2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet"

Transkript

1 Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ). Därför tar vi vårt ansvar för att tillse att all information vi erhåller om dig (dina personuppgifter ) förvaras säkert och konfidentiellt. Läs vänligen noggrant igenom vår Personuppgiftspolicy innan du delar med dig av dina personuppgifter till oss. I detta dokument avses med VIA EGENCIA : Via Egencia Sweden AB, org.nr , Igeldammsgatan 22, Stockholm, Sverige, tel. nr epost: Innehåll 1. Företagsreseprogram 1.1 Översikt 1.2 Resenärer 1.3 Reseadministratör och Resekoordinator 2. Omfattningen av denna Personuppgiftspolicy 2.1Vilken information samlar vi in från dig? Känsliga personuppgifter Cookies Statistisk information 2.2 Varför samlar vi in personuppgifter om dig? 2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 2.4 När och till vem överför vi dina personuppgifter? Våra partners Tjänsteleverantörer Ditt företags anställda

2 2.4.4 Andra tillfällen då vi kan komma att överföra dina personuppgifter 2.5 Hur kan du kontrollera användingen av dina personuppgifter? Vilka rättigheter har du? Min Profil Mina Resor 2.6 När kan du komma att erhålla e-postmeddelanden från VIA EGENCIA? Registrering som VIA EGENCIA-användare Boka resor Prenumeration på och uppsägning av VIA EGENCIAs direkta marknadsföring Erbjudanden via brev Undersökningar 2.7 Hjälp med ditt konto 2.8 Hur vi skyddar dina personuppgifter 2.9 Andra hemsidor 2.10 Ändringar av VIA EGENCIAs Personuppgiftspolicy 2.11 Hur kan du kontakta VIA EGENCIA 1. Affärsreseprogram 1.1 Översikt Om inte annat anges i denna Personuppgiftspolicy, syftar begreppet du på du som Resenär, oavsett om du agerar på egen hand eller genom en Reseadministratör eller Resekoordinator. VIA EGENCIAs Affärsreseprogram låter dig boka och hantera de affärsresor du gör på ditt företags vägnar. Enligt detta program kan ditt företag utse en Reseadministratör ( Reseadministratör ) för att hantera frågor kring resor och sköta bokningar för ditt företag. Ditt företag och/eller Reseadministratören kan också utse en eller flera Resekoordinatorer för att boka och organisera resor för ditt företags anställda och tjänsteleverantörer (dessa kallas i denna Personuppgiftspolicy för Resenär/er ). Reseadministratören är behörig att boka resor för ditt företags samtliga Resenärer via VIA EGENCIAs hemsida. Däremot är Resekoordinator endast behöriga att boka resor för och har endast tillgång till information om resor för de Resenärer som Reseadministratören godkänt. 1.2 Resenärer

3 Resenärer kan boka själva eller tillåta att en Reseadministratör eller Resekoordinator bokar åt dem. Om Resenärer önskar boka sina resor själva, måste de först registrera sig som användare på VIA EGENCIAs hemsida, eller be VIA EGENCIA-teamet att skapa en användarprofil åt dem. Resenärer utan användarprofil måste boka via en Reseadministratör eller Resekoordinator. Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig på alla Resenärer, oavsett om resan bokades av Resenären eller genom en Reseadministratör eller Resekoordinator. Den är också tillämplig oavsett om syftet med resan är för affärs- eller privata ändamål. Dock antar vi i normala fall att syftet är affärsresor. 1.3 Reseadministratör och Resekoordinator Även om denna Personuppgiftspolicy främst är tillämplig på Resenärer, är den också riktad mot Reseadministratör och Resekoordinator. Alla personuppgifter som lämnas av en Reseadministratör, en Resekoordinator eller en Resenär i samband med Affärsreseprogrammet faller under denna Personuppgiftspolicy. I den utsträckning som resor bokas och hanteras på en Resenärs uppdrag, skall Reseadministratör och Resekoordinator tillse att Resenären (i) har godkänt att Reseadministratören och/eller Resekoordinatorn handlar för dennes räkning och (ii) erhåller, bekräftar och godkänner denna Personuppgiftspolicy. Varje Reseadministratör och Resekoordinator åtar sig personligen att tillägna sig denna Personuppgiftspolicy och efterleva dess villkor då en Resenärs personuppgifter delas eller hanteras. Oavsett om du bokar dina egna resor genom VIA EGENCIA eller låter en Reseadministratör eller Resekoordinator göra det åt dig, har behöriga anställda inom ditt företag (i) tillgång till dina medlemsuppgifter, ditt passnummer, din adress, ditt lösenord, ditt användarnamn, din reseinformation och all annan information som finns på ditt medlemskonto och (ii) rätt att godkänna att den informationen delas med tredje parter för bokförings- och andra rimliga syften. Din Reseadministratör eller Resekoordinator kan också uppdatera informationen på ditt medlemskonto, såsom dina resepreferenser och dessutom se, ändra och radera din reseinformation. Din Reseadministratör eller Resekoordinator har emellertid inte behörighet att ändra eller radera ditt användarnamn eller lösenord. 2. Personuppgiftspolicyns omfattning Denna Personuppgiftspolicy ger information kring hur VIA EGENCIA samlar in och behandlar personuppgifter i sin verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. De personuppgiftspolicyer och rutiner som ditt företag eller din organisation använder kan avvika från våra, och vi tar inget ansvar för obehörigt bruk eller tillhandahållande av dina personuppgifter av eller genom en person på ditt företag och inte heller för handlingar eller underlåtelser på ditt företags sida, eller av en Reseadministratör eller Resekoordinator. Om du har frågor kring hur din Reseadministratör eller Resekoordinator hanterar dina personuppgifter, ber vi dig vänligen kontakta ditt företags personuppgiftsansvarige. 2.1 Vilken information samlar vi in om dig? Innan du får tillgång till planeringssidorna på VIA EGENCIAs hemsida, måste du logga in genom att använda ditt användarnamn och ditt lösenord.

4 För att kunna genomföra bokningar genom VIA EGENCIA måste vi samla in visa personuppgifter. Du kan tillhandahålla dessa personuppgifter, eller kan de tillhandahållas av din Reseadministratör eller din Resekoordinator för din räkning. För att genomföra din bokning behöver vi följande personuppgifter: efternamn, förnamn, mellannamn, adress (företags- eller hemadress), födelsedag, (om nödvändigt, pass/id-kortdetaljer (för resor till USA, t.ex.)) samt kreditkorts- och kontoinformation och liknande som krävs för att genomföra betalning. Du (eller din Reseadministratör eller Resekoordinator) kan också tillhandahålla ytterligare personuppgifter om dig i egenskap av anställd (till exempel, anställnings-id) så att vi kan tillhandahålla våra tjänster direkt till dig. Dessutom kan vi komma att begära ytterligare information, såsom måltidspreferenser, sätes- och biljettvarianter och lojalitetsprogram. För det fall ytterligare personer medföljer på din resa som bokats genom VIA EGENCIA, måste vi också samla in personuppgifter och resepreferenser för dessa personer. Du måste erhålla tillåtelse från dessa personer innan du överför deras personuppgifter till VIA EGENCIA. När vi samlar in personuppgifter via vår hemsida kommer vi tillhandahålla utförlig information om de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla den tjänst som du begär, eller som begärs för din räkning av din Reseadministratör eller Resekoordinator Känsliga personuppgifter För att genomföra en bokning eller skicka en förfrågan, kan VIA EGENCIA behöva samla in känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter är uppgifter som rör: din hälsa (till exempel, om du har särskilda måltidskrav) VIA EGENCIA kommer endast samla in känsliga personuppgifter om och i den utsträckning som (i) du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke därtill genom att frivilligt tillhandahålla den informationen för ett visst syfte eller (ii) om vi har tillåtelse därtill enligt lag Cookies Cookies är små informationspaket innehållande uppgifter om dig som lagras på din dator. Vi använder cookies på VIA EGENCIAs hemsida av flera skäl. Till exempel gör cookies det möjligt för dig att logga in på ditt användarkonto utan att du behöver ange ditt användarnamn vid varje inloggningstillfälle, så att det istället räcker att endast ange ditt lösenord för att få tillgång till ditt användarkonto. Cookies gör det också möjligt för oss att följa och känna av våra användares intressen så att vi kan förhöja dina upplevelser på VIA EGENCIAs hemsida. Du kan ställa in din webläsare så att den accepterar cookies eller inte. Cookies kan också sparas på din hårddisk av tredjeparter som annonserar på VIA EGENCIAs hemsida. Dessa företag kan använda aggregerad statistik om dina besök till vår och andra hemsidor i syfte att tillhandahålla reklam om reserelaterade produkter och tjänster som du kan vara intresserad av.

5 VIA EGENCIA har inte tillgång till, eller kontroll över, informationen som samlas in av tredjepartsannonsörer. De flesta reklamtjänster erbjuder dig att välja bort riktad reklam. För ytterligare information om vilka cookies som vi och tredje parter använder på vår hemsida, vänligen besök vår cookiepolicy på hemsidan Statistik VIA EGENCIA och de oberoende tjänsteleverantörer vi tillåter kommer tid efter annan att samla in statistik. Denna information innehåller inte personuppgifter och används endast för att ta fram nya program och nytt innehåll som enligt vår bedömning kommer att vara av intresse för våra användare och hemsidebesökare. 2.2 Varför samlar vi in personuppgifter? VIA EGENCIA samlar in personuppgifter, antingen direkt från dig eller från din Reseadministratör eller Resekoordinator, i syfte att tillhandahålla den tjänst som du begärt. I synnerhet samlar vi in personuppgifter för att: registrera dig som användare i ett VIA EGENCIA-program; öppna ditt VIA EGENCIA-användarkonto; skapa en Resenärprofil; planera och boka resor; skicka bokningsbekräftelser via Resenotifieringstjänsten; genomföra betalningar; möjliggöra deltagande i kundundersökningar; möjliggöra kontakt med VIA EGENCIA; svara på frågor och förslag; informera om specialerbjudanden, tjänster och kampanjer som kan intressera dig; erbjuda dig bonusar och specialerbjudanden för det fall du deltar i dessa program; lösa konflikter och tekniska problem; förebygga bedrägerier; bedöma ditt intresse för och förbättra våra produkter, hemsida och andra tjänster; och för andra syften som vi specificerar då samlar in personuppgifter från dig. 2.3 Överföring av personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet VIA EGENCIA lagrar information om användare, Resenärer, Reseadministratörer, Resekoordinatorer och hemsidebesökare på mycket säkra system i Danmark, Tyskland och USA. Därutöver, med hänsyn till den globala karaktären av de produkter och tjänster vi erbjuder och till att Internet i sig utgör en global företeelse, innebär användandet av Internet för att insamla och behandla dina personuppgifter och för att boka utlandsresor med nödvändighet att personuppgifter överförs till oss och till våra tredjepartsleverantörer internationellt. De överföringar av Personuppgifter som vi utför kommer att ske i enlighet med relevant nationell lagstiftning till skydd för personuppgifter och EU:s personuppgiftsdirektiv och vi kommer att söka tillse att alla personuppgifter som vi överför säkras med strikta skyddsstandarder.

6 I enlighet med avtalet mellan EU och USA om användandet och överföring av Passagerarnamnslistor (Passenger Name Record, PNR) till US Homeland Security, som tillåter USA:s myndigheter att få tillgång till och lagra information om resenärer som flyger till USA från Europa, är dina PNR, inklusive namn, adress, kreditkortsdetaljer och flygstolsnummer tillgängliga för US Department of Homeland Security. VIKTIGT: Genom att registrera dig som en Resenär, bli en användare, Reseadministratör eller Resekoordinator eller genom att dra fördel av Affärsreseprogrammet, är du medveten om och godkänner att personuppgifter som insamlas om dig kommer att överföras i enlighet med det ovan sagda. Om du är Reseadministratör eller Resekoordinator bekräftar du att personuppgifter rörande dig personligen överförs i enlighet med det ovan sagda och att du har erhållit nödvändiga specifika samtycken för att tillåta denna överföring från alla individuella Resenärer vilkas personuppgifter du har tillhandahållit till oss. 2.4 När och till vem överför vi personuppgifter? VIA EGENCIA hyr inte ut och säljer inte personuppgifter till någon Våra Partners VIA EGENCIA har ingått partnerskap med välrenommerade tredje parter ( Partners ) för att erbjuda våra användare och hemsidebesökare ett brett sortiment av produkter och tjänster. I den utsträckning som de resetjänster som erbjuds genom VIA EGENCIA tillhandahålls av en Partner, anger vi detta och den relevanta tredje parten identifieras med namn. Trots att våra Partners är välrenommerade kan deras personuppgiftsrutiner- och policyer avvika från våra. Vi rekommenderar att du noga läser igenom våra Partners allmänna villkor liksom deras personuppgiftspolicyer så att du förstår deras rutiner vad gäller insamling, användande och överföring av personuppgifter. Vi överför dina personuppgifter till våra Partners endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utföra, implementera eller avsluta ett (bokningsrelaterat) avtal mellan dig och oss, eller mellan dig och en av våra Partners. Till undvikande av missförstånd anges uttryckligen att VIA EGENCIA inte är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter av tredje parter som tillhandahåller resetjänster, såsom hotellboknings-, flygboknings-, onlinebokningstjänster eller andra mjukvaruleverantörer Tjänsteleverantörer För att tillhandahålla de tjänster du begär, överför VIA EGENCIA dina personuppgifter till behöriga tjänsteleverantörer vilka vi anlitar för att utföra vissa tjänster för vår räkning. Vi överför endast reseinformation hänförlig till resor som reserverats eller bokats genom VIA EGENCIAs hemsida eller VIA EGENCIAs resebyråer. Våra tjänsteleverantörer kan eventuellt behöva information om din Resenärsprofil liksom kredit- eller betalkort för att bekräfta och genomföra din resebokning. Dessa tjänsteleverantörer, i sin tur, överför uppgifterna i din Resenärsprofil till relevanta hotell, flygbolag, tågbolag eller biluthyrningsfirmor i den mån det behövs, liksom med andra resetjänsteleverantörer vars

7 produkter du har köpt. Liksom hos alla resebyråer måste dessa uppgifter överföras till tredje parter för att bekräfta dina reservationer och resepreferenser. Därutöver kan dessa reseleverantörer komma att kontakta dig om det behövs för att erhålla ytterligare information om bekräftade reservationer. Om du bokar en ny resa eller ändrar en redan gjord bokning genom att ringa vår kundtelefon, kan denna information göras tillgänglig för tjänsteleverantörer i den mån det behövs för att besvara dina frågor. VIA EGENCIA ålägger alla tredje parter med vilka vi samarbetar i enlighet med ovan strikta åtaganden avseende skydd för personuppgifter. VIA EGENCIA kan också komma att anlita tredje parter (som handlar för vår räkning) för att distribuera e-post, kundundersökningar, reklam eller liknande tjänster. All kontaktinformation som överförs i dessa sammanhang kommer endast att användas i detta syfte. Efter avslutat uppdrag, kommer alla uppgifter att återföras till VIA EGENCIA eller förstöras på ett säkert sätt Ditt företags anställda Vissa anställda i ditt företag, såsom Reseadministratörer och Resekoordinatorer, kan också komma att ha tillgång till dina personuppgifter på sätt som beskrivs i Punkt 1.3 ovan Andra tillfällen då vi kan komma att överföra personuppgifter I tillägg till det ovan sagda kan vi komma att överföra dina personuppgifter till: Bolag inom vår koncern, tredje parter som köper alla eller alla väsentliga tillgångar och verksamhet; och till sådan myndighet, domstol, övervakande myndighet eller annan tredje part i fall då vi anser det nödvändigt för att efterleva lagstadgade skyldigheter eller för att på annat sätt skydda våra eller tredje parts rättigheter. 2.5 Hur kan du kontrollera behandlingen av dina personuppgifter? Vilka rättigheter har du? VIA EGENCIA anser att användare och hemsidebesökare skall ha kontroll över hur deras personuppgifter insamlas och behandlas. Därför har du rätt att: få reda på vilka personuppgifter VIA EGENCIA har om dig; begära att VIA EGENCIA rättar, blockerar eller utplånar dina personuppgifter; få information om hur dina personuppgifter behandlas och av vem; bestämma om och vilka tjänster, reklam och specialerbjudanden som du önskar erhålla avseende andra produkter och tjänster; och vägra tillhandahålla viss information eller dra tillbaka ditt samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter. Vänligen notera att ett sådant återtagande kan påverka vår möjlighet att tillhandahålla dig våra tjänster. Dina personuppgifter och ytterligare information finns tillgängliga på följande sidor på VIA EGENCIAs hemsida:

8 2.5.1 Min Profil Sidan Min Profil tillåter dig och behöriga Reseadministratörer eller Resekoordinatorer (som handlar för din räkning) att se och ändra dina kontoinställningar. Under avsnittet personuppgifter på denna sida kan du ändra din e-postadress och hantera vad ditt nyhetsbrev skall innehålla och andra inställningar för erbjudanden. På login-sidan kan du ändra ditt lösenord. Du kan också lägga till profiler för Resenärer, radera existerande profiler från ditt konto, uppdatera och korrigera namn, telefonnummer, passinformation och kontaktpersoner för nödfall för alla Resenärer knutna till dig och dessutom ändra dina resepreferenser. Radering av konto Du kan radera ditt VIA EGENCIA-användarkonto genom att ringa ett av de nedan uppräknade telefonnumren. Så snart som du har raderat ditt konto, kommer du inte längre kunna logga in på eller få tillgång till informationen på ditt konto. Dock har du rätt att närsomhelst öppna ett nytt konto. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e- postadress som finns upptaget på ditt konto för att bekräfta att ditt konto har raderats Mina Bokningar På sidan Mina Bokningar kan du och behöriga Reseadministratörer eller Resekoordinatorer som handlar för din räkning se, uppdatera och radera sparade reseplaner. 2.6 När kan du komma att få e-post från VIA EGENCIA? Du kan komma att få e-post från VIA EGENCIA om och när du: skriver in dig på VIA EGENCIA-programmet; registrerar dig som användare på VIA EGENCIA; begär radering av ditt konto; bokar en resa; avbeställer eller byter ut en bokning eller reservation; väljer att ta emot marknadsföringsmaterial; kontaktar VIA EGENCIA med frågor eller förslag; eller av oss blir tillfrågad om du vill delta i en kundundersökning om dina upplevelser med VIA EGENCIA, eller besvara frågor om våra tjänster och/eller VIA EGENCIAs hemsida Att registrera sig som VIA EGENCIA-användare När du registrerar dig som VIA EGENCIA-användare, kan du få ett välkomnande e- postmeddelande. Detta e-postmeddelande innehåller din användarinformation och beskriver fördelarna med att använda VIA EGENCIA för att planera och boka resor. Om du inte registrerar dig som användare utan ber din Reseadministratör eller Resekoordinator att boka en resa åt dig på vår hemsida, kommer detta e-postmeddelande skickas till den e-postadress som anges i ditt konto Resebokning

9 Varje gång du bokar en resa genom VIA EGENCIA, eller om du avbeställer eller ombokar en bekräftad resebokning kommer du att erhålla bekräftelse av din reseplan via e-post och/eller SMS. Om en Reseadministratör eller Resekoordinator har tillhandahållit oss med alternativa e-postadresser kan information om din resebokning och/eller online-förändringar eller ersättningar skickas till alla dessa alternativa e-postadresser. Den bekräftelse via e-post avseende resebokningar som skickas till dig (och alternativa e- postadresser som tillhandahållits av din Reseadministratör eller Resekoordinator) kan innehålla följande information: uppgift om att resebokningen inte gjorts i enlighet med företagets policy; att företagets krav inte efterkommits; skälen till att bokningen inte gjorts i enlighet med företagets policy; kundinformation och avdelningskoder, om nödvändigt; och om hämtning krävs av ditt företag. I händelse av att dina reseplaner ställs in av tekniska skäl, väder eller incidenter kommer vi kontakta dig med anledning av inställelsen och hjälpa dig att få fram alternativa researrangemang. Alla förändringar i dina reseplaner skickas till de e-postadresser som knutits till ditt konto. Om din resa bokades av din Reseadministratör eller Resekoordinator kommer informationen skickas till ditt konto och den Resekoordinator som har getts behörighet att komma åt din profilinformation Prenumeration på och avbeställning av marknadsföring från VIA EGENCIA Om du registrerat dig hos VIA EGENCIA och har tackat ja till att erhålla nyhetsbrev kan du från tid till annan erhålla information om särskilda VIA EGENCIA-aktiviter eller andra reserelaterade nyheter (exempelvis inreseregler för vissa länder, strejknyheter etc.). Den typen av information skickas via e-post och tillhandahålls för att hålla dig underrättad om nya eller unika produkter och erbjudanden liksom om viktiga reserelaterade nyheter. Du kan avbeställa och därmed upphöra med att erhålla denna information närsomhelst genom att klicka på avbeställningslänken i Nyhetsbrevet eller genom att informera din Reseadministratör eller Resekoordinator att du inte längre önskar erhålla denna information från VIA EGENCIA (dock att VIA EGENCIA inte ansvarar för det fall din Reseadministratör eller Resekoordinator inte korrekt vidarebefordrar dina önskningar till oss) Erbjudanden via brev Därutöver kan registrerade VIA EGENCIA-användare från tid till annan erhålla brev via post som berör våra särskilda events eller andra resenyheter. Du kan avsluta prenumerationen på detta närsomhelst genom att följa instruktionerna i de brev du erhåller Undersökningar Som noterats ovan skickar vi från tid till annan ut kundundersökningar till VIA EGENCIAanvändare. Du är inte skyldig att medverka i dessa undersökningar och du kan ta bort dig från mottagarlistan genom att följa instruktionerna som tillhandahålls i e-postmeddelandet med undersökningen.

10 2.7 Hjälp med ditt konto Om du behöver hjälp för att se din reseplan, logga in på VIA EGENCIAs hemsida eller komma åt ditt konto, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post på: Norge: , Sverige: , Danmark: , Finland:, , 2.8 Hur vi skyddar dina personuppgifter Vi vill att våra användare, Resenärer och hemsidebesökare känner sig trygga när de använder VIA EGENCIA för att planera och boka resor. VIA EGENCIA har implementerat ett säkerhetssystem och använder lämpliga tekniska och organisatoriska lösningar för att skydda informationen i våra system mot såväl obehörig åtkomst som mot oavsiktlig förlust eller förstörelse. Våra system ligger på skyddade datacenter och nätverk som skyddas av brandväggar i enlighet med branschstandard. När du skickar personuppgifter till VIA EGENCIA via Internet skyddas dina uppgifter av Secure Socket Layer (SSL) teknologi. 2.9 Andra hemsidor VIA EGENCIAs hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor, vilka ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna Personuppgiftspolicy. Om du loggar på andra hemsidor via länkarna på vår hemsida kan det hända att ägarna av dessa hemsidor samlar in information om dig som kan komma att användas av dem i enlighet med deras personuppgiftspolicy som kan avvika från vår Ändringar av VIA EGENCIAs Personuppgiftspolicy och tillämplig lag Denna Personuppgiftspolicy lyder under tillämplig nationell personuppgiftslag och EU s Personuppgiftsdirektiv. Denna Personuppgiftspolicy har antagits och publicerats på hemsidan 2 januari VIA EGENCIA förbehåller sig rätten att justera, uppdatera eller förändra denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. När vi gör detta kommer vi att publicera förändringarna på VIA EGENCIAs hemsida. Om väsentliga förändringar företas, kommer vi att upplysa dig genom att lägga upp en framträdande notis på VIA EGENCIAs hemsida. Vi rekommenderar dig att läsa igenom vår personuppgiftspolicy var gång du överväger att skicka personuppgifter, så att du är medveten om den senast antagna policyn som kommer att tillämpas på dina personuppgifter Hur du kan kontakta VIA EGENCIA Vi vill vara säkra på att du, som VIA EGENCIA-kund, har kontroll över din onlineupplevelse med VIA EGENCIA, både vad gäller planering och bokning av resor samt vad gäller skyddet för dina personuppgifter.

11 VIA EGENCIAs resekonsulter i vårt kundserviceteam finns tillgängliga att hjälpa dig med dina frågor angående resor bokade genom VIA EGENCIA. Om du behöver hjälp, använd vänligen e-postadresserna under fliken Kontakta Oss på VIA EGENCIAs hemsida. All e- post besvaras inom 24 timmar (på vardagar). Du kan också kontakta VIA EGENCIAs personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: Därutöver kan du kontakta dina utvalda leverantörer (flygbolag, hotell etc.) direkt via de telefonnummer eller adresser som finns i dina resedokument.

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom Högt onlineanvändande Så lyckades vi med vår implementation Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom 10/05/2011 Page 1 Innehåll Jenny Westerlund, Travel Manager och HR Controller på Relacom

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare I den här snabbguiden hittar du information om: 1. Hur du registrerar dig på CitiManager. a) Kortinnehavare med online-kontoutdrag. b) Kortinnehavare med kontoutdrag på papper. 2. Viktiga tips. 3. Hur

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn är rätt stavade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Villkor och returer Swesports.se Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Kontaktuppgifter till Swesports: Tel: 0534 655 703 Mail: kundtjanst@swesports.se

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig här. När

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin Neuropsykiatriska behandlingsenheten, Solhem Södra Älvsborgs sjukhus 501 82 BORÅS Tel.: 033-616 29 60, e- mail: lena.y.johannesson@vgregion.se 1. Inledning Syftet med den här studien är att utvärdera om

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma Spcs

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Guide för avsändare TNT s Express Import system Ett enkelt onlineverktyg som gör det lättare för avsändare och mottagare att organisera importförsändelser. TNTs Express Import System

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer