Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011. Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm 250 000"

Transkript

1 Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011 Län D nr Sökande /kommun Medsökande Projekt/aktivitet beskrivning Beslut kronor Villkor AB Danderyd, Värmdö Utarbeta ett webbaserat material som grund för utbildning och handledning i smågrupper under ledning av erfarna handledare Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna Psyk.E-bas-projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst SLL/KogNUS. AB 28549, Psykiatri Nordväst Järfälla och Upplands Bro kommuner, Beroendecentrum Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm Medel beviljas enligt ansökan. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Webbaserad distansutbildningi äldrepsykiatri för vård- och omsorgspersonal inom kommun och Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E- bas. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och webbaserad frågelåda om psykisk ohälsa för personal i vården och omorgen om äldre Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E-bas. AB Nacka kommun Haninge, Värmdö, Tyresö, Nynäshamn, Psykiatrin Södra, Carema Hjärnhälsana AB Evidens baserad psykiatri, 7,5 hp och Integrerad psykiatri 30 hp för personal som arbetar med komplexa vårdbehov/samsjuklighet Medel bviljas för fortsättning på påbörjad kompetens/utbildning.

2 AB AB Vallentuna kommun Karolinska institutet Psykiatri Nordöst, sll Södermalm, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvalninga r Seminarieserie - praktisk tillämpning av de teorier och metoder som omfattades av tidigare utbildningar Medel bevilats enligt ansökan Utbildning i suicidprevention för personal inom beroendevård och akutmottagning "Noll självmord i Stockholm" Medel bevilade enligt ansökan, dock har lokalkostnader och OH-kostnader inte beviljats. AB FoU Nordost (7 kommuner) Primavixen, Beroendecentrum, Tiohundra Norrtälje Organisationskulturens betydelse för samverkan. Intervjuer och seminarier för psykiatri, beroendevården, socialtjänsten, primärvård och brukare Medel bevilade enligt ansökan. AB 28625, psykiatri nordväst Fou äldre - Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, samt Sundbyberg AB Huddinge kommun Psykiatri Sydväst CM, MI, neuropsykiatri , psykiatricentrum Vård och behandling, AB Södertälje Södertälje kommun AB Stockholms stad Basutbildning, handledarutbildning, implementering Medel bevilade enligt ansökan. Medel bevilat för utbildning i neuropsykiatri, motiverande samtal, anställning av projektledare migrationsrelaterad stress Medel bevilade enligt ansökan. Samverkan kring barn och ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte OHkostnader beviljats.

3 AB Botkyrka kommun AB Södertälje Sll, Psykiatrin sydväst Psyskiatricentrum Södertälje Utbildning CM, neuropsyskiatri, samsjuklighet CM-utbildning i ACT, gemensam kunskapsbas, rehabiliteringsutbildning Medel har beviljats för tillämpad neuropsykiatri, projektledning och studiebesökskostnader. Medel har beviljts för utbildning CM, termin 2 av 2, dock har lokalkostnader inte beviljats. AB Södertälje Psykiatricentrum Södertälje, Nykvarns kommun Lägga grunden för ett samarbete kring neuropsykiatrisk problematik Medel har beviljats enligt ansökan. AB Södertälje AB Södertälje AB 28807, Norra Stockholms psykiatri psykiatricentrum Södertälje Psykiatricentrum Södertälje Utbildning i evidensbaserad rehabiliteringsmetod Medel har bevilats enligt ansökan. Utbildning i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplaner Medel har beviljats enligt ansökan. Huddinge, Botkyrka, Värmdö, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg, Bromma, Hässelby- Vällingby, Farsta, Jobbtorget, Enheten för hemlösa, Transkulturellt Utbildning i modulform, centrum KogNus Bidrag beviljat med villkor att en reviderat budget inkommer till Socialstyrelsen senast den 15 februari Bidraget exkluderar model 8 samt reducering av projektledning och administration.

4 AB Norra Stockholms psyskiatri, transkulturellt AB centrum AB Upplands Väsby kommun, Solna, Österåker, Huddinge, Upplands Bro, Hägersten- Liljeholmen, Södertälje, Centrum för psykiatriforskning, KI Sollentuna, Värmdö Norrtälje Om psykisk ohälsa och suicid, samtalsmetodik, strukturerad suicidriskbedömning m.m Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Webbaserade utbildningar/transkulturell psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Implementering och fastställande av bedömningsinstrument och arbetsmodell för boendestödjare m.fl. Ansökan har avslagit. Detta är verksamhetsutveckling. AB Stockholms stad, Södermalm Psykiatrin Södra, Sll Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Regionförbundet Östhammar och C Uppsala län landsstinget Strängnäs och landtinget i C Eskilstuna kommun Sörmland Systematisk uppföljning och insatser på individnivå Fortsättning på den kompetensutveckling av baspersonal som påbörjades 2009 och Metodstöd och handledning Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för återhämtningsinriktat arbetssätt, arbetsrehabilitering, yrkesutbildning, motiverande intervjuteknik, brukarrevision, brukarmedverkan Basutbildning i evidensbaserad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan.

5 D Landstinget Sörmland D Eskilstuna kommun E F G Linköpings kommun Regionförbundet Jönköpings län Landstinget Kronoberg Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Vingåker och Flen samt et Basutbildning, MI, handledning, fördjupningsutbildning, ESL, bemötande, m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Strängnäs och landtinget i Sörmland Grundutbildning i IPS/SE Medel har beviljats enligt ansökan. Kunda, Ydre, Åtvidaberg, et Östergötland Samtliga kommuner i länet Länets samtliga 8 kommuner Handledning, MI, Ledarutbildning, neuropsyskiatri, NPFcoaching, bemötande mm Medel har beviljats enligt ansökan. Brukarinflytande, metodstödjare, återhämtning, äldres psykiska hälsa, CM Upprepning av tidigare utbildning LISA, case management enligt ACTmodellen Implementering och vikdamkthållande av den beslutande modellen i länet; Case Management ACTmodell Samtliga H Landstinget i Kalmar kommunder i Kalmar län (12 st) H Kalmar Ofullständig ansökan Ansökan har avslagits Medel har beviljats med reducering av CA-coach, doktorandtjänst kontakmannaskap. Inom ramen för de beviljade medel får prioriteringar göras. Reviderad budget ska vara inkommen till Socialstyrelsen senast den 15 februari2011. Medel har beviljats för lärande i samverkan - en LISA för själen. Medel har beviljats för projektledning, utbildararvoden vad gäller bedömningsinstrument, breddkunskap om Case management, fördjupad kunskap för läkare samt brukar- och anhörigorganisationer. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken KBT-teknik i vardagsbruk Medel har beviljts enligt ansökan. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken ESL-utbildning Medel har beviljats enligt ansökan.

6 K M Karlskrona kommun Trelleborgs psykiatriska klinik - Psykiatri Skåne M Psykiatri Skåne Region Skåne/psykiatri M Skåne Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och et Blekinge Trelleborg, Vellinge och Svedala M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Gemensam kunskapsbas/likartat basutbud i länet; metoder med hög evidens, brukarmedverkan, kvalitetssäkra nationella riktlinjer Medel har beviljats enligt ansökan. PPI-utbildning, utbildning kring olika regelverk, KBT grund och påbyggnadskurs Medel har beviljats för projektledare 50%, fortsatt utbildning PPI, utbildning i suicidprevention, åtrfallsprevention, samtalsmetodik, brukarmedverkan och regelverk. Medlen är beviljade för Burlöv, Staffanstorp, Höör, Lomma, Kävlinge, Lund, Svalöv, Eslöv CM-utbildning på basniå Ansökan har avslagits. Onom ramen för de beviljade medlen får prioritringar göras. Samtliga kommuner En reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen i region Skåne Utbildning i hot och våld senast den 15 februari Utbildning i integrerad psykiatri CM/ACT Ansökan har avslagits. ACT-team, handledning, utbildning, studiebesök Ansökan har avslagits. Bemötande projekt för bättre vårdkvalitet Medel har beviljats enligt ansökan. M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Kompentensutveckling för boendestödjare, föreläsningar, handledning Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning i samordnad vårdplanering Medel har beviljats enligt ansökan. Rehabpersonal; falldiskussioner, nätverk, webbaserad kunskapsbas Medel har beviljts enligt ansökan.

7 M Malmö stad Region Skåne M Region Skåne/psykiatri Skåne M Psyskiatrin Skåne Kommunförbundet Skåne Kristinanstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Perstorp och Hässleholm Kompetensutveckling; meningsfull sysselsättning, sociala kooperativ Medel har beviljats enligt ansökan. Gemensam kunskapsbas för samordning, vård och stöd, etablering av högskoleutbildning CM Medel har bevilats för samordning av långsiktig kompetensutvecklingsplan, för lärandeseminarier för alla peronalkategorier, inkl chefer. Utbildning kring risk- och skyddsfaktorer för barn till psykiskt sjuka föräldrar Medel har beviljats enligt ansökan. M Kristianstad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun Psyskiatrika kliniken Hässleholm/Kristian stad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm CM-utbildning, OCD och neuropsykiatri Medel har beviljats för utbildning i OCD-problematik, utbildning i neuropsykiatri, utvärdering och projektledning. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Supported employment Ansökan haar avslagits. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Hälsa och livsstil Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Vardagsstöd. Utbildning i praktiskt vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011 Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Samordning av projekten Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011.

8 M Ängelholms kommun N Region Halland O O Västra Götalands region, Skövde psyskiatriska öppenvård Göteborgs stad/ Linnestaden O Västkom Örkelljunga, Region Skåne, Vuxenhabiliteringen Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm, Varberg samt et Skövde kommun Västra Götalands regionen, Barn Samverkansprojekt kring vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Grundutbildning för baspersonal i psyskiatri/socialpsykiatri. Brukar och anhöriga i mindre fokusgrupper Utbildning till personal som förbättrar livsvillkorenför Skövdes psykospatienter, med resuresgrupper, ATC, Case Managment och bättre boendestöd Utbildning för beslutsfattande tjänstemän och personal på riktade neuropsykiatri, barn- verksamheter för barn och och ungdomspsykiatri, habiliteringen ungdomaar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Västra Götalands regionen Länssamordning samt kompetensbehov för införande av nationella riktlinjer och dialog med lärosäten Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader och OH-kostnader beviljats. Medel beviljat enligt ansökan, dock har ej lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för sista terminen CM-utbildning, handledning hösten 2011 samt reducerad projektledarkostnad. Medel har beviljts enligt ansökan, dock har kostnader för ledning, administration, styr- och referensgrupper, lokaler, telefonkostnader och resor inte beviljats. Medel har beviljats enligt ansökan, dock har lokalkostnader inte beviljats. O Sjuhärads kommunalförbund 10 komuner, Västra Götalandsregionen Fortsatt straegisk gemensam kompetensutveckling. CM, Integrerad psykiatri, KBT m.m Medel har beviljats enligt ansökan.

9 O Västra Götalandsregionen Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg, strömstad, Tanum. Munkedal, Sotenäs, lysekil, Uddevalla, Orust, Färgelanda, Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål Tvåårigt kunskapsutvecklingsprogram med fokus på gemensam kunskapsbas och boende/vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. O O Sahlgrenska Universitetssjukhus et Skaraborgs kommunförbund Göteborgs stad, Mölndal, Härryda, Prtille, Öckerö samt psykiatrin 15 Vuxenpsykiatrin Skaraborg Högskolekurser; psykisk ohälsa, CM, KBT mm Medel beviljat för fortsatta utprövade och nya kurser (exkl handledarutbildning och nya cm-utbildningar), chefsutbildning och brukare visar vägen utvärdering och projektledning. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt, studiecirklar Medel har beviljats enligt ansökan. O Kungälvs kommun Landstinget S Värmland T Regionförbundet Örebro stenungsund, Tjörn, ale, Kungälvs sjukhus Samtliga 16 SIMBA-projektet - fortsättningssatsning Medel har beviljats för processamordnartjänst, utvidag utbytestjänstgöring, motiverande intervjuteknik, neuropsykiatriska funktionshinder, KBT i heldygnsvård, satsning på äldre med psykiatrisk problematik. kommuner Integrerad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Psykiatrin i Örebro samtliga kommuner i Örebro län CM, samverkan kring vårdplanering, återhämtning, MI, mm Medel beviljade för återhämtning, motiverande samta, anhörig- och brukarperspektiv, etik, supportet employment samt reducerad projektledare och administrationskostnad. Reviderad budget till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2011.

10 U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Utveckla kunskap om teorier, arbetsformer och organisatoriska roller utifrån gällande kunskpsläge Medel har beviljats enligt ansökan. Kunskap om psykisk sjukdom/funktionshinder hos barn och ungdomar för BUP-personal Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Basutbildning för 750 personer som kommer i kontakt med missbruk, beroende och samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning Ett självständigt liv för 60 personer Medel har beviljats enligt ansökan. U Köpings kommun och et Utbildning av 8 boendestödjare i evidensbaserade metoder Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget, Sala 120 personal utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna Medel har beviljats enligt ansökan. Förstärkt boendestöd/samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. U Landstinget, Västerås handledning och kompetens i arbetet med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Medel har beviljats enligt ansökan.

11 U U U U W Landstinget Dalarna Landstinget, Västerås Utbildning och ahandledning för att utveckcla en samverkansmodell för specialister inom BUP Medel har beviljats enligt ansökan. Landstinget och samtliga kommuner Kognitivt förhållningssätt Utbildning i systematisk genomförandeplanering för Landstinget, 160 peroner som arbetar i Västerås LSS-boenden Landstinget och samtliga kommuner Samtliga kommuner i Dalarna (15 st) Utbildning och förankring för att utveckla arbetet med individuell plan Implementering av vård och stöd enligt Integrerad psykiatri i hela Dalarna. Personal från kommun,. Seminarier och utbildning av handledare i metoden Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Utbildningsmatrial kring detta finns tillgängligt på Socialstyrelsenss hemsida. Medel har beviljats för kunskapsseminarier. W Hedemora kommun Landstinget Dalarna, RSMH Utveckla och skapa förutsättningar för samverkan. Personal inom psykiatri, socialtjänst Medel har beviljats enligt ansökan.

12 X X Landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Högskoleutbildning 15 hp, Bollnäs, Söderhamn, Etik, samhällskunskap Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig återhämtning, diagnosgrupper, missbruk m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo Återhämtning, evidensbaserad praktik och baskunskap, brukarinflytande Medel har beviljat med för delar av gemensam kunskapsbas, evidensbaserad praktik, brukarinflytande, utvärdering. Revidrad budget ska insaändas till Socialstyrelsen senast den 15 februari X Y Landstinget Gävleborg Örnsköldsviks kommun Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig Påbyggnad av tidigare satsningar; bmötande, suicid, brukarinflytande mm Primärvård och psykiatricentrum Örnsköldsvik Medel har bevilats för bemötande, suicidkunskap, familjeoch nätverksutbildningar, hälsa och livsstil, brukarinflytande arbete och utvecklingssamordnare. Teoretisk kunskap, nya verktyg, metodutveckling och handledning Medel har beviljts enligt ansökan. Y Kommunförbundet Västernorrland Ånge, sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik CM/ACT, psykiatrisk rehabilitering, återhämtning, brukarrevisioner, neuropsykiatri, rättspsykiatri Medel har beviljats för utbildning i neuropsykiatri, rättspsykiatri, länsövergripande koordinator, kommunutbildning, samt utbildning i samsjuklighet.

13 Z Kommunförbundet Jämtland Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Gemensam utbildning i Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund och Jämtlands läns rehabilitering och psykiatrisk ombårdnad, 7,5 hp, för undersköterskor, skötare, boendestödjare, brukare och anhöriga Medel har beviljats enligt ansökan. AC Vård- och omsorgsförvaltning en i Vännäs AC Skellefteå kommun Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling, Hälsocentraler, psyskiatriska kliniken och rehabiliteringsteam et Västerbottens läns Rickard Öhlund Fortsättning på 2009 satsningen. Fokus på praktiskt färdighetsträning, handledning och feedback. Basutbildning för externa samverkansspartner, spetsutbildning till riktade målgrupper m.m Fortsättning på tidigare utbildning. Attitydförändringar Medel har beviljats enligt ansökan, men med reducering av projektledning, administration, styrgrupp Medel har beviljats med reducerat belopp. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari AC Regionförbundet Västerbottens län Landstinget, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina, Sorsele, Malå, Storuman, Dorotea Fyra utb moduler; neuropsykiatri, bemötande, rehabilitering och deltagarorienterad metodik Medel beviljade enligt ansökan, men kostnad för OH har ej beviljats. AC Västerbottens läns Skellefteå Fullfölja påbörjad utbildning för avd.personal. Familjeoch nätverksarbete, socialpsykiatri och missbruk Medel har beviljats enligt ansökan.

14 AC Västerbottens läns Umeå MI-utbildning, kontinuerligt stöd Medel har beviljats enligt ansökan. Norrbottens läns Samtliga 14 kommuner/kommu nförbundet Hospitering, stöd till CM, kartläggning och analys personer med schizofreni samt äldre. Utbildning neuropsykiatri m.m Medel har beviljats för hospitering, insatser för prsoner med schizofreni, äldre med pykisk ohälsa, neuropsykiatri, uppföljning och utvärdering. Prioriteringar får göras inom den beviljade ramen.en reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari BD Elevhälsan, KBT-utb, Norrbottens läns neuropsykiatri, DAMP, ADHD BD Luleå komun mm Medel har beviljats enligt ansökan. Summa

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer