Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till en ny spännande båtsäsong!"

Transkript

1 SKVALPETNR LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid 4 Protokoll från årsmöte sid 5 Styrelsen 2009 sid 11

2 HAMNCHEFEN INFORMERAR Vårens aktiviteter i hamnen är nu i full gång med ny P-brygga och sidoförfl yttning av E-bryggan för att öka avståndet till F-bryggan. Det blir därmed ett ökat manöverutrymme in till varje båtplats. Nu är det dags för Roger dykare att kolla hamnens undre värld d.v.s. kättingar, förank ringsstenar, schacklar, öglor och allt annat som döljer sig under vattenytan. Vårens sjösättningar kommer att utföras med hamnens egen truck, som medför en del nya moment. Min förhoppning är att kunna sjösätta ca fem båtar per timma i gynnsam väderlek. Håll koll på din sjösättningstid på anslagstavlan utanför klubbhuset eller genom vår hemsida Hamnchef: Per Hildingh Det kan bli tidsförskjut ningar så håll en fortlöpande koll på tidtabellen för sjösättning. Det är viktigt att vara på plats i god tid före utsatt sjösättningstid. Vid lunchtid skall du vara på plats två timmar före sjösättning. Detta för att vi som arbetar inte skall behöva vänta på båtägaren om vi har kört in tid. Glöm inte att först besöka hamnkontoret för erhållande av inbetalningsfaktura. Kontanthanteringen är numera ett minne blott. När trucken kommer fram till båten skall båtägaren fi nnas på båtens däck för att på ett effektivt sätt kunna koppla lyftöglorna ihop med lyftgaffl arnas krokar. Att gå under hängande last för att bottenmåla (fl äckmåla) kommer inte att vara tillåtet. Viktigt är att plocka bort sitt pallmaterial från uppläggningsplatsen och märka det med sitt bomärke d.v.s. namn, telefonnummer eller båtplats nummer. Per Hildingh Lerkil-dagen! Lördagen den 13 juni går Lerkil-dagen av stapeln. Då blir det säkerhetsaktiviteter i hamnen. Förhoppningsvis kommer Sjöräddningen och Räddningstjänsten för att visa sina färdigheter. Vi kommer att ha prova-på-aktiviteter för vuxna och barn. Glass och korv finns att köpa. Mer information kommer på anslagstavlan i hamnen och på hemsidan Dags att kolla brandsläckaren! Lördagen den 25 april kl. 10 finns det möjlighet för dig att kontrollera din brandsläckare. Vi syns utanför klubbstugan. Båtplatsdekal Glöm inte att fästa din båtplatsdekal på båten. Det gör det lättare att identifiera hemmahörande båtar. Lerkils Båtsällskap är en ideell förening och i en sådan, behövs Ditt arbete emellanåt. Dina frivilliga insatser behövs, för att vi skall få en bättre och trevligare hamn. Har du en förmiddag, eftermiddag eller kanske en hel dag som du kan vika åt LBS, så hör av dig till Per Hildingh och tala om att/när du är villig att ge honom ett handtag. Se Hit! Om du av någon anledning ändrar adress, telefonnr eller mailadress, var vänlig meddela klubben detta för att underlätta administrationen. Sjösättningslistorna klara! Kolla upp på hemsidan eller nere i hamnen när din båt ska sjösättas. SKVALPET Ansvarig utgivare: Lerkils Båtsällskaps styrelse Redaktörer: Karin Sund & Lena Lindholm Tryck & Form: Contact Tryck & Reklam 2

3 Lerkils Seglarskola 2009 Nybörjarkurs juni I den här kursen lär vi oss grunderna i segling. Vi lär oss även knoppar, båtvård, sjövett, riggning, kapsejsning och många andra bra saker att kunna när det gäller båtar och hav. Samtidigt som vi lär oss allt detta har vi förstås väldigt roligt. Städdag/Arbetsdag Lördagen den 16 maj, kl Vi skall bland annat göra: Allmän städning och uppfräschning i hamnen Städning av klubbstugan Arbetslista kommer att finnas hos Per med fler uppgifter. Tag gärna med lämpliga verktyg. Vi bjuder på förtäring. Vi hoppas på stort deltagande, se det gärna som en chans att lära känna andra båtägare i vår hamn. Arbetsledare: Per Hildingh Styrelsen Lerkils Båtsällskap Fortsättningskurs Den här kursen är för dom som redan har testat segling förut, som kan grunderna. Men det finns alltid mer att lära sig. Vi lär oss även lite om väder och vindar, hur man trimmar båten och andra bra tips för att göra seglingen ännu roligare. Och för den som vill även lite om kappsegling. Avgift För medlemmar i klubben kostar det 550kr per person och icke medlemmar 600kr per person. Om du vill hyra båt kan du göra det för 500kr. Utrustning En komplett optimistjolle med paddel, öskar och förtamp. Matsäck, extrakläder, badkläder och regnkläder är även bra att ha. Anmälan För att anmäla dig måste du kunna simma 200 meter. Anmälan görs till: Frida Rosell Niclas Lindholm Frågor? Bara att ringa! 3

4 Medlemmar, båtplatsinnehavare, båtägare. Känner ert stora förtroende att få vara sällskapets ordförande de närmaste åren. Detta innebär även ett betungande ansvar för sällskapets verksamhet och ekonomi. Budet från vår valberedning kom något hastigt och jag fick ingen längre betänketid. Att anta utmaningar har aldrig varit mig främmande, tvärtom stimulerande. I denna utmaning ingick ett förslag till styrelseledamöter/medarbetare som kunde få mig att tryggt ta uppgiften. Har haft båtplats i hamnen L 27 sedan 1991 el. 92 och under denna tid kunnat följa hamnens utveckling. Det hände inte mycket mer än nödvändigt underhåll under Kommunens tid, vilket kan vara förståeligt då det fanns planer på försäljning. När LBS tog över startade ett sedan länge uppdämt behov av åtgärder att förbättra och utveckla hamnen. Ytterligare positivt är att merparten av detta arbeta skett genom frivilliga krafter och under ordnade ekonomiska förutsättningar. Som alla vet råder ett annat klimat i näringslivet än för bara ett år sedan. Sällskapet står inför detta med en trygg balanserad ekonomi baserad på sunda beslut och god planering i tidigare styrelser. Denna balans och planering kommer att fortsätta i samma anda där vi kommer att nyinvestera i förhållande till vår ekonomiska förmåga. Underhållsbehovet på vår anläggning är ständigt lika påträngande som Nordvästen som ligger på året över och ser till att tillsyn och upprustning av bryggor och kajer måste fortsätta oavbrutet. EN HÄRLIG BÅTSOMMAR TILL ER ALLA! Alf Andersson P.S. Om ni har förslag, synpunkter eller bara vill byta några ord kommer jag att fi nnas i klubbstugan måndagar i maj, juni, och aug. mellan och Nya regler för användande av skrabbegården. Den tillgängliga uppställningsytan i skrabbegården har minskat i och med att vi placerat vår nya svetscontainer där. Styrelsen har därför beslutat att endast pallbockar, kölpallning och liknande fr.o.m. nu får ställas in här. Vaggor får således inte vidare förvaras i skrabbegården, även om de är isärskruvade. Körväg för trucken in till svetscontainern kommer att markeras med sprayfärg. Allt material som ställs in måste som vanligt namnas och ställas så att denna körväg inte blockeras. Styrelsen LBS Båtplatsavtal m.m. Styrelsen arbetar för närvarande med att se över avtalsstrukturen inom LBS. Det avtalsformulär vi hittills har använt är juridiskt tveksamt och är dessutom en blandning av båtplatsavtal och i vissa fall medlemslåneavtal. Nuvarande avtal kommer att ersättas med ett nytt båtplatsavtal, som täcker både första- och andrahandsuthyrning. Till detta kommer ett låneavtal för dem som har medlemslån. Medlemslånet har inget med båtplatsen att göra annat Grillkvällar i hamnen! Visst vore det skoj att träffas och dela en salt berättelse, äta god mat och kanske klämma en bärs! Grillarna är redo klockan 19:00. Ta med vad du vill äta och dricka. Vi har planerat följande kvällar: Onsdag 20 maj Fredag 26 juni Fredag 7 augusti Fredag 28 augusti Alla är hjärtligt välkomna, stora som små! än när det gäller hyressättning och kommer därför framgent att registreras på medlemsnummer. Styrelsen avser att sända ut nya avtal så snart som möjligt, med målet att få samtliga avtal reviderade i vart fall under Tills dessa nya formulär fi nns tillgängliga används de gamla avtalen. Båtförsäkring. Inför säsongen kan det vara idé att se över sitt försäkringsskydd. Vid t.ex. storm-skador på förtöjda båtar i hamnen är det båtens försäkring som får ta hand om skadan. Detta gäller även om en hel brygga skulle slita sig. Det LBS kan göra och gör är att årligen besiktiga och reparera bryggor och bryggförtöjningar i hamnen. Det går emellertid inte att försäkra en kaj eller en fl ytbrygga. Den enda skada på kaj eller brygga som klubbens försäkring täcker är brand. För att Din båtförsäkring skall gälla vid skada krävs att båten är riktigt förtöjd med rätt sort och dimension på förtöjningsgods. Är Du osäker kan Du titta på under fl iken Medlemskap där Du hittar LBS Förtöjningsanvisning. Kolla också om just Ditt försäkringsbolag har några speciella krav. Uttjänta gamla skot duger i vart fall inte!! Styrelsen LBS 4

5 Lerkils Båtsällskap Protokoll från ordinarie årsmöte den 11 mars 2009 klockan i LBS Båthus. 1. Årsmötet öppnas. - Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Alf Andersson valdes till ordförande. - Gunnar Lidmer valdes till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet - Jörgen Dackner och Jörgen Jernberg valdes till justeringsmän. - Karin Sundh och Inge Emanuelsson valdes till rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd för mötet - Samtliga närvarande antecknade sig med angivande av båtplatsnummer vid ankomst. Listan gicks igenom av rösträknarna och en röstlängd av 118 medlemmar fastslogs. 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst - Mötet fastställdes att vara behörigen utlyst. 6. Fastställande av dagordning Följande tillägg/justeringar gjordes varefter dagordningen fastställdes: - Ordföranden informerade om att övriga frågor skulle komma att diskuteras i mån av tid och att de i så fall skulle presenteras skriftligt. - Punkt nummer 15 kommer att behandlas samtidigt med punkt Motion angående avslag av föreslagna stadgeförändringar, behandlas tillsammans med punkt Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret (dvs. 2008) Verksamhetsberättelse har varit publicerad i Skvalpet. Följande förtydliganden presenterades varefter verksamhets- och förvaltningsberättelse godkänndes: - Avseende verksamhetsberättelsen så poängterade Håkan Samuelsson att fokus har legat på att få funktionsoch rutinbeskrivningar att fungera i det löpande arbetet. - Avseende förvaltningsberättelsen så informerade Lars Kolsäter om att en ny P-brygga har beställts under Denna skall betalas med medel som har varit avsatta i reparationsfond vilken upplöses under Revisorernas berättelse - Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Patrik Löwenadler. Han poängterade att den var ren vilket innebär att revisorerna inte har några noteringar eller annat att erinra mot verksamheten eller förvaltningen. - En granskningsrapport avseende styrelsemedlemmars båt- och köplatser presenterades. Rapporten är utfärdad av Anders Forsberg - Revisorn rekommenderar medlemmarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Baserat på verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende båtplatser, så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

6 10. Förslag till reviderade stadgar Förslaget till reviderade stadgar har varit presenterat i Skvalpet och på hemsidan. Ärendet var uppe till beslut på höstmötet Vid detta möte bifölls förslaget. Enl. stadgarna skall beslut även tas på två ordinarie föreningsmöten. Utöver förslaget så fanns det också två motioner som berörde samma ämne. Den ena var en motion från Håkan Wahleberg angående avslag av stadgeändringsförslaget. Den andra var en motion från styrelsen angående tillämningen av de nya stadgarna. - Håkan Valeberg presenterade sin motion, vilken för övrigt har varit presenterad på hemsidan. Lars Kolsäter presenterade tilläggsmotionen som för övrigt varit publicerad på hemsidan. Den är tänkt som en instruktion med innebörden är att ett flertal ytterligare kategorier utöver båtplatsinnehavare kan bli medlemmar i föreningen. Instruktionformen gör vidare att beslut för ändring av innehållet kan göras på ett enklare sätt en med stadgarna. - En medlem ställde frågan: vilken effekt en begränsning i medlemskap har på skattemyndighetens syn på oss. - Revisorn hade inget entydigt svar på detta men menade att risken är överhängande att vi blir betraktade som en ekonomisk förening. Stämman gick till beslut i frågan om stadgeförändring och då det fanns en motion från styrelsen angående tillämpningen av stadgarna så beslöts att hantera denna först. - Stämman beslutade efter votering med rösterna 44 för och 42 emot att tillstyrka motionen angående tillämpning av eventuellt nya stadgar. - - Stämman beslutade att avslå förslaget till stadgeändringar Förslag till revision av Funktionsbeskrivningar samt Utvärdering och revision av gällande funktionsbeskrivningar. Håkan Samuelsson redogjorde för hur funktionsbeskrivningarna har fungerat i det dagliga arbetet och gav en bakgrund till de förslag till justeringar som föreslogs. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för hamnchefen. - Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för kassören. 12. Propositioner och motioner Utöver tidigare behandlade motioner så fanns ytterligare två stycken som varit presenterade i Skvalpet och/ eller hemsidan. Avseende motion angående sjösättningsramper, så rekommenderade styrelsen med reservation för installation av bommar, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för installation av bommar. Avseende motion angående översiktsplan, så rekommenderade styrelsen med reservation för 3 år i stället för 5 år, att bifalla motionen. - Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för 3 år i stället för 5 år. max 30 km/tim Respektera hastighetsbegränsningen i hamnen! 6

7 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret Verksamhetsplan. Per Hilding föredrog huvuddelarna av det som redan har gjorts hittills i år och som kommer att göras avseende hamndelen enligt följande: - Svetscontainer är på plats och inredd. - Trålbanan på L-bryggan är nästan färdig. - E-bryggan är uppriktad. - P-bryggan kommer att bytas och förlängas inom kort. Den kommer att förses med enbart 6 och 8 meters bommar vilket innebär att Västkustgårdens båtar kommer att flyttas. De är informerad om åtgärden. - Vattenmatningen till L-bryggan kommer att flyttas så att den inte går via varvet. - Låsen på mastskjulen kommer att bytas och alla kommer att ha samma nyckel. - Schaktning för sjöbodar är klart och 6 st bodar anländer i slutet av april. - D-bryggan är förstärkt mot sidoförflyttning. - Ensmärkena kommer att ersättas med målad bryggnock. - Räddningsstationer kommer att sättas ut. Finns i förrådet. - Kanskoning vid ramper kommer att förbättras. - Reparation av asfalltsytor kommer att genomföras som tidigare. - Ny vattenpost kommer att installeras på södra uppläggningsplanen. - Ytterligare 6 st sjöbodar monteras i höst. - L-bryggan förstärks med pålar till hösten. Från seglingssektionen informerades att onsdagsseglingar planeras från och med den 13 maj. Vidare planeras en eskadersegling till Kristi Himmelsfärdshelgen. IT-sektionen meddelade att hemsidan utvecklas kontinuerligt och klubbstugan har försetts med trådlöst nätverk. 7

8 Budget. Lars Kolsäter presenterade Driftsbudgeten vilken varit publicerad i Skvalpet med tillägget att bytet av P-ryggan kan bli något billigare än visat. Avgifter. Lars Kolsäter presenterade förslaget till avgifter för 2009 vilka även varit föredragna vid höstmötet. En skillnad är att kostnaden för sjöbod ökat till 2000 kronor. Medlem undrade vad priset för årskort för trailer är. Förslaget är 950 kronor. Håkan Samuelsson informerade om genomgången av självbärighet för föreningens olika aktiviteter. De allra flesta aktiviteter bär i stort sett sina egna kostnader. Det enda undantaget är små båtplatser som är något för billiga i förhållande till sina kostnader då de jämförs med övriga platser. Mats Jorfors undrade om det sker några omflyttningar i kölistorna. Styrelsen svarade att så inte sker. - Stämman beslutade att bifalla förslaget om avgifter för Investeringsbeslut a. Förlängning av P-bryggan b. Klubbstuga c. Tappen a. Förlängningen av P-bryggan har presenterats i verksamhetsplan och budet. - Stämman beslutade att bifalla förlängning av P-bryggan b. Bengt Andersson beskrev vad som hittills har hänt i klubbstugefrågan. För närvarande finns inget konkret förslag att fatta beslut kring. Styrelsens förslag är att söka ett alternativ som ger oss ett 1 1/2 plans hus med cirka 100 kvm i markplan och en max. kostnad av cirka 2 miljoner. Stig Widholm undrade var huset planerades att placeras. Förslaget är att det placeras i omedelbar närhet av det befintliga. Håkan Valeberg eftersökte löpande information om fortskridandet i klubbstugeprojektet. Förslagsvis via mass-mail eller hemsidan. - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med klubbstugan enligt förslaget. c. Bengt Andersson förevisade det förslag som fanns. Räddningsverket har varit konsulterade och platsen som avses är vid utrustningskajen/mastkranen. En ekonomisk kalkyl presenterades. Plats och kalkyl diskuterades. 8 - Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med förslaget. 15. Utvärdering och revision av Funktionsbeskrivningar. Behandlades under punkt Val av styrelse. Val av ordförande på 2 år. Valberedningen föreslog Alf Andersson. Alf presenterade sig. - Stämman beslutade att välja Alf Andersson till ordförande på 2 år. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Lena Lindholm. Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. Votering begärdes vilken gjordes sluten då det avsåg personval. - Stämman beslutade att välja Lena Lindholm till ledamot på 2 år.

9 Fyllnadsval av kassör på 1 år. Valberedningen föreslog Lars Kolsäter. - Stämman beslutade att välja Lars Kolsäter till kassör på 1 år. Val av 2 ledamöter på 2 år. Valberedningen föreslog Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. - Stämman beslutade att välja Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt. Fyllnadsval av en ledamot på 1 år. Valberedningen föreslog Johan Holmqvist. - Stämman beslutade att välja Johan Holmqvist på 1 år. Val av 4 suppleanter på 1 år. Valberedningen föreslog Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg. - Stämman beslutade att välja Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huseth och Ove Olsson på 1 år. 17. Val av revisorer. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år. Valberedningen föreslog Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie och Bo Wikström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie på 1 år och Bo Wikström till suppleant på 1 år. 18. Val av valberedning. Val av valberedning bestående av 2 ordinarie varav en sammankallande och 1 suppleant på 1 år. Styrelsen föreslog Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. - Stämman beslutade att välja Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant. 19. Övrig information från styrelsen. Styrelsen hade inget att tillföra utöver vad som tidigare sagts. 20. Övriga frågor. Fråga ställdes om det görs något angående vågbrytare? Nej, inte för närvarande. Styrelsen presenterade en idé om skydd av C och D-bryggorna mot inbäring. Nibben frågade om möjlighet att få använda vattenskoter? Båtsnack På lördagar vid 12-tiden under hela året träffas go a gla a båtentusiaster i klubbstugan för att ta sig en öl (till självkostnadspris) och snacka båt samt lösa världsproblem i Lerkil. Alla är hjärtligt välkomna, så titta gärna in DU också. VÄL MÖTT! 9

10 Ingen ändring är aktuell. Rekommenderar att motionera i ärendet för att stämman skall kunna besluta i frågan. Styrelsen tar med sig frågan. Stig Widholm kommenterade det dåliga skicket i gästhamnen. Lars Kolsäter beskrev styrelsens syn och hänvisade till varvet då det är de som äger frågan. Tina Samuelsson kommenterade gästhamnsverksamheten och informerade om att varvet ser positivt på eventuella förändringar där LBS ingår. Gunnar Lidmer uppmanade styrelsen att påminna varvet om de åtegande som gjordes i samband med köpet av hamnen. Fråga ställdes om varför vi lämnat Svenska Båtunionen. Lars Kolsäter beskrev orsaken vilken i huvudsak bestod i kostnaden och administritiva belastningar. En medlem föreslog användande av mygga och högtalare så att alla bättre kan höra vad som sägs under mötet. Johan Holmqvist påminde om hamnvärdsbokningen som nu kan göras direkt på hemsidan. Den 22 mars börjar man att fördela resterande tider mellan övriga medlemmar. Johan Holmqvist frågade stämman om det är ok att använda e-post för att förmedla information. Stämman samtyckte till detta. 21. Mötet avslutas. Ordföranden tackade för den stora uppslutningen och visat intresse. Han deklarererade vidare att samarbetet med varvet och funktionen i gästhamnen är viktigt samt att han kommer att finnas i hamnen en dag i veckan för den som önskar att prata LBS. Sjöbjörnen Människan kan inte upptäcka nya oceaner förrän hon har fått modet att förlora kusten ur sikte Tips till dig som vill ha koll på vädret Vinga Väder (automatisk telesvar)

11 STYRELSEN 2009 Alf Andersson Ordförande Lena Lindholm Vice ordförande Johan Holmqvist Sekreterare Lars Kolsäter Kassör Karin Sundh Suppleant Kari Huseth Suppleant Roy Ericsson Suppleant Ove Olsson Suppleant Bengt Andersson Lerkils båtsällskap Mathias Lidmer Båtansvarig Meg Sjöstedt Båtplatser Lerkils Båtsällskap, Lerkils Hamn, Vallda tel / fax: mobil: Artiklar och insändare välkomnas till redaktionen. Dela med dig av dina semesterminnen, dina foton med mera. 11

12 FÖRENINGSBREV Lerkils Båtsällskap Lerkils Hamn Vallda Vill du segla Tvåkrona? Klubben har två tvåkronor till förfogande för klubbens medlemmar. Båt lånas endast via kontakt med båtfadder. Lars Elf alt Tekniska data Tvåkrona Längd Bredd Djupgående Segelyta, storsegel Segelyta, fock Segelyta, spinnaker Mastlängd Vikt 4,63 m 1,69 m 0,15/1,0 m 7 m2 3 m2 10 m2 6,1 m 160 kg Våreskader! Eskadersegling blir det under Kristi Himmelsfärdshelgen den 21 maj. kl 8.30 är det samling i klubbstugan, där resans mål bestäms och telefonnummer byts. Alla är välkomna. Vi träffas och har det trevligt på väg mot samma mål. Foto: Mathias Lidmer

Nu är vårkänslorna extra starka.

Nu är vårkänslorna extra starka. SKVALPETNR 1 2010 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Nu är vårkänslorna extra starka. Foto: Mathias Lidmer Rekordfiske på Confidence sid 4-5 Verksamhetsberättelse 2009 sid 6-7 Kallelse till Årsmöte sid

Läs mer

En aktiv båtsäsong går mot sitt slut.

En aktiv båtsäsong går mot sitt slut. SKVALPETNR 3 2010 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING En aktiv båtsäsong går mot sitt slut. Lerkils Seglarskola 2010 sid 3 Förarintygskurs/Navigationskurs sid 4 Information från styrelsen sid 5 Viktigt

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer