Kommunhuset, administrativ service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, administrativ service"

Transkript

1 1(7) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen kl Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Andriette Ivarsson, sekreterare Justeringens plats och tid Administrativ service, onsdagen den 17 juni 2015 kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Per-Erik Ingels (C) Justerare Sebastian Larsson (M) Lars Halvarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service Underskrift Lena Rasche 1

2 2(7) Närvarolista Närvaro Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Krister Ellström S X Ulrika Liljeberg C X Sebastian Larsson M X Sakarias Winberg KD X Liv Lunde-Andersson S X Kenneth Dahlström C X Jörgen Winther BP X Lars-Erik Jansson S X Eric Böwes MP X Anna-Maria Ånevall C Anders Lokgård X Anne-Lie Stenberg M X Bengt Park KD X Håkan Blomqvist SD X Inga Westlund V X Ingrid Rönnblad S X Christer Swedhs C X Mats Oscarsson S X Johanna Reichel M X Karin Byström C X Erica Strid KD X David Edin BP Mats Blomqvist X Birgitta Jansson S X Ella Gyllenhak Liss MP X Aaron Magnusson C X Lotten Kluck FP X Diyar Alias SD X Jacob Stormats M Per Spik X Lars Halvarsson S X Britt-Marie Laurell KD X Land Alice Gustafsson C Elisabet Ingels X Kajsa Fredholm V X Siv Gärtner S X Rune Bröms C X Christina Arnesson BP X Utdrag bestyrkes 2

3 3(7) Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närvaro Närv Frånv Mats Stenmark M Sara Shahryari X Peter Brask S X Per Wiman KD X Marie Johansson-Grop C X Anna Walsh MP X Karin Nyström S X Per-Erik Ingels C X Marianne Kronberg M Kerstin Marits X Magnus Brandt SD X Elina Huokko KD X Viktor Zakrisson S X Birgitta Pettersson C X Karin Lundström BP Åke Arnesson X Sara Vass V Gustav Stenhols X Ros-Marie Svanborg S Kent Dahlquist X Utdrag bestyrkes 3

4 4(7) Övriga närvarande ersättare Namn Parti Närvaro Per Spik M X tjg Sara Shahryan M X tjg Kerstin Marits M X tjg Anders Lokgård C X tjg Pär Magnusson C Peter Lindkvist C Elisabet Ingels C X tjg Pelle Lindsjö C Bertil Andersson C Sven Eric Norman FP X Eva Jonasson FP X Jan Danielsen KD Kia Rolands KD Maths Bolmstam KD Kent Dahlquist S X tjg Maria Qvarnström S Jan-Klas Neuman S Catarina Gärtner S Jan-Olof Karlsson S Beth Holtzmann S X Gustav Stenhols V X tjg Anna-Karin Wattberg V Anna Moberg MP Björn Näslund MP X VAKANT SD Åke Arnesson BP X tjg Mats Blomqvist BP X tjg Utdrag bestyrkes 4

5 5(7) Ärendelista 82 Information budgetutfallsprognos per den 30 april Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall 84 Svar på medborgarförslag om att flytta båten Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar 85 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av båten Vevkulla vid Kajen 86 Svar på medborgarförslag gällande placering av båten Vevkulla och informationstext om Vevkulla 87 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson 88 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet 89 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg 90 Svar på medborgarförslag om Z-torget 91 Svar på medborgarförslag om minnestavla vid Paradplatsen 92 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin 93 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar 94 Ansökan om kommunal borgen till Brudpiga roddklubb 95 Avslut av lokala styrelsen Insjöns skola 96 Leksands miljömål Medborgarförslag om fikaservering i Leksandshallen 98 Medborgarförslag om plats för etablering av en ICA-affär 99 Motion om ekologisk potatis i kommunens verksamheter 100 Avsägelse av politiskt uppdrag, Brigitta Björndahl (M) ersättare i kommunstyrelsen 101 Avsägelse av politiskt uppdrag, Ewa Lysén-Hedvall (M) ledamot i jävsnämnden Utdrag bestyrkes 5

6 6(7) Omröstningslista sidan Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Krister Ellström S X X Ulrika Liljeberg C X X Sebastian Larsson M X X Sakarias Winberg KD X X Liv Lunde-Andersson S X X Kenneth Dahlström C X X Jörgen Winther BP X X Lars-Erik Jansson S X X Eric Böwes MP X X Anders Lokgård, tjg ers C X X Anne-Lie Stenberg M X X Bengt Park KD X X Håkan Blomqvist SD Inga Westlund V X X Ingrid Rönnblad S X X Christer Swedhs C X X Mats Oscarsson S X X Johanna Reichel M X X Karin Byström C X X Erica Strid KD X X Mats Blomqvist, tjg ers BP X X Birgitta Jansson S X X Ella Gyllenhak Liss MP X X Aaron Magnusson C X X Lotten Kluck FP X X Diyar Alias SD X X Per Spik, tjg ers M X X Lars Halvarsson S X X Britt-Marie Laurell KD X X Elisabet Ingels, tjg ers C X X Kajsa Fredholm V X X Siv Gärtner S X X Transport Utdrag bestyrkes 6

7 7(7) Omröstningslista sidan Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Rune Bröms C X X Christina Arnesson BP X X Sara Shahryari M X X Peter Brask S X X Per Wiman KD X X Marie Johansson-Grop C X X Anna Walsh MP X X Karin Nyström S X X Per-Erik Ingels C X X Kerstin Marits, tjg ers M X X Magnus Brandt SD X X Elina Huokko KD X X Viktor Zakrisson S X X Birgitta Pettersson C X X Åke Arnesson, tjg ers BP X X Gustav Stenhols, tjg ers V X X Kent Dahlquist, tjg ers S X X Antal sid 2 Antal sid 1 Totalsumma Utdrag bestyrkes 7

8 1(1) 82 Dnr 2015/809 Information budgetutfallsprognos per den 30 april 2015 Beskrivning av ärendet Kommundirektör Göran Wigert informerar om budgetutfallsprognosen per den 30 april s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Till handlingarna 8

9 1(1) 83 Dnr 2014/1543 Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in som berör Leksandshallens simhall. Förslagsställaren anser att utseendet på byggnaden förfulades då man för ett antal år sedan satte igen översta raden av fönster på simhallen och målade dessa. Förslaget är att någon, till exempel en konstnär eller målare, får i uppdrag att färglägga plattorna med motiv som speglar all verksamhet i Leksandshallen. Sektorns/avdelningens bedömning Fritidsavdelningen har stämt av med stadsarkitekten och utsmyckningsgruppen i frågan. Den synpunkt som framkom är att olika motiv på plattorna kan komma att upplevas som rörigt. De gav motförslaget att om Leksandshallen vill ändra utseendet så kan träribbor eller liknande vara ett alternativ. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från fritidschef Lars Liljegren, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Avslå förslaget att göra olika motiv på plattorna i Leksands simhall. 2. Uppdra till fritidsavdelningen att ta hänsyn till synpunkterna om plattornas utseende inför framtida planerings- och budgetarbete. Beslutet skickas till Förslagsställaren Fritidschefen 9

10 1(1) 84 Dnr 2014/1585 Svar på medborgarförslag om att flytta båten Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Skriftställaren anser att Vevkulla hör hemma inom samma kulturområde som hembygdsgårdarna vid kyrkan (före detta Jones Mats etnografiska museum). Det är också viktigt att Vevkulla är lättillgänglig för besökare. Sektorns/avdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Att satsa på kommunens promenadstråk och leder är en av de prioriteringar som görs för att attrahera besöksnäringen. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställaren 10

11 1(2) 85 Dnr 2014/1586 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av båten Vevkulla vid Kajen Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta modellen av båten Vevkulla till Kajen för att förstärka Kajen som skyltfönster. Förslagsställaren föreslår att en modell av båten Vevkulla ska placeras i ett skyltskåp som är gjort av glas eller transparent plast. I anslutning till skyltskåpet ska det finnas en utförlig text om de herrarbetande kullorna inklusive de historiska vevkullorna. Sektorns/avdelningens bedömning Idag finns modellen av båten Vevkulla i kulturhuset. Modellen är donerad av en kommunmedborgare. Idén att placera modellen av Vevkulla på en mer offentlig plats är bra. Det finns dock begränsningar då det handlar om kommunens ansvar att skydda och förvara modellen i ett skyltskåp på en mycket utsatt och okontrollerad plats som Kajen. I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att genomföra förslaget. Modellen av Vevkulla görs mer tillgänglig för besökare i kulturhuset redan nu genom att växelvis finnas utställd på biblioteket respektive museet efter ett årsschema. För att förbättra informationen om Vevkulla ska kulturavdelningen arbeta fram ett informationshäfte där viktig fakta om Vevkulla lyfts fram. Informationshäftet ska finnas tillgängligt på flera platser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. 11

12 2(2) Beslutet skickas till Förslagsställaren 12

13 1(2) 86 Dnr 2015/116 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om båten Vevkulla Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Förslagsställaren vill att man i anslutning till Vevkulla placerar en utförlig text om de herrarbetande kullorna, vevkullorna, Vevkulla och Leonardo da Vinci. Förslagsställaren anser att det är mycket viktigt att lyfta fram Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Förslagsstälaren anser också att de informationstexter som hittills har skrivits om Vevkulla är felaktiga. Sektorns/avdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det är mycket bra att Vevkulla är placerad i anslutning till de promenadstråk och leder som kommunen prioriterar. Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Kulturavdelningens informationstext om Vevkulla har godkänts av Hans- Lennart Ohlson som är chef vid sjöhistoriska muséet. Kulturavdelningen vill inte ändra informationstexten, men avdelningen kommer att ta fram en folder med mer utförlig text om båten Vevkulla. I foldern kommer man bland annat att skriva om Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Foldern kommer att finnas att tillgå i kulturhuset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat

14 2(2) s beslut 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställaren 14

15 1(2) 87 Dnr 2014/1590 Svar på medborgarförslag om att låta ett nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska inrätta ett stort kulturpris. Priset ska delas ut årligen och tillfalla en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit positivt till Leksands kommun genom sina unika kulturella insatser. Förslagsställaren föreslår att namnet på priset är Jones Mats Persson medaljen för kulturella insatser i Jones Mats Persson anda. Jones Mats Persson var den man som byggde upp ett etnografiskt museum i Leksand, som kommunen sedermera köpte och som idag utgörs av hembygdsgårdarna vid kyrkan. Förslagsställaren föreslår även att en skrift över Jones Mats liv och verk tas fram under kulturhusets jubileumsår Kulturavdelningens bedömning Idag finns två kulturstipendieformer att söka i kommunen. Det finns dock inget kommunalt kulturpris, något som flertalet av grannkommunerna har haft sedan länge. Tankar att inrätta ett sådant pris har funnits sedan ett antal år på kulturavdelningen. Kulturavdelningen tycker att det är ett bra förslag att inrätta ett kulturpris. Ett större kulturpris skulle stärka Leksands varumärke på ett positivt sätt. Ett kulturpris bör inte dediceras till en speciell person utan verka bredare och mer neutralt. Kulturavdelningen har idag svårt att finansiera ett kulturpris inom sin budgetram. Leksand har av hävd alltid haft samhällsmedborgare med stor och begåvad skaparkraft som har lämnat tydlig profil och tydliga verk efter sig. Att göra det till ett kommunalt uppdrag att skriva fram minnesskrifter över dessa personer är inte aktuellt och inte möjligt. 15

16 2(2) Redan nu finns böcker av minneskaraktär över Leksands profiler utgivna av privata skriftställare/författare; ett tillvägagångssätt som rekommenderas. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige där förslaget är att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska platser i Leksand som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från Kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Översända förslaget i detta medborgarförslag till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Förslagsställaren Fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun 16

17 1(1) 88 Dnr 2015/117 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet Beskrivning av ärendet Hoff Sven Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag gällande placering av föreställningen Himlaspelet. Förslaget innebär att man ska sätta upp ett tält öster om hembygdsgårdarna. Tältets långsida ska sättas upp mot byggnadernas gärdesgård. Vid föreställningar tar man bort tältets långsida vilket innebär att gårdarna blir en del av föreställningens miljö. Det är även möjligt att göra gårdarna som en del av scenen. Förslagsställarens förslag till finansiering av tältet är att skaffa en eller flera sponsorer. Tanken är att sponsorerna ska kunna nyttja tältet före och efter Himlaspelet Kulturavdelningens bedömning Förvaltningen anser att förslaget om att sätta upp ett tält vid hembygdsgårdarna och använda som scen för Himlaspelet inte är en kommunal fråga utan det är en fråga för Himlaspelets styrelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställaren 17

18 1(2) 89 Dnr 2014/859 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit där skriftställaren föreslår att Z-torget bör byta namn till Grönstedts torg. Bakgrunden till förslaget är att Johan Daniel Grönstedt föddes i kvarteret Grönstedt, vid Z-torget Han skapade Sveriges enda fransk/svenska konjaksmärke, Grönstedts, år I och med Mats Lindströms bok Grönstedt - Konjaksfursten från Leksand (2010) har Grönstedts historia lyfts fram. Sektor samhällsbyggnads bedömning Z-torget håller på att byggas om och kommer att vara färdigt till sommaren Torget kommer att utformas som en mysig mötesplats med sittplatser, blommor och fontän. Lämpligheten att byta namn från Z-torget till Grönstedts torg finns det olika åsikter om. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Namnet Z-torget har funnits sedan 30-talet och härleds till Zetterströms järnhandel som låg vid torgets norra sida. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Z-torget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Det som, i officiella sammanhang, påverkas vid en namnändring är t.ex. lokala trafikföreskrifter. Frågan bör utredas vidare av den kommande parlamentariska beredningen som ska tillsättas av kommunfullmäktige, för att se hur kända personer bör uppmärksammas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat

19 2(2) s beslut 1. Översända förslaget om namnbyte av Z-torget till Grönstedts torg till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Förslagsställaren Fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun 19

20 1(2) 90 Dnr 2014/237 Svar på medborgarförslag om Z-torget Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget för Z-torget föreslås en ombyggnation av torget för att få det mer ombonat och trevligt med murar, soffor, fontän, blommor och parkeringar. Det föreslås även ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg. Sektor samhällsbyggnads bedömning Arbete pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret där Z-torget finns med som första etapp tillsammans med Norsgatan. Vi tackar för idéerna och tar det med oss i det fortsatta arbetet med förslaget för Z-torget. Tanken är att det ska vara ett mysigt torg med sittplatser, vatten och blommor men som också ska kunna användas till mindre evenemang. Vad gäller namnbytet har vi noterat att det finns olika åsikter om vad som är lämpligt. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som konjaktfursten Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Z-torget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige med förslag att inrätta en fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Med hänvisning till det arbete som pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret anse medborgarförslaget besvarat i den del förslagsställaren föreslår en ombyggnad av Z-torget. 20

21 2(2) 2. I den del förslagsställaren föreslår ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg överlämnas förslaget till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Förslagsställaren Fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun 21

22 1(1) 91 Dnr 2015/98 Svar på medborgarförslag om minnestavla vid Paradplatsen Beskrivning av ärendet Hoff Sven Hedlund har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp en utförlig minnestavla vid Paradplatsen för att hedra våra förfäder. På Paradplatsen samlades soldater från byarna för att marschera till övningar och ut i krig. Paradplatsen blev senare en förenklad folkpark. Sektorns/avdelningens bedömning Idag utgörs Paradplatsen av en skulpturpark kallad Paradparken som anlades av Leksands kommun under Utsmyckningsgruppen har bidragit till skulpturer och utformning av parken. En informationsskylt som kort beskriver platsens historia som exercisplats för Leksands kompani samt hur den 1914 köptes av Planteringssällskapet och nyttjades för revyer, operetter, Himlaspel, bandy och curling, finns monterad på en av grindstolparna vid entrén mot Sammilsdalskolan. Skylten sattes upp Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag från Hoff Sven Hedlund, daterat s beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat då det redan finns en informationsskylt på platsen. 2. Överlämna förslaget till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Skriftställaren Fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun 22

23 1(6) 92 Dnr 2015/185 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin Beskrivning av ärendet I en motion fån Miljöpartiet de gröna yrkas att Leksands kommun byter ut smörgåsmargarin till Bregott eller smör. Sektorns/avdelningens bedömning Den statliga myndigheten Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som rekommenderas i en hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller för svenska rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida: Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönsters/matvanors samband med hälsan. De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att rekommendationen om totalt intag av fett har justerats från max 35 % av energin till 40 %, men samtidigt betonas att ökningen enbart gäller omättade fetter. Mättat fett ska fortfarande begränsas till högst 10 % av det totala energiintaget, d.v.s. är helt oförändrat mot tidigare rekommendationer. Tyvärr råder det stor okunskap bland allmänheten kring mat och hälsa, och fett och hälsa. Genom dagens snabba, lättillgängliga och okritiska mediekanaler sprids det många rykten och en hel del okunskap, via t.ex. bloggar och forum på internet. 23

24 2(6) Med anledning av dessa rykten betonar Livsmedelsverket på sin hemsida: En del påstår att vetenskapen skulle ha svängt när det gäller synen på fett. Men den systematiska genomgången av nya studier, publicerade efter år 2000, har tvärtom stärkt de tidigare rekommendationerna, som betonar att det är viktigt att välja rätt sorts fett. Intaget av omega-6 (framförallt linolsyra som är en essentiell, livsnödvändig fettsyra) är i underkant, vi får alltså inte i oss för mycket av de fettsyrorna. I motsats till vad som påstås i motionen, så finns det ingen vetenskapligt belagd koppling till inflammatoriska tillstånd, utan snarare tecken på det motsatta i vissa studier. I den senaste kostundersökningen från Livsmedelsverket, Riksmaten , var det genomsnittliga intaget av omega-6, 4,2 % av energin, jämfört med rekommenderade 4-9 %. (Rekommendationen är 5-10 % av energin från fleromättat fett, varav 1 % omega-3, vilket betyder 4-9 % omega-6). Se även följande länk: Mot bakgrund av vetenskapliga fakta och i arbetet med näringsrekommendationerna har man också tittat på hur svenskar och nordbor generellt behöver ändra sina matvanor för att äta mer hälsosamt, för att följa näringsrekommendationerna och för att kunna förebygga de stora kostrelaterade folksjukdomarna. I nedanstående tabell sammanfattar Livsmedelsverket de viktigaste förändringar som behövs. Där pekas just smör och smörbaserade matfetter ut som en viktig riskfaktor: 24

25 3(6) Här rekommenderas ett utbyte av smör och smörbaserade matfetter (t. ex. Bregott), till vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, d.v.s. margarin. Det är också det som Livsmedelsverket rekommenderar i sina riktlinjer avseende mat till barn i skola och förskola. Oljebaserad matfetter har ett lägre innehåll av mättat fett och innehåller mer fleromättat fett och essentiella fettsyror. Smörblandade produkter innehåller däremot mest mättat fett, samt mest transfetter (vilket också skall undvikas). För mer ingående info kring detta, se följande länk till Livsmedelsverkets rekommendationer kring matfett i skola och förskola: Det förekommer många rykten och larmrapporter om livsmedel. Många är helt osanna, som t. ex. det om plastkulor i margarin. Nu påstås det att margarin innehåller en mängd kemikalier och rester kan finnas kvar i produkten, utan någon referens eller bevis för detta. En vanlig missuppfattning är att margarin är ett processat livsmedel som innehåller konstiga och onödiga ingredienser och tillsatser, i motsats till det mer naturliga smöret. Men i verkligenheten är ingen av produkterna mindre processad än den andra vilket innebär att den ena produkten inte är mer naturlig än den andra. Margarin har producerats i Sverige i nära 130 år och margarin innehåller endast säkra och fullt godkända ingredienser. Allt som ingår i produkten finns i ingrediensförteckningen och därmed ingår inget annat än det som är deklarerat. Margarin innehåller som regel inte heller några färgämnen. En del av A-vitaminet (obligatorisk berikning) är i form av beta-karoten, ett förstadium till vitamin A. Beta-karotenet är gulrött till färgen och är det färgämne som finns i bland annat tomat och morot och som ger margarinet dess gulaktiga färg. De livsmedel som innehåller beta-karoten deklareras antingen som A-vitamin eller färgämne beroende på ingående mängd i produkten. Vegetabilisk olja är en vanlig ingrediens i livsmedel. Denna olja förädlas, d.v.s. renas, innan den används som ingrediens, eller säljs som ren olja i flaska direkt i butik. Vid förädlingen avlägsnas bland annat färgämnen (t. ex. klorofyll), lukt- och smakämnen, samt metaller som kan påskynda härskning (t. ex. järn). För att förädla oljorna används endast för ändamålet godkända ämnen, ingen av dessa ämnen finns kvar i den förädlade oljan. Alla oljor förädlas på detta sätt, oavsett om det är en rapsolja som säljs i flaska i butik, eller finns i margarin, eller i smörblandade produkter som Bregott. I övrigt finns det inga ingredienser i margarin som inte finns i andra livsmedel. Detta samt stycket ovan är information som vi fått från 25

26 4(6) Unilever/Unilever Food Solutions, vilken är en av våra leverantörer av margarin. Gällande palmoljan så använder Unilever enbart certifierad och hållbar palmolja i alla sina produkter, vilket de gjort fullt ut sedan Smörarom Diacetyl förekommer i smör, grädde, kola och vin och har smak av smörkola. Diacetyl är en godkänd arom som får tillsättas i livsmedel, och i margarinprodukter används den ofta som tillsatt arom. Naturlig smörarom utvinns från mjölk. Smöraromen bildas i våmmen hos kor, en av magarna, när tarmbakterier jäser gräs. En del av de aromatiska substanserna hamnar därefter i mjölken. Naturliknande arom får man med hjälp av mjölksyrabakterier, då smörarom bildas naturligt i yoghurt, fil och liknande när man låter bakterier syra produkten. De punkter i motionen som tar upp näringsmässiga motiv till att byta ut dagens smörgåsfett mot Smör/Bregott står i skarp kontrast till alla vetenskapliga näringsrekommendationer vad gäller fettsammansättning. Kostavdelningen har som ett av sina främsta mål att planera och producera skolmåltiderna så att barnen erbjuds en näringsriktig kost under tiden i skolan/förskolan. Att byta ut smörgåsfetter med hög andel enkel- och fleromättade fetter mot smör eller Bregott vore därför rent förkastligt. Bland marknadens utbud av smörgåsfetter har de i motionen föreslagna sorterna i särklass högst halter av både mättat fett och transfetter, vilka båda har en vetenskapligt belagd koppling till kostrelaterad sjukdomsutveckling. Ett utbyte till dessa skulle samtidigt innebära att barnen får i sig ännu mindre av enkel- och fleromättade (varav flera essentiella) fetter än de redan får. Enligt de näringsberäkningar kostavdelningen gör finns det inte näringsmässigt utrymme att öka halten mättat fett i skolmåltiderna, utan att samtidigt utsätta barnen för en onödig hälsorisk. Samtidigt skulle kommunen bryta mot lagkravet på näringsriktig kost, som finns med i skollagen sedan Den typ av mat som naturligt innehåller störst andel nyttiga fettsorter (t. ex. fet fisk och vegetarisk kost) står dessvärre inte på barnens topplista över önskad mat, vilket gör att de smörgåsfetter som erbjuds idag är en viktig källa till nyttiga omättade fetter. Utan dessa skulle barnen få i sig alldeles för små mängder av essentiella fetter via skolmaten. Kommunens uppgift är att sätta barnens välmående främst. Det skulle man inte göra vid ett byte av smörgåsfett, eftersom näringsinnehållet i skolmaten skulle försämras. Livsmedelsverket är den myndighet som har expert- 26

27 5(6) kunskapen inom detta område och vi följer deras råd och riktlinjer, även avseende val av matfett. Kommunen har ett tydligt, lagstyrt ansvar att barnen i skolan/förskolan serveras en näringsriktig kost. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat Motion från Miljöpartiet, daterad Yrkanden Ulrika Liljeberg (C) och Sakarias Winberg (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Eric Böwes (MP) och Mats Blomqvist (BP): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning och propositionsordning Omröstning begärs. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som bifalls. Den som röstar på bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar på bifall till motionen röstar nej. 33 ledamöter röstar ja. 14 ledamöter röstar nej. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningslista finns som bilaga 1. s beslut 1. Avslå motionens båda yrkanden och fortsätta att följa kommunens politiskt antagna kostpolicy, där det är beslutat att man följer Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed fortsätta att servera smörgåsmargarin. Reservation Samtliga ledamöter för Miljöpartiet, Bygdepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 27

28 6(6) Beslutet skickas till Miljöpartiet 28

29 1(2) 93 Dnr 2015/351 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar Beskrivning av ärendet Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V) och Ella Gyllenhak Liss (MP) yrkar i en motion att Leksands kommun avsätter kronor till sommarjobb för ungdomar i klass 9 och första året på gymnasiet. Politisk (alliansens) bedömning Arbetslinjen är en viktig och etablerad princip. Det är också viktigt att tidigt i livet få möjlighet till och erfarenhet av att arbeta. Det är ett av skälen till att Leksand länge och framgångsrikt haft ett gott samarbete mellan skolan och näringslivet. Leksand hade också i april 2015 lägst ungdomsarbetslöshet i Dalarna med 8,8 procent. Möjligheterna till sommarjobb är relativt sett bättre i Leksand än på andra orter mycket tack vare vår besöksnäring. Arbetsgivare som Sommarland och hotellen i Tällberg har gett många ungdomar det första viktiga jobbet. Även kommunen och dess bolag har på sommaren behov av dels vanliga sommarvikarier, dels säsongsjobbare inom t.ex. gata/park-avdelningen. Motionärerna vill med sin motion erbjuda sommarjobb till ungdomar i årskurs nio och i årskurs ett på gymnasiet, vilket är ca 350 ungdomar totalt. Men med de medel som motionärerna föreslås ska avsättas kan dock endast ca 30 ungdomar erbjudas sommarjobb (kostnaden per ungdom är beräknad till ca kr; 3 veckor á 30 timmar med 75 kr/timmen plus sociala avgifter). I andra kommuner där fler söker s.k. feriejobb än det finns platser så lottas jobben ut. Motionärerna har dock inte beskrivit hur detta ska gå till i Leksand. Leksands kommun har de senaste åren valt att avsätta resurser i budget och erbjuda sommarjobb till de ungdomar som vi bedömer av olika skäl behöver ett sommarjobb. Detta istället för att slumpmässigt lotta ut sommarjobben med risk för att de som ändå skulle kunna skaffa sig ett jobb tar platsen från någon med större behov. Detta sätt bedöms vara mer i linje med kommunens uppgift. Sommaren 2015 kommer 12 ungdomar att erbjudas sommarjobb på detta sätt. 29

30 2(2) Beslutsunderlag Motion från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, daterad Tjänsteutlåtande, daterat Yrkande Anne-Lie Stenberg (M), Ulrika Liljeberg (C) och Lotten Kluck (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Jörgen Winther (BP) och Eric Böwes (MP): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning och propositionsordning Omröstning begärs. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som bifalls. Den som röstar på bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar på bifall till motionen röstar nej. 26 ledamöter röstar ja. 22 ledamöter röstar nej. Omröstningslista finns som bilaga 2. s beslut 1. Avslå motionen. Reservation Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Bygdepartiet, Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Socialdemokraterna lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga 3. Beslutet skickas till Viktor Zakrisson (S) Ella Gyllenhak Liss (MP) Inga Westlund (V) 30

31 1(2) 94 Dnr 2015/550 Ansökan om kommunal borgen till Brudpiga roddklubb Beskrivning av ärendet Brudpiga roddklubb har ansökt om kommunal borgen med kronor för att därigenom sänka föreningens kostnader för befintliga lån. Befintlig fastighet i föreningen uppges med hänvisning till föreningens bank inte vara fullgod säkerhet för lånet. Föreningen kan även tänka sig kommunal borgen för en del av lånet. En kommunal borgen bedöms frigöra ekonomiska resurser för att kunna utöka föreningens båtmaterial vilket uppges behövas för att möta ett ökat medlemsantal inom ungdomsverksamheten. Sektorns/avdelningens bedömning Sökning via Upplysningscentralen (UC) ger vid handen att Brudpiga RK är en ideell förening. Det faktum att det är en ideell förening innebär att det inte är möjligt att utan vidare få någon insyn i föreningens ekonomi. Det finns inget formellt hinder att bevilja borgen med kronor till Brudpiga RK givet att beslutad total ram av kommunfullmäktige för borgens- och ansvarsförbindelser inte överskrids. Total beslutad ram av kommunfullmäktige för borgens- och ansvarsförbindelser uppgår för närvarande till 535,5 miljoner kronor. Utnyttjat belopp per uppgick till 399,0 miljoner kronor. Till detta ska läggas att kommunfullmäktige under 2015 beviljat borgensåtagande avseende Leksands Ridklubb med 2,0 miljoner kronor. Enligt tillgängliga uppgifter har Brudpiga roddklubb inte tidigare beviljats någon borgen från kommunen. Beslutsunderlag Ansökan om kommunal borgen från Brudpiga roddklubb, inkommen s beslut 1. Bevilja Brudpiga roddklubb kommunal borgen med kronor. 31

32 2(2) Beslutet skickas till Brudpiga roddklubb Ekonomichefen 32

33 1(1) 95 Dnr 2015/664 Avslut av lokala styrelsen Insjöns skola Beskrivning av ärendet beslutade den 23 juni 2008 att förlänga avtalet med lokala styrelsen vid Insjöns skola. Lokala styrelsen vid Insjöns skola har under senaste året diskuterat i vilken form föräldraengagemanget ska ske, som lokal styrelse eller brukarråd. Vid deras möte har man beslutat att man vill avveckla lokala styrelsen och i stället inrätta ett brukarråd. Beslutsunderlag Lokala styrelsens protokoll s beslut 1. Avsluta lokala styrelsen vid Insjöns skola. 2. Föräldraengagemanget övergår i ett brukarråd. Beslutet skickas till Rektor Insjöns skola Sektorschef Lars Nyberg 33

34 1(2) 96 Dnr 2015/612 Leksands miljömål Beskrivning av ärendet Ett förslag till revidering av Leksands miljömål har utarbetats. Sektorns/avdelningens bedömning I miljömålen står skrivet att revidering av Leksands miljömål ska göras år 2014 och Den första uppföljningen av vad som har genomförts eller ej blev dock inte klar förrän hösten 2014 och den har varit utgångspunkt för denna revidering. Miljömålen anses fortfarande bra och fungerar som styrdokument så det behövs inte göras så mycket ändringar. Textdelarna får vara som de är från Förslaget är att inga målsättningar ändras, varken tas bort eller formuleras nya, de sträcker sig fram till Koncentrationen ligger på de åtgärder som skulle ha gjorts till 2014 men ej blivit gjorda. Det som redan uppfyllts får stå kvar till nästa revidering. Inget nytryck kommer att göras utan bara ändringar i den digitala versionen på nätet. Till de tryckta exemplar som finns kvar görs ett iläggsblad med ändringarna. En intern informell remissrunda har genomförts (13 februari - 8 mars 2015) då man på intranätet uppmanades att komma med synpunkter på miljömålen inför revideringen. Fyra svar inkom, vilka har besvarats. En uppföljning av vad som hänt miljöbokslut, ska börja göras igen under hösten 2015 för att kunna vävas in i kommunens vanliga bokslut våren Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från energi- och klimatrådgivare Annika Varghans, daterat Yrkande Eric Böwes (MP): Avslag till ändringar i kommunstyrelsens förslag, under punkt 1 (G1 i naturvårdsplanen där 20 % ändras till 10 % av den produktiva skogsarialen undantas skogsbruk). Eric Böwes (MP): Bifall till ändringar i kommunstyrelsens förslag, under punkt 2 (B6 i energi- och klimatplanen där införa krav ändras till verka för på lågenergihusbyggande (enligt FEBY:s kriterier för minienergihus)). 34

35 2(2) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag till kommunstyrelsens förslag under punkt 1 mot bifall av detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut 1. Anta revidering av Leksands miljömål enligt förvaltningens förslag med tillägg av nedanstående punkter: G1 i naturvårdsplanen där 20 % ändras till 10 % av den produktiva skogsarialen undantas skogsbruk. B6 i energi- och klimatplanen där införa krav ändras till verka för på lågenergihusbyggande (enligt FEBY:s kriterier för minienergihus). Beslutet skickas till Miljöavdelningen 35

36 1(1) 97 Dnr 2015/849 Medborgarförslag om fikaservering i Leksandshallen Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att en fikaservering finns i Leksandshallen vid innebandymatcher. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterat s beslut 1. Uppta medborgarförslaget till behandling och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 2. Överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 36

37 1(1) 98 Dnr 2015/848 Medborgarförslag om plats för etablering av en ICAaffär Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in om plats för etablering av en ICA-affär. Tege Tornvall föredrar sitt ärende under 2 minuter på kommunfullmäktiges sammanträde. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterat. s beslut 1. Uppta medborgarförslaget till behandling och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 2. Överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 37

38 1(1) 99 Dnr 2015/906 Motion om ekologisk potatis i kommunens verksamheter Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har lämnat in en motion om ekologisk potatis i kommunens verksamheter. Beslutsunderlag Motion från Miljöpartiet, daterad s beslut 1. Uppta motionen till behandling och skicka den till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 38

39 1(1) 100 Dnr 2014/1296 Avsägelse av politiskt uppdrag, Brigitta Björndahl (M) ersättare i kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Birgitta Björndahl (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad s beslut 1. Godkänna avsägelsen. 2. Välja Ewa Lysén-Hedvall (M) som ersättare i kommunstyrelsen t.o.m Beslutet skickas till Ewa Lysén-Hedvall Birgitta Björndahl Administrativ service Löneavdelningen 39

40 1(1) 101 Dnr 2014/1296 Avsägelse av politiskt uppdrag, Ewa Lysén-Hedvall (M) ledamot i jävsnämnden Beskrivning av ärendet Ewa Lysén-Hedvall (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i jävsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad. s beslut 1. Godkänna avsägelsen. 2. Välja Per Daniels (M) som ledamot i jävsnämnden t.o.m Välja Inga-Lill Öhman (M) som ersättare i jävsnämnden t.o.m Beslutet skickas till Ewa Lysén-Hedvall (M) Per Daniels (M) Inga-Lill Öhman (M) Administrativ service Löneavdelningen 40

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-14:45 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, 13.00-15.10 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej 59 Eric Böwes (MP)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej 59 Eric Böwes (MP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Torget 5, 13.05-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej

Läs mer

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C)

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C) 1(2) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1 Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1-10 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Peter Hultman (M) Henning Pipkorn (M) Marianne Janson (KD) Thomas Jägebratt (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 1 (21) Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 Beslutande Magnus Gustafsson (S), ordförande Therese Granberg (K), ersättare för Fredrik Almcrantz (K)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (16) Sammanträdesprotokoll 17-30 Plats och tid Regenereringshuset, Gasklockorna, onsdagen 13 mars kl. 13:30-17.40 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2013-03-18 Sekreterare Camilla Williamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Musikrummet Uret, kl 13.00 16.00 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Anna Engblom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer