Publiceringsdatum :17. Anbudsfrist :00. Materialfrist :00. Ändringsdatum :17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publiceringsdatum 2011-06-23 13:17. Anbudsfrist 2011-08-31 16:00. Materialfrist 2011-08-31 16:00. Ändringsdatum 2011-06-23 13:17"

Transkript

1 Tryckeritjänster Info Version 2 URL Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum :17 Anbudsfrist :00 Materialfrist :00 Ändringsdatum :17 Öppningsdatum :00 Inköpare Företag AB Svenska Spel Adress Sturegatan 11 Postnr/Stad Stockholm Sverige Versionsändringar Uppdatering av bilaga Tryckteknisk specifikation, avseende artikel 113. Beskrivning Upphandlingen avser tillgodose Svenska Spels behov av vanligt förekommande tryckeritjänster av den typ som listas nedan, samt vissa närliggande tjänster: Kampanjmaterial, exempelvis löpsedlar och skyltar som är knutna till en tidsbegränsad kampanj Reklammaterial, exempelvis standardiserade skyltar och dekaler Digitala trycksaker med personifierat tryck Jackpot- och drömvinstmaterial vid både planerade och extraordinära kampanjhändelser Affischer till stortavlor Vissa kontorstrycksaker Plottning, produktion av stora bilder, affischer etc. inkl efterbehandling. Olika slags utskrifts- och digitaltrycktjänster med variabeltryck av t ex adresser, färger, texter och bilder Årsredovisningar.vriga trycksaker, i huvudsak butiksreklam, somt ex tidsskrifter och,foldrar Förarbete som exempelvis originalhantering, reproarbete, sättning, skanning, provtryck, prepressarbete och layoutarbete Efterarbete som exempelvis plockning, skärning, falsning, inbindning, buntning och häftning Packning och distribution av materialet Kringtjänster för att hantera hela eller delar av tryckprocessen och interaktionen med kunden på ett för kunden effektivt sätt, t ex print-on-demand-tjänster Upphandlingen inkluderar inte tryck av spelkuponger, programblad, material till DR-utskick, kvittorullar och lotter, vilka Svenska Spel upphandlar separat. Svenska Spel uppskattar att den inköpta volymen avseende ovanstående under 2010 uppgått till ca 20 miljoner SEK, inklusive moms. Svenska Spel lämnar emellertid inga garantier avseende framtida volymer. Svenska Spels avsikt är att ingå ramavtal med tre (3) leverantörer inom området, där leverantörerna rangordnas och alla uppdrag i första hand går till den högst rankade leverantören. Sida 1 av 41

2 CPV koder Kod Beskrivning Trycksaker och tillhörande produkter Tryckta böcker, broschyrer och foldrar Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer Diverse trycksaker Tryckning och tillhörande tjänster Tryckning Trycktjänster Tryckning och leverans. Tilläggsinformation Datum Namn Beskrivning Sida 2 av 41

3 :35 Frågor och Svar RevH Upphandling av Tryckeritjänster Frågor och svar Rev H Sammanställning, frågor och svar Svenska Spel vill med detta meddelande lämna svar på frågor avseende förfrågningsunderlaget i rubricerad upphandling. I det fall fler frågor inkommer kommer dessa att fyllas på efterhand i detta meddelande och publiceras i Mercells upphandlingssystem ( Innehållsförteckning 1 SAMMANSTÄLLNING, FRÅGOR OCH SVAR 2 FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE Frågor besvarade Fråga: Vi har tagit del av materialet för upphandling trycksaker och vi tror oss kunna erbjuda en del av produkterna där till väldigt förmånliga priser. Dock uppfyller inte vår omsättningen de krav som står - vi får då inte skicka vårt anbud, stämmer det? Svenska Spel avser endast teckna avtal med leverantörer som kan leverera hela utbudet av artiklar som specificeras i förfrågningsunderlaget. Det vill säga ett anbud som inte svarar på helheten och där tex inte samtliga artiklar offereras och har prissatts kommer att förkastas. Svenska Spels skall-krav är att en anbudsgivare skall ha en omsättning överstigande 30 miljoner SEK avseende tryckeritjänster under det senaste räkenskapsåret. Uppfylls inte detta krav kommer anbudet att förkastas. 3 Frågor besvarade Fråga: Vi har valt att ha vår verksamhet i två bolag. Ett där vi har tryckverksamheten och ett där vi har efterbehandling. Tillsammans uppfyller dessa bolag omsättningskravet, dock uppfyller bolagen inte enskilt detta krav. Diskvalificerar detta oss med tanke på att ni skriver att Anbudsgivande företag skall under det senaste räkenskapsåret ha haft en årsomsättning avseende tryckeritjänster som överstiger 30 milj SEK? Nej, inte nödvändigtvis. Ni kan lämna in anbudet tillsammans för dessa två bolag. Detta kan tex göras genom att ni anger att det ena av bolagen är underleverantör till det andra. Självklart skall kravet (avsnitt 6.1 i Förfrågningsunderlaget) avseende underleverantör vara uppfyllt. 3. Fråga: Går det att få provex på eller få se följande produkter? Produkt 11, 29,36,37,54,68,86,113 Nej, dessvärre har vi inte möjlighet att skicka ut några provex eller exempel. Ytterligare frågor gällande specifika artiklar besvaras dock självklart. 4. Fråga: Produkt 113 har ett planoformat på 57x88 mm och omfång på 36 sidor. Stämmer det? Sida 3 av 41

4 Nej, detta stämmer dessvärre inte. Korrekt information skall vara: Produkt: Z-folder, CC Format: 57x88mm Omfång: 36sid Färg: 4+4 CMYK+presslack Papper: 110g G-print Bokbinderi: falsning 6+3 veck 5. Fråga: Lev.adresser uppfattar jag som ert centrala distr.lager + en extern sådan. Allt i Sthlmsområdet? Leveransadresserna framgår av Bilaga 1 Kravspecifikation avsnitt och Fråga: I de flesta fallen anger ni material typ (115 gr tf bestruket) men sedan kommer ett antal produkter som är specade med specifikt papper - är det ok med likvärdigt material? Likvärdigt material är acceptabelt. Med likvärdigt menas i detta fall exakt likadant papper fast med ett annat namn. 7. Fråga: Vad menar ni med adekvat utbildning? Utbildning som är adekvat för uppgiften. Arbetar man med tryck skall man tex ha genomfört utbildningar och/eller kurser inom tryck. 8. Fråga: I bilaga 2. Prismatris artiklar. Produkt 1 Löpsedlar. Har nuvarande tryckeri kört upp ett förtryck med en bakgrundsfärg för att sedan göra digitalt påtryck? Det är upp till anbudsgivaren att avgöra vilken tryckteknik som passar bäst. Det viktiga för Svenska Spel är att den trycktekniska specifikation och kravställda leveranstider följs. 9. Fråga: För att beräkna pris. Är det årsvolymen/antal avrop som utgör beställningsvolymen? För att ge vägledning har vi gjort en kolumn Genomsnittlig avropsmängd per variant. Där delar vi Årsvolymen med det högsta värdet av antal avrop och antal varianter, då det är en ny tryckstart för varje ny variant. Delas bara årsvolymen med antal avrop så är det lätt att missa att varje avrop kan bestå av flera varianter. 10. Fråga: Kan det i vissa fall innefatta fler varianter i en leverans eller är det alltid så att alla varianter finns med vid varje avrop. Ibland en, ibland flera. Det framgår av excelmatrisen i prismallen. 11. Fråga: För produkt 19 Badge. Kan de produkter som har olika varianter skilja sig från avrop till avrop? Ja, se även svaren på fråga 9 och Frågor besvarade Fråga: När ni beställer produkt 1 löpsedel är det då 4-färgsbyten mellan varianterna eller bara svart byte vid ett avrop? Det är fyrfärgsbyte. 13. Fråga: Sida 4 av 41

5 Produkt 107 och 108 verkar inte stämma i antalet för respektive leveranstid. Det blir lite för många eller hur? Ja, det stämmer. En felskrivning från vår sida. Korrekta procentsatser ska vara; Ledtid 30 dagar: 30% Ledtid 8 dagar: 70% Ledtid 1 dag: 0% Ledtid individuell: 0% Följaktligen ska anbudsgivaren inte lämna någon prisuppgift på Ledtid 1 dag för artikel 107 och 108, dvs det gula fältet i ruta S112 och S113 i matrisen. 14. Fråga: Antar att det är 100% 1dag leveranstid på produkt 117 och 118? Det är 1 dag som gäller med undantag för beställningar som kommer in på en helgdag, då är det leverans kommande vardag. Hänvisar till i bilaga 1 kravspecifikation för mer information 15. Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Svar ( ): Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen, se fråga 16 nedan. 5 Frågor besvarade Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen och nedanstående text under avsnitt 6.4 stryks alltså: Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Den senast avslutade och fastställda årsredovisningen för det senaste verksamhetsåret skall redovisa en soliditet på minst tjugofem (25) procent. Resterande nyckeltalskrav under avsnitt 6.4 är oförändrade. 17. Fråga: Fråga gällande punkt (Tillgänglighet under kvällar och helger, drömvinst- och jackpotartiklar) på sidan 9 i Bilaga 1-Kravspecifikation: Om vi förstått det hela rätt så kommer ett inköpsavrop in runt på kvällen. När kommer själva informationen kring det som ska tryckas? Själva dragningen är ju inte som vi tolkat det. När kan man förvänta sig få besked gällande det som ska tryckas? Exakt hur många timmar har man på sig från det att man startar originalarbetet tills det ska vara på plats i Stockholmsområdet kl dagen efter? Inköpsavropen sker på via SMS senast onsdag och lördag med enstaka undantag för jackpot då stryktipsomgångarna kan bli försenade. Original har vi liggandes hos tryckeriet, det som skiljer affischerna ifrån varandra vecka för vecka är summan som ska tryckas på. Antal timmar tryckeriet har på sig att leverera materialet till Stockholmsområdet skiljer sig ifrån varandra. Dragning onsdag så ska materialet finnas hos plock & pack dagen efter senast Dragning lördag så ska materialet finnas hos plocka & pack nästkommande vardag senast Fråga: Nyckeltalskravet under rubrik 6.4 är Svenska Spels innebörd att bedöma leverantörens ekonomiska ställning för att kunna utföra uppdraget under den i upphandlingen angivna kontraktstiden? Ja. 19. Fråga: Tar plock- och packföretaget emot leveranser på söndagar. Sida 5 av 41

6 Nej. Andra strecksatsen i krav i Bilaga 1 skall följaktligen justeras enligt nedanstående. - kunna ta emot inköpsavrop på kvällstid för närvarande på onsdagar, lördagar och enstaka fall söndagar från Svenska Spel. Med dagens spelstopp innebär det cirka och sedan leverera utskicken före kl nästkommande vardag till plock- & packföretag i Storstockholmsområdet. (Dessa dagar och tidpunkter kan komma att ändras under avtalstiden om spelen äger rum på andra dagar och tider). 20. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Fungerar det lika bra att bifoga underlag från Credit Safe. Anbudsgivaren behöver inte bifoga något intyg under avsnitt 6.4 utan Svenska Spel kommer själva att kontrollera vilken UC-rating en leverantör har. Dock skall leverantören garantera den kravställda nivån. 21. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Om man uppfyller riskklass 3 behöver man ändå kreditlöfte från banken på 10 miljoner? Nej. 6 Frågor besvarade Fråga: I 1.2 punkt 17 står: Tryckeriet levererar trycksaker till Svenska Spel eller externt packningsföretag. Skall denna frakt ingå i offererade priser? Vilken är i så fall leveransorten? Det kommer vara leveranser till både Svenska Spel och externt packningsföretag, oftast till båda två vid samma tillfälle. Frakten skall ingå i offererade priser. 7 Frågor besvarade Fråga: Är det den 22/8 som är sista dagen för frågor, om nej vilket datum gäller då? Sista dagen för frågor där anbudsgivarna kan garanteras svar är den 22/8 och sista dagen för garanterade svar från Svenska spel är den 25/ Fråga: Hur ser stället ut för produkt 102? Kan man få en bättre produktbeskivning på Pepparkaksbox nr.71 och produkt 89. Gärna bilder. Svenska Spel har inte möjlighet att skicka ut bilder på dessa artiklar. Vi välkomnar dock mer detaljerade frågor gällande vad det är ni vill veta om artikeln. 25. Fråga och svar: Vilka papper/veck/omfång krävs för nedanstående artikel? 44. Produkt: Spelbroschyr Ingen ytvikt på papper är angivet. Svenska Spel återkommer. 45. Produkt: Flyers turneringar, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 46. Produkt: Turneringsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 47. Produkt: Aktivitetsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet g glossy 48. Produkt: Brevpapper CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 110g obestruket. Skadia Produkt: Broschyr R-system på Måltipset Omfång angivet till 4+1 samt 16 sid inlaga 1+1. Vad är omfånget och vilka färger skall det tryckas med? Svenska Spel återkommer. Sida 6 av 41

7 105. Produkt: Visitkort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+2 obestruket 106. Produkt: Korrespondenskort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+0 obestruket 111. Produkt: Value Ticket, CC Bokbinderi angivet till: Stansas, bigad, renskuren samt limning. Är limning förslutningslimning med limdott av foldern? Svenska Spel återkommer Produkt: Spelansvarsbroschyr, CC Bokbinderi angivet som falsning; är det inte klamring också då det är en broschyr med två olika pappersval? Häftas i ryggen och det är skillnad på omslag och inlaga i gramvikt Produkt: Z-folder, CC Bokbinderi angivet till 6+3 veck; är det inte 5+2 veck för att få 36 sidor? 5+2 veck 114. Produkt: Klubbfolder Ingen ytvikt på papper är angivet. 170g glossy 115. Produkt: Flyers hotell och turism, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 200g glossy 26. Fråga: Artikel 83. Restaurangblock. Jag har svårt att tyda om årsvolymen avser antal block eller antal blad Antal block. 27. Fråga: Artikel 76. Toppstjärna till gran. Skall den limmas så att den går att trä på exempelvis en grantopp, eller skall hela ytan limmas? Limmas på en grantopp. 28. Fråga: Angående frågeställning 6.4 Ekonomisk ställning. Då vi för närvarande inte uppfyller UC3 (UC2) kommer vi inte att svara JA i kryssrutan. Däremot åberopar vi vårt moderbolags kapacitet och bifogar ett intyg från vårt moderbolag (UC5) där det framgår att de under hela avtalstiden ställer sina ekonomiska resurser till vårt förfogande. Räcker detta för att kvalificera sig eller vill ni ha en halvårsrapport bifogad? Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. I förfrågningsunderlaget anges att det kan visas på olika sätt var av ett är att anbudsgivaren vid inhämtande av kreditupplysning från UC AB skall erhålla lägst riskklass 3. Om lägre kreditvärdering redovisas kan anbudsgivaren visa att denne har ekonomisk stabilitet motsvarande det ställda kravet genom åberopande av annans kapacitet, exempelvis ett moderbolag. Det är i dessa fall viktigt att anbudsgivaren visar att denne kommer att förfoga över de åberopade resurserna om anbudsgivaren tilldelas ramavtal. Anbud skall därför innehålla ett skriftligt löfte som visar att moderbolaget, i det fall anbudsgivaren tilldelas ett ramavtal, kommer att utfärda en garanti som säkerställer anbudsgivarens åtagande gentemot Svenska Spel. Av garantin skall framgå att den är kopplad till utförandet av det åtagande som upphandlingen omfattar. Moderbolaget skall uppfylla kravet avseende riskklass Fråga: Enligt punkt så svarar anbudsgivaren för underleverantörs produkter och tjänster såsom om egna varor och tjänster. Kan anbudsgivare åberopa underleverantörs referenser (punkt 6.5.1) gemensamt med egna referenser med egna varor och tjänster för att uppnå kravet på st affischer? Ja. Referensuppdelning, redovisning av underleverantörer mm behöver dock framgå tydligt och avsnitt gäller naturligtvis. 30. Fråga: Det gäller positionerna samt 82. Sida 7 av 41

8 Är antalet avrop endast 2 (1) gånger per år eller är det i realiteten ungefär lika många gånger som angivet antal varianter per position? Det är antalet avrop som gäller och inget annat. Kan tex handla om en kampanj i tunnelbanan då vi har ett antal olika budskap med olika utseende som vi avropar vid ett/två tillfällen. 31. Fråga: Nr 52 Broschyr R-system på Måltipset. Är denna sidor eller 16+8 sidor i omfång. Framgår inte helt klart av trycktekn. specen. Prismallen säger 24 sidor. Svenska Spel återkommer inom kort. 8 Frågor besvarade Fråga: Ska provtryck alltid vara fysiskt eller går det bra per pdf? Svar Provtryck ska alltid skickas fysiskt i enlighet med avsnitt i bilaga Fråga: 111. Produkt: Value Ticket, CC. Bokbinderi angivet till: Stansas, bigad, renskuren samt limning. Är limning förslutningslimning med limdott av foldern? Tejpad i kanterna med dubbelhäftande tejp. 34. Fråga: 44. Produkt: Spelbroschyr <- det gäller CC s spelbroschyr. Ingen ytvikt på papper är angivet. 170 g Tom Otto Silk. 35. Fråga: 113. Vilket plano format har foldern? Jag får inte ihop antal veck med antal sidor. Ytvikten 110g finns inte på G-Print. Vilken ytvikt skall det vara? inlaga 234 x 300mm. Färger: gram (Tom Otto Silk eller liknande) 36. Fråga: Nr 52 Broschyr R-system på Måltipset. Är denna sidor eller 16+8 sidor i omfång. Framgår inte helt klart av trycktekn. specen. Prismallen säger 24 sidor. 52. Produkt: Broschyr R-system på Måltipset. Omfång angivet till 4+1 samt 16 sid inlaga 1+1. Vad är omfånget och vilka färger skall det tryckas med? Broschyren är 24 sidor inkl. omslag. När det gäller färgen så är omslaget tryckt i 4+1 medan inlagan är tryckt i 1+1 (svart). 9 Frågor besvarade Fråga: Produkt 48 är inte gulmarkerad för 30 dagar ska vi fylla i pris ändå? Tack för påpekandet. Ett fel från Svenska Spels sida. Produkt 48 ska vara gulmarkerad även för 30 dagar (80% av volymen). Således behöver anbudsgivaren fylla i även denna cell K Fråga: Produkt 102, vart ska vi fylla i priset det finns ingen gulmarkering? Tack för påpekandet. Ett fel från Svenska Spels sida. Anbudsgivaren ska fylla i pris i cellen O107 som är gråmarkerad, och inte gulmarkerad som den borde varit. I cellen P107 bör det stå 100%, då 100% av årsvolymen för artikel 102 har Ledtiden 8 dagar. I och med att det idag står 0% i cell P107 kommer inte alla summeringar i Exceldokumentet bli korrekta. Svenska Spel avser dock justera detta manuellt efter att anbuden kommit Sida 8 av 41

9 in. 39. Fråga: Vad produkt 68 är för något. (Solsellspendel)? Svar Själva solcellen behöver inte tryckeriet ta fram. Det tryckeriet tar fram är: Produkt: Solcellpendel Format: 60x88mm Färg: 4+4 Papper: 300g matt bestruket TF 40. Fråga: Produkt 20, 21 och 22. Print av order och artikelnummer på kuvert. Skall även priset för kuvert (C4) ingå i styckepriset? Om ja även förtryck på kuvert eller otryckta kuvert? Skall vi räkna med ett färgtryck på kuverten (av t.ex Svenska Spels logotype eller likande) eller om vi ska räkna med helt otryckta kuvert? Förutom att printningskostnad skall inräknas så klart. Svar Både kuvert och tryck av order och artnr ska ingå i styckepriset. Ingen logga, ingen färg. Order och artnr i svart. Sida 9 av 41

10 :06 Frågor och Svar RevG Upphandling av Tryckeritjänster Frågor och svar Rev G Sammanställning, frågor och svar Svenska Spel vill med detta meddelande lämna svar på frågor avseende förfrågningsunderlaget i rubricerad upphandling. I det fall fler frågor inkommer kommer dessa att fyllas på efterhand i detta meddelande och publiceras i Mercells upphandlingssystem ( Innehållsförteckning 1 SAMMANSTÄLLNING, FRÅGOR OCH SVAR 2 FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE Frågor besvarade Fråga: Vi har tagit del av materialet för upphandling trycksaker och vi tror oss kunna erbjuda en del av produkterna där till väldigt förmånliga priser. Dock uppfyller inte vår omsättningen de krav som står - vi får då inte skicka vårt anbud, stämmer det? Svenska Spel avser endast teckna avtal med leverantörer som kan leverera hela utbudet av artiklar som specificeras i förfrågningsunderlaget. Det vill säga ett anbud som inte svarar på helheten och där tex inte samtliga artiklar offereras och har prissatts kommer att förkastas. Svenska Spels skall-krav är att en anbudsgivare skall ha en omsättning överstigande 30 miljoner SEK avseende tryckeritjänster under det senaste räkenskapsåret. Uppfylls inte detta krav kommer anbudet att förkastas. 3 Frågor besvarade Fråga: Vi har valt att ha vår verksamhet i två bolag. Ett där vi har tryckverksamheten och ett där vi har efterbehandling. Tillsammans uppfyller dessa bolag omsättningskravet, dock uppfyller bolagen inte enskilt detta krav. Diskvalificerar detta oss med tanke på att ni skriver att Anbudsgivande företag skall under det senaste räkenskapsåret ha haft en årsomsättning avseende tryckeritjänster som överstiger 30 milj SEK? Nej, inte nödvändigtvis. Ni kan lämna in anbudet tillsammans för dessa två bolag. Detta kan tex göras genom att ni anger att det ena av bolagen är underleverantör till det andra. Självklart skall kravet (avsnitt 6.1 i Förfrågningsunderlaget) avseende underleverantör vara uppfyllt. 3. Fråga: Går det att få provex på eller få se följande produkter? Produkt 11, 29,36,37,54,68,86,113 Nej, dessvärre har vi inte möjlighet att skicka ut några provex eller exempel. Ytterligare frågor gällande specifika artiklar besvaras dock självklart. 4. Fråga: Produkt 113 har ett planoformat på 57x88 mm och omfång på 36 sidor. Stämmer det? Nej, detta stämmer dessvärre inte. Korrekt information skall vara: Produkt: Z-folder, CC Format: 57x88mm Sida 10 av 41

11 Omfång: 36sid Färg: 4+4 CMYK+presslack Papper: 110g G-print Bokbinderi: falsning 6+3 veck 5. Fråga: Lev.adresser uppfattar jag som ert centrala distr.lager + en extern sådan. Allt i Sthlmsområdet? Leveransadresserna framgår av Bilaga 1 Kravspecifikation avsnitt och Fråga: I de flesta fallen anger ni material typ (115 gr tf bestruket) men sedan kommer ett antal produkter som är specade med specifikt papper - är det ok med likvärdigt material? Likvärdigt material är acceptabelt. Med likvärdigt menas i detta fall exakt likadant papper fast med ett annat namn. 7. Fråga: Vad menar ni med adekvat utbildning? Utbildning som är adekvat för uppgiften. Arbetar man med tryck skall man tex ha genomfört utbildningar och/eller kurser inom tryck. 8. Fråga: I bilaga 2. Prismatris artiklar. Produkt 1 Löpsedlar. Har nuvarande tryckeri kört upp ett förtryck med en bakgrundsfärg för att sedan göra digitalt påtryck? Det är upp till anbudsgivaren att avgöra vilken tryckteknik som passar bäst. Det viktiga för Svenska Spel är att den trycktekniska specifikation och kravställda leveranstider följs. 9. Fråga: För att beräkna pris. Är det årsvolymen/antal avrop som utgör beställningsvolymen? För att ge vägledning har vi gjort en kolumn Genomsnittlig avropsmängd per variant. Där delar vi Årsvolymen med det högsta värdet av antal avrop och antal varianter, då det är en ny tryckstart för varje ny variant. Delas bara årsvolymen med antal avrop så är det lätt att missa att varje avrop kan bestå av flera varianter. 10. Fråga: Kan det i vissa fall innefatta fler varianter i en leverans eller är det alltid så att alla varianter finns med vid varje avrop. Ibland en, ibland flera. Det framgår av excelmatrisen i prismallen. 11. Fråga: För produkt 19 Badge. Kan de produkter som har olika varianter skilja sig från avrop till avrop? Ja, se även svaren på fråga 9 och Frågor besvarade Fråga: När ni beställer produkt 1 löpsedel är det då 4-färgsbyten mellan varianterna eller bara svart byte vid ett avrop? Det är fyrfärgsbyte. 13. Fråga: Produkt 107 och 108 verkar inte stämma i antalet för respektive leveranstid. Det blir lite för många eller hur? Ja, det stämmer. En felskrivning från vår sida. Korrekta procentsatser ska vara; Sida 11 av 41

12 Ledtid 30 dagar: 30% Ledtid 8 dagar: 70% Ledtid 1 dag: 0% Ledtid individuell: 0% Följaktligen ska anbudsgivaren inte lämna någon prisuppgift på Ledtid 1 dag för artikel 107 och 108, dvs det gula fältet i ruta S112 och S113 i matrisen. 14. Fråga: Antar att det är 100% 1dag leveranstid på produkt 117 och 118? Det är 1 dag som gäller med undantag för beställningar som kommer in på en helgdag, då är det leverans kommande vardag. Hänvisar till i bilaga 1 kravspecifikation för mer information 15. Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Svar ( ): Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen, se fråga 16 nedan. 5 Frågor besvarade Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen och nedanstående text under avsnitt 6.4 stryks alltså: Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Den senast avslutade och fastställda årsredovisningen för det senaste verksamhetsåret skall redovisa en soliditet på minst tjugofem (25) procent. Resterande nyckeltalskrav under avsnitt 6.4 är oförändrade. 17. Fråga: Fråga gällande punkt (Tillgänglighet under kvällar och helger, drömvinst- och jackpotartiklar) på sidan 9 i Bilaga 1-Kravspecifikation: Om vi förstått det hela rätt så kommer ett inköpsavrop in runt på kvällen. När kommer själva informationen kring det som ska tryckas? Själva dragningen är ju inte som vi tolkat det. När kan man förvänta sig få besked gällande det som ska tryckas? Exakt hur många timmar har man på sig från det att man startar originalarbetet tills det ska vara på plats i Stockholmsområdet kl dagen efter? Inköpsavropen sker på via SMS senast onsdag och lördag med enstaka undantag för jackpot då stryktipsomgångarna kan bli försenade. Original har vi liggandes hos tryckeriet, det som skiljer affischerna ifrån varandra vecka för vecka är summan som ska tryckas på. Antal timmar tryckeriet har på sig att leverera materialet till Stockholmsområdet skiljer sig ifrån varandra. Dragning onsdag så ska materialet finnas hos plock & pack dagen efter senast Dragning lördag så ska materialet finnas hos plocka & pack nästkommande vardag senast Fråga: Nyckeltalskravet under rubrik 6.4 är Svenska Spels innebörd att bedöma leverantörens ekonomiska ställning för att kunna utföra uppdraget under den i upphandlingen angivna kontraktstiden? Ja. 19. Fråga: Tar plock- och packföretaget emot leveranser på söndagar. Nej. Andra strecksatsen i krav i Bilaga 1 skall följaktligen justeras enligt nedanstående. - kunna ta emot inköpsavrop på kvällstid för närvarande på onsdagar, lördagar och enstaka fall söndagar från Svenska Spel. Med dagens spelstopp innebär det cirka och sedan leverera utskicken före kl Sida 12 av 41

13 10.00 nästkommande vardag till plock- & packföretag i Storstockholmsområdet. (Dessa dagar och tidpunkter kan komma att ändras under avtalstiden om spelen äger rum på andra dagar och tider). 20. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Fungerar det lika bra att bifoga underlag från Credit Safe. Anbudsgivaren behöver inte bifoga något intyg under avsnitt 6.4 utan Svenska Spel kommer själva att kontrollera vilken UC-rating en leverantör har. Dock skall leverantören garantera den kravställda nivån. 21. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Om man uppfyller riskklass 3 behöver man ändå kreditlöfte från banken på 10 miljoner? Nej. 6 Frågor besvarade Fråga: I 1.2 punkt 17 står: Tryckeriet levererar trycksaker till Svenska Spel eller externt packningsföretag. Skall denna frakt ingå i offererade priser? Vilken är i så fall leveransorten? Det kommer vara leveranser till både Svenska Spel och externt packningsföretag, oftast till båda två vid samma tillfälle. Frakten skall ingå i offererade priser. 7 Frågor besvarade Fråga: Är det den 22/8 som är sista dagen för frågor, om nej vilket datum gäller då? Sista dagen för frågor där anbudsgivarna kan garanteras svar är den 22/8 och sista dagen för garanterade svar från Svenska spel är den 25/ Fråga: Hur ser stället ut för produkt 102? Kan man få en bättre produktbeskivning på Pepparkaksbox nr.71 och produkt 89. Gärna bilder. Svenska Spel har inte möjlighet att skicka ut bilder på dessa artiklar. Vi välkomnar dock mer detaljerade frågor gällande vad det är ni vill veta om artikeln. 25. Fråga och svar: Vilka papper/veck/omfång krävs för nedanstående artikel? 44. Produkt: Spelbroschyr Ingen ytvikt på papper är angivet. Svenska Spel återkommer. 45. Produkt: Flyers turneringar, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 46. Produkt: Turneringsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 47. Produkt: Aktivitetsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet g glossy 48. Produkt: Brevpapper CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 110g obestruket. Skadia Produkt: Broschyr R-system på Måltipset Omfång angivet till 4+1 samt 16 sid inlaga 1+1. Vad är omfånget och vilka färger skall det tryckas med? Svenska Spel återkommer Produkt: Visitkort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+2 obestruket 106. Produkt: Korrespondenskort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det Sida 13 av 41

14 obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+0 obestruket 111. Produkt: Value Ticket, CC Bokbinderi angivet till: Stansas, bigad, renskuren samt limning. Är limning förslutningslimning med limdott av foldern? Svenska Spel återkommer Produkt: Spelansvarsbroschyr, CC Bokbinderi angivet som falsning; är det inte klamring också då det är en broschyr med två olika pappersval? Häftas i ryggen och det är skillnad på omslag och inlaga i gramvikt Produkt: Z-folder, CC Bokbinderi angivet till 6+3 veck; är det inte 5+2 veck för att få 36 sidor? 5+2 veck 114. Produkt: Klubbfolder Ingen ytvikt på papper är angivet. 170g glossy 115. Produkt: Flyers hotell och turism, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 200g glossy 26. Fråga: Artikel 83. Restaurangblock. Jag har svårt att tyda om årsvolymen avser antal block eller antal blad Antal block. 27. Fråga: Artikel 76. Toppstjärna till gran. Skall den limmas så att den går att trä på exempelvis en grantopp, eller skall hela ytan limmas? Limmas på en grantopp. 28. Fråga: Angående frågeställning 6.4 Ekonomisk ställning. Då vi för närvarande inte uppfyller UC3 (UC2) kommer vi inte att svara JA i kryssrutan. Däremot åberopar vi vårt moderbolags kapacitet och bifogar ett intyg från vårt moderbolag (UC5) där det framgår att de under hela avtalstiden ställer sina ekonomiska resurser till vårt förfogande. Räcker detta för att kvalificera sig eller vill ni ha en halvårsrapport bifogad? Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. I förfrågningsunderlaget anges att det kan visas på olika sätt var av ett är att anbudsgivaren vid inhämtande av kreditupplysning från UC AB skall erhålla lägst riskklass 3. Om lägre kreditvärdering redovisas kan anbudsgivaren visa att denne har ekonomisk stabilitet motsvarande det ställda kravet genom åberopande av annans kapacitet, exempelvis ett moderbolag. Det är i dessa fall viktigt att anbudsgivaren visar att denne kommer att förfoga över de åberopade resurserna om anbudsgivaren tilldelas ramavtal. Anbud skall därför innehålla ett skriftligt löfte som visar att moderbolaget, i det fall anbudsgivaren tilldelas ett ramavtal, kommer att utfärda en garanti som säkerställer anbudsgivarens åtagande gentemot Svenska Spel. Av garantin skall framgå att den är kopplad till utförandet av det åtagande som upphandlingen omfattar. Moderbolaget skall uppfylla kravet avseende riskklass Fråga: Enligt punkt så svarar anbudsgivaren för underleverantörs produkter och tjänster såsom om egna varor och tjänster. Kan anbudsgivare åberopa underleverantörs referenser (punkt 6.5.1) gemensamt med egna referenser med egna varor och tjänster för att uppnå kravet på st affischer? Ja. Referensuppdelning, redovisning av underleverantörer mm behöver dock framgå tydligt och avsnitt gäller naturligtvis. 30. Fråga: Det gäller positionerna samt 82. Är antalet avrop endast 2 (1) gånger per år eller är det i realiteten ungefär lika många gånger som angivet antal varianter per position? Det är antalet avrop som gäller och inget annat. Kan tex handla om en kampanj i tunnelbanan då vi har ett antal olika budskap med olika Sida 14 av 41

15 utseende som vi avropar vid ett/två tillfällen. 31. Fråga: Nr 52 Broschyr R-system på Måltipset. Är denna sidor eller 16+8 sidor i omfång. Framgår inte helt klart av trycktekn. specen. Prismallen säger 24 sidor. Svenska Spel återkommer inom kort. 8 Frågor besvarade Fråga: Ska provtryck alltid vara fysiskt eller går det bra per pdf? Svar Provtryck ska alltid skickas fysiskt i enlighet med avsnitt i bilaga Fråga: 111. Produkt: Value Ticket, CC. Bokbinderi angivet till: Stansas, bigad, renskuren samt limning. Är limning förslutningslimning med limdott av foldern? Tejpad i kanterna med dubbelhäftande tejp. 34. Fråga: 44. Produkt: Spelbroschyr <- det gäller CC s spelbroschyr. Ingen ytvikt på papper är angivet. 170 g Tom Otto Silk. 35. Fråga: 113. Vilket plano format har foldern? Jag får inte ihop antal veck med antal sidor. Ytvikten 110g finns inte på G-Print. Vilken ytvikt skall det vara? inlaga 234 x 300mm. Färger: gram (Tom Otto Silk eller liknande) 36. Fråga: Nr 52 Broschyr R-system på Måltipset. Är denna sidor eller 16+8 sidor i omfång. Framgår inte helt klart av trycktekn. specen. Prismallen säger 24 sidor. 52. Produkt: Broschyr R-system på Måltipset. Omfång angivet till 4+1 samt 16 sid inlaga 1+1. Vad är omfånget och vilka färger skall det tryckas med? Broschyren är 24 sidor inkl. omslag. När det gäller färgen så är omslaget tryckt i 4+1 medan inlagan är tryckt i 1+1 (svart) Sida 15 av 41

16 :56 Frågor och Svar RevF Upphandling av Tryckeritjänster Frågor och svar Rev F Sammanställning, frågor och svar Svenska Spel vill med detta meddelande lämna svar på frågor avseende förfrågningsunderlaget i rubricerad upphandling. I det fall fler frågor inkommer kommer dessa att fyllas på efterhand i detta meddelande och publiceras i Mercells upphandlingssystem ( Innehållsförteckning 1 SAMMANSTÄLLNING, FRÅGOR OCH SVAR 2 FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE FRÅGOR BESVARADE Frågor besvarade Fråga: Vi har tagit del av materialet för upphandling trycksaker och vi tror oss kunna erbjuda en del av produkterna där till väldigt förmånliga priser. Dock uppfyller inte vår omsättningen de krav som står - vi får då inte skicka vårt anbud, stämmer det? Svenska Spel avser endast teckna avtal med leverantörer som kan leverera hela utbudet av artiklar som specificeras i förfrågningsunderlaget. Det vill säga ett anbud som inte svarar på helheten och där tex inte samtliga artiklar offereras och har prissatts kommer att förkastas. Svenska Spels skall-krav är att en anbudsgivare skall ha en omsättning överstigande 30 miljoner SEK avseende tryckeritjänster under det senaste räkenskapsåret. Uppfylls inte detta krav kommer anbudet att förkastas. 3 Frågor besvarade Fråga: Vi har valt att ha vår verksamhet i två bolag. Ett där vi har tryckverksamheten och ett där vi har efterbehandling. Tillsammans uppfyller dessa bolag omsättningskravet, dock uppfyller bolagen inte enskilt detta krav. Diskvalificerar detta oss med tanke på att ni skriver att Anbudsgivande företag skall under det senaste räkenskapsåret ha haft en årsomsättning avseende tryckeritjänster som överstiger 30 milj SEK? Nej, inte nödvändigtvis. Ni kan lämna in anbudet tillsammans för dessa två bolag. Detta kan tex göras genom att ni anger att det ena av bolagen är underleverantör till det andra. Självklart skall kravet (avsnitt 6.1 i Förfrågningsunderlaget) avseende underleverantör vara uppfyllt. 3. Fråga: Går det att få provex på eller få se följande produkter? Produkt 11, 29,36,37,54,68,86,113 Nej, dessvärre har vi inte möjlighet att skicka ut några provex eller exempel. Ytterligare frågor gällande specifika artiklar besvaras dock självklart. 4. Fråga: Produkt 113 har ett planoformat på 57x88 mm och omfång på 36 sidor. Stämmer det? Nej, detta stämmer dessvärre inte. Korrekt information skall vara: Produkt: Z-folder, CC Format: 57x88mm Omfång: 36sid Färg: 4+4 CMYK+presslack Papper: 110g G-print Sida 16 av 41

17 Bokbinderi: falsning 6+3 veck 5. Fråga: Lev.adresser uppfattar jag som ert centrala distr.lager + en extern sådan. Allt i Sthlmsområdet? Leveransadresserna framgår av Bilaga 1 Kravspecifikation avsnitt och Fråga: I de flesta fallen anger ni material typ (115 gr tf bestruket) men sedan kommer ett antal produkter som är specade med specifikt papper - är det ok med likvärdigt material? Likvärdigt material är acceptabelt. Med likvärdigt menas i detta fall exakt likadant papper fast med ett annat namn. 7. Fråga: Vad menar ni med adekvat utbildning? Utbildning som är adekvat för uppgiften. Arbetar man med tryck skall man tex ha genomfört utbildningar och/eller kurser inom tryck. 8. Fråga: I bilaga 2. Prismatris artiklar. Produkt 1 Löpsedlar. Har nuvarande tryckeri kört upp ett förtryck med en bakgrundsfärg för att sedan göra digitalt påtryck? Det är upp till anbudsgivaren att avgöra vilken tryckteknik som passar bäst. Det viktiga för Svenska Spel är att den trycktekniska specifikation och kravställda leveranstider följs. 9. Fråga: För att beräkna pris. Är det årsvolymen/antal avrop som utgör beställningsvolymen? För att ge vägledning har vi gjort en kolumn Genomsnittlig avropsmängd per variant. Där delar vi Årsvolymen med det högsta värdet av antal avrop och antal varianter, då det är en ny tryckstart för varje ny variant. Delas bara årsvolymen med antal avrop så är det lätt att missa att varje avrop kan bestå av flera varianter. 10. Fråga: Kan det i vissa fall innefatta fler varianter i en leverans eller är det alltid så att alla varianter finns med vid varje avrop. Ibland en, ibland flera. Det framgår av excelmatrisen i prismallen. 11. Fråga: För produkt 19 Badge. Kan de produkter som har olika varianter skilja sig från avrop till avrop? Ja, se även svaren på fråga 9 och Frågor besvarade Fråga: När ni beställer produkt 1 löpsedel är det då 4-färgsbyten mellan varianterna eller bara svart byte vid ett avrop? Det är fyrfärgsbyte. 13. Fråga: Produkt 107 och 108 verkar inte stämma i antalet för respektive leveranstid. Det blir lite för många eller hur? Ja, det stämmer. En felskrivning från vår sida. Korrekta procentsatser ska vara; Ledtid 30 dagar: 30% Ledtid 8 dagar: 70% Ledtid 1 dag: 0% Sida 17 av 41

18 Ledtid individuell: 0% Följaktligen ska anbudsgivaren inte lämna någon prisuppgift på Ledtid 1 dag för artikel 107 och 108, dvs det gula fältet i ruta S112 och S113 i matrisen. 14. Fråga: Antar att det är 100% 1dag leveranstid på produkt 117 och 118? Det är 1 dag som gäller med undantag för beställningar som kommer in på en helgdag, då är det leverans kommande vardag. Hänvisar till i bilaga 1 kravspecifikation för mer information 15. Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Svar ( ): Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen, se fråga 16 nedan. 5 Frågor besvarade Fråga: Vår fråga är om ert krav gällande soliditet på 25% är ett s.k. skallkrav eller om vi på annat sätt kan motivera hur vi uppnår motsvarande? Detta delnyckeltalskrav utgår från upphandlingen och nedanstående text under avsnitt 6.4 stryks alltså: Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Den senast avslutade och fastställda årsredovisningen för det senaste verksamhetsåret skall redovisa en soliditet på minst tjugofem (25) procent. Resterande nyckeltalskrav under avsnitt 6.4 är oförändrade. 17. Fråga: Fråga gällande punkt (Tillgänglighet under kvällar och helger, drömvinst- och jackpotartiklar) på sidan 9 i Bilaga 1-Kravspecifikation: Om vi förstått det hela rätt så kommer ett inköpsavrop in runt på kvällen. När kommer själva informationen kring det som ska tryckas? Själva dragningen är ju inte som vi tolkat det. När kan man förvänta sig få besked gällande det som ska tryckas? Exakt hur många timmar har man på sig från det att man startar originalarbetet tills det ska vara på plats i Stockholmsområdet kl dagen efter? Inköpsavropen sker på via SMS senast onsdag och lördag med enstaka undantag för jackpot då stryktipsomgångarna kan bli försenade. Original har vi liggandes hos tryckeriet, det som skiljer affischerna ifrån varandra vecka för vecka är summan som ska tryckas på. Antal timmar tryckeriet har på sig att leverera materialet till Stockholmsområdet skiljer sig ifrån varandra. Dragning onsdag så ska materialet finnas hos plock & pack dagen efter senast Dragning lördag så ska materialet finnas hos plocka & pack nästkommande vardag senast Fråga: Nyckeltalskravet under rubrik 6.4 är Svenska Spels innebörd att bedöma leverantörens ekonomiska ställning för att kunna utföra uppdraget under den i upphandlingen angivna kontraktstiden? Ja. 19. Fråga: Tar plock- och packföretaget emot leveranser på söndagar. Nej. Andra strecksatsen i krav i Bilaga 1 skall följaktligen justeras enligt nedanstående. - kunna ta emot inköpsavrop på kvällstid för närvarande på onsdagar, lördagar och enstaka fall söndagar från Svenska Spel. Med dagens spelstopp innebär det cirka och sedan leverera utskicken före kl nästkommande vardag till plock- & packföretag i Storstockholmsområdet. (Dessa dagar och tidpunkter kan komma att ändras under avtalstiden om spelen äger rum på andra dagar och tider). Sida 18 av 41

19 20. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Fungerar det lika bra att bifoga underlag från Credit Safe. Anbudsgivaren behöver inte bifoga något intyg under avsnitt 6.4 utan Svenska Spel kommer själva att kontrollera vilken UC-rating en leverantör har. Dock skall leverantören garantera den kravställda nivån. 21. Fråga: I punkt 6.4 skriver ni att man ska använda UC. Om man uppfyller riskklass 3 behöver man ändå kreditlöfte från banken på 10 miljoner? Nej. 6 Frågor besvarade Fråga: I 1.2 punkt 17 står: Tryckeriet levererar trycksaker till Svenska Spel eller externt packningsföretag. Skall denna frakt ingå i offererade priser? Vilken är i så fall leveransorten? Det kommer vara leveranser till både Svenska Spel och externt packningsföretag, oftast till båda två vid samma tillfälle. Frakten skall ingå i offererade priser. 7 Frågor besvarade Fråga: Är det den 22/8 som är sista dagen för frågor, om nej vilket datum gäller då? Sista dagen för frågor där anbudsgivarna kan garanteras svar är den 22/8 och sista dagen för garanterade svar från Svenska spel är den 25/ Fråga: Hur ser stället ut för produkt 102? Kan man få en bättre produktbeskivning på Pepparkaksbox nr.71 och produkt 89. Gärna bilder. Svenska Spel har inte möjlighet att skicka ut bilder på dessa artiklar. Vi välkomnar dock mer detaljerade frågor gällande vad det är ni vill veta om artikeln. 25. Fråga och svar: Vilka papper/veck/omfång krävs för nedanstående artikel? 44. Produkt: Spelbroschyr Ingen ytvikt på papper är angivet. Svenska Spel återkommer. 45. Produkt: Flyers turneringar, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 46. Produkt: Turneringsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 270g glossy 47. Produkt: Aktivitetsfolder, CC Ingen ytvikt på papper är angivet g glossy 48. Produkt: Brevpapper CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 110g obestruket. Skadia Produkt: Broschyr R-system på Måltipset Omfång angivet till 4+1 samt 16 sid inlaga 1+1. Vad är omfånget och vilka färger skall det tryckas med? Svenska Spel återkommer Produkt: Visitkort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+2 obestruket 106. Produkt: Korrespondenskort Färgangivelse 2-färg; är det 2+2 eller 2+0? Papper angivet till 240g; är det obestruket eller bestruket ni vill ha? 2+0 obestruket 111. Produkt: Value Ticket, CC Bokbinderi angivet till: Stansas, bigad, renskuren samt limning. Är limning förslutningslimning med limdott av foldern? Svenska Spel återkommer Produkt: Spelansvarsbroschyr, CC Sida 19 av 41

20 Bokbinderi angivet som falsning; är det inte klamring också då det är en broschyr med två olika pappersval? Häftas i ryggen och det är skillnad på omslag och inlaga i gramvikt Produkt: Z-folder, CC Bokbinderi angivet till 6+3 veck; är det inte 5+2 veck för att få 36 sidor? 5+2 veck 114. Produkt: Klubbfolder Ingen ytvikt på papper är angivet. 170g glossy 115. Produkt: Flyers hotell och turism, CC Ingen ytvikt på papper är angivet. 200g glossy 26. Fråga: Artikel 83. Restaurangblock. Jag har svårt att tyda om årsvolymen avser antal block eller antal blad Antal block. 27. Fråga: Artikel 76. Toppstjärna till gran. Skall den limmas så att den går att trä på exempelvis en grantopp, eller skall hela ytan limmas? Limmas på en grantopp. 28. Fråga: Angående frågeställning 6.4 Ekonomisk ställning. Då vi för närvarande inte uppfyller UC3 (UC2) kommer vi inte att svara JA i kryssrutan. Däremot åberopar vi vårt moderbolags kapacitet och bifogar ett intyg från vårt moderbolag (UC5) där det framgår att de under hela avtalstiden ställer sina ekonomiska resurser till vårt förfogande. Räcker detta för att kvalificera sig eller vill ni ha en halvårsrapport bifogad? Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. I förfrågningsunderlaget anges att det kan visas på olika sätt var av ett är att anbudsgivaren vid inhämtande av kreditupplysning från UC AB skall erhålla lägst riskklass 3. Om lägre kreditvärdering redovisas kan anbudsgivaren visa att denne har ekonomisk stabilitet motsvarande det ställda kravet genom åberopande av annans kapacitet, exempelvis ett moderbolag. Det är i dessa fall viktigt att anbudsgivaren visar att denne kommer att förfoga över de åberopade resurserna om anbudsgivaren tilldelas ramavtal. Anbud skall därför innehålla ett skriftligt löfte som visar att moderbolaget, i det fall anbudsgivaren tilldelas ett ramavtal, kommer att utfärda en garanti som säkerställer anbudsgivarens åtagande gentemot Svenska Spel. Av garantin skall framgå att den är kopplad till utförandet av det åtagande som upphandlingen omfattar. Moderbolaget skall uppfylla kravet avseende riskklass Fråga: Enligt punkt så svarar anbudsgivaren för underleverantörs produkter och tjänster såsom om egna varor och tjänster. Kan anbudsgivare åberopa underleverantörs referenser (punkt 6.5.1) gemensamt med egna referenser med egna varor och tjänster för att uppnå kravet på st affischer? Ja. Referensuppdelning, redovisning av underleverantörer mm behöver dock framgå tydligt och avsnitt gäller naturligtvis. 30. Fråga: Det gäller positionerna samt 82. Är antalet avrop endast 2 (1) gånger per år eller är det i realiteten ungefär lika många gånger som angivet antal varianter per position? Det är antalet avrop som gäller och inget annat. Kan tex handla om en kampanj i tunnelbanan då vi har ett antal olika budskap med olika utseende som vi avropar vid ett/två tillfällen. 31. Fråga: Nr 52 Broschyr R-system på Måltipset. Är denna sidor eller 16+8 sidor i omfång. Framgår inte helt klart av trycktekn. specen. Prismallen säger 24 sidor. Sida 20 av 41

21 Svenska Spel återkommer inom kort. Sida 21 av 41

22 :50 Frågor och Svar RevE Upphandling av Tryckeritjänster Frågor och svar Rev E Sammanställning, frågor och svar Svenska Spel vill med detta meddelande lämna svar på frågor avseende förfrågningsunderlaget i rubricerad upphandling. I det fall fler frågor inkommer kommer dessa att fyllas på efterhand i detta meddelande och publiceras i Mercells upphandlingssystem ( Innehållsförteckning 1 Sammanställning, frågor och svar 2 Frågor besvarade Frågor besvarade Frågor besvarade Frågor besvarade Frågor besvarade Frågor besvarade Fråga: Vi har tagit del av materialet för upphandling trycksaker och vi tror oss kunna erbjuda en del av produkterna där till väldigt förmånliga priser. Dock uppfyller inte vår omsättningen de krav som står - vi får då inte skicka vårt anbud, stämmer det? Svenska Spel avser endast teckna avtal med leverantörer som kan leverera hela utbudet av artiklar som specificeras i förfrågningsunderlaget. Det vill säga ett anbud som inte svarar på helheten och där tex inte samtliga artiklar offereras och har prissatts kommer att förkastas. Svenska Spels skall-krav är att en anbudsgivare skall ha en omsättning överstigande 30 miljoner SEK avseende tryckeritjänster under det senaste räkenskapsåret. Uppfylls inte detta krav kommer anbudet att förkastas. 3 Frågor besvarade Fråga: Sida 22 av 41

23 Vi har valt att ha vår verksamhet i två bolag. Ett där vi har tryckverksamheten och ett där vi har efterbehandling. Tillsammans uppfyller dessa bolag omsättningskravet, dock uppfyller bolagen inte enskilt detta krav. Diskvalificerar detta oss med tanke på att ni skriver att Anbudsgivande företag skall under det senaste räkenskapsåret ha haft en årsomsättning avseende tryckeritjänster som överstiger 30 milj SEK? Nej, inte nödvändigtvis. Ni kan lämna in anbudet tillsammans för dessa två bolag. Detta kan tex göras genom att ni anger att det ena av bolagen är underleverantör till det andra. Självklart skall kravet (avsnitt 6.1 i Förfrågningsunderlaget) avseende underleverantör vara uppfyllt. 3. Fråga: Går det att få provex på eller få se följande produkter? Produkt 11, 29,36,37,54,68,86,113 Nej, dessvärre har vi inte möjlighet att skicka ut några provex eller exempel. Ytterligare frågor gällande specifika artiklar besvaras dock självklart. 4. Fråga: Produkt 113 har ett planoformat på 57x88 mm och omfång på 36 sidor. Stämmer det? Nej, detta stämmer dessvärre inte. Korrekt information skall vara: Produkt: Z-folder, CC Format: 57x88mm Omfång: 36sid Färg: 4+4 CMYK+presslack Papper: 110g G-print Bokbinderi: falsning 6+3 veck 5. Fråga: Lev.adresser uppfattar jag som ert centrala distr.lager + en extern sådan. Allt i Sthlmsområdet? Leveransadresserna framgår av Bilaga 1 Kravspecifikation avsnitt och Fråga: I de flesta fallen anger ni material typ (115 gr tf bestruket) men sedan kommer ett antal produkter som är specade med specifikt papper - är det ok med likvärdigt material? Sida 23 av 41

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Umeå kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Diarie 13023 Upphandlare Anders Hugosson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Tryckeritjänster Dnr

Tryckeritjänster Dnr Instruktion er till anbudsgivare Generellt gäller att anbudsgivare enbart får fylla i de celler i denna bilaga som är avsedda att fyllas i. Dessa celler är gulmarkerade. Övriga celler får inte fyllas i.

Läs mer

Tryckeritjänster Dnr

Tryckeritjänster Dnr Instruktion er till anbudsgivare Generellt gäller att anbudsgivare enbart får fylla i de celler i denna bilaga som är avsedda att fyllas i. Dessa celler är gulmarkerade. Övriga celler får inte fyllas i.

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 6 1 Fråga: Vad betyder basen, enl nedan? Ovanstående krav gäller A2:a-A2:b Provtagning höj- och sänkbar, elektrisk utan hjul. Sätet ska vara roterbart från basen. -01 14:57:04 2 Fråga: 3 Fråga:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

2015 2015-01-01 21:41

2015 2015-01-01 21:41 2015 2015-01-01 21:41 VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG! Föreningstjänst i Vänersborg är ett företag som genom butik och internet säljer idrottspriser, namnskyltar, skyltar, och övrig gravyr

Läs mer

T-bana Tryck- & leveransbestämmelser Uppdaterad februari 2013

T-bana Tryck- & leveransbestämmelser Uppdaterad februari 2013 Viktiga leveransvillkor Bestämmelserna för affisch- och skyltleveranser har utarbetats av oss i samarbete med representanter för tryckerier, pappersleverantörer, lim- och färgfabrikanter. Detta samarbete

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras.

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Borås Stad Namn: Livsmedel Handläggare: Helena Sävefjärd Referensnr: 2011/IN0001 Telefon: +46 (0)33 35 71 69 Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

e-avrop - Skellefteå kommun

e-avrop - Skellefteå kommun Sida 1 av 5 M E D D E L A N D E N, F R Å G O R & S V A R Det finns ingen kolumn Övrigt i varugrupp 38. Infogade en och skrev Norsjö, Malå, hoppas att det var så det var tänkt. Det går bra Då det på marknaden

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Livsmedel i Gävleborg - Frågor och svar - Kommers Annons Inköp Gävleborg

Livsmedel i Gävleborg - Frågor och svar - Kommers Annons Inköp Gävleborg Sida 1 av 15 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2013-09-06 Du kan se en lista med alla dina inskickade frågor här. Punk 2.3 Rättvisemärkta produkter. Innebär det att produkterna ska vara

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59 Pacemaker & ICD. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36602833.aspx Externt anbuds-id 371865-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Service kyl- och ventilationsanläggningar.

Service kyl- och ventilationsanläggningar. Service kyl- och ventilationsanläggningar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43013546.aspx Externt anbuds-id 151784-2014 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

Ämne Skickat Mottagare Svar senast e-avrop - Inbjudan till projekt 2013-11-06 magnus.bernhardsson@alingsas.se

Ämne Skickat Mottagare Svar senast e-avrop - Inbjudan till projekt 2013-11-06 magnus.bernhardsson@alingsas.se e-avrop - Inbjudan till projekt 2013-11-06 Vuxenutbildning Bäste! Du är inbjuden av att delta i upphandlingsprojektet Vuxenutbildning. Hej Ulrika. Du kan gå in och justera hur mycket du vill i texterna.

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

T3 Kravspecifikation Upphandling: 2014 Tryckeritjänster Diarienr: Ansvarig: Susanne Lantto

T3 Kravspecifikation Upphandling: 2014 Tryckeritjänster Diarienr: Ansvarig: Susanne Lantto T3 Kravspecifikation Upphandling: 2014 Tryckeritjänster Diarienr: 2330-14 Ansvarig: Susanne Lantto INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRAVSPECIFIKATION 2 1.1 BESKRIVNING AV ARTIKLAR 2 1.2 PROVTRYCK 4 1.3 BOKBINDERI

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo.

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Malmö stad Namn: Kaffeautomater med service Handläggare: Emma Johansson Referensnr: 2010-00063 Telefon: 040-341785 Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt

Läs mer

ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong. http://www.elmia.

ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong. http://www.elmia. ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong http://www.elmia.se/polymer Se till att du syns! Mässan är ett fantastiskt forum för

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor Svar på vanliga frågor Här följer lite samlade tips kring de valmöjligheter som finns vid en uträkning eller beställning med vårt offertverktyg www.printinmind.se. Ring oss gärna om ni har några frågor

Läs mer

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Enligt ramavtal Dnr; V- 2007-0644 Avtalsperiod 2012-12- 01 till 2012-06- 30 (dock längst till dess KTH har ett nytt giltigt ramavtal för motsvarande

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Meddelanden, frågor & svar ID:7223. Fråga

Meddelanden, frågor & svar ID:7223. Fråga Meddelanden, frågor & svar ID:7223 På de blocken där det står återtransport ska man hämta transportboxarna senare under samma dag. Jag vill veta exakta tider på de olika blocken när man kan hämta transportboxarna

Läs mer

https://www.e-avrop.com/karlshamn/e-upphandling/leverantor/annons/procurement.a...

https://www.e-avrop.com/karlshamn/e-upphandling/leverantor/annons/procurement.a... Sida 1 av 7 MEDDELANDEN, FRÅGOR & SVAR Varugrupp 22 Pos. 406 - Är det okej med 750 gram? SVAR pos 406 ja Produktgrupp 29 Pos.600 Majonnäs i tub, Accepteras förpackning i squeez flaska, 225ml fetthalt 66

Läs mer

Ultraljud Ekokardiografi ViN

Ultraljud Ekokardiografi ViN Ultraljud Ekokardiografi ViN Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46983057.aspx Externt anbuds-id 331616-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20 Lägenhetsstädning. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43616273.aspx Externt anbuds-id 77255-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

Kickoff/konferens för Casino Cosmopol

Kickoff/konferens för Casino Cosmopol Kickoff/konferens för Casino Cosmopol Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/27865850.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-02 08:18 Anbudsfrist 2011-03-28 23:00 Ändringsdatum

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING prislista 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A4-papper (budget)... 1 A4-papper (digital)... 2 A4-papper (offset)... 3 Affischer... 4 Almanackor... 5 Banderoller... 6 Block (budget)... 7-9 Block (digital)... 10-12

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Livsmedel 2014 Diarie INK-13-0001 Ansvarig upphandlare Katarina Gip Detta

Läs mer

Prislista Prinfo Online

Prislista Prinfo Online 2011-01-03 lista Prinfo Online Det finns en manual för hur du beställer själv direkt från Linderoths hemsida som du kan skriva ut från hemsidan. Alla jourer har eget konto på Prinfo Online och har du frågor

Läs mer

Trycksaker i små serier med riktigt snabba leveranser!

Trycksaker i små serier med riktigt snabba leveranser! Trycksaker abab Trycksaker i små serier med riktigt snabba leveranser! Antalet varianter på vad en kund kan önska sig när det gäller trycksaker är väldigt stort. På det här produktbladet har vi bara tagit

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

Frågor och svar. mats.westman@skatteverket.se. 2011-12-16 08:54 Alla. Publik fråga Mats Westman/Skatteverket

Frågor och svar. mats.westman@skatteverket.se. 2011-12-16 08:54 Alla. Publik fråga Mats Westman/Skatteverket Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Skatteverket Namn: PC som funktion inklusive Närstöd Handläggare: Mats Westman Referensnr: Dnr 131 727600-11/21 Telefon: E-post: 010-574 89 67 mats.westman@skatteverket.se

Läs mer

PRISLISTA DIGITALT TRYCK. Utvalda exempel

PRISLISTA DIGITALT TRYCK. Utvalda exempel PRISLISTA DIGITALT TRYCK Sid 1/4 konsulttjänster. FOLDER (4 sidor) Format: (148x210 mm) Omfång: 4 sidor Bokbinderi: Intag, falsning, skärning i format Pris exkl moms: 250 ex, 1 898:- Alternativ 1: 500

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 5 01-17 1 Fråga: Fråga angående leveranstiden för garantireparationer. I dokument Avtal Hörapparater BÖ SN284 2013.doc Under punkt 14.3 står det: Garantiåtgärder utförs inom högst 3 arbetsdagar

Läs mer

Provköp hos ombud/affärspartners

Provköp hos ombud/affärspartners Provköp hos ombud/affärspartners Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/30222594.aspx Tender type Tender Publish date 9/23/2011 9:33 AM Bid due date 11/3/2011 4:00 PM Change date 9/22/2011

Läs mer

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm.

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm. Trycksaker Trycksaker Trycksaker Antalet varianter på vad en kund kan önska sig när det gäller trycksaker är väldigt stort. På det här produktbladet har vi bara tagit upp ett urval av vad vi kan hjälpa

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Som man frågar får man svar

Som man frågar får man svar Som man frågar får man svar Anneli Liljemark Affärsområdschef miljö, hälsa och säkerhet Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall utformas så att anbuden kan svara på samma sak, dvs. underlaget

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral.

Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral. Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34789433.aspx Externt anbuds-id 212700-2012 Anbudstyp Upphandling

Läs mer

Jag kan inte hämta dokumenten, bilagorna, landstingets blanketter. Kan ni skicka ut dem med epost? ( kategori 6 )

Jag kan inte hämta dokumenten, bilagorna, landstingets blanketter. Kan ni skicka ut dem med epost? ( kategori 6 ) Sida 1 av 6 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2013-08-16 Kan inte hämta dokumenten, kan ni mejla dom? Frågan besvarades 2013-06-19 av Bruna Jordao Vilka dokument kan ni inte hämta? Bilagorna?

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete.

Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete. Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36660533.aspx Externt anbuds-id 377022-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats Sollefteå kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Hårdvara/PC Diarie KS/213/2012 Ansvarig upphandlare Patrik Sandström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m RAPPORT 1(7) Dnr KSUH13/37-053 Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m Tekniska kontoret genomför upphandling ramavtal för tekniska konsulttjänster avseende besiktning inom entreprenader

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

VISITKORTSASKAR - SID

VISITKORTSASKAR - SID VISITKORT - SID 3 4900020 Visitkort 1+0 (svart) - 90x55 mm - Vitt Xerox Colotech 300 g/m² 90x55 mm 3 dagar 50 4,90 UG4 Slätt papper 100 3,30 UG4 250 1,90 UG4 500 1,25 UG4 4900000 Visitkort 1+0 (svart)

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Avslutad: Ambulans - tvåbårs.

Avslutad: Ambulans - tvåbårs. Avslutad: Ambulans - tvåbårs. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35326657.aspx Externt anbuds-id 266529-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess Avslutade

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-06-27 Upphandlande organisation Upphandling Telge Inköp AB Livsmedel, för Södertälje, Nykvarns, Salems och Flens kommun. TI 2014-1075 Kristina Rosen 14/21

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter.

Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter. Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39647809.aspx Externt anbuds-id 376988-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Upphandling hämtning och hantering av grovsopor.

Upphandling hämtning och hantering av grovsopor. Upphandling hämtning och hantering av grovsopor. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42529375.aspx Externt anbuds-id 436570-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält

Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält Tryckarna behöver ett neutralt hjälpmedel för att styra trycket rätt. Provtryck som förlagor är ofta bristfälliga och kommer troligen att försvinna på

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

2 Fråga: Finns det någon tillgänglig hos Er under hela juni och juli månad som kan svara på frågor?

2 Fråga: Finns det någon tillgänglig hos Er under hela juni och juli månad som kan svara på frågor? Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Anbudsinbjudan Textilier Tvätteriet Alingsås SN 332-2013 annonserades 16 juni 2014 och sista dag för frågor infaller 1 augusti 2014. Anbud ska lämnas in senast 2014-08-11. Vi inkommer

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget.

Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget. Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31704634.aspx Externt anbuds-id 26555-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö Mål nr 1805-14 1 SÖKANDE AB LM Transport, 556219-1626 Industrigatan 82 291 36 Kristianstad MOTPARTER 1. Östra Göinge kommun mål nr 1805-14 Storgatan 4 280 60 Broby 2. Osby

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts som en förenklad upphandling.

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts som en förenklad upphandling. DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2012-08-31/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ /Upphandling på leverans av 18-karats guldur till kommunen. Ramavtal/ Bakgrund Tidigare avtal med Boströms Ur

Läs mer