Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun"

Transkript

1 Bli en del av Vimmerbys starka varumärke Vimmerby kommun

2 Astrid Lindgren föddes och växte upp i Vimmerby. Här sitter hon vid sin arbetsplats i hemmet på Dalagatan i Stockholm avled Astrid Lindgren 94 år gammal och hon vilar nu på Vimmerby kyrkogård. Foto: Carola Karlsson

3 Småländskt mod, ansvar och fantasi Mod, ansvar och fantasi är Vimmerbys kommuns värdegrund. Den bottnar i Astrid Lindgrens gärning och liv men präglar också det kreativa entreprenörskap och småföretagande som kännetecknar Småland och Vimmerby. Här finns initiativförmåga och mod att våga tänka annorlunda både inom näringslivet och föreningslivet. Det har lett till ett vitalt samhälle med en stark framtidstro. Vimmerby ligger mitt i södra Sverige ett utmärkt strategiskt läge för många företag. Nu erbjuder kommunen tomter på två nya industriområden. I den här broschyren kan du läsa mer om dem och fördelar med att driva företag i Vimmerby. 3

4 Flygbild över Vimmerby Foto: Pontus Andersson

5

6 Finns det fördelar med att vara verksam i en välkänd ort? Absolut! Ditt företag sticker ut med hjälp av varumärket Vimmerby och blir ihågkommet tack vare att det kopplas samman med ortens positiva renommé. Dina kunder och leverantörer placerar dig högre upp i sitt medvetande när de genast kan sätta ditt företag på kartan. 6

7 Vimmerby är en väl uppskattad besöksort med Astrid Lindgrens Värld i täten. Anläggningen har ungefär en halv miljon besökare. Insatser görs för att förlänga säsongen med aktiviteter över hela året. Trenden är positiv och besöksantalet ökar stadigt. Astrid Lindgrens Värld har under de senaste åren investerat drygt 250 miljoner kronor i nya miljöer, servicebyggnader och underhåll av parken och befintliga byggnader. Även investeringar i stugbyn är planerade. Tillväxtverket har valt ut Vimmerby som en destination med potential att utvecklas på den internationella turistmarknaden. Vimmerby delar 60 miljoner i utvecklingsbidrag med Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård och Åre. Det är ett bevis på att Vimmerby är ett av Sveriges bästa destinationsmål för den framtida turismen. Målet är att erbjuda helhetsupplevelser av toppklass. Näringslivet är differentierat. Här finns stora och välkända livsmedelsföretag som AB Åbro Bryggeri, Frödinge Mejeri AB och Arla Foods AB, samt tillverkningsindustrier med pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll AB i spetsen, som är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 anställda. Här finns också gott om sågverk och träindustrier samt medieföretag och tryckeri. 7

8 Flera logistik- och transportföretag är etablerade på orten vilket ger god tillgång till olika transporttjänster. Du kan i regel räkna med en kreativ, trogen och lojal arbetskraft. Vi tar väl hand om dig. Näringslivsenheten och företagslotsarna ger råd och stöd i allehanda frågor, från de lokala till hjälp med EUstöd. Avstånden till beslutsfattarna i kommunen är korta. 8

9 Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Nyköping Linköping Norrköping GÖTEBORG 265 KM VIMMERBY Jönköping Växjö Visby Kalmar Helsingborg Karlskrona MALMÖ 322 KM Du kan erbjuda företagets kunder och leverantörer mervärden som är kopplade till Vimmerby som besöksmål. Bjud exempelvis dina besökare på världsunika upplevelser i Astrid Lingrens Näs, barndomshemmet, eller i Astrid Lindgrens Värld. Avbryt konferensen för en puss av Skogens Konung i Virum älgpark eller besök det nya Motocrossmuseet MX World Collection. Möjligheterna till trevliga aktiviteter är många. Det strategiska läget. Götaland har cirka 4,5 miljoner invånare och Vimmerby ligger nästan mitt i. I en radie om 6 mil från Vimmerby finns cirka invånare. Det är ungefär 30 mil till såväl Malmö som Stockholm och Göteborg. Du når Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö på mindre än två timmars bilresa. Här finns plats för nyetableringar eller expansion av befintliga företag till förmånliga fastighetspriser. De nya industriområdena är flexibla och tomterna kan anpassas efter behoven. Vill ditt företag inte bygga nytt så kan näringslivsenheten och företagslotsarna hjälpa till att inventera lediga lokaler som passar din verksamhet. 9

10 Tomter för handel och industri m 2 industrimark ledig för din verksamhet Vimmerby kommun har projekterat två nya områden med tomter för handel och industri. Krönsmon utmed riksväg 23/34 strax norr om Vimmerby består av m 2. Tomterna lämpar sig för exempelvis tillverkningsindustrier eller logistikföretag. Exponeringsmöjligheterna mot vägen, där det passerar * fordon/dygn är mycket goda. Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din verksamhet här. Ceos ligger intill centrum och yttre ring. Här finns m 2 industritomt som lämpar sig för lättare industri och handel. I närområdet finns bilhandel, bygghandel, försäljning av jordbruksmaskiner, belysningsindustri, pallindustri, veterinärstation med mera. Ceos ligger på gångavstånd från centrum. Här har även Vimmerby IF sin nya anläggning med konstgräsplan, bollhall och klubblokaler. * Årsmedelvärde för riksväg 23/34. 10

11 Rv 23/34 Linköping, Stockholm Krönsmon Ceos Rv 40 Västervik Lantmäteriet 2015 Rv 40 Jönköping, Göteborg Rv 23/34 Kalmar, Växjö 11

12 Krönsmon m 2 industrimark Ny gång- och cykelväg. Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Tomterna går att anpassa efter verksamhetens behov. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Illustration: Leif Åbjörnsson Lokalgata mot Åbro och Vimmerby (2 km). Upp till 19 nya industritomter á m 2. 12

13 n o r r Anpassa tomten efter er verksamhet. Högt exponeringsvärde intill riksväg 23/34. Linköping Stockholm Anslutning till riksväg 23/34 Rv.23/34 Astrid Lindgrens Värld Vimmerby-Kalmar Växjö-Malmö VIMMERBY 13

14 Anpassa tomten efter er verksamhet. Parkeringsplats för 280 bilar. Intill fotbollsplanen Ceosvallen. Ceos m 2 industrimark Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Ceos ligger nära centrum och lämpar sig främst för handel och lättare industri. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Elnät är förberett, fjärrvärme är framdragen till närliggande Bolagsgatan med möjlighet att ansluta Ceos fastigheter. Kanalisation för fiber finns. Illustration: Leif Åbjörnsson 14

15 Befintliga industrier och affärslokaler i området. n o r r I nära anslutning till riksvägarna 40 och 23/34. VIMMERBY Rv.40 Arla 15

16 Vimmerby kommun upplåter fastigheterna till försäljning eller med tomträtt Om tomträtt: Tomträtt kan endast upplåtas av det allmänna (stat, kommun, men även vissa stiftelser) och den innebär en upplåtelse av mark på i princip evig tid. En tomträtt innebär att man hyr mark från det allmänna och tomträttshavaren behöver inte köpa fastigheten. En köpare av ett hus med tomträtt äger inte marken som huset står på, utan betalar en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden motsvarar taxeringsvärdet för marken, vilket innebär att i takt med att markvärdet stiger kan även avgälden öka i olika periodiska intervall. Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen som en räntekostnad. En tomträttshavare likställs ofta med en ägare, och han har möjlighet att upplåta panträtt, överlåta tomträtten samt att hyra ut den om han så vill, han kan, så att säga, fritt disponera över tomträtten. Dispositionen innebär att det vanligtvis inte är några problem med att belåna en tomträtt hos en bank, och värderingen sker efter samma riktlinjer som värdering vid fastighetsköp. Källa: Lag 24.se 16

17 17

18 Företagare berättar om hur det fungerar att driva företag i Vimmerby kommun En tydlig framtidsvision och satsning som gör det attraktivt att driva företag i kommunen. Ett differentierat näringsliv och en mycket bra handelsplats. Ett gott samarbete och lojalitet företagarna emellan och en positiv anda. Det är några av de fördelar som kommer fram när Vimmerby kommuns företagare får säga sitt. 18

19 Amir Lotfi har en bakgrund som vice koncernchef för produktionsfrågor i Kongskildekoncernen innan han köpte Svetsman i Vimmerby Förutom företagsstruktur, lönsamhet och andra givna parametrar som man granskar vid ett förvärv, tittade jag också på lokaliseringen. Det tog inte lång tid att upptäcka att Vimmerby har ett bra företagsklimat och för Svetsmans del fanns en portfölj med befintliga kunder i närregionen med potential att växa. Utöver det fanns här personal med kompetens, arbetsvilja och arbetsmoral, som är viktigt för att företaget ska kunna utvecklas. Vi har ökat omsättningen med nästan 50 procent och ökat antalet medarbetare sedan köpet. Jag har haft förmånen att möta ett antal nyckelpersoner inom kommunen och har bara väl att säga om dem. De tar sig tid att sätta sig in i vår verksamhet och lyssnar till oss, vilket är mycket positivt. Jag trivs med företagsklimatet här och är glad att jag köpte Svetsman i Vimmerby. Det var mitt första steg i bildandet av Amlo Group AB och företaget betyder mycket för mig. Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för ny etableringar. Det är väldigt viktigt att visa för alla aktiva att man investerar. Det skapar framtidstro. Amir Lotfi, vd och ägare Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för nyetableringar. 19

20 Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Jag köpte Vimmerby Stadshotell 2007 och intilliggande Hotell Carl IX Vimmerby är ett nav och en knutpunkt i regionen och har god potential med ett stort upptagningsområde från grannkommunerna. Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Större delen av året är vår verksamhet inriktad mot att vara ett modernt affärshotell med hög klass och en lekfullt historisk och umgängesvänlig atmosfär. Sommarsäsongen domineras av turismen. Våra erfarenheter av kommunens tjänstemän är överlag goda. Attityden har varit tillmötesgående, exempelvis i samband med olika byggprojekt som vi genomfört. Joakim Carlqvist, ägare Vimmerby Stads hotell, på bilden tillsammans med hustrun Fredrica. 20

21 Vimmerby har ett differentierat näringsliv. Zobra är belysningsföretaget som köpte hela Tallholmens industriområde och flyttade verksamheten till Vimmerby Något år senare förvärvade de norska Noral AB, som tillverkar utomhusarmaturer, och flyttade även den tillverkningen till Vimmerby. Vi köpte industriområdet för att försäkra oss om framtida expansionsmöjligheter. Det hade även bra och generösa lokaliteter och god logistik. Våra närmsta grannar är transportföretag, EB Logistik och Poståkeriet. Vimmerby har ett differentierat näringsliv och på den mindre orten har vi fördelen av att det är enkelt att lära känna varandra och vi kan hjälpas åt när det är möjligt. Även kontaktvägarna till beslutsfattarna och kommunens tjänstemän är korta och enkla. Man får snabbt den support man behöver. Idag är vi 65 anställda på Zobra, samt inhyrd personal. Det har inte varit några problem att rekrytera produktionspersonal. Michael Engstrand, vd Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. För oss var det naturligt att etablera en butik i Vimmerby när rätt lokal erbjöds. Butiken har varit mycket framgångsrik och Vimmerby borna har uppskattat vår idé om att överraska kunden med ett oslagbart lågpriserbjudande. I oktober 2014 kunde vi därför utöka butiks ytan till nästan det dubbla. Johan Sjöhagra, vd Ö&B Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. 21

22 Jag blev platschef för GDL Transport AB i Vimmerby 2013 och har tidigare varit på DHL i Oskarshamn samt Södra Skogsägarna. Vimmerby var ett medvetet val för mig och anledningen var att jag tycker att regionen är intressant med en utvecklad entreprenörsanda och många små och medelstora företag. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. Här finns enorma möjligheter för etableringar rent logistiskt och de nya industriområdena har bra anslutningar till riksvägarna 23/34 och 40. De erbjuder stora ytor med möjlighet till expansion. Mina kontakter med kommunens företrädare har enbart varit positiva. Vi har en väldigt god dialog, både med politikerna och näringslivsenheten. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Magnus Krantz, platschef GDL Transport AB i Vimmerby. Pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 sysselsatta i Södra Vi och ytterligare cirka 340 i Tjeckien. Under 2014 investerade Ljunghäll cirka 95 miljoner kronor i nya maskiner och teknik. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Jag har en väldigt bra dialog med kommunens företrädare, såväl kommunalrådet som näringslivschefen. Det är korta kontaktvägar och snabba svar. De nya industri områdena har bra lägen nära fjärrvärme och stadens befolkning. Det borde vara förhållandevis lätt att rekrytera. Hans Linnér, vd Metallfabriken Ljunghäll AB. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. 22

23 Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision och utvecklat strategier och satt upp mål för att nå visionen. Att det finns en stark framtidstro är viktigt och inspirerande både för företagen och för invånarna. Staden har många bilföretag och även om vi är konkurrenter så bidrar mångfalden av nybilsmärken till attraktionskraften och tillsammans lockar vi bilköpare till Vimmerby. Turistsäsongen innebär att vi får in något fler uppdrag till verkstaden, men den påverkar däremot inte nybilsförsäljningen något nämnvärt. I Vimmerby kommun finns ett mycket väl fungerande föreningsliv både inom idrott och kultur. Det betyder mycket för att yngre familjer ska vilja stanna kvar eller flytta tillbaka efter utbildning på annan ort. För oss är föreningslivet också en viktig kontaktyta där vi skapar relationer och syns i positiva sammanhang. För affärerna är det en fördel med det lilla formatet som Vimmerby har. Man känner igen de flesta i stan och kontaktvägarna till beslutsfattarna är korta. Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision. Johan Hoffstedt, divisionschef Holmgrens Bil 23

24 Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet med närhet till många mjölkbönder, våra leverantörer. Jag är mycket nöjd med samarbetet med kommunens företrädare. De är lyhörda för våra behov och de är duktiga på att informera. Det har inte heller varit svårt att rekrytera när det har behövts. Vi har också ett gott samarbete med Vimmerby Energi & Miljö, som tar hand om vårt spillvatten samt levererar hetvatten till vår produktion. Jag har bara gott att säga om Vimmerby. Tom Andersen, anläggningschef Arla Foods torrmjölksfabrik. Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet. 24

25 Vi har två tydliga säsonger: högsäsongen under sommaren samt övrig tid. Turismen till Astrid Lindgrens Värld och evenemang som Bullerby Cup och Semesterracet betyder mycket för oss. Deras positiva utveckling smittar till all övrig handel. Under de lugnare delarna av året ges vi möjlighet till reflexion, utbildning, förbättringar, projekt och strategier som rustar oss för framtiden. Det är skönt att få den tiden i vardagen. Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna som gärna uppstår, trots att vi driver en förhållandevis stor butik. Det kan vara svårare att uppnå i en motsvarande butik i en större stad. I samband med en om- och tillbyggnad hade vi kontakt med kommunens företrädare och det fungerade alldeles utmärkt. Det är ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan. Per Lindqvist, ICA Kvantum Vimmerby Att det finns ett differentierat näringsliv med handel, livsmedelsindustri, turism, gjuterier, skogs- och träindustrier, för att nämna några, gör att orten inte är så känslig för konjunktursvängningarna. Det är alltid något företag som går bra och expanderar. Det gynnar bland annat vårt byggföretag. Även kommunen och landstinget är stora kunder som satsar. Det är också ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan och vi anlitar varandra i mån av tillgång. Vi har ett mycket gott samarbete med kommunens företrädare, såväl kommunalråd som tjänstemännen på alla enheter som vi har kontakt med. Jag gillar småstaden. Här är enkelt att bo och verka. Pär Holmstrand, vd Byggklason AB Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna. 25

26 Åbro Bryggeri är ett av de äldsta företagen i Vimmerby kommun, grundat redan 1856 och familjeägt sedan Företaget har drygt 200 anställda. Under perioden 2012 till 2014 har Åbro investerat runt 300 till 400 miljoner kronor, bl.a. i en tillbyggnad med ny tapphall och Skandinaviens största tappmaskin. Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby, säger Henrik Dunge, vd på Åbro Bryggeri. Henrik Dunge ser ett stort värde i de investeringar som nyligen gjorts i Vimmerby för miljön och för klimatkompensation, vilket är i linje med bryggeriets hållbarhetsarbete och resurshushållning. Det är positivt att Vimmerby har satsat på ett nytt kraftvärmeverk. Det ger en grundförutsättning för ny industri. Det gör också att Åbro Bryggeri blir helt oberoende av fossilt bränsle, eftersom vi nu övergår från olja till ånga i vår kraft försörjning till brygghuset. Henrik Dunge, vd AB Åbro Bryggeri Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby. 26

27 Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Finnveden Lastvagnar, Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, byggde en ny serviceanläggning för lastbilar i Vimmerby Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Riksvägarna 23/34 och 40 korsar varandra strax utanför staden och många lastbilar passerar platsen. Här finns med andra ord potential och det är lätt för våra kunder att nå oss. Såväl kommunalrådet som kommunens tjänstemän var mycket positivt inställda och tjänstvilliga. Det märktes att de var intresserade av att vi skulle etablera oss i Vimmerby. Vi har verksamhet på 18 orter, så jag har lite att jämföra med. Anläggningen som vi byggde är på m 2 med expansionsmöjligheter och den ligger bra till invid bilprovningen. Satsningen har slagit väl ut och vi är jättenöjda. Personalstyrkan är dubblad sedan starten och är nu uppe i 12 personer i Vimmerby. Det har inte heller varit svårt att rekrytera rätt kompetens. Torbjörn Strand, dåvarande vd, nuvarande marknadschef. 27

28 Magnus Frodig och sambon Maria Carlsson har byggt två nya attraktioner i Vimmerby som båda öppnade under Det är leklandet Kalles Lek & Lattjo samt motocrossmuseet MX World Collection. Vi såg behovet både av leklandet för de yngre och motormuseet som ger något att göra för de som är lite äldre. Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. Vi har haft ett mycket gott och positivt samarbete med kommunen under etableringen och byggnationen och vi fick snabbt den hjälp vi behövde. Det handlade t.ex. om trafik- och parkeringslösningar som löstes på ett smidigt sätt. Kommunen har varit mycket tillmötesgående. Det nya industriområdet Krönsmon har fördelar av att ligga i utkanten av stan med bra anslutningar till riksväg 34 åt alla håll. Särskilt för företag med mycket tung trafik. Magnus Frodig Magnus Frodig 28

29 Maria Carlsson Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. 29

30 30

31 Handel byggde staden Vimmerby har varit befolkad sedan yngre stenåldern. Redan under medeltiden var Vimmerby en knutpunkt där handelsvägar möttes. Vimmerby fick stadssigill 1350, som Gustav Vasa fräckt nog drog in Men Vimmerby borna är envisa och kämpade för att få tillbaka stadsrättigheterna och Kung Karl IX gick dem till mötes Idag präglas handeln i Vimmerby bland annat av en stark bilhandel, en omfattande bygghandel, handel med jordbruks- och parkmaskiner, handelsträdgårdar och blomsterbutiker och ett rikt utbud av bättre antik- och secondhandbutiker. Detta är nischer som drar besökare från andra orter till Vimmerby. Turismen blir en allt viktigare motor för kommunens näringsliv med Astrid Lindgrens Värld som nav omsatte turismen i Vimmerby 434 miljoner kronor. Nya etableringar som leklandet Kalles Lek och Lattjo och motocrossmuseet MX World Collection samt Trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs i täten visar på en stark framtidstro i branschen. Vimmerby kommun har invånare, varav bor i staden. 31

32 Vilka är vinsterna för mig och min familj om vi väljer att bo i Vimmerby? Här kan hela familjen leva ett enkelt och rikt liv till en låg kostnad. Det aktiva föreningslivet innebär ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och kultur. Korta avstånd till såväl service som natur, inga p-avgifter och sällan några köer bidrar till minskad stress och ökat välmående. Årliga idrottsevenemang sätter Vimmerby på kartan: Bullerby Cup en av landets största fotbollsturneringar med 200 lag för åriga pojkar och flickor. Semesterracet en av Nordens största folkracetävlingar med 550 förare och över åskådare. Lilla Gubben Cup stor hopptävling för ponnyer och ridhäst med drygt 650 starter. 32

33 Bostadspriserna är jämförelsevis låga och du får mycket bostad för pengarna. Föreningslivet är brett både inom idrott och kultur, utbudet av aktiviteter är stort och du slipper köa för att komma med. Genom nätverken för företagare samt övriga föreningar kommer du snabbt in i det sociala livet. Naturen är idylliskt vacker med ängar, skogar, sjöar tillgängligt inpå knuten och skärgården bara en halvtimma bort. Vimmerby är en lugn och trygg ort att växa upp och bo i. Du slipper p-avgifter och parkerar gratis i hela stan. Det är sällan köer i butikerna eller i trafiken. De geografiska avstånden är korta. Du kan cykla eller promenera till det mesta i stan. Skolan har höga ambitioner och satsar på att bli bland de bästa i landet. Här finns gott om möjligheter till sommarjobb och en chans att komma in på arbetsmarknaden för ungdomarna. 33

34 34 Välkommen att bli en del av Vimmerbys starka varumärke!

35 Har du några frågor? Kontakta oss på näringslivsenheten Carina Östh Näringslivsutvecklare Direkt: Patrik Kinnbom Näringslivschef Direkt: På bilden till vänster: Micael Glennfalk, kommunalråd Carina Östh, näringslivsutvecklare Helen Nilsson, kommunalråd Patrik Kinnbom, näringslivschef

36 Etablera ditt företag mitt i södra Sverige Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Foto: Örjan Karlsson. Tryck: Printfabriken 2015 Nyköping GÖTEBORG 265 KM Linköping Norrköping VIMMERBY Jönköping Växjö Visby MALMÖ 322 KM Helsingborg Karlskrona Kalmar Vimmerby kommun Stadshuset Vimmerby

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten arbetar för dig som är eller vill bli företagare. Genom att fungera som vägledare och stöd vill vi underlätta ditt företagande. Vi bidrar också

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011 Karlskrona, 24 november Finalist: Patrik Dahlberg och Peter Iburg Fresh AB Ort: Gemla Telefonnummer: 0470-70 77 00 Organisationsnummer: 556140-4749

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner.

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Laholm alltid rätt läge Vi hälsar dig varmt välkommen till Laholm en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. I den här broschyren kan du läsa

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

VAGGERYD LOGISTIC CENTER

VAGGERYD LOGISTIC CENTER VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vaggeryd Logistic Center sätter standarden för vår satsning att bli en av norra Europas viktigaste logistiska knutpunkter. Berry Lilja, kommunalråd Vaggeryds kommun VAGGERYD LOGISTIC

Läs mer

Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011

Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 TALARE IKEA AB Thomas Carlzon Sveriges bästa företagsklimat 2011! Solna stad Kristina Tidestav Skövde kommun Kristina

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden NEXT STEP GROUP Vi utvecklar för framtiden EN UDDA FÅGEL I BRANSCHEN Next Step Group skiljer sig från mängden. Vi är en liten dynamisk organisation som trivs väldigt bra ihop. Korta beslutsvägar ger snabba

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen nytt LOCKANDE läge - industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen etableringsguiden ger dig grundfakta inför en etablering primärområde = omkrets utifrån en halvtimmes restid Bollebygd,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD VISION OM EN NY STAD MARIESTAD 2030 TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att den blir en inspirationskälla

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN 1, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA Detaljplan: Detaljplanen är färdig och byggklar för verksamheter inom handel,

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Företagsmark till salu

Företagsmark till salu Företagsmark till salu Fem smarta lägen i Karlskrona kommun VERKSAMHETSOMRÅDEN I KARLSKRONA Intro Fem smarta lägen i Karlskrona kommun lhas ldhasödlash dfhaflhasölh fsh öaslfh löashföashf ölashföashf ölsahf

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE

Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 2 ETAPP 1 ALBYBERG OCH HANINGE FÖRETAGSPARK Närhet. Välkommen till Albyberg mitt i det nya handelsstråket på Södertörn. ETAPP 1 Markarbeten pågår och en del av området är redan inflyttningsklar. Etapp 1 har en markyta om 330 000 m 2

Läs mer

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN!

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN! D E S T I N AT I O N S K Ö V D E SKÖVDE Skövde ligger strategiskt placerat mellan Stockholm och Göteborg. Orten har bra kommunikationsmöjligheter och nås lätt från resten av landet. I staden bor 50 000

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer