HUR TÖJA UT STUDIESTÖDET? Drömmar, frestelser, realiteter, lån, pengar, behov, planering, betalningar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR TÖJA UT STUDIESTÖDET? Drömmar, frestelser, realiteter, lån, pengar, behov, planering, betalningar,"

Transkript

1 vecka nummer 25 Havtornen (inre hamnen) onsdagen den kl HUR TÖJA UT STUDIESTÖDET? Ekonomihantering i vardagen & spartips. Diskussionsinledare: ekonomirådgivare Janine Smeds Drömmar, frestelser, realiteter, lån, pengar, behov, oberoende, beroende, motivation, planering, betalningar, finansiering

2 Kåren på webben: U t g i v a r e : Å b o A k a d e m i s S t u d e n t k å r s s t y r e l s e C h e f r e d a k t ö r : M a t i a s D a h l b ä c k U p p l a g a : e x. ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre Telefonnummer: Kårens kansli: Styrelsen: VASA: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre Papperskvarnen: Må-Fr Havtornen: Må-Fre 9-15 Telefonnummer: Havtornens kansli: Styrelsen: B u l l e n u t k o m m e r v a r j e t i s d a g u t o m v i d h e l g d a g a r o c h l o v. D e a d l i n e f ö r s p e c i a l f ö r e n i n g s i n l ä g g ä r p å o n s - d a g a r f ö r e u t g i v n i n g s d a g k l. 1 2 : 0 0. I n l ä g g e n b ö r s k r i v a s i n p å K å r e n s h e m s i d a. A n n o n s m a t e r i a l s o m s k i c k a s i n b ö r v a r a f ä r d i g t r e d i g e r a t o c h s k i c k a s i n s o m b i l a g a. R e d a k t i o n e n f ö r b e h å l l e r s i g r ä t t e n a t t f ö r k o r t a o c h l a y o u t - m ä s s i g t ä n d r a p å m a t e r i a l e t. V i d f r å g o r k o n t a k t a b u l l e a b o. f i S t y r e l s e n : Styrelseordförande: Raine Katajamäki, Vice ordförande: Jessica Nordback, Styrelsemedlemmar: Ina Biström, ALexander Nordling, Marina Stenbäck, Sonja Sunde, F u l l m ä k t i g e : Ordförande: Matias Kallio, S e k r e t a r i a t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, Högskolepolitisk sekreterare: Heidi HIetala, Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, informationssekreterare: matias dahlbäck, KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, veckans.. Gnurf G n u r f a l b u m e t f i n n s ä v e n a t t k ö p a p å K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

3 Ledaren Årsfester, förbundsdagar och verksamhetsplaner...ungefär så ser ut min kalender för resten av året. Förutom många roliga fester kommer man också att delta på en hel del förbundsmöten. Under inkommande helg håller Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL sitt förbundsmöte och Kårens delegation åker till Vierumäki med budskapet att hela föreningen borde läggas ner. Vi anser att istället borde intressebevakningen på motionsfronten skötas via den nya nationella idrottsorganisationen som man just håller på att grunda. Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) kommer också att inomkort att hålla sitt förbundsmöte. Där kommer man bl.a. att diskutera ekonomin och SSI:s framtidsutskott borde presentera deras tankar kring det att hur man gör ett bättre Studentblad. Det mest intressanta och mest inflytande förbundsmöte hålls dock i Tammerfors den Då samlas Finlands alla studentkårer till Finlands Studentkårernas Förbunds (FSF) förbundsdagar. Speciellt för i år är det att också Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland Samok sammanträder i samma stad och därmed kallas evenemanget för Superförbundsdagar. Under veckoslutet funderar flera hundra studerande på det hur man kan göra studerandes vardag ännu bättre. På FSF:s förbundsdagar kommer man också att välja huvudpunkter för det kommande verksamhetsåret. De huvudpunkter som man hittills har mest diskuterat har varit: mot nästa regeringsprogramförhandlingar, planering av en helhetsreform av systemet för den sociala tryggheten, universitetet 2030, mot ett rättvist generationskontrakt, ordentliga förutsättningar för integrering av internationella studenter samt avgiftsfri utbildning för alla. Under veckoslutet funderar flera hundra studerande på det hur man kan göra studerandes vardag ännu bättre. Inom Kåren har man också hunnit börja skriva vår egen verksamhetsplan inför det kommande året. Första utkastet på planen var på en remissdiskussion i fullmäktige och då tyckte fullmäktige att styrelsen har fästat uppmärksamhet på helt rätta saker. I verksamhetsplanen skriver vi bl.a. att tyngdpunktsområden för Kåren för år 2013 ska vara kvaliteten på undervisningen, utarbetande av en utbildningspaket för specialföreningarna och studentrepresentanterna som ska bli årligen återkommande samt internationaliseringen av Kårens verksamhet. Ifall just du skulle vara intresserad av att jobba med de ovan nämnda sakerna i kårstyrelsen nästa år så får man gärna vara i kontakt med undertecknad som fungerar som styrelsesonderare i Åbo eller med styrelsesonderaren i Vasa Gustaf Westerholm Raine Katajamäki Styrelseordförande

4 NATIONER Österbottningar och vänner! I onsdags ordnade vi ett infotillfälle om hur det är att vara med i ÖN:s styrelse och vad de olika posterna går ut på. Missade du spektaklet? Ingen fara, den kl. 19 i Specialföreningskansliet (Kåren) drar vi allt på nytt. Välkommen med! Om du redan nu vet att du vill vara en del av styrelsen 2013 kan en intresseanmälan riktas till På torsdag firar vi att vår medlemstidning Blade fyller 35 år. Vi bjuder på lunchkaffe i M-rummet (Kåren) kl Kom gärna förbi och gratta födelsedagsbarnet! Ha en fin vecka! Cecilia Hej på er! NyläNNingar! Alla som ens är en gnutta intresserade av styrelsearbete eller utskotten skall släpa sig imorgon, 14.11, till NN:s ställ-upp-i-styrelsen kväll kl.19. Mer information finns på hemsidan. Sedan ta fram era kalendrar och krafsa ner den då det är NN:s årsmöte kl.17:30 i ASA. Då kommer bl.a. den nya styrelsen att väljas, spännandespännande. Den är det dessutom NN:s julfest så se till att reservera den kvällen, anmälan kommer upp inom kort. Ha det bra! Filippa FAKULTETSFÖRENINGAR Hejssan KK:are Tack för en sjuk Baalvecka! Hoppas alla hade verkligen bra fiilis hela veckan. Nu efter några dagar vilande är det dags och börja sykkii igen. Nu orkar man ända till julen. Gulisarna, kom ihåg andra sista månadsmöte det här året på torsdag! Kom på detta möte! Sista mötet kommer att vara jätte lång, dock intressant! //VO Joni MUSIKFÖRENINGAR Ny styrelse = nya tag Axelbandet har nyligen, efter ett mycket lyckat årsmöte, bytt styrelse och riktning. Vi kommer nu att erbjuda medlemmarna gratis flygresor och inträde till Disneyland Florida samt att styrelsemedlemmarna en gång i veckan kommer att samlas för att baka makroner! On a more serious note... Kom och häng med ett gäng tuffa brudar och ett par riktigt häftiga knuttar på Måndagar kl på Loftianius (Henriksgatan 4B). Vi bits sällan! Love and prosperity //Systembolaget Alko Gaga

5 Vill du sitta med i ÅAS styrelse 2013? Vi söker motiverade personer som är beredda att arbeta engagerat för Studentkåren under ett års tid. Det är ett tidskrävande arbete och därför mycket svårt att kombinera med studier. Dock påstår vi att det absolut är värt att ge ett av sina studieår för att arbeta för alla kåreniters bästa! I kårstyrelsen är du med och påverkar institutionens, universitetets, kommunens och statsmaktens beslut. Med andra ord är ÅAS en mycket viktig intressebevakare på alla plan, det är genom ÅAS som studentens röst blir hörd när stora beslut ska tas. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fyra styrelsemedlemmar. Före val av styrelsemedlemmar fastställer fullmäktige styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Vid val av styrelsemedlemmar strävar fullmäktige efter att det bland medlemmarna finns både sådana som är baserade i Åbo och sådana som är baserade i Vasa. Kårfullmäktige väljer den nya styrelsen på sitt möte Styrelsen 2013 kommer att ha många intressanta utmaningar framför sig, varav några är den nationella antagningsreformen av nya studerande till högskolorna, förberedelserna inom studentrörelsen inför de kommande regeringsförhandlingar, reformeringen av ÅAS utskottsverksamhet samt förbättringen av internationella studerandes möjligheter att integrera sig i den lokala gemenskapen. Om detta låter intressant, tveka då inte utan ta kontakt. Det kan hända att du har ditt livs mest spännande år framför dig! Du finner mera information om ÅAS verksamhet också på hemsidan. I väntan på en otroligt bra styrelse 2013, Raine Katajamäki Gustaf Westerholm Styrelsesonderare i Åbo Styrelsesonderare i Vasa

6 ÅA motion D o m u s I d r o t t s k a n s l i M o t i o n s i n s t r u k t ö r C a r l M y r b e r g a n t r ä f f b a r p å D o m u s i r e g e l m å n d a g a r - f r e d a g a r k l T e l : , e m a i l : c a r l. m y r b e r a b o. f i. MOTIONSPROGRAMMET PÅ WEBBEN - Läsårets Motionsverksamhet är presenterad på weben under ÅA-Motionens sidor och under länken Idrottsverksamheten Grenvis. Där står om alla grenar och sidorna uppdateras kontinuerligt an efter som evenemangen blir färdigt planerade. Det lönar sig m.a.o. att kolla sidorna rätt ofta, för de lever hela tiden. BASKET Allmänna träningar tisdagar i Kastu, övre salen kl BODYCOMBAT På M & M (Kalevagatan 15) torsdagar kl Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! BODYPUMP På M & M (Kalevavägen 15) onsdagar kl Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! BODYSTEP På M & M (Kalevavägen 15) tisdagar kl Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! CAPOEIRA Onsdagar kl i Mikaelin/Snellmannin koulu. 22 euro för 10-gångerskort. Kortet fås mot kvitto av Capoeiraledaren eller från idrottskansiet. Flera med!! ISHOCKEY Måndagar och torsdagar kl I Kuppis ishall, tillsammans med TY och TuAMK. Motionstarran eller kortet med! NIA Tisdagar kl på Slottsgatan 61, Wellness & Fitness Maija Grace. 10-gångerskort för 21 euro. Kortet fås mot kvitto av Nia-ledaren eller från idrottskansliet. Flera med!! PARKOUR Verksamheten har flyttats inomhus, måndagar kl i Varissuo. POWER YOGA På Kåren måndagar kl (grundkurs) samt onsdagar kl (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SALSA På Kåren måndagar kl (nybörjare) samt onsdagar kl (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SHOWDANS På Kåren onsdagar kl euro för 10-gångerskort. TOTAL BODY CONDITION Tisdagar kl på Kåren. 21 euro för 10-gångerskort. IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl samt söndagar kl Söndagstiden också hemmamatchtid i Talvisarja. Lördagen den bortamatch mot JalPa kl i Teräsrautela. IKA-DAMVOLLEY Träningar i Kastu, övre salen torsdagar kl samt söndagar i Nummi kl Söndagsturen också hemmamatchtid i Talvisarja. ALLMÄN VOLLEYBOLL FÖR STUDERANDEN OCH PERSONAL I Raunistula tisdagar kl ZUMBA På Kåren måndagar kl euro för 10-gångerskort. AKROBATIK Tisdagar kl i Budohalli samt lördagar kl i Alfa. LÄNKBASTU Varje onsdag kl från Domus, bastun varm efteråt för både damer och herrar. Vi delar in oss i grupper och löper olika långa sträckor, allt mellan 5 och 15 kilometer. Man kan gå eller stavgå också om man så vill. HANDBOLL Onsdagar kl i St.Olofskolan. SALIBANDY, NATTURNERINGEN (MIXED,) Ingår i Isaskar-Cuperna. Arrangeras den i Kilo- Sport. Anmälningar till idrottskansliet senast den kl Minst hälften av laget på planen måste hela tiden bestå av damer. TENNIS, GRUNDKURS Arrangeras i Aktia Arena enligt följande: Alltid kl följande datum: , , samt Anmälningar till idrottskansliet senast den kl Deltagaravgift: 15 euro/person. MIXEDSÄHLY (Isaskar) Anmälningar till turneringen senast den kl SPINNING På M & M måndagar kl Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet med!

7 editorial bullen in english If only people would care a bit more On Tuesday night, before I went to bed, I logged in to Facebook one last time just to realize that apparently I was one of few people who weren t really excited about the American presidential elections. Don t get me wrong, it s not that I m not a fan of elections in general! And I m really happy that people seem to take an interest in what is happening in the world. However, I still found it strange that the American presidential elections caused much more chaos in my news feed than both Finnish elections that have taken place this year. Luckily we still have local politicians who are willing to sacrifice their spare time for our common interests. Every time we have elections in Finland, there are a lot of speculations about how many people are going to vote this time. In the municipal elections that took place a couple of weeks ago, the voter turnout was only 58, 2 %. It was really disappointing to hear that only about 6 out of 10 people in this country cared to vote, even fewer than in That means that only 6 of 10 care about the education, health care and elderly care (and much more) in their own hometown. Or at least they don t care enough to get them self out of the couch to vote. What s the reason not to vote? Do people really think that everything in Turku just happens by itself and that our schools and education system just exist without anyone doing anything? That s really not the case. We have thousands and thousands of people working in schools, hospitals etc. and thousands of local politicians in Finland who spend their spare time working for everyone s best trying to make the best decisions for everyone. I might add that this is many times a really ungrateful task, especially during a recession, and mostly you only hear people complain about the wrong decisions you ve made. No wonder that many parties had a hard time finding candidates. Luckily we still have local politicians who are willing to sacrifice their spare time for our common interests. That s why I think that the least you can do is to vote. What makes me upset is not that people are interested in the American presidential elections, but I still think it gets much more attention here in Finland than it deserves. The end result will most likely not make any difference in our lives at all. I agree that the campaign in the U.S. has been much more colorful and easier to follow with only two people running. And the American way of debating is very different from ours, I agree to that as well. But still I hope that people should care just as much about our own elections. Because our Finnish elections will affect our daily lives much more than Obama ever will. Sonja Sunde Executive Board Member

8 BLODGIVNING / VERENLUOVUTUS onsdag / keskiviikko kl Kårens festsal / juhlasali Tavastgatan 22 / Hämeenkatu 22 STRÄCK UT DIN HAND.. OJENNA KÄTESI. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. Maksuton luovuttajainfo Just du är välkommen! Välkommen på vetenskapsaftonen Undra! på Kåren i Åbo, torsdagen den 15 november kl. 18. Frågorna är ställda, kom med och lyssna när Pia, Joffi, Johanna, Olli och Birgitta ger svaren. Vetenskapsaftonen är gratis och öppen för allmänheten. Förfriskningar till salu.

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Mysigaste korridoren i Örebro

Mysigaste korridoren i Örebro Frågvis genuslektor Lite tid tillsammans med lärare Party in Tybble every week Sen hon började på universitetet har genuslektorn och jämställdhetshandläggaren Ingrid Pincus fått fler frågor än svar. Lösnummers

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Enskilda enkäter för Exchange report/utbytesrapport Person 89 Basic Information 1. Name Andrés Cespedes 2. E-mail address: and.cespedes@gmail.com 3. Exchange university University of Western Australia

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige

Utvärdering - Vänortsutbyte. Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige Utvärdering - Vänortsutbyte Mini Olympics 2010 Laholm, Sverige 27/6 4/7 2010 Innehåll Sid Sammanfattning 1 Inledning Bakgrund, mål 2 Förutsättningar, ansökan 3 Förberedelser 4 Dagbok 2010 söndag 27 juni

Läs mer

2/2005. Årgång 67 LTUNESARE

2/2005. Årgång 67 LTUNESARE 2/2005 Årgång 67 LTUNESARE ultunesare u nr2 Då var den här igen 8 9 27 Plötsligt var den här och man frågar sig vad man har gjort på sistone. Har man gått och skrotat med blicken fäst i backen hela tiden

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

PRATRÖR FÖR ST OLOFSSKOLAN årg. 11 nr 32 23.05. 2012

PRATRÖR FÖR ST OLOFSSKOLAN årg. 11 nr 32 23.05. 2012 PRATRÖR FÖR ST OLOFSSKOLAN årg. 11 nr 32 23.05. 2012 Våren är här, sade man för bara några veckor sedan på Vårdberget. Nu har vi redan hunnit så långt att man kan utropa att sommaren har kommit. Och då

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

LEDARE TILL CONCORDIA

LEDARE TILL CONCORDIA LEDARE TILL CONCORDIA Hej igen! Ja, vad kan man annat säga än Here we go again! Från en lång och härlig sommar som jag tror de flesta önskar att aldrig skulle tagit slut anlände vi den 14.8 till skolan

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR 2015 GUNNAR HÅKANSSON

AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR 2015 GUNNAR HÅKANSSON ETT MAGASIN FRÅN PGA OF SWEDEN SYMBOLEN SOM BÄRS AV SVERIGES ÖVER 700 UTBILDADE TRÄNARE SPIN RATE AND THE DRIVER ANDREW RICE AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Läs mer

Medlemsinformation nr 78. December 2011

Medlemsinformation nr 78. December 2011 bladet Medlemsinformation nr 78 December 2011 Innehåll: Hej alla glada SSL-medlemmar Redaktörens sida Information från ordförande, Karin Karlsson SSL 25 år 2012, och info om skrivarkurs på Öland, Karin

Läs mer

Stamkunderna i Stadium

Stamkunderna i Stadium Stamkunderna i Stadium En undersökning gällande stamkundsprogrammet och kundservicen Johan Lindroos Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration Johan Lindroos 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer