Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en del av Vimmerbys starka varumärke. Vimmerby kommun"

Transkript

1 Bli en del av Vimmerbys starka varumärke Vimmerby kommun

2 Astrid Lindgren föddes och växte upp i Vimmerby. Här sitter hon vid sin arbetsplats i hemmet på Dalagatan i Stockholm avled Astrid Lindgren 94 år gammal och hon vilar nu på Vimmerby kyrkogård. Foto: Carola Karlsson

3 Småländskt mod, ansvar och fantasi Mod, ansvar och fantasi är Vimmerbys kommuns värdegrund. Den bottnar i Astrid Lindgrens gärning och liv men präglar också det kreativa entreprenörskap och småföretagande som kännetecknar Småland och Vimmerby. Här finns initiativförmåga och mod att våga tänka annorlunda både inom näringslivet och föreningslivet. Det har lett till ett vitalt samhälle med en stark framtidstro. Vimmerby ligger mitt i södra Sverige ett utmärkt strategiskt läge för många företag. Nu erbjuder kommunen tomter på två nya industriområden. I den här broschyren kan du läsa mer om dem och fördelar med att driva företag i Vimmerby. 3

4 Flygbild över Vimmerby Foto: Pontus Andersson

5

6 Finns det fördelar med att vara verksam i en välkänd ort? Absolut! Ditt företag sticker ut med hjälp av varumärket Vimmerby och blir ihågkommet tack vare att det kopplas samman med ortens positiva renommé. Dina kunder och leverantörer placerar dig högre upp i sitt medvetande när de genast kan sätta ditt företag på kartan. 6

7 Vimmerby är en väl uppskattad besöksort med Astrid Lindgrens Värld i täten. Anläggningen har ungefär en halv miljon besökare. Insatser görs för att förlänga säsongen med aktiviteter över hela året. Trenden är positiv och besöksantalet ökar stadigt. Astrid Lindgrens Värld har under de senaste åren investerat drygt 250 miljoner kronor i nya miljöer, servicebyggnader och underhåll av parken och befintliga byggnader. Även investeringar i stugbyn är planerade. Tillväxtverket har valt ut Vimmerby som en destination med potential att utvecklas på den internationella turistmarknaden. Vimmerby delar 60 miljoner i utvecklingsbidrag med Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård och Åre. Det är ett bevis på att Vimmerby är ett av Sveriges bästa destinationsmål för den framtida turismen. Målet är att erbjuda helhetsupplevelser av toppklass. Näringslivet är differentierat. Här finns stora och välkända livsmedelsföretag som AB Åbro Bryggeri, Frödinge Mejeri AB och Arla Foods AB, samt tillverkningsindustrier med pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll AB i spetsen, som är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 anställda. Här finns också gott om sågverk och träindustrier samt medieföretag och tryckeri. 7

8 Flera logistik- och transportföretag är etablerade på orten vilket ger god tillgång till olika transporttjänster. Du kan i regel räkna med en kreativ, trogen och lojal arbetskraft. Vi tar väl hand om dig. Näringslivsenheten och företagslotsarna ger råd och stöd i allehanda frågor, från de lokala till hjälp med EUstöd. Avstånden till beslutsfattarna i kommunen är korta. 8

9 Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Nyköping Linköping Norrköping GÖTEBORG 265 KM VIMMERBY Jönköping Växjö Visby Kalmar Helsingborg Karlskrona MALMÖ 322 KM Du kan erbjuda företagets kunder och leverantörer mervärden som är kopplade till Vimmerby som besöksmål. Bjud exempelvis dina besökare på världsunika upplevelser i Astrid Lingrens Näs, barndomshemmet, eller i Astrid Lindgrens Värld. Avbryt konferensen för en puss av Skogens Konung i Virum älgpark eller besök det nya Motocrossmuseet MX World Collection. Möjligheterna till trevliga aktiviteter är många. Det strategiska läget. Götaland har cirka 4,5 miljoner invånare och Vimmerby ligger nästan mitt i. I en radie om 6 mil från Vimmerby finns cirka invånare. Det är ungefär 30 mil till såväl Malmö som Stockholm och Göteborg. Du når Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö på mindre än två timmars bilresa. Här finns plats för nyetableringar eller expansion av befintliga företag till förmånliga fastighetspriser. De nya industriområdena är flexibla och tomterna kan anpassas efter behoven. Vill ditt företag inte bygga nytt så kan näringslivsenheten och företagslotsarna hjälpa till att inventera lediga lokaler som passar din verksamhet. 9

10 Tomter för handel och industri m 2 industrimark ledig för din verksamhet Vimmerby kommun har projekterat två nya områden med tomter för handel och industri. Krönsmon utmed riksväg 23/34 strax norr om Vimmerby består av m 2. Tomterna lämpar sig för exempelvis tillverkningsindustrier eller logistikföretag. Exponeringsmöjligheterna mot vägen, där det passerar * fordon/dygn är mycket goda. Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din verksamhet här. Ceos ligger intill centrum och yttre ring. Här finns m 2 industritomt som lämpar sig för lättare industri och handel. I närområdet finns bilhandel, bygghandel, försäljning av jordbruksmaskiner, belysningsindustri, pallindustri, veterinärstation med mera. Ceos ligger på gångavstånd från centrum. Här har även Vimmerby IF sin nya anläggning med konstgräsplan, bollhall och klubblokaler. * Årsmedelvärde för riksväg 23/34. 10

11 Rv 23/34 Linköping, Stockholm Krönsmon Ceos Rv 40 Västervik Lantmäteriet 2015 Rv 40 Jönköping, Göteborg Rv 23/34 Kalmar, Växjö 11

12 Krönsmon m 2 industrimark Ny gång- och cykelväg. Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Tomterna går att anpassa efter verksamhetens behov. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Illustration: Leif Åbjörnsson Lokalgata mot Åbro och Vimmerby (2 km). Upp till 19 nya industritomter á m 2. 12

13 n o r r Anpassa tomten efter er verksamhet. Högt exponeringsvärde intill riksväg 23/34. Linköping Stockholm Anslutning till riksväg 23/34 Rv.23/34 Astrid Lindgrens Värld Vimmerby-Kalmar Växjö-Malmö VIMMERBY 13

14 Anpassa tomten efter er verksamhet. Parkeringsplats för 280 bilar. Intill fotbollsplanen Ceosvallen. Ceos m 2 industrimark Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut. Ceos ligger nära centrum och lämpar sig främst för handel och lättare industri. Området är mycket flexibelt och ledningar för vatten och avlopp är lagda. Elnät är förberett, fjärrvärme är framdragen till närliggande Bolagsgatan med möjlighet att ansluta Ceos fastigheter. Kanalisation för fiber finns. Illustration: Leif Åbjörnsson 14

15 Befintliga industrier och affärslokaler i området. n o r r I nära anslutning till riksvägarna 40 och 23/34. VIMMERBY Rv.40 Arla 15

16 Vimmerby kommun upplåter fastigheterna till försäljning eller med tomträtt Om tomträtt: Tomträtt kan endast upplåtas av det allmänna (stat, kommun, men även vissa stiftelser) och den innebär en upplåtelse av mark på i princip evig tid. En tomträtt innebär att man hyr mark från det allmänna och tomträttshavaren behöver inte köpa fastigheten. En köpare av ett hus med tomträtt äger inte marken som huset står på, utan betalar en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden motsvarar taxeringsvärdet för marken, vilket innebär att i takt med att markvärdet stiger kan även avgälden öka i olika periodiska intervall. Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen som en räntekostnad. En tomträttshavare likställs ofta med en ägare, och han har möjlighet att upplåta panträtt, överlåta tomträtten samt att hyra ut den om han så vill, han kan, så att säga, fritt disponera över tomträtten. Dispositionen innebär att det vanligtvis inte är några problem med att belåna en tomträtt hos en bank, och värderingen sker efter samma riktlinjer som värdering vid fastighetsköp. Källa: Lag 24.se 16

17 17

18 Företagare berättar om hur det fungerar att driva företag i Vimmerby kommun En tydlig framtidsvision och satsning som gör det attraktivt att driva företag i kommunen. Ett differentierat näringsliv och en mycket bra handelsplats. Ett gott samarbete och lojalitet företagarna emellan och en positiv anda. Det är några av de fördelar som kommer fram när Vimmerby kommuns företagare får säga sitt. 18

19 Amir Lotfi har en bakgrund som vice koncernchef för produktionsfrågor i Kongskildekoncernen innan han köpte Svetsman i Vimmerby Förutom företagsstruktur, lönsamhet och andra givna parametrar som man granskar vid ett förvärv, tittade jag också på lokaliseringen. Det tog inte lång tid att upptäcka att Vimmerby har ett bra företagsklimat och för Svetsmans del fanns en portfölj med befintliga kunder i närregionen med potential att växa. Utöver det fanns här personal med kompetens, arbetsvilja och arbetsmoral, som är viktigt för att företaget ska kunna utvecklas. Vi har ökat omsättningen med nästan 50 procent och ökat antalet medarbetare sedan köpet. Jag har haft förmånen att möta ett antal nyckelpersoner inom kommunen och har bara väl att säga om dem. De tar sig tid att sätta sig in i vår verksamhet och lyssnar till oss, vilket är mycket positivt. Jag trivs med företagsklimatet här och är glad att jag köpte Svetsman i Vimmerby. Det var mitt första steg i bildandet av Amlo Group AB och företaget betyder mycket för mig. Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för ny etableringar. Det är väldigt viktigt att visa för alla aktiva att man investerar. Det skapar framtidstro. Amir Lotfi, vd och ägare Vimmerby kommun har påbörjat en satsning som gör det attraktivt både för existerande företag i regionen att expandera och för nyetableringar. 19

20 Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Jag köpte Vimmerby Stadshotell 2007 och intilliggande Hotell Carl IX Vimmerby är ett nav och en knutpunkt i regionen och har god potential med ett stort upptagningsområde från grannkommunerna. Vimmerbys näringsliv är brett och dynamiskt. Större delen av året är vår verksamhet inriktad mot att vara ett modernt affärshotell med hög klass och en lekfullt historisk och umgängesvänlig atmosfär. Sommarsäsongen domineras av turismen. Våra erfarenheter av kommunens tjänstemän är överlag goda. Attityden har varit tillmötesgående, exempelvis i samband med olika byggprojekt som vi genomfört. Joakim Carlqvist, ägare Vimmerby Stads hotell, på bilden tillsammans med hustrun Fredrica. 20

21 Vimmerby har ett differentierat näringsliv. Zobra är belysningsföretaget som köpte hela Tallholmens industriområde och flyttade verksamheten till Vimmerby Något år senare förvärvade de norska Noral AB, som tillverkar utomhusarmaturer, och flyttade även den tillverkningen till Vimmerby. Vi köpte industriområdet för att försäkra oss om framtida expansionsmöjligheter. Det hade även bra och generösa lokaliteter och god logistik. Våra närmsta grannar är transportföretag, EB Logistik och Poståkeriet. Vimmerby har ett differentierat näringsliv och på den mindre orten har vi fördelen av att det är enkelt att lära känna varandra och vi kan hjälpas åt när det är möjligt. Även kontaktvägarna till beslutsfattarna och kommunens tjänstemän är korta och enkla. Man får snabbt den support man behöver. Idag är vi 65 anställda på Zobra, samt inhyrd personal. Det har inte varit några problem att rekrytera produktionspersonal. Michael Engstrand, vd Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. För oss var det naturligt att etablera en butik i Vimmerby när rätt lokal erbjöds. Butiken har varit mycket framgångsrik och Vimmerby borna har uppskattat vår idé om att överraska kunden med ett oslagbart lågpriserbjudande. I oktober 2014 kunde vi därför utöka butiks ytan till nästan det dubbla. Johan Sjöhagra, vd Ö&B Vimmerby är en mycket bra handelsplats och har så alltid varit. 21

22 Jag blev platschef för GDL Transport AB i Vimmerby 2013 och har tidigare varit på DHL i Oskarshamn samt Södra Skogsägarna. Vimmerby var ett medvetet val för mig och anledningen var att jag tycker att regionen är intressant med en utvecklad entreprenörsanda och många små och medelstora företag. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. Här finns enorma möjligheter för etableringar rent logistiskt och de nya industriområdena har bra anslutningar till riksvägarna 23/34 och 40. De erbjuder stora ytor med möjlighet till expansion. Mina kontakter med kommunens företrädare har enbart varit positiva. Vi har en väldigt god dialog, både med politikerna och näringslivsenheten. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Magnus Krantz, platschef GDL Transport AB i Vimmerby. Pressgjuteriet Metallfabriken Ljunghäll är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 500 sysselsatta i Södra Vi och ytterligare cirka 340 i Tjeckien. Under 2014 investerade Ljunghäll cirka 95 miljoner kronor i nya maskiner och teknik. Det går alldeles utmärkt att driva ett stort företag i Vimmerby kommun. Jag har en väldigt bra dialog med kommunens företrädare, såväl kommunalrådet som näringslivschefen. Det är korta kontaktvägar och snabba svar. De nya industri områdena har bra lägen nära fjärrvärme och stadens befolkning. Det borde vara förhållandevis lätt att rekrytera. Hans Linnér, vd Metallfabriken Ljunghäll AB. Jag gillar den positiva andan som präglar Vimmerby. 22

23 Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision och utvecklat strategier och satt upp mål för att nå visionen. Att det finns en stark framtidstro är viktigt och inspirerande både för företagen och för invånarna. Staden har många bilföretag och även om vi är konkurrenter så bidrar mångfalden av nybilsmärken till attraktionskraften och tillsammans lockar vi bilköpare till Vimmerby. Turistsäsongen innebär att vi får in något fler uppdrag till verkstaden, men den påverkar däremot inte nybilsförsäljningen något nämnvärt. I Vimmerby kommun finns ett mycket väl fungerande föreningsliv både inom idrott och kultur. Det betyder mycket för att yngre familjer ska vilja stanna kvar eller flytta tillbaka efter utbildning på annan ort. För oss är föreningslivet också en viktig kontaktyta där vi skapar relationer och syns i positiva sammanhang. För affärerna är det en fördel med det lilla formatet som Vimmerby har. Man känner igen de flesta i stan och kontaktvägarna till beslutsfattarna är korta. Kommunen har under senare år skapat en tydlig framtidsvision. Johan Hoffstedt, divisionschef Holmgrens Bil 23

24 Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet med närhet till många mjölkbönder, våra leverantörer. Jag är mycket nöjd med samarbetet med kommunens företrädare. De är lyhörda för våra behov och de är duktiga på att informera. Det har inte heller varit svårt att rekrytera när det har behövts. Vi har också ett gott samarbete med Vimmerby Energi & Miljö, som tar hand om vårt spillvatten samt levererar hetvatten till vår produktion. Jag har bara gott att säga om Vimmerby. Tom Andersen, anläggningschef Arla Foods torrmjölksfabrik. Arla Foods valde Vimmerby för det strategiska läget för vår verksamhet. 24

25 Vi har två tydliga säsonger: högsäsongen under sommaren samt övrig tid. Turismen till Astrid Lindgrens Värld och evenemang som Bullerby Cup och Semesterracet betyder mycket för oss. Deras positiva utveckling smittar till all övrig handel. Under de lugnare delarna av året ges vi möjlighet till reflexion, utbildning, förbättringar, projekt och strategier som rustar oss för framtiden. Det är skönt att få den tiden i vardagen. Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna som gärna uppstår, trots att vi driver en förhållandevis stor butik. Det kan vara svårare att uppnå i en motsvarande butik i en större stad. I samband med en om- och tillbyggnad hade vi kontakt med kommunens företrädare och det fungerade alldeles utmärkt. Det är ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan. Per Lindqvist, ICA Kvantum Vimmerby Att det finns ett differentierat näringsliv med handel, livsmedelsindustri, turism, gjuterier, skogs- och träindustrier, för att nämna några, gör att orten inte är så känslig för konjunktursvängningarna. Det är alltid något företag som går bra och expanderar. Det gynnar bland annat vårt byggföretag. Även kommunen och landstinget är stora kunder som satsar. Det är också ett bra samarbete och lojalitet företagarna emellan och vi anlitar varandra i mån av tillgång. Vi har ett mycket gott samarbete med kommunens företrädare, såväl kommunalråd som tjänstemännen på alla enheter som vi har kontakt med. Jag gillar småstaden. Här är enkelt att bo och verka. Pär Holmstrand, vd Byggklason AB Småstadens fördel är närheten, den personliga kontakten och dialogen med de återkommande kunderna. 25

26 Åbro Bryggeri är ett av de äldsta företagen i Vimmerby kommun, grundat redan 1856 och familjeägt sedan Företaget har drygt 200 anställda. Under perioden 2012 till 2014 har Åbro investerat runt 300 till 400 miljoner kronor, bl.a. i en tillbyggnad med ny tapphall och Skandinaviens största tappmaskin. Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby, säger Henrik Dunge, vd på Åbro Bryggeri. Henrik Dunge ser ett stort värde i de investeringar som nyligen gjorts i Vimmerby för miljön och för klimatkompensation, vilket är i linje med bryggeriets hållbarhetsarbete och resurshushållning. Det är positivt att Vimmerby har satsat på ett nytt kraftvärmeverk. Det ger en grundförutsättning för ny industri. Det gör också att Åbro Bryggeri blir helt oberoende av fossilt bränsle, eftersom vi nu övergår från olja till ånga i vår kraft försörjning till brygghuset. Henrik Dunge, vd AB Åbro Bryggeri Jag tycker att vi har ett positivt företagsklimat i Vimmerby. 26

27 Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Finnveden Lastvagnar, Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, byggde en ny serviceanläggning för lastbilar i Vimmerby Vi valde Vimmerby för att orten är ett nav när det gäller transporter. Den har ett väldigt strategiskt läge och där vill vi ha en stark position. Riksvägarna 23/34 och 40 korsar varandra strax utanför staden och många lastbilar passerar platsen. Här finns med andra ord potential och det är lätt för våra kunder att nå oss. Såväl kommunalrådet som kommunens tjänstemän var mycket positivt inställda och tjänstvilliga. Det märktes att de var intresserade av att vi skulle etablera oss i Vimmerby. Vi har verksamhet på 18 orter, så jag har lite att jämföra med. Anläggningen som vi byggde är på m 2 med expansionsmöjligheter och den ligger bra till invid bilprovningen. Satsningen har slagit väl ut och vi är jättenöjda. Personalstyrkan är dubblad sedan starten och är nu uppe i 12 personer i Vimmerby. Det har inte heller varit svårt att rekrytera rätt kompetens. Torbjörn Strand, dåvarande vd, nuvarande marknadschef. 27

28 Magnus Frodig och sambon Maria Carlsson har byggt två nya attraktioner i Vimmerby som båda öppnade under Det är leklandet Kalles Lek & Lattjo samt motocrossmuseet MX World Collection. Vi såg behovet både av leklandet för de yngre och motormuseet som ger något att göra för de som är lite äldre. Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. Vi har haft ett mycket gott och positivt samarbete med kommunen under etableringen och byggnationen och vi fick snabbt den hjälp vi behövde. Det handlade t.ex. om trafik- och parkeringslösningar som löstes på ett smidigt sätt. Kommunen har varit mycket tillmötesgående. Det nya industriområdet Krönsmon har fördelar av att ligga i utkanten av stan med bra anslutningar till riksväg 34 åt alla håll. Särskilt för företag med mycket tung trafik. Magnus Frodig Magnus Frodig 28

29 Maria Carlsson Att Vimmerby redan är ett etablerat besöksmål med mycket turism bidrog till att vi satsade. 29

30 30

31 Handel byggde staden Vimmerby har varit befolkad sedan yngre stenåldern. Redan under medeltiden var Vimmerby en knutpunkt där handelsvägar möttes. Vimmerby fick stadssigill 1350, som Gustav Vasa fräckt nog drog in Men Vimmerby borna är envisa och kämpade för att få tillbaka stadsrättigheterna och Kung Karl IX gick dem till mötes Idag präglas handeln i Vimmerby bland annat av en stark bilhandel, en omfattande bygghandel, handel med jordbruks- och parkmaskiner, handelsträdgårdar och blomsterbutiker och ett rikt utbud av bättre antik- och secondhandbutiker. Detta är nischer som drar besökare från andra orter till Vimmerby. Turismen blir en allt viktigare motor för kommunens näringsliv med Astrid Lindgrens Värld som nav omsatte turismen i Vimmerby 434 miljoner kronor. Nya etableringar som leklandet Kalles Lek och Lattjo och motocrossmuseet MX World Collection samt Trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs i täten visar på en stark framtidstro i branschen. Vimmerby kommun har invånare, varav bor i staden. 31

32 Vilka är vinsterna för mig och min familj om vi väljer att bo i Vimmerby? Här kan hela familjen leva ett enkelt och rikt liv till en låg kostnad. Det aktiva föreningslivet innebär ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och kultur. Korta avstånd till såväl service som natur, inga p-avgifter och sällan några köer bidrar till minskad stress och ökat välmående. Årliga idrottsevenemang sätter Vimmerby på kartan: Bullerby Cup en av landets största fotbollsturneringar med 200 lag för åriga pojkar och flickor. Semesterracet en av Nordens största folkracetävlingar med 550 förare och över åskådare. Lilla Gubben Cup stor hopptävling för ponnyer och ridhäst med drygt 650 starter. 32

33 Bostadspriserna är jämförelsevis låga och du får mycket bostad för pengarna. Föreningslivet är brett både inom idrott och kultur, utbudet av aktiviteter är stort och du slipper köa för att komma med. Genom nätverken för företagare samt övriga föreningar kommer du snabbt in i det sociala livet. Naturen är idylliskt vacker med ängar, skogar, sjöar tillgängligt inpå knuten och skärgården bara en halvtimma bort. Vimmerby är en lugn och trygg ort att växa upp och bo i. Du slipper p-avgifter och parkerar gratis i hela stan. Det är sällan köer i butikerna eller i trafiken. De geografiska avstånden är korta. Du kan cykla eller promenera till det mesta i stan. Skolan har höga ambitioner och satsar på att bli bland de bästa i landet. Här finns gott om möjligheter till sommarjobb och en chans att komma in på arbetsmarknaden för ungdomarna. 33

34 34 Välkommen att bli en del av Vimmerbys starka varumärke!

35 Har du några frågor? Kontakta oss på näringslivsenheten Carina Östh Näringslivsutvecklare Direkt: Patrik Kinnbom Näringslivschef Direkt: På bilden till vänster: Micael Glennfalk, kommunalråd Carina Östh, näringslivsutvecklare Helen Nilsson, kommunalråd Patrik Kinnbom, näringslivschef

36 Etablera ditt företag mitt i södra Sverige Karlstad Örebro STOCKHOLM 297 KM Foto: Örjan Karlsson. Tryck: Printfabriken 2015 Nyköping GÖTEBORG 265 KM Linköping Norrköping VIMMERBY Jönköping Växjö Visby MALMÖ 322 KM Helsingborg Karlskrona Kalmar Vimmerby kommun Stadshuset Vimmerby

Värdefull. Vimmerbys värde växer. SIBE International. Smålands Country Club har medlemmar i hela landet. fick prestigeuppdrag på Malmö Live

Värdefull. Vimmerbys värde växer. SIBE International. Smålands Country Club har medlemmar i hela landet. fick prestigeuppdrag på Malmö Live Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 9 Nummer 2 2014 Vimmerbys värde växer Smålands Country Club har medlemmar i hela landet SIBE International fick prestigeuppdrag på Malmö Live Värdskap

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 1 2013 Kalle i Grinderums liv och gärningar i bokform med bidrag från Sparbanksstiftelsen Klättrar stadigt uppåt ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Värdefull. TÄVLING! Vinn trisslotter i vår kortjakt. Zobras framgång fortsätter på Tallholmen. så här gör du sid 5. Gardera dig mot räntehöjningar

Värdefull. TÄVLING! Vinn trisslotter i vår kortjakt. Zobras framgång fortsätter på Tallholmen. så här gör du sid 5. Gardera dig mot räntehöjningar Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 2 Nummer 1 2007 Hur söker man stöd från Stiftelsen? sid 7 Personalen som jobbar i det tysta sid 8 Zobras framgång fortsätter på Tallholmen Nya medlemslånet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen nr. 3. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Världsföretag i Rottne ` Succé för Grand Samarkand ` SiteDirect blir globalt ` Växjö framtidens idrottsstad a a a Ulf Alfredsson är Hydro Building Systems Nordenchef.

Läs mer

Vi valde Emmaboda för det perfekta lägets skull

Vi valde Emmaboda för det perfekta lägets skull www.emmaboda.se Vi valde Emmaboda för det perfekta lägets skull Emmaboda, mitt i sydöstra Sverige, ligger mycket bra till på flera sätt. När familjen Holgersson ville bygga sitt drömhus föll valet på Emmaboda

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri ...näringsliv på väg...tredje generationen...bransch med potential...världens bästa zinkgjuteri BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Vi kan erbjuda In- och utlåning av personal Uthyrning

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Hall för hundar. NÄRINGSLIVET i VÄSBY. Designtävling! Bygg bostäder fler vill flytta hit! Framgångsrika bilhandlare i Väsby

Hall för hundar. NÄRINGSLIVET i VÄSBY. Designtävling! Bygg bostäder fler vill flytta hit! Framgångsrika bilhandlare i Väsby NÄRINGSLIVET i VÄSBY nr 6 november 2012 utges av Upplands Väsby Promotion Hall för hundar Josefine driver Sveriges största hundsportarena sidan 6 Designtävling! Detta är bidrag nr Framgångsrika bilhandlare

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Välkommen till Alfred Nobels Karlskoga!

Välkommen till Alfred Nobels Karlskoga! www.karlskoga.se 2 Välkommen till Alfred Nobels Karlskoga! I Karlskoga kan du bland mycket annat få fantastiska naturupplevelser och vi har en bostadsmarknad under förnyelse med en mycket attraktiv prisnivå.

Läs mer

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat För att lyckas måste man våga I denna broschyr får du träffa ett antal företagare som driver olika typer av företag på landsbygden. Några

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N

Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum 11 2011-05-30 N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 931 26 KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx 2 (6) 3

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER

Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad framtid BORÅS Sveriges mode & postordercentrum INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER Foto: Jerker Andersson Kommunikationsboom Världens ledande tillverkare

Läs mer