SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA"

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA VAROR/ÖVRIGT Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommun upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, KulturÖsterbotten, Wasa Teater-Österbottens regionteater samt Enheten för samkommunens centralförvaltning och servicetjänster. Yrkesakademin i Österbotten Wolffskavägen 27-31, Vasa Kontaktperson Arbetsledare Marina Storbjörk Telefon E-postadress Upphandlingsobjekt Upphandlingsförfarande SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA VAROR/ÖVRIGT Öppet förfarande. Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (348/2007) och de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen (JYSE2009 varor). Upphandlingen är publicerad på den elektroniska kanalen för offentlig upphandling HILMA under adress annons nr Anbudsförfrågan finns på Söfuks:s hemsida under adress: Bilagor fås av kontaktpersonen. Avtalstid Delanbud Alternativa anbud Upphandlingens mängd Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1. Alternativa anbud godkänns inte. Upphandlingsmängderna i bilagd förteckning är normgivande (ej fasta) för köparen. Årsförbrukningsmängderna är inte bindande.

2 Krav på produkterna Upphandlingsförfarande med minimikrav De offererade produkterna bör vara anpassade för storkök och produkterna bör följa i Finland gällande lagar, förordningar och övriga offentliga bestämmelser gällande livsmedel och övervakningen av dem. Produkterna bör vara försedda med produktbeskrivningar och uppgifter om produkternas näringsinnehåll på svenska och finska. Vid upphandlingsförfarandet gäller följande villkor: Anbudet bör motsvara anbudsförfrågan Söfuk är inte skyldigt att godkänna något anbud av särskild orsak Anbud förkastas som inte lämnats inom utsatt tid Genom att lämna anbud enligt denna anbudsförfrågan godkänner anbudsgivaren villkoren i anbudsförfrågan och dess bilagor. En utredning över hur kundservice, telefonservice och reklamation sköts bör ingå i anbudet: Kundbetjäning Namngiven kontaktperson anges, som ansvarar för leverantörens verksamhet och handhar betjäning till kunden och beställaren. En utredning över kontaktpersonens kunskaper i svenska bör ges. Beställaren har rätt att vid behov kontrollera kontaktpersonens muntliga kunskaper i svenska i samband med poängbedömningen. Telefonbetjäning Namngiven kontaktperson till kunden anges. En utredning över telefonbetjäningens sakkännedom och kunskaper i svenska bör ges. Beställaren har rätt att vid behov kontrollera kontaktpersonens muntliga kunskaper i svenska i samband med poängbedömningen. Reklamationer Handläggningsprocess vid reklamation; hur handläggs ärendet i organisationen, åtgärder, reaktion. Miljöaspekter Leveransvillkor För Yrkesakademin i Österbotten (YA) är miljöfrågan viktig för studerande, personal, våra externa kunder och leverantörer. Miljöledningssystemet följer den internationella standarden ISO YA:s kvalitets- och miljöpolicy betonar miljömedvetenhet och miljöarbete enligt gällande lagstiftning. TOP till följande leveransadresser, FIN01: YA, Wolffskavägen 27-31, Vasa (Restaurang Fyrklövern, Brändö storkök) År 2014 flyttar verksamheten till Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa. YA, Kungsgårdsvägen 30A, Vasa

3 YA, Silverbergsvägen 23, Korsnäs YA, Ängskullsvägen 1, Närpes Leveransen sker till utrymmen som anvisas av beställaren. Leverantören bör kunna leverera produkter minst 2 3 gånger per vecka till utbildningsenheterna. Beställaren bör ha möjlighet att öka eller ändra leveransdagar enligt behov. Leveranstid Anbudsgivaren bör ange leveranstiden och distributionsdagar. Leveranstiden får inte vara mera än tre (3) dygn från att beställningen kommit till leverantören såvida inte om annat överenskommes. Pris Tillägg och kostnader Fakturering Elektronisk beställning och rapportering Betalningsvillkor Produkter i anbudet Anbudspriserna anges exklusive mervärdesskatt (mvs 0 %) för produkterna enligt den angivna enheten kg i excelkalkylen, bilaga 1. Priserna är fasta ett (1) år efter att upphandlingskontraktet undertecknats. Därefter gäller möjlighet till förhandling om prisändringar. Eventuella prisändringar börjar gälla tidigast en (1) månad efter överenskommelsen. Om leverantören tillhandahåller samma varor, som beställaren har beställt, till nedsatt pris, ska det nedsatta priset gälla till dess att realisationen eller kampanjen är slut. Utöver i anbudet nämnda produkter kan ni även ange rabattprocent för produkter i ert övriga sortiment, bilaga 2. Anbudsgivarens rabattprocent räknas på ikraftvarande officiella prislista, som bör bifogas. Rabattprocenten böra vara fast under hela avtalstiden. Priser bör innehålla alla tillägg och kostnader såsom leveransfakturerings-, - förpackningskostnader samt småordertillägg. Faktureringsperiodens längd dagar. Fakturering då leveransen är mottagen och godkänd. Fakturan adresseras till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn, PB 40, Vasa, märke enligt beställarkod. Vi förutsätter att leverantören kan ta emot beställningar elektroniskt och att leverantörens produktinformation finns upptagen i elektronisk form på svenska. Vi förutsätter elektroniska månadsrapporter över inköpta produkter per kostnadsställe, leveransmängder per produktgrupp samt eurobelopp per produktgrupp och sammanräknat. 21 dagar netto räknat från den dag fakturan anlänt till beställaren. Förseningsränta högst enligt gällande räntelag. Kunden betonar att anbudsgivaren bör offerera endast och enbart de produkter, som anbudsgivaren med säkerhet och enligt denna anbudsförfrågan och enligt sitt anbud förmår leverera enligt överenskomna villkor. Detta förhindrar inte leverantören att göra innovativa lösningar, t.ex. genom att förbättra och utveckla produkter och service. Ifall leverantörens produktsortiment ändrar under avtalstiden, bör de nya produkternas kvalitet minst motsvara de produkter som offereras i anbudet. Priset på de nya produkterna kan vara högst priset för den ursprungliga produkten enligt avtal.

4 Urvalskriterier Det anbud som på basen av angivna urvalskriterier är totalekonomiskt mest fördelaktigt antas. Vid jämförelse av anbud för totalekonomisk fördelaktighet tillämpas viktning enligt följande: Pris 90 % Miljöaspekter 10 % En (1 ) procent motsvarar en (1) poäng. Det maximala antalet poäng vid utvärderingen är hundra (100). Det anbud som erhåller högsta poäng antas. Pris (max 90 poäng) Totalpriset uträknas så att produktmängder multipliceras med enhetspriser och summeras. Det lägsta totalpriset erhåller max 90 poäng. De övriga anbuden får poäng enligt följande: Lägsta pris enligt anbud/av företaget erbjudet pris x 90 p. Miljöaspekter (max 10 poäng) Utredning över hur miljöaspekter beaktas i livsmedelsförsäljningen och hanteringen av livsmedel. -Miljöcertifikat ISO14001 eller program som beaktar miljöstandarden i verksamheten enl. utredning max 10 poäng -Inget miljöprogram 0 poäng Poängsättning av miljöaspekter baseras på anbudsgivarens intyg och utredning. Anbudets innehåll Språk Anbudet bör innehålla minst de uppgifter som krävs i denna anbudsförfrågan. Till anbudet fogas: - uppgifter enligt bilaga 1,2 och 3 - utredning över miljöaspekter för poängsättning - leverantörens officiella prislista och produktkatalog bifogas anbudet Anbudet avfattas på svenska. Anbudsgivarens lämplighet Anbudsgivaren bör vara registrerad i förskottsuppbördsregistret enligt lagen om förskottsuppbörd. Anbudsgivaren bör ha ett egenkontrollsystem godkänt av livsmedelsövervakningsmyndighet. Vid begäran bör leverantören uppvisa ovannämnda dokument genast till beställaren. Följande intyg ska bifogas anbudet och intygen får vara daterade högst tre (3) månader före anbudets inlämningsdag: FO nummer anges Intyg över erlagda skatter eller skatteskuldsintyg Intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter Upphandlingsbeslut och -upphandlingskontrakt Anbudsgivaren bör uppge E-postadress i anbudet så att upphandlingsbeslutet med rättelseanvisningar kan sändas elektroniskt till anbudsgivaren.

5 Ett skriftligt upphandlingskontrakt upprättas. Kontraktet är bindande då båda parter har undertecknat det. Anbudets giltighetstid Anbudet ska gälla t.o.m Dokumentens offentlighet Enligt offentlighetslagen (621/1999) är anbudshandlingarna i huvudsak offentliga. Anbuden blir offentliga för part efter att beslut om val av leverantör fattats. Anbuden blir offentliga för allmänheten efter att avtal med leverantören ingåtts. Anbuden bör uppgöras så, att de inte innehåller affärshemligheter. Om affärshemlighet ingår i anbudet bör uppgifter om affärshemlighet anges i skild bilaga, som förses med märke icke offentliga uppgifter. Lämnande av anbud Tilläggsuppgifter Bindande anbud med bilagor bör lämnas i slutet kuvert senast kl 15.00, märkt Kött och köttprodukter. Adress: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/yrkesakademin i Österbotten, Marina Storbjörk Wolffskavägen 27-31, Vasa. Frågor gällande anbudsförfrågan skall ställas senast 15.6 till Marina Storbjörk under adress: Frågor och svar publiceras på SÖFUK:s hemsida , Vasa Stig-Johan Westergård t.f. rektor för Yrkesakademin i Österbotten

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

2012-04-19 2012000???

2012-04-19 2012000??? 2012-04-19 2012000??? ANBUDSFÖRFRÅGAN Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er härmed att inkomma med skriftligt anbud på en transportbil, i enlighet med villkor i denna anbudsförfrågan. I denna anbudsförfrågan

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer