Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till en ny spännande båtsäsong!"

Transkript

1 SKVALPETNR LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid 4 Protokoll från årsmöte sid 5 Styrelsen 2009 sid 11

2 HAMNCHEFEN INFORMERAR Vårens aktiviteter i hamnen är nu i full gång med ny P-brygga och sidoförfl yttning av E-bryggan för att öka avståndet till F-bryggan. Det blir därmed ett ökat manöverutrymme in till varje båtplats. Nu är det dags för Roger dykare att kolla hamnens undre värld d.v.s. kättingar, förank ringsstenar, schacklar, öglor och allt annat som döljer sig under vattenytan. Vårens sjösättningar kommer att utföras med hamnens egen truck, som medför en del nya moment. Min förhoppning är att kunna sjösätta ca fem båtar per timma i gynnsam väderlek. Håll koll på din sjösättningstid på anslagstavlan utanför klubbhuset eller genom vår hemsida Hamnchef: Per Hildingh Det kan bli tidsförskjut ningar så håll en fortlöpande koll på tidtabellen för sjösättning. Det är viktigt att vara på plats i god tid före utsatt sjösättningstid. Vid lunchtid skall du vara på plats två timmar före sjösättning. Detta för att vi som arbetar inte skall behöva vänta på båtägaren om vi har kört in tid. Glöm inte att först besöka hamnkontoret för erhållande av inbetalningsfaktura. Kontanthanteringen är numera ett minne blott. När trucken kommer fram till båten skall båtägaren fi nnas på båtens däck för att på ett effektivt sätt kunna koppla lyftöglorna ihop med lyftgaffl arnas krokar. Att gå under hängande last för att bottenmåla (fl äckmåla) kommer inte att vara tillåtet. Viktigt är att plocka bort sitt pallmaterial från uppläggningsplatsen och märka det med sitt bomärke d.v.s. namn, telefonnummer eller båtplats nummer. Per Hildingh Lerkil-dagen! Lördagen den 13 juni går Lerkil-dagen av stapeln. Då blir det säkerhetsaktiviteter i hamnen. Förhoppningsvis kommer Sjöräddningen och Räddningstjänsten för att visa sina färdigheter. Vi kommer att ha prova-på-aktiviteter för vuxna och barn. Glass och korv finns att köpa. Mer information kommer på anslagstavlan i hamnen och på hemsidan Dags att kolla brandsläckaren! Lördagen den 25 april kl. 10 finns det möjlighet för dig att kontrollera din brandsläckare. Vi syns utanför klubbstugan. Båtplatsdekal Glöm inte att fästa din båtplatsdekal på båten. Det gör det lättare att identifiera hemmahörande båtar. Lerkils Båtsällskap är en ideell förening och i en sådan, behövs Ditt arbete emellanåt. Dina frivilliga insatser behövs, för att vi skall få en bättre och trevligare hamn. Har du en förmiddag, eftermiddag eller kanske en hel dag som du kan vika åt LBS, så hör av dig till Per Hildingh och tala om att/när du är villig att ge honom ett handtag. Se Hit! Om du av någon anledning ändrar adress, telefonnr eller mailadress, var vänlig meddela klubben detta för att underlätta administrationen. Sjösättningslistorna klara! Kolla upp på hemsidan eller nere i hamnen när din båt ska sjösättas. SKVALPET Ansvarig utgivare: Lerkils Båtsällskaps styrelse Redaktörer: Karin Sund & Lena Lindholm Tryck & Form: Contact Tryck & Reklam 2

3 Lerkils Seglarskola 2009 Nybörjarkurs juni I den här kursen lär vi oss grunderna i segling. Vi lär oss även knoppar, båtvård, sjövett, riggning, kapsejsning och många andra bra saker att kunna när det gäller båtar och hav. Samtidigt som vi lär oss allt detta har vi förstås väldigt roligt. Städdag/Arbetsdag Lördagen den 16 maj, kl Vi skall bland annat göra: Allmän städning och uppfräschning i hamnen Städning av klubbstugan Arbetslista kommer att finnas hos Per med fler uppgifter. Tag gärna med lämpliga verktyg. Vi bjuder på förtäring. Vi hoppas på stort deltagande, se det gärna som en chans att lära känna andra båtägare i vår hamn. Arbetsledare: Per Hildingh Styrelsen Lerkils Båtsällskap Fortsättningskurs Den här kursen är för dom som redan har testat segling förut, som kan grunderna. Men det finns alltid mer att lära sig. Vi lär oss även lite om väder och vindar, hur man trimmar båten och andra bra tips för att göra seglingen ännu roligare. Och för den som vill även lite om kappsegling. Avgift För medlemmar i klubben kostar det 550kr per person och icke medlemmar 600kr per person. Om du vill hyra båt kan du göra det för 500kr. Utrustning En komplett optimistjolle med paddel, öskar och förtamp. Matsäck, extrakläder, badkläder och regnkläder är även bra att ha. Anmälan För att anmäla dig måste du kunna simma 200 meter. Anmälan görs till: Frida Rosell Niclas Lindholm Frågor? Bara att ringa! 3

4 Medlemmar, båtplatsinnehavare, båtägare. Känner ert stora förtroende att få vara sällskapets ordförande de närmaste åren. Detta innebär även ett betungande ansvar för sällskapets verksamhet och ekonomi. Budet från vår valberedning kom något hastigt och jag fick ingen längre betänketid. Att anta utmaningar har aldrig varit mig främmande, tvärtom stimulerande. I denna utmaning ingick ett förslag till styrelseledamöter/medarbetare som kunde få mig att tryggt ta uppgiften. Har haft båtplats i hamnen L 27 sedan 1991 el. 92 och under denna tid kunnat följa hamnens utveckling. Det hände inte mycket mer än nödvändigt underhåll under Kommunens tid, vilket kan vara förståeligt då det fanns planer på försäljning. När LBS tog över startade ett sedan länge uppdämt behov av åtgärder att förbättra och utveckla hamnen. Ytterligare positivt är att merparten av detta arbeta skett genom frivilliga krafter och under ordnade ekonomiska förutsättningar. Som alla vet råder ett annat klimat i näringslivet än för bara ett år sedan. Sällskapet står inför detta med en trygg balanserad ekonomi baserad på sunda beslut och god planering i tidigare styrelser. Denna balans och planering kommer att fortsätta i samma anda där vi kommer att nyinvestera i förhållande till vår ekonomiska förmåga. Underhållsbehovet på vår anläggning är ständigt lika påträngande som Nordvästen som ligger på året över och ser till att tillsyn och upprustning av bryggor och kajer måste fortsätta oavbrutet. EN HÄRLIG BÅTSOMMAR TILL ER ALLA! Alf Andersson P.S. Om ni har förslag, synpunkter eller bara vill byta några ord kommer jag att fi nnas i klubbstugan måndagar i maj, juni, och aug. mellan och Nya regler för användande av skrabbegården. Den tillgängliga uppställningsytan i skrabbegården har minskat i och med att vi placerat vår nya svetscontainer där. Styrelsen har därför beslutat att endast pallbockar, kölpallning och liknande fr.o.m. nu får ställas in här. Vaggor får således inte vidare förvaras i skrabbegården, även om de är isärskruvade. Körväg för trucken in till svetscontainern kommer att markeras med sprayfärg. Allt material som ställs in måste som vanligt namnas och ställas så att denna körväg inte blockeras. Styrelsen LBS Båtplatsavtal m.m. Styrelsen arbetar för närvarande med att se över avtalsstrukturen inom LBS. Det avtalsformulär vi hittills har använt är juridiskt tveksamt och är dessutom en blandning av båtplatsavtal och i vissa fall medlemslåneavtal. Nuvarande avtal kommer att ersättas med ett nytt båtplatsavtal, som täcker både första- och andrahandsuthyrning. Till detta kommer ett låneavtal för dem som har medlemslån. Medlemslånet har inget med båtplatsen att göra annat Grillkvällar i hamnen! Visst vore det skoj att träffas och dela en salt berättelse, äta god mat och kanske klämma en bärs! Grillarna är redo klockan 19:00. Ta med vad du vill äta och dricka. Vi har planerat följande kvällar: Onsdag 20 maj Fredag 26 juni Fredag 7 augusti Fredag 28 augusti Alla är hjärtligt välkomna, stora som små! än när det gäller hyressättning och kommer därför framgent att registreras på medlemsnummer. Styrelsen avser att sända ut nya avtal så snart som möjligt, med målet att få samtliga avtal reviderade i vart fall under Tills dessa nya formulär fi nns tillgängliga används de gamla avtalen. Båtförsäkring. Inför säsongen kan det vara idé att se över sitt försäkringsskydd. Vid t.ex. storm-skador på förtöjda båtar i hamnen är det båtens försäkring som får ta hand om skadan. Detta gäller även om en hel brygga skulle slita sig. Det LBS kan göra och gör är att årligen besiktiga och reparera bryggor och bryggförtöjningar i hamnen. Det går emellertid inte att försäkra en kaj eller en fl ytbrygga. Den enda skada på kaj eller brygga som klubbens försäkring täcker är brand. För att Din båtförsäkring skall gälla vid skada krävs att båten är riktigt förtöjd med rätt sort och dimension på förtöjningsgods. Är Du osäker kan Du titta på under fl iken Medlemskap där Du hittar LBS Förtöjningsanvisning. Kolla också om just Ditt försäkringsbolag har några speciella krav. Uttjänta gamla skot duger i vart fall inte!! Styrelsen LBS 4

5 Lerkils Båtsällskap Protokoll från ordinarie årsmöte den 11 mars 2009 klockan i LBS Båthus. 1. Årsmötet öppnas. - Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Alf Andersson valdes till ordförande. - Gunnar Lidmer valdes till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet - Jörgen Dackner och Jörgen Jernberg valdes till justeringsmän. - Karin Sundh och Inge Emanuelsson valdes till rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd för mötet - Samtliga närvarande antecknade sig med angivande av båtplatsnummer vid ankomst. Listan gicks igenom av rösträknarna och en röstlängd av 118 medlemmar fastslogs. 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst - Mötet fastställdes att vara behörigen utlyst. 6. Fastställande av dagordning Följande tillägg/justeringar gjordes varefter dagordningen fastställdes: - Ordföranden informerade om att övriga frågor skulle komma att diskuteras i mån av tid och att de i så fall skulle presenteras skriftligt. - Punkt nummer 15 kommer att behandlas samtidigt med punkt Motion angående avslag av föreslagna stadgeförändringar, behandlas tillsammans med punkt Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret (dvs. 2008) Verksamhetsberättelse har varit publicerad i Skvalpet. Följande förtydliganden presenterades varefter verksamhets- och förvaltningsberättelse godkänndes: - Avseende verksamhetsberättelsen så poängterade Håkan Samuelsson att fokus har legat på att få funktionsoch rutinbeskrivningar att fungera i det löpande arbetet. - Avseende förvaltningsberättelsen så informerade Lars Kolsäter om att en ny P-brygga har beställts under Denna skall betalas med medel som har varit avsatta i reparationsfond vilken upplöses under Revisorernas berättelse - Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Patrik Löwenadler. Han poängterade att den var ren vilket innebär att revisorerna inte har några noteringar eller annat att erinra mot verksamheten eller förvaltningen. - En granskningsrapport avseende styrelsemedlemmars båt- och köplatser presenterades. Rapporten är utfärdad av Anders Forsberg - Revisorn rekommenderar medlemmarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Baserat på verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende båtplatser, så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

6 10. Förslag till reviderade stadgar Förslaget till reviderade stadgar har varit presenterat i Skvalpet och på hemsidan. Ärendet var uppe till beslut på höstmötet Vid detta möte bifölls förslaget. Enl. stadgarna skall beslut även tas på två ordinarie föreningsmöten. Utöver förslaget så fanns det också två motioner som berörde samma ämne. Den ena var en motion från Håkan Wahleberg angående avslag av stadgeändringsförslaget. Den andra var en motion från styrelsen angående tillämningen av de nya stadgarna. - Håkan Valeberg presenterade sin motion, vilken för övrigt har varit presenterad på hemsidan. Lars Kolsäter presenterade tilläggsmotionen som för övrigt varit publicerad på hemsidan. Den är tänkt som en instruktion med innebörden är att ett flertal ytterligare kategorier utöver båtplatsinnehavare kan bli medlemmar i föreningen. Instruktionformen gör vidare att beslut för ändring av innehållet kan göras på ett enklare sätt en med stadgarna. - En medlem ställde frågan: vilken effekt en begränsning i medlemskap har på skattemyndighetens syn på oss. - Revisorn hade inget entydigt svar på detta men menade att risken är överhängande att vi blir betraktade som en ekonomisk förening. Stämman gick till beslut i frågan om stadgeförändring och då det fanns en motion från styrelsen angående tillämpningen av stadgarna så beslöts att hantera denna först. - Stämman beslutade efter votering med rösterna 44 för och 42 emot att tillstyrka motionen angående tillämpning av eventuellt nya stadgar. - - Stämman beslutade att avslå förslaget till stadgeändringar Förslag till revision av Funktionsbeskrivningar samt Utvärdering och revision av gällande funktionsbeskrivningar. Håkan Samuelsson redogjorde för hur funktionsbeskrivningarna har fungerat i det dagliga arbetet och gav en bakgrund till de förslag till justeringar som föreslogs. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för hamnchefen. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för kassören. 12. Propositioner och motioner Utöver tidigare behandlade motioner så fanns ytterligare två stycken som varit presenterade i Skvalpet och/ eller hemsidan. Avseende motion angående sjösättningsramper, så rekommenderade styrelsen med reservation för installation av bommar, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för installation av bommar. Avseende motion angående översiktsplan, så rekommenderade styrelsen med reservation för 3 år i stället för 5 år, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för 3 år i stället för 5 år. max 30 km/tim Respektera hastighetsbegränsningen i hamnen! 6

7 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret Verksamhetsplan. Per Hilding föredrog huvuddelarna av det som redan har gjorts hittills i år och som kommer att göras avseende hamndelen enligt följande: - Svetscontainer är på plats och inredd. - Trålbanan på L-bryggan är nästan färdig. - E-bryggan är uppriktad. - P-bryggan kommer att bytas och förlängas inom kort. Den kommer att förses med enbart 6 och 8 meters bommar vilket innebär att Västkustgårdens båtar kommer att flyttas. De är informerad om åtgärden. - Vattenmatningen till L-bryggan kommer att flyttas så att den inte går via varvet. - Låsen på mastskjulen kommer att bytas och alla kommer att ha samma nyckel. - Schaktning för sjöbodar är klart och 6 st bodar anländer i slutet av april. - D-bryggan är förstärkt mot sidoförflyttning. - Ensmärkena kommer att ersättas med målad bryggnock. - Räddningsstationer kommer att sättas ut. Finns i förrådet. - Kanskoning vid ramper kommer att förbättras. - Reparation av asfalltsytor kommer att genomföras som tidigare. - Ny vattenpost kommer att installeras på södra uppläggningsplanen. - Ytterligare 6 st sjöbodar monteras i höst. - L-bryggan förstärks med pålar till hösten. Från seglingssektionen informerades att onsdagsseglingar planeras från och med den 13 maj. Vidare planeras en eskadersegling till Kristi Himmelsfärdshelgen. IT-sektionen meddelade att hemsidan utvecklas kontinuerligt och klubbstugan har försetts med trådlöst nätverk. 7

8 Budget. Lars Kolsäter presenterade Driftsbudgeten vilken varit publicerad i Skvalpet med tillägget att bytet av P-ryggan kan bli något billigare än visat. Avgifter. Lars Kolsäter presenterade förslaget till avgifter för 2009 vilka även varit föredragna vid höstmötet. En skillnad är att kostnaden för sjöbod ökat till 2000 kronor. Medlem undrade vad priset för årskort för trailer är. Förslaget är 950 kronor. Håkan Samuelsson informerade om genomgången av självbärighet för föreningens olika aktiviteter. De allra flesta aktiviteter bär i stort sett sina egna kostnader. Det enda undantaget är små båtplatser som är något för billiga i förhållande till sina kostnader då de jämförs med övriga platser. Mats Jorfors undrade om det sker några omflyttningar i kölistorna. Styrelsen svarade att så inte sker. - Stämman beslutade att bifalla förslaget om avgifter för Investeringsbeslut a. Förlängning av P-bryggan b. Klubbstuga c. Tappen a. Förlängningen av P-bryggan har presenterats i verksamhetsplan och budet. - Stämman beslutade att bifalla förlängning av P-bryggan b. Bengt Andersson beskrev vad som hittills har hänt i klubbstugefrågan. För närvarande finns inget konkret förslag att fatta beslut kring. Styrelsens förslag är att söka ett alternativ som ger oss ett 1 1/2 plans hus med cirka 100 kvm i markplan och en max. kostnad av cirka 2 miljoner. Stig Widholm undrade var huset planerades att placeras. Förslaget är att det placeras i omedelbar närhet av det befintliga. Håkan Valeberg eftersökte löpande information om fortskridandet i klubbstugeprojektet. Förslagsvis via mass-mail eller hemsidan. - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med klubbstugan enligt förslaget. c. Bengt Andersson förevisade det förslag som fanns. Räddningsverket har varit konsulterade och platsen som avses är vid utrustningskajen/mastkranen. En ekonomisk kalkyl presenterades. Plats och kalkyl diskuterades. 8 - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med förslaget. 15. Utvärdering och revision av Funktionsbeskrivningar. Behandlades under punkt Val av styrelse. Val av ordförande på 2 år. Valberedningen föreslog Alf Andersson. Alf presenterade sig. - Stämman beslutade att välja Alf Andersson till ordförande på 2 år. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Lena Lindholm. Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. Votering begärdes vilken gjordes sluten då det avsåg personval. - Stämman beslutade att välja Lena Lindholm till ledamot på 2 år.

9 Fyllnadsval av kassör på 1 år. Valberedningen föreslog Lars Kolsäter. - Stämman beslutade att välja Lars Kolsäter till kassör på 1 år. Val av 2 ledamöter på 2 år. Valberedningen föreslog Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. - Stämman beslutade att välja Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Johan Holmqvist. - Stämman beslutade att välja Johan Holmqvist på 1 år. Val av 4 suppleanter på 1 år. Valberedningen föreslog Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. - Stämman beslutade att välja Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson på 1 år. 17. Val av revisorer. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år. Valberedningen föreslog Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie och Bo Wikström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie på 1 år och Bo Wikström till suppleant på 1 år. 18. Val av valberedning. Val av valberedning bestående av 2 ordinarie varav en sammankallande och 1 suppleant på 1 år. Styrelsen föreslog Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. 19. Övrig information från styrelsen. Styrelsen hade inget att tillföra utöver vad som tidigare sagts. 20. Övriga frågor. Fråga ställdes om det görs något angående vågbrytare? Nej, inte för närvarande. Styrelsen presenterade en idé om skydd av C och D-bryggorna mot inbäring. Nibben frågade om möjlighet att få använda vattenskoter? Båtsnack På lördagar vid 12-tiden under hela året träffas go a gla a båtentusiaster i klubbstugan för att ta sig en öl (till självkostnadspris) och snacka båt samt lösa världsproblem i Lerkil. Alla är hjärtligt välkomna, så titta gärna in DU också. VÄL MÖTT! 9

10 Ingen ändring är aktuell. Rekommenderar att motionera i ärendet för att stämman skall kunna besluta i frågan. Styrelsen tar med sig frågan. Stig Widholm kommenterade det dåliga skicket i gästhamnen. Lars Kolsäter beskrev styrelsens syn och hänvisade till varvet då det är de som äger frågan. Tina Samuelsson kommenterade gästhamnsverksamheten och informerade om att varvet ser positivt på eventuella förändringar där LBS ingår. Gunnar Lidmer uppmanade styrelsen att påminna varvet om de åtegande som gjordes i samband med köpet av hamnen. Fråga ställdes om varför vi lämnat Svenska Båtunionen. Lars Kolsäter beskrev orsaken vilken i huvudsak bestod i kostnaden och administritiva belastningar. En medlem föreslog användande av mygga och högtalare så att alla bättre kan höra vad som sägs under mötet. Johan Holmqvist påminde om hamnvärdsbokningen som nu kan göras direkt på hemsidan. Den 22 mars börjar man att fördela resterande tider mellan övriga medlemmar. Johan Holmqvist frågade stämman om det är ok att använda e-post för att förmedla information. Stämman samtyckte till detta. 21. Mötet avslutas. Ordföranden tackade för den stora uppslutningen och visat intresse. Han deklarererade vidare att samarbetet med varvet och funktionen i gästhamnen är viktigt samt att han kommer att finnas i hamnen en dag i veckan för den som önskar att prata LBS. Sjöbjörnen Människan kan inte upptäcka nya oceaner förrän hon har fått modet att förlora kusten ur sikte Tips till dig som vill ha koll på vädret Vinga Väder (automatisk telesvar)

11 STYRELSEN 2009 Alf Andersson Ordförande Lena Lindholm Vice ordförande Johan Holmqvist Sekreterare Lars Kolsäter Kassör Karin Sundh Suppleant Kari Huseth Suppleant Roy Ericsson Suppleant Ove Olsson Suppleant Bengt Andersson Lerkils båtsällskap Mathias Lidmer Båtansvarig Meg Sjöstedt Båtplatser Lerkils Båtsällskap, Lerkils Hamn, Vallda tel / fax: mobil: Artiklar och insändare välkomnas till redaktionen. Dela med dig av dina semesterminnen, dina foton med mera. 11

12 FÖRENINGSBREV Lerkils Båtsällskap Lerkils Hamn Vallda Vill du segla Tvåkrona? Klubben har två tvåkronor till förfogande för klubbens medlemmar. Båt lånas endast via kontakt med båtfadder. Lars Elf alt Tekniska data Tvåkrona Längd Bredd Djupgående Segelyta, storsegel Segelyta, fock Segelyta, spinnaker Mastlängd Vikt 4,63 m 1,69 m 0,15/1,0 m 7 m2 3 m2 10 m2 6,1 m 160 kg Våreskader! Eskadersegling blir det under Kristi Himmelsfärdshelgen den 21 maj. kl 8.30 är det samling i klubbstugan, där resans mål bestäms och telefonnummer byts. Alla är välkomna. Vi träffas och har det trevligt på väg mot samma mål. Foto: Mathias Lidmer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

En aktiv båtsäsong går mot sitt slut.

En aktiv båtsäsong går mot sitt slut. SKVALPETNR 3 2010 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING En aktiv båtsäsong går mot sitt slut. Lerkils Seglarskola 2010 sid 3 Förarintygskurs/Navigationskurs sid 4 Information från styrelsen sid 5 Viktigt

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013

Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013 FStr"iimsholms Bådrlubb Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013 Närvarande: 19 klubbmedlemmar Plats: HKBK:s Klubbstuga Dagordning: 1.Mötets öppnande och fastställande av röstlängd. 2. Årsmötets stadgeen

Läs mer

Nu är vårkänslorna extra starka.

Nu är vårkänslorna extra starka. SKVALPETNR 1 2010 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Nu är vårkänslorna extra starka. Foto: Mathias Lidmer Rekordfiske på Confidence sid 4-5 Verksamhetsberättelse 2009 sid 6-7 Kallelse till Årsmöte sid

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer