Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform"

Transkript

1 En affärstidning från Sonat # Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige Nyttan av en outsourcad logistikfunktion Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform Nestorn DAG ERICSSON i personlig intervju

2 Innehåll Nyttan av att outsourca logistikfunktioner...4 Nestorn Dag Ericsson personifierar logistikens utveckling...6 Utmaningar och möjligheter i detaljhandelns flöden...10 Norska Nille erövrar folkhemmet med hjälp av Sonat...12 Nytt globalt funktionsuppdrag Emhart Glass eftermarknadslogistik...15 Hyllningsseminarium för professor Göran Persson...16 Nöjda kunder och lönsamhet kärnan i SCM...17 Sonat lanserar nu SCIP Supply Chain Integration Platform...18 Fråga Sonat om Warehouse solutions Supply Chain Partner #1 2013

3 Ledare Partnerskap och nätverk Att skapa kundvärde tillsammans med partners är allt mer vanligt. Ensam är stark gäller inte längre. Jag möter allt fler företag som har tagit ett tydligt strategisk beslut om att arbeta i nätverk. Att jobba i nätverk och skapa kundvärde tillsammans med sina partners är något helt annat än de traditionella kund och leverantörsrelationer som alltid funnits. Det gäller att kunna välja rätt partners och ha förmågan och modet att verkligen dela information och jobba mot gemensamma mål. De företag som tagit steget att verkligen involvera sina partners i skapandet av kundvärde ökar sin konkurrenskraft och når därmed ökad lönsamhet. Sonat har redan från start haft nätverkandet som en självklar del i sin företagskultur. Sonats tjänster fokuserar på att tillsammans med våra kunder skapa värde åt deras kunder. I detta nummer av vår tidning beskriver vi mer om hur denna företagskultur och förmågan att samarbeta och jobba tillsammans med våra kunder skapar värden som oftast överträffar de uppsatta målen. Jag har haft den stora förmånen att jobba tillsammans med både Dag Ericsson och Göran Persson. Två giganter inom supply chain management. De har på var sitt sätt byggt upp förståelsen för det vi idag kallar supply chain management. Deras betydelse för oss alla som jobbar inom SCM går inte att överskatta. För oss i Sonat har deras synsätt varit ledande och en absolut förutsättning i vårt arbeta att skapa våra tjänster och vår förmåga till nätverksföretagande. Båda har nu passerat 70 år. Fortfarande aktiva och med otrolig passion för ämnesområdet. Läs vår intervju med Dag så förstår du vad jag menar. Kjell Rundqvist VD Tidningen Supply Chain Partner Redaktör och skribent: Stefan Karlöf Design och produktion: Karlöf Kommunikation AB Tryck: Ineko Sonat AB Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att driva och utveckla försörjningsnätverk,med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat omsätter 280 Mkr och har ca 75 anställda vid kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Supply Chain Partner #

4 Outsourcing/KBO Nyttan av en outsourcad logistikfunktion Trots att det ibland känns trögt så har utvecklingen på logistikområdet gått ganska snabbt de senaste tio-femton åren. När Sonat startades för tretton år sedan handlade outsourcing av logistik i praktiken mest om enkla tjänster inom transport och lagerhållning som erbjuds som en paketlösning av en allt ymnigare flora av tredjepartslogistikföretag. Logiken för dessa är att erbjuda kunderna att hantera en rad ganska enkla logistiktjänster till i bästa fall ett totalt sett mer fördelaktigt pris. För 3PL-företaget vare sig det har sin kärna inom spedition, transport eller lager är ambitionen att öka sina intäkter och marginaler genom att erbjuda ett bredare sammanhängande tjänstepaket. När Sonat äntrade scenen var vi ett uttryck för det som allt oftare kom att kallas för 4PL fjärdepartslogistik/fourth party logistics, men även Lead logistics provider. De nya uttrycken var inte kejsarens nya kläder. Bakom begreppen dolde sig något nytt och väldigt annorlunda. Med 4PL kom det en ny typ av aktör som erbjöd kvalificerad kompetens för att ta ansvar för att driva kundföretagens logistikprocesser och funktioner utifrån spetskompetens, processkunnande och kraftfullt teknikstöd. Det som tillhandahålls är med andra ord en kombination av kvalificerad logistikkompetens, väl utvecklade processer, teknikstöd för att driva processer och funktioner med hög effektivitet. Sonat tar dessutom ett långtgående ansvar för att ständigt utveckla och förbättra kundens logistik. Detta med vad en verksamhet av Sonats typ ska kallas har diskuterats länge. Vi brukar säga att vi är en utvecklingspartner inom logistik och supply chain management som tar ansvar för att driva och utveckla våra kunders varuförsörjning. Fokus är att bidra till att kunden ökar sin konkurrenskraft, förklarar Magnus Franck, som är COO i Sonat och därmed ansvarig för den verksamhet som dagligen hanterar en rad olika typer av logistikprocesser. En viktig dimension är även att 4PL-företaget är obundet i förhållande till marknadens olika leverantörer av bland annat speditionstjänster, lager, transporttjänster och IT-lösningar. I rollen som en utvecklingspartner inom logistik/scm ligger att alltid välja den mest fördelaktiga lösningen för kunden. Olika typer av funktionsansvar I praktiken innebär detta att Sonat tar ansvar för att utveckla och driva olika typer av logistikfunktioner. Vi kallar det för KBO, Kunskapsbaserad Outsourcing. Det kan handla om allt från att ansvara för en hel logistikavdelning till att ta ansvar för ett visst flöde, exempelvis eftermarknadslogistik för reservdelar eller flödet av returbackar i dagligvaruhandeln. Nedan ges ett antal olika exempel på hur vi tar funktionsansvar för logistik och SCM. Hanterar Byredos globala supply chain Sedan 2012 är Sonat det svenska dofthuset Byredos logistikavdelning. Det innebär att vi tar fullt ansvar för att utveckla och driva Byredos allt mer omfattande globala försörjningsnätverk. Logistikfunktionen arbetar därmed med hela kedjan från leverantörsval och inköp till produktion, distribution och returhantering. Jag kollade runt och pratade med ett flertal referenser, träffade Sonat och ganska snabbt så kom vi fram till att vi ville jobba tillsammans. Vi delar en samsyn kring samarbete, säger Byredos styrelseledamot och delägare Johan Bäcke och tillägger att en egen intern logistikavdelning av Sonats kaliber hade blivit orimligt dyr att hålla i egen regi. Svenska Retursystems logistikavdelning När dagligvarubranschen bildade Svenska Retursystem 1999 var målet att införa ett effektivt, branschgemensamt distributionssystem baserat på returlådor och returpallar. För att lyckas bygga upp det nya systemet i takt med en osäker efterfrågan inledde Retursystem ett 4 Supply Chain Partner #

5 Outsourcing/KBO Foto: Niklas Englund Försvarsmakten logistiksamarbete med Sonat. Vi ser Sonat som vår egen logistikavdelning. Samarbetet baseras på både öppenhet och högt ställda krav. Vi planerar och budgeterar tillsammans och vässar hela tiden våra förbättringsmål. Genom vårt öppna och förtroendefulla samarbete med Sonat har de blivit en pådrivande partner i vår utveckling och effektivisering, säger Gert Hägerström, vd i Svenska Retursystem. Samarbetet med Svenska Retursystem har under åren resulterat i betydande kostnadsbesparingar, serviceförbättringar och inte minst en förmåga att växa snabbt med en oförutsägbar volymutveckling. Funktion som ansvarar för eftermarknadslogistiken i Emhart Glass Sedan flera år har Sonat fungerat som Schweiziska Emhart Glass skeppningsfunktion. Under 2013 blev det klart att ansvaret nu utvidgas till att ansvara även för bolagets globala försörjning av reservdelar till de världsledande maskinerna för glastillverkning. I Sonat har vi hittat en samarbetspartner som tar ansvar för allt från övergripande styrning, planering, samordning av våra transportflöden till den mer långsiktiga utvecklingen av logistiken. Just förmågan till utveckling är viktig för oss och mot den bakgrunden är Sonat den perfekta partnern, konstaterar Anders Löfvenmark, som var logistikchef i Emharts svenska verksamhet i samband med att samarbetet inleddes. Driver och utvecklar Försvarsmaktens kontrolltorn I ett mångårigt uppdrag för Försvarsmakten är Sonat ansvarigt för Försvarets kontrolltorn. Det innebär att vi har byggt upp och infört en ny central transportbokning där användarna enkelt bokar sina transporter via Internet. I samverkan med Försvarsmakten ansvarar Sonat dessutom för den löpande driften och utvecklingen av kontrolltornet samt för en effektiv upphandling av transporttjänster. Samarbetet med Sonat fungerar väldigt väl. Det beror främst på att Sonat är så pass lyhörda för vår organisation och den komplexitet som finns i Försvarsmakten, säger Heiddi Olkkonen, som arbetar i transportsektionen på Försvarsmakten. Central transportfunktion i Apoteket När Apoteket fick ansvar för att leverera läkemedel direkt till vårdinrättningar anlitades Sonat som partner för att hantera den omfattande och komplexa distributionen. Den funktion som inrättades fick namnet Centrala Transportavdelningen (CTA) och bemannades med en mix av Sonats och Apotekets personal. Fokus för CTA har sedan starten varit att säkerställa en hög kvalitet i läkemedelsförsörjningen, sänka kostnaderna för distributionen och inte minst att ge Apoteket en flexibilitet och förändringsförmåga på en snabbt föränderlig marknad. Förbättring är kärnan i vårt samarbete. Det finns många aktörer som kan driva processer. Sonats styrka är förmågan att utveckla, förbättra och skapa konkurrenskraft i vår verksamhet, säger Christer Ottosson, som är koncernansvarig för Apotekets transporter. HOS ALLA KUNDER MÄTER SONAT FÖLJANDE EFFEKTER: 1. Ökad flexibilitet och omställningsförmåga 2. Reducerade transport- och logistikkostnader 3. Snabbare flöden, med kortare ledtider från order till leverans 4. Ökad tillgänglighet och leveransprecision av varor och produkter 5. Ökad lönsamhet 6. Ett kontinuerligt förbättringsarbete 7. Ökad generell konkurrenskraft som följd av ovanstående Supply Chain Partner #

6 Dag Ericsson personifierar logistikens utveckling Dag Ericsson är ett begrepp i svensk logistik. Vid sjuttiofyra års ålder är han lika aktiv som någonsin bland annat som styrelseledamot i Sonat även om han vid ett par tillfällen under intervjun nämner ordet pensionering. Att han för fyrtiofem år sedan var ett ungt stjärnskott är något som han nu småler åt. Det känns lite konstigt. Numera är jag ofta äldst. Men vi ska börja från början. Den unge Dag Ericsson föddes i Norrland, Östersund, men hamnade i unga år i Skövde. Skälet till flytten var att pappa som var fältjägare fick anställning på milostaben i Skövde som då hade tre stora regementen. Att Dag så småningom kom att bli intresserad av logistik, flöden och planering är därmed kanske inte så konstigt. Påbrå fanns uppenbarligen. Dessutom fanns det alltid mycket böcker i hemmet och ett stort kunskapsintresse. Efter studenten var det Jägmästaryrket som lockade Dag Ericsson. Den unge Dag åkte upp i Värmlandsskogarna och arbetade på somrarna. Men den romantiska vurmen för skogen klingade av så småningom. I stället blev det Handelshögskolan i Göteborg, eftersom han var intresserad av ledarskapsfrågor. Upptäcktes av företagsdoktorn Ulf af Trolle När Dag Ericsson tagit sin examen vid Handels i Göteborg stötte han på den legendariske professorn och företagsdoktorn Ulf af Trolle i hissen på väg upp till sjunde våningen. Af Trolle, en auktoritet och före detta rektor för Handelshögskolan, uppmanade då den unge Ericsson att licentiera. Ulf af Trolle sa åt mig att jag inte skulle ta ett hägrande jobb på Husqvarna utan licentiera och doktorera. Jag frågade varför och han konstaterade därför att du kan, berättar Dag Ericsson med ett skratt. Dag Ericsson gjorde som af Trolle sa och han fick dessutom arbeta i dennes konsultbolag Aktiebolaget Ultro för att kunna finansiera sin licenciatavhandling. Fokus för avhandlingen blev Producentvarudistribution, eftersom af Trolle tyckte det var bra och ingen annan hade skrivit om ämnet tidigare. Dags fokus blev med andra ord marknadsföring av producentvaror, eller industriell marknadsföring som det senare kom att kallas. Via Ulf af Trolles nätverk fick Dag Ericsson access till intressanta personer och företag i näringslivet som kunde bidra till innehållet i avhandlingen. Materialadministration ser dagens ljus I kölvattnet på min avhandling skrev jag på kort tid tre böcker som sammantaget behandlade hela den materialadministrativa processen från inköp till produktion och marknadsföring. Den första boken var en popularisering av Ericssons licentiatavhandling, Marknadsföring av producentvaror. Den andra fokuserade på den köpande sidan, med titeln Inköpsfunktionens mål och metoder. För att knyta samman hela processen började han intressera sig även för produktionsområdet, vilket ganska snabbt resulterade i den tredje boken; Materialadministration (1969), som senare etablerades som ett standardverk för logistiker. I den akademiska världen var det redan då den amerikanska forskningen som dominerade, men inköp, produktion och logistik behandlades som isolerade öar i litteraturen. Inom logistics var fokus transport, lagerstyrning och intern hantering. Min slutsats var att alla delområden inköp, produktion och logistik inklusive fysisk distribution samt marknadsföring behövde knytas samman för att skapa en helhetssyn, förklarar Dag Ericsson. 6 6 Supply Chain Partner #

7 Dag Ericsson Supply Chain Partner #

8 Dag Ericsson vid sitt skrivbord i villan i Hovås utanför Göteborg Det svenska MA-begreppet föddes nu och med det blev det svenska näringslivet allt bättre på sin interna funktionsöverskridande samverkan. Alla förstod att det fanns mycket att vinna på en bättre samverkan och ökad integration. Särskilt såg inköpssidan en möjlighet att höja sin status och vidga sitt verksamhetsområde, ett fenomen som pågår än idag. Under sextiotalet fram till oljekrisen 1974 blomstrade den svenska ekonomin och industrin gick på högvarv. Allt som producerades gick att sälja. Utmaningen var att hinna producera och leverera i tillräcklig omfattning, tillräckligt snabbt och med god kvalitet och lönsamhet. Det fanns ett ökande intresse för industriella relationer, planering och distribution och ett behov av att hantera de ökande internationella varuströmmarna på ett mer effektivt sätt. Logistik tar över Dag Ericsson berättar att många av näringslivets höjdare tog till sig tankarna inom MA. Han nämner bland annat SAAB-Scanias Georg Karnsund, Aseas Curt Nicolin, Volvos Rune Svensson och den legendariske Electroluxchefen Hans Werthén. Alla såg de behovet och nyttan av att arbeta flödesorienterat och därmed frigöra kapital och reducera ledtider i sina verksamheter. Så småningom ersattes Materialadministration av Logistikbegreppet. Det amerikanska begreppet logistics växte i omfattning och inkluderade allt fler områden. Därmed blev logistik mer eller mindre synonymt med MA och dessutom det helt dominerande begreppet internationellt. För säkerhetskull garderade jag mig och betitlade den amerikanska utgåvan av min bok Materials Administration/Logistics, säger Dag Ericsson och ler lite finurligt. Näringslivet lockar allt mer Från 1972 till 1978 arbetar Dag Ericsson vid Linköpings Tekniska Högskola och den nystartade Industrihögskolan. Under dessa år befäster han sin roll som en tongivande profil inom logistik och MA. Under denna tid skriver han också doktorsavhandlingen Vertical Marketing Systems (1976), som är en teoretisk referensram och modell för det som nu i praktisk tillämpning har blivit känt under benämningarna supply chain management/demand chain management. Åren i Linköping var mycket bra. Flera av mina assistenter var öppna och framåt och har blivit framgångsrika i logistikvärlden. Bland annat Lars-Olof Sollo Bäckman som var med och grundade Sonat, Kjell Åman som grundade Arrigo och på slutet fanns även Sonats vd Kjell Rundqvist och styrelsordförande Stefan Ström med i gänget. Dag Ericsson berättar att Industrihögskolan då var något nytt och fräscht som fick stor uppmärksamhet i näringslivet såväl som i akademin. Efter sex framgångsrika år i Linköping erbjöds och accepterade Dag Ericsson arbetet som så kallad industriprofessor numera oftare kallat adjungerad professor vid Chalmers, industriell ekonomi, i hemstaden Göteborg. Jag ville ha en deltidsprofessur, eftersom jag ville få tid att arbeta i näringslivet också. Där fanns större och mer dynamiska företag och möjligheter att kombinera konsultuppdrag och akademisk forskning. Parallellt med forskning och föreläsande börjar Dag Ericsson nu ta allt fler konsult- och styrelseuppdrag i näringslivet. Under en period arbetade han till största delen som konsult i näringslivet. Det var intensiva och roliga år. Jag startade mitt eget bolag Resursadministration AB där jag engagerade fyra studenter från Chalmers. Vi arbetade med uppdrag för bland annat SKF, Volvo, Asea och flera andra storföretag. Under den här tiden erbjöds Dag ett antal hedersamma styrelseposter. Bland annat satt han i styrelserna för Asea Skandia, Liber, Transatlantic, Bilspedition, Posten Logistik, Salair och Logistik och Transport Stiftelsen (LTS) i Göteborg, där han fortfarande ingår. Dag Ericsson erkänner att det tidiga mötet med Ulf af Trolle var en viktig inspirationskälla för hans egen mix av akademisk forskning och det stora engagemanget i näringslivet. 8 Supply Chain Partner #1 2013

9 Min slutsats var att alla delområden inköp, produktion och logistik inklusive fysisk distribution samt marknadsföring behövde knytas samman. Logistikens utveckling Under sextiotalets slut och sjuttiotalets början var logistiken inriktad på att sänka kostnader i olika delar av försörjningskedjan. Med MA fokuserades dock kostnaderna i hela flödet, det vill säga suboptimeringar skulle undvikas och fokus var totaleffektivitet. Drivkraften i näringslivet var att hitta sätt att leverera kostnadseffektivt till långväga marknader. När industrins tillväxt avtog kring ökade fokus på logistiken även som ett intäktsskapande verktyg, ett konkurrensmedel som hjälpte företagen att få nya kunder och öka sin lönsamhet. Följden av ett ökat intäktsfokus blev dock att företagen byggde upp stora lager för att hålla en hög servicegrad mot kunderna, med följden att kapitalkostnaderna skenade. Under andra halvan av sjuttiotalet lanserades därför kapitalrationalisering som en metod för att komma tillrätta med problemet. Det gällde att vara effektiv i hela flödet, frigöra kapital och säkra kapacitet. Det är med andra ord fråga om tre ganska tydliga faser i den tidiga logistikutvecklingen. Först fokusering på kostnader, sedan intäkter och därefter kapitalbindning, vilket illustrerar samspelet mellan konkurrenssituationen och begrepps- och metodutvecklingen. Volvo, Electrolux och ABB var tre tidstypiska exempel på detta. När Lars-Olof Sollo Bäckman, Kjell Rundqvist och Magnus Nilsson startade Sonat år 2000 var det bland annat baserat på Dag Ericssons idéer. Då hade tankarna kring vad som teoretiskt gick att göra funnits ganska länge, men först då upplevdes marknaden vara mogen för att börja arbeta på ett nytt sätt, det vill säga i nätverk, med specialiserade partners som tar ansvar för en logistik som skapar konkurrenskraft. Nu tretton år senare börjar det ju verkligen lossna för Sonat, säger Dag Ericsson med ett stort skratt samtidigt som han konstaterar att många idéer tar minst en generation att genomföra i verkligheten tilldelades Dag Ericsson EMMA-priset för förtjänstfullt och innovationsrikt nytänkande inom området materialadministration. Han har också tilldelats Schenkers Logistikpris för betydande, ofta banbrytande insatser inom logistiken. Processer, ICT och logistik i skön förening Mot slutet av åttiotalet var det fokus på tid, Time-Based-Management, som gällde och under nittiotalets första år började framväxten av IT och telekomsektorerna. Med persondatorer, Internet, mobiltelefoner och mycket annat fick logistiken nya möjligheter att förverkliga det som hade varit visioner under decennier. Under nittiotalets mitt talade Dag Ericsson om den andra generationens logistik, eller e-logistik, med vilket han avsåg affärsprocesser, ICT (information and communications technology) och logistik. Alltsammans i skön förening. Det var mot den här bakgrunden som senare Sonat föddes. Med helt nya möjligheter att outsourca logistikprocesser till partners och dela på information var tiden mogen för att börja samverka i arbetet med affärsprocesser och i nätverk på ett helt nytt sätt. Supply Chain Partner #

10 Många utmaningar och möjligheter i Mattias Norin detaljhandelns varuförsörjning! Sedan några år har Sonat utvecklat ett erbjudande som vänder sig till företag inom detaljhandeln. Vårt erbjudande utvecklas, marknadsförs och levereras genom vårt affärsområde Retail. Och kunderna blir hela tiden allt fler. Bakgrunden till kraftsamlingen på affärsområde Retail är dels att vi under årens lopp har samlat på oss en stor erfarenhet av att arbeta med supply chain i detaljhandeln, dels att det är just att driva och utveckla en effektiv varuförsörjning som är vägen till lönsamhet och konkurrenskraft för detaljhandel. De 8 vanligaste typsituationerna och utvecklingsbehoven i detaljhandeln handlar om att vår kund har något eller flera av följande utvecklingsbehov i sina flöden: 1. Vår supply chain fungerar inte tillräckligt bra. Kunden vill ta ett helhetsgrepp och utveckla, förbättra och anpassa varuförsörjningen till företagets strategier och mål. Ledningens välgrundade känsla i kundföretaget är i denna situation att det behövs utveckling och extern hjälp med varuförsörjningen, men har en vag uppfattning om vad som mer exakt behöver göras. I dessa situationer börjar Sonats specialister med att ställa rätt diagnos och skapa en samsyn kring vad som behöver göras. När detta är gjort handlar det om att beslutsamt genomföra förbättringar och nödvändiga förändringar. 2. Lönsamheten måste upp!. Kunden behöver en snabb förbättring av lönsamheten. Utveckling av logistik och varuförsörjning handlar av tradition om att reducera kostnader genom en effektiv supply chain. Specifikt Inom Retail har förmågan att styra varuflödet en mycket stor betydelse för lönsamheten. Hål i hyllan eller rätt vara i fel butik är något som måste undvikas. I denna situation gäller det dock att mycket snabbt och med precision identifiera omedelbara åtgärder. 3. Inga varor och för mycket reor. Styrningen av varuflödet till butikerna behöver förbättras. Ledning, medarbetare och kunder till kundföretaget märker att varuförsörjningen är bristfällig. Typiska symptom är att varan är slut i hyllan i kombination med stor rea/nedsättning. Enkelt uttryckt hamnar fel eller för lite grejer i butikerna. I dessa situationer tar Sonats specialister fram alla relevanta fakta och vi går ned i minsta detalj för att hitta orsakerna till problemen. 4. Måste se över våra lager och transporter. En bättre och effektivare försörjningsstruktur behöver byggas upp. Kundföretaget inser att det finns en potential för att både spara pengar och förbättra sina fysiska varuflöden genom en förändring av lager och transporter. Sonat erbjuder här ett antal beprövade tjänster och vi kan även ta det löpande funktionsansvaret för att driva och utveckla lager och distributionsflöden. 5. Vi måste klara snabb nyetablering. Vill öka förmågan att hantera en snabb tillväxt på befintliga eller nya marknader. Sedan länge har detaljhandeln vuxit starkt i Sverige och på de 10 Supply Chain Partner #1 2013

11 flesta andra håll. För de flesta detaljhandlare måste supply chain fungera som en möjliggörare för tillväxt på nya eller befintliga marknader och när möjligheter plötsligt uppstår. Sonat anlitas i dessa sammanhang för att utforma processer som gör verksamheten snabbfotad och för att designa försörjningsstrukturer och för design, upphandling och införande av lager- och transportlösningar. 6. Vi behöver en central logistikfunktion. Kunden behöver etablera och/eller utveckla en funktion som kan hantera varuförsörjningen mer professionellt. Allt fler företag väljer att anlita Sonat som en outsourcingpartner för logistiken, antingen under ett uppbyggnadsskede eller tillsvidare. Inom detaljhandel så är svenska dofthuset Byredo vårt senaste exempel. Orsakerna kan vara flera, men ofta handlar det om att säkra en professionell och samtidigt flexibel organisering av logistiken i samband med en intensiv eller oförutsägbar tillväxt. 7. Vi måste fokusera på kundmötet i butik. Kunden vill utveckla och minimera logistikarbetet i butik. Många detaljister kämpar med att minska sin logistikhantering i butik för att därmed kunna fokusera på kund och försäljning. Logistiska tidstjuvar är administration av varor, varumottagning och påfyllnad i butik samt returhantering. Här erbjuder Sonat en specifik analys och ett väl beprövat åtgärdsprogram. 8. Hur ska vi satsa på ehandel och Multichanneling?. Behöver utveckla och anpassa varuförsörjningen för att kunna hantera ehandel och andra nya försäljningskanaler. Alla detaljister är i dag väl medvetna om möjligheterna med ehandel. Både som försäljnings- och marknadsföringskanal. Men ganska få företag har utvecklat en logistik och varuförörjning som är anpassad för ehandel. Sonat har erfarenhet och metoder för att utveckla en effektiv logistik som stöttar ehandel. Varför Sonat? Vad är det som gör oss i Sonat särskilt lämpliga att anlita för att ta tag i dessa utmaningar, kanske du undrar? I grunden handlar det om tre saker som utmärker oss: VI KAN LOGISTIK/SCM OCH VARUFÖRSÖRJNING. OCH FÖRSTÅR ATT VÄGEN TILL FRAMGÅNG GÅR VIA SAMARBETE Sonat är i grunden specialister på varuförsörjning och logistik. Våra anställda har en unik praktisk erfarenhet av och kompetens inom supply chain management och logistik. Sonats företagskultur är byggd på samarbete. Att hantera relationer och samarbeta effektivt med både kunder och partners i nätverk är vår absolut viktigaste förmåga. INGEN TRADITIONELL KONSULT FOKUS PÅ LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSSAMARBETE När vi går in i ett samarbete fungerar vi mer som en intern utvecklingsavdelning som utnyttjas efter behov, än som en traditionell konsult. I samråd med kunden upprättar vi en budget som löpande anpassas till förändrade förutsättningar och behov. Den leveransmodellen ger ett kostnadseffektivt, målorienterat och flexibelt arbetssätt som skapar långsiktighet och förtroende mellan oss och våra kunder. STRATEGISK, TAKTISK-, OCH OPERATIV FÖRMÅGA Med Sonat som partner upplever du något helt annorlunda. Det kan låta som en självklarhet att ha både strategisk, operativ och taktisk förmåga. Men i praktiken är det få leverantörer som klarar av alla dimensionerna att förstå och formulera det strategiska och därefter gå vidare till fungerande planer och praktiskt, jordnära genomförande. Vi klarar det. Testa oss gärna och bedöm själv! I detta nummer av Supply Chain Partner kan du läsa mer om ett av våra samarbeten, den snabbväxande norska detaljhandelskedjan Nille. Och på finns det flera case som beskriver hur vi arbetar med detaljhandelsföretag, bland annat: Byredo, Varner Gruppen och Apoteket. Mattias Norin Affärsområdeschef Retail Sonat Supply Chain Partner #

12 Logistikmaskinen Nille erövrar folkhemmet 2006 förvärvades detaljistkedjan Nille av riskkapitalbolaget BC Partners. Då var Nille ett välkänt norskt familjeföretag med en stark företagskultur präglad av låga kostnader och sparsamhet. Men verksamheten hade stagnerat och de nya ägarna såg en stor potential i att vitalisera och vidareutveckla bolaget. Nästan sju år senare blomstrar verksamheten. Nu växer Nille snabbt och företagets varuförsörjningsflöden som består av lågvärdiga produkter som förgyller olika högtider och fester är numera både snabba och effektiva. Det är en förutsättning för den lönsamma och framgångsrika tillväxten. En av de första åtgärderna som vi gjorde var att bygga upp ett centrallager, berättar Geir Mosäter, Vice President Supply Chain i Nille sedan 2008 och huvudansvarig för utvecklingsarbetet i supply chain. Innan Geir Mosäter började på Nille hade han ansvarat för att bygga upp ett centrallager i det norska bolaget Europris, en verksamhet som närmast liknar svenska Rusta. Med den erfarenheten i bagaget visste han vilka effekter som kan åstadkommas med ett väl fungerande centrallager. Vårt centrallager är det nav kring vilket logistiken snurrar. Det hjälper oss att klara av vår omfattande planering och få ordning och reda i vårt snabbrörliga sortiment som styrs av säsonger och kampanjer. Företagets logistik är en viktig nyckel till framgångarna. Ända sedan 2008 då Nille började utveckla och effektivisera sin logistik, har bolaget vuxit snabbt och visat goda resultat. Logistikens uppgift är att säkerställa att företaget har rätt varor i hyllan till så låg kostnad som möjligt. Centrallagret är en nyckel till detta. Vi har cirka 3000 lagerlagda artiklar som snabbt byts ut, i takt med att säsongerna skiftar. Sedan vi uppförde det nya lagret har våra logistikkostnader som andel av försäljningen reducerats med 41 procent, säger Geir Mosäter. Snabbrörligt sortiment i lönsam nisch Sortimentet ja. Nille bedriver en ganska speciell verksamhet, med få eller inga direkta konkurrenter. Företaget har lyckats etablera en stark position i en nästan egen produktnisch: prylar kopplade till högtider och fest. Flera andra kedjor har naturligtvis liknande sortiment som Nille, men är trots det väldigt olika. Några exempel är Ikea, Rusta, Ö&B med flera. Den verksamhet som är mest lik Nille är nog Lagerhaus, säger Geir Mosäter. En jättelik planeringsmaskin Hela verksamheten och därmed logistiken är alltså extremt säsongsoch kampanjdriven. Enbart vid jul säljs 60 % av den totala årsomsättningen. Andra stora säsonger som påverkar såväl sortiment som logistik och försäljning är påsk, skolavslutning, midsommar och Halloween. Samtidigt som säsongerna är Nilles levebröd så gäller det att försöka plana ut svängningarna över året och framförallt se till att i mycket god tid planera in- och utfasning samt butiksfördelning och påfyllnad av produkter inför varje ny högtid eller säsong. Planeringen omfattar hela kedjan från inköp och tillverkning, ingående leverans till stor del med båt från Asien inlagring och distribution till butikerna. Vår logistik är en jättelik planläggningsmaskin där vi behöver planera långsiktigt för att vi ska kunna säkerställa att våra varor lagerläggs så kort tid som möjligt och omsättas snabbt i butik med så låg restlager som möjligt. Ambitionen är att logistiken ska ligga ungefär en vecka före försäljningen i butik, berättar Geir Mosäter. Tagit greppet över hela kedjan Ledorden för utvecklingsarbetet i supply chain är Ontime, Trust och Transparency. På den grunden har nu en stark styrning och kontroll av hela supply chain byggts upp. Numera är de olika delarna i kedjan integrerade och synkroniserade på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har tagit greppet över hela kedjan, från inköp hos leverantörer i Kina och Europa till centrallagret i Norge och vidare till konsumenterna i butik, säger Geir Mosäter. Han tillägger dock att det har krävts kapital för att förverkliga visionerna och att företagets starka fokus på att vara prisoch kostnadsledare är en betydelsefull faktor bakom framgångarna. Nille är med andra ord det klassiskt sparsamma, värderingsdrivna företaget där medarbetarna har lärt sig att hantera företagets pengar som om det vore deras egna. Av det följer att Nille inte är någon stor konsultköpare. Trots det, eller kanske just därför, har Geir Mosäter inlett ett framgångsrikt utvecklingssamarbete med Sonat. Sonat är dessbättre inte som de andra konsulterna. De är lyhörda, praktiskt orienterade specialister som kan sina saker i grunden, säger Geir Mosäter. 12 Supply Chain Partner #1 2013

13 Geir Mosäter Han betonar att han värdesätter att Sonats specialister har egen praktisk erfarenhet som logistikchefer och från andra befattningar i försörjningskedjan. Det är grunden för att bygga ett förtroendefullt samarbete där vi talar samma språk, förstår varandra och litar på varandra. Under senare tid har Sonats retailspecialister anlitats bland annat för att ta fram en ny supply chain strategi, utveckla Nilles varustyrning samt för att göra en översyn av hur den fysiska logistiken bör organiseras i samband med en fortsatt nordisk expansion. Fortsatt expansion i Norden Nille har redan 440 butiker i Norge. Nu expanderar bolaget ytterligare i Norden, i första hand i Sverige, där 29 butiker etablerats sedan Vad gäller den framtida utvecklingen av logistiken och försörjningskedjan menar Geir Mosäter att det gäller att fortsätta att ta ansvar för att driva ständiga förbättringar, tillämpa modern teknologi för planering, styrning och lagerdrift, bli ännu bättre på gränsöverskridande samarbete och satsa ännu mer på automatiserade processer. Det handlar om att fortsätta att arbeta med alla delar och med detaljerna. Samtidigt är förstås ledarskapet och utveckling och motivation hos medarbetarna en nyckelfråga även i framtiden. OM NILLE Nille är en ledande norsk lågpriskedja som erbjuder produkter för olika högtider och begivenheter, exempelvis midsommarfirande, jul, påsk, morsdag eller skolavslutning. Typiska säsongsartiklar är ljus, heminredning och engångsartiklar såsom servetter, muggar och papperstallrikar. Bolaget startade redan 1966 och var en av de första detaljis terna som importerade direkt från Kina. Nille, som ägs av BC Partners, har ca 1800 anställda och omsätter 1,4 miljarder NOK. Nille har närmare 440 butiker i Norge och påbörjade en expansion i Sverige Supply Chain Partner #

14 Fråga Sonat om Warehouse solutions Ett växande område i Sonats verksamhet är Warehouse Solutions, det vill säga analys och konceptuell utveckling av hur kundföretagen bör utveckla och lokalisera sin lagerproduktion. Ett aktuellt exempel är vår samverkan med norska Varner Gruppen och vår gemensamma utveckling av deras nya lagerstruktur. Vi har haft en rasande snabb tillväxt de senaste tio-femton åren. I takt med att nya butikskoncept lagts till och fler butiker har startats så har vi fått addera ytterligare lager, säger Anders Eriksson, Supply Chain Director i Varner Gruppen. Detta sätt att hantera lagerbehovet har resulterat i en fragmenterad struktur med lagerpunkter. Ambitionen är nu att senast 2015 etablera ett eller två effektiva lager som kan betjäna de tolv kedjor som ingår i Varner Gruppen och därmed skapa förutsättningar för en fortsatt snabb tillväxt. Nu arbetar vi långsiktigt med Sonat som utvecklingspartner. Tidigare var vi duktiga på att hitta lösningar på problem. Nu har vi börjat arbeta mycket mer proaktivt med att förutse behov och undvika problem. Vår utveckling av de nya lagerlösningarna ska ses i ljuset av detta, säger Anders Eriksson. I arbetet med Varner Gruppens lagerutveckling är Sonat kompetenspartner i projekteringen av Varner Gruppens nya koncept för lagerproduktion. OM VARNER GRUPPEN Varner Gruppen AS är en av norra Europas största modekoncerner med ca medarbetare och butiker i 8 länder och en omsättning kring mio Euro. Koncernen består av de tretton kedjorna: Dressmann, Cubus, Bik Bok, Carlings, Urban, Volt, Vivikes, WOW, Wearhouse, Levi s Store, SOLO, DressmannXL samt Denim & Supply Ralph Lauren. Träffa oss på Logistik & Transport maj Sonat är traditionsenligt med vid årets Logistik & Transport i Göteborg den maj. Vi finns där och nätverkar samt berättar givetvis om nya spännande kundcase, tjänster och erbjudanden. Vi vill självklart få tillfälle att träffa så många som möjligt av våra kunder, partners och andra i nätverket. Vår monter ligger strategiskt belägen alldeles invid den så kallade Aktivitetsytan och alldeles intill mässans konferensdel. Vår monter har nummer C02:51. Under mässans första dag har Sonat förmånen att ansvara för en egen spännande programpunkt på Aktivitetsytan, med början kl Vi ses väl där! 14 Supply Chain Partner #1 2013

15 Nytt globalt funktionsuppdrag Emhart Glass eftermarknadslogistik I början av mars blev det klart att schweiziska Emhart Glass en världsledande tillverkare av glasformningsmaskiner utvidgar sitt samarbete med Sonat. Det nya uppdraget är ett så kallat funktionsuppdrag vilket innebär att Sonat bygger upp och driver ytterligare en logistikfunktion på uppdrag av Emhart Glass. Sedan tidigare driver Sonat en funktion för skeppning vid Emhart Glass svenska anläggning. Det nya uppdraget innebär att Sonat bygger upp, driver och utvecklar en global funktion för Emhart Glass eftermarknadslogistik. Den nya logistikfunktionen etableras vid Sonats kontor i Örebro och blir en del av en ny organisation inom Emhart Glass med ansvar för eftermarknad och reservdelsflöden. Det utvidgade uppdraget för Emhart Glass är ett kvitto på ett mycket gott samarbete och på Sonats förmåga att leverera goda resultat när vi tar ansvar för våra kunders logistikfunktioner, säger Sonats vd Kjell Rundqvist i en kommentar. För Sonat innebär det nya uppdraget ett genombrott för tjänsten Global Supply Chain Control Tower. Det vill säga en central logistikfunktion som hanterar alla logistikprocesser, i detta fall för en global eftermarknadslogistik. Sonat tar det globala funktionsansvaret för orderplanering, lagerstyrning och anskaffning av reservdelar samt ansvaret för leveransservice till alla Emhart Glass kunder. OM EMHART GLASS Emhart Glass är en global världsledande tillverkare av maskiner, utrustning och reservdelar för tillverkning av glasflaskor och behållare. I företagets erbjudande ingår även installation, utbildning, produktionsstöd och underhåll inklusive reservdelsförsörjning. Supply Chain Partner #

16 Göran Persson Martin Christopher Nathalie Fabbe-Costes Hyllningsseminarium för professor Göran Persson Han är kanske mer känd i Norge än i Sverige, professor Göran Persson. För Sonats tillblivelse och utveckling har hans idéer och forskning om supply networks betytt mycket. Den 28 februari i år hölls ett stort hyllningsseminarium vid Handelshögskolan BI i Oslo med anledning av att Göran Person nu pensioneras vid 70-års ålder. Och i april fick han motta den norske kungens förtjänstmedalj för sina insatser. Arrangörer var logistikorganisationen LOGMA i samarbete med BI. Deltagarna, totalt 140 personer, bestod av 70 medlemmar i LOGMA, ett trettiotal studenter och forskare i logistik och 40 särskilt inbjudna. - Jag har haft förmånen att frekvent få föreläsa om strategiska allianser och försörjningsnätverk tillsammans med Göran. Det samarbetet har format mina egna idéer om supply chain management och även influerat oss mycket när vi startade Sonat, säger Kjell Rundqvist, Sonats vd och en av deltagarna vid seminariet. Från Landskrona till Provence Göran Persson föddes i Landskrona och studerade därefter på Tekniska Högskolan i Lund. Senare forskade han i Frankrike och hamnade så småningom på Handelshögskolan BI, som han varit trogen under åren. Min första bok hette MA för bättre lönsamhet och var en systemteoretisk skrift om logistik. Som en motvikt till detta har jag nu en ambition att skriva en mer praktiskt inriktad bok om logistik ur ett supply chain-perspektiv, berättar Göran Persson. Boken blir med andra ord en slags essens av den forskning och konsulting som han själv och kollegor har bedrivit de senaste tolv åren. En mer näringslivsorienterad skrift med fokus på vad som faktiskt händer inom det område som oftast kallas supply chain management, men som Göran Persson hellre betraktar som supply network management, eller försörjningsnätverk. Men utöver boken så lovar Göran Persson att inte hålla på för länge, som han själv uttrycker saken. Nu ser han fram emot att verkligen få njuta av sin pensionering bland annat genom att tillbringa en stor del av sin tid i huset i Provence. Akademisk elit på plats Vid hyllningsseminariet talade en imponerande samling kollegor från den akademiska världen. Mest känd av dem är Martin Christopher, ett världsnamn i logistik- och marknadsföringssammanhang, numera professor emeritus i Marketing och Logistics, vid Cranfield School of Management. Ett annan framstående talare var Nathalie Fabbe-Costes, professor i Management Sciences Aix-Marseille Universite, i Frankrike. Nathalie Fabbe-Costes är speciellt inriktad på scm, distribution och strategi och under senare tid med särskilt fokus på hållbarhet kopplat till detta. Andra tunga talare som medverkade var Arni Halldorsson, professor i scm, Chalmers, Lauri Ojala, professor vid Handelshögskolan i Åbo och Håkan Håkansson, professor i management vid BI. Alla talare hade en programpunkt som varade i en timme. Först hölls ett föredrag under 40 minuter som åtföljdes av en diskussion med en akademikerkollega. Därefter fick deltagarna möjlighet att mingla och pratas vid under ytterligare 10 minuter. Det var en fin hyllning till Göran Persson och en bra sammanfattning av historik och nuläge inom området logistik och supply chain management. Visst har det trots allt hänt ganska mycket i vår bransch, säger Kjell Rundqvist i en kommentar. 16 Supply Chain Partner #1 2013

17 Nöjda kunder och lönsamhet kärnan i SCM Mats Abrahamsson Den 18 april distribuerades tematidningen Internationella Affärer tillsammans med Dagens Industri. Två av de som intervjuades i tidningen var Sonats vd Kjell Rundqvist och logistikprofessor Mats Abrahamsson. Nedan följer ett utdrag ur intervjun. Supply chain management blir allt mer betydelsefullt för att garantera ett företags konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att spara pengar utan även att se till så att kunder förblir nöjda. Effektiv logistik och det vidare begreppet supply chain management, SCM, är ett allt viktigare vapen för att skära kostnader och uppnå kundnöjdhet genom bland annat ökad flexibilitet och säkra leveranser i rätt tid. Bra logistik och SCM präglas av att verksamheten i sin helhet är flödesorienterad på ett sådant sätt att man kan leverera så mycket värde till kunderna som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. Ett direkt syfte med SCM är således att skapa kundvärde, säger Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet. Detta är särskilt viktigt i branscher med många konkurrenter som erbjuder likvärdiga produkter. IKEA och H&M är två tydliga exempel på detta. Båda har en väloljad logistikkedja som är svår att kopiera för konkurrenter. Den bidrar till goda marginaler trots prispress, skapar flexibilitet i organisationen och stöder en ständig expansion med allt fler försäljningsställen. Det många inte inser är att logistik är så mycket mer än bara effektiva transporter. Genom att utnyttja de it-lösningar som finns i dag kan man centralisera till exempel orderplanering och, lagerstyrning. SCM har ju att säkerställa att man har rätt produkter på hyllan när kunden beställer, säger Kjell Rundqvist, vd på Sonat, ett oberoende företag som bland annat erbjuder outsourcing inom SCM. På så sätt har Sonat till exempel hjälpt både Sandviks gruvdel och Emhart Glass, som tillverkar glasformningsmaskiner, med reservdelsförsörjningen för deras kunder. Här handlar det bland annat om att maximera leveransprecisionen genom att på kortast möjliga tid få fram en reservdel till kundens utrustning som inte får stå still. Ett konkret exempel på vinsterna är att den centrala funktionen dels ser till att kritiska delar alltid beställs och finns tillgängliga och dels ger svar på vilket lokalt reservdelslager i världen som snabbast kan leverera en del till en specifik kund. Just reservdelsförsörjning är till sin natur akut och måste fungera oavsett tid. I Emharts fall centraliseras SCM-funktionen på Sonats kompetenscentrum i Örebro. Därifrån styrs övriga lager i världen. Texten är ett utdrag ur Internationella Affärer/DI 18 april, text: Anders Edström Supply Chain Partner #

18 Storsatsning på Supply Chain Integration Platform SCIP När Sonat grundades var en av utgångspunkterna att använda modern, men brett tillgänglig, informations- och kommunikationsteknik som möjliggörare för att driva och utveckla logistikfunktioner och processer. Ända sedan teorier om supply chain management började utvecklas under 1980-talet så var just användningen av moderna IT-verktyg en viktig komponent, vilket blir ganska tydligt om vi påminner oss om definitionen av SCM: The management of a network of interconnected businesses involved in the provision of product and service packages required by the end customers in a supply chain. Med persondatorer, internet, web, mobiltelefoner, affärssystem, programvaror, molnlösningar och så vidare, så har möjligheterna hela tiden ökat. Även om vi i Sonat sällan pratar så mycket om IT så är det självklart att vi tillhandahåller lösningar och system som bidrar till utvecklingen av våra kunders logistikflöden. Under det senaste halvåret har en rejäl satsning gjorts på att utveckla en helt ny plattform Supply Chain Integration Platform i syfte att ytterligare vässa Sonats förmåga att hantera och utveckla kundernas affärskritiska flöden. Det är tillgången till information som är nyckeln för att öka kundservicen och sänka totalkostnaden. Sonats satsning på en egen plattform för hantering och förädling av all information kopplat till de varuflöden som vi styr i alla outcourcinguppdrag skapar en mängd nyttor för våra kunder. Ett exempel är att vi har utvecklat en automatisk integrerad kontroll av transportfakturor, säger Agneta Lund, som till vardags arbetar med affärsutveckling i Sonat och ansvarar för utvecklingen och implementeringen av den nya integrationsplattformen. Fler smarta lösningar Med den nya integrationsplattformen kommer fler smarta lösningar att utvecklas efterhand. Just nu utvecklas en lösning där traditionell skeppningsinformation kombineras med information från kundföretagets order-, artikel- och kunddata. Vilket i sin tur skapar helt nya möjligheter till bevakning och ständig utveckling av varuflöden. Med den nya plattformen kommer vi kunna göra ännu skarpare analyser baserade på det faktum att vi nu samlar mängder av vital 18 Supply Chain Partner #1 2013

19 Sonat på Logistik & Transport 2012 Agneta Lund. affärsutvecklare på Sonat Hans Sollerman, vd och grundare av e-man information på ett ställe, säger Agneta Lund och understryker att integrationslösningen inte är en produkt, utan ingår i Sonats tjänst och erbjudande till nytta för alla kunder. Partnerskap med expertföretaget e-man Integrationsplattformen har utvecklats i nära samverkan med företaget e-man som är experter på systemintegration och en marknadsledande aktör inom området integration. Projektet är med andra ord ett uttryck för Sonats grundfilosofi: att samarbete med de bästa inom sin nisch är lönsamt och ger ökad konkurrenskraft. Tillsammans med vår spetskompetens inom supply chain management har vi tillsammans med e-man lyckats utveckla en integrationsplattform för supply chain som håller världsklass, säger Agneta Lund. Att vi har etablerat en samverkan med Sonat där vi fungerar som deras partner för integration är väldigt hedrande. Sonat är den ledande aktören vad gäller att driva och utveckla försörjningsnätverk. Med vår hjälp ökar Sonats möjligheter att hantera sina kunders kommunikation mellan olika system och processer, vilket ger en snabbare kommunikation, bättre säkerhet och kvalitet i informationen samt en ökad flexibilitet vad gäller valda lösningar, förklarar Hans Sollerman som är vd och grundare av e-man. Supply Chain Partner #

20 goda skäl att outsourca logistiken till Sonat Sedan starten för drygt tio år sedan har det hänt mycket. Då var Sonat en pionjär. Idag är vi etablerade som Nordens ledande outsourcingpartner inom logistik och supply chain management. Det betyder att vi i nära partnerskap med våra kunder utvecklar och driver deras logistik och varuförsörjning. Årligen ansvarar vi för logistikflöden som uppgår till mångmiljardbelopp. Ibland tar vi löpande ansvar för en hel logistikfunktion, ibland för enskilda processer eller marknader. Prognoser, huvudplanering, orderplanering, lagerstyrning, materialanskaffning, leveransbevakning, transportplanering, transportadministration är exempel på områden vi ansvarar för som utkontrakterad logistikfunktion. Oavsett hur uppdraget ser ut är fokus alltid inställt på att utveckla och stärka kundens konkurrenskraft. Några av våra kunder är Emhart Glass, Svenska Retursystem, Byredo, Varner Gruppen (Dressman, Cubus m.fl. kedjor) Sund Birsta och Metso Paper m.fl Hos alla våra kunder mäter och dokumenterar vi följande positiva effekter: Ökad flexibilitet och omställningsförmåga Reducerade transport- och logistikkostnader Snabbare flöden, med kortare ledtider från order till leverans Ökad tillgänglighet och leveransprecision av varor och produkter Ökad lönsamhet Ett kontinuerligt förbättringsarbete Ökad generell konkurrenskraft som följd av ovanstående Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla deras försörjningsnätverk med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat omsätter 280 Mkr och har ca 75 anställda vid våra kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping.

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Maria Öqvist, Polarn O. Pyret. Kunskapsbaserad Outsourcing Ett begrepp med substans. Nyttan av att outsourca logistik och supply chain management

Maria Öqvist, Polarn O. Pyret. Kunskapsbaserad Outsourcing Ett begrepp med substans. Nyttan av att outsourca logistik och supply chain management En affärstidning från Sonat #1 2012 Kunskapsbaserad Outsourcing Ett begrepp med substans INTERVJU: Maria Öqvist, Polarn O. Pyret Nyttan av att outsourca logistik och supply chain management Sonats tre

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Byredo. anlitar Sonat. för logistiken. Euromaint får tågen att rulla. En annorlunda utvecklingspartner. för logistiken

Byredo. anlitar Sonat. för logistiken. Euromaint får tågen att rulla. En annorlunda utvecklingspartner. för logistiken En affärstidning från Sonat #2 2012 Byredo anlitar Sonat för logistiken Euromaint får tågen att rulla En annorlunda utvecklingspartner för logistiken Retaillogistik i fokus hos Varner Gruppen Allt mer

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar En affärstidning från Sonat #2 2013 Reportage från Sonats operativa center i Örebro Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar Innehåll 4 6 8 12 14 15 16 18

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

SUPPLY CHAIN. Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se. Tema: Kunskapsbaserad. outsourcing

SUPPLY CHAIN. Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se. Tema: Kunskapsbaserad. outsourcing SUPPLY CHAIN En affärstidning från Sonat #1-2009 Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se Tema: Kunskapsbaserad outsourcing Mats Abrahamsson: Så blir du snabbfotad!

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Jimmy Olsen Logistics Manager Granngården Innehåll 1) Introduktion av Granngården 2)

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer