Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frihet och flexibilitet på dina villkor!"

Transkript

1 Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal. 4.50

2 Vi skapar konkurrenskraft på nya sätt! Företag, organisationer och offentliga verksamheter utsätts idag för en konkurrens som är större än någonsin. I och med att världens alla gränser närmar sig varandra, både vad gäller handel och utbyte av kompetens och kunskap, öppnar sig också en ny konkurrensbild för oss i Sverige. För att kunna hävda sig i den nya världen krävs att verksamheten optimeras, effektiviseras och levererar tjänster och produkter av internationell kvalitet och till internationella priser. INFORMATIONSFLÖDEN OCH PROCESSTÖD ALLT VIKTIGARE För merparten av alla företag är informationssystemen i form av olika typer av applikationer och infrastruktur affärskritiska. Om systemen fungerar dåligt påverkar det verksamheten och företagets konkurrenskraft negativt. Gårdagens informationssystem ersätts idag i snabb takt med informationssystem med en öppnare och lösare struktur, en tjänstearkitektur, där applikationer begär och får information vid behov. ISOLERADE ÖAR BLIR EN KONTINENT De flesta företag, organisationer och offentliga förvaltningar använder webben som kanal för att sprida information såväl externt som internt. Ofta finns ett stort gap och inga egentliga kopplingar mellan verksamhetens applikationer som till exempel ekonomisystem, personadministrativa system och befintliga webbplatser. Webbplatserna har skapats utan IT-organisationens stöd och är baserade på olika tekniska lösningar beroende på vem eller vart i organisationen initativet kommer ifrån. Den här typen av scenario är vanligt. Frågan är hur man enkelt och kostnadseffektivt kan koppla ihop de olika öarna och informationskanalerna på ett effektivt sätt? För oss är svaret enkelt. Välj EPiServer som er plattform för strategisk informationshantering och ni kan växa med lösningen, från en helt vanlig webbplats till att skapa portaler med avancerad funktionalitet och integration av andra system och applikationer. Lars-Olof Norell, VD på ElektroPost Stockholm AB Teamet bakom EPiServer. 2

3 Den smarta plattformen för gränslös kommunikation EPiServer är en effektiv och flexibel plattform som gör det enkelt för företag och organisationer att använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal. Idag arbetar redaktörer, 700 kunder och 600 utvecklare med EPiServer som plattform. Över webbplatser runt om i världen är baserade på EPiServer. ENKELT MED FOKUS PÅ INNEHÅLL EPiServer hjälper er att enkelt och snabbt hantera information på intranät, extranät eller publika webbplatser. Genom att välja EPiServer kan ni utveckla, implementera och förvalta alla era webbplatser på en plattform. Organisationens medarbetare kan enkelt skapa och uppdatera innehållet på företagets webbplatser från en webbläsare. Arbetet i EPiServer kan jämföras med en enkel form av ordbehandling. ATT UTVECKLA FÖR FRAMTIDEN ÄR TRYGGT Den första versionen av EPiServer lanserades 1997 och har utvecklats ständigt sedan dess. EPiServer är idag Nordens mest använda plattform för hantering av innehåll på webben. Befintliga kunders önskemål om nya funktioner ligger till grund vid vidareutveckling. En trygghet som kommer både befintliga och nya användare tillgodo. EPiServer är till 100% baserat på Microsoft.NET, en teknik som Microsoft lanserat för att tillgodose de krav som människan kan tänkas ha på tekniken i framtiden. ENDAST FANTASIN SÄTTER GRÄNSERNA EPiServer är en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar för vad som kan göras i plattformen, varken i fråga om design eller funktionalitet. Användningsområdet spänner från vanliga webbplatser till komplexa portaler där medarbetarna har tillgång till information från andra system och kunder eller leverantörer kan nå specifik information och tjänster från exempelvis order, lager och fakturering. 3

4 Vad är drömwebben för er? ÖKAR BEHOVET AV ATT SPRIDA INFORMATION I ER ORGANISATION? Personalavdelningen vill annonsera om rekrytering, marknadsavdelningen vill marknadsföra evenemang och försäljningsavdelningen vill sälja. Alla avdelningar vill synas på er webbplats. Dessutom vill VD:n att webbplatsen ska fi nnas tillgänglig på fem olika språk. Det börjar bli allt för stort tryck på er webbredaktör och ni behöver decentralisera ansvaret ut i organisationen. För att ytterligare öka affärsnyttan vill ni knyta samman webbplatsen med övriga affärskritiska system som till exempel ekonomi-, personal- och ärendehanteringsystem. För att webbplatsen ska bli den affärskritiska informationskanal som ni strävar mot, bör den vara det naturliga navet för all information och alla processer, som skall delas med medarbetare, kunder och leverantörer. Genom att ta små steg i taget mot det slutliga målet kan ni sprida er investering över en längre tid och känna efter vilka typer av tjänster och funktioner som behövs för just era behov. Låg nivå Vilken affärsnytta? Hög nivå Webbplatsen är navet för all information och alla processer som skall delas mellan medarbetare, kunder och leverantörer. Webbplatsen utökas med kunskapsdelning i form av mötesplatser, projektplatser, dokument- och ärendehanteringssytem och webbaserad utbildning. Webbplatsen utökas med funktioner som förändrar arbetssätt och processer i organisationen. Funktionerna ska bidra till att förkorta ledtider, minska administration och öka affärsnyttan. Integreras gentemot befi ntliga affärssytem. Webbplatsen utökas med enkla funktioner som gör det enklare för besökaren att hitta och utbyta information. Till exempel sökmotorer och diskussionsforum. Webbplatsen är en elektronisk anslagstavla med innehållshantering. Låg komplexitet Vilken IT-nivå? Hög komplexitet Källa: Maria Langen 4

5 När ni vill förverkliga era drömmar... EPiServer är den enklaste och mest prisvärda plattformen för hantering av webbplatser, men samtidigt också en av de mest komplexa. Hur hänger det ihop? EPISERVER - FRIHET OCH FLEXIBILITET PÅ ERA VILLKOR EPiServer levereras som en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar av vad som kan göras, varken i fråga om design eller funktionalitet. Ingen webbplats baserad på EPiServer är den andra lik och plattformen är utbyggbar för alla typer av webbplatser. Vart ni än befinner er på vägen mot att skapa er drömwebb, kan EPiServer vara en del av processen. Till en början kan ni använda er av den inbyggda funktionalitet som levereras i EPiServer, ni kanske till och med nöjer er med de besökarfunktioner som finns att tillgå i mallar och som era webbredaktörer enkelt kan använda på olika ställen på er webbplats. TA ETT STEG NÄRMARE INTEGRATION När ni är redo att ta nästa steg har EPiServer mycket att erbjuda. EPiServer är en plattform för att skapa webbaserade portaler. Användningsområdet spänner från interna portaler där medarbetarna har tillgång till information från andra system via intranätet, till portaler för kunder eller leverantörer där de kan nå information och tjänster från exempelvis order, lager eller fakturering. I EPiServer kan ni arbeta tillsammans i webbaserade projektrum. Ni kan dela dokument, diskutera, ha en gemensam kalender och arbetsyta oavsett vart i världen era kollegor befinner sig. 5

6 Nya möjligheter med Portal Framework EPiServer och den nya modulen Portal Framework är det självklara valet för alla organisationer med höga krav på en flexibel och kraftfull plattform för byggandet av verksamhetspor taler, medborgarpor taler, intranät och publika webbplatser. VAD ÄR EN PORTAL? Varje dag sköter vi bankärenden, bokar biljetter, hanterar dokument och skickar e-post via internet. Både privat och i arbetet, ofta från flera olika datorer. Genom att skapa portaler kan man lyfta fram information och tjänster, som är viktiga i en viss situation, helt oberoende av vilken dator som används. En portal är en personlig samlingsplats för information och tjänster i olika situationer. Som besökare av portalen identifierar du dig via en inloggning och får sedan tillgång till den information som du har behörighet till. Oavsett vilket system eller webbplats informationen kommer ifrån, får den ett gemensamt grafiskt utseende. En verksamhet som skapar en portal kan på ett enkelt sätt erbjuda information och självbetjäning av olika tjänster från olika parter oberoende av teknisk miljö. Syftet är att utveckla nätverk för kunder, leverantörer och andra parter som därmed kan arbeta i sammanvävda processer allt för att vara innovativ, vinna tid och minska kostnader. RÄTT INFORMATION TILL RÄTT PERSON I RÄTT TID Med EPiServer och den nya modulen EPiServer Portal Framework har en kraftfull plattform utvecklats med syftet att skapa effektiva portaler. Portaler baserade på EPiServer kan fungera som arbetsverktyg för företagets eller organisationens anställda och kan kombinera information från internet, företagets intranät och andra interna affärskritiska system på en plats i ett webbgränssnitt. 6

7 WSRP - STANDARD FÖR PORTALER En portal är uppdelad i olika delar som kallas Portlets. Det är dessa delar som kopplas ihop med olika informationskällor och visas för besökaren. Tekniken för att bygga Portlets kallas WSRP och har standardiserats. Detta innebär att man kan använda ett portalsystem från en leverantör och sedan fylla portalens ramverk med program och system från andra leverantörer. WSRP stöds av företag som exempelvis IBM, BEA, SAP och Microsoft. Som besökare av portalen identifi erar du dig via en inloggning och får sedan tillgång till den information som du har behörighet till. EPISERVER HAR INBYGGT STÖD FÖR WSRP I EPiServer ingår stöd för WSRP, vilket innebär att alla webbplatser baserade på EPiServer kan användas som källa till information i olika portaler. Webbplatsens redaktör kan själv ange vilka sidor som ska kunna användas av andra WSRP-portaler. Om ni dessutom vill bygga en egen portal har vi kompletterat vårt utbud med modulen EPiServer Portal Framework i vilken ni själva kan skapa en portal baserad på olika system och webbplatser. Portalfunktionerna i EPiServer Portal Framework läggs ovanpå EPiServers traditionella funktioner för webbpublicering och utgör tillsammans en kraftfull plattform för hantering av portaler. EN INLOGGNING TILL ALL INFORMATION Med en portal uppkommer ett nytt behov, jämfört med en vanlig webbplats, nämligen att besökaren ska slippa inloggning till varje enskild informationskälla. EPiServer kan integreras med befi ntliga behörighetssystem som exempelvis Active Directory. För att inloggningarna också ska fungera i andra typer av system kan EPiServer även integreras med en av marknadens största påloggningssystem, RSA ClearTrust. Konsument av information (Portaler baserade på EPiServer Portal Framework) Producent av information (Webbplatser baserade på EPiServer och andra system med stöd för WSRP) 7

8 Enkelhet betyder inte brist på avancerade funktioner I EPiServer betyder enkelhet att avancerade funktioner kan användas av alla på ett enkelt sätt med bibehållen kvalitet. Arbetet i EPiServer kan likställas med ordbehandling och med kunskap i ordbehandlingsprogram kan alla medarbetare publicera information i EPiServer. ENKELT ATT SKAPA OCH UNDERHÅLLA INFORMATION All hantering och uppdatering av webbplatsen sker via en webbläsare. Redigering av text kan ske direkt på webbsidan och EPiServer har en inbyggd editor som fungerar på samma sätt som ett vanligt ordbehandlingsprogram. Medarbetarna kan enkelt formatera text, skapa länkar, arbeta med tabeller, infoga och ladda upp bilder och filer. Editorn är en WYSIWYG -editor och kräver ingen lokal installation. ARBETA MED INNEHÅLL DIREKT I MICROSOFT OFFICE I EPiServer kan redaktörer skapa och underhålla innehåll från MS Word, Excel eller Power- Point. Texter och bilder kan bearbetas i Office och publiceras på webben via EPiServer. Den grafiska profilen på webbplatsen kan behållas genom att EPiServer filtererar bort onödig formatering från Office. Resultatet av publiceringen kan också visas som dokument eller med bibehållen formatering. Informationen kan sedan uppdateras antingen från Office eller EPiServer. 8

9 TYDLIG HANTERING AV BILDER OCH INGA BRUTNA LÄNKAR Med hjälp av EPiServers filhanterare kan redaktörer enkelt ladda upp bilder till webbplatsen. Bilderna kan förhandsgranskas med miniatyrbilder och det finns möjlighet att ange alternativtext till alla bilder. Med EPiServers länkverktyg hanteras enkelt alla typer av länkar och länktitel kan anges på alla länkar för att öka tillgängligheten. EFFEKTIV FILHANTERING I filhanteraren kan redaktörerna enkelt arbeta med filer genom att skapa, ta bort, döpa om och flytta filer. Direkt från filhanteraren finns det möjlighet att bestämma vem som skall ha rätt att göra vad i den aktuella katalogen. SÄKER DOKUMENTHANTERING Som redaktör kan du checka in och ut dokument som du jobbar med så att ingen annan utför ändringar samtidigt som du. Versionshanteringen är sammankopplad med Officeprogrammen Word, Excel och PowerPoint och ger dig möjligheten att direkt från filhanteraren checka in och ut filerna i respektive program. ENKEL REDIGERING DIREKT PÅ SIDAN All hantering och uppdatering sker genom webbläsaren. Redigering av text kan ske direkt på webbsidan med hjälp av en högerklicksmeny. RÄTT INFORMATION I RÄTT TID För att vara säker på att rätt information kommer ut i rätt tid finns det i EPiServer möjlighet att styra publicering med datum och tid. Redaktören låter helt enkelt systemet sköta arbetet när information skall visas och inte. ENKEL LAGRING AV VERSIONER Varje gång en sida i EPiServer redigeras skapas en ny version. Det innebär att den gamla informationen inte raderas utan enkelt kan återställas genom återpublicering. Alla versioner av en sida visas i en överskådlig vy där det finns möjlighet att publicera, ta bort och jämföra versioner med varandra. Från denna vy går det också att ställa in en speciell tid för publicering av en version av sidan. SKAPA TROVÄRDIGHET GENOM ATT STAVA RÄTT På en webbplats är det viktigt att inge förtroende för besökaren. Ett sätt att göra det på är att vara korrekt i det som skrivs och stava rätt. I EPiServer kan du kontrollera din stavning med den inbyggda rättstavningsfunktionen innan du publicerar informationen. Stavningsfunktionen är en integration med Microsoft Office. RÄTT ATT ÄNDRA PÅ RÄTT STÄLLE Med hjälp av EPiServers behörighetssystemet kan man tilldela olika rättigheter för olika redaktörer. Vissa får fulla rättigheter på vissa delar av webbplatsen, andra kanske bara har rätt att spara informationen och någon annan får publicera den. I EPiServers trädstruktur visas tydligt vilka rättigheter man har på varje enskild sida. ENKEL HANTERING AV FILER Genom att dra och släppa en eller flera filer från Utforskaren i Windows kan du effektivt ladda upp filer till webbservern. Via filhanteraren kan man sedan dra och släppa filerna in i webbsidan. Jag är förvånad över hur snabbt plattformen har accepterats av redaktörerna på våra förvaltningar Anna Peldán, Eskilstuna kommun 9

10 Tänk om du inte kunde höja eller sänka din kontorsstol... Alla människor är olika och har olika förutsättningar i sitt dagliga arbete. EPiServer är byggt för att underlätta vardagen för varje individ och tillgodose varje individs behov. Det viktigaste är att varje individ bestämmer själv hur denne vill arbeta för att det skall passa denne bäst. OLIKA ROLLER FÖR OLIKA INDIVIDER I EPiServer finns det olika arbetssätt för att arbeta med redigering av sidor. Via höger musknapp finns en unik snabbmeny som en redaktör når var som helst på webbplatsen. Via den kan varje individ välja tre olika sätt att redigera sidan på. Allt utifrån hur mycket kunskap man har och vad man vill göra vid det här tillfället. SNABB TILLGÅNG TILL DE VANLIGASTE SIDORNA En webbplats kan innehålla tusentals sidor och det är vanligt att en redaktör bara har rättighet att ändra på en liten del av dessa sidor. Genom att lägga in sina egna sidor bland favoriterna kan varje redaktör snabbt och enkelt hitta till de mest använda sidorna. SPRÅK EFTER NATIONALITET EPiServer finns på åtta olika språk: svenska, engelska, norska, danska, finska, spanska, franska och tyska. Varje inloggad användare kan välja sitt personliga språk och därmed få EPiServers redigeraläge på det valda språket. I EPiServer kan man dessutom välja ett specifikt språk för varje sida, vilket lämpar sig när man har en flerspråkig webbplats. Om standardspråken inte räcker till kan EPiServer enkelt kompletteras med nya språk. DELA PÅ ARBETET I EPiServer finns möjligheter att skapa uppgifter och dela ut dem till andra individer, grupper eller till sig själv. En personlig aktivitetslista med alla typer av uppgifter visas när användaren loggar in. EPiServer påminner om nya uppgifter genom att skicka e-post till användaren. EN SOM SKAPAR, EN ANNAN SOM PUBLICERAR I EPiServer finns en funktion för att publicera information som någon annan skapat. En redaktör kan ha rätt att skapa information men inte att publicera den. Systemet sköter hanteringen med att dela ut uppgifter från en skribent till en ansvarig utgivare. 10

11 EN SOM SKAPAR, FLERA SOM GRANSKAR INNAN PUBLICERING EPiServer har fullt stöd för arbetsflöden av olika slag. Det finns möjlighet att dela ut arbetsuppgifter mellan medarbetare och godkännande i flera steg innan publicering. EPiServer håller reda på vem som skall utföra en uppgift, om denne gör det i rätt tid och skickar påminnelser via e-post. Det går också att bygga kundunika arbetsflöden som hjälper till att stödja befintliga processer hos respektive organisation. IMPORTERA OCH EXPORTERA INFORMATION Från EPiServers administratörsläge är det enkelt att manuellt exportera information i form av innehåll på sidor och mallar med funktioner. Informationen som exporterats kan sedan lika enkelt importeras till en annan webbplats baserad på EPiServer. RÄTTIGHETER PÅ ENSKILDA SIDOR Varje sida i EPiServer kan ha sin egen behörighet. På så sätt kan man låta olika besökare se olika sidor på webbplatsen. HÄMTA INFORMATION FRÅN ANDRA PLATSER MED HJÄLP AV EPIFIELDS EPiFields är en tilläggsfunktion till editorn i EPiServer som kan användas för att infoga egna fält på valfri plats i Editorn. Det går att hämta förutbestämda fält liknande MS Words Infoga Autotext och Infoga Fält. Det finns möjlighet att hämta information från olika system och källor, såsom EPiServers databaser eller andra databaser via bland annat XML-data och Web Services. REGISTRERING AV ANVÄNDARE DIREKT PÅ WEBBPLATSEN EPiServer levereras med en lokal användardatabas, vilket innebär att man i systemet kan tillåta registrering av användare direkt på webbplatsen. I EPiServers administratörsläge ställer man in vilka krav som skall gälla för användare, i fråga om lösenord, tillgång från specifika IP-nummer med mera. Administratören bestämmer också om självregistrering skall vara möjlig. Perfekt funktion för hantering av extranätanvändare. ANVÄNDARE FRÅN ANDRA SYSTEM OCH BEHÖRIGHETER I FLERA NIVÅER EPiServer använder samma behörighetsmodell som Windows. Det innebär att behörigheter kan sättas så att bara vissa medarbetare får ändra informationen på olika sidor på webbplatsen. Ett annat användningsområde är en publik webbplats som även fungerar som företagets intranät och/eller extranät. Olika användare ser olika menyer beroende på vilka behörigheter de har. Det finns sex olika behörighetsnivåer inbyggda i systemet som kan kopplas till enskilda sidor eller hela delar av webbplatsen. EPiServer har integration med Windows och andra system (Active Directory och Novell edirectory) via LDAP. Detta gör att man inte behöver lägga upp nya användare i EPiServer, utan man kan utnyttja de användarkonton som redan finns i företagets nätverk. WEBBPLATSENS ALLA ANVÄNDARE Från EPiServers administratörsgränssnitt kan man enkelt söka bland webbplatsens användare. Oavsett om de är användare skapade i EPiServer eller synkroniserade från andra system. I EPiServer kan vi ge våra redaktörer stor frihet och ändå vara säkra på att behålla den grafiska profilen Josefine Ceder, Libero 11

12 Att utveckla för framtiden är tryggt EPiServer är till 100% baserat på Microsoft.NET, en teknik som Microsoft lanserat för att tillgodose de krav som människan kan tänkas ha på tekniken i framtiden. EPiServer har sedan första versionen legat i teknikens framkant och utnyttjat det allra senaste inom tekniken för göra plattformen så effektiv och smar t som möjligt. SKALBAR, DRIFTSÄKER OCH BYGGER PÅ STANDARDPRODUKTER EPiServer är en skalbar och driftssäker lösning. Plattformen bygger på standardprodukter från stora välkända leverantörer som Microsoft och Oracle och passar både för enklare, samt komplexa och stora webbplatser med flera tusen samtidiga användare. ENKELT ATT INSTALLERA Installation av EPiServer sker genom EPiServer Manager som är ett enkelt installationsprogram. Ni väljer själva om installationen ska göras med en exempelwebbplats på svenska eller engelska, eller som en helt tom webbplats. WEB SERVICES MÖJLIGGÖR INTEGRATION För att möjliggöra och förenkla integration mot andra system levereras EPiServer med tre olika Web Services, SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) och WSRP (Web Services for Remote Portlets). Web Services är en standard framtagen av W3C som gör det möjligt att integrera olika system via HTTP. Standarden är en viktig hörnsten för byggandet av oberoende, distribuerande system över internet. ODA ÖPPNAR UPP FÖR MER ODA står Open Development Architecture och har till syfte att göra EPiServer mer anpassningsbart för att kunna tillgodose alla kunders krav. Det skall vara enkelt för en leverantör att utveckla lösningar som går att integrera i EPiServer. SNABB WEBBPLATS MED CACHEFUNKTION EPiServer har en dynamisk cache som förbättrar systemets prestanda med två till sex gånger jämfört med ett traditionellt dynamiskt webbsystem. Dessutom utnyttjas automatiskt.nets output-cache om det är möjligt. Detta ger oftast dramatisk bättre prestanda. 12

13 ROBOTSÖKNINGAR PÅ WEBBPLATSEN Sökmotorer på internet, till exempel Google, indexerar webbplatser genom så kallade robotsökningar. EPiServer stödjer robotsökning på hela webbplatsen, något som många dynamiska webbplatser har problem med. Redaktörer kan på egen hand ange nyckelord och beskrivningar för varje enskild sida. LASTBALANSERING FÖR KVALITETSSÄKRING EPiServer stödjer lastbalansering. Detta innebär att om ni har en webbplats med hög trafik av besökare, höga säkerhets- eller tillgänglighetskrav kan trafiken till webbplatsen styras och fördelas över flera servrar. Inkommande trafik på webbplatsen styrs till den server som för tillfället har störst kapacitet. SYSTEMKRAV Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server Microsoft.Net Framework 1.1 Microsoft SQL 2000, SQL 7.0 eller Oracle 9i release 2, Oracle 10g Microsoft IE 6.0 eller senare för redaktörer och administratörer För publicering via Microsoft Office krävs Office XP eller Office 2003 EPiServer ställer inga krav på besökarens webbläsare, ev begränsningar bestäms av sidmallarna man använder internet 1 Besökare på webbplatsen SPEGLING (STAGING) AV WEBBASERAT INNEHÅLL FÖR EFFEKTIV INNEHÅLLSHANTERING Lastbalanserade servrar Spegla ut en eller flera sidor från EPiServer till en annan webbplats genom envägspublicering! EPiServers informationsspegling gör det möjligt att skapa och uppdatera information på en webbplats och sedan pusha informationen vidare till andra webbplatser. Innehållet kan även speglas ut i XML- eller HTML-format för att underlätta integration med andra system. Spegling kan även utföras för att skapa statiska webbplatser för arkivering av innehåll. Genom EPiServers innehållsspegling är det också möjligt att sätta upp en utvecklingsmiljö som sedan speglas ut till en produktionsmiljö för innehållspublicering. Ju större mängd information, och ju fler som ska underhålla informationen desto större blir vinsten med en plattform som presenterar information dynamiskt. Daniel Maurer, ElektroPost 13

14 EPiServer kan bli er bästa investering EPISERVER PROFESSIONAL OCH ENTERPRISE EDITION EPiServers licensmodell baseras på antalet webbplatser och är helt oberoende av hur många besökare eller redaktörer er webbplats har. Den enkla licensen kallas EPiServer Professional och gäller för en webbplats. Licensen EPiServer Enterprise Edition ger er möjlighet att implementera upp till femton webbplatser på en server, där varje webbplats kan ha en unik adress. De olika webbplatserna har en och samma databas vilket gör att information, dokument och bilder effektivt kan återanvändas och delas mellan de olika webbplatserna. För prisuppgifter och köp av licenser ber vi er kontakta våra partners. Webbserver med: - Mallar - Bilder - Dokument Databas med: - Information - Rättigheter - Inställningar SOFTWARE SUBSCRIPTION Genom köp av Software Subscription får ni tillgång till fria uppgraderingar av EPiServer under 12 månader. Software Subscription är knutet till varje licensnummer och levereras av den partner som levererat den ursprungliga EPiServerlicensen. Vi erbjuder alla nya och befintliga kunder ett extra skydd för sin investering i EPiServer. Ett separat depositionsavtal för källkod ingår i Software Subscription. 14

15 Endast fantasin sätter gränserna EPiServer är en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar av vad som kan göras i systemet, varken i fråga om design eller funktionalitet. BESÖKARFUNKTIONER SOM INGÅR VID STANDARDINSTALLATION När man installerar EPiServer ingår ett antal mallar. Dessa mallar kan användas som de är, de kan vidareutvecklas eller vara vilande för framtida behov. Även nya mallar med ny funktionalitet kan utvecklas för att tillgodose besökarnas krav på webbplatsen. FLERSPRÅKSSIDA Arbeta med flera språk på webbplatsen. Informationen ligger lagrad på en och samma plats, oavsett språk. NYHETSLISTNING Listning av information från den egna webbplatsen eller annan webbplats genom inläsning av RSS-information. FORMULÄR Skapa webbbaserade formulär för olika ändamål. Besökarna fyller i formuläret och informationen skickas med e-post och/eller lagras i databas. Data kan också exporteras till Excel. RÖSTNING Besökarna kan rösta på en fråga och se en sammanställning av resultatet. KALENDER NYHETSGRUPPER FLASHVISNING LYSSNA PÅ SIDAN Besökarna kan få sidans innehåll uppläst. (Kräver ett avtal med Phoneticom.) DISKUSSIONFORUM WEBBKARTA ALFABETISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYLIGEN ÄNDRAD INFORMATION Visar alla nya och uppdaterade sidor från en viss tid. FILLISTNING Visar innehållet (kataloger och filer) i en viss katalog. DOKUMENT Visar ett dokument i webbformat som publicerats via MS Office med befintligt format. DOKUMENTLISTA Listar dokument som publiceras via MS Office, antingen i webbformat och/eller dokumentformat. SÖKFUNKTION PRENUMERATIONSFUNKTION MOBILA ENHETER Stödjer visning av information i mobila enheter, såsom PDA, WAP med flera. BILDSPEL KOMPETENSDATABAS Möjlighet att lagra information om personer. Var och en kan själv uppdatera sin egen information. EXCHANGEINTEGRATION Visar fönstret från Exchange med inbox, kalender, kontakter med flera. RSS-KÄLLA Tillhandahåller EPiServerinformation i RSS-format (RDF Site Summery, vilket även brukar utläsas som Really Simple Syndication). PDF-FORMULÄR Fyll i och lagra PDF-mallar med formulärfunktion. PDF-formuläret kan användas för att exempelvis snabbt och enkelt ta fram visitkort, besöksbrickor eller diplom. EPILOGCONVERTER Konverterar alla dynamiska URL:ar till statiska URL:ar, läsbara från EPiServer. ARBETSRUM Effektivisera och underlätta samarbete. I arbetsrummet finns diskussionsforum och dokumenthantering med versionskontroll. Nya arbetsrum skapas enkelt av en webbredaktör som bjuder in användare av exempelvis ett projekt och aktiverar olika funktioner. UTÖKAD FUNKTIONALITET Moduler är en spännande utveckling som ger dig som kund möjlighet att införa utökad funktionalitet på ett kostnadseffektivt sätt till era webbplatser. EPISTORE EPiStore är en e-handelsmodul som enkelt kan anpassas och vidareutvecklas och ger möjlighet att lägga till en beställningsfunktionalitet till intranätet eller webben. EPIBOOKING EPiBooking är en modul till EPiServer som gör det möjligt att boka, söka och administrera lokaler och resurser. EPIDESK EPiDesk hjälper er att ta emot, följa upp och effektivisera ärendehanteringen och servicen gentemot kunder och anställda. EPIGEO Visa information på en interaktiv karta. EPiGeo baserar sig på kartsystemet Geosition Platform som utvecklas av Kartena. Modulen utgörs av en integration mot Geosition Platform. EPISMS EPiSMS är en tjänst för inkommande och utgående SMS och integreras med valfri applikation eller webbtjänst som behöver ha SMS-funktionalitet. EPISERVER SHAREPOINT CONNECTOR SharePoint Connector hjälper dig att knyta ihop EPiServer och WSS (Windows SharePoint Services) och kan användas som bas i ett EPiServer/ SharePoint-integrationsprojekt. EPIMONITORING Visualiserar besökarnas rörelser och beteenden på er webbplats. EPISERVER PORTAL FRAMEWORK Skapa portaler baserade på WSRP. Modul för byggandet av verksamhetsportaler, medborgarportaler intranät och publika webbplatser. TREDJEPARTSUTVECKLADE FUNKTIONER Förutom de moduler som är utvecklade av ElektroPost finns ett antal tredjepartsutvecklade funktioner och applikationer som tillför kunder och partners ytterligare funktionalitet som tillägg till EPiServers egna funktioner. Mer information om ElektroPosts moduler och tredjepartsutvecklade funktioner hittar du på: 15

16 Våra partners - din väg till en lyckad implementation! EPiServer är den mest sålda plattformen för hantering av webbplatser i Norden. Försäljning sker genom ett 80-tal partners i hela världen. EPiServers partners är utvalda med omsorg och har unik kompetens inom olika områden. EPiServers partners levererar kompletta lösningar med tjänster, support, utbildning och stöd till kunden. Ett partnerskap innebär en dedikerad satsning med ett långsiktigt fokus där samtliga har genomgått och klarat EPiServers partnerprogram. Det innebär bland annat att partnern är certifi erad i försäljning, projektledning, utveckling, implementation och utbildning. Mer information om våra partners hittar du på Vi reserverar oss mot eventuella fel i texten. Vi förbehåller oss rätten att förändra utbudet. 16 Juni 2005 ElektroPost Stockholm AB, Finlandsgatan 38 4tr, SE KISTA Tel: , Fax: , E-post:

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

När allt känns självklart. EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben

När allt känns självklart. EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben När allt känns självklart EPiServer en effektiv och flexibel plattform för informationshantering och publicering på webben Tanke och känsla på webben Vad är det som gör att man uppfattar en människa som

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok för EPiServer 4.30 Rev A Skapad den 9 februari 2004 Senast sparad den 6

Läs mer

Redaktörshandbok Online

Redaktörshandbok Online Redaktörshandbok Online Att använda Redaktörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Redaktörshanboken Online innehåller

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Redaktörshandbok Online

Redaktörshandbok Online Redaktörshandbok Online Att använda Redaktörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Redaktörshanboken Online innehåller

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Centrex användarförening 2010. Marvin & Trimum

Centrex användarförening 2010. Marvin & Trimum Centrex användarförening 2010 Marvin & Trimum Centrex användarförening 2010 Marvin - Nyheter och roadmap I. Telefonistöd - Web II. Maxi/Multi telefonistplats III. LDAP, kalendersynk, besöksfunktion m.m.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER 08-630 53 10, order@partnersec.se ORDER BESÖKSSYSTEMET LOBBY TRACK Lobby Track passar alla verksamheter,

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer