SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET"

Transkript

1 Samhällsst llsstöd Distriktordförande- och tjänstemannakonferens september 2012 K R-B SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

2 UPPLÄGG Aktuell LOK-stödsstatistik RF:s översyn av LOK-stödsreglerna Föreningar som köper tjänster av privata näringsidkare Fortsatt arbete

3 BIDRAG TILL IDROTTSVERKSAMHET Styrs av förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet (1999:1177) Fördelas av Riksidrottsförbundet RF:s regler för LOK-stöd Ideella föreningar anslutna till SF Aktiviteter i föreningens regi Ledarledd barn- och ungdomsverksamhet (7-20år)

4 STATLIGT LOKALT AKTIVTETSSTÖD 500 miljoner kronor totalt Ridsportens föreningar 32,5 Mkr 2011 (Idrottslyftet 11,3 Mkr) 24 kronor per sammankomst 8 kronor per deltagare Ledarledd gruppaktivitet Lägst 3 och högst 30 deltagare Deltagare får räknas en gång per dag och idrott

5 LOK-stödsstatistik

6 Utveckling och förändring av godkänt belopp SvRF distrikt Förändring i kr Blekinge Ridsportförbund kr kr kr (-27%) Dalarnas Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Gotlands Ridsportförbund kr kr kr (-30%) Gävleborgs Ridsportförbund kr kr kr (-1%) Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund kr kr kr (-19%) Hallands Ridsportförbund kr kr kr (-26%) Mittsvenska Ridsportförbundet kr kr kr (-2%) Norrbottens Ridsportförbund kr kr kr (-9%) Skånes Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Smålands Ridsportförbund kr kr kr (-10%) Stockholms Läns Ridsportförbund kr kr kr (-40%) Södermanlands Ridsportsförbund kr kr kr (-15%) Upplands Ridsportförbund kr kr kr (-20%) Värmlands Ridsportförbund kr kr kr (+8%) Västerbottens Ridsportförbund kr kr kr (-15%) Västergötlands Ridsportförbund kr kr kr (-21%) Västmanlands Ridsportförbund kr kr kr (-17%) Örebro Län Ridsportförbund kr kr kr (-12%) Östergötlands Ridsportförbund kr kr kr (-19%) Totalt kr kr kr (-18%)

7 LOK jämförelse mellan förbund Godkänt belopp Bilsport kr kr kr kr kr Gymnastik kr kr kr kr kr Fotboll kr kr kr kr kr Handboll kr kr kr kr kr Ridsport kr kr kr kr kr

8 Utveckling och förändring av smk SvRF distrikt Förändring Blekinge Ridsportförbund Dalarnas Ridsportförbund Gotlands Ridsportförbund Gävleborgs Ridsportförbund Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund Hallands Ridsportförbund Mittsvenska Ridsportförbundet Norrbottens Ridsportförbund Skånes Ridsportförbund Smålands Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Södermanlands Ridsportsförbund Upplands Ridsportförbund Värmlands Ridsportförbund Västerbottens Ridsportförbund Västergötalands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Örebro Län Ridsportförbund Östergötlands Ridsportförbund Totalt

9 Utveckling och förändring av deltagartillfällen SvRF distrikt Minskning/ Ökning % Blekinge Ridsportförbund % Dalarnas Ridsportförbund % Gotlands Ridsportförbund % Gävleborgs Ridsportförbund % Göteborg- Bohusläns Ridsportförbund % Hallands Ridsportförbund % Mittsvenska Ridsportförbundet % Norrbottens Ridsportförbund % Skånes Ridsportförbund % Smålands Ridsportförbund % Stockholms Läns Ridsportförbund % Södermanlands Ridsportsförbund % Upplands Ridsportförbund % Värmlands Ridsportförbund % Västerbottens Ridsportförbund % Västergötalands Ridsportförbund % Västmanlands Ridsportförbund % Örebro Län Ridsportförbund % Östergötlands Ridsportförbund % Totalt %

10 Förändring av LOK för SvRF Godkänt belopp kr (-18%) Antal sammankomster (-16%) Antal deltagartillfällen (-33%)

11 UTREDNING OM FRAMTIDA LOK-STÖD RF-stämman 2011 beslutade om en total översyn av nuvarande LOK-stödsregler Är LOK-stödet ett rättvis och lämpligt styrinstrument för att fördela bidrag till svensk idrott? Vägledande för utredningen: Verksamheten ska ske utifrån Idrotten Vill och barnrättsperspektivet Enkel administration är en förutsättning framöver Bidraget ska vara ett stimulansbidrag Tidplan: Utredningen presenteras för RS okt 2012 Riksidrottsforum nov Remiss till SF och DF Förslag till RF-stämman 2013 Nya regler gälla från 2014

12 SvRFs MEDSKICK TILL UTREDNINGEN att statens syfte med LOK-stödet är det primära att föreningarna stimuleras att anordna barn och ungdomsverksamhet att olika idrotters villkor och förutsättningar genomlyses och beaktas att utveckling och framtida former av idrott beaktas att utredningen sker i samverkan med representanter för SF och föreningar med olika typer av verksamhet att överklagandeordningen genomlyses SvRF med i referensgrupp tillsammans med 9 andra idrotter samt representanter för RF och DF

13 Frågor i referensgruppen Koppling LOK-stöd - Idrottslyftet Åldersspannet 7-20 år Ledarkrav Differentiering i bidrag för framförallt tonåringar och funktionshindrade Policy för barn- och ungdomsidrott Regler för att köpa tjänster KONSEKVENSER?

14 LOK-STÖDSREGLER SOM SÄRSKILT PÅVERKAR RIDSPORTEN 70/30 regeln Minst 70 % ska vara SF idrott resterande 30 % därtill naturligt anknuten verksamhet Bidrag utgår för verksamhet i föreningens regi Kommentar: Idrottsverksamheten måste ske i föreningens regi. Föreningens har ansvaret gentemot medlemmarna Inget hinder för att köpa externa tjänster eller utrustning i någon form

15 RELATIONEN RIDKLUBB - RIDSKOLA Grundregel: Bidrag till ideell förening för aktiviteter som sker i föreningens regi Gränsdragning mellan ideell förening och privat näringsverksamhet Kuliss för privat näringsidkare Tolkning och tillämpning av begreppet i föreningens regi Ökat antal överklagningsärenden i LOKstödsnämnden Hur köpa tjänster

16 Sammanfattning av krav som ställs för samarbete förening ridskola 1) Avtal mellan föreningen och ridskolan 2) Föreningen ansvar, inflytande och kontroll 3) Omfattnings- och kvalitetskrav 4) Säkerhet försäkringar 5) Nyttjande av lokaler 6) Betalningsströmmar 7) Regelbunden uppföljning

17 Föreningen A-stads Ridklubb Erbjuder ridskoleverksamhet Tecknar avtal om köp av ridskoleverksamhet Ridskolan AB Medlemsavgift Medlem Anmäler sig och betalar för ridskoleverksamhet Genomför på uppdrag av Ridklub-ben avtalad ridskoleverksamhet Fakturerar Ridklubben avtalad kostnad för ridskoleverksamhet När det gäller frågan om Köpta administrativa tjänster A-stads Ridklubb kan naturligtvis köpa administrativa tjänster av extern part. Om föreningen köper medlemsavgifts- och ridavgiftshanteringen av extern part ska inbetalda avgifter (till extern part) betalas till A-stads Ridklubb i sin helhet. Extern part fakturerar därefter särskilt, kostnad för köpt administrativ(a) tjänst(er).med detta får A-stads Ridklubb synliga medlemsavgifter och ridavgifter i sin verksamhet/ ekonomiska redovisning. I kund- och leverantörsförhållandet blir relationerna tydliga. Medlemmen är medlem i A-stads Ridklubb som utöver medlemskapet även tillhandahåller ridskoleverksamhet. A-stads Ridklubb är beställare och kund hos Ridskolan AB. Ridskolan AB är leverantör av tjänst(er) till A-stads Ridskola.

18 LOK-stöd till föreningar kopplade till privata näringsidkare 2010 Blekinge Ridsportförbund :- Dalarnas Ridsportförbund :- Gotlands Ridsportförbund :- Gävleborgs Ridsportförbund - Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund :- Hallands Ridsportförbund :- Mittsvenska Ridsportförbundet :- Norrbottens Ridsportförbund :- Skånes Ridsportförbund :- Smålands Ridsportförbund :- Stockholms Idrottsförbund :- Södermanlands Ridsportförbund :- Uppland Ridsportförbund :- Värmlands Ridsportförbund - Västerbottens Ridsportförbund - Västergötlands Ridsportförbund :- Västmanlands Ridsportförbund :- Örebro Län Ridsportförbund - Östergötlands Ridsportförbund :- Klubbar som EJ sökt (motsvarande storlek) :- SUMMA :-

19 VAD HAR VI GJORT OCH VAD SKA VI GÖRA? Dialog med RF / LOK-stödsnämnden Material på Typavtal för samarbete förening ridskola Informationskampanj Bevaka utvecklingen statistik för 2011 Analysarbete, reagera och agera Juridiska utskottet Plan för påverkansarbete Skrivelse till Riksidrottsstyrelsen därefter vidare. LOK-stödsutredningen Svara på remissen Överväga motioner till RF-stämman 2013 (1/ ) ANDRA EXTRA ORDINÄRA ÅTGÄRDER??

20

21 Ekonomi, skatter, arvoden och styrelsens ansvar i ideella idrottsföreningar Västerbottens Ridsportförbund Postadress: c/o Zone System, Box 806, Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15, Hedensbyn Industriområde Bg

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en förening... 3 Ideell förening... 3 Sektioner... 4 Organisationsnummer... 4 Styrelsens ansvar... 5 Skadeståndsansvar... 5 Straffrättsligt ansvar... 6 Personligt betalningsansvar... 6 Beskattning av ideella föreningar... 7 Krav för att en ideell förening ska betraktas som allmännyttig... 7 Rörelseinkomster... 9 Fastighetsinkomster Mervärdesskatt för ideella föreningar Deklaration Reklamskatt Reklamskatt på sponsring Beskattning och ersättningar till personer Arbetsgivare/uppdragstagare Halva basbeloppet Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta idrottsutövare/lag Kontrolluppgift Bokföringsskyldighet för ideella föreningar Revision

23 VAD ÄR EN FÖRENING? En förening är oftast en sammanslutning av flera personer som har ett gemensamt mål. Ibland kan en förening också bestå av andra juridiska personer. Man skiljer på ekonomiska och ideella föreningar. Vilket som är vad bestäms av föreningens ändamål och verksamhet. För att en ekonomisk förening ska bli en juridisk person krävs att den registreras. En ideell förening kan inte registreras för att bli en juridisk person. Ideell förening En ideell förening bygger som namnet antyder på en idé. Syftet är att samla ett antal personer med ett gemensamt intresse i en mer organiserad form. Skillnaden mellan en ekonomisk och ideell förening kan förenklat sägas vara att den ideella föreningen har ett ideellt ändamål och bedriver en ideell verksamhet. Det innebär emellertid inte att en ideell förening inte kan bedriva kommersiell verksamhet och ha anställd personal. Det finns ingen lag för ideella föreningar utan reglerna bygger på praxis som utarbetats genom åren. För att en ideell förening ska bli en juridisk person krävs att den antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgarna måste innehålla vissa formalia såsom föreningens namn, föreningens ändamål, föreningens hemort m m. En ideell förening är en juridisk person vilket betyder att den kan äga saker, ingå avtal, vara arbetsgivare m m. Det innebär, under normalförhållanden, att inga personer behöver svara personligen för handlingar som sker i föreningens namn. En styrelse företräder bara föreningen. Mer om ansvaret i en ideell förening behandlas nedan. 3

24 Sektioner Det är vanligt att idrottsföreningar är organiserade i sektioner. Det kan vara av praktisk betydelse för att delegera ansvaret och driften av föreningen. Sektionerna kan vara mer eller mindre självständiga. Det är vanligt att de har en egen styrelse och ibland t o m egna årsmöten. En sektion är ingen juridisk person varför den inte kan äga någonting, inte vara part mot tredje man m m. Sektionens styrelse har inte mer ansvar än vad den fått av föreningsstyrelsen. Delegering av ansvar från föreningsstyrelsen till en sektionsstyrelse eller enskild person bör protokollföras eller ges i en skriftlig fullmakt. Ansvaret för hela föreningens förvaltning ligger alltid på föreningsstyrelsen. Organisationsnummer Som tidigare nämnts kan inte en ideell förening registreras. Skatteverket tilldelar emellertid en ideell förening ett organisationsnummer. Organisationsnumret är bara av praktisk betydelse när det gäller t ex om föreningen är arbetsgivare eller om en bank kräver ett det för att föreningen ska få öppna ett bankkonto. Att en förening erhållit ett organisationsnummer är ingen garanti för att det är en ideell förening. 4

25 STYRELSENS ANSVAR När en person väljs till ledamot av en föreningsstyrelse inträder självfallet ett ansvarstagande. Personen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra det på ett korrekt och omsorgsfullt sätt. Skulle styrelseledamoten inte leva upp till detta utan förorsakar föreningen skada kan han eller hon bli ansvarig för detta. En ideell förening är en juridisk person vilket bl a innebär att förening själv svarar för sina åtaganden. Styrelsen går fri från ansvar så länge verksamheten sköts på ett riktigt och korrekt sätt. Under vissa förutsättningar kan styrelsen eller eventuellt andra företrädare för föreningen ställas till ansvar personligen. Man skiljer på tre former av ansvar: skadeståndsansvar straffrättsligt ansvar personligt betalningsansvar. Skadeståndsansvar En styrelseledamot, eller den som av styrelsen har rätt att företräda föreningen, som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar föreningen skada under fullgörande av sitt uppdrag kan bli skadeståndsansvarig. Skadeståndsskyldigheten kan föreligga både mot föreningen och utomstående. Frågan om ansvar gentemot föreningen uppkommer vid varje årsmöte under punkten styrelsens ansvarsfrihet. Där har medlemmarna möjligheten att ifrågasätta styrelsen eller enskild ledamots sätt att sköta föreningen. Anser man att hela styrelsen eller enskild ledamot har handlat oaktsamt och därigenom orsakat föreningen ekonomisk skada kan årsmötet besluta att inte bevilja ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen möjlighet att inom ett år väcka skadeståndstalan mot ledamöterna vid allmän domstol. 5

26 Straffrättsligt ansvar Föreningens styrelse är skyldig att se till att föreningen följer den lagstiftning som gäller för föreningens verksamhet. Brister styrelsen i detta kan hela styrelsen eller enskild styrelseledamot ställas inför rätta. Inom idrotten har det förekommit att ordförande och kassör dömts till fängelse för skattebrott som begåtts i föreningen. Det är en skyldighet för en styrelseledamot att känna till den lagstiftning som berör föreningen och dess verksamhet. Man kan aldrig skylla på okunskap. Personligt betalningsansvar Det personliga betalningsansvaret kan inträffa om föreningen inte kan betala skatter och avgifter till Skatteverket. Som ledamot i styrelsen har man ett företrädaransvar. Det innebär att om föreningen inte i rätt tid betalat skatt och avgifter eller i övrigt underlåtit att betala skatten, är företrädaren skyldig att betala den. Detta gäller inte om styrelsen vidtagit de åtgärder som krävs (t ex ackord eller konkurs) för att få till stånd en avveckling av föreningens skulder. I de fall där en förening lånat pengar av en bank och banken ställt krav på personlig borgen, av en eller flera styrelseledamöter, är dessa betalningsskyldiga om inte föreningen kan klara av amorteringarna på lånet. 6

27 BESKATTNING AV IDEELLA FÖRENINGAR Allmännyttig ideell förening Beskattningen av ideella föreningar regleras i Lagen om Statlig inkomstskatt 7 mom 2. Där slås fast att en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål bedriver en allmännyttig verksamhet som motsvarar ändamålet tillämpar en öppen medlemsantagning använder avkastningen i den allmännyttiga verksamheten uppfyller kraven för att bli betraktad som allmännyttig och därmed begränsat skattskyldig för näringsverksamhet. Det innebär att föreningars rörelse- och fastighetsinkomster under vissa förutsättningar kan vara befriade från inkomstskatt. Ideella föreningar som inte uppfyller kraven om allmännyttighet är obegränsat skattskyldiga för all näringsverksamhet. Krav för att en ideell förening ska betraktas som allmännyttig Allmännyttiga ändamål Som allmännyttigt ändamål räknas idrottsliga. religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, politiska m fl. Dessutom måste % av föreningens verksamhet vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Föreningens verksamhet får ej vara begränsad till att tillgodose viss familjs eller familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. 7

28 Verksamhetens art Föreningens verksamhet måste så gott som uteslutande vara inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Öppen medlemsantagning Föreningen får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Emellertid godkänns naturliga begränsningar såsom fysiskt handikapp (i en handikappförening) en viss geografisk begränsning (område, skola) en viss minimiålder (t.ex. motorsport) en viss kategoribegränsning (företag) könsbundna medlemskap (om det framstår som naturligt med hänsyn till ändamålet). Ej tillåtna begränsningar är bl a: rekommendationsbrev för att kunna bli medlem väljs in som medlem efter prövning i styrelsen. Inkomstanvändningen Ca 80 % av föreningens avkastning, räknat över en femårsperiod, ska användas till det allmännyttiga ändamålet. Som avkastning (netto) räknas fastighetsinkomster, kapitalinkomster och skattefria rörelseinkomster i den ideella verksamheten. Till dessa inkomster (nettot) ska läggas medlemsavgifter och bidrag från stat och kommun. Om föreningen vill avsätta pengar under några år, för t ex en större investering, kan föreningen, om inte femårsregeln räcker till, ansöka om dispens från användningskravet hos Skatteverket. 8

29 Rörelseinkomster En allmännyttig ideell förening är begränsat skattskyldig för inkomst av rörelse. Det innebär att vissa rörelseinkomster är befriade från inkomstskatt om de uppfyller vissa krav. Varje inkomstslag bedöms och prövas oberoende av varandra. En allmännyttig ideell förening är undantagen från skattskyldighet om rörelseinkomsten har en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål är av servicekaraktär av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete eller är av kommersiell karaktär i begränsad omfattning (Huvudsaklighetsprincipen). Naturlig anknytning Som naturlig anknytning räknas intäkter som har ett direkt samband med den ideella verksamheten som t ex: entré och anmälningsavgifter vid matcher och tävlingar försäljningsinkomster av t ex märken, affischer, böcker m m som syftar till att göra föreningen känd. Intäkter av servicekaraktär Under kategorin inkomster av servicekaraktär räknas bl a olika former av försäljningsinkomster. Huvudsyftet med försäljningsverksamheten ska vara att ge service till föreningens medlemmar och andra som besöker eller deltar i föreningens allmännyttiga verksamhet. 9

30 Som inkomst av servicekaraktär räknas bl a: mindre servering vid idrottsanläggning i samband med match eller träning försäljning av program försäljning av sportartiklar till medlemmarna. En förutsättning är att inkomsterna inte är av sådan omfattning att de kan anses vara av kommersiell karaktär. T ex kan inte föreningen bedriva en permanent caféverksamhet som vänder sig till allmänheten även om den ligger i anslutning till föreningens anläggning. Inkomster som av hävd finansierar ideellt arbete Av tradition har vissa verksamheter varit vanligt förekommande för att finansiera ideella föreningars verksamhet. I lagen kallas dessa verksamheter för hävdvunna. Det innebär att oavsett verksamhetens art är de skattebefriade tack vare att de utgjort finansieringskälla för föreningslivet. Till verksamheter som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räknas bl a: bingo lotterier fester danser basarer försäljnings- och insamlingskampanjer reklamintäkter från reklamutrymmen på idrottsplatser, klubbdräkter, programblad och liknande (sponsring). Hävd kan enbart förekomma när många föreningar under lång tid har använt sig av samma finansieringskälla. Det räcker alltså inte att en förening gjort likadant under lång tid. Det måste finnas en befäst tradition att verksamheten rent allmänt utnyttjas av många ideella föreningar under en längre tid som finansieringskälla. 10

31 Kommersiell rörelseinkomst i begränsad omfattning Om en förening har rörelseinkomster som inte faller under någon av de ovan nämnda kategorierna är den föremål för beskattning om den inte är av mindre omfattning jämfört med föreningens totala rörelseinkomster. En förutsättning är att allt arbete utförs med ideell arbetskraft. Om den skattepliktiga rörelseinkomsten är större än 30 % av de totala bruttointäkterna i föreningen kan alla rörelseinkomster beskattas. Det innebär att en kommersiell verksamhet smittar de andra normalt skattebefriade rörelseinkomsterna. Förvärvskällan beskattas eller undantas i sin helhet från beskattning. För skattefrihet krävs att förvärvskällans inkomster till ca % härrör sig från den skattebefriade delen, den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Det ska förtydligas att bedömning enbart baseras på rörelseinkomster. Inte medlemsavgifter, bidrag eller liknande. Exempel 1 Exempel 2 Bingolotto Lotterier Servering vid matcher Sponsring Flytthjälp Summa Samtliga rörelseinkomster utom flytthjälp är av servicekaraktär eller är en hävdvunnen inkomst. Flytthjälp har däremot ingenting med förenings allmännyttiga ändamål att göra. Exempel 1 De totala rörelseinkomsterna uppgår till Då flytthjälpen uppgår till 20 % av den totala bruttoinkomsten är hela förvärvskällan befriad från beskattning. 11

32 Exempel 2 Flytthjälpen uppgår i detta fall till 33 % vilket innebär att hela förvärvskällan ska beskattas. I detta fall ska naturligtvis en nettoberäkning göras. Föreningen får dra av de kostnader som direkt uppstått vid inkomsternas förvärvande. Vill en förening undvika situationen i exempel 2 bör den ta kontakt med Skatteverket och registrera den skattepliktiga verksamheten. Därmed kommer enbart den verksamheten att vara föremål för inkomstskatt och eventuellt omfattas av mervärdesskatt. Fastighetsinkomster En allmännyttig ideell förening är befriad från skattskyldighet för inkomst av fastighet om övervägande del, mer än 50 %, används av föreningen i den allmännyttiga verksamheten eller har en naturlig anknytning till eller av hävd används för att finansiera den allmännyttiga verksamheten. En allmännyttig ideell förening som äger eller disponerar en fastighet kan därmed hyra ut mindre än 50 % av fastighetens yta under ett år eller hyra ut hela fastigheten i mindre än 6 månader under ett år. En allmännyttig ideell förening som äger en fastighet som inte är skattepliktig är heller inte skyldig att betala fastighetsskatt. Fastigheten ska heller inte åläggas ett taxeringsvärde. 12

33 MERVÄRDESSKATT FÖR IDEELLA FÖRENINGAR En allmännyttig ideell förening som inte har inkomster från näringsverksamhet som är föremål för inkomstskatt är inte heller redovisningsskyldiga för mervärdesskatt. Har föreningen däremot inkomster från skattepliktig näringsverksamhet är föreningen skyldig att redovisa mervärdesskatt, under förutsättning att tjänsten eller varan är momspliktig. Är föreningen redovisningsskyldig för mervärdesskatt omfattas enbart intäkter och kostnader för den skattepliktiga verksamheten. Föreningen kan alltså inte lyfta mervärdesskatt på kostnader som tillhör annan verksamhet. En förening som inte är redovisningsskyldig för mervärdesskatt får inte heller debitera mervärdesskatt på föreningens fakturor avseende t ex sponsring. 13

34 DEKLARATION En ideell förening ska alltid lämna självdeklaration om underlag ska fastställas för fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader skattepliktiga inkomster överstiger kr eller om förmögenheten i beskattningsbar rörelse överstiger kr. Om föreningen har anställd personal för vilken man betalar en pensionsförsäkring, är föreningen skyldig att betala särskild löneskatt på inbetalda premier. Redovisningen av detta sker på deklarationen. En förening som är helt skattebefriad ska lämna särskild uppgift på sidan 4 i deklarationen. Föreningen ska svara på frågorna samt bifoga räkenskapsutdrag (resultat- och balansräkning). Allmännyttig ideell förening, som inte är skattskyldig för vissa inkomster, kan ansöka om befrielse från skyldigheten att lämna särskild uppgift hos Skatteverket. 14

35 REKLAMSKATT Idrottsföreningar ska betala skatt på annonser och reklam enligt Reklamskattelagen. Det är den som offentliggör annonser eller reklam som är skyldig att redovisa och betala in skatten. Understiger de totala annons- och reklamintäkterna per år är föreningen inte skyldig att betala någon reklamskatt. Det normala är att idrottsföreningen tar ut reklamskatten från annonsören. De vanligaste fallen som är föremål för reklamskatt för en idrottsförening är: annonser i programblad annonser i medlemstidning som utkommer med mindre än 4 nummer per år reklamskyltar på arenor, läktare, klubbhus och liknande reklam på spelardräkter reklam på bilar ljudreklam i högtalaranläggning. Annonser i en medlemstidning som utkommer med minst 4 nummer per år omfattas inte av reklamskatt. Skatten för reklam är 11 % och kan tas ut av annonsören. Exempel En annons kostar kr. När föreningen fakturerar annonsören lägger föreningen på 550 kr i reklamskatt. Totalt blir det kr. Givetvis bör det överenskommas med annonsören innan fakturering sker. Om inte reklamskatten debiterats annonsören ska föreningen dra av 9,90 % från fakturerat belopp. Redovisning av reklamskatt sker på särskild deklaration till Skatteverket i Ludvika. Omfattningen beror på reklamvärdet. Kontakta er närmaste skattemyndighet för mer information och blanketter för redovisning. 15

36 Reklamskatt på sponsring När ett företag sponsrar en förening kan det bestå av mer än bara annonser och reklam. Det kan vara matchbiljetter, aktiviteter som förening anordnar för företaget m m. Den del av sponsorbeloppet som kan vara föremål för beskattning är enbart den del som innebär offentliggörande av annonser och reklam. Värdet av övriga motprestationer som föreningen gör mot sponsorn får räknas av från det belopp som blir föremål för beskattning. Exempel Ett företag sponsrar en förening med kr under en säsong. För det får företaget annons i programbladet och skyltreklam på arenan, 20 st entrébiljetter till alla hemmamatcher samt kaffe och bullar för 20 personer varje match, föreningen hjälper även företaget att två gånger under året dela ut reklam till hushållen. I detta fall är enbart annonsen i programbladet och skylten på arenan föremål för reklamskatt. Finns det en prislista enbart för annonser och skyltreklamen ska den användas och det blir värdet av dessa som blir underlag för reklamskatt. Om inte detta finns måste övriga insatser som förening gör åt företaget värderas och det som återstår av sponsorbeloppet blir underlag för reklamskatten 16

37 BESKATTNING OCH ERSÄTTNINGAR TILL PERSONER Arbetsgivare/uppdragstagare Har föreningen under ett kalenderår betalat ut mer än kr i lön samt jämställd ersättning tillsammans med skattepliktiga förmåner till en och samma person, betraktas föreningen skattemässigt som arbetsgivare. Föreningen är då skyldig att betala arbetsgivaravgifter göra avdrag för preliminär skatt månatligen redovisa och betala uppbörd för arbetsgivaravgifter och avdragen A-skatt lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Kan en person som utfört uppdrag åt föreningen uppvisa ett s.k. F-skattebevis är föreningen inte skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. F-skattebeviset innebär att innehavaren själv svarar för sin skatt och avgifter. Kan inte personen uppvisa ett F-skattebevis är föreningen alltid skyldiga att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Det finns en specialregel för idrottsföreningar som har betalat ut ersättningar i samband med idrottslig verksamhet. Den s k "Halva basbeloppsregeln". Arbetsgivaravgifter och löneskatt Arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt ska betalas på skattepliktiga ersättningar och förmåner som överstiger kr. Gäller inte ersättning i samband med idrottslig verksamhet som understiger ett halvt basbelopp. Särskild löneskatt är en reducerad arbetsgivaravgift som betalas för personer som gått i ålderspension. 17

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Intern dokumenthantering i Skå IK & Bygdegård Någon offentlighetsregel för idrottsföreningars

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

Idrottens skatter och avgifter övergripande information

Idrottens skatter och avgifter övergripande information Idrottens skatter och avgifter övergripande information Här ges en mycket övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider. Vi rekommenderar

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål.

5 Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål. KOMMENTARER TILL TYPSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Allmänt Typstadgarna är i sig inga egna stadgar utan kan användas som underlag för upprättande av föreningens egna stadgar.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 INNEHÅLL sid Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 3:1 ISHOCKEYNS ORGANISATION i SVERIGE Ishockeyn i Sverige är ett av de största specialidrottsförbunden och

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer