st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel FOTOSÄTTNING . LAYOUT . ORIGINALMONTAGE. REPRODUKTION . OFFSETTRYCK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel. 08-777 94 00-777 33 50 . FOTOSÄTTNING . LAYOUT . ORIGINALMONTAGE. REPRODUKTION . OFFSETTRYCK."

Transkript

1 Viär aldrig ute och seglar när det gäller trycksaker st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel från manuskript LAYOUT FOTOSÄTTNING ORIGINALMONTAGE REPRODUKTION OFFSETTRYCK SNABBOFFSET ti// färdig trycksak!

2 - I DETIA VEGA VÄNLIGA NUMMER KAN DU LÄSA: Ordförande har ordet " 03 VEGA-klubben, Vem Gör Vad? " 04 Årsavgiften för 1988 " 05 Manus stopp, VEGA-bladet " 05 Årsmötesprotokollet, """"""""" 06 Nya medlemmar 09 REGIO NALT,,,,, 10 -Medlemsspridningenöver landet " lo -Höstträffen i Stockholms skärgård 10 Upptäck Karlskrona " II SAIL VEGA LPR KARLSKRONA 12 TEKNISKA-SEKTIONEN 15 -Fråga FRITT FRAM - Svar " 15 -Rapport om plastpest -Volvo Penta MD6A Båtförsäkring 18 -Vinterns motorkurser " 18 -Unika VEGOR 19 SEGLINGS-SEKTIONEN 20 -VEGA mästerskapet 86~ch 87 -Alla VEGA-seglare, HJALP ~ Vinterns seglarkurs, Segla VEGA års VEGA mästare """"""""""""""""',"""""""""" Segla VEGA, råd nr 7 24 VEGA WORLD WIDE NEWS 25 -Internationella notiser 26 -Sail VEGA International Friendship Regatta MARKNADEN 30 bilaga: tekniskt tips nr 98 VEGA-bladet NR 1, KOMMER UNDER FEBRUARI 1988 > GOD JUL & GOTT NYTT AR < Sista manus dagen för VEGA-bladet nr I är , redaktören tillhanda Skriv till redaktiom:n redan idag! RedaktÖr/ansvarig utgivare: Lars Iläggblom VEGA-bla,h:t: upplaga ca750 ex utkommer 5 nr/år Ordfärande har Bäste VEGA-seglare! Som nyvald ordförande i klubben vill jag tacka årsmötet för förtroendet Tyvärr hade jag inte möjlighet att själv närvara och kan därför inte närmare kommentera vad som hände, men jag vill dock instämma i ett hjärtligt tack till de avgående styrelsemedlemmarna: Bengt, Peter, Malja och Ulf En kort presentation av mig själv som VEGA-ägare: I första hand är jag familjeseglare i Stockholms skärgård Femton somrar har jag och min familj tillbringat större delen av semestrarna i båten Jag tycker det är roligt med någon lokal kappsegling i all anspråklöshet, helst av typen familjekappsegling Jag uppskattar också själv pysslet med båten dvs underhåll, reparationer och förbättringar Två fina inslag i familjens båtliv de senaste åren har varit seglingarna till VEGA International Friendship Regattorna i Tönsberg och Heiligenhafen Skärgårdsseglarens skepsis mot stora vida vatten och långa avstånd har då gått att trotsa i goda VEGA-vänners lag Vi är nu inne i julmånaden och sommarens båtliv känns fjärran Fritidsskepparen har dock glädje aven viss planering även före Jul För det första kan man naturligtvis komplettera önskelistan med t ex sådana där nyttiga prylar som lätt blir nedprioriterade på vårkanten när så mycket annat svälter ut båtkassan Om nu skepparen ändå ska få julklappar så kan det lika gärna få bli förslagsvis: Livbojsljus, Nödraketer, Nödbloss, Radarreflektor (ej för liten!), en bekvämare Livsele, Stormfock, Översiktskort, Lage Larssons Väderkompendium, Sjöfartsverkets nya Hamnbok och VEGA-klubbens prylar (se annons) Å'ven i år kan det bli en ganska lång sammanhängande ledighet över jul och nyår för många av oss - Skönt, och här kan båtpysslet komma in som ett trevligt alternativ ordet till ett alltför djupt nedsjunkande i TV-fåtöljen Har Du fått/köpt översiktskort kan Du göra upp planer för sommarens långfärd Glöm inte 3, 8 eller 82 så att Du kan lägga kursen mot Karlskrona: Du som har lång väg dit kanske redan i jul skall bjuda hem några båtsugna vänner och diskutera en uppdelning av färden på flera besättningsomgångar med byte mellan båt och tåg eller bil i lämpliga hamnar Andra lämpliga julpyssel är underhåll och förbättringar av utrustningen Ni vet, allt det där som man lägger undan för att göra under de "långa mörka vinterkvällarna" men som har en tendens att ligga orört till den sista hektiska veckan före sjösättningen Det är bäst att snarast titta i anteckningsboken från båtupptagningen Jag skall också ta en tur till båten med anteckningsbok och måttband i fickan och se om jag kommer på något nytt samtidigt som jag kontrollerar täckning och ventilation I bästa fall kan jag sedan hinna skaffa materialför roliga sysslor under jullovet Någon dag när snörasket står som spön i backen kan Du vädra garderoben, dvs göra en lätt omöblering i vardagsrummet och breda ut Dina segel ett efter ett Du kan då noggrant inspektera dessa och överväga reparation eller nyanskaffning om Du inte gjort det än (hög tid i januari innan det blir kö hos segelmakarna) I samband med detta är det också lätt och roligt att mäta sina segel och se vad man egentligen har (se Lars Lembys upprop om hjälp i detta nummer) Efter dessa tips på utökat julstök och julpyssel slutar jag med standardfrasen, hör av Dig till styrelsen med Dina ideer och frågor Slutligen önskar jag alla VEGA-seglare en i alla avseenden GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Ingemar 3

3 VEGA-klubben, Vem gör vad? Årsavgiften för 1988 VEGA-klubbens STYRELSE Ordförande: Ingemar Bäck telhem VEGA- 2 arb ELVIRA Kassör: Börje Damberg telhem VEGA-3088 arb SUNNY Redaktör och Lars Häggblom tel hem VEGA-2800 Medlemsmatrikeln: arb FIDA Seglingssektionen: Lars Lemby tel hem VEGA- 7 arb IMARI Klubbmästare: Eva Andersson tel hem VEGA- 660 Klubb-Prylar arb WANDERER Tekniskasektionen:(diesel) Thomas Olsson VEGA-klubbens adress: VEGA-klubben c/o Häggblom Annebergsvägen Haninge telhem VEGA-3150 arb ANN-CHARLOTTE (bensin) Krister Ny1und tel hem VEGA SEA-WIND II 30A 110 kr senast den 31/12-87 Nu är det dags att betala medlemsavgiften filr 1988 års I'erksamhetsår Avgiften är nu 110:- kr enligt årsmötesbeslut per den 14 oktober -87 och avgiften gäller från och med 1 september -87 till och med 31 augusti 1988 Du som betalt 110:- kr i medlemsavgift med poststämplad postgirotalong efter den 31 augusti 1987 är fullgod medlem för 1988 Du som betalt 85:- kr i medlemsavgift med poststämplad postgirotalong efter den 31 augusti 1987 måste göra en kompletterande inbetalning med 25:- kr Informationen från inbetalningskortet är underlaget för 1988 års medlemsmatrikeln som utkommer i slutet maj -88 Snälla Du, försök att hålla tiden med inbetalningen för att underlätta vår aclministration Om Du av någon anledning icke kan/vil/mra med skall Du snarast meddela undertecknad om detta Eventuella frågor besvaras av undertecknad Lars Höggblom manus stopp, VEGA-bladet VERKSAMHETSÅRET 1988 (1 september augusti 1988) VEGA-klubbens båtförsäkring: (billigaste marknaden) på Klubb Prylar, postgironr: Medlemsavgift, postgironr: Övrigt,postgironr Medlems/verksamhets-år: 1/9 tom 31/8 REGIONALA KONTAKTPUNKTER UAP-AGF Assurans AB Bo Johansson Grevturegatan 10 te1arb Stockholm se marknaden årsavgift 110:- kr klassbevis, kurser etc nästföljande år Rolf Andersson tel hem VEGA-3232 Sot Anna: G:a Stockho1msv516 arb ORRITA Kolmården Rune Wiklund telhem VEGA-31ll Vänern: Skiftes vägen 10 arb HULDAS KARIN Mariestad sista manus dag ute i Din brevlåda NUMMER / ÅR 4 november 1987 l:a veckan december INTRESSEANMÄLAN l:a veckan januari EXTRA UTSKICK VEGA IFR 4 januari 1988 l:a veckan februari mars 1988 l:a veckan april maj 1988 l:a veckan juni maj 1988 l:a veckan juni MEDLEMSMATRIKEL 5 september 1988 l:a veckan oktober EXTRA NUMMER början av hösten VEGA JFR NR Sista manusdag är likamed redaktören VEGA-bladet tillhanda Passa på att planera Dina bidrag till VEGA-bladet redan nu 4 5

4 ÅRSMÖTES PROTOKOLL VEGA-klubben och Svenska VEGA-förbundets årsmöte i Medborgarhuset, Stockholm Till årsmötet kom 55 personer l Mötet förklarades öppnat av vår ordförande, Bengt Annervall 2 Årsmötet förklarade att mötet var rätt utlyst 3 Till ordförandeför mötet valdes Bengt Annerwall 4 Till sekreterareför mötet valdes Peter Pertola 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bengt-Göran Kallin och Dan Wikström 6 Årsmötet beslöt godkänna föreliggande verksamhetsberättelse 7 Årsmötets kommentarer till årets ekonomiska redovisning: Arne Salin frågade angåendekostnaden för övriga trycksaker -I denna kostnad ingår tryckning av tekniska tips, mätprotokoll, värvarblad, verkstadshandböcker, medlemsmatrikeln etc Årsmötet godkände årets ekonomiska redovisning 8 Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande Årsmötet godkände revisionsberättelsen 9 Årsmötet beviljadestyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 10 Förslag som styrelsen tagit fram på uppdrag av förra årsmötet att slå samman VEGA-klubben och Svenska VEGA-förbundet till en organisation, ett klassförbund, med namnet VEGAklubben godkändes av årsmötet 6 Förslag till nya stadgar redovisades av Peter Perto/a Synpunkter från Svenska Il Seglarförbundet (SSF) redovisadesoch berör 3, 4 och 16 Paragraferna lyder nu enligtföljande: 3 VEGA-klubben består av personer vilka i behörig ordning vunnit medlemskap i VEGA-klubben 4 Medlemskap i VEGA-klubben kan erhållas av personer med intresse för VEGA kryssaren Medlem inväljs av VEGA-klubbens styrelse efter skriftlig ellermuntlig ansökan Genom beslut av ordinarieårsmöte kan person kallas till hedersmedlem 16 Rösträtt tillkommer enskild medlem Röstning genomfullmakt får äga rum, dock får medlem ej representeramer än fem (5) röster Årsmötet beslöt enhälligt att anta de nya stadgarna De nya stadgarna kommer att distribueras till medlemmarna under verksamhetsåret Valberedningen,Christer Miding, föreslog följande personer till ny styrelse inför nästa verksamhetsår: ORDFÖRANDE, på 2 år: Ingemar Bäck KASSÖR, på l år: Börje Damberg LEDAMOT, på 2 år: Lars Lemby Krister Nylund Eva Andersson LEDAMOT, på l år: Lars Häggblom Thomas Olsson 12 Årsmötet beslöt antaga valberedningens förslag 13 Följande valdes till revisorer; REVISORER: Bengt Annerwall Laszlo Szönyi REVISORSUPPLEANTER: Dan Wikström Roland Craas 14 Årsmötet utsågföljande VALNÄ'MND: Ordförande: Bengt-Göran Kallin Ledamot: Malja Häggblom IS Den sittande styrelsen rekommenderar att årsmötet bifaller Bengt Annerwalls motion, om översyn aventypsregeln Lennart Olsson, SSF, tycker att VEGA-klassens entypsregel är mycket tunn och rekommenderar att arbetet utförs i samarbete med SSF Årsmötet beslöt att bifalla Bengt Annerwalls motion och uppdrog åt den nya styrelsen att i samarbete med SSF och VODA se över entypsregeln och dess tillämpningar Nytt förslag och nya tillämpningar skall vara klara för beslut på årsmötet Årsmötet fastslog den nya årsavgiften till HO kr per verksamhetsåret till Övriga frågor Bengt Annerwall och Lars Lemby avtackade de avgående i styrelsen; Bengt Annerwall Peter Pertola Malja Häggblom Ulf Bergendahl De avgående fick en flaska i form av ett välgjort sjömansarbete Resultat av årets VEGA mästerskap: I:a Pär Lindforss, 47,5 poäng 2:a Rune Wiklund, 25,7 poäng 3:a Peter Gustafsson, 21,6 poäng 4:a Lars Lemby, 19,3 poäng Årets debutantpris fick Dan Wikström SSF har damseglingskonferans i Örebro den 7-8 november -87 Bengt Annerwall föreslog att VEGA-klubben skall skicka representanter till Örebro Årsmötet beslöt att skicka Malja Häggblom och Eva Andersson samt att klubben skall bekosta kursavgift, resa och logi Laszlo Szönyi: Myndigheternas registrering av fritidsbåtar är i an- tågande Laszlo önskade att den nya styrelsen undersöker och kommer med eventuellaförslag beträffande enhetlig numrering, placering etc 18 Årsmötesförhandlingarna avslutades och ordet lämnades till Turistchefen från Karlskrona, Sonnie Nilsson, som avslutade kvällen med en fantastisk presentationibildspel om Karlskrona Detta gav alla deltagarna en mersmak av det VEGA kommande programmet för International Friendship Regatta 4-9 juli -88 Vid protokollet:?&;, rz~ Peter Pertola Ordförande: Justeras: ~\--c: ~~ Bengt- öran Kallin Justeras: c;:ll~;{);a~ Dan Wikström 7

5 Undersök 01n du lånar billigare hos oss Ring Om bostadslån, familjelån, värdepapperslån, privatekonomisk och familjejuridisk rådgivning -lp ~' NYA MEDLEMMAR Andersson Kennert VEGA- 567 DYNING Torslanda Andersson Lennart VEGA- 492 TOPAZ Motala Andreasson Börje VEGA-2990 SOPHlE Sandviken Dahlquist Yngve VEGA-3040 KYHN Ronneby Eilertsen Ole VEGA-3190 ÄTGAUM SIGLAR Askvoll Norge Fogelberg Nils-Erik VEGA-2680 MYSING Ronneby Gustafsson Per Olof VEGA-2584 FRIDA Västerås Haeger Göran VEGA-3113 Göteborg Hammarberg Rolf VEGA HELENE II Vällingby Holm Rolf VEGA- 468 BONITA Gränna Holmåker Sven-Erik VEGA- 575 OPHELIA Ronneby Jansen Henk VEGA-1782 LE CYGNE Naarden Holland Johansson Rune VEGA-3083 SIRA Västra Frölunda Kjellman-Jeppsson Familjen VEGA-2323 AGAINST ALL ODDS Landskrona Larsson Jan-Berthel & Monica VEGA-2661 VÄR WGA Malmö Ljunggren Sven Olof VEGA-2755 GRAZIELA Mörrum Lööf Thomas VEGA-IO25 PENELOPE Ronneby Noren Anders VEGA-2379 HAVSSULAN Huddinge Olsson Sten A Skeppsredare Hovås Pettersson Per-Arne VEGA-2448 Enskede Pettersson Sten-Arne VEGA- 357 LOUICA Kristinehamn Pettersson Sven Erik VEGA-2260 FIORELLA Kristinehamn Schrattenholz Lars VEGA- 528 OSOPHINE Äkersberga Sjöberg Bengt VEGA- 899 GULLMARN Timmerdala WikendaI Gunnel VEGA-1264 LYRAN PartilIe Wiklund Anders VEGA-2269 FORTUNA Ljungsbro Av misstag fick Ingvar Borgström ett felaktigt nr på sin VEGA i VEGA-bladet nr 4 VEGA-bladet uppsättes sedan en tid tillbaka å rent datorisk väg Med anledning härav beslutar jag omdöpa Tryckfelnisse till det mer korrekta Mjukvarunisse Borgström Ingvar VEGA- 271 MYLADY Malmö VÄLKOMNA TILL VEGA-klubben! ANTALET MEDLEMMAR ÄR NU 426 ST, PER DEN NeviCity!:; STUREPLAN 6,11435 STOCKHOLM, VARDAGAR ~ Om Du mot förmodan skulle vilja sälja din VEGA, annonsera då gärna via VEGAbladet Bland VEGA-bladets läsare finns ofta intresserade personer/medlemmar och ofta får klubben förfrågningar om det finns VEGOR som är till salu Vid eventuell försäljning, vore vi tacksamma om Du ville informera klubben om detta och den nya VEGA ägaren om VEGA-klubbens al/a fördelar VEGAbladet - 5 nummer per år, tekniska tips, medlemsmatrikel med internationellt VEGA register, VEGA-klubbens båtförsäkring för endast 340 kr per år, kurser, båtträffar, eskaderseglingar medlemsmöten, kappsegling, klassbevis mm Allt detta för endast /10:- kr per år Värvar blad och överexemplar av VEGAbladet kan beställas oss undertecknad för värvning av nya medlemmar Vi har nu gått in på ett nytt medlems- och verksamhetsår per den I september Du, snälla! Bu som inte tänker vara med pga båtbyte e dyl, hör av dig till klubben Detta skulle spara oss massor med extra arbete och framför allt porto kostnader Lars Häggblom 9

6 REGIONALT Upptäck Karlskrona MEDLEMSSPRIDNINGEN LANDET ÖVER OMR$DE Norrlandskusten Stockholm Gotland O l l St Anna Syd kusten Västkusten Vättern Vänern $land 1 l 1 SUMMA Gränserna och uppdelningen av medlemmarna är grovt uppskattad men ger dock en klar bild av läget Tveka inte att kontakta VEGA-klubben om Du vill ha stöd i form av värvarblad, extra ex av VEGA-bladet, information om vår båtjörsäkring edyl Om varje medlem skulle värva en ny skulle vi vara nära 1000 strecket och detta skulle ge oss ytterligare möjligheter till förmåner i form av rabatter hos leverantörer av båttillbehör och allt som kan tänkas behövas för vårt båtliv Lars Häggblom HÖSTTRÄFFEN SKÄRGÅRD STOCKHOLMS VEGA-klubbens höstträff på Norrgårdsön den augusti 1987 VEGA-klubbens höstträff sommaren 1987 blev trots den regniga sommaren av, och fyra båtar med besättning deltog Vi var åtta vuxna och sex barn Det tycker vi var fint, sex barn är det mesta antalet barn på de senaste två årens VEGA-träffar! Enligt hörsaga var det flera VEGOR som hade tänkt deltaga, men som vi alla gissade var det nog vädret som avskräckte de flesta Men höstträff, regn och kräftor, det hör kanske ihop på något vis Vi träffades på lördagseftermiddagen på berget och satt och pratade i solskenet Vid horisonten såg vi mörka, tunga moln som nästan drog förbi utan att beröra oss så mycket När kvällen kom samlades vi återigen på land och dukade upp våra matkorgar innehållande kräftor samt övriga tillbehör Visserligen kom det så småningom lite regn, men de tappra VEGA besättningarna satt kvar! Men mörkret kommer fort under augusti kvällarna, så det blev dock allt för snart dags att packa ihop oss i våra båtar med respektive värmare på Söndagens segeltur hem blev också fin med sol men tyvärr kanske för lite vind Vinden avtog dock helt, så segling ända till hemmahamn blev det inte Jag gissar att ingen som var med ångrar det Det var en mycket trevlig träff, som man kommer att minnas när man tänker på sommaren 1987 Det blev ju inte så mycket segling denna sommar som vi kanske hade planerat Men efter höst och vinter har vi snart en ny båtsäsong med nya träffar Vi kanske ses där Hälsningar från besättningen på VEGA-495, SEA-WIND 1/ Vi vill försöka ge dig lite smakprov på olika sevärdheter i Karlskrona Detta för att vi skall få än mer känsla och information om vad Karlskrona har att bjuda på, inför vår VEGA Friendship Regatta 4-9 juli -88 Vi återkommer med nya inslag i kommande nummer av VEGA-bladet fred informationen är hämtad från Karlskrona Turistbyrå och är i vissafall omarbetad av ossför VEGA-bladet GAMLA VARVET Gamla van'et grundades samtidigt som staden Karlskrona, 1680 Här finns bl a den 300 meter långa repslagarbanan från 1692 Detta är Sveriges längsta träbyggnad och fram tilli960 tillverkades här rep och tågvirke Polhemsdockan anlades och räknades en gång som världens åttonde underverk Försvarets först ubåt Hajen från 1905 finns också här Gamla varvet visas dagligen sommartid På varvsgatans vänstra sida ligger bataljon Ankarstierna De gula trähusen på vänster sida är officersbostäder från 1700 talet De är fortfarande bebodda Här bodde en tid den berömda skeppsbyggaren af Chapman Raktfram ses den höga muren runt varvet Genom 17:s port, den sjuttonde porten i den gamla muren, kan man se den gamla mastkranen BJÖRKHOLMEN Detta är det genuina Karlskrona Det var på Björkholmen som de första hantverkarna anställda vid flottans nya varv bosatte sig Några små trähus med liten täppa finns kvar från 1700-talets första del Den nya bebyggelsen har i stor utsträckning anpassats till den gamla miljön På Björkholmen har alla gator i nord sydlig riktning namn efter fartygsmodeller och gatorna i öst västlig riktning efter berömda amiraler I denna stadsdel kan man få höra den genuina, difongrika, "björkholmska" talas Några av de små husen hyrs ut till turister genom Karlskronas Turistbyrå FlSKETORGET ELLER FISKBRON På fiskbron fanns förr en saluhall och vid kajen låg rader av blekingsekor förtöjda Hit seglade nämligen skärgårdsbefolkningen för att föra handel och göra inköp Numera har skärgårdsbåtarna sin tilläggsplats här Rundtursbåten Spättan gör sommartid dagliga turer runt Karlskronas centrum BLEKINGE LÄNS MUSEUM Blekinge Läns Museum finns i Grevagården vid Fisktorget Grevagårdensbyggherre var generalamiralen greve Hans Wachtmeister och den förnäma bostaden stod färdig 1705 Generalamiralen var en av de ivrigasteförespråkarna för att staden Karlskrona skulle byggas Hans ättlingar lever och verkar fortfarande i länet Till Grevagårdenhör en vacker barockträdgård Museets utställningar visar stenhuggeri, båtbyggeri, sjöfart ochfiske En av Sveriges största samling av bruksbåtar har man också JARRAMAS Skeppsgossefartyget Jarramas, en gång världens minsta fullriggare Fartyget är autentiskt riggat och om somrarna vajar flaggspelet från masttopparna Jarramas har en populär sommarservering och dansoch visaftnar anordnas regelbundet VARMBADHUSET Varmbadhusets charmiga byggnad har fyllt 75 år I salar med doft av sekelskifte kan gästerna bada, vila och koppla av Bastu, bassäng, motionsrum och servering FÖLJ MED PÅ FORTSATT VAND- RING BLAND KARLSKRONAS SE- VÅ'RDHETER I NÅ'STA NUMMER AV VEGA-bladet OCH FRAMFÖR ALLT BOKA DIN SEMESTER FÖR 1988 MED KURS KARLSKRONA 10 11

7 SAIL VEGA International Friendship Regatt~ KARLSKRONA Sweden, 4-9 July 1988 TIDSPLAN Intresseanmälan kommer att finnas i Din brevlåda i början av januari 1988 Programmet för vår Regatta kommer att presenteras i VEGA-bladet nummer l, 1988 Definitiv anmälan skall ske senast den 1 juni, 1988 MÅLET MED VEGA IFR Internationellt erfarenhetsutbyte och kamratlig samvaro kring ett gemensamt intresse, VEGA kryssaren "Competition for fun" (kappsegling för nöjets skull) Bjuda/visa upp Sverige, Blekinge och framförallt Karlskrona som ett bra turistobjekt för seglare Årsmöte för VEGA-klubbarnas internationella huvudorganisation VaDA Minst 100 besökande VEGa R till Friendship Regattan TILLFARTS-SEG LIN G Östersjö-rallyt från Utö som planeras att starta från Utö den 22 juni är en mycket trevlig och uppskattad familjesegling Denna segling är ett mycket trevligt alternativ jor kanske främst barnfamiljer I övrigt planerar vi att erbjuda flera olika alternativ från alla väderstreck TILLRESANDE UTAN BÅT Linjeflyg har sju dagliga turer mellan Stockholm och Ronneby Vidare finns dagliga direktförbindelser med Göteborg, Köpenhamn och Rönne Marktransporten från Ronneby till Karlskrona beställes samtidigt med flygbiljetten Tåg, SJ har dagliga direktförbindelse med Stockholm, Göteborg och Malmö SJ har också från flera orter veckoslutsbussar till Karlskrona Långväga gäster från USA, Canada osv kan således välja att flyga till Köpenhamn, Göteborg eller varför inte till den kungliga huvudstaden Stockholm och därefter valfri anslutning till Karlskrona Ca-avstånd till Karlskrona: från Göteborg Kalmar Malmö Norrköping Stockholm Sundsvall 342 km 83 km 210 km 322 km 482 km 820 km PROGRAM Programmet kommer utformas så att de flesta intressen och smak inriktningar skall tillgodoses Här följer ett litet smakprov: Välkomstträjf Stadsortentering Flaggsignal/Trumpet/Kanon Tall Ships VODA möte Erfarenhetsutbyte Tekniskt program VEGA utställning Barbecue Skeppa/möten VEGA Race Sightseeingper båt '1 I, Sightseeing i Karlskrona Besök på Tall Ships Seglingar med Tall Ships VEGA Bankett Paradseglingar mmmm TALL SHIPS RACE Det blir folkfest i Karlskrona när världens stolta segelfartyg är samlade 5-9 juli SkePl?en ligger samlade i Handelshamnen och Orlogshamnen Intill fartygen kommer aktiviteter för besökare och åskådare att äga rum Starten kommer att ske den 9 juli kl 1500 vid Utklippan INBJUDAN Inbjudan har skett till samtliga medlemmar i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, England, Irland, Canada och USA Totalt är vi drygt 1250 VEGOR varav mer än 400 i Sverige VEGA MARIN AB kommer också att distribuera inbjudan till VEGA ägare som ej är medlemmar i VEGA-klubben, vid leverans av tillbehör Nationell och internationell båtpress skall förmås att publicera information om regattan och hur man kan anmäla sitt deltagande HAMNFACILITETER Vår hamn kommer att vara i Stumholmssundet vid Östersjöskolan Hamnen kommer att planeras för ca 120 VEGO R Hamnen ligger i nära anslutning till hamnen för "the Tall Ships" Östersjöskolan kommer att erbjuda frukost, lunch och middagar till mycket fördelaktiga priser for de som inte vill äta ombord Gäster utan egen båt kommer att erbjudas möjligheten till rum och bäddar i Östersjöskolan VEGA IFR REGATTA EXPEDITION Enligt Marinmuseum chefen Peter von Busch kan vifå utnyttja minfartyget BRE- MÖN som vår VEGA IFR expedition Fartyget ligger i anslutning till vår hamn REGATTA SERVICE VEGA MARIN AB kommer tillsammans med LUNDH SA ILS att upprätta en service lokal för FriendshipRegattan Lokalen skall vara utrustad med symaskin för segelreparationer och diverse tillbehör etc för VEGOR Servicen är i första hand för VEGA seglare men övriga seglare är också välkomna Försäljning av tillbehör kommer också att ske Regatta servicenskall också ge service och hjälp till att utföra inmätningar för klassbevis Flera andra företag står i kö för att medverka på motsvarande sätt PRESS/RADIO/TV Press, radio och TV kommer att bevaka våra festlighet under Regattan i Karlskrona KAPPSEGLING Karlskrona Segelsällskap, Ove Eliasson kommer att ansvara för vår kappsegling KSS kommer att tillhandahålla startfartyg Dock kommer VEGA-klubben att få bidraga med egna funktionärer VaDA-MÖTE VODA är den internationella huvud organisationen för samtliga VEGA-klubbar i världen President för VODA är Lars Lemby Sverige och sekreterare är Jan Vis Holland I samband med Friendship Regattan skall VODA's årsmöte hållas SÄKERHET Räddningskåren kommer under evenemanget att svara för vår säkerhet i hamnen och på land i övrigt Stationering av mobil räddningsenhet Information på flera språk beträffande handhavandet av brandsläckare och annan räddningsutrustning Läkarvård Information på flera språk om tillgänglig sjukvård skall ges till alla deltagare Närmaste akutsjukhus, läkare och tandläkare Polis Samarbete kommer att ske ske med polisen om säkerhet till sjöss Tull Tullen skall vara informerad med tanke på eventuella krav om inklarering mm för våra utländska gäster Samarbetet skall också ske beträffande tull- och kustbevakning om säkerhet till sjöss 12 13

8 SPONSORING Följandeföretag är VEGA-klubbens sponsorer i IFR (alfabetisk ordning) upp till dags datum (flera på väg in): EXTENSOR, Lidingö LUMALAMPAN AB, Box 508, Karlskrona LUND SAILS, Långebergsg 26, Västra Frölunda SEGLING R & C, Box 107, Saltsjöbaden VEGA MARIN AB, PI 2284, UAP-AGF Assurans AB, Tegeluddsv 76, Stockholm Vessigebro VÄLKOMNA VEGA-klubben Sweden foto: Bremön, VEGA-klubbens Regatta Expedition ÖSTERS REPRO TRYCKERI AB, Box 43, Västerhaninge KARLSKRONA ~ med vind iseglen Co) Fråga -FRITT FRAM- Svar Skriv till VEGA-klubben om Du har några frågor kring VEGA-n eller egna synpunkter på klubben VEGAbladet, båtlivet etc etc Vi hoppas att kunna ge dig svar i VEGA-bladet, där det kommer alla läsare tillgodo fred DIVERSE 0-21 PROBLEM MED ALBIN Hej! Jag har följande problem med min 0-21 Albin motor av 1969 års modell Jag vore mycket tacksam om Ni kunde ge förslag på orsaken till problemen och förslag på åtgärder Vad kostar bara materialet, vad skulle det ungefär kosta att låta en firma utföra arbetet? 9 Tankenfungerar ej på reserven, kan det bero på att tankens läge är för lågt för självtrycket (tanken har originalläget kvar) Vad mer bör bytas/åtgärdas på en 18 år gammal motor, till det yttre mycket fräsch Jag förstår att det är svårt att uttala sig utan att ha sett motorn, men Er erfarenhet kan väl tala om vad som är vanligt att åtgärda TACKAR på förhand gör: Pelle Matton, VEGA-566 PAM SV AR: Utan en närmare analys av motorn, kompressions prov mm är det omöljligt att lämna fullständiga lösningar på problemen Det är av samma anledning svårt att kostnadsberäkna åtgärderna Följande kommentarer kan vi i korthet lämnas: DATA: Byggd på Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1940, sjösatt samma år Deplacement 460 ton Deplacement å spant till kvl 395 m' Längd i kvl 54,5 m, bredd 7,6 m, djupg ca 2 m (fullt rustat) Maskineffekt: 2x1600 hk Maskintyp: Ångturbin Fart: max 1B knop HM minsvepare BREMÖN ID Bestyckning: 2 st 10,5 cm M/40, 1 st 25 mm dubbel a-pjäs M/32, 2 st sjunkbombkastare och 2 st sjunkbombfällare Fartyget kan medföra 40 st minor och 50 st sjunkbomber Dessutom 2 st ksp M/36 och mindre handeldvapen (karbin m/94) Skyddssvep, söksvep, röjsvep i -1 l Det "puff'-ryker ur skorstenen som sitter på oljepåfyllningsröret (slangen till luftintaget är på plats) 2 När jag skulle fylla på konserveringsolja så märkte jag att motorn förbrännt eller läckt ut nästan all motorolja 3 4 Tomgångsskruven går ej att justera Vilket är bästa motorvarvtalet? Fullgasläget när motorn går över på ett lägre varvtal eller strax innan detta läge, i sommar märkte jag att motorn blev mindre varm om jag ej gav full gas utan stannade på högre varvtal strax innan 5 När jag kört en längre tid på hög gas och sedan saktar ner till tomgång så lägger motorn av när jag vill gasa igen, den för/orar liksom kraften 6 Laddningslampan lyser trots att batteriet ej dras ut 7 Kan man på ett enkelt sätt göra så att två batterier laddas från motorn? 8 Avgasloppets övergång i ljuddämparen håller på att rosta l Puffandet tyder på otätheter i cylinderlopp beroende på slitage På en motor i god kondition suger förgasaren i sig de gaser som trycks förbi i cylinder/opp och ventiler Detta är ju finessen med sk sluten vevhusventilation 2 Svårt att ge n'ar på då vi inte känner till den exakta mängden av olja som läcker ut Men med tanke på våra farhågor om en hårt sliten motor i punkt l, vågar vi kanske dra slutsatsen att den ökade oljeförbrukningen beror just på slitage 3 Kan bero på att tomgångsskruven, som har en känslig spets, dragits för hårt och deformerats I värsta fall har även sätet i förgasaren tagit skada Med lite tur kan det räcka att byta tomgångsskruven Mycket talar för att denna motor går dåligt även av andra orsaker 4 Att köra på fullgas och med för stor stigning på propellern innebär att motorn överbelastas vilket leder till överhettning och kraftigt slitage Förs reglagespaken för långt föröver blir ju stigningen för stor och propellern bromsar motorn för mycket -motor 14 15

9 varvet går ner Liknelsen kan göras med att köra en bil med full gas på högsta växeln uppför en brant backe Motorn mår bäst av att kontinuerligt belastas med ca 70% av sin max effekt Fartmässigt motsvarar det mellan 6 och 6,5 knop Motorn snurrar då lätt och får bra kylning 5 En sliten motor har svårt att suga i sig bensin/luftblandningen i förgasaren Samtidigt får denna motor i sig allt för mycket förbrända gaser via vevhusventilationen Beror kanske också på att motorn blivit överhettad om den körts felaktigt "enligt punkt 4 Fenomenet måste dock närmare utredas 6 Trolig orsak är att laddningsregulatorn inte fungerar Möjligtvis laddas batteriet sporadiskt eftersom det inte dras ur Ett fulladdat batteri räcker dock för många timmars körning och det är inte säkert att man direkt märker att det dras ur Regulatorn kan enkelt kontrolleras av någon kunnig om kåpan tas av Men kolla allra först om någon kabel sitter lös på generatorn När bytes kolen sist? 7 Laddningseffekten på originalgeneratorn ca 90 watt räcker inte till för att ladda två batterier Vi vill här varna för att byta till för stora batterikapacitet eftersom generatorn då inte förmår att ladda batteriet helt fullt Generatorn kommer då att kontinuerligt belastas för hårt med risk för skador En batterikapacitet på max amperetimmar rekommenderas 8 Denna del är utsatt för rost och det kan man inte göra mycket åt Efter ett antal år måste denna del bytas Ä'r motorn gammal som 18 år är den säkert redan bytt en gång En annan del av motorn som kan vara aktuell att byta är topplocket Har detta inte bytts på 18 år så är det bara att gratulera 9 Den vanligaste orsaken till att reserven inte fungerar är att röret i tanken satts igen av skräp och slam som finns i tanken Reserven har ett eget rör i tanken på en lägre bränslenivå och behöver inte användas så ofta Åtgärden är att rensa tank, rör och kran 16 Slutklämmen blir att denna motor måste ses över Vi har konsulterat VEGA MA- RIN AB, Henry Gustafsson En fullgod renoveringkan göras av honom till en kostnad av ca kr Vi vet att Pelle varit i kontakt med Henry ochfått fylligare information om sin motor och vad som bör göras Det blir troligen en totalrenovering Bättre information än så här är svårt att ge på befintliga underlag Thomas Olsson, tekniskasektionen HÅTREG ISTRERIN På årsmötet ställde Lasz/o Szönyi följande fråga: - Myndigheternas registrering av fritidsbåtar är i antågande Kan den nya styrelsen undersöka och komma med eventuella förslag beträffande enhetlig numrering, placering etc SVAR: "Förordningen om fritidsbåtregistrering SFS 1987 i 906" så heter den lag som säger att våra VEGOR är registreringspliktiga Jom Lagen träder alltså i kraft 1 januari 1988 Registreringsanmälan skall göras senast den 1 april 1988 Anmälan görs till Trafiksäkerhetsverket i Örebro Båtregistret kommer nämligen att finnas i samma databank som bilregistret Blanketten för anmälan av fritidsbåt innehåller en mängd frågor Avsikten är att man skall kunna identifiera båten med hjälp av lämnade uppgifter Således ingår bla alla mått, färg, motornummer mm Namn och personnummer på ägare och delägare finns med Tanken är att ägarlängden så småningom skall bli lika fullständig som på bil sidan Avgiften har fastställts till 30 kr per år (till att börja med, egen kommentar) En tid efter det att anmälan gjorts kommer TSV att sända ut registreringsbeviset Utsändandet av registreringsbeviset kommer att dröja De som sänder anmälan ifebruari mars kommer troligen inte att få sina bevis förrän i höst Båten behöver inte märkas innan beviset trillat ner i brevlådan Med beviset följer anvisningar om hur båten skall märkas plus ett inbetalingskort Båtägaren måste själv märka sin båt Några färdiga skyltar kommer inte att tas fram Tecknen tre bokstäver och två siffror tex WGA01 skall vara minst 75 mm höga och varje tecken minst 10mm brett Placer- G 1 j ", ingen på båten är fri men måste vara väl synlig Nummerbelysning som på bilar behövs ej Sjöfartsverket och TSV meddelar att man kommer att tillämpa en mjuk linje under det första inkörningsåret Beträffande samordning avanmälan och enhetlig numreringför VEGA-klubbenfinns alla möjligheter På TSV är man öppenför en sådan lösning och kan avsätta en viss beteckning och nummerserie åt oss Varje medlem måste därefel'personligen inkomma med en anmälan till TSV och åberopa till delad registreringsbeteckning Vi skulle då behöva flera nummerserier då varje serie endast omfattar 1-99 Detta skulle då ändå ge oss olika bokstavsbeteckningar Av ovannämda anledning har vi inte funnit det tillräckligt aptitligt att arbeta för en gemensam registrering I nästa nummer av VEGA-bladet kommer vi med mer information om båtregistreringen Thomas Olsson Rapport om PLASTPEST VEGA-klubben har varit i kontakt med På Kryss & Till Rors, Ulf Bergenlid Ulf har för SXKs räkning gjort en enkät om plastpest Resultatet av den kan Du läsa i På Kryss & Till Rors nr 3-87 Intresse finns från hans sida att följa upp problemen kring plastpesten bland VEGA-klubbens medlemmar VEGA-n har praktiskt taget helt varit befriad från plast pest Några få fall har vi hört talas om men frågan är om det varit fråga om "äkta" plast pest M ånga andra typer av blåsbildning har oförtjänt benämnts som plast pest Detta är ju glädjande, men vi vill nu verkligen gå ut och fråga våra medlemmar om de fall som finns och hur de åtgärdats Skriv eller ring till Thomas Olsson eller Krister Nylund (adress och telnr finner du i förteckningen över styrelsen) I kommande nummer av VEGA-bladet kommer vi att följa uppp de fall som eventuelit finns utförligt beskrivna hur de åtgärdats Vi kommer dessutom i samarbete med färgföretaget Extensor att beskriva hur man på lämpligt sätt förebygger att fukt tränger in i plastlaminatet Fuktinträgning i laminatet har troligen mycket stor betydelse för plastens åldrande Dessutom har man ju garanterat sig för kommande plastpest bekymmer VARNING! Som många säkert känner till har problem uppstått med Internationals färg Interprotect Blåsbildning har snabbt uppstått vilket skylls på att lösningsmedlet i färgen inte kan avgå utan stängs in av ytskiktet Färgen fungerade säkert vid laborations testen, men tyvärr inte i verklighetens temperaturförhållanden Alltså en VARNING för denna produkt Thomas Olsson VOLVO Penta MD6A ~ Plastbrickan är en tätnings- och låsbricka för mellan drevet i transmissionen som i en delfall pga åldrande och uttorkning lossnat och orsakat haverier med stora kostnader som följd Har Du turen att inneha en motor inom nummerserien och och i fortsättningen från och med motor nummer 5495 kan Du känna dig trygg då stålgummibricka är monterad 17

10 Motornumret finner Du på en plåt som är placerad på motorblockets styrbordsida vid bränslepumpen Kontakta mig om Du vill ha hjälp med detta eller något annat på motorn Lennart Lindforss VEGA 2630 TINA Telbost , efter kl1800 VEGA-klubbens båtförsäkring Vår egen medlems försäkring hos försäkringsbolaget UAP-AGF Assurans AB har marknadens lägsta premie Den kostar 400:- kr utan nautisk kompetens och 340:- med Som nautisk kompetens räknas minst förar bevis Närmaste konkurrent prismässigt är Svenska Sjö med en premie på ca 550:- kr utan nautisk kompetens och ca 450:- med Premien hos Svenska Sjö är dock beroende av försäkringsbeloppet (båtens marknadsvärde) VEGA-klubbens försäkring är en fullvärdesförsäkring med enhets premie Båten är alltid försäkrad till marknadsvärdet och man kan alltså aldrig råka ut för att vara underförsäkrad Dvs få en reducerad ersättning därför att man valt ett för lågt försäkringsbelopp Ett hundratal medlemmar har valt denna försäkring (ökar ständigt) men vår målsättning är att de flesta i klubben kommer med Ju fler vi blir desto större inflytande får vi över försäkringsvillkoren, premien och skaderegleringen Mycket talar för att vi får behålla samma låga premie även kommande år eftersom skaderesultatet varit gynnsamt (förhandlingar pågår i skrivande stund) - Tänk på att vi själva kan påverka skaderesultatet Kontaktman för våra försäkringar är: Bo Johansson, tel , Grev Turegatan 10, uppge kont Thomas Olsson UNIKA VEGOR Detta är ett försök till en ny serie i VEGA-bladet där vi skall försöka visa foton av unika VEGA konstruktioner Redaktionen vore mycket tacksam om Du som har något foto eller vet någon unik konstruktion hör av dig till VEGA-bladet Jag vill också passa på tillfället att välkomna alla VEGA ägare till klubben även om konstruktionen gör att VEGA-n inte kan klassas som en entyps VEGA Alla är välkomna Detta ger klubben en bredd och möjlighet till ett stort utbud beträffande erfarenheter Vilka möjligheter, till erfarenhetsutbyte, VEGA Friendship Regattan i Karlskrona kommer att bjudapå, när vi blir mer än JOO VEGOR samlade Det kommer helt säkerhet ges möjligheter till att fånga upp många nya ideerjust för Din smak och tycke missa inte detta UNIKa VEGA tillfålle! Denna första bild kommer från en VEGA ägare i Skåne Konstruktionen och tillverkningen har ägaren själv stått för Å'garen bor större delen av året i VEGA-n Iden har väckt mycket stor uppmärksamhet och intresse, allt enligt ägaren Vinterns Motorkurser VEGA-klubben kommer som vanligt att anordna kurskvällar för bensin och diesel motorerna inkl reverseringsmekanismen Dessa kurskvällar brukar vara välbesökta och intressanta och kan varmt rekommenderas oavsett förkunskaper ANMÄLAN En avgift på 25:- kr per deltagare och kurskväll sätts in på postgironummer och postgirotalongen gäller som anmälan Glöm ej att ange vilken kurs (bensin/diesel) och namnen på deltagarna PLATS Båda kurserna kommer att äga rum i Enskede Gårds Gymnasium, Palmfeltsvägen , Enskede Kör in Drivhusvägen vid den stora skorstenen och in på gården Där finns också parkeringsplatser Ingång genom någon av garageportarna från gården Närmaste tunnelbanestation är Enskede Gård Se telefonkatalogens karta blad 28 kartruta 1 A + B TIDER BENSINMOTORKURSEN: tisdag 26/1-88, kl1800 DIESELMOTORKURSEN: torsdag 28/1-88, kl1800 Boka in Dig redan nu (dock senast 15/1) för en trevlig och lärorik afton VALKOMNA Tekniskasektionen 18 19

11 VEGA-mästerskap 86/87 Resultat 1986 PLAC VEGA NR SKEPPARE LR OR VS TS MR AR JV POÄNG TOTALT Henning Jensen 15,O 14,0 4,6 33, Pär Lindforss 7,5 13,8 21,3 3 7 Lars Lemby 4,5 6,0 6,0 16, Uno Samulsson 3,0 8,7 4,5 16, Oscar Claesson 6,0 6, Krister Nylund 1,5 4,5 6, Lars Jonsson 3,0 3, Leif Ohlsen 3,0 3, Rickard Wallberg 1,5 1, Bengt Palmberg 1,5 1,5 Resultat 1987 PL VEGA SKEPPARE VS VH ttr TR ToR ToRe ÄR LK LR SD PNG Pär Lindforss 7,5 15,0 10,5 14,547, Rune Wiklund 13,5 12,2 25, Peter Gustafsson 13,8 8,4 21,6 4 7 Lars Lemby 9,0 10,3 19,3 AR = Arkö Runt JV = Jungfru Valsen LK = Lambarköret LR = LidingöRunt MR = Mälar Race OR = Ornö Runt SD = SegelbåtensDag ToR = TorsöRunt ToRe = Torsö Runt, ensamsegling TR = TjörnRunt TS = Tillfartssegling vårträff Sthlm ttr = TillfartsseglingTjörnRunt VH = VikingarnasHöstsegling VS = VikingarnasSkärgårssegling Å'R = Å'rtskär Runt VEGA-mästerskapet VEGA-klubbens mästerskap har avgjorts enligt följande regler, som gällt för 1986/7 Resultat räknas från de 4 bästa placeringarna i kappseglingar som sanktionerats av någon av de svenska, danska, finska eller norska seglarförbunden Klasser får vara alla klasser där VEGA med klassbevis får starta, tex VEGA entypsklass, LYS, DH, for mjl Poäng har beräknats enligt formler som angavs i VEGA-bladet nr 2, 1987 Allt fler av de nya VEGA seglarna börjar upptäcka hur roligt man kan ha när man kappseglar för sitt nöjes skull Förhoppningsvis gäller detta även gamla, vana familjeseglare med en "gammal vanlig VEGAII "Competion for funll är som bekant VODAs motto Kappseglandet i VEGA klassen börjar nu att öka igen, även om vi har ett stycke kvar till VEGA klassens glansperiod i början av 70 talet Glädjande nog har vi i år fått respons på vårt försök att ordna ett mästerskap för hela klubben Och, som vi trodde, det finns många duktiga seglare ute i landet Vänern har en fin samling VEGA kappseglare,särskilt i Mariestad Västkusten har IlPeter Gustafsson teaml, som faktiskt inrymmer även en Stockholmare, nämligen Pär Lindforss! Den senare är fortfarande helt glänsande på hemmavatten Det är bra att ha en toppseglare bland oss som Ilsätter standardenll Då vet man att, om man någon gång seglar ifrån Pär, då är man bra! VEGA-klubben gratulerar alla sina kappseglare och tackar för den här säsongen Nästa år är det starter och -förhoppningsvis - många nya som kryssar om placeringarna På begäran har vi även publicerat 1986 års resultat Lars Lemby Henning Jensen 10,0 4,5 14, Oscar Claesson 7,5 7, Bengt Palmberg 6,0 6, Krister Nylund 6,0 6,0 ALLA VEGA-Seglare, HJÄLP! Uno Samuelsson 4,5 4, Dan Wikström 3,0 3, Claes Lindblom 1,5 1, ÄRS DEBUTANTPRIS TILLDELADES DAN WIKSTRÖM VEGA-883 DUGA SALTSJÖ-BOO VEGA-klubbens årsmöte gav oss i uppgift att se över entyps-regeln För detta finns många goda motiv, som hade formulerats väl av Bengt Annerwall i en motion till årsmötet En liknande översyn har startats inom VODAs ram i de andra VEGA-länderna Om vi nu ska, tex, ändra på de toleransangivelser som finns i regeln, så måste vi veta hurudana VEGA-kryssarna egentligen är För den skull har vi gjort iordning ett mätprotokoll, som du finner som lösblad i detta nr av VEGA-bladet 20 21

12 Bästa VEGA-vän! Segla VEGA, långt - bekvämt Nu är det snart dags igen för några trevliga vinterkvällar, då vi kan prata segling och planera nästa sommars färder Tex till Tall Ship Race och det stora VEGA-mötet i Karlskrona! VEGA-klubbens "torrsegling" kommer i vinter att handla om långfärds- segling och familjekappsegling Vi planerar att ta upp frågor om: hur man bör utrusta båten, vad man kan göra för att öka bekvämligheten ombord, särskilt om besättningen består aven familj med begränsad vana att vara till sjöss, något om navigering, inom och utomskärs, väjningsregler: allmänna och vissa speciella tillämpningar under kappsegling, lanternor och ljus under segel, motorgång och till ankars, att utnyttja vind, strömmar och sjögång, angörning av främmande kust, ankring och tilläggning Gör oss den tjänsten att du tar med dig detta formulär nästa gång du går och tittar till båt och rigg Ta med ett måttband och en penna också! Fyll i vad du kan (Det går naturligtvis inte att göra ett flytprov nu) Och ta fram dina segelen gång De behöver antagligen ses över och kanske något ska in till segelmakaren Mät seglenpå det enkla sätt som är beskrivet ochfyll i! Det är inte bara kappseglare vi vänder oss till Tvärtom, det är den "vanliga" VEGA-kryssaren vi vill få en bild av Så detta gäller dig Men det är samma formulär som används om man vill ha ett sådant, när du ändå har mätt, så tala om detför mig! Jag skulle verkligen uppskatta om du ville göra detta för klubben Tillsammans kan vi göra mycket Som en extra uppmuntran kommer vi att lotta ut några av klubbens special-artiklar bland dem som sänder in ifyllda mätprotokoll före den l jan 88 Tackar på förhand! Lars Lemby snabbt mm Programmet är ännu inte fastlagt utan vi är helt öppna för förslag Det skulle kännas bra om du kom med önskemål och synpunkter Det hela är tänkt i första hand för dig som ännu inte gått in beckbyxorna riktigt Här får du tillfälle att ställa de där "enkla enfaldiga frågorna", som du inte vågade fram med, när du hörde de gamla sjöbjörnarna på klubben prata om att "krumma spiran med en extra talja på handfoten" eller "sätta en sugga på fockskotet" eller hur tryggt det känns med "en preventer på stotbommen" Ingen fara: vi har förklaringar och ska nog kunna ge dig något eget knepigt uttryck att klämma fram så där avspänt elegant som befarna seglare präglar göra Boka in torsdagarna den 4 och 18 februari 1988, klockan 1900 till ca 2200 Kostnaden blir 50 kr per kväll Pengarna sätts in på VEGA-klubbenspostgiro nr och postgirotalogen gäller som anmälan Senast den 8 jan vill vi ha din anmälan men gärna tidigare, så att vi kan hitta lämpligt stora lokaler VÅ'LKOMNA! Lars Lemby 1987 års VEGA-mästare Pär Lindforss med VEGA-2630, TINA är 1987 års VEGA mästare med hela 47,5 poäng För 10 år sedan vid 11 års ålder kom Pär 3:a i Lidingö Runt Sedan dess har han vunnit tre raka segrar i Lidingö Runt 1985, 86 och 87 Pär har två första placeringar i Horsten Race och Ornö Runt För övrigt har Pär haft en lång rad olika framgångar inom segelsporten, såväl med VEGA-n som med andra båtar l VEGA International Friendship Regatta blev Pär vinnare i raceing klassen 1986, Heiligenhafen, Tyskland År 1985 i Hoorn Holland, seglade Pär med Bengt-Göran Kallin och tog en klar 2:a placering i raceing klassen Du, kappseglingsintresserad, möt Pär och VEGA-2630 TINA i VEGA International Friendship Regattan, Karlskrona 1988 foto: Pär i färd med att sy nya segel till VEGA-2630 inför VEGA IFR Karlskrona

13 Segla VEGA, Råd Rullrevning av storseglet Om Du har ett gammalt storsegel med rullrev, så bör Du helst sy om det till bindrevning, och ordna bommen för detta Men om Du nu har kvar Ditt rullrev, vad kan Du då göra för att få seglet så bra som möjligt? Två icke önskvärda effekter uppstår när man rullar in storseglet: Det blir inte planare, snarare allt bukigare ju mer man rullar, och bommens aktre nock börj ar komma allt djupare ända tills den vid 6-8 varv börjar ta i rufftaket, och då är det stopp Att seglet inte blir planare beror på följande: Eftersom man inte kan sträcka seglets underkant kommer den buk, som seglet har givi ts genom att bomliket fått en konvex form, att tryckas uppåt i seglet Ju mindre segelyta som återstår desto mer märks denna bukighet Till slut ser seglet ut som en skopa av tyg Att seglet doppar allt mer i akterkanten beror på att segelrullen blir tjockast vid masten, där seglet p g a sitt förlik är tjockare än seglet i övrigt Den kvarvarande segel höjden minskar alltså fortast vid masten, men eftersom bommen sitter fast på msten så blir reslutatet att akternocken sjunker i förhållande till bommens fästpunkt vid masten Vad kan man göra åt detta? Minska buken: Mitt första storsegel från och med det storseglet på IMARI vann Åke Lundberg Gotland Runt!- hade ett blixtlås längs bommen När man drog igen detta - efter att ha slackat lite på skot och fall -försvann det mesta av buken 24 nr 7 Gamla knep är att lägga in saker längs bommen medan man rullar in seglet: segel säckar, handdukar, lattor etc Men det är inte lätt att få en snygg, lagom tjock rulle, och risken att grejorna blåser i sjön när man revar ur är uppenbar Man kan sträcka seglet akterut längs bommen medan man rullar om man låter det fladdra lagom och har starka fingrar, men det blir mest bara en skönhetseffekt Om man ligger i lä och ska förbereda sig för att gå ut i friskt väder, kan man göra på följande sätt: Fira storen till ungefär halva det önskade revdjupet Ta tag i seglet vid bommens akternock och vik att stort veck uppåt, så att seglet blir dubbelvikt i en triangelformad kil med spetsenvid masten Rulla in detta dubbla veck och sträck hela tiden bakåt orkar Resultatet så mycket blir att Du Du får ett inrullat segel utan att bomnocken doppar Risken är naturligtvis att vecket glider ur Då måste man slå ut hela revet och börja om Men det brukar funger om man rullar hårt Med ett sådant rev har familjen L en gång seglat VEGAn FREYA runt den Isle engelska of Mans nordspets från Peel till Ramsay i en rykande SV kuling över Irländska Sjön och all t fungerade - men det är en annan historia -:::::'::> - 8/i>d/~s sf"",,!isfr bo!j1nnkel7 CP Rvlla htlrt ll\ JI "I, VEGA World Wide News Vår avsikt är att under denna rubrik försöka att fånga upp nyheter från våra syster klubbar världen över Vi har också tänkt oss att information från VODA skall presenteras under detta kapitel VODA är som Du kanske vet den internationella huvud organisationen för samtliga VEGA-klubbar viirlden över President för VODA är Lars Lemby, Sverige och sekreterare är Jan Vis, Holland MARIN MUSEUM KARLSKRONA The Naval Museum in Karlskrona is one of Swedens oldest museums In the year of 1752 King Adolphus Frederieus made it known in a royal letter that models and designs were to be kept for edueational reasons for generations to come The purpose of the museum is to illustra te Swedish naval development on the whole and - above all - the life and work of bygone generations in the Dockyard of Karlskrona 'What is now known as Naval Museum was then Hall of J1,Iodels, a neoc/assie building designed by Carl August Ehrensvärd and Fredrik Henrik af Chapman Since the history of Karlskrona and that of the naval base are woven tagether with the history of the naval shipyard, the museum must be conceived as a whole out of these three aspeets The collectians are arranged in following major departments: models viewing ancient shipbuilding in wood and collectians regarding old s/zipyard handieraft tools a great collection of flgure-heads from period a weapons department with artillery, light arms, sea-mines and torpedoes a teehnieal department with examples of the development within the teehnology of maehines, eleetrieity and teleeommunieations a department of 300 years of shipbuilding in the material of wood, iron and plastie The famous shipbuilder Fredrik Henrik af Chapman was an engineering genius as weil as an able administrator He eonstrueted both frigates, ships of the line, galleys, eannon-tenders and sloopes of war These boats got international reputation He sueeeeded in serie-building the flrst ships of the line during The time of building a ship fwm laying the keel to the launehing was 45 days This was arecord! The gallery of Johan Törnströms jigure heads is famous for quaiity of the flgures and the gallery has an world wide reputation IM, VEGA International Friendship Regatta, 4-9 juli 1988 i Karlskrona Den 12:e VEGA International Friendship Regattan kommer att äga rum i Karlskrona den 4-9 juli 1988 Utförligt program, information om alla kring aktiviteter och anmälningsförfarande kommer att presentera i kommande nummer av VEGA-bladet (se också separata artiklar i detta nummer) Inbjudan har sänts ut till samtliga VEGA-klubbar världen över Redan nu har 25

14 flertalet klubbar meddelat att intresset är stort för ett deltagande i Karlskrona bland medlemmarna Ledningsgruppen för Friendship Regattan består av Ingemar Bäck, Lars Häggblom, Bengt-Göran Kallin, Lars Lemby och Thomas Olsson Har Du några ideer, synpunkter eller något företag som skulle vilja bli en av våra sponsorer, tveka då inte att kontakta någon i arbetsgruppen Det är vind i seglen för såväl VEGAklubben som VEGA IFR projektet och detta är ingen tillfällighet när vi har ett samarbete med IIKarlskrona med Vind i SeglenII Planera din semester redan nu för 1988, med kurs mot Karlskrona Missa inte detta unika tillfälle till att få uppleva mer än hundra VEGOR samlade och alla kring program just för dig fred VO DCA, VEGA One Design Chesapeake Association Utdrag ur brev till Per Brohäll ji-ån VODCA, USA Vår förening fungerar väl i november börjar vi ~'årt elfte verksamhetsår Medlemmar dör, säljer sina håtar, jlyttar, tappar intresset eller utesluts för att de inte hetalat medlemsavgiften - det hehövs arbete för att hålla medlemsantalet uppe Vi har nu omkring 150 medlemmar och är den enda VEGA-kluhhen i USA och Kanada för närvarande lust nu seglar en av våra kanadensiska medlemmar jorden rllnt i sin VEGA - tillsammans med sin fru De startade från Puget Sound på Kanadas västkust Därifrån seglade de 1600 miles ner längs USAls västkust tilll'vfexiko Från Mexiko seglade man 25 dagar innan man angjorde Atouna på franska IHarquesasöarna Därifrån tog man god tid på sig och seglade västerut: Sällskapsöarna, Bora Bora, Tahiti, Fidji, amerikanska Samoa, Australien, Christmas Island Det senaste meddelandet vi fått berättar att man lyckligen kommit till Turk & Caicos Islands (anm: han menar säkert Cocosöarna, som är närmaste ögrupp väster om Christmas Islands - Turks & Caicos Islands ligger i södra ändan av Bahamasöarna) Vi älskar allesammans våra båtar En av våra medlemmar har ägt sin håt i 17 år Det visar vilken bra konstruktion det är Sidney A Rosen VODCA, Orlando Florida USA 5 oktoher 1987 KRING VAN VEGA ZEILERS, Holland From: Henk lansen, editor, the Dutch VEGA-bulletin We were very pleased to receive your bulletin and weil as your invitation for the VEGA International Friendship Regatta in Karlskrona 4-9 luly -88 Undersigned is the editor of the Dutch VEGA Bulletin, and l am pleased to tell you that your announcement of the IF R came just in time for the publication in our November issue You will receive a copy of our hulletin numher 48 as a Ilprooj" Your invitation will get all the attention it deserves l can assure you and Lars Lemby tjwt there will be great interest for this e~'ent from the Dutch VEGA crews and we know already several people who will take part, so you will not have to WOITYabout lack of interest The Americans hal'e never sjlown up at our events, but this time they might change their mind The reason why I write to is to ask you to send me in fl/ture also copies of your Swedish bulletins We find thern not only interesting but also more professionally printed than ours For such a bulletin we do not have the necessary funds, unfortunately l wish you a lot of success with the organization of the higgest VEGA el'ent ever and you will certainly hear from me or from the Wonder family about the Dutchjlotilla tjud will be heading for Kar/skrona this coming summer All the hest and best of luck, er Henk lansen, VEGA-1782 LE CYGNE Naarden, 1I October 1987 'Iii SAl L VEGA International Friendship Regatta KARLSKRONA Sweden, 4-9 July 1988 It has now been confirmed that the VEGA International Friendship Regatta 1988 will be arranged at Karlskrona in connection with the Cutty Sark Tall Ships Race on July 5-9, 1988 All Karlskrona invites us The Tourist Director, the Commodore of the Naval Base, the Management of the Tall Ship Race, the Commander of the Bal tic Sea Rally Regatta, the town harbour authori ty, the County of Blekinge Sailing Association (representing the Swedish Sailing Association in the area), the Karlskrona Sailing Society and several more - all have bid us welcome and have already started to help us The town will be boiling with activi ties by youths - specially from the Tall Shipsby sailors on boats and yachts from all directions and by the local organisations Karlskrona will be bringing forth all its genuine marine atmosphere: from fullrigged ships to the unique two-masted "barks" with lugsails, from the oldest sub-marine boat of Sweden to the latest IFO (Identified Foreign Object) now being exposed in the fantas tic marine museum We, the VEGA sailors, will get a harbour place of our own in the centre of all activities This har bo ur will be dimensioned to receive more than 100 VEGA cruisers The IFR programme that is now being developedis aiming at friendly get-together, having fun with our boats and exchange of experiencies of our object of interest in common: the VEGA cruiser The VEGA-klubben in Sweden welcomes this opportunity to invite all our VEGA friends (including those who used to have a VEGA)' in other countries We will be happy to show you some parts of Sweden, chiefly Blekinge andfirst of all - Karlskrona Geografically Karlskrona is si tuated roughly halfways between stockholm and Amsterdam (or Oslo) so there are good possibilities that this will be the biggest, best and nicest VEGA meeting ever We have at present 1207 addresses in our international VO DA register The aim is that at least 100 VEGA cruisers shall sail to Karlskrona 26 27

15 Those who will sail from stockholm or along the east coast of Sweden might find it pleasant and convienient to join the Baltic Sea Rally Regatta This is a tour-sailing activity (with some little "racing for fun" for those who cannot resist this temptation) especially sui table for crews with youths or children - or others who like to have good company The daily distances will be very reasonable and the start is scheduled to June 22 from utö in Haninge For those of you who will be arr iving from other directions and who will prefer company to lonely sailing we will promote similar arrangements as weil as various schemes of yacht swaps, exchange of crews and over-wintering in Sweden Schedule a cruise to Karlskrona for your holiday 1988 If you cannot come on your own keel the re will be possibilities also for you The summit of the summer events will be the week at Karlskrona with the Tall Ships, 100 VEGA cruisers and VEGA friends from 13 different countries TEXTIL BÅTINREDNINGAB BÅTDYNOR WELCOME VEGA-klubben Sweden * Behöver Du nya dynor till Din VEGA? * Vi kan nu genom ett avtal med VEGA-klubben erbjuda Dig en ny dynsats till ett rent nettopris * Väljer Du en dynsats från oss får Du dynor tillverkade i 35 kg polyeter med pålimmad supersoft ca 11,5 cm tjocka SAIL KARLSKRONA th to 9th July ~ 28 * Är Du intresserad vill vi höra av dig snarast så får Du mer information samt tygprover Kyrkefallavägen TIBRO

16 M A R K N A D E N ANNONSERA GRATIS VIA VEGA-bladet, RING ELLER SKRIV TILL VEGA-klubben, C/O LARS HÄGGBLOM, ANNEBERGSVÄGEN 30A, HANINGE, TELHEM ARB KLUBB-PRYLAR S Ä L J E S A N N O N S E R A - R E K L AM Co//e/elrii/oIOO:! av mgctfellj1'ti Ky()/i!el Sforlel:orfj~r/läl'g(Jd 1 st max-genua, lättvind 175 gram, ny, använd 2 gånger, 3000:-kr, garanti l st max-genua, hårdvind "step-up" förstärkt (från 2-12 m/sek) Royal-Sails, ny, använd 2 gånger, 4200:-, garanti 1 st Rorkult m förlängare 200:-kr Claes Lindblom telhem SI Du med ett företag som vill nå en intressant målgrupp För endast 1,34 kr per exemlar och helsida i svart/vitt kan Du nå denna målgrupp För mer information kontakta: Lars Häggblom, VEGA-2800 Fl DA telhem arb Som medlem i VEGA-klubben har Du möjlighet till prenumeration på tidningen Race & Cruising Segling Medlemspris: 140:- kr rör 1988 Ordinariepris: 180:- kr rör 1988 :I Betala in 140:- kr på postgironummer O, ange ditt namn, adress och att Du är medlem i VEGA-klubben Läs om VEGA-klubben på rörbundssidorna i Race & Cruising Segling Prenumererapå 8 nrdirekthemi brevlådan 30 31

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014 Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet Plats: Tid: Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand 20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha) Preliminär dagordning för J/70 förbundets

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Internet: Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring!

Internet:  Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring! Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 April 1999 Vittring! Samma sak varje år, plötsligt är det ljust när man åker hem

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Protokoll nr 4/2000 från Whiskyklubbens möte

Protokoll nr 4/2000 från Whiskyklubbens möte Protokoll nr 4/2000 från Whiskyklubbens möte Datum 2000-09-01 Plats Strandgatan 2, gamla tullhuset. Närvarande Lars Magneland Lennart Lindgren Sten-Olov Vikström Erik Nordlander Stefan Sandgren Stefan

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2004, ATT GÄLLA FRÅN ÅRSMÖTET 2005 STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET... 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 KAPITEL II ÅRSMÖTE... 4 KAPITEL III FÖRBUNDSSTYRELSE...

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer