Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frihet och flexibilitet på dina villkor!"

Transkript

1 Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal. 4.50

2 Vi skapar konkurrenskraft på nya sätt! Företag, organisationer och offentliga verksamheter utsätts idag för en konkurrens som är större än någonsin. I och med att världens alla gränser närmar sig varandra, både vad gäller handel och utbyte av kompetens och kunskap, öppnar sig också en ny konkurrensbild för oss i Sverige. För att kunna hävda sig i den nya världen krävs att verksamheten optimeras, effektiviseras och levererar tjänster och produkter av internationell kvalitet och till internationella priser. INFORMATIONSFLÖDEN OCH PROCESSTÖD ALLT VIKTIGARE För merparten av alla företag är informationssystemen i form av olika typer av applikationer och infrastruktur affärskritiska. Om systemen fungerar dåligt påverkar det verksamheten och företagets konkurrenskraft negativt. Gårdagens informationssystem ersätts idag i snabb takt med informationssystem med en öppnare och lösare struktur, en tjänstearkitektur, där applikationer begär och får information vid behov. ISOLERADE ÖAR BLIR EN KONTINENT De flesta företag, organisationer och offentliga förvaltningar använder webben som kanal för att sprida information såväl externt som internt. Ofta finns ett stort gap och inga egentliga kopplingar mellan verksamhetens applikationer som till exempel ekonomisystem, personadministrativa system och befintliga webbplatser. Webbplatserna har skapats utan IT-organisationens stöd och är baserade på olika tekniska lösningar beroende på vem eller vart i organisationen initativet kommer ifrån. Den här typen av scenario är vanligt. Frågan är hur man enkelt och kostnadseffektivt kan koppla ihop de olika öarna och informationskanalerna på ett effektivt sätt? För oss är svaret enkelt. Välj EPiServer som er plattform för strategisk informationshantering och ni kan växa med lösningen, från en helt vanlig webbplats till att skapa portaler med avancerad funktionalitet och integration av andra system och applikationer. Lars-Olof Norell, VD på ElektroPost Stockholm AB Teamet bakom EPiServer. 2

3 Den smarta plattformen för gränslös kommunikation EPiServer är en effektiv och flexibel plattform som gör det enkelt för företag och organisationer att använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal. Idag arbetar redaktörer, 700 kunder och 600 utvecklare med EPiServer som plattform. Över webbplatser runt om i världen är baserade på EPiServer. ENKELT MED FOKUS PÅ INNEHÅLL EPiServer hjälper er att enkelt och snabbt hantera information på intranät, extranät eller publika webbplatser. Genom att välja EPiServer kan ni utveckla, implementera och förvalta alla era webbplatser på en plattform. Organisationens medarbetare kan enkelt skapa och uppdatera innehållet på företagets webbplatser från en webbläsare. Arbetet i EPiServer kan jämföras med en enkel form av ordbehandling. ATT UTVECKLA FÖR FRAMTIDEN ÄR TRYGGT Den första versionen av EPiServer lanserades 1997 och har utvecklats ständigt sedan dess. EPiServer är idag Nordens mest använda plattform för hantering av innehåll på webben. Befintliga kunders önskemål om nya funktioner ligger till grund vid vidareutveckling. En trygghet som kommer både befintliga och nya användare tillgodo. EPiServer är till 100% baserat på Microsoft.NET, en teknik som Microsoft lanserat för att tillgodose de krav som människan kan tänkas ha på tekniken i framtiden. ENDAST FANTASIN SÄTTER GRÄNSERNA EPiServer är en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar för vad som kan göras i plattformen, varken i fråga om design eller funktionalitet. Användningsområdet spänner från vanliga webbplatser till komplexa portaler där medarbetarna har tillgång till information från andra system och kunder eller leverantörer kan nå specifik information och tjänster från exempelvis order, lager och fakturering. 3

4 Vad är drömwebben för er? ÖKAR BEHOVET AV ATT SPRIDA INFORMATION I ER ORGANISATION? Personalavdelningen vill annonsera om rekrytering, marknadsavdelningen vill marknadsföra evenemang och försäljningsavdelningen vill sälja. Alla avdelningar vill synas på er webbplats. Dessutom vill VD:n att webbplatsen ska fi nnas tillgänglig på fem olika språk. Det börjar bli allt för stort tryck på er webbredaktör och ni behöver decentralisera ansvaret ut i organisationen. För att ytterligare öka affärsnyttan vill ni knyta samman webbplatsen med övriga affärskritiska system som till exempel ekonomi-, personal- och ärendehanteringsystem. För att webbplatsen ska bli den affärskritiska informationskanal som ni strävar mot, bör den vara det naturliga navet för all information och alla processer, som skall delas med medarbetare, kunder och leverantörer. Genom att ta små steg i taget mot det slutliga målet kan ni sprida er investering över en längre tid och känna efter vilka typer av tjänster och funktioner som behövs för just era behov. Låg nivå Vilken affärsnytta? Hög nivå Webbplatsen är navet för all information och alla processer som skall delas mellan medarbetare, kunder och leverantörer. Webbplatsen utökas med kunskapsdelning i form av mötesplatser, projektplatser, dokument- och ärendehanteringssytem och webbaserad utbildning. Webbplatsen utökas med funktioner som förändrar arbetssätt och processer i organisationen. Funktionerna ska bidra till att förkorta ledtider, minska administration och öka affärsnyttan. Integreras gentemot befi ntliga affärssytem. Webbplatsen utökas med enkla funktioner som gör det enklare för besökaren att hitta och utbyta information. Till exempel sökmotorer och diskussionsforum. Webbplatsen är en elektronisk anslagstavla med innehållshantering. Låg komplexitet Vilken IT-nivå? Hög komplexitet Källa: Maria Langen 4

5 När ni vill förverkliga era drömmar... EPiServer är den enklaste och mest prisvärda plattformen för hantering av webbplatser, men samtidigt också en av de mest komplexa. Hur hänger det ihop? EPISERVER - FRIHET OCH FLEXIBILITET PÅ ERA VILLKOR EPiServer levereras som en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar av vad som kan göras, varken i fråga om design eller funktionalitet. Ingen webbplats baserad på EPiServer är den andra lik och plattformen är utbyggbar för alla typer av webbplatser. Vart ni än befinner er på vägen mot att skapa er drömwebb, kan EPiServer vara en del av processen. Till en början kan ni använda er av den inbyggda funktionalitet som levereras i EPiServer, ni kanske till och med nöjer er med de besökarfunktioner som finns att tillgå i mallar och som era webbredaktörer enkelt kan använda på olika ställen på er webbplats. TA ETT STEG NÄRMARE INTEGRATION När ni är redo att ta nästa steg har EPiServer mycket att erbjuda. EPiServer är en plattform för att skapa webbaserade portaler. Användningsområdet spänner från interna portaler där medarbetarna har tillgång till information från andra system via intranätet, till portaler för kunder eller leverantörer där de kan nå information och tjänster från exempelvis order, lager eller fakturering. I EPiServer kan ni arbeta tillsammans i webbaserade projektrum. Ni kan dela dokument, diskutera, ha en gemensam kalender och arbetsyta oavsett vart i världen era kollegor befinner sig. 5

6 Nya möjligheter med Portal Framework EPiServer och den nya modulen Portal Framework är det självklara valet för alla organisationer med höga krav på en flexibel och kraftfull plattform för byggandet av verksamhetspor taler, medborgarpor taler, intranät och publika webbplatser. VAD ÄR EN PORTAL? Varje dag sköter vi bankärenden, bokar biljetter, hanterar dokument och skickar e-post via internet. Både privat och i arbetet, ofta från flera olika datorer. Genom att skapa portaler kan man lyfta fram information och tjänster, som är viktiga i en viss situation, helt oberoende av vilken dator som används. En portal är en personlig samlingsplats för information och tjänster i olika situationer. Som besökare av portalen identifierar du dig via en inloggning och får sedan tillgång till den information som du har behörighet till. Oavsett vilket system eller webbplats informationen kommer ifrån, får den ett gemensamt grafiskt utseende. En verksamhet som skapar en portal kan på ett enkelt sätt erbjuda information och självbetjäning av olika tjänster från olika parter oberoende av teknisk miljö. Syftet är att utveckla nätverk för kunder, leverantörer och andra parter som därmed kan arbeta i sammanvävda processer allt för att vara innovativ, vinna tid och minska kostnader. RÄTT INFORMATION TILL RÄTT PERSON I RÄTT TID Med EPiServer och den nya modulen EPiServer Portal Framework har en kraftfull plattform utvecklats med syftet att skapa effektiva portaler. Portaler baserade på EPiServer kan fungera som arbetsverktyg för företagets eller organisationens anställda och kan kombinera information från internet, företagets intranät och andra interna affärskritiska system på en plats i ett webbgränssnitt. 6

7 WSRP - STANDARD FÖR PORTALER En portal är uppdelad i olika delar som kallas Portlets. Det är dessa delar som kopplas ihop med olika informationskällor och visas för besökaren. Tekniken för att bygga Portlets kallas WSRP och har standardiserats. Detta innebär att man kan använda ett portalsystem från en leverantör och sedan fylla portalens ramverk med program och system från andra leverantörer. WSRP stöds av företag som exempelvis IBM, BEA, SAP och Microsoft. Som besökare av portalen identifi erar du dig via en inloggning och får sedan tillgång till den information som du har behörighet till. EPISERVER HAR INBYGGT STÖD FÖR WSRP I EPiServer ingår stöd för WSRP, vilket innebär att alla webbplatser baserade på EPiServer kan användas som källa till information i olika portaler. Webbplatsens redaktör kan själv ange vilka sidor som ska kunna användas av andra WSRP-portaler. Om ni dessutom vill bygga en egen portal har vi kompletterat vårt utbud med modulen EPiServer Portal Framework i vilken ni själva kan skapa en portal baserad på olika system och webbplatser. Portalfunktionerna i EPiServer Portal Framework läggs ovanpå EPiServers traditionella funktioner för webbpublicering och utgör tillsammans en kraftfull plattform för hantering av portaler. EN INLOGGNING TILL ALL INFORMATION Med en portal uppkommer ett nytt behov, jämfört med en vanlig webbplats, nämligen att besökaren ska slippa inloggning till varje enskild informationskälla. EPiServer kan integreras med befi ntliga behörighetssystem som exempelvis Active Directory. För att inloggningarna också ska fungera i andra typer av system kan EPiServer även integreras med en av marknadens största påloggningssystem, RSA ClearTrust. Konsument av information (Portaler baserade på EPiServer Portal Framework) Producent av information (Webbplatser baserade på EPiServer och andra system med stöd för WSRP) 7

8 Enkelhet betyder inte brist på avancerade funktioner I EPiServer betyder enkelhet att avancerade funktioner kan användas av alla på ett enkelt sätt med bibehållen kvalitet. Arbetet i EPiServer kan likställas med ordbehandling och med kunskap i ordbehandlingsprogram kan alla medarbetare publicera information i EPiServer. ENKELT ATT SKAPA OCH UNDERHÅLLA INFORMATION All hantering och uppdatering av webbplatsen sker via en webbläsare. Redigering av text kan ske direkt på webbsidan och EPiServer har en inbyggd editor som fungerar på samma sätt som ett vanligt ordbehandlingsprogram. Medarbetarna kan enkelt formatera text, skapa länkar, arbeta med tabeller, infoga och ladda upp bilder och filer. Editorn är en WYSIWYG -editor och kräver ingen lokal installation. ARBETA MED INNEHÅLL DIREKT I MICROSOFT OFFICE I EPiServer kan redaktörer skapa och underhålla innehåll från MS Word, Excel eller Power- Point. Texter och bilder kan bearbetas i Office och publiceras på webben via EPiServer. Den grafiska profilen på webbplatsen kan behållas genom att EPiServer filtererar bort onödig formatering från Office. Resultatet av publiceringen kan också visas som dokument eller med bibehållen formatering. Informationen kan sedan uppdateras antingen från Office eller EPiServer. 8

9 TYDLIG HANTERING AV BILDER OCH INGA BRUTNA LÄNKAR Med hjälp av EPiServers filhanterare kan redaktörer enkelt ladda upp bilder till webbplatsen. Bilderna kan förhandsgranskas med miniatyrbilder och det finns möjlighet att ange alternativtext till alla bilder. Med EPiServers länkverktyg hanteras enkelt alla typer av länkar och länktitel kan anges på alla länkar för att öka tillgängligheten. EFFEKTIV FILHANTERING I filhanteraren kan redaktörerna enkelt arbeta med filer genom att skapa, ta bort, döpa om och flytta filer. Direkt från filhanteraren finns det möjlighet att bestämma vem som skall ha rätt att göra vad i den aktuella katalogen. SÄKER DOKUMENTHANTERING Som redaktör kan du checka in och ut dokument som du jobbar med så att ingen annan utför ändringar samtidigt som du. Versionshanteringen är sammankopplad med Officeprogrammen Word, Excel och PowerPoint och ger dig möjligheten att direkt från filhanteraren checka in och ut filerna i respektive program. ENKEL REDIGERING DIREKT PÅ SIDAN All hantering och uppdatering sker genom webbläsaren. Redigering av text kan ske direkt på webbsidan med hjälp av en högerklicksmeny. RÄTT INFORMATION I RÄTT TID För att vara säker på att rätt information kommer ut i rätt tid finns det i EPiServer möjlighet att styra publicering med datum och tid. Redaktören låter helt enkelt systemet sköta arbetet när information skall visas och inte. ENKEL LAGRING AV VERSIONER Varje gång en sida i EPiServer redigeras skapas en ny version. Det innebär att den gamla informationen inte raderas utan enkelt kan återställas genom återpublicering. Alla versioner av en sida visas i en överskådlig vy där det finns möjlighet att publicera, ta bort och jämföra versioner med varandra. Från denna vy går det också att ställa in en speciell tid för publicering av en version av sidan. SKAPA TROVÄRDIGHET GENOM ATT STAVA RÄTT På en webbplats är det viktigt att inge förtroende för besökaren. Ett sätt att göra det på är att vara korrekt i det som skrivs och stava rätt. I EPiServer kan du kontrollera din stavning med den inbyggda rättstavningsfunktionen innan du publicerar informationen. Stavningsfunktionen är en integration med Microsoft Office. RÄTT ATT ÄNDRA PÅ RÄTT STÄLLE Med hjälp av EPiServers behörighetssystemet kan man tilldela olika rättigheter för olika redaktörer. Vissa får fulla rättigheter på vissa delar av webbplatsen, andra kanske bara har rätt att spara informationen och någon annan får publicera den. I EPiServers trädstruktur visas tydligt vilka rättigheter man har på varje enskild sida. ENKEL HANTERING AV FILER Genom att dra och släppa en eller flera filer från Utforskaren i Windows kan du effektivt ladda upp filer till webbservern. Via filhanteraren kan man sedan dra och släppa filerna in i webbsidan. Jag är förvånad över hur snabbt plattformen har accepterats av redaktörerna på våra förvaltningar Anna Peldán, Eskilstuna kommun 9

10 Tänk om du inte kunde höja eller sänka din kontorsstol... Alla människor är olika och har olika förutsättningar i sitt dagliga arbete. EPiServer är byggt för att underlätta vardagen för varje individ och tillgodose varje individs behov. Det viktigaste är att varje individ bestämmer själv hur denne vill arbeta för att det skall passa denne bäst. OLIKA ROLLER FÖR OLIKA INDIVIDER I EPiServer finns det olika arbetssätt för att arbeta med redigering av sidor. Via höger musknapp finns en unik snabbmeny som en redaktör når var som helst på webbplatsen. Via den kan varje individ välja tre olika sätt att redigera sidan på. Allt utifrån hur mycket kunskap man har och vad man vill göra vid det här tillfället. SNABB TILLGÅNG TILL DE VANLIGASTE SIDORNA En webbplats kan innehålla tusentals sidor och det är vanligt att en redaktör bara har rättighet att ändra på en liten del av dessa sidor. Genom att lägga in sina egna sidor bland favoriterna kan varje redaktör snabbt och enkelt hitta till de mest använda sidorna. SPRÅK EFTER NATIONALITET EPiServer finns på åtta olika språk: svenska, engelska, norska, danska, finska, spanska, franska och tyska. Varje inloggad användare kan välja sitt personliga språk och därmed få EPiServers redigeraläge på det valda språket. I EPiServer kan man dessutom välja ett specifikt språk för varje sida, vilket lämpar sig när man har en flerspråkig webbplats. Om standardspråken inte räcker till kan EPiServer enkelt kompletteras med nya språk. DELA PÅ ARBETET I EPiServer finns möjligheter att skapa uppgifter och dela ut dem till andra individer, grupper eller till sig själv. En personlig aktivitetslista med alla typer av uppgifter visas när användaren loggar in. EPiServer påminner om nya uppgifter genom att skicka e-post till användaren. EN SOM SKAPAR, EN ANNAN SOM PUBLICERAR I EPiServer finns en funktion för att publicera information som någon annan skapat. En redaktör kan ha rätt att skapa information men inte att publicera den. Systemet sköter hanteringen med att dela ut uppgifter från en skribent till en ansvarig utgivare. 10

11 EN SOM SKAPAR, FLERA SOM GRANSKAR INNAN PUBLICERING EPiServer har fullt stöd för arbetsflöden av olika slag. Det finns möjlighet att dela ut arbetsuppgifter mellan medarbetare och godkännande i flera steg innan publicering. EPiServer håller reda på vem som skall utföra en uppgift, om denne gör det i rätt tid och skickar påminnelser via e-post. Det går också att bygga kundunika arbetsflöden som hjälper till att stödja befintliga processer hos respektive organisation. IMPORTERA OCH EXPORTERA INFORMATION Från EPiServers administratörsläge är det enkelt att manuellt exportera information i form av innehåll på sidor och mallar med funktioner. Informationen som exporterats kan sedan lika enkelt importeras till en annan webbplats baserad på EPiServer. RÄTTIGHETER PÅ ENSKILDA SIDOR Varje sida i EPiServer kan ha sin egen behörighet. På så sätt kan man låta olika besökare se olika sidor på webbplatsen. HÄMTA INFORMATION FRÅN ANDRA PLATSER MED HJÄLP AV EPIFIELDS EPiFields är en tilläggsfunktion till editorn i EPiServer som kan användas för att infoga egna fält på valfri plats i Editorn. Det går att hämta förutbestämda fält liknande MS Words Infoga Autotext och Infoga Fält. Det finns möjlighet att hämta information från olika system och källor, såsom EPiServers databaser eller andra databaser via bland annat XML-data och Web Services. REGISTRERING AV ANVÄNDARE DIREKT PÅ WEBBPLATSEN EPiServer levereras med en lokal användardatabas, vilket innebär att man i systemet kan tillåta registrering av användare direkt på webbplatsen. I EPiServers administratörsläge ställer man in vilka krav som skall gälla för användare, i fråga om lösenord, tillgång från specifika IP-nummer med mera. Administratören bestämmer också om självregistrering skall vara möjlig. Perfekt funktion för hantering av extranätanvändare. ANVÄNDARE FRÅN ANDRA SYSTEM OCH BEHÖRIGHETER I FLERA NIVÅER EPiServer använder samma behörighetsmodell som Windows. Det innebär att behörigheter kan sättas så att bara vissa medarbetare får ändra informationen på olika sidor på webbplatsen. Ett annat användningsområde är en publik webbplats som även fungerar som företagets intranät och/eller extranät. Olika användare ser olika menyer beroende på vilka behörigheter de har. Det finns sex olika behörighetsnivåer inbyggda i systemet som kan kopplas till enskilda sidor eller hela delar av webbplatsen. EPiServer har integration med Windows och andra system (Active Directory och Novell edirectory) via LDAP. Detta gör att man inte behöver lägga upp nya användare i EPiServer, utan man kan utnyttja de användarkonton som redan finns i företagets nätverk. WEBBPLATSENS ALLA ANVÄNDARE Från EPiServers administratörsgränssnitt kan man enkelt söka bland webbplatsens användare. Oavsett om de är användare skapade i EPiServer eller synkroniserade från andra system. I EPiServer kan vi ge våra redaktörer stor frihet och ändå vara säkra på att behålla den grafiska profilen Josefine Ceder, Libero 11

12 Att utveckla för framtiden är tryggt EPiServer är till 100% baserat på Microsoft.NET, en teknik som Microsoft lanserat för att tillgodose de krav som människan kan tänkas ha på tekniken i framtiden. EPiServer har sedan första versionen legat i teknikens framkant och utnyttjat det allra senaste inom tekniken för göra plattformen så effektiv och smar t som möjligt. SKALBAR, DRIFTSÄKER OCH BYGGER PÅ STANDARDPRODUKTER EPiServer är en skalbar och driftssäker lösning. Plattformen bygger på standardprodukter från stora välkända leverantörer som Microsoft och Oracle och passar både för enklare, samt komplexa och stora webbplatser med flera tusen samtidiga användare. ENKELT ATT INSTALLERA Installation av EPiServer sker genom EPiServer Manager som är ett enkelt installationsprogram. Ni väljer själva om installationen ska göras med en exempelwebbplats på svenska eller engelska, eller som en helt tom webbplats. WEB SERVICES MÖJLIGGÖR INTEGRATION För att möjliggöra och förenkla integration mot andra system levereras EPiServer med tre olika Web Services, SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) och WSRP (Web Services for Remote Portlets). Web Services är en standard framtagen av W3C som gör det möjligt att integrera olika system via HTTP. Standarden är en viktig hörnsten för byggandet av oberoende, distribuerande system över internet. ODA ÖPPNAR UPP FÖR MER ODA står Open Development Architecture och har till syfte att göra EPiServer mer anpassningsbart för att kunna tillgodose alla kunders krav. Det skall vara enkelt för en leverantör att utveckla lösningar som går att integrera i EPiServer. SNABB WEBBPLATS MED CACHEFUNKTION EPiServer har en dynamisk cache som förbättrar systemets prestanda med två till sex gånger jämfört med ett traditionellt dynamiskt webbsystem. Dessutom utnyttjas automatiskt.nets output-cache om det är möjligt. Detta ger oftast dramatisk bättre prestanda. 12

13 ROBOTSÖKNINGAR PÅ WEBBPLATSEN Sökmotorer på internet, till exempel Google, indexerar webbplatser genom så kallade robotsökningar. EPiServer stödjer robotsökning på hela webbplatsen, något som många dynamiska webbplatser har problem med. Redaktörer kan på egen hand ange nyckelord och beskrivningar för varje enskild sida. LASTBALANSERING FÖR KVALITETSSÄKRING EPiServer stödjer lastbalansering. Detta innebär att om ni har en webbplats med hög trafik av besökare, höga säkerhets- eller tillgänglighetskrav kan trafiken till webbplatsen styras och fördelas över flera servrar. Inkommande trafik på webbplatsen styrs till den server som för tillfället har störst kapacitet. SYSTEMKRAV Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server Microsoft.Net Framework 1.1 Microsoft SQL 2000, SQL 7.0 eller Oracle 9i release 2, Oracle 10g Microsoft IE 6.0 eller senare för redaktörer och administratörer För publicering via Microsoft Office krävs Office XP eller Office 2003 EPiServer ställer inga krav på besökarens webbläsare, ev begränsningar bestäms av sidmallarna man använder internet 1 Besökare på webbplatsen SPEGLING (STAGING) AV WEBBASERAT INNEHÅLL FÖR EFFEKTIV INNEHÅLLSHANTERING Lastbalanserade servrar Spegla ut en eller flera sidor från EPiServer till en annan webbplats genom envägspublicering! EPiServers informationsspegling gör det möjligt att skapa och uppdatera information på en webbplats och sedan pusha informationen vidare till andra webbplatser. Innehållet kan även speglas ut i XML- eller HTML-format för att underlätta integration med andra system. Spegling kan även utföras för att skapa statiska webbplatser för arkivering av innehåll. Genom EPiServers innehållsspegling är det också möjligt att sätta upp en utvecklingsmiljö som sedan speglas ut till en produktionsmiljö för innehållspublicering. Ju större mängd information, och ju fler som ska underhålla informationen desto större blir vinsten med en plattform som presenterar information dynamiskt. Daniel Maurer, ElektroPost 13

14 EPiServer kan bli er bästa investering EPISERVER PROFESSIONAL OCH ENTERPRISE EDITION EPiServers licensmodell baseras på antalet webbplatser och är helt oberoende av hur många besökare eller redaktörer er webbplats har. Den enkla licensen kallas EPiServer Professional och gäller för en webbplats. Licensen EPiServer Enterprise Edition ger er möjlighet att implementera upp till femton webbplatser på en server, där varje webbplats kan ha en unik adress. De olika webbplatserna har en och samma databas vilket gör att information, dokument och bilder effektivt kan återanvändas och delas mellan de olika webbplatserna. För prisuppgifter och köp av licenser ber vi er kontakta våra partners. Webbserver med: - Mallar - Bilder - Dokument Databas med: - Information - Rättigheter - Inställningar SOFTWARE SUBSCRIPTION Genom köp av Software Subscription får ni tillgång till fria uppgraderingar av EPiServer under 12 månader. Software Subscription är knutet till varje licensnummer och levereras av den partner som levererat den ursprungliga EPiServerlicensen. Vi erbjuder alla nya och befintliga kunder ett extra skydd för sin investering i EPiServer. Ett separat depositionsavtal för källkod ingår i Software Subscription. 14

15 Endast fantasin sätter gränserna EPiServer är en basplattform som vid installation anpassas efter kundens specifika önskemål. Det finns egentligen inga begränsningar av vad som kan göras i systemet, varken i fråga om design eller funktionalitet. BESÖKARFUNKTIONER SOM INGÅR VID STANDARDINSTALLATION När man installerar EPiServer ingår ett antal mallar. Dessa mallar kan användas som de är, de kan vidareutvecklas eller vara vilande för framtida behov. Även nya mallar med ny funktionalitet kan utvecklas för att tillgodose besökarnas krav på webbplatsen. FLERSPRÅKSSIDA Arbeta med flera språk på webbplatsen. Informationen ligger lagrad på en och samma plats, oavsett språk. NYHETSLISTNING Listning av information från den egna webbplatsen eller annan webbplats genom inläsning av RSS-information. FORMULÄR Skapa webbbaserade formulär för olika ändamål. Besökarna fyller i formuläret och informationen skickas med e-post och/eller lagras i databas. Data kan också exporteras till Excel. RÖSTNING Besökarna kan rösta på en fråga och se en sammanställning av resultatet. KALENDER NYHETSGRUPPER FLASHVISNING LYSSNA PÅ SIDAN Besökarna kan få sidans innehåll uppläst. (Kräver ett avtal med Phoneticom.) DISKUSSIONFORUM WEBBKARTA ALFABETISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYLIGEN ÄNDRAD INFORMATION Visar alla nya och uppdaterade sidor från en viss tid. FILLISTNING Visar innehållet (kataloger och filer) i en viss katalog. DOKUMENT Visar ett dokument i webbformat som publicerats via MS Office med befintligt format. DOKUMENTLISTA Listar dokument som publiceras via MS Office, antingen i webbformat och/eller dokumentformat. SÖKFUNKTION PRENUMERATIONSFUNKTION MOBILA ENHETER Stödjer visning av information i mobila enheter, såsom PDA, WAP med flera. BILDSPEL KOMPETENSDATABAS Möjlighet att lagra information om personer. Var och en kan själv uppdatera sin egen information. EXCHANGEINTEGRATION Visar fönstret från Exchange med inbox, kalender, kontakter med flera. RSS-KÄLLA Tillhandahåller EPiServerinformation i RSS-format (RDF Site Summery, vilket även brukar utläsas som Really Simple Syndication). PDF-FORMULÄR Fyll i och lagra PDF-mallar med formulärfunktion. PDF-formuläret kan användas för att exempelvis snabbt och enkelt ta fram visitkort, besöksbrickor eller diplom. EPILOGCONVERTER Konverterar alla dynamiska URL:ar till statiska URL:ar, läsbara från EPiServer. ARBETSRUM Effektivisera och underlätta samarbete. I arbetsrummet finns diskussionsforum och dokumenthantering med versionskontroll. Nya arbetsrum skapas enkelt av en webbredaktör som bjuder in användare av exempelvis ett projekt och aktiverar olika funktioner. UTÖKAD FUNKTIONALITET Moduler är en spännande utveckling som ger dig som kund möjlighet att införa utökad funktionalitet på ett kostnadseffektivt sätt till era webbplatser. EPISTORE EPiStore är en e-handelsmodul som enkelt kan anpassas och vidareutvecklas och ger möjlighet att lägga till en beställningsfunktionalitet till intranätet eller webben. EPIBOOKING EPiBooking är en modul till EPiServer som gör det möjligt att boka, söka och administrera lokaler och resurser. EPIDESK EPiDesk hjälper er att ta emot, följa upp och effektivisera ärendehanteringen och servicen gentemot kunder och anställda. EPIGEO Visa information på en interaktiv karta. EPiGeo baserar sig på kartsystemet Geosition Platform som utvecklas av Kartena. Modulen utgörs av en integration mot Geosition Platform. EPISMS EPiSMS är en tjänst för inkommande och utgående SMS och integreras med valfri applikation eller webbtjänst som behöver ha SMS-funktionalitet. EPISERVER SHAREPOINT CONNECTOR SharePoint Connector hjälper dig att knyta ihop EPiServer och WSS (Windows SharePoint Services) och kan användas som bas i ett EPiServer/ SharePoint-integrationsprojekt. EPIMONITORING Visualiserar besökarnas rörelser och beteenden på er webbplats. EPISERVER PORTAL FRAMEWORK Skapa portaler baserade på WSRP. Modul för byggandet av verksamhetsportaler, medborgarportaler intranät och publika webbplatser. TREDJEPARTSUTVECKLADE FUNKTIONER Förutom de moduler som är utvecklade av ElektroPost finns ett antal tredjepartsutvecklade funktioner och applikationer som tillför kunder och partners ytterligare funktionalitet som tillägg till EPiServers egna funktioner. Mer information om ElektroPosts moduler och tredjepartsutvecklade funktioner hittar du på: 15

16 Våra partners - din väg till en lyckad implementation! EPiServer är den mest sålda plattformen för hantering av webbplatser i Norden. Försäljning sker genom ett 80-tal partners i hela världen. EPiServers partners är utvalda med omsorg och har unik kompetens inom olika områden. EPiServers partners levererar kompletta lösningar med tjänster, support, utbildning och stöd till kunden. Ett partnerskap innebär en dedikerad satsning med ett långsiktigt fokus där samtliga har genomgått och klarat EPiServers partnerprogram. Det innebär bland annat att partnern är certifi erad i försäljning, projektledning, utveckling, implementation och utbildning. Mer information om våra partners hittar du på Vi reserverar oss mot eventuella fel i texten. Vi förbehåller oss rätten att förändra utbudet. 16 Juni 2005 ElektroPost Stockholm AB, Finlandsgatan 38 4tr, SE KISTA Tel: , Fax: , E-post:

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt Anpassad och utformad för morgondagens webb EPiServer CMS 6 är en av världens ledande plattformar för webbpublicering. Vår toppmoderna.net baserade plattform förvandlar statiska webbplatser till engagerande

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

» Ett enkelt val för att lyckas på webben

» Ett enkelt val för att lyckas på webben » Ett enkelt val för att lyckas på webben Roger Eriksson, Utvecklare och utbildare Över 2900 webbplatser runt om i världen är»baserade på EPiServer CMS. 2 CREATE your Web sites fast and easy Snabbt och

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

IntraNote Portal Server

IntraNote Portal Server IntraNote Portal Server Intranät och personalportal Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4» Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post,

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

IntraNote Portal Server. Intranät

IntraNote Portal Server. Intranät IntraNote Portal Server Intranät Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är med er hela vägen...

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen Feb 04 Sverige allra först Minns ni kl 15? Många har säkert redan hunnit glömma. Stressen, köerna: Att rusa till banken före stängning, eller att pressa in ett bankbesök under lunchen. För de enklaste

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (161) Bilaga 6 Tjänstekatalog 2 (161) Innehåll Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Beskrivning

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer