Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå."

Transkript

1

2 2

3 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket brett program som öppnar för många möjligheter i framtiden. Tekniska fysiker finns inom en mängd olika områden och med vitt skilda arbetsuppgifter. Efter utbildningen kan du jobba med forskning och utveckling inom både industri och högskola eller universitet. Du kan också jobba utanför det tekniska området, t.ex. med IT och ekonomi. Det är inte heller ovanligt att en teknisk fysiker blir företagsledare. Generellt finns jobb överallt där avancerad problemlösning är viktig! Industriledaren Hans Werthén har uttryckt det så här: "Som civilingenjör i teknisk fysik vågar man ta itu med nya saker. Man törs ge sig in på ledarskap, affärer och tvekar inte inför nya utmaningar". Även om vi inte kan ge ett entydigt svar om vad man blir efter att ha läst Teknisk fysik så vet vi att tekniska fysiker alltid har varit efterfrågade på arbetsmarknaden. Teknisk fysik är ett säkert varumärke för framtiden! För när teknikutvecklingen går framåt så gäller det att hänga med för att inte bli frånåkt. Och ännu bättre är förstås att skaffa sig ett försprång genom att vara den som leder utvecklingen framåt. Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. I denna folder har vi samlat beskrivningar av alla Teknisk fysiks profiler tillsammans med intervjuer med alumner 2 som läst olika varianter av dessa. Vi beskriver också typiska jobb från de olika profilerna. Mer information om programmet och dess profiler, samt fler alumnintervjuer, finns på Programledningen för Teknisk fysik, Umeå september Ledorden för en teknisk fysiker från Umeå samanfattar just detta: Ta ledningen! 2 Ordet alumn kommer från latinets alumnus och avser en tidigare student från en universitets eller högskoleutbildning. 3

4 Profiler på Teknisk fysik Teknisk fysik har flera olika profiler (en del av dessa indelade i olika spår). Du kan med fördel kombinera ihop en egen fördjupning genom att välja kurser från olika profiler. Du har även möjlighet att tillgodoräkna dig fördjupningskurser från andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Beräkningsteknik Beräkningsfysik Avancerad datorgrafik och bildanalys Industriell statistik Finansiell modellering Fotonik Kvantteknik Fotonik med tillämpningar Mätteknik Industriell strålningsfysik Mätfysik Sjukhusfysik och medicinsk teknik Sjukhusfysik Medicinsk teknik Rymd och astrofysik 4

5 Valbarhet Utbildningen motsvarar 5 års heltidsstudier. Under de ca. 5 första basterminerna så rekommenderas du följa programmets förvalda studieväg. Profileringen görs sedan under den andra halvan av utbildningen (vanligtvis åk 3 till 5), och möjligheterna att kombinera en helt egen och unik profil är stora. Vi rekommenderar att du väljer de kurser som passar just dig allra bäst som person! Du kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika profiler eller i övrigt välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik. Fördjupningskurser från Umeå universitet eller andra universitet och högskolor i Sverige kan också tillgodoräknas i din examen. Naturligtvis kan du även tillgodoräkna dig fördjupningskurser från utlandsstudier. Eftersom det inte är nödvändigt att läsa alla fördjupningskurser från en och samma profil så är naturligtvis valbarheten mycket stor för dig. Det är fullt tillåtet att mixa kurser från olika profiler i din utbildning! Det är dock viktigt att du är medveten om förkunskapskraven till de kurser du vill läsa så att du planerar din utbildning klokt. Teknisk fysiks profiler är: Beräkningsteknik, som består av 4 separata spår: o Beräkningsfysik o Avancerad datorgrafik och bildanalys o Industriell statistik o Finansiell modellering Fotonik, som består av 2 spår o Kvantteknik o Fotonik med tillämpningar Mätteknik, som består av 2 spår o Industriell strålningsfysik o Mätfysik Sjukhusfysik och medicinsk teknik, som består av 2 spår o Sjukhusfysik o Medicinsk teknik Rymd och astrofysik De programkurser som per automatik räknas till våra profiler finns listade i Teknisk fysik utbildningsplan och på Röda tråden (se Teknisk fysiks hemsida 5

6 Krav för examen i Teknisk fysik vid Umeå universitet För att ta ut examen från Teknisk fysik vid Umeå Universitet krävs att du uppfyller de krav som anges i programmets examensbeskrivning. I den s.k. utbildningsplanen för Teknisk fysik finns förslag på hur du kan välja dina kurser för att uppnå examen. I utbildningsplanen är bl.a. Teknisk fysiks programkurser listade. Detta är kurser som med automatik kan räknas in i Teknisk fysik (inom olika områden såsom baskurser, allmänna ingenjörskurser, profilkurser etc. enligt texten nedan). Utbildningsplan och examensbeskrivning hittar du på Röda tråden, Nedan följer ett kort utdrag ur Teknisk fysiks examensbeskrivning med examenskraven angivna: 4.2 Självständigt arbete För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort en examensarbetskurs (självständigt arbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå specificerad i utbildningsplanen. 4.3 Övriga krav I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser från vart och ett av nedan angivna områden. Poängtalet för kurserna inom vart och ett av dessa skall minst uppgå till nedan angivna minimikrav. Vilka kurser/moment som ingår i minimikraven framgår av utbildningsplanen. Baskurser inom: Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg 67,5 hp - varav minst 12 hp ska utgöras av baskurser inom datavetenskap Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling 12 hp Fysikalisk teori med tillämpningar 60 hp Valbara kurser inom: Allmänna ingenjörsområdet 52,5 hp Valbara profilkurser inom: Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, 45 hp matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik Inom ramen för kursfordringarna ovan eller inom det fria kursutbudet måste följande inslag finnas: Projektkurser och projektledning 22,5 hp - minst 15 hp skall utgöras av projektkurser/projektmoment varav minst ett projekt ska utgöras av en sammanhängande kurs eller ett moment omfattande minst 7,5 hp. - minst 7,5 hp skall utgöras av kurser/moment i projektledning. - minst 7,5 hp skall utgöras av ett behovsbaserat projektarbete (eller tydligt identifierbara mindre projekt) i nära samarbete med näringslivet. Kurs/moment i hållbar utveckling 7,5 hp Kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete), sammanlagt minst 60 hp 6

7 Fördelningen mellan obligatoriska kurser och valbarhet på Teknisk fysik kan illustreras med denna figur. Exjobb Valmöjlighet, se Röda tråden, Fria kurser Profilkurser Ma/Beräkn: Matematik Ma/Beräkn: Data Statistik/ mätvärdesbehandling Allmänna ingenjörskurser Fysik 7

8 Profil: Beräkningsteknik Beräkningsfysik Inom beräkningsfysik strävar man efter att lösa fysikproblem genom datorberäkningar. Detta kan dels innebära numerisk lösning av besvärliga matematiska ekvationer och dels simuleringar för att efterlikna fysikaliska processer som de sker i verkligheten. Man skulle kunna säga att beräkningsfysik används inom industrin av två olika anledningar. Dels är geometrier och randvillkor i industriella tillämpningar ofta så komplicerade att man inte kan lösa problemen analytiskt. Istället löser man dem numeriskt. Dessutom vill man ofta göra en datorsimulering av en kostsam produkt innan man börjar tillverka den. I simuleringen kan produktens egenskaper testas på ett kostnadseffektivt sätt. I utbildningen till beräkningsfysiker får du bekanta dig med ett stort antal olika metoder för simulering och beräkning. Du får också lära dig att använda moderna programmeringsverktyg på ett effektivt sätt, kunskaper som är gångbara inom många olika områden. Kurser från beräkningsfysiken kan många gånger med fördel kombineras med fördjupningskurser från andra profiler, t.ex.: Visualisering. Detta ger dig baskunskaper och erfarenheter för att använda moderna verktyg för att göra interaktiva simuleringar och/eller åskådliggöra vad som händer i datorn. Numerisk lösning av partiella differentialekvationer. Denna kombination ger expertkunskaper för en viktig grupp av problem med många industriella tillämpningar. Teoretisk fysik. Denna kombination är idealisk för dig som funderar på framtid som forskare. Kunskap om beräkningsmetoder tillsammans med en god teoretisk grund behövs för att formulera modeller som är lämpliga för beräkningar. Typiska yrken Det mest uppenbara yrket är kanske beräkningsingenjör, men även andra yrken som innefattar att beskriva tekniska, naturvetenskapliga eller finansiella system med hjälp av datormodeller. Alumnintervju Jörgen Vedin 1. Vad jobbar du med idag? Jag arbetar på Hägglunds som beräkningsingenjör med att utföra simuleringar inom hållfasthet och strömningsmekanik. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag valde de kurser som intresserade mig mest, och skulle nog resonera på samma sätt idag. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Flera av allmänna ingenjörskurserna (hållfasthet, strömningslära) och profilkurserna inom beräkningsfysik har gett mig kunskaper som jag behöver i mitt dagliga arbete. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 8

9 Att välja de kurser som verkar mest intressanta, men med begränsningen att alltid välja en lagom blandning mellan direkt tillämpbara kurser och mera teoretiskt djupgående kurser. Daniel Ohlsson 1. Vad jobbar du med idag? Development Engineer, ABB Switzerland Ltd. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Hela Beräkningsfysik (utom en kurs) och inslag från Mätfysik och Statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag ville fördjupa mig inom ett ämnesområde och även få en bredd. På detta sätt öppnades möjligheter mot flera olika yrkesområden. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Det är svårt att nämna någon speciell, men flera kurser har varit relevanta och då främst från Beräkningsfysik. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Välj det du är intresserad av och kolla av vad företagen söker. Även om en profilering inte tvingar fram ett visst yrkesval är det ändå sannolikt att första jobbet kommer inom profileringsområdet. 9

10 Profil: Beräkningsteknik Avancerad datorgrafik och bildanalys Är du intresserad av att lära dig tolka bilder och göra 3D rekonstruktioner av omvärlden, eller vill du kunna mer om av avancerad datorgrafik och virtual reality (VR)? Då är det här spåret för dig! Här får du lära dig om hur man med hjälp av datorer tolkar handskriven text, bedömer hur vattensjuk marken är framför ett fordon, eller 3D rekonstruerar en stadsdel. Området VR och visualisering inkluderar visualisering av stora datamängder, algoritmer och hårdvara inom 3D grafik, realtidsvisualisering och interaktiva simuleringar, olika typer av interaktionsgränssnitt och tracking system. I virtuella miljöer såsom avancerade dataspel och träningssimulatorer finns det ett stort behov av realtidssimuleringar av olika naturliga fenomen (t.ex. kollisioner och dynamik hos mjuka och stela kroppar). Detta innebär restriktioner på hur länge en beräkning får ta, vilket i sin tur påverkar metodval mm. I detta sammanhang kan parallella beräkningar med fördel användas Typiska yrken Exempel på jobb där denna kunskap är värdefull är 3D modellerare för spel och simulatorindustrin eller bildanalytiker inom den medicintekniska eller försvarsindustrin. Visualisering och interaktiva simuleringar har ett brett användningsområde som sträcker sig mellan medicin, datorspel, gruvprospektering, teknologier för skolor och lärande, displaysystem för olika former av fjärrstyrning samt virtual prototyping av nya produkter. Civilingenjörer med denna specialistkompetens tar anställning som utvecklare, forskare eller specialistprogrammerare i större företag t.ex. inom programvaruutveckling, mobiltelefoni, tillverkningsindustri eller vid mer nischade och ofta mindre företag t.ex. som utvecklar simulatorer, datorspel, animering och specialeffekter och för film och nya interaktionsteknologier. Alumnintervju Christofer Stegmayr 1. Vad jobbar du med idag? Mjukvaruingenjör i dataspelsindustrin (EA DICE AB). 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? VR & Beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Angående de allmänna ingenjörskurserna hade jag sett ut kursen Inbyggda System som jag tyckte verkade väldigt intressant. Jag valde då de kurser som var förkunskapskrav för att kunna få läsa den. Profileringskurserna valde jag efter att ha läst ett par kurser inom datavetenskap som ökade mitt intresse inom det området. Jag hade också ett eget intresse av realtidsfysik och grafik som gjorde valet lätt. Däremot kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle arbeta med dataspel efter utbildningen. Men så blev det och det är otroligt utvecklande och roligt. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag har haft väldigt mycket nytta av kurserna inom grafik/realtidsrendering och realtidsfysiksimulering. Dessutom har jag haft nytta kunskaperna jag fick från beräkningsfysikprofileringen, speciellt numeriska beräkningarna (matrislösning), stabilitetsanalys och Monte Carlo metoder. Jag känner också att jag har haft nytta av många av de allmänna ingenjörskurser jag läst (Inbyggda system, Datastrukturer och algoritmer, System programmering och liknande). 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 10

11 Sätt upp ett mål tidigt (kan vara en kurs som man vill läsa eller en viss profilering som man tror kommer passa). Sen är det bara att planera upp studierna efter förkunskapskraven för kursen eller profileringen. Jag tyckte också att det var skönt att blanda praktiska kurser, som kretsteknik/inbyggda system och datavetenskapskurser, med de teoretiska fysik och matematikkurserna. 11

12 Profil: Beräkningsteknik Industriell statistik Betydelsen av statistiskt tänkande och statistisk metodik i industrin har stadigt växt de senaste decennierna. När man sysslar med experimentell forskning, kvalitetsutveckling eller processtyrning förekommer alltid slumpvariation. I den här profileringen ägnar vi oss huvudsakligen åt att modellera system innehållande slumpmässiga (stokastiska) komponenter, och att dra slutsatser från observationer (data) från sådana system. I profileringens kurser behandlas bl.a. metoder för att mäta och styra kvalitet (metoder som i industrin ofta ingår i det s.k. Six Sigma konceptet), planering och analys av försök (speciellt faktoriella försök försöksplaner som ger möjlighet till maximal information för en given kostnad), tillförlitlighetsteori (t.ex. livslängdsanalys av system av elektroniska komponenter eller tekniska konstruktioner), datorintensiva statistiska metoder (framför allt det som även kallas Monte Carlo metoder eller stokastisk simulering metoder där man med hjälp av slumptalsgenerering löser problem som är svåra att knäcka analytiskt), multivariat dataanalys (modeller och metoder där man betraktar alla mätvariabler samtidigt istället för en i taget), optimering/operationsanalys (kan t.ex. handla om att dimensionera ett lager eller att välja maskininställningar och halter av tillsatser för att få optimalt utbyte vid någon tillverkningsprocess) och stokastiska processer/tidsserieanalys (modeller för förlopp som utvecklas över tiden med tillämpningar inom många områden från muskelsignaler till börskurser) Typiska yrken Efter att ha läst profileringen mot Industriell statistik finns möjlighet till anställning inom en rad branscher. Civilingenjörer med goda kunskaper i matematisk statistik är en bristvara. Arbetsuppgifter kan t.ex. vara försöksplanering i läkemedelsföretag, processtyrning i massaindustrier, optimering av elproduktionsanläggningar i kraftbolag, premiebestämningar i försäkringsbolag, kvalitetsansvar i större företag eller livslängds och signalanalys inom medicinsk forskningsverksamhet. Profileringen ger dessutom behörighet till forskarstudier i matematisk statistik. Hamed Bozaghian Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Jag jobbar med R&D på Ericsson i Kista. Ansvarig för produkters supply och kommersiella vy (Supply/Commercial view) mot våra kunder. Även ansvarig för att produkters orderflöden är säkrade för orderläggning. Jobbar med att driva förbättringar (Six Sigma) för att hålla en kostnadseffektiv nivå. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Industriell Statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Det är inte lätt veta att vad man ska läsa. Ska man lyssna på vänner, lärare eller våga chansa lite? Jag tyckte om statistik och visste att det var väldigt användbart inom många olika industriella områden. Jag har än idag inte ändrat min uppfattning och glad över min profilering. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag driver egna projekt för ständiga förbättringar inom vår organisation. Använder en del statistiska metoder. Förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra för att på längre sikt överleva. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 12

13 Ta reda på vad du tycker är rolig med utbildningen? Hur ser jobbmöjligheterna ut för din profilering? Ta kontakt med företag om du är osäker? Mikael Rautio 1. Vad jobbar du med idag? Konsult på Pöyry Forest i Falun. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Jag läste inriktningen industriell statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Anledningen till att jag valde min inriktning var att jag fick ett bra intryck av de tidigare kurserna jag läste på matematisk statistik och att kurserna verkade både intressanta och användbara. Utöver det så läste jag en hel del programmering och beräkningskurser. Till största delen valde jag kurser efter intresse och jag tror att jag till stor del skulle resonera på samma sätt idag. Det jag saknade lite i början efter utbildningen var en kurs kring mätmetoder så det hade jag nog läst idag. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag har efter utbildningen arbetat mycket med multivariat dataanalys, försöksplanering och sammanställning och analys av data. I den delen av arbetet har jag haft stor nytta av kurserna inom statistikområdet. Som ett viktigt verktyg i arbetet använder jag Matlab och där har jag också haft nytta av programmeringen som jag läst. Kursen i reglerteknik är också bra att ha. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Välj kurser utifrån eget intresse och inte enbart taktiskt efter vad du tror är viktigt för framtiden. Min erfarenhet är att utbildningen i sig är den viktigaste meriten särskilt några år efter examen då det man gjort efter examen är viktigare. Har man möjlighet är det inte fel att förutom en speciell inriktning välja kurser inom flera olika områden så att man får en större bredd på sin kunskap. 13

14 Profil: Beräkningsteknik Finansiell modellering De beslut som fattas av stora aktörer på de finansiella marknaderna kräver idag analysmetoder som baseras på djupa insikter och goda kunskaper i matematik och matematisk statistik. Stora värden hanteras dagligen och framgången beror helt på förmågan att bedöma risker och möjligheter bättre än konkurrenten. Exempel kan vara försäkringsbolag som måste bedöma hur en premie ska sättas, banker som ska bestämma villkor för långivning eller ett stort företag som måste skydda sig mot förluster när man säljer och köper varor i andra valutor. Typiska yrken Tre grupper av typiska jobb inom bankvärlden: Analytiker. Här jobbar man på t.ex. en riskkontrollavdelning där man med hjälp av matematiska modeller och simuleringar försöker bestämma bankens olika risker (kredit, finansiell, marknads, operativrisk m.fl.). Fokus här ligger kanske inte på att ta fram nya modeller, utan snarare att använda redan befintliga (i vissa fall vidareutveckla dem). Men det finns såklart utrymme för att ta fram nya modeller också. Kvantare. Kvantarna jobbar närmare handlarna och hjälper dem att prissätta olika typer av derivat. De prissätter bl.a. optioner med hjälp av Monte Carlo simuleringar. Som jag har förstått det, använder de faktiskt några av de metoder som tas upp i kursen M C simuleringar för finansiella tillämpningar. IT. Bankerna använder såklart olika programvaror i sin handel med olika derivat. Ofta behövs det hjälp med att anpassa programvaran så att handlaren kan utnyttja den så bra som möjligt. För detta behövs någon som är bra på att programmera, men samtidigt har lite finansiell bakgrund. Ofta jobbar man för dataföretaget snarare än för banken och är då konsult. På Swedbanks riskkontroll är väldigt många av de anställda Tekniska fysiker. Under det senaste året har vi faktiskt haft tre Umeåstudenter där (mig inräknad). Personligen tycker jag att vi Umeåstudenter klarar oss bra i konkurensen med andra städers TF:are inom finansbranschen, trots att profileringen är så pass ny. Detta tycker jag är viktigt att säga till studenterna. (Själv var jag lite orolig för detta när jag pluggade, och övervägde faktiskt ett tag att flytta till Stockholm och läsa deras profilering) Det finns såklart även jobb för fysiker inom försäkringsbranschen. Här kan man endera jobba som aktuarie (även om det är övervägande statistiker som gör det) eller inom kapitalmodellering (liknande det man gör på en banks riskkontroll fast med lite annat fokus) Per Sjödin Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Swedbank Hypotek som räntehandlare. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Delar av Matematisk modellering av finansiella system (den profileringen var inte helt klar innan jag tog examen) samt Industriell statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag försökte plocka ihop kurser som matchade KTH:s finansinriktning, samt bredda med statistikkurser. Jag skulle inte ha gjort något annorlunda idag. Möjligtvis skulle jag ha läst lite mer ekonomi. 14

15 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Just nu har jag ingen direkt användning av någon av de kurser jag läst, förutom finansiell matematik. Jobbet som räntehandlare är mer makroekonomiskt inriktat och innebär tyvärr inte så många matematiska beräkningar. När jag började jobba på Swedbank var det på bankens riskkontroll och där använda jag mig av Monte Carlo simuleringar för att bestämma bankens kreditrisk. Då hade jag stor användning av mitt ex jobb (som behandlade just kreditrisk), Monte Carlo metoder med finansiella tillämpningar och Datorintensiva statistiska metoder. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? I första hand tycker jag att man ska välja att läsa det man tycker är roligt (kanske en självklarhet?!). Sedan tycker jag att just finansinriktningen är väldigt intressant och spännande (särskilt nu med den finanskris som råder). Dessutom får man möjligheten att tillämpa avancerad matematik i det vardagliga arbetet (även om det inte är fallet för mig just nu). 15

16 Profil: Fotonik-Kvantteknik Kvantteknik spelar en allt större roll inom modern teknologi. Inom mikroelektroniken, där strävandet att göra komponenter ständigt mindre, blir kvantmekaniska effekter dominerande. Kvantmekanikens betydelse har stärkts på grund av utvecklingen inom nanoteknologin, som har gjort det möjligt att manipulera naturen med atomär precision. Nya artificiella material och komponenter sätts samman genom att sammanföra atomer en efter en, och komponenter kan skräddarsys för specifike ändamål. Nya typer av elektroniska komponenter och maskiner med nästan atomär storlek kan konstrueras. Kvantteknik har lett till revolutionerande ny teknologi, till exempel baserat på uppfinning av den blå laser. Forskningen kan leda till en revolutionerande utveckling av en ny typ av snabbare datorer och avlyssningssäker dataöverföring baserad på kvantkommunikation. Typiska yrken Typiska yrkesmöjligheter: Akademia (forskning inom t.ex. kvanttransport och kvantkoherens, kvanttransport i kvantpunktkontakter, kvantpunkters som möjliga qubits hardware komponenten i en kvantdator. Ingenjörsfirma (allmänna ingenjörsuppgifter i utveckling av t.ex. elektroniska komponenter (t ex. vanlig ingenjörsfirma), forskning och utveckling av mikroelektronik och nanoteknologi (t.ex. Ericsson. Nokia). Forskning i fundamental fysik för att realisera kvantkommunikation och kvantdatorar (t.ex. Microsoft, NEC). Profilen ger intresserade studenter möjlighet för fortsatta studier både teoretisk och experimentellt. Lars Näckter Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Kvantitativ analytiker, Research inom aktiederivat, Merrill Lynch, London. Jag skriver research och ger interna (t.ex. trading desk) och externa (t.ex. Nordea, AP fonderna, hedge fonder) kunder råd rörande derivatstrategier som passar i rådande börsklimat. Ett derivat (inom finansvärlden) är ett instrument vars värde kan härledas utifrån en underliggande vara, t.ex. en aktie. Derivat (optioner, terminer, swappar, etc. ) är mer eller mindre matematiska i sin karaktär och i mitt team jobbar fysiker, matematiker och ingenjörer (rena ekonomer göre sig icke besvär). 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Teoretisk Fysik, Imperial College London. Några kvantkurser i Umeå. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag valde de profilkurser som jag tyckte kändes mest spännande. Ett genuint fysikintresse och populärvetenskaplig litteratur (t.ex. Steven Hawking, Brian Greene) gjorde att jag ville "uppleva" och bemästra den moderna fysikens imponerande landvinningar efter 1930 talet (vanliga utbildningar inom fysik går igenom teoretisk fysik upp t.o.m. kvantmekaniken ~30 talet). Min själ hade inte fått ro ifall jag inte hade läst kurser som Kvantfältteori, Unification (gauge teorier / försök att förena de fyra universella krafterna), Kosmologi, Strängteori etc. Ser man fysikens utveckling som en tidslinje så ville jag täta glappet mellan 30 talet och 2000 talet. Jag hade resonerat på samma sätt idag eftersom jag är övertygad om att de problemlösningsfärdigheter jag har utvecklat kan appliceras (och uppskattas) inom näringslivet. Dessutom vet jag att jag presterar på topp när jag är riktigt intresserad av ämnet i fråga. Det var svårare att applicera motsvarande urvalsmekanism på de allmänna ingenjörskurserna. Några val var mer strategiska projektledning gör sig bra på CV:et ifall man är fysiker. Det kan visa på att man inte är helt 16

17 "insnöad". Andra val gjordes mest av nyfikenhet Atom och Kärnfysik gör att man kan förklara för alla oroliga själar varför man inte utsätts för livsfarlig strålning under magnetröntgen. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Givet att jag läst relativt esoteriska profilkurser så är det specifika utnyttjandet begränsat (det är nog i stor utsträckning även sant för de flesta som inte fortsatt inom den akademiska världen). Jag använder en hel del statistik men i övrigt så handlar det hela om att ha vana att lösa "skruvade" problem och tillgodogöra sig en översikt av komplexa situationer. Jag har lätt att skapa mig en helhetsbild av dynamiska system med många variabler. Detta kommer exempelvis till nytta under kundmöten då man ofta får frågor rörande ett specifikt scenario. Genom att i huvudet göra några snabba resonemang och approximationer à la traditionellt fysikermanér så ser jag händelseförloppet framför mig. Nästa steg är att kunna förklara en komplex situation på ett sätt så att en lekman kan förstå lite som att skriva populärvetenskaplig litteratur. Ofta krävs en djup förståelse för att kunna förklara på ett enkelt satt. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Såtillvida du inte har en väldigt specifik idé om vad du vill jobba med, välj profilkurser efter intresse! o En teknisk fysiker som kan visa upp goda studieresultat kommer alltid att vara intressant för relevanta arbetsgivare o Du lägger ned mer tid och energi på intressanta kurser o Tid och energi leder till djupare förståelse och sannolikt bättre studieresultat o Man minns de intressanta kurserna man last på universitetet ta chansen att läsa något halvknäppt (d.v.s. mindre CV strategiskt) medan du är student! Vill du doktorera torde valen vara självklara. Vill du jobba inom något mer specifikt torde även det underlätta dina val. Vill du exempelvis jobba inom "Financial Engineering" så väljer du statistik, finansiell matematik etc. Ifall du inte riktigt vet vad du vill göra, men vill ut i arbetslivet så är det värt att välja någon allmän ingenjörskurs som visar på drivkraft / allsidighet / social kompetens. Exempel på kurser som uppfyller en eller flera av dessa kriterier kan vara Projektledning och Industriell Ekonomi (knappast ytterligare kurser inom mätteknik t.ex.). I ärlighetens namn så anser jag att värdet av att ha läst Projektledning och Industriell Ekonomi ligger mer i att visa arbetsgivare att man de facto läst dem snarare än i den kunskap man tillgodogjort sig. Därmed inte sagt att jag inte lärde mig något. : ) Lycka till med kursvalen! 17

18 Profil: Fotonik-Fotonik med tillämpningar Profilen optisk fysik ger den studerande grundläggande färdigheter och fördjupade kunskaper om ljus och optik. Då ljusets omväxlande kan beskrivas som strålar (klassisk optik), elektromagnetisk strålning (halvklassisk optik), eller enskilda fotoner (kvantoptik), ses området optisk fysik allt oftare som ett eget område inom fysiken. Du får i detta snabbt expanderande profilområde lära dig hur ljus kan beskrivas, hur det utbreder sig, och hur atomer och molekyler ser ut samt hur ljus och materia interagerar. Du får även kunskap om hur ljus (och numera framförallt laserljus med dess unika egenskaper) kan användas för att studera fundamentala egenskaper hos naturen eller i olika typer av tillämpningar. Du får därtill kunskap och erfarenheter av att planera och genomföra experiment, att bygga upp optiska mättekniker för olika ändamål, att med matematiska modeller beskriva företeelser inom optikens områden, att bedöma dessa modellers tillämpbarhet och begränsning och att tolka och värdera resultat. Du erbjuds även möjligheter att lära dig hur man designar optiska system med hjälp av moderna ray tracing program. Exempel på tillämpningar inom området är i första hand olika typer av mättekniker, såväl spektroskopiska för bestämning av förekomsten av olika typer av substanser (dvs. atomer och molekyler) för t.ex. miljöövervakningsändamål eller styrning av industriella processer som icke spektroskopiska för mätningar av storheter såsom längder och avstånd, rörelser och hastigheter, och gasers fysikaliska egenskaper. Teknikerna kan även användas för mätningar av storheter såsom temperatur och tryck. En stor fördel med dessa typer av optiska mättekniker är att de i många fall kan utföra mätningarna snabbt och beröringsfritt. Ljus kan även användas för att på ett kontrollerat sätt manipulera mindre objekt, allt ifrån atomer och molekyler till biologiska objekt såsom enskilda bakterier och celler. Det senare har på senare tid öppnat nya dörrar in i det biofysikaliska området. Målet med denna profil är att du ska tillägna dig färdigheter och kunskaper inom området vilka är nödvändiga inom industri, utbildningsväsende, såväl som i samhälle i övrigt. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier, forskarutbildning och forskning inom området. Typiska yrken Då området optisk fysik har ett brett spektrum av tillämpningar finner färdigutbildade ofta arbete inom vitt skilda sektorer av vårt samhälle. Större industriföretag som är verksamma i Sverige, såsom Volvo, SAAB, Bofors, Ericsson, och Siemens, har kontinuerligt behov av personal med kunskap inom optisk fysik. Det finna även ett antal företag som designar, konstruerar, och/eller säljer optiska mätsystem, t.ex. Optronics, Thorlabs och Azpect. Då området är starkt expansivt, är det även av intresse för den som vill satsa på en akademisk karriär med inslag av egen forskning. Erik Forssell Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Min främsta sysselsättning är som ishockeyspelare i Skellefteå AIK. Dessutom jobbar jag deltid med optik på utvecklingsavdelningen på Optronic. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Jag läste optisk fysik samt beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? 18

19 När jag valde de allmänna ingenjörskurserna så blandade jag ganska frisk och försökte välja de som jag hört bra om. Vad gäller profileringarna så valde jag optik för att det var det som jag tyckte var roligast, beräkningsfysik var ett mer strategiskt val då jag tänkte och fortfarande tror att datorns betydelse bara blir större och större. Jag är nöjd med mina val. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Båda mina profileringar har jag stor nytta i mitt jobb då jag har fått ett jobb som passar in bra på mina profileringar. De allmänna ingenjörskurserna har gett mig en bra bredd. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Såvida man inte vet exakt vad man ska läsa eller vad man ska jobba med så skulle jag rekommendera åtminstone någon ingenjörskurs med elektronik/ellära samt någon beräkningskurs där man får göra lite praktisk programmering. Det är kunskap som jag tror att man alltid kan ha nytta av. 19

20 Profil: Mätteknik-Industriell strålningsfysik Användningen av joniserande strålning inom industrin är mycket mera utbredd än vad man kan tro. Utöver det uppenbara med kärnkraftsindustrin kan strålning användas i en mängd olika situationer, t.ex. kontroll av svetsskarvar och annan oförstörande provning med röntgen och ultraljudteknik, nivåmätning i cisterner, kvalitetsmätning av papper, felsökning i processindustrin, kvalitetskontroll av elektronik för rymdbruk, m.m. Kurserna inom strålningsfysik ger en bredd i utbildningen och en kompetens som inte många andra har. Genom kursen industriell strålningsfysik ges en god överblick över de tillämpningar som finns inom industrin. De mer fördjupande kurserna i tillämpad strålningsfysik (Atom och kärnfysik, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Strålnings växelverkan och Röntgenteknik) ger de baskunskaper som behövs för att sedan kunna både jobba med och utveckla strålningsbaserade mätmetoder. Strålskyddskursen bygger sedan på med specialkunskaper för att kunna jobba som strålskyddsexpert inom industrin. Ämnet är förhållandevis tvärvetenskapligt till sin karaktär. Här behandlas både kemiska och biologiska aspekter liksom miljöaspekter, industriella och medicinska tillämpningar, men tonvikten ligger hela tiden på fysik och teknikdelarna. Laborationer anpassade för att på bästa sätt förbereda för arbetslivet utgör en viktig del av utbildningen. Inom kärnkraftsindustrin sker inom några år stora pensionsavgångar och behov av nyanställning av kompetent personal ökar. För den medicintekniska industrin är även kurser ur den medicinska strålningsfysiken en viktig merit. Typiska yrken Typiska yrken efter examen är Strålskyddsfysiker, t ex inom kärnkraftsindustrin, forskningsingenjör (med särskild kompetens mot strålningsbaserade mätmetoder), mätfysiker inom oförstörande provning m.m. Saknas Alumnintervju 20

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. 2 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Profilutredning: Mätteknik med industriell statistik... 1

Profilutredning: Mätteknik med industriell statistik... 1 Profilutredning: Mätteknik med industriell statistik Innehåll Profilutredning: Mätteknik med industriell statistik... 1 Bakgrund / problematik... 2 Förslag... 2 Mätfysik idag... 2 Nuvarande beskrivning...

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Utbilda dig för framtiden!

Utbilda dig för framtiden! Profilfolder 2 Utbilda dig för framtiden! Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du svara på själv. Den andra har nästan oändligt många svar. Teknisk

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Engineering Physics and Electrical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-11-06 av Enhetschef

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2015-11-02 DIARIENUMMER 12-15 BESLUTSFATTARE Enhetschef

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-12-16 av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

Att välja kurser på Datateknik år 4-5

Att välja kurser på Datateknik år 4-5 Att välja kurser på Datateknik -5 Inledning På D-programmet är alla kurser i årskurs 1-3 obligatoriska. Efter det är alla kurser valfria. Det skapar möjligheter för dig att sätta din egen prägel på utbildningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1 Dnr 540-820-97 EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för civilingenjörsexamen i Teknisk biologi vid Umeå universitet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

A-Ö Ämnet i pdf Ämne - Fysik Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens

Läs mer

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Ä8 ITFS 2013-09-26/bil 1 Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor in Cognitive Science, 180 higher education credits) Grundnivå 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för et 2016/2017 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2016-05-31 av Chef för Utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2017/62 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Medicinsk teknik inom sjukhusfysik och medicinsk teknik

Medicinsk teknik inom sjukhusfysik och medicinsk teknik Sid 1 (14) Medicinsk teknik inom sjukhusfysik och medicinsk teknik Fredrik Öhberg, Medicinsk teknik/fou, NUS Krister Wiklund, Fysik, UMU Magnus Andersson, Fysik, UMU 1. Basfakta 1.1 Beskrivning av profilen

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02. Utbildningsplan för Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (120 högskolepoäng) Master of Science Programme in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Mechanics (120

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Information från programledningen

Information från programledningen Information från programledningen Paul Stankovski, Programledare Göran Lindell, Bitr. programledare Nora Ekdahl, Programplanerare Roger Berlin, Studie- och karriärvägledare Svar: (Högskoleförordningen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av enhetschef utbildnings- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2008/2009

Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2008/2009 Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2008/2009 MSc Programme in Space Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2007-11-15 av Enhetschefen Utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Rymdteknik för läsåret 2013/2014 Master Programme in Space Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-06-11 av Enhetschefen Utbildnings- och forskningsenheten. Denna

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management Dnr: HNT 2016/334 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi Programkod: Programmets benämning: TACIE Civilingenjör Industriell ekonomi Master of

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Kandidatprogram i fysik 2016/2017

Kandidatprogram i fysik 2016/2017 Kandidatprogram i fysik 2016/2017 180 HP UPPSALA CAMPUS 100% Fysiken behandlar stora frågor om framtidens energiförsörjning, jordens klimatutveckling, nya material och universums uppkomst. Kandidatprogrammet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Årsbok för Teknisk Fysik-utbildningen 2010/2011. Utgiven av programledningen för Teknisk fysik

Årsbok för Teknisk Fysik-utbildningen 2010/2011. Utgiven av programledningen för Teknisk fysik Årsbok för Teknisk Fysik-utbildningen 2010/2011 Utgiven av programledningen för Teknisk fysik December 2010 CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN I TEKNISK FYSIK Årsbok 2010/2011 Tekniska Högskolan Umeå universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-1938-12 Datum 2012-08-29 Sid 1 (24) Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Master of

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i maskinteknik 1(7) Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp Mechanical Engineering, B Sc in Engineering 6IMAS Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(7) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7.1 Beskrivning av programmet Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten avlägga Masterexamen i matematik.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) BTH 4.1.2 0025 2015 Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2007/2008 MSc Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är fastställd 2006-11-16 av Dekanus Teknisk Fakultetsnämnd. Antagen H07 Denna

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016 Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016 Agenda Välkomna Presentation av kurspaket för åk 4 och 5 Kärnkraft: Henrik Sjöstrand 13:25 Elkraft: Mikael Bergqvist 13:40 Solenergi: Joakim Widen 13:55-14:10 Vattenkraft:

Läs mer