Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015"

Transkript

1 Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015

2 Agenda 13:15 Välkomna Mats Agblad, COO AcobiaFLUX 13:30 Smarta fastigheter - framtiden är här Mikael Roos, Segment Manager Schneider Electric 13:45 Social Automation för Industri 4.0 Håkan Brandt, VD Beckhoff 14:00 Industrial Network Security Made Easy JJ Sun, PSM Director Beijer Electronics 14:15 Paus

3 Agenda 14:45 Framtidens hållbara bro till hållbar kostnad Bengt Hergart, Property Director Øresundsbron 15:30 Se helheten - Optimera din anläggnings totalkostnad Lars Celano, Produktchef Mitsubishi Electric 15:45 Paus med fika 16:15 Hållbar tillväxt och energiutmaningen Trygve Larsen, CEO Gurusoft 16:45 En magisk upplevelse Hemlig gäst 17:30 After Work och 20-årsjubileumsfirande

4 Välkomna 20 dagar och stolt 20 år av ständig utveckling Starkt kundfokus kräver kundorientering Kompetens kräver integration och starka partners Målsättningar med dagen -interagera kring erfarenheter och visioner -fokusera affärsnytta -bygga relationer

5 AcobiaFLUX-dagen 4 juni SMARTA FASTIGHETER OCH FRAMTIDEN ÄR HÄR Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 1

6 Energianvändning kommer att öka kraftigt de närmaste åren Situationen i världen år % Totala energiebehovet +70% av ökningen kommer från utvecklingsmarknader Source: IEA +100% Behovet av electricitet 20% Kinas andel av världens efterfrågan 2

7 URBANISERINGEN I SVERIGE HUR KOMMER DEN ATT PÅVERKA OSS? Sverige 2015 Folkmängd Antal personer 31 mars Sverige % bor i de tre storstäder = 7,5 miljoner är det ca.75%= 10,8miljoner Confidential Property of Schneider Electric 3

8 Vilka krav kommer med detta? Fastigheterna kommer att behöva bil smartare! Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 4

9 Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 5

10 Solutions to cities immediate challenges Improving operating systems through hardware + software + process expertise Smart Energy Smart Mobility Smart Water Smart Public Services Smart Buildings & Homes Smart Grid Automation & Flexible Distribution EV Charging Infrastructure & Supervision Services Distribution Management & Leak Detection Public Safety Video Surveillance Emergency management High-performance Buildings* Energy Efficiency & Security solutions Energy Services Smart Metering Management & Demand Response Renewables Integration & Micro Grid Real-Time Smart Grid Software Suite Gas Distribution Management Traffic Management Tolling & Congestion Charging Integrated Mobility Public Transit Traveler Information Power, Control & Security Systems integration Stormwater management and Urban Flooding Digital City Services egovernment Education Healthcare Tourism Street Lighting management Efficient Homes Home Energy management Connection to the Smart Grid Smart Integration Power, Security, Building, IT, & Process Management Systems integrated Architecture Integrated City Management Platform for Mobility Security Systems & Management Energy & Environment Management Information System Weather Intelligence 6 * Hospitals, industrial facilities, datacenters and commercial buildings

11 StruxureWare 3 Levels and 7 Functions Enterprise I Conserve our enterprise resources Sustainability Resource Planning Operations I Optimize our operations and assets Energy Management Asset Management Control I Control our facilities processes Power availability Business Operation Security Business Process You can drive business performance while conserving enterprise resources You can drive network stability, integrate renewables, and manage the energy grid efficiently 7

12 Vi gör världens bästa byggnader ännu bättre

13 Social Automation Industri 4.0

14 Social Automation Industri 4.0 Håkan Brandt VD Beckhoff Automation AB

15 Social Automation

16 Facebook för maskiner e.g styrsystem?

17 Vad är Industri 4.0? Namn på ett projekt som är en del av Tysklands High Tech strategi Utbildningsministeriet & Finansministeriet investerar 200 MEur, i Industri 4.0 BNP +1%/år ->10år arbetstillfällen Totalt 250 Miljarder Euro kommer att investeras

18 Vad gör vi i Sverige?

19 Industriella revolutioner

20 9+ Big data/analys Självstyrande robotar Simulering Horisontell & Vertikal integrering IoT Säkerhet (Cyber) Molnet Additiv tillverkning Förstärkt verklighet

21 Exempel SJÄLVSTYRANDE ROBOTAR MOBILA ROBOTAR SOM ORIENTERAR SIG, POSITIONERAR SIG OCH REAGERAR Big data/analys Arcam- additive tillverkning

22 Industri 4.0 => Gammalt vin?

23 PC baserad styrning en växande plattform Moore s Law (1965) Dennart s Scaling Theory of MOSFETs (1974) Predicted that the speed of any chip would increase in direct proportion to the decrease in size of its transistors k n 2 n y2 y Predicted the continuing size decreases of clips 1 Robert Dennard Beckhoff Corporate Presentation

24 Achsentitel PC baserad styrning en växande plattform Integration Capacity (BT) 100 Technology Node (nm) Technology Node 2018: 128 cores 256 Number of CPU- Cores : 8 nm Beckhoff Corporate Presentation

25 PC baserad styrning en växande plattform 2012 Prestanda 2012 CPU: 4 core, 2 GHz, x86 RAM: 4 GByte CPU: 128 core, 2 GHz, x86 RAM: 128 GByte Tillväxt i prestanda 2020 Prestanda ökning: x 32! Beckhoff Corporate Presentation

26 PC baserad styrning en växande plattform 1. År 2020 kommer PC baserad styrning vara 32 gånger mer kraftfull än idag! 2. Eller dagens program kommer bara att nyttja 3% av CPU kraften i processorerna år Beckhoff Corporate Presentation

27 PC baserad styrning en växande plattform 1. År 2020 kommer PC baserad styrning vara 32 gånger mer kraftfull än idag! 2. Eller dagens program kommer bara att nyttja 3% av CPU kraften i processorerna år Det är hur vi nyttjar resterande 97% som avgör hur konkuranskraftiga vi kommer att vara Beckhoff Corporate Presentation

28 PC-baserad styrning Basen i Industry 4.0 Beckhoff leder ett konsortium ScAut Scientific Automation Integration av exempelvis mättteknik inom standard automation Varaktighet: till Projekt volym: 5,7 m efa - Extreme Fast Automation Effektivitets förbättringar I standard maskiner Varaktighet: till Projekt volym: 1,8 m Partners:

29 The Boston Consulting Group

30 Social automation Leverantör Konsument Konsument Konsument Leverantör Leverantör Konsument

31 Standarder

32 Facebook för maskiner e.g styrsystem?

33 Industrial Network Security Made Easy AcobiaFLUX-dagen 20-årsjubileum 1

34 Beijer Electronics Group A Leading provider of user friendly automation solutions on a global basis More than 30 years industrial automation experiences Present in Europe, North America and Asia Business areas: IAS (Industrial Automation System), IDC (Industrial Data Communication) COMMUNICATE CONTROL VISUALIZE DRIVE 2

35 Big Trend, Big Risk Big changes to industrial data communication Challenges to industrial network security Open-Source Vulnerability Database (OSVDB)

36 Are You Putting Yourself at Risk? More than 80% incident are unintentional More than 60% incident are from internal More than 90% industrial network lack security protection The Repository of Industrial Security Incidents,

37 IT Security vs. Industrial Security VS Scenario Traffic Demand priority Office Moving people/devices Authentication server/policy Diverse applications Blacklist Firewall Confidentiality Integrity Availability Industrial Static machine Device alive check Specific purpose White list Firewall + LAN security Availability Integrity Confidentiality 5

38 ANSI/ISA-99 Security Core Concept Separate the whole network into zones Offer security protection betweens zones (boundary to zones) Offer security protection in the zones (boundary to devices) 6

39 A Firm Step to The Future Leverage Beijer s best practice to secure your industrial data communication: 1. Precise Network Separation 2. Layering Access Control 3. Close Up Attack Surfaces 7

40 Understand Industrial Network Management plane Data plane Data plane Control plane Control plane: hidden from others, no any opening Management plane: limited to admin station only Data plane: separated from each other 8

41 Industrial Application Behavior Monitor&Control Community Isolated 9

42 Beijer Makes Precise Separation Easy Monitor&Control Community Isolated MC C1 C2 I1 I2 1. Create groups according to your applications 2. Assign the relationship between the groups 3. Assign the ports to each groups Virtual application network Fine grained separation, high security What you think is what you get Low demand for networking knowledge 10

43 Beijer Controls Access in Levels 3. Close Up Attack Surfaces 2. Traffic Level Defense Identifies and authorizes a traffic Untrusted traffic from a trusted device is blocked Hardware based white list Close unused ports Close unused services 1. Device level Defense Identifies and authorizes one single or a group of devices Easy setup/maintain for industrial applications Close unused ports 11

44 It s All About Communication Infrastructure Energy Manufacturing Transportation Building Marine and offshore Water treatment 12

45

46 AcobiaFLUX-dagen Göteborg 4 juni 2015 Bengt Hergart FRAMTIDENS HÅLLBARA BRO TILL HÅLLBAR KOSTNAD

47 2 ØRESUNDSBRON

48 EN BRO, EN Ö, EN TUNNEL 4x4, Svenskt rekord, Världsrekord 3

49 EN JÄRNVÄG Introdag rev 2

50 OCH MYCKET MER ÄN MAN TROR Introdag Förbindelsen rev 1

51 ANLÄGGNINGSFÖRVALTNING PÅ BRON Att kostnadseffektivt och hållbart utföra Underhåll och Investeringar så att: Våra kunder upplever Øresundsbron som Säker och Tillgänglig. Vi bidrar till att säkra brons återbetalningstid. Vi skapar bra förutsättningar för nästa generations broägare. Att ansvara för Järnvägsdrift. Att koordinera Inköp, Försäkringar, Säkerhet, Beredskap, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet inom hela företaget.

52 LÅNGSIKTIGA MÅL ANLÄGGNINGSFÖRVALTNING Oförändrad underhållskostnad. Minska kostnaden för reinvesteringar. Fortsatt hög tillgänglighet. Lika säkert som på land. Bibehålla hög anläggningskännedom. En hållbar bro till nästa generation.

53 VAD INNEBÄR VÅRA STRATEGIER? UH Miljö Kvalitet Teknik Kompetens Inköp

54 OPTIMERINGSPOTENTIAL Too much Optimum Not good enough Actual Updating of Manuals Frequency New Experience Methods Knowledge Warranty Servicecontracts Included in the Design and Built Contracts Contract no 1 Contract no 2

55 MÅLSTYRD ENERGIEFFEKTIVISERING GWh

56 KOMPETENT BESTÄLLARE! Väghållning/ utemiljö Investeringsprojekt Inspektioner Underhåll Anläggning Outsourcing Under egen ledning -Strategier -Beställa -Följa upp Underhåll Järnväg Trafikstyrning Järnväg Bandriftledning 12

57 LEVERANTÖRENS FULLA KOMPETENS Det här är vad vi vill uppnå! Det har jag en lösning på! Nytt förslag: /dygn Gör så här! 13

58 TYDLIGA MED ATT VI EFTERFRÅGAR UTVECKLING Utveckling Ledning & Planering Analysera Verifiera Ronder Prioritet Resurser Rekommendera Hög teoretisk kompetens Kompetens Samordna Leda/styra Metoder för Utförande Hjälpmedel Rutiner Arbetssätt Utförande Följa instruktion Notera avvikelser Återrapportera Kvalitetssäkra 14

59 BAKGRUND OCH SYFTE UH-kostnad år 2025 = 2014 Fokus på Tillstånd Ta bort utrustning Kompetens för UH-utveckling Nuläge Effektivare UH 15

60 TEKNIKUTVECKLING FÖR HÅLLBARHET*2 16 lee Concrete inspection

61 lee Concrete inspection 17

62 18 lee Concrete inspection

63

64 20 lee Concrete inspection

65

66

67 HUR MÅLA OM EN BRO EFFEKTIVT? 23

68

69 Se helheten Optimera din anläggnings totalkostnad (TCO) Lars Celano Mitsubishi Electric Factory Automation Produktchef PLC & HMI Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 1

70 If you just focus on the smallest details, you never get the big picture right! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 2

71 Hur optimerar du/din kund en anläggning? Vilka faktorer är viktiga för att en ny investering skall bli lyckad långsiktigt? Utbildningar? Kompatibilitet? Kvalitet? Service/Uppdateringar hård- /mjukvara? Tillgänglighet? Underhåll? Säkerhet? Långa produktlivscykler? Kontinuitet? Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 3

72 Kan mer automation bli en besparing? Självklart om en arbets-uppgift uppfyller alla 4 D Dull Dirty Dangerous Difficult Mer automation behöver inte innebära att kvaliteten blir bättre, men avvikelserna blir färre! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 4

73 Resonemang vid (investerings)beslut Som kund finns ett överflöd av produkter/tjänster och leverantörer att välja bland! Alla lovar och kan göra allt. Hur tänker du själv vid privata inköp? Är verkligen alla val vi gör rationella? Behöver vi mer information/data för att fatta rätt beslut? Inte nödvändigtvis, men vi behöver bättre analysera data objektivt Är verkligen beslut tagna utan helt utan hänsyn till: Känsla, förnuft, impuls, nytta, status, personliga kontakter/ vänner, minimerad risk för kritik, tillfälliga erbjudande osv? Sannolikt inte, vi väljer oftast det företag/produkt/tjänst som upplevs ge mest bang for the buck vid det specifika köptillfället Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 5

74 Vad är viktigt för framtiden? Statistical degrees of freedom Analytics ITC Industrie 4.0 Cloud Stuxnet Cyber security IoT Creative economy R Big data Cyber physical systems Industrial Internet Consortium Small data Azure Edge processing Många argument finns och diskussioner pågår om hur Automation kommer att förändras framöver. Men låt oss ta en titt på något som finns idag! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 6

75 Intel och Mitsubishi Electric Samarbete för nästa generations FA produkter Den 29:e september 2014 annonserades samarbetet, fabriken i Malaysia Intel s beräkning: US$ 9 million: The cost of failure of a $0.90 component En kort historia om hur IoT hjälper Intel förebygga detta.. Intel s fabrik, Penang i Malaysia Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 7

76 Systemöversikt - IoT Maskiner Gateways Infrastruktur Lokalt Automation Datacenter Globalt Datacenter B2B Cloud Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 8

77 Systemöversikt - Automation Manufacturing Execution System (MES) 2 Kompilerad data (FTP, SECS) 3 1 Styrsystemet hanterar Small data via bl.a. 1Gbps CC-Link IE nätverk. MES Information (SECS/GEM) Enhetsinformation Analoga signaler 1 Givare Data hantering 1 CC-Link IE Field nätverk (1Gbps) Noder 2 3 CPU med två funktioner 1) IoT gateway enhet 2) Exekverar mjukvaran CIMSNIPER från Nippon Denno, som hanterar Small data adderar tidsstämpling mm, och hanterar SECS kommunikation. Big Data hanteras/ mha mjukvaran Revolution R (Microsoft ägt), statistiska modeller för hantering av data i realtid. Maskiner Testcenter SECS: SEMI Equipment Communications Standard GEM: Generic Equipment Model Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 9

78 Exempel Big Data Modell Visualisering av fotboll Linjerna visar var landslagsspelare spelar klubbfotboll Linjernas tjocklek visar antalet spelare Men faktum kvarstår.. Många studier visar att beslutstagare ofta tar beslut innan all fakta ligger på bordet! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 10

79 Ett annat exempel på förenkling av Automation CRM ERP SCM En direkt koppling mellan FA-system och databaser/överordnade system Production Definition Maintenance Production Capability Planning Production Plan Production Information Yield Accounting Av följande enkla skäl: Driftsäkerhet Säkerhet Alla system kör RTOS Inventory Scheduling Optimization APC DCS PLC Historian Continuous Batch Logic Common Data/Information Sensors, Actuators and Logical Devices Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 11

80 Hur tänker mina asiatiska kollegor? Kvalitet Ett ansvar som gäller alla anställda Teknologi Prestanda i system och nätverk ALDRIG överge gamla kunder! Bakåtkompatibilitet är självklart. Own the technology, control the process, dvs använda egna processorer och RTOS Kontinuitet Långa produktlivscykler för alla slutkunder Seven principles: Trust Quality Technology Growth Social Responsibility Environment Ethics Total Factory Automation brand! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 12

81 Lärdom från historien Fr.o.m. den 24:e april skulle man sluta använda receptet som introducerades 1886! Den 10:e juli återupptogs tillverkningen av den ursprungliga Coke KONTINUITET är viktigt! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 13

82 Tack. Thank you. Danke. Merci. Grazie. Gracias. شكرا ありがとうございました 謝 謝 спасибо Jun-15 COPYRIGHT MITSUBISHI ELECTRIC COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 14

83 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

84 HVEM ER GURUSOFT Av Trygve F. B. Larsen Arbeidende styreformann, Gurusoft AS Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

85 GURUSOFT AS Selskapet startet opp i 1998 i Norge. 16 høyt utdannede og motiverte medarbeidere. Unikt produkt bygget opp over de siste 17 årene. Gurusoft Report / EOS Med høy spiskompetanse utvikler og vedlikeholder vi markedsledende software. Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

86 NOEN UTVALGTE KUNDER Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

87 NOEN UTVALGTE KUNDER AcobiaFlux Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

88 Hållbar tillväxt och energiutmaningen Definisjon: Bærekraftig utvikling (hållbar tillväxt) Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport. Vår felles framtid (1987) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

89 Hållbar tillväxt Klimagasser oppstår blant annet ved forbrenning av fossilt brensel; olje, kull og gass. Befolkningsvekst skaper økt press på naturressursene. Økonomi så vel globalt som lokalt er med å styrer videre satsning for hållbar tillväxt. Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

90 Hvorfor Energioppfølging? Tidligere fokus Myndighetskrav Energimerking av fastigheter ENØK tiltak Utskifting av fønstre Etterisolering av tak og vegger etc. Stort sett kostnadsdrivende tiltak! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

91 Skapedes hållbar tillväxt? Ofte en ROI over år! Gjerne konsulentdrevet! Ikke enkelt å måle nytteverdien! Hva er dagens status?? Ble klimautslippene lavere? Svært usikkert! (mycket osäker) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

92 Hva kan vi påvirke selv? Lavere forbruk Mindre bruk av fossilt brensel Mer bruk av fornybar energi Oppnå miljømål Varige besparelser Økonomiske gevinster gir både muligheter og forbedringer Med påviste foredringer, vil vi fortsette og dermed bidra til; Hållbar tillväxt! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

93 Gevinstrealisering («bestillerkompetanse») Målbilde / strategi Behov / kravspec Innføring / Best Practice Løsningsforslag Gevinstrealisering Gevinstrealisering - Mulig å oppnå Målbilde? - Mulig å oppnå Gevinst? - Rasjonelt å innføre etter BP? - Return of Investment (ROI) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

94 Sikker og effektiv datainnsamling Temperaturer SMHI SDanlegg Kundens fastigheter Temp Energioppfølging Expertsystem Data- Logger Push Internet API EOS System Andre system Lokale målere Manuell registrering Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet: Energidata Nettselskap MSCONS / EDIEL Profilmålere Lokale målere

95 For å oppnå resultater; Sikker og utprøvd datafangst SCADA-data API / integrasjon Målerintegrasjon uavhengig av; o Fabrikat (Kamstrup, Landis+Gyr, Aidon) o Topologi (M-bus, Modbus, Puls, Seriell) MSCONS data, SMHI data etc. Industriell IT kompetanse Best Practice innføring Klare mål; HVORFOR og HVA Tydelig og enkelt å rapportere Tilgjengelig for mange! Datafangst / Adaptere Innføring etter Best Practice Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

96 Søk etter feil / overforbruk Analyser verdier over tid Søk etter feil og overforbruk Sett opp faste rapporteringer Vis tabelldata og grafiske kurver samtidig Se umiddelbart overskridelser av grenseverdier Registrer hendelser og verdier Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

97 Søk etter feil / overforbruk Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

98 Status for beslutningstakere KPI rapporter Pek og klikk! Se Klima og Økonomistatus! Velg forbruk mot budsjett Se aggregert rapportering Se kun det som interesserer! Sitat: Vi kan ikke redde verden alene, men bidra til dette gjennom eget fokus! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

99 Status for beslutningstakere Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

100 Nå-situasjon, for «alle» KPI er på storskjerm Billboards «Live» oppdaterte skjermer Rullerende bilder Uttestede skjermer for 8, 16 eller 24 timer drift Oppsatt med micro PC for wi-fi kommunikasjon Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

101 Nå-situasjon, for «alle» Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

102 Nå-situasjon, for «alle» Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

103 Meny; Energi, Miljø, Trender Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

104 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

105 Meny; Energi, Miljø, Trender Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

106 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

107 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet: E-signatur

108 Periodisert forbruk og akkumulert Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

109 El vs fjernvarme år (eksempel) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

110 Ett system; 3 løsninger Experter, Beslutningstakere, storskjermer Experter/ analyse - Ferdige og egendefinerte rapporter - Analyser verdi over tid - Registrer verdier, hendelser Beslutningstakere - Fast rapporter pr. gruppe - Velg referanseperioder - Oversikt over effekten av tiltakene Storskjerm - KPI er (nøkkeltall) - Rullerende bilder - Rask tilgjengelig info EOS Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

111 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ENERGIUTMANING ER LÖNSAM MED GURUSOFT EOS! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

112 Mikael Nilsson VD AcobiaFLUX

113 20 år och 50 till

114 20 år och 50 till Hur kompetensförsörjer vi oss? Hur kommer offentliga upphandlingar att se ut? Utökad öppenhet och integration!

115 20 år och 50 till Industri 4.0 Industri SVERIGE.0? Hur kommer framtidens robotar att förändra Sverige? Infrastruktur 4.0 Hur kommer dagens teknik att integreras med förarlösa intelligenta fordon? Fastighet 4.0 Prognosstyrning, Tariffstyrning AcobiaFLUX 4.0

116 20 år och 50 till Systemintegratör och teknisk verksamhetskonsult Helhetsleverantör till små och stora projekt Funktionsansvar, gärna i samverkan

117

Smart Grid och Smarta Fastigheter. Mattias Fredriksson VP Business Development Schneider Electric, Malmö

Smart Grid och Smarta Fastigheter. Mattias Fredriksson VP Business Development Schneider Electric, Malmö Smart Grid och Smarta Fastigheter VP Business Development Schneider Electric, Malmö Megatrender Urbanisering Demografi - Vi blir äldre! Större behov av smartare hälsovård Digitalisering - Internet of Things

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Transforming Your Challenges Into Advantages

Transforming Your Challenges Into Advantages Transforming Your Challenges Into Advantages That s Smart, Safe, Sustainable Manufacturing Johan Ydeskog Rockwell Automation At A Glance 22,000 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.35B Fiscal 2013 Sales World s

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure Peter Hallberg BT Nordic Division April 2011 Siemens AG 2011. All rights reserved. Who we are and what we

Läs mer

Holistiskt hållbarhetsarbete med fastigheter. Mattias Fredriksson Affärsutvecklingschef Schneider Electric Sverige

Holistiskt hållbarhetsarbete med fastigheter. Mattias Fredriksson Affärsutvecklingschef Schneider Electric Sverige Holistiskt hållbarhetsarbete med fastigheter Mattias Fredriksson Affärsutvecklingschef Schneider Electric Sverige 1 Fastighetsägare upplever: Medveten efterfrågan Höga och stigande energipriser Teknikalternativ

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Analytics on Everything Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Internet of Everything The physical information system things will communicate with each other Internet history 1st Evolution

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Management Consulting. Prevas _In brief. Wednesday November 2014. Kvalitetssäkrad produktionsrapportering Värme- och kraftkonferensen 2014

Management Consulting. Prevas _In brief. Wednesday November 2014. Kvalitetssäkrad produktionsrapportering Värme- och kraftkonferensen 2014 Embedded Systems Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief Wednesday November 2014 14 Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory of Relativity Kvalitetssäkrad produktionsrapportering Värme-

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance Framtidens järnvägsunderhåll The Swedish Transport Administration 2 2015-02-17 Gårdagens och morgondagens ingenjörer Star Trek första

Läs mer

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 i Sverige nuläge och framtid Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 Erfarenheter 2009-2010 Agenda Summering 2009-2010 Proiriteringar 2010 Vår grundtanke/arbetssätt Vad är nästa steg efter första

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Varför hållbarhetsarbete är bra för affären

Varför hållbarhetsarbete är bra för affären Andreas Lundgren Marknads- och Kommunikationschef 070-7931458 andreasl@se.ibm.com Varför hållbarhetsarbete är bra för affären - på vilket sätt kan det stötta min verksamhet? Kort om IBM En vital hundraåring

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Scenario 2015 som måste lösas till 2020

Scenario 2015 som måste lösas till 2020 Associate Prof. PhD P-O Larsson-Kråik R&D Technical systems Operations and Maintenance eunderhåll inom infrastruktur The Swedish Transport Administration Scenario 2015 som måste lösas till 2020 40% mer

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq. Mobil åtkomst David Ahlén Client Executive dahlen@netiq.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.com Kort om NetIQ NetIQ Scale to deliver, with a culture to care.

Läs mer

Stora Leverantörsdagen

Stora Leverantörsdagen Stora Leverantörsdagen 2013-10-09 Per Svantesson, Nevs Page 1 Kai Johan Jiang Ägare med passion att lösa miljöproblem 17 års erfarenhet av verksamhet i och samarbete med Sverige Möjligheten att kombinera

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Göteborg Energi AB ZigBee City

Göteborg Energi AB ZigBee City Göteborg Energi AB ZigBee City Niklas Westerlund, +46 707-626 596 Head of AMI Operation 2010-05-26 Agenda Presentation av Göteborg Energi Projektet Mätning 2009 Bakgrund Utförande Erfarenheter Nya tjänster

Läs mer