Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Särskilt yttrande Kulturnämnden Ärende: KN-KFÖ Ang: Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Revisionsbyrån PWC har på Kulturnämndens uppdrag granskat fem föreningar, som har fått bidrag till sin verksamhet. I granskningsrapporten framkommer mycket skarp kritik mot Re: Orient, som bedriver verksamhet i Moriska paviljongen i Folkets Park. PWC pekar på en rad allvarliga brister i Re: Orients verksamhet: - Organisationen är uppdelad på föreningen och ett aktiebolag (AB Re: Orient Restauranger), som ägs av föreningens ordförande och dennes maka, vilket innebär att föreningens verksamhet inte bedrivs på ett självständigt sätt. - Bristande kontinuitet bland personalen. - Bokslut och årsredovisningar har inte avlämnats i tid. - Skatter och avgifter har inte betalats i tid. - Det har inte varit god ordning i räkenskaperna. - Det finns inget skriftligt avtal mellan föreningen och aktiebolaget avseende intäkts- och kostnadsfördelning. - Fördelningsnyckeln för regleringen av intäkter och kostnader mellan föreningen och aktiebolaget är inte formellt dokumenterad och fastställd av beslutsorgan. Den är inte heller reviderad av extern part. - Föreningen betalar lön till personal, som även utför arbete för aktiebolaget. - Styrelsen saknar förankring i Malmö vad avser ledamöternas bosättning. Samtliga styrelseledamöter är bosatta i Stockholmsområdet. - Styrelsen saknar dokumenterad arbetsordning. - Styrelsen har inte haft regelbundna styrelsemöten. - Arvoden till artister har betalts ut kontant utan fullständiga underlag. Det kan också noteras att AB Re: Orient Restauranger enligt sin senaste publicerade årsredovisning ( ) förbrukat sitt egna kapital. Det betyder att bolaget inte uppfyller Aktiebolagslagens krav på eget kapital. Vi har från början ifrågasatt och reserverat oss mot samarbetet med Re: Orient. Det har ju också vid upprepade tillfällen kommit varningstecken då Re: Orient nonchalerat

9 rapporteringskrav gentemot Kulturförvaltningen. PWC:s granskningsrapport bekräftar med stor tydlighet våra invändningar mot Re: Orient. Vi förväntar oss att S/MP/V nu delar vår uppfattning och medverkar till att samarbetet med Re: Orient avslutas. Peter Österlin (M) Cornelia Röjner (M) Arne Bojesson (FP) Med instämmande av Mikael Matteson (M) Margith Åhl-Lindgren (M)

10 Särskilt yttrande Malmö Kulturnämnd den 20 november 2013 Ärende: Nr 14 Granskning av föreningar Sverigedemokraterna har tidigare varit mycket kritiska till hur Re:Orient har bedrivit sin verksamhet på Moriska paviljongen. Nu när PWC gör en fördjupad granskning av Re:Orient visar det sig att föreningen är långt värre misskött än vad vi kunde ana. Av granskningen framgår bland annat följande: Organisationen kring Moriska paviljongen är uppdelad dels på den ideella föreningen Re:Orient, dels på Aktiebolaget Re:Orient (50% vardera). Meningen är att gemensamma kostnader ska fördelas rättvist mellan de två parterna. Detta har inte skett och där finns heller inget skriftligt avtal hur detta ska ske. Av granskningen framgår det att föreningen fått bära väsenligt mer kostnader än aktiebolaget. Aktiebolaget ägs av ordföranden och dennes make och man kan därför misstänka att det finns ett ekonomiskt intresse för dem att föra över så mycket kostnader som möjligt på föreningen. Föreningen har fått anmärkning i revisionsberättelsen att bokslut och årsredovisning samt skatter och avgifter inte inkommit i tid, vilket medfört ökade kostnader. Även den löpande bokföringen och föreningens resurser att hantera ekonomin i allmänhet har stora brister. Sedan augusti 2013 har man anställt en ny ekonomiansvarig. Detta har visserligen förbättrat situationen väsentligt men där finns fortfarande mycket att önska. Av granskningen framgår att föreningen ersatt artister utan underlag, det vill säga svart. Tidigare har sverigedemokraterna observerat att förhållandet mellan besökare och redovisade publikintäkter har varit orimlig, varför man kan misstänka att även här har det inte gått rätt till. Styrelsen består av fyra personer och samtliga är bosatta i Stockholmsområdet. För att kunna erhålla verksamhetsstöd ska styrelsen ha anknytning till Malmö, vilket saknas. Dessutom har styrelsen inga regelbundna möten eller beskrivning av styrelsens roll. Trots att föreningen erhållit stora bidrag, 2 miljoner i verksamhetsstöd från Malmö Kulturstöd och 4,8 miljoner från Postkodlotteriet, har man haft likviditetsproblem. Föreningen påpekar att beviljade medel inte räcker till för att tillmötesgå politikers förväntningar på verksamheten och vill därför ha

11 en diskussion kring verksamhetsstödet. Sverigedemokraterna är helt övertygade om att det inte beror på beviljat verksamhetsstöd utan helt och hållet av vanskötsel. Den misskötsel och rena oegentligheter som har förekommit i Re:Orient gör att vi sverigedemokrater inte ser någon annan utväg än att verksamhetsstödet till Re:Orient dras in. Kent Nykvist (SD) Mrutyuanjai Mishra (SD)