Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa breven kan du anmäla dig på en mailprenumeration. Maila då till så läggs du till på mail-listan! Du kan även läsa nyhetsbreven elektroniskt på vår hemsida där de finns i pdf-format. Vikten av att vara lyhörd Välbefinnande handlar inte bara om god vård och omsorg utan även om ett bra stöd i vardagslivet, både för den sjuke och dess nära och kära. Vikten av att vara uppmärksam, lyhörd och erbjuda stöd har även förstärkts i lagtexten (Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen). I detta nyhetsbrev kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor samt vad som i övrigt är på gång under våren.

2 Nya medarbetare på FoUU-avdelningen FoUU-avdelningen presenterar vår nya medarbetare Pia Varrailhon som kommer vara övergripande projektledare för området demens. Pia är utbildad demenssjuksköterska och har en gedigen erfarenhet av vård och omsorg av personer med demenssjukdom, både i egenskap av vårdare och arbetsledare. Kontaktuppgifter Personligt ombud Sedan november 2009 ligger Personliga ombuden organisatoriskt under FoUUavdelningen. Här följer en kort presentation av verksamheten. Vi är till för dig som har psykiska funktionshinder och är skriven i Norrtälje kommun. De tre personliga ombuden har funnits i Norrtälje kommun sen Tillsammans med dig ser vi vilket behov av vård, stöd och service som du har. Ett personligt ombud är ett stöd för dig i vardagslivet. Vi stöttar dig så att du själv ska kunna påverka ditt liv, öka din livskvalitet och ditt välbefinnande. Vem kan få personligt ombud? Du som är över 18 år och har haft psykiska funktionshinder längre än ett år, kan kostnadsfritt få hjälp av ett personligt ombud som stöd och samordnare i dina kontakter med olika myndigheter. Ett personligt ombud är ditt ombud och arbetar på uppdrag från dig, enligt dina önskemål arbetar oberoende från myndigheter och andra verksamheter hjälper dig att få det stöd och den service du har rätt till enligt lag kan företräda dig i dina kontakter när du vill det kan hjälpa dig att samordna samhällets insatser inom psykiatri, sjukvård, fritid, socilatjänst, försäkringskassa, tandvård, sysselsättning, boendefrågor, utbildning etc Till ombudens verksamhet finns en strygrupp knuten. Den består av representanter från TioHundraförvaltningen, Arbetsförmedlingen, TioHundra AB, Försäkringskassan, Socialförvaltningen samt intresseorganisationerna RSMH och IPH.

3 FoUU-caféer under våren Inspirationsföreläsare Möt Lisa Ekström i en inspirationsföreläsning som förhoppningsvis ger en energi-kick så att du laddar om batterierna och orkar med alla uppdrag på ett bättre sätt. Svårare tider står för dörren, oron i företagsledning och bland personalen är påtaglig. Det är lätt att skylla dåliga resultat på kollegorna, andra avdelningar eller företag, lågkonjunkturen eller bara på en dålig dag. Men det duger inte! Att arbeta effektivt, nå resultat och värna om sin personal är mer viktigt än någonsin! Potentialen är hög och många gånger är det alltför lätt att ge upp, omformulera mål utan att ta i det där lilla extra det lilla extra som ger så mycket positiv energi till både företagsledning, medarbetare och kunden. Lisa Ekström Lisa är en karismatisk energisk person som delar med sig av sina erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att ta dom till sig och plocka med sig i sin egen vardag. Fakta blandas med anekdoter, egna erfarenheter, glada skratt och aha upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen sitter oberörd. Målgrupp: All personal inom vård, omsorg samt administration i Norrtälje kommun som är i behov av inspiration. Datum: torsdagen den 29 april Plats: Aula Havet, Campus Roslagen, Astrid Lindgrensgata 2 Tid: Biljetterna bokas via eller på tfn: Fler caféer planeras under våren! Håll koll på vår hemsida så du inte missar något intressant! Länk till kalendarium för FoUU-caféer (öppnas i nytt fönster)

4 På gång Anhörigstöd Anhörigstödet 10 år Verksamheten startade år 1999, uppdraget innebär att utveckla stöd till anhöriga vars närstående har funktionshinder eller långvarig sjukdom eller till äldre. Dessutom ska verksamheten skapa och genomföra olika former av informationstillfällen och material för att belysa och informera om anhörigas situation samt samverka med olika intresseorganisationer. År 2007 utvidgades verksamheten med fyra personer som har till uppgift att genomföra avlösning till personer i det egna hemmet samt erbjuda råd och stöd till anhöriga. Det är angeläget att anhöriga erbjuds stöd och avlösning i ett tidigt skede så att åtgärder med förebyggande insatser skapas som ger möjlighet till ökad livskvalitet och hälsa. Anhörigstöd och anhörigskap i äldreboende Vi erbjuder bland annat en utbildning, baserad på Anna Whitakers forskningsresultat, om hur det är att var anhörig i äldreboende och vad dessa anhöriga kan ha för behov av stöd. Exempel på kursupplägg, 3 tillfällen om 2 timmar eller halvdag. Kursen är gratis. Vi kommer gärna till er verksamhet och informerar mera om vad anhörigstödet innebär. Förstärkning av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen SoL införde ny lagtext 1 juli 2009 Kap kommunerna ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. HSL införde ny lagtext 1 januari g Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning

5 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. 3 f När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 8 a Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationerna som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Kontaktperson för Anhörigstödet är anhörigkonsulent Kerstin Söderquist, TioHundraförvaltningen FoUU-avdelningen, tel Anhörigcaféer Det är full fart på våra Anhörigcaféer runt om i länet under våren. Caféerna finns i Elmsta, Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Schemat för caféerna fins på vår hemsida. Vi syns också i annonser och under rubriken På gång i Norrteljetidning. Länk till kalendarium för anhörigcaféer (öppnas i nytt fönster) Har du frågor kring Anhörigcaféerna kontakta: Kerstin Stambert, via e-post eller på telefon

6 På gång Kost och nutritionsprojektet Planerade aktiviteter Vår / sommar 2010 Att förebygga undernäring Fortsätta med undernäringsbedömningar, konsekvent behandling och utvärderingar av äldre- och demensboende Rekrytera flera äldre- och demensboende till att påbörja projektet Påbörja ordinärtboende, pilot projekt Delta i europiska undernäringskartläggningen, Nutritionday 2010 (jan & juli) Pedagogiska måltider & matkvalitet Etablera en vätska utvecklingsgrupp Sprida pedagogiska måltider projektet Etablera en kvalitetskontrollprocess med inriktning på mat och äldreboenden Utbildning Utveckla ett formallt personalutbildningsprogram med inriktning på nutrition och pigga och sjuka äldre FoUU café med inriktning på undernäring bland äldre(mars 2010) Anhörigcafé träffar Kurs med inriktning på nutrition och undernäring bland äldre En fördjupningskurs med inriktning på nutrition och undernäring bland äldre planeras till våren. Målgruppen är undersköterskor och vårdbiträden. Kursen är uppdelad på sex tillfällen och deltagarna får ett intyg efter avslutad kurs. Arbetet kring mat och äldre för att förebygga undernäring fortgår, vill du veta mer kontakta Maggie Page Rodebjer BSc RD Leg Dietist.

7 På gång En lättare framtid Projektet En lättare framtid tillsammans med FaR i SLL bjuder in dig till endagskursen; Kom igång med Fysisk aktivitet på recept FaR! Kursen är ett måste för dig som vill använda fysisk aktivitet som behandlings metod för dina patienter. Vi vänder oss främst till dig som är legitimerad personal och är kostnadsfri för dig som arbetar inom Barn, Ungdom och Familj enheterna inom TioHundra men i mån av plats välkomnar vi även in andra medarbetare. Efter kursen har du: fått aktuell kunskap om fysisk aktivitet som prevention och behandling av folksjukdomar fått en genomgång av metoden FaR och hur man använder kunskapsbanken FYSS. skaffat dig praktiska erfarenheter av att använda FYSS och FaR. Kursansvariga är: Ing-Mari Dohrn, leg sjukgymnast projektledare för FaR i SLL. Jill Taube, psykiatriker, projektledare för FaR i SLL. Tid och Plats: 8: den 22 april 2010 Rimbosalen, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14 Vi bjuder på lunch, fika och frukt under dagen. Anmäl dig senast den 12 april till: Torbjörn Jepson, En lättare framtid, mail; alt. tel; Ange ditt namn, din enhet samt specialkost. Platsantalet är begränsat så vänta inte. Välkommen! Torbjörn Jepson, En lättare framtid Jill Taube, psykiater Ing-Mari Dohrn,leg sjukgymnast , ,

8 Föräldraföreläsningsserie i samarbete med ABF Våga vara förälder Praktiska och konkreta råd, ny inspiration och många glada skratt. Alf B Svensson, trebarnspappa, psykolog och författare med mångårigt arbete inom skola och förskola och en mycket eftertraktad föreläsare. Datum: torsdagen den 29 april Plats: Folkets Hus Norrtälje Tid: Familjeverkstan Här träffas föräldrar med barn 3-12 år för att diskutera och utvecklas i sitt föräldraskap. Varje träff inleds med en film där temat bl.a är umgänge, rutiner, konflikter, rädslor och att sätta gränser. Vi startar familjeverkstan på flera orter i kommunen. I samarbete med ABF. För mer information kontakta Lotta Ekwall - Ericson, , Vårhälsningar från Marita Södergren FoUU-chef, TioHundraförvaltningen

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer