Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA"

Transkript

1 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare på CSC var Christer Lie Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2011:100 ISRN-KTH/CSC/E--11/100--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts på företaget Chimney Pot Group i Stockholm. Chimney Pot riktar sin verksamhet mot postproduktion av reklam, långfilm och musikvideos. Denna typ av produktion består av ett flertal delmoment. Examensarbetet bestod av att effektivisera användning av programvaran Farmers Wife som samtliga Chimney Pot kontor använder. Parallellt med detta vill vi undersöka vilka problem som uppkommer i just detta område när man implementerar en mjukvara i projektstyrning inom post produktion. På grund av alla olika delmomenten så använder Chimney Pot sig av Farmers Wife som hjälper de med projektstyrningen. Problemet som uppstått på Chimney Pot är att många jobbar på olika sett som beror på att det saknas tydliga ramar för hur Farmers Wife ska användas. Syftet med detta arbete är därför att ta fram tydliga instruktioner på hur arbetet med Farmers Wife ska fortlöpa men även att ta reda på vilka svagheter som finns inom detta område. Arbetet genomfördes genom att intervjua projektledare, kreatörerna och ledningen hos Chimney Pot för att analyser hur de arbetar samt att ta reda på eventuella problem som de upplever med Farmers Wife. För att kunna skapa oss en tydligare bild om Chimney Pots problem motsvarar vanliga problem i branschen så genomfördes ett studiebesök på Nordisk Film Post Production. Nordisk Film använder ett projektledningsprogram riktat mot postproduktionsbranschen som heter Odyssey. Utöver efterforskningarna på Chimney Pot och Nordisk film så har vi även gjort en litteraturstudie med tyngdpunkt mot mjukvara inom projektledning men även projektledning i stort för att kunna skapa en tydlig uppfattning om vilka problem som finns inom projektledning inom post produktionsledning. Efter förarbetet började utformningen av en guide till Farmers Wife för Chimney Pots nyanställda. Därefter

4 genomfördes en utvärdering av guiden där ett antal utomstående personer med olika arbetslivserfarenheter testa guiden, det alla testpersoner hade gemensamt var att ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av Farmers Wife. De flesta testpersonerna klarade av att göra det som guide avsåg att lära dem. Analysen av användningen för Farmers Wife visar delar som bör förbättras med mjukvaran. Fördelarna väger givetvis betydligt tyngre än nackdelarna men några nackdelar skall ändå belysas: rutiner för spridandet hur till exempel arbetsschemat ser ut för en viss kreatör eller speciella önskemål från kunden. för de som skall använda Farmers Wife måste standardiseras. Nu får de nyanställda en utbildning av lämplig person(vanligtvis den personen som innehar det jobbet som den nyanställda skall ta över) men det behövs väldefinierade regler och rutiner för hur de skall arbeta i Farmers Wife. Dessa problem går att lösa främst genom att skapa en rutin för hur de anställda skall arbeta med Farmers Wife, så att alla arbetar inom samma ramar. Vi förespråkar även att man lägger in tillägg i Farmers Wife som underlättar kommunikationen mellan de anställda.

5 Problems with implementation of project management software within the field of post production Abstract This essay was produced on a company called Chimney Pot in Stockholm. Chimney Pot manufactures in commercials, feature film and music videos. This type of production consists of several elements in the production. The work consisted to make the use of Farmers Wife more effective in all offices. In the same time the research for potential disadvantages started. Because of all the elements in the production, Chimney Pot use Farmers Wife to help them with the project management. The problem that has emerged at Chimney Pot is that many employees works on different ways and none proper instructions on how Farmers Wife should be used. The work was conducted by interviewing project managers, creators and the management to analysis the problem with Farmers Wife. To get at wider view of the potential problems in this area we also interview a project manager from Nordisk Film Post Production. To be sure that our research was reasonable we studied literature in the subjects post production and project management. The next step after the preparatory work was to develop a guide to the Farmers Wife of Chimney Pot new employees. An evaluations of the guide was made by a number of people with none previous experience to Farmers Wife. Most test persons were able use Farmers Wife as intended. An analysis for the use of Farmers Wife shows areas for improvement. This gave us the insight to point out the flaws in using software in project managing. In our work we found these flaws:

6 information that employees must waste their time on to retrieve instead of some kind of automatically system in Farmers Wife. fact that a teacher almost never teaches more than one employee and the result of this is that everyone works in different ways. We think there is a quiet easy way to get rid of these problems. The first step is to create a routine for the education in Farmers Wife so it will be standardized so that everyone will work in the same way. In addition to that Farmers Wife would benefit from adding more functions that would help the communication between colleges.

7 Förord Examensarbetet har varit ett stort nöje för oss att genomföra och vi hoppas att ni som läser denna rapport ska få kunskap om mjukvara i området projektledning inom postproduktion. Sen vill vi ge ett tack till alla som hjälp oss genomför detta examensarbete och speciellt vår handledare från KTH Christer Lie och Annette Negussie som varit vår länk på Chimney Pot.

8

9 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Abstract... 5 Förord... 7 Innehållsförteckning Inledning Syfte Frågeställningar Projektledare Kreatörer Skapandet av guiden Primär målgrupp Sekundär målgrupp Steg Steg Steg Utvärdering av guiden Sammanfattning av utvärderingen av guiden Bakgrund och teori Definition av postproduktion Definition av projekt Definition av projektstyrning Chimney Pot Allmänna problem med projektstyrning kontra C himney Pot IT-Stöd IT-Stöd Generellt It-stöd - Chimney Pot Sammanfattning Kommunikationsbrist Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? M jukvara för projektstyrning Farmers Wife Odyssey Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Nackdelar med Farmers Wife Nackdelar med Odyssey Farmers Wife ställt mot Odyssey Metod Metodval Fördelar med metodvalet Nackdelar med metodvalet... 18

10 4. Resultat och analys Intervjuer Koordinatorer Kreatörer Verkställande direktörn Reception Personal planering Sammanfattning av problemen Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? Övriga problem nämnda från anställda på Chimney Pot Slutsatser C himney Pot Förslag till åtgärder C himney Pot Rutiner för informationsspridning Saknas tydliga instruktioner för de olika momenten vilket skapar en grund för Slutsatser Allmänt Källförteckning Publicerade källor Internet Bilagor Bilaga

11 1. Inledning 1.1 Syfte De flesta företagen i dagens samhälle arbetar på någon nivå i projektform 1. Företaget Chimney Pot 2 som arbetar med post produktion är inget undantag, snarare tvärtom. Post produktion 3 är en bransch som innehåller många olika delmoment och därmed hamnar ett stort ansvar hos projektledarna. Chimney Pot har investerat i ett program som heter Farmers Wife 4 som är speciellt framtagen för projektstyrning inom post produktion. Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem som uppkommer när post produktions bolag tar hjälp av mjukvara lösningar för att få verksamheten att flyta på friktionsfritt. 1.2 Frågeställningar Grundfrågeställning är problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. Denna frågeställning är trots avgränsningen alldeles för stor för att besvaras ordentligt utan att brytas ner i delfrågor. Frågeställningen delades upp mot grund på de olika berörda parterna i produktionsflödet, det vill säga de olika användningsområdena som projektledare och kreatörer använder sig av Projektledare Projektledarna är den organiserande kraften som skall se till att arbetet utförs inom givna tids och kostnadsramar. Detta innebär att när en projektledare får ansvaret över ett projekt så måste rätt resurser placeras på rätt ställe och rätt tid. Detta kan skapa stora bekymmer för projektledaren, dels blir det många arbetsuppgifter att hålla reda på 1 df 2 3 Efter behandling av den råfilm som skapas vid inspelningsplatsen. Till exempel klippning och ljudeffekter. 4 It- lösning skapad för att underlätta arbetet vid ett post produktionsbolag. 1

12 samtidigt vilket kan skapa stress vilket kan leda till förseningar, inte minst om en ny projektledare använder ett program som projektledaren inte är bekväm med. Behövs det dessutom synkroniseras med andra projektledare så skapas det ännu fler fallgropar. Sammanfattningsvis: Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Kreatörer När projektledarna har bestämt vem som skall göra vad så tar kreatörerna över. Frågan här är hur arbetsspecifikationerna hamnar på rätt plats? Vad finns det för felmarginaler? Med tanke på att projektledarna behöver hålla kontroll på stora mängder uppgifter samtidigt när de dessutom är under tidspress så är det bara en tidsfråga innan informationsflödet halkar efter. På större företag så finns det ju givetvis en möjlighet att fler projekt fortflyter samtidigt, vad kan detta innebära för problem för kreatörerna i och med att de kanske behövs till fler platser samtidigt? Sammanfattningsvis: Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? 2

13 1.3 Skapandet av guiden Primär målgrupp Nyanställd person som inte tidigare har använt programvaran Farmers Wife och behöver lära sig grunderna. Personen har eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kopplas ihop med postproduktion eller projektledning. Personen har börjat jobbat som koordinator eller kreatör på Chimney och har god vana av både PC eller Mac Sekundär målgrupp Anställd som inte använder Farmers Wife i sitt grundarbete utan mer som ett stöd när de behöver se och hämta information Steg 1 Vi började med att läsa igenom Farmers Wife egna guider och insåg snabbt att det skulle ta mycket lång tid att tillgodogöra sig informationen som fanns i guiderna. Eftersom vi ville skapa en mycket enkel guide för det grundläggande arbetet i Farmers Wife vill vi inte att läsaren skall spendera mer tid än nödvändigt med guiden, den skall mer vara ett stöd när problem uppstår. Läsaren skall snabbt kunna hitta rätt stycke i guiden för att därefter enkelt förstå vad han skall göra för att uträtta det han eller hon skall i Farmers Wife. Detta löste vi genom att skapa en guide där tyngdpunkterna låg på: Enkel text Mycket bilder från skärmdumpar från Farmers Wife så att användaren lätt känner igen sig från sitt eget användande Tydlig uppdelning av de olika kapitlen i guiden Chimney Pot har alltid en kortare utbildning för sina nyanställda i Farmers Wife och vi vill att vår guide ska vara nästa steg efter den utbildningen. För att uppnå detta vill vi lägga 3

14 målet på att en person som helt saknar praktisk kunskap om Farmers Wife ska kunna använda mjukvaran med stöd av guiden Steg 2 En workshop med vår handledare på Chimney Pot resulterade i en lista på vilka områden vi skulle hinna ta upp i guiden, de viktiga för våra frågeställningar är: Creating projects Booking rooms Virtual Booking Creating Media Orders Remove Booking Varje steg bestod av bilder med grafiska pilar och rutor som underlättade att se vad som var viktigast att fylla i för att kunna gå vidare(se bilaga 1) Steg3 Efter fått feedback 5 på vårt första utkast kunde vi åtgärda de felen som fanns, bland annat så förbättrades engelskan och vissa bilder förbättrades. Vi hade även strukturerat upp och numrerat avsnitten. 1.4 Utvärdering av guiden Totalt kom vi upp till åtta personer som prövade vår guide med blandade resultat. Det skulle det vart optimalt att pröva guiden på en större mängd personer men på grund av att Farmers Wife bara var installerat på våra egna datorer så var detta inte möjligt under de snara tidsramar vi arbetade under. Vi använde tiden och våra resurser efter bästa förmåga och fick följande respons på vår guide: De personer som dagligen sitter vid dator och inte har problem med engelska som språk kunde enkelt följa med guiden och därmed skapa projekt, media orders, sjukanmälningar och annat utan några problem. Tidsåtgången varierade men de klarade utan att fråga om hjälp. Dessa personer passar bäst in på vår primära 5 Positiv eller negativ kritik från annan part. 4

15 målgrupp då de tidigare har en del datorvana och kan orientera sig runt i olika operativsystem. De andra som gjorde testet vars datorvana inte var lika god, utan deras datorvana härstammar från personligt användande såsom att betala räkningar eller läsa dagstidningar på internet. Med hjälp av guiden kunde de dock komma en god bit på väg. Detta trots att flera av testpersonernas engelska inte är på speciellt hög nivå Sammanfattning av utvärderingen av guiden Det mest konstruktiva vi fick svar på från utvärderingen var att testpersonerna faktiskt kunde skapa projekt med mera i Farmers Wife trots att de aldrig tidigare hade använt detta program. De förstod inte alltid vad de olika sakerna var för något till exempel inom postproduktion. Det sammanfattade intrycket var att guiden var väl anpassad för ändamålet, med andra ord: en guide för personer som saknar praktiska kunskaper om Farmers Wife. Det ser vi som ett godkänt omdöme av vår guide till Farmers Wife. 5

16 2. Bakgrund och teori 2.1 Definition av postproduktion Postproduktion är den delen av filmprocessen där allt råmateria från inspelningen efterbehandlas. Inom postproduktion ingår klippning, ljus- och ljudsättning, effekter och kopiering av film till video, dvd med mera. Flera av de olika processerna i efterbehandlingen kan ta lika lång eller till och med längre tid än inspelningen av filmen. 2.2 Definition av projekt Ett vanligt synsätt är att definiera ett projekt med hjälp av det specificerade målet avvägt mot en tidsplan, budget och speciell konstellation av personal Därmed så går de flesta arbetsflödena att omstrukturera till projektform. Enligt SiF så arbetade 40 % av deras medlemmar i projektform Projektbaserat arbete anses ge många fördelar, bland annat ökad flexibilitet. 2.3 Definition av projektstyrning Vi har i 2.2 definierat projekt. Med grund från den definitionen bör projektstyrning definieras såsom den ledande roll som krävs för att målet skall nås inom den givna tidsramen. Utöver detta skall projektledaren se till att budgeten hålls och att personalen är införstådda med vad de förväntas göra inom loppet av projektet. 6 Projektledning Andra Upplagan 2007 Bo Tonnquist ISBN Att leda och arbeta i projekt en praktisk handbok om att lyckas i projekt Monica Lööw ISBN X Project Management A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling Harold Kerzner ISBN df 6

17 2.4 Chimney Pot The Chimney Pot Group är en postproduktions företag med kontor ibland annat Stockholm, Kiev och Dubai. På The Chimney Pot Groups cv hittas många av de senaste större svenska filmprojekten såsom Johan Falk filmerna och Wallander filmerna men även ett digert val av musikvideos med internationellt stora artister såsom Lady Gaga och Rammstein. Bakgrunden till vårt arbeta på The Chimney Pot grundar sig i att företaget har haft svårt att få till en synkroniserad användning av Farmers Wife vilket de ville att vi skulle ändra på. Uppdraget från Chimney Pot blev således att skapa en manual för det grundläggande användandet av Farmers Wife. Denna guide skall sedan användas som instruktion till Farmers Wife för nyanställda. 2.5 Allmänna problem med projektstyrning kontra Chimney Pot Under vår litteraturstudie har vi studerat litteratur med tyngdpunkt mot projektledning, kompetens inom projekt, kommunikation och IT- styrning detta för att kunna bedöma om Chimney Pots problem är liknande de vanliga problemen som finns i branschen i övrigt. Chimney Pot jobbar med både stora och små projekt, samt flera projekt under samma tidsperiod. En viktig framgångs faktor för att arbetat skall flyta på friktionsfritt är att projektledningen snabbt får reda på mål, budget och tidsplan. Vi har studerat de viktigaste grunderna för projektledning och undersökt om The Chimney Pot jobbar efter dessa grunder. Under vår litteraturstudie så framfick det med all önskvärd tydlighet att en mycket viktig faktor för att projektledningen är kommunikationen mellan projektledning och personal. I boken Projektledning & projektkompetens - Perspektiv på konkurrenskraft (3) tas bristande dialog i affärsprojekt upp: 7

18 11. Detta är även en slutsats vi tydligt såg tecken på hos Chimeny Pot då vikten av bra kommunikation mellan koordinatorer och kreatörer poängterades ett flertal gånger under våra intervjuer The Chimney Pot arbetar hela tiden för att effektivisera dialogen och kommunikationen mellan kunder och anställda. Deras kommunikation sker på flera plan via bland annat Farmers Wife, e- post, möten och även enkla samtal emellan anställda. Eftersom Chimney Pot jobbar med flera projekt parallellt och dessa är mycket rörliga så sker förändringar flitigt vilket leder till problem med kommunikationen om inte fasta ramar för hur kommunikationen skall ske. I just Chimney Pots fall så handlar det ofta om att kunderna vill ändra något i ett pågående projekt, till exempel en klippning, dialogändring eller ny inspelning av en röst. Detta är ett problem som aldrig går att påverka, istället måste The Chimney Pot kunna förberedd på alla slags om ständigheter som kan uppstå. 2.6 IT- Stöd IT- Stöd Generellt Ett projektverktyg som är IT- baserat kan erbjuda en helt ny miljö för en projektledare som tidigare varit otänkbar. En välutvecklad It- lösning kan både skapa möjligheten till en tydlig överblick över produktionen samtidigt som projektdeltagarna kan hämta sin arbetsinformation från informationsflödet som skapas. Att it- stöd är något som skapar förutsättningar för en effektiv hantering av projekt stöds även i boken Projekt ledning(4): 11 Sida 277 8

19 samtidigt som det går att följa ett enskilt projekt och processer. Det gör det enklare att 12 information endast ska lagras på ett ställe. Samma projektrapportering ska förse både ekonomiavdelning och projektledning med information för att ta fram beslutunderlag, i 13 Denna åsikt stöds även i It- styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi(5): nu har verktyg som snabbt och effektivt hanterar även mycket stora datamängder- lagrar, bearbetar och även presenterar dessa data på ett sätt som omvandlar data till användbar information i händerna på människor som har nödvändiga kunskaper och färdigheter och som kan tolka och använda 14 Trots ett It- stöd har många fördelar så ligger fortfarande det grundläggande arbetet hos individerna i projektledningen. Därför är det viktigt att inte försaka behovet av erfarna projektledare men även att ha tydliga rutiner för hur ett projektarbete ska fortlöpa inom företaget. De vanligaste orsakerna till att IT- stöd misslyckas är(4): Otillräcklig projektledningserfarenhet hos personalen. Otillräckliga processer för att säkerställa kvaliteten hos resultatet. Tron att tekniken kan driva verksamhetens förändring. Brist på hängivna och utbildade deltagare i teamet. 12 Projekt ledning, sida sida It- styrning, sida 21 9

20 Pressad tidsplan som inte håller på grund av komplexiteten i projekt. Brist på nödvändig teknik, projektledning och ändringshantering. Författaren Bo Tonnquist anser även att det finns flera aspekter som måste värderas innan ett IT- stöd införs på ett företag men vi kan konstatera att företag är idag mer eller mindre beroende av informationsteknologi beroende på företagets storlek och inriktning It- stöd - Chimney Pot De punkter som nämns i berör mycket viktiga frågor för Chimney Pot, med bakgrund mot detta och Chimney Pots storlek är det föga förvånande att de använder sig av ett it- stöd för deras projektledning och hantering. Chimney Pot använder sig idag av ett renodlat IT- baserat projektverktyg (Farmers Wife, se kapitel 2.9.1) som sköter merdelen av all kommunikation på företaget. Farmers Wife är inte bara ett IT- stöd utan själva strukturen på The Chimney Pot och Farmers Wife utvecklas konstant för The Chimney Pots målsättning. Egenskaperna kompetens och ledarskap finns på The Chimney Pot för att kunna hantera Farmers Wife. Chimney Pot har dessutom god kontakt med skaparna av Farmers Wife och ger kontinuerlig feedback om utvecklingen för programvaran. Denna feedback leder till en ständig utveckling och skapar en trygghet och tillförlitlighet för Farmers Wife Sammanfattning Litteraturen vi har studerat tar upp en viktig del i företagen genom att konstatera förmånerna som kommer med ett införande av IT- stöd. Naturligtvis tar de även upp problem och fallgropar som kan uppstå under processen men det är tydligt att fördelarna uppväger nackdelarna. Detta gäller dock enbart när beslutet att köpa in en it- lösning är genomtänkt av företagsledningen. 10

21 De viktigaste och vanligaste IT- stöden består av informationshanterings program som effektiviserar och förenklar processen i företaget. Merdelen av litteraturen vi har tagit del av är utgivna under det senaste decennium och mycket tyder på att inte mycket har förändrats inom projektledningen. Den stora skillnaden är att tekniken i it- stöden har utvecklas så att man kan effektiviserar arbetet på förtagen, i och med att it- stöd blir vanligare så sjunker även kostnaden vilket leder till att tekniken kan spridas till allt mindre företag. 2.7 Kommunikationsbrist 15 En haltande kommunikation innebär således att informationen inte anländer till den personen som kan behöva den vilket kostar företag tid och pengar. Därför gäller det att kunna effektivisera och se till att kommunikationsflödet sker friktionsfritt. 2.8 Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? Detta enorma informationsflöde som sker inom postproduktionsföretag har skapat ett behov en mjukvara som kan hantera alla dessa uppgifter på ett så smidigt sätt som möjligt. Mjukvaran ska se till att företagets kommunikation effektiviseras och minimerar felen för att spara tid och resurser. 2.9 Mjukvara för projektstyrning Det finns ett antal olika program för projektstyrning bland annat Timelog Project 16 och Projectplace 17. Vid en sökning på med sökorden: marknad för den här sortens program. Vilket inte är förvånande i och med att många företag arbetar i just projektform. Eftersom vårt arbete är inom

22 postproduktionsbranschen så har fokus legat på den mjukvara som inte bara är riktad mot projektstyrning utan även speciellt riktat mot mediebranschen Farmers Wife Farmers Wife är ett bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. Programmet ger möjlighet till att enkelt hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor och rapporter av olika slag. Genom dessa funktioner ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödet för postproduktion. Farmers Wife tillåter användaren att skapa ett eget gränssnitt, anpassat efter sina egna uppdrag. Farmers Wife kan användas på flera olika plattformer som Mac, PC, Linux, iphone/itouch, Web. Gränssnitt i Farmers Wife är mycket enkelt utformat då man försökt att inte komplicera programmet, trots alla överväldiga funktioner programmet erbjuder Odyssey Odyssey 18 är även ett bokningsprogram som är särskilt utformat för företag i postproduktionsbranschen. Programmen har liknande funktioner som Farmers Wife men layouten och gränssnittet finns det större skillnader. På bild 1 ser man Odysseys start meny där man kan välja mellan de olika delarna Odyssey innehåller. Odyssey är anpassat för PC och har ett grässnitt som påminner starkt om Windows och Microsoft Word i Bild1 18 Bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. 12

23 allmänhet. Odyssey erbjuder en komplett programvara som kan skapa bokningar, följa processen och kunna fakturera hela vägen till ett projekt är avslutat. Bild 1 visar en bild från schemageneratorn med dagens bokningar Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Farmers Wife är en av några få mjukvaror som är speciellt inriktade mot postproduktion. För att skapa oss en bättre bild om hur marknaden ser ut så gjorde vi ett studiebesök på Nordisk Film Post Production AB 19 som använder sig av Odyssey. På Nordisk Film Post Production AB fick vi träffa Bo Svensson som under ett möte lärde oss tillräckligt mycket om Odyssey för att vi skulle kunna jämföra Odyssey mot Farmers Wife. Kunskaperna Bo delade med sig av kommer från hans karriär som projektledare och administratör för Nordisk film Post Production i Stockholm. Bo besitter även goda kunskaper om Farmers Wife då Nordisk Film använde sig av Farmers Wife innan de gick över till Odyssey för cirka sex år sedan. Odyssey och Farmers Wife är framstående programvaror inom postproduktionsbranschen. Bokning, schema läggning, hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor är bara några få saker som både Farmers Wife och Odyssey har att erbjuda. Båda programvarorna har varsin utmärkt översiktlig schemagenerator som underlättar planeringen. Det krävs ett högst begränsat underhåll av Farmers Wife och Odyssey vilket underlättar arbetet för företagen då de kan lägga sina resurser på sina egna projekt. Den största skillnad mellan programmen är att Odyssey inte behöver några tilläggsprogram för att fakturera till kund. Farmers Wife behöver använda sig av andra fakturerings program för att kunna skicka och hantera den ekonomiska aspekten i företaget. Ett företag som använder Odyssey till exempel Nordisk Film Post production AB sparar således resurser och kostnader inom personalavdelningen. 19 Nordisk Film Post Production AB jobbar med efter behandling av film som klippning, 3D, ljussättning med mera. 13

24 Något som utmärker Odyssey från Farmers Wife är deras avancerade sökfunktion inom programmet. De har tagit fram en mycket detaljrik sökfunktion som gör det möjligt att göra en sökning som kopplar kunder till ett projekt. Farmers Wifes sökfunktion är av en enklare typ och skulle behöva en uppgradering i nuläget för att kunna jämföras med Odysseys. En annan markant skillnad mellan programmen är att när ett projekt raderas i Odyssey försvinner alla bokningar som tillhör projektet, vilket skapar gynnsammare förutsättningar jämfört med Farmers Wife. Projekt och bokningar i Farmers Wife påverkar inte varandra när ett projekt raderas. Det betyder att varje bokning behöver raderas manuellt var för sig Nackdelar med Farmers Wife Anställda på The Chimney Pot har fått lämnat feedback om Farmers Wife och vi ville ta upp nackdelarna med programmet. Vissa saker har vi redan berört tidigare under rapporten. På The Chimney Pot jobbar alla anställda med Mac datorer (förutom receptionen som har tillgång till PC) och Farmers Wife kraschar och hänger sig dagligen. Jämfört med Farmers Wife på PC som inte har de problemen. Farmers Wife saknar vanliga funktioner som olika kortkommandon och speciellt ångerknappen. Detta skapar problem speciellt när ett projekt skapas och ett fel uppstår. Farmers Wife kan anpassa sin programvara till företagens behov/krav men det finns många onödiga funktioner som The Chimney Pot inte använder. Någon som kan skapa ett rörligt intryck för nyanställda. Projekt som måste raderas från Farmers Wife kan vara mycket omständigt när alla bokningar måste separat raderas. Enkel lösning skulle vara att synkroniserar projekt och bokningar. På The Chimney Pot är en del kreatörer redan ihopkopplade med maskiner/rum och då förekommer dubbelbokningar av kreatörer. (En åtgärd som ska ses över på The Chimney Pot av Farmers Wife) 14

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2014

Enkäten Askölaboratoriet 2014 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 2014 Östersjöcentrum, tidigare SMF, gör sedan 2005 årligen en utvärdering av vad Askölaboratoriets olika användare anser om verksamheten. Åsikter

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Återkoppling att få gruppen att arbeta Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Grupparbete inom kursen Aktiva studenter i grupparbeten våren 2007 Inledning I denna rapport beskriver vi återkoppling

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Datavetenskap Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Oppositionsrapport, C-nivå 2006:12 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Examensarbetet är intressant eftersom

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/2005 2005-06-16 Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sid

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer