Hälsoteknikcentrum Halland HCH. Hälsoinnovationer. ger välfärd och tillväxt i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoteknikcentrum Halland HCH. Hälsoinnovationer. ger välfärd och tillväxt i Halland"

Transkript

1 Hälsoteknikcentrum Halland HCH Hälsoinnovationer ger välfärd och tillväxt i Halland

2 Vi antar utmaningen! Allt fler människor blir allt äldre, såväl i Sverige som i Europa. EU:s ramprogram Horizon 2020 lyfter fram hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande som några av de stora utmaningarna för framtiden. För att öka människors hälsa och välfärd, och för att klara vård och omsorg, krävs nya hälsotekniklösningar och nya arbetssätt. Samtidigt skapar det en stor marknad för innovationer för nya produkter och tjänster. I mer än tio år har hälsoteknik varit ett område på stark frammarsch i Halland. Högskolan i Halmstad har tillsammans med företag och offentliga aktörer arbetat för att utveckla detta till ett tillväxtområde. Och Halland är på god väg! Genom Hälsoteknikcentrum Halland har 120 projekt varit i gång i samarbete med ett 90-tal företag, 40 nya produkter och tjänster kommit ut på marknaden och 12 företag etablerat sig i länet. Hälsoteknikcentrum Halland var under åren en projektfinansierad verksamhet, lokaliserad till Högskolan i Halmstad, med medel från EU:s strukturfonder och Region Halland. Det var en strategisk satsning på hälsoteknik och tillväxt med fokus på att stödja regionens företag (men också enskilda entreprenörer) i deras arbete att utveckla nya eller förbättrade hälsoinnovationer. Verksamheten, som även efter EU-projekttiden har fortsatt, har varit mycket framgångsrik. Basen utgörs av en projektverkstad, där vi tillsammans har utvecklat nya idéer, produkter och tjänster allt med syfte att öka konkurrenskraften och stärka innovationsförmågan hos regionens hälsoteknikföretag. Hälsoteknikcentrum Hallands arbetssätt är unikt, liksom den kreativa miljön. Nyckeln i arbetssättet är mångfald och mångvetenskap. Utifrån identifierade behov och problemställningar tillförs olika typer av expertstöd och kompetenser. Allt med användaren i fokus. Hälsoteknikcentrum Halland fångar upp behoven och skapar innovationer i samspel mellan forskning, industri och marknad. Halland och Bike Around sticker ut och tar all uppmärksamhet Lars Danielsson, Sveriges ambassadör i Sydkorea om sina inryck när han invigde innovationsutställningen Innovative Sweden i Seoul i november 2013

3 Hälsoteknikcentrum Halland HCH Resultat företagsbesök 120 projekt 93 företagssamarbeten 40 nya produkter och tjänster 34 nya jobb 12 nystartade företag 8 demonstratorer 2 patent 40 examensprojekt 10 utbildnings- program med tema hälsoinnovation 35 vetenskapliga artiklar 133 artiklar och inslag i press, radio och teve. Hälsoteknikcentrum Halland i medierna Bike Around ska locka fram minnen ny teknik hjälper äldre med demensproblematik, GP den 5 januari 2014 Androstolen gynekologstolen för män, TV4:s program Jenny Strömstedt den 20 februari 2013 Androstolen vänder på perspektiven, SVT:s Kulturnytt den 7 mars 2013 Bike Around..., SVT:s Rapport den 21 september 2013 Google köper Bike Around, Computer Sweden den 9 november 2012 Nationella samarbetspartner Hälsans nya verktyg Medtech West Sahlgrenska Akademin Högskolan i Borås Forskningsinstitutet Imego SVID Stiftelsen svensk industridesign Kairos Future Nano Connect Scandinavia SKL Sveriges kommuner och landsting Smart Textiles Internationella samarbetspartner Techna Science i Köpenhamn, Danmark Forskningsinstitutet INRIA Bordeaux, Frankrike University of Genova, Italien Newcastle University, Storbritannien University of Limoges, Frankrike Oregon Health and Science University, USA Bike Around bland Top100 innovationerna på världsmarknaden Money Today Media Group i Sydkorea har utnämnt rehabiliteringslösningen Bike Around till en av de 100 främsta innovationerna på världsmarknaden. Uppseendeväckande produktinnovationer i såväl Europa som i USA har valts ut och studerats. Resultatet presenteras på K.E.Y. Platform i april 2014 i Seoul, Sydkorea. Källa:

4 Goda exempel på sa För att hitta relevanta problemställningar som kan omvandlas till utvecklingsprojekt arbetar Hälsoteknikcentrum Halland HCH nära företag, användare, vård- och omsorgsorganisationer och forskare. Resultatet av behovsidentifieringen kan vara projekt som stödjer marknadsintroduktion av nya produkter och tjänster eller projekt som vidareutvecklar befintliga produkter och tjänster. Det kan även handla om banbrytande projekt där forskare i samverkan med organisationer och företag bidrar till att hitta genuint nya lösningar eller underlag till en innovationsupphandling. identifiera behov förstudie projekt nya produkter och tjänster välfärd och tillväxt i samverkan mellan företag, Högskolan, kommuner och regionen. Demonstratorer En av HCH:s mest framgångsrika verksamheter är demonstratorerna. Såväl demonstratorerna som arbetet med att ta fram dem, har varit nyskapande i flera avseenden. En demonstrator är en ännu inte färdigställd produkt eller tjänst som visualiseras genom en prototyp eller koncept. De gör det möjligt att praktiskt testa en produkt eller tjänst och att kommunicera kring den. Demonstratorerna skapar möjligheter att visa hur ny eller befintlig teknik kan användas för att stödja individer och hälsooch sjukvårdssystem samt hur den skulle kunna bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Demonstratorerna har varit mycket uppskattade. De har inspirerat såväl forskare och vård- och omsorgspersonal som användare och anhöriga. Bike Around Bike Around är en träningscykel som användaren styr varthelst hen vill med hjälp av Google Street View. Bike Around uppmuntrar personer med demenssjukdom till fysisk och social aktivitet i syfte att hindra sjukdomens utveckling genom att stimulera fungerande funktioner. Vid demens får den drabbade ofta svårt att utföra olika aktiviteter och blir lätt passiv. Individuellt anpassad fysisk aktivitet kan motverka detta. Men det behövs nya träningsredskap som motiverar och väcker engagemang. Med Bike Around kan man till exempel ta en cykeltur i de trakter där man har vuxit upp. Bike Around startade som ett samarbete mellan HCH och Techna Science i Köpenhamn. Konceptet är framtaget genom workshoppar med forskare, entreprenörer och verksamma inom demensvård, sjukgymnastik, arbetsterapi och it-utveckling. Bike Around har rönt stor uppmärksamhet på mässor världen över, bland annat i Tokyo, Shanghai, Toronto och Berlin. I dag är Bike Around en produkt på marknaden och har fått namnet jdome Bikearound. it s connection, it s meaning. It s the simple act of getting on-line, making all of our lives better Googles styrelseordförande Eric Schmidt om Bike Around vid tankesmedjan Zeitgeist Europe

5 marbeten Androstolen HCH har sedan starten arbetat för att integrera genusperspektiv i verksamheten. Androstolen är en demonstrator som lyfter fram genusperspektivet inom hälsoteknikområdet, problematiserar och synliggör behov, och bidrar till att visa hur genusperspektiv kan gynna innovationsprocesser. Idén till Androstolen föddes i projektet Hälsoformer & tekniknormer, där frågor som vems behov får företräde?, var finns det eftersatta behov? samt hur kan normkritiskt perspektiv och design gemensamt synliggöra dessa behov? ställs. I dag fortsättter arbetet i forskningsprojektet Origo med design som social aktör för genusmedveten förändring och innovation. Hemtjänst 3.0 Hemtjänst 3.0 är ett koncept i form av en it-baserad tjänsteplattform med applikationer för äldreomsorgen, som syftar till att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten och underlätta införandet av ny teknik. Det är framtaget för hemtjänstpersonal av hemtjänstpersonal. Hemtjänsten är en komplex verksamhet, där en mängd olika it-system för dokumentation, planering, schemaläggning, rapportering, fakturering med mera används. Det finns behov av integrerade administrativa system för hela processen kring hemtjänst som även kan fungera som minnes- och kommunikationshjälpmedel för personalen i det dagliga arbetet med att exempelvis ringa sjuksköterskor eller anhöriga, beställa mat, hämta och lämna nycklar och passa telefontider. Genom demonstratorn Hemtjänst 3.0 har beslutsfattare fått en inblick i vad som är möjligt att göra med teknik för att skapa ny, innovativ och stödjande kommunikations- och informationshantering för personal inom hemtjänsten. Samarbete har skett med flera kommuner i Halland, där Laholms kommun har varit drivande. Den intelligenta sängen Den intelligenta sängen visualiserar vad som är möjligt att mäta i sängmiljö med hjälp av osynlig teknik för att exempelvis stödja nattpatrullsverksamhet inom äldreomsorgen. Sängen har sensorer och kan mäta bland annat hjärtfrekvens, andningsfrekvens, vikt och tyngdpunkt i sängen. 5

6 Produkter och tjänster CYTO365 en felsäker ventil för cancerbehandling De flesta cancerbehandlingar innefattar infusion av flera cellgifter som ska ges i rätt ordning och som inte får blandas. Därtill ska koksaltlösning ges före, efter och emellan. Cellgifterna måste skiljas åt då de annars kan förstärkas eller försvagas samt att det kan bildas saltkristaller i blodomloppet, vilket kan leda till blodpropp. CYTO365 är felsäker och förhindrar blodpropp samt luftemboli hos patient vid behandling med cellgifter. CYTO365 vann regionfinalen i Venture Cup Väst 2011 och uppfinnaren Micael Törnblom belönades med kronor samt en finalplats i Venture Cup riksfinal samma år. Idén till CYTO365 fick Micael Törnblom när hans flickvän genomgick behandling på sjukhus. Trygg om natten teknik för ökad trygghet Sängprojektet (se sidan 5) ledde vidare till projektet Trygg om natten. Många äldre som bor hemma får nattillsyn, vilket innebär att nattpersonal besöker personen, ser efter att hen sover och att ingenting har hänt. Nattillsyn är en viktig verksamhet som skapar trygghet för såväl kunder som anhöriga. HCH har tillsammans med Falkenbergs och Halmstads kommuner och företaget Neat Electronics AB undersökt hur tekniska lösningar kan komplettera nattillsynen och erbjuda ökad trygghet och integritet både för kunder och anhöriga. Under ett år hade ett 15-tal av Falkenbergs kommuns hemtjänstkunder teknisk utrustning hemma. Data avseende aktivitetsmönster samlades in och analyserades. I studien ingick också intervjuer med personer som har nattillsyn, anhöriga och personal för att ta reda på hur vardagsliv och arbete påverkas av tekniken. Utgångspunkten var att tekniken inte får störa, utan ska inkräkta så lite som möjligt på den personliga integriteten. Kameror har inte använts. Trygg om natten har vidareutvecklats till ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. ActiveMeter Tillsammans med HCH och Högskolan i Halmstad har företaget Tappa utvecklat en helt ny sorts stegräknare som mäter och registrerar både aktivitet och på vilken intensitetsnivå den utförs. gränsöverskridande använd 6

7 Det har varit nödvändigt att använda extern kraft som Hälsoteknikcentrum för att kunna lyckas. Företagare Mattjänst för äldre Studier visar att äldre hellre vill handla i butiker, och helst göra det själva, snarare än att göra sina inköp över internet. HCH gjorde en enkätundersökning bland 265 äldre personer i Varbergs kommun: hur gör de sina inköp, när vill de handla, hur kommer de till affären? Samtidigt undersöktes intresset för en tjänst där man får skjuts till och från affären. Gensvaret blev mycket positivt. Då bestämde sig Maria Karlsson, som är butiksföreståndare i Hemköps butik i Veddige, för att starta en sådan verksamhet. Hon köpte en bil med fem sittplatser och stort utrymme för kassar, rollatorer med mera. Sedan december 2011 erbjuder Hemköp i Veddige att skjutsa sina äldre kunder till och från butiken i affärens bil en gång i veckan. De som vill kan även få hjälp att packa varorna och bära kassarna till dörren. Maria Karlsson har belönats med utmärkelsen årets initiativ av Hemköp. Swing Ping Pong Träningsredskapet Swing Ping Pong är en ny svensk innovation för barn med och utan funktionsnedsättning, personer med förvärvad hjärnskada och för äldre. Repetitiv träning stärker och skapar nya förbindelser mellan nervsynapser. Swing Ping Pong har patent, mönster- och varumärkesskydd. Uppfinnaren, Marie Paulson, nominerades till innovationspriset EUWINN Award för Swing Ping Pong 2013 som hon tagit fram i samarbete med HCH, och fick utmärkelsen Special Recognition Award. Virtual Trainer Virtual Trainer används på gym och innehåller instruktionsvideor till flera hundra olika övningar som inspirerar och utvecklar tränande och deras träning. Tillsammans med fysioterapeuter och innovatörerna bakom Virtual Trainer arbetade HCH fram en kravspecifikation för hur produkten skulle kunna utvecklas och fungera inom rehabilitering och sjukgymnastik. Bland annat sågs möjligheten att Virtual Trainer kan vara ett komplement vid rehabilitering för både patient och fysioterapeut. I dag arbetar företaget med utveckling av Virtual Trainer med sikte på ännu fler och nya marknader. arfokus experimenterande 7

8 Nu tar vi Halland vidare! Det har hänt mycket på och genom Hälsoteknikcentrum Halland under projekttiden. Nu vidgar vi begreppet hälsoteknik till HÄLSOINNOVATION området är nämligen så mycket mer än teknik. Framtidens hälsoinnovationer kräver en kombination av kompetens från olika områden. Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder en unik samverkansarena en fysisk plats för näringsliv, akademi och offentliga verksamheter. Här får vi tillsammans idéer och företag att växa genom att utveckla innovationer som förbättrar människors livskvalitet. Vår vision är att Halland ska bli ett regionalt centrum i världsklass för hälsoinnovation med mångvetenskaplig forskning och utveckling som utgår från människors behov av en god hälsa. Hälsoinnovationer som ger välfärd och tillväxt. Ni är väl med? Kontakta oss för mer information och dialog! Hälsoteknikcentrum Halland Högskolan i Halmstad Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig tel Högskolan i Halmstad Enheten för strategiskt stöd, april ex. Hälsoteknikcentrum Halland i samarbete med

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer

regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer Landräddningen skapar ett varmare samhälle Jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss och hjälper varandra. PLATSEN PÅVERKAR HÄLSAN Forskare samlas i Gävle för att knäcka koderna som visar platsens

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION En publikation från Mötesplats Social Innovation Utgivare: Mötesplats Social Innovation Redaktörer: Lotta Solding och Louisa Szücs Johansson Texter: Lotta Solding och

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer