2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans"

Transkript

1 CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003

2 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder till. INNEHÅLL Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans Utvecklar kundens affärer SIDA 5 Cybercom hjälper kunderna att skapa verkliga resultat med hjälp av IT Fokus SIDA 7 Specialist på lösningar inom telekom och finansiella tjänster Telekom SIDA 8 Ett kompetent och flexibelt alternativ till de stora drakarna Finansiella tjänster SIDA 10 Nischade IT-lösningar för aktörer inom finansiella tjänster Internationella affärer SIDA 12 Cybercom följer med och utvecklar kundernas gränslösa affärer Tillväxt SIDA 13 Vi vill fortsätta att växa Kompetens och medarbetare SIDA 14 Erfarna konsulter med stort engagemang Adresser FLIK, SIDA 15 2 Cybercom Group

3 CYBERCOM I KORTHET Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans Affärsidé Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder inom telekom och finans skapa IT-lösningar som utvecklar kundens affärer. Vision Vi ska vara ledande när det gäller att leverera IT-lösningar som utvecklar affärer inom telekom och finans för våra kunder i Europa. Vi vill vara den naturliga affärspartnern som med hjälp av IT-lösningar bidrar till att realisera vår kunds affär. Långsiktiga finansiella mål Cybercoms mål är att på tre års sikt ha en omsättning på 750 miljoner kronor, varav en fjärdedel av omsättningen utanför Sverige, samt en rörelsemarginal på 8 procent. Cybercom i korthet Cybercom skapar IT-lösningar som utvecklar uppdragsgivarens affärer. Cybercom är specialist på lösningar inom telekom och finans och har en internationell kundbas. Cybercom har ända sedan starten varit ett finansiellt starkt bolag. Koncernen har i dag cirka 400 anställda, med en genomsnittlig branscherfarenhet på 13 år. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Cybercom är verksamt i tio länder och har kontor i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. Viktiga milstolpar 1995 Cybercom grundas av Per Bergström och Pekka Seitola Cybercom noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom börjar leverera billingsystem Inriktning mot telekom- och finansmarknaden. Förvärv av Intra-X Cybercom startar verksamhet i Danmark. Förvärv av StreamIT Förvärv av Stratum PM Ltd i Storbritannien, som är inriktat mot finans. Genombrott för Cybercoms koncept Application Management Förvärv av Mind Finance, Consafe Infotech, Mobility Partner Europe och Java House. De första licenserna av CyberMate PreHospital levereras. Cybercom Group 3

4 UTVECKLAR KUNDENS AFFÄRER För att goda idéer ska få luft under vingarna krävs en plattform att starta ifrån. 4 Cybercom Group

5 UTVECKLAR KUNDENS AFFÄRER Cybercom hjälper kunderna att skapa verkliga resultat med hjälp av IT Cybercom har sedan företaget startade 1995 alltid strävat efter att skapa tydliga värden att med hjälp av IT utveckla kundens affärer. Cybercom hjälper kunderna att öka nyttan av befintliga IT-investeringar, få kontroll över sina IT-kostnader och utveckla nya produkter och tjänster. Vi ser också till att återbetalningstiden för nya investeringar blir kort. Vi erbjuder tjänster huvudsakligen inom områdena telekom samt bank, finans och försäkring. Cybercom har unika förutsättningar på flera sätt. Inom telekom har vi heltäckande kunskap om tekniken för infrastruktur, kompetens att utveckla tjänster för mobiltelefoner och att göra applikationerna lättillgängliga. Vi utvecklar också betalningslösningar. Inom finansiella tjänster erbjuder Cybercom lösningar för att effektivisera kundernas affärsprocesser samt integrerar nya applikationer och lösningar med befintliga bankoch försäkringssystem. Vi utvecklar också lösningar för finansiella portaler samt för hantering av finansiell information. Uppdrag TeliaSonera Säkrare fakturering och betalningsflöden i komplexa system Nya tjänster inom fast och mobil telefoni ställer nya krav på prissättningen, och på att få betalt för trafiken i sitt nät snabbt och korrekt. Cybercom har i samarbete med TeliaSoneras mobila verksamhet i Sverige utvecklat en samling lösningar för att hantera debitering av alla typer av mobiltjänster, inklusive datatrafik och telefoni. Lösningarna bygger på en och samma plattform för prissättning, som vi kallar Service Management Platform, SMP. SMP hanterar traditionella GSM-tjänster inklusive roaming och innehållstjänster. Applikationens generella design gör att den är mångsidig samt enkel att anpassa för olika affärssyften. Exempelvis är det möjligt för andra enheter inom TeliaSonerakoncernen att använda samma plattform, vilket ger en snabb avkastning på investerat kapital. SMP gör det möjligt för operatörer att snabbt och enkelt konfigurera sin tjänsteoch produktportfölj via ett användarvänligt gränssnitt. Cybercom Group 5

6 FOKUS Var inte rädd för att överge det bra till förmån för det bättre. 6 Cybercom Group

7 FOKUS Specialist på lösningar inom telekom och finansiella tjänster När många av våra konkurrenter har differentierat sig i jakten på lönsamhet har Cybercom inriktat sig på i huvudsak två branscher. Det finns flera anledningar till att Cybercom är nischat mot just telekom- och finanssektorn. Det är områden där vi har spetskunskap. Vi ser också en stark utveckling över tiden inom såväl telekom som finans, samt att områdena har stora likheter med varandra. Exempelvis behöver bankerna ta hänsyn till det allt större kravet från kunderna på att lösningarna ska vara mobila samtidigt som de vill effektivisera sin verksamhet genom att kunderna utför vissa tjänster själva. Operatörerna och innehållsleverantörerna å andra sidan behöver hitta nya betalningslösningar kopplade till sitt tjänsteutbud. Vår inriktning ger oss en rad konkurrensfördelar och vår kunskap har utvecklats över tiden i takt med att vi har fokuserat vårt erbjudande. Under året har vi gjort fyra förvärv för att stärka oss inom våra fokusområden: Mind Finance och Java House inom finans samt Mobility Partner Europe och Consafe Infotech inom telekom. Efter dessa företagsköp har antalet anställda ökat och vi är nu nästan 400 personer. Uppdrag Reuters Effektivisering av kundernas marknadsinformation Under 2003 spelade Cybercom en nyckelroll i utvecklingen av Reuters senaste informationsprodukt. Produkten är avsedd för aktörerna på de europeiska kapitalmarknaderna och ger bland annat marknadsinformation och liknande beslutsunderlag. Cybercom bidrog med programmering, analys och utveckling av data samt test av produkten. Branscher Branschfördelning i % av Cybercoms omsättning Telekom 50% Finans 25% Läkemedel 9% Industri 9% Övriga 7% Vår nischning avspeglas i kundstrukturen. Till våra kunder hör bland annat 3, Ericsson, Nokia, Sony Ericsson, TeliaSonera, AMF Pension, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Reuters, Skandinaviska Enskilda Banken och Skatteverket. Cybercom har också nyckelkunder i andra branscher såsom Apoteket, ASSA ABLOY och AstraZeneca. Cybercom Group 7

8 TELEKOM Ett kompetent och flexibelt alternativ till de stora drakarna Uppdrag Blue2Chile Bredband för flygplatser och hotell Blue2Chile, ägd av den chilenska internetoperatören Telefonica del Sur, utvecklar trådlöst internet för publika internetzoner. Dessa så kallade hot spots finns i exempelvis större städer på flygplatser, hotell, shoppingcenter, caféer och bensinstationer. Consafe Infotech, som förvärvats av Cybercom, genomförde utvecklingen av Blue2Chiles hot spot-lösning. Utvecklingsuppdraget föregicks av ett noggrant utredningsuppdrag. Leveransen består i en helhetslösning innefattande både accesspunkterna till nätet och en plattform för autentisering, betalning, övervakning av nätet och administration av användare. I takt med att antalet terminaler som använder Bluetooth och WLAN ökar, så växer marknaden för hot spot-lösningar snabbt. Det är en utveckling där standarder kring säkerhet och integration med 3G är viktiga faktorer. Exempel på kunder inom telekomsektorn 3 Blue2Chile Ericsson Nokia Sony Ericsson Suntel Telenor TeliaSonera Teracom För att teleoperatörer och andra aktörer inom telekomindustrin ska bli framgångsrika krävs att de snabbt kan nå ut med nya och attraktiva tjänster och produkter på marknaden. Då behövs en kompetent och flexibel leverantör. Attraktiva tjänster blir allt viktigare som ett konkurrensmedel för telekomindustrins aktörer. Cybercom gör applikationer tillgängliga från internet och mobila nät för ett stort antal slutanvändare. Cybercom har unik kompetens inom flera nischer och ett konkurrenskraftigt erbjudande: heltäckande kunskap om teknik för att bygga nätverk och terminaler. utveckling av tjänster och programvara oavsett om dessa finns i mobiltelefonerna eller i telekomnätet. utveckling av lösningar och prisstrategier så att teleoperatörer och innehållsleverantörer kan ta betalt för tjänsterna. Cybercom har relationer till och levererar lösningar åt alla parter i värdekedjan. Genom att erbjuda ett helhetsåtagande, Application Management, där Cybercom arbetar med både förvaltning och utveckling, ger vi våra uppdragsgivare inom telekomindustrin kontroll över sina kostnader. Kompetens inom alla delar av den mobila kedjan samt beprövade arbetsprocesser gör oss till en ledande IT-konsult inom telekomområdet. Våra kunder ger oss kontinuerligt förnyat förtroende att driva och utveckla projekt som förbättrar deras affärer. KÄRNOMRÅDEN Produkt- och tjänsteutveckling vi finns med i teknikens framkant Produktutvecklingstakten inom telekomindustrin är hög. Nya telefonmodeller lanseras ständigt för att möta olika marknadskrav. Även för telekomnät är produktcykeln kort. Cybercom arbetar med system, produkter och tjänster för mobila nät, bredbandsnät och IP-telefoni, med både utveckling och utrullning. Vi erbjuder våra uppdragsgivare kvalificerad kunskap, samt har förståelse för hur system och produkter ska användas, liksom en förmåga att ta ansvar och leverera helhetsåtaganden. Genom förvärvet av Consafe Infotech har Cybercom fått ny kompetens inom mobil produkt- och applikationsutveckling. Consafe Infotech har stärkt oss inom utvecklingen av inbyggda system som används i till exempel mobiltelefoner, nätsimulatorer och kommunikationsutrustning. Tillsammans med den övriga mobila tjänsteutveckling vi bedriver ger det oss ett försprång jämfört med andra IT-konsultföretag. Portaler och mobila lösningar vi gör de mobila tjänsterna tillgängliga Allt fler tjänster skapas inom det mobila området. Slutanvändarna kräver både nöjesoch nyttotjänster som gör tillvaron roligare och enklare. 8 Cybercom Group

9 TELEKOM En mobil portal skapar affärsmöjligheter för exempelvis teleoperatörer och andra företag då man snabbt kan nå sina kunder med nya attraktiva erbjudanden, vilket är avgörande för en teleoperatörs framgång. Cybercoms konsulter har spetskompetens inom området mobila portaler. Vi driver och utvecklar mobila portaler för bland annat Sony Ericsson. Cybercom utvecklar också lösningar och deltar i standardiseringsarbetet inom området Device Management. Device Management är arbetsflöden mellan terminaltillverkare, operatörer och distributörer som gör det enklare för användarna att uppdatera mobiltelefonen till den senaste programvaran. Digitala medier är ett annat område som har stora möjligheter. Cybercom skapar system där digitalt innehåll effektivt distribueras till slutanvändaren via olika kanaler som exempelvis mobiltelefon, mobilt internet och internet. Billing och Customer Care effektiva lösningar för prissättning och betalning I takt med att teleoperatörer lanserar nya tjänster ökar kraven på att dataflödet i telenäten registreras och analyseras. Ljud-, bild- och kamerafunktioner är exempel på tjänster som teleoperatörer och telefontillverkare snabbt sätter på marknaden för att locka kunder. När exempelvis en europeisk abonnent laddar ner en ringsignal under sin semesterresa i USA ska det dataflödet debiteras på fakturan en månad senare. Cybercom har erfarenhet av att analysera den här typen av dataflöden och skapa betalningslösningar för teleoperatörerna. Dessutom analyserar vi datamängder och utvecklar prissättningsstrategier som är specifika för olika tjänster och målgrupper. Att ta betalt för tjänster har naturligtvis hög prioritet och Cybercom har, bland annat i samarbete med TeliaSonera, utvecklat en unik samling lösningar som enkelt hanterar debitering av alla sorters mobiltjänster, inklusive datatrafik och telefoni. Lösningarna är komponenter i en större prissättningsapplikation. HELHETSÅTAGANDE Application Management förvaltning och utveckling till ett fast pris Att utveckla och driva egna IT-projekt kostar såväl mycket tid som pengar. För att hålla en budget är det självklart viktigt att ha kontroll över kostnaderna. Cybercom erbjuder en lösning som garanterar hög kvalitet och ett fast pris. Application Management innebär att vi underhåller och vidareutvecklar redan driftsatta IT-system. För våra kunder betyder det tydliga ansvarsområden, ett strukturerat arbetssätt och förutsägbara kostnader. Åtagandet kan handla om allt ifrån supporthantering till utveckling av helt nya tjänster. Konceptet är mycket uppskattat av våra kunder och vi har AM-åtaganden åt bland annat Sony Ericsson, TeliaSonera och Ericsson. Uppdrag Sony Ericsson Viktiga kundrelationer Sony Ericssons webbplatser är en betydelsefull del i den globala marknadsföringen och relationen med slutkunderna. Om allt på webbplatsen fungerar bra skapar det förutsättningar för en ännu bättre kundkontakt. Sony Ericsson har lagt ut delar av applikationsansvaret för mobilkoncernens externa webbplatser till Cybercom. Viljan att använda IT för att utveckla sin affär och att ha kontroll över kostnaderna har varit två drivkrafter bakom uppdraget. Cybercoms koncept för den här typen av applikationsansvar heter Application Management (AM). Cybercom sköter viktiga delar av applikationshanteringen av Sony Ericssons över 60 olika webbplatser mot konsumentmarknader runtom i världen. Cybercom arbetar med att sköta den löpande förvaltningen, samt driver och är delaktiga i många viktiga utvecklingsprojekt. Fördelarna för ett multinationellt företag som Sony Ericsson är flera, exempelvis en bättre kontroll över varumärket när de många webbplatserna har en centraliserad lösning, vilket AM-upplägget säkerställer. Kunder över hela världen möter ett och samma varumärke samtidigt som det ges utrymme för en lokal särprägel. Cybercom Group 9

10 FINANSIELLA TJÄNSTER Nischade IT-lösningar för aktörer inom finansiella tjänster Uppdrag Arab Bank Snabbare och noggrannare rapportering för banker Arab Bank är ett ansett finansinstitut med mer än 320 kontor världen över. I Storbritannien regleras det börsnoterade Arab Bank av landets Financial Services Authority (FSA) och ska fullgöra Bank of Englands obligatoriska rapporteringskrav. I mitten av 2003 anlitades Cybercom av Arab Bank för att automatisera den obligatoriska rapporteringen till Bank of England. Projektet har varit mycket framgångsrikt. Rapporterna till Bank of England kan nu färdigställas betydligt snabbare. Dessutom blir noggrannheten större i de olika rapporterna. Exempel på kunder inom finansiella tjänster AMF Pension Arab Bank Bankgirocentralen Danske Bank FöreningsSparbanken Handelsbanken Länsförsäkringar Nordea Reuters Skandinaviska Enskilda Banken Skatteverket När konkurrensen på marknaden för finansiella tjänster blir allt hårdare strävar banker, försäkringsbolag och andra aktörer efter att erbjuda bättre och mer attraktiva tjänster. Cybercom har djup kunskap om och många års erfarenhet av att leverera IT-lösningar till den finansiella sektorn. Cybercom har gedigen erfarenhet av att utveckla IT-lösningar till banker, försäkringsbolag och andra aktörer på finansmarknaden. KÄRNOMRÅDEN Plattformar vi skapar mer effektiva affärsprocesser I våra uppdrag för banker och försäkringsbolag har Cybercom genomfört många framgångsrika projekt som har skapat affärsnytta för uppdragsgivarna. Vi arbetar exempelvis med att skapa mer effektiva affärsprocesser och integrera nya applikationer och lösningar med befintliga system. Inom området komponentbaserad utveckling arbetar Cybercom med att integrera affärskritiska lösningar med existerande plattformar med hjälp av ett antal moduler. Det här området kännetecknas av hårda regler från lagstiftarna, noll tolerans för fel och extremt höga krav på stabilitet från kundens sida. Finansiella portaler lösningar för bland annat webben och mobila terminaler Cybercoms lösningar inom finansiella portaler omfattar inhämtande av finansiell data från olika källor, Content Management (innehållshantering), samt distribution av det bearbetade innehållet. Vi har skapat en rad sofistikerade portaler designade för att förädla och sprida innehåll till webbplatser, börsskärmar och handdatorer. Företagen utvecklar kontinuerligt sitt tjänsteutbud. Varje år genomför Cybercom en stor undersökning av hur väl de nordiska bankerna har utvecklat sina internettjänster. Undersökningen är den enda i sitt slag och brukar få stort genomslag inom den finansiella sektorn. 10 Cybercom Group

11 FINANSIELLA TJÄNSTER Finansiella informationssystem effektiv hantering av finansiell data Vår kompetens inom finansiella marknadssystem omfattar analys, design, utveckling, integration och distribution av finansiell information. Våra konsulter har en djup förståelse för innehållet som de arbetar med och vet hur slutanvändarens krav ser ut. Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Reuters, som är världsledande inom finansiell information. KONCEPT Strategy in a box Många banker och försäkringsbolag planerar nu nästa generations webblösningar, intranät och extranät. En viktig lärdom från tidigare webblösningar är betydelsen av att klargöra målet med satsningen samt att få samsyn kring vad webbplatsen ska förmedla och till vem. Cybercom erbjuder en analysmodell, Strategy in a box, som skapar samsyn samt tydliggör mål, funktioner, plattform, organisation och stödprocesser. Systemintegration I dagsläget görs stora investeringar i nya bank- och försäkringssystem. Det är mycket stora och komplexa projekt med höga krav på integration med andra system och standardprodukter. Just komplexiteten i bankers och försäkringsbolags verksamhet gör att de har stort behov av systemintegration, Enterprise Application Integration (EAI). Med hjälp av integrationsprodukter knyter Cybercom samman befintliga och nya system såsom affärssystem, system för fakturering med mera på ett optimalt sätt, för att effektivisera kundens affärsprocesser och ta tillvara på redan gjorda investeringar. Den affärskritiska kärnan vill företagen ofta egenutveckla och ha full kontroll över. Kompletterande standardmoduler av typen inoch utbetalningar samt utskrifter kan dock vara av mer industriell karaktär. Cybercom har lång erfarenhet av integration av systemlösningar där vi med hjälp av beprövade metoder, olika produkter och partners kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. HELHETSÅTAGANDE Application Management utveckling och förvaltning till ett fast pris Cybercom har utvecklat ett koncept för affärsmässig förvaltning av system inom den finansiella sektorn. Modellen kallas Application Management och tydliggör ansvar, aktiviteter och kostnader avseende support, utveckling och drift av en applikation eller ett system. Med hjälp av modellen erhålls tydliga ansvarsområden, ett strukturerat arbetssätt och förutsägbara kostnader till avtalad servicenivå. Cybercom erbjuder implementering och operativa åtaganden inom modellen. Konceptet är mycket uppskattat av våra kunder och vi har AM-uppdrag hos bland annat AMF Pension, Bankgirocentralen och Reuters. Uppdrag FöreningsSparbanken IT-utveckling och funktionsgodkännande nära kunden FöreningsSparbanken är en av Nordens ledande bankkoncerner. På marknaden råder tuff konkurrens och IT är ett strategiskt verktyg för att skapa framgång i verksamheten. Cybercom arbetar med flera projekt som har olika inriktningar. Ett av dem handlar om Configuration Management (CM), där Cybercom förpackar, konfigurerar och installerar kod från olika utvecklingsprojekt. Målet är att få en fungerande testmiljö och därigenom säkerställa att de utvecklade funktionerna verkligen fungerar. För kunden är det här området extra viktigt, då kraven på bankernas IT-system är höga och varje fel är oacceptabelt. Den tekniska miljön är baserad på J2EE och WebSphere, och applikationerna rör både interna banksystem och kontakten ut mot kunden genom internetbanktjänster. Cybercom Group 11

12 INTERNATIONELLA AFFÄRER Cybercom följer med och utvecklar kundernas gränslösa affärer Uppdrag ASSA ABLOY Smartare inköp runt om i världen Den globala koncernen ASSA ABLOY beslutade att utveckla en ny inköpsportal avsedd för koncernens över hundra dotterbolag världen över. En utmaning för Cybercom var att få den nya portalen kompatibel och integrerad med ASSA ABLOYs många olika affärssystem. Vidare skulle applikationen vara lätt att använda och driftsäker. Dessutom var kraven höga på att integrationen av de olika affärssystemen skulle vara smidig och kostnadseffektiv. Projektet slog väl ut, idag har 30 bolag det nya systemet och arbetet med att integrera de övriga bolagen går enligt plan. Uppdraget resulterade även i att Cybercom fick i uppdrag att utveckla ett extranät, för ASSA ABLOYs externa kunder, med likartad funktionalitet. Cybercom är etablerat i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige samt är verksamt i ytterligare sex länder. Anledningarna till Cybercoms internationalisering är flera. För att kunna arbeta fokuserat och erbjuda lösningar inom en viss nisch behövs en större geografisk närvaro. Dessutom följer Cybercom med kunderna utomlands för att erbjuda sina tjänster, oavsett var kunderna befinner sig. En tredje orsak är att många kunder vill att deras leverantörer ska verka på en större internationell marknad än enbart den inhemska. För att vinna nya kunder och få till stånd ett långsiktigt samarbete krävs då en bredare marknadsnärvaro. Ibland är det till och med ett krav från kundens sida, till exempel för att få vissa typer av ramavtal. Många kunder vill också att leverantören ska ha kunskap om flera geografiska marknader, då den erfarenheten gagnar kunden. Sony Ericsson, TeliaSonera, ASSA ABLOY och Reuters är exempel på kunder som vi samarbetar med internationellt. Att Cybercom bedriver verksamhet i ett flertal länder innebär också att vi löpande förvärvar ny erfarenhet och kompetens. Cybercom har som ambition att fortsätta att stärka den internationella närvaron framöver, främst i norra Europa. 12 Cybercom Group

13 TILLVÄXT Vi vill fortsätta att växa Utifrån en stabil bas i Norden och Storbritannien ska Cybercom ta steget in på nya marknader i norra Europa och därmed växa ytterligare. Tillväxten ska ske under lönsamhet. Cybercom är ett snabbt växande teknologiföretag. Sedan börsnoteringen 1999 har Cybercom växt med i genomsnitt 27 procent per år. År 2003 platsade bolaget på topplistorna Deloitte European Technology Fast 500 Ranking och Sweden Technology Fast 50. Förvärv är en viktig del i Cybercoms tillväxt köpte Cybercom Mind Finance, Java House, Mobility Partner Europe samt Consafe Infotech. Vi har på så sätt förvärvat strategisk kompetens och nya kundrelationer, stärkt närvaron på viktiga geografiska marknader och etablerat oss på nya marknader. En annan tillväxtfaktor är att Cybercom har ökat samarbetet med befintliga kunder. Vi har ofta ett nära samarbete med våra kunder, och långsiktiga partnerskap är betydelsefulla för den fortsatta tillväxten. Cybercoms strategi är att fortsätta att växa dels organiskt, dels genom förvärv inom främst telekom. Inom tre år ska Cybercom omsätta 750 miljoner kronor, varav en fjärdedel utanför Sverige. Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på cirka 30 procent. Vår tillväxt ska ske under lönsamhet och målet är en rörelsemarginal på 8 procent. Produkt CyberMate CyberMate kvalitetssäkrar ett livsviktigt arbete CyberMate PreHospital är ett elektroniskt dokumentationssystem framtaget för europeisk prehospital akutsjukvård. Produkten är utvecklad i nära samarbete med Medtronic, ett världsledande företag inom medicinteknik. Med hjälp av CyberMate förenklas ambulanstjänstens journalarbete och det prehospitala arbetet kvalitetssäkras, från inkommet larm till färdig journal. Statistik och nödvändiga rapporter skapas till stöd för uppföljning av det dagliga arbetet, vilket tidigare inte har varit möjligt i samma omfattning. Att inom den prehospitala vården använda IT som hjälpmedel innebär stora kostnadsbesparingar. Det ger en ökad kvalitet och är även till stor avlastning i det akuta arbetet. Intresset för produkter som CyberMate är stort på marknaden för prehospital vård i Europa. CyberMate används till exempel i Danmark med stor framgång. Cybercom Group 13

14 KOMPETENS OCH MEDARBETARE Erfarna konsulter med stort engagemang Utbildning Civilingenjörer 28% Annan teknisk akademisk utbildning 25% Övrig akademisk utbildning 20% Systemvetare 14% Övriga eftergymnasiala studier 13% Cybercoms konsulter har lång erfarenhet och hög utbildningsnivå. Ledstjärnorna är engagemang, professionalism, social kompetens samt öppenhet. Cybercoms medarbetare tillhör toppkonsulterna i branschen. Det är vi självklart väldigt stolta över och vi arbetar aktivt för att vara det. Anställningstid >7 år 51% 5-7 år 19% 3-5 år 19% 1 3 år 11% För att säkerställa att kunderna får tillgång till den främsta expertisen har vi rutinerade och kompetenta konsulter. Den genomsnittliga erfarenheten är 13 år och relativt många har arbetat i branschen i mer än 20 år, vilket inger förtroende hos våra kunder. Utbildningsnivån är hög och 87 procent av de anställda har akademisk utbildning. En annan viktig faktor är att vi inser vikten av att ta vara på medarbetarnas samlade kompetens. Cybercom utvecklar kompetensen hos medarbetarna på flera sätt. Konsulterna utbildar sig dels i certifiering för olika tekniker, dels genom kompetensutveckling i projekt, samt också i strategi- och affärsfrågor. Det här bidrar till att Cybercoms konsulter har stor förståelse för kundens affärsprocesser. Branscherfarenhet >20 år 10% år 35% år 13% 5 10 år 30% 1 5 år 12% Företaget består av individer med ett djupt engagemang, social kompetens, stor egen frihet och en stark ansvarskänsla. Det gör att Cybercoms konsulter är uppskattade av kunderna. Cybercom för också en nära dialog med kunden för att säkerställa att rätt konsult hamnar på rätt uppdrag. Vi anser att en trivsam och stimulerande arbetsmiljö också präglas av öppenhet, samt att en bra företagskultur bidrar till bättre kundlösningar och lönsammare affärer. 14 Cybercom Group

15

16

17 Cybercom Group Stockholm Box Stockholm Tel Fax Besöksadress: Norrmalmstorg 16 Peter Myndes Backe 12 London 8 Tanners Yard 239 Long Lane London SE1 4PT Tel Fax Köpenhamn Vesterbrogade Köpenhamn Tel Fax Oslo Øvre Slottsgate Oslo Tel Fax Göteborg Drottninggatan Göteborg Tel Fax Linköping Teknikringen 1F Linköping Tel Fax Malmö Adelgatan Malmö Tel Fax Sundsvall Storgatan Sundsvall Tel Fax

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer