Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma."

Transkript

1 Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim Lindab Ventilation A/S. Varje form av eftertryck och kopiering Rätt till utan ändringar skriftlig tillåtelse förbehålles är förbjuden. är Lindab AB s registrerade varumärke. Lindabs produkter, system, produktgrupper - och produktbeteckningar är skyddade av intellektuell egendomsrätt (IPR).

2

3 0 Bild. Architect Circum, Luna och Prisma. Användning Lindabs frihängande tilluftsbaffel Architect ger en stor valfrihet gällande design och inomhushusklimat. Ett flertal fördefinerade designlösningar kan enkelt appliceras på teknikdelen för att på så sätt skapa kundanpassade lösningar med stor flexibilitet. Allt utan att påverka funktion och prestanda. En av fördelarna är att projektering kan ske utan att man behöver fastställa design. Det är även enkelt att förnya designen vid framtida behov Värt att notera Architect ger stor arkitektonisk frihet och har små byggmått vilket ger ett brett användningsområde. Lindabs tilluftsbafflar är Eurovent-certifierade och testadeenligt EN-. Nyckeltal Längd: Bredd: Höjd: Kapacitet: mm (i steg om 00mm) - mm (beroende på designvariant) mm (beroende på designvariant) 0 W Beräkningsförutsättningar Rumstemp: C, Vattentemp: - C, Lufttemp: C, Dystryck: 0 Pa, Luftflöde: l/s/m

4 0 En mycket flexibel aktiv kylbaffel Lindab Architect levererar kyla och ventilation i en designmässigt fristående uppsättning. Utrustad med Lindabs patenterade JetCone-teknik ger Architect en precision i luftvolymshantering, vilket Lindabs produkter är kända för. Kombinerat med den unika luftriktaren, levererar Lindab Architect en mycket hög nivå av flexibilitet, liksom möjligheten att anpassa produkten mot framtida krav, allt på ett snabbt och enkelt sätt. Många monteringsmöjligheter Lindab Architect är en tilluftsbaffel för synligt montage och kan monteras dikt tak, nedpendlad eller på vägg varför den i stort sett passar i alla typer av monteringsalternativ. Lindab Architect kan levereras med horisontella och vertikala anslutningar. För att dölja luftkanal och vattenledningar kan Lindab Architect med fördel också levereras med Täckåpa (finns i valfri längd upp till 00 mm). Tilluft Kopparrör Jet Cone Designfrihet Med tre olika utföranden, kan Architect Luna, Prisma och Circum passa alla layouter. Specifik anpassning baserad på den faktiska utformningen av byggnaden är också möjligt när du använder Lindab Arkitekt Luna, Prisma och Circum tilluftbaffel (special). Då tilluftbaffeln är helt obereonde och även har en utbytbar frontpanel kan själva installationen av baffeln monteras innan man beslutat hur frontpanelen ska se ut. löstagbar frontpanel Justerbar luftriktare Batteri Bild. Architect Luna, Prisma och Circum bygger på induktionsprincipen.

5 JetCones Dysornas öppningar kan justeras med hjälp av reglerskruvarna i baffelns hörn. Luftspridningen kan också justeras så att olika luftmängd kan fås på baffelns båda sidor eller, en asymmetrisk spridningsbild utefter ena sidan om baffeln. Allt tack vare vårt patentsökta JetCone-system. Tekniken med Lindab Vinklade Dysor och förvald spridningsbil är utmärkt i kombination med Lindab JetCone System för ett justerbart luftflöde. Kombinationen av de vinklade dysorna tillsammans med JetCone resulterar i kortare kastlängder och en optimering av luftflödestillförseln. Architect Luna, Prisma och Circum är utrustade med JetCone system för justering av luftmängd. JetCone teknologin erbjuder en marknadsledande flexibilitet och optimering av lufttillförseln. Justeringar görs genom att de fyra reglerskruvarna ställs i olika lägen. Var och en av reglerskruvarna kan ställas i 0 steg vilket ger totalt 0 olika inställningar. Justeringen görs utan verktyg, vilket gör det mycket snabbt och enkelt att justera luftspridning, luftmängd och lufttryck. Den enkla injusteringen underlättar planeringen eftersom den gör det möjligt att redan tidigt i projekten göra ett produktval och rita in produkten, trots att all information för valet av baffel kanske inte finns tillgänglig. Luftriktare Förutom att ändra luftflöde och luftspridning, kan man med Architect Luna, Prisma och Circum göra det möjligt att ställa in själva mönstret på luftspridningen. Användningen av den inviduellt anpassade luftspridaren ger dig oändliga möjligheter och därmed försäkrar dig därmed om bästa möjliga inomhusklimat i alla situationer. Justeringen görs enkelt genom att ställa om luftriktarna till önskat spridningsmönster. 0 0 Pos. Pos. Reglerskruvar Pos. Pos. Dys JetCones Mätningsläge Bild. Architect Luna, Prisma och Circum, Lindabs JetCone air volume regleringssystem.

6 0 Data Varianter Lindab Architect monteras som en oberoende del på alla typer av undertak, frihängande eller som väggmonterad. Längder: Architect finns i längder från. m till.0 m (i steg om 0. m). Anslutning vatten: Vattenanslutningen för Architect är gjorda av mm kopparrör. Anslutning luft: Architect är utrustad med Lindab NPU - nippel för Lindab Safe -ventilationskanaler. Design: Architect levereras som standard med perforeringen Slot, 0 % fri area. Andra perforeringsmönster finns tillgängliga på begäran. Ytbehandling: Architect levereras som standard i färdiglackerad plåt. Accessories Levereras separat. Reglering: Se kapitel Regula. Upphängningsdetaljer: Trådpendlar (0-00cm), eller MHS-upphängning ( - 00 cm), för alla baffellängder. Färg The Produkten levereras som standard i färdiglackerad plåt med kulören vit RAL 00, glans 0. Andra kulörer kan erhållas på förfrågan Plusfunktioner Förmonterat från fabrik. Värme: Produkten kan utrustas med en extra vattenkretsi batteriet för att ge en värmefunktion. Integrerad ventil och ställdon: En styrventil med variabelt Kv-värde och ett ställdon kan förmonteras i produkten. Regula Secura: Lindabs kondensvakt Regula Secura kan monteras i produkten. Regula Connect: Produkten kan förses med kopplingskortet Regula Connect. Se kapitlet om Regula för mer information. Fabriksinställningar : Förinställning av dystryck (Pa) primärluftflöde (l/s).

7 Dimensionering Kylkapacitet luft P a. Börja med att räkna ut kyleffekten som krävs för att hålla en viss temperatur i lokalen. Lindabs klimatsimuleringsprogram TEKNOsim är ett utmärkt hjälpmedel för detta.. Beräkna kyleffekten som tillförs via den primära tilluften, eller läs av den i diagram.. Resterande värmebelastning måste således kylas via vattenkretsen i Architect. Formel för beräkning av luftens kyleffekt: P a = q ma x c pa x t ra Värden vid t r = C med: q a = Primärluftflöde. P a [W] = q a [l/s] x. t ra [K] och P a [W] = q a [m³/h] x 0. t ra [K] Definitioner: P a = Kyleffekt, luft [W] P w = Kyleffekt, vatten [W] P tot = Kyleffekt, totalt [W] q ma = Massflöde, luft [kg/s] q a = Primärluftflöde [l/s] c pa = Specifik värmeeffekt, luft [,00 kj/kg K] t r = Rumstemperatur [ C] t wi = Vatten utloppstemperatur [ C] t wo = Vatten utloppstemperatur [ C] t ra = Temp. diff., rums-/primärluftstemp. [K] t rw = Temp. diff., rums-/medelvattentemp. [K] t w = Temperaturskillnad i vattenkretsen [K] e tw = Effektfaktor för temperaturskillnaden i vattenkretsen e qw = Effektfaktor för vattenflöde P Lt = Specifik kyleffekty [W/(m K)] 0 P a [W] Kyleffekt Luftens kyleffekt luft 00 P a = q a, t ra t w [K] Primärluftflöde Luftflöde q a [l/s] Diagram. Luftens kyleffekt P a som funktion av primärluftflöde q a. Till exempel vid luftflöde l/s och en temperaturdifferens mellan rumsluften och tilluften på t ra = K, avläses kyleffekten till 0 W.

8 0 Dimensionering Kyleffekt vatten P w För att utläsa effekten ur diagrammet, gör enligt följande.. Beräkna t rw.. Produkt längd minus 0, m, då får du den aktiva längden L act.. Dela primärluftflödet med den aktiva längden L act. Sätt in resultatet på den nedre axeln i diagram.. Följ flödeslinjen upp till rätt tryck, läs av specifik kyleffekt per aktiv meter och Kelvin P Lt.. Multiplicera den utlästa specifik kyleffekten med t rw och med den aktiva längden L act. Exempel, Kyla: Hur stor kyleffekt har en, m lång Architect med 0 l/s och 0 Pa tryck? Rumstemperaturen sommartid antas vara,ºc Kylvattentemperatur in/ut för Architect är / ºC. Svar Temperaturdifferensen: t rw = t r (t wi + t wo )/ t rw =,ºC - (ºC +ºC) / = K Aktiv längd: L act =, m 0, m = m q a / L act = 0 l/s/ m = 0 l/(s m) Avläs ur diagram : P Lt =, W/(m K). Kyleffekt: P w =, W/(m K) K m = W OBS! Effektdiagrammet gäller vid nominellt flöde 0,0 l/s. För att erhålla korrekt effekt P w vid andra flöden avläs effektfaktorn e qw i diagram och multiplicera avläst effekt med denna faktor så som visas i exempel för värme. P Lt [W/(m Lt [W/(m K)] K)] kyleeffekt Specifik kyleffekt,0,0,0,0 0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0 00 Pa 0 Pa 0 Pa,0 0 Pa 0, Primärluftflöde per aktiv meter q a / L act [l/(s m)] Diagram. Specifik kyleffekt P Lt per aktiv meter som funktion av primärluftflöde per aktiv meter vid 0, 0, 0 och 00 Pa dystryck.

9 Dimensionering Effektfaktor för vattenflöde e qw Exempel, Värme: Hur stor värmeeffekt har en, m lång Architect med 0 l/s och 0 Pa tryck? Rumstemperatur vinter antas vara t r ºC. Värmevattenstemperatur in/ut Architect /ºC. Kylvattentemperatur in/ut för Architect är / ºC. Svar: Temperaturdifferensen: Δt rw = (t wi + t wo )/ t r Δt rw = (ºC +ºC) / - ºC = 0 K Aktiv längd: L act =, m - 0, m = m q a / L act = 0 l/s / m = 0 l/(s m) Avläs ur diagram : P Lt =, W/(m K). Värmeeffekt: P w =, W/(m K) 0 K m = W Använd den beräknade värmeeffekten och beräkna vattenflödet = P w / (c pw x t w ) = W / (00 Ws/(kg K) K) = 0,0 l/s Effektfaktorn e qw blir då 0, (se diagram ) och den nya effekten: P w = W x 0, = W Med ny värmeeffekten beräknas nytt vattenflöde. = W / (00 Ws/(kg K) K) = 0,0 l/s Läs av effektfaktorn e qw till 0, och beräkna effekten: P w = W x 0, = 0 W Med ny värmeeffekten beräknas nytt vattenflöde. = 0 W / (00 Ws/(kg K) K) = 0,0 l/s I och med att flödet är i stort sett stabilt vid den här punkten i uträkningen beräknas värmeeffekten till 0 W. 0 Effektfaktor e qw Kyla Värme Diagram. Effektfaktor för vattenflöde e qw värme och kyla. Vattenflöde [l/s]

10 Tryckfall i vattenkretsen, kyla [l/s] Vattenflöde 0, 0, Längder [m],,,, 0, 0,0,,,, 0 0,0 0, 0, 0, Minsta tillåtna vattenflöde 0,0 [l/s] Diagram. Tryckfall i vattenkretsen, kyla Tryckfall p w [kpa] 0,0 Exempel, Kyla: Architect, m som avger en effekt på W. Definitioner: t w 0,0 = K = Vattenflöde [l/s] = P w / (c 0, pw t w ) 0, = W / (00 Ws/(kg K) K) = 0,0 l/s P w = Kyleffekt vatten [W] c pw = Specifik värmeeffekt vatten [00 Ws/(kg K)] Tryckfallet i vattenkretsen avläses i diagram t,,,, 0, w = Temperaturskillnad i vattenkretsen [K] till Δp w =, kpa. 0, Tryckfall i vattenkretsen, värme [l/s] Vattenflöde 0, 0,0,,,, Längder [m] 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, Minsta tillåtna vattenflöde 0,0 [l/s] Tryckfall p w [kpa] Diagram. Tryckfall i vattenkretsen, värme. Exempel, Värme: Architect, m som avger en effekt på 0 W. t w = K = P w / (c pw t w ) = 0 W / (00 Ws/(kg K) K) = 0,0 l/s Tryckfallet i vattenkretsen avläses i diagram till Δp w = 0, kpa. Definitioner: = Vattenflöde [l/s] P w = Värmeeffekt vatten [W] c pw = Specifik värmeeffekt vatten [00 Ws/(kg K)] t w = Temperaturskillnad i vattenkretsen [K] 0

11 Dimension, vikt & vatten innehåll 0 Architect Luna 0 Architect Luna ± 0 0 Architect Prisma 0 Architect Circum Figur. Architects olika varianter. 0 Luna Prisma Circum Ø Luft, m.m Ø Vatten, mm Vikt, mm Höjd, mm Produktlängd Undermått, mm 0* 0* 0* Vikt, kg/m Vatteninnehåll l/m kyla Vatteninnehåll, l/m värme *Frontpanelen utökas mm bakom gaveln på varje sida. 0 ± 0 Tabell. Dimensioner, vikt och vatteninnehåll. Figur. Architect Luna, Prisma och Circum, upphängning / dimensioner.

12 Inkoppling & anslutning Architect levereras i längder från, m t.o.m.,0 m i steg om 0, m. Anslutningsdimension på vattensidan är dy mm och på luftsidan mm. Architect kan erhållas med ett stort antal inkopplingsalternativ. Så här gör du för att hitta beteckningen för det inkopplingsalternativ som önskas för Architect: Exempel beteckningar Nedan visas exempel på vanliga inkopplingsalternativ. Typ A har alltså horisontell luftanslutning i gavel och horisontell röranslutning i samma ände av baffeln. Steg. Ange ventilationsanslutningens placering. Steg. Ange röranslutningens placering. IN UT Vent. Vy uppifrån Rör Vy uppifrån Kyla Figur. Inkopplingsalternativ A och B. 0 A A B B IN UT IN UT Rör Vy uppifrån Värme A B Figur. Inkoppling och anslutningsalternativ. UT IN

13 Mått anslutning, kyla Ø 0 0 Ø 0 ±0 Figur. Architect Luna, Prisma och Circum, kyla. Mått på teknikdelen. Totalt bredd- och längdmått för resp. modell varierar (se tabell ). 0 0 Mått anslutning, värme Ø Ø ±0 Figur. Architect, värme. Mått på teknikdelen. Totalt bredd- och längdmått för resp. modell varierar (se tabell ).

14 Ljudeffekt pt [Pa] 00 Architect L =.-.0 m pt [Pa] q V [l/s] Diagram a+b. Ljudeffekt L WA JetCone inställning för Architect LWA db(a) 0 L WA db(a) q [m /h] V q V [l/s] q V [m /h] Architect L =.-.0 m

15 Dimensionering Tryckfall i luftanslutning I nedanstående tabell redovisas det lufttryckfallet i anslutningen. Vid beräkning av erforderligt tryck till tilluftsbaffeln addera detta till det valda statiska trycket i dysorna. Tabell. Luftryckfallet i anslutningen Architect. Ljud data Hz Jetcone Position Tabell. Architect.m position, internljuddämpning. Internljuddämpning L db Ljudnivå L woct Beräkna ljudnivån Architect Luftflöde (l/s) Tryckfall (Pa) Korrigering C oct (db) oktavband, genomsnittsfrekvens (Hz) L =.-.0 m Hz db Korrigering C oct (db) oktavband, genomsnittsfrekvens (Hz) L =.-.0 m Hz db Tabell a+b. Architect's ljudnivåer L woct för baffelns oktavband beräknas genom att korrigeringarna C oct i tabellen ovan läggs ihop med ljudeffektnivån L wa db(a). Ljudnivåerna beräknas med följande formel: L woct = L wa + C oct 0

16 0 Reglering Lindab erbjuder en reglerutrustning som är mycket enkel att använda. För att undvika att värme och kyla är igång samtidigt regleras systemen i sekvens (Regula Combi). För tekniska data se kapitel Regula. Beteckningar Produkt/Utförande: Architect Luna etc. Anslutningsdim. vatten, [mm]: Anslutningsdim. luft, [mm]: Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten:,,, Längd, [m]: Längd i meter Luftmängd, [l/s]: Måste alltid anges Dystryck, [Pa]: Måste alltid anges Spridningsbild: Standard (0 ) Medium ( ) Lång (0 ) Beställningskod Produkt Architect Box 00 B, 0 0 Typ: Luna, Prisma, Circum Vattenanslutning: mm Luftanslutning: Anslutningstyp: A, A, A, A B, B, B, B Produkt längd:, m -,0 m (i steg om 0, m) Static dystryck (Pa): Luftflöde (l/s): Programtext Tilluftsbafflar av Lindabs fabrikat Antal Produkt: Architect Luna--00-A-, m 0 st Luftmängd: l/s Dystryck: 0 Pa Spridningsbild: Medium ( ) Plusfunktioner: Drypac Regula Secura Styrventil för kyla Ställdon för kyla Tillbehör: Regula Combi: 0 st Produkt: Architect Prisma--00-B-, m 0 st Luftmängd: 0 l/s Dystryck: 0 Pa Spridningsbild: Kort (0 ) Plusfunktioner: Drypac Värme Regula Secura Styrventil för kyla Ställdon för kyla Styrventil för värme Ställdon för värme Avluftare Tillbehör: Regula Combi: 0 st

Tilluftsbaffel. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium.

Tilluftsbaffel. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim

Läs mer

LindabArchitect Luna/Prisma/Circum. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet

LindabArchitect Luna/Prisma/Circum. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet LindabArchitect 06.2016 Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjuden. är Lindab AB s registrerade varumärke. Lindabs

Läs mer

Egenkonvektionsbaffel

Egenkonvektionsbaffel Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim 0 0.00

Läs mer

Värt att notera. Användning. Montagesätt. Nyckeltal. lindab plafond. Bild 1. Plafond är lämpad då taket skall lämnas fritt från installationer.

Värt att notera. Användning. Montagesätt. Nyckeltal. lindab plafond. Bild 1. Plafond är lämpad då taket skall lämnas fritt från installationer. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Regula

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

LindabSolus. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet

LindabSolus. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Lindab 09.2016 Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjuden. är Lindab AB:s registrerade varumärke. Lindabs produkter,

Läs mer

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledningen. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus.

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledningen. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo.

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac TM TEKNOsim 0.00

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab atrium - loggia

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab atrium - loggia Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

LindabPremum. Tilluftsbaffel

LindabPremum. Tilluftsbaffel Lindab 05.2016 Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjudenn. är Lindab AB:s registrerade varumärke. Lindabs produkter, system, produkt- och produktgruppbeteckningar

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab professor

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab professor Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus / Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Regula Drypac Belysning

Läs mer

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. Montage. l i nda b a t ri um - l oggia

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. Montage. l i nda b a t ri um - l oggia l i nda b a t ri um - l oggia Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella

Läs mer

LindabPlafond. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet

LindabPlafond. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Lindab 09.2016 Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjuden. är Lindab AB:s registrerade varumärke. Lindabs produkter,

Läs mer

Plexus 360º naturligt-vis

Plexus 360º naturligt-vis lindab comfort Plexus 360º naturligt-vis Plexus Comfortenheten Plexus kombinerar klimatbafflarnas kyl-, och värme-funktion med tilluftsdonens inblåsningsteknik. Genom att dessutom tillföra luften i ett

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFD

Kylbaffel Flexicool IQFD Kylbaffel Flexicool IQFD Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFD är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim 0.0

Läs mer

LindabArchitect. Tilluftsbaffel

LindabArchitect. Tilluftsbaffel Lindab Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjuden. är Lindab AB s registrerade varumärke. Lindabs produkter, system, produktgrupper - och produktbeteckningar

Läs mer

Virvelluftspridare NWPplus

Virvelluftspridare NWPplus Virvelluftspridare NWPplus Kylning Värmning Virvelluftspridare NWPplus, vilken är en takluftspridare med integrerad anslutningslåda, är lämplig i lokaler som kontor, hotell, sjukhus, restauranger, konferensrum

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

KLBa. KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation. KLBa

KLBa. KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation. KLBa KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation KLBa TOTALSYSTEMET KOMBITEC KLBa KOMBITEC kan monteras i rum med eller utan undertak. En komplett prefabricerad klimatiseringsenhet. FUNKTIONER

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFE

Kylbaffel Flexicool IQFE Kylbaffel Flexicool IQFE Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFE är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

LindabProfessor. Tilluftsbaffel

LindabProfessor. Tilluftsbaffel Lindab 05.2016 Lindab Ventilation AB. Varje form av eftertryck och kopiering utan skriftlig tillåtelse är förbjuden. är Lindab AB:s registrerade varumärke. Lindabs produkter, system, produkt- och produktgruppbeteckningar

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

UDYa --------------------------------------------------------

UDYa -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Väggdon med dysor för utanpåliggande väggmontage och tilluft FUNKTION Rektangulärt

Läs mer

ALAa ---------------------------------------------------------

ALAa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALA är en riktbar jetspridare för

Läs mer

Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim 0.0

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

produktöversikt / symboler

produktöversikt / symboler Produktöversikt / symboler Om Lindab Comfort och design Produktöversikt / symboler Teori Takdon Takdon - synliga Tryckfördelningslådor Väggdon Dysor Dyskanaler Galler Deplacerande don VAV Konstant-/variabelflödesdon

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

Värme - och kylpaneler

Värme - och kylpaneler Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

LindabMunio. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet

LindabMunio. Tilluftsbaffel. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Lindab 03.2016 Lindab Ventilation A/S. All reproduktion som sker utan skriftligt tillstånd är förbjuden. är ett varumärke tillhörande Lindab AB. Lindabs produkter, system

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage Klimatapparat för undertaksmontage Nyckeltal Anslutning: (mm) Tilluftflöde: upp till l/s Tryckområde: 40-120 Pa Storlek: 293 x 200 mm (BxH) Längd: 1192 eller 1792 mm Kyleffekt: upp till 0 W Cumulus finns

Läs mer

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab fasadium

Användning. Värt att notera. Nyckeltal. Montage. lindab fasadium l i nda b f a sad iu m Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo 0 Cabinett Capella Carat

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab RS,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab en serie av undertaksanpassade don Don för omblandande system Don Namn Funktioner Sida PS PS RS RS RS NS GS NS-H. NS-R.

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är:

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är: Halton Rex for Vario R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde Halton Rex for Vario kylbaffel är: Ett kombinerat kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak Väl lämpad för behovsstyrd ventilation

Läs mer

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon Klimatdon OptimAir HF FUNKTION OptimAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

NDC. Dyskanal. Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem Lågt tryckfall Enkel installation

NDC. Dyskanal. Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem Lågt tryckfall Enkel installation Dyskanal Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem ågt tryckfall Enkel installation Dyskanal NDC är ett tilluftssystem för både små och stora lokaler. Exempel på applikationer är skolor,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs...

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... Nå era mål med full flexibilitet Vill ni säkerställa möjligheten till funktion även vid förändring av byggnaden? Behöver ni

Läs mer

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA Utgått 06.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-04 sid 53 Luftspridare CYLP, CYLO CYLP och CYLO är en serie tysta luftspridare med integrerad anslutningslåda för frihängande montering i tak. Luftspridarna

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim 0.0

Läs mer

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm. Denna luftspridare är utformad för att passa alla typer av

Läs mer

Virvelluftspridare SDZ

Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ är avsedd för publika byggnader med stor volym, till exempel saluhallar, varuhus, offentliga arenor osv. Spridarens funktion kan anpassas till både sommar-

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm, anpassade för offentliga miljöer. L NYCKELDATA Denna luftspridare

Läs mer

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck STRATIFIERANDE VENTILATION OPTIMAL är ett stilrent kyldon för montage i takvinkeln i rummets bakkant. Detta gör Optimal mycket uppskattad bland arkitekter. Optimal passar i miljöer som kontor, konferensrum

Läs mer

DFB - Konspridare DFB. Konspridare

DFB - Konspridare DFB. Konspridare DFB Konspridare Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Installeras i undertaket, utförande i aluminium Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning Alla tillgängliga storlekar

Läs mer

OptimAir NF. OptimAir NF. Klimatdon

OptimAir NF. OptimAir NF. Klimatdon Klimatdon OptimAir NF FUNKTION OptimAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Maximal luftkvalitet med minimal energiförbrukning det är dagens baskrav i moderna fastigheter Det perfekta inomhusklimatet uppnås

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Installation. Upphängning

Installation. Upphängning Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande

Läs mer

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval o o o o Kylbaffel för hotellrum. Kombinerad enhet för kylning, värmning och tillluft. Installeras infälld i tak/vägg. Olika storlekar som tillfredsställer

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

CBM. CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus

CBM. CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus CBM CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus CBM är en kombinerad enhet för kylning, uppvärmning och tilluft, med inbyggd luftväg för sekundärluft samt

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim 0 0.

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM. Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull

UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM. Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull UPONOR VVS KOMFORTKYLSYSTEM Uponor Komfortpanel Takkyla för komfortens skull 03 2008 11012 Enklare än så här blir det inte... Alla vet att värme stiger uppåt. Om ni befinner er i ett obehagligt varmt rum

Läs mer

Halton CSW. Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning. Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning.

Halton CSW. Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning. Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Halton CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning, värmning och tilluft för infällt montage

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS DD, DK,, DKOA och DS jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donens långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donen som är utföra av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel

Läs mer

Styrluftskåpa CJI och CJT

Styrluftskåpa CJI och CJT Styrluftskåpa CJI och CJT 5:10 Kökskåpa med styrluft för effektiv uppfångning CJT har tilluft utefter kåpsidan Storlekar kan anpassas Typ CJI och CJT Frånluftsdelen fungerar som i en konventionell kåpa

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

REPUS lågimpulsdon. Projektering

REPUS lågimpulsdon. Projektering REPUS lågimpulsdon Deplacerande ventilation Undanträngande ventilation är den äldsta ventilationsprincipen och kan åstadkommas utan fläktar. Luftrörelserna uppkommer av densitetsskillnaden mellan tilluft

Läs mer

DCS - Takspridare. Halton DCS. Takspridare

DCS - Takspridare. Halton DCS. Takspridare Halton DCS Takspridare DCS/C DCS/A DCS/N DCS/J DCS/P Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Modulkonstruktion med fem olika utbytbara frontplåtar lämpliga för undertak med modulen 600

Läs mer

CPA Passiv kylbaffel. Version:

CPA Passiv kylbaffel. Version: CPA Passiv kylbaffel Version: 13.06.2012 Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak Tyst drift Inga rörliga delar Långa underhållsintervaller och låga kostnader Individuell/multipel

Läs mer

CBH - Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel. Halton CBH. Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel

CBH - Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel. Halton CBH. Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel Halton CBH Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel Tilluftskylbaffel för kylning och uppvärmning för synlig vägginstallation Lämplig för hotellrum och kontor med höga krav på termisk komfort

Läs mer

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Väggluftspridare SVQC

Väggluftspridare SVQC SVQC är en luftspridare med mycket låg ljudnivå avsedd att placeras i vägg. Spridarna är lämpliga för kontor, hotell, skolor och sjukhus med höga krav på inomhusklimat. är alltid försedd med anslutningslåda

Läs mer

OptimAir DF. OptimAir DF. Klimatdon

OptimAir DF. OptimAir DF. Klimatdon Klimatdon OptimAir DF FUNKTION OptimAir DualFlow är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, där primärluftflödet styrs av närvaro/frånvaro. OptimAir DF integreras i standard undertaksbärverk.

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer