Bi-cykel-metoden LOGISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi-cykel-metoden LOGISTIK"

Transkript

1 Bi-cykel-metoden TEXT & BILD THOMAS DAHL Kan verkligen biodling med halvramar, splittade yngelklot och utan spärrgaller vara en vettig driftsform i större biodlingar? Denna provocerande frågeställning skrevs för ett antal år sedan i en artikel kallad Höre-metoden och den fungerar fortfarande utmärkt. Men allt eftersom har tekniken förfinats och nya tankar tänkts, så har metoden uppgraderats. Avläggare har t. ex tillkommit som en naturlig del i driftsformen i samband med splittningen. Och nu senast har samåriga bigårdar sett dagens ljus, dels för att få automatik i drottningbytena samt inte minst för att skapa avläggare för avsalu. Vi kan kalla den Bicykel-metoden eller Höremetoden 2.0. Sedan begreppen logistik och driftsform gjorde entré i biodlingsföretagen så börjar delarna att hänga ihop alltmer. Det har förekommit många bra artiklar i Gadden och övriga organ de senaste åren, där man beskriver hur man handhar dagens produktiva biraser i halvramskupor. Detta tycker jag är högst intressant, då jag själv sedan 1986 praktiserat biodling med just halvramar. Jag tänkte därför berätta hur den biodling jag känner bäst ser ut idag, nämligen min egen, som i nuläget består av ca 150 samhällen. Syftet är endast att påvisa hur en egenpåhittad driftsform kan se ut, utan att lägga värderingar på andras sätt att agera. Jag, liksom förmodligen du som läser detta, försöker inte att uppfinna hjulet igen och begå en massa misstag. Man snappar upp vad man kan från andra och litteraturen och lägger sedan till lite egna erfarenheter, oftast baserade på lokaltypiska omständigheter, och plötsligt så har man en driftsform som fungerar. Min har jag kallat Höremetoden. Vi biodlare är minst sagt mångfasetterade när det gäller påhittighet och finurliga lösningar och alla finner så småningom ut det sätt som passar dem och de omgivningar de befinner sig i bäst. LOGISTIK Logistik är roligt, det är som att planera en semester. Många timmar är nedlagda på funderingar, slutsatser och förkastanden av olika tillvägagångssätt och idéer. Logistik baserad på metodik, är enligt min mening, den viktigaste aspekten för att kunna utveckla och driva sin biodling rationellt. Attityden till rationellt är dock i hobbykretsar ofta detsamma som att man missköter sina bin. Ingenting kan vara mer fel. Rationell är man då man sköter sina bin planerat och på ett konsekvent sätt och inte spiller massa tid på onödiga moment, t.ex att fara fram och tillbaka till bigårdar för att man inte trodde att det skulle behövas lådor just nu. Man måste ha ett genomtänkt flöde i logistiken och helst även ett uppsatt mål att sträva mot framgent. Mina kriterier för god logistik är: Bigårdarnas placering För att få hanteringen så rationell som möjligt har jag valt platser som är lättåtkomliga för fordon. Det innebär i korthet att jag skall kunna komma intill med en pickup. Samtliga platser har flera dragtyper och ligger i gränslandet mellan slätt och skog för att få så lång säsong som möjligt. De är dessutom ensligt placerade för att få vara ifred och inte störa någon. Av egoistiska skäl har jag sökt natursköna platser för min egen arbetsmiljö. 7

2 Bigårdarnas sammansättning Bina är uppdelade i 12 st produktionsbigårdar. I dessa står 12 kupor placerade två och två på dubbla EUR-pallar. Jag har hållit på och laborerat med antalet med som max 20 st per bigård men funnit att 12 starka produktionssamhällen är det optimala. Alla samhällen i en bigård är lika gamla. Eventuella vinterförluster ersätts ej. Vidare finns barnkamrarna dit alla avläggare förs för parning och tillväxt. De är idag 3 st och placerade i ett område mellan 4 produktionsbigårdar som totalt dominerar luftrummet. Här ställs de dubbla avläggarkuporna två och två på pallbockar på en EUR-pall. Enhetligt material Stor vikt är lagd för att inte enbart ha ett enhetligt rammått utan även att samtligt material såsom tak, lådor, ramar, bottnar m.m skall passa ihop. Detta gäller givetvis också avläggarkuporna. Mer om detta under kupbeskrivningen nedan. Rationella hjälpmedel Transportfordon, lyftanordningar, transportkärra och lastramper för att eliminera onödiga lyft vid skattning, slungning och lådhantering underlättar radikalt och spar kroppen. Ett lyft per låda från skattning till slungning är målet. Här är jag dock inte i hamn ännu. avser sådana moment som kan tillföra högre förädling i framtiden. Uppriktigt sagt så har jag inte brytt mig så mycket genom åren vad rasen har hetat. Jag har eftersträvat bin som passat mitt sinnelag och driftsform. Min hemvist, på gränsen mellan slätt och skog i Närke, präglas av ett tidigt, kort och intensivt drag, mestadels baserat på maskros, hallon, lind och oljeväxter. Efter att haft ett flertal raser genom årens lopp har jag nu övervägande Elgonbin. Detta beror på att jag tycker det fungerar mycket bra med Elgon med tillgång till kläckfärdiga celler på hemmaplan. Skulle det sedan visa sig att de kan uppvisa fördelar gentemot varroa så är jag minst sagt nöjd. KUPAN Så kommer vi till kupan. Även den har varit föremål för omvärdering hos mig. Jag började med svea trågkupor, övergick efter ett par år till svea uppstapling i frigolit, konstaterade att jag inte längre nådde upp och införskaffade de första dadant kuporna. Bästa transporten tycker jag är en 4wd med modifierat flak. Då får jag rum med 15 lådor i varje varv och tar mig fram varsomhelst. Dokumentation Dokumentera för att fastställa hur mycket tid och resurser man lägger ner per samhälle är mycket viktig. I nuläget åtgår det ca 2,5 tim per samhälle vilket borde gå att pressa till 2 tim. Ett bra alternativ för denna dokumentering är datoriserade skötselprogram med inmatningsenhet som går att ta med i bigården. Målsättning Detta är väl kanske mer indirekt logistik men har man en klar uppfattning om vart man ska i framtiden så påverkas dagens beslut av detta mindre risk för felsatsning. Min målsättning är att fortsätta bygga upp numerären av samhällen på ren honungsproduktion med leverans av grovsilad på bulk, för att sedan snabbt och drastiskt kunna höja förädlingsgraden den dag jag beslutar mig för att få huvuddelen av min inkomst från bina. Detta kan då ske utan investeringar bara genom att förändra arbetsgången. Alla kommande *-markeringar på följande sidor Twin Towers Dessa var också i plast och med helramar i yngelrummet och halvramar i skattlådorna. Började så småningom att reta mig på att ha två ramformat samt att plastlådorna var för ömtåliga. Jag ville dessutom ha in så många funktioner som möjligt i det befintliga kupmaterialet utan massa lösa delar, då bigårdarna står runt om i trakten. Alltid glömmer man något annars och blir tvungen att göra ytterligare onödiga besök. Med andra ord så är kupan i sig en viktig del i driftsformen. Taket består av en huv av plåt, invändigt klädd med frigolit och täckandes två lådor. Den konstruerades för att jag ville ha kuporna isolerade vintertid. Sommartid följer så huven med skattlådorna upp. Året var 1986 och Hörekupan var född med filosofin isolerat när det behövs. Skattlådor (och yngelrum) konstruerades därför i trä, nu enbart i halvdadantsformat, 508 mm i fyrkant och oisolerade med en taggad rambärarlist som håller avståndet konstant mellan ramarna. 8

3 Ramarna är tillverkade av standardvirke, 138 mm höga och alltså inte Hoffman som de flesta kanske tror när det rör sig om breda format. De har inga stift utan hålls på plats i lådorna med den taggade rambärarlisten, 12 st per låda. Har dock f.n. en uppsättning 11-ramars lådor på prov också. Botten är ventilerad med nät i botten och en mellanskiva som skyddar mot direkt drag underifrån och där de döda bina hamnar. Detta ger en mycket bra övervintring och luftförsörjningen garanteras alltid genom nätet även om kupan är helt översnöad. Mellanskivan är utdragbar för enkel rengöring och varroakontroll och kompletterad med en 3-vägs flusterkil som medger helöppet med fluster, helstängt för vandring och delöppet för vinter (antimusläge). Materialet i botten är trä med båtplyfa i fluster och skiva. Låda med ½ Dadantsram. Skattlåda med taggad list. Lock. En flerfunktionsskiva med hål i mitten och kantlist fungerar sedan som; täcklock när den ligger på plasten på översta lådan undersättsbotten när man arbetar med bina, bitömmare när den kompletteras med den runda gula plasttömmaren foderbräda för Bifor-hink Botten med sina 3 delar Botten med öppet fluster (normalläge) Flerfunktionsskiva Spärrgaller (svärmgaller) har jag inte använt på 25 år. Driftsfomen i sig eliminerar behovet och dessutom har jag fått för mig att drönarna har en mission att fylla i de översta skattlådorna där man oftast hittar dem. Fungerar kanske som värmeelement när mellanväggar byggs ut? Vad skulle de annars vara så tjocka för? Botten med helstängt fluster Botten med fluster i vinterläge (musskydd) Avläggarkupa m 3 sh Avläggarkupor tillverkas i samma utförande med 2 st 6- rammars avdelningar eller 3 st 4-ramars dito. Till dessa hör ett tak av halva höjden. Efter hand som de växer kompletteras de med en ytterligare låda som är avdelad för att senare flyttas över i riktiga kupor. 9

4 DRIFTSFORM Biåret börjar enligt de som vet vid invintringen på hösten men jag har här föredragit att börja beskriva säsongen från våren, det är ju i alla fall då det känns som det börjar. Årets första ingrepp är foderkontroll och bottenbyte, Detta sker oftast i slutet av mars beroende på väder och vind. Samhället lyfts snabbt över på en ren botten samtidigt som jag uppskattar fodertillgång och bistyrka. Är det dåligt i någon, brukar de närmaste grannarna få dela med sig någon ram. Hos mig, som hos så många andra, så är det sälgen som sparkar igång först, snabbt följd av scilla. Hela trädgården är som en enda blå matta på våren till binas förtjusning och hundarnas förfasan. De år det finns höstoljeväxter in på knuten brukar jag dessutom drivfodra lite i slutet av mars början av april för att fä lite extra skjuts på samhällena. Höstrapsen brukar dock inte ge något större utbyte i skattlådorna men den ger en enorm yngelsättning som resulterar i dragbin till huvuddraget. Dessemellan har också fruktträd och maskrosor blommat och en hel del skattlådor hunnit på. Den första får de rätt tidigt i april och är väl att betrakta som ett komplement till drivfodringen. Den innehåller ramar med pollen och honung som jag misslyckats med att slunga ur (oftast föregående säsongs höstraps) och sätts på överst. Splittning När det sedan är dags för utökning nummer två så är det yngelrummets tur att utökas. Där finns sedan vintern två lådor med 12 halvdadant-ramar vardera. (12 halvdadant 10 ¾ Langstroth, 9 lågnormal eller 8 svea i kakyta). Detta utökas nu till 36 ramar medelst splittning av yngelklotet. Vad är nu då detta? Jo, efter att tidigare prövat olika sätt att utöka har jag kommit fram till att detta är det sätt som snabbast får upp yngelklotet i volym och samtidigt kväver svärmlusten, ger grund för avläggare och utjämnar inom bigården de som kommit på efterkälken. Bi-cykel-metoden Sedan förra året har jag nu också trott mig finna lösningen på att få in drottningbytena i driftsformen. Systemet (Bicykel-metoden) bygger på att samtliga samhällen i en bigård är samåriga. Produktionssamhällena är 1 år (fjolårsavläggare) samt 2 år. År 3 görs avläggare av samtliga samhällen och de benämns därefter År 0. I de fall vinterförluster har härjat så ersätts inte samhället förrän år 3/0 i samband med avläggarbildningen. Följande gäller för de bigårdar som är 1 resp 2 år gamla. De 24 ramar som redan finns plockas om så att de blir 8 i varje låda och kompletteras sedan med fyra nya i varje låda (se skiss). På detta sätt blir yngelklotet större på en gång samtidigt som det inte blir någon anhopning av nya ramar på något ställe. När drottningen kommer in i en kakgata har hon på ena sidan alltid en ram med yngel och på den andra en tom dito. Det skall mycket till för att bina skall plugga igen dessa med honung. 10

5 Min tankegång bakom detta är att etablera ett yngelklot som det för drottningen tar sådan tid att fylla att hon aldrig behöver lämna detta för att få utrymme. Samhället går aldrig i taket och jag hävdar helt ovetenskapligt att detta är anledningen till att de inte bestiftar svärmceller i någon nämnvärd grad. Det kanske är så att man känner sig för otillräcklig för att svärma helt enkelt? I en del samhällen så minskar sedan yngelklotets volym de närmsta veckorna då alla drottningar inte har kapacitet att hålla detta intakt. De starkare samhällena får vid denna splittning också släppa från sig både bin och yngel till avläggare som sedan kompletteras med kläckfärdig cell. Dessa är avsedda för utökning, avsalu eller för att ersätta vinterförluster. Tidpunkten för dessa åtgärder brukar vara sen maj tidig juni och görs givetvis inte på för svaga samhällen då risk för nerkylning kan föreligga. Nämnas bör väl också att detta är den första och enda riktiga genomgången jag gör av samhället på året och den brukar ta mellan 10 och 20 min per styck. (Alternativet till splittning är givetvis att sätta på en hel låda under, över eller mellan de befintliga yngelrummen. Detta tycker jag dock fungerar bristfälligt då under är för tungt, över ofta blir honungslåda och mellan kan fungera som en spärr i klotet med viseceller som följd.) För de bigårdar som är 3 år, ter sig dock verkligheten annorlunda. Av dessa skapas 2-3 avläggare per samhälle, avsedda för återbesättning (År 0), avsalu eller utökning, Drottningarna plockas bort (några kan sitta som reserver i kassetter el dyl.) och samtliga avläggare får kläckfärdiga celler samma kväll de är gjorda. Jag har funnit detta sätt helt oslagbart med upp till 98% lyckat resultat. Exempel: I en bigård på 12 samhällen skapas upp till 30 avläggare, 12 riktigt starka behåller platsen och återupptar produktion så fort de förmår, övriga hamnar i barnkammmaren. Man kan givetvis inte räkna med full produktion på dessa 0-or utan tanken är att intäkten på försäljningen av avläggare täcker upp mellanskillnaden. På köpet har du fått nya produktionssamhällen med nya drottningar och förhoppningsvis några avläggare som bonus till utökning eller dyl. Ovan en skiss på flödet i Bicykelmetoden, baserat på i detta fall 120 sh, vilket givetvis är skalbart. Bakgrunden till den här metoden har varit att jag upplevt fördelen med unga och nackdelen med gamla bigårdar. När en ny bigård etablerats så är det i första hand fjolårsavläggare som kommit på plats; År 1 finns det aldrig några tendenser till att bråka utan de koncentrerar sig på att växa och poducera. År 2 fortsätter de att växa, ibland lite för mycket, och är riktigt duktiga på att producera. Detta år är samhällets peak. År 3 börjas det att bråka. Drottningen börjar bli gammal och samhället backar i storlek och produktion. Viseceller för både svärm och drottningbyten hittas. 11

6 Blommande Phaceliafät (Honungsört) SOMMAR Sen kommer årets bästa tid. Åka runt i bigårdarna och bara plocka på lådor ovanpå efter behov och invänta skördetiden. Denna tid göres många onödiga besök bara för att se att det rullar ute i bigårdarna och att avläggarna hänger med och utvecklas. De avläggare som sålts packas och levereras enligt överenskommelse. SKATTNING Skattningen sker oftast i 2 omgångar. Den första är direkt efter huvuddragets slut (mitten juli) och går till så att jag plockar av uppifrån tills jag kommer till yngel. Den allra översta lådan brukar ej vara full utan sätts oftast åter. De avplockade lådorna sätts på bitömmare. Lådorna hämtas sedan dagen därpå och då slutblåser jag dessa med biblåsen. Slutskattningen göres sedan i samband med iordningställandet av yngelrummet för vintern. Nu används ej bitömmarbotten utan bina borstas av för hand direkt eller blåses. Invintring gör jag sedan som tidigare sagts oftast på två lådor. Det kan vara lite bökigt att fä ner bina till rätt storlek och de vill dessutom ofta lägga enbart pollen i nedre lådan så här i slutet av säsongen varför det kan kvarstå yngel i den tredje lådan. Lite omplockning kan därför behövs och de riktigt starka får sitta på 3 lådor. I samband med detta hängs också Apistanremsan mot varroa in. som sedan flyttas med truck till värmerummet med ca 30 grader. Där får de stå en dag eller två innan jag börjar. Är nu äntligen klar med byggnationen av lokaler och installation av utrustning. Har nu 4 separata rum för värmning, slungning, tappning och lagring. Slung- och tapprum är inkaklade och samtliga har slitstarka epoxigolv. Förutom dessa finns en 150 m 2 loge med betonggolv för tak, lådor, bottnar, foder etc. I slungrummet stoltserar sedan ett par år en slunglinje av fabrikat Thomas Alpha Plus. Den är att betrakta som Thomas instegsmodell men har satt ordentliga avtryck i mitt arbetsflöde. Kapaciteten för min del är nu 3 gånger snabbare än den tidigare 12-ramarsslungan, dvs 18 lådor eller drygt 300 kg i timmen. Den är som sagt av enklare modell med manuell inmatning av ram, eluppvärmda avtäckningsknivar, hantering av avtäckningsvaxet till silcentrifugen och mekanisk inmatning i slungan av de 36 ramarna den tar åt gången. Varje omgång tar 10 minuter inklusive laddning. HONUNGSHANTERING Såsmåningom är skörden bärgad och man kan se fram emot sena kväller i slungrummet tillsammans med Karlavagnen. Skattlådorna lossas från flaket och ställs på pall 12

7 Skattlådorna tas in från värmerummet på en liten pall med en förminskad handtruck. Det står 9 lådor på varje pall 3 körningar. (Här har jag tänkt skaffa en fotmanövrerad lyfttruck). Ramarna hängs i avläggaren en och en (se bild). De uppvärmda knivarna fjärnar täckvaxet och ramen tas vidare på en kedja till iläggarconveyorn. Därifrån skjuts de sedan in i slungan, 18 per sida, samtidigt som de färdigslungade skjuts ut på avläggarconveyorn på andra sidan. De återförs till de tomma lådorna som via en transportbana tagit sig till avläggaren. Lådorna lastas sedan på hjulpallar, 12 st, och rullas ut i lagerrummet för senare sortering. Slipper på detta sätt ha slungrummet fullt med lådor, bara de som för tillfället körs behöver vara där. Avtäckarvaxet samlas i en silkorg under avtäckaren och får droppa av på en bricka innan den sätts i silcentrifugen, också den en Thomas, där den körs torr. 4 silkorgar används för att få flyt i processen, en under avtäckaren, en som droppar av, en i centrifugen och en på vänt. Från slungan, avtäckaren och silcentrifugen rinner honungen ner i ett värmetråg som värmer upp den till 30 grader och grovsilar den med mellanfack som skiktar av det kvarvarande vaxet. Därefter tar en pump med nivåvakt över och pumpar ut honungen till det intilliggande rummet i en av de två 900-liters mjölktankarna. Där slutar dagens (eller nattens) arbete. Jag gör sedan inte mer åt honungen på ett par dagar utan den får stå så att vaxrester och skräp flyter upp och honungen klarnar. Då mjölktankarna är välisolerade minskar inte värmen nämnvärt utan honungen kan utan besvär pumpas vidare till 1200-kilos palltank för den del (95%) som skall levereras grovsilad*. Resterande del, för direktförsäljning, pumpas upp i silcentrifugen, silas och går därefter vidare till ett kärl för skumning och rörning, där den också ympas. Jag rör på traditionellt sätt med betongmaskin efter skumning och låter sedan honungen stå tills dess det är dags att tappa på burk. Mjölktankarnas f.d. kylsystem har gjorts om till en radiatorslinga med termostatstyrd värmebaron. Det går därför enkelt att få lagom värme på honungen hur kall den än är. Återstår så bara etikettering och emballering och den åtråvärda Höre-Honungen är klar för leverans. INVINTRING Vinterfodret har sedan länge bestått av Bifor*, ett enligt min åsikt mycket praktiskt foder, om än oskäligt dyrt. Samhällena får en giva på kilo styck i foderhink vilket garanterar god övervintring utan svält. Vinterläget på flustret för att hålla mössen ute intas och därmed avslutas utesäsongen för året och arbetet med iordningställande av ramar och lådor vidtar. Detta var mitt tillvägagångssätt under ett år i stora drag. Det kan tyckas vara omständigt i vissa moment och det finns ständigt möjligheter att förbättra och utveckla. Men det är ju det som gör det spännande att vara biodlare, eller? 13

Yrkesbiodlarkonferens 2014

Yrkesbiodlarkonferens 2014 Yrkesbiodlarkonferens 2014 Igelstads Bigård 546 95 Karlsborg 0505-59200 el. 0730-251862 www.igelstadsbi.se igelstadsbi@carlsborg.net Österrike Pappa som mentor biodlare sedan 1978 utbildning genom praktik,

Läs mer

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen 0 Regler för biodling och produkter från bisamhällen för användning av Demeter, Biodynamisk och liknande märkning Reviderade juni 2014 Gäller fr.o.m. juli 2015 Järna 2015 Postadress: Skillebyholm, 153

Läs mer

Hur får man friska bin i ekologisk biodling?

Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Vad är friska bin? Fria från sjukdom! Vitala! Produktiva Temadag om ekologisk biodling Östersund 2011-03-23 Preben Kristiansen Reducera mängden av smittämnen

Läs mer

Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling

Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling Ekologisk biodling i praktiken Ekologisk biodling i praktiken Bengt Kling Min verksamhet Bergsgårdens Honung Ekologisk biodling med fn 50 bisamhällen på Kinnekulle Ansluten till KRAV Medlem i Västgötahonung

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Yrkesbiodlarkonferens 2014

Yrkesbiodlarkonferens 2014 Yrkesbiodlarkonferens 2014 Igelstads Bigård 546 95 Karlsborg 0505-59200 el. 0730-251862 www.igelstadsbi.se igelstadsbi@carlsborg.net Robert Brigitte Österrike Pappa som mentor biodlare sedan 1978 utbildning

Läs mer

Jordbruksverket REDOVISNING DRIFTMETODER 2014

Jordbruksverket REDOVISNING DRIFTMETODER 2014 Jordbruksverket REDOVISNING DRIFTMETODER 2014 Dnr 3.2.18-7313/2013 Verksamhetsår 2013-10-16 till 2014-10-15 Projektnamn Driftmetoder Målsättning Att i seminarieform samla biodlare till föreläsningar och

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Bitidningen. Njutning i höstmörkret. Ädel honung Bicykelmetoden Medlemsundersökningen 2010 Etikettbeställning. Nr 11/12 November/December 2010

Bitidningen. Njutning i höstmörkret. Ädel honung Bicykelmetoden Medlemsundersökningen 2010 Etikettbeställning. Nr 11/12 November/December 2010 Nr 11/12 November/December 2010 Bitidningen Njutning i höstmörkret Ädel honung Bicykelmetoden Medlemsundersökningen 2010 Etikettbeställning Bitidningen 11/12 2010 1 2 Bitidningen 11/12 2010 Ledaren Medvind!

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Bättre Självförtroende NU!

Bättre Självförtroende NU! Bättre Självförtroende NU! AV: Dennis Danielsson En bok om att hitta, skapa eller ta tillbaka ett självförtroende på topp. Boktitel: Bättre Självförtroende NU! Copyright 2012, Dennis Danielsson Omslagsdesign:

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Hej läsare. Jämför en vanlig gymnisse med en olympisk styrkelyftare. Hur kan styrkelyftaren lyfta sådana enorma mängder mer? Är hans muskler magiska?

Hej läsare. Jämför en vanlig gymnisse med en olympisk styrkelyftare. Hur kan styrkelyftaren lyfta sådana enorma mängder mer? Är hans muskler magiska? Hej läsare Mitt mål här först är att förklara konceptet maxstyrka. Jag vill att du noga läser igenom det här dokumentet. Gärna flera gånger. Schemat är bara ett schema, men det är när du har förståelsen

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Vad jag gjorde innan

Vad jag gjorde innan Vad jag gjorde innan alltså innan jag timrade om ladugården. Jo, kameran togs fram. Jag gick runt och fotade detaljer och helheter, närbilder på knutar och på andra finurliga lösningar. Kröp över allt

Läs mer

Från valp till jakthund valpar födda 24/6-11

Från valp till jakthund valpar födda 24/6-11 Från valp till jakthund valpar födda 24/6-11 TJH MANDYLIKE S LOADSTAR TWIGG S TOLTEK Valparna är nu 9 månader och jag har fått in så många fina rapporter om dem som jag vill delge Er alla. TWIGG S AND

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 1 1.1 Sammanfattning sidan 1 1.2 Syfte sidan 1 1.3 Metod sidan 2 2. Faktabakgrund sidan 2 2.1 Fakta och historik sidan 2 2.2 Från Cola till Fanta sidan 2 2.3 För-

Läs mer

Vickes strandäventyr

Vickes strandäventyr Vickes strandäventyr Med detta pysselhäfte vill vi ge dig inspiration till att lära dig mer om livet vid havet och på stränderna. Gör själv din egen flora, lös problem och prick till prick-uppgifter eller

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Leken att tänka på vid lektillfällen

Leken att tänka på vid lektillfällen Leken att tänka på vid lektillfällen Man slutar inte att leka för att man blir gammal - man blir gammal för att man slutar att leka! / George Bernard Shaw Play is the first eductor / Baden -Powell Varför

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

Copyright: Eyvind Johansson, Se

Copyright: Eyvind Johansson, Se Copyright: Eyvind Johansson, 59553 Se Hej, hej du cirkelledare, säger Hej själv, säger cirkelledaren. Deltagare Eyvind frågar: Är det säkert att låda E är klar att skatta bort från dragbiavläggaren i andra

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2014/2015 I Ur och Skur Vattendroppens Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen,

Läs mer

Räkna med Rutiga Familjen

Räkna med Rutiga Familjen Räkna med Rutiga Familjen Ett grafiskt mattespel som behandlar de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Utan siffror och symboler. Med lärande agenter. Saga Http://rutigafamiljen.se 2008-11-06

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

THE HONEYMANIA TM ISSUE. Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE

THE HONEYMANIA TM ISSUE. Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE THE HONEYMANIA TM ISSUE Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE HONEYMANIA Nyhet EN NATURLIG KÄLLA TILL FUKT Upplev honungens naturligt underbara och fuktighetsbevarande egenskaper. I vår nya

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Stugors och ladugårdars lägen

Stugors och ladugårdars lägen 13 Stugors och ladugårdars lägen Byar och gårdar på kartor På 1600-talets jordebokskartor ritades gårdarna/hemmanen in som symboler ett hus = en gård/ett hemman. Gårdarna i en by ritades in som ett hus

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

Framtidens klassrum: Det resande klassrummet

Framtidens klassrum: Det resande klassrummet Framtidens klassrum: Det resande klassrummet Hur kan vi förbättra elevers motivation till att vilja lära? I stället för att välja ett ämne har vi valt ett område som är viktigt för att förbättra och göra

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

5 genvägar till mer muskler

5 genvägar till mer muskler 5 genvägar till mer muskler Idag verkar det som att allt som är större, snabbare och starkare är bättre. Normen är att gå allt mer mot det extrema. Det gäller allt från extra starka huvudvärkstabletter,

Läs mer

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det?

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? Manus för inbjudan till affärspresentation: 1. Hejsan (förnamn). 2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? 3. Vad bra. Jag

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta Styrelsen för en bostadsrättsförening tillsätts för att på medlemmarnas uppdrag förvalta föreningens egendom. I detta uppdrag ingår att planera för och utföra nödvändigt underhåll. Motionären vill begränsa

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Ordförande 1 Lite statistik 1 Hälsoläget 3 Bin i Saltsjöbaden och på Öland 5 Mjöd 9 Mitt första år 10 Medlemmar 13-15

Ordförande 1 Lite statistik 1 Hälsoläget 3 Bin i Saltsjöbaden och på Öland 5 Mjöd 9 Mitt första år 10 Medlemmar 13-15 2015 Drottningen märks med blå färg Innehåll Sida WSB aktiviteter omslagets insida Ordförande 1 Lite statistik 1 Hälsoläget 3 Bin i Saltsjöbaden och på Öland 5 Mjöd 9 Mitt första år 10 Medlemmar 13-15

Läs mer

5 genvägar till mer muskler

5 genvägar till mer muskler 5 genvägar till mer muskler Idag verkar det som att allt som är större, snabbare och starkare är bättre. Normen är att gå allt mer mot det extrema. Det gäller allt från extra starka huvudvärkstabletter,

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp?

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp? Träningsrace lördagen den 3 juli Du ställer väl upp? Klubben genomför träningsrace med varvräkning för klasserna 1:8 och 1:10, för klubbens alla medlemmar. Hålltider - 1:8 Senaste registreringstid 11.30,

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Drottningodling. Du får bin som är lättskötta, friska och produktiva.

Drottningodling. Du får bin som är lättskötta, friska och produktiva. Drottningodling Du får bin som är lättskötta, friska och produktiva. Varför drottningodling? Att själv odla fram sina drottningar beskrevs en gång av en erfaren odlare som "Biodlingens juvel" Förutom glädjen

Läs mer

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu Avläggarproduktion - för utökning och avsalu Inledning Det finns många anledningar till att vilja förmera sina bisamhällen, som kompensation för vinterförluster, för att öka antalet bisamhällen för egen

Läs mer

Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips.

Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips. a utan nätanslutning Tvättmaskinen är svår att klara sig utan, det tar tid och kraft - som kan användas till något bättre - att tvätta för hand men här är några tips. Blötläggning är A och O Akta starkt

Läs mer

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna Avståndsmätare Den elektroniska avståndsmätaren har nu kommit ner så mycket i pris att den är intressant också för gör-det-självaren. Vi har genomtestat åtta modeller med förnuftiga priser, så att du kan

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER Malte är en clown Av Pascale Vallin Johansson & Edith Helsner ISBN 978-91-637-3863-0 Copyright 2013 Text: Pascale Vallin Johansson Copyright 2013 Bild: Edith Helsner

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Jag gör saker som jag är rädd för, saker jag inte kan. TEXT: Marko Gyllenland FOTO: Raimo Gedda. Farmen-Amanda: Jag har gått Igenom så mycket!

Jag gör saker som jag är rädd för, saker jag inte kan. TEXT: Marko Gyllenland FOTO: Raimo Gedda. Farmen-Amanda: Jag har gått Igenom så mycket! Jag gör saker som jag är rädd för, saker jag inte kan. TEXT: Marko Gyllenland FOTO: Raimo Gedda Farmen-Amanda: Jag har gått Igenom så mycket! Amanda Bergqvist Ålder: 25 år Ort: Helsingborg Träningsbakgrund:

Läs mer

Hej! Va kul att just du öppnar den här boken som handlar om mig, MAGGI LUNTAN! Jag vill gärna berätta om några spännande upplevelser. Häng med!

Hej! Va kul att just du öppnar den här boken som handlar om mig, MAGGI LUNTAN! Jag vill gärna berätta om några spännande upplevelser. Häng med! MAGGI LUNTAN Hej! Va kul att just du öppnar den här boken som handlar om mig, MAGGI LUNTAN! Jag vill gärna berätta om några spännande upplevelser. Häng med! Skridsko i månskenet Mina syskon åkte skridskor

Läs mer

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund Jag valde det här ämnet med tanke på alla nya krav som ställs på oss idag.våra banor ska vara tillgängliga under stora delar av

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011

ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011 ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Å rets föreningsstämma är avklarad och vi i styrelsen gläds åt fyra nya medlemmar. De senaste åren har varit ganska tuffa

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som

Läs mer

FÄRG förnyar ditt hem

FÄRG förnyar ditt hem FÄRG förnyar ditt hem Innehåll FÄRG Inred med färger Sida 5 Nordisk svalka - naturlig stillhet Sida 7 New York stil - en lite råare miljö Sida 9 DOMESTIC Standard Sida 11 Målning - grundläggande råd Sida

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

De svenska hagmarkerna - en juvel i det europeiska landskapet? IALE konferens 16-17 september 2010 i Linköping

De svenska hagmarkerna - en juvel i det europeiska landskapet? IALE konferens 16-17 september 2010 i Linköping De svenska hagmarkerna - en juvel i det europeiska landskapet? IALE konferens 16-17 september 2010 i Linköping Tjern Inga Wall deltog från FSF CBM-rapporten hittar du här. 2011-09-23 Vår nya landshövding

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. En investering som betalar sig på tre år. Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera den? Eller vill du förändra

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer