Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011. Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm 250 000"

Transkript

1 Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011 Län D nr Sökande /kommun Medsökande Projekt/aktivitet beskrivning Beslut kronor Villkor AB Danderyd, Värmdö Utarbeta ett webbaserat material som grund för utbildning och handledning i smågrupper under ledning av erfarna handledare Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna Psyk.E-bas-projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst SLL/KogNUS. AB 28549, Psykiatri Nordväst Järfälla och Upplands Bro kommuner, Beroendecentrum Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm Medel beviljas enligt ansökan. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Webbaserad distansutbildningi äldrepsykiatri för vård- och omsorgspersonal inom kommun och Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E- bas. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och webbaserad frågelåda om psykisk ohälsa för personal i vården och omorgen om äldre Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E-bas. AB Nacka kommun Haninge, Värmdö, Tyresö, Nynäshamn, Psykiatrin Södra, Carema Hjärnhälsana AB Evidens baserad psykiatri, 7,5 hp och Integrerad psykiatri 30 hp för personal som arbetar med komplexa vårdbehov/samsjuklighet Medel bviljas för fortsättning på påbörjad kompetens/utbildning.

2 AB AB Vallentuna kommun Karolinska institutet Psykiatri Nordöst, sll Södermalm, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvalninga r Seminarieserie - praktisk tillämpning av de teorier och metoder som omfattades av tidigare utbildningar Medel bevilats enligt ansökan Utbildning i suicidprevention för personal inom beroendevård och akutmottagning "Noll självmord i Stockholm" Medel bevilade enligt ansökan, dock har lokalkostnader och OH-kostnader inte beviljats. AB FoU Nordost (7 kommuner) Primavixen, Beroendecentrum, Tiohundra Norrtälje Organisationskulturens betydelse för samverkan. Intervjuer och seminarier för psykiatri, beroendevården, socialtjänsten, primärvård och brukare Medel bevilade enligt ansökan. AB 28625, psykiatri nordväst Fou äldre - Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, samt Sundbyberg AB Huddinge kommun Psykiatri Sydväst CM, MI, neuropsykiatri , psykiatricentrum Vård och behandling, AB Södertälje Södertälje kommun AB Stockholms stad Basutbildning, handledarutbildning, implementering Medel bevilade enligt ansökan. Medel bevilat för utbildning i neuropsykiatri, motiverande samtal, anställning av projektledare migrationsrelaterad stress Medel bevilade enligt ansökan. Samverkan kring barn och ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte OHkostnader beviljats.

3 AB Botkyrka kommun AB Södertälje Sll, Psykiatrin sydväst Psyskiatricentrum Södertälje Utbildning CM, neuropsyskiatri, samsjuklighet CM-utbildning i ACT, gemensam kunskapsbas, rehabiliteringsutbildning Medel har beviljats för tillämpad neuropsykiatri, projektledning och studiebesökskostnader. Medel har beviljts för utbildning CM, termin 2 av 2, dock har lokalkostnader inte beviljats. AB Södertälje Psykiatricentrum Södertälje, Nykvarns kommun Lägga grunden för ett samarbete kring neuropsykiatrisk problematik Medel har beviljats enligt ansökan. AB Södertälje AB Södertälje AB 28807, Norra Stockholms psykiatri psykiatricentrum Södertälje Psykiatricentrum Södertälje Utbildning i evidensbaserad rehabiliteringsmetod Medel har bevilats enligt ansökan. Utbildning i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplaner Medel har beviljats enligt ansökan. Huddinge, Botkyrka, Värmdö, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg, Bromma, Hässelby- Vällingby, Farsta, Jobbtorget, Enheten för hemlösa, Transkulturellt Utbildning i modulform, centrum KogNus Bidrag beviljat med villkor att en reviderat budget inkommer till Socialstyrelsen senast den 15 februari Bidraget exkluderar model 8 samt reducering av projektledning och administration.

4 AB Norra Stockholms psyskiatri, transkulturellt AB centrum AB Upplands Väsby kommun, Solna, Österåker, Huddinge, Upplands Bro, Hägersten- Liljeholmen, Södertälje, Centrum för psykiatriforskning, KI Sollentuna, Värmdö Norrtälje Om psykisk ohälsa och suicid, samtalsmetodik, strukturerad suicidriskbedömning m.m Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Webbaserade utbildningar/transkulturell psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Implementering och fastställande av bedömningsinstrument och arbetsmodell för boendestödjare m.fl. Ansökan har avslagit. Detta är verksamhetsutveckling. AB Stockholms stad, Södermalm Psykiatrin Södra, Sll Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Regionförbundet Östhammar och C Uppsala län landsstinget Strängnäs och landtinget i C Eskilstuna kommun Sörmland Systematisk uppföljning och insatser på individnivå Fortsättning på den kompetensutveckling av baspersonal som påbörjades 2009 och Metodstöd och handledning Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för återhämtningsinriktat arbetssätt, arbetsrehabilitering, yrkesutbildning, motiverande intervjuteknik, brukarrevision, brukarmedverkan Basutbildning i evidensbaserad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan.

5 D Landstinget Sörmland D Eskilstuna kommun E F G Linköpings kommun Regionförbundet Jönköpings län Landstinget Kronoberg Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Vingåker och Flen samt et Basutbildning, MI, handledning, fördjupningsutbildning, ESL, bemötande, m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Strängnäs och landtinget i Sörmland Grundutbildning i IPS/SE Medel har beviljats enligt ansökan. Kunda, Ydre, Åtvidaberg, et Östergötland Samtliga kommuner i länet Länets samtliga 8 kommuner Handledning, MI, Ledarutbildning, neuropsyskiatri, NPFcoaching, bemötande mm Medel har beviljats enligt ansökan. Brukarinflytande, metodstödjare, återhämtning, äldres psykiska hälsa, CM Upprepning av tidigare utbildning LISA, case management enligt ACTmodellen Implementering och vikdamkthållande av den beslutande modellen i länet; Case Management ACTmodell Samtliga H Landstinget i Kalmar kommunder i Kalmar län (12 st) H Kalmar Ofullständig ansökan Ansökan har avslagits Medel har beviljats med reducering av CA-coach, doktorandtjänst kontakmannaskap. Inom ramen för de beviljade medel får prioriteringar göras. Reviderad budget ska vara inkommen till Socialstyrelsen senast den 15 februari2011. Medel har beviljats för lärande i samverkan - en LISA för själen. Medel har beviljats för projektledning, utbildararvoden vad gäller bedömningsinstrument, breddkunskap om Case management, fördjupad kunskap för läkare samt brukar- och anhörigorganisationer. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken KBT-teknik i vardagsbruk Medel har beviljts enligt ansökan. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken ESL-utbildning Medel har beviljats enligt ansökan.

6 K M Karlskrona kommun Trelleborgs psykiatriska klinik - Psykiatri Skåne M Psykiatri Skåne Region Skåne/psykiatri M Skåne Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och et Blekinge Trelleborg, Vellinge och Svedala M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Gemensam kunskapsbas/likartat basutbud i länet; metoder med hög evidens, brukarmedverkan, kvalitetssäkra nationella riktlinjer Medel har beviljats enligt ansökan. PPI-utbildning, utbildning kring olika regelverk, KBT grund och påbyggnadskurs Medel har beviljats för projektledare 50%, fortsatt utbildning PPI, utbildning i suicidprevention, åtrfallsprevention, samtalsmetodik, brukarmedverkan och regelverk. Medlen är beviljade för Burlöv, Staffanstorp, Höör, Lomma, Kävlinge, Lund, Svalöv, Eslöv CM-utbildning på basniå Ansökan har avslagits. Onom ramen för de beviljade medlen får prioritringar göras. Samtliga kommuner En reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen i region Skåne Utbildning i hot och våld senast den 15 februari Utbildning i integrerad psykiatri CM/ACT Ansökan har avslagits. ACT-team, handledning, utbildning, studiebesök Ansökan har avslagits. Bemötande projekt för bättre vårdkvalitet Medel har beviljats enligt ansökan. M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Kompentensutveckling för boendestödjare, föreläsningar, handledning Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning i samordnad vårdplanering Medel har beviljats enligt ansökan. Rehabpersonal; falldiskussioner, nätverk, webbaserad kunskapsbas Medel har beviljts enligt ansökan.

7 M Malmö stad Region Skåne M Region Skåne/psykiatri Skåne M Psyskiatrin Skåne Kommunförbundet Skåne Kristinanstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Perstorp och Hässleholm Kompetensutveckling; meningsfull sysselsättning, sociala kooperativ Medel har beviljats enligt ansökan. Gemensam kunskapsbas för samordning, vård och stöd, etablering av högskoleutbildning CM Medel har bevilats för samordning av långsiktig kompetensutvecklingsplan, för lärandeseminarier för alla peronalkategorier, inkl chefer. Utbildning kring risk- och skyddsfaktorer för barn till psykiskt sjuka föräldrar Medel har beviljats enligt ansökan. M Kristianstad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun Psyskiatrika kliniken Hässleholm/Kristian stad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm CM-utbildning, OCD och neuropsykiatri Medel har beviljats för utbildning i OCD-problematik, utbildning i neuropsykiatri, utvärdering och projektledning. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Supported employment Ansökan haar avslagits. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Hälsa och livsstil Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Vardagsstöd. Utbildning i praktiskt vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011 Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Samordning av projekten Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011.

8 M Ängelholms kommun N Region Halland O O Västra Götalands region, Skövde psyskiatriska öppenvård Göteborgs stad/ Linnestaden O Västkom Örkelljunga, Region Skåne, Vuxenhabiliteringen Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm, Varberg samt et Skövde kommun Västra Götalands regionen, Barn Samverkansprojekt kring vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Grundutbildning för baspersonal i psyskiatri/socialpsykiatri. Brukar och anhöriga i mindre fokusgrupper Utbildning till personal som förbättrar livsvillkorenför Skövdes psykospatienter, med resuresgrupper, ATC, Case Managment och bättre boendestöd Utbildning för beslutsfattande tjänstemän och personal på riktade neuropsykiatri, barn- verksamheter för barn och och ungdomspsykiatri, habiliteringen ungdomaar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Västra Götalands regionen Länssamordning samt kompetensbehov för införande av nationella riktlinjer och dialog med lärosäten Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader och OH-kostnader beviljats. Medel beviljat enligt ansökan, dock har ej lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för sista terminen CM-utbildning, handledning hösten 2011 samt reducerad projektledarkostnad. Medel har beviljts enligt ansökan, dock har kostnader för ledning, administration, styr- och referensgrupper, lokaler, telefonkostnader och resor inte beviljats. Medel har beviljats enligt ansökan, dock har lokalkostnader inte beviljats. O Sjuhärads kommunalförbund 10 komuner, Västra Götalandsregionen Fortsatt straegisk gemensam kompetensutveckling. CM, Integrerad psykiatri, KBT m.m Medel har beviljats enligt ansökan.

9 O Västra Götalandsregionen Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg, strömstad, Tanum. Munkedal, Sotenäs, lysekil, Uddevalla, Orust, Färgelanda, Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål Tvåårigt kunskapsutvecklingsprogram med fokus på gemensam kunskapsbas och boende/vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. O O Sahlgrenska Universitetssjukhus et Skaraborgs kommunförbund Göteborgs stad, Mölndal, Härryda, Prtille, Öckerö samt psykiatrin 15 Vuxenpsykiatrin Skaraborg Högskolekurser; psykisk ohälsa, CM, KBT mm Medel beviljat för fortsatta utprövade och nya kurser (exkl handledarutbildning och nya cm-utbildningar), chefsutbildning och brukare visar vägen utvärdering och projektledning. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt, studiecirklar Medel har beviljats enligt ansökan. O Kungälvs kommun Landstinget S Värmland T Regionförbundet Örebro stenungsund, Tjörn, ale, Kungälvs sjukhus Samtliga 16 SIMBA-projektet - fortsättningssatsning Medel har beviljats för processamordnartjänst, utvidag utbytestjänstgöring, motiverande intervjuteknik, neuropsykiatriska funktionshinder, KBT i heldygnsvård, satsning på äldre med psykiatrisk problematik. kommuner Integrerad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Psykiatrin i Örebro samtliga kommuner i Örebro län CM, samverkan kring vårdplanering, återhämtning, MI, mm Medel beviljade för återhämtning, motiverande samta, anhörig- och brukarperspektiv, etik, supportet employment samt reducerad projektledare och administrationskostnad. Reviderad budget till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2011.

10 U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Utveckla kunskap om teorier, arbetsformer och organisatoriska roller utifrån gällande kunskpsläge Medel har beviljats enligt ansökan. Kunskap om psykisk sjukdom/funktionshinder hos barn och ungdomar för BUP-personal Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Basutbildning för 750 personer som kommer i kontakt med missbruk, beroende och samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning Ett självständigt liv för 60 personer Medel har beviljats enligt ansökan. U Köpings kommun och et Utbildning av 8 boendestödjare i evidensbaserade metoder Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget, Sala 120 personal utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna Medel har beviljats enligt ansökan. Förstärkt boendestöd/samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. U Landstinget, Västerås handledning och kompetens i arbetet med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Medel har beviljats enligt ansökan.

11 U U U U W Landstinget Dalarna Landstinget, Västerås Utbildning och ahandledning för att utveckcla en samverkansmodell för specialister inom BUP Medel har beviljats enligt ansökan. Landstinget och samtliga kommuner Kognitivt förhållningssätt Utbildning i systematisk genomförandeplanering för Landstinget, 160 peroner som arbetar i Västerås LSS-boenden Landstinget och samtliga kommuner Samtliga kommuner i Dalarna (15 st) Utbildning och förankring för att utveckla arbetet med individuell plan Implementering av vård och stöd enligt Integrerad psykiatri i hela Dalarna. Personal från kommun,. Seminarier och utbildning av handledare i metoden Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Utbildningsmatrial kring detta finns tillgängligt på Socialstyrelsenss hemsida. Medel har beviljats för kunskapsseminarier. W Hedemora kommun Landstinget Dalarna, RSMH Utveckla och skapa förutsättningar för samverkan. Personal inom psykiatri, socialtjänst Medel har beviljats enligt ansökan.

12 X X Landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Högskoleutbildning 15 hp, Bollnäs, Söderhamn, Etik, samhällskunskap Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig återhämtning, diagnosgrupper, missbruk m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo Återhämtning, evidensbaserad praktik och baskunskap, brukarinflytande Medel har beviljat med för delar av gemensam kunskapsbas, evidensbaserad praktik, brukarinflytande, utvärdering. Revidrad budget ska insaändas till Socialstyrelsen senast den 15 februari X Y Landstinget Gävleborg Örnsköldsviks kommun Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig Påbyggnad av tidigare satsningar; bmötande, suicid, brukarinflytande mm Primärvård och psykiatricentrum Örnsköldsvik Medel har bevilats för bemötande, suicidkunskap, familjeoch nätverksutbildningar, hälsa och livsstil, brukarinflytande arbete och utvecklingssamordnare. Teoretisk kunskap, nya verktyg, metodutveckling och handledning Medel har beviljts enligt ansökan. Y Kommunförbundet Västernorrland Ånge, sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik CM/ACT, psykiatrisk rehabilitering, återhämtning, brukarrevisioner, neuropsykiatri, rättspsykiatri Medel har beviljats för utbildning i neuropsykiatri, rättspsykiatri, länsövergripande koordinator, kommunutbildning, samt utbildning i samsjuklighet.

13 Z Kommunförbundet Jämtland Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Gemensam utbildning i Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund och Jämtlands läns rehabilitering och psykiatrisk ombårdnad, 7,5 hp, för undersköterskor, skötare, boendestödjare, brukare och anhöriga Medel har beviljats enligt ansökan. AC Vård- och omsorgsförvaltning en i Vännäs AC Skellefteå kommun Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling, Hälsocentraler, psyskiatriska kliniken och rehabiliteringsteam et Västerbottens läns Rickard Öhlund Fortsättning på 2009 satsningen. Fokus på praktiskt färdighetsträning, handledning och feedback. Basutbildning för externa samverkansspartner, spetsutbildning till riktade målgrupper m.m Fortsättning på tidigare utbildning. Attitydförändringar Medel har beviljats enligt ansökan, men med reducering av projektledning, administration, styrgrupp Medel har beviljats med reducerat belopp. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari AC Regionförbundet Västerbottens län Landstinget, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina, Sorsele, Malå, Storuman, Dorotea Fyra utb moduler; neuropsykiatri, bemötande, rehabilitering och deltagarorienterad metodik Medel beviljade enligt ansökan, men kostnad för OH har ej beviljats. AC Västerbottens läns Skellefteå Fullfölja påbörjad utbildning för avd.personal. Familjeoch nätverksarbete, socialpsykiatri och missbruk Medel har beviljats enligt ansökan.

14 AC Västerbottens läns Umeå MI-utbildning, kontinuerligt stöd Medel har beviljats enligt ansökan. Norrbottens läns Samtliga 14 kommuner/kommu nförbundet Hospitering, stöd till CM, kartläggning och analys personer med schizofreni samt äldre. Utbildning neuropsykiatri m.m Medel har beviljats för hospitering, insatser för prsoner med schizofreni, äldre med pykisk ohälsa, neuropsykiatri, uppföljning och utvärdering. Prioriteringar får göras inom den beviljade ramen.en reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari BD Elevhälsan, KBT-utb, Norrbottens läns neuropsykiatri, DAMP, ADHD BD Luleå komun mm Medel har beviljats enligt ansökan. Summa

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Län D nr Sökande landsting/kommun Medsökande Projektnamn Beviljat belopp i kr Summa per län

Län D nr Sökande landsting/kommun Medsökande Projektnamn Beviljat belopp i kr Summa per län Statsbidrag i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning (Dnr 9599/2011) Län D nr Sökande landsting/kommun

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2013-10-30 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om Brottsofferjouren

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer