Närvård Svante Lifvergren. Oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvård Svante Lifvergren. Oktober 2013"

Transkript

1 Närvård Svante Lifvergren Oktober 2013

2 Effektivitetsmatris Sämst Bäst Source: OECD, 2008

3 Hälso- och sjukvårdens kostnader- andel av BNP Procent År Norbäck L E, Targama A. (2010) Det komplexa sjukhuset 3

4 Sjukvårdens utmaningar Befolkningen åldras och med fler äldre följer ocksåfler sjukdomar och ett ökat vårdbehov Allt färre medborgare kommer att finnas tillgängliga som arbetskraft i vårdsektorn i proportion till de förväntade behoven De medicinska framstegen fortsätter och därmed möjligheterna och förväntningarna påvad vården ska klara av Systemen måste bli effektivare Sveriges Kommuner och Landsting (2007, 2005). Hälso- och sjukvården till Borås: SKL.

5 Utmaningar inom cancer- och äldrevården Dubblering av cancerprevalensen fram till år 2030 Fragmentering och bristande integration Långa ledtider och bristande kontinuitet Vertikal organisering påavstånd från vårdens värdeskapande, horisontella patientflöden. Avsaknad av samlade ledarstrukturer för primärvård, kommun och sjukhus Bristande patient-och anhörigmedverkani de individuella vårdprocesserna Brister vad avser tillvaratagandet av patienters upplevelser och erfarenheter för att åstadkomma en mer patientcentrerad och effektiv systemutveckling.

6 Hur går det för utvecklingsprojekt i Inte såbra.. närvården Mycket institutionell samverkan på ledningsnivå Högst oklart om detta har lett till bättre vård för äldre i praktiken Se t ex Anell, A. and Mattisson, O. (2009). Samverkan i kommuner och landsting en kunskapsöversikt. Studentlitteratur, Lund.

7 Lite omvärldsspanning

8

9

10 På bokhyllorna: Weisz, Jeffrey, Mohrman, S.A. and McCracken, A. (2013). It s a Great Time to Be a Physician: Building a Healthcare System that Works. Second River Healthcare Press.

11

12

13 KP Patient safety Ventilator Associated Pneumonia CDC National Benchmark is 5.4 KPSC is at 1.6 Pressure Ulcers California Nursing Outcome Coalition National Benchmark 5.92% KPSC is at 3.53% Post MI Care Joint Commission National Benchmark 100% KPSC is at the National Benchmark Central Line Infections CDC National Benchmark 3.8/1,000 line days KPSC is at 0.5 (w/most hospitals having been at 0 for several years Surgical Site Infections CDC Knee Replacement National Benchmark KPSC is at 1.2 CDC Hip Replacement National Benchmark 2.5 KPSC is at 1.7

14

15 Utmaningar för KP 2004 Oönskad variation Otillräcklig information/kunskap Försvårar (själv)organisering Inte patientcentrerad Hela patientens livscykel var inte i fokus Hälsa, prevention, akut och kronisk sjukdom Passivt, inte aktivt

16 Vision (2004) to improve quality, efficiency and enhance outcomes....adressing full lifecycle.prevention, episodic treatment and disease management Promotion and prevention Kanter& Mohrman (2012) Designing for Health: Learning from KP, p.90

17

18 Exempel: Complete care: Lifecycle + upstream.. Föräldrautbildning Barn med olika vårdbehov Planerade, icke-akuta vårdbehov Multisjuk, åldrad MVC BB etc Akut/subaku t vårdbehov Kronisk sjd, cancersjd Palliativ Hälsofrämjande, Prevention (Livsstil, outreach etc)

19 Organisationsutveckling KP Linjärt vertikalt (specialisering) Linjärt horisontellt (integrering i processer) Icke-linjärt; nätverk/shop Komplext; CAS

20 Utgångspunkt Hur skapar KP värde för patient/närstående? Olika patienter har olika behov Sammamedborgare/patient har olika behov under den totala livscykeln

21 Olika organiseringslogiker för att skapa värde Det sätt påvilket olika vårdinsatser utförs med ett bestämt organiserande av kompetens, service, grad av standardisering/individualisering och ansvarsfördelning vid en viss tidpunkt

22 Olika typer av organiseringslogiker Patientfokuserade vårdkedjor (Chain) Patientcenter(Shop) Samverkande vårdnätverk (network)

23 Complete care: Lifecycle + upstream.. Föräldrautbildning Barn med olika vårdbehov Planerade, icke-akuta vårdbehov Multisjuk, åldrad MVC BB etc Akut/subaku t vårdbehov Kronisk sjd, cancersjd Palliativ Hälsofrämjande, Prevention (Livsstil, outreach etc)

24 Sven, 62 Planerat vårdbehov Tidigare helt frisk Aktiv basketspelare i ungdomen Sista 3 åren tilltagande värk i höhöft Röntgen visar uttalad artros Behov: Akut/subaku t vårdbehov Fåen ny höft; snabbt, effektivt och säkert

25 Höftplastik-processen Planerat vårdbehov Artros Patient förberedd för op Op inplanerad Nyopererad patient Behov: Ny höftled Diagnosticera Förbereda Operera Rehabilitera Fortsatt rehab Följa upp och utvärdera Output: Förbättrad funktionsförmåga Patient går hem Patienten tränar i hemmet

26 Emma, 86 Kronisk sjd, cancersjd Multisjuk, åldrad Palliativ Diabetes och hjärtsvikt sedan många år Vissa år mycket besvärligt med många vistelser på sjukhuset Behov: Trygghet och god livskvalitet i hemmet Slippa akuta inläggningar God kännedom om sina sjukdomar för att mota Olle i grind Trygg och stabil sjukvårdskontakt som kan lotsa vidare vid behov Kontakt med andra patienter med liknande erfarenheter

27 Kirurgklinik Sjukvårdsupplysning Reumamottagning Endoskopienhet Vårdcentral Dagrehab Sjukhus Vårdcentral Kirurgmottagning Mobilt team Kommun sjuksköterska Äldreboende KOLmottagning Korttid Akutmottagning Medicinklinik Ortopedmottagning Medicinmottagning Sviktmottagning Hematologmottagning Ortopedklinik Kranskärlsmottagning

28 Förutsättningar för nätverks-logik Kronisk sjd, cancersjd Multisjuk, åldrad Palliativ Patienten som aktiv vårdproducent åt sig själv Monitoreringsteknik Ledningscentral Kontakt-SSK Mobila vårdteam Nöd-platser Aktiv hälsostyrning Säkra utskrivningar

29 Anna, 40 Cancersjukdom Tidigare helt frisk Upptäckt en knöl i vänster bröst för en vecka sedan Behov: Stilla oro; snabbt fådiagnos för att utesluta malign sjukdom Vid malignitet; information om vad för slags cancer det handlar om Hur och när den ska behandlas Snabb och säker behandling Långsiktig, trygg uppföljning

30 (One-stop) Solution workshop Patientcenter Specialistssk Kontaktssk Onkolog Radiolog Kurator Kirurg Patolog Diagnos Behandlingsplan

31 Primär prevention Screening hälsokontroll Symptomutredning Diagnos Primär behandling Behandlingsutredning Tilläggsbehandling Uppföljning behandling Individuell vårdplan Psykosocialt stöd Rehabilitering Kronisk sjukdom Palliativ vård

32 Utveckling av närvård

33 Äldre multisjuka patienter i instabil fas 0.2% 7% Äldre multisjuka i stabil fas Kan inte hanteras i befintligt system Äldre patienter med 1-2 kroniska sjukdomar Friska äldre Kan hanteras i befintligt system När vi har misslyckats och patienten måste in i våra processer

34 Utvecklingsprinciper Utgåfrån vilka behov som ska tillfredsställas hos patienten Detta bestämmer i sin tur hur vi organiserar oss Nätverk och shop-organisering viktigare än processorganisering Upstream-tänk Utvecklingen bör ske kring patienten i real-tid En förutsättning är att cheferna från de olika vårdgivarna ger medarbetare tillåtelse till detta. Måste finnas samsyn och tillit vilket tar lång tid att bygga upp.

35 Hur organisera för utveckling i komplexa system

36 Ny tjänstemannastruktur Vårdsamverkan Skaraborg PSS Tillfälliga arbetsgrupper Styrgrupp Vårdprocesser Ledningskraft Beredningsgrupp Utvecklingsledare Gränssnitt Skaraborg Utveckling Skaraborg Barn & unga Vuxna psykiatri missbruk Geriatrik, demens & palliativ vård Utveckling mot uppsatta mål i samverkan Tillfälliga arbetsgrupper Samverkan på kommunnivå

37 Arbetssätt Samverkan kring patient i realtid Utvecklingsstöd Fördelning av resurser för utveckling - tillit

38 4 + 1 C Community Control Customer Cure Care

39 Hela systemet i samma rum Utvecklingskoalitioner: C

40 Lärplattformar Lära hemma och lära borta

41 Municipality Primary care unit Hospital Hospital Primary care unit Municipality Munici pality Project group - network Project group network Project group - network Project group - network Network management Learning platform Project group - network Project group - network Project group - network Municipality Primary care unit Municipality Företags Primary care unit Municipality Primary care unit Hospital

42 Referenser Lifvergren, S., Huzzard, T. and Docherty, P. (2009). A development coalition for sustainability in healthcare. In: P. Docherty, A.B. Shani, M. Kira (editors), Creating Sustainable Work Systems. Routledge. Lifvergren, S., Docherty, P. and Hellström, A. (2010). Managing by dialogue developing integrated sustainable care. Proceedings to the Cornell University conference Restructuring America s Healthcare Delivery System, May 11-12, New York. Lifvergren, S., Docherty, P. and Shani, A.B. (Rami) (2011). Toward a sustainable healthcare system: Transformation through participation. In: S. Moreman & A.B. Shani, Sustainability Effectiveness. Emerald, Bingham Kira, M. and Lifvergren, S. (2013) Sowing seeds for sustainability in work systems. In: I. Ehnert, W. Harry and K. Zink (Eds), Handbook of Sustainability and Human Resource Management. Lifvergren, S., Andin, U., Huzzard, T. and Hellström, A. (2012) The path to sustainability in healthcare Exploring the role of learning microsystems. In: S. Moreman & A.B. Shani, Organizing for sustainability, Volume 2. Bingley, UK: Emerald. Hellström, A., Huzzard, T., Lifvergren, S., Conradi, N. and Isaksson, A-S. (2013) En läkarledd och lärandefokuserad strategi för regional utveckling av 28 cancerprocesser i Sverige. In Eriksson, N., Müllern, T., and Holgers, K-M. (eds.) Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. Weisz, Jeffrey, Mohrman, S.A. and McCracken, A. (2013). It s a Great Time to Be a Physician: Building a Healthcare System that Works. Second River Healthcare Press.

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Lars Nordgren 1 Anki Eriksson 2 Anders Morin 3 1 Med en bakgrund som ekonom, organisationskonsult och sjukhusdirektör inom hälso- och sjukvården är

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 report Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 Ebba Sjögren, Hans Winberg, Thomas Paulsson och Fredrik Neij. HÄLSA TILL VARJE PRIS? KRONOR I VÅRDEN, VAD VÄRDERAR VI MED PENGARS HJÄLP? DAGS ATT STYRA MOT

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson 22 & Styrning mot samverkan Innehåll Sammanfattning 24 Inledning 25 Mot en sammanhållen vård och omsorg om äldre 25

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott

Läs mer