Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till en ny spännande båtsäsong!"

Transkript

1 SKVALPETNR LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid 4 Protokoll från årsmöte sid 5 Styrelsen 2009 sid 11

2 HAMNCHEFEN INFORMERAR Vårens aktiviteter i hamnen är nu i full gång med ny P-brygga och sidoförfl yttning av E-bryggan för att öka avståndet till F-bryggan. Det blir därmed ett ökat manöverutrymme in till varje båtplats. Nu är det dags för Roger dykare att kolla hamnens undre värld d.v.s. kättingar, förank ringsstenar, schacklar, öglor och allt annat som döljer sig under vattenytan. Vårens sjösättningar kommer att utföras med hamnens egen truck, som medför en del nya moment. Min förhoppning är att kunna sjösätta ca fem båtar per timma i gynnsam väderlek. Håll koll på din sjösättningstid på anslagstavlan utanför klubbhuset eller genom vår hemsida Hamnchef: Per Hildingh Det kan bli tidsförskjut ningar så håll en fortlöpande koll på tidtabellen för sjösättning. Det är viktigt att vara på plats i god tid före utsatt sjösättningstid. Vid lunchtid skall du vara på plats två timmar före sjösättning. Detta för att vi som arbetar inte skall behöva vänta på båtägaren om vi har kört in tid. Glöm inte att först besöka hamnkontoret för erhållande av inbetalningsfaktura. Kontanthanteringen är numera ett minne blott. När trucken kommer fram till båten skall båtägaren fi nnas på båtens däck för att på ett effektivt sätt kunna koppla lyftöglorna ihop med lyftgaffl arnas krokar. Att gå under hängande last för att bottenmåla (fl äckmåla) kommer inte att vara tillåtet. Viktigt är att plocka bort sitt pallmaterial från uppläggningsplatsen och märka det med sitt bomärke d.v.s. namn, telefonnummer eller båtplats nummer. Per Hildingh Lerkil-dagen! Lördagen den 13 juni går Lerkil-dagen av stapeln. Då blir det säkerhetsaktiviteter i hamnen. Förhoppningsvis kommer Sjöräddningen och Räddningstjänsten för att visa sina färdigheter. Vi kommer att ha prova-på-aktiviteter för vuxna och barn. Glass och korv finns att köpa. Mer information kommer på anslagstavlan i hamnen och på hemsidan Dags att kolla brandsläckaren! Lördagen den 25 april kl. 10 finns det möjlighet för dig att kontrollera din brandsläckare. Vi syns utanför klubbstugan. Båtplatsdekal Glöm inte att fästa din båtplatsdekal på båten. Det gör det lättare att identifiera hemmahörande båtar. Lerkils Båtsällskap är en ideell förening och i en sådan, behövs Ditt arbete emellanåt. Dina frivilliga insatser behövs, för att vi skall få en bättre och trevligare hamn. Har du en förmiddag, eftermiddag eller kanske en hel dag som du kan vika åt LBS, så hör av dig till Per Hildingh och tala om att/när du är villig att ge honom ett handtag. Se Hit! Om du av någon anledning ändrar adress, telefonnr eller mailadress, var vänlig meddela klubben detta för att underlätta administrationen. Sjösättningslistorna klara! Kolla upp på hemsidan eller nere i hamnen när din båt ska sjösättas. SKVALPET Ansvarig utgivare: Lerkils Båtsällskaps styrelse Redaktörer: Karin Sund & Lena Lindholm Tryck & Form: Contact Tryck & Reklam 2

3 Lerkils Seglarskola 2009 Nybörjarkurs juni I den här kursen lär vi oss grunderna i segling. Vi lär oss även knoppar, båtvård, sjövett, riggning, kapsejsning och många andra bra saker att kunna när det gäller båtar och hav. Samtidigt som vi lär oss allt detta har vi förstås väldigt roligt. Städdag/Arbetsdag Lördagen den 16 maj, kl Vi skall bland annat göra: Allmän städning och uppfräschning i hamnen Städning av klubbstugan Arbetslista kommer att finnas hos Per med fler uppgifter. Tag gärna med lämpliga verktyg. Vi bjuder på förtäring. Vi hoppas på stort deltagande, se det gärna som en chans att lära känna andra båtägare i vår hamn. Arbetsledare: Per Hildingh Styrelsen Lerkils Båtsällskap Fortsättningskurs Den här kursen är för dom som redan har testat segling förut, som kan grunderna. Men det finns alltid mer att lära sig. Vi lär oss även lite om väder och vindar, hur man trimmar båten och andra bra tips för att göra seglingen ännu roligare. Och för den som vill även lite om kappsegling. Avgift För medlemmar i klubben kostar det 550kr per person och icke medlemmar 600kr per person. Om du vill hyra båt kan du göra det för 500kr. Utrustning En komplett optimistjolle med paddel, öskar och förtamp. Matsäck, extrakläder, badkläder och regnkläder är även bra att ha. Anmälan För att anmäla dig måste du kunna simma 200 meter. Anmälan görs till: Frida Rosell Niclas Lindholm Frågor? Bara att ringa! 3

4 Medlemmar, båtplatsinnehavare, båtägare. Känner ert stora förtroende att få vara sällskapets ordförande de närmaste åren. Detta innebär även ett betungande ansvar för sällskapets verksamhet och ekonomi. Budet från vår valberedning kom något hastigt och jag fick ingen längre betänketid. Att anta utmaningar har aldrig varit mig främmande, tvärtom stimulerande. I denna utmaning ingick ett förslag till styrelseledamöter/medarbetare som kunde få mig att tryggt ta uppgiften. Har haft båtplats i hamnen L 27 sedan 1991 el. 92 och under denna tid kunnat följa hamnens utveckling. Det hände inte mycket mer än nödvändigt underhåll under Kommunens tid, vilket kan vara förståeligt då det fanns planer på försäljning. När LBS tog över startade ett sedan länge uppdämt behov av åtgärder att förbättra och utveckla hamnen. Ytterligare positivt är att merparten av detta arbeta skett genom frivilliga krafter och under ordnade ekonomiska förutsättningar. Som alla vet råder ett annat klimat i näringslivet än för bara ett år sedan. Sällskapet står inför detta med en trygg balanserad ekonomi baserad på sunda beslut och god planering i tidigare styrelser. Denna balans och planering kommer att fortsätta i samma anda där vi kommer att nyinvestera i förhållande till vår ekonomiska förmåga. Underhållsbehovet på vår anläggning är ständigt lika påträngande som Nordvästen som ligger på året över och ser till att tillsyn och upprustning av bryggor och kajer måste fortsätta oavbrutet. EN HÄRLIG BÅTSOMMAR TILL ER ALLA! Alf Andersson P.S. Om ni har förslag, synpunkter eller bara vill byta några ord kommer jag att fi nnas i klubbstugan måndagar i maj, juni, och aug. mellan och Nya regler för användande av skrabbegården. Den tillgängliga uppställningsytan i skrabbegården har minskat i och med att vi placerat vår nya svetscontainer där. Styrelsen har därför beslutat att endast pallbockar, kölpallning och liknande fr.o.m. nu får ställas in här. Vaggor får således inte vidare förvaras i skrabbegården, även om de är isärskruvade. Körväg för trucken in till svetscontainern kommer att markeras med sprayfärg. Allt material som ställs in måste som vanligt namnas och ställas så att denna körväg inte blockeras. Styrelsen LBS Båtplatsavtal m.m. Styrelsen arbetar för närvarande med att se över avtalsstrukturen inom LBS. Det avtalsformulär vi hittills har använt är juridiskt tveksamt och är dessutom en blandning av båtplatsavtal och i vissa fall medlemslåneavtal. Nuvarande avtal kommer att ersättas med ett nytt båtplatsavtal, som täcker både första- och andrahandsuthyrning. Till detta kommer ett låneavtal för dem som har medlemslån. Medlemslånet har inget med båtplatsen att göra annat Grillkvällar i hamnen! Visst vore det skoj att träffas och dela en salt berättelse, äta god mat och kanske klämma en bärs! Grillarna är redo klockan 19:00. Ta med vad du vill äta och dricka. Vi har planerat följande kvällar: Onsdag 20 maj Fredag 26 juni Fredag 7 augusti Fredag 28 augusti Alla är hjärtligt välkomna, stora som små! än när det gäller hyressättning och kommer därför framgent att registreras på medlemsnummer. Styrelsen avser att sända ut nya avtal så snart som möjligt, med målet att få samtliga avtal reviderade i vart fall under Tills dessa nya formulär fi nns tillgängliga används de gamla avtalen. Båtförsäkring. Inför säsongen kan det vara idé att se över sitt försäkringsskydd. Vid t.ex. storm-skador på förtöjda båtar i hamnen är det båtens försäkring som får ta hand om skadan. Detta gäller även om en hel brygga skulle slita sig. Det LBS kan göra och gör är att årligen besiktiga och reparera bryggor och bryggförtöjningar i hamnen. Det går emellertid inte att försäkra en kaj eller en fl ytbrygga. Den enda skada på kaj eller brygga som klubbens försäkring täcker är brand. För att Din båtförsäkring skall gälla vid skada krävs att båten är riktigt förtöjd med rätt sort och dimension på förtöjningsgods. Är Du osäker kan Du titta på under fl iken Medlemskap där Du hittar LBS Förtöjningsanvisning. Kolla också om just Ditt försäkringsbolag har några speciella krav. Uttjänta gamla skot duger i vart fall inte!! Styrelsen LBS 4

5 Lerkils Båtsällskap Protokoll från ordinarie årsmöte den 11 mars 2009 klockan i LBS Båthus. 1. Årsmötet öppnas. - Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Alf Andersson valdes till ordförande. - Gunnar Lidmer valdes till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet - Jörgen Dackner och Jörgen Jernberg valdes till justeringsmän. - Karin Sundh och Inge Emanuelsson valdes till rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd för mötet - Samtliga närvarande antecknade sig med angivande av båtplatsnummer vid ankomst. Listan gicks igenom av rösträknarna och en röstlängd av 118 medlemmar fastslogs. 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst - Mötet fastställdes att vara behörigen utlyst. 6. Fastställande av dagordning Följande tillägg/justeringar gjordes varefter dagordningen fastställdes: - Ordföranden informerade om att övriga frågor skulle komma att diskuteras i mån av tid och att de i så fall skulle presenteras skriftligt. - Punkt nummer 15 kommer att behandlas samtidigt med punkt Motion angående avslag av föreslagna stadgeförändringar, behandlas tillsammans med punkt Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret (dvs. 2008) Verksamhetsberättelse har varit publicerad i Skvalpet. Följande förtydliganden presenterades varefter verksamhets- och förvaltningsberättelse godkänndes: - Avseende verksamhetsberättelsen så poängterade Håkan Samuelsson att fokus har legat på att få funktionsoch rutinbeskrivningar att fungera i det löpande arbetet. - Avseende förvaltningsberättelsen så informerade Lars Kolsäter om att en ny P-brygga har beställts under Denna skall betalas med medel som har varit avsatta i reparationsfond vilken upplöses under Revisorernas berättelse - Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Patrik Löwenadler. Han poängterade att den var ren vilket innebär att revisorerna inte har några noteringar eller annat att erinra mot verksamheten eller förvaltningen. - En granskningsrapport avseende styrelsemedlemmars båt- och köplatser presenterades. Rapporten är utfärdad av Anders Forsberg - Revisorn rekommenderar medlemmarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Baserat på verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende båtplatser, så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

6 10. Förslag till reviderade stadgar Förslaget till reviderade stadgar har varit presenterat i Skvalpet och på hemsidan. Ärendet var uppe till beslut på höstmötet Vid detta möte bifölls förslaget. Enl. stadgarna skall beslut även tas på två ordinarie föreningsmöten. Utöver förslaget så fanns det också två motioner som berörde samma ämne. Den ena var en motion från Håkan Wahleberg angående avslag av stadgeändringsförslaget. Den andra var en motion från styrelsen angående tillämningen av de nya stadgarna. - Håkan Valeberg presenterade sin motion, vilken för övrigt har varit presenterad på hemsidan. Lars Kolsäter presenterade tilläggsmotionen som för övrigt varit publicerad på hemsidan. Den är tänkt som en instruktion med innebörden är att ett flertal ytterligare kategorier utöver båtplatsinnehavare kan bli medlemmar i föreningen. Instruktionformen gör vidare att beslut för ändring av innehållet kan göras på ett enklare sätt en med stadgarna. - En medlem ställde frågan: vilken effekt en begränsning i medlemskap har på skattemyndighetens syn på oss. - Revisorn hade inget entydigt svar på detta men menade att risken är överhängande att vi blir betraktade som en ekonomisk förening. Stämman gick till beslut i frågan om stadgeförändring och då det fanns en motion från styrelsen angående tillämpningen av stadgarna så beslöts att hantera denna först. - Stämman beslutade efter votering med rösterna 44 för och 42 emot att tillstyrka motionen angående tillämpning av eventuellt nya stadgar. - - Stämman beslutade att avslå förslaget till stadgeändringar Förslag till revision av Funktionsbeskrivningar samt Utvärdering och revision av gällande funktionsbeskrivningar. Håkan Samuelsson redogjorde för hur funktionsbeskrivningarna har fungerat i det dagliga arbetet och gav en bakgrund till de förslag till justeringar som föreslogs. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för hamnchefen. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för kassören. 12. Propositioner och motioner Utöver tidigare behandlade motioner så fanns ytterligare två stycken som varit presenterade i Skvalpet och/ eller hemsidan. Avseende motion angående sjösättningsramper, så rekommenderade styrelsen med reservation för installation av bommar, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för installation av bommar. Avseende motion angående översiktsplan, så rekommenderade styrelsen med reservation för 3 år i stället för 5 år, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för 3 år i stället för 5 år. max 30 km/tim Respektera hastighetsbegränsningen i hamnen! 6

7 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret Verksamhetsplan. Per Hilding föredrog huvuddelarna av det som redan har gjorts hittills i år och som kommer att göras avseende hamndelen enligt följande: - Svetscontainer är på plats och inredd. - Trålbanan på L-bryggan är nästan färdig. - E-bryggan är uppriktad. - P-bryggan kommer att bytas och förlängas inom kort. Den kommer att förses med enbart 6 och 8 meters bommar vilket innebär att Västkustgårdens båtar kommer att flyttas. De är informerad om åtgärden. - Vattenmatningen till L-bryggan kommer att flyttas så att den inte går via varvet. - Låsen på mastskjulen kommer att bytas och alla kommer att ha samma nyckel. - Schaktning för sjöbodar är klart och 6 st bodar anländer i slutet av april. - D-bryggan är förstärkt mot sidoförflyttning. - Ensmärkena kommer att ersättas med målad bryggnock. - Räddningsstationer kommer att sättas ut. Finns i förrådet. - Kanskoning vid ramper kommer att förbättras. - Reparation av asfalltsytor kommer att genomföras som tidigare. - Ny vattenpost kommer att installeras på södra uppläggningsplanen. - Ytterligare 6 st sjöbodar monteras i höst. - L-bryggan förstärks med pålar till hösten. Från seglingssektionen informerades att onsdagsseglingar planeras från och med den 13 maj. Vidare planeras en eskadersegling till Kristi Himmelsfärdshelgen. IT-sektionen meddelade att hemsidan utvecklas kontinuerligt och klubbstugan har försetts med trådlöst nätverk. 7

8 Budget. Lars Kolsäter presenterade Driftsbudgeten vilken varit publicerad i Skvalpet med tillägget att bytet av P-ryggan kan bli något billigare än visat. Avgifter. Lars Kolsäter presenterade förslaget till avgifter för 2009 vilka även varit föredragna vid höstmötet. En skillnad är att kostnaden för sjöbod ökat till 2000 kronor. Medlem undrade vad priset för årskort för trailer är. Förslaget är 950 kronor. Håkan Samuelsson informerade om genomgången av självbärighet för föreningens olika aktiviteter. De allra flesta aktiviteter bär i stort sett sina egna kostnader. Det enda undantaget är små båtplatser som är något för billiga i förhållande till sina kostnader då de jämförs med övriga platser. Mats Jorfors undrade om det sker några omflyttningar i kölistorna. Styrelsen svarade att så inte sker. - Stämman beslutade att bifalla förslaget om avgifter för Investeringsbeslut a. Förlängning av P-bryggan b. Klubbstuga c. Tappen a. Förlängningen av P-bryggan har presenterats i verksamhetsplan och budet. - Stämman beslutade att bifalla förlängning av P-bryggan b. Bengt Andersson beskrev vad som hittills har hänt i klubbstugefrågan. För närvarande finns inget konkret förslag att fatta beslut kring. Styrelsens förslag är att söka ett alternativ som ger oss ett 1 1/2 plans hus med cirka 100 kvm i markplan och en max. kostnad av cirka 2 miljoner. Stig Widholm undrade var huset planerades att placeras. Förslaget är att det placeras i omedelbar närhet av det befintliga. Håkan Valeberg eftersökte löpande information om fortskridandet i klubbstugeprojektet. Förslagsvis via mass-mail eller hemsidan. - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med klubbstugan enligt förslaget. c. Bengt Andersson förevisade det förslag som fanns. Räddningsverket har varit konsulterade och platsen som avses är vid utrustningskajen/mastkranen. En ekonomisk kalkyl presenterades. Plats och kalkyl diskuterades. 8 - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med förslaget. 15. Utvärdering och revision av Funktionsbeskrivningar. Behandlades under punkt Val av styrelse. Val av ordförande på 2 år. Valberedningen föreslog Alf Andersson. Alf presenterade sig. - Stämman beslutade att välja Alf Andersson till ordförande på 2 år. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Lena Lindholm. Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. Votering begärdes vilken gjordes sluten då det avsåg personval. - Stämman beslutade att välja Lena Lindholm till ledamot på 2 år.

9 Fyllnadsval av kassör på 1 år. Valberedningen föreslog Lars Kolsäter. - Stämman beslutade att välja Lars Kolsäter till kassör på 1 år. Val av 2 ledamöter på 2 år. Valberedningen föreslog Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. - Stämman beslutade att välja Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Johan Holmqvist. - Stämman beslutade att välja Johan Holmqvist på 1 år. Val av 4 suppleanter på 1 år. Valberedningen föreslog Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. - Stämman beslutade att välja Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson på 1 år. 17. Val av revisorer. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år. Valberedningen föreslog Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie och Bo Wikström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie på 1 år och Bo Wikström till suppleant på 1 år. 18. Val av valberedning. Val av valberedning bestående av 2 ordinarie varav en sammankallande och 1 suppleant på 1 år. Styrelsen föreslog Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. 19. Övrig information från styrelsen. Styrelsen hade inget att tillföra utöver vad som tidigare sagts. 20. Övriga frågor. Fråga ställdes om det görs något angående vågbrytare? Nej, inte för närvarande. Styrelsen presenterade en idé om skydd av C och D-bryggorna mot inbäring. Nibben frågade om möjlighet att få använda vattenskoter? Båtsnack På lördagar vid 12-tiden under hela året träffas go a gla a båtentusiaster i klubbstugan för att ta sig en öl (till självkostnadspris) och snacka båt samt lösa världsproblem i Lerkil. Alla är hjärtligt välkomna, så titta gärna in DU också. VÄL MÖTT! 9

10 Ingen ändring är aktuell. Rekommenderar att motionera i ärendet för att stämman skall kunna besluta i frågan. Styrelsen tar med sig frågan. Stig Widholm kommenterade det dåliga skicket i gästhamnen. Lars Kolsäter beskrev styrelsens syn och hänvisade till varvet då det är de som äger frågan. Tina Samuelsson kommenterade gästhamnsverksamheten och informerade om att varvet ser positivt på eventuella förändringar där LBS ingår. Gunnar Lidmer uppmanade styrelsen att påminna varvet om de åtegande som gjordes i samband med köpet av hamnen. Fråga ställdes om varför vi lämnat Svenska Båtunionen. Lars Kolsäter beskrev orsaken vilken i huvudsak bestod i kostnaden och administritiva belastningar. En medlem föreslog användande av mygga och högtalare så att alla bättre kan höra vad som sägs under mötet. Johan Holmqvist påminde om hamnvärdsbokningen som nu kan göras direkt på hemsidan. Den 22 mars börjar man att fördela resterande tider mellan övriga medlemmar. Johan Holmqvist frågade stämman om det är ok att använda e-post för att förmedla information. Stämman samtyckte till detta. 21. Mötet avslutas. Ordföranden tackade för den stora uppslutningen och visat intresse. Han deklarererade vidare att samarbetet med varvet och funktionen i gästhamnen är viktigt samt att han kommer att finnas i hamnen en dag i veckan för den som önskar att prata LBS. Sjöbjörnen Människan kan inte upptäcka nya oceaner förrän hon har fått modet att förlora kusten ur sikte Tips till dig som vill ha koll på vädret Vinga Väder (automatisk telesvar)

11 STYRELSEN 2009 Alf Andersson Ordförande Lena Lindholm Vice ordförande Johan Holmqvist Sekreterare Lars Kolsäter Kassör Karin Sundh Suppleant Kari Huseth Suppleant Roy Ericsson Suppleant Ove Olsson Suppleant Bengt Andersson Lerkils båtsällskap Mathias Lidmer Båtansvarig Meg Sjöstedt Båtplatser Lerkils Båtsällskap, Lerkils Hamn, Vallda tel / fax: mobil: Artiklar och insändare välkomnas till redaktionen. Dela med dig av dina semesterminnen, dina foton med mera. 11

12 FÖRENINGSBREV Lerkils Båtsällskap Lerkils Hamn Vallda Vill du segla Tvåkrona? Klubben har två tvåkronor till förfogande för klubbens medlemmar. Båt lånas endast via kontakt med båtfadder. Lars Elf alt Tekniska data Tvåkrona Längd Bredd Djupgående Segelyta, storsegel Segelyta, fock Segelyta, spinnaker Mastlängd Vikt 4,63 m 1,69 m 0,15/1,0 m 7 m2 3 m2 10 m2 6,1 m 160 kg Våreskader! Eskadersegling blir det under Kristi Himmelsfärdshelgen den 21 maj. kl 8.30 är det samling i klubbstugan, där resans mål bestäms och telefonnummer byts. Alla är välkomna. Vi träffas och har det trevligt på väg mot samma mål. Foto: Mathias Lidmer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 JÄGAREFÖRBUNDET SIGTUNA JAKTVÅRDSKRETS PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 1) Olov Söderman välkomnade medlemmarna öppnande årets årsmötet 2) Röstlängd justerades och 20st medlemmar räknades 3) Årsmötesfunktionärer

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

The Wash Act Whisky Society

The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 Stadgar för Whiskyprovarföreningen The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 1 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Begrepp 2 2 Mål 2 3 Verksamhet 2 4 Whiskyprovarträffar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen Protokoll fört vid årsmötet 2008 för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet Tid: 2008-06-15 kl. 10.00-11.45 Plats: Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen 1 Ordförande förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer