Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010"

Transkript

1 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

2 2

3 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Familjebehandling inom IFO totalt 7 3

4 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

5 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Handikappomsorgen (HO), Äldreomsorgen (ÄO) eller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens tre verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 202 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 53%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall HO HO Hemtjänst 180 st 1 st 179 st 106 st 56% 51% 59% LSS Dagl verksamhet 165 st 17 st 148 st 95 st 78% 7 64% LSS Grpbost/Serv.bo. 143 st 19 st 124 st 74 st 64% 68% 6 SPT Grpbost/Serv.bo. 45 st 1 st 44 st 21 st 6 52% 48% IFO Försörjningsstödsenheten 976 st 55 st 921 st 300 st 39% 33% 33% Familjebehandling 79 st 6 st 73 st 28 st 28% 37% 38% Familjerätten 175 st 5 st 170 st 89 st 58% 42% 52% Kontaktperson/-familj 80 st 2 st 78 st 26 st 38% 44% 33% Mottagningsgruppen 292 st 20 st 272 st 86 st 25% 28% 32% Vuxengruppen 101 st 9 st 92 st 30 st 29% 36% 33% ÄO Hemtjänst 1074 st 41 st 1033 st 775 st 73% 69% 75% Äldreboende 326 st 23 st 303 st 177 st 56% 59% 58% Dagverksamhet 91 st 3 st 88 st 59 st * 61% 67% 5

6 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp HO Hemtjänst 59% 61% 41% 39% 51,6 år 53,0 år LSS Dagl verksamhet 44% 49% 56% 51% 40,6 år 40,1 år LSS Grpbost/Serv.bo. 43% 47% 57% 53% 39,3 år 40,8 år SPT Grpbost/Serv.bo. 38% 57% 62% 43% 49,8 år 47,6 år IFO Försörjningsstödsenheten 43% 45% 57% 55% 37,3 år 41,0 år Familjebehandling 46% 57% 54% 43% 10,4 år 11,3 år Familjerätten 83% 83% 17% 17% 25,5 år 25,6 år Kontaktperson/-familj 5 54% 5 46% 14,7 år 15,1 år Mottagningsgruppen 49% 5 51% 5 39,9 år 41,1 år Vuxengruppen 27% 3 73% 7 44,8 år 52,4 år ÄO Hemtjänst 65% 66% 35% 34% 82,1 år 82,4 år Äldreboende 74% 75% 26% 25% 84,1 år 84,6 år Dagverksamhet 55% 47% 45% 53% 80,8 år 80,8 år Enkäten I förarbetet gjordes mindre förändringar i enkäten från Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Familjebehandling inom Socialförvaltningens egen regi. Totalt skickades 79 enkäter ut. 6 var naturliga bortfall och 28 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 38%. 6

7 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% KÖN Kvinna 57 Man Procent Kvinna 64% 46% 57% Man 36% 54% 43% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent år eller äldre år år år år år år 18% år 36% 39% 5 14 år eller yngre 46% 61% 5 7

8 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% HAR DU TILLSAMMANS MED FAMILJEBEHANDLAREN GJORT EN PLAN FÖR VAD SOM SKA UPPNÅS MED BEHANDLINGEN? Procent % 57% 68% 18% 7% 4% 45% 36% 28% ÄR DU GIFT ELLER SAMMANBOENDE? Procent % 54% 5 73% 46% 5 8

9 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g är nöjd med familjebehandlingen g har förtroende för familjebehandlaren Familjebehandlaren visar respekt för mig Det är lätt att komma i kontakt med familjebehandlaren g är positiv till att vi har löst eller kommer att g är positiv till att vi har löst eller kommer att lösa problemen i familjen 3,8 4 3,8 3, Tar helt avstånd Instämmer helt g är nöjd med familjebehandlingen 3,5 4,1 3,8 g har förtroende för familjebehandlaren 3,6 4,0 Familjebehandlaren visar respekt för mig 4,0 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med familjebehandlaren 3,5 3,8 g är positiv till att vi har löst eller kommer att lösa problemen i familjen 3,8 4,1 3,9 9

10 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% NKI Hur nöjd är du med insatsen i sin helhet? Hur väl uppfyller insatsen dina förväntningar? Föreställ dig en insats som är perfekt i alla avseenden. Hur avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt insats kommer den du fått? 7,1 6, Medelvärde Inte alls nöjd Inte alls Långt ifrån I högsta grad nöjd I högsta grad Mycket nära Hur nöjd är du med insatsen som helhet? 7,5 7,1 Hur väl har insatsen uppfyllt dina förväntningar på den? 7,2 6,8 Tänk dig den bästa insatsen man kan få. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du fått? 7,2 7,0 10

11 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% VILKEN ELLER VILKA AV NEDANSTÅENDE ENHETER BEVILJADE INSATSEN/INSATSERNA? Barn- och familjeenheten Ungdomsenheten Mottagningsenheten Försörjningsstödsenheten Vuxengruppen Ej svar Procent Barn- och familjeenheten 54% 64% Ungdomsenheten 25% 25% Mottagningsenheten 11% 4% Försörjningsstödsenheten 4% Vuxengruppen 7% 4% Ej svar 3% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN SOCIALSEKRETERARE 2009? Procent % 71% 82% 18% 29% 18% 11

12 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin socialsekreterare 2009) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats 3,6 g blir bemött med respekt av min socialsekreterare g kan lätt komma i kontakt med min socialsekreterare 3,9 g är nöjd med de beslut om insatser/åtgärder jag fått 3, Tar helt avstånd Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats 3,6 g blir bemött med respekt av min socialsekreterare 4,6 g kan lätt komma i kontakt med min socialsekreterare 3,9 3,9 g är nöjd med de beslut om insatser jag fått 3,9 4,0 3,8 HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin socialsekreterare 2009) % 9% % 39% 9% g har fått information om rätten att överklaga beslutet Procent 12

13 Familjebehandling inom IFO totalt, 28 svar, 38% Vad är du särskilt nöjd med när det gäller familjebehandlingen? -Att det var lätt att komma i kontakt med dem, 2 st -g är nöjd med allt -Att det fanns en psykolog att prata med, 1 st -Att det äntligen hände något när chefen tog över från handläggaren jag hade -Att jag har fått hjälp -Att man fick prata ostört -Bra stöd och samarbete -De hjälper mycket och ger råd till att hitta bra lösningar och självständighet -De tar hand om mig när jag är sjuk -Handläggaren var neutral och pedagogisk -g blev bemött med respekt -Hon är kunnig inom området -Lokalen var välkomnande -Min handledare har visat stort engagemang på ett mycket positivt sätt -När hela familjen träffades och alla fick kommunicera med varandra, speciellt när min dotter fick öppna sig -Samarbete -Trevligt bemötande -Vi är tacksamma för att det finns en sådan insats för familjer som behöver hjälp med att komma vidare i konflikter. Vi som familj har insett vikten av att avsätta tid för att samlas kring frågor som rör oss som individ och familj. Att byta miljö och bjuda in utomstående till att lyssna till det som sägs ökade allas fokus på problemområdena som då upplevs som mer allvarliga än om det bara var vi hemma. Det är ett bra forum som på ett effektivt sätt har väckt engagemang i frågorna som vi var där för Vad är du mindre nöjd med när det gäller familjebehandlingen? -Att det inte blev mer än diskussion. g fick bara allmänna råd som jag själv kunde komma på, 1 st -Att det inte händer någonting -Att det inte är mer tvingande till samtal då någon i familjen inte vill -Att det tog väldigt lång tid mellan varje träff, upp till tre månader -Att kommunen inte tog kontakt med skolan eftersom händelsen och felet var på grund av lärarens beteende -Bristande ansvarskännande för konsekvenserna av sitt handlande -Det har varit svårt att få mötestid som stämmer in med våra ungdomars skolschema, vilket inneburit längre uppehåll mellan besöken som i sig förlängt behandlingstiden i onödan -Ibland har jag upplevt att behandlarna är alldeles för försiktiga med att ställa frågor och följdfrågor vilket gör att de blir otydliga -g blev bortglömd och illa behandlad av en handläggare -Samtal i sig är bra men det är inte alltid det bästa sättet att skapa förståelse då alla lär sig och tar till sig på olika sätt. Vi hade önskat att behandlarna varit mer kreativa och varierat mötena, använda whiteboardtavlan eller gestaltning -Svåra att kontakta, hittar inte telefonnummer -Total avsaknad av empati -Vi hade förväntat oss att de skulle vara mer flexibla då arbete med människor kräver att man är flexibel och då särskilt när det gäller ungdomar. Under pågående behandling kan jag tycka att det är bra om man kan komma i kontakt med behandlaren omgående då det gäller något. I vårt fall har det tyvärr inte varit så. Verksamheten är förstås styrd av olika ramar och regler som i sig på olika sätt hindrat behandlarna från att agera så som vi som föräldrar hade önskat 13

14 Kontakter med kommunens socialsekreterare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med Individ- och familjeomsorgen i dessa frågor? -Att frågorna tas på allvar, 1 st -Att jag fått gå till ungdomsenheten tillsammans med min dotter -De är snälla och förstår min situation och ger bra råd -g är nöjd med allt -Lättillgängligheten -När man väl får träffa någon så lyssnar de väldigt bra -Respektfullt bemötande Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med Individ- och familjeomsorgen i dessa frågor? -En socialsekreterare som vi upplevde som mycket känslokall, respektlös, oengagerad, dåligt påläst och dubbelmoralisk. Helt enkelt fel kvinna i fel yrke, och sådant här är mycket allvarligt och behöver tas upp, 1 st 14

15 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Daglig verksamhet inom Handikappomsorgen (HO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

16 2 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

17 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt 7 Kallhälls dagliga verksamhet 15 Hummelmora Center 17 kobsbergs dagliga verksamhet 19 Annan plats 21 3 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

18 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

19 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Handikappomsorgen (HO), Äldreomsorgen (ÄO) eller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens tre verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 202 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 53%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall HO HO Hemtjänst 180 st 1 st 179 st 106 st 56% 51% 59% LSS Dagl verksamhet 165 st 17 st 148 st 95 st 78% 7 64% LSS Grpbost/Serv.bo. 143 st 19 st 124 st 74 st 64% 68% 6 SPT Grpbost/Serv.bo. 45 st 1 st 44 st 21 st 6 52% 48% IFO Försörjningsstödsenheten 976 st 55 st 921 st 300 st 39% 33% 33% Familjebehandling 79 st 6 st 73 st 28 st 28% 37% 38% Familjerätten 175 st 5 st 170 st 89 st 58% 42% 52% Kontaktperson/-familj 80 st 2 st 78 st 26 st 38% 44% 33% Mottagningsgruppen 292 st 20 st 272 st 86 st 25% 28% 32% Vuxengruppen 101 st 9 st 92 st 30 st 29% 36% 33% ÄO Hemtjänst 1074 st 41 st 1033 st 775 st 73% 69% 75% Äldreboende 326 st 23 st 303 st 177 st 56% 59% 58% Dagverksamhet 91 st 3 st 88 st 59 st * 61% 67% 5 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

20 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp HO Hemtjänst 59% 61% 41% 39% 51,6 år 53,0 år LSS Dagl verksamhet 44% 49% 56% 51% 40,6 år 40,1 år LSS Grpbost/Serv.bo. 43% 47% 57% 53% 39,3 år 40,8 år SPT Grpbost/Serv.bo. 38% 57% 62% 43% 49,8 år 47,6 år IFO Försörjningsstödsenheten 43% 45% 57% 55% 37,3 år 41,0 år Familjebehandling 46% 57% 54% 43% 10,4 år 11,3 år Familjerätten 83% 83% 17% 17% 25,5 år 25,6 år Kontaktperson/-familj 5 54% 5 46% 14,7 år 15,1 år Mottagningsgruppen 49% 5 51% 5 39,9 år 41,1 år Vuxengruppen 27% 3 73% 7 44,8 år 52,4 år ÄO Hemtjänst 65% 66% 35% 34% 82,1 år 82,4 år Äldreboende 74% 75% 26% 25% 84,1 år 84,6 år Dagverksamhet 55% 47% 45% 53% 80,8 år 80,8 år Enkäten I förarbetet gjordes mindre förändringar i enkäten från Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för LSS Daglig verksamhet inom HO. Totalt skickades 165 enkäter ut. 17 var naturliga bortfall och 95 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 64%. Svaren har efter insamling brutits mot var brukaren har sin dagliga verksamhet. 6 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

21 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% KÖN Kvinna 49 Man Procent Kvinna 51% 5 49% Man 49% 5 51% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent år eller äldre år år 2% 2% år 13% 13% 16% år 18% 19% 22% år 34% 29% 19% år 27% 27% 28% år 9% 1 13% 14 år eller yngre 7 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

22 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HAR DU TILLSAMMANS MED PERSONALEN GJORT EN SKRIFTLIG GENOMFÖRANDE- PLAN (INDIVIUDELL OMSORGSPLAN) OM DET STÖD DU SKA FÅ? Procent % 56% 57% 27% 17% 16% Vet ej 3 27% 27% VAR HAR DU DIN DAGLIGA VERKSAMHET? Hummelmora Center ADA dagliga verksamhet Kallhälls dagliga verksamhet kobsbergs dagliga verksamhet Annan plats Ej svar Procent Kallhäll dagliga verksamhet 28% 27% 27% ADA 4% 3% 6% Hummelmora Center 22% 25% 32% kobsbergs dagliga verksamhet 12% 6% 13% Annan plats 34% 39% 21% Ej svar 1% 8 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

23 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HUR RESER DU TILL OCH FRÅN DIN DAGLIGA VERKSAMHET? g går eller cyklar g åker buss eller tåg g reser med färdtjänst eller turbunden resa 61 Ej svar Procent g går eller cyklar 14% 9% 16% g åker buss eller tåg 32% 25% 2 g reser med färdtjänst eller turbunden resa 52% 62% 61% Ej svar 2% 4% 3% 9 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

24 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g trivs bra med min dagliga verksamhet g känner mig trygg på min dagliga verksamhet g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,4 4,4 3, Tar helt avstånd Instämmer helt g trivs bra med min dagliga verksamhet 4,4 g känner mig trygg på min dagliga verksamhet 4,7 g har förtroende för personalen 4,7 4,4 Personalen visar respekt för mig 4,6 4,4 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,5 4,0 Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,1 3,7 3,8 10 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

25 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HAR DU FÅTT HJÄLP ATT FYLLA I ENKÄTEN? 20, företrädare t ex anhörig/god man/vän 69, personal Procent % 2, företrädare t ex anhörig/god man/vän %, personal 4% 7% 6% 7% 1% 5% NKI Hur nöjd är du med din dagliga verksamhet i sin helhet? Hur väl uppfyller din dagliga verksamhet dina förväntningar? Föreställ dig en daglig verksamhet som är perfekt i alla avseenden. långt Hur ifrån nära en eller perfekt långt daglig ifrån verksamhet en perfekt daglig är den verksam- du har? en. Hur nära eller het är den du har? 8 7,9 7,8 Inte alls nöjd Inte alls Långt ifrån Medelvärde I högsta grad nöjd I högsta grad Mycket nära Hur nöjd är du med insatsen som helhet? 7,7 8,0 Hur väl har insatsen uppfyllt dina förväntningar på den? 7,6 7,9 Tänk dig den bästa insatsen man kan få. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du fått? 7,3 7,8 11 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

26 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDIKAPPSEKRETERARE 2009? Procent % 68% 74% 23% 32% 26% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats g blir bemött med respekt av min handikappsekreterare g kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare g är nöjd med de beslut om insatser jag fått g har fått tillräcklig information av min handikappsekre- llräcklig information av min handikappsekreterare om om vilka valmöjligheter som som finns 3,7 4, Tar helt avstånd Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats 4,1 g blir bemött med respekt av min handikappsekreterare 4,7 4,5 g kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare 4,4 3,9 g är nöjd med de beslut om insatser jag fått 4,5 4,1 g har fått tillräcklig information av min handikappsekreterare om vilka valmöjligheter som finns 3,6 3,7 12 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

27 LSS Daglig verksamhet inom HO totalt, 95 svar, 64% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) % 7% 9% 72% 79% 87% Ej svar 23% 14% 4% g har fått information om rätten att överklaga beslutet Procent HAR DU FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT ANSÖKA OM INSATSER PÅ KOM- MUNENS WEBBSIDA? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) Ej svar Procent % 2 77% 73% Ej svar 1 7% 13 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

28 Kontakter med kommunens handikappsekreterare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med Handikappomsorgen i dessa frågor? -De är trevliga, 4 st -g är nöjd med kontakten, 2 st -Alla är hjälpsamma, 1 st -Att bli en som har rätt att vilja bli bättre. g får tycka till om vad just jag vill ändra på -Att vi har samma person som kan göra det åtagande hon lovat och det blir något av det -Att vi träffas och går igenom verksamheten -Bostöd fungerar bra men tråkigt att han inte får ha bilen om man ska handla eller åka någonstans -De försöker göra det bästa för mig -De lyssnar på mig och vill bemöta mina önskemål -Det är lätt att komma i kontakt och framföra önskemål -g blir bemött med respekt -g har fått vara lite delaktig -Snabba beslut och åtgärder -Åtgärder och förståelse från chefen Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med Handikappomsorgen i dessa frågor? -Det ständiga bytet av personal ger ingen trygghet, 2 st -Att inte få raka besked, 1 st -Att pengar styr antal timmar och insatser -Chefen kollar aldrig hur det går eller om man är nöjd -Det fungerade bättre för några år sedan -Det görs skillnad på mig och folk med samma problem som mig -Det mesta -Handikappsekreterare som ej innehar social kompetens får vara kvar på sina tjänster oberoende hur de behandlar sina kommunmedborgare. Detta medför mycket arbete och många sömnlösa nätter för anhöriga till funktionshindrade. g undrar vad som egentligen görs i -Hjälpen som erbjuds är ej relevant, insatser ges ej till det man behöver ha hjälp med och vice versa -Ingen information -g blev nästan tvingad till att ha bostöd -g har inte blivit bemött med respekt av handikappsekreteraren men har nu fått en ny och känner mig nöjd -g skulle vilja bli mer lyssnad på, vad jag har för framtidsmål och vad jag vill att arbetsplatsen ska vara och bli för att jag ska vara så nöjd som möjligt -Minimal information om olika alternativ -Personalbyten med personal som är oförstående och ej insatt 14 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

29 Kallhälls dagliga verksamhet, 30 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Kallhälls dagl. verk svar Kallhälls dagl. verk svar Kallhälls dagl. verk svar Järfälla totalt 2009 Hur reser du till och från din dagliga verksamhet? g går eller cyklar g åker buss eller tåg g reser med färdtjänst eller turbunden resa Ej svar 19% 25% 53% 3% 11% 32% 57% 16% 27% 57% 16% 2 61% 3% DINA SYNPUNKTER PÅ DAGLIG VERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs bra med min dagliga verksamhet g känner mig trygg på min dagliga verksamhet g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,1 4,6 4,5 4,7 4,5 4,1 4,4 4,4 3,8 Har du tillsammans med personalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indviduell omsorgsplan) om det stöd du ska få? 38% 28% 34% 61% 18% 21% 5 13% 37% 57% 16% 27% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 84% 3% 13% 7% 86% 7% 1 77% 3% % 6% 5% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med din dagliga verksamhet i sin helhet? * Hur väl uppfyller din dagliga verksamhet dina förväntningar? * Föreställ dig en daglig verksamhet som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt daglig verksamhet är den du har? * 8,1 7,8 7,6 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8 15 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

30 Kallhälls dagliga verksamhet, 30 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Allt är bra, 2 st -Arbetskamrater -Att ha en rutin -Alla är glada och snälla, 1 st -Arbetsuppgifterna -Att få skriva böcker på min dator -Att jag får spela innebandy och styrketräna -Att personalen lyssnar -Bra miljö -Byter till det jag vill hålla på med, köksarbete, mat eller bak -Ganska roliga arbetsuppgifter -HSB som jag jobbar med i kobsberg -g får göra det som passar mig -g har fått nya kompisar -Korta dagar -Känna att man gör något bra -Man får mig att motionera -Musik är bra -Personalen -Stadig personal och inte så många vikarier -Trevliga aktiviteter -Träffa personal som känner mig -Under många år har personalen varit jättebra och vänlig mot min mamma -Återvinningen är rolig Vad är du mindre nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Arbetsschema för hösten saknas för november månad 2009, 1 st -Att kunna utvecklas och få prova på nya arbetsuppgifter, de som finns sköter anställd personal -Dela ut reklam är tråkigt -Det är svårt när de andra svär och larvar sig -Informationsbiten fungerar dåligt och skylls på tidspress -Kommunen prioriterar inte nya arbetsuppgifter för funktionshindrade, istället tas nya arbetstagare in hela tiden -Maten, att vi måste gå till skolan -Önskemål 16 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

31 Hummelmora Center, 26 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Hummelmora svar Hummelmora svar Hummelmora svar Järfälla totalt 2009 Hur reser du till och från din dagliga verksamhet? g går eller cyklar g åker buss eller tåg g reser med färdtjänst eller turbunden resa Ej svar 4% 4% 92% 4% 8% 88% 4% 96% 16% 2 61% 3% DINA SYNPUNKTER PÅ DAGLIG VERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs bra med min dagliga verksamhet g känner mig trygg på min dagliga verksamhet g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,1 3,8 4,5 4,6 4,4 4,0 4,4 4,4 3,8 Har du tillsammans med personalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indviduell omsorgsplan) om det stöd du ska få? 56% 24% 2 62% 12% 27% 73% 12% 15% 57% 16% 27% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 4% 92% 4% 12% 81% 4% 4% 15% 73% 12% 2 69% 6% 5% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med din dagliga verksamhet i sin helhet? Hur väl uppfyller din dagliga verksamhet dina förväntningar? Föreställ dig en daglig verksamhet som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt daglig verksamhet är den du har? * * * 8,2 8,2 7,6 8,0 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 17 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

32 Hummelmora Center, 26 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Att de håller koll på mig men utan överdriven koll, 1 st -Att jag har kunnig, empatisk och lyhörd personal som vill mitt allra bästa -Att personalen visar respekt för mig som jag är -Att personalen är lyhörd och duktig på att sätta sig in i min personliga problematik/mitt funktionshinder -Det konstnärliga inslaget -g får den hjälp, stimulans och omväxling som jag behöver och det är jag mycket nöjd med -När vi spelar basket, bowling etc. -Olika aktiviteter -Personalen -Trevliga aktiviteter -Trevlig personal -Verksamheten är anpassad efter mina behov Vad är du mindre nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Att man inte längre har råd att låta mig bada i Häggviksbadet. Detta är mycket viktigt för mig och det bästa jag vet. Nu blir det badkar istället och det är inte riktigt samma sak, 1 st -Dåligt innehåll i verksamheten -Hade stroke för fem år sedan och får inga tips om tillfrisknande, när ska jag få det -Ingen kontakt med god man/anhörig om verksamheten. Ingen information till boendet eller företrädare -g vill ha mer träning -g vill vara fler dagar för jag trivs jättebra -Maten -Något stressigt ibland -Önskar fler utomhusaktiviteter 18 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

33 kobsbergs dagliga verksamhet, 12 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt JDV svar JDV svar JDV svar Järfälla totalt 2009 Hur reser du till och från din dagliga verksamhet? g går eller cyklar g åker buss eller tåg g reser med färdtjänst eller turbunden resa Ej svar 21% 43% 29% 7% * * * * 17% 33% 42% 8% 16% 2 61% 3% DINA SYNPUNKTER PÅ DAGLIG VERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs bra med min dagliga verksamhet g känner mig trygg på min dagliga verksamhet g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,1 4,1 4,0 3,8 * * * * * * 4,5 4,7 4,5 4,4 3,9 4,4 4,4 3,8 Har du tillsammans med personalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indviduell omsorgsplan) om det stöd du ska få? 57% 29% 14% * * * 42% 33% 25% 57% 16% 27% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 21% 64% 14% * * * * 33% 58% 8% 1% 2 69% 6% 5% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med din dagliga verksamhet i sin helhet? Hur väl uppfyller din dagliga verksamhet dina förväntningar? Föreställ dig en daglig verksamhet som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt daglig verksamhet är den du har? * * * * * * 9,1 8,7 8,2 8,0 7,9 7,8 19 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

34 kobsbergs dagliga verksamhet, 12 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Att de ringer och kollar hur jag mår när jag är sjuk, 1 st -Bra utrymme -Data -De hjälper till om man har problem med någon räkning eller så -Det är roligt att hjälpa till med att fixa och dona -En i personalen bryr sig mycket om mig -Kunna skapa -Linnéa är lyhörd och har förstått vad folk behöver Vad är du mindre nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Aktiviteter, det händer inte så mycket, 1 st -För höga volymer så jag kan inte fokusera. Ingen annan kan fokusera heller med dessa volymer -g trivs inte alls med att ha verksamheten runt mig -Maten, jag är allergisk mot konserveringsmedel 20 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

35 Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Annan plats, 20 svar Annan plats svar Annan plats svar Annan plats svar Järfälla totalt 2009 Hur reser du till och från din dagliga verksamhet? g går eller cyklar g åker buss eller tåg g reser med färdtjänst eller turbunden resa Ej svar 5% 55% 39% % 25% 55% 5% 16% 2 61% 3% DINA SYNPUNKTER PÅ DAGLIG VERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs bra med min dagliga verksamhet g känner mig trygg på min dagliga verksamhet g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter på min dagliga verksamhet 4,6 4,7 4,6 4,5 3,9 3,8 3,9 4,1 4,0 3,8 3,4 4,0 4,1 4,1 4,1 3,7 3,4 4,4 4,4 3,8 Har du tillsammans med personalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indviduell omsorgsplan) om det stöd du ska få? 39% 24% 37% 55% 2 25% 55% 1 35% 57% 16% 27% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 16% 74% 5% 5% 18% 75% 8% 2 75% 5% 2 69% 6% 5% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med din dagliga verksamhet i sin helhet? Hur väl uppfyller din dagliga verksamhet dina förväntningar? Föreställ dig en daglig verksamhet som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt daglig verksamhet är den du har? * * * 7,2 7,0 7,0 7,7 7,2 7,1 8,0 7,9 7,8 21 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

36 Annan plats, 20 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Att det är så många som arbetar och är där samtidigt, 1 st -Att jag endast har kontakt med två personer från min dagliga verksamhet -Att jag får arbeta på en bilverkstad -Att min praktikplats finns mindre än fem kilometer från där jag bor -Att personalen är flexibel och kan erbjuda många olika slags aktiviteter -Att personal och kompisar har fått mig att trivas -Åka på utflykter och göra inköp till verksamheten -Den fysiska miljön passar mig -Det är informellt -Personalen -Personalen är tillgängliga för saker -Personligt stöd och engagemang -Simningen är bra, det är skönt att röra på sig med simning -Trygghet på jobbet -Tycker om att umgås med pensionärer och småprata och bjuda på kaffe -Visst utrymme för individuella behov, till exempel varierande schema Vad är du mindre nöjd med när det gäller din dagliga verksamhet? -Att det tar sådan tid, 1 st -Att jag bytt från en enhet med bättre neuropsykiatrisk kompetens eftersom det inte finns några sådana ARC-enheter utanför Stockholms innerstad -Det saknas kvalificerade råd angående studieval och yrkesval med utgångspunkt från individens förflutna och förutsättningar -Dålig luft i lokalerna, många som blir sjuka -För många viljor bland eleverna -g skulle vilja röra på mig mycket mer, sitter på tok för stilla hela dagarna och det tär på kroppen. Orkar ej med det mer -Personalen tar mig inte på allvar -Vissa deltagare uppträder störande och påträngande 22 Brukarundersökning 2010, Socialförvaltningen,

37 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

38 2

39 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Hemtjänst inom HO totalt 7 Egen regi 14 Extern utförare 15 Aleris Äldreomsorg 17 Attendo Care 19 Enheten för personlig assistans 21 Järfälla Hemtjänst 23 Viola Sundvissons Hemtjänst 25 Övrigas kommentarer 27 3

40 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

41 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Handikappomsorgen (HO), Äldreomsorgen (ÄO) eller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens tre verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 202 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 53%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall HO HO Hemtjänst 180 st 1 st 179 st 106 st 56% 51% 59% LSS Dagl verksamhet 165 st 17 st 148 st 95 st 78% 7 64% LSS Grpbost/Serv.bo. 143 st 19 st 124 st 74 st 64% 68% 6 SPT Grpbost/Serv.bo. 45 st 1 st 44 st 21 st 6 52% 48% IFO Försörjningsstödsenheten 976 st 55 st 921 st 300 st 39% 33% 33% Familjebehandling 79 st 6 st 73 st 28 st 28% 37% 38% Familjerätten 175 st 5 st 170 st 89 st 58% 42% 52% Kontaktperson/-familj 80 st 2 st 78 st 26 st 38% 44% 33% Mottagningsgruppen 292 st 20 st 272 st 86 st 25% 28% 32% Vuxengruppen 101 st 9 st 92 st 30 st 29% 36% 33% ÄO Hemtjänst 1074 st 41 st 1033 st 775 st 73% 69% 75% Äldreboende 326 st 23 st 303 st 177 st 56% 59% 58% Dagverksamhet 91 st 3 st 88 st 59 st * 61% 67% 5

42 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp HO Hemtjänst 59% 61% 41% 39% 51,6 år 53,0 år LSS Dagl verksamhet 44% 49% 56% 51% 40,6 år 40,1 år LSS Grpbost/Serv.bo. 43% 47% 57% 53% 39,3 år 40,8 år SPT Grpbost/Serv.bo. 38% 57% 62% 43% 49,8 år 47,6 år IFO Försörjningsstödsenheten 43% 45% 57% 55% 37,3 år 41,0 år Familjebehandling 46% 57% 54% 43% 10,4 år 11,3 år Familjerätten 83% 83% 17% 17% 25,5 år 25,6 år Kontaktperson/-familj 5 54% 5 46% 14,7 år 15,1 år Mottagningsgruppen 49% 5 51% 5 39,9 år 41,1 år Vuxengruppen 27% 3 73% 7 44,8 år 52,4 år ÄO Hemtjänst 65% 66% 35% 34% 82,1 år 82,4 år Äldreboende 74% 75% 26% 25% 84,1 år 84,6 år Dagverksamhet 55% 47% 45% 53% 80,8 år 80,8 år Enkäten I förarbetet gjordes mindre förändringar i enkäten från Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänsten inom HO. Totalt skickades 180 enkäter ut. 1 var naturliga bortfall och 106 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 59%. Svaren har efter insamling brutits mot hemtjänstutförare. 6

43 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% KÖN Kvinna 61 Man Procent Kvinna 58% 61% 61% Man 42% 39% 39% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent år eller äldre år år 6% 6% 6% år 49% 56% 46% år 24% 16% 26% år 13% 12% 14% år 7% 7% 7% år 3% 1% 14 år eller yngre 7

44 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU TILLSAMMANS MED HEMTJÄNSTPERSONALEN GJORT EN SKRIFTLIG GE- NOMFÖRANDEPLAN (INDIVIUDELL OMSORGSPLAN) OM DET STÖD DU SKA FÅ? HEMTJÄNSTANORDNARE Järfälla Hemtjänst Aleris Äldreomsorg Viola Sundvissons Hemtjänst Enheten För Personlig Assistans Attendo Care HSB Omsorg AB KS Omtanke AB Carema Äldreomsorg Loki, Ab Nattpatrull, Jvo Alerta Omsorg CreRes Individutveckling AB Järfälla Hem och Allservice Omsorgsgruppen IN AB Qibla hemtjänst Rossab Svanen Hemtjänst AB Diro Procent % 37% 45% 28% 39% % 25% Procent Järfälla Hemtjänst * 37% 29% Aleris Äldreomsorg 19% 9% 17% Viola Sundvissons Hemtjänst 6% 12% 13% Enheten för personlig assistans 14% 11% 8% Attendo Care 1 12% 8% HSB Omsorg AB 1 3% 5% KS Omtanke AB 2% 4% 5% Carema Äldreomsorg 2% 1% 4% Loki, Ab * * 3% Nattpatrull, Jvo * * 1% Alerta Omsorg * * 1% CreRes Individutveckling AB 1% Järfälla Hem och Allservice 1% Omsorgsgruppen IN AB * * 1% Qibla hemtjänst % % 1% Rossab * 1% 1% Svanen Hemtjänst AB * * 1% Diro

45 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% KONTAKTERNA MED HEMTJÄNSTEN Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g är nöjd med hemtjänsten g känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten g träffar oftast personal jag känner g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,1 4,4 4, Tar helt avstånd Instämmer helt g är nöjd med hemtjänsten 4,5 4,0 4,1 g känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten 4,6 4,1 g träffar oftast personal jag känner 4,4 4,0 g har förtroende för personalen 4,6 4,1 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,4 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,5 4,1 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,4 4,0 4,1 Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,5 4,0 9

46 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU FÅTT HJÄLP ATT FYLLA I ENKÄTEN? 70, företrädare t ex anhörig/god man/vän 18, personal Procent % 71% 7, företrädare t ex anhörig/god man/vän 17% 2 18%, personal 5% 6% 8% 7% 3% 4% NKI Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. enden. Hur nära Hur eller nära långt eller ifrån långt en ifrån perfekt en perfekt hemtjänst hjälp kommer är den den som du har? får? 8 8,1 7,9 Inte alls nöjd Inte alls Långt ifrån Medelvärde I högsta grad nöjd I högsta grad Mycket nära Hur nöjd är du med insatsen som helhet? 7,5 8,0 Hur väl har insatsen uppfyllt dina förväntningar på den? 7,5 8,1 Tänk dig den bästa insatsen man kan få. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du fått? 7,2 7,9 10

47 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDIKAPPSEKRETERARE 2009? Procent % 75% 74% 19% 25% 26% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats g blir bemött med respekt av min handikappsekreterare g kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare g är nöjd med de beslut om insatser jag fått g har fått tillräcklig information av min handikapp- llräcklig information av min handikappsekreterare om vilka valmöjligheter som finns 4 4,4 4,1 4 4, Tar helt avstånd Instämmer helt g har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats 3,9 4,0 g blir bemött med respekt av min handikappsekreterare 4,8 4,4 4,4 g kan lätt komma i kontakt med min handikappsekreterare 4,1 4,1 g är nöjd med de beslut om insatser jag fått 4,4 4,0 4,0 g har fått tillräcklig information av min handikappsekreterare om vilka valmöjligheter som finns 4,1 4,1 11

48 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) % 14% 82% 79% 81% Ej svar 8% 12% 5% g har fått information om rätten att överklaga beslutet Procent HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) Procent % 58% 72% 24% % 12% 18% 12

49 Hemtjänst inom HO totalt, 106 svar, 59% OM NEJ, VEM HAR HJÄLPT DIG ATT VÄLJA HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009 och ej själv valt hemtjänstanordnare) Kommunens handläggare 38 Företrädare Annan person Procent Kommunens handläggare 69% 78% 38% Företrädare 9% 13% Annan person 31% 4% 13% 9% 36% HAR DU FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT ANSÖKA OM INSATSER PÅ KOM- MUNENS WEBBSIDA? (Bas: De som har haft kontakt med sin handikappsekreterare 2009) Ej svar Procent % 7 67% Ej svar 1 17% 13

50 Egen regi, 41 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Egen regi svar Egen regi svar Egen regi svar Järfälla totalt 2009 DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Hur väl instämmer du i följande påståenden? g är nöjd med hemtjänsten g känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten g träffar oftast personal jag känner g har förtroende för personalen Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tid som avtalats 4,6 4,6 4,7 4,7 4,4 4,5 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,1 4,4 4,1 Har du tillsammans med hemtjänstpersonalen gjort en skriftlig genomförandeplan (indiviudell omsorgsplan) om det stöd du ska få? 49% 28% 23% 27% 43% 31% 39% 34% 27% 45% 3 25% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 74% 15% 5% 5% 73% 2 4% 2% 83% 15% 2% 7 18% 8% 4% NKI, Socialstyrelsens nationella frågor (Grundar sig på en 10-gradig skala där 1=mest negativt och 10=mest positivt) Hur nöjd är du med hemtjänsten i sin helhet? Hur väl uppfyller hemtjänsten dina förväntningar? Föreställ dig en hemtjänst som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst kommer den du har? * * * 7,4 7,4 7,2 8,1 8,4 8,0 8,0 8,1 7,9 14

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2012 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2011 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Sammanställning värdegrundsbegrepp personal. Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Begrepp som

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015

Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015 1 (6) VON 2015/154 Till vård- och omsorgsnämnden Redovisning av genomförda kundnöjdhetsenkäter 2015 Vård- och omsorgsnämnden fattade 2008 beslut om att en enkätundersökning av kundnöjdheten i nämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Stöd- och aktivitetsenheten. Om enheten

Brukarundersökning 2014. Stöd- och aktivitetsenheten. Om enheten Sida () -9- Brukarundersökning Stöd- och aktivitetsenheten Om enheten Enheten omfattar flera olika verksamhetsgrenar: Sysselsättningsverksamheterna Hägergruppen och Droppen/Bruket årstidsprodukter samt

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området

Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området Sammanställning av 2009 års brukarundersökning i Socialpsykiatriska området Undersökningsperiod 09 10 12-09 11 13 Ansvarig för utformning av enkät: Kristina Rönnkvist Distribution och information om enkät:

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef och avdelningsansvariga pedagoger

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-10-14 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda

Läs mer

LOGGBOKEN LOGGBOKEN. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta kunder och utveckla din kompetens som servicegivare.

LOGGBOKEN LOGGBOKEN. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta kunder och utveckla din kompetens som servicegivare. LOGGBOKEN Serviceloggboken är för dig som arbetar i ett serviceyrke eller som ska börja jobba med service. Låt den bli din egen speciella loggbok. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra och Lollo som ska träna sina krångelhänder så de blir hjälparhänder!

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra och Lollo som ska träna sina krångelhänder så de blir hjälparhänder! Barn mår bra av att veta En del barn har en hand som fungerar bra och en hand som är svårare att använda. Då kan man behöva träna den hand som är lite svårare att använda. Det finns en träningsmetod som

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer