Analys av förutsättningarna för export till Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av förutsättningarna för export till Tyskland"

Transkript

1 Analys av förutsättningarna för export till Tyskland En rapport för Regionförbundet i Kalmar län November 2013 HAMBURG KÖPENHAMN MALMÖ OSLO EHRENBERG Kommunikation GmbH Lotharstraße 8 D Hamburg

2 Innehåll 1. Inledning Den tyska marknaden Ekonomisk introduktion till Tyskland Det tyska utbildningssystemet Den växande komplexiteten Ekonomiska trender i Tyskland för fordonsindustrin, e- handeln och energiteknik Energiteknik Fordonsindustrin E-handel Situationen för företag i Kalmar län när det gäller möjligheterna för export till Tyskland Fordonsindustrin E-handel Energiteknik Slutsatser Bilaga: Tyskarnas köp av fritidshus i Sverige

3 1. Inledning Kalmar Regionförbunds ambition är att öka sina kunskaper om den tyska marknaden i syfte att identifiera framtida affärsmöjligheter för näringslivet i regionen. Det övergripande målet är att beskriva den miljö i vilken varor och tjänster som produceras i Kalmar län kan matchas mot efterfrågan på den tyska marknaden. Med tanke på de många olika industrier och möjligheter som finns på båda sidor av Östersjön enades man om att minska omfattningen av analysen till tre huvudsegment, för att kunna analysera dessa djupare i denna rapport. Dessa segment är branscherna är fordonsindustrin, e-handeln och energiteknik, eftersom det finns en stark bas inom dessa tre branscher både i Kalmar län och i Tyskland. Följaktligen är analysen baserad på: En analys av befintliga erfarenheter i Kalmar län En översikt över den tyska affärsmodellen En screening och analys av industrier och servicesektorer som är relevanta för Kalmar län: fordonsindustrin, e-handeln och energiteknik Dessutom omfattar denna rapport trender och utveckling för marknaden för fritidshus. I augusti 2013 påbörjade EHRENBERG Kommunikation sina undersökningar i Tyskland. Lokal information från Kalmar län samlades in under ett studiebesök i Kalmar tidigt i september. Resultatet av denna rapport kommer att presenteras för regionala politiska intressenter och företrädare för näringslivet i Kalmar den 26 november I det första steget av vår analys tittar vi på den information som kommer utifrån övergripande trender i Tyskland, metatrender för de olika branscherna och speciella händelser som är relevanta för de övergripande mål som beskrevs ovan. I andra steget summerar vi de regionala företagens erfarenheter när det gäller utrikeshandel och/eller Tyskland, med särskilt fokus på de utmaningar som marknaden ställer samt de krav företagen identifierar som förutsättningar för ytterligare förbättringar. I det tredje och sista steget föreslås sammanslutningar, organisationer och företagskluster, kommunikationsplattformar och möjliga åtgärder. 3

4 2. Den tyska marknaden 2.1 Ekonomisk introduktion till Tyskland Tyskland är Europas största ekonomi och den fjärde största i världen. Industrivaror och industritjänster utgör landets ekonomiska ryggrad. Tyskland mest konkurrenskraftiga industribranscher är personbilsindustrin, fordonsindustrin, elektronikindustrin, maskinbyggnadsindustrin och den kemiska industrin. Vad gäller tjänster är försäkringar och återförsäkringar de största branscherna. Energiresurser och de flesta råvarorna importeras. Den tyska bruttonationalprodukten är miljarder euro. 73,53 % av de anställda arbetar i tjänstesektorn (transporter, hotell, sociala institutioner, hälsovården, bostäder, finanssektorn), 24,4 % inom industrisektorn och 2,1 % med fiske, jordbruk och skogsbruk. 62,3 % av exporten går till EU-länderna, 10 % till USA och 14 % till Asien. Tysklands viktigaste handelspartners är Frankrike följt av Nederländerna och Kina. De viktigaste handelsvarorna är bilar och bildelar, maskiner, kemiska produkter och tung elektronisk utrustning. Olja och naturgas är de viktigaste importvarorna. Det är väl känt att Tyskland har gått igenom en omvandlingsprocess sedan Hartzlagarna infördes 2004, en omvandling som har moderniserat den sociala välfärden och arbetsmarknaden. Samtidigt som omvandlingen blivit en stor framgång vad gäller arbetsmarknaden och radikalt minskat arbetslösheten som sjunkit med mer än två miljoner personer på bara fem år har processen också lett till en drastiskt ökad låglönesektor. Resultatet är att inkomstskillnaderna växt kraftigare i Tyskland än i alla andra OECD-länder sedan Detta är därför ett dominerande tema i politiken, och införandet av en minimilön i hela landet står i fokus för de pågående förhandlingarna som syftar till att bilda en ny regering. Det är ingen tvekan om att en bred koalition mellan de konservativa partierna CDU och CSU samt socialdemokratiska SPD kommer att innebära att Angela Merkel leder landet som förbundskansler för en tredje fyraårsperiod. Till skillnad från Sverige är Tyskland en federal stat där var och en av de sexton delstaterna har många områden de själva bestämmer över. Dessutom kännetecknas Tyskland av starka ekonomiska skillnader mellan regionerna. Det finns historiska och traditionella regionala branscher som finans- och banksektorn i 4

5 Frankfurt eller hamnen i Hamburg. Sedan industrialiseringen har den mer eller mindre tunga industrin präglat ekonomierna i sydost och i mellersta västra Tyskland. Andra regioner har ökat i styrka efter andra världskriget, när stora företag som Siemens och Audi flyttade från Östtyskland till Bayern. Bayern och Baden- Württemberg är i dag utan tvekan de rikaste och mest moderna regionerna i Tyskland, och de har lyckats uppnå denna ställning under de cirka 60 år som gått sedan kriget. Allmänt sett kan regionerna och deras starka sidor beskrivas så här: Norra Tyskland är starkt inom varvsindustri, biltillverkning, flygplanstillverkning och förnybar energi. Tjänstesektorn är starkt kopplad till mediasektorn, särskilt i storstadsregionen Hamburg. Huvudstadsregionen Berlin har stark e-handel och kluster med tjänsteföretag men saknar produktionsanläggningar. Södra Tyskland domineras av maskin- och fordonsindustrin. Västra och sydvästra Tyskland är berömda för sin kemiska industri. Finanssektorn ligger i storstadsområdet runt Frankfurt. De starkaste ekonomiska drivkrafterna i dag finns i storstadsregionerna i söder: München, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim områden som fortfarande har en relativt hög andel av industrier och tillverkningsindustri. Dessutom är Hamburg med sin hamn en stark region. Storstadsregionerna i Rhein-Ruhr området, Hannover, Bremen och Dresden har tvingats förändra och genomföra strukturella förändringar på grund av förändrade villkor på världsmarknaderna. En följd av dessa skilda regionala kompetenser är att det inte möjligt att fastställa ett visst geografiskt område där företag från Kalmar län bör vara aktiva. För varje bransch finns kärnregioner där fokus bör ligga det kan vara södra Tyskland för fordonssektorn, Berlin för e-handel och norra Tyskland för energitekniksektorn. Det finns förstås starka tyska varumärken, som kan hittas bland landets tio största företag: Volkswagen AG Daimler AG Siemens E.ON AG Metro AG 5

6 Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG BASF SE BMW AG ThyssenKrupp AG Dessa kan dominera nyhetsflödet både för positiva och negativa nyheter, men bidrar ändå inte lika mycket till den allmänna ekonomiska utvecklingen som små och medelstora företag (SME-företagen). Detta är en likhet mellan den svenska och den tyska ekonomin i allmänhet. Tyska språket använder ordet Mittelstand (medelklass) för att beskriva den i särklass största bidragsgivaren till tysk ekonomi företagen med mellan anställda. En skillnad är däremot att, förutom vad gäller vissa biltillverkare, det finns få tyska produkter med ett modernt eller hypat varumärke, som t.ex. Spotify från Sverige eller Apple för att ta exempel från USA. På landsbygden finns mängder med SME-företag. Speciellt i södra Tyskland finns det många Hidden Champions, relativt okända marknadsledande företag i starkt specialiserade företag. Antalet små och medelstora företag är lägre i mellersta och norra Tyskland. Här kan man också upptäcka en demografisk förändring: högre arbetslöshet i kombination med lägre inkomstnivåer. Antalet SME-företag är lägst i glest befolkade områden i östra Tyskland. Det betyder också att BNP för de olika delstaterna skiljer sig åt ganska kraftigt: BNP i hela Tyskland under 2009 var euro/invånare. BNP i Mecklenburg-Vorpommern var , i Sachsen , Hessen , Bremen och i Hamburg euro/invånare. Trots att landet har betydande resurser i form av stenkol och brunkol, är Tyskland starkt beroende av råvaruimport eftersom man tänker avskaffa kärnkraften till år 2021 Tyskland är den näst största energianvändaren i Europa. De största utmaningarna för Tysklands ekonomi är som för Sverige globaliseringen och dess effekter. Marknadsanpassningen leder mer och mer till en sänkning av den individuella välfärden. Inkomsterna minskar och arbetstiderna blir längre. De omfattande globala marknaderna utan någon omfattande arbetslagstiftning leder till en utlokalisering av industriproduktionen till tillväxtländerna, vilket är speciellt utmanande för den stora gruppen invånare som saknar högre utbildning. Med sjunkande industriell produktion och ökande behov av specialiserad personal, riskerar dessa personer att hamna på efterkälken i den framtida ekonomiska utvecklingen. Å andra sidan, om Tyskland vill behålla sin höga 6

7 standard måste landet fokusera mer på innovationer i stället för enbart på industriell produktion. Den demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning leder till en brist på välutbildad, specialiserad arbetskraft. För att fylla gapet försöker Tyskland att få utländska experter till landet för att arbeta här, men med begränsad framgång. Utvecklingen ökar också risken för piratproduktion och den ökande omlokaliseringen av högspecialiserade produkter och tjänster till online-marknaden gör det lättare för tillverkare av piratkopior att ta reda på mer om dem och på så sätt kunna erbjuda hög kvalitet till mycket lägre priser. Även eurokrisen har visat sig mycket farlig för Tyskland. Med det globalt största exporthandelsöverskottet riskerar Tyskland att strypa utvecklingen i andra (EU-)länder och långsamt sänka den ekonomiska styrkan på sina potentiella konsumtionsmarknader. Det finns därför ett tryck på Tyskland att spendera mer pengar för att minska sitt handelsöverskott och stödja tillväxten i Europa. Men det går tvärt emot ambitionen att uppnå en väl avvägd balans inom en nära framtid och att börja återbetala skulder. I Tyskland är den allmänna känslan att landet inte behöver skämmas för att man är bra på att utveckla produkter som fungerar väl för exportmarknaden medan andra länder fortfarande är ovilliga att stärka sin konkurrenskraft. En ny stor koalition kommer säkert att vara mer flexibel i detta avseende, medan Angela Merkel samtidigt kommer att göra allt hon kan för att behålla sitt fasta grepp om den europeiska politiken. 2.2 Det tyska utbildningssystemet Med en ungdomsarbetslöshet på cirka åtta procent är Tyskland bäst i Europa. Utbildning är ett av de viktigaste politiska samtalsämnena, eftersom antalet ungdomar som lämnar skolan utan slutbetyg fortfarande är alldeles för högt. Följaktligen är framgångarna i någon mån tvetydiga. Den obligatoriska utbildningen i Tyskland är 9-årig (grundskolan och första delen av sekundärskolan). Även om skolsystemet är mycket mer komplicerat och skiftande, kan man i princip efter dessa nio år fritt välja hur man vill utbilda sig i fortsättningen. Skolsystemet i Tyskland har ofta blivit kritiserat. Kritiken kan delas upp i två delar: Å ena sidan kritiseras utbildningssystemet eftersom eleverna delas upp mycket tidigt, redan efter fyra års grundskola. De kan fortsätta i en av tre olika former av sekundärskolor ( Hauptschule för svaga elever, Realschule för medelduktiga 7

8 elever och Gymnasium för riktigt duktiga elever). Det innebär att barnen delas upp redan vid års ålder. Speciellt dåligt rykte har Hauptschule. Det finns många elever som har svårt att klara de höga kraven i sekundärskolorna, samtidigt som företagen kräver allt mer välutbildad personal. Dålig integration och bortgallring av t.ex. handikappade elever är den andra faktorn som kritiseras. Å andra sidan ser många ett behov av att göra ännu starkare åtskillnad mellan eleverna beroende på deras studiekapacitet. Den så kallade sekundärskolan II ger olika utbildningsinriktningar: teoretisk vidareutbildning eller yrkesutbildning i det tyska dubbla systemet. Den teoretiska skolan tar ytterligare två till tre år (beroende på typ av skola och delstatslagar) och avslutas med Abitur -examen. Endast med Abitur -examen har man rätt att skrivas in på ett universitet för en akademisk utbildning. De vanligaste universitetsexamina är Magister (för konst och vetenskap), Diplom (främst teknik, naturvetenskap, ekonomi), Staatsexamen (för blivande tjänstemän som lärare, advokater etc. ) och Bachelor. Vanliga examina efter universitetens grundexamen är Master och ph.d. Sedan Bologna-reformen har många Diplom- och Magister-studier ersatts med en Bachelor/Master-examen. Tanken är att eleverna ska förberedas bättre och snabbare för de krav som ställs av arbetslivet. När det gäller det dubbla tyska systemet, är det en äkta framgångssaga. För en professionell yrkesutbildning är Arbitur-examen inte nödvändigtvis ett krav, så i princip kan alla påbörja sin yrkesutbildning efter att ha gått igenom primärskolan och sekundärskola I. Den tyska professionella yrkesutbildningen är oftast dubbel. Det innebär att utbildningen sker både i ett företag och i så kallade yrkesskolor. Företagen utbildar de anställda i det praktiska arbetet och yrkesskolorna tar hand om den teoretiska utbildningen inom yrket och dessutom den allmänna utbildningen. Utbildningen i yrkesskolorna regleras av de federala lagarna, och den praktiska utbildningen i företagen regleras av företagsorganisationer ( Handelskammer ). Cirka sextio procent av alla ungdomar påbörjar denna form av arbetsmarknadsutbildning. Den klara fördelen är att de tillbringar två tredjedelar av sin studietid i näringslivet där de redan från början lär sig processer och allt annat som de behöver kunna. Dessutom får de teoretisk utbildning i skolorna på det sätt som beskrivs ovan. För de flesta företag är det naturligt att utbilda ungdomar. Det kostar dem relativt lite, och de kan rekrytera sina framtida heltidsanställda på detta sätt. De flesta elever som har gått igenom denna treåriga utbildning erbjuds sedan 8

9 arbete i det företag där de har utbildats. Det är därför en win-win-situation för både eleverna och arbetsgivarna. I kölvattnet av eurokrisen har intresset för denna tyska modell ökat kraftigt och regeringen ser positivt på detta som ytterligare en bra exportvara. Final examination 3rd year of education In-firm training 4 days a week Educational training 1 day a week At the turn of the half-year: interim examination 2nd year of education In-firm training 4 days a week Educational training 1 day a week 1st year of education In-firm training 3 days a week Educational training 2 days a week Pupils with all gradiation 2.3 Den växande komplexiteten Stereotypen av en tillförlitlig, välorganiserad och punktlig tysk stämmer inte alltid med verkligheten. Tydliga exempel på detta är vissa infrastrukturprojekt som fått internationell berömmelse på grund av sin spektakulära felplanering. Järnvägsstationen i Stuttgart (Stuttgart 21), Elbphilharmonie i Hamburg och sist men inte minst den nya internationella flygplatsen BER i Berlin är exempel på projekt som är felplanerade, har misskötts och blivit mycket dyrare än förväntat. Flygplatsen Berlin Brandenburg Willy Brandt ( BER ) började byggas Den ägs av delstaterna Berlin och Brandenburg (37 % vardera) och av förbundsrepubliken Tyskland (26 %). Flygplatsens kapacitet när den är klar kommer att bli 27 miljoner passagerare per år. Flygplatsen skulle ha öppnat 2012, men projektet har haft enorma förseningar på grund av tekniska problem och 9

10 felplanering. I dagsläget vet man inte när flygplatsen kan öppnas, ett beslut kan komma i oktober/november Man tror att en del av flygplatsen ska öppnas under våren Det finns många grava fel både i planering och byggande. Speciellt det mycket komplicerade brandvarningssystemet byggdes med massvis av fel. Kritiken pekar på otillräcklig ledningsstruktur, dålig byggnadskontroll, dålig krishantering, en styrelse med politiker utan expertkunskaper, otillräcklig budgetplanering och misstag i anbudsunderlaget. De ekonomiska möjligheterna att driva flygplatsen är helt beroende av statliga stöd (169 milj. euro 2013, 143 milj. euro 2014). Byggkostnaderna ökade från 1,7 miljarder euro (2004) till 4,3 miljarder euro (2012). Varje extra månad kostar miljoner euro. Experterna tror att kostnaderna kommer att öka till 5,1 miljarder till slutet av Detta påverkar inte de tre industrisektorer som omfattas av denna rapport i någon större omfattning, men visar att företags- och infrastrukturutvecklingen blir allt mer komplex. Och att man även i Tyskland ibland misslyckas med att få saker gjorda på rätt sätt. 3. Ekonomiska trender i Tyskland för fordonsindustrin, e-handeln och energiteknik 3.1 Energiteknik Direkt efter Fukushima-katastrofen meddelade Angela Merkel att Tyskland skulle överge kärnkraften inom drygt tio år. Detta kom desto mer som en överraskning eftersom regeringen bara några månader tidigare hade lagstiftat om att förlänga livslängden för Tysklands kärnkraftverk. Hon kritiserades för att inte föra en konsekvent politik, men hon lyckades som alltid avfärda kritiken genom att helt enkelt hävda att Fukushima hade skapat en helt ny situation. Energiwende avvecklingen av kärnkraften och satsningarna på förnybar energi innebär både stora utmaningar och stora möjligheter för tyska och internationella energitekniker. Till att börja med stängdes ett antal gamla kärnkraftverk med omedelbar verkan vilket skapade rädsla för möjlig energibrist, i synnerhet under vintermånaderna. Detta har ännu inte hänt men det är allmänt erkänt att huvudfokus måste ligga på att utveckla effektiva nätverk för energitransporter i framtiden. Förnyelsebar energi 10

11 produceras huvudsakligen i norra Tyskland och kan inte på ett effektivt sätt transporteras till industriregionerna längre söderut. Det är redan i dag möjligt att producera stora mängder förnyelsebar energi och det finns planer för många fler sådana anläggningar. Det stora problemet är dock att det finns en stark osäkerhet om hur elnätet ska vara uppbyggt för att man ska kunna säkerställa att sådan energi kan överföras eller lagras för senare användning på de platser där energin behövs. Det finns en motvilja att investera i ytterligare produktionsanläggningar innan detta problem är löst. Och samtidigt som befolkningen i allmänhet är positiv till Energiwende uppstår det starkt lokalt motstånd så snart man föreslår ny infrastruktur för transport av denna energi. Det är också uppenbart att gränsöverskridande handel med energi kommer att bli ännu viktigare i framtiden, och kommer att kräva komplexa lösningar för att förhindra att tyska kärnkraftverk stängs och tvingar fram import av mer energi från äldre och potentiellt farligare kärnkraftverk längre österut eller från Frankrike. Energieffektivitet är å andra sidan redan i dag en framgångssaga i Tyskland. Byggnadslagarna ser till att nya byggnader lever upp till höga krav på låg energiförbrukning. När en befintlig byggnad renoveras måste ägaren följa strikta regler för att även förbättra energieffektiviteten. Detta har resulterat i en stark tillväxt av innovationer och arbetstillfällen inom denna sektor. Slutligen har produktionen av förnyelsebar energi i hög grad privatiserats. Varje husägare eller markinnehavare kan producera förnybar energi och mata in denna i det allmänna elnätet med en garanterad inkomst. Eftersom denna inkomstnivå överstiger marknadspriset för energi, är resultatet extra kostnader som måste täckas av varje enskild konsument. Slutresultatet är att satsningarna på förnyelsebar energiproduktion kraftigt ökat energikostnaderna för de enskilda hushållen. När det gäller beslut på den nivån blir frågan politiskt. Den federala regeringen i Tyskland satte upp en strategi för energirörlighet, och under nästa regering kommer denna fråga garanterat att hamna mycket högre upp på den politiska dagordningen. Samtidigt finns det uppenbara möjligheter för företag från Kalmar län att delta i denna process. I stor skala kan detta innebära produktion av förnyelsebar energi för export till Tyskland. Ett företag som E-On är redan verksamt i Kalmar län och har 11

12 uppenbarligen starka band till sin hemmamarknad i Tyskland. En sådan strategi kräver dock ett starkt politiskt stöd och långsiktighet. Mer realistiskt i nuläget är att företag som utvecklar energieffektiva lösningar kan komma in på marknaden med sina produkter. Trender: I en mer detaljerad analys kan en översikt över aktuella trender och krav ge kunskap om områden där produkter som utvecklats i Kalmar län kan matchas mot efterfrågan på den tyska marknaden: Produkter: Det krävs en bredare portfölj med tekniker och processer. Huvuddelen av dagens komponenter och system är utformade för fossila bränslen och kärnkraft. Hållbara utvecklingsmål anläggningar drivna av fossila bränslen utan eller med mindre utsläpp. Det behövs förbättrade material, optimerade anläggningskoncept och inte minst kemiska processer för mindre utsläpp och separation av utsläppen. Teknik för förnyelsebar energi och utveckling av energibesparande system. Framdrivningsteknik intelligent användning av elenergi. Automatiseringsteknik för byggnader. Byggnadsisolering. Marknad: En ökning av den gränsöverskridande energihandeln leder till mer komplexa marknadslösningar både för spotmarknaden och för den långsiktiga energihandeln. Infrastruktur: Utvecklingen av nya, slimmade och kostnadseffektiva nätstrukturer. Ändrade användarscenarier genom bland annat decentraliserad energiproduktion med t.ex. bränsleceller. Optimering av verksamheten med hjälp av informationsteknik och utbyte av data. Nya material för elektrisk energiteknik ökad effektivitet och mindre ledningsförluster i näten behövs. 12

13 Samordning av anläggningsteknik och kommunikationsteknik: Behov av reglering och utveckling av teknik för anläggningskommunikation. I dag har vi låg automatiseringsgrad för distributionsnäten. IT-teknik för mer flexibla nät och intelligenta energihanteringsprocesser behövs. Vi behöver också automatiserad hantering av flaskhalsar i näten och optimering av efterfrågestyrningen av energi. Förbättrad styrning av anställda via GPS-navigering. Intelligent byggnadsautomation. Bättre förståelse för all teknik som syftar till energieffektivitet, ökad komfort och flexibilitet. Utmaningen för ingenjörer en verklig integration av avancerad kommunikationsteknik genom lönsamma, hållbara och konkurrenskraftiga metoder. Föreningar och sammanslutningar: En bra källa för information och möjlighet till nätverkande är ZVEI-Fachverband Energietechnik: Fachverband-Energietechnik.aspx En avdelning inom ZVEI arbetar för den elektroniska industrin. Cirka 70 företag utgör medlemmarna i ZVEI-Fachverband Energietechnik. Föreningen har sex kommittéer: Smarta nät, mätning och systemlösningar, högspänningsanläggningar/maskiner, transformatorer, omformare och strömkabelteknik. Man har ett nära samarbete med andra specialföreningar inom ZVEI. Medlemmar av T&D Europe den europeiska organisationen. Föreningen ligger i Berlin. 13

14 3.2 Fordonsindustrin Med Kalmar läns starka företag inom fordonsindustrin är det naturligt att intressera sig för Tyskland, som är den i särklass största marknaden för tillverkning av personbilar och nyttofordon i världen. Med det sagt, så är det också en av de svåraste industrierna och marknaderna att komma in på, på grund av den höga specialiseringsgraden och det kunnande som redan finns. Konkurrensen är redan mycket hård. I allmänhet klarar sig tyska biltillverkare betydligt bättre än sina konkurrenter i länder som Frankrike. Till och med Opel, ett bilmärke som var nära att försvinna, har lyckats genom att fokusera på innovationer och ny design. Samtidigt har eurokrisen utgjort en utmaning genom att den minskat försäljningen av mindre och enklare bilar, särskilt i södra Europa. Dessutom börjar bilar förlora sin dragningskraft på den yngre befolkningen i städerna, som har vant sig vid att åka till jobbet med kollektivtrafik eller cykel. Samåkning och bilpooler är snabbt växande fenomen vilket också påverkar biltillverkarnas agerande. Å ena sidan tillverkar de fler bilar (t.ex. Smart) som passar för bilpooler. Men de har också själva skapat bilpoolsföretag som drar nytta av denna trend. Slutligen ser vi att fler än tidigare nöjer sig med att köpa begagnade bilar vilket gör att marknaden för begagnade bilar växer, och att även i detta marknadssegment skapar bilindustrin sina egna försäljningskanaler. En viktig bieffekt är att det behövs fler reservdelar av högre kvalitet. Det är väl känt att några av Tysklands ledande biltillverkare producerar stora och lyxiga bilar. Det är också därför den tyska regeringen försöker använda sitt inflytande på EU-lagstiftarna för att undvika regler som är alltför strikta för företag som BMW, Mercedes eller Porsche. Å andra sidan finns det också ett starkt fokus på bränslesnåla bilar och alternativa motorer. För två år sedan introducerade Opel bilmodellen Ampera som e-fordon, och BMW har just presenterat i3, en mycket innovativ bil. Hybridmotorer har också blivit allt vanligare. Det är en trend som kan vara av stort intresse för företag i Kalmar län. Dessutom finns också ett starkt intresse för allt som kan bidra till att göra bilar mer bekväma, lätta eller uppkopplade till internet. Utmaningen är att upptäcka rätt 14

15 möjligheter och möta rätt intressenter vid den mest lämpliga tidpunkten. En översikt över aktuella trender kan hjälpa till att identifiera sådana möjligheter: Trender Eurokrisen leder till en minskning av bilförsäljningen. Samtidigt förlorar bilarna sitt värde som statussymboler. Starkare samarbete mellan biltillverkare och leverantörer krävs för att möta megatrenderna inom bilindustrin för ny teknik och tekniska investeringar. IT-samhället ökad integration av mobila enheter i bilar Mer fokus behövs på viktiga eftermarknadsprodukter för bilar Många behåller sina bilar längre än tidigare ökat behov av reparationsoch underhållstjänster. Högre efterfrågan på specialiserade bilar har observeras Framtida fokus på miljöbilar marknadsanpassning för att tillgodose behovet av försäljningskanaler/underhåll/eftermarknad etc. Ökat behov av säkerhet nya aktiva och passiva system, högeffektiva bromssystem, komplexa system för förarassistans, ökad bil-till-xkommunikation (satellit- och navigeringssystem) Ännu starkare fokus på miljöeffektivitet: Effektiva framdrivningssystem och extrasystem kräver nya elektriska komponenter. För att öka bränsleeffektiviteten krävs lättare komponenter. Plug-in-system för t.ex. hybriddrift kommer sannolikt få ökad efterfrågan I stadsmiljöer har bilar blivit en del av rörlighetsbegreppet, vilket kan leda till att man äger färre bilar men samåker eller hyr mer. Risker för underleverantörer: Bristande produktdiversifiering Uppfattas som pris-definierade leverantörer av stapelvaror hårt tryck även fortsättningsvis Differentiering av kundernas behov är svårt eftersom analysverktyg och tillgång till kapital begränsar Behov av starkare kommunikation med högre nivåer och beslutsorgan 15

16 Kluster och organisationer VDA Verband der Automobilindustrie Särskild avdelning för underleverantörer och SME-företag organisationens största avdelning med över 500 medlemmar E-handel Framgångshistorierna skrivs med innovativa idéer. Hemmagjorda produkter och egna unika blandningar av masstillverkade livsmedel (t.ex. flingor, choklad, kaffe och te) blir alltmer populära. Ett av de mest framgångsrika nya internetföretagen under senare år i Tyskland är DaWanda (www.dawanda.com), en marknad där man kan köpa och sälja hand- och hemtillverkade produkter. Man började 2006 med en enda produkt, och i dag har DaWanda en omsättning på 4,5 miljoner euro 2012 och siktar på en fördubblad omsättning expanderade man till Polen, Italien, Frankrike och Nederländerna. Deras filosofi och marknadsföringsstrategi syftar till att skapa en feel-good -känsla, en personlig och unik hem-ljuva-hem-miljö. Webbplatsen kombinerar e-handel och gemenskap i ett Social Community på internet. Företaget har en tydlig målgrupp (90 % kvinnor, ofta med barn). Man har skapat en stark kundgemenskap genom tydlig och öppen kommunikation, obyråkratisk hjälp och enkel hantering. Det är ett av recepten för att lyckas på den utmanande tyska e-handelsmarknaden. Med en tillväxt på åtta procent per år utvecklas e-handeln starkt, vilket också kan utnyttjas av företag från Kalmar län. Låga priser, brett utbud och god marknadsföring är avgörande för e-handelsföretagen. Datasäkerhet, kundservice och personlig hjälp är avgörande för tyska kunder och det finns knappast någon annan plats där kraven på kundskydd är högre än i Tyskland. För att lyckas i större skala är det absolut nödvändigt att skapa förtroende och delaktighet genom en tysk webbplats och kundstöd på tyska. Man måste dessutom beakta den tyska oviljan att betala med kreditkort. Alternativa betalningsmetoder (direct debit ( autogiro ), paypal etc.) bör 16

17 vara centrala funktioner för varje ny plattform som är inriktad på den tyska marknaden. Överlägsen teknisk infrastruktur är av stor betydelse för e-handelsleverantörer, men det finns fortfarande områden i Tyskland där man inte har tillgång till bredbandsanslutningar. Det tog politikerna lite längre tid att förstå detta behov, men nu har man fokus på det. Även här kan en lista över aktuella trender och utvecklingsriktningar ge insikter om olika möjligheter och viktiga frågor att komma ihåg när man planerar för att gå in på den tyska marknaden: Trender: En snabb tillväxt med 8 % per år väntas fram till % av internetanvändarna handlar regelbundet online. Det gäller för alla åldersgrupper. 8 % handlar inte online. Främsta orsak: omöjligt att se produkterna i förväg mycket dyra produkter (t.ex. bilar) köper man inte gärna online De mest populära produkterna i Tyskland är: böcker, skor, kläder och accessoarer, biljetter, filmer och musik, resetjänster, programvaror och elektroniska produkter 50 % av alla användare köper online-tjänster, fototjänster är allra vanligast 53 % säljer eller auktionerar bort egna produkter 66 % av användarna har handlat på auktionssajter 60 % av användarna har haft negativa erfarenheter: för mycket reklam, sena leveranser, felaktiga eller skadade produkter. Men: 64 % av användarna som har haft negativa erfarenheter var nöjda med felsökningen 70 % av online-kunderna returnerar produkter, de flesta var nöjda med returservicen 50 % av köparna använder online-betaltjänster eller debit advice - processer ( Lastschriftverfahren ). 33 % betalar med kreditkort. Direktöverföring eller click-and-buy är inte omtyckt 62 % av mobiltelefonanvändarna handlar online, särskilt yngre kunder. 40 % av dem använder streckkoder eller QR-koder. Men betalning med mobiltelefonen är inte ett alternativ för 74 %. 17

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

OECD Territorial review

OECD Territorial review OECD Territorial review Studien ger svar på regionens förutsättningar samt tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Jämförelsen görs med 2000 andra regioner. Viktigt underlag i lokal

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer