Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011. Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm 250 000"

Transkript

1 Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011 Län D nr Sökande /kommun Medsökande Projekt/aktivitet beskrivning Beslut kronor Villkor AB Danderyd, Värmdö Utarbeta ett webbaserat material som grund för utbildning och handledning i smågrupper under ledning av erfarna handledare Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna Psyk.E-bas-projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst SLL/KogNUS. AB 28549, Psykiatri Nordväst Järfälla och Upplands Bro kommuner, Beroendecentrum Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm Medel beviljas enligt ansökan. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Webbaserad distansutbildningi äldrepsykiatri för vård- och omsorgspersonal inom kommun och Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E- bas. AB Haninge kommun Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö och webbaserad frågelåda om psykisk ohälsa för personal i vården och omorgen om äldre Bidraget beviljas på samma villkor som tidigare. SLL ska genom projektägarna redovisa hur man avser att samordna projektet med övriga projekt med webbaserade utbildningsinslag som et och skilda medsökande beviljats genom detta anslag - främst Psyk-E-bas. AB Nacka kommun Haninge, Värmdö, Tyresö, Nynäshamn, Psykiatrin Södra, Carema Hjärnhälsana AB Evidens baserad psykiatri, 7,5 hp och Integrerad psykiatri 30 hp för personal som arbetar med komplexa vårdbehov/samsjuklighet Medel bviljas för fortsättning på påbörjad kompetens/utbildning.

2 AB AB Vallentuna kommun Karolinska institutet Psykiatri Nordöst, sll Södermalm, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvalninga r Seminarieserie - praktisk tillämpning av de teorier och metoder som omfattades av tidigare utbildningar Medel bevilats enligt ansökan Utbildning i suicidprevention för personal inom beroendevård och akutmottagning "Noll självmord i Stockholm" Medel bevilade enligt ansökan, dock har lokalkostnader och OH-kostnader inte beviljats. AB FoU Nordost (7 kommuner) Primavixen, Beroendecentrum, Tiohundra Norrtälje Organisationskulturens betydelse för samverkan. Intervjuer och seminarier för psykiatri, beroendevården, socialtjänsten, primärvård och brukare Medel bevilade enligt ansökan. AB 28625, psykiatri nordväst Fou äldre - Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, samt Sundbyberg AB Huddinge kommun Psykiatri Sydväst CM, MI, neuropsykiatri , psykiatricentrum Vård och behandling, AB Södertälje Södertälje kommun AB Stockholms stad Basutbildning, handledarutbildning, implementering Medel bevilade enligt ansökan. Medel bevilat för utbildning i neuropsykiatri, motiverande samtal, anställning av projektledare migrationsrelaterad stress Medel bevilade enligt ansökan. Samverkan kring barn och ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte OHkostnader beviljats.

3 AB Botkyrka kommun AB Södertälje Sll, Psykiatrin sydväst Psyskiatricentrum Södertälje Utbildning CM, neuropsyskiatri, samsjuklighet CM-utbildning i ACT, gemensam kunskapsbas, rehabiliteringsutbildning Medel har beviljats för tillämpad neuropsykiatri, projektledning och studiebesökskostnader. Medel har beviljts för utbildning CM, termin 2 av 2, dock har lokalkostnader inte beviljats. AB Södertälje Psykiatricentrum Södertälje, Nykvarns kommun Lägga grunden för ett samarbete kring neuropsykiatrisk problematik Medel har beviljats enligt ansökan. AB Södertälje AB Södertälje AB 28807, Norra Stockholms psykiatri psykiatricentrum Södertälje Psykiatricentrum Södertälje Utbildning i evidensbaserad rehabiliteringsmetod Medel har bevilats enligt ansökan. Utbildning i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplaner Medel har beviljats enligt ansökan. Huddinge, Botkyrka, Värmdö, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg, Bromma, Hässelby- Vällingby, Farsta, Jobbtorget, Enheten för hemlösa, Transkulturellt Utbildning i modulform, centrum KogNus Bidrag beviljat med villkor att en reviderat budget inkommer till Socialstyrelsen senast den 15 februari Bidraget exkluderar model 8 samt reducering av projektledning och administration.

4 AB Norra Stockholms psyskiatri, transkulturellt AB centrum AB Upplands Väsby kommun, Solna, Österåker, Huddinge, Upplands Bro, Hägersten- Liljeholmen, Södertälje, Centrum för psykiatriforskning, KI Sollentuna, Värmdö Norrtälje Om psykisk ohälsa och suicid, samtalsmetodik, strukturerad suicidriskbedömning m.m Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Webbaserade utbildningar/transkulturell psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Implementering och fastställande av bedömningsinstrument och arbetsmodell för boendestödjare m.fl. Ansökan har avslagit. Detta är verksamhetsutveckling. AB Stockholms stad, Södermalm Psykiatrin Södra, Sll Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Regionförbundet Östhammar och C Uppsala län landsstinget Strängnäs och landtinget i C Eskilstuna kommun Sörmland Systematisk uppföljning och insatser på individnivå Fortsättning på den kompetensutveckling av baspersonal som påbörjades 2009 och Metodstöd och handledning Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för återhämtningsinriktat arbetssätt, arbetsrehabilitering, yrkesutbildning, motiverande intervjuteknik, brukarrevision, brukarmedverkan Basutbildning i evidensbaserad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan.

5 D Landstinget Sörmland D Eskilstuna kommun E F G Linköpings kommun Regionförbundet Jönköpings län Landstinget Kronoberg Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Vingåker och Flen samt et Basutbildning, MI, handledning, fördjupningsutbildning, ESL, bemötande, m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Strängnäs och landtinget i Sörmland Grundutbildning i IPS/SE Medel har beviljats enligt ansökan. Kunda, Ydre, Åtvidaberg, et Östergötland Samtliga kommuner i länet Länets samtliga 8 kommuner Handledning, MI, Ledarutbildning, neuropsyskiatri, NPFcoaching, bemötande mm Medel har beviljats enligt ansökan. Brukarinflytande, metodstödjare, återhämtning, äldres psykiska hälsa, CM Upprepning av tidigare utbildning LISA, case management enligt ACTmodellen Implementering och vikdamkthållande av den beslutande modellen i länet; Case Management ACTmodell Samtliga H Landstinget i Kalmar kommunder i Kalmar län (12 st) H Kalmar Ofullständig ansökan Ansökan har avslagits Medel har beviljats med reducering av CA-coach, doktorandtjänst kontakmannaskap. Inom ramen för de beviljade medel får prioriteringar göras. Reviderad budget ska vara inkommen till Socialstyrelsen senast den 15 februari2011. Medel har beviljats för lärande i samverkan - en LISA för själen. Medel har beviljats för projektledning, utbildararvoden vad gäller bedömningsinstrument, breddkunskap om Case management, fördjupad kunskap för läkare samt brukar- och anhörigorganisationer. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken KBT-teknik i vardagsbruk Medel har beviljts enligt ansökan. I Gotlands kommun Psykiatriska kliniken ESL-utbildning Medel har beviljats enligt ansökan.

6 K M Karlskrona kommun Trelleborgs psykiatriska klinik - Psykiatri Skåne M Psykiatri Skåne Region Skåne/psykiatri M Skåne Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och et Blekinge Trelleborg, Vellinge och Svedala M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Gemensam kunskapsbas/likartat basutbud i länet; metoder med hög evidens, brukarmedverkan, kvalitetssäkra nationella riktlinjer Medel har beviljats enligt ansökan. PPI-utbildning, utbildning kring olika regelverk, KBT grund och påbyggnadskurs Medel har beviljats för projektledare 50%, fortsatt utbildning PPI, utbildning i suicidprevention, åtrfallsprevention, samtalsmetodik, brukarmedverkan och regelverk. Medlen är beviljade för Burlöv, Staffanstorp, Höör, Lomma, Kävlinge, Lund, Svalöv, Eslöv CM-utbildning på basniå Ansökan har avslagits. Onom ramen för de beviljade medlen får prioritringar göras. Samtliga kommuner En reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen i region Skåne Utbildning i hot och våld senast den 15 februari Utbildning i integrerad psykiatri CM/ACT Ansökan har avslagits. ACT-team, handledning, utbildning, studiebesök Ansökan har avslagits. Bemötande projekt för bättre vårdkvalitet Medel har beviljats enligt ansökan. M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne M Malmö stad Region Skåne Kompentensutveckling för boendestödjare, föreläsningar, handledning Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning i samordnad vårdplanering Medel har beviljats enligt ansökan. Rehabpersonal; falldiskussioner, nätverk, webbaserad kunskapsbas Medel har beviljts enligt ansökan.

7 M Malmö stad Region Skåne M Region Skåne/psykiatri Skåne M Psyskiatrin Skåne Kommunförbundet Skåne Kristinanstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Perstorp och Hässleholm Kompetensutveckling; meningsfull sysselsättning, sociala kooperativ Medel har beviljats enligt ansökan. Gemensam kunskapsbas för samordning, vård och stöd, etablering av högskoleutbildning CM Medel har bevilats för samordning av långsiktig kompetensutvecklingsplan, för lärandeseminarier för alla peronalkategorier, inkl chefer. Utbildning kring risk- och skyddsfaktorer för barn till psykiskt sjuka föräldrar Medel har beviljats enligt ansökan. M Kristianstad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun M Ystad kommun Psyskiatrika kliniken Hässleholm/Kristian stad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm CM-utbildning, OCD och neuropsykiatri Medel har beviljats för utbildning i OCD-problematik, utbildning i neuropsykiatri, utvärdering och projektledning. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Supported employment Ansökan haar avslagits. Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Hälsa och livsstil Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Vardagsstöd. Utbildning i praktiskt vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011 Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Carema psykiatri Samordning av projekten Medel har beviljats enligt ansökan. Medlen avser 2011.

8 M Ängelholms kommun N Region Halland O O Västra Götalands region, Skövde psyskiatriska öppenvård Göteborgs stad/ Linnestaden O Västkom Örkelljunga, Region Skåne, Vuxenhabiliteringen Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm, Varberg samt et Skövde kommun Västra Götalands regionen, Barn Samverkansprojekt kring vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Grundutbildning för baspersonal i psyskiatri/socialpsykiatri. Brukar och anhöriga i mindre fokusgrupper Utbildning till personal som förbättrar livsvillkorenför Skövdes psykospatienter, med resuresgrupper, ATC, Case Managment och bättre boendestöd Utbildning för beslutsfattande tjänstemän och personal på riktade neuropsykiatri, barn- verksamheter för barn och och ungdomspsykiatri, habiliteringen ungdomaar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Västra Götalands regionen Länssamordning samt kompetensbehov för införande av nationella riktlinjer och dialog med lärosäten Medel har beviljats enligt ansökan, dock har inte lokalkostnader och OH-kostnader beviljats. Medel beviljat enligt ansökan, dock har ej lokalkostnader beviljats. Medel har beviljats för sista terminen CM-utbildning, handledning hösten 2011 samt reducerad projektledarkostnad. Medel har beviljts enligt ansökan, dock har kostnader för ledning, administration, styr- och referensgrupper, lokaler, telefonkostnader och resor inte beviljats. Medel har beviljats enligt ansökan, dock har lokalkostnader inte beviljats. O Sjuhärads kommunalförbund 10 komuner, Västra Götalandsregionen Fortsatt straegisk gemensam kompetensutveckling. CM, Integrerad psykiatri, KBT m.m Medel har beviljats enligt ansökan.

9 O Västra Götalandsregionen Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg, strömstad, Tanum. Munkedal, Sotenäs, lysekil, Uddevalla, Orust, Färgelanda, Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål Tvåårigt kunskapsutvecklingsprogram med fokus på gemensam kunskapsbas och boende/vardagsstöd Medel har beviljats enligt ansökan. O O Sahlgrenska Universitetssjukhus et Skaraborgs kommunförbund Göteborgs stad, Mölndal, Härryda, Prtille, Öckerö samt psykiatrin 15 Vuxenpsykiatrin Skaraborg Högskolekurser; psykisk ohälsa, CM, KBT mm Medel beviljat för fortsatta utprövade och nya kurser (exkl handledarutbildning och nya cm-utbildningar), chefsutbildning och brukare visar vägen utvärdering och projektledning. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt, studiecirklar Medel har beviljats enligt ansökan. O Kungälvs kommun Landstinget S Värmland T Regionförbundet Örebro stenungsund, Tjörn, ale, Kungälvs sjukhus Samtliga 16 SIMBA-projektet - fortsättningssatsning Medel har beviljats för processamordnartjänst, utvidag utbytestjänstgöring, motiverande intervjuteknik, neuropsykiatriska funktionshinder, KBT i heldygnsvård, satsning på äldre med psykiatrisk problematik. kommuner Integrerad psykiatri Medel har beviljats enligt ansökan. Psykiatrin i Örebro samtliga kommuner i Örebro län CM, samverkan kring vårdplanering, återhämtning, MI, mm Medel beviljade för återhämtning, motiverande samta, anhörig- och brukarperspektiv, etik, supportet employment samt reducerad projektledare och administrationskostnad. Reviderad budget till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2011.

10 U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Utveckla kunskap om teorier, arbetsformer och organisatoriska roller utifrån gällande kunskpsläge Medel har beviljats enligt ansökan. Kunskap om psykisk sjukdom/funktionshinder hos barn och ungdomar för BUP-personal Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget och samtliga kommuner Basutbildning för 750 personer som kommer i kontakt med missbruk, beroende och samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. Utbildning Ett självständigt liv för 60 personer Medel har beviljats enligt ansökan. U Köpings kommun och et Utbildning av 8 boendestödjare i evidensbaserade metoder Medel har beviljats enligt ansökan. U U Landstinget och samtliga kommuner Landstinget, Sala 120 personal utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna Medel har beviljats enligt ansökan. Förstärkt boendestöd/samsjuklighet Medel har beviljats enligt ansökan. U Landstinget, Västerås handledning och kompetens i arbetet med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Medel har beviljats enligt ansökan.

11 U U U U W Landstinget Dalarna Landstinget, Västerås Utbildning och ahandledning för att utveckcla en samverkansmodell för specialister inom BUP Medel har beviljats enligt ansökan. Landstinget och samtliga kommuner Kognitivt förhållningssätt Utbildning i systematisk genomförandeplanering för Landstinget, 160 peroner som arbetar i Västerås LSS-boenden Landstinget och samtliga kommuner Samtliga kommuner i Dalarna (15 st) Utbildning och förankring för att utveckla arbetet med individuell plan Implementering av vård och stöd enligt Integrerad psykiatri i hela Dalarna. Personal från kommun,. Seminarier och utbildning av handledare i metoden Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Ansökan har avslagits. Utbildningsmatrial kring detta finns tillgängligt på Socialstyrelsenss hemsida. Medel har beviljats för kunskapsseminarier. W Hedemora kommun Landstinget Dalarna, RSMH Utveckla och skapa förutsättningar för samverkan. Personal inom psykiatri, socialtjänst Medel har beviljats enligt ansökan.

12 X X Landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Högskoleutbildning 15 hp, Bollnäs, Söderhamn, Etik, samhällskunskap Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig återhämtning, diagnosgrupper, missbruk m.m Medel har beviljats enligt ansökan. Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo Återhämtning, evidensbaserad praktik och baskunskap, brukarinflytande Medel har beviljat med för delar av gemensam kunskapsbas, evidensbaserad praktik, brukarinflytande, utvärdering. Revidrad budget ska insaändas till Socialstyrelsen senast den 15 februari X Y Landstinget Gävleborg Örnsköldsviks kommun Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig Påbyggnad av tidigare satsningar; bmötande, suicid, brukarinflytande mm Primärvård och psykiatricentrum Örnsköldsvik Medel har bevilats för bemötande, suicidkunskap, familjeoch nätverksutbildningar, hälsa och livsstil, brukarinflytande arbete och utvecklingssamordnare. Teoretisk kunskap, nya verktyg, metodutveckling och handledning Medel har beviljts enligt ansökan. Y Kommunförbundet Västernorrland Ånge, sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik CM/ACT, psykiatrisk rehabilitering, återhämtning, brukarrevisioner, neuropsykiatri, rättspsykiatri Medel har beviljats för utbildning i neuropsykiatri, rättspsykiatri, länsövergripande koordinator, kommunutbildning, samt utbildning i samsjuklighet.

13 Z Kommunförbundet Jämtland Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Gemensam utbildning i Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund och Jämtlands läns rehabilitering och psykiatrisk ombårdnad, 7,5 hp, för undersköterskor, skötare, boendestödjare, brukare och anhöriga Medel har beviljats enligt ansökan. AC Vård- och omsorgsförvaltning en i Vännäs AC Skellefteå kommun Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling, Hälsocentraler, psyskiatriska kliniken och rehabiliteringsteam et Västerbottens läns Rickard Öhlund Fortsättning på 2009 satsningen. Fokus på praktiskt färdighetsträning, handledning och feedback. Basutbildning för externa samverkansspartner, spetsutbildning till riktade målgrupper m.m Fortsättning på tidigare utbildning. Attitydförändringar Medel har beviljats enligt ansökan, men med reducering av projektledning, administration, styrgrupp Medel har beviljats med reducerat belopp. Reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari AC Regionförbundet Västerbottens län Landstinget, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina, Sorsele, Malå, Storuman, Dorotea Fyra utb moduler; neuropsykiatri, bemötande, rehabilitering och deltagarorienterad metodik Medel beviljade enligt ansökan, men kostnad för OH har ej beviljats. AC Västerbottens läns Skellefteå Fullfölja påbörjad utbildning för avd.personal. Familjeoch nätverksarbete, socialpsykiatri och missbruk Medel har beviljats enligt ansökan.

14 AC Västerbottens läns Umeå MI-utbildning, kontinuerligt stöd Medel har beviljats enligt ansökan. Norrbottens läns Samtliga 14 kommuner/kommu nförbundet Hospitering, stöd till CM, kartläggning och analys personer med schizofreni samt äldre. Utbildning neuropsykiatri m.m Medel har beviljats för hospitering, insatser för prsoner med schizofreni, äldre med pykisk ohälsa, neuropsykiatri, uppföljning och utvärdering. Prioriteringar får göras inom den beviljade ramen.en reviderad budget ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15 februari BD Elevhälsan, KBT-utb, Norrbottens läns neuropsykiatri, DAMP, ADHD BD Luleå komun mm Medel har beviljats enligt ansökan. Summa

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer