Redovisning av en kandidats valfinansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av en kandidats valfinansiering"

Transkript

1 Redovisning av en kandidats valfinansiering Riksdagsval EU-parlamentsval Presidentval Kommunalval År: År: År: År: Uppgifter om kandidaten 1.1 Kandidatens fullständiga namn 1.2 Titel, yrke, uppdrag 1.3 Parti/valmansförening Ollas Karl-Anders Viljam agrolog, verksamhetsområdets chef SFP 1.4 Namnet på kandidatens eventuella stödgrupp 1.5 Valkrets (riksdagsval) / Kommun (i kommunalval) som kandidaten är uppställd i Lovisa 2. Totalkostnader för valkampanjen Totalkostnader för valkampanjen 0,00 Specifikation av kostnaderna 2.1 Valreklam Tidningar, gratistidningar, tidskrifter Radio Television Datanät Andra kommunikationsmedel Utomhusreklam Anskaffning av valtidningar, broschyrer och annat tryckt material 2.2 Planering av reklamen 2.3 Valmöten 2.4 Kostnader för anskaffning av stöd mot vederlag 2.5 Övriga kostnader

2 3. Valkampanjens finansiering totalt Valkampanjens finansiering totalt 3.1 Egna medel 0,00 Därav lån Namnet på lånet (t.ex Lån 1) återbetalningsplan lånetid 3.2 Det sammanräknade stödet för kandidaten Stöd från privatpersoner Stöd från företag Stöd från partiorganisationer Stöd från andra motsvarande viktiga donatorer 3.3 Det sammanräknade stödet till kandidatens stödgrupp eller till någon annan sammanslutning som uteslutande stöder kandidaten Stöd från privatpersoner Stöd från företag Stöd från partiorganisationer Stöd från andra motsvarande viktiga donatorer Lån som upptagits av stödgruppen Namnet på lånet (t.ex Lån 1) återbetalningsplan lånetid

3 4. Specifikation av det utifrån kommande stödet till kandidaten 4.1 Stöd som erhållits av privatpersoner Inga stödprestationer från privatpersoner till värdet av minst 800 har inkommit Det sammanräknade stödet från privatpersoner I stödet ingår stödprestationer till värdet av minst 800 av följande privatpersoner I stödet ingår stödprestationer mot vederlag, till värdet av minst 800 netto, av följande privatpersoner Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet) 4.2 Stöd från företag Inga stödprestationer till värdet av minst 800 har inkommit från företag Det sammanräknade stödet från företag I stödet ingår stödprestationer värda minst 800 netto från följande företag I stödet ingår (separata) stödprestationer mot vederlag till värdet av minst 800 netto, från följande företag Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet)

4 4.3 Stöd som är erhållits av partiorganisationer I stödet ingår inga stödprestationer till värdet av minst 800 från partiorganisationer Det sammanräknade stödet från partiorganisationer I stödet ingår stödprestationer till värdet av minst 800, från de nedan uppräknade partiorganisationerna I stödet ingår stödprestationer mot vederlag till värdet av minst 800 netto, från de nedan uppräknade partiorganisationerna Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet) 4.4 Stöd från andra motsvarande viktiga donatorer I stödet ingår inga stödprestationer till värdet av minst 800 från andra motsvarande viktiga donatorer Det sammanräknade stödet från andra motsvarande viktiga donatorer I stödet ingår stödprestationer till värdet minst 800, från de nedan uppräknade, andra motsvarande viktiga donatorerna I stödet ingår stödprestationer mot vederlag till värdet minst av 800 netto, från de nedan uppräknade, andra motsvarande viktiga donatorerna Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet)

5 5. Specifikation av det utifrån kommande stödet till kandidatens stödgrupp 5.1 Stöd som erhållits av privatpersoner Inga stödprestationer från privatpersoner till värdet av minst 800 har inkommit Det sammanräknade stödet från privatpersoner I stödet ingår stödprestationer, till värdet av minst 800, av följande privatpersoner I stödet ingår stödprestationer mot vederlag, till värdet av minst 800 netto, av följande privatpersoner Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet) 5.2 Stöd från företag Inga stödprestationer till värdet av minst 800 har inkommit från företaget Det sammanräknade stödet från företag I stödet ingår stödprestationer till värdet av minst 800 från följande företag I stödet ingår stödprestationer mot vederlag, till värdet av minst 800 netto, från följande företag Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet)

6 5.3 Stöd som givits av partiorganisationer I stödet ingår inga stödprestationer till värdet av minst 800 från partiorganisationer Det sammanräknade stödet från partiorganisationer I stödet ingår stödprestationer till värdet av minst 800, från de nedan uppräknade partiorganisationerna I stödet ingår stödprestationer mot vederlag till värdet av minst 800 netto, från de nedan uppräknade partiorganisationerna Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet) 5.4 Stöd från andra motsvarande viktiga donatorer I stödet ingår inga stöd prestationer till värdet av minst 800 från andra motsvarande viktiga donatorer Det sammanräknade stödet från andra motsvarande viktiga donatorer I stödet ingår stödprestationer till värdet av minst 800, från de nedan uppräknade, andra motsvarande viktiga donatorerna I stödet ingår stödprestationer mot vederlag till värdet av minst 800 netto, från de nedan uppräknade, andra motsvarande viktiga donatorerna Närmare uppgifter (t.ex. antalet donatorer, formen för stödet)

7 6. Frivillig specifikation Frivillig specifikation Blanketter som insänts på andra sätt än genom elektronisk identifiering måste lagras i systemet på manuell väg. I samband med att uppgifterna lagras får blanketten ett annat utseende. Sättet för hur uppgifterna lagras inverkar inte på redovisningens innehåll.