ustvärnet Inne att vara nykter! Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr (23 sept)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ustvärnet Inne att vara nykter! Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr 3 2005 (23 sept)"

Transkript

1 K ustvärnet Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr (23 sept) Inne att vara nykter! Ovan: Medlemsvärvning utanför Ge-Kås i Ullared. Ovan till höger: Ulf Johansson bjuder på Godtemplaredricka vid Rhapsody in Rock på Tjolöholm. Till höger: Lastbilen, som följer IOGT-NTOsponsrade Northlandic Racing Team, i Sverige. T illströmningen av medlemmar t i ll IOGT-NTO har i år och inte minst under sommaren varit bättre än på många många år. Rekryteringen av medlemmar är näst intill osannolik. Värst är det i Jönköpings distrikt, som under de sju första månaderna i år fått nya medlemmar. Vid årets början var deras medlemsantal Därmed har vårt granndistrikt blivit det mest medlemsstarka distriktet i landet. 23 kvar till tusen Även Halland har fått del av alla de nya medlemmar, som rekryterats. Från januari till juli har det blivit 170 nya. Nu fattas det bara 23 till medlemmar. De flesta av dessa nya medlemmar har värvats av de förbundspatruller, som genomfört kampanjer vid evenemang, marknader och affärscentrum under sommaren. Tre veckors kampanjande vid Ge-Kås i Ullared har naturligtvis betytt mycket för den halländska ökningen av medlemsantalet och har faktiskt inneburit att nära nog alla föreningar i Halland fått nya medlemmar utan att behöva anstränga sig någonting alls. Det är naturligtvis glädjande att medlemmarna strömmar till, men det hade varit än roligare om vi hallänningar lyckats klara värvningen på egen hand. Det handlar mest om att fånga tillfället och fråga. Och det är inte nödvändigt (Forts. på sidan 2) Till alla nya medlemmar. Sid 2 Kongressen i Piteå. Sid 3 Världens Barn. Sid 5 Värvningen i din kommun. Sid 8

2 Till dig som är ny medlem F Kustvärnet örst och främst vill jag hälsa dig välkommen som medlem i IOGT-NTO. Ditt beslut att gå med i IOGT-NTO är viktigt för vår opinionsbildning. Ju fler vi är, desto större tyngd får våra åsikter. Alkoholkapitalet är starkt men om vi är många tillsammans kan vi få dem att skälva och beslutsfattarna att lyssna till vår röst. Inom IOGT-NTO arbetar vi med tre verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete; förebyggande arbete samt socialt arbete. Hur verksamheten ser ut lokalt kan dock variera, beroende på våra föreningars olika förutsättningar. Det är naturligtvis du själv som bestämmer hur mycket du vill engagera dig i vårt arbete. Om du väljer att bli aktiv i någon av våra föreningar hoppas jag att du kommer att trivas och finna verksamheten intressant. Är det något speciellt du är intresserad av att göra i IOGT-NTO-rörelsen får du gärna kontakta mig. Tidningen du just nu läser i Kustvärnet är IOGT-NTO Hallands medlemstidning. På sidorna 6 och 7 hittar du aktuella programpunkter i de halländska IOGT-NTO-föreningarna. Du är välkommen att besöka vilken av dem du vill. Alla aktiviteter, t ex ett stort antal studiecirklar, finns dock inte med i listan. Kontaktpersoner för de olika föreningarna hittar du under rubriken Om oss på vår hemsida Tack för att du valt IOGT-NTO! Leif Arne Gustavsson Verksamhetschef IOGT-NTO Halland Tel , E-post: Kustvärnet Medlemstidning för IOGT-NTO Halland. Kustvärnet distribueras kostnadsfritt till alla IOGT-NTOs (inkl SPHF) och SLNs medlemshushåll i Hallands län. Tidningens adress Kustvärnet, IOGT-NTO, Box 175, Falkenberg E-post: Redaktör, lay-out och ansvarig utgivare Leif Arne Gustavsson, tel Tryck: Hallands Nyheters Civiltryckeri, Falkenberg ISSN Utgivningsplan Manusstopp Utgivningsdag Nr november 16 december Nr februari 17 mars Nr april 12 maj Nr Ej fastställt Ej fastställt Här går det undan för IOGT-NTO På Hornavanskolan i Arjeplog har eleverna möjlighet att delta i ett unikt racingprojekt. Elever från BilSystemTeknik-programmet (BST) är med och driver ett racingstall, som ska tävla i den nya SM-klassen JTCC. Idén till projektet föddes förra sommaren under ett möte på Falkenbergs motorbana mellan Nicklas Karlsson, som är racingförare i Porsche Carerra cup, och IOGT- NTO-konsulenten Johnny Johansson. Snart hade förbundsledningarna för såväl IOGT- NTO som Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, (Forts. från sidan 1) att stå på pass utanför det stora Ge-Kås-varuhuset. I varje stad och på varje ort finns en stormarknad eller affär, dit många människor kommer för att handla. Så bestäm en dag och gör en egen liten lokal värvningskampanj. Ta hem lite Godtemplardricka att bjuda på för att få folk att stanna, dela ut IOGT-NTO-information och erbjud medlemskap. Den ökade alkoholkonsumtionen har fått många att tycka att det gått för långt och vill stödja nykterhetsidén bara de får chansen. Leif Arne Gustavsson ställt sig bakom projektet. Hornavanskolan och Arjeplogs kommun var också genast med på noterna. Projektet går ut på att elever på Hornavanskolan ska få vara med och driva ett racing-stall, som tävlar i JTCC, samtidigt som de lär sig att driva ett företag. Förväntningarna är mycket stora från alla som är engagerade i projektet, som planeras att pågå i några år och på lite sikt involvera fler än de 20 elever som nu är utvalda att delta. I sommar var racingteamet, som heter Team Northlandic Racing, på plats i Falkenberg vid JTCC-tävlingarna under Västkustloppet. Christian Öhman, som är en av teamets förare, hamnade på fjortonde plats i tävlingen och fick således inga poäng med sig hem i bagaget. Han körde ändå bra, berättar teamets pressansvarige Joachim Eresjö, även om blev en avåkning på första varvet under testkörningen. Den var dock inte värre än att Öhman kunde köra upp på banan igen och fortsätta. Från Norra Västerbottens Tidning och 2 IOGT-NTO Halland

3 Med stolthet kan vi se tillbaka på det alkoholpolitiska arbetet, som påverkat att det inte blivit något politiskt beslut om en sänkt spritskatt, ett starkt utvecklat socialt arbete, en efterfrågan på det förebyggande arbetet och det internationella arbetet som fått ett annat fokus. IOGT-NTO har dessutom kommit med i gruppen av biståndsorganisationer som utgör Världens Barn något som förpliktigar oss att göra en insats på insamlingen den oktober. Under kongressen uppmärksammades även Ceylonklubbens 25-årsjubileum. Medlemsvärvningen har också fått en ordentlig skjuts under de senaste åren. Efter att ha nettoökat 2004, har vi fram till juni i år blivit st nya medlemmar av de som är målet för Dans och förhandlingar Det blev en intensiv och spännande vecka i Piteå. Invigningsfesten bjöd på supé med underhållning av Skellefteåbandet med Stefan och Allan Eriksson i spetsen samt Salt and Paper och dans till dansbandsmästarna Expanders. Accent i centrum Kongressförhandlingsprogrammet inleddes på måndagen. Varje förmiddag inleddes med ett verksamhetstorg med olika teman. Tidningen Accent, alkoholpolitiska motioner, arbetsplanen och ekonomi behandlades i den ordningen. Bengt Göransson hade fått i uppdrag att utreda tidningen Accent om en särskild tidningsstyrelse. Kongressen beslutade att en tidningsstyrelse ska utses samt att ett policydokument ska utarbetas och redovisas på kongressen Medlemsskolning i drogfrågan, att sprututbyte har en narkotikapolitisk betydelse ska skrivas i de alkohol- och narkotikapolitiska programmet var de drogpolitiska motioner som antogs av kongressen. Restriktiv minister Justitieminister Thomas Bodström besökte kongressen på onsdagen och påtalade sambandet med ökade alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Denna koppling innebär att Bodström är för en begränsning av alkoholen. Total enighet råder om en restriktiv narkotikapolitik bland de politiska partierna i Sverige. Men det finns liberala krafter som vill gå åt ett annat håll. De vore ju praktiskt att avkriminalisera narkotikan så vi skulle slippa lägga resurser på bekämpning. På de kriminella vill Bodström göra ingrepp i den personlig integriteten. Mål och vilja Mål- och verksamhetsinriktningen för beskrivs nivåneutralt och ska leda till verksamhet inom de tre verksamhetsområdena på internationell, nationell, regional och lokal nivå i organisationen. IOGT-NTO är en målstyrd organisation. Målstyrning handlar om att vilja och förmåga att tänka i resultat, att prioritera/ välja. De alkohol- och narkotikapolitiska arbetet ska minska alkoholkonsumtionen samt tränga tillbaka narkotikan i Sverige och Kustvärnet ydiga som bara nykterister kan vara ställde vi upp mitt i smällvärmen och kongresståget började röra på sig. L När det riktiga tuff-tuff-tåget anlände och UNF:arna anslöt med ett eget, högljutt och kämpavilligt tåg då ryser man av vällust och stolthet. Pite - vi är här nu!!! Hallandsdelegater på plats i Piteå. Bakre raden från vänster: Janne Fryklund (JUNIS-konsulent), Ulf Johansson (IOGT-NTO), Stig-Ove Ödbo (IOGT-NTO), Carina Lychou (JUNIS). Mellanraden från vänster: Carolin & Marie Fryklund (JUNIS), Asta Berg (IOGT-NTO), Lina Eriksson (UNF), Fredrik Lychou (UNF), Rose-Marie Östergren (JUNIS). Främre raden från vänster: Björn Lychou (UNF), Martin Andersson (UNF). internationellt. Bibehållen nivå på alkoholskatterna, restriktivare alkoholpolitik i EU, radikalt sänkta införselkvoter och höjda minimiskatter i EU utgör resultatmålen. IOGT-NTO:s förebyggande arbete har fokus på att minska vuxnas alkoholkonsumtion och att påverka vuxna om att det är deras ansvar att barn och ungdomar inte ska dricka alkohol. Det sociala arbetet ska medverka till en förbättring av rehabilitering och levnadsvillkor för människor som är beroende av alkohol och/eller andra droger samt deras anhöriga, såväl barn som vuxna. Till stöd för de tre verksamhetsområdena finns tre stödfunktioner; individutveckling, kommunikation och administration. Kongressen beslutade att lägga till kultur- och folkbildningsarbete som ett fjärde stöd. Rambudgeten fastställdes efter en lång debatt och votering angående IOGT-NTO:s regionala och lokala stöd. För att kunna bedriva ett ideellt arbete på distriktsnivå krävs vissa grundläggande administrativa resurser. Vår organisations styrka och framgång är helt beroende av att vi är lokalt förankrade och har resurser fördelade så att vi kan arbeta brett över hela landet. Debatten om hur de ekonomiska resurserna skall fördelas redovisades i Accent nr 6. Ett år gratis för nya Medlemsavgiften i dess nuvarande nivå behålls, men inträdesavgiften slopas och medlemmar beta- (Forts. på sidan 4) IOGT-NTO Halland 3

4 Kustvärnet Kommunfullmäktige i Halmstad tidigare i vår tog ett beslut, om att krogarna skulle få ha öppet till kl 3 på natten. Med anledning därav inbjöd vi i IOGT- NTO Ådalen partierna i kommunfullmäktige samt ledamöterna i turistnämnden till en debatt om alkohol och turism. Kvällen inleddes av IOGT-NTO:s verksamhetschef Leif Arne Gustavsson. Han presenterade IOGT-NTO:s version och våra verksamhetsområden. Därefter fortsatte han med att redogöra för utvecklingen av alkoholkonsumtionen med de konsekvenser de fått på t ex trafikolyckor och våldsbrotten. Med Anders Johnsons beräkning av samhällskostnaderna, är de för Hallands del ca 5 miljarder kr. En 4 Alkohol turistbete i Halmstad? (Forts. från sidan 3) lar sin medlemsavgift första gången efter 12 månaders medlemskap. En motion angående upphörande medlemskap, efter två års försummad erlagd medlemsavgift, avförs antogs. Kongress och jämställdhet Till nästa kongress i Uppsala 2007 ska en översyn av samtliga IOGT- NTO-rörelsens stadgar genomföras. Kongressens bedömning är att beslutet från förra kongressen angående ett jämställdhetsprogram ska presenteras Kändisar och förnöjelse Utöver förhandlingarna var det olika underhållningsprogram varje dag. Blueskväll med ett av Norrlands mest kända bluesband Ramblin Minds på tisdagen. I Piteås stadspark deltog vi tillsammans med piteborna i en all- bidragande orsak till denna utveckling är den ökade tillgängligheten på alkohol, varav ett ökat antal serveringstillstånd är en del. En annan orsak anses vara EU. Andra länder i Europa tittar på hur vi i Sverige förebygger alkoholproblemen. De åtgärder som är effektiva är pris, monopol, åldersgränser och promillegränser. Även sekundärprevention i sjukvården, föräldraprogram och servering på restaurang, kan enligt Sven Andreasson, vara bra åtgärder. Inte mot väggen men runt kaffebordet. IOGT-NTO Ådalen frågade politiker om den lokala alkoholpolitiken. sångskväll förstärkt med pop- och schlagersångaren Jimmy Jansson. Torsdag eftermiddag drog hela kongressen iväg till norra Europas största obundna vattenfall Storforsen. Kvällens underhållning i den naturliga salongen var njutbar jojk med Sofia Janoks och sång med Roger Pontare. Underhållningen avslutades med Trolltagen. Unga, duktiga dansare, fina kläder och mycket speciell balettmusik. Kvällen på fredagen gick i 70- talets tecken med rutinerade coverbandet Tooleight. Kongressen avslutades med supé och scenshow. Pitebandet St Molly Band stod för underhållningen och Janders för dansmusiken till fram på småtimmarna. Den vänliga, varma, delaktiga, konstruktiva och positiva kongressen var genomförd. Kongressombuden genom Ulf Johansson IOGT-NTO Halland De politiker som deltog var Mikaela Waltersson (m), Ann-Charlotte Svensson (m), Mattias Andersson (m), Leif Grenlund (s), Ola Nilsson (mp), Lars Hammar (kd) och Anneli Hammar (kd). De fick berätta om sin syn på kvällens tema. Det är socialnämnden som i kommunen handlägger serveringstillstånden, missbruket och förebyggandet. Alkohol och turism kopplat till öppettiderna är inte en partipolitisk fråga. I ett stadsprojekt arbetar det med att få ned överserveringen (servering till berusade personer) med ett lyckat resultat. Antalet serveringstillstånd, har ökat sedan kommunen tagit över. De mesta alkoholrelaterade våldet sker på Storgatan utanför McDonald s av ungdomar som inte har någonstans att ta vägen. Det behövs alkoholfria alternativ. Valborgsmässoafton i Vilshärad och skolavslutningen är andra Alkoholkonsumtionen i Halmstad ökar mest. LVM ökar katastrofalt i Halmstad. Varför undrade Mikaela Waltersson. En utav orsakerna tror hon beror på att de bunkrar hemma. Därför är hon för en sänkt skatt för att man inte handlar på samma sätt hemma. Resurser läggs för att hjälpa de med alkoholproblem på Althea. Vidare påpekade hon föräldrarnas ansvar. Halmstad är en sommarstad som turisterna inte skulle välja om inte krogarna har öppet till kl 3, tyckte Ann-Charlotte Svensson. Polis och social var emot öppettiderna på krogarna till kl 3. Det är fullmäktige som tagit beslutet och få ta ansvar för konsekvenserna. Problemet är inte på krogen, så länge de är där, men det finns en svans utanför påpekade Lars Hammar. Detta var en del av de som kom fram under kvällen. Därefter fick publiken ställa frågor till politikerna. Är serveringstillstånden för alltid? Serveringstillstånden är på årsbasis och personbundet. De krogar som skall ha öppet till kl 3 har tuffare regler. Kontrollen sköts av krogsaneringen och miljö- och hälsoskydd. Hur många har öppet till kl 3? Tylösand, Lilla Helvetet, Mårtenssons, Heat, Limberty och Punsch över sommaren. Tillståndet gäller för ställen med dansgolv. Alkoholfritt alternativ ska finnas. Hur många tillstånd tål Halmstad? Det är fullt, men någon laglig rätt till begränsning finns inte. En överetablering inbjuder dock till servering på ett olagligt sätt. Turister ska inte lockas med alkohol. I intervjuer som turistnämnden gjort (Forts. på sidan 5)

5 Bli en av över bössinsamlare Barn har en självklar rätt till liv, hälsa, utbildning och en värdig framtid. Vi vet att barn har en inneboende livskraft, är fyllda av drömmar och ambitioner. Det är barnens rätt och livskraft som vi vill sätta i centrum under Världens Barn-kampanjen hösten 2005 då vårt mål är att samla 75 miljoner kronor. Lördagen den 15 oktober, i direkt anslutning till två helkvällars TVevenemang för Världens Barn i Sveriges Television, genomför Världens Barn en nationell riksinsamlingsdag. Då går vi man ur huse för att förbättra livsvillkoren för barn runt om i världen och för att sätta svenskt rekord i frivilligmobilisering! Vi vet sedan tidigare riksinsamlingsdagar att människors generositet och vilja att bidra med gåvor till en bättre framtid för världens barn är oerhört stor. I höst ställer vi målet att bli över frivilliga bössinsamlare spridda på gator, torg och i bostadsområden runt om i Sveriges kommuner. Vi vet att våra organisationers frivilligarbetare, medlemmar, faddrar och gåvogivare står för ett starkt och äkta engagemang. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma IOGT-NTO-rörelsen är alltså en av de organisationer, som i år deltar i Världens Barn. Nu behövs din hjälp för att genomföra IOGT-NTO:s del i insamlingsarbetet. Anmäl ditt intresse att hjälpa till genom att skicka ett vykort med namn, adress och telefon till IOGT-NTO Halland, Box 175, Falkenberg. Du kan också anmäla dig på webben stordåd för världens barn och att vi tillsammans kan sätta nya rekord i frivilligmobilisering och insamlingsresultat! Därför inbjuder vi Radiohjälpen och tolv ideella organisationer dig som läser detta upprop att delta i riksinsamlingsdagen Midsommartradition Det börjar bli en tradition att någon gång under midsommarhelgen åka till Tiraholm för att titta på teater. För i år var det sjätte gången som IOGT-NTO Hyltebruk bjöd upp till folklustspel vid Bolmens strandkant. Fem utsålda läktare blev det av årets upplaga, vars intrig utspelade sig på 1930-talet och kretsade kring två luffare, stulen fläskpannkaka och romantik. Alltihop ramades in med Owe Törnqvists musik, men med lite annorlunda texter än de vi är vana vid att höra. Leif Arne Gustavsson Kustvärnet för Världens Barn. Vi tror på ditt engagemang och din entusiasm och vi hoppas och tror att du har möjlighet att satsa en timme eller två av din tid för Världens Barn den 15 oktober. Anmäl ditt deltagande i höstens riksinsamling redan idag! Världens barn kan inte vänta de behöver din aktiva insats! Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnen Lars Anderås, Erikshjälpen Bo Paulsson, Individuell Människohjälp Torsten Friberg, IOGT-NTO-rörelsen Maud Andersson, PMU InterLife Siw Dreber, Radiohjälpen Bo Forsberg, Diakonia Vèronique Lönnerblad, UNICEF Sverige Elisabet Andersson, SOS-Barnbyar Gustavo Ramirez, Röda Korset Bengt Kristiansson, Svenska Afghanistankommittén Lars-Ove Ljungberg, Lutherhjälpen Andreas Sundin, KFUK-KFUM Världens Barn Postgiro Totte Ljunggren och Anneli Ljungqvist som luffare och barskt hembiträde i Luffar-kamrater. Foto : Leif Arne Gustavsson (Forts. från sidan 4) med turister, finns inte det bland de 10 främsta orsakerna till att de kommer till Halmstad. En intressant kväll avslutades med kaffe och samtal vid borden. Ifrån IOGT-NTO Ådalen så var vi mycket nöjda med kvällen och tänker säkert ordna fler sådana här arrangemang. Vi uppmanar även andra IOGT-NTOföreningar att göra detsamma. Ulf Johansson Ressugen? Nu börjar planer smidas för en ny studieresa till Thailand. Kontakta Linda Persson, NBV Halland, tel , för mer information och intresseanmälan. IOGT-NTO Halland 5

6 Kustvärnet Fokus på medlemsvärvning I sommar har medlemsvärvning varit en prioriterad aktivitet vid flera stora evenemang runt om i Sverige. Bl a vid Robert Wells Rhapsody in Rock, som sponsrades av IOGT- NTO. I slutet av juli kom turnén till Tjolöholms slott. På plats fanns även IOGT-NTO för att värva medlemmar och bjuda på Godtemplaredricka. På bilden syns Gerd Linder (till vänster), förbundets projektledare, i fullfärd med att instruera bl a hallänningarna Wasana (Bee) Inpuek, Lars Gunnarsson och Asta Berg om vad som skall göras. Samtidigt hälls det upp Godtemplardricka för fulla muggar till de flera tusen konsertbesökarna. Drygt 20 nya medlemmar blev resultatet av insatsen. Titta in i vårt arkiv Del 10 och du skall finna ett viktigt meddelande! Nämligen att det åter igen är dags för Arkivens dag. Temat i år är Det skall vi fira vilket ju är ett synnerligen lämpligt tema då Nykterhetsfolkets länsarkiv just i år fyller 75 år!!! Hur och var detta jubileum skall firas är vid denna tidnings tryckning ännu ej i detalj fastställt, men att det blir lördagen den 12 november 2005 det är spikat. Dessutom blir arkivexpon med halländska arkivs gemensamma samling någon gång vid månadsskiftet november december Arkivforum anordnas i år i samarbete mellan Hallands Arkivförbund, Hallands Idrottsförbund och Laholms kommun i Laholms bibliotek. Mer information om denna aktivitet får du på av Inger Axelsson, tel , eller via www. arkivihalland.se på Internet. Väl mött hälsar Bengt Lindqvist Stöd IOGT-NTO genom att köpa dina BingoLotter och julkalendrar från IOGT-NTO Halland. Om du prenumererar anger du IOGT- NTO Halland som den förening du vill stödja. Kontakta länskansliet, tel , för mer information. Föreningarnas program Törstigt på Galgberget Allsång på berget var en ny aktivitet i sommar- Halmstad. IOGT-NTO var inte arrangör, men fanns ändå med för att göra reklam och värva medlemmar. Distriktsordföranden Anneli Hammar var en av de som hjälpte till att fukta törstiga sångarstrupar. Datum Tid Förening Aktivitet/plats 25 sept Våxtorps Lycka Upptaktsmöte hos Ebba Johansson 28 sept Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 29 sept Magnus Stenbock Östergruppen. NTO-gården, Kärleken 29 sept Magnus Stenbock Kärleksgruppen. NTO-gården, Kärleken 29 sept Åsa Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården 1 okt Framtiden/Vifem Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg 2 okt Falkenbergskretsen Frågesport, Västkusten värd. Björkängsgården 2 okt Leon Gambetta Filmtime, Lychous filmprogram. Godtemplargården, Varberg 2 okt Ådalen Skördefest. Stationshuset, Åled 3 okt Fasta Förbundet Internationella Barndagen. Muraregatan 30, Halmstad 5 okt Västkusten Bingo. Björkängsgården 7 okt Brofästet Studieupptakt. Studieledaren medverkar. Godtemplargården, Falkenberg 9 okt Framtiden/Vifem Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg 12 okt Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 13 okt Åsa Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården 13 okt Magnus Stenbock Besök på konstutställning. Kaffe. Anm till Lasse NTO-gården, Kärleken 15 okt Framtiden/Vifem Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg 16 okt Ådalen Familjeprogram. Stationshuset, Åled 16 okt Södra kretsen Kretsverksamheten redovisas och diskuteras. Servering. Godtemplargården, Våxtorp 16 okt Leon Gambetta Idrotten i Halland. Birgitta Clausson presenterar. Godtemplargården, Varberg 16 okt Vega Brödernas afton. Bråvalla 6 IOGT-NTO Halland

7 Kustvärnet Nobelfest 10 dec 2005 kl rätters middag, musikunderhållning, dans m m Klädsel: Proper, gärna lång klänning och frack (kostym) Skriftlig anmälan senast 30/ till IOGT-NTO Leon Gambetta, Prästg 27, Varberg Arbetshelg på Kuggaviksgården oktober 2005 Kom och hugg i för att förbereda Kuggaviksgården för vintersäsongen. Kontakta Ann-Sofi Fritzson, tel , för mer information NBV Hallands HÖSTUPPTAKT söndagen den 25 september Kl i Godtemplargården, Falkenberg Information och invigning av Robert Lychou Studiekonsulenterna informerar om höstens studieutbud Rosas kör sjunger och underhåller Studiekonsulent Amou Jobe sjunger och berättar om Gambia JUNIS distriktskonsulent i Halland, Janne Fryklund, pratar om alkohol Kvinnor från Somalia presenterar somaliska överraskningar under dagen Välkomna! Föreningarnas program Datum Tid Förening Aktivitet/plats 16 okt Framtiden Höstmöte. Calle Fredin visar bilder och kåserar. Enkel kvällsmat. Godtemplargården, Falkenberg 17 okt Fasta Förbundet Inbjudningsmöte. Distriktsordf Anneli Hammar medverkar. Muraregatan 30, Halmstad 26 okt Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 27 okt Magnus Stenbock Östergruppen. NTO-gården, Kärleken 27 okt Åsa Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården 29 okt Framtiden/Vifem Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg 30 okt Våxtorps Lycka Höstmöte hos Svea och Malte Gustavsson 30 okt Leon Gambetta Aniara diktverk av Harry Martinson. Godtemplargården, Varberg 30 okt Framtiden/Vifem Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg 31 okt Fasta Förbundet Höstfest. Anmälan till Bertil Muraregatan 30, Halmstad 2 nov Västkusten Geografisk frågesport. Björkängsgården 4 nov Brofästet Kalkonmiddag. Godtemplargården, Falkenberg 6 nov Ådalen Filmafton. Stationshuset, Åled 9 nov Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 10 nov Åsa Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården 10 nov Magnus Stenbock Musikafton. Grannloger och allmänheten inbjuds. NTO-gården, Kärleken 12 nov Framtiden/Vifem Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg 13 nov Falkenbergskretsen Frågesport, KF Länken värdar. Länklokalen, Falkenberg 14 nov Fasta Förbundet Rörelsens dag. Diplomutdelning. Muraregatan 30, Halmstad 17 nov Magnus Stenbock Pumpen. Kaffe hos Bergmans. Söndrums bibliotek 17 nov Leon Gambetta Pumpen. Biblioteket, Varberg 17 nov Framtiden Pumpen. Kvällssmörgås på Godtemplargården efteråt. Stadsbiblioteket, Falkenberg 20 nov Framtiden Kalkonmiddag. Anm M Mattsson eller K Andersson Godtemplargården, Falkenberg 20 nov Syskonringen Tipspromenad.Servering och samling kring sommarminnen. Ordenshuset, Göstorp 20 nov Vega Pyssel hos Berit 20 nov Leon Gambetta Allsångsträff med Rolf Träff. Godtemplargården, Varberg 20 nov Ådalen Brödernas afton. Stationshuset, Åled 23 nov Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 24 nov Åsa Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården 24 nov Magnus Stenbock Furetgruppen. NTO-gården, Kärleken nov Framtiden Julskyltningskaffe. Godtemplargården, Falkenberg 28 nov Fasta Förbundet Närradio. Muraregatan 30, Halmstad 3 dec Magnus Stenbock Flickornas julgröt. Anm till Inger el Berit NTO-gården, Kärleken 4 dec Våxtorps Lycka LP-fonden hos Svea och Malte Gustavsson 4 dec Leon Gambetta Luciamöte. Godtemplargården, Varberg 4 dec Ådalen Förberedelser inför julbasar. Stationshuset, Åled 7 dec Halmstads Vapen Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad 7 dec Västkusten Ett fotoalbum berättar. Björkängsgården 9 dec Brofästet Luciafest tillsammans med kretsen. Godtemplargården, Falkenberg 10 dec Ådalen Julbasar. Stationshuset, Åled 10 dec Leon Gambetta Nobelfest. Godtemplargården, Varberg 11 dec Nissadalen Lussekaffe. 12 dec Fasta Förbundet Luciafirande. Muraregatan 30, Halmstad 15 dec Leon Gambetta/NBV Kulturcafé. Godtemplargården, Varberg 29 dec Syskonringen Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp jan Ådalen Julfest. Stationshuset, Åled 8 jan Vega Julagille i Karlstorpsstugan 11 jan Västkusten Jul-efterfest. Björkängsgården 22 jan Falkenbergskretsen Frågesport, Framtiden värd. Godtemplargården, Falkenberg 22 jan Ådalen Bingo. Stationshuset, Åled Aktiviteter märkta med är kulturprogram i samverkan med NBV Halland. Med reservation för ändringar och ev feltryck. Aktiviteterna finns även på IOGT-NTO Halland 7

8 B Avsändare Box Falkenberg BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). Konst till kaffet Den gångna sommaren har den som stannat till vid Solvikscaféet på Kuggaviksgården fått lite extra till kaffet och våfflan. I det gamla kökshuset har det nämligen varit konstutställning också. Det var Carina Fogde, välkänd konstnär från Tvååker, som blev först med att ställa ut. Mening är att utställningsverksamheten, som organiseras av Kuggaviks vänner, skall fortsätta med en ny konstnär varje sommar. Carina Fogde, som egentligen har sina rötter i Värmland, målar i olja men jobbar också gärna med grafik. Ateljén finns hemma på Vibergsgård, alldeles söder om Tvååker. Inspirationen hämtar hon med förkärlek vid kusten, fast impulserna kan även komma från motiv som finns på hemmaplan. 8 Vernissage hölls på midsommardagen och utställningen invigdes av förra statsrådet och landshövdingen Bengt K Å Johansson. Han höll ett kort anförande i vilket han anknöt till olika svenska konstnärer och konststilar innan han avslutningsvis landade vid Carina Fogdes verk. Leif Arne Gustavsson Värvandets konst Vid distriktsårsmötet sattes ett mål om att värva 301 medlemmar till IOGT-NTO i Halland under Orealistiskt och omöjligt tyckte kanske några men protesterade inte. Nu har drygt halva året gått och det har blivit 170 nya medlemmar (c:a 55 % av målet) till distriktet. De 301 medlemmarna fördelades även mellan kommunerna i förhållande till medlemsantal. Några kommuner är redan nära årets målsättning, medan andra har lite mer kvar. I tabellen till höger ser du hur din kommun ligger till. Kanske är det dags att göra en insats? Värvarfoldrar, medlemsansökningar och affischer finns på IOGT-NTO Hallands länskansli, tel Carina Fogde och förre landshövdingen Bengt K Å Johansson vid ett av Carinas verk. IOGT-NTO Halland Hur hittar en f d landshövding till Kuggavik? Jo, Bengt K Å Johansson har tidigare varit ordförande i STF (Svenska Turistföreningen) och därför bor han naturligtvis gärna på vandrarhem. De senaste åren har han tillsammans med hustrun Sonja deltagit i såväl midsommarfiranden som kräftskivor på Kuggavik Värvade medlemmar t o m 31 juli 2005 Mål Värvade Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner Med framtiden i kikaren Distrikts- årsmöte 18 april 2009 Motioner Motion nr 1 ang verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare Under november månad 2008 kallades skolornas rektorer till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland 6 Styrelsens verksamhet Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad Vice ordförande: Anneli Hammar, Harplinge Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

ustvärnet Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 3 2004 (14 september)

ustvärnet Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 3 2004 (14 september) ustvärnet Medlemstidning för Nr 3 2004 (14 september) Foto: Leif Arne Gustavsson 60- talsmiljö, en husvagn, lite vild camping, en bestämd mamma, en underlägsen pappa, en ung dotter, en ornitolog och två

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

ustvärnet Full fart framåt! Nu vänder vi uppåt! Distriktets årsmöte i Landeryd Kuggavik klarade stormen Skomakare omvänd Nu finns hon

ustvärnet Full fart framåt! Nu vänder vi uppåt! Distriktets årsmöte i Landeryd Kuggavik klarade stormen Skomakare omvänd Nu finns hon ustvärnet Medlemstidning för Nr 1 2005 (18 mars) Distriktets årsmöte i Landeryd Sid 2 och 3 Kuggavik klarade stormen Sid 5 Sid 6 Skomakare omvänd Sid 4 Nu finns hon Sid 4 Full fart framåt! Nu vänder vi

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Studieprogram Örebro

Studieprogram Örebro Studieprogram Örebro Vi tror på att Vi äldre lär äldre bäst! Webbsida Örebroklubben: orebro.seniornet.se Jan 2016 Terttu Bohlin Studiecirklar våren 2016 i Örebro Studiecirklarna bedrivs i grupper med ca

Läs mer

arrangemang i Varberg och Falkenberg

arrangemang i Varberg och Falkenberg Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2008 (23 maj) Svettig nykterhetsvecka kulminerade med regnig Folknykterhetens dag Minska alkovåldet var temat för Folknykterhetens vecka 2008. I Halland

Läs mer

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj)

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Distriktsårsmötet Örnaskolan i Hyltebruk var platsen för IOGT-NTO Hallands viktigaste möte under 2010. Distriktsårsmötesförhandlingarna

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december)

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december) ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december) Fullt hus öndagen den 22 oktober inbjöd flera av S IOGT-NTO-föreningarna i Halland till Fullt hus i nykterhetsrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande Totte Ljunggren,

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Brott och skratt. Rösta nyktert! Kustvärnet har listan på Hallands nyktra politiker Sidan 3. Höstupptakt på Kuggavik och i Mölnlycke!

Brott och skratt. Rösta nyktert! Kustvärnet har listan på Hallands nyktra politiker Sidan 3. Höstupptakt på Kuggavik och i Mölnlycke! Läs om insamlingen på sid 4. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2010 (3 september) Brott och skratt på IOGT-NTO-teater i Tiraholm. Sid 3 Konst på Kuggaviksgårdens café Rösta nyktert!

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2016 Ordföranden har ordet! Länsförening HjärtLung Västra Götaland har en aktiv roll i HjärtLungs verksamhet. Jag känner mig stolt och tacksam över det förtroende jag fått av medlemmarna att som ordf.

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

SPÄCKAT PROGRAM - VÄLKOMMEN!!

SPÄCKAT PROGRAM - VÄLKOMMEN!! SPÄCKAT PROGRAM - VÄLKOMMEN!! Programmet för årets Dante-dagen är som alltid anpassat för alla lärare i åk F till och med gymnasiet. Vi har tyvärr fått tilldelat oss mindre resurser än tidigare år, men

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

FRÅN IOGT-NTO I STOCKHOLM NR 4/2012. God Vit Jul! Borås 2013 ljusmanifestation Möte med: petra Rajala 500 nya innan nyår? gör årsmötet till en fest

FRÅN IOGT-NTO I STOCKHOLM NR 4/2012. God Vit Jul! Borås 2013 ljusmanifestation Möte med: petra Rajala 500 nya innan nyår? gör årsmötet till en fest FRÅN IOGT-NTO I STOCKHOLM NR 4/2012 God Vit Jul! Borås 2013 ljusmanifestation Möte med: petra Rajala 500 nya innan nyår? gör årsmötet till en fest Utgivare: IOGT-NTO Stockholm Adress: Klara Södra Kyrkogata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 Sedan vi skrev sist har det gått i ett, det har inte bara varit högsäsong i Thailand utan även för barnhemmet. Det är först nu

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Program för daglediga

Program för daglediga Program för daglediga Hösten 2013 Bild Välkommen till träffar för daglediga! trivsel, gemenskap och intressanta program norrmalmskyrkans seniorförening ordnar träffar för daglediga varannan tisdag kl.

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. 1 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande), Bertil

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Gympalätts egen tidning Hösten 2009

Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Ordförande Helena har ordet Så har ännu en gympatermin passerat och jag som ordförande kan med stolthet se på vår verksamhet. Den rörelseglädje man ser hos våra små

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström 1 Idé - verkstad Unga i Söderhamns Kommun Den 3 april hölls en idéverkstad i Aktivitetshuset Söderhamn. Ledare för idéverkstaden var Sven Persson, Samhällsmedicin

Läs mer

på sidan 3 Medlemstidning för

på sidan 3 Medlemstidning för Värvningstalong på sidan 3 Webb-TV-sändning från Scandic Hotel i Halmstad. Gäst i premiärprogrammet av Sobra tankar talkshow var fotbollsspelaren Per Texas Johansson. Här intervjuad av Johnny Mostacero

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Medlemmar Möten Antalet medlemmar var vid årets slut 211 st. Styrelsemöten har hållits 11 gånger under året. Årsmötet hölls den 10 mars på FUB-gården. Styrelsen

Läs mer

Bland det fina flanerande folket på Skövde vattenkuranstalt blandade

Bland det fina flanerande folket på Skövde vattenkuranstalt blandade BBy 2016.qxp_Billingsbygden 06.0 2016-03-02 22:56 Sida 14 Logen Thor en kulturgärning Av Lars Westh Bland det fina flanerande folket på Skövde vattenkuranstalt blandade sig en vårdag konditorn Oskar Lindblad

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

Aktuellt. Gott Nytt År PRO Vänner. PRO Skåne. God fortsättning. Detta händer i jan-mars: Adresskalendern

Aktuellt. Gott Nytt År PRO Vänner. PRO Skåne. God fortsättning. Detta händer i jan-mars: Adresskalendern Aktuellt Nummer 1 januari 2014 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 info@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Det du gör

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

BLADET NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk. Nu kan du, medlem eller icke medlem sponsra oss på två sätt:

BLADET NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk. Nu kan du, medlem eller icke medlem sponsra oss på två sätt: BLADET Medlemsblad nr 4(16), 2002 NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk BLADET Medlemsblad nr 3(15), 2002 INVIGNING! Den 13 april blir den officiella invigningen av våra lokaler. Du som medlem är

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Information om grannsamverkan finns på många olika språk. GRANNAR MOT BROTT Ökad trygghet

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föregående protokoll... 22 18... 23 19 Hälsoveckan v. 39... 24 20 Hälsoveckan 2013... 25 21 Verksamhetsplan-prioriteringar inför 2012... 26 22 Nästa sammanträde... 27 23 Övriga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 INNEHÅLL BestKust Feskarna 1:a resan upp till Söröya blev en blåsig fiskevecka med massor av fisk Söröya Nord-Noge 27/5 5/6 05 Avresa från Göteborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Finn upp gör problemlösning roligt!

Finn upp gör problemlösning roligt! Vad är det här? Finn upp gör problemlösning roligt! Finn upp är en pedagogisk metod för alla lärare i skolår sex till nio som vill väcka elevernas lust att upptäcka kunskap. I Finn upp används uppfinnande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Hallands län Box 1031 301 10 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil Anhörigstödsverksamheten i Hudiksvall permanentades direkt efter projektet Anhörig 300. Ända sedan starten

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer