2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans"

Transkript

1 CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003

2 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder till. INNEHÅLL Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans Utvecklar kundens affärer SIDA 5 Cybercom hjälper kunderna att skapa verkliga resultat med hjälp av IT Fokus SIDA 7 Specialist på lösningar inom telekom och finansiella tjänster Telekom SIDA 8 Ett kompetent och flexibelt alternativ till de stora drakarna Finansiella tjänster SIDA 10 Nischade IT-lösningar för aktörer inom finansiella tjänster Internationella affärer SIDA 12 Cybercom följer med och utvecklar kundernas gränslösa affärer Tillväxt SIDA 13 Vi vill fortsätta att växa Kompetens och medarbetare SIDA 14 Erfarna konsulter med stort engagemang Adresser FLIK, SIDA 15 2 Cybercom Group

3 CYBERCOM I KORTHET Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans Affärsidé Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder inom telekom och finans skapa IT-lösningar som utvecklar kundens affärer. Vision Vi ska vara ledande när det gäller att leverera IT-lösningar som utvecklar affärer inom telekom och finans för våra kunder i Europa. Vi vill vara den naturliga affärspartnern som med hjälp av IT-lösningar bidrar till att realisera vår kunds affär. Långsiktiga finansiella mål Cybercoms mål är att på tre års sikt ha en omsättning på 750 miljoner kronor, varav en fjärdedel av omsättningen utanför Sverige, samt en rörelsemarginal på 8 procent. Cybercom i korthet Cybercom skapar IT-lösningar som utvecklar uppdragsgivarens affärer. Cybercom är specialist på lösningar inom telekom och finans och har en internationell kundbas. Cybercom har ända sedan starten varit ett finansiellt starkt bolag. Koncernen har i dag cirka 400 anställda, med en genomsnittlig branscherfarenhet på 13 år. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Cybercom är verksamt i tio länder och har kontor i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. Viktiga milstolpar 1995 Cybercom grundas av Per Bergström och Pekka Seitola Cybercom noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom börjar leverera billingsystem Inriktning mot telekom- och finansmarknaden. Förvärv av Intra-X Cybercom startar verksamhet i Danmark. Förvärv av StreamIT Förvärv av Stratum PM Ltd i Storbritannien, som är inriktat mot finans. Genombrott för Cybercoms koncept Application Management Förvärv av Mind Finance, Consafe Infotech, Mobility Partner Europe och Java House. De första licenserna av CyberMate PreHospital levereras. Cybercom Group 3

4 UTVECKLAR KUNDENS AFFÄRER För att goda idéer ska få luft under vingarna krävs en plattform att starta ifrån. 4 Cybercom Group

5 UTVECKLAR KUNDENS AFFÄRER Cybercom hjälper kunderna att skapa verkliga resultat med hjälp av IT Cybercom har sedan företaget startade 1995 alltid strävat efter att skapa tydliga värden att med hjälp av IT utveckla kundens affärer. Cybercom hjälper kunderna att öka nyttan av befintliga IT-investeringar, få kontroll över sina IT-kostnader och utveckla nya produkter och tjänster. Vi ser också till att återbetalningstiden för nya investeringar blir kort. Vi erbjuder tjänster huvudsakligen inom områdena telekom samt bank, finans och försäkring. Cybercom har unika förutsättningar på flera sätt. Inom telekom har vi heltäckande kunskap om tekniken för infrastruktur, kompetens att utveckla tjänster för mobiltelefoner och att göra applikationerna lättillgängliga. Vi utvecklar också betalningslösningar. Inom finansiella tjänster erbjuder Cybercom lösningar för att effektivisera kundernas affärsprocesser samt integrerar nya applikationer och lösningar med befintliga bankoch försäkringssystem. Vi utvecklar också lösningar för finansiella portaler samt för hantering av finansiell information. Uppdrag TeliaSonera Säkrare fakturering och betalningsflöden i komplexa system Nya tjänster inom fast och mobil telefoni ställer nya krav på prissättningen, och på att få betalt för trafiken i sitt nät snabbt och korrekt. Cybercom har i samarbete med TeliaSoneras mobila verksamhet i Sverige utvecklat en samling lösningar för att hantera debitering av alla typer av mobiltjänster, inklusive datatrafik och telefoni. Lösningarna bygger på en och samma plattform för prissättning, som vi kallar Service Management Platform, SMP. SMP hanterar traditionella GSM-tjänster inklusive roaming och innehållstjänster. Applikationens generella design gör att den är mångsidig samt enkel att anpassa för olika affärssyften. Exempelvis är det möjligt för andra enheter inom TeliaSonerakoncernen att använda samma plattform, vilket ger en snabb avkastning på investerat kapital. SMP gör det möjligt för operatörer att snabbt och enkelt konfigurera sin tjänsteoch produktportfölj via ett användarvänligt gränssnitt. Cybercom Group 5

6 FOKUS Var inte rädd för att överge det bra till förmån för det bättre. 6 Cybercom Group

7 FOKUS Specialist på lösningar inom telekom och finansiella tjänster När många av våra konkurrenter har differentierat sig i jakten på lönsamhet har Cybercom inriktat sig på i huvudsak två branscher. Det finns flera anledningar till att Cybercom är nischat mot just telekom- och finanssektorn. Det är områden där vi har spetskunskap. Vi ser också en stark utveckling över tiden inom såväl telekom som finans, samt att områdena har stora likheter med varandra. Exempelvis behöver bankerna ta hänsyn till det allt större kravet från kunderna på att lösningarna ska vara mobila samtidigt som de vill effektivisera sin verksamhet genom att kunderna utför vissa tjänster själva. Operatörerna och innehållsleverantörerna å andra sidan behöver hitta nya betalningslösningar kopplade till sitt tjänsteutbud. Vår inriktning ger oss en rad konkurrensfördelar och vår kunskap har utvecklats över tiden i takt med att vi har fokuserat vårt erbjudande. Under året har vi gjort fyra förvärv för att stärka oss inom våra fokusområden: Mind Finance och Java House inom finans samt Mobility Partner Europe och Consafe Infotech inom telekom. Efter dessa företagsköp har antalet anställda ökat och vi är nu nästan 400 personer. Uppdrag Reuters Effektivisering av kundernas marknadsinformation Under 2003 spelade Cybercom en nyckelroll i utvecklingen av Reuters senaste informationsprodukt. Produkten är avsedd för aktörerna på de europeiska kapitalmarknaderna och ger bland annat marknadsinformation och liknande beslutsunderlag. Cybercom bidrog med programmering, analys och utveckling av data samt test av produkten. Branscher Branschfördelning i % av Cybercoms omsättning Telekom 50% Finans 25% Läkemedel 9% Industri 9% Övriga 7% Vår nischning avspeglas i kundstrukturen. Till våra kunder hör bland annat 3, Ericsson, Nokia, Sony Ericsson, TeliaSonera, AMF Pension, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Reuters, Skandinaviska Enskilda Banken och Skatteverket. Cybercom har också nyckelkunder i andra branscher såsom Apoteket, ASSA ABLOY och AstraZeneca. Cybercom Group 7

8 TELEKOM Ett kompetent och flexibelt alternativ till de stora drakarna Uppdrag Blue2Chile Bredband för flygplatser och hotell Blue2Chile, ägd av den chilenska internetoperatören Telefonica del Sur, utvecklar trådlöst internet för publika internetzoner. Dessa så kallade hot spots finns i exempelvis större städer på flygplatser, hotell, shoppingcenter, caféer och bensinstationer. Consafe Infotech, som förvärvats av Cybercom, genomförde utvecklingen av Blue2Chiles hot spot-lösning. Utvecklingsuppdraget föregicks av ett noggrant utredningsuppdrag. Leveransen består i en helhetslösning innefattande både accesspunkterna till nätet och en plattform för autentisering, betalning, övervakning av nätet och administration av användare. I takt med att antalet terminaler som använder Bluetooth och WLAN ökar, så växer marknaden för hot spot-lösningar snabbt. Det är en utveckling där standarder kring säkerhet och integration med 3G är viktiga faktorer. Exempel på kunder inom telekomsektorn 3 Blue2Chile Ericsson Nokia Sony Ericsson Suntel Telenor TeliaSonera Teracom För att teleoperatörer och andra aktörer inom telekomindustrin ska bli framgångsrika krävs att de snabbt kan nå ut med nya och attraktiva tjänster och produkter på marknaden. Då behövs en kompetent och flexibel leverantör. Attraktiva tjänster blir allt viktigare som ett konkurrensmedel för telekomindustrins aktörer. Cybercom gör applikationer tillgängliga från internet och mobila nät för ett stort antal slutanvändare. Cybercom har unik kompetens inom flera nischer och ett konkurrenskraftigt erbjudande: heltäckande kunskap om teknik för att bygga nätverk och terminaler. utveckling av tjänster och programvara oavsett om dessa finns i mobiltelefonerna eller i telekomnätet. utveckling av lösningar och prisstrategier så att teleoperatörer och innehållsleverantörer kan ta betalt för tjänsterna. Cybercom har relationer till och levererar lösningar åt alla parter i värdekedjan. Genom att erbjuda ett helhetsåtagande, Application Management, där Cybercom arbetar med både förvaltning och utveckling, ger vi våra uppdragsgivare inom telekomindustrin kontroll över sina kostnader. Kompetens inom alla delar av den mobila kedjan samt beprövade arbetsprocesser gör oss till en ledande IT-konsult inom telekomområdet. Våra kunder ger oss kontinuerligt förnyat förtroende att driva och utveckla projekt som förbättrar deras affärer. KÄRNOMRÅDEN Produkt- och tjänsteutveckling vi finns med i teknikens framkant Produktutvecklingstakten inom telekomindustrin är hög. Nya telefonmodeller lanseras ständigt för att möta olika marknadskrav. Även för telekomnät är produktcykeln kort. Cybercom arbetar med system, produkter och tjänster för mobila nät, bredbandsnät och IP-telefoni, med både utveckling och utrullning. Vi erbjuder våra uppdragsgivare kvalificerad kunskap, samt har förståelse för hur system och produkter ska användas, liksom en förmåga att ta ansvar och leverera helhetsåtaganden. Genom förvärvet av Consafe Infotech har Cybercom fått ny kompetens inom mobil produkt- och applikationsutveckling. Consafe Infotech har stärkt oss inom utvecklingen av inbyggda system som används i till exempel mobiltelefoner, nätsimulatorer och kommunikationsutrustning. Tillsammans med den övriga mobila tjänsteutveckling vi bedriver ger det oss ett försprång jämfört med andra IT-konsultföretag. Portaler och mobila lösningar vi gör de mobila tjänsterna tillgängliga Allt fler tjänster skapas inom det mobila området. Slutanvändarna kräver både nöjesoch nyttotjänster som gör tillvaron roligare och enklare. 8 Cybercom Group

9 TELEKOM En mobil portal skapar affärsmöjligheter för exempelvis teleoperatörer och andra företag då man snabbt kan nå sina kunder med nya attraktiva erbjudanden, vilket är avgörande för en teleoperatörs framgång. Cybercoms konsulter har spetskompetens inom området mobila portaler. Vi driver och utvecklar mobila portaler för bland annat Sony Ericsson. Cybercom utvecklar också lösningar och deltar i standardiseringsarbetet inom området Device Management. Device Management är arbetsflöden mellan terminaltillverkare, operatörer och distributörer som gör det enklare för användarna att uppdatera mobiltelefonen till den senaste programvaran. Digitala medier är ett annat område som har stora möjligheter. Cybercom skapar system där digitalt innehåll effektivt distribueras till slutanvändaren via olika kanaler som exempelvis mobiltelefon, mobilt internet och internet. Billing och Customer Care effektiva lösningar för prissättning och betalning I takt med att teleoperatörer lanserar nya tjänster ökar kraven på att dataflödet i telenäten registreras och analyseras. Ljud-, bild- och kamerafunktioner är exempel på tjänster som teleoperatörer och telefontillverkare snabbt sätter på marknaden för att locka kunder. När exempelvis en europeisk abonnent laddar ner en ringsignal under sin semesterresa i USA ska det dataflödet debiteras på fakturan en månad senare. Cybercom har erfarenhet av att analysera den här typen av dataflöden och skapa betalningslösningar för teleoperatörerna. Dessutom analyserar vi datamängder och utvecklar prissättningsstrategier som är specifika för olika tjänster och målgrupper. Att ta betalt för tjänster har naturligtvis hög prioritet och Cybercom har, bland annat i samarbete med TeliaSonera, utvecklat en unik samling lösningar som enkelt hanterar debitering av alla sorters mobiltjänster, inklusive datatrafik och telefoni. Lösningarna är komponenter i en större prissättningsapplikation. HELHETSÅTAGANDE Application Management förvaltning och utveckling till ett fast pris Att utveckla och driva egna IT-projekt kostar såväl mycket tid som pengar. För att hålla en budget är det självklart viktigt att ha kontroll över kostnaderna. Cybercom erbjuder en lösning som garanterar hög kvalitet och ett fast pris. Application Management innebär att vi underhåller och vidareutvecklar redan driftsatta IT-system. För våra kunder betyder det tydliga ansvarsområden, ett strukturerat arbetssätt och förutsägbara kostnader. Åtagandet kan handla om allt ifrån supporthantering till utveckling av helt nya tjänster. Konceptet är mycket uppskattat av våra kunder och vi har AM-åtaganden åt bland annat Sony Ericsson, TeliaSonera och Ericsson. Uppdrag Sony Ericsson Viktiga kundrelationer Sony Ericssons webbplatser är en betydelsefull del i den globala marknadsföringen och relationen med slutkunderna. Om allt på webbplatsen fungerar bra skapar det förutsättningar för en ännu bättre kundkontakt. Sony Ericsson har lagt ut delar av applikationsansvaret för mobilkoncernens externa webbplatser till Cybercom. Viljan att använda IT för att utveckla sin affär och att ha kontroll över kostnaderna har varit två drivkrafter bakom uppdraget. Cybercoms koncept för den här typen av applikationsansvar heter Application Management (AM). Cybercom sköter viktiga delar av applikationshanteringen av Sony Ericssons över 60 olika webbplatser mot konsumentmarknader runtom i världen. Cybercom arbetar med att sköta den löpande förvaltningen, samt driver och är delaktiga i många viktiga utvecklingsprojekt. Fördelarna för ett multinationellt företag som Sony Ericsson är flera, exempelvis en bättre kontroll över varumärket när de många webbplatserna har en centraliserad lösning, vilket AM-upplägget säkerställer. Kunder över hela världen möter ett och samma varumärke samtidigt som det ges utrymme för en lokal särprägel. Cybercom Group 9

10 FINANSIELLA TJÄNSTER Nischade IT-lösningar för aktörer inom finansiella tjänster Uppdrag Arab Bank Snabbare och noggrannare rapportering för banker Arab Bank är ett ansett finansinstitut med mer än 320 kontor världen över. I Storbritannien regleras det börsnoterade Arab Bank av landets Financial Services Authority (FSA) och ska fullgöra Bank of Englands obligatoriska rapporteringskrav. I mitten av 2003 anlitades Cybercom av Arab Bank för att automatisera den obligatoriska rapporteringen till Bank of England. Projektet har varit mycket framgångsrikt. Rapporterna till Bank of England kan nu färdigställas betydligt snabbare. Dessutom blir noggrannheten större i de olika rapporterna. Exempel på kunder inom finansiella tjänster AMF Pension Arab Bank Bankgirocentralen Danske Bank FöreningsSparbanken Handelsbanken Länsförsäkringar Nordea Reuters Skandinaviska Enskilda Banken Skatteverket När konkurrensen på marknaden för finansiella tjänster blir allt hårdare strävar banker, försäkringsbolag och andra aktörer efter att erbjuda bättre och mer attraktiva tjänster. Cybercom har djup kunskap om och många års erfarenhet av att leverera IT-lösningar till den finansiella sektorn. Cybercom har gedigen erfarenhet av att utveckla IT-lösningar till banker, försäkringsbolag och andra aktörer på finansmarknaden. KÄRNOMRÅDEN Plattformar vi skapar mer effektiva affärsprocesser I våra uppdrag för banker och försäkringsbolag har Cybercom genomfört många framgångsrika projekt som har skapat affärsnytta för uppdragsgivarna. Vi arbetar exempelvis med att skapa mer effektiva affärsprocesser och integrera nya applikationer och lösningar med befintliga system. Inom området komponentbaserad utveckling arbetar Cybercom med att integrera affärskritiska lösningar med existerande plattformar med hjälp av ett antal moduler. Det här området kännetecknas av hårda regler från lagstiftarna, noll tolerans för fel och extremt höga krav på stabilitet från kundens sida. Finansiella portaler lösningar för bland annat webben och mobila terminaler Cybercoms lösningar inom finansiella portaler omfattar inhämtande av finansiell data från olika källor, Content Management (innehållshantering), samt distribution av det bearbetade innehållet. Vi har skapat en rad sofistikerade portaler designade för att förädla och sprida innehåll till webbplatser, börsskärmar och handdatorer. Företagen utvecklar kontinuerligt sitt tjänsteutbud. Varje år genomför Cybercom en stor undersökning av hur väl de nordiska bankerna har utvecklat sina internettjänster. Undersökningen är den enda i sitt slag och brukar få stort genomslag inom den finansiella sektorn. 10 Cybercom Group

11 FINANSIELLA TJÄNSTER Finansiella informationssystem effektiv hantering av finansiell data Vår kompetens inom finansiella marknadssystem omfattar analys, design, utveckling, integration och distribution av finansiell information. Våra konsulter har en djup förståelse för innehållet som de arbetar med och vet hur slutanvändarens krav ser ut. Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Reuters, som är världsledande inom finansiell information. KONCEPT Strategy in a box Många banker och försäkringsbolag planerar nu nästa generations webblösningar, intranät och extranät. En viktig lärdom från tidigare webblösningar är betydelsen av att klargöra målet med satsningen samt att få samsyn kring vad webbplatsen ska förmedla och till vem. Cybercom erbjuder en analysmodell, Strategy in a box, som skapar samsyn samt tydliggör mål, funktioner, plattform, organisation och stödprocesser. Systemintegration I dagsläget görs stora investeringar i nya bank- och försäkringssystem. Det är mycket stora och komplexa projekt med höga krav på integration med andra system och standardprodukter. Just komplexiteten i bankers och försäkringsbolags verksamhet gör att de har stort behov av systemintegration, Enterprise Application Integration (EAI). Med hjälp av integrationsprodukter knyter Cybercom samman befintliga och nya system såsom affärssystem, system för fakturering med mera på ett optimalt sätt, för att effektivisera kundens affärsprocesser och ta tillvara på redan gjorda investeringar. Den affärskritiska kärnan vill företagen ofta egenutveckla och ha full kontroll över. Kompletterande standardmoduler av typen inoch utbetalningar samt utskrifter kan dock vara av mer industriell karaktär. Cybercom har lång erfarenhet av integration av systemlösningar där vi med hjälp av beprövade metoder, olika produkter och partners kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. HELHETSÅTAGANDE Application Management utveckling och förvaltning till ett fast pris Cybercom har utvecklat ett koncept för affärsmässig förvaltning av system inom den finansiella sektorn. Modellen kallas Application Management och tydliggör ansvar, aktiviteter och kostnader avseende support, utveckling och drift av en applikation eller ett system. Med hjälp av modellen erhålls tydliga ansvarsområden, ett strukturerat arbetssätt och förutsägbara kostnader till avtalad servicenivå. Cybercom erbjuder implementering och operativa åtaganden inom modellen. Konceptet är mycket uppskattat av våra kunder och vi har AM-uppdrag hos bland annat AMF Pension, Bankgirocentralen och Reuters. Uppdrag FöreningsSparbanken IT-utveckling och funktionsgodkännande nära kunden FöreningsSparbanken är en av Nordens ledande bankkoncerner. På marknaden råder tuff konkurrens och IT är ett strategiskt verktyg för att skapa framgång i verksamheten. Cybercom arbetar med flera projekt som har olika inriktningar. Ett av dem handlar om Configuration Management (CM), där Cybercom förpackar, konfigurerar och installerar kod från olika utvecklingsprojekt. Målet är att få en fungerande testmiljö och därigenom säkerställa att de utvecklade funktionerna verkligen fungerar. För kunden är det här området extra viktigt, då kraven på bankernas IT-system är höga och varje fel är oacceptabelt. Den tekniska miljön är baserad på J2EE och WebSphere, och applikationerna rör både interna banksystem och kontakten ut mot kunden genom internetbanktjänster. Cybercom Group 11

12 INTERNATIONELLA AFFÄRER Cybercom följer med och utvecklar kundernas gränslösa affärer Uppdrag ASSA ABLOY Smartare inköp runt om i världen Den globala koncernen ASSA ABLOY beslutade att utveckla en ny inköpsportal avsedd för koncernens över hundra dotterbolag världen över. En utmaning för Cybercom var att få den nya portalen kompatibel och integrerad med ASSA ABLOYs många olika affärssystem. Vidare skulle applikationen vara lätt att använda och driftsäker. Dessutom var kraven höga på att integrationen av de olika affärssystemen skulle vara smidig och kostnadseffektiv. Projektet slog väl ut, idag har 30 bolag det nya systemet och arbetet med att integrera de övriga bolagen går enligt plan. Uppdraget resulterade även i att Cybercom fick i uppdrag att utveckla ett extranät, för ASSA ABLOYs externa kunder, med likartad funktionalitet. Cybercom är etablerat i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige samt är verksamt i ytterligare sex länder. Anledningarna till Cybercoms internationalisering är flera. För att kunna arbeta fokuserat och erbjuda lösningar inom en viss nisch behövs en större geografisk närvaro. Dessutom följer Cybercom med kunderna utomlands för att erbjuda sina tjänster, oavsett var kunderna befinner sig. En tredje orsak är att många kunder vill att deras leverantörer ska verka på en större internationell marknad än enbart den inhemska. För att vinna nya kunder och få till stånd ett långsiktigt samarbete krävs då en bredare marknadsnärvaro. Ibland är det till och med ett krav från kundens sida, till exempel för att få vissa typer av ramavtal. Många kunder vill också att leverantören ska ha kunskap om flera geografiska marknader, då den erfarenheten gagnar kunden. Sony Ericsson, TeliaSonera, ASSA ABLOY och Reuters är exempel på kunder som vi samarbetar med internationellt. Att Cybercom bedriver verksamhet i ett flertal länder innebär också att vi löpande förvärvar ny erfarenhet och kompetens. Cybercom har som ambition att fortsätta att stärka den internationella närvaron framöver, främst i norra Europa. 12 Cybercom Group

13 TILLVÄXT Vi vill fortsätta att växa Utifrån en stabil bas i Norden och Storbritannien ska Cybercom ta steget in på nya marknader i norra Europa och därmed växa ytterligare. Tillväxten ska ske under lönsamhet. Cybercom är ett snabbt växande teknologiföretag. Sedan börsnoteringen 1999 har Cybercom växt med i genomsnitt 27 procent per år. År 2003 platsade bolaget på topplistorna Deloitte European Technology Fast 500 Ranking och Sweden Technology Fast 50. Förvärv är en viktig del i Cybercoms tillväxt köpte Cybercom Mind Finance, Java House, Mobility Partner Europe samt Consafe Infotech. Vi har på så sätt förvärvat strategisk kompetens och nya kundrelationer, stärkt närvaron på viktiga geografiska marknader och etablerat oss på nya marknader. En annan tillväxtfaktor är att Cybercom har ökat samarbetet med befintliga kunder. Vi har ofta ett nära samarbete med våra kunder, och långsiktiga partnerskap är betydelsefulla för den fortsatta tillväxten. Cybercoms strategi är att fortsätta att växa dels organiskt, dels genom förvärv inom främst telekom. Inom tre år ska Cybercom omsätta 750 miljoner kronor, varav en fjärdedel utanför Sverige. Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på cirka 30 procent. Vår tillväxt ska ske under lönsamhet och målet är en rörelsemarginal på 8 procent. Produkt CyberMate CyberMate kvalitetssäkrar ett livsviktigt arbete CyberMate PreHospital är ett elektroniskt dokumentationssystem framtaget för europeisk prehospital akutsjukvård. Produkten är utvecklad i nära samarbete med Medtronic, ett världsledande företag inom medicinteknik. Med hjälp av CyberMate förenklas ambulanstjänstens journalarbete och det prehospitala arbetet kvalitetssäkras, från inkommet larm till färdig journal. Statistik och nödvändiga rapporter skapas till stöd för uppföljning av det dagliga arbetet, vilket tidigare inte har varit möjligt i samma omfattning. Att inom den prehospitala vården använda IT som hjälpmedel innebär stora kostnadsbesparingar. Det ger en ökad kvalitet och är även till stor avlastning i det akuta arbetet. Intresset för produkter som CyberMate är stort på marknaden för prehospital vård i Europa. CyberMate används till exempel i Danmark med stor framgång. Cybercom Group 13

14 KOMPETENS OCH MEDARBETARE Erfarna konsulter med stort engagemang Utbildning Civilingenjörer 28% Annan teknisk akademisk utbildning 25% Övrig akademisk utbildning 20% Systemvetare 14% Övriga eftergymnasiala studier 13% Cybercoms konsulter har lång erfarenhet och hög utbildningsnivå. Ledstjärnorna är engagemang, professionalism, social kompetens samt öppenhet. Cybercoms medarbetare tillhör toppkonsulterna i branschen. Det är vi självklart väldigt stolta över och vi arbetar aktivt för att vara det. Anställningstid >7 år 51% 5-7 år 19% 3-5 år 19% 1 3 år 11% För att säkerställa att kunderna får tillgång till den främsta expertisen har vi rutinerade och kompetenta konsulter. Den genomsnittliga erfarenheten är 13 år och relativt många har arbetat i branschen i mer än 20 år, vilket inger förtroende hos våra kunder. Utbildningsnivån är hög och 87 procent av de anställda har akademisk utbildning. En annan viktig faktor är att vi inser vikten av att ta vara på medarbetarnas samlade kompetens. Cybercom utvecklar kompetensen hos medarbetarna på flera sätt. Konsulterna utbildar sig dels i certifiering för olika tekniker, dels genom kompetensutveckling i projekt, samt också i strategi- och affärsfrågor. Det här bidrar till att Cybercoms konsulter har stor förståelse för kundens affärsprocesser. Branscherfarenhet >20 år 10% år 35% år 13% 5 10 år 30% 1 5 år 12% Företaget består av individer med ett djupt engagemang, social kompetens, stor egen frihet och en stark ansvarskänsla. Det gör att Cybercoms konsulter är uppskattade av kunderna. Cybercom för också en nära dialog med kunden för att säkerställa att rätt konsult hamnar på rätt uppdrag. Vi anser att en trivsam och stimulerande arbetsmiljö också präglas av öppenhet, samt att en bra företagskultur bidrar till bättre kundlösningar och lönsammare affärer. 14 Cybercom Group

15

16

17 Cybercom Group Stockholm Box Stockholm Tel Fax Besöksadress: Norrmalmstorg 16 Peter Myndes Backe 12 London 8 Tanners Yard 239 Long Lane London SE1 4PT Tel Fax Köpenhamn Vesterbrogade Köpenhamn Tel Fax Oslo Øvre Slottsgate Oslo Tel Fax Göteborg Drottninggatan Göteborg Tel Fax Linköping Teknikringen 1F Linköping Tel Fax Malmö Adelgatan Malmö Tel Fax Sundsvall Storgatan Sundsvall Tel Fax

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Cybercom Driven by sense

Cybercom Driven by sense Cybercom Driven by sense Innehåll Cybercom på en minut 1 Cybercom Driven by sense 2 Marknad 4 Erbjudande: Inbyggda system 6 Portaler & mobila lösningar 8 E-commerce & billing 10 Telekom management & nätverk

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Cybercom Group Årsredovisning 2005. Omsättning +17% Telekom +33% Rörelseresultat +112% Kassaflöde +111% Vinst per aktie +98%

Cybercom Group Årsredovisning 2005. Omsättning +17% Telekom +33% Rörelseresultat +112% Kassaflöde +111% Vinst per aktie +98% Cybercom Group Årsredovisning 2005 Omsättning +17% Telekom +33% Rörelseresultat +112% Kassaflöde +111% Vinst per aktie +98% Innehåll Driven by Sense Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VI FÖREBYGGER OCH LÖSER PROBLEM Trenden är att utvecklingstiden för nya produkter och en produkts livscykel blir allt kortare. Det gäller att ligga i framkanten på

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00 Tillsammans räddar vi liv Dignita Vi är ett kompetent teknikföretag med lång erfarenhet inom motorbranschen, trafiksäkerhet och designutveckling. Vårt mål är att utveckla högkvalitativa och prisvärda produkter

Läs mer

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor AGENDA Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor Caperio Sveriges mest expansiva IT- företag. Vi levererar lösningar inom IT- infrastruktur Ell kunder

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer