LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ORTEN MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ORTEN MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER"

Transkript

1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ORTEN MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Sammanställd av Ljusfallshammars byaråd mars 2010

2 2 INNEHÅLL s. 2 Innehållsförteckning s. 3 Inledning och kort historik s. 4 Byarådet s. 5 Livskvalitet s. 6 Skola och barnomsorg s. 7 Vård och omsorg Befolkningsutveckling och boende s. 8 Kommunikationer s. 9 Lokal service s.10 Näringsliv s.11 Kultur och fritid s.12 Miljö Turism s.13 Ekonomi Demokrati s.14 Slutord 2

3 3 INLEDNING OCH KORT HISTORIK Ljusfallshammar ligger i den vackra östgötska Bergslagen, i den nordvästra delen av Finspångs kommun, på gränsen till Närke. Bygden är rik på skogar, sjöar och åkermarker och gör med sin utvecklingspotential skäl för epitetet en levande landsbygd. Med Ljusfallshammar menas i det här programmet Ljusfallshammars samhälle, Prästköp, Lämneå och Skönnarbo med bebyggelsen däromkring. Tillsammans utgör vi en befolkningsmängd på 642 personer som idag är mitt upp i en generationsväxling. Ljusfallshammar ligger centralt med cirka en timmas resa till Norrköping, Linköping, Motala, Örebro och Vingåker. Ljusfallshammar omnämns första gången redan 1351 under namnet Lywsafallon. I början på 1600-talet samlades traktens bönder runt den första hyttan i Ljusfallshammar. Det var bönderna i Ljusfall och Djuckerö som började bygga hyttan som kom att ligga vid Gränsbäcken där Ljusfallshammars välkomstskylt står idag. En av byarna upplät marken och den andra byn upplät namnet som kom att bli Djuckeröhyttan. Hammaren och hyttan drevs av bäcken som rann från Hyttsjön förbi hammaren och ner i Lillnälern. Bäcken är sedan länge igenlagd, men än idag kan man se spåren efter den när vårfloden sätter in och Hyttsjön översvämmas och vattnet rinner ned över gamla 51:an. Under årens lopp har man tillverkat olika järnföremål på orten, allt från kokspisar till hästvagnar och turistsängar. 3

4 4 BYARÅDET Ljusfallshammars byaråd bildades i april 2000 av en skara entusiastiska ortsbor i olika åldrar. Byarådet är en ideell förening som i första hand finansieras av medlemsavgifter, vinster vid försäljningar och bygdepengen. Vi vågar påstå att byarådet har fått en stark ställning under åren som gått och har blivit ett av naven i bygden, något som alla känner till och ser som något mycket positivt. Byarådets främsta uppgift är att främja bygden och dess invånare. Föreningen ska se till att vi som bor på landsbygden får samma rättigheter till god service som de som bor i tätorten. Skola, affär, post och kommunikationer måste bevaras. Byarådet arbetar mycket med att uppmärksamma politikerna i kommunen att vi finns. Vi anser att utan landsbygd och människor, som brinner för den, kommer Finspångs kommun att utarmas. Kommunikationen med politiker och tjänstemän i kommun är god. Byarådet arbetar också aktivt tillsammans med LSK, Skogs- och lantbruksmuseet, samt med ortens företag som villigt ställer upp med arbetsmaskiner, material och arbetskraft samt ekonomisk sponsring. Föreningen gör god reklam för orten, genom att ha en hemsida och att ge ut tidningen Hammarslaget med fyra nummer per år. Vi arbetar aktivt för att människor, stora som små, skall trivas i Ljusfallshammar. Vi är många som i sin vardagliga tillvaro föredrar en liten och lugn ort framför storstadens buller och stress. Ljusfallshammar ligger dessutom bra till ur pendlingssynpunkt. Byarådets intäkter går ofta till att förbättra och försköna omgivningarna t.ex. med sommarblommor vid välkomstskylten. Byarådet ordnar också med olika aktiviteter såsom tipspromenad, hemvändardag och Östgötadag. Ljusfallshammar är en fin plats på jorden med nära till utflykter i skogen och fiske i de många sjöarna. Detta och mycket mer är en stor utmaning för en liten förening att främja och bevara. En förening som är mycket stolt över sin bygd. 4

5 5 LIVSKVALITET Många människor har valt att bo i Ljusfallshammar för naturens och lugnets skull. För många av dagens stressade människor upplevs detta som livskvalitet. Att alla känner alla inger en trygghet, ett rikt socialt nätverk, gemenskap och engagemang. Att tillsammans utforma framtiden stärker många. Orten inbjuder till god folkhälsa genom det stora utbudet av spännande turer i skog och mark. Flera promenadgrupper har bildats. Genom LSK, Ljusfallshammars sportklubb, har vi tillgång till ett elljusspår och idrottsanläggningen Hammarvallen som innefattar fotbollsplan, ishockeyrink och tennisplan. För gemenskap finns LSK:s klubbstuga, Skogs och lantbruksmuseet samt Ljusfalls friskola att tillgå. Det är lätt att förstå livskvalitet i Ljusfallshammar och denna livskvalitet bör anpassas efter människans förutsättningar och inte tvärtom. 5

6 6 SKOLA OCH BARNOMSORG Skola och förskola är en viktig del av kärnan i Ljusfallshammar. Den är och förblir av stor betydelse för vår levande ort. Kommunala förskolan och friskolan med dess fritidsverksamhet arbetar efter samma måtto och där har lärare, elever och föräldrar tillsammans skapat en profil med natur och miljö i fokus. Skolan har bl.a. sedan 2000 haft Grön flagg. Grön flagg är ett internationellt nätverk som syftar till att miljöcertifiera skolan. Den fina omgivningen runt skolan inbjuder till mycket utomhusaktivitet, som är bra både ur pedagogisk och ur hälsosam synvinkel. Skolan/förskolan kan också på ett naturligt vis följa årets växlingar. Den fostrar både barn och vuxna till miljömedvetenhet hade vi dessutom förmånen att inviga en ny grillplats med vindskydd. Friskolan har ett stort föräldraengagemang och idag leds skolan av en ekonomisk förening.. Den lilla förskolan och skolan är mycket familjär och det finns alltid personal att prata med. All personal har möjligheten att följa barnen från förskolans första år till skolans sista år. Många har upptäckt den goda pedagogiken och den lugna omgivningen på vår förskola/skola. Flera familjer väljer idag att placera sina barn på Ljusfalls förskola/friskola. Det visar på att förskolan/friskolan är omtyckt och att många trivs här. Friskolan tillhandahåller skolskjuts. Under 2011 kommer den nya skollagen att tas i bruk vilket kommer att gynna vår förskola/friskola som har utbildad personal med hög kompetens. Med hjälp av skolan `mitt i byn kommer orten inte bara att leva utan också utvecklas och bli mer attraktiv. 6

7 7 VÅRD OCH OMSORG Många av de äldre på bygden är riktigt nöjda med den omsorg de får i det egna hemmet. De uppskattar hemtjänst och färdtjänst. De är dock oroliga för den dagen de inte kan bo hemma längre och blir tvungna att flytta från orten. Till stor del beroende på att det finns för få lägenheter att tillgå i Ljusfallshammar Tyvärr har boende i Ljusfallshammar fått längre till distriktssköterskemottagning och BVC då verksamheten flyttade från Hällestad till Finspång. Oro för avveckling av Finspångs lasarett finns med och akuten får under inga omständigheter läggas ner dagtid. Det är tillräckligt illa att den är stängd nattetid. Ambulanstillgängligheten får heller inte bli sämre. I Finspång finns en sjuktransportbil och räddningstjänsten arbetar för Livräddande insatsmöjligheter vid Hällestads deltidsbrandkår. I Ljusfallshammar värdesätter man familjeliv och vänner mycket högt. Detta ger en familjär omsorg för många. BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BOENDE Idag är framförallt de äldre delarna av Ljusfallshammar under en stor generationsväxling. I Ljusfallshammar råder bostadsbrist. Det finns inga hus eller lägenheter som står tomma idag. Däremot finns behov av nya hus och lägenheter i samhället. Finspångs kommun äger mark som skulle kunna exploateras tex. de såkallade Karstorpsområdet. Det är många familjer som har frågat om boende här. De vill flytta till den lilla orten med den lilla skolan. Förfrågningar kommer både från närområdet och längre ifrån. Man ser gemenskapen, det billiga boendet och den fina uppväxtmiljön för barnen som plusvärden. Även bredbandet gynnar en inflyttning och många ser chansen att kunna arbeta hemifrån. En ort med inflyttning är en levande ort. 7

8 8 KOMMUNIKATIONER Bussturerna är idag tillfredställande under dagtid, men de får inte bli färre. Anropsstyrd trafik finns att tillgå under senare kvällen. Vi har också tillgång till expressbuss Norrköping-Karlstad med stopp i Hällestad. Önskemål finns även om en tur som trafikerar Ljusfallshammar Grytgöl - Hällestad. Detta skulle innebära bättre service, framförallt för barn, ungdomar och äldre. Flera vägar på orten drivs av vägföreningar. Bidraget till dessa föreningar får absolut inte bli mindre från kommunen. Likaså måste gatubelysningen finnas kvar. Vägföreningarna har ingen möjlighet att finansiera denna. Förbifarten av riksväg 51 förbi Ljusfallshammar har blivit mycket bra. Dock har problem med allt för höga hastigheter uppstått. Detta arbetar just nu vägföreningarna med. Två alternativ finns; En sänkning av hastigheten från 80km/h till 60Km/tim. eller placering av en refug vid utfarten från Getryggen. Sträckning mot Örebro är idag inte tillfredställande och det borde ligga högt prioriterat hos kommunen att få till stånd en upprustning av denna. Flera gånger har en gångtunnel under riksväg 51 för boende på Hammarhöjden och i Djuckerö diskuterats. För att möjliggöra fler cykelvägar borde kommunen rusta upp den gamla järnvägsbanken mellan Borggård och Skönnarbo. Flera önskemål bland de boende om att detta ska komma till stånd finns och byarådet kommer att undersöka möjligheterna. Et försök till fartsänkning på Getryggen har gjort då 50km/h-skylten har flyttats närmre Grytgöl. Tyvärr har sänkningen inte gett det resultat man önskat. Mycket tung trafik till och från Grytgöls bruk passerar förbi Hammarvallen. Bredband har givit positiva följder. Fler och fler kan idag arbeta hemifrån. Mobiltelefonimaster har placerats vid vattentornet och Pölsebäcken och täckningen har blivit mycket god. Dagens teknik har gjort det enklare att bo på landet, men det får inte inskränka på den service vi alla har rätt till. 8

9 9 LOKAL SERVICE Lanthandeln Nära Dej är en av samlingspunkterna i Ljusfallshammar Affären är hela bygdens angelägenhet. Den är idag ombud för apotek, svenska spel och systembolag. En viktig funktion är också hemsändningar till äldre. Det är inte bara leverans av varor, det är också en mänsklig kontakt för många. Hemsändningsbidrag till affären från kommunen har höjts under senare år. Affären är särskilt viktig för de äldre på orten som inte har lika lätt för att handla på annan ort som den yngre befolkningen. Önskemål finns också om att de äldre på orten ska få sin mat från Hällestadgården. Lantbrevbäringen i bygden fungerar mycket bra. Behovet av ett lunchställe och/eller ett café i Ljusfallshammar är påtagligt. Bl.a. efterlyser företagen någonstans för personal och gäster att äta. Vi hoppas detta kan bli verklighet genom Muséets utbyggnad. En kiosk, öppen framförallt kvällar och helger, är mångas önskemål. Den lokala servicen vill vi se utvecklas och inte avvecklas. Många timmar kommer att avsättas för att förverkliga i varje fall en del av detta.. 9

10 10 NÄRINGSLIV Idag är Lämneå Bruk ortens största företag. TIB-möbler investerade under 2002 i delvis nya lokaler. Friskola/förskola sysselsätter ett flertal av ortens invånare, framförallt kvinnor. Därutöver drivs ett 20-tal småföretag. I de gamla industrilokalerna i Ljusfallshammar, som stått tomma under en längre tid, har två företag startats under de senaste åren. Tranfoten har expanderar kraftigt och har gjort en stor investering inför framtiden. Lindhalens timmerhus är ett annat företag som expanderar. Hyttsjö materialåtervinning ser även de ljust på framtiden. Småbutiker som Trä och Textil samt Vallmokrans bör också nämnas. Dessutom driver Trä och Textil stickcaféer, en social verksamhet. I Ljusfallshammar finns också 1 jordbruk med mjölkproduktion och 6 jordbruk med köttproduktion. Dessutom finns 1 gård med hästuppfödning samt en med åsneuppfödning. Ljusfallshammar har idag flera unga företagare och kommunen måste underlätta för dem att rekrytera och kompetensutvecklas genom att garantera den sociala servicen i bygden. Det är viktigt för Ljusfallshammar att kunna behålla alla de arbetstillfällen som genereras av detta. Dessutom finns i Ljusfallshammar förvånansvärt få som pendlar långt. Genom industriernas frimodiga satsningar i Ljusfallshammar vet vi att personer flyttar till orten. Detta gynnar också nyetablering av små företag och en god lokal service. 10

11 11 KULTUR OCH FRITID Den öppna brukade landsbygden är vårt gemensamma kulturarv. Här har vi ansvar för natur, miljö och social service. Ett flertal aktiva föreningar arbetar inom sina specifika områden. LSK- Ljusfallshammars sportklubb bildades 1921, och efter att ha varit vilande under en tjugoårsperiod, ombildades föreningen Sedan dess har föreningen byggt upp en väl fungerande idrottslig profil i bygden. LSK driver Hammarvallen och elljusspåret. De svarar också för skötseln av den fina badplatsen vid Annsjön och har här bedrivit simskola under cirka tio års tid. Utöver det idrottsliga ansvarar LSK för försäljningar av förtäring vid de olika arranemangen. I klubblokalen serveras varje år ett mycket uppskattat julbord för medlemmar. De bjuder även till julgransplundring för ung och gammal. Lekplatsen vid Högamon drivs av föräldrar i samarbete med vägföreningen. Finspångs historia är ett Sverige i miniatyr. Här utvecklades bondesamhället samtidigt som gruvnäringen gav råämne till järnhanteringen. Masugnar gav gjutjärn till kanoner och material till stångjärn. En mängd mindre bruk fortsatte förädlingen. Konsten att blåsa glas utvecklades och i Finspång lades grunden till den moderna skolan. Just nu ökar intresset påtagligt för vår historia hos svenska och utländska turister. Mitt i gruvdistrikt och gamla bruk, ligger ett av Sveriges största lantbruksmuseer. Museet speglar utvecklingen av livet kring jord- och skogsbruk med intressanta kopplingar till gruvnäringen och järnhanteringen. Museet är inne i en kraftfull utvecklingsfas med en ökande tillströmning av intresserade turistgrupper. Byarådet försöker se till helheten där alla ålderskategorier ska erbjudas något. De stora arrangemangen är sportlovsaktiviteterna, Östgötadagarna, med teaterföreställningar och öppna företag, och Valborgsmässofirandet som lever vidare vid Hyttsjön. Under 2010 firar byarådet 10-års jubileum och då kommer det att firas med diverse arrangemang. Byarådet har också startad en ny tradition med att utse årets Ljusfallshammarsbo. En person som gjort något betydelsefullt för bygden. Allt detta skapar en social gemenskap och stärker sammanhållningen i Ljusfallshammar. 11

12 12 MILJÖ I miljön runt Ljusfallshammar finns mycket att upptäcka i skogar, vid sjöar och längs stigar. Naturen inbjuder till bärplockning, svamputflykter, fågelskådning, jakt och fiske. Tack vare den fina miljön kan vi föra en känsla vidare till våra barn och ungdomar om att värna allt detta unika. Skolans och förskolans miljötänkande hoppas vi smittar av sig på oss andra i bygden. Vi vill inte se att skräp ligger i skogar och vägdiken. Byarådet har också diskuterat hur vi gör återvinningsstationen något trevligare. Vattenkvaliteten hoppas vi fortsättningsvis ska vara god. Detta kräver spolning av ledningarna med jämna mellanrum. TURISM Den stora välkomstskylten i form av en hammare har blivit en symbol för den levande orten, Ljusfallshammar. Orten har redan idag ett flertal turister bl.a. i sommarstugeområdena runt Annsjön, Lien och Lyren. På gränsen till Ljusfallshammar ligger Småängens camping. Omgivningarna inbjuder till naturrika semesterdagar med bad, fiske, båtturer och vandringar i skog och mark. Flera vandringsleder är under utbyggnad bl.a. Östgötaleden med anslutning till Skönnarboleden. Kärleksstigen utmed Hyttsjön är återställd av byarådet. En gruvled finns med besök vid bl.a. Fläskgruvan. Fina cykelutflykter kan främjas genom upprustning av gamla järnvägsbanan mellan Prästköp Skönnarbo och mellan Ljusfallshammar Grytgöl. Flera utflyktsmål finns för turister såsom Perkils kättil, Tornberga, TIBmöbler och Skogs- och lantbruksmuseet. Vid museet planeras för övernattningsstugor och restaurang. Skogs och lantbruksmuseet tillsammans med turistnäringen i Finspång och privata företag, som ex.vis Björke vävstuga, Mo gård och Britta o Lennarts kött erbjuds rundresor med buss för att ge mångfald och öka attraktionskraften. Flera olika rundturer planeras. Ex.vis Lantbruksmuseet- Regna-Hävla-Rejmyre. Museets hemsida är fönstret utåt med över besökare sedan starten Turister kan under sin rundtur inte undgå att lägga märke till Finspångs sjörika och lummiga natur. En natur som lockar till bad, fiske, paddling, cykelturer, skogspromenader o.s.v. Troligen återkommer man gärna. Fantasin sätter inga gränser över vad det skulle kunna bli mer. Norra Östgötaporten, kommunens finaste rastplats med utsikt över Lillnälern. Bo på lantgård mm. mm. Ljusfallshammars egen symbol i form av en hammare, skulle kunna tillverkas och säljas som souvenir. Alla projektidéer skall tas tillvara, och ju tokigare idéer desto viktigare med en god och snabb utvärderingsprocess. 12

13 13 EKONOMI Att kommunen kan garantera ekonomiskt stöd är mycket viktigt. Åtskilliga bidrag finns att söka till olika projekt och här kan kommunen vara en mentor i arbetet med detta. Det är viktigt att satsa på barn och ungdomar liksom att stödja och uppmuntra barnfamiljer genom bidrag till olika projekt såsom att starta eget företag. Bidrag till drift av badplatsen måste garanteras. Här finns redan ett samarbete mellan kommunen och LSK. Det är viktigt att kommunen, företagen och ideella krafter samarbetar. Ett gott samarbete med olika studieförbund gynnar bygden. Ekonomiskt bidrag för att kunna få igång nybyggnationer ligger högt på prioriteringslistan. Vi är helt säkra på att det lokala engagemanget gynnar den lokala tillväxten, både ekonomiskt och befolkningsmässigt, och i förlängningen även kommunens tillväxt. DEMOKRATI Vi hoppas kunna ha ett gott samarbete med de politiska partierna i kommunen. Att Ljusfallshammar i ett mycket tidigt skede erbjuds att ta del av remisser, motioner och förslag som berör orten, i de olika nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är väsentligt. Byarådet tar på sig ansvaret att vidarebefordra information rörande detta till ortens invånare genom den egna tidningen, Hammarslaget (4 nr/år) och hemsidan. Vid större och viktigare beslut anordnar byarådet stormöten. Alla byarådets möten är öppna möten och protokollförs. Protokollen sätts efter justering ut på Ljusfallshammars egen hemsida, Dessutom publiceras verksamhetsberättelsen i bygdens egen tidning hammarslaget. Önskemål finns att kommunen förlägger möten till orten. Byarådet har en egen postlåda utanför affären som vi uppmuntrar ortens invånare att förse med synpunkter, idéer och kritik. En väl fungerande postgrupp delar ut information till alla hushåll. Affischering från Kultur och Fritid ombesörjs av byarådet och sätts upp på den stora anlagstavlan vid affärens parkering. Byarådet har ett gott samarbete med radio och tidningar. För oss är demokrati att bredda och uppmuntra ung som gammal att delta i beslutsprocesser som rör bygden. Att se att alla människor har samma värde samt fördela resurserna jämt. 13

14 14 SLUTORD Landsbygdsprogrammet har vuxit fram ur en stor enkätundersökning bland alla boende på orten samt genom intervjuer med företagare. Undersökningen visar att det råder stor optimism i Ljusfallshammar, men också oro över neddragningar av den sociala servicen. Invånarna i Ljusfallshammar är stolta över sin vackra bygd. Fler och fler vill påverka den i den positiva inriktning som just nu genomsyrar vår bygd. Sammanhållningen, kämpaglöden och framtidstron resulterar i att Ljusfallshammar blir attraktivt för inflyttning och nyetablering. Allt detta gör att det är lätt att förstå livskvalitet i Ljusfallshammar. Kommunen måste ta sitt ansvar för att medborgarna ska få frihet att välja sin egen livsform, och att den blir likvärdig i hela kommunen, både för ung och gammal. Det är också av största vikt att de folkvalda i kommunen förstår att småorternas fortlevnad och positiva utveckling också medför en positiv utveckling för kommunen som helhet. Tillsammans bygger vi en framtid i Ljusfallshammar. 14

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Borta bra men hemma bäst ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Borta bra men hemma bäst ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE Helge Björns väg, Klockrike Borta bra men hemma bäst BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder,

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE 9 SEPTEMBER 2013.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE 9 SEPTEMBER 2013. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE 9 SEPTEMBER 2013. Datum: 2013-09-09 Tid: 19.00 20.20 Plats: Höganlid Deltagare: 23 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till kvällens medborgarträff

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl -

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl - SÖLVESBORG - av naturliga skäl - Jag pendlar en halvtimme inåt landet. När jag kommer hem och öppnar bildörren känner jag lukten av hav, det är underbart. Jimmy, 42 år värme och engagemang Sölvesborg är

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Rapport medborgardialog i Gäddede 2011-03-23 Sidan 1 av 8 Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Bakgrund och syfte Medborgardialog är ett sätt för politiska ledningen att få ett större beslutsunderlag genom

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Enåkers-bygden Heby kommun, Uppsala län Januari 2009 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

www.garsas.com Redaktion: Jordi Arkö / Garsås Framtidsgrup Nästa Budkavle utkommer i juni 2011 En till varggrop återupptäckt i Garsås.

www.garsas.com Redaktion: Jordi Arkö / Garsås Framtidsgrup Nästa Budkavle utkommer i juni 2011 En till varggrop återupptäckt i Garsås. Årgång 19 Nr 6 maj 2011 www.garsas.com Redaktion: Jordi Arkö / Garsås Framtidsgrup Nästa Budkavle utkommer i juni 2011 En till varggrop återupptäckt i Garsås. Se vidare sid 3. Behållningen från Påskfesten

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Dialog i Sätrabrunn - sammanställning av material

Dialog i Sätrabrunn - sammanställning av material Sammanställning 2010-11-12 KSF, planering och utveckling isabell.lundqvist@sala.se 0224-55292 Dialog i Sätrabrunn - sammanställning av material Detta är en sammanställning av de spännande och givande diskussionerna

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Sörmland - Nära Stockholm

Sörmland - Nära Stockholm Sörmland - Nära Stockholm SÖRMLAND - NÄRA STOCKHOLM Bostäder Det har länge funnits goda förutsättningar att bosätta sig i Sörmland. Det vackra landskapet har inbjudit till ett boende i högsta klass oavsett

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Förädlingsstöd Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader Förädlingsstöd för att skapa nya jobb Investeringsstöd för lantbrukets konkurrenskraft Investeringsstöd

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision 2030

Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision 2030 Upprättad 2011 av samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, som del av arbetet med en fördjupning av översiktsplanen. Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta

Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta I dagens samhälle ökar användningen av digitala kanaler för att hitta information och möjligheterna att interagera med olika aktörer. Detta är

Läs mer

Byastämma i Degeberga

Byastämma i Degeberga Minnesanteckningar Kommunledningskontoret 2013-11-21 Hanna Nicander Byastämma i Degeberga Plats: Tingshuset i Degeberga Tid: 2013-11-21, kl. 18:30-20:45. Deltagande politiker: Pierre Månsson (FP), Heléne

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Bostaden och läget. Ur rapporten:

Bostaden och läget. Ur rapporten: Bostaden och läget Ur rapporten: Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper Utbredd nöjdhet med läget på bostaden En bostad nära bra kommunikationer,

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Sörmland - Nära Stockholm

Sörmland - Nära Stockholm Sörmland - Nära Stockholm En känsla av Sörmland: - Länet som har allt och som kommer att få mer. Det ska vi ta vara på! Landshövding Liselott Hagberg SÖRMLAND - NÄRA STOCKHOLM Bostäder Det har länge funnits

Läs mer

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv förskola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg.

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg. Jämställdhet Vår politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde. Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsarbetet

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

för Klinte rektorsområde

för Klinte rektorsområde Eskelhem skolas föräldraförening Brittis Benzler samt övriga ledamöter Barn- & utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen 62182VISBY i Eskelhem 2011-12-20 Angående förvaltningens för Klinte

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Vi vill med detta brev sammanfatta de som vi ser som

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun

BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun Lokal utvecklingsplan 2011 2016 för BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun Bruksvägen mot dammen Foto: Carina Wolf Innehållsförteckning Inledning Syfte Sammanfattning 1. FAKTA OM SAMHÄLLET Föreningsliv och aktiviteter

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Älghult 2014 11 12 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E V E D E V Å G S O M Ä R I D Y L L E N I B E R G S L A G E N M E D N Ä

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer