kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012"

Transkript

1 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun

2 Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan Umeå Vännäs - Bjurholm har under vintern genomgått stora förändringar. Vännäspendeln har kommit och busstrafiken har förändrats. Alla inblandade parter är medvetna om att den nya trafiken inte fungerat klanderfritt, vilket vi på Länstrafiken verkligen vill be om ursäkt för. Länstrafiken har tillsammans med KR-trafik, Landstinget och Vännäs kommun löpande följt händelseutvecklingen. Länstrafiken i samråd med landstinget har även gjort en del förändringar och anpassat tidtabellerna. Idag upplever vi att det fungerar mycket bättre. Det är vår förhoppning att du som resenär också tycker det. Det blir bättre Under sommaren kommer nya bussar att vara levererade och i trafik, vilket innebär en högre bekvämlighet för dig som resenär. Då ska också internet ombord börja att fungera. Vi arbetar fortlöpande med att justera tidtabellen och ser just nu över möjligheten att förbättra för dig som arbetspendlar även under sommaren. Alla förändringar kan du ta del av på tabussen.nu, som inom kort kommer att få ett nytt utseende för att underlätta för dig som resenär att hitta den information du söker. Vill önska alla en riktigt skön och trevlig vår och sommar och hjärtligt välkomna ombord på buss eller tåg. Harriet Söder Affärsutvecklingschef Länstrafiken i Västerbotten AB Kundservice Hållbarhetsvecka i Vännäs Vännäs deltar i SEE Västerbottens hållbarhetsvecka september. Ditt företag, din förening eller organisation är välkommen att vara med. Vännäs kommun kommer att vara arrangör/medarrangör för en eller flera aktiviteter under veckan. Vi ser en möjlighet till bred samverkan med föreningsliv, näringsliv och olika organisationer för att kunna göra hållbarhetsveckan till något positivt. Vill ditt företag, din förening eller organisation delta under hållbarhetsveckan? Då är du välkommen att kontakta Karolina Johansson, eller SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka de aktörer som arbetar hållbart, att ge dem möjlighet att synas och nätverka samt att sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling. Läs mer på kommuninfo Tidningen ges ut av Vännäs kommun och delas ut till samtliga hushåll och företag inom kommunen. Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Redaktör Marita Bergman Foto omslagsbild Bo Nilsson Vännäs kommun Ö Järnvägsgatan Vännäs Tel: Upplaga ex Tryckeri Ågrenshuset AB 2 kommuninfo

3 "Taggning" av sopkärl Renhållningsnytt Vännäs kommun "taggar" alla gröna kärl för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för att kunna kvalitetssäkra sitt insamlingssystem. Under maj och juni månad arbetar Vännäs kommun med att "tagga", det vill säga sätta en klisteretikett och en tagg, på alla gröna sopkärl för hushållsavfall och jämförligt avfall. Klisteretiketten kommer bland annat att informera om kärlets hämtadress. Taggen kommer att från den 1 mars 2013 att registrera varje tömning av respektive kärl. Med kärl avses sopkärl för brännbart hushållsavfall från hushåll, fritidshus och verksamheter/företag. Vindeln och Bjurholm kommer att genomföra samma arbete i sina kommuner. Nordmaling, Robertsfors samt Umeå kommun kommer att genomföra en så kallad omtaggning av sina kärl, vilket innebär att de byter tagg. De har sedan mitten på 90-talet haft sina kärl taggade. Kvalitetssäkring Samhällsbyggnadsförvaltningen vill kvalitetssäkra sitt insamlingssystem genom att veta om och när kärlet är tömt, antalet tömda kärl samt kunna ge dig som abonnent information om tömningsrutinerna. Umeåregionen (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå kommuns ytterområden) har upphandlat ett nytt avtal som avser insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Det nya avtalet träder i kraft den 1 mars 2013 och innefattar att alla kärl ska registreras vid tömning. Detta betyder inte att alla kommuner kommer att väga innehållet i sina kärl. Robertsfors, Umeå och Nordmaling har vägning sedan 90-talet och de kommer Taggen och klisteretiketten kommer att placeras på sidan av ditt sopkärl. Foto: Elisabet Lycksell att fortsätta med det. Vännäs har inte tagit ställning för eller emot vägning än, detsamma gäller för Vindelns kommun. Bjurholms kommun har ställt sig positiv att införa vägning. Information om vilka områden som kommer att få sina kärl taggade kommer att meddelas på Vännäs kommuns webbplats. Vi hoppas på att alla kan hjälpas åt med att få detta arbete genomfört på ett smidigt sätt. Det innebär bland annat att vi kommer att be dig som abonnent att se till att vi har tillgång till ditt/dina kärl samt att de är synliga och lättåtkomliga när vi är i ditt område för att tagga upp dem. Elin Holm och Nina Kjellsson kommer att arbeta med att tagga sopkärlen i kommunen. Foto: Arne Edvinsson Inger Olofsson renhållningschef Vännäs kommun kommuninfo

4 Hjärtstartare Vännäs blir hjärtsäkrare Vännäs kommun har investerat i två hjärtstartare som finns placerade i entrén på Medborgarhuset och Coop Konsum i Vännäsby. Sedan tidigare har expeditionen på Liljaskolan, ICA Supermarket och Coop Konsum i Vännäs tillgång till hjärtstartare. Lions, Rotary och Röda Korset finansierade 2011 två hjärtstartare som är tillgängliga för allmänheten. Nu väljer kommunen att fortsätta hjärtsäkra Vännäs genom att investera i två hjärtstartare som placerats i Medborgarhusets foajé och på Coop Konsum i Vännäsby. Hjärtstartaren är ett komplement till hjärt- lungräddning (HLR) där bröstkompressioner är den viktigaste delen. Det är i praktiken omöjligt att använda hjärtstartaren fel och den kan användas av vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet. Genom att följa de röstinstruktioner som ges guidar maskinen användaren igenom hela förloppet. Hjärtstartare är även utrustad med instruktioner i form av text och bild. Hjärtstartaren är en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa med hjälp av elektroder som placeras på bröstkorgen. Vid behov kan en strömstöt ges för att hjärtat ska slå igen med normal rytm. Skulle det visa sig att den drabbade inte har hjärtstopp levererar maskinen heller inte någon stöt. Detta gör hjärtstartaren till en säker, användarvänlig och potentiell livräddande maskin. Årligen drabbas ca människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever bara ca 500. Forskning visar att tiden är helt avgörande för personens överlevnad. För varje minut utan påbörjad hjärtlungräddning minskar chanserna till överlevnad med 10 procent. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. Läs mer om hjärtstartare på Hjärtstartarna finns placerade på följande platser: 1 3 Ö Järnvägsgatan 4 1. Liljaskolans expedition 2. Medborgarhusets foajé 3. Coop Konsum, Vännäs 4. ICA Supermarket 5. Coop Konsum, Vännäsby 2 5 Umevägen 4 kommuninfo

5 Bokslutet 2011 Vännäs kommuns bokslut 2011 Årsredovisningen är den redovisning som visar vad kommunen har gjort för de pengar som har funnits tillgängliga. Årsredovisningen ska visa hur kommunen har använt pengarna, men också vilket resultat (både ekonomiskt och verksamhetsmässigt/kvalitetsmässigt) som kommunen nått upp till. Årsredovisningen för Vännäs kommun visar att kommunen gick med resultat på 3,7 Mkr. Inför 2011 beslutade kommunfullmäktige om ett antal målsättningar som skulle uppnås under året. Hur väl kommunen lyckades nå dessa mål beskrivs i tabellen nedan: Nr Mål Resultat Kommentar 1 Kommunens likviditet ska motsvara två månaders utbetalningar, cirka 50 Mkr. Uppfylldes inte Dubbel avsättning gjordes till pensionsfonden, vilket påverkade likviditeten. 2 En årlig avsättning med 4 Mkr ska göras till Uppfylldes en pensionsfond, för att skapa en jämnare budgetbelastning om cirka 12 Mkr/år under den närmaste 12 åren. 3 Kommunens lån amorteras med 8 Mkr. Uppfylldes Lånen amorterades med 8,6 Mkr (inkl Vännäs Bostäder). 4 Soliditeten ska vara minst 33 procent. Uppfylldes Soliditeten var på balansdagen 35,7 procent. 5 Förändringen av eget kapital (sista raden i resultaträkningen) ska på längre sikt vara så stor att kommunen kan klara reinvesteringar med egna medel. Målet är att beloppet ska uppgå till 1 kr/sskr dvs. cirka 13 Mkr. Detta mål kan enligt kommunstyrelsens bedömning inte uppfyllas under Uppfylldes inte 6 Samtliga förvaltningar ska nå en budget i balans. Uppfylldes inte Samtliga nämnder avviker från sin budget, antingen positivt eller negativt. 7 Kommunens befolkning ska öka. Uppfylldes Kommunens befolkning ökade med 51 personer. 8 Lånefinansieringsgraden ska minska. Uppfylldes Inga nya lån upptogs under På kan du läsa och ta del av 2011 års årsredovisning. Du kan också ladda hem årsredovisningen som pdf eller hämta ett exemplar på ekonomiavdelningen i Medborgarhuset. Kontakt: Lars-Göran Forsman, kommuninfo

6 Vännäsdagarna 6-8 juli De senaste årens utveckling har gjort Vännäsdagarna till södra Västerbottens i särklass största marknad och festival. Mer än personer fortsatte förra året att njuta av tätheten i centrum, bred underhållning och fria entréer. Grundkonceptet för 2012 års arrangemang blir detsamma som de senaste åren. Det innebär att vi även i år träffas i Vännäs centrum och att alla bjuds på gratis entréer till nöjesfält med tivoli, dans och scenframträdanden, något vi kan tacka våra sponsorer och många ideellt arbetande människor för. Delar av centrum kommer att vara avstängda från fredag 6/7 kl till söndag 8/7 kl Du som bor innanför marknadsområdet, kom ihåg att parkera utanför detsamma på torsdag kväll. Under dessa dagar kommer det att vara mycket folk i rörelse och framkomligheten med bil blir begränsad även på andra gator. Passa därför på att storhandla dessförinnan, och Du som har möjlighet - ta gärna cykel eller promenera när Du besöker marknaden! Mer praktisk information och hela underhållningsprogrammet kommer att finns på så snart det är klart. Har Du frågor eller vill Du delta i arrangemanget, kontakta någon av nedanstående personer: Marknadsplatser Ove Nordin, Underhållning Torbjörn Carlsson, Avstängning/Sponsring/Övrigt Maria Sundquist, Samlingslokalen Festplatsen i Vännäsby Byggandet har gått bra under vintern tack vare mycket stora insatser från ideella krafter. När detta skrivs i början av maj pågår invändigt färdigställande av golv, väggar och tak. Sedan följer utvändig färdigmålning samt markarbeten. Invändigt väntar inredning av våtutrymmen, kök, entré/ kapprum, stora samlingslokalen med scen och belysning. Om vår planering håller kommer invigning av Festplatsen att ske under augusti månad. Visionen är att denna lokal ska bli en samlingslokal för hela Vännäsbygden. Att huset ska komma till användning för alla från föreningsaktiviteter till bröllop, årsmöten, utställningar, danser, fester och studieverksamhet. En lokal för både ung som gammal. Du som vill veta mer om bokning av lokalen ring Anders Andersson, eller Välkommen på besök för att titta närmare på Festplatsen! //Styrelsen för Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening. 6 kommuninfo Foto: Festplatsen ekonomisk förening

7 Försurning och kalkning Kalkning av sjöar Vattnets surhet anges som ph-värde. Försurning innebär att ph-värdet permanent eller periodvis är lägre än vad det skulle vara utan mänsklig påverkan. För att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag används kalkning. Kalkning i Vännäs sker med helikopter i Stor-Andtjärnen, Skidträsket och Holmbäckssjön. Foto: Airlift Helicopter Sweden AB Försurning orsakas i första hand av svavelutsläpp som sänker ph-värdet i nederbörden. Vissa kväveutsläpp ger också surare nederbörd, men syran neutraliseras när kväve tas upp av vegetationen. Skogens tillväxt försurar marken. Avverkning och bortförsel av skog bidrar därför till försurningen. Surare nederbörd vid kusten Försurande svavel frigörs i samband med förbränning av kol och olja. I atmosfären sprids föroreningarna 100-tals mil. Försurningen i länet beror huvudsakligen på utsläpp som sker i övriga Europa och från den internationella sjöfarten. I länets östra del kommer merparten av nederbörden från sydost och är därför surare än i länets västra del. Påverkar livet i sjöar och vattendrag Inom nästan alla organismgrupper finns arter som påverkas om ph-värdet sjunker. Försurningen leder till att känsliga arter minskar eller försvinner. Bland fiskarna är lax och mört de känsligaste, medan gäddan är mycket tålig. Försurningen har minskat Utsläppen av svavel kulminerade runt 1980 och har därefter minskat med ungefär 70 procent i Europa. Därmed har phvärdet ökat i nederbörden, vilket lett till en återhämtning i försurade sjöar och vattendrag. Under 2000-talet har återhämtningen avstannat och fortfarande kvarstår många försurade vatten. Kalkning Kalkning används för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. Kalkningen finansieras huvudsakligen via statsbidrag som söks från Länsstyrelsen. Kalkningsprogrammet omfattar hundratals sjöar och vattendrag, främst inom länets östra del. Fritidsfiske med kvalité Kalkningen i Vännäs påbörjas i år under augusti månad och beräknas pågå till mitten av oktober. Kalkning sker med helikopter i Stor-Andtjärnen, Skidträsket och Holmbäcksjön samt med båt i Pengsjön, Ockelsjön och Hjoggsjön. För att följa effekterna samlas vattenprover in fyra gånger om året för analys. Att kunna bedriva fritidsfiske med kvalité och glädje är det viktigaste motivet för kalkning i länets försurade sjöar. kommuninfo

8 Vännäsbadet öppnar Den 13 juni öppnar Vännäsbadet för sommaren! Vi håller öppet alla dagar klockan Simskola till sommaren Simundervisning erbjuder under tre perioder i sommar i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Vännäs Bad & Camping. Entré 2012 Morgonsim 50 kr Barn 0-4 år, gratis Barn 5-17 år, 30 kr Vuxna från 18 år, 45 kronor Familj, två vuxna + tre barn, 130 kr Säsongskort morgonsim 500 kr Säsongskort barn 5-17 år, 300 kr Säsongskort vuxen, 400 kr Säsongskort familj, 600 kr (två vuxna + tre barn) (+100 kr/person för morgonsim) Incheckad camping/hotellgäst, gratis PS. Vi smygöppnar för säsongen helgen den 9-10 juni kl Varmt välkomna! Flytväst vid vatten Tänk på säkerheten när du vistas vid och på vatten. Flytväst finns att hyra på brandstationen, ingång från Pengsjövägen, vardagar, mellan (ring innan, ). Flytvästar finns i storlekar upp till 90 kilo. Pris för hyra: 10 kr första dygnet, därefter fem kr/dygn. OBS! Vi håller sommarstängt veckorna 28 till 30. Räddningstjänsten Lek och övning Simskolan på Vännäsbadet vänder sig till dig som vill lära dig simma, är ovan och vill vänja dig vid vattnet eller älskar att leka och bada. På simskolan blandas lekar som trollkarlen, bacillen och hajen med övningar för att lära oss att simma. Kan du redan simma några meter? Då fortsätter vi att öva och träna på grunderna för de fyra simsätten crawl, fjäril, ryggsim och bröstsim. Period 1: 18 juni 29 juni Period 2: 2 juli 12 juli Period 3: 14 juli 20 juli Period 3 pågår färre dagar än övriga perioder men har längre pass, vilket ger samma totaltid. Olika nivåer Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder kostnadsfri simundervisning för kommunens elever i blivande årskurs 1-3, upp till nivå 4*. * Läs mer om de olika nivåerna på simskola.htm För dig som vill mer Vi har fortsättningsgrupper för dig som kan simma och vill ta flera märken, lära dig ett nytt simsätt eller simma för motion/träning. Dessa grupper är i första hand för barn i årskurserna 4-9 som kan simma och vill lära mer. Det är även möjligt med vuxengrupp om intresse finns och här är ingen åldersgräns. Kostnader För övriga är kostnaden 550 kr/period för nivåerna 1-3 (30 min) och 600 kr/ period för nivå 4 och fortsättningssimskolan (45 min). Anmälan Anmälan görs via formulär på simskola.htm eller till simlärare Hans Nilson via e-post Frågor? Välkommen att kontakta Hans på kommuninfo

9 Minabibliotek.se QR - vadå? Digitala biblioteket Välkommen till det digitala biblioteket under sommaren - Biblioteken i Vännäs och Vännäsby har begränsade öppettider under sommaren. Men webben är alltid öppen! Här kan du beställa böcker, göra omlån och reservationer. Du kan även låna e-böcker och strömmande e-ljudböcker och använda digitala databaser med bland annat uppslagsverk och tidningar. Har du sett de här konstiga rutorna som har börjat dyka upp lite varstans nu för tiden? I annonser, på affischer och förpackningar syns de. De här rutorna kallas för QR-koder. En QR-kod fungerar på samma sätt som en vanlig streckkod, den har bara en annan form. Streckkoder finns på allting vi köper och på biblioteksböckerna vi lånar. De skannas i kassan, eller så gör vi det själva med handskanner i affären eller i bibliotekets utlåningsautomat. Prova här! Fungerar som en länk QR är en förkortning för quick response. Det är ingen ny teknik, men de senaste åren har den börjat få spridning tack vare moderna mobiltelefoner. Tillhör du den tredjedel av Sveriges befolkning som har en Iphone, Android eller annan smartphone kan du testa redan idag. Det du behöver göra är att ladda ner en app. Det finns flera, prova till exempel den som heter QR Reader. När du öppnar QR Reader startar kameran automatiskt. Håll telefonen över QR-koden så att den syns på skärmen, vänta ett par sekunder och se vad som händer! QR-koden fungerar som en länk. Oftast leder den till en webbsida, som öppnas i webbläsaren på din telefon. Där kan du läsa mer om en produkt, få ett erbjudande, ett recept eller kan delta i en tävling. Enkelt och billigt Koden kan också leda till kontaktinformation för en person eller ett företag, som du kan välja att spara direkt i telefonens adressbok. Många tror att vi kommer att få se mycket mer av de här små fyrkanterna de närmaste åren. QR-koder är väldigt enkla att göra. Det behöver nästan inte kosta någonting och bara fantasin sätter gränser för hur de kan användas. Det är inte heller bara företag som kan ha nytta av dem. Kanske kan du hitta några nästa gång du besöker ditt bibliotek. Källa: Minabibliotek.se För att få tillgång till detta skapar du ett användarkonto. Det gör du med ditt lånekortsnummer och en pin-kod som du får på biblioteket. Välkommen! Nationaldagsfirande i Oskarsparken Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i Oskarsparken med start På programmet står allsång och musikunderhållning, nationaldagstal av Martin Hårdstedt, välkomnande av nya svenska medborgare, tävling. Medverkande: Lars-Erik Åström, Kalasorkestern med Johan Söderling, Linnea Lindström. Spela bingo Kom och spela bingo i Vännäsby i sommar. 17 juni - 22 juli - 5 aug - 19 aug Toppvinst till ett värde av kr. Totalt vinstvärde kr Välkommen! Spöland Vännäs IF kommuninfo

10 Kontraktsskrivning för tobaksfrihet En tisdagskväll i april var samtliga elever i årskurs sex i kommunen inbjudna till Liljaskolans matsal för att skriva kontrakt med varsin tobaksfri vuxen för en tonårstid utan tobak tillsammans med Tobaksfri Duo. Tobaksfri Duo är en effektiv och framgångsrik metod som används för att förebygga tobaksbruk. Metoden bygger på en välstrukturerad organisation, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. För att metoden ska lyckas krävs det vuxna som hjälper till. - Här är det viktigt att ha ett väl förankrat arbete mot tobak där föräldrar och skola bör ha samma regler, menar Monica Molin, kommunens samordnare för det tobaksförebyggande arbetet. Av de idag 90 eleverna i årskurs sex fanns hela 68 elever på plats för att skriva kontrakt tillsammans med en tobaksfri vuxen. Den vuxne stöttar eleven fram till skolavslutningen i årskurs nio. - Vi vet att de flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6-9, berättar Ywonne Wiklund, ansvarig för landstingets Tobaksfri Duoarbete i länet. Om vi kan få ungdomarna att avstå tobak under denna tid är chansen att de förblir tobaksfria hela livet mycket stor! Viktigt med förebilder En viktig del i det förebyggande arbetet är att det finns tobaksfria förebilder som ungdomarna kan se upp till. Många av de aktuella förebilderna som stöttar Tobaksfri Duo har också anknytning till Västerbotten. Läs gärna mer om detta på Precis som man väljer representanter till elevråd i skolan väljs representanter till en Tobaksfri Duo-grupp på varje högstadieskola. Dessa representanter, eller informatörer som de kallas, utbildas om tobakens skadeverkningar och får följa med Folktandvården ut i klasser och informera, planera aktiviteter för de sexor som ska skriva kontrakt samt att peppa de som inte skrivit på kontrakt ännu för att göra det. För de som inte skrev under konstraktsskrivarkvällen finns det möjlighet att i efterhand skriva kontrakt och kommer att bli kontaktade av Hammarskolans Maria Wiklund. Försäkran När kontraktet är underskrivet får varje elev ett medlemskort som ger förmåner och rabatter på alla de orter som är med i Tobaksfri Duo. Varje år skriver respektive duo under en försäkran för att intyga sin tobaksfrihet. Folktandvården, som också fanns på plats under kontraktsskrivarkvällen, följer upp tobaksbruket vid alla tandläkarbesök. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Hammarskolans vuxenansvarig i Tobaksfri Duo Maria Wiklund, eller Monica Molin, Varför valde du att skriva kontrakt med Tobaksfri Duo? My Wiklund, 6 B, Vegaskolan skrev kontrakt med mamma Maria Wiklund. Daniel Westman, 6 B, Vännäsby skola skrev kontrakt med mamma Christina Westman. - Jag är dansare och jag tycker tobak är dåligt för kroppen och rökning luktar så äckligt. - Jag spelar fotboll och allt det de sa på filmen är sant om vad tobaken gör med kroppen. Sen tänker jag på alla de som arbetar med tobak som inte alls har det bra och många är barn. 10 kommuninfo

11 Liljaskolan söker elevrum Hjälp oss att få fler elevrum Liljaskolan efterlyser hjälp med bostad till 50 av skolans nya elever som anländer hit i augusti. Jerry Björn är både förtjust och bekymrad när han granskar den tjocka bunten med ansökningar till Liljaskolan från gymnasieelever som vill ha hans hjälp att ordna boende inför terminsstarten i mitten av augusti Elever från hela Sverige, från Danmark och nu senast ett 10-tal ungdomar från Island efterfrågar hans hjälp som elevkonsult. De behöver bostad! -Vi saknar fortfarande rum till 50 av våra nya elever inför höstterminen. Därför vädjar jag till alla Vännäsbor, hjälp oss att få fler elevrum till våra långväga elever! Jerry tillägger att han naturligtvis ställer upp och hjälper till med kontrakt och kontakter mellan eleverna skolan och den som har ett rum eller lägenhet att hyra ut. När det var dags att välja till gymnasiet för Klara, Linda, Dennis och Frederik, på bilden här intill, var naturligtvis bostadsfrågan central. Hur löste ni boendet? - Det ordnade sig jättebra då jag fick den hjälp jag behövde av min mamma när vi kontaktade Vännäs Bostäder, berättar Klara vars flyttlass gick den korta vägen från Umeå. Nu är jag jättenöjd, berättar hon! Jag fick eget boende i en liten lägenhet. Dennis och Frederik är också nöjda. Båda hade eget rum på skolan under deras första år här. Sedan blev de erbjudna att dela en större lägenhet med några klasskamrater, något som båda nu upplever positivt. - Att flytta hit är ett av mitt livs största och bästa beslut, berättar Dennis som har sitt föräldrahem i Nacka. Jag har träffat mycket trevligt folk och fått öva mycket snowboard. Samtidigt går jag en bra utbildning, samhällsvetenskapsprogrammet med en språkprofil som jag trivs med, och där jag lär mig mycket. Gymnasiestudier och eget boende är självklart för många. Från vänster Frederik Larsen, hemort Köpenhamn, Linda Elisabeth Tirén, från Västervik, Dennis Persson, Nacka och Klara Westerberg från Umeå. Alla bor och trivs nu i Vännäs, samtidigt som de studerar vid Liljaskolans gymnasium. - Jag har också lärt mig att ta hand om mig själv och göra saker som mina föräldrar kanske tidigare gjorde åt mig, som att diska, tvätta kläder och laga mat, tillägger Dennis. Vad fick dig, Linda, att välja Liljaskolan? - Förra vintern googlade jag och hittade något som verkade passa mig som handen i handsken, Liljaskolan. Jag skickade iväg en ansökan och nu bor jag i Norrland, pluggar ekonomi och åker snowboard. Jag ångrar inte en sekund att jag sökte hit, avslöjar Linda. För Frederik var det lättare. Det har under flera år funnits en dansk koloni med 10-talet jibbare/snowboardåkare på skolan. Informationen om Vännäs sprids naturligt vid kontakter mellan danska skidungdomar. Jerry Björn, är elevkonsult vid Liljaskolan, telefon Liljaskolan efterlyser hjälp med bostad till 50 av skolans nya elever som anländer hit hösten Vill du vara med och välkomna de nya eleverna till Vännäs och kan erbjuda boende - tveka inte utan ring mig så svarar jag på alla frågor kring elevboendet. kommuninfo

12 Trafiksäkerhet Säkerhet och framkomlighet I gatukorsningar och där gång- och cykelvägar ansluter till gator krävs fri sikt så att trafikanter kan se varandra för att undvika att olyckor sker. Grenar och kvistar som sträcker sig ut över gångbanan ställer till problem för personer med synnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga. Säkerhet och framkomlighet i trafiken förutsätter att du som fasighetsägare klipper häckar och buskar. Enligt plan- och bygglagen och de lokala ordningsföreskrifterna har fastighetsägare vissa skyldigheter kopplade till skötsel av fastigheten och vegetationen på densamma. För huvudleder, som Umevägen, Pengsjövägen, Ö Järnvägsgatan, Fällforsvägen och Hembergsleden, gäller Trafikverkets regler som finns på Tomt intill gata eller gångbana Häckar och buskar ska växa inom den egna tomten. Om buskar och träd sträcker sig ut över gångbana och gata ska du som fastighetsägare se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Skyltar och vägmärken Skyltar och märken ska vara lätta att upptäcka för trafikanter. Om dina träd eller buskar begränsar möjligheten att se skylten eller märket är du som fastighetsägare skyldig att beskära trädet eller busken. Träd som hindrar gatubelysningens ljusspridning över gator och gång- och cykelbanor ska beskäras av dig som fastighetsägare. Den fria höjden som krävs (minimum) är: Över gång- och cykelbana 2,5 meter Över körbana 4,6 meter Hörntomt eller tomt där gång- & cykelväg ansluter till gata Om tomten ligger intill en gång- och cykelväg som ansluter till en gata eller är en hörntomt ska du se till att dina växter eller ditt staket är lägre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Tänk efter före plantering För att undvika problem med utstickande grenar och siktförsämring är det viktigt att tänka efter hur stor växten kommer att bli redan vid planteringstillfället. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häckplantor och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. Kontakt: Bo Hellsing, kommuninfo

13 Enskilt avlopp Information till fastighetsägare med enskild avloppsanläggning Det finns många i kommunen som har enskild avloppsanläggning. Vi på miljö- och hälsoskyddsavdelningen vill informera om varför det är viktigt att se över sin enskilda avloppsanläggning samt vilka regler som gäller. Detta kommer också att ske via ett informationsblad som skickas ut till alla fastighetsägare med slambrunn med start våren Miljöfarlig verksamhet Har du en enskild avloppsanläggning så betraktas den som en miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det betyder att du som fastighetsägare är skyldig att se till att din avloppsanläggning renar och avleder avloppsvattnet på så sätt att olägenhet för miljön eller människors hälsa inte uppkommer. Planerar du att anlägga en ny eller göra en ändring på befintlig avloppsanläggning ska en anmälan eller tillståndsansökan göras till plan- och miljönämnden. Du bör ha en slamavskiljare som klarar att hindra slam från att transporteras vidare i anläggningen. För att reningen ska vara tillräcklig ska ett reningssteg finnas som tar hand om vattnet som rinner ut efter slamavskiljaren. Det räcker alltså inte att bara ha en slamavskiljare, utan längre gående rening krävs som exempelvis en infiltrations- eller markbädd. Att avloppsvattnet leds till ett dike, vattendrag eller stenkista uppfyller inte lagens krav! Tänk även på att kontrollera avloppsanläggningen vid husköp! Vattenkvalitet Varje dag så förorenar ett hushåll (fem personer) ca 1000 liter vatten som måste renas innan det släpps ut i naturen. Dominerande föroreningar är fosfor, kväve, bakterier och organiskt material. Fosfor, kväve och organiskt material bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Bakterier som släpps ut orenat kan förorena grundvatten och ytvatten varvid smittan kan spridas vidare via dricksvatten eller i samband med badning. För att minska risken för fiskdöd, döda bottnar i vattendrag och försämrad vattenkvalité är det viktig att du har en avloppsrening som fungerar. Källa: Mer information om enskilda avloppsanläggningar finns på: Kommunens webbplats där du också kan ladda ner broschyren "Planera för avlopp" tips och information för dig som har enskild avloppsanläggning Kontakt: Teresia Jonsson, , Pernilla Arvidsson, kommuninfo

14 Hållplats för tågtrafik Hej alla blivande hästvänner! Vi på Vännäs ryttarförening vill visa vad vi kan erbjuda dig och ditt barn. Vi kommer att starta upp en aktivitet som kallas Hästis. Detta är en aktivitet som vänder sig till de yngre barnen, cirka 4-6-åringar. Här har ditt barn möjlighet att prova på ridning och enklare hästskötsel. Utbildad instruktör leder lektionen. Inga förkunskaper krävs. Du anmäler ditt barn för fyra gånger och kostnaden är 400 kronor. Om ditt barn sedan vill börja på ridskola så börjar de något som heter förberedande ridning. Där lär de sig grunderna i säker hästhantering och lättare ridning. Här binder ni er till en termin med lektion en gång i veckan. Efter den förberedande terminen läggs större fokus på ridningen. Byggande av ny hållplats för tågtrafik Trafikverket kommer under år 2012 att bygga en ny hållplats för tågtrafik i Vännäsby. Bakgrunden till detta är de ändrade förutsättningarna som uppkommit med anledning av Norrtågs trafikering med Vännäspendeln mellan Vännäs C och Umeå Ö samt ökad trafikering på Botniabanan. Den nya hållplatsen planeras fungera som ett komplement till den befintliga hållplatsen i Vännäs, Vännäs C. Arbetet med perrongen och tillhörande arbeten kommer att pågå under tiden juni till september 2012 och görs av Skanska som är Trafikverkets entreprenör. Vännäs kommun arbetar just nu med att anlägga parkeringsytor för cykel och bil samt ytor för uppgång till och på- och avstigning i anslutning till perrongen. Gång- och cykelvägar till området kommer också att anläggas. Arbetet beräknas vara klart under september månad. Hela anläggningen beräknas vara klar för trafik kring månadsskiftet september/ oktober. Spår Perrong Gång- & cykelväg Reservyta för pendlarparkering Har du frågor eller funderingar är du varmt välkomna att kontakta oss på ryttarföreningen Parkering Ängsvägen Vårdhemsvägen Sommarfest i Pengsjö Lördagen den 28 juli kl är det sommarfest i Pengsjö. Under sommarfesten kommer det att bjudas på musik av Gun Rehmna och Anders Östman, Ungdomspop av och med Vännäs Musikskola, agilityuppvisning, utställning av mc- och mopedveteraner. Nygatan Servering med hembakt fikabröd! Ingen entréavgift! Välkomna! Karta och illustration: Vännäs kommun Perrong Ramp/uppgång till perrong Vännäsby Äldrecenter Kontakt: Tore Forsberg, kommuninfo

15 Frivilligt arbete Lust och glädje med hundbesök Hundar inom äldreomsorgen - ett pilotförsök som föll så väl ut har nu blivit en del i vardagen inom det frivilliga arbetet som bedrivs av FrivilligCenter. Varje morgon träffas ett varierande antal frivilligjobbare vid FrivilligCenter för att fika, umgås och gå igenom vad som ska göras. Frivilligarbetet handlar om anhörigstöd, hemfixare och en alldeles särskilt förtjusande hundbesöksgrupp, så kallade hundekipage som besöker äldre i särskilt boende och några yngre personer som bor i gruppbostad. Alla som vill jobba frivilligt får en utbildning i etik, bemötande och förhållningssätt. Anita Helgesson leder, stödjer och samordnar de olika verksamheter och aktiviteter och det är också hon som borgar för att det är ordning och reda. Hundbesöksgruppen - Vårt senaste projekt har just startat, det är besökshundar, berättar Anita. Precis som med allt annat, började det med ett litet pilotförsök. Förberedelse, kommunikation och förankring av idé, genomförande och utvärdering. Inget införs utan prövning i Vännäs! Alla hundbesök sker på särskilda boenden eller dagverksamheten och de är schemalagda. När vi går ut för att ta en bild passerar vi dagverksamheten och utrednings- och rehabilite ringsenheten Slussen, och dvärgtaxen Abbe springer förhoppningsfullt mot dörren. -Han tror att det är jobb och det gillar han, säger matte. Hundpatrullen, det är Abbe, Sonny, Ellen och Indra med förarna Lena Ekvall, Kerstin Timner och Gunvor Nåteryd. Genom Studieförbundet Vuxenskolan har Lena en halvtidstjänst för hundjobbet, de båda andra är frivilliga. Det lyser om Lena när hon beskriver sitt jobb: - Det ger så fantastiskt mycket. Ellen och Indra har olika egenskaper, och de är väldigt inkännande. Lena berättar att det händer att hundarna ibland bara intresserar sig för personalen. - Då blir de generade och tycker att hundarna ska vara med de gamla. Men då säger jag att det var ni som behövde hundarna idag. Våra besökshundar Abbe är en röd långhårig dvärgtax som är två år gammal. Han är mycket lekfull och leksaker av olika slag är det bästa han vet. Han är försiktig vid första mötet, men sedan kan han leka hur länge som helst. När man sätter sig ner i en fåtölj eller soffa vill Abbe gärna sitta i knäet och bli klappad. Ellen är en blandning av mellanpudel och löwchen och är nio år gammal. Hon är lik en pudel till sättet; väldigt nyfiken och lättlärd. Hon älskar bollar och godis och tycker om att bli gosad med. När Ellen sätter sig med rumpan mot människor gör hon detta för att visa att hon inte är farlig! Indra är en blandning av mellanpudel, löwchen, dvärgpudel, bichon frisé, lhasa apso och papillion och är fem år. Hon visar inte alltid hur smart hon är, eller så är det det hon gör! Indra är väldigt social och tycker om att bli gosad med och att få bli buren. Sonny är en borderterrier som är sex år. Han är en lugn och trygg hund som gillar människor utan att vara närgången. Eftersom han egentligen är en jakthund älskar han att vara ute i skog och mark, men tycker också om att sitta i knä och bli kliad. Sonny sover gärna på soffan. Text: SKL, Vännäs kommun. Foto: Monica Höök kommuninfo

16 Avslutningkväll på badet! Onsdagen den 13 juni är det skolavslutningskväll på Vännäsbadet för ungdomar från åk 7 och uppåt. Det bjuds på livemusik, roliga aktiviteter och gratis inträde! Vännäs på gång! Träningsutmaningen Vännäs på gång, som pågår under sex veckor i höst vänder sig till alla som bor, arbetar och studerar i Vännäs kommun. Utmana grannfamiljerna, arbetskamraterna, andra företag eller vännerna! Avslutningskvällen är givetvis alkohol- och drogfri! Mer information finns på fritidsgården Ikaros, i Oasen på Hammarskolan och på Facebook. Se även kontaktuppgifterna längre ner. Nya musiklokaler på Lobbyn På Lobbyn håller de nya efterlängtade musiklokalerna på att byggas klart och utrustas. Vi kommer inom kort att kunna erbjuda musiklokaler och studiecirklar till dig som går högstadiet/gymnasiet och vill spela musik. Är du intresserad? Hör av dig till Mattias Wälivaara. Epost: Sommarstängt Ikaros & Lobbyn Ikaros kommer att ha kvällsöppet till och med 12 juni och Lobbyn kommer att ha kvällsöppet till och med 11 juni. Vi öppnar igen 20 augusti. Trevlig sommar, önskar vi från fritidsgårdarna. Ikaros Telefon dagtid: , Telefon kvällstid: Facebook: Fritidsgården Ikaros Epost: Lobbyn Telefon dagtid och kvällstid Facebook: "Lobbyn i Vännäs" Epost: Folkhälsorådet i kommunen drar igång träningsutmaningen Vännäs på gång för att motivera fler att röra på sig och under de här sex veckorna skapa sig en hälsosam och bra vana. Laget med mest träningstid vinner tävlingen och ett lagpris värt 400 kr per person. Alla deltagare vinner bättre hälsa och har chans att vinna utlottningspriser. Träna med det du gillar och som höjer din puls, minst 30 minuter per tillfälle! Från och med vecka 33 kommer tävlings- och anmälningsinformation att finnas på kommunens webbplats, - så håll utkik! Ni kan anmäla ert lag (3-10 personer) mellan 13 augusti och 23 september. Företag Företagare i Vännäs har möjlighet att sponsra till priser genom att delta med ett eller flera lag. Anmälningsavgiften för företagen är 500 kr, oavsett antal anmälda lag. Det är naturligtvis öppet att sponsra mera och ge vinster som passar i hälsosammanhang. Veta mer? Kontakta Monica Molin på telefon eller via e-post: 16 kommuninfo

17 Förverkliga din idé - det finns 10 miljoner kronor kvar Leader URnära Har du en tanke eller en idé om något som du skulle vilja förverkliga? Då har du chansen att söka ekonomiskt stöd för detta via Leader URnära innan projekttiden tar slut 31 december URnäras projekttid sträcker sig från 2008 till 2013 och budgeten för perioden är totalt 45 miljoner kronor. Av dessa finns cirka 10 miljoner kronor kvar att söka innan projektslutet 31 december Det riskkapital som finns och som vi har möjlighet att hjälpa till söka är till för vanliga människor som vill få hjälp att förverkliga en idé, men som inte har det ekonomiska utrymmet för att våga gå vidare och genomföra sin idé, säger Lovisa Carneland, projektutvecklare på URnäras kontor i Vännäs. 70 pågående För tillfället finns det ungefär 70 pågående projekt i regionen, varav 10 stycken handlar om utveckling i Vännäs. Exempel på dessa är skapandet av den kreativa utemiljön och skördemarknaden vid Slöjdarnas Hus, den uppmärksammande inflyttningskampanjen som byn Tväråbäck genomförde under våren, ungdomskonferensen Någonting Större via Missionskyrkans ungdomssektion samt det nu färdigställda projektet Linnévägen. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i ett område som driver utvecklingen. URnära är en ideell förening med målet att få landsbygden i hela Umeåregionen att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande, ett rikt föreningsliv och värnandet av vårt natur- och kulturarv. En tanke - en idé Har du en idé som du tror på och som du behöver söka finansiering för? Tveka inte att höra av dig till URnära på kontoret på Vegagatan 12 i Vännäs. Lena Carneland Lovisa Carneland , Läs mer på I just Vännäs är man väldigt duktiga på att driva samarbetsprojekt med andra kommuner. Ett gott exempel på ett kommunövergripande och framgångsrikt projekt är Klara Gas, som handlar om att framställa biogas i Umeåregionen. - Den vanligaste projektsumman som söks ligger runt kronor, men alla idéer och tankar, stora som små, är välkomna. Det viktiga, betonar Lovisa, är att det finns ett underifrånperspektiv och att de som har idéer vågar ta stöd av oss på projektkontoret. Bollplank När en idé kommit in till projektkontoret i Vännäs fungerar personalen som ett slags bollplank och hjälper till med att skriva ner idén till en formell ansökan för att sedan presentera den för URnäras styrelse, eller LAG-grupp som det heter. Det är LAG-gruppen som fattar beslut om vilka projekt det beviljas stöd för. LAG-gruppen består av tre personer från varje kommun inom Umeåregionen, varav en representant från offentlig-, privat- respektive ideell sektor. - Vi hoppas att många fler ska vilja komma till oss med sina idéer, för utan den lokala förankringen och de ideella och drivande krafterna kan en landsbygd och ett samhälle inte utvecklas, menar Lovisa. Vår funktion är att serva, stötta och att förenkla den formalia som finns; en sorts spindel-i-nätet-funktion, menar Lovisa. kommuninfo

18 Vännforsrodden Nya båtar till årets rodd På midsommardagen är det för 33:e året i rad dags för roddstafetten Vännforsrodden som avgörs vid och på Vindelälven i höjd med byn Ö Vännfors. - Det hela började med att någon poppade en rolig idé, säger Johanna Palm, ordförande i byaföreningen. I början var det en individuell roddtävling som utgick från byns badplats Skatan, men i början av 80-talet hade tävlingen växt till att bli en byastafett. båtarnas skick, gjorde att byn samlades till ett krismöte för att besluta om Vännforsroddens framtiden. Rodden är föreningens största inkomstkälla under året och krismötet utmynnade i en kraftansamling för att bland annat hitta sponsorer för att kunna tillverka och köpa in nya båtar. Man tog kontakt med båtbyggare Thomas Distler i Kassjö, som tog på sig uppdraget att bygga nya båtar, identiska med de gamla förlagorna. Idag är sex båtar sponsrade av lokala företagare och fyra av dessa hinner bli färdigbyggda till årets rodd. Föreningens mål är att ha åtta båtar totalt. Själva tävlingen utgår inte längre från badviken Skatan, utan är sedan många år flyttad till en mer publikvänlig plats Inibyn. Båtarna sjösätts inför tävlingen och badbryggan används som kajplats där också roddarbytena sker, något som är minst lika underhållande som själva rodden. - Varje by väljer sitt eget lag, vissa byar är mer seriösa än andra, och det har hänt att folk blivit uppringda på midsommarafton med frågan "Du, visst kan du ro imorgon?", säger föreningens kassör Lars-Gunnar och skrattar. Det köptes in sex båtar till de olika byarna som också fick eget ansvar att sköta just sin båt. Detta visade sig vara utslagsgivande i tävlingen då de olika båtarna tilläts förfalla mer eller mindre i de olika byarna. - Vissa lag har öst mer än de rodd, skrattar Niklas Strandberg, ledamot i föreningens styrelse. Båtarna som används är flottarbåtar i trä, 4,80 meter långa med liksidig för och akter, för att kunna manövreras enkelt och snabbt i strömmande älvsvatten. Fram till 2010 används de gamla båtarna och man kommit till en punkt, då både svikande intresse för att jobba med rodden och Tävlingen en stafettävling med fyra till fem enkel- och dubbelsträckor beroende på lag och roddare. Tävlingen avgörs längs en snitslad bana av bojar och går runt en liten ö. Det mäts varvtider, bästa sträcktiden, spontana vadslagningar uppstår i publiken och hela evenemanget refereras av Bengt-Einar Sotarn Johansson. - Båtarna bemannas av två roddare och en gast. Gastens kunskaper om strömmarna i älven är avgörande för att kunna leda roddarna rätt under de mördande tio minuter som varje tävlingssträcka tar att ro, berättar Johanna. Säkerhetstänket är stort. Varje deltagare har flytväst och under tävlingen finns det en följebåt utrustad med kommunikationsradio och extra åror om det skulle behövas. Följebåten ska också kunna rycka in om någon incident skulle inträffa. Styrelsen har många idéer för att utveckla Vännforsrodden som arrangemang. Nytt för i år är förutom att man har investerat i nya båtar också att man kommer att ha ett liveband som underhåller samt att det har bjudits in fler byar att delta i tävlingen. Nu är det bara upp till de deltagande byarna i Vännfors med omnejd att ta hand om de fyra nytillverkade båtarna för att hålla dem i trim inför årets kanske viktigaste derby Vännforsrodden. 18 kommuninfo

19 Konstvägen Sju Älvar 350 km intryck Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konstutställning, från kusten i Holmsund i öster till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällen i väster. En resa längs Konstvägen inbjuder till att uppleva de 12 olika konstverken och ger dig fantastiska naturupplevelser och många kulturhistoriska sevärdheter. Vännäs är en del av Konstvägen Sju Älvar. Konstvägen är en ideell förening med de fem kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm, Åsele och Dorotea som medlemmar. Vännäs ansvarar för två av de totalt 12 konstverken längs vägen. Konstverken inom Vännäs kommungräns är "Eldsoffa"(1996) av Ulf Rollof, finns placerad vid rastplatsen vid den östra infarten till Vännäs och "Hägring" (1998) av Kent Karlsson, finns placerad på en myr strax väster om Vännäs längs väg 92. Föreningens stadgar säger i ändamålsparagrafen att föreningen bland annat skall arbeta med: att informera och propagera för turiststråket Umeå Borgafjäll att arbeta för utveckling av kulturen längs vägen Konstvägen Sju Älvar är en unik sevärdhet och en uppmärksammad turistattraktion i Västerbotten att vara stolt över! Många är de bussresor som åker längs Konstvägen och stannar till vid konstverken. Föreningen arbetar kontinuerligt med att utveckla Konstvägen Sju Älvar och med hjälp av nya projekt kan ytterligare konstverk uppföras. Det är ett viktigt arbete eftersom naturen i vissa fall tar över och konstverk måste monteras ner. Här kan nämnas "Eldsoffa" som tyvärr inte går att elda i längre på grund av sprickor i muren. Sommaren 2011 invigdes två nya konstverk i Bjurholms kommun efter att två äldre konstverk tagits bort. Det är Oh du härliga land av Mattias och Linda Baudin (se omslagsbilden) och Vägabstraktion av Jacob Dahlgren som syns på bilden här intill. Ytterligare ett konstverk planeras med placering i Borgafjäll, Dorotea kommun. Mer information om konstvägen och de 12 befintliga konstverken hittar du på Vid Lögdeälvens forsande vatten, 23 km väster om Bjurholm, står Jacob Dahlgrens "Vägabstraktion" med vägskyltar i olika färger som ger besökaren information av ett annat slag än vad man möter på vägarna. Foto: Bo Nilsson Midsommarfirande på Pengsjögården! juni Kl Klä midsommarstång Kl Dans kring stången Kl Sångafton Laila o Lars Windelius Andakt P-I Palm Kl Musikkafé Stefan Nygren med vänner 23 juni Kl Gudstjänst Arr. Kyrkorna i Vännäs och studieförbundet Bilda kommuninfo

20 Motionsorientering Från slutet av april till slutet av september (ej juli) arrangerar Vännäs OK och Tväråbäcks IK motionsorientering (www.vannas.motionsorientering.se) varje måndag kl Vid varje tillfälle finns tre banor, en kort och lätt (gul nivå ca två km) för nybörjare, och två längre (4-6 km, röd-violett) för vana orienterare. För nybörjare erbjuds en kortare instruktion/introduktion innan start! Mer info samt detaljer om samlingsplatser finns på 4 juni Stärkesmark 20 aug Middagsberget 18 juni Tvärålund 27 aug Dalsjö 25 juni Pengsjö 3 sept Sprint Vännäsbadet 2 juli Pengsjö 10 sept Sprint Hemberget 6 aug Strand 17 sept Natt-OL Tväråbäck 13 aug Starrberget 24 sept Natt-OL Hemberget Nybörjar- och ungdomsträning I samband med arrangemangen ovan har vi träningar för ungdomsgrupperna. Nybörjare är hjärtligt välkomna! Frågor: Arrangörer: Tväråbäcks IK och Vännäs OK Slöjdarnas Hus På Slöjdarnas Hus hittar du kvalitetsslöjd i alla former och tekniker, skapad av hanverkare från orten och länet. Slöjdarnas Hus öppnade för säsongen 25 maj och håller öppet varje dag fram till 23 september. I Galleriet förnyas utställningarna varannan lördag med olika teman: smide, bröllop, glas, konst och har då vernissage kl I vårt café serveras hembakat fikabröd och lättare rätter hemlagade så klart En del lördagar anordnar vi Slöjda med barn, work shops och prova-påaktiviteter. Musikunderhållning varje lördag kl Sommartider på Hälsocentralen Från 4/6 till 24/8 har vi öppet kl Vi har i princip endast akut verksamhet eftersom vi har halverad bemanning. Rådgivning och tidbokning kl 08-15, vardagar. Ring En automatisk telefonröst säger vilken tid du kommer att bli uppringd. Är du nöjd med den tiden kan du lägga på luren.vill du bli uppringd på ett annat telefonnummer (eller har skyddat nummer), måste du själv knappa in det. Vid akuta besvär kl 08-17, vardagar Vårt akutnummer är OBS! Efter kl 15 kopplas du automatiskt till den av hälsocentralerna i Vindeln, Vännäs och Bjurholm som har jour den dagen. Vid akuta besvär efter kl 17 och helger Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, ger råd och hänvisar vid behov vidare till Primärvårdsjour eller Akutmottagning i Umeå. Vid akuta, livshotande tillstånd, ring tel 112 för ambulans. BVC Dropin-mottagning tisdagar kl Telefontid tisdagar kl på tel eller Provtagning Under semesterperioden utför vi endast akut provtagning. För provtagning beställd av sjukhus hänvisas till labcentrum på Norrlands Universitetssjukhus (NUS), de har drop-in-mottagning, ingen anmälan behövs. OBS! PK-prov utförs däremot som vanligt hos oss. Ta kontakt med oss när som helst Använd mycket gärna e-tjänsten Mina vårdkontakter. Gå till kontakt.vardguiden.se/skaffakonto. Öppna ett konto och logga in med e-legitimation eller lösenord som du får per post. Då får du en enkel, säker och snabb kontakt med oss. Ta ditt blodtryck själv Vi har numera ett blodtrycksrum dit du är välkommen att kolla ditt eget blodtryck. Hälsningar Sven-Åke Boström Verksamhetschef Tre Älvar Ulrika Westman-Yttergren Avdelningschef Vännäs Hälsocentral 20 kommuninfo

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Full fart på Paradisbanan

Full fart på Paradisbanan Lödöse 0520-66 00 0 2 st smaksatta Kexchoklad Cloetta, 39g Gäller mot kupong, t.o.m. 2/0- Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner Bokföring Rådgivning Revision Älvängen 0303-74 80

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 FRITID Turistbyrån tipsar inför sommaren Sid 4 5 NÄRINGSLIV Ungdomar får arbetsmarknadskunskap Sid 6 OMSORG Barnomsorg på obekväm arbetstid

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Söndagskura på Kulturhuset Instagramkampanjen @delaforshaga Vi lyfter språket Kommunens webb nu responsiv Säker i mörkret

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING!

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING! Lödöse 0520-66 00 10 Vi bjuder på en kopp färskbryggt kaffe från: Ord.pris 10:- Gäller mot kupong, t o m 29/4-12 Nr 16 vecka 17 2012 År 17 100% täckning Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer