Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter"

Transkript

1 Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter Ett modernt TA-system Web-TA Bas Web-TA Retur Web-TA NostraNet Tillvalstjänster

2 Transportinstruktionerna överförs elektroniskt via EDI. Du får därmed högre kvalitet på informationen samtidigt som kostnaden för frakthandlingar minskar. Se mer om detta i Schenkers Transportvillkor. Med Web-TA får du ett modernt informationssystem på Internet Kraven på korta ledtider och möjligheter att spåra gods blir allt högre. Detsamma gäller också kraven på transportinstruktioner. Ett enkelt och säkert sätt att hantera detta är genom ett transportadministrativt system, så kallat TA-system. Med ett sådant system sänker du transportkostnaden och kan även samla all tänkbar information om dina transporter. Du får historik, kan följa upp transportkostnader, spåra gods och mycket mer i ett och samma system. Med Web-TA behöver du inte köpa någon lokal programvara. Du får ett modernt internetbaserat TA-system som passar både små och stora företag. Din transportadministration sker på ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Web-TA finns i olika utföranden och språk för att passa olika behov, och du når systemet oavsett var du befinner dig i världen. Viktiga moment som förenklas Märkning med STE-etikett (Standardiserad transportetikett) av samtliga kollin Transportdokumentutskrift på etikett eller laserskrivare med godkända streckkoder Elektronisk kommunikation för att säkerställa informationsutbyte Automatisk bokning, begäran om hämtning Kontinuerligt uppdaterad sändningsstatus håller dig informerad om sändningen Kontroll av fakturor underlättas Enkel utrustning Utrustningen du behöver består av: en dator (PC eller Mac) och tillgång till Internet PDF-läsare, t ex Adobe Reader 6.0 eller nyare (kostnadsfri version) laserskrivare (även etikettskrivare kan användas) Beställning och demo på Internet På gör du din anmälan till Web-TA. Du får alltid en gratis testperiod. Här får du också mer information, bl a om alla tillvalstjänster och priser. Det finns även en demo att ta del av där du kan prova vissa delar av tjänsterna i Web-TA. Önskar du personlig kontakt så ringer du Web-TA supporten på telefon

3 Web-TA Bas mer än bara utskrifter Med Web-TA s standardversion får du genast bättre kontroll över företagets sändningar. Och som transportköpare märker du snart att många av dina dagliga rutiner blir enklare att utföra eftersom du hanterar dem från ett och samma ställe. Med en enkel inloggning på Internet når du flera viktiga funktioner i systemet. Prioriteringen av tjänsterna varierar från företag till företag, beroende på vilka behov som finns. Men de mest vanliga funktionerna som att skapa avsändar- och mottagarregister, registrera sändningar, sköta bokning och hämtning automatiskt och skriva ut nödvändiga transportdokument, är sådant som de flesta företag utför dagligen. Du kan också följa ditt företags transporthändelser då all data sparas i en sändningshistorik. Utskrifter Fraktsedlar och lastlistor skrivs ut på laserskrivare på vita A4-blad. Etiketter för märkning av gods och paket skrivs ut på etikettmaterial för laserskrivare eller etikettskrivare. Bokning av sjö- och flygfrakter Med Web-TA Bas har du även stöd för att boka sjö- och flygfrakter för exportsändningar. För att få tillgång till denna funktion fyller du i en intresseanmälan som finns på startsidan i Web-TA Bas. Basfunktionerna som vi nämner nedan kan inte fullt ut användas för sjö- och flygfrakter då det finns vissa begränsningar för dessa transportsätt. Tillvalstjänster Det finns flera tillvalstjänster som du kan dra nytta av. Se mer om detta på sidan 6 i denna broschyr. För mer information: eller kontakta Web-TA supporten på Basfunktionerna i systemet är följande: registrera sändning elektronisk Bokning, transporthämtning (IFTMBF) utskrift av fraktdokument adressregister mallar för snabbare registrering av sändning spåra sändningar i Sändningsstatus med avancerat sökfilter elektronisk transportinstruktion EDI (IFTMIN) automatisk leveransavisering till mottagare via e-post med länk till Tracking epod, underskriven kvittens vid DB SCHENKERparcel samt delar av inrikes gods visa transportinstruktion (endast inrikes) turlista enstaka prisfråga bjud in annan part, t ex en mottagare historik med statistik eget användarregister med fritt antal användare med möjlighet att lägga upp olika profiler/behörigheter 3

4 Web-TA Retur flexibla returleveranser I Web-TA Retur finns samma funktioner som i Basfunktionen. Men detta lösenordsskyddade system är speciellt anpassat för företag som behöver få kontroll på retursändningarna. Tjänsten baseras på Web-TA Bas, har samma minimikrav men är anpassad att lösa de vanligaste problemen med returer, till exempel: att de sänds med fel transportör, fel transportprodukt eller att de har felaktigt kundnummer har felaktigt transportdokument eller utan EDI att returen är okänd tills den ankommer mottagaren Med Web-TA Retur undviker du dessa problem och får direkt tillgång till en kundanpassad lösenordsskyddad returlösning. Tjänsten har förvald mottagaradress och kundnummer för returer och innehåller en detaljerad sändningsöversikt så att du enkelt kan följa alla returer med transporthändelser. Utskrifter Fraktsedlar och lastlistor skrivs ut på laserskrivare på vita A4-blad. Etiketter för märkning av gods och paket skrivs ut på etikettmaterial för laserskrivare eller etikettskrivare. Godsöversikt Befintliga Web-TA Bas/Plus-kunder kan utföra olika moment, som till exempel att se sina retursändningar på befintlig domän i Godsöversikt genom att ange sitt Web-TA Företags-ID i behörighetsanmälan till Web-TA Retur. Godsöversikten aktiveras på befintlig domän i Profiler. Du kan också beställa returfunktion i befintlig Web-TA Bas/Plus under Tillval. Tillvalstjänster Det finns flera tillvalstjänster som du kan dra nytta av. Se mer om detta på sidan 6 i denna broschyr. För mer information Du kan välja att gå in på eller kontakta Web-TA supporten på I Web-TA Retur väljer du per sändning hur returleveransen ska hanteras, t ex: Du påbörjar en sändning i Web-TA Retur, systemet skickar en länk via e-post till avsändaren. Avsändaren kompletterar sändningen och anger själv hämtningsinstruktion, slutliga sändningsuppgifter och skriver ut transportdokument. Du slutför sändningen med hämtningsinstruktion och systemet sänder Adobe PDF-filer via e-post till avsändaren. Avsändaren skriver ut dokumenten. Du sänder en hämtningsinstruktion till avsändaren. Avsändaren loggar själv in tjänsten och skapar retursändningen, anger hämtningsinstruktion och skriver ut dokument. Du kan erhålla automatisk leveransavisering, t ex via e-post på skapade sändningar. 4

5 Web-TA NostraNet Bas ett renodlat uppföljningsverktyg Ordning och reda behöver vi alla för att vara effektiva i jobbet. För dig som transportköpare är Nostra- Net ett enkelt hjälpmedel för att förbättra uppföljningen av företagets transportadministration. Med NostraNet kan du fortsätta att jobba i dina befintliga system, du behöver inte ändra dina rutiner eller göra nya investeringar. Vad som sker är att när du skickar en EDI-fil till Schenker så sänder vi automatiskt en kopia till Web-TA NostraNet Bas, och därmed får du tillgång till uppföljningsfunktionerna i Web-TA. Det finns vissa krav för att du ska kunna nå detta verktyg. Som kund till Schenker måste du använda godkända transportdokument samt EDI (IFTMIN) från ditt Order-/ Affärssystem, eller genom ett av oss godkänt transportadministrativt system (TA-system*). Kundtjänst kan se underskriven mottagarkvittens på levererade sändningar. Och genom en detaljerad transporthistorik kan du enkelt följa upp alla sändningar. Tillvalstjänster Det finns flera tillvalstjänster som du kan dra nytta av. Se mer om detta på sidan 7 i denna broschyr. För mer information Du kan välja att gå in på eller kontakta Web-TA supporten på Ordning och reda Du får bättre kontroll och översikt på både inrikes och utrikes transporter genom ett avancerat sökfilter som ger detaljerad översikt med transportstatus. *Information om godkända TA-system, dokument och EDI får du på Basfunktionerna i systemet är följande: spåra och söka sändningar med avancerat sökfilter epod, titta på underskriven kvittens vid DB SCHENKERparcel och delar av inrikes gods visa transportinstruktion turlista enstaka prisfråga historik med detaljerad transportstatistik eget användarregister med fritt antal användare och möjlighet att lägga upp olika profiler/behörigheter 5

6 Tillvalstjänster Web-TA Bas och Retur Tillval som kompletterar tjänsterna är följande funktioner: Web-TA Plus Import av adressregister Automatisk prissättning Andra transportörer Massutskick Konsolidera e-post mallar Konfigurering Web-TA Retur Web-TA Orderkoppling / Integrering LivePrint en utskriftslösning ApportPrintServer Automatisk prissättning per sändning, gäller ej för DB SCHENKERparcel utrikes samt sjö- och flygfrakter EDI-faktura från Schenker gäller ej för sjö- och flygfrakter Kontroll och matchning av EDI-fakturor gäller ej för sjö- och flygfrakter Aktiv avvikelserapportering, t ex via e-post Tjänst för att importera eller uppdatera ditt adressregister i Web-TA. Automatisk prissättning är ett hjälpmedel för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna vad transporten kommer att kosta. Gäller ej för DB SCHENKERparcel utrikes samt sjö- och flygfrakter. Bokning, transportdokument och EDI till andra transportörer. Möjlighet att läsa in en fil med sändningar till ett stort antal mottagare. Lösning för att slå ihop flera sändningar till en bokning och transport. Anpassning av automatisk leveransavisering via e-post med er logotype till era mottagare med direktlänk till Schenkers Tracking. Konfigurering av Web-TA Returfunktion i befintlig Web-TA Bas/Plus. Gör det enkelt att hantera returer i Web-TA Bas/Plus. Flera företag väljer att integrera sitt befintliga order-/affärssystem med Web-TA Orderkoppling för att slippa registrera manuellt i tjänsten. Vår systemleverantör Memnon kan ta emot flera olika format t ex Textfiler, XML eller Edifact. Flera Affärssystem har även färdiga orderkopplingar till Web-TA, t ex Monitor, SPCS m.fl. Med tjänsten LivePrint kan du på ett mer effektivt sätt skriva ut fraktdokument. Du behöver exempelvis inte öppna fraktdokumenten i Adobe Reader. Med LivePrint kan du också i förväg definiera vilken skrivare du vill skriva ut etiketter respektive fraktsedlar på. Nu kan Web-TA kunder ytterligare effektivisera sin transportadministration genom ApportPrintServer som är en integrationsoch utskriftslösning i ett och samma program. Sändningsinformation som är registrerad i ett affärs- eller ordersystem skickas via ApportPrintServer till Web-TA. Direkt efter att Web-TA tagit emot sändningsinformation skickas alla nödvändiga fraktdokument till i förväg definierad skrivare. Med Apport PrintServer kan du fortsätta att jobba i ert affärssystem samtidigt som du skapar frakthandlingar, bokar sändningar och skickar EDI. Fler tillvalstjänster och mer information Se eller kontakta Web-TA supporten på

7 Tillvalstjänster Web-TA NostraNet Bas Tillval som kompletterar tjänsterna är följande funktioner: Web-TA NostraNet Plus Automatisk prissättning per sändning EDI-faktura från Schenker Kontroll och matchning av EDI-fakturor Fakturastatistik Aktiv händelserapportering vid transporthändelser till e-post och fax Vissa av ovanstående funktioner fungerar ej för sjö- och flygfrakter. Andra tillvalstjänster Uppföljning av andra transportörer Skicka till partner (spegla transportinformation mellan partnerföretag) Automatisk prissättning är ett hjälpmedel som på ett snabbt och enkelt sätt kan beräkna vad transporten kommer att kosta. Gäller ej för DB SCHENKERparcel utrikes samt sjö- och flygfrakter. För mer information Se eller kontakta Web-TA supporten på

8 Schenker AB Göteborg EDI & e-solutions Art.nr 1193/POD September 2008 ASR Reklambyrå

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

E-faktura i ADJob 4.3

E-faktura i ADJob 4.3 E-faktura i ADJob 4.3 ADJob 4.3 ADJob Nordic AB 1985-2011. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de

Läs mer

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst Gäller fr o m 1 september 2013 PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst För kunder med avtal PALL.ETT är en enkel prisvärd och snabb nordisk standardtjänst. Med oss kan du skicka pallgods av olika typer/kollislag

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter PBX Version 10 höjdpunkter Svenska 2 En översikt över V.10 uppdateringen Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till. Den moderna UC klienten

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer!

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer! Nortic är ett modernt biljettverktyg byggt för att klara framtidens krav på flexibilitet och tillgänglighet. Idag har Nortic cirka 300 kunder som hanterar hela sin biljettförsäljning snabbt och enkelt

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer