ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt ALF-avtal LS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391"

Transkript

1 interp datum sida 1 ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt ALF-avtal LS Anmälan Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 2 efter Rasmus Törnblom (M) utse Lars Sporrong (M) och till ny ersättare i valkrets 1 efter Alexandra Mossberg (KD) utse Jonathan Gunnarsson (KD), till ny ledamot i valkrets NO efter Filippa Reinfeldt (M) utse Boris von Uexküll (M) och till ny ersättare efter von Uexküll utse Anneli Hogreve (M), till ny ledamot av valkrets 4 efter Fredrik Ståhl (S) utse Curre Hansson (S) och till ny ersättare efter Hansson utse Meheret Dawit (S) samt till ny ersättare i valkrets O efter Carl- Johan Gestrup (M) utse Helene Skantze (M) LS , , , , Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 5 efter Börje Vestlund (S) utse Kerstin Mannerquist (S) och till ny ersättare efter Mannerquist utse Ababacarr Jammeh (S), till ny ersättare i valkrets 1 efter Caroline Agrell (KD) utse Helena Piensoho (KD), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, 4, 5 och 6 efter Daniel Blomgren (V) utse Elina Linna (V), till ny ersättare i valkrets 4 efter Meheret Dawit (S) utse Gunnar Sandell (S), till ny ersättare i valkrets Ost efter Selma Harki (S) utse Bo Furugård (S) och till ny ersättare i valkrets Sydost efter Olof Olsson (MP) utse Giancarlo Ita Gomero (MP) LS , , , , , Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C) LS , Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets Nord efter Sabina Ausfeldt (FP) utse Rebecca Dovega (FP) och till ny ledamot i valkrets 5 efter Jacob Hagnell (SD) utse Lotta Nordfeldt (SD) och till ersättare efter Nordfeldt i valkretsarna 1, 4 och 5 utse Christoffer Dulny (SD) LS ,

2 interp datum sida 2 Förteckning över motioner från år som inte färdigberetts LS Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår att redovisa LS Avtal Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer LS Bemötandepris Landstingets bemötandepris Bolagsordningar Översyn av bolagsordningar och ägar direktiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation LS Ändring av bolagsordning för Locum AB LS Mål och budget för år 2016 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2016 och iiktningsnivåer för planåren för Stockholms läns landsting samt behandling av motion 2013:29 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till och med 23 års ålder (förslag 45) LS , och Allmänpolitisk debatt samt beslut om skattesats Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänst) Tillväxt, region och miljö Kulturnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden samt tandvård) Forskning och innovation Personalfrågor Landstingsstyrelsen, övrigt Beslut att-satser

3 interp datum sida 3 Danderyds sjukhus Genomförandebeslut för investerings objektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39 vid Dandryds sjukhus Frågor Bengtsson Thomas (MP) till finans landstingsrådet Trobjörn Rosdahl (M): Har styrelse och ledning för koncernbolaget Landstingshuset i Stockholm AB förtroende för förmågan hos styrelsen i Locum AB att styra dotterbolaget, i enlighet med landstingets ägarpolicy och specifika ägardirektiv? Eriksson Tomas (MP) till finanslands tingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tycker du att det är OK att landstinget har pengar placerade i företag som anlitar barnarbete och som bedriver sms-lån verksamhet? Gunnarsson Vivianne (MP) till trafik landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Finns nu en lösning på hur det tilltänkta Nobelcentret på Blasieholmen kan kombineras med vinterhamnen för fartyg inom skärgårdstrafiken och dess underhållsverksamhet som bedrivs på platsen? Gunnarsson Vivianne (MP) till trafik landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen? Jörnehed Håkan (V) till hälso- och sjuk vårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kan sjukvårdslandstingsrådet garantera att väntetider och vårdkvalitet inte försämras p.g.a. de 42 miljoner i besparingar som ska ske inom Karolinska sjukhusets cancervård? Jörnehed Håkan (V) till personal- och forskningslandstingsrådet Peter Carpelan (M): Tänker du vidta några omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet på akuten på Karolinska sjukhuset?

4 interp datum sida 4 Jörnehed Håkan (V) till hälso- och sjuk vårdsl andstingsrådet Anna Starbrink (FP): Tycker du det är rimligt att inte alla partier har fått ta del av benchmarkingrapporten om jämförelser av akutsjukhus innan det fattas politiska beslut och görs politiska utspel utifrån dess resultat? Jörnehed Håkan (V) till hälso- och sjuk vårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset? Kareliusson Dan (SD) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Är Torbjörn Rosdahl beredd att förhandla om förutsättningarnaför Stockholms läns landsting och lyfta Slussenprojektet till landstingsfullmäktige för ny prövning? Larsson Dag (S) till hälso- och sjukvårds landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Känner du dig trygg med att landstingets sjukhus kommer kunna leverera en cancervård som är patientsäker och håller högsta möjliga kvalitet trots tuffa besparingskrav? Larsson Dag (S) till sjukvårdslandstings rådet Marie Ljungberg Schött (M): Är du nöjd med det nuvarande avtalet avseende jourläkarbilar? Larsson Dag (S) till hälso- och sjukvårds landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Mot bakgrund av DN:s avslöjande om stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika delar avvår region, avser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att vidta några åtgärder, i riktning att förbättra och inte försämra läget ytterligare? Lindberg Jonas (V) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser finanslandstingsrådet att man haft kontroll på akutsjukhusens ekonomi under år 2014 då underskottet uppgår till ungefär 1 miljard? Magnusson Tomas (V) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter? Michal Karin (MP) till hälso- och sjukvårds landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Är det verkligen inte möjligt att hitta en organisatorisk lösning för att behålla den välfungerande och välbehövliga vård som finns på stressrehabiliteringen?

5 interp datum sida 5 Nordling Susanne (MP) till barn- och äldre landstingsrådet Ella Bohlin (KD): Har alliansen till avsikt att åter ta upp frågan om att anställa hygiensjuksköterskor som kan stötta förskolorna i arbetet med att minska sjukdomsspridningen? Nordling Susanne (MP) till finanslands tingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har ni i Alliansenför avsikt att gå till val på att genomföra en privatisering av ytterligare ett akutsjukhus? Nordling Susanne (MP) till sjukvårdslands tingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar? Roxby Cromvall Gunilla (V) till trafiklands tingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du nöjd med den privatiserade skötseln av rulltrapporna i anslutning till kollektivtrafiken? Roxby Cromvall Gunilla (V) till trafiklands tingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du nöjd med att vartannat pendeltåg till Nynäshamn ska dras in? Roxby Cromvall Gunilla (V) till trafiklands tingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården? Sander Tove (S) till barn- och äldre landstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval specialiserad gynekologi undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det? Sevefjord (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Avser finanslandstingsrådet att utreda ett införande av karantänsregler för landstingsråd som lämnar sitt politiska uppdrag och går direkt till det privata näringslivet?

6 interp datum sida 6 Silvestri Michel (MP) till miljö-, skär gårds- och regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C): Kan Earth Hour den 28 mars bidra både till minskad elförbrukning i landstinget och ökad nativitet i länet? Twana Tara (S) till barn- och äldre landstingsrådet Ella Bohlin (KD): Anser du att SLL gör tillräckligt för att förebygga benskörhet hos kvinnor? Ullberg Erika (S) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Kommer du att presentera en plan för hur borttagandet av effektiviseringskravet för akutsjukhusen ska finansieras? Ullberg Erika (S) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Känner du dig trygg i att landstinget kommer att klara Kommunallagens balanskrav för 2015? Ullberg Erika (S) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): Kan väljarna lita på att alliansen inte tar beslut om att privatisera något akutsjukhus före valet 2018? Ullberg Erika (S) till finanslandstings rådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart? Wall Rickard (SD) till trafiklandstings rådet Kristoffer Tamsons (M): Avser trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att genom regeringens nyligen lanserade så kallade Stadsmiljöavtal sökamedfinansiering för innovativa kollektivtransportlösningar i Stockholms län? Wikholm Nanna (S) till trafiklandstings rådet Kristoffer Tamsons (M): Vet du som ansvarigt trafiklandstingsråd hur stort fusket i kollektivtrafiken var år 2013? Wikholm Nanna (S) till trafiklandstings rådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att indragna busslinjer och minskad pendeltågstrafik skulle bidra till Stockholmsregionens tillväxt?

7 interp datum sida 7 Wikholm Nanna (S) till trafiklandstings rådet Kristoffer Tamsons (M): Vet du vad konsekvenserna blir för arbetspendlingen av nedskärningarna i pendeltågstrafiken? Wikholm Nanna (S) till trafiklandstings rådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem? Interpellationer Gunnarsson Vivianne (MP) om Nya 14: Lidingöbron LS Johansson Robert (S) om psykoterapi 14: i landstinget som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet LS Johansson Robert (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott LS Jörnehed Håkan (V) om beslutet att minimera inhyrd personal LS Kareliusson Dan (SD) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet LS Larsson Dag (S) om rimligheten i att hörselskadade uppmanas att köpa dyra hörapparater LS Lundqvist Freddie (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting LS Ortiz-Venegas Pia (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus LS Roxby Cromvall Gunilla (V) om trygg het i Stockholms resenärsmiljöer LS Strand Pettersen Marit (V) om en rökfri kollektivtrafik LS Ullberg Erika (S) om Handens när sjukhus LS

8 interp datum sida 8 Wahlgren Catharina (V) om tillgång till ambulans i Norrtälje kommun LS Wall Rickard (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda Södersjukhuset LS Wikholm Nanna (S) om SL:s dystra 14: ekonomi och aviserade besparingar LS Investeringsstrategi Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvarsoch beslutsordning LS , Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Årsrapport 2014 för Kommunal förbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2014 Krisberedskapsplan Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser LS Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting LS Landstingsfullmäktige Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2016 LS Motioner Blombäck Yvonne m.fl. (MP) om att 5 13: införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken LS Blombäck Yvonne och Hjelm Annika 4 12: (MP) om att iätta en gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen LS Eriksson Tomas m.fl. (MP) om 37 14: ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting LS

9 interp datum sida 9 Gunnarsson Vivianne m.fl. (MP) om 6 13: förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken i skärgården LS Hansson Curre m.fl. (S) om att komp lettera pendeltågs- och tunnelbanestationer med nya uppgångar LS Hellmark KnutssonHelene m.fl. (S) 91 13: om anställningstrygghet LS Hellmark Knutsson Helene m.fl. (S) 91 13: om krav på kollektivavtal i samband med landstingets upphandlingar LS Jörnehed Håkan m.fl. (V) om att bli 36 14: ett skatteparadisfritt landsting LS Lappalainen Paul m.fl. (MP) om 91 13: införande av en anti-diskrimineringsklausul i landstingets upphandlingar LS Melin Tomas m.fl. (MP) om tätare 7 13: trafik på gröna linjen västerut LS Melin Tomas m.fl. (MP) om att 21 14: ta fram en regional strategi för kulturen i Stockholmsregionen LS Roxby Cromvall Gunilla m.fl. (V) om 9 13: förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö LS Roxby Cromvall Gunilla m.fl. (V) om 23 14: förstudie om Spårväg syds förlängning (Älvsjö-Östberga-Tvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck) LS Roxby Cromvall Gunilla m.fl. (V) om 24 14: pendeltågsstation i Rågsved LS Sehlin Anna m.fl. (V) om vegetarisk 11 13: mat och ekologiska livsmedel LS Sehlin Anna m.fl. (V) om förlängning 25 14: av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby LS

10 interp datum sida 10 Silvestri Michel m.fl. (MP) om noll : tolerans mot icke certifierad palmolja för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa Sääksjärvi Mattias m.fl. (S) om 26 13: Stockholms läns landsting + Pride = sant! LS Wikholm Nanna m.fl. (S) om klimat- 8 13: smart kollektivtrafik LS Öberg Helene m.fl. (MP) om ett bättre 22 13: omhändertagande på våra akutsjukhus LS Patientnämndens årsrapport 2014 Patientnämndens årsrapport LS Reglementen Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting LS Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden LS Revisionsberättelser 2014 Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2014 samt ansvarsprövning LS RUFS 2014 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 LS Slutlig budget 2015 Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting LS Södersjukhuset Genomförandebeslut för investerings objektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset LS Taxor Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län LS

11 interp datum sida 11 Valärenden Valärenden LS , , , , , , , , , , , , , , , , , Valärenden LS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valärenden LS , , , , , , , , , , , , , 2015-, , , Valärenden LS , , , , , , , , , , , , Valärenden LS Valärenden LS , , , , , , , , , Årsredovisning Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting LS Årsredovisning (beslut) Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting LS Årsredovisning 2014 för Kommunal förbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg LS

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28.

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. PROTOKOLL Kl 14.30-15.00 14 4 Nr 3/2015 25-29 s extrainsa sammanträde den 16 februari 2015 Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. Den $0 fdof> 2-0/6* vad gäller protokollet

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Parlamentens verksamhets berättelse Socialdemokraterna i Stockholm 2008 Innehållsförteckning Kommunfullmäktigegruppen 3 Landstingsgruppen 13 Riksdagsgruppen 33 Europaparlamentet 37 Stiftsfullmäktigegruppen

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer