2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet"

Transkript

1 Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ). Därför tar vi vårt ansvar för att tillse att all information vi erhåller om dig (dina personuppgifter ) förvaras säkert och konfidentiellt. Läs vänligen noggrant igenom vår Personuppgiftspolicy innan du delar med dig av dina personuppgifter till oss. I detta dokument avses med VIA EGENCIA : Via Egencia Sweden AB, org.nr , Igeldammsgatan 22, Stockholm, Sverige, tel. nr epost: Innehåll 1. Företagsreseprogram 1.1 Översikt 1.2 Resenärer 1.3 Reseadministratör och Resekoordinator 2. Omfattningen av denna Personuppgiftspolicy 2.1Vilken information samlar vi in från dig? Känsliga personuppgifter Cookies Statistisk information 2.2 Varför samlar vi in personuppgifter om dig? 2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 2.4 När och till vem överför vi dina personuppgifter? Våra partners Tjänsteleverantörer Ditt företags anställda

2 2.4.4 Andra tillfällen då vi kan komma att överföra dina personuppgifter 2.5 Hur kan du kontrollera användingen av dina personuppgifter? Vilka rättigheter har du? Min Profil Mina Resor 2.6 När kan du komma att erhålla e-postmeddelanden från VIA EGENCIA? Registrering som VIA EGENCIA-användare Boka resor Prenumeration på och uppsägning av VIA EGENCIAs direkta marknadsföring Erbjudanden via brev Undersökningar 2.7 Hjälp med ditt konto 2.8 Hur vi skyddar dina personuppgifter 2.9 Andra hemsidor 2.10 Ändringar av VIA EGENCIAs Personuppgiftspolicy 2.11 Hur kan du kontakta VIA EGENCIA 1. Affärsreseprogram 1.1 Översikt Om inte annat anges i denna Personuppgiftspolicy, syftar begreppet du på du som Resenär, oavsett om du agerar på egen hand eller genom en Reseadministratör eller Resekoordinator. VIA EGENCIAs Affärsreseprogram låter dig boka och hantera de affärsresor du gör på ditt företags vägnar. Enligt detta program kan ditt företag utse en Reseadministratör ( Reseadministratör ) för att hantera frågor kring resor och sköta bokningar för ditt företag. Ditt företag och/eller Reseadministratören kan också utse en eller flera Resekoordinatorer för att boka och organisera resor för ditt företags anställda och tjänsteleverantörer (dessa kallas i denna Personuppgiftspolicy för Resenär/er ). Reseadministratören är behörig att boka resor för ditt företags samtliga Resenärer via VIA EGENCIAs hemsida. Däremot är Resekoordinator endast behöriga att boka resor för och har endast tillgång till information om resor för de Resenärer som Reseadministratören godkänt. 1.2 Resenärer

3 Resenärer kan boka själva eller tillåta att en Reseadministratör eller Resekoordinator bokar åt dem. Om Resenärer önskar boka sina resor själva, måste de först registrera sig som användare på VIA EGENCIAs hemsida, eller be VIA EGENCIA-teamet att skapa en användarprofil åt dem. Resenärer utan användarprofil måste boka via en Reseadministratör eller Resekoordinator. Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig på alla Resenärer, oavsett om resan bokades av Resenären eller genom en Reseadministratör eller Resekoordinator. Den är också tillämplig oavsett om syftet med resan är för affärs- eller privata ändamål. Dock antar vi i normala fall att syftet är affärsresor. 1.3 Reseadministratör och Resekoordinator Även om denna Personuppgiftspolicy främst är tillämplig på Resenärer, är den också riktad mot Reseadministratör och Resekoordinator. Alla personuppgifter som lämnas av en Reseadministratör, en Resekoordinator eller en Resenär i samband med Affärsreseprogrammet faller under denna Personuppgiftspolicy. I den utsträckning som resor bokas och hanteras på en Resenärs uppdrag, skall Reseadministratör och Resekoordinator tillse att Resenären (i) har godkänt att Reseadministratören och/eller Resekoordinatorn handlar för dennes räkning och (ii) erhåller, bekräftar och godkänner denna Personuppgiftspolicy. Varje Reseadministratör och Resekoordinator åtar sig personligen att tillägna sig denna Personuppgiftspolicy och efterleva dess villkor då en Resenärs personuppgifter delas eller hanteras. Oavsett om du bokar dina egna resor genom VIA EGENCIA eller låter en Reseadministratör eller Resekoordinator göra det åt dig, har behöriga anställda inom ditt företag (i) tillgång till dina medlemsuppgifter, ditt passnummer, din adress, ditt lösenord, ditt användarnamn, din reseinformation och all annan information som finns på ditt medlemskonto och (ii) rätt att godkänna att den informationen delas med tredje parter för bokförings- och andra rimliga syften. Din Reseadministratör eller Resekoordinator kan också uppdatera informationen på ditt medlemskonto, såsom dina resepreferenser och dessutom se, ändra och radera din reseinformation. Din Reseadministratör eller Resekoordinator har emellertid inte behörighet att ändra eller radera ditt användarnamn eller lösenord. 2. Personuppgiftspolicyns omfattning Denna Personuppgiftspolicy ger information kring hur VIA EGENCIA samlar in och behandlar personuppgifter i sin verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. De personuppgiftspolicyer och rutiner som ditt företag eller din organisation använder kan avvika från våra, och vi tar inget ansvar för obehörigt bruk eller tillhandahållande av dina personuppgifter av eller genom en person på ditt företag och inte heller för handlingar eller underlåtelser på ditt företags sida, eller av en Reseadministratör eller Resekoordinator. Om du har frågor kring hur din Reseadministratör eller Resekoordinator hanterar dina personuppgifter, ber vi dig vänligen kontakta ditt företags personuppgiftsansvarige. 2.1 Vilken information samlar vi in om dig? Innan du får tillgång till planeringssidorna på VIA EGENCIAs hemsida, måste du logga in genom att använda ditt användarnamn och ditt lösenord.

4 För att kunna genomföra bokningar genom VIA EGENCIA måste vi samla in visa personuppgifter. Du kan tillhandahålla dessa personuppgifter, eller kan de tillhandahållas av din Reseadministratör eller din Resekoordinator för din räkning. För att genomföra din bokning behöver vi följande personuppgifter: efternamn, förnamn, mellannamn, adress (företags- eller hemadress), födelsedag, (om nödvändigt, pass/id-kortdetaljer (för resor till USA, t.ex.)) samt kreditkorts- och kontoinformation och liknande som krävs för att genomföra betalning. Du (eller din Reseadministratör eller Resekoordinator) kan också tillhandahålla ytterligare personuppgifter om dig i egenskap av anställd (till exempel, anställnings-id) så att vi kan tillhandahålla våra tjänster direkt till dig. Dessutom kan vi komma att begära ytterligare information, såsom måltidspreferenser, sätes- och biljettvarianter och lojalitetsprogram. För det fall ytterligare personer medföljer på din resa som bokats genom VIA EGENCIA, måste vi också samla in personuppgifter och resepreferenser för dessa personer. Du måste erhålla tillåtelse från dessa personer innan du överför deras personuppgifter till VIA EGENCIA. När vi samlar in personuppgifter via vår hemsida kommer vi tillhandahålla utförlig information om de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla den tjänst som du begär, eller som begärs för din räkning av din Reseadministratör eller Resekoordinator Känsliga personuppgifter För att genomföra en bokning eller skicka en förfrågan, kan VIA EGENCIA behöva samla in känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter är uppgifter som rör: din hälsa (till exempel, om du har särskilda måltidskrav) VIA EGENCIA kommer endast samla in känsliga personuppgifter om och i den utsträckning som (i) du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke därtill genom att frivilligt tillhandahålla den informationen för ett visst syfte eller (ii) om vi har tillåtelse därtill enligt lag Cookies Cookies är små informationspaket innehållande uppgifter om dig som lagras på din dator. Vi använder cookies på VIA EGENCIAs hemsida av flera skäl. Till exempel gör cookies det möjligt för dig att logga in på ditt användarkonto utan att du behöver ange ditt användarnamn vid varje inloggningstillfälle, så att det istället räcker att endast ange ditt lösenord för att få tillgång till ditt användarkonto. Cookies gör det också möjligt för oss att följa och känna av våra användares intressen så att vi kan förhöja dina upplevelser på VIA EGENCIAs hemsida. Du kan ställa in din webläsare så att den accepterar cookies eller inte. Cookies kan också sparas på din hårddisk av tredjeparter som annonserar på VIA EGENCIAs hemsida. Dessa företag kan använda aggregerad statistik om dina besök till vår och andra hemsidor i syfte att tillhandahålla reklam om reserelaterade produkter och tjänster som du kan vara intresserad av.

5 VIA EGENCIA har inte tillgång till, eller kontroll över, informationen som samlas in av tredjepartsannonsörer. De flesta reklamtjänster erbjuder dig att välja bort riktad reklam. För ytterligare information om vilka cookies som vi och tredje parter använder på vår hemsida, vänligen besök vår cookiepolicy på hemsidan Statistik VIA EGENCIA och de oberoende tjänsteleverantörer vi tillåter kommer tid efter annan att samla in statistik. Denna information innehåller inte personuppgifter och används endast för att ta fram nya program och nytt innehåll som enligt vår bedömning kommer att vara av intresse för våra användare och hemsidebesökare. 2.2 Varför samlar vi in personuppgifter? VIA EGENCIA samlar in personuppgifter, antingen direkt från dig eller från din Reseadministratör eller Resekoordinator, i syfte att tillhandahålla den tjänst som du begärt. I synnerhet samlar vi in personuppgifter för att: registrera dig som användare i ett VIA EGENCIA-program; öppna ditt VIA EGENCIA-användarkonto; skapa en Resenärprofil; planera och boka resor; skicka bokningsbekräftelser via Resenotifieringstjänsten; genomföra betalningar; möjliggöra deltagande i kundundersökningar; möjliggöra kontakt med VIA EGENCIA; svara på frågor och förslag; informera om specialerbjudanden, tjänster och kampanjer som kan intressera dig; erbjuda dig bonusar och specialerbjudanden för det fall du deltar i dessa program; lösa konflikter och tekniska problem; förebygga bedrägerier; bedöma ditt intresse för och förbättra våra produkter, hemsida och andra tjänster; och för andra syften som vi specificerar då samlar in personuppgifter från dig. 2.3 Överföring av personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet VIA EGENCIA lagrar information om användare, Resenärer, Reseadministratörer, Resekoordinatorer och hemsidebesökare på mycket säkra system i Danmark, Tyskland och USA. Därutöver, med hänsyn till den globala karaktären av de produkter och tjänster vi erbjuder och till att Internet i sig utgör en global företeelse, innebär användandet av Internet för att insamla och behandla dina personuppgifter och för att boka utlandsresor med nödvändighet att personuppgifter överförs till oss och till våra tredjepartsleverantörer internationellt. De överföringar av Personuppgifter som vi utför kommer att ske i enlighet med relevant nationell lagstiftning till skydd för personuppgifter och EU:s personuppgiftsdirektiv och vi kommer att söka tillse att alla personuppgifter som vi överför säkras med strikta skyddsstandarder.

6 I enlighet med avtalet mellan EU och USA om användandet och överföring av Passagerarnamnslistor (Passenger Name Record, PNR) till US Homeland Security, som tillåter USA:s myndigheter att få tillgång till och lagra information om resenärer som flyger till USA från Europa, är dina PNR, inklusive namn, adress, kreditkortsdetaljer och flygstolsnummer tillgängliga för US Department of Homeland Security. VIKTIGT: Genom att registrera dig som en Resenär, bli en användare, Reseadministratör eller Resekoordinator eller genom att dra fördel av Affärsreseprogrammet, är du medveten om och godkänner att personuppgifter som insamlas om dig kommer att överföras i enlighet med det ovan sagda. Om du är Reseadministratör eller Resekoordinator bekräftar du att personuppgifter rörande dig personligen överförs i enlighet med det ovan sagda och att du har erhållit nödvändiga specifika samtycken för att tillåta denna överföring från alla individuella Resenärer vilkas personuppgifter du har tillhandahållit till oss. 2.4 När och till vem överför vi personuppgifter? VIA EGENCIA hyr inte ut och säljer inte personuppgifter till någon Våra Partners VIA EGENCIA har ingått partnerskap med välrenommerade tredje parter ( Partners ) för att erbjuda våra användare och hemsidebesökare ett brett sortiment av produkter och tjänster. I den utsträckning som de resetjänster som erbjuds genom VIA EGENCIA tillhandahålls av en Partner, anger vi detta och den relevanta tredje parten identifieras med namn. Trots att våra Partners är välrenommerade kan deras personuppgiftsrutiner- och policyer avvika från våra. Vi rekommenderar att du noga läser igenom våra Partners allmänna villkor liksom deras personuppgiftspolicyer så att du förstår deras rutiner vad gäller insamling, användande och överföring av personuppgifter. Vi överför dina personuppgifter till våra Partners endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utföra, implementera eller avsluta ett (bokningsrelaterat) avtal mellan dig och oss, eller mellan dig och en av våra Partners. Till undvikande av missförstånd anges uttryckligen att VIA EGENCIA inte är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter av tredje parter som tillhandahåller resetjänster, såsom hotellboknings-, flygboknings-, onlinebokningstjänster eller andra mjukvaruleverantörer Tjänsteleverantörer För att tillhandahålla de tjänster du begär, överför VIA EGENCIA dina personuppgifter till behöriga tjänsteleverantörer vilka vi anlitar för att utföra vissa tjänster för vår räkning. Vi överför endast reseinformation hänförlig till resor som reserverats eller bokats genom VIA EGENCIAs hemsida eller VIA EGENCIAs resebyråer. Våra tjänsteleverantörer kan eventuellt behöva information om din Resenärsprofil liksom kredit- eller betalkort för att bekräfta och genomföra din resebokning. Dessa tjänsteleverantörer, i sin tur, överför uppgifterna i din Resenärsprofil till relevanta hotell, flygbolag, tågbolag eller biluthyrningsfirmor i den mån det behövs, liksom med andra resetjänsteleverantörer vars

7 produkter du har köpt. Liksom hos alla resebyråer måste dessa uppgifter överföras till tredje parter för att bekräfta dina reservationer och resepreferenser. Därutöver kan dessa reseleverantörer komma att kontakta dig om det behövs för att erhålla ytterligare information om bekräftade reservationer. Om du bokar en ny resa eller ändrar en redan gjord bokning genom att ringa vår kundtelefon, kan denna information göras tillgänglig för tjänsteleverantörer i den mån det behövs för att besvara dina frågor. VIA EGENCIA ålägger alla tredje parter med vilka vi samarbetar i enlighet med ovan strikta åtaganden avseende skydd för personuppgifter. VIA EGENCIA kan också komma att anlita tredje parter (som handlar för vår räkning) för att distribuera e-post, kundundersökningar, reklam eller liknande tjänster. All kontaktinformation som överförs i dessa sammanhang kommer endast att användas i detta syfte. Efter avslutat uppdrag, kommer alla uppgifter att återföras till VIA EGENCIA eller förstöras på ett säkert sätt Ditt företags anställda Vissa anställda i ditt företag, såsom Reseadministratörer och Resekoordinatorer, kan också komma att ha tillgång till dina personuppgifter på sätt som beskrivs i Punkt 1.3 ovan Andra tillfällen då vi kan komma att överföra personuppgifter I tillägg till det ovan sagda kan vi komma att överföra dina personuppgifter till: Bolag inom vår koncern, tredje parter som köper alla eller alla väsentliga tillgångar och verksamhet; och till sådan myndighet, domstol, övervakande myndighet eller annan tredje part i fall då vi anser det nödvändigt för att efterleva lagstadgade skyldigheter eller för att på annat sätt skydda våra eller tredje parts rättigheter. 2.5 Hur kan du kontrollera behandlingen av dina personuppgifter? Vilka rättigheter har du? VIA EGENCIA anser att användare och hemsidebesökare skall ha kontroll över hur deras personuppgifter insamlas och behandlas. Därför har du rätt att: få reda på vilka personuppgifter VIA EGENCIA har om dig; begära att VIA EGENCIA rättar, blockerar eller utplånar dina personuppgifter; få information om hur dina personuppgifter behandlas och av vem; bestämma om och vilka tjänster, reklam och specialerbjudanden som du önskar erhålla avseende andra produkter och tjänster; och vägra tillhandahålla viss information eller dra tillbaka ditt samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter. Vänligen notera att ett sådant återtagande kan påverka vår möjlighet att tillhandahålla dig våra tjänster. Dina personuppgifter och ytterligare information finns tillgängliga på följande sidor på VIA EGENCIAs hemsida:

8 2.5.1 Min Profil Sidan Min Profil tillåter dig och behöriga Reseadministratörer eller Resekoordinatorer (som handlar för din räkning) att se och ändra dina kontoinställningar. Under avsnittet personuppgifter på denna sida kan du ändra din e-postadress och hantera vad ditt nyhetsbrev skall innehålla och andra inställningar för erbjudanden. På login-sidan kan du ändra ditt lösenord. Du kan också lägga till profiler för Resenärer, radera existerande profiler från ditt konto, uppdatera och korrigera namn, telefonnummer, passinformation och kontaktpersoner för nödfall för alla Resenärer knutna till dig och dessutom ändra dina resepreferenser. Radering av konto Du kan radera ditt VIA EGENCIA-användarkonto genom att ringa ett av de nedan uppräknade telefonnumren. Så snart som du har raderat ditt konto, kommer du inte längre kunna logga in på eller få tillgång till informationen på ditt konto. Dock har du rätt att närsomhelst öppna ett nytt konto. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e- postadress som finns upptaget på ditt konto för att bekräfta att ditt konto har raderats Mina Bokningar På sidan Mina Bokningar kan du och behöriga Reseadministratörer eller Resekoordinatorer som handlar för din räkning se, uppdatera och radera sparade reseplaner. 2.6 När kan du komma att få e-post från VIA EGENCIA? Du kan komma att få e-post från VIA EGENCIA om och när du: skriver in dig på VIA EGENCIA-programmet; registrerar dig som användare på VIA EGENCIA; begär radering av ditt konto; bokar en resa; avbeställer eller byter ut en bokning eller reservation; väljer att ta emot marknadsföringsmaterial; kontaktar VIA EGENCIA med frågor eller förslag; eller av oss blir tillfrågad om du vill delta i en kundundersökning om dina upplevelser med VIA EGENCIA, eller besvara frågor om våra tjänster och/eller VIA EGENCIAs hemsida Att registrera sig som VIA EGENCIA-användare När du registrerar dig som VIA EGENCIA-användare, kan du få ett välkomnande e- postmeddelande. Detta e-postmeddelande innehåller din användarinformation och beskriver fördelarna med att använda VIA EGENCIA för att planera och boka resor. Om du inte registrerar dig som användare utan ber din Reseadministratör eller Resekoordinator att boka en resa åt dig på vår hemsida, kommer detta e-postmeddelande skickas till den e-postadress som anges i ditt konto Resebokning

9 Varje gång du bokar en resa genom VIA EGENCIA, eller om du avbeställer eller ombokar en bekräftad resebokning kommer du att erhålla bekräftelse av din reseplan via e-post och/eller SMS. Om en Reseadministratör eller Resekoordinator har tillhandahållit oss med alternativa e-postadresser kan information om din resebokning och/eller online-förändringar eller ersättningar skickas till alla dessa alternativa e-postadresser. Den bekräftelse via e-post avseende resebokningar som skickas till dig (och alternativa e- postadresser som tillhandahållits av din Reseadministratör eller Resekoordinator) kan innehålla följande information: uppgift om att resebokningen inte gjorts i enlighet med företagets policy; att företagets krav inte efterkommits; skälen till att bokningen inte gjorts i enlighet med företagets policy; kundinformation och avdelningskoder, om nödvändigt; och om hämtning krävs av ditt företag. I händelse av att dina reseplaner ställs in av tekniska skäl, väder eller incidenter kommer vi kontakta dig med anledning av inställelsen och hjälpa dig att få fram alternativa researrangemang. Alla förändringar i dina reseplaner skickas till de e-postadresser som knutits till ditt konto. Om din resa bokades av din Reseadministratör eller Resekoordinator kommer informationen skickas till ditt konto och den Resekoordinator som har getts behörighet att komma åt din profilinformation Prenumeration på och avbeställning av marknadsföring från VIA EGENCIA Om du registrerat dig hos VIA EGENCIA och har tackat ja till att erhålla nyhetsbrev kan du från tid till annan erhålla information om särskilda VIA EGENCIA-aktiviter eller andra reserelaterade nyheter (exempelvis inreseregler för vissa länder, strejknyheter etc.). Den typen av information skickas via e-post och tillhandahålls för att hålla dig underrättad om nya eller unika produkter och erbjudanden liksom om viktiga reserelaterade nyheter. Du kan avbeställa och därmed upphöra med att erhålla denna information närsomhelst genom att klicka på avbeställningslänken i Nyhetsbrevet eller genom att informera din Reseadministratör eller Resekoordinator att du inte längre önskar erhålla denna information från VIA EGENCIA (dock att VIA EGENCIA inte ansvarar för det fall din Reseadministratör eller Resekoordinator inte korrekt vidarebefordrar dina önskningar till oss) Erbjudanden via brev Därutöver kan registrerade VIA EGENCIA-användare från tid till annan erhålla brev via post som berör våra särskilda events eller andra resenyheter. Du kan avsluta prenumerationen på detta närsomhelst genom att följa instruktionerna i de brev du erhåller Undersökningar Som noterats ovan skickar vi från tid till annan ut kundundersökningar till VIA EGENCIAanvändare. Du är inte skyldig att medverka i dessa undersökningar och du kan ta bort dig från mottagarlistan genom att följa instruktionerna som tillhandahålls i e-postmeddelandet med undersökningen.

10 2.7 Hjälp med ditt konto Om du behöver hjälp för att se din reseplan, logga in på VIA EGENCIAs hemsida eller komma åt ditt konto, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post på: Norge: , Sverige: , Danmark: , Finland:, , 2.8 Hur vi skyddar dina personuppgifter Vi vill att våra användare, Resenärer och hemsidebesökare känner sig trygga när de använder VIA EGENCIA för att planera och boka resor. VIA EGENCIA har implementerat ett säkerhetssystem och använder lämpliga tekniska och organisatoriska lösningar för att skydda informationen i våra system mot såväl obehörig åtkomst som mot oavsiktlig förlust eller förstörelse. Våra system ligger på skyddade datacenter och nätverk som skyddas av brandväggar i enlighet med branschstandard. När du skickar personuppgifter till VIA EGENCIA via Internet skyddas dina uppgifter av Secure Socket Layer (SSL) teknologi. 2.9 Andra hemsidor VIA EGENCIAs hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor, vilka ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna Personuppgiftspolicy. Om du loggar på andra hemsidor via länkarna på vår hemsida kan det hända att ägarna av dessa hemsidor samlar in information om dig som kan komma att användas av dem i enlighet med deras personuppgiftspolicy som kan avvika från vår Ändringar av VIA EGENCIAs Personuppgiftspolicy och tillämplig lag Denna Personuppgiftspolicy lyder under tillämplig nationell personuppgiftslag och EU s Personuppgiftsdirektiv. Denna Personuppgiftspolicy har antagits och publicerats på hemsidan 2 januari VIA EGENCIA förbehåller sig rätten att justera, uppdatera eller förändra denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. När vi gör detta kommer vi att publicera förändringarna på VIA EGENCIAs hemsida. Om väsentliga förändringar företas, kommer vi att upplysa dig genom att lägga upp en framträdande notis på VIA EGENCIAs hemsida. Vi rekommenderar dig att läsa igenom vår personuppgiftspolicy var gång du överväger att skicka personuppgifter, så att du är medveten om den senast antagna policyn som kommer att tillämpas på dina personuppgifter Hur du kan kontakta VIA EGENCIA Vi vill vara säkra på att du, som VIA EGENCIA-kund, har kontroll över din onlineupplevelse med VIA EGENCIA, både vad gäller planering och bokning av resor samt vad gäller skyddet för dina personuppgifter.

11 VIA EGENCIAs resekonsulter i vårt kundserviceteam finns tillgängliga att hjälpa dig med dina frågor angående resor bokade genom VIA EGENCIA. Om du behöver hjälp, använd vänligen e-postadresserna under fliken Kontakta Oss på VIA EGENCIAs hemsida. All e- post besvaras inom 24 timmar (på vardagar). Du kan också kontakta VIA EGENCIAs personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: Därutöver kan du kontakta dina utvalda leverantörer (flygbolag, hotell etc.) direkt via de telefonnummer eller adresser som finns i dina resedokument.

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

FÖR KULTURRESOR EUROPA

FÖR KULTURRESOR EUROPA RESEVILLKOR FÖR KULTURRESOR EUROPA Alla researrangemang omfattas av Lagen om paketresor som harmoniserar reglerna i Europa och ger en hög grad av konsumentskydd. Enligt lagen ska resebyråerna kunna dokumentera

Läs mer