Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun"

Transkript

1 Bli en del av Vimmerbys starka varumärke Vimmerby kommun

2 Astrid Lindgren föddes och växte upp i Vimmerby. Här sitter hon vid sin arbetsplats i hemmet på Dalagatan i Stockholm avled Astrid Lindgren 94 år gammal och hon vilar nu på Vimmerby kyrkogård. Foto: Carola Karlsson

3 Småländskt mod, ansvar och fantasi Mod, ansvar och fantasi är Vimmerbys kommuns värdegrund. Den bottnar i Astrid Lindgrens gärning och liv men präglar också det kreativa entreprenörskap och småföretagande som kännetecknar Småland och Vimmerby. Här finns initiativförmåga och mod att våga tänka annorlunda både inom näringslivet och föreningslivet. Det har lett till ett vitalt samhälle med en stark framtidstro. Vimmerby ligger mitt i södra Sverige ett utmärkt strategiskt läge för många företag. Nu erbjuder kommunen tomter på två nya industriområden. I den här broschyren kan du läsa mer om dem och fördelar med att driva företag i Vimmerby. 3

4 Flygbild över Vimmerby Foto: Pontus Andersson

5

6 Finns det fördelar med att vara verksam i en välkänd ort? Absolut! Ditt företag sticker ut med hjälp av varumärket Vimmerby och blir ihågkommet tack vare att det kopplas samman med ortens positiva renommé. Dina kunder och leverantörer placerar dig högre upp i sitt medvetande när de genast kan sätta ditt företag på kartan. 6

7 Vimmerby är en väl uppskattad besöksort med Astrid Lindgrens Värld i täten. Anläggningen har ungefär en halv miljon besökare. Insatser görs för att förlänga säsongen med aktiviteter över hela året. Trenden är positiv och besöksantalet ökar stadigt. Astrid Lindgrens Värld har under de senaste åren investerat drygt 250 miljoner kronor i nya miljöer, servicebyggnader och underhåll av parken och befintliga byggnader. Även investeringar i stugbyn är planerade. Tillväxtverket har valt ut Vimmerby som en destination med potential att utvecklas på den internationella turistmarknaden. Vimmerby delar 60 miljoner i utvecklingsbidrag med Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård och Åre. Det är ett bevis på att Vimmerby är ett av Sveriges bästa destinationsmål för den framtida turismen. Målet är att erbjuda helhetsupplevelser av toppklass. Näringslivet är differentierat. Här finns stora och välkända livsmedelsföretag som AB Åbro Bryggeri, Frödinge Mejeri AB och Arla Foods AB, samt tillverkningsindustrier med pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll AB i spetsen, som är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 anställda. Här finns också gott om sågverk och träindustrier samt medieföretag och tryckeri. 7

8 Flera logistik- och transportföretag är etablerade på orten vilket ger god tillgång till olika transporttjänster. Du kan i regel räkna med en kreativ, trogen och lojal arbetskraft. Vi tar väl hand om dig. Näringslivsenheten och företagslotsarna ger råd och stöd i allehanda frågor, från de lokala till hjälp med EUstöd. Avstånden till beslutsfattarna i kommunen är korta. 8

9 Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Nyköping Linköping Norrköping GÖTEBORG 265 KM VIMMERBY Jönköping Växjö Visby Kalmar Helsingborg Karlskrona MALMÖ 322 KM Du kan erbjuda företagets kunder och leverantörer mervärden som är kopplade till Vimmerby som besöksmål. Bjud exempelvis dina besökare på världsunika upplevelser i Astrid Lingrens Näs, barndomshemmet, eller i Astrid Lindgrens Värld. Avbryt konferensen för en puss av Skogens Konung i Virum älgpark eller besök det nya Motocrossmuseet MX World Collection. Möjligheterna till trevliga aktiviteter är många. Det strategiska läget. Götaland har cirka 4,5 miljoner invånare och Vimmerby ligger nästan mitt i. I en radie om 6 mil från Vimmerby finns cirka invånare. Det är ungefär 30 mil till såväl Malmö som Stockholm och Göteborg. Du når Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö på mindre än två timmars bilresa. Här finns plats för nyetableringar eller expansion av befintliga företag till förmånliga fastighetspriser. De nya industriområdena är flexibla och tomterna kan anpassas efter behoven. Vill ditt företag inte bygga nytt så kan näringslivsenheten och företagslotsarna hjälpa till att inventera lediga lokaler som passar din verksamhet. 9

10 Tomter för handel och industri m 2 industrimark ledig för din verksamhet Vimmerby kommun har projekterat två nya områden med tomter för handel och industri. Krönsmon utmed riksväg 23/34 strax norr om Vimmerby består av m 2. Tomterna lämpar sig för exempelvis tillverkningsindustrier eller logistikföretag. Exponeringsmöjligheterna mot vägen, där det passerar * fordon/dygn är mycket goda. Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din verksamhet här. Ceos ligger intill centrum och yttre ring. Här finns m 2 industritomt som lämpar sig för lättare industri och handel. I närområdet finns bilhandel, bygghandel, försäljning av jordbruksmaskiner, belysningsindustri, pallindustri, veterinärstation med mera. Ceos ligger på gångavstånd från centrum. Här har även Vimmerby IF sin nya anläggning med konstgräsplan, bollhall och klubblokaler. * Årsmedelvärde för riksväg 23/34. 10

11 Rv 23/34 Linköping, Stockholm Krönsmon Ceos Rv 40 Västervik Lantmäteriet 2015 Rv 40 Jönköping, Göteborg Rv 23/34 Kalmar, Växjö 11

12 Krönsmon m 2 industrimark Ny gång- och cykelväg. Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Tomterna går att anpassa efter verksamhetens behov. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Illustration: Leif Åbjörnsson Lokalgata mot Åbro och Vimmerby (2 km). Upp till 19 nya industritomter á m 2. 12

13 n o r r Anpassa tomten efter er verksamhet. Högt exponeringsvärde intill riksväg 23/34. Linköping Stockholm Anslutning till riksväg 23/34 Rv.23/34 Astrid Lindgrens Värld Vimmerby-Kalmar Växjö-Malmö VIMMERBY 13

14 Anpassa tomten efter er verksamhet. Parkeringsplats för 280 bilar. Intill fotbollsplanen Ceosvallen. Ceos m 2 industrimark Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Ceos ligger nära centrum och lämpar sig främst för handel och lättare industri. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Elnät är förberett, fjärrvärme är framdragen till närliggande Bolagsgatan med möjlighet att ansluta Ceos fastigheter. Kanalisation för fiber finns. Illustration: Leif Åbjörnsson 14

15 Befintliga industrier och affärslokaler i området. n o r r I nära anslutning till riksvägarna 40 och 23/34. VIMMERBY Rv.40 Arla 15

16 Vimmerby kommun upplåter fastigheterna till försäljning eller med tomträtt Om tomträtt: Tomträtt kan endast upplåtas av det allmänna (stat, kommun, men även vissa stiftelser) och den innebär en upplåtelse av mark på i princip evig tid. En tomträtt innebär att man hyr mark från det allmänna och tomträttshavaren behöver inte köpa fastigheten. En köpare av ett hus med tomträtt äger inte marken som huset står på, utan betalar en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden motsvarar taxeringsvärdet för marken, vilket innebär att i takt med att markvärdet stiger kan även avgälden öka i olika periodiska intervall. Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen som en räntekostnad. En tomträttshavare likställs ofta med en ägare, och han har möjlighet att upplåta panträtt, överlåta tomträtten samt att hyra ut den om han så vill, han kan, så att säga, fritt disponera över tomträtten. Dispositionen innebär att det vanligtvis inte är några problem med att belåna en tomträtt hos en bank, och värderingen sker efter samma riktlinjer som värdering vid fastighetsköp. Källa: Lag 24.se 16

17 17

18 Företagare berättar om hur det fungerar att driva företag i Vimmerby kommun En tydlig framtidsvision och satsning som gör det attraktivt att driva företag i kommunen. Ett differentierat näringsliv och en mycket bra handelsplats. Ett gott samarbete och lojalitet företagarna emellan och en positiv anda. Det är några av de fördelar som kommer fram när Vimmerby kommuns företagare får säga sitt. 18

19 Amir Lotfi har en bakgrund som vice koncernchef för produktionsfrågor i Kongskildekoncernen innan han köpte Svetsman i Vimmerby Förutom företagsstruktur, lönsamhet och andra givna parametrar som man granskar vid ett förvärv, tittade jag också på lokaliseringen. Det tog inte lång tid att upptäcka att Vimmerby har ett bra företagsklimat och för Svetsmans del fanns en portfölj med befintliga kunder i närregionen med potential att växa. Utöver det fanns här personal med kompetens, arbetsvilja och arbetsmoral, som är viktigt för att företaget ska kunna utvecklas. Vi har ökat omsättningen med nästan 50 procent och ökat antalet medarbetare sedan köpet. Jag har haft förmånen att möta ett antal nyckelpersoner inom kommunen och har bara väl att säga om dem. De tar sig tid att sätta sig in i vår verksamhet och lyssnar till oss, vilket är mycket positivt. Jag trivs med företagsklimatet här och är glad att jag köpte Svetsman i Vimmerby. Det var mitt första steg i bildandet av Amlo Group AB och företaget betyder mycket för mig. Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för ny etableringar. Det är väldigt viktigt att visa för alla aktiva att man investerar. Det skapar framtidstro. Amir Lotfi, vd och ägare Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för nyetableringar. 19

20 Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Jag köpte Vimmerby Stadshotell 2007 och intilliggande Hotell Carl IX Vimmerby är ett nav och en knutpunkt i regionen och har god potential med ett stort upptagningsområde från grannkommunerna. Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Större delen av året är vår verksamhet inriktad mot att vara ett modernt affärshotell med hög klass och en lekfullt historisk och umgängesvänlig atmosfär. Sommarsäsongen domineras av turismen. Våra erfarenheter av kommunens tjänstemän är överlag goda. Attityden har varit tillmötesgående, exempelvis i samband med olika byggprojekt som vi genomfört. Joakim Carlqvist, ägare Vimmerby Stads hotell, på bilden tillsammans med hustrun Fredrica. 20

21 Vimmerby har ett differentierat näringsliv. Zobra är belysningsföretaget som köpte hela Tallholmens industriområde och flyttade verksamheten till Vimmerby Något år senare förvärvade de norska Noral AB, som tillverkar utomhusarmaturer, och flyttade även den tillverkningen till Vimmerby. Vi köpte industriområdet för att försäkra oss om framtida expansionsmöjligheter. Det hade även bra och generösa lokaliteter och god logistik. Våra närmsta grannar är transportföretag, EB Logistik och Poståkeriet. Vimmerby har ett differentierat näringsliv och på den mindre orten har vi fördelen av att det är enkelt att lära känna varandra och vi kan hjälpas åt när det är möjligt. Även kontaktvägarna till beslutsfattarna och kommunens tjänstemän är korta och enkla. Man får snabbt den support man behöver. Idag är vi 65 anställda på Zobra, samt inhyrd personal. Det har inte varit några problem att rekrytera produktionspersonal. Michael Engstrand, vd Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. För oss var det naturligt att etablera en butik i Vimmerby när rätt lokal erbjöds. Butiken har varit mycket framgångsrik och Vimmerby borna har uppskattat vår idé om att överraska kunden med ett oslagbart lågpriserbjudande. I oktober 2014 kunde vi därför utöka butiks ytan till nästan det dubbla. Johan Sjöhagra, vd Ö&B Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. 21

22 Jag blev platschef för GDL Transport AB i Vimmerby 2013 och har tidigare varit på DHL i Oskarshamn samt Södra Skogsägarna. Vimmerby var ett medvetet val för mig och anledningen var att jag tycker att regionen är intressant med en utvecklad entreprenörsanda och många små och medelstora företag. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. Här finns enorma möjligheter för etableringar rent logistiskt och de nya industriområdena har bra anslutningar till riksvägarna 23/34 och 40. De erbjuder stora ytor med möjlighet till expansion. Mina kontakter med kommunens företrädare har enbart varit positiva. Vi har en väldigt god dialog, både med politikerna och näringslivsenheten. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Magnus Krantz, platschef GDL Transport AB i Vimmerby. Pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 sysselsatta i Södra Vi och ytterligare cirka 340 i Tjeckien. Under 2014 investerade Ljunghäll cirka 95 miljoner kronor i nya maskiner och teknik. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Jag har en väldigt bra dialog med kommunens företrädare, såväl kommunalrådet som näringslivschefen. Det är korta kontaktvägar och snabba svar. De nya industri områdena har bra lägen nära fjärrvärme och stadens befolkning. Det borde vara förhållandevis lätt att rekrytera. Hans Linnér, vd Metallfabriken Ljunghäll AB. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. 22

23 Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision och utvecklat strategier och satt upp mål för att nå visionen. Att det finns en stark framtidstro är viktigt och inspirerande både för företagen och för invånarna. Staden har många bilföretag och även om vi är konkurrenter så bidrar mångfalden av nybilsmärken till attraktionskraften och tillsammans lockar vi bilköpare till Vimmerby. Turistsäsongen innebär att vi får in något fler uppdrag till verkstaden, men den påverkar däremot inte nybilsförsäljningen något nämnvärt. I Vimmerby kommun finns ett mycket väl fungerande föreningsliv både inom idrott och kultur. Det betyder mycket för att yngre familjer ska vilja stanna kvar eller flytta tillbaka efter utbildning på annan ort. För oss är föreningslivet också en viktig kontaktyta där vi skapar relationer och syns i positiva sammanhang. För affärerna är det en fördel med det lilla formatet som Vimmerby har. Man känner igen de flesta i stan och kontaktvägarna till beslutsfattarna är korta. Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision. Johan Hoffstedt, divisionschef Holmgrens Bil 23

24 Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet med närhet till många mjölkbönder, våra leverantörer. Jag är mycket nöjd med samarbetet med kommunens företrädare. De är lyhörda för våra behov och de är duktiga på att informera. Det har inte heller varit svårt att rekrytera när det har behövts. Vi har också ett gott samarbete med Vimmerby Energi & Miljö, som tar hand om vårt spillvatten samt levererar hetvatten till vår produktion. Jag har bara gott att säga om Vimmerby. Tom Andersen, anläggningschef Arla Foods torrmjölksfabrik. Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet. 24

25 Vi har två tydliga säsonger: högsäsongen under sommaren samt övrig tid. Turismen till Astrid Lindgrens Värld och evenemang som Bullerby Cup och Semesterracet betyder mycket för oss. Deras positiva utveckling smittar till all övrig handel. Under de lugnare delarna av året ges vi möjlighet till reflexion, utbildning, förbättringar, projekt och strategier som rustar oss för framtiden. Det är skönt att få den tiden i vardagen. Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna som gärna uppstår, trots att vi driver en förhållandevis stor butik. Det kan vara svårare att uppnå i en motsvarande butik i en större stad. I samband med en om- och tillbyggnad hade vi kontakt med kommunens företrädare och det fungerade alldeles utmärkt. Det är ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan. Per Lindqvist, ICA Kvantum Vimmerby Att det finns ett differentierat näringsliv med handel, livsmedelsindustri, turism, gjuterier, skogs- och träindustrier, för att nämna några, gör att orten inte är så känslig för konjunktursvängningarna. Det är alltid något företag som går bra och expanderar. Det gynnar bland annat vårt byggföretag. Även kommunen och landstinget är stora kunder som satsar. Det är också ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan och vi anlitar varandra i mån av tillgång. Vi har ett mycket gott samarbete med kommunens företrädare, såväl kommunalråd som tjänstemännen på alla enheter som vi har kontakt med. Jag gillar småstaden. Här är enkelt att bo och verka. Pär Holmstrand, vd Byggklason AB Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna. 25

26 Åbro Bryggeri är ett av de äldsta företagen i Vimmerby kommun, grundat redan 1856 och familjeägt sedan Företaget har drygt 200 anställda. Under perioden 2012 till 2014 har Åbro investerat runt 300 till 400 miljoner kronor, bl.a. i en tillbyggnad med ny tapphall och Skandinaviens största tappmaskin. Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby, säger Henrik Dunge, vd på Åbro Bryggeri. Henrik Dunge ser ett stort värde i de investeringar som nyligen gjorts i Vimmerby för miljön och för klimatkompensation, vilket är i linje med bryggeriets hållbarhetsarbete och resurshushållning. Det är positivt att Vimmerby har satsat på ett nytt kraftvärmeverk. Det ger en grundförutsättning för ny industri. Det gör också att Åbro Bryggeri blir helt oberoende av fossilt bränsle, eftersom vi nu övergår från olja till ånga i vår kraft försörjning till brygghuset. Henrik Dunge, vd AB Åbro Bryggeri Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby. 26

27 Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Finnveden Lastvagnar, Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, byggde en ny serviceanläggning för lastbilar i Vimmerby Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Riksvägarna 23/34 och 40 korsar varandra strax utanför staden och många lastbilar passerar platsen. Här finns med andra ord potential och det är lätt för våra kunder att nå oss. Såväl kommunalrådet som kommunens tjänstemän var mycket positivt inställda och tjänstvilliga. Det märktes att de var intresserade av att vi skulle etablera oss i Vimmerby. Vi har verksamhet på 18 orter, så jag har lite att jämföra med. Anläggningen som vi byggde är på m 2 med expansionsmöjligheter och den ligger bra till invid bilprovningen. Satsningen har slagit väl ut och vi är jättenöjda. Personalstyrkan är dubblad sedan starten och är nu uppe i 12 personer i Vimmerby. Det har inte heller varit svårt att rekrytera rätt kompetens. Torbjörn Strand, dåvarande vd, nuvarande marknadschef. 27

28 Magnus Frodig och sambon Maria Carlsson har byggt två nya attraktioner i Vimmerby som båda öppnade under Det är leklandet Kalles Lek & Lattjo samt motocrossmuseet MX World Collection. Vi såg behovet både av leklandet för de yngre och motormuseet som ger något att göra för de som är lite äldre. Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. Vi har haft ett mycket gott och positivt samarbete med kommunen under etableringen och byggnationen och vi fick snabbt den hjälp vi behövde. Det handlade t.ex. om trafik- och parkeringslösningar som löstes på ett smidigt sätt. Kommunen har varit mycket tillmötesgående. Det nya industriområdet Krönsmon har fördelar av att ligga i utkanten av stan med bra anslutningar till riksväg 34 åt alla håll. Särskilt för företag med mycket tung trafik. Magnus Frodig Magnus Frodig 28

29 Maria Carlsson Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. 29

30 30

31 Handel byggde staden Vimmerby har varit befolkad sedan yngre stenåldern. Redan under medeltiden var Vimmerby en knutpunkt där handelsvägar möttes. Vimmerby fick stadssigill 1350, som Gustav Vasa fräckt nog drog in Men Vimmerby borna är envisa och kämpade för att få tillbaka stadsrättigheterna och Kung Karl IX gick dem till mötes Idag präglas handeln i Vimmerby bland annat av en stark bilhandel, en omfattande bygghandel, handel med jordbruks- och parkmaskiner, handelsträdgårdar och blomsterbutiker och ett rikt utbud av bättre antik- och secondhandbutiker. Detta är nischer som drar besökare från andra orter till Vimmerby. Turismen blir en allt viktigare motor för kommunens näringsliv med Astrid Lindgrens Värld som nav omsatte turismen i Vimmerby 434 miljoner kronor. Nya etableringar som leklandet Kalles Lek och Lattjo och motocrossmuseet MX World Collection samt Trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs i täten visar på en stark framtidstro i branschen. Vimmerby kommun har invånare, varav bor i staden. 31

32 Vilka är vinsterna för mig och min familj om vi väljer att bo i Vimmerby? Här kan hela familjen leva ett enkelt och rikt liv till en låg kostnad. Det aktiva föreningslivet innebär ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och kultur. Korta avstånd till såväl service som natur, inga p-avgifter och sällan några köer bidrar till minskad stress och ökat välmående. Årliga idrottsevenemang sätter Vimmerby på kartan: Bullerby Cup en av landets största fotbollsturneringar med 200 lag för åriga pojkar och flickor. Semesterracet en av Nordens största folkracetävlingar med 550 förare och över åskådare. Lilla Gubben Cup stor hopptävling för ponnyer och ridhäst med drygt 650 starter. 32

33 Bostadspriserna är jämförelsevis låga och du får mycket bostad för pengarna. Föreningslivet är brett både inom idrott och kultur, utbudet av aktiviteter är stort och du slipper köa för att komma med. Genom nätverken för företagare samt övriga föreningar kommer du snabbt in i det sociala livet. Naturen är idylliskt vacker med ängar, skogar, sjöar tillgängligt inpå knuten och skärgården bara en halvtimma bort. Vimmerby är en lugn och trygg ort att växa upp och bo i. Du slipper p-avgifter och parkerar gratis i hela stan. Det är sällan köer i butikerna eller i trafiken. De geografiska avstånden är korta. Du kan cykla eller promenera till det mesta i stan. Skolan har höga ambitioner och satsar på att bli bland de bästa i landet. Här finns gott om möjligheter till sommarjobb och en chans att komma in på arbetsmarknaden för ungdomarna. 33

34 34 Välkommen att bli en del av Vimmerbys starka varumärke!

35 Har du några frågor? Kontakta oss på näringslivsenheten Carina Östh Näringslivsutvecklare Direkt: Patrik Kinnbom Näringslivschef Direkt: På bilden till vänster: Micael Glennfalk, kommunalråd Carina Östh, näringslivsutvecklare Helen Nilsson, kommunalråd Patrik Kinnbom, näringslivschef

36 Etablera ditt företag mitt i södra Sverige Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Foto: Örjan Karlsson. Tryck: Printfabriken 2015 Nyköping GÖTEBORG 265 KM Linköping Norrköping VIMMERBY Jönköping Växjö Visby MALMÖ 322 KM Helsingborg Karlskrona Kalmar Vimmerby kommun Stadshuset Vimmerby

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011 Karlskrona, 24 november Finalist: Patrik Dahlberg och Peter Iburg Fresh AB Ort: Gemla Telefonnummer: 0470-70 77 00 Organisationsnummer: 556140-4749

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten arbetar för dig som är eller vill bli företagare. Genom att fungera som vägledare och stöd vill vi underlätta ditt företagande. Vi bidrar också

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Finnvedens Lastvagnar samlar sitt begagnatutbud i Värnamo

Finnvedens Lastvagnar samlar sitt begagnatutbud i Värnamo en informationstidning Från Finnvedens lastvagnar våren 2009 BEGAGNADE VOLVOLASTBILAR - ALLTID ETT SÄKERT KÖP Finnvedens Lastvagnar samlar sitt begagnatutbud i Värnamo Generösa Garantier även på utvalda

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Hemligheten är att välja rätt plats

Hemligheten är att välja rätt plats Hemligheten är att välja rätt plats För framgångsrikt företagande och tid för livet ETABLERA I SÖDERHAMN ETT SAMARBETE MELLAN SÖDERHAMNS KOMMUN OCH FASTIGHETSÄGARNA 3 För oss är du alltid VIP Som företagare

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING

LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING LAGER/INDUSTRI, INDUSTRIGATAN 18, JÖNKÖPING STOR LAGER/INDUSTRI- LOKAL PÅ CENTRALA LJUNGARUM är finns en enastående möjlighet att hyra en stor yta på attraktiva Ljungarum. Lokalen, om totalt 5 724 kvm,

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

välkommen till VISKADALEN

välkommen till VISKADALEN välkommen till VISKADALEN LEVA OCH Bo i Viskadalen Stilla flyter Viskan längs orterna i Viskadalen Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Tre orter med ett gemensamt kapitel i Svensk industrihistoria och

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson Tillväxtkommuner visar vägen Gunnar Johnson Kommunens roll för tillväxt allt viktigare Globalisering, digitalisering, urbanisering Tjänste- och servicenäringarna växer Mer specialiserad arbetsmarknad Mer

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

En plats att växa på. Närhet människor möjligheter. Etablera företag i Säffle kommun, Värmland

En plats att växa på. Närhet människor möjligheter. Etablera företag i Säffle kommun, Värmland En plats att växa på Närhet människor möjligheter Etablera företag i Säffle kommun, Värmland Underbara Säffle allting finns nära TA DEL AV bra etableringsmiljöer. Här har du lätt att få god kontakt med

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer