Inbjudan. Att åldras med välbehag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan. Att åldras med välbehag"

Transkript

1 Inbjudan Att åldras med välbehag 11 mars 2015

2 FORSKNING PÅGÅR - om äldre och åldrande En mötesplats för forskare och praktiker Årets tema, Att åldras med välbehag, illustrerar dels den äldre människans autonomi och vardagsliv och dels ett hälsofrämjande perspektiv. Konferensen genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län. Med Forskning Pågår vill vi Presentera aktuell forskning om äldre och åldrande Skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma Stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken Konferensen är tänkt att stimulera utvecklingen av det egna arbetet och att kontakter knyts för fortsatt samarbete Mer information Bo Lerman, FoU-samordnare, Regionförbundet Uppsala län Tel E-post: Anders Westlin, forskningssekreterare, humaniora/samhällsvetenskap, Uppsala universitet Tel E-post: 2

3 Program 8.00 Registrering, kaffe 8.30 Konferensen öppnas Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet 8.45 Inledning Sandra Torres, professor sociologi/socialgerontologi, Uppsala universitet 9.00 Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson, fil dr, lektor, NISAL, Linköpings universitet 9.45 Paus, kaffe med smörgås När beslutförmågan sviktar Elisabeth Rynning, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen, professor Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm, professor klinisk nutrition, Uppsala universitet Program Lunch (sker på egen hand) Parallella seminarier (se särskilt program) Paus, kaffe med kaka Medelålders plus - ett gott åldrande ur en serietecknares perspektiv Sven-Bertil Bärnarp Digitaliseringens möjligheter för äldre och åldrande Jan Gulliksen, professor människa-dator-interaktion, KTH, ordförande i Digitaliseringskommissionen, Digital Champion of Sweden Avslutning 3

4 Konferensen öppnas Anders Malmberg, professor i geografi med inriktning ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen, prorektor Uppsala universitet Inledning/moderator Sandra Torres är professor i sociologi, särskilt socialgerontologi, vid Uppsala universitet. Hennes forskning har bl.a. behandlat ämnen som kopplingen mellan kulturella värderingar och föreställningar av det goda åldrandet, behovsbedömning inom äldreomsorgen, tvärkulturella möten inom den palliativa vården, parrelationer och demens och hur den nordiska dagspressen skriver om äldreomsorgen. Sandra är ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap, SGS. Medverkande Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson, filosofie doktor i kulturgeografi, sedan 2006 lektor och forskare vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. Marianne arbetar med frågor som rör äldres boende, bostadsval, boendepreferenser, flyttningar och bostadsmarknad. De allra flesta åldras och blir gamla i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, i småhus eller lägenheter. Inte minst då på senare år antalet platser i det biståndsbedömda särskilda boendet har minskat samtidigt som antalet äldre har ökat. Det i kombination med en ökad livslängd ställer krav på att bostadsmarknaden i allt större utsträckning erbjuder bostäder som passar de olika önskemål och behov som äldre har. Marianne visar resultat från olika forskningsprojekt om äldres boende och flyttningar. I de olika projekten har såväl register- som enkät- och intervjustudier genomförts. Kunskaperna kan underlätta planeringen för en bostadsmarknad som kan möta även äldre personers krav och behov. När beslutsförmågan sviktar Elisabeth Rynning, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Hon var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet och handleder fortfarande forskarstuderande. Den egna forskningen har bl.a. varit inriktad på frågor om integritetsskydd och självbestämmande. Vi har alla en grundläggande rätt att bestämma över vårt eget liv och vår kropp, också när vi blir gamla. Samtidigt har vi rätt till en god vård och omsorg, och ytterst skydd för livet. Hur löser samhället konflikter mellan olika rättigheter och det skyddsbehov som kan uppstå när en åldrande människas beslutsförmåga sviktar? Vem avgör vad som egentligen krävs för att kunna bestämma själv och vilka kriterier som gäller? Om man inte själv kan bestämma, vem beslutar då i personliga frågor som boende, vård och omsorg? Vilken roll har de anhöriga? Kan man tvingas flytta från sitt hem? Får personalen använda sig av inlåsning, fastspänning och andra former av frihetsberövande eller tvång för att skydda brukare och patienter? Kan man lagreglera området eller ska kraven på rättssäkerhet sättas lägre för de äldre än för andra grupper i befolkningen? 4

5 Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet och överläkare på Geriatriska kliniken vid Akademiska Sjukhuset, med särskilt intresse för nutritionens betydelse för funktion och välbefinnande under åldrandet och vid kronisk sjukdom. När vi blir äldre förlorar våra muskler både kraft och volym. Bristande rörlighet kan bli ett resultat. Denna s.k. sarkopeni, utgör tillsammans med minskad minnesförmåga, och risken att bli dement, allvarliga hot mot ett åldrande med välbehag. Vad kan vi göra själva för att bromsa hoten mot rörlighet och minne? I föreläsningen presenteras hur mat och rörelser hänger samman med möjligheten att leva ett aktivt, oberoende och självständigt liv? Medelålders plus - ett gott åldrande ur en serietecknares perspektiv Sven-Bertil Bärnarp berättar i sina serier om hur livet kan te sig när man fyllt 65. Serien Medelålders Plus går sedan 2007 i Dagens Nyheter och ett flertal andra dagstidningar. Sven-Bertil vann Sveriges Gerontologiska Sällskaps Stora Gerontologipris Medelålders Plus är en ovanlig tecknad serie som görs av Sven-Bertil Bärnarp med assistans av frugan, båda är medelålders plus och har aldrig läst särskilt mycket serier i sina dagar. Hjältarna i serien och miljöerna är så vanliga att de med lätthet kan appliceras på snart sagt varje förhållande och i varje hem i Sverige. Serien bottnar i en alldeles lysande vardagsrealism och Sven-Bertil Bärnarp har en alldeles ovanlig förmåga att formulera humor i allt som rör ett vanligt liv: i att städa på vinden, symboler i en dödsannons, klä sig om morgonen, barnbarnens lekar, pyssla om blommor och vad man gör när man får göra precis vad man vill. Digitaliseringens möjligheter för äldre och åldrande Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion och skolchef för skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är ordförande i regeringens Digitaliseringskommission och Digital Champion of Sweden i EU-kommissionen. Sverige är det bästa landet i världen när det handlar om att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Inget land i världen har en så uppkopplad befolkning och det ökar hela tiden. Äldre tillhör den grupp där störst andel inte är digitalt aktiva. Varför är det så? Vad finns det för möjligheter och vinster med att bli mer digitala och hur förändras samhället till följd av digitaliseringen? Jan kommer att blanda berättelser från digitaliseringskommissionens arbete med att skapa ett samhälle som i ännu större utsträckning kan utnyttja digitaliseringens möjligheter med sin forskning som handlar om användbarhet och tillgänglighet till digital teknik för alla och om hur man tillsammans med användarna kan skapa teknik och tjänster som skapar nytta. Bland de pågående projekten märks IT för kognitivt funktionshindrade och IT för mentalt och psykiskt funktionshindrade. Medverkande 5

6 Seminarieprogram A. Samhällsplanering från de äldres perspektiv Bostadspolitikens och planeringspolitikens svängningar på central och lokal nivå kan ha direkta och livsavgörande konsekvenser för vilka platser vi har råd eller möjlighet att bo på. Är det ett problem och för vem att många äldre, som vill bo kvar i sina hus i glesbygden, inte får det pga indragna välfärdstjänster. Bor vissa pensionärer för stort och för billigt i de eftertraktade arbetsmarknadsregionerna? Kan vi tänka oss en stads- och glesbygdsplanering utifrån de äldres perspektiv? Hur kan den se ut? Medverkande: Irene Molina, professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, föreståndare för Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet Carina Kumlin, avdelningschef vid Äldreförvaltningen, Uppsala kommun. B. Kost och fysisk aktivitet Hur åstadkommer man hälsosam förändring? Värdet av fysisk aktivitet liksom kostens betydelse för äldres välbefinnande är väl känt. Men hur kan man åstadkomma hälsosam förändring? Aktuell forskning presenteras och aktiviteter för förändring diskuteras. Karta Medverkande: Tommy Cederholm, seminarieledare Pernilla Åsenlöf, leg fysioterapeut, docent i fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet samt universitetslektor förenat med klinisk tjänstgöring vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Margareta Nydahl, docent, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Tidigare dietist i primärvården. Forskning i hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och kostens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Susanna Tuvemo, leg fysioterapeut, doktorand Marie Sandström, leg fysioterapeut, universitetsadjunkt C. Hur hänger det ihop? Allt mer inom äldreomsorg och vård skall dokumenteras, granskas och mätas. Personalen upplever att administrativa uppgifter tar allt större del av arbetstiden. Vad betyder det för personalen? Hur hänger det ihop med ett gott åldrande? Går det att göra på något annat sätt? Aktuell forskning presenteras och en modell för stöd i stället för kontroll, som tillämpas i Enköpings kommun, diskuteras. Medverkande: Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet. Stefan Lundin, verksamhetsutvecklare, Enköpings kommun D. Är vissa inläggningar av äldre patienter i slutenvård onödiga? Vilka i så fall? Vilken vård skulle ha behövts, av vem? I ett projekt i Uppsala län har 19 personer intervjuats och deras resa in och ut från slutenvården har granskats. Projektet presenteras och möjliga förbättringar av vårdkedjan diskuteras. Medverkande: Mariann Hedström, med dr, universitetslektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, vetenskaplig handledare, Regionförbundet Uppsala län Anna Ekman, apotekare, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Christina Mörk, informationsläkare, Landstinget i Uppsala län Monica Brundin, MAS, Uppsala kommun 6

7 Konferensfakta Målgrupp Konferensen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intresserade. Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, kl Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala Kostnad Konferensen är avgiftsfri för deltagare från Uppsala län. För övriga är avgiften 1200 kronor exklusive moms. Anmälan Anmälan görs på senast den 16 februari Du anmäler även vilket seminarium du vill gå på. Anmäld deltagare som uteblir utan att avanmäla sig senast 16 februari debiteras 500 kronor plus moms. Förslag på lunchställen Förslag på lunchställen Förslag på lunchställen Café Alma, Universitetshuset 2. Domtrappkällaren, St Eriksgränd Fugu, Drottninggatan 5 4. Café Uroxen, 1. Café St Alma, Johannesgatan Universitetshuset Café Lyckan, 2. Domtrappkällaren, St Johannesgatan St Eriksgränd Kyrkans 3. hus, Fugu, Sysslomansgatan Drottninggatan Saluhallen, 4. Café St Eriks Uroxen, torg St 8Johannesgatan Cousteau, 5. Café Drottninggatan Lyckan, St Johannesgatan Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4 7. Saluhallen, St Eriks torg 8 8. Cousteau, Drottninggatan 12 7

8

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010

Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010 Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010 SWEDAGE En ny nationell plattform för kunskapsutnyttjande inom äldreforskning Region Skåne SWEDAGE-konferens,

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN!

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! TEMA: Att främja det friska 15 16 OKTOBER 2015 PROGRAM 5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR Välj de föreläsningar som passar dig! Frivillig kvällsaktivitet på Oscarsteatern: LADYKILLERS

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg Uppdrag Kunskap Seniorer utvecklar vård och omsorg UPPDRAG KUNSKAP Seniorer utvecklar vård och omsorg Kontakt: Vårdalinstitutet Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet Box 157 221 00 Lund

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer