MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1"

Transkript

1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

2 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar eftersom vi inte längre fick några extramedel från Kulturrådet. Men trots detta tämligen betydande avbräck lyckades vi hålla verksamheten på nästan samma nivå som under de goda åren. Väl förberedda och upparbetade rutiner och hårt arbetande personal är några av förklaringarna. Något som präglat året är de förändringar som det under slutet av 2011 skapade riksförbundet Musikcentrum Riks (MCR) inneburit. Det mesta av det internationella arbetet (mässor och branschmöten) ansvarar nu MCR för. Även på det nationella planet har det inneburit förändringar. Folk och världsmusikgalan med mässan Open Folk sorterar nu under MCR, liksom det nationella centrumbildningsarbetet och deltagande i Skolforummässan. Sammantaget utförs således en hel del av våra tidigare åtaganden av MCR även om personerna som gör jobbet är de samma. Den nya strukturen med flera beslutsnivåer har också inneburit fler möten och resor men också nya perspektiv på verksamheten. Vi är inne i en process där organisationerna söker sina roller men där vi i slutändan förhoppningsvis får ett positivt resultat. Verksamhetsmål Verksamheten har, i likhet med tidigare år, drivits efter ett antal övergripande och långsiktiga mål. Rubrikerna kan ändras över tid men huvudinriktningen kvarstår. Med dessa mål som ledstjärnor garanteras verksamhetens relevans för medlemmarna tillkom punkt 7 som lagt ytterligare en dimension till vår verksamhet. 1. Förmedla föreningens artister 2. Utveckla MCV:s medlemmars arbetsmarknadskompetens 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen 4. Verka kulturpolitiskt 5. Marknadsföra och visa upp MCV utåt med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. 6. Initiera och samverka i projekt som är till gagn för våra medlemmar och samhället i stort. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks. 1. Förmedling Förmedlingen av föreningens artister har, allt enligt våra medlemmars önskemål, högsta prioritet. Detta sker genom förfrågningar till kontoret från arrangörer, konsertprojekt (egna eller i samarbete) eller artistbokningar via hemsidan utan att kontoret är direkt inblandat. I ett större perspektiv är i stort sett allt vi företar oss inriktat på att förmedla våra artister. Verksamheterna hänger ihop och betingar varandra. Den direkta arbetsförmedlingen, alla våra projekt och samarbeten, seminarier och kurser och vår kulturpolitiska verksamhet syftar till att skapa fler arbetstillfällen åt våra medlemmar. Eftersom MCV endast är en förmedlande organisation och bara undantagsvis skriver kontrakt i artisternas namn, är det svårt att kvantifiera, härleda och verifiera alla jobb som vi genererar, som utöver artistprogram även kan vara pedagog-och handledaruppdrag, enskilda musikerjobb och ibland även artistprogram som inte ingår i förmedlingen. Det är inte heller säkert att förmedlade kontakter leder till jobb samma år som de förmedlats. Ofta resulterar dessa musikarrangemang MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

3 i rena dominoeffekter där många fler arbetstillfällen blir följden. Det är dock effekter vi inte kan mäta. Likaså är alla arbetstillfällen för ljud- och ljustekniker, fotografer, tryckerier, layoutare, bokare, producenter, arrangörer, biluthyrare, musikhandlare osv. - som våra artisters konserter ger upphov till. Enligt Kulturrådets önskemål arbetar MCV med att öka och kvalitetssäkra mätbarheten. Exempelvis har den nya hemsidan och kommunikationsprogrammet Apsis bättre mätfunktioner än de tidigare, och vi utvecklar också våra utvärderingssystem bland annat på våra projekt. Dock kommer det, som beskrivits ovan, att vara omöjligt för MCV att komma med exakta siffror på hur många arbetstillfällen vi förmedlar. Den passiva förmedlingen Rätt artist till rätt tillfälle! Den passiva förmedlingen kan gå till så att presumtiva kunder får kännedom om oss via internetsökning, vår marknadsföring med annonser, nyhetsbrev, Konserttips och skiva, MCV-dagen, kontakter, ryktesvägen m.m. De tar kontakt via telefon eller mail och vi inleder en dialog med målsättningen att förmedla rätt artist till rätt tillfälle. Vårt viktigaste förmedlingsinstrument är dock hemsidan, som i ny version lanserades 2011 med uppdaterad layout och nya funktioner. Många av våra närmaste kunder är de som klarar sig självständigt med bara hemsidan som hjälp. De botaniserar, får inspiration, kontaktar och bokar själva artisterna. Detta är en förutsättning för att vi, med en begränsad personalstyrka, ska kunna förmedla så många uppdrag som möjligt. På så vis räcker våra begränsade resurser till fler förmedlade arbeten. Det blir kort sagt mer musik för pengarna! Den aktiva förmedlingen Projekt som skapar ökade arbetstillfällen Projekten går ut på att kartlägga och etablera samarbeten med professionella musikarrangörer ofta med syftet att etablera nya scener, skapa starka modigare arrangörer eller bara att lyfta fram bra musik i olika genrer. Detta gör vi genom att bistå arrangörer med programläggning, stötta arrangörer som skapar kreativa och intressanta musikscener och ofta bokar MCV-artister, samt genom att initiera och programlägga egna turnéprojekt, som exempelvis Musik på biblioteket. Under våra egna evenemang, som MCV-dagen och vår kväll på Kulturkalaset i Göteborg, är syftet att marknadsföra MCV och vårt breda utbud. Ibland fokuserar vi på vissa målgrupper eller genrer lite extra. De senaste åren har barn och unga varit en prioriterad målgrupp, då vi lagt extra fokus på att förmedla våra barn-och ungdomsartister, bland annat genom extra omfattande satsningar på Skapande skola. Förmedlingens resultat 2012 Arbetstillfällen som MCV:s aktivitet direkt gett upphov till under 2012 är; - Projekt/konsertserier vi medverkat i, d.v.s. aktivt förmedlade jobb. - Jobb som förmedlats via telefon- eller mailkontakt med MCV-kontoret. - Internetförmedlade jobb via vår hemsida. Här använder vi ett nytt verktyg som vår nya hemsida tillhandahåller. Vi kan nämligen numera exakt se hur många som använder knappen boka genom artist. Vi antar att ungefär 60% av bokningarna verkligen blir av. Vilket genom stickprovsundersökning verkar vara ett realistiskt antagande. Aktivt förmedlade bokningar: 996 arbetstillfällen Telefon/mail-förmedlade arrangörskontakter: 192 arbetstillfällen Internetförmedlade arrangörskontakter: arbetstillfällen Summa: arbetstillfällen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

4 Kommentarer: Det innebär en liten (4,4%) ökning jämfört med förra året vilket, mot bakgrund av att vi under 2012 haft en budget som varit kr mindre än året innan, är ett mycket gott resultat. Till en del beror det på att vi kunnat dra nytta av det kartläggnings- och förmedlingsarbete som lades ner under de goda åren. Men också på vårt aktiva arbete med att marknadsföra hemsidan. Det sker dock till priset av en ökad arbetsbelastning. Något som riskerar att drabba personalen. Besökstalen på hemsidan stiger igen vilket är mycket glädjande. Mer om detta nedan. Barn och unga Även om vi inte längre får extramedel från Kulturrådet för att prioritera musik till barn och unga är det en genre med speciella villkor som prioriteras i den offentliga kulturpolitiken. Det gör att vi arbetar på annat sätt med denna genre. Som MCV-medlem får man en kvalitetsstämpel som bland annat innebär en möjlighet att ingå i Västra Götalandsregionens och Göteborgs kommuns subventionssystem, utbudskataloger och utbudsdagar. Vi samarbetar tätt med länsmusikens barn- och ungdomskonsulent, och våra rekommendationer leder ofta till att våra nya barn- och ungdomsprogram anlitas av Kultur i Väst. MCV är även representerade i Göteborgs Kulturförvaltnings barn- och ungdomsnätverk KULF/KULIS ämnesråd för musik som sakkunnig, anordnar fortbildningar och inspirationsdagar samt är med och programlägger Göteborgs kommuns utbudskvällar En scen kväll. Vi har även suttit med som sakkunniga och representanter för det fria musiklivet i arbetsgruppen för Göteborgs kommuns satsning Barnkulturåret Vi gör också kontinuerligt riktade utskick om vår verksamhet och våra medlemmars produktioner till barn- och ungdomsarrangörer, kultursamordnare och andra intresserade. Skapande skola Under , när vi hade extra öronmärkta pengar för detta, lade vi extra fokus på Skapande skola där det borde finnas stora möjligheter för våra medlemmar att arbeta. Bland annat sammanställde vi ett register över hundratals nyckelpersoner inom Skapande skola och på länsmusiken runt om i Sverige, och tog fram en medlemsguide för hur man säljer sin barnföreställning. Vi satte även samman en egen digital Skapande skola-folder, samt arrangerade en utbudsdag för Skapande skola-projekt. Utöver detta spred vi information om Skapande skola genom riktade utskick både till arrangörer och BoU-medlemmar, gav rådgivning m.m. Resultatet av allt detta arbete kunde vi under 2012 börja skönja, men vi räknar med att det är under de kommande åren som vi ser den fulla effekten. Ledtiderna är långa när man arbetar mot offentlig verksamhet. 2. Utveckla MCV:s medlemmars arbetsmarknadskompetens Resurscentrum och branschkunskap Efter många år i branschen både som aktiva musiker och kulturbyråkrater besitter vår personal en stor branschkunskap och har också ett stort kontaktnät inom olika, för medlemmarna, relevanta områden. Många av våra medlemmar har som vanligt vänt sig till kontoret och fått hjälp med olika frågor om t.ex. avtal, a-kassan, egenföretagande, marknadsföring, kontakter m.m. När vi märker att många frågar samma sak brukar vi se till att arrangera seminarier, oftast i samarbete med andra aktörer, eller tipsa om andra som har passande kurser. Kurser, seminarier m.m. I början av året gick det regionala EU-stödda projektet Kulturkraft Väst, som till låga kostnader erbjudit ett stort urval kompetensutvecklingskurser, i graven. Det innebar naturligtvis ett avbräck för hela regionens kompetensutveckling inom kultursektorn. Vi har dock under året hittat andra samarbetsparter. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

5 Temadag om Frilansmusiker 2012 I maj kunde vi i samarbete med Musikalliansen bjuda in våra medlemmar till en välbesökt och mycket intressant heldag om kulturpolitik, stödformer både regionalt och nationellt och marknadsföring genom sociala medier. Inspirationsdag för kulturutövare Vi bjöd i oktober i samarbete med Coompanion in till en halvdag om hur man som konstnär marknadsför sig utomlands. Föreläsningar av bl.a. musiker och Exportrådet och diskussioner med deltagarna stod på programmet. Branschdag I oktober och i samarbete med Trappan, Musikerförbundet och GAC bjöd vi in medlemmarna till en heldag med paneldebatt, föredrag och gruppdiskussioner om situationen för de fritt verksamma musikerna. Ka-tziing - Konferens för kulturföretagare I november bjöd vi in medlemmarna och deltog i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen och Nätverkstan i en heldag om kulturföretagande med seminarier och Pecka Kucha-presentationer av bl.a. MCVmedlemmar. Vi var representerade i mässdelen av evenemanget och Anders M. var också moderator i musikdelen av det stora evenemanget. Deltagande på internationella mässor Under vårt årliga julmingel i december stod även i år det internationella arbetet på programmet. Jonas Simonsson berättade om sina erfarenheter som deltagare och showcase-musiker på Womex i Thessaloniki under hösten. Diskussion följde Andras seminarier I medlemsbrev har vi också informerat om andras seminarier och kurser i regi av Kultur i Väst, Coompanion, Västra Götalandsregionen, Trappan, Göteborgs Stad, GAC, Musikalliansen, KLEO-Danscentrum Väst, RFoD m.fl., Ämnesområdena har spänt mellan kulturpolitik, konstnärskap, marknadsföring, Göteborgs framtida kulturliv, jämställdhet, Kultur i skolan m.m. Medlemsinformation I våra olika medlemsutskick uppdateras medlemmarna om branschnyheter, nödvändigheter och möjligheter. Vi presenterar kontinuerligt stipendier och bidrag som är speciellt riktade till musiker. 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen Årsmötet Den 27/2 hölls MCV:s årsmöte. Maud Lindström föredrog verksamhetsberättelsen, och Lucas Stark berättade om den kommande årsstämman i Musikcentrum Riks (MCR). Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreningens framtida arbete och verksamhet och MCR:s roll diskuterades bl.a. Julmingel med öppen scen Julmingel/medlemsträff hölls på Café Hängmattan den 11/12. Efter medlemsinformation om verksamheten hölls föredrag av Jonas Simonsson från bl.a. gruppen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

6 Groupa om internationella erfarenheter i allmänhet och Womex-mässan i synnerhet. Diskussion följde. Val Xalino framträdde med några låtar och Sten Löfman demonstrerade instrumentet Hang. I vanlig ordning bjöds det på glögg, pepparkakor, öl och julmackor. Värvning av medlemmar Genom aktivt rekryteringsarbete i samband med våra arrangörssamarbeten, t.ex. klubbar, branschträffar, mässor och expon har vi rekryterat nya medlemmar. Våra projekt är även attraktiva för musiker att vara med i, och vi får en hel del medlemmar den vägen. Vi ser dock att nöjda medlemmar är de som är bäst på att värva nya medlemmar. Tidsbegränsat medlemskap Sedan ett antal år är medlemskapet i MCV tidsbegränsat. Detta har fått till följd att de artister som varit med längst i MCV fått göra en ny ansökan för att stå kvar i vår förmedling. På så vis ser vi till att alla artister bedöms på ett likartat sätt vad gäller kvalitetskriterierna och att alla program är uppdaterade. Medlemmars egna projekt Initiativ och projektidéer från medlemmarna som gynnar föreningen uppmuntras och stöttas i möjligaste mån. Vi har under året varit behjälpliga när några av våra medlemmar startat bokningskooperativet MuKo. Vi följer detta projekt med intresse eftersom det kan vara av intresse för många av våra medlemmar. Information, kontakt och service Som vanligt har vi haft kontinuerlig kommunikation med och information till medlemmarna via utskick, mail och hemsida. Kontoret har dagligen direktkontakt med medlemmar via telefon eller besök på kontoret. Något som uppskattas av bägge parter och hjälper kontoret med att alltid vara uppdaterade. Det skapar mycket bättre förutsättningar för att förmedla fler jobb! Kontoret fungerar som något av ett resurscentrum som hjälper medlemmarna med råd och dåd. Vi har även ett mindre PA-system som hyrs ut till medlemmar till ett billigt pris. Styrelsen MCV verkar för en dynamisk och aktiv styrelse. Tio ordinarie styrelsemöten har avhållits samt två heldagsmöten där mer övergripande policyfrågor och visioner diskuterats. Dessutom har en kortare styrelseutbildningskurs hållits. Vissa frågor har beretts i särskilda utskott. Styrelsen har bestått av ordförande Livet Nord, Ebba Westerberg, Annika Törnqvist, Lucas Stark, Jonas Franke-Blom och Max Wulfson. Personalen På grund av sjukskrivningar och föräldraledighet har vi även i år haft en viss personalomsättning, vilket gjort belastningen varit hög på kontoret. Sedan 1 augusti har Anders Malmström varit verksamhetsledare med personalansvar. Föreningens personal har bestått av: Tillsvidareanställda: Anders Malmström: Verksamhetsledare, ekonomi och kulturpolitik m.m. (c:a 90%) Katty Axelsson Ståhl, informatör och förmedlare (sjukskriven hela året) Lars Elf, förmedling, hemsida och medlemsfrågor (80%). Vikarier: Maud Lindström (100% 1/1-5/4, 37,5% 1/11-31/12) MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

7 Maja Rönnbäck (50 % 30/1-18/3, 80% 19/3-30/6) Mahnaz Moradi (80% 6/8-30/11, 50% 1/12-31/12) Timanställda: Mikael Godée, arrangörer och projekt (c:a 40%). Under året har Mikael gått en kurs i projektledning. MCV har sedan några år ett avtal om företagshälsovård med regelbundet återkommande hälsokontroller för personalen, samt friskvårdsbidrag på 1500 kr/år. 4. Verka kulturpolitiskt I och med att vi numera har en riksorganisation (MCR), så drivs de nationella kulturpolitiska frågorna genom denna. Detta för att få större tyngd och legitimitet och därmed förhoppningsvis större genomslag för våra synpunkter och idéer. MCV fortsätter naturligtvis att driva de kulturpolitiska frågorna och vara de fritt verksamma musikernas främsta representant på det regionala och lokala planet, samtidigt som vi är engagerade nationellt genom MCR. Som ett resultat av vårt engagemang i olika kulturdiskussioner blir vi ofta inbjudna till olika möten, både som deltagare och som paneldebattörer. Vår roll som referensoch remissinstans har också blivit större de senaste åren. Årets remisser Under 2012 har vi avgivit remissvar på VGR:s kulturplan. Det inleddes med Allmänna synpunkter och såg ut så här: Den regionala kulturplanen tar sin avstamp i de tidigare framtagna regionala dokumenten Det goda livet med framtidsvisionerna och En mötesplats i världen med kulturstrategin för att nå några av dessa visioner. Från abstraktioner till konkret kulturpolitik således. Det är naturligtvis ett klokt upplägg och det finns mycket att hämta i den väl formulerade kulturstrategin. Men - kulturplanens disposition haltar. Det är ofta svårt att orientera sig i texten bland olika riktlinjer, policys, planer och beslut. Vad är redan fattade beslut, vad är ambitioner och vad är löst tyckande? Det känns ostrukturerat och står i stark kontrast till kulturstrategins tydlighet och pregnans. De förslag på åtgärder och prioriteringar som görs är för det mesta utan förklaringar eller relevant bakgrundsdiskussion. De väcker fler frågor än de besvarar. I beskrivningarna av dagsläget hamnar ofta det fria kulturlivet på mellanhand eftersom institutionerna hela tiden står i centrum. Musiken berörs i stort sett endast under just denna rubrik. Vilket från vår utgångspunkt känns oförtjänt snålt. Mot bakgrund av den vikt man tydligen lägger vid att omnämnas i kulturplanen, eftersom den kommer att utgöra huvudmaterial vid regionens förhandlingar med Kulturrådet, är det beklagligt att inte Musikcentrum Väst (till skillnad från flera andra centrumbildningar) överhuvudtaget finns med i texten. Märks vi inte eller uppskattas vi inte?? Detta svar ledde till att flera ändringar infördes i den färdiga texten, vilket naturligtvis är bra. Nu nämns åtminstone de fritt verksamma musikerna och MCV, men egentligen borde kanske hela planen ha skrivits om. Skapa kulturpolitisk debatt MCV arbetar kontinuerligt med att aktivt bevaka och påverka kulturpolitiken genom att skapa debatt. Detta gör vi enskilt eller genom att bygga nätverk för att få större genomslag för idéer och krav. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

8 Genom MCR och tillsammans med de övriga centrumbildningarna på riksnivå har vi fortsatt att engagera oss i behovet att permanenta de extra medel som centrumbildningarna erhöll 2010 och Möten och seminarier Även i år har vi aktivt deltagit i olika möten och seminarier med syfte att lyfta och förbättra yrkesverksamma musikers situation. Vi blev inbjudna till det möte som alla länsmusikstiftelsechefer hade i Göteborg i mars. Anders Malmström ingick i den panel som debatterade länsmusikens roll i den framtida kulturpolitiken. Här lyftes frågor om internationellt utbyte och de fria musikernas situation. MCV representerades också på Branschdagen i oktober (se ovan), där vi ingick i panelen och ledde diskussionsgrupper. Vi deltog på regionens stora konferens om kulturföretagande Ka-tziing! (se ovan). Där Anders fungerade som moderator för den diskussion som kom att handla om de fria musikernas verklighet. Vi har också kontinuerlig kontakt och möten med andra organisationer och föreningar såsom AF Kultur/Media, Centrumbildningarna, Coompanion, GAC, Göteborg & Co., Jazzföreningen Nefertiti, Kulturnämnden i Göteborg, Kultur i Väst, Musikalliansen, Musikens Hus, Pustervik, Skådebanan, Svensk Jazz, RFoD, Statens Kulturråd, Svenska Musikerförbundet, SYMF, Trappan, Västra Götalandsregionens kulturnämnd m.fl. 5. Marknadsföring, med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. Stora insatser gjordes på marknadsföringsområdet under 2012, då vi strukturerade upp och tog ett helhetsgrepp på marknadsföringsarbetet. Rutiner och analysverktyg har införts, och effekterna av en mer samordnad marknadsföring kan bland annat mätas i ökande besökssiffror på hemsidan. Vi har också gjort en ny Facebooksida och en strategi för hur den ska användas, samt utvecklat marknadsföringen av våra artister genom riktade utskick till arrangörer och andra viktiga personer genom kommunikationsprogrammet Apsis. De internationella insatserna kanaliseras i huvudsak genom MCR. Vi och framförallt våra artister var med och presenterades på mässorna Jazz Ahead i Bremen och Womex i Thessaloniki. Likaså presenterade vi genom MCR våra artister på mässan Open Folk som var en del av Folk och Världsmusikgalan i Malmö. Hemsidan Hemsidan är vårt ansikte utåt och vår förmedlings viktigaste verktyg. Den nya hemsidan som lanserades i april 2011 har underlättat för både arrangörer som söker en artist och för oss att få statistik och mätbarhet. Under 2012 har både marknadsföringsrutinerna och vår kunskap och användning av hemsidan utvecklats, och detta har gett stor effekt. Jämfört med 2011 (19 april-1 dec) har antalet besök ökat med 20,75% (från till ) och antalet unika besökare med hela 30,86% (från till )! Även antalet sidvisningar har ökat med 22,88% (från till ), och antalet sidor per besök med 1,77% (från 3,44 till 3,50). Som nämnts ovan finns här nya och förbättrade möjligheter att mäta bokningar av artisterna via hemsidan. Det finns numera också bättre möjligheter för artisterna att själva uppdatera sin sida. Under året har en genomgång av layout och funktionalitet gjorts och flera mindre förbättringar genomförts. Mer är att vänta, det är verkligen ett dynamiskt kommunikationsmedel! MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

9 Grafisk profil Vi har under året tittat på en uppdatering av föreningens grafiska profil och tagit in förslag från externa designers. Vi befinner oss i en process där det färdiga resultatet beräknas presenteras Presentationsmaterial Samtliga nya medlemmar får hjälp med att presentera sig själva med texter, bilder och ljud på bästa sätt på vår hemsida. För att också våra utländska arrangörskontakter ska kunna ta del av MCV:s utbud finns presentationstexterna även på engelska. Vi har även tagit fram utbudsblad för de Skapande skola-projekt som marknadsfördes under Skolforum och Mötesplats skola. Dessa finns för nedladdning på respektive artists sida, och på sikt ska alla medlemmar i barn och ungdom kunna ha sådana. Trycksaker och affischstöd Under året har vi producerat riktat presentationsmaterial för att marknadsföra MCV och medlemmarna på Musik på biblioteket, Skolforum/Mötesplats Skola, En scen kväll, Skapande skola-dagen m.fl. En roll-up-presentatör har designats och inköpts. Vi har även beviljat medlemmar bidrag till affischframställning mot att de har med MCV:s logga på affischen. Utbudsdagar MCV-dagen är vårt årligen återkommande evenemang som visar upp MCV:s mångfald för olika slags arrangörer och producenter. MCV-dagen hölls för elfte året, denna gång på Storan, vilket var mycket uppskattat. I likhet med tidigare år visade MCV upp ett varierat utbud bestående av sju av våra fantastiska artisters program inför arrangörer, producenter och beslutsfattare inom kultursektorn. Som vanligt var MCVdagen mycket lyckad med rekordmånga besökare, många nya kontakter knöts och framför allt blev många jobb förmedlade direkt på plats. Vi samarbetade med Göteborgs kulturnämnd under utbudsdagen En scen kväll där många av våra artister inom Barn & Ungdomsgenren framträdde. Mässor och mötesplatser Som nämnts ovan deltog vi genom MCR på Jazzahead, WOMEX och Open Folk. Våra artister ingick i det material som framställdes till, och distributerades på dessa mässor. Vi deltog också genom MCR tillsammans med de övriga centrumbildningarna på Skolforum i Stockholm. MCV-skivan MCV-skivan är en presentation av ett urval av årets nya artister, men är också en påminnelse av MCV:s spännande utbud som ständigt uppdateras. Årets skiva spreds till närmare tusentalet arrangörer, producenter och press i hela landet. Utgivningen är ett årligt projekt som startade Kontinuerliga och riktade utskick MCV skickar ut nyhetsbrev, konserttips och inbjudningar till våra olika målgrupper och press i hela landet. Det mailprogrammet Apsis ger oss möjlighet att skicka snygga utskick, mäta statistik och administrera våra kontakter. Veckans konserttips skickas till media, arrangörer, producenter, artister och andra kontakter i hela landet som har anmält sitt intresse från hemsidan. Häri ges tips om MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

10 konserter där våra artister medverkar. I nyhetsbreven presenteras bland annat nya medlemmar, arrangörssamarbeten och arrangemang som MCV är inblandade i. Vi gör också riktade utskick till målgrupper som eventbolag, bokare av barn- och ungdomsprogram och festivalarrangörer, där relevanta artister och arrangemang presenteras. Pressarbete I samband med våra egna arrangörssamarbeten bearbetar vi speciellt press på lokal och riksnivå. Pressen använder också flitigt vår databas (hemsidan) med artisternas med pressrelease och pressbild. Annonsering Annonsering har visat sig vara ett för det mesta dyrt, svårmätbart och ineffektivt sätt för MCV att marknadsföra sig. Våra annonser begränsar sig till Liras festivalbilaga, Eventmarket.com och olika festivalprogram där detta är en del av vårt arrangörssamarbete. Vi arbetar också med indirekt annonsering och sökoptimering med hjälp av Google Ads. Kataloger Vi förmedlar våra medlemmar som arbetar med barn- och ungdomsprogram till Västra Götalandsregionens Kulturkatalog och Göteborgs stads Kulturterminen, och gjorde även en egen digital folder för Skapande skola-projekt. Länsmusiken Vi har under flera år planerat att besöka ett antal länsmusikstiftelser för att marknadsföra oss och våra artister och sondera möjligheterna för framtida samarbete. Under 2012 tog vi de första stegen på den vägen och vi räknar med att kunna genomföra Musik på Biblioteket-projekt i åtminstone två nya län med start Digital marknadsföring/sociala medier Vi har startat en sida på Facebook som uppdateras kontinuerligt. Vi har också planerat för satsningar på Spotify och Soundcloud. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort Genom att samarbeta med andra aktörer som har liknande uppdrag och intressen får vi mer musik för pengarna! Med våra turnéprojekt skapar fler och starkare och även modigare arrangörer i olika genrer och på så sätt arbetar vi långsiktigt med att skapa en bättre arbetsmarknad för våra medlemmar. I samtliga projekt arbetar vi med: - Arrangörsutveckling genom utbildning och nätverksträffar med dialog och kunskapsutbyte. - Inventera, skapa nära kontakter, systematisera och uppdatera ett fullvärdigt och aktuellt arrangörsregister. - Aktiv personlig kontakt med nya och gamla typer arrangörer som t.ex. eventbolag, företagsträffar, kick offs, invigningar m.m. Arrangemang med fokus på att skapa nya scener och att utveckla arrangörskap MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

11 Musik på Biblioteket Musik på Biblioteket är ett samarbete med Kultur i Väst och ABF, och arrangerades för fjärde året under vår och höst. 18 artister har gjort sammanlagt 42 konserter på 16 bibliotek i Västra Götaland, vilket är mer än någonsin. Projektet får nog sägas vara väl etablerat i regionen och fortsätter även nästa år. Det fungerar också som en dörröppnare till andra regioner där planer finns för Halland och Örebro län med start Insikten och Kulturhuset Kronan, Trollhättan Årligt återkommande samarrangemang med Trollhättans kommun. På Insikten har MCV programlagt 5 konserter under sommarhalvåret, respektive 2 konserter under hösten på Kulturhuset Kronan. Skapande skola Medlemsguide: Så säljer du din BoU-föreställning/Register på Skapande skolakontakter Medlemsguiden som vi framställde 2011, med marknadsföringstips och resultatet av MCV:s kartläggning av utbudskataloger och utbudsdagar i hela Sverige: information om vilka som är barn- och ungdomsproducenter på länsmusiken, när utbudsdagarna hålls och hur man gör för att komma med i utbudet. Guiden har distribuerats till ca 15 artister, och är lätt att uppdatera inför kommande år. Satsningen började under slutet av året att ge resultat. Det är ännu för tidigt att utvärdera den eftersom planeringstiden för konserterna är så lång. Samma sak gäller för registret för Skapande skolakontakter och den digitala Skapande skola-foldern. Samarrangemang Evenemang vi har varit delaktiga igenom programläggning och/eller ekonomiskt stöd under året är: Barnmattan Tillsammans med Musikens Hus i Göteborg genomförde vi för tolfte året konsertserien Barnmattan med ett tolv konserter/föreställningar för barn under vår och höstterminen. Sjumilaklivet I samarbete med Sjumilahallen i Biskopsgården och lokala invandrarföreningar anordnade vi i september för första gången endagsfestivalen Sjumilaklivet. Folk & Världsmusik med två konserter och ett barnprogram blev det. Göteborgs visfestival I januari och i samarbete med bl.a. Källström musik och kultur genomfördes för första gången denna tvådagarsfestival. Mängder med visartister framträdde för en stor publik. Planetafestivalen Vi deltog i samarbetsprojektet Planetafestivalen där vi tillsammans med arrangörer och andra aktörer som bl.a. Kultur i Väst, Frölunda Kulturhus, HSM och Nefertiti för tionde året manifesterade världsmusiken med en stor festival i månadsskiftet oktober-november på de olika världsmusikscenerna i Göteborg. Kulturkalaset I samarbete med Göteborg & Co var MCV i augusti som vanligt värdar för scenen i Bältesspännarparken under en kväll på Göteborgs Kulturkalas. I år var det knökfullt i MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

12 tältet under i princip hela kvällen! Vi presenterade tre olika MCV-artister med sammanlagt ett tjugotal musiker, och passade på att visa upp bredden på MCV:s artister. Kulturnatta Återigen samarbetade vi med Konstnärscentrum Väst under Kulturnatta en oktoberkväll i Göteborg. Det blev vernissage och konsert i deras galleri. Mycket intimt och uppskattat. Nya nätverket/ Dansfest Tillsammans med Nya nätverket som består av MCV, Gbg:s kulturförvaltning, KiV, Sensus och Folkuniversitet genomförde vi, på Dalheimers Hus i Majorna, festivalen Dansfest med inriktning på seniorer. Ett mycket uppskattat evenemang. Festivaler, scener och klubbar mm Spelmansstämma på Epidemin, Göteborg (folk och världsmusik) Club Impra, Göteborg (blandad musik, fokus på kvinnliga improvisationsmusiker) Kulturkalas i Ranrike, Gerlesborg (blandat) Picknickfestivalen, Göteborg (pop & rock, utomhusfestival på 2 ställen) Fredags, Mark (blandat, konsertserie) Sommarunderhållningen m.m., Göteborg (blandat Gbg:s kulturförvaltning) Äntligen måndag, Göteborg (pop och visa/blandat) Övriga samarbeten Samverkan för mångfald/katapult MCV ingick som samverkanspart i det rikstäckande nätverksprojektet Samverkan för mångfald, som beviljades medel för en förstudie från Kulturbryggan. Projektet har i första hand byggt grunder för ökad samverkan kring information, kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete när det gäller mångfaldsfrågor inom kulturen. I projektgruppen ingår även bl.a. RFoD, Kultur i Väst, Kulturatet, Planeta, SMOK (Sveriges Musik Och Kulturskolor), El Sistema och Världskulturmuseet. Projektet avslutades under året och en av slutsatserna i rapporten var att Artister med bakgrund i andra kulturer har svårare att hitta in i och att höras i det svenska musiklivet. Som en direkt följd av denna förstudie startades projektet Katapult som ska ge konkret stöd till utifrån kommande musiker för att dessa lättare ska kunna ta sig in i det svenska musiklivet. Pengar söktes från Postkodlotteriet och bidrag beviljades under hösten. MCV kommer att ingå i den nya ledningsgruppen för Västsverige när Katapult drar igång på allvar Kultur i Väst Tillsammans med KiV har vi under året fört flera samtal om framförallt arrangörsutvecklingsfrågor och internationella utbyten. Dialogen kommer att fortsätta och i takt med att KiV avsätter mer personal med uppgift att titta på dessa frågor tror vi att vi under nästa år ska komma fram till någon form av resultat. AF Kultur Media Vi har tillsammans med övriga centrumbildningar i väst ingått i AF Kultur Medias samrådsgrupp där vi framförallt sett över de prognoser om kulturarbetsmarknaden som AF tar fram två gånger om året. Vi uppmanar AF Kultur Media till samarbete och att bjuda in våra medlemmar till aktiviteter och kompetensutveckling. Vi ingår också sedan tidigare i AF Kultur Medias referensgrupp inom scen- och tonområdet. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

13 Trappan Vi är styrelsemedlemmar i Trappan, kompetensutveckling för scen, ton, film och TV. Tillsammans med bl.a. dem genomfördes bl.a. Branschdagen i november. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks Under 2012 har MCR börjat finna formerna för sin verksamhet. Det finns fastlagda verksamhetsmål och den operativa verksamheten utvecklas kontinuerligt. Ansvarsfördelningen mellan riksförbundet och medlemsföreningarna har fått en grundläggande form. MCR har huvudansvaret för den internationella representationen och för de övergripande nationella frågorna. Undantag från detta kan naturligtvis göras om det bättre gagnar respektive verksamhet. Grunden i rollfördelningen mellan MCR och MCV/MCÖ är att MCR inte ska bedriva sådan verksamhet som någon av medlemsorganisationerna kan utföra. Se vidare Verksamhetsplanen för MCR Sammantaget har utvecklingen varit omfattande och innovativ, vilket är föga överraskande mot bakgrund av att organisationen är så ny. MCV:s engagemang i denna process har varit synnerligen aktivt. Göteborg 12 februari 2013 Anders Malmström Verksamhetsledare MCV MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer