hyresgäster. Fastigheten köptes av Pulsen i december HÄSSLEHOLM Den största sammanhängande fastigheten, som ingick i förvärvet av Hjältevadshus, ligger i Hässleholm och är på drygt m 2. Här finns även kalllager på ca m 2. Läget är centralt med bra anslutningar till riksvägen mellan Helsingborg och Kristianstad. Lokalytorna är fullt anpassade för industri och lager, med traverser och en takhöjd på 6 meter samt en mindre del kontorsytor. Fastigheten köptes av Pulsen i december 2011 och är ledig för uthyrning till externa hyresgäster. Hjältevad Hultsfred De tre industrifastigheterna ovan ingick i Pulsens förvärv av Hjältevadshus. Hässleholm 17 PULSEN 2014

18 PULSEN INVESTERAR I FONDER OCH FÖRETAG UTANFÖR KÄRNVERKSAMHETEN För att få en bra hantering av våra externa investeringar har vi Pulsen Förvaltning AB, där vi samlar riskkapitalfonder och BRAW Invest AB för våra investeringar i andra företag. Våren 2005 tog vi ett beslut att satsa kapital i en riskkapitalfond med en del i fastigheten som säkerhet. Den verksamheten har vuxit och är samlad i Pulsen Förvaltning AB. I dag har vi investerat i tre olika riskkapitalbolag, i deras olika fonder. Det har varit en mycket intressant och spännande resa att följa fondföretagen under en tidsperiod av tre till sju år. Det är således långsiktiga investeringar som hittills gett god utdelning. BRAW Invest AB BRAW Invest AB har vi bildat för att samla de företag som vi har gjort direktinvesteringar i. Vi har gjort tre direktinvesteringar med olika ägarandelar. De tre bolagen presenteras kortfattat nedan och på nästa sida. I två av företagen finns i förlängningen kopplingar till vår kärnverksamhet. I företagen Releasy AB och Hjältevadshus AB är vi majoritetsägare. 21 GRAMS EN ENKLARE, BILLIGARE POST 21 Grams hjälper företag på avreglerade postmarknader till en lägre portokostnad och enklare postadministration genom att ta över kundens postprocess. I dag är hela den europeiska postmarknaden avreglerad. Det betyder att konkurrensen är fri på postdistribution. Därmed ökar möjligheterna för postköparna men också komplexiteten. 21 Grams hjälper kunder till ett enklare, billigare porto. Sverige var först ut i världen att avreglera postdistribution Grams var också först ut i världen med matematisk portooptimering Av den totala svenska brevmängden på ca 3 miljarder försändelser går ca hälften av försändelserna genom 21 Grams produkter. Läs mer på 21grams.se RELEASY KUNDSERVICE MED MODERNA METODER Releasy är en kundserviceleverantör med lång erfarenhet, som har varit etablerad i Linköping sedan I dag finns ytterligare två produktionsorter, Borås och Borlänge. Inriktningen är att erbjuda tjänster inom både kundservice (Kundtjänst) och försäljning (Telemarketing). Releasys kunder är stora, välkända företag inom en rad branscher, såsom telekom, energi, media, resor, bank, m.fl. och driver utvecklingen i branschen, med fokus både på kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kundkontakt. Releasy höjer kundens kundservice och erbjuder bl.a. moderna kontaktformer som chat, callback, automatiska och sms. Läs mer på releasy.se 18 PULSEN 2014

19 På hjaltevadshus.se kan man läsa mer om Hjältevadshus och ta del av olika husmodeller. HJÄLTEVADSHUS TORRT, SÄKERT OCH ENERGISMART Hjältevadshus levererar säkra och energismarta hus med hög standard och till fast pris. Vi vänder oss till såväl slutkunder på småhusmarknaden som till professionella kunder med behov av kedje- och radhus. Det tar bara 20 veckor från beställning till inflyttning. Detta ger kunderna stor trygghet när en av livets största affärer skall genomföras. Vi bygger kompletta hus med Sveriges säkraste byggmetod. Det innebär att allt byggs i en torr och skyddad inomhusmiljö med full kontroll över hela processen. Ingen fukt. Inget mögel. Kunden får garanterat en genomgående hög kvalitet på hantverket! Priset bestäms från början. Därför uppstår inga överraskningar vid leveransen. Inflyttningsdatum bestäms också från början. Kunden slipper därigenom dubbla boendekostnader och kan enkelt planera för inflyttning. Alla hus har golvvärme och aluminiumklädda fönster som standard. Kunden kan välja kakel och klinkers i badrum och hall samt trägolv och kökslösning med mera ur ett av marknadens bästa tillvalssortiment. Allt för att skapa ett hus som passar kunden bäst. Hjältevadshus sortiment finner man på 19 PULSEN 2014

20 TIO ÅRS ÖVERSIKT Här följer en sammanställning av Pulsenkoncernens resultat de senaste 10 åren. 2013/ / / /11 Försäljning och resultat Försäljning Mkr 1 816, , , ,6 Resultat efter avskrivningar 1) Mkr -16,4-45,0-30,3 21,6 Resultat 2) Mkr 8,7-6,3 2,3 46,1 Finansiell ställning Anläggningstillgångar Mkr 595,9 590,4 485,5 276,2 Omsättningstillgångar Mkr 414,6 471,4 451,2 484,6 Eget kapital Mkr 391,0 386,4 365,1 383,1 Långfristiga skulder Mkr 205,5 300,0 163,0 77,7 Kortfristiga skulder Mkr 391,7 348,3 372,7 286,4 Balansomslutning Mkr 1 010, ,8 936,7 760,8 Soliditet 3) % 38,7 36,4 39,0 50,3 Nyckeltal Avkastning på totalt kapital före skatt 4) % 2,2 0,9 1,6 6,8 Vinstmarginal 5) % 0,5 Neg Neg 2,4 Räntetäckningsgrad 6) ggr 2,1 0,9 1,6 8,7 Antal anställda 7) st ) Resultat efter avskrivningar med tillägg för jämförelsestörande poster. 2) Resultat före dispositioner med tillägg för jämförelsestörande poster. 3) Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Investeringar (Mkr) Soliditet (%) Byggnader/mark Inventarier/programvaror 2004/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /14 20 PULSEN 2014

21 2009/ / / / / / , , , ,2 994,5 911,1 0,9 58,3 41,6 35,3 38,5 28,2 106,8 60,5 69,6 71,3 61,3 28,1 277,2 266,4 254,5 232,7 254,8 199,1 420,0 327,1 374,2 310,9 249,6 232,2 365,0 278,9 275,1 240,6 205,2 169,2 78,5 72,4 69,2 96,1 102,1 65,6 240,0 225,1 267,1 192,5 183,4 196,5 697,2 593,5 628,7 543,6 504,4 431,3 52,4 46,8 43,8 44,3 40,7 39,2 16,9 10,5 12,8 14,4 13,9 7,0 1,1 7,2 4,8 4,8 5,7 4,9 42,9 16,5 14,7 17,6 18,0 17, ) Resultat före dispositioner med tillägg för kostnadsräntor och avskrivningar goodwill i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 5) Resultat före avskrivningar exklusive minoritetsandel i förhållande till omsättning. 6) Resultat före dispositioner med tillägg för kostnadsräntor och avskrivningar goodwill 7) i förhållande till kostnadsräntor. Genomsnittligt antal anställda under verksamhetsåret. Försäljning (Mkr) Resultat (Mkr) Försäljning per verksamhetsområde / / / / / / / / / /14 1 Pulsen Data 22 % 2 Pedab 58 % 3 Pulsen Fastigheter 2 % 4 Övrig verksamhet 18 % / / / / / / / / / /14 21 PULSEN 2014

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Pulsen AB (org. nr ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Pulsens verksamheter består av Pulsen Data, Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Förvaltning och BRAW Invest. Koncernens verksamhet omfattar försäljning av konsulttjänster, tillämpningsprogram, datorer/datakraft, nätverkstjänster, licenser, finansförvaltning samt fastighetsförvaltning. Utöver kärnverksamheten har koncernens enheter Pulsen Förvaltning och BRAW Invest direktinvesteringar av olika slag. Pulsen AB är koncernmoder och har i stort sett endast intäkter från dotterbolag. Framtida utveckling Vi har alltid varit medvetna om att vi verkat i en bransch med hård konkurrens. Kommande verksamhetsår kommer att förbättras resultatmässigt, efter vissa omstruktureringar under året. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 151 Mkr (67 Mkr). Flerårsjämförelse Moderbolaget 2013/ / / / /10 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 68,1 62,1 55,2 62,9 53,9 Medelantal anställda st Koncernen 2013/ / / / /10 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 38,7 36,4 39,0 50,3 52,4 Medelantal anställda st Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas i ny räkning överförs kkr PULSEN 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Sjöfartsverket Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer