MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1"

Transkript

1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

2 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar eftersom vi inte längre fick några extramedel från Kulturrådet. Men trots detta tämligen betydande avbräck lyckades vi hålla verksamheten på nästan samma nivå som under de goda åren. Väl förberedda och upparbetade rutiner och hårt arbetande personal är några av förklaringarna. Något som präglat året är de förändringar som det under slutet av 2011 skapade riksförbundet Musikcentrum Riks (MCR) inneburit. Det mesta av det internationella arbetet (mässor och branschmöten) ansvarar nu MCR för. Även på det nationella planet har det inneburit förändringar. Folk och världsmusikgalan med mässan Open Folk sorterar nu under MCR, liksom det nationella centrumbildningsarbetet och deltagande i Skolforummässan. Sammantaget utförs således en hel del av våra tidigare åtaganden av MCR även om personerna som gör jobbet är de samma. Den nya strukturen med flera beslutsnivåer har också inneburit fler möten och resor men också nya perspektiv på verksamheten. Vi är inne i en process där organisationerna söker sina roller men där vi i slutändan förhoppningsvis får ett positivt resultat. Verksamhetsmål Verksamheten har, i likhet med tidigare år, drivits efter ett antal övergripande och långsiktiga mål. Rubrikerna kan ändras över tid men huvudinriktningen kvarstår. Med dessa mål som ledstjärnor garanteras verksamhetens relevans för medlemmarna tillkom punkt 7 som lagt ytterligare en dimension till vår verksamhet. 1. Förmedla föreningens artister 2. Utveckla MCV:s medlemmars arbetsmarknadskompetens 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen 4. Verka kulturpolitiskt 5. Marknadsföra och visa upp MCV utåt med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. 6. Initiera och samverka i projekt som är till gagn för våra medlemmar och samhället i stort. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks. 1. Förmedling Förmedlingen av föreningens artister har, allt enligt våra medlemmars önskemål, högsta prioritet. Detta sker genom förfrågningar till kontoret från arrangörer, konsertprojekt (egna eller i samarbete) eller artistbokningar via hemsidan utan att kontoret är direkt inblandat. I ett större perspektiv är i stort sett allt vi företar oss inriktat på att förmedla våra artister. Verksamheterna hänger ihop och betingar varandra. Den direkta arbetsförmedlingen, alla våra projekt och samarbeten, seminarier och kurser och vår kulturpolitiska verksamhet syftar till att skapa fler arbetstillfällen åt våra medlemmar. Eftersom MCV endast är en förmedlande organisation och bara undantagsvis skriver kontrakt i artisternas namn, är det svårt att kvantifiera, härleda och verifiera alla jobb som vi genererar, som utöver artistprogram även kan vara pedagog-och handledaruppdrag, enskilda musikerjobb och ibland även artistprogram som inte ingår i förmedlingen. Det är inte heller säkert att förmedlade kontakter leder till jobb samma år som de förmedlats. Ofta resulterar dessa musikarrangemang MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

3 i rena dominoeffekter där många fler arbetstillfällen blir följden. Det är dock effekter vi inte kan mäta. Likaså är alla arbetstillfällen för ljud- och ljustekniker, fotografer, tryckerier, layoutare, bokare, producenter, arrangörer, biluthyrare, musikhandlare osv. - som våra artisters konserter ger upphov till. Enligt Kulturrådets önskemål arbetar MCV med att öka och kvalitetssäkra mätbarheten. Exempelvis har den nya hemsidan och kommunikationsprogrammet Apsis bättre mätfunktioner än de tidigare, och vi utvecklar också våra utvärderingssystem bland annat på våra projekt. Dock kommer det, som beskrivits ovan, att vara omöjligt för MCV att komma med exakta siffror på hur många arbetstillfällen vi förmedlar. Den passiva förmedlingen Rätt artist till rätt tillfälle! Den passiva förmedlingen kan gå till så att presumtiva kunder får kännedom om oss via internetsökning, vår marknadsföring med annonser, nyhetsbrev, Konserttips och skiva, MCV-dagen, kontakter, ryktesvägen m.m. De tar kontakt via telefon eller mail och vi inleder en dialog med målsättningen att förmedla rätt artist till rätt tillfälle. Vårt viktigaste förmedlingsinstrument är dock hemsidan, som i ny version lanserades 2011 med uppdaterad layout och nya funktioner. Många av våra närmaste kunder är de som klarar sig självständigt med bara hemsidan som hjälp. De botaniserar, får inspiration, kontaktar och bokar själva artisterna. Detta är en förutsättning för att vi, med en begränsad personalstyrka, ska kunna förmedla så många uppdrag som möjligt. På så vis räcker våra begränsade resurser till fler förmedlade arbeten. Det blir kort sagt mer musik för pengarna! Den aktiva förmedlingen Projekt som skapar ökade arbetstillfällen Projekten går ut på att kartlägga och etablera samarbeten med professionella musikarrangörer ofta med syftet att etablera nya scener, skapa starka modigare arrangörer eller bara att lyfta fram bra musik i olika genrer. Detta gör vi genom att bistå arrangörer med programläggning, stötta arrangörer som skapar kreativa och intressanta musikscener och ofta bokar MCV-artister, samt genom att initiera och programlägga egna turnéprojekt, som exempelvis Musik på biblioteket. Under våra egna evenemang, som MCV-dagen och vår kväll på Kulturkalaset i Göteborg, är syftet att marknadsföra MCV och vårt breda utbud. Ibland fokuserar vi på vissa målgrupper eller genrer lite extra. De senaste åren har barn och unga varit en prioriterad målgrupp, då vi lagt extra fokus på att förmedla våra barn-och ungdomsartister, bland annat genom extra omfattande satsningar på Skapande skola. Förmedlingens resultat 2012 Arbetstillfällen som MCV:s aktivitet direkt gett upphov till under 2012 är; - Projekt/konsertserier vi medverkat i, d.v.s. aktivt förmedlade jobb. - Jobb som förmedlats via telefon- eller mailkontakt med MCV-kontoret. - Internetförmedlade jobb via vår hemsida. Här använder vi ett nytt verktyg som vår nya hemsida tillhandahåller. Vi kan nämligen numera exakt se hur många som använder knappen boka genom artist. Vi antar att ungefär 60% av bokningarna verkligen blir av. Vilket genom stickprovsundersökning verkar vara ett realistiskt antagande. Aktivt förmedlade bokningar: 996 arbetstillfällen Telefon/mail-förmedlade arrangörskontakter: 192 arbetstillfällen Internetförmedlade arrangörskontakter: arbetstillfällen Summa: arbetstillfällen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

4 Kommentarer: Det innebär en liten (4,4%) ökning jämfört med förra året vilket, mot bakgrund av att vi under 2012 haft en budget som varit kr mindre än året innan, är ett mycket gott resultat. Till en del beror det på att vi kunnat dra nytta av det kartläggnings- och förmedlingsarbete som lades ner under de goda åren. Men också på vårt aktiva arbete med att marknadsföra hemsidan. Det sker dock till priset av en ökad arbetsbelastning. Något som riskerar att drabba personalen. Besökstalen på hemsidan stiger igen vilket är mycket glädjande. Mer om detta nedan. Barn och unga Även om vi inte längre får extramedel från Kulturrådet för att prioritera musik till barn och unga är det en genre med speciella villkor som prioriteras i den offentliga kulturpolitiken. Det gör att vi arbetar på annat sätt med denna genre. Som MCV-medlem får man en kvalitetsstämpel som bland annat innebär en möjlighet att ingå i Västra Götalandsregionens och Göteborgs kommuns subventionssystem, utbudskataloger och utbudsdagar. Vi samarbetar tätt med länsmusikens barn- och ungdomskonsulent, och våra rekommendationer leder ofta till att våra nya barn- och ungdomsprogram anlitas av Kultur i Väst. MCV är även representerade i Göteborgs Kulturförvaltnings barn- och ungdomsnätverk KULF/KULIS ämnesråd för musik som sakkunnig, anordnar fortbildningar och inspirationsdagar samt är med och programlägger Göteborgs kommuns utbudskvällar En scen kväll. Vi har även suttit med som sakkunniga och representanter för det fria musiklivet i arbetsgruppen för Göteborgs kommuns satsning Barnkulturåret Vi gör också kontinuerligt riktade utskick om vår verksamhet och våra medlemmars produktioner till barn- och ungdomsarrangörer, kultursamordnare och andra intresserade. Skapande skola Under , när vi hade extra öronmärkta pengar för detta, lade vi extra fokus på Skapande skola där det borde finnas stora möjligheter för våra medlemmar att arbeta. Bland annat sammanställde vi ett register över hundratals nyckelpersoner inom Skapande skola och på länsmusiken runt om i Sverige, och tog fram en medlemsguide för hur man säljer sin barnföreställning. Vi satte även samman en egen digital Skapande skola-folder, samt arrangerade en utbudsdag för Skapande skola-projekt. Utöver detta spred vi information om Skapande skola genom riktade utskick både till arrangörer och BoU-medlemmar, gav rådgivning m.m. Resultatet av allt detta arbete kunde vi under 2012 börja skönja, men vi räknar med att det är under de kommande åren som vi ser den fulla effekten. Ledtiderna är långa när man arbetar mot offentlig verksamhet. 2. Utveckla MCV:s medlemmars arbetsmarknadskompetens Resurscentrum och branschkunskap Efter många år i branschen både som aktiva musiker och kulturbyråkrater besitter vår personal en stor branschkunskap och har också ett stort kontaktnät inom olika, för medlemmarna, relevanta områden. Många av våra medlemmar har som vanligt vänt sig till kontoret och fått hjälp med olika frågor om t.ex. avtal, a-kassan, egenföretagande, marknadsföring, kontakter m.m. När vi märker att många frågar samma sak brukar vi se till att arrangera seminarier, oftast i samarbete med andra aktörer, eller tipsa om andra som har passande kurser. Kurser, seminarier m.m. I början av året gick det regionala EU-stödda projektet Kulturkraft Väst, som till låga kostnader erbjudit ett stort urval kompetensutvecklingskurser, i graven. Det innebar naturligtvis ett avbräck för hela regionens kompetensutveckling inom kultursektorn. Vi har dock under året hittat andra samarbetsparter. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

5 Temadag om Frilansmusiker 2012 I maj kunde vi i samarbete med Musikalliansen bjuda in våra medlemmar till en välbesökt och mycket intressant heldag om kulturpolitik, stödformer både regionalt och nationellt och marknadsföring genom sociala medier. Inspirationsdag för kulturutövare Vi bjöd i oktober i samarbete med Coompanion in till en halvdag om hur man som konstnär marknadsför sig utomlands. Föreläsningar av bl.a. musiker och Exportrådet och diskussioner med deltagarna stod på programmet. Branschdag I oktober och i samarbete med Trappan, Musikerförbundet och GAC bjöd vi in medlemmarna till en heldag med paneldebatt, föredrag och gruppdiskussioner om situationen för de fritt verksamma musikerna. Ka-tziing - Konferens för kulturföretagare I november bjöd vi in medlemmarna och deltog i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen och Nätverkstan i en heldag om kulturföretagande med seminarier och Pecka Kucha-presentationer av bl.a. MCVmedlemmar. Vi var representerade i mässdelen av evenemanget och Anders M. var också moderator i musikdelen av det stora evenemanget. Deltagande på internationella mässor Under vårt årliga julmingel i december stod även i år det internationella arbetet på programmet. Jonas Simonsson berättade om sina erfarenheter som deltagare och showcase-musiker på Womex i Thessaloniki under hösten. Diskussion följde Andras seminarier I medlemsbrev har vi också informerat om andras seminarier och kurser i regi av Kultur i Väst, Coompanion, Västra Götalandsregionen, Trappan, Göteborgs Stad, GAC, Musikalliansen, KLEO-Danscentrum Väst, RFoD m.fl., Ämnesområdena har spänt mellan kulturpolitik, konstnärskap, marknadsföring, Göteborgs framtida kulturliv, jämställdhet, Kultur i skolan m.m. Medlemsinformation I våra olika medlemsutskick uppdateras medlemmarna om branschnyheter, nödvändigheter och möjligheter. Vi presenterar kontinuerligt stipendier och bidrag som är speciellt riktade till musiker. 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen Årsmötet Den 27/2 hölls MCV:s årsmöte. Maud Lindström föredrog verksamhetsberättelsen, och Lucas Stark berättade om den kommande årsstämman i Musikcentrum Riks (MCR). Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreningens framtida arbete och verksamhet och MCR:s roll diskuterades bl.a. Julmingel med öppen scen Julmingel/medlemsträff hölls på Café Hängmattan den 11/12. Efter medlemsinformation om verksamheten hölls föredrag av Jonas Simonsson från bl.a. gruppen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

6 Groupa om internationella erfarenheter i allmänhet och Womex-mässan i synnerhet. Diskussion följde. Val Xalino framträdde med några låtar och Sten Löfman demonstrerade instrumentet Hang. I vanlig ordning bjöds det på glögg, pepparkakor, öl och julmackor. Värvning av medlemmar Genom aktivt rekryteringsarbete i samband med våra arrangörssamarbeten, t.ex. klubbar, branschträffar, mässor och expon har vi rekryterat nya medlemmar. Våra projekt är även attraktiva för musiker att vara med i, och vi får en hel del medlemmar den vägen. Vi ser dock att nöjda medlemmar är de som är bäst på att värva nya medlemmar. Tidsbegränsat medlemskap Sedan ett antal år är medlemskapet i MCV tidsbegränsat. Detta har fått till följd att de artister som varit med längst i MCV fått göra en ny ansökan för att stå kvar i vår förmedling. På så vis ser vi till att alla artister bedöms på ett likartat sätt vad gäller kvalitetskriterierna och att alla program är uppdaterade. Medlemmars egna projekt Initiativ och projektidéer från medlemmarna som gynnar föreningen uppmuntras och stöttas i möjligaste mån. Vi har under året varit behjälpliga när några av våra medlemmar startat bokningskooperativet MuKo. Vi följer detta projekt med intresse eftersom det kan vara av intresse för många av våra medlemmar. Information, kontakt och service Som vanligt har vi haft kontinuerlig kommunikation med och information till medlemmarna via utskick, mail och hemsida. Kontoret har dagligen direktkontakt med medlemmar via telefon eller besök på kontoret. Något som uppskattas av bägge parter och hjälper kontoret med att alltid vara uppdaterade. Det skapar mycket bättre förutsättningar för att förmedla fler jobb! Kontoret fungerar som något av ett resurscentrum som hjälper medlemmarna med råd och dåd. Vi har även ett mindre PA-system som hyrs ut till medlemmar till ett billigt pris. Styrelsen MCV verkar för en dynamisk och aktiv styrelse. Tio ordinarie styrelsemöten har avhållits samt två heldagsmöten där mer övergripande policyfrågor och visioner diskuterats. Dessutom har en kortare styrelseutbildningskurs hållits. Vissa frågor har beretts i särskilda utskott. Styrelsen har bestått av ordförande Livet Nord, Ebba Westerberg, Annika Törnqvist, Lucas Stark, Jonas Franke-Blom och Max Wulfson. Personalen På grund av sjukskrivningar och föräldraledighet har vi även i år haft en viss personalomsättning, vilket gjort belastningen varit hög på kontoret. Sedan 1 augusti har Anders Malmström varit verksamhetsledare med personalansvar. Föreningens personal har bestått av: Tillsvidareanställda: Anders Malmström: Verksamhetsledare, ekonomi och kulturpolitik m.m. (c:a 90%) Katty Axelsson Ståhl, informatör och förmedlare (sjukskriven hela året) Lars Elf, förmedling, hemsida och medlemsfrågor (80%). Vikarier: Maud Lindström (100% 1/1-5/4, 37,5% 1/11-31/12) MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

7 Maja Rönnbäck (50 % 30/1-18/3, 80% 19/3-30/6) Mahnaz Moradi (80% 6/8-30/11, 50% 1/12-31/12) Timanställda: Mikael Godée, arrangörer och projekt (c:a 40%). Under året har Mikael gått en kurs i projektledning. MCV har sedan några år ett avtal om företagshälsovård med regelbundet återkommande hälsokontroller för personalen, samt friskvårdsbidrag på 1500 kr/år. 4. Verka kulturpolitiskt I och med att vi numera har en riksorganisation (MCR), så drivs de nationella kulturpolitiska frågorna genom denna. Detta för att få större tyngd och legitimitet och därmed förhoppningsvis större genomslag för våra synpunkter och idéer. MCV fortsätter naturligtvis att driva de kulturpolitiska frågorna och vara de fritt verksamma musikernas främsta representant på det regionala och lokala planet, samtidigt som vi är engagerade nationellt genom MCR. Som ett resultat av vårt engagemang i olika kulturdiskussioner blir vi ofta inbjudna till olika möten, både som deltagare och som paneldebattörer. Vår roll som referensoch remissinstans har också blivit större de senaste åren. Årets remisser Under 2012 har vi avgivit remissvar på VGR:s kulturplan. Det inleddes med Allmänna synpunkter och såg ut så här: Den regionala kulturplanen tar sin avstamp i de tidigare framtagna regionala dokumenten Det goda livet med framtidsvisionerna och En mötesplats i världen med kulturstrategin för att nå några av dessa visioner. Från abstraktioner till konkret kulturpolitik således. Det är naturligtvis ett klokt upplägg och det finns mycket att hämta i den väl formulerade kulturstrategin. Men - kulturplanens disposition haltar. Det är ofta svårt att orientera sig i texten bland olika riktlinjer, policys, planer och beslut. Vad är redan fattade beslut, vad är ambitioner och vad är löst tyckande? Det känns ostrukturerat och står i stark kontrast till kulturstrategins tydlighet och pregnans. De förslag på åtgärder och prioriteringar som görs är för det mesta utan förklaringar eller relevant bakgrundsdiskussion. De väcker fler frågor än de besvarar. I beskrivningarna av dagsläget hamnar ofta det fria kulturlivet på mellanhand eftersom institutionerna hela tiden står i centrum. Musiken berörs i stort sett endast under just denna rubrik. Vilket från vår utgångspunkt känns oförtjänt snålt. Mot bakgrund av den vikt man tydligen lägger vid att omnämnas i kulturplanen, eftersom den kommer att utgöra huvudmaterial vid regionens förhandlingar med Kulturrådet, är det beklagligt att inte Musikcentrum Väst (till skillnad från flera andra centrumbildningar) överhuvudtaget finns med i texten. Märks vi inte eller uppskattas vi inte?? Detta svar ledde till att flera ändringar infördes i den färdiga texten, vilket naturligtvis är bra. Nu nämns åtminstone de fritt verksamma musikerna och MCV, men egentligen borde kanske hela planen ha skrivits om. Skapa kulturpolitisk debatt MCV arbetar kontinuerligt med att aktivt bevaka och påverka kulturpolitiken genom att skapa debatt. Detta gör vi enskilt eller genom att bygga nätverk för att få större genomslag för idéer och krav. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

8 Genom MCR och tillsammans med de övriga centrumbildningarna på riksnivå har vi fortsatt att engagera oss i behovet att permanenta de extra medel som centrumbildningarna erhöll 2010 och Möten och seminarier Även i år har vi aktivt deltagit i olika möten och seminarier med syfte att lyfta och förbättra yrkesverksamma musikers situation. Vi blev inbjudna till det möte som alla länsmusikstiftelsechefer hade i Göteborg i mars. Anders Malmström ingick i den panel som debatterade länsmusikens roll i den framtida kulturpolitiken. Här lyftes frågor om internationellt utbyte och de fria musikernas situation. MCV representerades också på Branschdagen i oktober (se ovan), där vi ingick i panelen och ledde diskussionsgrupper. Vi deltog på regionens stora konferens om kulturföretagande Ka-tziing! (se ovan). Där Anders fungerade som moderator för den diskussion som kom att handla om de fria musikernas verklighet. Vi har också kontinuerlig kontakt och möten med andra organisationer och föreningar såsom AF Kultur/Media, Centrumbildningarna, Coompanion, GAC, Göteborg & Co., Jazzföreningen Nefertiti, Kulturnämnden i Göteborg, Kultur i Väst, Musikalliansen, Musikens Hus, Pustervik, Skådebanan, Svensk Jazz, RFoD, Statens Kulturråd, Svenska Musikerförbundet, SYMF, Trappan, Västra Götalandsregionens kulturnämnd m.fl. 5. Marknadsföring, med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. Stora insatser gjordes på marknadsföringsområdet under 2012, då vi strukturerade upp och tog ett helhetsgrepp på marknadsföringsarbetet. Rutiner och analysverktyg har införts, och effekterna av en mer samordnad marknadsföring kan bland annat mätas i ökande besökssiffror på hemsidan. Vi har också gjort en ny Facebooksida och en strategi för hur den ska användas, samt utvecklat marknadsföringen av våra artister genom riktade utskick till arrangörer och andra viktiga personer genom kommunikationsprogrammet Apsis. De internationella insatserna kanaliseras i huvudsak genom MCR. Vi och framförallt våra artister var med och presenterades på mässorna Jazz Ahead i Bremen och Womex i Thessaloniki. Likaså presenterade vi genom MCR våra artister på mässan Open Folk som var en del av Folk och Världsmusikgalan i Malmö. Hemsidan Hemsidan är vårt ansikte utåt och vår förmedlings viktigaste verktyg. Den nya hemsidan som lanserades i april 2011 har underlättat för både arrangörer som söker en artist och för oss att få statistik och mätbarhet. Under 2012 har både marknadsföringsrutinerna och vår kunskap och användning av hemsidan utvecklats, och detta har gett stor effekt. Jämfört med 2011 (19 april-1 dec) har antalet besök ökat med 20,75% (från till ) och antalet unika besökare med hela 30,86% (från till )! Även antalet sidvisningar har ökat med 22,88% (från till ), och antalet sidor per besök med 1,77% (från 3,44 till 3,50). Som nämnts ovan finns här nya och förbättrade möjligheter att mäta bokningar av artisterna via hemsidan. Det finns numera också bättre möjligheter för artisterna att själva uppdatera sin sida. Under året har en genomgång av layout och funktionalitet gjorts och flera mindre förbättringar genomförts. Mer är att vänta, det är verkligen ett dynamiskt kommunikationsmedel! MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

9 Grafisk profil Vi har under året tittat på en uppdatering av föreningens grafiska profil och tagit in förslag från externa designers. Vi befinner oss i en process där det färdiga resultatet beräknas presenteras Presentationsmaterial Samtliga nya medlemmar får hjälp med att presentera sig själva med texter, bilder och ljud på bästa sätt på vår hemsida. För att också våra utländska arrangörskontakter ska kunna ta del av MCV:s utbud finns presentationstexterna även på engelska. Vi har även tagit fram utbudsblad för de Skapande skola-projekt som marknadsfördes under Skolforum och Mötesplats skola. Dessa finns för nedladdning på respektive artists sida, och på sikt ska alla medlemmar i barn och ungdom kunna ha sådana. Trycksaker och affischstöd Under året har vi producerat riktat presentationsmaterial för att marknadsföra MCV och medlemmarna på Musik på biblioteket, Skolforum/Mötesplats Skola, En scen kväll, Skapande skola-dagen m.fl. En roll-up-presentatör har designats och inköpts. Vi har även beviljat medlemmar bidrag till affischframställning mot att de har med MCV:s logga på affischen. Utbudsdagar MCV-dagen är vårt årligen återkommande evenemang som visar upp MCV:s mångfald för olika slags arrangörer och producenter. MCV-dagen hölls för elfte året, denna gång på Storan, vilket var mycket uppskattat. I likhet med tidigare år visade MCV upp ett varierat utbud bestående av sju av våra fantastiska artisters program inför arrangörer, producenter och beslutsfattare inom kultursektorn. Som vanligt var MCVdagen mycket lyckad med rekordmånga besökare, många nya kontakter knöts och framför allt blev många jobb förmedlade direkt på plats. Vi samarbetade med Göteborgs kulturnämnd under utbudsdagen En scen kväll där många av våra artister inom Barn & Ungdomsgenren framträdde. Mässor och mötesplatser Som nämnts ovan deltog vi genom MCR på Jazzahead, WOMEX och Open Folk. Våra artister ingick i det material som framställdes till, och distributerades på dessa mässor. Vi deltog också genom MCR tillsammans med de övriga centrumbildningarna på Skolforum i Stockholm. MCV-skivan MCV-skivan är en presentation av ett urval av årets nya artister, men är också en påminnelse av MCV:s spännande utbud som ständigt uppdateras. Årets skiva spreds till närmare tusentalet arrangörer, producenter och press i hela landet. Utgivningen är ett årligt projekt som startade Kontinuerliga och riktade utskick MCV skickar ut nyhetsbrev, konserttips och inbjudningar till våra olika målgrupper och press i hela landet. Det mailprogrammet Apsis ger oss möjlighet att skicka snygga utskick, mäta statistik och administrera våra kontakter. Veckans konserttips skickas till media, arrangörer, producenter, artister och andra kontakter i hela landet som har anmält sitt intresse från hemsidan. Häri ges tips om MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

10 konserter där våra artister medverkar. I nyhetsbreven presenteras bland annat nya medlemmar, arrangörssamarbeten och arrangemang som MCV är inblandade i. Vi gör också riktade utskick till målgrupper som eventbolag, bokare av barn- och ungdomsprogram och festivalarrangörer, där relevanta artister och arrangemang presenteras. Pressarbete I samband med våra egna arrangörssamarbeten bearbetar vi speciellt press på lokal och riksnivå. Pressen använder också flitigt vår databas (hemsidan) med artisternas med pressrelease och pressbild. Annonsering Annonsering har visat sig vara ett för det mesta dyrt, svårmätbart och ineffektivt sätt för MCV att marknadsföra sig. Våra annonser begränsar sig till Liras festivalbilaga, Eventmarket.com och olika festivalprogram där detta är en del av vårt arrangörssamarbete. Vi arbetar också med indirekt annonsering och sökoptimering med hjälp av Google Ads. Kataloger Vi förmedlar våra medlemmar som arbetar med barn- och ungdomsprogram till Västra Götalandsregionens Kulturkatalog och Göteborgs stads Kulturterminen, och gjorde även en egen digital folder för Skapande skola-projekt. Länsmusiken Vi har under flera år planerat att besöka ett antal länsmusikstiftelser för att marknadsföra oss och våra artister och sondera möjligheterna för framtida samarbete. Under 2012 tog vi de första stegen på den vägen och vi räknar med att kunna genomföra Musik på Biblioteket-projekt i åtminstone två nya län med start Digital marknadsföring/sociala medier Vi har startat en sida på Facebook som uppdateras kontinuerligt. Vi har också planerat för satsningar på Spotify och Soundcloud. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort Genom att samarbeta med andra aktörer som har liknande uppdrag och intressen får vi mer musik för pengarna! Med våra turnéprojekt skapar fler och starkare och även modigare arrangörer i olika genrer och på så sätt arbetar vi långsiktigt med att skapa en bättre arbetsmarknad för våra medlemmar. I samtliga projekt arbetar vi med: - Arrangörsutveckling genom utbildning och nätverksträffar med dialog och kunskapsutbyte. - Inventera, skapa nära kontakter, systematisera och uppdatera ett fullvärdigt och aktuellt arrangörsregister. - Aktiv personlig kontakt med nya och gamla typer arrangörer som t.ex. eventbolag, företagsträffar, kick offs, invigningar m.m. Arrangemang med fokus på att skapa nya scener och att utveckla arrangörskap MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

11 Musik på Biblioteket Musik på Biblioteket är ett samarbete med Kultur i Väst och ABF, och arrangerades för fjärde året under vår och höst. 18 artister har gjort sammanlagt 42 konserter på 16 bibliotek i Västra Götaland, vilket är mer än någonsin. Projektet får nog sägas vara väl etablerat i regionen och fortsätter även nästa år. Det fungerar också som en dörröppnare till andra regioner där planer finns för Halland och Örebro län med start Insikten och Kulturhuset Kronan, Trollhättan Årligt återkommande samarrangemang med Trollhättans kommun. På Insikten har MCV programlagt 5 konserter under sommarhalvåret, respektive 2 konserter under hösten på Kulturhuset Kronan. Skapande skola Medlemsguide: Så säljer du din BoU-föreställning/Register på Skapande skolakontakter Medlemsguiden som vi framställde 2011, med marknadsföringstips och resultatet av MCV:s kartläggning av utbudskataloger och utbudsdagar i hela Sverige: information om vilka som är barn- och ungdomsproducenter på länsmusiken, när utbudsdagarna hålls och hur man gör för att komma med i utbudet. Guiden har distribuerats till ca 15 artister, och är lätt att uppdatera inför kommande år. Satsningen började under slutet av året att ge resultat. Det är ännu för tidigt att utvärdera den eftersom planeringstiden för konserterna är så lång. Samma sak gäller för registret för Skapande skolakontakter och den digitala Skapande skola-foldern. Samarrangemang Evenemang vi har varit delaktiga igenom programläggning och/eller ekonomiskt stöd under året är: Barnmattan Tillsammans med Musikens Hus i Göteborg genomförde vi för tolfte året konsertserien Barnmattan med ett tolv konserter/föreställningar för barn under vår och höstterminen. Sjumilaklivet I samarbete med Sjumilahallen i Biskopsgården och lokala invandrarföreningar anordnade vi i september för första gången endagsfestivalen Sjumilaklivet. Folk & Världsmusik med två konserter och ett barnprogram blev det. Göteborgs visfestival I januari och i samarbete med bl.a. Källström musik och kultur genomfördes för första gången denna tvådagarsfestival. Mängder med visartister framträdde för en stor publik. Planetafestivalen Vi deltog i samarbetsprojektet Planetafestivalen där vi tillsammans med arrangörer och andra aktörer som bl.a. Kultur i Väst, Frölunda Kulturhus, HSM och Nefertiti för tionde året manifesterade världsmusiken med en stor festival i månadsskiftet oktober-november på de olika världsmusikscenerna i Göteborg. Kulturkalaset I samarbete med Göteborg & Co var MCV i augusti som vanligt värdar för scenen i Bältesspännarparken under en kväll på Göteborgs Kulturkalas. I år var det knökfullt i MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

12 tältet under i princip hela kvällen! Vi presenterade tre olika MCV-artister med sammanlagt ett tjugotal musiker, och passade på att visa upp bredden på MCV:s artister. Kulturnatta Återigen samarbetade vi med Konstnärscentrum Väst under Kulturnatta en oktoberkväll i Göteborg. Det blev vernissage och konsert i deras galleri. Mycket intimt och uppskattat. Nya nätverket/ Dansfest Tillsammans med Nya nätverket som består av MCV, Gbg:s kulturförvaltning, KiV, Sensus och Folkuniversitet genomförde vi, på Dalheimers Hus i Majorna, festivalen Dansfest med inriktning på seniorer. Ett mycket uppskattat evenemang. Festivaler, scener och klubbar mm Spelmansstämma på Epidemin, Göteborg (folk och världsmusik) Club Impra, Göteborg (blandad musik, fokus på kvinnliga improvisationsmusiker) Kulturkalas i Ranrike, Gerlesborg (blandat) Picknickfestivalen, Göteborg (pop & rock, utomhusfestival på 2 ställen) Fredags, Mark (blandat, konsertserie) Sommarunderhållningen m.m., Göteborg (blandat Gbg:s kulturförvaltning) Äntligen måndag, Göteborg (pop och visa/blandat) Övriga samarbeten Samverkan för mångfald/katapult MCV ingick som samverkanspart i det rikstäckande nätverksprojektet Samverkan för mångfald, som beviljades medel för en förstudie från Kulturbryggan. Projektet har i första hand byggt grunder för ökad samverkan kring information, kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete när det gäller mångfaldsfrågor inom kulturen. I projektgruppen ingår även bl.a. RFoD, Kultur i Väst, Kulturatet, Planeta, SMOK (Sveriges Musik Och Kulturskolor), El Sistema och Världskulturmuseet. Projektet avslutades under året och en av slutsatserna i rapporten var att Artister med bakgrund i andra kulturer har svårare att hitta in i och att höras i det svenska musiklivet. Som en direkt följd av denna förstudie startades projektet Katapult som ska ge konkret stöd till utifrån kommande musiker för att dessa lättare ska kunna ta sig in i det svenska musiklivet. Pengar söktes från Postkodlotteriet och bidrag beviljades under hösten. MCV kommer att ingå i den nya ledningsgruppen för Västsverige när Katapult drar igång på allvar Kultur i Väst Tillsammans med KiV har vi under året fört flera samtal om framförallt arrangörsutvecklingsfrågor och internationella utbyten. Dialogen kommer att fortsätta och i takt med att KiV avsätter mer personal med uppgift att titta på dessa frågor tror vi att vi under nästa år ska komma fram till någon form av resultat. AF Kultur Media Vi har tillsammans med övriga centrumbildningar i väst ingått i AF Kultur Medias samrådsgrupp där vi framförallt sett över de prognoser om kulturarbetsmarknaden som AF tar fram två gånger om året. Vi uppmanar AF Kultur Media till samarbete och att bjuda in våra medlemmar till aktiviteter och kompetensutveckling. Vi ingår också sedan tidigare i AF Kultur Medias referensgrupp inom scen- och tonområdet. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

13 Trappan Vi är styrelsemedlemmar i Trappan, kompetensutveckling för scen, ton, film och TV. Tillsammans med bl.a. dem genomfördes bl.a. Branschdagen i november. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks Under 2012 har MCR börjat finna formerna för sin verksamhet. Det finns fastlagda verksamhetsmål och den operativa verksamheten utvecklas kontinuerligt. Ansvarsfördelningen mellan riksförbundet och medlemsföreningarna har fått en grundläggande form. MCR har huvudansvaret för den internationella representationen och för de övergripande nationella frågorna. Undantag från detta kan naturligtvis göras om det bättre gagnar respektive verksamhet. Grunden i rollfördelningen mellan MCR och MCV/MCÖ är att MCR inte ska bedriva sådan verksamhet som någon av medlemsorganisationerna kan utföra. Se vidare Verksamhetsplanen för MCR Sammantaget har utvecklingen varit omfattande och innovativ, vilket är föga överraskande mot bakgrund av att organisationen är så ny. MCV:s engagemang i denna process har varit synnerligen aktivt. Göteborg 12 februari 2013 Anders Malmström Verksamhetsledare MCV MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2011. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå.

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2011. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2011 Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2011 1 Inledning

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2010. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå.

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2010. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2010 Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2010 1 Inledning

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se Senast uppdaterad 2012-06-14 Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby

Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby Protokoll ViS styrelsemöte 15-16 november 2010 i Barkaby Närvarande: Jonas, Bengt, Caroline, Annika, Owe, Hans, Elisabeth, Ronny (punkt 4), Ulrika (punkt 4 och 8) Katharina (dag två, från delar av punkt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer