ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?"

Transkript

1 PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

2 Carnegie Allokering och portföljstrategi ger en överblick över aktuellt ekonomiskt klimat samt bankens analys av detsamma i form av strategi och portföljallokering. Skriften utkommer fyra gånger per år. För att prenumerera, kontakta din rådgivare. Rapportens innehåll bygger på uppgifter och analyser tillgängliga före maj 1. Redaktion: Brian Cordischi Ansvarig utgivare Chief Investment Officer (CIO) Allokeringsansvarig Carnegie Bank Dag Tigerstedt Investeringsstrateg, redaktör Magnus Gustafson Investeringsstrateg svenska aktier Joakim Karlsson Investeringsstrateg Helena Haraldsson Makroanalytiker Daniel Rosfors Investeringsstrateg Jenny Askåker Redaktör Joakim Braun Art director

3 PRIVATBANK ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

4 Innehåll Innehåll Inledning... 5 Sammanfattning... Nulägesanalys... Framtidsutsikter och portföljstrategi...19 Foto: Istockphoto Tema: Stimulanser Japan... Det nylanserade stimulansprogrammet i Japan är en riktig kraftsamling som har potential att lyfta landet ur mångårig deflation. Sannolikt kommer man att lyckas. Hittills i år har börsen rusat med 1 procent i yen. Tema: Stimulanser Lågvolatilitet... Till följd av omfattande stimulanser är marknadsvolatiliteten på historiskt låg nivå. Det ger investeraren möjlighet att skapa en attraktiv riskprofil för sin portfölj med hjälp av optioner. Rekommendation kring tillgångsslagen... Globala aktier... Svenska aktier... Räntebärande värdepapper och alternativa investeringar... Kapitalförvaltning på Carnegie...5 Disclaimer...5 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

5 Inledning Stimulerat till tusen Till följd av omfattande centralbanksstimulanser har världens aktiemarknader utvecklats mycket starkt i år. Vi tror på en fortsatt positiv trend för risktillgångar men var uppmärksam på förändrade drivkrafter. Situationen vi befinner oss i är unik. Jag har arbetat 5 år i finanssektorn, men aldrig tidigare upplevt ett läge då stimulanserna från de stora centralbankerna spelat en så avgörande roll för utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Men så är omfattningen också långt utöver det normala. Till exempel trycker amerikanska Federal Reserve och japanska Bank of Japan månatligen nya pengar till ett värde av cirka 1 biljon (1 ) kronor genom värdepappersköp. I denna utgåva av Allokering och portföljstrategi diskuterar vi dessa tidigare oprövade stimulanser och deras effekter på finansmarknaderna. En sådan effekt är kraftigt nedpressade räntenivåer. En annan är mycket låg marknadsvolatilitet, vilket medfört att priset på optioner, som delvis prissätts med hjälp av den förväntade volatiliteten, är det lägsta på många år. Detta kan vi utnyttja för att skydda våra portföljer alternativt justera potentialen på uppsidan läs mer på sidan. Det omfattande stimulansprogrammet i Japan har varit en betydande positiv händelse under inledningen av året. Landets nytillträdde premiärminister Abe och centralbankschef Kuroda har infört en ny ekonomisk politik, Abenomics, som går ut på att via enorma stimulanser ta landet ur mångårig deflation. Detta behandlar vi på sidan. I föregående Allokering och portföljstrategi rekommenderade vi övervikt av risktillgångar, såsom aktier och företagsobligationer. Sedan dess har marknaderna stigit kraftigt, i linje med vår rekommendation. Men med kraftiga uppgångar i bagaget på många stora aktiemarknader och signifikant lägre kredit spreadar är det viktigt att identifiera marknadens drivkrafter och vara extra uppmärksam på förändringar, eftersom dessa kan leda till rejäla marknadskorrektioner. En sådan drivkraft är ett tillbakadragande av de nu pågående stimulanserna. Samtidigt fortskrider återhämtningen i USA. Kina anpassar sin ekonomi till en mer uthållig tillväxttakt. Europas recession består, men fokus skiftar nu från besparingar till tillväxt. Den låga inflationen i många delar av världen har resulterat i räntesänkningar i exempelvis Europa, Australien och Indien. Tillsammans med fortsatta omfattande stimulanser bör den globala tillväxttakten åter kunna nå procent under 1, vilket ger stöd för risktillgångar. Brian Cordischi CIO, Carnegie Bank ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 5

6 Sammanfattning Vår marknadssyn: Positivt läge för risktillgångar De positiva fundamentala faktorerna är på plats. Marknaderna är i en mycket gynnsam situation, där tillväxten förhoppningsvis förbättras, inflationen är låg eller fallande och centralbankerna fortsätter att stimulera. Då utvecklas risktillgångar vanligtvis starkt. HUVUDSTRATEGI ll ll Vi bedömer att de pågående omfattande globala stimulanserna från centralbankerna fortsätter att gynna risktillgångar. Stimulanserna förbättrar de framtida tillväxtutsikterna och den globala ekonomin bör kunna nå en tillväxttakt kring procent under 1. ll övervikten något efter den starka börsuppgången under våren. Vi har fortsatt en övervikt mot Europa och Sverige relativt USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Vi rekommenderar dock en neutral exponering mot Japan, att jämföra med tidigare undervikt. ll USA:s centralbank Federal Reserve har nu givit en första signal om att en minskning av de okonventionella stimulanserna (QE) kan komma att ske någon gång i höst. Detta kan skapa ett osäkrare marknadsläge. INVESTERINGSKLIMAT Sammantagen bedömning Bättre () ll Den starka börsutvecklingen har hittills skett utan stöd från vinstupprevideringar. Vi har således haft multipelexpansion, det vill säga värderingen av börserna har ökat. En fortsatt börsuppgång kräver dock att vinstrevideringarna blir positiva. Makroekonomiskt klimat Vinster Värdering Investeringstrend () () () () ll Vi har fortsatt en positiv syn på risktillgångar och en övervikt mot aktier () på en skala 1 5 för en global portfölj. Men vi har blivit mer defensiva och minskat Räntemarknadens stöd för aktiemarknaden Risker Föregående bedömning () () Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

7 Sammanfattning Rekommenderad portföljsammansättning Vi har ökat exponeringen mot europeiska aktier till övervikt och ökar japanska aktier till en neutral vikt. SVENSKA AKTIER Vi har en liten övervikt mot svenska aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. GLOBALA AKTIER Vi har en övervikt mot globala aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. Vi har ökat exponeringen mot Europa och Japan under våren och minskat exponeringen mot USA något. Europa har en övervikt medan Japan har en neutral vikt, relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. exponering mot statspapper med längre duration och bibehåller vår tidigare exponering som uteslutande består av räntepapper med kort duration. ALTERNATIVA INVESTERINGAR Vi bibehåller vår neutrala exponering mot alternativa investeringar mot bakgrund av att vi förväntar oss en mer positiv avkastning från svenska och globala aktier. I kategorin råvaror har vi en svag undervikt, samtidigt som vi har en övervikt mot industrimetaller inom denna kategori. KREDITER Hittills under 1 har kreditspreadarna fortsatt att krympa i de flesta segmenten av företagsobligationer. Långsiktigt har vi dock fortsatt en generellt positiv syn på kreditmarknaden, men vi har en högre vaksamhet mot de mer riskfyllda segmenten (high yield). RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER I kategorin räntebärande värdepapper allokerar vi främst mellan olika långa statspapper. Vi har en tydlig undervikt mot tillgångsslaget. Vi har tidigare dragit ned vår AKTUELL REKOMMENDATION Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar. Sedan föregående Allokering och portföljstrategi har vi ökat vår exponering mot europeiska aktier och ser mer positivt på Japan. Krediter Alt. investeringar Räntor Svenska aktier Råvaror Globala aktier ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 7

8 NULÄGESANALYS: Makroekonomi En stimulansdriven marknad NULÄGESANALYS. Återhämtningen är varken så stark att centralbankerna drar tillbaka sina stimulanser, eller så svag att företagsvinsterna faller. Det ger ett gynnsamt marknadsläge. SÅ ARBETAR VI När vi granskar investeringsklimatet följer vi en specifik process. Denna omfattar bedömningar av det makroekonomiska klimatet, ränte- och vinstutsikter samt risker i relation till bolagens värderingar och den allmänna investeringstrenden. På grundval av dessa bedömningar sätter vi aktuell aktievikt i portföljerna på en femgradig skala. Ledande indikatorer Vinstutsikter Makroekonomiskt klimat Ekonomisk tillväxt Rekommenderad aktievikt På en skala från 1 till 5 Makroekonomisk statistik Ränteutsikter Risker Investeringstrend Värdering MAKROEKONOMISKT KLIMAT Aktiemarknaderna har hittills under 1 haft en mycket stark utveckling. Vid inledningen av året var fokus främst riktat mot den globala ekonomiska tillväxten och förhoppningar om att denna skulle börja ta fart. Men efter ett par månader fanns det tydliga makroekonomiska indikationer på att tillväxtförhoppningarna troligtvis var för höga. Visserligen fortsatte den amerikanska återhämtningen, med en fortsatt stark bostadssektor som drivkraft, men nya budgetåtstramningar förväntades få en dämpande effekt på tillväxten och sysselsättningsstatistiken började plötsligt försvagas. I Europa fortsatte Krediter den svaga makroekonomiska trenden och regionen bedömdes inte kunna lyfta sig ur recessionen. Kina fortsatte att anpassa sin ekonomi till en mera uthållig, men lägre, tillväxttakt. Men samtidigt agerade ett flertal centralbanker. Bank of Japan (BoJ) lanserade omfattande stimulanser, ECB sänkte sin styrränta och förlängde de likviditetsstödjande åtgärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1, och en rad länder runt om i världen följde efter med räntesänkningar, exempelvis Australien, Indien, Turkiet, Sydkorea och Israel. Även Federal Reserve (Fed) var snabbt ute och hade en mjukare ton i sin retorik som var klart mer stimulansvänlig, bland annat kunde centralbanken tänka sig Alt. investeringar Räntor Råvaror Svenska aktier Globala aktier Tema Allokering och portföljstrategi Sommaren AKTUELL 1 REKOMMENDATION ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. För närvarande bör en diversifierad värdepappersportfölj bestå av en något mindre andel aktier än vad

9 5 1 1 Arbetslöshet (vänster) CENTRALBANKERNA STIMULERAR Styrräntor Non Farm payrolls (höger) ECB FED RB BOE Tusental pe att ytterligare öka sina stimulanser. Det omfattande stimulans stödet fick risktillgångar, såsom aktier, att ta ny fart. 7,5 1 Marknaden,75 befinner sig således i en gynnsam situation. Den,5 ekonomiska återhämtningen är inte tillräckligt stark 19 för 5,75 att centralbankerna ska börja dra tillbaka stimulanserna än, 5,5men inte heller så svag att företagsvinsterna faller Samtidigt,75 är inflationen låg eller fallande, vilket ger stöd 1 för,5 15 fortsatta stimulanser.,75 1 Framöver kommer marknaderna att fortsätta följa,5 1 den relativa utvecklingen mellan å ena sidan den ekonomiska statistiken Försäljning och befintliga dess bostäder tillväxtindikationer (vänster) och å 1 1 andra sidan centralbankernas Husprisutveckling, säsongsjusterat hantering (höger) av de omfattande stimulanserna. Starkare statistik kommer att öka oron för Antal (miljoner) 1, 1, Index NULÄGESANALYS: Makroekonomi ett tidigt tillbakadragande av stimulanser medan svagare statistik ger stöd för fortsatta stimulanser och gynnar risktillgångar.,5 I förlängningen bör det naturligtvis vara positivt om den ekonomiska tillväxten tar fart och stimulanserna dras tillbaka, så att världsekonomin, normaliseras. USA: Fokus på sysselsättningen 1, Fokus kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste,5 av de stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den första av de stora,centralbankerna att dra tillbaka sina stimulanser. jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Marknaden kommer främst att följa sysselsättningsstatistiken men även detaljhandelsstatistiken, som speglar Sverige USA Japan Tyskland hur konsumenten agerar, och sentimentet inom tillverkningsindustrin via ISM. Därutöver kommer även 9 den hittills starka utvecklingen på bostadsmarknaden att vara 7av intresse. Den amerikanska arbetslösheten har under 1 fallit ned mot 5 7,5 procent efter att toppat kring 1 procent under 1. Fed har meddelat marknaden att man ämnar hålla räntan kring procent åtminstone tills arbetslösheten fallit till,5 procent. Det kommer att ta tid innan 1 det händer. En nivå på,5 procent nås tidigast om 1 månader, 7 men om färre jobb 9skulle 1 skapas, 11 eller 1 fler 1 skulle börja söka jobb, kommer arbetslösheten att förbli över 7 procent under lång tid. Således ligger räntehöjningar långt fram i tiden. 5 Fokus 1, kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste av 1, 5 de 1, stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den, första av de stora centralbankerna att dra 15 tillbaka sina stimulanser.,,,, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal Index Miljarder 1, Biljoner ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger)

10 1 1 NULÄGESANALYS: Makroekonomi ALLTJÄMT HÖG ARBETSLÖSHET Arbetslöshet och sysselsättning i USA Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental personer (månadssiffra) - Men innan dess bör Fed ha dragit tillbaka sina stimulanser. jan Centralbankschefen feb mar Ben Bernanke apr har indikerat maj motsvarighet. Men om vi jämställer ett borttagande av 9, stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att 7,,5 att en första neddragning kan ske någon gång under 7, ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder hösten 1 beroende på den ekonomiska utvecklingen. under, de, senaste åren (199, 1999 och ). Erfarenheten 5, 5 Troligtvis behöver den amerikanska ekonomiska tillväxten 175 från dessa är att börsen går ganska svagt inför och 1,5 komma upp till,5 procent i årstakt, vilket kan jämföras efter, 17 första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod med rådande marknadsförväntningar på omkring har inletts 1, försvinner dramatiken kring höjningarna., 15, 1,,5 procent för 1. I det sammanhanget är det Marknaden vänjer sig och andra faktorer blir viktigare. 1, 155 viktigt,5 1 att komma ihåg att nuvarande månatliga värdepappersköp uppgår till 5 miljarder dollar och att det i till åtstramningar Brasilien som är Ryssland negativt. Indien Kina Med, andra ord bör det vara trendskiftet från stimulanser 15 15, ett första skede 7 förmodligen 9 enbart 1 kommer 11 att röra 1sig En annan aug-1 jan-1viktig dec-1 apr-1 parameter maj-1 jul-1 är inflationen. okt-1 jan-1 Hittills har 1 apr-1 om en minskning ECB av tillväxttakten FED i RB stimulanser, BOE det vill den varit i en fallande Sverige trend och USA det finns Japan inga tecken Tyskland på 15 1 säga stimulanserna kommer även efter en neddragning ett stigande % inflationstryck i närtid. Så länge inflationen är att fortsätta janöka i total feb omfattning, mar men apr i en långsammare maj låg finns 5% det inget hinder för fortsatta stimulanser. takt. En % av 9 de främsta drivkrafterna i den amerikanska Men 7,5 vad kan vi förvänta oss för börsreaktion om 1 Fed eko nomin 5% 1 är bostadsmarknadens återhämtning med inleder,75 ett avslutande av sina stimulanser? Det är svårt % prisuppgångar 7 på 7 1 procent hittills under 1. Det 1, % att veta eftersom dagens omfattande stimulanser, i form är en trend som förmodligen kommer att fortsätta även 5,75 1 1% 5 1 av centralbankernas värdepappersköp, saknar tidigare in i nästa år. 5,5 17 5% 1,75 1 %,5 15-5% 1 jan feb mar apr maj 1,75 Allokering och portföljstrategi Sommaren ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea, Försäljning befintliga bostäder (vänster) USD / Troy Ounce Antal (miljoner) Historisk default-frekvens Index FORTSATT LÅG INFLATION Kärninflation i USA, YoY 1,, 1, 1,, 1 1, Avkastning 1 1, 1, 1, 1, Core PCE deflator Index Historisk volatilitet Implicit volatilitet Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i kronor Vinst / förlust i kronor - -

11 ECB FED RB BOE MOTOR FÖR USA:S EKONOMI Bostadsförsäljning och prisutveckling Antal (miljoner) 7,5,75,5 5,75 5,5,75,5,75,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Index Antal 5,5,5,75,5, 15,75jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1,5 Sverige NULÄGESANALYS: Makroekonomi USA Japan Tyskland Försäljning befintliga bostäder (vänster) LÅGA LÅNGRÄNTOR Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Statsobligationer, 9 1 år Index 1, 1,7 1, 1,5 1,,,, 1,, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1 Frankrike Italien Spanien Portugal In Miljarder Europa: 1, Mjukare finanspolitik Den 1, ekonomiska aktiviteten inom eurozonen har 1, varit fortsatt svag och regionen har ännu inte lyckats 1, ta sig ur recessionen. Eurozonen brottas även fortsatt, med betydande utmaningar som gör att framtiden 1, för eurosamarbetet, är fortsatt osäkert. Samtidigt har ECB:s, policy och kris fonden ESM (European Stability Mechanism), kraftigt minskat såväl staters som bankers, likviditets risker. ECB sänkte nyligen sin styrränta med jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1,5 procentenheter till,5 procent och förlängde de Frankrike Italien Spanien Portugal likviditetsstödjande åt gärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1. Visser ligen uteblev mer okonventionella 1e 1e Genomsnitt Tillväxtmarknaderna: 5 Svagare tillväxt En rad länder har fått längre tid på 1 Tillväxtmarknaderna 5 svarar för cirka 5 procent av global 1 BNP sig 15 att uppnå statsfinansiella mål, och det är även här som tillväxten i världen i stort 5 1 sker. Dessa marknader har fortsatt att påverkas negativt vilket 1 är politiskt och ekonomiskt av oron 15 inom eurozonen och den relativt svaga tillväxttakten i 5 stabiliserande. 1 USA. Spridningseffekten från eurozonen slår 5 OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 Nordic World EM World World Europe Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader Europa* USA Value Growth 1e 1e *Bankeffekt för 1e ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 5 17 Allokering och 9 portföljstrategi åtgärder 5 vid senaste räntemötet, men ECB är öppet för nya kreativa åtgärder och har fokus på små och medelstora 5 bolag. 1e 1e Genomsnitt ECB upprepade även att man är redo att agera ytterligare om det skulle behövas. 15Samtidigt har de politiska strömningarna inom eurozonen svängt från att förespråka stram budgetkontroll Miljarder till att bli lite mer tillväxtvänliga. Uppmjukningen av åtstramningspolitiken innebär att en rad länder fått längre tid på sig att uppnå statsfinansiella mål, vilket är politiskt och ekonomiskt stabiliserande. Marknaden har reagerat OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 7 Nordic World 9 EM World 11World Europe 1 ECB (vänster) FED Value $ (vänster) Growth BoJ (höger) positivt på den fallande systemrisken och de långa obligationsräntorna har fallit tillbaka. Default rate, globalt itraxx Crossover, High Yield Biljoner % 5% % 15% 1% 5% % -5%

12 ,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) NULÄGESANALYS: Makroekonomi och vinster 1, 1, hårdast mot Kina och andra länder i Asien. Detta eftersom 1, 1, regionen är kraftigt exponerad mot tillverkning och handel. 1, Tillväxttakten inom emerging markets var således svag, under 1 och trenden har fortsatt under 1. Sammantaget, ser den makroekonomiska bilden relativt, neutral ut. Den ekonomiska tillväxten bör så sakteliga, förbättras då återhämtningen i USA fort sätter och tillväxtmarknaderna och Kina anpassar sig till en uthålligt, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 lägre tillväxttakt. Frankrike Den relativt Italien svaga tillväxten Spanien balanseras Portugal av en låg eller fallande inflation som möjliggör fortsatta massiva stimulanser från de stora central bankerna. VINSTER 5 Under 1 och inledningen av 1 reviderades vinstförväntningarna 15 ned. Denna negativa trend har till viss 1 del stabiliserats och efter rapporterna för det första kvartalet har vi sett en marginell uppjustering av vinstestimaten för 1 och 1 i USA. För 1 förväntas 5 vinsttillväxten bli 7 procent för bolagen på S&P5. OMX MSCI Nordic MSCI World MSCI EM FALLANDE VINSTTREND Vinsttillväxt MSCI World Value Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e MSCI World Growth 1 1e 1e Genomsnitt MSCI SP5 Europe Europa* USA *Bankeffekt för 1e Även i eurozonen har den negativa vinstrevideringstrenden 5 bland de större bolagen avstannat, medan 5 trenden i Norden är fortsatt fallande. Sedan årsskiftet 15 har vinstförväntningarna 15 för nordiska bolag för 1 och 1 justerats ned med 9 respektive 5,5 procent 1 1 och i dags läget förväntas vinsttillväxten bli 5 respektive procent. Förhoppningsvis kan vi börja se en positiv vinstrevideringstrend under det andra halvåret i takt med att den ekonomiska tillväxten förbättras. Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner VÄRDERING En stor del av börsuppgången under 1 och 1 har 1 drivits av multipelexpansion (stigande värdering), till följd 1 av att marknaden reviderat ned vinst estimaten samtidigt 1 som börserna fortsatt upp. Den svaga återhämtningen, 1 politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i mer än tre års tid. Sedan har S&P5 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9, och 15, vilket kan jämföras med dagens 1,7. En historisk genomsnittsnivå är närmare 17 1 beroende på tidsperiod Den nordiska Default aktiemarknaden rate, globalt är i linje itraxx med Crossover, den High amerikanska, men dyrare än den europeiska, och handlas till ett Yield P/E-tal om 1,, vilket är kring historiska genomsnittsnivåer men betydligt lägre än tidigare toppar. Samtidigt % 5% förväntas den globala tillväxten vara lägre kommande år än tidigare % och vinstmarginalerna är redan på historiskt höga 15% nivåer, vilket har en hämmande verkan på värderingsmultiplarna. 1% Dessutom är försäljnings tillväxten svag. Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt 5% för att motivera börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global % tillväxttakt. -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Vinst / förlust i procent 1 1 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK nor er

13 1 5 Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e NORDENS BÖRSER SKUGGAR USA P/E-tal Europa* USA *Bankeffekt för 1e S&P 5 Norden 1% 5% NULÄGESANALYS: % Värdering och investeringstrend/teknisk analys -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt för att motivera fortsatt börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global tillväxttakt. Vinst / förlust i kronor Kurs vid förfall INVESTERINGSTREND/TEKNISK ANALYS Den tekniska analysen ger inga indikationer på att Stockholmsbörsen eller S&P5 toppat ännu. Stockholmsbörsen I senaste utgåvan av Allokering och portföljstrategi som utkom i februari skrev vi följande: 11 Efter den starka kursuppgången i januari kan vi konstatera att OMX- index har brutit upp ur de två mindre 5 1 trianglarna. Nästa tunga motståndsområde möter 9 vid 1 15 och följs av nästa vid drygt 1 1. Passeras området är det fritt fram för en uppgång mot -1 7 års topp som möter vid drygt 1, alltså cirka 9 procent 7 upp från genombrottet efter 1 1-motståndet. Index - befinner sig således vid ett extremt spännande läge, -5 där vi antingen kommer att få ett genombrott eller en vändning Tusental personer (månadssiffra) Vi vet nu vad som har hänt då index i början av året 1 1 passerade 1 1 med kraft och sedan dess har fortsatt Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) sin positiva utveckling. När detta skrivs, i slutet på maj, har vi fortfarande inga signaler på att den aggregerade psykologin har toppat och därför fortsätter vi att navigera efter scenariot att index ska vidare upp till området runt 1 1. TRIANGELUTBRYTNING OMX-index ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.,5 Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 1 5,

14 NULÄGESANALYS: Investeringstrend/teknisk analys och räntor - - S&P5 Det - har nu förflutit 5 månader sedan botten träffades i mars - 9 och vi har än så länge inga tekniska signaler i prisanalysen janpå att börsen feb har mar toppat. Den apr aggregerade maj psykologin är mycket positiv och enligt de sentimentsundersökningar som görs är optimismen på nivåer som brukar förknippas med långsiktiga toppar. Granskar vi 175 diagrammet 17 över S&P5 nedan ser vi dock att uppgången 15 sker exponentiellt, det vill säga den går snabbare och 1 snabbare. En prisbubbla, eller en kraftig prisrörelse över 155 ett fundamentalt motiverat värde, kan antingen ske 15 på börsen i stort eller inom specifika sektorer, enskilda 15 aktier, obligationer, fastigheter eller råvaror. Rör det sig 1 om en tillgång som en stor grupp människor kan handla 15 USD / Troy Ounce 1 jan feb mar INGA TECKEN PÅ NEDGÅNG apr maj S&P kan det alltid inträffa en prisrörelse som är långt över vad Core PCE deflator som är fundamentalt försvarbart. Men att förutspå toppar i uppgångar är nära nog omöjligt då uppgången ofta 9, fortsätter mycket högre och längre än vad man tror., Det bästa 7, sättet att agera i denna typ av rörelser är att hänga med, så länge uppgången fortsätter och sälja först då vi får 5, en vändningssignal, till exempel en så kallad blow-off-dag., Än så länge har vi inga prisformationer som, visar att USA-börsen har toppat och, vem vet, det kanske, dröjer flera månader eller till och med kvartal till dess. Så 1, länge navigerar vi i den tekniska analysen efter en fortsatt, uppgång. Men Brasilien vi kommer naturligtvis Ryssland att Indien vara mycket Kina uppmärksamma aug-1 på eventuella dec-1 varningssignaler. maj-1 RÄNTOR % Svenska 5% statsobligationer har fallit i värde hittills i år, om än marginellt. % Räntan har stigit och värdet på statsobligationer 5% med 5 1 års löptid har fallit. Avkastningen på bostadsobligationer % har utvecklats bättre, upp,9 procent 15% mätt som OMRX Mortgage Bond Index. Detta eftersom 1% skillnaden (spreaden) mellan stats- och bostadsobligationer har fortsatt att minska i likhet med andra kredit 5% % spreadar. -5% Räntan på en 5-årig bostads obligation ligger i dagsläget under jan procent. feb mar apr maj Inflationssiffran för april visade att konsumentprisindex (KPI) fallit med,5 procent jämfört med nivån för ett år sedan. Sverige har alltså deflation just nu. Men en 1,5 Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom,5 dessa gynnas av de regelverk 1, 1 Snitt SEK 9, som håller på att tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Snitt USD 1 7-1, -1, Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 -, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. 17 Snitt EUR Tyskland USA Japan, Avkastning, 1, 1, 1, 1, 1,, -,5 OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea

15 Antal (miljoner) Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental pe normalisering av inflationstakten mot Riksbankens mål om procent skulle medföra att avkastningen på främst 7statsobligationer, men även bostadsobligationer, kan bli negativ i reala termer. 5 Svenska långräntor styrs fortsatt i hög grad av den relativa efterfrågan på säkra respektive riskfyllda tillgångar. Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom dessa gynnas av de regelverk som håller på att 1tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Denna ökade efterfrågan har fått priserna på statsobligationer att stiga och marknadsräntor 7 att sjunka. 9 En 1annan 11 faktor 1 som ECB FED RB BOE påverkar statsobligationer är centralbankernas kvantitativa lättnader. I början av året mildrades regleringskraven på den likviditetsbuffert som banker måste hålla mot eventuella 7,5 1 bankrusningar genom att andelen statsobligationer som,75 krävs sänktes. Detta minskade efterfrågan på tillgångar,5 19 som 5,75 svenska statsobligationer och räntan steg något. 1 Implementeringen 5,5 av dessa regelverk kommer att 17 fortsätta,75 att påverka prisbilden framöver. 1,5 Den ovannämnda KPI-siffran har ökat förväntningarna,75 på att Riksbanken ska sänka reporäntan 15 1 med ytterligare,5 1,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1 1 möte i början på juli. Enligt RIBA-terminer, terminer Försäljning befintliga bostäder (vänster) på reporäntan, Husprisutveckling, är sannolikheten säsongsjusterat cirka (höger) 5 procent för en sådan sänkning. Index NULÄGESANALYS: Räntor och risker MARGINELLT STIGANDE LÅNGRÄNTOR 1-åriga statsobligationer ALL, KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 15 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal,5, 1,5 1,,5, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Sverige USA Japan Tyskland RISKER 9 Det finns fortsatt ett flertal globala risker att beakta. Riskerna är, som vi tidigare nämnt, svåra att kvantifiera 7 och förutsäga vad gäller hur de kan komma att påverka utvecklingen 5 i olika tillgångsslag. Ibland ser vi att små negativa faktorer kan få stort negativt genomslag samtidigt som liknande data vid ett annat tillfälle kan tas emot utan någon större reaktion alls. Dessa risker är 1 svåra att kvantifiera och modellera. Det är dock viktigt att se vad som eventuellt skulle kunna bryta den hittills starka marknadstrenden. Euro zonen har haft de största problemen avseende ekonomisk tillväxt och överraskat mest negativt. 1, 5 1, 5 1, Ovannämnda KPI-siffra har ökat förvänt ningarna på att Riksbanken ska sänka 1, 5 reporäntan med ytterligare,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1, 15 möte, i början på juli. Enligt RIBA-terminer är 15sannolikheten cirka 5 procent., 1 1,, 5 5 Index Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i procent

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

DAGS ATT VÄLJA. Kapitalmarknaderna börjar normaliseras. Värdepapper dras inte längre över en kam. Nu blir rätt val avgörande.

DAGS ATT VÄLJA. Kapitalmarknaderna börjar normaliseras. Värdepapper dras inte längre över en kam. Nu blir rätt val avgörande. PRIVATBANK DAGS ATT VÄLJA. Kapitalmarknaderna börjar normaliseras. Värdepapper dras inte längre över en kam. Nu blir rätt val avgörande. ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Hösten 21 Carnegie Allokering och

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar augusti 2016

Månadskommentar augusti 2016 Månadskommentar augusti 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Tillväxtprognoser för 2016 Marknadsoptimism efter sommaren Trots att opinionsläget var jämnt inför Storbrittaniens EUomröstning blev marknaden

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer