Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå."

Transkript

1

2 2

3 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket brett program som öppnar för många möjligheter i framtiden. Tekniska fysiker finns inom en mängd olika områden och med vitt skilda arbetsuppgifter. Efter utbildningen kan du jobba med forskning och utveckling inom både industri och högskola eller universitet. Du kan också jobba utanför det tekniska området, t.ex. med IT och ekonomi. Det är inte heller ovanligt att en teknisk fysiker blir företagsledare. Generellt finns jobb överallt där avancerad problemlösning är viktig! Industriledaren Hans Werthén har uttryckt det så här: "Som civilingenjör i teknisk fysik vågar man ta itu med nya saker. Man törs ge sig in på ledarskap, affärer och tvekar inte inför nya utmaningar". Även om vi inte kan ge ett entydigt svar om vad man blir efter att ha läst Teknisk fysik så vet vi att tekniska fysiker alltid har varit efterfrågade på arbetsmarknaden. Teknisk fysik är ett säkert varumärke för framtiden! För när teknikutvecklingen går framåt så gäller det att hänga med för att inte bli frånåkt. Och ännu bättre är förstås att skaffa sig ett försprång genom att vara den som leder utvecklingen framåt. Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. I denna folder har vi samlat beskrivningar av alla Teknisk fysiks profiler tillsammans med intervjuer med alumner 2 som läst olika varianter av dessa. Vi beskriver också typiska jobb från de olika profilerna. Mer information om programmet och dess profiler, samt fler alumnintervjuer, finns på Programledningen för Teknisk fysik, Umeå september Ledorden för en teknisk fysiker från Umeå samanfattar just detta: Ta ledningen! 2 Ordet alumn kommer från latinets alumnus och avser en tidigare student från en universitets eller högskoleutbildning. 3

4 Profiler på Teknisk fysik Teknisk fysik har flera olika profiler (en del av dessa indelade i olika spår). Du kan med fördel kombinera ihop en egen fördjupning genom att välja kurser från olika profiler. Du har även möjlighet att tillgodoräkna dig fördjupningskurser från andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Beräkningsteknik Beräkningsfysik Avancerad datorgrafik och bildanalys Industriell statistik Finansiell modellering Fotonik Kvantteknik Fotonik med tillämpningar Mätteknik Industriell strålningsfysik Mätfysik Sjukhusfysik och medicinsk teknik Sjukhusfysik Medicinsk teknik Rymd och astrofysik 4

5 Valbarhet Utbildningen motsvarar 5 års heltidsstudier. Under de ca. 5 första basterminerna så rekommenderas du följa programmets förvalda studieväg. Profileringen görs sedan under den andra halvan av utbildningen (vanligtvis åk 3 till 5), och möjligheterna att kombinera en helt egen och unik profil är stora. Vi rekommenderar att du väljer de kurser som passar just dig allra bäst som person! Du kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika profiler eller i övrigt välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik. Fördjupningskurser från Umeå universitet eller andra universitet och högskolor i Sverige kan också tillgodoräknas i din examen. Naturligtvis kan du även tillgodoräkna dig fördjupningskurser från utlandsstudier. Eftersom det inte är nödvändigt att läsa alla fördjupningskurser från en och samma profil så är naturligtvis valbarheten mycket stor för dig. Det är fullt tillåtet att mixa kurser från olika profiler i din utbildning! Det är dock viktigt att du är medveten om förkunskapskraven till de kurser du vill läsa så att du planerar din utbildning klokt. Teknisk fysiks profiler är: Beräkningsteknik, som består av 4 separata spår: o Beräkningsfysik o Avancerad datorgrafik och bildanalys o Industriell statistik o Finansiell modellering Fotonik, som består av 2 spår o Kvantteknik o Fotonik med tillämpningar Mätteknik, som består av 2 spår o Industriell strålningsfysik o Mätfysik Sjukhusfysik och medicinsk teknik, som består av 2 spår o Sjukhusfysik o Medicinsk teknik Rymd och astrofysik De programkurser som per automatik räknas till våra profiler finns listade i Teknisk fysik utbildningsplan och på Röda tråden (se Teknisk fysiks hemsida 5

6 Krav för examen i Teknisk fysik vid Umeå universitet För att ta ut examen från Teknisk fysik vid Umeå Universitet krävs att du uppfyller de krav som anges i programmets examensbeskrivning. I den s.k. utbildningsplanen för Teknisk fysik finns förslag på hur du kan välja dina kurser för att uppnå examen. I utbildningsplanen är bl.a. Teknisk fysiks programkurser listade. Detta är kurser som med automatik kan räknas in i Teknisk fysik (inom olika områden såsom baskurser, allmänna ingenjörskurser, profilkurser etc. enligt texten nedan). Utbildningsplan och examensbeskrivning hittar du på Röda tråden, Nedan följer ett kort utdrag ur Teknisk fysiks examensbeskrivning med examenskraven angivna: 4.2 Självständigt arbete För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort en examensarbetskurs (självständigt arbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå specificerad i utbildningsplanen. 4.3 Övriga krav I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser från vart och ett av nedan angivna områden. Poängtalet för kurserna inom vart och ett av dessa skall minst uppgå till nedan angivna minimikrav. Vilka kurser/moment som ingår i minimikraven framgår av utbildningsplanen. Baskurser inom: Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg 67,5 hp - varav minst 12 hp ska utgöras av baskurser inom datavetenskap Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling 12 hp Fysikalisk teori med tillämpningar 60 hp Valbara kurser inom: Allmänna ingenjörsområdet 52,5 hp Valbara profilkurser inom: Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, 45 hp matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik Inom ramen för kursfordringarna ovan eller inom det fria kursutbudet måste följande inslag finnas: Projektkurser och projektledning 22,5 hp - minst 15 hp skall utgöras av projektkurser/projektmoment varav minst ett projekt ska utgöras av en sammanhängande kurs eller ett moment omfattande minst 7,5 hp. - minst 7,5 hp skall utgöras av kurser/moment i projektledning. - minst 7,5 hp skall utgöras av ett behovsbaserat projektarbete (eller tydligt identifierbara mindre projekt) i nära samarbete med näringslivet. Kurs/moment i hållbar utveckling 7,5 hp Kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete), sammanlagt minst 60 hp 6

7 Fördelningen mellan obligatoriska kurser och valbarhet på Teknisk fysik kan illustreras med denna figur. Exjobb Valmöjlighet, se Röda tråden, Fria kurser Profilkurser Ma/Beräkn: Matematik Ma/Beräkn: Data Statistik/ mätvärdesbehandling Allmänna ingenjörskurser Fysik 7

8 Profil: Beräkningsteknik Beräkningsfysik Inom beräkningsfysik strävar man efter att lösa fysikproblem genom datorberäkningar. Detta kan dels innebära numerisk lösning av besvärliga matematiska ekvationer och dels simuleringar för att efterlikna fysikaliska processer som de sker i verkligheten. Man skulle kunna säga att beräkningsfysik används inom industrin av två olika anledningar. Dels är geometrier och randvillkor i industriella tillämpningar ofta så komplicerade att man inte kan lösa problemen analytiskt. Istället löser man dem numeriskt. Dessutom vill man ofta göra en datorsimulering av en kostsam produkt innan man börjar tillverka den. I simuleringen kan produktens egenskaper testas på ett kostnadseffektivt sätt. I utbildningen till beräkningsfysiker får du bekanta dig med ett stort antal olika metoder för simulering och beräkning. Du får också lära dig att använda moderna programmeringsverktyg på ett effektivt sätt, kunskaper som är gångbara inom många olika områden. Kurser från beräkningsfysiken kan många gånger med fördel kombineras med fördjupningskurser från andra profiler, t.ex.: Visualisering. Detta ger dig baskunskaper och erfarenheter för att använda moderna verktyg för att göra interaktiva simuleringar och/eller åskådliggöra vad som händer i datorn. Numerisk lösning av partiella differentialekvationer. Denna kombination ger expertkunskaper för en viktig grupp av problem med många industriella tillämpningar. Teoretisk fysik. Denna kombination är idealisk för dig som funderar på framtid som forskare. Kunskap om beräkningsmetoder tillsammans med en god teoretisk grund behövs för att formulera modeller som är lämpliga för beräkningar. Typiska yrken Det mest uppenbara yrket är kanske beräkningsingenjör, men även andra yrken som innefattar att beskriva tekniska, naturvetenskapliga eller finansiella system med hjälp av datormodeller. Alumnintervju Jörgen Vedin 1. Vad jobbar du med idag? Jag arbetar på Hägglunds som beräkningsingenjör med att utföra simuleringar inom hållfasthet och strömningsmekanik. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag valde de kurser som intresserade mig mest, och skulle nog resonera på samma sätt idag. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Flera av allmänna ingenjörskurserna (hållfasthet, strömningslära) och profilkurserna inom beräkningsfysik har gett mig kunskaper som jag behöver i mitt dagliga arbete. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 8

9 Att välja de kurser som verkar mest intressanta, men med begränsningen att alltid välja en lagom blandning mellan direkt tillämpbara kurser och mera teoretiskt djupgående kurser. Daniel Ohlsson 1. Vad jobbar du med idag? Development Engineer, ABB Switzerland Ltd. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Hela Beräkningsfysik (utom en kurs) och inslag från Mätfysik och Statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag ville fördjupa mig inom ett ämnesområde och även få en bredd. På detta sätt öppnades möjligheter mot flera olika yrkesområden. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Det är svårt att nämna någon speciell, men flera kurser har varit relevanta och då främst från Beräkningsfysik. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Välj det du är intresserad av och kolla av vad företagen söker. Även om en profilering inte tvingar fram ett visst yrkesval är det ändå sannolikt att första jobbet kommer inom profileringsområdet. 9

10 Profil: Beräkningsteknik Avancerad datorgrafik och bildanalys Är du intresserad av att lära dig tolka bilder och göra 3D rekonstruktioner av omvärlden, eller vill du kunna mer om av avancerad datorgrafik och virtual reality (VR)? Då är det här spåret för dig! Här får du lära dig om hur man med hjälp av datorer tolkar handskriven text, bedömer hur vattensjuk marken är framför ett fordon, eller 3D rekonstruerar en stadsdel. Området VR och visualisering inkluderar visualisering av stora datamängder, algoritmer och hårdvara inom 3D grafik, realtidsvisualisering och interaktiva simuleringar, olika typer av interaktionsgränssnitt och tracking system. I virtuella miljöer såsom avancerade dataspel och träningssimulatorer finns det ett stort behov av realtidssimuleringar av olika naturliga fenomen (t.ex. kollisioner och dynamik hos mjuka och stela kroppar). Detta innebär restriktioner på hur länge en beräkning får ta, vilket i sin tur påverkar metodval mm. I detta sammanhang kan parallella beräkningar med fördel användas Typiska yrken Exempel på jobb där denna kunskap är värdefull är 3D modellerare för spel och simulatorindustrin eller bildanalytiker inom den medicintekniska eller försvarsindustrin. Visualisering och interaktiva simuleringar har ett brett användningsområde som sträcker sig mellan medicin, datorspel, gruvprospektering, teknologier för skolor och lärande, displaysystem för olika former av fjärrstyrning samt virtual prototyping av nya produkter. Civilingenjörer med denna specialistkompetens tar anställning som utvecklare, forskare eller specialistprogrammerare i större företag t.ex. inom programvaruutveckling, mobiltelefoni, tillverkningsindustri eller vid mer nischade och ofta mindre företag t.ex. som utvecklar simulatorer, datorspel, animering och specialeffekter och för film och nya interaktionsteknologier. Alumnintervju Christofer Stegmayr 1. Vad jobbar du med idag? Mjukvaruingenjör i dataspelsindustrin (EA DICE AB). 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? VR & Beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Angående de allmänna ingenjörskurserna hade jag sett ut kursen Inbyggda System som jag tyckte verkade väldigt intressant. Jag valde då de kurser som var förkunskapskrav för att kunna få läsa den. Profileringskurserna valde jag efter att ha läst ett par kurser inom datavetenskap som ökade mitt intresse inom det området. Jag hade också ett eget intresse av realtidsfysik och grafik som gjorde valet lätt. Däremot kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle arbeta med dataspel efter utbildningen. Men så blev det och det är otroligt utvecklande och roligt. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag har haft väldigt mycket nytta av kurserna inom grafik/realtidsrendering och realtidsfysiksimulering. Dessutom har jag haft nytta kunskaperna jag fick från beräkningsfysikprofileringen, speciellt numeriska beräkningarna (matrislösning), stabilitetsanalys och Monte Carlo metoder. Jag känner också att jag har haft nytta av många av de allmänna ingenjörskurser jag läst (Inbyggda system, Datastrukturer och algoritmer, System programmering och liknande). 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 10

11 Sätt upp ett mål tidigt (kan vara en kurs som man vill läsa eller en viss profilering som man tror kommer passa). Sen är det bara att planera upp studierna efter förkunskapskraven för kursen eller profileringen. Jag tyckte också att det var skönt att blanda praktiska kurser, som kretsteknik/inbyggda system och datavetenskapskurser, med de teoretiska fysik och matematikkurserna. 11

12 Profil: Beräkningsteknik Industriell statistik Betydelsen av statistiskt tänkande och statistisk metodik i industrin har stadigt växt de senaste decennierna. När man sysslar med experimentell forskning, kvalitetsutveckling eller processtyrning förekommer alltid slumpvariation. I den här profileringen ägnar vi oss huvudsakligen åt att modellera system innehållande slumpmässiga (stokastiska) komponenter, och att dra slutsatser från observationer (data) från sådana system. I profileringens kurser behandlas bl.a. metoder för att mäta och styra kvalitet (metoder som i industrin ofta ingår i det s.k. Six Sigma konceptet), planering och analys av försök (speciellt faktoriella försök försöksplaner som ger möjlighet till maximal information för en given kostnad), tillförlitlighetsteori (t.ex. livslängdsanalys av system av elektroniska komponenter eller tekniska konstruktioner), datorintensiva statistiska metoder (framför allt det som även kallas Monte Carlo metoder eller stokastisk simulering metoder där man med hjälp av slumptalsgenerering löser problem som är svåra att knäcka analytiskt), multivariat dataanalys (modeller och metoder där man betraktar alla mätvariabler samtidigt istället för en i taget), optimering/operationsanalys (kan t.ex. handla om att dimensionera ett lager eller att välja maskininställningar och halter av tillsatser för att få optimalt utbyte vid någon tillverkningsprocess) och stokastiska processer/tidsserieanalys (modeller för förlopp som utvecklas över tiden med tillämpningar inom många områden från muskelsignaler till börskurser) Typiska yrken Efter att ha läst profileringen mot Industriell statistik finns möjlighet till anställning inom en rad branscher. Civilingenjörer med goda kunskaper i matematisk statistik är en bristvara. Arbetsuppgifter kan t.ex. vara försöksplanering i läkemedelsföretag, processtyrning i massaindustrier, optimering av elproduktionsanläggningar i kraftbolag, premiebestämningar i försäkringsbolag, kvalitetsansvar i större företag eller livslängds och signalanalys inom medicinsk forskningsverksamhet. Profileringen ger dessutom behörighet till forskarstudier i matematisk statistik. Hamed Bozaghian Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Jag jobbar med R&D på Ericsson i Kista. Ansvarig för produkters supply och kommersiella vy (Supply/Commercial view) mot våra kunder. Även ansvarig för att produkters orderflöden är säkrade för orderläggning. Jobbar med att driva förbättringar (Six Sigma) för att hålla en kostnadseffektiv nivå. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Industriell Statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Det är inte lätt veta att vad man ska läsa. Ska man lyssna på vänner, lärare eller våga chansa lite? Jag tyckte om statistik och visste att det var väldigt användbart inom många olika industriella områden. Jag har än idag inte ändrat min uppfattning och glad över min profilering. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag driver egna projekt för ständiga förbättringar inom vår organisation. Använder en del statistiska metoder. Förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra för att på längre sikt överleva. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? 12

13 Ta reda på vad du tycker är rolig med utbildningen? Hur ser jobbmöjligheterna ut för din profilering? Ta kontakt med företag om du är osäker? Mikael Rautio 1. Vad jobbar du med idag? Konsult på Pöyry Forest i Falun. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Jag läste inriktningen industriell statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Anledningen till att jag valde min inriktning var att jag fick ett bra intryck av de tidigare kurserna jag läste på matematisk statistik och att kurserna verkade både intressanta och användbara. Utöver det så läste jag en hel del programmering och beräkningskurser. Till största delen valde jag kurser efter intresse och jag tror att jag till stor del skulle resonera på samma sätt idag. Det jag saknade lite i början efter utbildningen var en kurs kring mätmetoder så det hade jag nog läst idag. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Jag har efter utbildningen arbetat mycket med multivariat dataanalys, försöksplanering och sammanställning och analys av data. I den delen av arbetet har jag haft stor nytta av kurserna inom statistikområdet. Som ett viktigt verktyg i arbetet använder jag Matlab och där har jag också haft nytta av programmeringen som jag läst. Kursen i reglerteknik är också bra att ha. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Välj kurser utifrån eget intresse och inte enbart taktiskt efter vad du tror är viktigt för framtiden. Min erfarenhet är att utbildningen i sig är den viktigaste meriten särskilt några år efter examen då det man gjort efter examen är viktigare. Har man möjlighet är det inte fel att förutom en speciell inriktning välja kurser inom flera olika områden så att man får en större bredd på sin kunskap. 13

14 Profil: Beräkningsteknik Finansiell modellering De beslut som fattas av stora aktörer på de finansiella marknaderna kräver idag analysmetoder som baseras på djupa insikter och goda kunskaper i matematik och matematisk statistik. Stora värden hanteras dagligen och framgången beror helt på förmågan att bedöma risker och möjligheter bättre än konkurrenten. Exempel kan vara försäkringsbolag som måste bedöma hur en premie ska sättas, banker som ska bestämma villkor för långivning eller ett stort företag som måste skydda sig mot förluster när man säljer och köper varor i andra valutor. Typiska yrken Tre grupper av typiska jobb inom bankvärlden: Analytiker. Här jobbar man på t.ex. en riskkontrollavdelning där man med hjälp av matematiska modeller och simuleringar försöker bestämma bankens olika risker (kredit, finansiell, marknads, operativrisk m.fl.). Fokus här ligger kanske inte på att ta fram nya modeller, utan snarare att använda redan befintliga (i vissa fall vidareutveckla dem). Men det finns såklart utrymme för att ta fram nya modeller också. Kvantare. Kvantarna jobbar närmare handlarna och hjälper dem att prissätta olika typer av derivat. De prissätter bl.a. optioner med hjälp av Monte Carlo simuleringar. Som jag har förstått det, använder de faktiskt några av de metoder som tas upp i kursen M C simuleringar för finansiella tillämpningar. IT. Bankerna använder såklart olika programvaror i sin handel med olika derivat. Ofta behövs det hjälp med att anpassa programvaran så att handlaren kan utnyttja den så bra som möjligt. För detta behövs någon som är bra på att programmera, men samtidigt har lite finansiell bakgrund. Ofta jobbar man för dataföretaget snarare än för banken och är då konsult. På Swedbanks riskkontroll är väldigt många av de anställda Tekniska fysiker. Under det senaste året har vi faktiskt haft tre Umeåstudenter där (mig inräknad). Personligen tycker jag att vi Umeåstudenter klarar oss bra i konkurensen med andra städers TF:are inom finansbranschen, trots att profileringen är så pass ny. Detta tycker jag är viktigt att säga till studenterna. (Själv var jag lite orolig för detta när jag pluggade, och övervägde faktiskt ett tag att flytta till Stockholm och läsa deras profilering) Det finns såklart även jobb för fysiker inom försäkringsbranschen. Här kan man endera jobba som aktuarie (även om det är övervägande statistiker som gör det) eller inom kapitalmodellering (liknande det man gör på en banks riskkontroll fast med lite annat fokus) Per Sjödin Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Swedbank Hypotek som räntehandlare. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Delar av Matematisk modellering av finansiella system (den profileringen var inte helt klar innan jag tog examen) samt Industriell statistik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag försökte plocka ihop kurser som matchade KTH:s finansinriktning, samt bredda med statistikkurser. Jag skulle inte ha gjort något annorlunda idag. Möjligtvis skulle jag ha läst lite mer ekonomi. 14

15 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Just nu har jag ingen direkt användning av någon av de kurser jag läst, förutom finansiell matematik. Jobbet som räntehandlare är mer makroekonomiskt inriktat och innebär tyvärr inte så många matematiska beräkningar. När jag började jobba på Swedbank var det på bankens riskkontroll och där använda jag mig av Monte Carlo simuleringar för att bestämma bankens kreditrisk. Då hade jag stor användning av mitt ex jobb (som behandlade just kreditrisk), Monte Carlo metoder med finansiella tillämpningar och Datorintensiva statistiska metoder. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? I första hand tycker jag att man ska välja att läsa det man tycker är roligt (kanske en självklarhet?!). Sedan tycker jag att just finansinriktningen är väldigt intressant och spännande (särskilt nu med den finanskris som råder). Dessutom får man möjligheten att tillämpa avancerad matematik i det vardagliga arbetet (även om det inte är fallet för mig just nu). 15

16 Profil: Fotonik-Kvantteknik Kvantteknik spelar en allt större roll inom modern teknologi. Inom mikroelektroniken, där strävandet att göra komponenter ständigt mindre, blir kvantmekaniska effekter dominerande. Kvantmekanikens betydelse har stärkts på grund av utvecklingen inom nanoteknologin, som har gjort det möjligt att manipulera naturen med atomär precision. Nya artificiella material och komponenter sätts samman genom att sammanföra atomer en efter en, och komponenter kan skräddarsys för specifike ändamål. Nya typer av elektroniska komponenter och maskiner med nästan atomär storlek kan konstrueras. Kvantteknik har lett till revolutionerande ny teknologi, till exempel baserat på uppfinning av den blå laser. Forskningen kan leda till en revolutionerande utveckling av en ny typ av snabbare datorer och avlyssningssäker dataöverföring baserad på kvantkommunikation. Typiska yrken Typiska yrkesmöjligheter: Akademia (forskning inom t.ex. kvanttransport och kvantkoherens, kvanttransport i kvantpunktkontakter, kvantpunkters som möjliga qubits hardware komponenten i en kvantdator. Ingenjörsfirma (allmänna ingenjörsuppgifter i utveckling av t.ex. elektroniska komponenter (t ex. vanlig ingenjörsfirma), forskning och utveckling av mikroelektronik och nanoteknologi (t.ex. Ericsson. Nokia). Forskning i fundamental fysik för att realisera kvantkommunikation och kvantdatorar (t.ex. Microsoft, NEC). Profilen ger intresserade studenter möjlighet för fortsatta studier både teoretisk och experimentellt. Lars Näckter Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Kvantitativ analytiker, Research inom aktiederivat, Merrill Lynch, London. Jag skriver research och ger interna (t.ex. trading desk) och externa (t.ex. Nordea, AP fonderna, hedge fonder) kunder råd rörande derivatstrategier som passar i rådande börsklimat. Ett derivat (inom finansvärlden) är ett instrument vars värde kan härledas utifrån en underliggande vara, t.ex. en aktie. Derivat (optioner, terminer, swappar, etc. ) är mer eller mindre matematiska i sin karaktär och i mitt team jobbar fysiker, matematiker och ingenjörer (rena ekonomer göre sig icke besvär). 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Teoretisk Fysik, Imperial College London. Några kvantkurser i Umeå. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? Jag valde de profilkurser som jag tyckte kändes mest spännande. Ett genuint fysikintresse och populärvetenskaplig litteratur (t.ex. Steven Hawking, Brian Greene) gjorde att jag ville "uppleva" och bemästra den moderna fysikens imponerande landvinningar efter 1930 talet (vanliga utbildningar inom fysik går igenom teoretisk fysik upp t.o.m. kvantmekaniken ~30 talet). Min själ hade inte fått ro ifall jag inte hade läst kurser som Kvantfältteori, Unification (gauge teorier / försök att förena de fyra universella krafterna), Kosmologi, Strängteori etc. Ser man fysikens utveckling som en tidslinje så ville jag täta glappet mellan 30 talet och 2000 talet. Jag hade resonerat på samma sätt idag eftersom jag är övertygad om att de problemlösningsfärdigheter jag har utvecklat kan appliceras (och uppskattas) inom näringslivet. Dessutom vet jag att jag presterar på topp när jag är riktigt intresserad av ämnet i fråga. Det var svårare att applicera motsvarande urvalsmekanism på de allmänna ingenjörskurserna. Några val var mer strategiska projektledning gör sig bra på CV:et ifall man är fysiker. Det kan visa på att man inte är helt 16

17 "insnöad". Andra val gjordes mest av nyfikenhet Atom och Kärnfysik gör att man kan förklara för alla oroliga själar varför man inte utsätts för livsfarlig strålning under magnetröntgen. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Givet att jag läst relativt esoteriska profilkurser så är det specifika utnyttjandet begränsat (det är nog i stor utsträckning även sant för de flesta som inte fortsatt inom den akademiska världen). Jag använder en hel del statistik men i övrigt så handlar det hela om att ha vana att lösa "skruvade" problem och tillgodogöra sig en översikt av komplexa situationer. Jag har lätt att skapa mig en helhetsbild av dynamiska system med många variabler. Detta kommer exempelvis till nytta under kundmöten då man ofta får frågor rörande ett specifikt scenario. Genom att i huvudet göra några snabba resonemang och approximationer à la traditionellt fysikermanér så ser jag händelseförloppet framför mig. Nästa steg är att kunna förklara en komplex situation på ett sätt så att en lekman kan förstå lite som att skriva populärvetenskaplig litteratur. Ofta krävs en djup förståelse för att kunna förklara på ett enkelt satt. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Såtillvida du inte har en väldigt specifik idé om vad du vill jobba med, välj profilkurser efter intresse! o En teknisk fysiker som kan visa upp goda studieresultat kommer alltid att vara intressant för relevanta arbetsgivare o Du lägger ned mer tid och energi på intressanta kurser o Tid och energi leder till djupare förståelse och sannolikt bättre studieresultat o Man minns de intressanta kurserna man last på universitetet ta chansen att läsa något halvknäppt (d.v.s. mindre CV strategiskt) medan du är student! Vill du doktorera torde valen vara självklara. Vill du jobba inom något mer specifikt torde även det underlätta dina val. Vill du exempelvis jobba inom "Financial Engineering" så väljer du statistik, finansiell matematik etc. Ifall du inte riktigt vet vad du vill göra, men vill ut i arbetslivet så är det värt att välja någon allmän ingenjörskurs som visar på drivkraft / allsidighet / social kompetens. Exempel på kurser som uppfyller en eller flera av dessa kriterier kan vara Projektledning och Industriell Ekonomi (knappast ytterligare kurser inom mätteknik t.ex.). I ärlighetens namn så anser jag att värdet av att ha läst Projektledning och Industriell Ekonomi ligger mer i att visa arbetsgivare att man de facto läst dem snarare än i den kunskap man tillgodogjort sig. Därmed inte sagt att jag inte lärde mig något. : ) Lycka till med kursvalen! 17

18 Profil: Fotonik-Fotonik med tillämpningar Profilen optisk fysik ger den studerande grundläggande färdigheter och fördjupade kunskaper om ljus och optik. Då ljusets omväxlande kan beskrivas som strålar (klassisk optik), elektromagnetisk strålning (halvklassisk optik), eller enskilda fotoner (kvantoptik), ses området optisk fysik allt oftare som ett eget område inom fysiken. Du får i detta snabbt expanderande profilområde lära dig hur ljus kan beskrivas, hur det utbreder sig, och hur atomer och molekyler ser ut samt hur ljus och materia interagerar. Du får även kunskap om hur ljus (och numera framförallt laserljus med dess unika egenskaper) kan användas för att studera fundamentala egenskaper hos naturen eller i olika typer av tillämpningar. Du får därtill kunskap och erfarenheter av att planera och genomföra experiment, att bygga upp optiska mättekniker för olika ändamål, att med matematiska modeller beskriva företeelser inom optikens områden, att bedöma dessa modellers tillämpbarhet och begränsning och att tolka och värdera resultat. Du erbjuds även möjligheter att lära dig hur man designar optiska system med hjälp av moderna ray tracing program. Exempel på tillämpningar inom området är i första hand olika typer av mättekniker, såväl spektroskopiska för bestämning av förekomsten av olika typer av substanser (dvs. atomer och molekyler) för t.ex. miljöövervakningsändamål eller styrning av industriella processer som icke spektroskopiska för mätningar av storheter såsom längder och avstånd, rörelser och hastigheter, och gasers fysikaliska egenskaper. Teknikerna kan även användas för mätningar av storheter såsom temperatur och tryck. En stor fördel med dessa typer av optiska mättekniker är att de i många fall kan utföra mätningarna snabbt och beröringsfritt. Ljus kan även användas för att på ett kontrollerat sätt manipulera mindre objekt, allt ifrån atomer och molekyler till biologiska objekt såsom enskilda bakterier och celler. Det senare har på senare tid öppnat nya dörrar in i det biofysikaliska området. Målet med denna profil är att du ska tillägna dig färdigheter och kunskaper inom området vilka är nödvändiga inom industri, utbildningsväsende, såväl som i samhälle i övrigt. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier, forskarutbildning och forskning inom området. Typiska yrken Då området optisk fysik har ett brett spektrum av tillämpningar finner färdigutbildade ofta arbete inom vitt skilda sektorer av vårt samhälle. Större industriföretag som är verksamma i Sverige, såsom Volvo, SAAB, Bofors, Ericsson, och Siemens, har kontinuerligt behov av personal med kunskap inom optisk fysik. Det finna även ett antal företag som designar, konstruerar, och/eller säljer optiska mätsystem, t.ex. Optronics, Thorlabs och Azpect. Då området är starkt expansivt, är det även av intresse för den som vill satsa på en akademisk karriär med inslag av egen forskning. Erik Forssell Alumnintervju 1. Vad jobbar du med idag? Min främsta sysselsättning är som ishockeyspelare i Skellefteå AIK. Dessutom jobbar jag deltid med optik på utvecklingsavdelningen på Optronic. 2. Vilken/vilka profil/profiler läste du? Jag läste optisk fysik samt beräkningsfysik. 3. Hur resonerade du när du planerade ihop din utbildning? Skulle du resonera likadant idag? 18

19 När jag valde de allmänna ingenjörskurserna så blandade jag ganska frisk och försökte välja de som jag hört bra om. Vad gäller profileringarna så valde jag optik för att det var det som jag tyckte var roligast, beräkningsfysik var ett mer strategiskt val då jag tänkte och fortfarande tror att datorns betydelse bara blir större och större. Jag är nöjd med mina val. 4. På vilket sätt har du idag nytta av de profil och allmänna ingenjörskurser du läst? Båda mina profileringar har jag stor nytta i mitt jobb då jag har fått ett jobb som passar in bra på mina profileringar. De allmänna ingenjörskurserna har gett mig en bra bredd. 5. Vilken är din personliga rekommendation till en student idag vad gäller utbildningsplanering? Såvida man inte vet exakt vad man ska läsa eller vad man ska jobba med så skulle jag rekommendera åtminstone någon ingenjörskurs med elektronik/ellära samt någon beräkningskurs där man får göra lite praktisk programmering. Det är kunskap som jag tror att man alltid kan ha nytta av. 19

20 Profil: Mätteknik-Industriell strålningsfysik Användningen av joniserande strålning inom industrin är mycket mera utbredd än vad man kan tro. Utöver det uppenbara med kärnkraftsindustrin kan strålning användas i en mängd olika situationer, t.ex. kontroll av svetsskarvar och annan oförstörande provning med röntgen och ultraljudteknik, nivåmätning i cisterner, kvalitetsmätning av papper, felsökning i processindustrin, kvalitetskontroll av elektronik för rymdbruk, m.m. Kurserna inom strålningsfysik ger en bredd i utbildningen och en kompetens som inte många andra har. Genom kursen industriell strålningsfysik ges en god överblick över de tillämpningar som finns inom industrin. De mer fördjupande kurserna i tillämpad strålningsfysik (Atom och kärnfysik, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Strålnings växelverkan och Röntgenteknik) ger de baskunskaper som behövs för att sedan kunna både jobba med och utveckla strålningsbaserade mätmetoder. Strålskyddskursen bygger sedan på med specialkunskaper för att kunna jobba som strålskyddsexpert inom industrin. Ämnet är förhållandevis tvärvetenskapligt till sin karaktär. Här behandlas både kemiska och biologiska aspekter liksom miljöaspekter, industriella och medicinska tillämpningar, men tonvikten ligger hela tiden på fysik och teknikdelarna. Laborationer anpassade för att på bästa sätt förbereda för arbetslivet utgör en viktig del av utbildningen. Inom kärnkraftsindustrin sker inom några år stora pensionsavgångar och behov av nyanställning av kompetent personal ökar. För den medicintekniska industrin är även kurser ur den medicinska strålningsfysiken en viktig merit. Typiska yrken Typiska yrken efter examen är Strålskyddsfysiker, t ex inom kärnkraftsindustrin, forskningsingenjör (med särskild kompetens mot strålningsbaserade mätmetoder), mätfysiker inom oförstörande provning m.m. Saknas Alumnintervju 20

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. 2 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket

Läs mer

Utbilda dig för framtiden!

Utbilda dig för framtiden! Profilfolder 2 Utbilda dig för framtiden! Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du svara på själv. Den andra har nästan oändligt många svar. Teknisk

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Studiehandbok för Teknisk Fysik utbildningen 2007/2008. Utgiven av programledningen för Teknisk fysik

Studiehandbok för Teknisk Fysik utbildningen 2007/2008. Utgiven av programledningen för Teknisk fysik Studiehandbok för Teknisk Fysik utbildningen 2007/2008 Utgiven av programledningen för Teknisk fysik Januari 2008 CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN I TEKNISK FYSIK Studiehandbok 2007/2008 Tekniska Högskolan Umeå

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap

Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap 13 december 2012 Sammanfattning Denna rapport är skriven för att ge en bild över vad alumner från Teknisk fysik med materialvetenskap gjort efter examen.

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Programinformation för

Programinformation för Programinformation för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Finansiell modellering. 1. Basfakta

Finansiell modellering. 1. Basfakta Sid 1 (23) Finansiell modellering De som arbetat med profilanalysen är: Tomas Sjögren, Nationalekonomi, UmU (Profilansvarig för Finansiell modellering) Martin Rosvall, Fysik, UmU (Profilansvarig för Finansiell

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-908-07 Datum 2012-02-20 Sid 1 (8) Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - affärsingenjör BSc in Industrial Engineering - Business and Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEA Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Signal och bildbehandling SBB

Signal och bildbehandling SBB Signal och bildbehandling SBB Panoramabilder Två (nästan identiska) profiler på D/IT resp Y programmen inom området datorer & bilder Profilansvarig: Klas Nordberg 3D rekonstruktion Autonoma farkoster WITAS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

3D-teknik, 120 högskolepoäng

3D-teknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN 3D-teknik, 120 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2013-08-01 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer