Fyllningsterapi. Joakim Carleson, Med Dr, Tandläkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyllningsterapi. Joakim Carleson, Med Dr, Tandläkare"

Transkript

1 Fyllningsterapi Joakim Carleson, Med Dr, Tandläkare

2 SKALFASADER Indikation Estetiska skäl Trauma Missfärgning Diastema-slutning Tapptänder ( Rakitis p.g.a. B-vitamin brist) om > 1/3 av tanden saknas, välj kronterapi. Fasaden är ca 1/2 mm tjock Transparansen ger genomskinlighet för missfärgning

3 Kontraindikation Stora frakturer Starka missfärgningar Försvagade tänder Ogynnsam bitning Nackdelar Dyrt Svårt med Singelfasader Färgvalet svårt Tidskrävande

4 Färg Prata med tandteknikern om färg Inte enstaka 1:or, bättre med avstånd som ex. 2:a - 2:a, ser skillnaden mindre. Vital blekning - komplement Hållbarhet som MKR Sitter bra Stor retention

5 Kontaktpunkterna OBS behåll kontaktpunkterna, för att förhindra mesialvandring Arbetsgång Alginatavtryck Färgbild Preparation hjul-diamant ger ca 0.5 mm djup, prepa spår med denna Avverkar med flamformig diamant Kan även fästa mot dentinet Gingivalkanten eller eller ej, beroende på hur mycket patienten visar Rännor i incisalskären gör att fasaderna kan glida på plats. Dual-cementet ger osynlig övergång Gör fasaderna lite längre och slipa ned dem i samråd med patient

6 Behandlingsgång Fasad FH-syra Silan (kompositfäste till porslin) Avtryck i elastiskt material Går tyvärr ej att göra provisorier, men oftast krävs bara 2-4 dagar innan fasader klara från tekniker Trådar är bra, men svårt att applicera. Kofferdam går ej. Vid etsning, ta 1 tand i taget, och isolera med plastfilmhätta och börja i mitten Innan nästa fasad, ta bort cementöverskott.

7 Fördjupning av kunskaperna I Fördjupning av kunskaperna om fyllningsteknik med komposit- & glasjonomermaterial

8 1. Ljushärdande kompositplaster! Historia: Tidigare härdades materialen på kemisk väg, med beozoylperoxid som vid belysning producerar fria radikaler. Halogenlampa, blått ljus är kortvågigt, akta ögon.

9 Ljushärdande kompositplaster! Egenskaper: Färgbeständigheten är något bättre än för konventionella system, p.g.a. den annorlunda härdningskemin. Även abrasionsresistansen synes vara väl så god för de konventionellt härdande, mindre mängder porositeter.

10 Ljushärdande kompositplaster! Betydande mängder luftblåsor och porositeter, då material blandas samman. Av det skälet blir de ljushärdande enkomponent-materialens olika färger ej blandas. Olika färgskikt ovanpå varandra för att uppnå variation i färgen.

11 Härdning OBS! Operationsbelysningen vid stolen! Djup av mm efter 20 sek belysning. Angivna tider bör förlängas Ljuset har svårare att penetrera opaka och mörka färger liksom emalj och dentin. Polymerisationslampor ger asymmetriskt, hätskoformade ljuskäglor med ojämn spridning av ljuset på fyllningen.

12 Användningsområde: Där behovet av kontroll över polymerisationen är stort, d.v.s. mer komplicerade fyllningstyper, såsom uppbyggnad hörn, fleryte fyllningar och ändring av form hos tandkronor. Missfärgning och hypoplasier kan med fördel behandlas med ljushärdande, putsbara microfill kompositer.

13 Material & Handhavande Material & Handhavande: Prisma-Fil och bygger på Bowen s resin. Röntgenkonstraterande bariumglas, 5 mm som filler. tuggbelastade fyllningar, klass I och II, används Herculite som är av hybridtyp, vilka har god nötningsresistens. Plastbasen bygger på Bowen s resin.

14 Arbetsgång: Välj färg. Preparationen utföres enligt konventionell teknik. Applicera kofferdam. Utför kavitetstvätt. Isolera. Se till att emaljkanterna är rena och befriade från ev. isolering. Etsa sekunder. Applicera syran på emaljkanterna med knoppsond alt quick-stick om en större emaljyta skall etsas. Alt kan syra i geléform användas. Spola rent med vattenspray i 30 sek och blästra torrt. Emaljen skall nu ha ett Kritaktigt utseende

15 Applicera resin Applicera resin i ett tunt skikt med en knoppsond eller engångspensel. Inserera kompositmaterialet, tjocklek av 2 mm härdas i skikt i 20 sek innan nästa lager påföres och härdas lika länge. Belys fyllningen från olika håll, även lingualt, om någon del av fyllningen är lättare att komma åt därifrån.

16 Buccala kaviteter Buccala kaviteter, använd Hawe s genomskinliga buccalmatriser. Härdning av approximala lådor, Light-tip, cervikal del härdas speciellt. Vid stora underskär, belysning genom emaljen, rekommenderade tider fördubblas, effekten av ljuset avtar med kvadraten på avståndet. Puts sker enligt konventionell teknik efter 1-2 veckor. Ljushärdande resin( Prisma-Bond) kan användas för att få glazeffekt.

17 Tandbehandling med kompositmaterial En ren plastbas( resin) vanligen Bowen s resin, oorganiska fillerkomponenter. Extra fina fillerpartiklar, s.k. microfill-material, hög polerbarhet. Bas & katalysator( kemiskt härdande) vätskeeller passform( ljushärdande).

18 Emaljen etsas Konsistensen varieras, vätska och pastabas kan blandas. Emaljen etsas, 37% ortofosforsyra, Demineraliseringen av ytskiktet, demaskering av emaljprismorna, strukturerad yta, resin flyter ned i mikroporer & underskär, mycket stark låsning av mekanisk art, absolut torr. Utandningsluftens fukt kan sänka retentionen upp till 30%.

19 Kemisk bindning Kofferdam & kompressorluft från luftblästern måste vara fukt- & oljefri. Mellan det fillerfria, intermediära resinskiktet som retinerar till den syra etsade emaljen & kompositmaterialet sker en kemisk bindning eftersom plastbasen är den samma i båda materialen.

20 Utfyllnad av emaljhypoplasier Utfyllnad av emaljhypoplasier, maskering av interna missfärgningar, påbyggnad av äldre, delvis utlösta eller missfärgade kompositfyllningar. Syrans demineraliserande effekt kan variera mellan olika tänder, löslighetssänkande spårämnen, t.ex. fluor i emaljens ytskikt. Etsningstiden, längre på äldre tänder, patienter från fluorområden.

21 Syra i gelform Syra i geléform, vattensprayningen efter etsning minst i sekunder, upplösning av blottlagt rotcement och exponering av sensibelt dentin vid tandhalsen. Blottlagt dentin skall isoleras före syraetsningen, snabbstelnande Ca( OH)2- preparat, t.ex. Dycal, GPA-material( Vitrebond), Ca( OH)2-liner( Fluoritec).

22 Eventuell isolering på emaljen Eventuell isolering på emaljen måste noga avlägsnas före etsningen. Kombination av gpa & kompositer, dentinet täcks först av ett skikt gpa, emaljkanterna etsas med fosforsyragel, resin på emalj, gpamaterial, därefter komposit, kompositens retention till gpa-materialet blir god och gpamaterialet har god retention till dentinet och är dessutom fluoravgivande.

23 Den höga fluorhalten Den höga fluorhalten minskar risken för uppkomst av sekundärkaries som läckage medför.

24 Inlay - onlay kompositinlägg klass II Allmänt: Microfill & Uretandimetakrylat. Starkare material, sätts fast med Dual-Cement, kompositbaserat, härdar såväl kemiskt som med ljus, stelningskontraktionen vid fastsättningen begränsas till det relativt tunna kompositcementskiktet. Höga estetiska krav bör föreligga, inlägg & som onlay, d.v.s. när kuspar skall ersättas.

25 Lämplighet: Premolarer med enkel eller dubbelapproximala kaviteter. Molarer med mindre omfattande kaviteter.

26 Kontraindikationer: Omfattande kaviteter med försvagade eller saknade kuspar, Kaviteter med djup cervikal utbredning, Bett med kraftiga abrasionsfacetter. Bett med dåligt molarstöd där enstaka tänder kan tänkas bli hårt belastade.

27 Arbetsgång/ Preparation Utgå från guldinläggspreparation men utan kantskärning. Approximal & ocklusallådor skall divergera i ocklusal riktning. Underskär blockeras med GPA-material, yttre begränsningar skall ligga i emalj, alla inre och yttre vinklar skall vara avrundade, ocklusala bredden bör vara ca 2 mm för att undvika isthmus-frakturer.

28 Rengör med H2O-spray & tubulicid Rengör med H2O-spray & tubulicid. Torrlägg. Isolering, Pulpa-nära områden isoleras med stelnande kalciumhydroxidpreparat, t.ex. Dycal. Underfyllning. alt 1. Täck dentinet, tunt lager GPA-material, t.ex. Base-line & fyll då också ut ev. underskär. emaljkanten är ren, diamant på lågvarv. alt 2.

29 Lägg matris Lägg matris, fyll upp kaviteten med GPAmaterial, preparera mjukt & med avrundade vinklar. OBS! ytterbegränsningar skall vara i emalj samt EJ kantskurna. Avtryck. Frilägg preparationsgränsen, reproducerabart material, alginatavtryck av motstående käke samt bintindex.

30 Färgtagning Färgtagning. Provisorium, ej innehålla eugenol, förhindrar härdningen av Dual-Cementet, t.ex. Coltosol. OBS! Coltosol skall användas som temporär fyllning enbart vid framställning av inlägg som senare skall cementeras med Dualcement.

31 Provning av inlägget: Tag bort provisorium & rengör kaviteten. Kontrollera Kantanslutning, speciellt approximalt, kontaktpunkter, ocklusion & artikulation. Iakttag stor försiktighet vid provtagningen, då inlägget lätt kan fraktureras!

32 Fastsättning: Kofferdam. Rengöring av inlägget & preparationen med Tubulicid. Etsa emaljkanterna med syragel i 30 sekunder, spola med H2O i 30 sekunder och torrlägg. Ett tunnt lager Heliobond på emaljen, blästra lätt, Dual-Cement i kaviteten och på inlägget. OBS stäng av operationslampan.

33 För inlägget på plats För inlägget på plats & härda approximalt & ocklusalt. Tag bort eventuella överskott med sond alternativt putsborr på lågvarvsvinkelstycke, putsstrips.

34 Kontrollera anslutning och kontaktpunkter. Kontrollera anslutning och kontaktpunkter. Tag bort kofferdam, kontrollera ocklusion & artikulation, Finishera med fina diamanter & solfextrissor samt gummipolerare under H2Okylning. Inlägg i keramiska material.

35 Keramiska material Keramiska material ändra färg och form i mycket liten omfattning i den orala miljön, därav den ökade användningen. Ersättningarnas retention har förbättrats genom komposit-emaljetsningstekniken samt en betydligt mindre tandsubstanskrävande.

36 Förutsättningen för att keramiska inlägg Förutsättningen för att keramiska inlägg skall kunna utföras är att preparationsgränsen ligger i emalj. Fastsättningstekniken med s.k. dualcement (kompositcement) skall fungera. Den cervikala preparationsgränsen (i botten av approximal lådorna) år tunn eller t.o.m. delvis obefintlig kan vissa undantag, kofferdam skall läggas vid cementering av inlägget.

37 Förutsättningarna är låg kariesaktivitet Förutsättningarna är låg kariesaktivitet, god plackkontroll, gott parodontalstatus samt att tand och bett utvecklingen bör vara avslutad. indikationerna och kontraindikationer är lika de anvisningar som finns för kompositinlägg( inlay-onlay).

38 Lämpliga tänder: Premolarer med enkel- eller dubbelapproximala kaviteter. Molarer med mindre omfattande kaviteter.

39 Kontraindikationer: Omfattande kaviteter med försvagade eller saknade kuspar. Kaviteter med djup cervikal utbredning. Bett med kraftiga abrasionsfacetter. Bett med dåligt molarstöd där enstaka tänder kan tänkas bli hårt belastade.

40 Arbetsgång/ Preparation: Utgå från guldinläggspreparation men utan kantskärning. Approximal & ocklusallådor skall divergera i ocklusal riktning. Underskär blockeras med GPA-material, yttre begränsningar skall ligga i emalj, alla inre och yttre vinklar skall vara avrundade, ocklusala bredden bör vara ca 2 mm för att undvika isthmus-frakturer.

41 Rengör med H2O-spray & tubulicid. Torrlägg. Isolering, Pulpa-nära områden isoleras med stelnande kalcium-hydroxidpreparat, t.ex. Dycal. Underfyllning. alt 1. Täck dentinet, tunt lager GPA-material, t.ex. VitreBond & fyll då också ut ev. underskär. emaljkanten är ren, härda i 30 sekunder, högst 2 mm skikt, diamant på lågvarv. alt 2. Lägg matris, fyll upp kaviteten med GPA-material, t.ex. Ketac-fil, preparera mjukt & med avrundade vinklar, undvik underskär.

42 OBS! ytterbegränsningar skall vara i emalj samt EJ kantskurna. Alt2 är speciellt lämpligt om tanden har haft stora fyllningar eller som avvaktande terapi, tills patientens kariessituation kommer under kontroll.

43 Avtryck. Frilägg preparationsgränsen, reproducerabart material, alginatavtryck av motstående käke samt bintindex. Färgtagning. Provisorium, ej innehålla eugenol, förhindrar härdningen av Dual- Cementet, t.ex. Coltosol. OBS! Coltosol skall användas som temporär fyllning enbart vid framställning av inlägg som senare skall cementeras med Dualcement.

44 Avtrycket till tandtekniskt laboratorium OBS! inläggets insida etsas med fluorvätesyra vid det tandtekniska laboratoriet. För provning i munnen skall inlägget silaniseras: Silan ingår i utrustningen för cementering. Provning av inlägget i munnen bör ske under kofferdam.

45 Kontrollera kantanslutning, Kontrollera kantanslutning, särskilt approximalt, kontrollera kontaktpunkter. OBS! Ocklusion och artikulation kontrolleras efter cementering. Iakttag stor försiktighet vid provning, då inlägget lätt kan fraktureras! Efter provning i munnen tvättas inläggets insida med spir. conc. 96% och silaniseras sedan på nytt.

46 Fastsättning av inlägget Fastsättning av inlägget, Kofferdam är applicerade före provning. Rengör preparationen med Tubulicid. Etsa emaljkanterna med syragel i 30 sekunder, spola med H2O i 30 sekunder, torrlägg.

47 Släck operationslampan Släck operationslampan innan Dualcementet börjar blandas. Efter etsning av emaljbegräsningsningarna appliceras resin (bonding) på den etsade emaljen. Blanda Dualcement base + catalyst, ett tunnt skikt i såväl kavitet som inlägg.

48 Inlägg på plats & ta bort överskott Inlägg på plats & ta bort överskott, härda cementet både approximalt & ocklusal i 30 sekunder, tag bort överskott med lågvarv, puts strips eller Eva-vinkelstycke, kontrollera noggrant att inga överskott finns kvar approximalt, kontrollera anslutning och kontaktpunkter, tag bort kofferdam, kontrollera ocklusion samt artikulation, finishera med soflextrissor samt gummi polera under vattenkylning.

49 Glaspolyalkenoatcement Adhesion till tandvävnader. Innehåller & avger fluor. GPA tillblandas & utgörs av ett fluorhaltigt aluminium-kiselglas & en vätska som består av en H2O-lösning av organiska syror, huvudsakligen akrylsyra. Ljushärdande genom tillsats av resinkomponenter.

50 GPA-materialet/ pulver: Kalcium, aluminium, kisel & fluor. Glaspartiklarnas maximistorlek ligger vid ca 45 um för fyllningsmaterial & ca 20 um för cement. Fluorinnehållet i pulvret ligger vid viktprocent i de inte metallförstärkta preparaten.

51 Förstärkning genom metallpartiklar Förstärkning genom metallpartiklar, amalgampulver( Miracle Mix), silverpartiklar i glasmassan före malningen( Cermet-cement). Endast Cerment-cementet, ökning av abrasionsresistens & hållfasthet. Båda har god röntgenkontrast, strontiumglas.

52 Stelningsreaktioner: I H2O-lösningen av polyalkensyran finns vätejoner H+ och karboxyljoner COO-. Avger kalcium och aluminium till vätskan. Upplösta delarna av pulverkornen bildas en kiselgel. Frigjorda metalljoner binder till COO- utefter polyalkensyrekedjorna, jonbindningar.

53 Kalciumjonerna Kalciumjonerna vandrar därvid ut snabbare än aluminiumjonerna, två faser. Primärt då bindningarna huvudsakligen utgörs av kalciumjoner och materialet fortfarande är ganska mjukt, sekundärt då kalciumjonerna i stor utsträckning ersätts av aluminiumjoner och materialet långsamt får sin slutliga struktur och hårdhet. 24 timmar, matrix av polyalkenkedjor, vatten, fluorider, andra salter.

54 Stabilitet: ph 6 och uppåt- De i matrix inkluderade fluoriderna verkar kunna lösas ut utan att den kemiska stabiliteten i övrigt påverkas. Känsligheten blir allt mindre då stelnandet fortskrider: Fuktkänsligheten pulver/ vätskeförhållandet.

55 Mekaniska egenskaper: Hög tryckhållfasthet, > 200 MPa, men låg böjhållfasthet, 5-40 MPa. Pulver/ vätskeförhållandet. Volymrörelser vid temperaturförändringar är små.

56 Apatitstrukturen dominerande Apatitstrukturen dominerande, starkare retention mot emalj än mot dentin. Karboxylgrupper skulle kunna tränga in i de yttersta atomskikten på apatitkristallerna och där ersätta fosfatgrupperna, kalcium drivs ut ur apatitien, kalcium-fosfatet, ingå som en del av cementstrukturen närmast tandytan. Polyalkensyrorna tycks polyakrylsyran ha störst förmåga att tränga in och ersätta kalciumfosfaterna och skulle därför teoretiskt ge den bästa bindningen till tandsubstansen.

57 Materialet: Påverkas adhesionen av pulvrets sammansättning och kornstorlek, av pulver/ vätskeförhållande, av temperaturen, av tillblandningstiden, av tiden från blandningens avslutande till kontakten med tandsubstansen och av det stelande cementets draghållfasthet.

58 Tandsubstansen: Fukthalten i ytskiktet, eventuella kariesrester, hur ytan preparerats, förekomsten av debrisskikt eller pellikel. En jämn och slät tandyta har visats vara bäste för god vidhäftning. Ytbehandling: Ovisst om ytbehandling genom att ta bort debrisskikt hjälper eller om tvättning med syra har någon effekt.

59 Fluoravgivande: Den fluor som avges ingår inte som någon väsentlig del i materialets struktur, varför hållfastheten inte påverkas negativt. Tvärtom tilltar materialets styrka under det första året i munmiljön. Den låga sekundärkariesrisken har bekräftats i kliniska studier.

60 Biokompatibilitet: Färskrört material, cytotoxiskt eller i varje fall tillväxthämmande i cellkulturer. Pulpareaktioner har påvisats, milda eller övergående. Mjukvävnadsreaktioner minimala, Enstaka iakttagelser som kan typa på överkänslighet föreligger dock.

61 Ljushärdning: Tillfört resin komponenter. Uppenbart är dock att ljushärdning fungerar och att det härdade materiaet har större hållfasthet än motsvarande rena GPAmaterial. Förbättrad retention till dentinet har också redovisats, kanske som en följd av den större hållfastheten.

62 Dentinbehandling: Tubulicid. Pulpanära delar, kalciumhydroxidcement.

63 Till röring: Pulver/ vätskeförhållandet, hellre något för högt än för lågt. Till röringen bör ske på kyld glasplatta och göras så snabbt som den eftersträvade pulverinblandningen medger.

64 Inserering: Materialet Inserera omedelbart och bringas i kontakt med ytan så fort som möjligt. Även uppbyggnaden av fyllningen måste gå snabbt, med så få materialportioner som möjligt.

65 Ytskydd: Omedelbart efter insereringen bör fyllningen täckas av en lämplig matris eller skyddas med ett lager varnish, alterbativt ett lager ljushärdande kompositresin. Då materisen avlägsnas bör likaså ett skikt varnish eller resin omedelbart läggas på. Efter det primära stelnandet avlägsnas överskott och primära antagonistkontakter, helst endast med handinstrument, och ny varnish/ resin läggs på. Slutputs tidigast efter ett dygn, då med riktig vattenbegjutning.

66 Erosionsskador klass V ( Kilformiga defekter): Rengör emalj- och dentin ytor inom defekten. Pimpsten uppslammad i vatten eller i natriumfluorlösning kan också användas. Excavera eventuell karies. Ta färg. Utprova och tillpassa buckalmatris. Tvätta med tubulicid.

67 Isolera isolera den djupaste delen med stelnande kalciumhydroxidcement. När detta stelnat kan ytan konditioneras med 25% polyakrylsyra eller motsvarande.

68 Torrläggning Torrläggning, Inserera omedelbart, buckalmatrisen anbringas, alternativt täcks fyllningen med varnish eller ljushärdande resin. Buckalmatrisen får sitta på i minst 5 minuter. När den avlägsnas täcks fyllningen omedelbart med varnish/ resin. Överskott kan nu avlägsnas och kontureringen utföras, helst enbart med handinstrument. Därefter påläggning av ny varnish/ resin. Puts tidigast efter ett dygn, då med rikligt kylning.

69 Rotytekaries: Vid preparation för gpa behöver man endast avlägsna karierad tandsubstans med en rundborr och kan med samma borr utforma preparationsgränsen som en bevel mot ej uppmjukade rotyte partier. Torrläggningen, 50 % järnkloridlösning, minimal mängd appliceras mot tandköttskanten. Mot oblitererat dentin förbättrar å andra sidan järnkloriden gpa-materialets vidhäftning.

70 Övriga klass V-fyllningar: Minsta möjliga extension, teknik som erosionsskador.

71 Klass III: Translucensen förbättras första dygnet, möjligheten att gå in genom emaljen innanför randvulsten lingualt, excavera dentinkaries och göra en gpa-fyllning utan att avlägsna den approximala emaljen beaktas - se beskrivning av partiell tunnelering klass II.

72 Klass IV: Som temporär fyllning.

73 Klass I: Som långtidsprovisorium, silvercementmaterialet, som fissurblockering, d.v.s. för att fylla fissurer som vidgats med en smal diamant. Däremot lämpar sig gpa inte för fissurförsegling av trånga fissurer.

74 Klass II: Som långtidsprovisorium. God täthet med kavitetsväggar, i kombination med kompositer.

75 Minipreparationer: Klass III, går in approximalt under eller i höjd med kontakterna och i allt väsentligt arbetar som vid en vanlig klass III-fyllning, premolarer, gpa, komposit eller en kombination. Röntgenkonstraterande material bör användas där så är möjligt.

76 Tunneltypen Bra matrissystem och kilning är nödvändiga för att undervika överskott. Direkt approximal typ, approximalytan ocklusalt ifrån. Tunneltypen, ocklusalytan, i approximala fossan eller strax centralt om denna, liten ingångsöppning, rundborr nedåt-utåt i riktning mot dentinkariesangreppet.

77 Efter tvättning med tubulicid Efter tvättning med tubulicid och eventuell isolering av mest pulpanära delen med ett stelnande kalciumhydroxidpreparat kan kaviteten konditioneras med 25 % poly akrylsyra i 10 sekunder. Urspolning och torrläggning, Ketac-Silver från kapseln, Pipen på Ketac-kapseln.

78 Kaviteten fylls till överskott ocklusalt Kaviteten fylls till överskott ocklusalt, tryck anbringas med ett strips eller en preformerad ocklusalmatrix, efter minuter avlägsnas matriserna, överskott avlägsnas med handinstrument och roterande lågvarv ytan skyddas med varnish eller ljushärdande resin. Alternativt kan Ketac-Silver borras bort ur den ocklusal delen av kaviteten motsvarande emaljens tjocklek, emaljkanterna och Ketac-ytan etsas med syra gel och en kompositfyllning göras.

79 Emaljväggen är genombruten Emaljväggen är genombruten och saknas delvis. Icke understödda, tunna emaljpartier vid den approximala öppningens kanter trimmas bort. Kaviteten behandlas som vid den partiella tunnerleringen. Om öppningen blir för stor så att randvulsten är icke understödd, bör mer konventionell fyllningsterapi tillgripas.

80 Fyllning i anslutning till Guld och porslin Fyllning i anslutning till Guld och porslin: Sekundärkarieshämmande effekt, lämplig för utfyllnad av sekundärkaries och defekter i anslutning till kronor och broar.

81 Underfyllningar och kombinationsfyllningar Underfyllningar och kombinationsfyllningar (Sandwich): Underfyllning till kompositfyllningar, kompositen binder till emaljen, stor stelningskontraktion, kräver dentin skydd. GPA har låg stelningskontraktion, binder mot dentin. GPA-materialet har en viss stelningskontraktion om inte fuktbalansen är perfekt.

82 Resin och komposit anbringas Resin och komposit anbringas och härdas, risk att gpa-materialet inte står emot härdningskontraktionen utan krakelerar, samtidigt som spalten mot dentinväggen vidgas ytterligare. Kliniska konsekvenserna är dåligt kartlagda.

83 Kavitetspreparation: Sandwichtekniken kan i princip användas för alla typer av kaviteter under förutsättning att djupet tillåter 0.5 mm gpa plus ett rimligt skikt komposit. Möjligheter till underskör bör utnyttjas med vid klass II skall man om möjligt undvika att ta bort emaljskiktet centralt. Släta hörn och rundade vinklar.

84 Dentinbehandling: Tvättas med tubulicid pulpanära Dycal.

85 Tillrörning: Föreskrivna proportioner vid tillrörning, insereringen skall gå snabbt om retentionsmöjligheterna skall utnyttjas optimalt.

86 Inserering: Liten kulstoppare, cementtub, kompositspruta eller direkt ur kapsel. GPA-materialet bör täcka allt dentin, minst 0.5 mm tjockt, ca 4 minuter för de konventionella materialen. Efter belysningen har plastdelen av materialet hårdnat, men gpa-delens stelningsreaktion är inte avslutad.

87 Etsning och resinapplikation: Emaljkanterna och gpa etsas under sekunder med 35 % fosforsyra eller etsgel. Syra spolas omsorgsfullt. Större klass II med omfattande emaljretention, fördel att inte etsa gpa-materialet, påfrestningarna på underfyllningen blir lägre och retentionen är ändå tillräcklig Omedelbart efter etsningen och torrläggningen, resin på alla etsade ytor. De ljushärdande gpamaterialen skall inte etsas.

88 Kavitetstyper: Klass V: Hårdna några dygn, diamant och vattenkylning, slipa bort ett lämpligt skikt, etsa och lägg på resin och komposit, snygga upp ytan.

89 Klass II: Tjockleken bör inte underskrida 1.5 mm ocklusalt, kolla möjligheten till fissurförsegling. Underfyllning i hårdast möjliga gpa-material, d.v.s. Ketac-Silver, fylla från botten upp till 2mm höjd approximalt ända ut mot matrisen och låta den nedre delen av fyllningens approximala yta utgöras av gpa.

90 Underfyllning och blockering Underfyllning och blockering av underskär vid inläggsterapi: Skydd av dentinet och blockering av underskär vid komposit och keramik inlägg är gpamaterialet typ III sannolikt bästa alternativet.

91 Gpa för cementering: Större tryckhållfasthet, vidhäftning av tandsubstansen, avger fluor. Filmtjockleken och hanteringstiden än ungefär densamma som för fosfatcement, utlösningen i munmiljö betydligt lägre. Resultatet är beroende på hur materialet hanteras.

92 Dentinbehandling: Preparationen rengörs med Tubulicid. Torrläggningen skall vara god men ej överdriven. Tillrörning: På kyld glassplatta.

93 Cementering: Cementöverskott runt preparationsgränserna täcks om möjligt med ljushärdande resin.

94 Cementering av guldpelare: Icke-vitala tänder, dentinet i preparationsytorna, även rotkanalen, etsas med fosforsyra i 10 sekunder som sedan spolas bort.

95 Cementering av ortodontiska band Cementering av ortodontiska band och brackets: Sitter bra, kritkariesrisk borta, tand och band väl rengjorda, tillrörning bra, men mer tidsödande.

96 Recementering av kronor och inlägg: I de fall då passformen gått förlorad, ändå vill använda kronan/ inlägget, större förlust av tandsubstans( sekundärkaries), gpa-material typ II( för fyllningar) i stället för cement. Kronan/ inlägget bör rengöras omsorgfullt, dentinet konditionernas med 25 % polyakrylsyra vid ej sensibelt dentin.

97 Pelare för kronterapi: Därför bör man aldrig göra tunna pelare i enbart gpa, som regel brukar anges att 2/3 av pelaren skall bestå av tandsubstans. Stiftförankring i dentinet eller rotkanalerna. Glaspolyalkenoat-resin ( gpa-r)

98 Dentinytorna Dentinytorna skall konditioneras med 25% poly akrylsyra före applikation av materialet, som sedan skall ges adekvat stelningstid( > 10 min) innan preparation påbörjas.

99 Dentinbonding: Andvändandet av adhesiva material innebär flera fördelar bl.a. : Minskade kontraktionssplator. Mindre mikroläckage och bakterieinväxt. Mindre avverkning av frisk tandsubstans. Förstärkning av försvagad tandsubstans. Mindre kantmissfärgning. Möjligheter att behandla/ minska risken för hypersensibelt dentin.

100 Mikroretentioner Mikroretentioner, den apprismatiska emaljstrukturen demineraliseras och prismorna blir synliga. Resin material bestående av Bis-Gma eller urethandimetakrylat, appliceras på den etsade emaljen, tränger ned i den uppriggade ytan.

101 Resinmaterialen är hydrofoba. De konventionella resinmaterialen är hydrofoba. Syrabehandla dentinytan med starka syrpr t.ex. 37% fosforsyra, de mineraliseras det yttersta dentinlagret och dentinkanalerna vidgas i kanalmynningen. När polymerisation sker kontraherar materialet och släppet ifrån dentinytan både från det peritubulära dentinet i kanalväggen och det intertubulära mellan kanalerna.

Temporära fyllningar Puts av fyllning

Temporära fyllningar Puts av fyllning Temporära fyllningar Puts av fyllning 2014-05-13 Sebastian Malmqvist Universitetsadjunkt 1 Temporära fyllningar Tillfällig igenfyllning av ickekarierad kavitet: Fraktur av fyllning eller tand Förhindra

Läs mer

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix Variolink Esthetics din Cementguide Multilink Automix CEMENTVAL Vad cementeras oftast? När du som tandläkare ska välja cement kan utbudet av alla olika cement upplevas förvirrande - vad ska jag välja?

Läs mer

* bör vara snabbstelnande, lätt att modellera och ha en jämn yta

* bör vara snabbstelnande, lätt att modellera och ha en jämn yta Odontologiska institutionen Cariologi Augusti 2005 255(9) TEMPORÄRA FÖRBAND (Provisoriska fyllnadsmaterial) 1. Temporära förbandets funktion * skydda tanden och pulpan mot yttre retningar: - bakteriella

Läs mer

G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar.

G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar. G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar. Nu presenterar vi systemet för åldersspecifikt färgval. Få känslan med G-ænial från GC Sökandet är över. Nu är nämligen

Läs mer

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR STYRKA SOM ETT HYBRID KOMPOSITMATERIAL De mest utmärkande egenskaperna hos systemet för kompositrestaurationer är dess förmåga

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM DENTISTRY Frågor &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM Egenskaper DIRECT VENEARs Definition DIRECT VENEARs är polymeriserade, laserbehandlade, prefabricerade, röntgenopaka emaljskal av nano-hybrid komposit,

Läs mer

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917 Hans.Sandberg@ki.se Några ord om kvalitet Enligt ISO standard: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att

Läs mer

(>!?(>@A%*-B..#$#5"*'CD'6&$#$6%#''.$&&EB5"5D#5--B..'1;<'%*3"*%#<%.'

(>!?(>@A%*-B..#$#5*'CD'6&$#$6%#''.$&&EB55D#5--B..'1;<'%*3*%#<%.' !"#%&(%)%*+,-./01#.,-21-%3--1# 4)1#.1&15-6"7#-..,.1#%# 8"*1&#-6"7#-..,.%. 9,))#5%/:.1;6!?(>@A%*-B..##5"*CD6&#6%#.&&EB5"5D#5--B..1;

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Odontologiska institutionen Vuxenkliniken SEPTEMBER 1996 302(6) Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Matrissystemets funktion 1. Ge fyllningen dess rätta kontur 2. Möjliggöra kondensering 3.

Läs mer

KOMPOSITER I KLASS I- OCH KLASS II-KAVITETER

KOMPOSITER I KLASS I- OCH KLASS II-KAVITETER Odontologiska institutionen Cariologi Uppdaterad dec 2006 Gunilla Johnson, jan 2008 JAN 2008 327(8) KOMPOSITER I KLASS I- OCH KLASS II-KAVITETER Kompositmaterialens användning i tuggbelastade fyllningar

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

Frans- och brynfärgning samt formning av bryn

Frans- och brynfärgning samt formning av bryn Frans- och brynfärgning samt formning av bryn Färgning av fransar och bryn www.arespaschool.se För att plocka bryn och färga fransar och bryn behöver du en bra och vass pincett samt olika fransfärger och

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

När är det indicerat att ändra tändernas färg?

När är det indicerat att ändra tändernas färg? Blekning av missfärgade tänder: Icke vitala tänder Föreläsning för T6 januari 2004 Anette Oliveby Estetiska aspekter på tändernas färg Vilken färg har vackra tänder? Har tänderna samma färg hela livet?

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Estetisk tandvård- Litteratur studie och enkätundersökning

Estetisk tandvård- Litteratur studie och enkätundersökning Estetisk tandvård- Litteratur studie och enkätundersökning Samira Ghoghai, Halima Charki Odontologiska institutionen Karolinska institutet Huddinge Inledning Estetisk tandvård är ett mycket hett ämne just

Läs mer

PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL

PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL Odontologiska institutionen Cariologi AUGUSTI 2004 272(7) PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL Varför klinisk puts? 1. Mindre plackretention ge mindre sjukdomsutveckling eftersom placket har en avgörande betydelse

Läs mer

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use SE IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universell

Läs mer

avtryck under varje gång. EXA lence från GC Nästa generations För precision och överlägsna resultat. För perfekta alla kliniska villkor

avtryck under varje gång. EXA lence från GC Nästa generations För precision och överlägsna resultat. För perfekta alla kliniska villkor EXA lence från GC Nästa generations avtrycksmaterial För precision och överlägsna resultat. För perfekta avtryck under alla kliniska villkor varje gång. Nästa generations Avtrycksmaterial Med sin omfattande

Läs mer

Infektionskontroll i endodonti

Infektionskontroll i endodonti Infektionskontroll i endodonti Aseptisk teknik och kofferdamapplicering Berörda enheter Samtliga Folktandvårdskliniker i Norrbotten. Syfte Att få en enhetlig och patientsäker arbetsgång vid endodontiska

Läs mer

Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1.

Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. 10 års garanti! Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. Och med rätt ytskydd förväntas betydligt längre livslängd på skyddet än så. Minimerad

Läs mer

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur Tanklining Invändig målning och beläggning i Tankar Grundläggande Lagringstankar av stål för diverse olika vätskor och andra media är ett område där man ställs in för intressanta utmaningar. Huvudfokus

Läs mer

Gradia Core TM. och Fiber Post TM från GC. Komplett system för estetiska. uppbyggnader samt cementering av pelare och stift. Allt under en sittning.

Gradia Core TM. och Fiber Post TM från GC. Komplett system för estetiska. uppbyggnader samt cementering av pelare och stift. Allt under en sittning. Gradia Core TM och Fiber Post TM från GC. Komplett system för estetiska uppbyggnader samt cementering av pelare och stift. Allt under en sittning. Förenkla din vardag med ett intelligent system Visst vill

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

Faktorer som påverkar möjligheterna att etablera bindning till dentin

Faktorer som påverkar möjligheterna att etablera bindning till dentin vetenskap thomas jacobsen & klinik thomas jacobsen thomas jacobsen, leg tandläkare, odont dr, Folktandvården vid Rörstrand, Lidköping Thomas Jacobsen. Faktorer som påverkar möjligheterna att etablera bindning

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Skriftlig tentamen (tentamenstillfälle 1), kurs 3 ht 2009

Skriftlig tentamen (tentamenstillfälle 1), kurs 3 ht 2009 Skriftlig tentamen (tentamenstillfälle 1), kurs 3 ht 2009 Skrivningstid: Tisdag 12 januari 2009 kl. 8.00 14.00 i aulan, Tandvårdshögskolan. Anvisningar: I samband med toalettbesök, skriv på lista vid utgången.

Läs mer

Tanden i sitt sammanhang

Tanden i sitt sammanhang Tanden i sitt sammanhang Divertikel Pulpatak Pulpakavum Dentikel Karies Sekundärdentin Pulpabotten Kanalmynning Furkation Sidokanal Rotkanal Foramen apikale Apex Apexdelta Pulparum på en ung respektive

Läs mer

Componeer. Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader.

Componeer. Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader. Componeer Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader. COMPONEER Det nya Direct Composite Veneering System. För innovativ och

Läs mer

Glasjonomercement och kompomerer

Glasjonomercement och kompomerer Glasjonomercement och kompomerer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Vad, när och hur! Avtagbar protetik Protesrelaterat Bristande passform på gammal helprotes eller partialprotes. - Mjukbasa alt rebasera permanent. - Slipa ur ev underskär - Adhesiv, provil medium, patient

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009

AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009 AKUTBEHANDLING TANDOLYCKSFALL BARN OCH UNGDOM RIKTLINJER 2009 Anamnes När inträffade skadan? Var inträffade skadan? Hur inträffade skadan? Har patienten varit avsvimmad i samband med olyckan? Hälsodeklaration

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Med perfekt. balans. EQUIA från GC.

Med perfekt. balans. EQUIA från GC. Med perfekt balans. EQUIA från GC. Nu introducerar vi det första fyllningskonceptet som verkligen balanserar enkel och snabb hantering med superb estetik. GC Fuji IX GP EXTRA och G-Coat PLUS. EQUIA från

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Så behandlades patienten

Så behandlades patienten VETENSKAP&KLINIK Figur i. Före ort odontisk behandling. Så behandlades patienten VETENSKAP & KLINIK Sverker Toreskog tdl, M.S.D., Odont Dr Hc, Visiting Professor, Alas University, Lima, Peru E-post: sverker

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista engagerad personal, medvetna patienter Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875 810 103 Akut eller

Läs mer

Gäller från 15 januari 2016. Prislista

Gäller från 15 januari 2016. Prislista Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 11 Innehåll Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder 5 Kirurgiska

Läs mer

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter.

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Undersökningen är finansierad med hjälp av KULM-medel inom det svenska miljöprogrammet för jordbruk och bekostas gemensamt

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Behandling Vårt pris Referenspris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. KEMIKALIER: Förvara och använd

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. S M I D E S D Ö R R 2

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. S M I D E S D Ö R R 2 FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; S M I D E S D Ö R R 2 FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. KERSTIN KARLSDOTTER LYCKMAN FÄRGARKEOLOGEN DELRAPPORT 2011-01-30

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Grupptandläkarna. Prislista

Grupptandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 755 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS EFFECT COLORS Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS EFFECT COLORS Användningsanvisningar

Läs mer

Snabbare fyllningar med Sonic Energy. SonicFill det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar.

Snabbare fyllningar med Sonic Energy. SonicFill det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar. Snabbare fyllningar med Sonic Energy. det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar. NYHET Kerr SonicFill komposit KaVo SONICfill handstycke Teknisk bakgrund. System från KaVo och Kerr.

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används Innehåll Varför behöver formverktyg poleras?... 3 Bedömning av ytans kvalitet...

Läs mer

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas För att få påbörja egen patientbehandling krävs godkänt på alla stationer i den här examinationen.

Läs mer

Filtek. Silorane. Lågkrympande posterior komposit. * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt. < 1% krympning!

Filtek. Silorane. Lågkrympande posterior komposit. * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt. < 1% krympning! Filtek Silorane Lågkrympande posterior komposit * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt < 1% krympning! * Siloraner En ny standard för framtidens fyllningsmaterial. Sedan

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Apollonia Dentalklinik. Prislista

Apollonia Dentalklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 820 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik VETENSKAP & KLINIK Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik Ali Salehi I DDS, MSc,ST-tdl Oral protetik, Folktandvården S:t Eriks Sjukhus Oral Protetik, Stockholm E-post: ali.salehi@ki.se FALLBESKRIVNINGAR

Läs mer

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Priserna gäller från 1 januari 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use SE IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

SKÖTSELMANUAL NATURSTEN

SKÖTSELMANUAL NATURSTEN SKÖTSELMANUAL NATURSTEN Natursten är ett tåligt material som normalt inte kräver något underhåll. För att en stenläggning ska fungera krävs en överbyggnad som klarar de belastningar som kommer att uppstå

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Perfekt passform. för den ultimata komforten.

Perfekt passform. för den ultimata komforten. Perfekt passform för den ultimata komforten. De högkvalitativa rebaseringsprodukterna från GC: För skräddarsydda lösningar till både implantat och löstagbar protetik. Välkommen till GC s produktlinje för

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

TRIOS Din lösning för digitala avtryck

TRIOS Din lösning för digitala avtryck TRIOS Din lösning för digitala avtryck Fem skäl att välja TRIOS TRIOS ger mer än ett avtryck Överlägsen skanningsteknik Flexibla hårdvarulösningar Flest behandlingsalternativ Öppen och flexibel för användning

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

REMISSVAR dnr 455/2010

REMISSVAR dnr 455/2010 Stockholm 100324 REMISSVAR dnr 455/2010 På förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1)

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom Arbetsplats: Division Folktandvård, Norrbottens läns landsting Sida 1 (6) Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Riskåldrar för karies... 2 Riskåldrar för bettutveckling...

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

PROFYLAX OCH TANDSANERING

PROFYLAX OCH TANDSANERING Pulverbläster Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och 360 roterbar spets för

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1980:22 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 22 december 1980 Kungörelse om tillämpning av tandvårdstaxan

Läs mer

ImpressA. A-silikon för perfekt passform

ImpressA. A-silikon för perfekt passform ImpressA A-silikon för perfekt passform Top Dent ImpressA Avtryckstagning är en viktig del av dagligt arbete på en tandläkarpraktik och avtrycksmaterial är därmed en produktkategori för vilken hög kvalité

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Oljegrundering. www.zinkvit.se

Oljegrundering. www.zinkvit.se Oljegrundering När vi använder oss av en oljebaserad grund måste vi först isolera den obehandlade duken, så den inte suger ur all bindeolja ur färgen. Gör man inte det, skulle det resultera i en matt färg

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Övre Husartandläkarna. Prislista

Övre Husartandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

questions frequently asked FRÅGA - Indikationer A Svar Doxa Dental AB +46 (0)

questions frequently asked FRÅGA - Indikationer A Svar Doxa Dental AB  +46 (0) frequently asked questions? FRÅG - Indikationer Svar Vad kan man cementera med Ceramir Crown & Bridge (ceramir C&B)? Höghållfasta keramiska kronor och broar som lämpar sig för konventionell cementering

Läs mer

Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU)

Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU) 1 Institutionen för odontologi Enheten för Cariologi Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU) Termin 1, tandläkare Kursgivare: Lena Karlsson Lektor i Cariologi Reviderat 2013 av Stefan Morge och Vega

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

Orofacial smärta och käkfunktion T6

Orofacial smärta och käkfunktion T6 Nikolaos Christidis En bettskena framställs vid: Temporomandibulär dysfunktion (TMD) Bruxism, parafunktioner Attrition Som diagnostiskt hjälpmedel Plan stabiliseringsskena Michiganskena (med eller utan

Läs mer

Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen?

Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen? Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen? Radiologins roll för diagnostik inom barntandvården Till dess primära bettet är etablerat (0-3 3 år) För tidig eller försenad tanderuption Grav karies på erupterande

Läs mer