Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015"

Transkript

1 Välkommen till AcobiaFLUX-dagen! 4 juni 2015

2 Agenda 13:15 Välkomna Mats Agblad, COO AcobiaFLUX 13:30 Smarta fastigheter - framtiden är här Mikael Roos, Segment Manager Schneider Electric 13:45 Social Automation för Industri 4.0 Håkan Brandt, VD Beckhoff 14:00 Industrial Network Security Made Easy JJ Sun, PSM Director Beijer Electronics 14:15 Paus

3 Agenda 14:45 Framtidens hållbara bro till hållbar kostnad Bengt Hergart, Property Director Øresundsbron 15:30 Se helheten - Optimera din anläggnings totalkostnad Lars Celano, Produktchef Mitsubishi Electric 15:45 Paus med fika 16:15 Hållbar tillväxt och energiutmaningen Trygve Larsen, CEO Gurusoft 16:45 En magisk upplevelse Hemlig gäst 17:30 After Work och 20-årsjubileumsfirande

4 Välkomna 20 dagar och stolt 20 år av ständig utveckling Starkt kundfokus kräver kundorientering Kompetens kräver integration och starka partners Målsättningar med dagen -interagera kring erfarenheter och visioner -fokusera affärsnytta -bygga relationer

5 AcobiaFLUX-dagen 4 juni SMARTA FASTIGHETER OCH FRAMTIDEN ÄR HÄR Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 1

6 Energianvändning kommer att öka kraftigt de närmaste åren Situationen i världen år % Totala energiebehovet +70% av ökningen kommer från utvecklingsmarknader Source: IEA +100% Behovet av electricitet 20% Kinas andel av världens efterfrågan 2

7 URBANISERINGEN I SVERIGE HUR KOMMER DEN ATT PÅVERKA OSS? Sverige 2015 Folkmängd Antal personer 31 mars Sverige % bor i de tre storstäder = 7,5 miljoner är det ca.75%= 10,8miljoner Confidential Property of Schneider Electric 3

8 Vilka krav kommer med detta? Fastigheterna kommer att behöva bil smartare! Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 4

9 Mikael Roos Segment Manager Schneider Electric Sweden AB 5

10 Solutions to cities immediate challenges Improving operating systems through hardware + software + process expertise Smart Energy Smart Mobility Smart Water Smart Public Services Smart Buildings & Homes Smart Grid Automation & Flexible Distribution EV Charging Infrastructure & Supervision Services Distribution Management & Leak Detection Public Safety Video Surveillance Emergency management High-performance Buildings* Energy Efficiency & Security solutions Energy Services Smart Metering Management & Demand Response Renewables Integration & Micro Grid Real-Time Smart Grid Software Suite Gas Distribution Management Traffic Management Tolling & Congestion Charging Integrated Mobility Public Transit Traveler Information Power, Control & Security Systems integration Stormwater management and Urban Flooding Digital City Services egovernment Education Healthcare Tourism Street Lighting management Efficient Homes Home Energy management Connection to the Smart Grid Smart Integration Power, Security, Building, IT, & Process Management Systems integrated Architecture Integrated City Management Platform for Mobility Security Systems & Management Energy & Environment Management Information System Weather Intelligence 6 * Hospitals, industrial facilities, datacenters and commercial buildings

11 StruxureWare 3 Levels and 7 Functions Enterprise I Conserve our enterprise resources Sustainability Resource Planning Operations I Optimize our operations and assets Energy Management Asset Management Control I Control our facilities processes Power availability Business Operation Security Business Process You can drive business performance while conserving enterprise resources You can drive network stability, integrate renewables, and manage the energy grid efficiently 7

12 Vi gör världens bästa byggnader ännu bättre

13 Social Automation Industri 4.0

14 Social Automation Industri 4.0 Håkan Brandt VD Beckhoff Automation AB

15 Social Automation

16 Facebook för maskiner e.g styrsystem?

17 Vad är Industri 4.0? Namn på ett projekt som är en del av Tysklands High Tech strategi Utbildningsministeriet & Finansministeriet investerar 200 MEur, i Industri 4.0 BNP +1%/år ->10år arbetstillfällen Totalt 250 Miljarder Euro kommer att investeras

18 Vad gör vi i Sverige?

19 Industriella revolutioner

20 9+ Big data/analys Självstyrande robotar Simulering Horisontell & Vertikal integrering IoT Säkerhet (Cyber) Molnet Additiv tillverkning Förstärkt verklighet

21 Exempel SJÄLVSTYRANDE ROBOTAR MOBILA ROBOTAR SOM ORIENTERAR SIG, POSITIONERAR SIG OCH REAGERAR Big data/analys Arcam- additive tillverkning

22 Industri 4.0 => Gammalt vin?

23 PC baserad styrning en växande plattform Moore s Law (1965) Dennart s Scaling Theory of MOSFETs (1974) Predicted that the speed of any chip would increase in direct proportion to the decrease in size of its transistors k n 2 n y2 y Predicted the continuing size decreases of clips 1 Robert Dennard Beckhoff Corporate Presentation

24 Achsentitel PC baserad styrning en växande plattform Integration Capacity (BT) 100 Technology Node (nm) Technology Node 2018: 128 cores 256 Number of CPU- Cores : 8 nm Beckhoff Corporate Presentation

25 PC baserad styrning en växande plattform 2012 Prestanda 2012 CPU: 4 core, 2 GHz, x86 RAM: 4 GByte CPU: 128 core, 2 GHz, x86 RAM: 128 GByte Tillväxt i prestanda 2020 Prestanda ökning: x 32! Beckhoff Corporate Presentation

26 PC baserad styrning en växande plattform 1. År 2020 kommer PC baserad styrning vara 32 gånger mer kraftfull än idag! 2. Eller dagens program kommer bara att nyttja 3% av CPU kraften i processorerna år Beckhoff Corporate Presentation

27 PC baserad styrning en växande plattform 1. År 2020 kommer PC baserad styrning vara 32 gånger mer kraftfull än idag! 2. Eller dagens program kommer bara att nyttja 3% av CPU kraften i processorerna år Det är hur vi nyttjar resterande 97% som avgör hur konkuranskraftiga vi kommer att vara Beckhoff Corporate Presentation

28 PC-baserad styrning Basen i Industry 4.0 Beckhoff leder ett konsortium ScAut Scientific Automation Integration av exempelvis mättteknik inom standard automation Varaktighet: till Projekt volym: 5,7 m efa - Extreme Fast Automation Effektivitets förbättringar I standard maskiner Varaktighet: till Projekt volym: 1,8 m Partners:

29 The Boston Consulting Group

30 Social automation Leverantör Konsument Konsument Konsument Leverantör Leverantör Konsument

31 Standarder

32 Facebook för maskiner e.g styrsystem?

33 Industrial Network Security Made Easy AcobiaFLUX-dagen 20-årsjubileum 1

34 Beijer Electronics Group A Leading provider of user friendly automation solutions on a global basis More than 30 years industrial automation experiences Present in Europe, North America and Asia Business areas: IAS (Industrial Automation System), IDC (Industrial Data Communication) COMMUNICATE CONTROL VISUALIZE DRIVE 2

35 Big Trend, Big Risk Big changes to industrial data communication Challenges to industrial network security Open-Source Vulnerability Database (OSVDB)

36 Are You Putting Yourself at Risk? More than 80% incident are unintentional More than 60% incident are from internal More than 90% industrial network lack security protection The Repository of Industrial Security Incidents,

37 IT Security vs. Industrial Security VS Scenario Traffic Demand priority Office Moving people/devices Authentication server/policy Diverse applications Blacklist Firewall Confidentiality Integrity Availability Industrial Static machine Device alive check Specific purpose White list Firewall + LAN security Availability Integrity Confidentiality 5

38 ANSI/ISA-99 Security Core Concept Separate the whole network into zones Offer security protection betweens zones (boundary to zones) Offer security protection in the zones (boundary to devices) 6

39 A Firm Step to The Future Leverage Beijer s best practice to secure your industrial data communication: 1. Precise Network Separation 2. Layering Access Control 3. Close Up Attack Surfaces 7

40 Understand Industrial Network Management plane Data plane Data plane Control plane Control plane: hidden from others, no any opening Management plane: limited to admin station only Data plane: separated from each other 8

41 Industrial Application Behavior Monitor&Control Community Isolated 9

42 Beijer Makes Precise Separation Easy Monitor&Control Community Isolated MC C1 C2 I1 I2 1. Create groups according to your applications 2. Assign the relationship between the groups 3. Assign the ports to each groups Virtual application network Fine grained separation, high security What you think is what you get Low demand for networking knowledge 10

43 Beijer Controls Access in Levels 3. Close Up Attack Surfaces 2. Traffic Level Defense Identifies and authorizes a traffic Untrusted traffic from a trusted device is blocked Hardware based white list Close unused ports Close unused services 1. Device level Defense Identifies and authorizes one single or a group of devices Easy setup/maintain for industrial applications Close unused ports 11

44 It s All About Communication Infrastructure Energy Manufacturing Transportation Building Marine and offshore Water treatment 12

45

46 AcobiaFLUX-dagen Göteborg 4 juni 2015 Bengt Hergart FRAMTIDENS HÅLLBARA BRO TILL HÅLLBAR KOSTNAD

47 2 ØRESUNDSBRON

48 EN BRO, EN Ö, EN TUNNEL 4x4, Svenskt rekord, Världsrekord 3

49 EN JÄRNVÄG Introdag rev 2

50 OCH MYCKET MER ÄN MAN TROR Introdag Förbindelsen rev 1

51 ANLÄGGNINGSFÖRVALTNING PÅ BRON Att kostnadseffektivt och hållbart utföra Underhåll och Investeringar så att: Våra kunder upplever Øresundsbron som Säker och Tillgänglig. Vi bidrar till att säkra brons återbetalningstid. Vi skapar bra förutsättningar för nästa generations broägare. Att ansvara för Järnvägsdrift. Att koordinera Inköp, Försäkringar, Säkerhet, Beredskap, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet inom hela företaget.

52 LÅNGSIKTIGA MÅL ANLÄGGNINGSFÖRVALTNING Oförändrad underhållskostnad. Minska kostnaden för reinvesteringar. Fortsatt hög tillgänglighet. Lika säkert som på land. Bibehålla hög anläggningskännedom. En hållbar bro till nästa generation.

53 VAD INNEBÄR VÅRA STRATEGIER? UH Miljö Kvalitet Teknik Kompetens Inköp

54 OPTIMERINGSPOTENTIAL Too much Optimum Not good enough Actual Updating of Manuals Frequency New Experience Methods Knowledge Warranty Servicecontracts Included in the Design and Built Contracts Contract no 1 Contract no 2

55 MÅLSTYRD ENERGIEFFEKTIVISERING GWh

56 KOMPETENT BESTÄLLARE! Väghållning/ utemiljö Investeringsprojekt Inspektioner Underhåll Anläggning Outsourcing Under egen ledning -Strategier -Beställa -Följa upp Underhåll Järnväg Trafikstyrning Järnväg Bandriftledning 12

57 LEVERANTÖRENS FULLA KOMPETENS Det här är vad vi vill uppnå! Det har jag en lösning på! Nytt förslag: /dygn Gör så här! 13

58 TYDLIGA MED ATT VI EFTERFRÅGAR UTVECKLING Utveckling Ledning & Planering Analysera Verifiera Ronder Prioritet Resurser Rekommendera Hög teoretisk kompetens Kompetens Samordna Leda/styra Metoder för Utförande Hjälpmedel Rutiner Arbetssätt Utförande Följa instruktion Notera avvikelser Återrapportera Kvalitetssäkra 14

59 BAKGRUND OCH SYFTE UH-kostnad år 2025 = 2014 Fokus på Tillstånd Ta bort utrustning Kompetens för UH-utveckling Nuläge Effektivare UH 15

60 TEKNIKUTVECKLING FÖR HÅLLBARHET*2 16 lee Concrete inspection

61 lee Concrete inspection 17

62 18 lee Concrete inspection

63

64 20 lee Concrete inspection

65

66

67 HUR MÅLA OM EN BRO EFFEKTIVT? 23

68

69 Se helheten Optimera din anläggnings totalkostnad (TCO) Lars Celano Mitsubishi Electric Factory Automation Produktchef PLC & HMI Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 1

70 If you just focus on the smallest details, you never get the big picture right! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 2

71 Hur optimerar du/din kund en anläggning? Vilka faktorer är viktiga för att en ny investering skall bli lyckad långsiktigt? Utbildningar? Kompatibilitet? Kvalitet? Service/Uppdateringar hård- /mjukvara? Tillgänglighet? Underhåll? Säkerhet? Långa produktlivscykler? Kontinuitet? Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 3

72 Kan mer automation bli en besparing? Självklart om en arbets-uppgift uppfyller alla 4 D Dull Dirty Dangerous Difficult Mer automation behöver inte innebära att kvaliteten blir bättre, men avvikelserna blir färre! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 4

73 Resonemang vid (investerings)beslut Som kund finns ett överflöd av produkter/tjänster och leverantörer att välja bland! Alla lovar och kan göra allt. Hur tänker du själv vid privata inköp? Är verkligen alla val vi gör rationella? Behöver vi mer information/data för att fatta rätt beslut? Inte nödvändigtvis, men vi behöver bättre analysera data objektivt Är verkligen beslut tagna utan helt utan hänsyn till: Känsla, förnuft, impuls, nytta, status, personliga kontakter/ vänner, minimerad risk för kritik, tillfälliga erbjudande osv? Sannolikt inte, vi väljer oftast det företag/produkt/tjänst som upplevs ge mest bang for the buck vid det specifika köptillfället Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 5

74 Vad är viktigt för framtiden? Statistical degrees of freedom Analytics ITC Industrie 4.0 Cloud Stuxnet Cyber security IoT Creative economy R Big data Cyber physical systems Industrial Internet Consortium Small data Azure Edge processing Många argument finns och diskussioner pågår om hur Automation kommer att förändras framöver. Men låt oss ta en titt på något som finns idag! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 6

75 Intel och Mitsubishi Electric Samarbete för nästa generations FA produkter Den 29:e september 2014 annonserades samarbetet, fabriken i Malaysia Intel s beräkning: US$ 9 million: The cost of failure of a $0.90 component En kort historia om hur IoT hjälper Intel förebygga detta.. Intel s fabrik, Penang i Malaysia Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 7

76 Systemöversikt - IoT Maskiner Gateways Infrastruktur Lokalt Automation Datacenter Globalt Datacenter B2B Cloud Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 8

77 Systemöversikt - Automation Manufacturing Execution System (MES) 2 Kompilerad data (FTP, SECS) 3 1 Styrsystemet hanterar Small data via bl.a. 1Gbps CC-Link IE nätverk. MES Information (SECS/GEM) Enhetsinformation Analoga signaler 1 Givare Data hantering 1 CC-Link IE Field nätverk (1Gbps) Noder 2 3 CPU med två funktioner 1) IoT gateway enhet 2) Exekverar mjukvaran CIMSNIPER från Nippon Denno, som hanterar Small data adderar tidsstämpling mm, och hanterar SECS kommunikation. Big Data hanteras/ mha mjukvaran Revolution R (Microsoft ägt), statistiska modeller för hantering av data i realtid. Maskiner Testcenter SECS: SEMI Equipment Communications Standard GEM: Generic Equipment Model Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 9

78 Exempel Big Data Modell Visualisering av fotboll Linjerna visar var landslagsspelare spelar klubbfotboll Linjernas tjocklek visar antalet spelare Men faktum kvarstår.. Många studier visar att beslutstagare ofta tar beslut innan all fakta ligger på bordet! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 10

79 Ett annat exempel på förenkling av Automation CRM ERP SCM En direkt koppling mellan FA-system och databaser/överordnade system Production Definition Maintenance Production Capability Planning Production Plan Production Information Yield Accounting Av följande enkla skäl: Driftsäkerhet Säkerhet Alla system kör RTOS Inventory Scheduling Optimization APC DCS PLC Historian Continuous Batch Logic Common Data/Information Sensors, Actuators and Logical Devices Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 11

80 Hur tänker mina asiatiska kollegor? Kvalitet Ett ansvar som gäller alla anställda Teknologi Prestanda i system och nätverk ALDRIG överge gamla kunder! Bakåtkompatibilitet är självklart. Own the technology, control the process, dvs använda egna processorer och RTOS Kontinuitet Långa produktlivscykler för alla slutkunder Seven principles: Trust Quality Technology Growth Social Responsibility Environment Ethics Total Factory Automation brand! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 12

81 Lärdom från historien Fr.o.m. den 24:e april skulle man sluta använda receptet som introducerades 1886! Den 10:e juli återupptogs tillverkningen av den ursprungliga Coke KONTINUITET är viktigt! Jun-15 COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 13

82 Tack. Thank you. Danke. Merci. Grazie. Gracias. شكرا ありがとうございました 謝 謝 спасибо Jun-15 COPYRIGHT MITSUBISHI ELECTRIC COPYRIGHT 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 14

83 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

84 HVEM ER GURUSOFT Av Trygve F. B. Larsen Arbeidende styreformann, Gurusoft AS Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

85 GURUSOFT AS Selskapet startet opp i 1998 i Norge. 16 høyt utdannede og motiverte medarbeidere. Unikt produkt bygget opp over de siste 17 årene. Gurusoft Report / EOS Med høy spiskompetanse utvikler og vedlikeholder vi markedsledende software. Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

86 NOEN UTVALGTE KUNDER Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

87 NOEN UTVALGTE KUNDER AcobiaFlux Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

88 Hållbar tillväxt och energiutmaningen Definisjon: Bærekraftig utvikling (hållbar tillväxt) Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport. Vår felles framtid (1987) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

89 Hållbar tillväxt Klimagasser oppstår blant annet ved forbrenning av fossilt brensel; olje, kull og gass. Befolkningsvekst skaper økt press på naturressursene. Økonomi så vel globalt som lokalt er med å styrer videre satsning for hållbar tillväxt. Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

90 Hvorfor Energioppfølging? Tidligere fokus Myndighetskrav Energimerking av fastigheter ENØK tiltak Utskifting av fønstre Etterisolering av tak og vegger etc. Stort sett kostnadsdrivende tiltak! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

91 Skapedes hållbar tillväxt? Ofte en ROI over år! Gjerne konsulentdrevet! Ikke enkelt å måle nytteverdien! Hva er dagens status?? Ble klimautslippene lavere? Svært usikkert! (mycket osäker) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

92 Hva kan vi påvirke selv? Lavere forbruk Mindre bruk av fossilt brensel Mer bruk av fornybar energi Oppnå miljømål Varige besparelser Økonomiske gevinster gir både muligheter og forbedringer Med påviste foredringer, vil vi fortsette og dermed bidra til; Hållbar tillväxt! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

93 Gevinstrealisering («bestillerkompetanse») Målbilde / strategi Behov / kravspec Innføring / Best Practice Løsningsforslag Gevinstrealisering Gevinstrealisering - Mulig å oppnå Målbilde? - Mulig å oppnå Gevinst? - Rasjonelt å innføre etter BP? - Return of Investment (ROI) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

94 Sikker og effektiv datainnsamling Temperaturer SMHI SDanlegg Kundens fastigheter Temp Energioppfølging Expertsystem Data- Logger Push Internet API EOS System Andre system Lokale målere Manuell registrering Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet: Energidata Nettselskap MSCONS / EDIEL Profilmålere Lokale målere

95 For å oppnå resultater; Sikker og utprøvd datafangst SCADA-data API / integrasjon Målerintegrasjon uavhengig av; o Fabrikat (Kamstrup, Landis+Gyr, Aidon) o Topologi (M-bus, Modbus, Puls, Seriell) MSCONS data, SMHI data etc. Industriell IT kompetanse Best Practice innføring Klare mål; HVORFOR og HVA Tydelig og enkelt å rapportere Tilgjengelig for mange! Datafangst / Adaptere Innføring etter Best Practice Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

96 Søk etter feil / overforbruk Analyser verdier over tid Søk etter feil og overforbruk Sett opp faste rapporteringer Vis tabelldata og grafiske kurver samtidig Se umiddelbart overskridelser av grenseverdier Registrer hendelser og verdier Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

97 Søk etter feil / overforbruk Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

98 Status for beslutningstakere KPI rapporter Pek og klikk! Se Klima og Økonomistatus! Velg forbruk mot budsjett Se aggregert rapportering Se kun det som interesserer! Sitat: Vi kan ikke redde verden alene, men bidra til dette gjennom eget fokus! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

99 Status for beslutningstakere Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

100 Nå-situasjon, for «alle» KPI er på storskjerm Billboards «Live» oppdaterte skjermer Rullerende bilder Uttestede skjermer for 8, 16 eller 24 timer drift Oppsatt med micro PC for wi-fi kommunikasjon Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

101 Nå-situasjon, for «alle» Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

102 Nå-situasjon, for «alle» Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

103 Meny; Energi, Miljø, Trender Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

104 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

105 Meny; Energi, Miljø, Trender Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

106 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

107 Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet: E-signatur

108 Periodisert forbruk og akkumulert Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

109 El vs fjernvarme år (eksempel) Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

110 Ett system; 3 løsninger Experter, Beslutningstakere, storskjermer Experter/ analyse - Ferdige og egendefinerte rapporter - Analyser verdi over tid - Registrer verdier, hendelser Beslutningstakere - Fast rapporter pr. gruppe - Velg referanseperioder - Oversikt over effekten av tiltakene Storskjerm - KPI er (nøkkeltall) - Rullerende bilder - Rask tilgjengelig info EOS Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

111 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ENERGIUTMANING ER LÖNSAM MED GURUSOFT EOS! Gurusoft AS, Østre Kullerød 5, 3202 Sandefjord, Norge Telefon: , Internet:

112 Mikael Nilsson VD AcobiaFLUX

113 20 år och 50 till

114 20 år och 50 till Hur kompetensförsörjer vi oss? Hur kommer offentliga upphandlingar att se ut? Utökad öppenhet och integration!

115 20 år och 50 till Industri 4.0 Industri SVERIGE.0? Hur kommer framtidens robotar att förändra Sverige? Infrastruktur 4.0 Hur kommer dagens teknik att integreras med förarlösa intelligenta fordon? Fastighet 4.0 Prognosstyrning, Tariffstyrning AcobiaFLUX 4.0

116 20 år och 50 till Systemintegratör och teknisk verksamhetskonsult Helhetsleverantör till små och stora projekt Funktionsansvar, gärna i samverkan

117

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

Performance projektet

Performance projektet Mobila verksamhetssystem i byggandet Förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitet i byggföretag genom nyttjande av mobila verksamhetssystem Slutrapport Performance projektet Field Force Automation

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 CLOUD COMPUTING 4TIPS EN REVOLUTION INOM IT-BRANSCHEN FOTO: ISTOCKPHOTO Kundrelationer Cloud Computing skapar effektivare

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet Common US Disneyland, Anaheim Medlemsbladet #207 MARS 2012 The home of IBM mid-range support specialists Hardware Maintenance iseries i5, i6 & pseries p5, p6, p7 Disaster Recovery iseries i5, i6 & pseries

Läs mer

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Nyheter alla kongressdager på 1 Vägbyggandet är en pulsåder och främjar kulturen På Island har vägbyggandet alltid varit en integrerad del av samhällsutvecklingen.

Läs mer

Västerås i mars 2014. Blue Institute Örjan Larsson Mälardalens Högskola Magnus Wiktorsson SICS Swedish ICT Stefan Cedergren

Västerås i mars 2014. Blue Institute Örjan Larsson Mälardalens Högskola Magnus Wiktorsson SICS Swedish ICT Stefan Cedergren Västerås i mars 2014 Blue Institute Örjan Larsson Mälardalens Högskola Magnus Wiktorsson SICS Swedish ICT Stefan Cedergren 1 Förord Den 9 februari 2011 togs första steget till en nationell strategisk agenda

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Rationaliseringsstrategier och säkerhet

Rationaliseringsstrategier och säkerhet SKI Rapport 01:50 Forskning Rationaliseringsstrategier och säkerhet Karin Lundqvist September 2001 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-01/50-SE SKI - Perspektiv Bakgrund Elmarknaden har avreglerats och är utsatt

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET En titt in i framtiden Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? Glöm

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Ett mer hållbart företagande

Ett mer hållbart företagande Elise Thorud, ABB Simulation with distributed control system Alice Bah Kuhnke, ÅF Ett mer hållbart företagande Björn Langbeck Efter Lean kommer automation & arrangeras AV Svenska Mässan 26-28 oktober 2010

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

NYA DATA3. COMMON Sweden. #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. IBM i 25 år på tronen

NYA DATA3. COMMON Sweden. #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. IBM i 25 år på tronen NYA DATA3 COMMON Sweden #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se IBM i 25 år på tronen Höstkonferensen 2013 Elite Hotel Marina Tower 29 september - 1 oktober 2013

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer